Moerdijkse Bode 03-02-2016

download Moerdijkse Bode 03-02-2016

of 20

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  7

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 03-02-2016

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  3 FEBRUARI 2016WEEK 5

  ki jk op WWW.internetbode.nl

  ...voor hetlaatste actuele

  lokale nieuws...

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Achterliggende gedachte bij het idee van het college is om het omgevingsbeeld te verfraaien voor zowel inwoners als toe-risten, met name in de donkere periodes van het jaar. Bovendien ontstaat op deze wijze een extra focus op een aantal ge-zichtsbepalende, historische gebouwen in de gemeente.

  GezichtsbepalendDe zeven kerkgemeenschappen die hun interesse reeds kenbaar hebben gemaakt zijn de Hervormde kerk in Klundert, de Hervormde gemeente in Zevenbergen, de Protestantse kerk in Fijnaart, Parochie St. Johannes de Doper in Standdaarbuiten, de Protestantse gemeente in Willemstad, de Rooms-Katholieke kerk in Noordhoek en de Bartholomeuskerk in Zevenbergschen

  Hoek. De gemeente staat garant voor de aansluitkosten en de kosten voor het ener-gieverbruik. De verlichting moet door de kerkgemeenschappen zelf geregeld wor-den. Overigens worden enkele gemeente-

  lijke, gezichtsbepalende panden in de ge-meente Moerdijk, zoals het Mauritshuis in Willemstad en het stadhuis van Klundert, al op deze manier verlicht.

  KostenVolgens wethouder Jaap Kamp bepalen de kerkgebouwen voor een belangrijk deel het beeld en de sfeer van de kernen in de gemeente. Daarom vinden we het be-langrijk dat ze optimaal zichtbaar zijn en zo nog beter die sfeer en aantrekkingskracht op een positieve manier kunnen bepalen. We hebben het hier bovendien over een aantal bijzondere gebouwen, die van grote historische waarde zijn. Omdat het gaat om LED-aanstraalverlichting is het ener-gieverbruik een flink stuk lager. Kamp: En dus is het qua kosten ook een interessant verhaal.

  Kerken in het licht door LED-aanstraalverlichtingIni t iat ief val t goed bi j kerkgemeenschappen

  MOERDIJK - Zeven kerkgemeenschappen in de gemeente Moerdijk willen graag gebruik maken van het initiatief om de buitenkant van hun kerk in het licht te zetten met zogeheten LED-aanstraalverlichting. Het initiatief is afkomstig van het college van Moerdijk.

  Bijzondere gebouwen van

  historische waarde

  FIJNAART - De gemeente Moerdijk en waterschap Brabantse Delta hebben maatregelen in voorbereiding, die een einde moeten maken aan de water-overlast waar Fijnaart al langere tijd mee te kampen heeft. De maatregelen zijn bedacht na overleg met agrarirs en inwoners van Fijnaart.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Als gevolg van klimaatverandering ont-staan meer lokale zware buien. Zoveel regen kunnen de rioleringen en de sloten niet in n dag verwerken. Ook in Fijnaart is dat het geval. De afgelopen jaren zijn

  al technische maatregelen in de riolering en het watersysteem getroffen. Nu zijn maatregelen bedacht voor het bebouwd en landelijk gebied van de kern. Zoals bij-voorbeeld het verwijderen van een stuw zodat water sneller doorstroomt en het vergroten van een waterberging om over-tollig water op te vangen en de berging sturend te maken, waardoor het water in fasen naar de sloten wordt afgevoerd.

  DorpsavondOp 22 februari wordt in De Parel in Fijnaart een dorpsavond georganiseerd. Zowel het waterschap als de gemeente zijn hier aan-wezig om de plannen te presenteren.

  Wateroverlast in Fijnaart wordt aangepakt

  Michalla Krajicek tekent voor de Lobbelaer

  FIJNAART - Aan de Oude Appelaarsedijk in Fijnaart zijn vorige week dinsdagnacht ongeveer 80 vaten met vermoedelijk syn-thetisch drugsafval aangetroffen. De ge-meente Moerdijk gaf het bedrijf Strukton na de vondst de opdracht om het chemisch afval op te ruimen en af te voeren. Daar-naast heeft in overleg met de milieudienst (OMWB) milieukundig onderzoek plaats-gevonden. Op basis hiervan heeft de ei-genaar van de gronden, Staatsbosbeheer, opdracht gegeven om de bodem van de dumpplaatsen te saneren. Door de politie is een onderzoek ingesteld. De gemeente en Staatsbosbeheer hebben bij de politie aangifte gedaan van de dumping.

  Vaten met chemisch afval aangetroffen

  MOERDIJK - Aan de Graanweg in Moer-dijk heeft een Poolse chauffeur vorige week in de laadruimte van zijn vrachtwa-gen vier vreemdelingen aangetroffen. Na onderzoek door de politie bleek het om vier mannen uit Iran te gaan in de leeftijd van 22 tot en met 36 jaar. Met behulp van een tolk zijn de illegalen verhoord. Ze wilden in Engeland asiel aanvragen en bleken in Frankrijk de verkeerde vrachtwagen te hebben genomen. Omdat de mannen in Nederland geen asielproces wilden onder-gaan, zijn ze op hun verzoek naar de grens-post Hazeldonk gebracht. Met betrekking tot de chauffeur of het transportbedrijf zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen.

  Illegalen in laadruimte vrachtauto

  ZEVENBERGEN - Met ingang van 27 febru-ari verhuist het spreekuur van het 1 Loket in Zevenbergen van pluspunt Serena naar woonzorgcentrum De 7 Schakels. Weke-lijks zijn de inwoners van Zevenbergen hier welkom met vragen over zorg en wel-zijn. Iedere woensdag van 13.30 tot 16.00 uur zijn er twee vrijwilligers beschikbaar om mee te kijken naar de vragen, maar ook mee te denken over hoe de talenten en hobbys van Zevenbergenaren ingezet kunnen worden om de leefbaarheid van de kern te vergroten. Op donderdagmiddag is er ook de mogelijkheid om binnen te lopen bij het 1 Loket, maar dan van 13.00 tot 16.00 uur op het gemeentehuis.

  1 Loket Zevenbergen gaat verhuizen

  KLUNDERT - Samen met de Loerendon-ckse Algemene Karnavalsstichting, afge-kort het LAK, heeft de heemkundekring Die Overdraghe uit Klundert een kleine tentoonstelling samengesteld over 44 jaar carnaval in Klundert. Op de tentoonstel-ling zijn fotos te zien, carnavalskranten en kleding uit vroeger dagen. De expositie is ook na carnaval nog te bekijken. Dat wil zeggen: tot eind februari en dan iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in Het Heemhuis aan de Stoofdijk 1c in Klundert. Daarna gaat heemkundekring Die Overdraghe aan de slag om een ten-toonstelling te maken over Bad Niervaert aan de Noordschans.

  Expositie over 44 jaar Loerendonck

  Koninklijke onderscheiding voor brandweerlieden

  De Rietbengels gaan op de Engelse toerCarnavalsvereniging doet mee aan vier optochten

  KLUNDERT - De carnavalsvereniging van de Rietvestschool in Klundert, de Rietbengels, hield zondagmiddag open huis om hun carnavalswagen voor het komende carnaval te laten zien. Ook dit jaar pakt de vereniging weer flink uit met een driedelige hoge wagen. Omdat ze meedoen aan vier optochten hebben ze gekozen voor een algemeen thema: Engelse toestanden. Hun prachtige wagen is te bewonderen tijdens de optochten in Klundert, Standdaarbuiten, Noordhoek en Zevenbergen. Het is dit jaar voor de 37ste maal dat de Rietbengels meedoen.

  FOTO TIES STEEHOUWER

 • Mondzorgcentrum Touwen

  Voor al uw MondzorgVanaf 2016 ook

  avond openstelling Bel voor meer info:

  0165-505510Raadhuisplein 4

  te Hoevenwww.mzctouwen.nlinfo@mzctouwen.nl

  HOOGWAARDIGEKWALITEIT

  Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

  TEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNT

  Kom voor demooiste, slimsten voordeligsteproducten naar onze showroom

  Ma. t/m Vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30 u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nl

  Vouwgordijnen

  Paneelgordijnen

  Houten jaloezien

  Aluminium jaloezien

  Facetlight

  Plisss & Duettes

  Rolgordijnen

  Lamelgordijnen

  Geweven hout

  Horren

  Melissen WoninginrichtingMolenstraat 48, 4761 CL Zevenbergen

  Woning Inrichting Molenstraat 48 Zevenbergen Tel: 0168-324313

  Vouwgordijnen

  Paneelgordijnen

  Houten jaloezien

  Aluminium jaloezien

  Facetlight

  Plisss & Duettes

  Rolgordijnen

  Lamelgordijnen

  Geweven hout

  Horren

  Melissen WoninginrichtingMolenstraat 48, 4761 CL Zevenbergen

  Woning Inrichting Molenstraat 48 Zevenbergen Tel: 0168-324313

  Damasten tafellakens 150x230 Nu 15,00130x190 Nu 12,50

  Voor de knutselaars:Kantjes, kwastjes,

  strookjes, couponnetjesSPOTPRIJSJES!!!!

  BedtextielOp alle bedtextiel

  10% KORTING

  Coral deurmatten60x90 van 60,90 voor 19,95

  Inbetween kamerhoogvanaf 7,50 per meter

  Coupons voor 5,00 per meter

  Inbetween 140cm breed(losse banen)

  Nu 2,50 per meter

  GordijnvalletjesAlles nu voor 1,00 per meter

  Kleine coupages gordijnstof120x140

  Coupons overgordijnenvanaf 1,00 per meter

  Nu 2 voor 2,50

  OPRUIMING

  Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

  Met dit gevoel hebben Alzheimer-patinten dagelijks te kampen.

  Waar drinkt u koffie uit?

  1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  VR U EN DR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Teammanager Marc Adan laat weten zeer verheugd te zijn met het aantrekken van Michalla. De komst van nog een sterke dame was zeer gewens