Moerdijkse Bode 01-06-2016

download Moerdijkse Bode 01-06-2016

of 24

 • date post

  31-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 01-06-2016

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  1 JUNI 2016WEEK 22

  Moerdijk hoeft geen vluchtelingen op te nemenGemeente gaat wel 42 vergunninghouders extra huisvesten bovenop wettel i jke taakstel l ing

  WILLEMSTAD - Het servicepunt van Bibliotheek VANnU in Willemstad verhuist naar Gebouw Irene. Het servicepunt was sinds 2011 in het Mauritshuis gevestigd. Eerder dit jaar werd bekend dat de ge-meente Moerdijk de huur vanaf 1 juli 2016 niet meer zou verlengen.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar een goede invulling van het Mauritshuis. Gemeente en bibliotheek

  waren het snel eens over de wens om een bibliotheek-voorziening in Willemstad te behouden. De uitdaging was het vinden van een nieuwe locatie, die nu gevonden is in Gebouw Irene aan de Grimhoek 15. In samenspraak met het bestuur en de beheerder krijgt de bibliotheek hier een plek.

  DienstverleningDe dienstverlening wordt qua vorm aangepast. De snuf-felcollectie voor de volwassenen verdwijnt, maar de col-lectie voor de allerkleinsten in de leeftijd van 0 tot 4 jaar

  blijft. Volwassen leden krijgen de gelegenheid om via in-ternet hun materialen te bestellen en deze gedurende de openingstijden van Gebouw Irene op te halen en ook weer in te leveren. De beheerder heeft zich bereid verklaard om, daar waar nodig, praktische ondersteuning te bieden. De zelfservice-apparatuur blijft bestaan, dus de leden kunnen boeken lenen en inleveren op de vertrouwde manier.

  De verwachting is dat de nieuwe locatie medio juni in ge-bruik wordt genomen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd, evenals de openingstijden.

  Bibliotheek Willemstad verhuist naar Gebouw Irene

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Op 31 maart van dit jaar richtte de com-missaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk, aan de genoemde gemeenten het verzoek om als subregio Biesbosch locaties voor nood-opvang voor vluchtelingen en huisvesting voor vergunninghouders te realiseren. Ook

  de overige Brabantse gemeenten ontvin-gen een dergelijk verzoek met de vraag om eind mei te laten weten hoe met dit ver-zoek is omgegaan.

  PlichtDoor het huisvesten van 42 mensen extra met een verblijfsvergunning voor Neder-land, vervalt voor de gemeente Moerdijk

  de plicht om vluchtelingen te plaatsen. Af-gesproken is dat de gemeenten Drimmelen en Woudrichem deze vluchtelingen gaat opnemen en de overige vier gemeenten de vergunninghouders.

  Dat betekent in dat laatste geval wel dat dit er dat meer zijn dan wettelijk was aan-gegeven.

  GezamenlijkheidVolgens cordinerend burgemeester Yves

  de Boer (waarnemend burgemeester van Werkendam) heeft de positieve grond-houding van de colleges en de gedeelde inspanningen om binnen de subregionale opgave de uitdaging op te pakken en op-lossingen aan te dragen, ertoe geleid dat in gezamenlijkheid een resultaat en een verdeelsleutel is bereikt. Wie niet mee-helpt, verplaatst de vraag naar een andere gemeente. Zo willen we niet met vluchte-lingen en vergunninghouders omgaan, en ook niet met elkaar als gemeenten. De afspraak is dan ook, dat iedere gemeente zich maximaal inspant en alle mogelijke creativiteit inzet en deze taakstelling rea-liseert.

  ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk gaat 42 extra vergunninghouders huisvesten bovenop de 88 waarvoor het voor dit jaar wettelijk al een taak-stelling had. Dat is de uitkomst van het overleg tussen de colleges van Moerdijk, Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudri-chem om gedeelde verantwoordelijkheid te nemen bij het bieden van huis-vesting aan vluchtelingen en vergunninghouders.

  Akkoord in subregio Biesbosch

  MOERDIJK - Het aantal politieregistraties van discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en trans-genders (lhtbs) is het afgelopen jaar flink gestegen in de regio West-Brabant. Dis-criminatie op grond van seksuele gericht-heid maakt nu meer dan 50 procent uit van alle discriminatie-incidenten in de politie-eenheid. In een aantal gevallen krijgen lhtbers te maken agressie en geweld van-wege hun geaardheid. Dat meldt anti-dis-criminatiebureau RADAR. De stijging heeft mogelijk te maken met extra investeringen in de politieorganisatie in de aanpak van discriminatie. Hierbij krijgen zij hulp van een gespecialiseerd team.

  Meer registraties vandiscriminatie homos

  MOERDIJK - 1,7 procent van de huishou-dens in de gemeente Moerdijk is miljonair. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bu-reau voor de Statistiek (CBS), dat onder-zoek deed naar miljonairshuishoudens in de jaren 2006 tot en met 2014. In het onderzoek is rekening gehouden met het vermogen van de huishoudens exclusief de waarde van de eigen woning en de even-tuele hypotheekschuld. Uit de cijfers blijkt verder dat relatief gezien de meeste miljo-nairs in de provincies Zeeland en Utrecht wonen (1,7 procent). Het aantal miljonairs-huishoudens in Nederland is in 2014 met 5.000 toegenomen tot bijna 108.000. Sa-men bezitten ze 340 miljard euro.

  1,7 procent huishoudens miljonair

  ZEVENBERGEN - Op zondag 5 juni is het weer nationale kinderboerderijdag. Op die dag zijn er leuke activiteiten te beleven voor het hele gezin op kinderboerderij De Dierenploeg aan de Vlimmeren 1 in Zeven-bergen. Vanaf 13.30 uur gaan de hekken open en is er onder andere de mogelijkheid een rondje te rijden met een huifkar of met de ponys. Verder staat er een springkus-sen voor de kleintjes, er wordt geschminkt, poffertjes gebakken, er is limonade voor de kids en koffie en thee voor de papas, mamas, omas en opas. Maar er is nog veel meer te doen. De Dierenploeg sluit de hekken in Zevenbergen weer rond de klok van 16.30 uur.

  Kinderboerderijdag bij De Dierenploeg

  ZEVENBERGEN - Zorg- en welzijnsaan-bieders (inclusief vrijwilligerorganisaties), huisartsen, Alzheimer Nederland, ge-meente Moerdijk en zorgverzekeraar CZ hebben vorige week een intentieverkla-ring ondertekend met als doel ervoor te zorgen dat dementiezorg in de gemeente toekomstbestendig blijft. Door over de stelsels heen te werken geloven deze partijen dat de zorg en ondersteuning voor een persoon met dementie en hun mantel-zorger verbeterd wordt zodat de kwaliteit van leven voor beiden zal toenemen. Op dit moment zijn er circa 532 mensen met dementie en 1.029 mantelzorgers in de ge-meente Moerdijk.

  Partijen werken samen rond dementie

  Hoofdsponsor wielerronde verlengt contract

  Wies van Minderhout zet zich graag in voor Slikgat

  Leden Spido vieren 60-jarig bestaanClubkampioenschappen worden afgewisseld met demonstrat ies

  KLUNDERT - Honderden leden van gymnastiekvereniging Spido vierden zaterdag het 60-jarig bestaan ven de vereniging. In de Niervaert in Klundert werden de clubkampioenschappen gehouden afgewisseld met dansdemonstraties. Daarnaast lieten de oudere clubleden zien wat ze allemaal nog in hun mars hebben op het gebied van gymnastiek. Topturner Jeffrey Wammers gaf enkele demonstraties waar vooral de jongere leden met open mond naar keken. s Avonds werd het feest voortgezet in het Parochiehuis; tot acht uur voor de jongere leden en daarna voor de ouderen. FOTO TIES STEEHOUWER

 • Een aandeel in elkaar

  Kijk op rabobank.nl/privatebanking of bel (076) 513 44 44.

  Heeft u vragen over uw vermogen, uw pensioen of uw risicos op het gebied vanarbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden? Wij hebben de kennis en expertise om u te adviseren.

  Private Banking bij de Rabobank

  met advies over uw vermogen.

  Wij staan voor u klaar

  Mijn huidvoelt weer

  fris en droog

  dermaTeam

  en

  behandelt met miraDry, de defi nitieve

  behandeling tegen okselzweten.

  de beste samenwerking voor een gezonde en mooie huid

  kwaliteit in huidzorg

  In de centra van dermaTeam Huid & Laser wordt door dermatologen cosmetische zorg verleend gericht op

  huidverjonging en huidverfraaiing. Tevens kunt u terecht voor huidtherapie. DermaTeam werkt met de allerbeste

  apparatuur, die de zekerheid geven dat u onder de meest optimale omstandigheden wordt behandeld.

  Ga naar www.dermateam.nl en ontdek wat dermaTeam voor w huid kan doen.

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  VR U EN DR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  DOOR PETER HOUTEPEN In 2015 werd door de gemeente Moerdijk de huur opgezegd met Frank Kastelein,

  omdat de exploitant zich niet aan de ge-maakte afspraken zou houden; niet met de

  gemeente als verhuurder, maar ook niet met de mensen die in de buurt wonen. De rechtbank in Bergen op Zoom stelde de gemeente in deze zienswijze in december jongstleden in het gelijk.

  BeroepKastelein ging deze uitspraak in beroep bij het Gerechtshof. Niettemin kon de ge-meente met de uitspraak van de rechtbank de huurder opleggen om per 31 maart het fort verlaten te hebben.

  De gemeente heeft er echter voor gekozen de rol van het Gerechtshof te respecteren en nog niet tot ontruiming over te gaan.

  VertrouwenEerder werd uitgegaan van behandeling door het Gerechtshof in mei, maar dat heeft nu laten weten de zaak op 14 juli te behandelen. Gezien de afzienbare termijn handhaaft de gemeente het standpunt de uitspraak van het Hof af te wachten. Normaal gesproken v