Moerdijkse Bode 11-03-2015

download Moerdijkse Bode 11-03-2015

of 31

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  7

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 11-03-2015

 • DOOR PETER HOUTEPEN

  De fors toenemende stroom van status-houders betekent ook een fors toenemend beslag op onze woningen, aldus wethou-der Jaap Kamp. We erkennen onze ver-antwoordelijkheid en willen die ook graag nemen, maar het legt wel een spannings-veld op het aantal beschikbare woningen in deze gemeente.

  DrukAan de actieve woningcorporaties in de

  gemeente Moerdijk is gevraagd huurhui-zen voor deze vergunninghouders vrij te maken. Wij zijn niet de enige corporatie die statushouders huisvesten, zegt Karin van Spijk, manager Wonen bij Brabantse Waard. Ook Goed Wonen en Bernardus Wonen hebben bezit in deze gemeente. Maar wij hebben het grootste deel.De verdubbeling legt een enorme druk op de overige woningzoekenden, meent Van Spijk. We weten op voorhand ook niet hoeveel woningen we nodig hebben. Zijn het gezinnen of zijn het alleenstaanden?

  We hebben het immers over zeventig per-sonen, daar kunnen ook gezinnen bij zitten. Dat maakt dat je aan de voorkant niet he-lemaal kunt zeggen hoeveel woningen je uiteindelijk nodig hebt.

  MutatiegraadBrabantse Waard heeft relatief veel een-gezinswoningen in bezit. Onze voorkeur gaat wel uit naar het huisvesten van gezin-nen. Zij kunnen dan ook deelnemen aan het dorpsgebeuren en de dorpsactiviteiten. Dat komt de integratie ook ten goede. Omdat de doorstroming eigenlijk stilstaat, want er wordt weinig nieuwbouw opgeleverd en

  mensen worden ook geacht om langer in hun eigen woning te blijven wonen (even-tueel met aanpassingen), blijft de muta-tiegraad relatief laag. Daardoor neemt de druk op de woningmarkt toe. Van Spijk: We proberen de statushouders zoveel mogelijk over de verschillende kernen te spreiden, maar dat is ook afhankelijk van de mutatiegraad. Belangrijkste is dat die mensen gehuisvest worden. Linksom of rechtsom. Waar woningen uiteindelijk be-schikbaar komen kun je niet benvloeden.

  TaalHet huisvesten van deze doelgroep is vol-gens haar niet nieuw. Het zit m met name in de explosieve stijging. Het gaat vooral om Syrirs. Dat zijn mensen die over het algemeen de Engelse taal machtig zijn, dat maakt het in de communicatie wat mak-kelijker.

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  11 MAART 2015WEEK 11

  Waar woningen beschikbaar komen

  kun je niet benvloeden

  Onrust bij omwonenden over asbest bij museum

  Janneke Driesprong uitgebreid in het zonnetje gezet

  Gemeente moet 70 statushouders huisvestenForse instroom legt spanningsveld op aantal beschikbare woningen

  ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk moet van het Rijk dit jaar 70 sta-tushouders huisvesten. Statushouders zijn mensen die als asielzoeker Ne-derland binnengekomen zijn en vervolgens een status hebben gekregen om hier te mogen blijven. Het aantal van 70 is een verdubbeling van vorig jaar. Dat komt omdat in Nederland sprake is van een stijging van de in-stroom van asielzoekers, vooral afkomstig uit Syri.

  ZEVENBERGEN - De gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zun-dert, Halderberge, Etten-Leur, Breda, Bergen op Zoom, Oosterhout en Baar-le-Nassau gaan streng controleren op huisvestingslocaties voor arbeidsmi-granten. Zij bekijken met name of de Oost-Europese werkkrachten verblij-ven in veilige woonomgevingen.

  DOOR MONIQUE JANSEN

  De controles worden uitgevoerd in regu-liere woningen, op bedrijventerreinen en recreatieparken. De gemeenten werken

  samen met de Regio West-Brabant, de Belastingdienst, de Sociale Verzekerings-bank, het UWV, de politie en de arbeids-inspectie. Deze instanties onderzoeken onder meer of er niet wordt gesjoemeld met uitkeringen en toeslagen en of ar-beidsmigranten correct worden behandeld door hun werkgevers. De politie bekijkt of de identiteitsbewijzen in orde zijn.

  UitbuitingBurgemeester Poppe-De Looff van Zundert is de kartrekker van dit project. Zij is blij met de aanpak: Helaas maken we nog te vaak mee dat arbeidsmigranten worden

  uitgebuit, onveilig en ongezond wonen en niet betaald worden, zoals het hoort. Het project maakt onderdeel uit van een breder project in de regio West-Brabant. Naast

  handhaving wordt gekeken naar de lega-lisering van bestaande woonruimte en de programmering en realisatie van een groot aantal extra woonruimten.

  Controle op huisvesting arbeidsmigranten

  Aardbeienplukken gebeurt in veel geval door Oost-Europese werknemers.

  MOERDIJK - SP Moerdijk sluit zich aan bij het landelijke meldpunt Huur te duur. Hier kunnen huurders de steeds verder stijgende huurprijs van hun woning doorgeven. Meer en meer mensen hebben grote moeite maandelijks de huur te kunnen betalen. Ten gevolge van deze door het kabinet in-gevoerde verhuurdersheffing, stegen ook in Moerdijk de afgelopen jaren de huren flink. SP-fractievoorzitter Bennie Blom: Voor een gemiddelde sociale huurwoning moet ook in onze gemeente 11% meer betaald wor-den dan twee jaar terug. We roepen dan ook alle huurders voor wie de huur te duur is om dit te melden, aldus de SP Moerdijk.

  SP sluit aan bij landelijk meldpunt

  ZEVENBERGEN - De politie heeft vorige week een 33-jarige inwoner van Zevenber-gen aangehouden. Hij wordt verdacht van heling. Bij een huiszoeking werden bij de man goederen gevonden, die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. De politie hield de Zevenbergenaar woensdag rond 07.30 uur aan. Tijdens een onderzoek naar wonin-ginbraken kwam de man in beeld van de recherche. De gevonden spullen zijn in be-slag genomen. De politie stelt een onder-zoek in naar de herkomst van de goederen. In de maand februari zijn alleen in Zeven-bergen al 29 woninginbraken gepleegd. Of de man hier iets mee te maken heeft, is niet bekend gemaakt.

  Politie stuit op gestolen goederen

  ZEVENBERGEN - Omdat feest-en dweil-band De Notenkrakers uit Zevenbergen meer doet dan alleen het organiseren van het jaarlijkse Zomerfestival, krijgt het meer subsidie van de gemeente Moerdijk. Aanvankelijk had de gemeente een subsi-diebedrag toegekend van 1350 euro, maar daartegen tekende het muziekgezelschap bezwaar aan. En met succes, want De No-tenkrakers hebben nu van het college van burgemeester en wethouders van Moer-dijk een bedrag van 2200 euro toegewezen gekregen. Besloten is De Notenkrakers een subsidie voor 2015 en 2016 toe te ken-nen op grond van de categorie drum- en (show-) band.

  Hogere subsidie voor De NotenkrakersMeezingen met het Westhoeks Mannenkoor

  Propvol Parochiehuis geniet met vol le teugen

  KLUNDERT - Een propvol Parochiehuis in Klundert zong zaterdagavond mee met de koren Beekse Smart uit Prinsenbeek en het Westhoeks Mannenkoor uit Klundert. In de pauze zorgde de Deto Pretband voor een prima stukje muziek en na afloop bleven er nog veel mensen hangen op de afterparty. FOTO TIES STEEHOUWER

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  roomboterstroop koeken uit eigen bakkerij 5 voor maar 1.50 ontbijtkoek uit eigen bakkerij nu voor maar 1.95

  BIJ AUTOTEAM &VRIENS OPEL.

 • Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur

  Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988

  GSM 06-53838824

  Aanleg, onderhoud en reparatie van:

  - SANITAIR, GAS & WATERINSTALLATIES- CV INSTALLATIES- DAKBEDEKKINGEN- ZINK- EN LOODWERKEN

  info@broeren-bv.nl

  www.broeren-bv.nl

  Lid van

  WWW.HOBBYKAS.NL

  Showterrein met 36 kassen

  EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven

  0165-502506

  Te koop: ros kalfsvlees

  Hamseweg 11 4771 RR LangewegTelefoonnummer: 0168-323450 / 06-57117977

  Openingstijden: vrijdag 14.00 - 17.00 uurzaterdag 09.30 - 16.00 uur

  (uiteraard kunt u ook telefonisch bestellen)We verwelkomen u graag in onze winkel!

  Volg ons ook op www.hamsehoeve.nl

  www.speelkasteel.nl

  - Trampolines

  - Glijbanen

  - Schommels

  - Speeltoestellen

  - Picknicktafels

  - Kunsthaag

  Schoenmakerij 10 - Zevenbergen - T. 0168 320487

  www.speelkasteel.nl

  - Trampolines

  - Glijbanen

  - Schommels

  - Speeltoestellen

  - Picknicktafels

  - Kunsthaag

  Schoenmakerij 10 - Zevenbergen - T. 0168 320487

  ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

  dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

  snuffelmarkt goes21+22 mrt.ZeelanDHallen *9.00-16.30 uur

  gratIs Parkeren

  no. 21 Willem Romme Standdaarbuiten

  LIJST

  4

  no. 19 Marie-Jos Pals-Wouters Zevenbergschen Hoek

  no. 17 rjan Schrauwen Zevenbergen

  wwwwww..wweesstt--bbrraabbaannttwwaatteerrbbrreeeedd..nnll

  WaterschapsVerkiezingen 18 maart 2015 ---- OOnnzzee ssppeeeerrppuunntteenn:: DDrrooggee vvooeetteenn SScchhoooonn wwaatteerr BBeettaaaallbbaarree llaasstteenn

  LIJST

  4

  Komans Vishandel B.V. te MoerdijkVerse Dorade/Zeebaars heel, per kilo 8.95

  Verse Heilbotfilet import, per 500 gram 8.95

  Vissoep emmer van 1 liter 5.95

  Openingstijden: Ma t/m Wo: 08.00-13.00u Do en Vr: 08.00-16.00u Za: 08.00-13.00u

  Alleen contante betaling mogelijk

  Komans Vishandel B.V.Den Bels 1, 4782 PG Moerdijke-mail: info@komanvis.nl / 0168-412422

  Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 21 maart 2015

  0164 230 209 info@bitbybit.nl

  BERGEN OP ZOOMwww.bitbybit.nl

  AUTOCAD BASISavondcursus start 28 april 2015dagcursus start 10 april 2015

  DE SCHANS, St