Moerdijkse Bode 09-09-2015

of 32 /32
MOERDIJKSE THUIS IN DE REGIO OPLAGE MOERDIJK 17.200 TOTALE OPLAGE: 480.000 Lees op pagina 5 Lees op pagina 3 @moerdijkseBode /moerdijksebode www.internetbode.nl 9 SEPTEMBER 2015 WEEK 37 MOERDIJK - Er is een begin gemaakt met het schoonmaken van de ondergrond van het in januari 2011 door brand verwoeste bedrijf Chemie-Pack op industrieter- rein Moerdijk. De bovengrond is eerder al schoongemaakt. Het werk wordt uit- gevoerd door de bedrijven Heijmans en BioSoil, de combinatie die in juli na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure ge- selecteerd werd om de sanering van de ernstig vervuilde ondergrond uit te voeren. De ondergrondsanering is de laatste fase van het totale schoonmaaktraject dat met- een na de brand in januari 2011 begon. De sanering zal enkele jaren in beslag nemen en kost ongeveer 7 miljoen euro. Schoonmaak onder- grond Chemie-Pack ZEVENBERGEN - Op de A16 ter hoogte van Zevenbergen zijn vorige week twee man- nen aangehouden op verdenking van wit- wassen. Het gaat om een 53-jarige man uit Den Haag en zijn 36-jarige bijrijder zonder vaste woon- of verblijfplaats. Agenten zagen hun bus geparkeerd staan bij een tankstation en besloten tot controle over te gaan. Het tweetal had ruim 90.000 euro aan contact geld bij zich. In de laadruimte van de bestelwagen trof de politie verder een grote lading met babymelkpoeder aan. De twee mannen zijn ingesloten in verband met verder onderzoek. De bestel- auto, het geld en het babymelkpoeder zijn in beslag genomen. Mannen opgepakt voor witwassen MOERDIJK - Vanaf maandag 14 septem- ber start het grootste Nederlandse fietson- derzoek ooit. Een week lang worden dan alle fietsbewegingen in kaart gebracht. Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het aantal fietsers en hun gedrag. Want ondanks dat Nederland hét fietsland bij uitstek is, zijn er wel heel veel cijfers bekend over autoverkeer en open- baar vervoer, maar dateert het laatste gro- te fietsonderzoek al weer van tachtig jaar geleden. Meedoen met het onderzoek kan door de App de Fiets!-app te downloaden op je smartphone. Via GPS worden zo alle bewegingen, opstoppingen en populaire routes een week lang gevolgd. Groot onderzoek naar fietsbewegingen Kunst en Cultuur Route viert 10-jarig bestaan ZEVENBERGEN - In de periode van 1 oktober tot en met het einde van dit jaar wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Moerdijk versterkt met een extra jeugdprofessional. Het CJG is de centrale plek in de gemeente waar het gaat over opvoeden en op- groeien van kinderen. DOOR PETER HOUTEPEN Jeugdprofessionals ondersteunen kinde- ren en gezinnen die hulp nodig hebben. Dit varieert van ondersteuning bij kleine problemen tot hulp bij zwaardere pro- blematiek. Als het nodig is begeleid de jeugdprofessional ouders en kinderen naar specialistische hulp. Ook adviseren zij aan professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en gezinnen. Bij het bieden van ondersteuning is de jeugdprofessional er op gericht dat de kracht van de mensen zelf zo goed mogelijk wordt benut om de problemen te boven te komen. Daarbij wordt soms ook de sociale omgeving, zo- als bijvoorbeeld familie, gevraagd om mee te helpen. Indicatie Op dit moment werken er negen jeugd- professionals, vijf jeugdgezondheidszorg- medewerkers en twee onderwijsprofes- sionals in het CJG Moerdijk. Aangezien de overgangsregeling voor de jeugdhulp afloopt, wordt er contact gelegd met alle ontvangers van jeugdhulp om voor 31 december 2015 een nieuwe indicatie te geven, als dat nodig is. Het gaat hierbij om ongeveer 300 overgangscliënten. Om- dat dit een enorme klus is, wordt vanaf 1 oktober tot 31 december een extra jeugd- professional aan het team toegevoegd om het CJG meer tijd en ruimte te geven om al hun taken uit te kunnen voe ren. CJG Moerdijk krijgt extra jeugdprofessional DOOR PETER HOUTEPEN Zo worden huurders die structureel te laat zijn met betalen door Brabantse Waard aangesproken. Staat in het huurcontract bijvoorbeeld opgenomen dat de huurder voor de eerste dag van de maand de huur voldoet, maar betaalt hij standaard pas de derde week van de maand, dan is sprake van een achterstand. De woningcorporatie gaat de komende maanden al deze zoge- heten ‘slepers’ bellen. Vaak blijkt het vol- doende te zijn om mensen op de situatie te attenderen en betalen zij weer tijdig. In andere gevallen wordt met de huurder be- sproken wat de oorzaak van het te laat be- talen is en wordt gezamenlijk geprobeerd om tot een oplossing te komen. Het doel is dat de huurder in het vervolg steeds tijdig de huur voldoet en geen achterstand in de betaling meer heeft. Betalingsherinnering Verder wordt huurders sneller een beta- lingsherinnering gestuurd of eerder geko- zen voor persoonlijk contact. Zo worden zij tijdig gewezen op een achterstand en kan er eerder ingegrepen worden. Dat voor- komt de huurder kostbare incassomaatre- gelen. Een huurder kan ook een betalingsregeling aanvragen. Meestal lukt het om samen met de huurder een passende en kosteloze regeling te treffen. Wanneer er toch niet voldaan wordt aan de betalingsregeling, wordt de zaak uit handen gegeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaar- der. De extra kosten hiervoor zijn voor de huurder en komen bovenop de huurachter- stand. Meldpunt Huurders die niet alleen te maken hebben met een huurachterstand, maar ook moei- te hebben om andere rekeningen tijdig te betalen, kunnen hulp vragen bij het Meld- punt Schuldhulpverlening bij de gemeente Moerdijk. Het Meldpunt Schuldhulpverlening helpt om beter met inkomen rond te komen. Het doel is schulden te voorkomen of, als er al achterstanden ontstaan zijn, naar op- lossingen te zoeken. Brabantse Waard en het Meldpunt hebben in een convenant afspraken gemaakt over samenwerking. Brabantse Waard verscherpt incassobeleid Breed pakket aan maatregelen moet huurschulden voorkomen ZEVENBERGEN - Woningcorporatie Brabantse Waard heeft haar incasso- beleid aangescherpt. Met een breed pakket aan maatregelen wordt inge- zet op het voorkomen van huurschulden. Afscheid van Museum Van Lien Laatste tentoonstelling in voormalig gemeentehuis geopend FIJNAART - Met de fototentoonstelling ‘Op de huid’ van Wim van de Hulst nemen Geri en Leo van Lien de komende maanden afscheid van Museum van Lien en van Fijnaart. Na 15 jaar duizenden bezoekers naar het museum te hebben getrokken, staat het voormalige gemeentehuis van Fijnaart te koop. De foto expositie is nog tot 27 december te zien. Op de foto links Geri van Lien en rechts Leo van Lien. Daartussenin Wim en Marion van de Hulst en helemaal links de handen van schrijver Hugo Claus. FOTO TIES STEEHOUWER Vacatures bij jou in de buurt Zoek en vind lokale vacatures op www.brabantwerkt.nl Veel modder voor deelnemers tijdens Polder Challenge Ben jij ICT’er en deel jij onze ambitie? rijkzwaan.nl/ict VANDAAG IN DE BODE Duurzaamheid EDITIE: THOLEN | WOENSDRECHT STEENBERGEN | BERGEN OP ZOOM Kijk welke duurzame oplossingen er in uw omgeving zijn. De bedrijven die zich in deze special pre- senteren, houden rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op medewerkers, milieu en maatschappij. Ook streven ze een hoger bedrijfsrende- ment na. Ze nemen beslissingen vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Volgens hun toekomstvisie kan een onderne- ming op een andere manier niet overleven. Goed voor je portemonnee Een goede isolae van je woning heeſtzo zijn voordelen: het zorgt niet alleen voor meer com- fort, ook de energiekosten vallen een stuk lager uit. Bovendien is het goed voor het milieu. Brabant gaat voor Nul-op-de-Meter De provincie Noord-Brabant, brouwbedrijven, wo- ningcorporaes, energiecorporaes, gemeenten, banken en onderwijsinstellingen tekenden begin juli een overeenkomst om in de komende drie jaar duizend bestaande woningen in de provincie Nul- op-de-Meter te maken. Elektrisch rijden is écht goed voor milieu Met de komst van het elektrisch rijden is er een se- rieuze mogelijkheid ontstaan om het autogebruik daadwerkelijk duurzamer te maken. Dat blijkt uit een enkele jaren geleden verricht prakjkonder- zoek door Rijkswaterstaat, onderzoeksinstuut TNO en LeasePlan.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 09-09-2015

Page 1: Moerdijkse Bode 09-09-2015

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S E

thuIS In DE REgIO

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

@moerdijkseBode

/moerdijksebode

www.internetbode.nl

9 SEPTEMBER 2015WEEK 37

MOERDIJK - Er is een begin gemaakt met het schoonmaken van de ondergrond van het in januari 2011 door brand verwoeste bedrijf Chemie-Pack op industrieter-rein Moerdijk. De bovengrond is eerder al schoongemaakt. Het werk wordt uit-gevoerd door de bedrijven Heijmans en BioSoil, de combinatie die in juli na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure ge-selecteerd werd om de sanering van de ernstig vervuilde ondergrond uit te voeren. De ondergrondsanering is de laatste fase van het totale schoonmaaktraject dat met-een na de brand in januari 2011 begon. De sanering zal enkele jaren in beslag nemen en kost ongeveer 7 miljoen euro.

Schoonmaak onder-grond Chemie-Pack

ZEVENBERGEN - Op de A16 ter hoogte van Zevenbergen zijn vorige week twee man-nen aangehouden op verdenking van wit-wassen. Het gaat om een 53-jarige man uit Den Haag en zijn 36-jarige bijrijder zonder vaste woon- of verblijfplaats. Agenten zagen hun bus geparkeerd staan bij een tankstation en besloten tot controle over te gaan. Het tweetal had ruim 90.000 euro aan contact geld bij zich. In de laadruimte van de bestelwagen trof de politie verder een grote lading met babymelkpoeder aan. De twee mannen zijn ingesloten in verband met verder onderzoek. De bestel-auto, het geld en het babymelkpoeder zijn in beslag genomen.

Mannen opgepakt voor witwassen

MOERDIJK - Vanaf maandag 14 septem-ber start het grootste Nederlandse fietson-derzoek ooit. Een week lang worden dan alle fietsbewegingen in kaart gebracht. Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het aantal fietsers en hun gedrag. Want ondanks dat Nederland hét fietsland bij uitstek is, zijn er wel heel veel cijfers bekend over autoverkeer en open-baar vervoer, maar dateert het laatste gro-te fietsonderzoek al weer van tachtig jaar geleden. Meedoen met het onderzoek kan door de App de Fiets!-app te downloaden op je smartphone. Via GPS worden zo alle bewegingen, opstoppingen en populaire routes een week lang gevolgd.

Groot onderzoek naar fietsbewegingen

Kunst en Cultuur Route viert 10-jarig bestaan

ZEVENBERGEN - In de periode van 1 oktober tot en met het einde van dit jaar wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Moerdijk versterkt met een extra jeugdprofessional. Het CJG is de centrale plek in de gemeente waar het gaat over opvoeden en op-groeien van kinderen.

DOOR PETER HOUTEPEN

Jeugdprofessionals ondersteunen kinde-ren en gezinnen die hulp nodig hebben. Dit varieert van ondersteuning bij kleine problemen tot hulp bij zwaardere pro-blematiek. Als het nodig is begeleid de jeugdprofessional ouders en kinderen naar specialistische hulp. Ook adviseren zij aan

professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en gezinnen. Bij het bieden van ondersteuning is de jeugdprofessional er op gericht dat de kracht van de mensen zelf zo goed mogelijk wordt benut om de problemen te boven te komen. Daarbij wordt soms ook de sociale omgeving, zo-als bijvoorbeeld familie, gevraagd om mee te helpen.

IndicatieOp dit moment werken er negen jeugd-professionals, vijf jeugdgezondheidszorg-medewerkers en twee onderwijsprofes-sionals in het CJG Moerdijk. Aangezien de overgangsregeling voor de jeugdhulp afloopt, wordt er contact gelegd met alle ontvangers van jeugdhulp om voor 31

december 2015 een nieuwe indicatie te geven, als dat nodig is. Het gaat hierbij om ongeveer 300 overgangscliënten. Om-dat dit een enorme klus is, wordt vanaf 1 oktober tot 31 december een extra jeugd-professional aan het team toegevoegd om het CJG meer tijd en ruimte te geven om al hun taken uit te kunnen voe ren.

CJG Moerdijk krijgt extra jeugdprofessional

DOOR PETER HOUTEPEN

Zo worden huurders die structureel te laat zijn met betalen door Brabantse Waard aangesproken. Staat in het huurcontract bijvoorbeeld opgenomen dat de huurder voor de eerste dag van de maand de huur voldoet, maar betaalt hij standaard pas de derde week van de maand, dan is sprake van een achterstand. De woningcorporatie gaat de komende maanden al deze zoge-heten ‘slepers’ bellen. Vaak blijkt het vol-

doende te zijn om mensen op de situatie te attenderen en betalen zij weer tijdig. In andere gevallen wordt met de huurder be-sproken wat de oorzaak van het te laat be-talen is en wordt gezamenlijk geprobeerd om tot een oplossing te komen. Het doel is dat de huurder in het vervolg steeds tijdig de huur voldoet en geen achterstand in de betaling meer heeft.

BetalingsherinneringVerder wordt huurders sneller een beta-

lingsherinnering gestuurd of eerder geko-zen voor persoonlijk contact. Zo worden zij tijdig gewezen op een achterstand en kan er eerder ingegrepen worden. Dat voor-komt de huurder kostbare incassomaatre-gelen.Een huurder kan ook een betalingsregeling aanvragen. Meestal lukt het om samen met de huurder een passende en kosteloze regeling te treffen. Wanneer er toch niet voldaan wordt aan de betalingsregeling, wordt de zaak uit handen gegeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaar-der. De extra kosten hiervoor zijn voor de huurder en komen bovenop de huurachter-stand.

MeldpuntHuurders die niet alleen te maken hebben met een huurachterstand, maar ook moei-te hebben om andere rekeningen tijdig te betalen, kunnen hulp vragen bij het Meld-punt Schuldhulpverlening bij de gemeente Moerdijk. Het Meldpunt Schuldhulpverlening helpt om beter met inkomen rond te komen. Het doel is schulden te voorkomen of, als er al achterstanden ontstaan zijn, naar op-lossingen te zoeken.

Brabantse Waard en het Meldpunt hebben in een convenant afspraken gemaakt over samenwerking.

Brabantse Waard verscherpt incassobeleidBreed pakket aan maatregelen moet huurschulden voorkomen

ZEVENBERGEN - Woningcorporatie Brabantse Waard heeft haar incasso-beleid aangescherpt. Met een breed pakket aan maatregelen wordt inge-zet op het voorkomen van huurschulden.

Afscheid van Museum Van LienLaatste tentoonstel l ing in voormalig gemeentehuis geopend

FIJNAART - Met de fototentoonstelling ‘Op de huid’ van Wim van de Hulst nemen Geri en Leo van Lien de komende maanden afscheid van Museum van Lien en van Fijnaart. Na 15 jaar duizenden bezoekers naar het museum te hebben getrokken, staat het voormalige gemeentehuis van Fijnaart te koop. De foto expositie is nog tot 27 december te zien. Op de foto links Geri van Lien en rechts Leo van Lien. Daartussenin Wim en Marion van de Hulst en helemaal links de handen van schrijver Hugo Claus. FOTO TIES STEEHOUWER

Vacatures bij jou in de buurt

Zoek en vind lokale vacatures op

www.brabantwerkt.nl

Veel modder voor deelnemers tijdens Polder Challenge

Ben jij ICT’er

en deel jij onze ambitie?

rijkzwaan.nl/ict

vandaagin de Bode

DuurzaamheidEDITIE: THOLEN | WOENSDRECHT

STEENBERGEN | BERGEN OP ZOOM

Kijk welke duurzame oplossingen er in uw omgeving zijn.

De bedrijven die

zich in deze special pre-

senteren, houden rekening met

de effecten van hun bedrijfsvoering op

medewerkers, milieu en maatschappij.

Ook streven ze een hoger bedrijfsrende-

ment na. Ze nemen beslissingen vanuit

maatschappelijke betrokkenheid. Volgens

hun toekomstvisie kan een onderne-

ming op een andere manier niet

overleven.

Goed voor je portemonnee

Een goede isolati e van je woning heeft zo zijn

voordelen: het zorgt niet alleen voor meer com-

fort, ook de energiekosten vallen een stuk lager

uit. Bovendien is het goed voor het milieu.

Brabant gaat voor Nul-op-de-Meter

De provincie Noord-Brabant, brouwbedrijven, wo-

ningcorporati es, energiecorporati es, gemeenten,

banken en onderwijsinstellingen tekenden begin

juli een overeenkomst om in de komende drie jaar

duizend bestaande woningen in de provincie Nul-

op-de-Meter te maken.

Elektrisch rijden is écht goed voor milieu

Met de komst van het elektrisch rijden is er een se-

rieuze mogelijkheid ontstaan om het autogebruik

daadwerkelijk duurzamer te maken. Dat blijkt uit

een enkele jaren geleden verricht prakti jkonder-

zoek door Rijkswaterstaat, onderzoeksinsti tuut

TNO en LeasePlan.

Page 2: Moerdijkse Bode 09-09-2015

IEDERE dagvers bij

GEZONDEKEUZE

VOLLEDIGASSORTIMENT

440 WT_AGF_Dedicated_Folder_203x288_10.indd 1

18-08-15 14:07

0.49 WEEKEND

2.59WEEKEND

0.99WEEKEND

0.89 WEEKEND

1.29 WEEKEND

1.99 WEEKEND

4 STUKS 4 STUKS

1 KGPER STUK

PER STUK500 G

CA. 200 G

Ca. 2.99 WEEKEND

14.99/kg

VOOR HUISMERKENBron: Consumentengids juli/aug 2015

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

11 T/M 13 SEPTEMBER11 T/M 13 SEPTEMBER11 T/M 13 SEPTEMBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

NIEUWSGIERIG? BEKIJK DEZE FOLDER OOK ONLINE OP WWW.ALDI.NL

2.Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling

Een mals stuk vlees met een beetje vet voor de smaak.

Zuid-Amerikaanse ribeye*

Zonder been. 600 g

Schouderkarbonade Piri Piri*

Rode spitskool

Bleekselderij

Minneola’s

Paraguayo’s

Wilde perziken

Met 15% roomboter. Gevuld met ham en Goudse kaas.

Ham-kaas croissants

onze speciale folderligt NU IN DE WINKEL!

„Aldi kiest voor

„LEKKER ENgezond“

IEDERE dagvers bij

Deze week:GRATIS

2 toegangskaarten voor de 50+ beurs (t.w.v. € 40,-)

bij uw opdracht. Zolang de voorraad strekt,

vraag naar onze voorwaarden.

www.SCANIT.nl Doelstraat 8C, Zevenbergen

Uw oUde kabel en metalen z i jn geld waard!Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd.

U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

Bij grotere hoeveelheden kunt u met ons contact opnemen voor de dan geldende actuele prijzen!

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur

gebr. timmermans b.v.boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat

4751 Xk oud gasteltel.: 0031 (0)165 - 31 77 [email protected] www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Metaalprijzen geldig week 37 vanaf totplastic koper kabel € 1,30 € 2,30 p/kgstekkerkabel € 0,35 € 0,75 p/kgplastic aluminium kabel € 0,55 p/kgloodkabel koper € 0,55 € 0,85 p/kgloodkabel aluminium € 0,40 p/kgzuiver blank koper € 3,80 p/kgonzuiver koper € 3,30 p/kggemengd rood € 2,90 € 3,10 p/kggeel koper € 2,35 p/kgaluminium € 0,75 p/kgroest vrij staal € 0,75 p/kgzuiver lood € 0,85 p/kgzink € 0,90 p/kgelectro motoren € 0,25 p/kgijzer € 0,12 p/kgaccu’s € 0,36 p/kgwasmachines, drogers per kilo € 0,06 p/kgauto katalysator per stuk € 20,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingenbij grotere hoeveelheden speciale prijs

Uw oUde kabel en metalen z i jn geld waard!krt is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het verwerken van kabel en metalen.

wij zijn iSo 9001:2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard over de vereiste (milieu)vergunningen.

U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

gebr. timmermans b.v.boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat

4751 Xk oud gastelTel.: 0165 - 31 77 [email protected] www.krt.nl

metaalprijzen geldig week 32 vanaf tot

plastic koper kabel € 1,90 € 2.90 p/kgplastic aluminium kabel € 0,70 p/kggrondkabel koper € 0,95 € 1,15 p/kggrondkabel aluminium € 0,50 p/kgzuiver blank koper € 5,80 p/kgonzuiver koper € 5.30 p/kggemengd rood € 4,80 € 5,05 p/kggeel koper € 2,95 p/kgaluminium € 0,95 p/kgroest vrij staal € 1,30 p/kgzuiver lood € 1,20 p/kgzink € 0,80 p/kgelectro motoren € 0,50 p/kgijzer € 0,21 p/kgaccu’s € 0,45 p/kgwasmachines, drogers per kg € 0,21 p/kgauto katalysator per stuk € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen.

dr. T.R. Ren Chinese Doctor / Ph.D. Graad

Liesbosstraat 68,Breda

076 - 8503785

www.li-ren.nl

• pijnklachten en reuma • stress, angsten, en slaapproblemen • depressie, vermoeidheid • maag- en darmklachten • migraine • overgewicht (afvallen) •overgangsklachten •ongewenste onvruchtbaarheid •ondersteuning voor mensen met kanker , etc

Gespecialiseerd in acupunctuur, moxa-therapie, Chinese kruiden, met jarenlange

ervaring zowel in China als Nederland.

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering

Page 3: Moerdijkse Bode 09-09-2015

actualiteit

PaGiNa 3

DOOR PETER HOUTEPEN

Enige tijd geleden ontving wethouder Tho-

mas Zwiers al een petitie van bewoners, die hierin het probleem aanhangig maak-ten. Daarom houdt de gemeente Moerdijk

een onderzoek in Willemstad, waarbij in het voor- en hoogseizoen reeds parkeer-tellingen zijn uitgevoerd. In het naseizoen

wordt nog eens zo’n telling verricht. Zodra dit onderzoek is afgerond, wordt gekeken naar de benodigde maatregelen voor bij-voorbeeld parkeren bij evenementen.

GroterHet onderzoek maakt onderdeel uit van de actualisatie van het parkeerbeleid in de gehele gemeente Moerdijk. “Willemstad is een plek waar de parkeerdruk erg groot is en eigenlijk in de vesting alleen maar groter wordt”, zegt wethouder Thomas Zwiers. “Dat heeft dan ook onze bijzon-dere aandacht. De druk zit ‘m met name in de weekenden, doordeweeks valt het over het algemeen wel mee. “Op topdagen en tijdens evenementen ligt de parkeerdruk nog anders. “Daarom gaan we tijdens het Shanty & Seasong Festival op 13 september ook een proef doen met parkeren op afstand.” Dat gebeurt op het terrein van Rijkswaterstaat. “Dat ligt best wel een eindje uit de buurt van de vesting natuurlijk. Daarom willen we de bezoekers vanaf die plek met pendelbusjes naar de plaats van bestemming brengen.” Zwiers zegt dat het gaat om een pilot om te zien of dit werkt. De pendelbusjes rijden van 12.00 tot 19.00 uur op en neer tot aan het einde van het evenement. Bezoekers kunnen er gratis gebruik van maken. Een en ander vindt plaats in overleg met Havenkoor Fortitudo, organisator van het Shanty & Seasong Festival, en met goedkeuring van Rijkswa-terstaat.

RuimteDe wethouder zegt dat het invoeren van betaald parkeren in Willemstad geen optie is. “Dat is een beleid wat we hier in de ge-meente niet voorstaan. En bovendien los je daar in principe het probleem niet mee op. We zoeken liever naar andere mogelijkheden.” Een ervan is dus bekijken of er wat verder buiten de vesting Willemstad geparkeerd kan wor-den. “Dat zullen we ook met de stadsraad gaan bespreken en met de ondernemers. Ook al omdat het qua ruimte voor auto’s in Wil-lemstad wel een beetje ophoudt.”

Proef met busjes tijdens Shanty & Seasong FestivalGemeente wil iets doen aan parkeerdruk in Wil lemstad

In de vesting Willemstad is het doorgaans in mooie weekenden goed toeven. ARCHIEFFOTO DE BODE

WILLEMSTAD - De gemeente Moerdijk wil de parkeerdruk in de vesting Willemstad verminderen. Vooral in de weekenden is die druk erg groot, vooral als er dan ook nog evenementen plaatsvinden.

Het huidige parkeerbeleidsplan van de gemeente Moerdijk omvat de periode 2010 tot en met 2013. Omdat deze periode verlopen is, is het beleidsplan herijkt. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad de her-ijkte versie vast te stellen. Na eva-luatie van het huidige plan blijkt dat veel beleidslijnen nog steeds actu-eel zijn. Ook worden in het kader van het huidige plan reeds bekende parkeerproblemen zoals in oudere woonstraten gefaseerd aange-pakt. Dit zal na het vaststellen van het geactualiseerd plan voortgezet worden.

Parkeerbeleidsplan

DOOR TIES STEEHOUWER

De route had altijd een soort haat liefde verhouding met de landelijke monumenten-dagen, die in het tweede weekeinde van de maand september worden gehouden. Al-leen in het dorp Moerdijk werden deze mo-numentendagen echt gehouden. De andere monumenten binnen de gemeente Moer-dijk deden slechts zo nu en dan mee met deze dagen. Dit jaar gaat daar verandering in komen en dat komt omdat er intensief wordt samengewerkt met het pas opge-richte comité Open Monumenten Moerdijk. Door die samenwerking is de Kunst en Cultuur Route, volgens de organisatie zelf, uitgegroeid tot ‘het grootste culturele eve-nement van de gemeente Moerdijk’. Het evenement vindt dit jaar plaats op 12, 13, 19 en 20 september.

LocatiesOp zo’n 36 bijzondere locaties, waarvan 23

monumenten, verspreid over alle kernen van de gemeente Moerdijk, vertonen kun-stenaars, zowel professioneel als amateur, met veel plezier hun werk. Heemkundige kringen openen hun deuren en er is op ver-schillende locaties muziek te beluisteren. Sommige locaties zijn maar een weekend open en er zijn afwijkende openingstijden. De werkgroep Kunst en Cultuur Route is een onderdeel van de Stichting Cultuur Moerdijk. In de werkgroep zitten Will Goris-sen, Bea Hoeks-de Laat, Rob Lormann, Con-ny Paap, Inge van Rijsbergen-Brekelmans, Hugo Snel, Clara Verhulst en Tine van der Zee.

Door heel MoerdijkDe werkgroep is er in geslaagd om in bijna alle kernen kunstenaars hun werk te laten zien of demonstaties te geven. Bijna 100 kunstenaars doen er, verdeeld over twee weekenden, mee. In Willemstad is hun werk te bewonderen op zes plekken, in

Zevenbergen ook op zes, in Klundert en Standdaarbuiten op drie en in Fijnaart op vier. Daarnaast kunnen bezoekers terecht in Heijningen, Noordhoek, Noordschans, Langeweg, Oudemolen, Moerdijk en Zeven-bergschen Hoek. Het aanbod is zeer divers

en niet overal is het werk van kunstenaars te zien. Zo voert de route langs de onder-komens ven heemkundekringen in Stand-daarbuiten, Klundert, Willemstad, Fijnaart, Moerdijk en Zevenbergen en is ook het Vlasserij-Suikermuseum in Klundert open,

evenals de boerderij van Toon Reijnders en de Watersnoodwoning in Heijningen. Daar-naast zijn er veel monumenten van binnen te bezichtigen zoals veel kerken, forten en de voormalige pastoorswoning in Fijnaart. Website: www.cultuurmoerdijk.nl

Kunst en Cultuur Route viert 10-jarig bestaanNiet meer weg te denken ui t de Noord Westhoek van Noord-Brabant

Het seniorenkoor is in Moerdijk te horen. ARCHIEFFOTO TIES STEEHOUWER

MOERDIJK - Veertien jaar geleden werden in het begin van de maand sep-tember voor de eerste maal cultuurdagen in de gemeente Moerdijk gehou-den. Belangstellenden hadden toen de gelegenheid om met bussen gratis de diverse locaties te bezoeken waar kunstenaars hun werk lieten zien en horen. Vier jaar later werd het evenement omgedoopt tot Cultuur en Am-bachten Route en enkele jaren geleden werd het Kunst en Cultuur Route. Die bestaat volgens de organisatie dit jaar dus tien jaar, maar gezien de voorgeschiedenis zou dat 14 jaar moeten zijn. Hoe het ook zij, de route door de hele gemeente Moerdijk is niet meer weg te denken in de Noord West-hoek van Noord Brabant.

Lezersactie Weekblad de Bode en Brabant Expres Reizen

Supervoordelig naar de magie van Disneyland Paris ®

Weekblad de Bode biedt in samenwerking met Brabant Expres Reizen voor haar lezers wederom een supervoordelig arrangement naar Disneyland Paris aan om te genieten van een sprookjeswereld vol met attracties en avonturen. Er bestaat de mogelijkheid om met korting een dagtocht te boeken of een driedaagse reis; de vertrekdata voor de dagtocht zijn op de zaterdagen 3 of 17 oktober, voor de driedaagse reis op de vrijdagen 16 of 23 oktober.

Wie wil er nou niet een kijkje nemen in het Kasteel van Doornroosje, sidderen in de extreem spannende ‘The Twilight Zone Tower of Terror™’, genieten op de rug van Dombo de vliegende olifant of zich een schatgraver voelen op ‘Adventure Isle’?

Een bezoekje aan Disneyland Paris is tevens de uitgelezen mogelijkheid om Donald Duck, Mickey Mouse, Alladin en Spider-Man te ontmoeten, weg te zwijmelen bij een unieke show zoals ‘Disney Dreams®! en de beroemde, magische parade in Main Street, U.S.A.® te zien. Daarbovenop ondergaat het Resort elk jaargetijde een gedaanteverwisseling wat elk bezoek extra uniek maakt.

ComfortabelMet de lezersactie van Weekblad de Bode

en Brabant Expres Reizen kan iedereen supervoordelig naar Disneyland Paris. Brabant Expres Reizen is een vertrouwde naam in touringcarland.

De bussen zijn comfortabel en voorzien van een toilet, airconditioning, dvd-speler en bar, de chauffeurs gastvrij, vriendelijk en ervaren en de tarieven voordelig. En dat geldt zeker voor de arrangementen naar Disneyland Paris.

KortingVoor een dagtocht kunnen volwassenen en kinderen vanaf twaalf jaar nu voor 59 euro in plaats van 79 euro naar Disneyland Paris. Kinderen tussen drie en elf jaar rijden mee voor 55 euro in plaats van 75 euro en de kleintjes (tot 2 jaar) mogen mee voor 15 euro in plaats van 35 euro.

Voor drie dagen Disneyland Paris kunnen volwassenen en kinderen vanaf twaalf jaar voor 219 euro in plaats van 269 euro een plekje in de bus bemachtigen. Deze prijs is inclusief 2 overnachtingen in een middenklasse hotel. Kinderen tussen drie en elf jaar rijden mee voor 169 euro in plaats van 219 euro en de allerkleinsten voor 59 euro.Zo wordt Disneyland Paris betaalbaar en bereikbaar voor het hele gezin. De prijzen zijn inclusief de reis en een toegangskaartje voor één Disney® Park. Bij de dagtocht geldt een bedrag van 5 euro reserveringskosten per boeking, bij de driedaagse 15 euro. Opgelet: de bus rijdt wat vroeger weg uit Parijs, dus niet na de parade. Op die manier zijn de kinderen wat eerder thuis.

Reizigers kunnen opstappen in Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Goes, Roosendaal en Zevenbergen. Tickets reserveren kan via de speciale websitewww.brabantexpres.nl/bode. Of telefonisch via het telefoonnummer 088-50 60 310.

€15,00 p.p.

Prijzen zijn inclusief:- Vervoer per luxe touringcar- Entree Disneyland® Paris (keuze uit 1 Park)

Deze aanbiedingwordt u aangebodendoor:

Dagtochtzaterdag 3 of 17 oktober 2015 3-daagse reis

vrijdag 16 of 23 oktober 2015

0 t/m 2 jaar:

3 t/m 11 jaar:

12 jaar of ouder:

Dagtocht 3-daagse reisLezersactie supervoordelig naar Disneyland® Paris!

Reserveren of meer informatie:� www.brabantexpres.nl/bode

� 088 - 50 60 310van € 35 voor

van € 75 voor

van € 79 voor

van € 219 voor

van € 269 voor

€55,00 p.p.

€59,00 p.p.

€59,00 p.p.

€169,00 p.p.

€219,00 p.p.

Excl. € 15,00 reserveringskosten per boekingExcl. € 5,00 reserveringskosten per boeking© Disney

© Disney

Page 4: Moerdijkse Bode 09-09-2015

Te huurIn Klundert

(nabij industrieterrein Moerdijk)

Opslagruimtes, werkruimtes,kantoorruimtes nodig ?

houd uw overheadkosten laagen kom langs voor een gesprek !!

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

480 m2tegen aantrekkelijke prijzen

www.denhollander-verhuur.nlInfO:

J. den hollanderverhuur B.V.

Bel: 0168-402955of kom langs

op Molenvliet 1 te Klundert

Te koop: rosé kalfsvlees

Hamseweg 11 • 4771 RR LangewegTelefoonnummer: 0168-323450 / 06-57117977

Openingstijden: vrijdag 14.00 - 17.00 uurzaterdag 09.30 - 16.00 uur

(uiteraard kunt u ook telefonisch bestellen)We verwelkomen u graag in onze winkel!

Volg ons ook op www.hamsehoeve.nl

an Oerstimmer- en

onderhoudsbedrijf

3Dealer VEKA en DECEUNINCK kunststof kozijnenBergen op ZoomTel.: 06 - 20 95 78 20 [email protected]

SpECIAlE ZomEr rollUIK ACTIEPrijsvoorbeeld 2000 x 2000 € 450,-Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. monta-ge en btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

3 KUNSTSTof KoZIjNEN3 gEVElBETImmErINgEN3 rollUIKEN &

ZoNwErINgEN3 rEpArATIE rollUIKEN3 hoUTEN KoZIjNEN3 VElUx DAKrAmEN3 DAKKApEllEN3 KEUKENmoNTAgE3 SChIlDErwErKVrijblijvend offertes na vakkundige meting en uitleg.

ADVERTORIAL

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125, 4824 AT Breda,

076 - 762 00 00, www.plamecoplafonds.nl

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 13601 4260 WB Wijk en Aalburg

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: ........................................Naam: ..........................................Adres: ....................................................................................................Postcode: ........................................Woonplaats: ................................

Uitnodiging Open Dagen

Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

Een nieuw plafond in één dag!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

U ziet het niet zitten? Dat begrijpen wij volkomen. Want een nieuw plafond in de woonkamer, keuken, slaapkamer, kantoor of zelfs de badkamer doe je niet elke dag. Ruimte leegmaken, alles afdekken en stof, heel veel stof is wat er overblijft als je gaat verbouwen. Niet bij plameco! Wij spannen een nieuw plafond onder uw huidige plafond in slechts één dag! Terwijl de meubels blijven staan. En we ruimen alles netjes op en nemen de rommel mee. Kom kijken op onze Open Dagen hoe mooi het bij u kan worden. Met sierlijsten of zonder, met uw eigen lampen of LED inbouwverlichting, alles kan. Natuurlijk is Plameco pla-fonds erkend door het CBW.

Plafondshow op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 september van 10.00-16.00 uur en zondag 13 september van 11.00-15.00 uur

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffi e staat klaar!

• Schone montage in één dag.• Zonder hakken en breken.• De meubels kunnen blijven staan.• Uit één geheel op maat gemaakt. • Betaling in termijnen mogelijk. (vraag naar de voorwaarden)

Lokaal FNV West-Brabant

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR ALLE INWONERS Dit gaat ons allen aan !!!

Je baan kwijt en achter de geraniums? Nee toch zeker?

Veel wetten zijn de laatste jaren veranderd. Nou ja veranderd .we kunnen gerust zeggen dat er zoveel bezuinigd wordt dat mensen letterlijk tussen wal en schip vallen met alle gevolgen van dien.

Gemeenten zijn nu nog verplicht om mensen (die moeilijk aan werk kunnen komen) aan een baan te helpen, maar dit mag dus vooral niet te veel geld kosten. Veel gemeenten zullen dan ook de mensen met de meeste mogelijkheden aan werk kunnen helpen en de rest thuis laten zitten met alle gevolgen van dien (wel of geen bijstandsuitke-ring, vereenzaming en armoede). Het zal jou of iemand in je nabije omgeving maar overkomen!

Wij maken ons ernstig zorgen over deze ontwikkelingen. Een concrete ontwikkeling is dat de mogelijkheden voor een begeleidingsorganisa-tie als WVS-groep, steeds minder worden. Het kost geld om mensen met of zonder beperking aan het werk te helpen of aan het werk te houden en daar wordt hard ingegrepen.

De gevolgen? U raadt het al:- Mensen met een verminderde arbeidsprestatie komen niet aan het

werk;- Begeleidingsorganisaties zoals WVS-groep met een diversiteit aan

werkzaamheden, kennis en kunde om mensen te ontwikkelen, worden afgebouwd;

- Een grote groep kwetsbare mensen zit straks thuis in armoede en eenzaamheid;

- Maatschappelijke kosten stijgen omdat deze groep een groter beroep zal doen op allerlei voorzieningen enz enz

Dit kunt en wilt u toch niet laten gebeuren door uw gemeente ? Geef daarom een signaal af nu het nog kan ==> ga naarwww.lokaalfnvwestbrabant.nl en klik linksboven in het scherm (steun de SW), vul hier uw naam en woonplaats in en druk op verzenden.

Wij, FNV bedrijfsledengroep van WVS-groep geven hierna uw signaal door aan de gemeentelijke politiek. FNV gaat er voor dat uw stem wordt gehoord dus geef uw signaal af en schroom niet om eventueel lid van onze vakbond te worden.

Wij rekenen op uw medewerking. Alvast bedankt.

Sjaak Snepvangers voorzitter bedrijfsledengroep WVS

Lokaal FNV West-Brabant.Op donderdag avond 12 maart 2015 organiseert Lokaal

FNV West-Brabant een politiek debat over de

Provinciale verkiezingen.

De voorzitter van de FNV Ton Heerts zal de aftrap van het debat geven.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in:

Partycentrum Rozenoord, Beukenlaan 14, 4624 AE Bergen op Zoom.

Telefoon 0164-234210

Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur. Sluiting om ongeveer 22.00 uur.

Voor deze bijeenkomst zijn leden van de FNV en andere belangstellenden van harte welkom. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Aan de hand van een aantal stellingen zal het debat plaatsvinden tussen de leden van de FNV, belangstellende burgers en de politieke partijen die zich kandidaat hebben gesteld om zitting te nemen in het provinciebestuur.

D A N S EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN

…………………………………………………………….. HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN

VOOR SINGLES & PAREN

ZATERDAG 19 SEPTEMBER Zaal open vanaf 19.30 uur Start 20.30 uur

LIVE MUZIEK DOUBLE “W”

WALTER WISKE

Als Drumster !

IEDE

IS UNIEK. KOMT DIT ZELF ZIEN VAN HOREN ZEGGEN IS HELAAS TE LAAT ………………………………………………………………………………

KOUTERSHOF te RIJSBERGEN 240 m2 GROTE ZAAL NAAST DE KERK

Deze avond reserveren want vol is vol !! ZATERDAG 26 SEPTEMBER

LIVE

MUZIEK

DUO JERSEY

I.V.M.

8 JARIG BESTAAN

ZAAL OPEN 19.30 UUR START 20.00 UUR

TEL: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl Afmeting: 7,4 x 10,5 of 11 cm.

Bij Chiropractie Brabant

Spectaculaire Scan-actie 8 juli 2015 t/m 24 juli 2015

Voor nu slechts € 10,- Myovision scan ter waarde van € 60,-

De werkelijke reden van uw rug-, nek- en hoofdpijnklachten worden niet altijd even duidelijk voor u in beeld gebracht. Een scan met de Myovision 8000 doet dat echter wel. Chiropractie Brabant heeft de beschikking over deze unieke scanner, waarmee afwijkende spierspanningen direct en pijnloos zichtbaar worden gemaakt. Eén op de drie mensen heeft tegenwoordig last van één van bovengenoemde pijnklachten. Deze kunnen met chiropractie vaak snel en pijnloos worden verholpen. Afspraak Voor wie wil weten wat chiropractie is en hoe de meest uiteenlopende klach-ten snel en pijnloos kunnen worden verholpen, worden t/m vrijdag 25 september 2015 vrijblijvende rug- en nekscans aangeboden voor € 10,-- ter waarde van € 60,-. Mocht dit tot een vervolgafspraak leiden, dan worden de kosten hiervan ook zonder huisartsverwijzing geheel of gedeeltelijk vergoed door uw verzekering. De scans worden alleen gemaakt op afspraak Chiropractie Brabant is gevestigd aan de Banakkerstraat46a,

Hoek Banakkerstraat/Adamastraat 4873 AM Etten-Leur. Tel. 076-5023574 [email protected] www.chiropractie-ettenleur.nl

★ Voorbeeld van een scan met de Myovision 8000.

Spectaculaire Scan-actie7 t/m 25 september 2015

Page 5: Moerdijkse Bode 09-09-2015

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Ties Steehouwer, Anja Bouwman, Marjanne DijkstraAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 37De oplossing van deze puzzel is in week 38 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

Een briljant plan. Anders kun je het niet omschrijven. De politiebonden ACP en NPB kondigden vrijdag aan deze week wat te veranderen aan de software van het systeem waarmee boetes worden verwerkt en geïnd. Daardoor gaan woensdag alle bekeurin-gen onder de 200 euro en snelheidsovertredingen onder de 20 kilometer rechtstreeks de prullenbak in. Alles klopt aan de actie. De agenten winnen er de sympathie van het volk mee, in tegenstelling tot in het voorjaar, en datgene waartegen ze actie voeren - het kabinet - wordt er keihard door geraakt. Alleen al op melkkoe A2 loopt de staatskas door de digitale sleutelaars honderdduizenden, zo niet miljoenen euro’s mis. Het moge duidelijk zijn dat Rutte en co dat niet al te lang door wil laten gaan. Zelf ben ik geen actievoerder. Nog nooit gedaan, omdat ik er nooit een reden toe heb gehad, maar als die er ooit wel is, doe ik alleen aan acties mee waarvan ik weet dat ze tot het gewenste resultaat (kunnen) leiden. Anders kun je het net zo goed niet doen. Ik heb het idee dat veel van de polderende vakbondsleiders in Nederland het actievoeren verleerd zijn. Wat dat betreft zouden ze eens in de leer moeten gaan bij hun collega’s in Frankrijk. Daar stapten de varkensboeren vorige week weer eens op hun tractoren waarmee ze de wegen rondom Parijs blokkeerden. De forenzen in de files zijn het inmiddels gewend. Deze zomer stonden ze op dezelfde plekken stil door boerenacties. De Franse regering zegde toen meteen honderden miljoenen euro’s steun toe voor de geplaagde boeren. Het was niet genoeg, vonden deze, dus besloten ze vorige week dat het opnieuw tijd was voor een verkeersinfarct in Parijs. Je kunt ze asociaal vinden, zeggen dat we dit ‘niet moeten willen’ in Nederland, maar zij bereiken wel hun doel: meer geld. Daar zullen de Nederlandse varkensboeren nog even op moeten wachten. Ook zij zijn boos, maar om dat kracht bij te zetten deelden zij vorige week broodjes beenham uit voor de Tweede Kamer. Kansloos. Het ging er gelukkig wel gemoedelijk aan toe, er was niet eens een politieman nodig om de orde te bewaken. Jammer voor de boeren, want daar hadden ze nog wat van kunnen opsteken als het om actievoeren gaat.

Een lesje actievoeren

ColumnEugène de Kok

Doodop en dan nog door een sloot ook. FOTO TIES STEEHOUWER

DOOR TIES STEEHOUWER

De organisatie had zondag niets aan het toeval overgelaten om alles op rolletjes te laten verlopen. Peter van der Bom vertelt dat men te rade was gegaan bij de plaat-selijke atletiekvereniging, die ook de 15 van Standdaarbuiten organiseert. Hij laat weten dat tijdens de laatste dorpsweek een aantal mensen spontaan op het idee kwam om een polderloop te organiseren. Vrienden en kennissen werden benaderd en dat resulteerde in bijna honderd vrijwil-ligers.

HindernissenDe Polder Challenge is geen wedstrijd, maar een prestatieloop. Er werd zondag in groepen van 25 deelnemers gestart

om bij de hindernissen niet te veel op-stoppingen te krijgen. Die hindernissen waren niet misselijk. Al direct na de start moest er onder een strak gespannen net worden doorgekropen, waarna men over de stoppelvelden rond het dorp zijn weg moest zoeken. Onderweg moesten er een twintigtal kunstmatige en natuurlijk hin-dernissen worden genomen zoals steile viaducten en sloten. Bij de gevaarlijkste hindernissen stonden mensen om onge-lukken te voorkomen. De laatste hindernis was een hoge toren van stijgerpijpen die via een net moest worden beklommen.

KinderenOok aan de kinderen was zondag gedacht. Zij werden door burgemeester Jac Klijs weg geschoten. Door tunnels, waterbak-

ken en een springkasteel renden zij hun rondje van 600 meter. Veel ouders volgden hen om alles op foto of film vast te leggen. Voor elke start werd een warming-up ge-houden. De grootste afstand was zondag 12 kilo-meter. Voor velen te lang om hollend te worden overbrugd, zodat er onderweg veel gewandeld werd. “Deze eerste polderloop is een experiment”, vertelt Peter van der Bom. “Maar zoals ik het nu bekijk denk ik dat, na evaluatie, ook volgend jaar in het eerste weekend van september weer een Polder Challenge zal worden gehouden.” Prijzen vielen er zondag niet te verdienen. Wel kreeg iedereen na afloop een bedrukt T-shirt, een diploma en een tas met een drankje en voedsel beschikbaar gesteld door Jac. Attent.

Veel modder voor deelnemers tijdens eerste Polder Challenge

Experiment in Standdaarbui ten pakt goed ui t

Met zijn allen onder een net door. FOTO TIES STEEHOUWER

STANDDAARBUITEN - De organisatie van de eerste Polder Challenge in en rond Standdaarbuiten werd zondag op haar wenken bediend. De hele week had het flink geregend, zodat de landbouwgronden rond het dorp er erg modderig bij lagen. De ruim 300 deelnemers kregen het dan ook flink voor hun kiezen, maar dat schijnt bij een dergelijk gebeuren juist de bedoeling te zijn. In Noord-Holland, de Achterhoek en in Groningen is een polderloop op deze manier al jaren een hit, maar in de Westhoek van Noord-Brabant is het fenomeen tamelijk onbekend, al wordt er tijdens Koningsdag in Steenbergen al heel veel jaren een dergelijke loop gehouden.

Page 6: Moerdijkse Bode 09-09-2015

PAGINA 6

KORT BEDRIJVIG- ADVERTORIAL -

Van Tilburg-Bastianen Groep Heilaar, Noordweg 1, 4814 RR Breda, 076-8000000

BREDA - Autodealerbedrijf Van Tilburg-Bastianen Groep neemt voor Breda en Oosterhout het dealerschap van de automerken SEAT en ŠKODA over van het Brabantse familiebedrijf Tigchelaar Groep. Het volledige klantenbestand en alle medewerkers vallen per 1 september onder het dealerbedrijf uit Breda.

Dankzij de overname dekt TB Groep nu in totaal ruim 20 procent van de personenwagen-markt in de regio Breda en Oosterhout. In de categorie lichte bedrijfswagens houdt het bedrijf een marktaandeel van circa 25 procent.De overname sterkt het familiebedrijf TB Groep in zijn missie om een zo breed mogelijk productenscala van Volkswagen AG (VAG) aan te bieden, zowel qua merken als model-len. TB SEAT en TB ŠKODA blijven vanuit hun huidige locatie aan de Minervum in Breda opereren. TB Groep huurt dat pand, totdat het bedrijf medio 2016 een geheel nieuw pand opent aan de Konijnenberg. De serviceactiviteiten van SEAT en ŠKODA worden per 1 september ondergebracht in het pand van TB Groep aan de Wisselaar in Oosterhout.Wij hebben er ontzettend veel zin in! Kijk voor meer informatie over deze overname op www.tb.nl

Van Tilburg-Bastianen Groep haalt SEAT en ŠKODA binnen

Anton kwam zoals iedere maandagavond trouw naar de oefenavond, waar een post-vergadering zou zijn. Echter toen Anton net op de kazerne was, kwam er een echte oproep binnen voor het korps Moerdijk. Althans, dat dacht Anton. Ze moesten uitrukken voor wateroverlast op de plaatselijke school. Gezien het feit dat er verder geen bevelvoerder op alarm kwam en precies voldoende manschap-pen, rukte Anton van Leest uit naar de Margrietstraat, waar als verrassing stond te wachten de overige collega’s met part-ners en de clustercommandant hem op stonden te wachten. Na lovende woor-den door commandant Berrie de Groot en teamleider Marcel Wervers, werd nog eens benadrukt hoe trouw Anton aan het korps was. Van Leest heeft heel wat uitrukken gehad, met eentje die hij nooit gaat vergeten: hij was namelijk als eerste bevelvoerder ter plaatse bij de grote brand van Chemie-Pack op 5 januari 2011. Hier-over zijn zelfs studie casussen geschreven voor de opleiding bevelvoerder. Teamleider Marcel Wervers benadrukte ook nog eens

de betrokkenheid van zijn vrouw Ineke. Helaas kon door de slechte weersom-standigheden in de nacht voorafgaand het korps Hank niet aanwezig zijn, anders had het korps Moerdijk Anton echt overge-dragen aan het korps Hank. Hier gaat van Leest zijn brandweervaardigheden name-lijk voortzetten.

Korps Moerdijk neemt af-scheid van Anton van Leest

Brandweerman zet vaardigheden voort bi j korps Hank

Anton van Leest.

MOERDIJK - Op maandag 31 augustus was het de laatste dag voor Anton van Leest bij het brandweerkorps Moerdijk. Gezien het feit dat het korps hem niet zomaar een hand wilde geven voor 34 jaar trouwe dienst, werd hij door zijn collega’s verrast.

DOOR TIES STEEHOUWER

Op het Zomerplein bij het sportpark werd het feest ‘s avonds voortgezet met een Caribisch feest. Een feest om uit je dak te gaan met de muziek van de Sambabands BAM en Gils Geweld. DJ Nelis en Johnny Gold zaten achter de draaitafel en draai-den toepasselijke muziek. Toepasselijke muziek was er ook zaterdagmiddag tijdens ouderenmiddag in de feesttent. Hanny Huisvrouw uit Dongen zorgde hier voor veel sfeer. Zij voerden helemaal in haar eentje een Surprise Show op. Uit een heel klein koffertje toverde zij een hele gade-robe, die ze staande tussen het publiek steeds verwisselde. Met een geschoolde stem zong ze liedjes van artiesten die ze

op dat moment uitbeeldde. Met haar act wist ze het publiek tot het einde toe te boeien. Zij deed dit vooral door hen erbij te betrekken.

KinderenIn de morgenuren deden er veel kinderen mee aan een spelletjescircuit. Zij konden knutselen, dansen en zich laten schmin-ken. Disco Seven zorgde voor de muziek. ’s Middags kon er gekeken worden naar en voetbalwedstrijd van DHV. Onder de toe-schouwers was ook Jan Beljaars. Hij was naar het veld gebracht met een ambulance van de Stichting Ambulance Wens uit Rot-terdam en hij genoot van de wedstrijd van zijn oude club. Langs de kant stond ook Piet Rovers. Hij vertelde dat hij tien jaar

Prins Carnaval in De Hoek was geweest en 33 jaar in het bestuur had gezeten. Zater-dagavond was er in de tent en de kantine van de voetbal een feestavond met als motto Ten Times Party. Dit omdat het zo-mercarnaval tien jaar bestaat. Voorzitter Johan Deijkers liet weten er trots op te zijn dat het bestuur er in geslaagd was om Pascal Redeker, Marco Kanters en Django Wagner voor het feest te contracteren. Deijkers is nu drie jaar voorzitter en dat bevalt hem prima. Hij neemt ook van alle activiteiten foto’s. Zondagmorgen kwamen er 85 hoekers af op het dorpsontbijt in de tent. Na het ontbijt was er een zeskamp op het voetbalveld met heel veel opblaasbare hindernissen.

Streetparade Zomercarnaval gaat gewoon door ondanks regen

‘Gaan met die banaan’

Het was gezellig tijdens het ontbijt. FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBWEGSCHEN HOEK - De organisatie wilde de Streetparade van het Zomercarnaval in Zevenbergschen Hoek vrijdagavond wel afgelasten, maar de deelnemers voelden daar niets voor. “Ten slotte zijn we er klaar voor en hebben er veel werk aan gehad, dus gaan met die banaan”, aldus een van de deelnemers. Wel werden er in al-lerijl wat aanpassingen gemaakt om de deelnemers tegen de neer gutsende regen te beschermen. Zo werd Miss Carnaval 2015, Hanneke Jansen, samen met acht van haar voorgangers ondergebracht op de overdekte wagen van de raad van zeven en de samba loopgroep Gils Geweld ging ook liever overdekt. Ze wilden hun prachtige outfit liever droog houden. De eerste miss uit 2006, Miss Jo bleek wel regenbestendig en trotseerde gewoon het natuurgeweld boven Den Hoek.

Ambulancepost Dinteloord geopendWethouder Cor van Geel ontvangt symbolische sleutel

DINTELOORD - Wethouder Cor van Geel heeft vandaag een symbolische sleutel in ontvangst mogen nemen, tijdens de officiële opening van de ambulancepost in Dinteloord. De opening stond gepland voor mei 2015, maar dat is iets uitgelopen. Het college besloot vorig jaar om in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een stationeringsplaats bij Dinteloord. De gemeente Moerdijk schaarde zich eerder al achter de ambulancepost nabij de A29, om zo de aanrijtijden voor de ziekenwagen naar Willemstad te verbeteren. Moerdijk had bij de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) aangedrongen op snelle realisatie, desnoods eerst op een tijdelijke locatie. FOTO LEO ADRIAANSEN

ZevenbergenPV ONS GENOEGENCreil Jong, 129 duiven: 1-5-6. J. v. Bren-kelen; 2-10. D. Meyer; 3-4-9. A. v.d. Luyt-gaarden; 7. P. Nous; 8. J. KokkeCreil oude, 79 duiven: 1-2-3-7-10. J. v. Brenkelen; 4-6-8. A. Rutjes; 5. D. Meyer; 9. P. Nous

Creil late, 40 duiven: 1-2-3-4-6-10. D. Meyer; 5-7-9. A. v.d. Luytgaarden; 8. P. Nous.NoordhoekPV DE GEVLEUGELDE VRIENDENUitslag Creil, 5 sept., 60 duiven: 1-3. J. Veeken; 2-4-5-8. J. Sitters & Zn; 6-7-9-10. G. Kouters & Zn.

Duivensport

Page 7: Moerdijkse Bode 09-09-2015

lief en leed

Familieberichten

Wij helpen ubij een waardigafscheid Wij staan al vele jaren lang

dag en nacht voor u klaar om u bij te staan na een overlijden.

TELEFOON (0168) 46 22 30

www.uitvaartleeuw.nl

UITVAARTVERZORGING

G. LEEUW

Rouwcentrum Leeuw Wilhelminastraat 68

Fijnaart

Begrafenis- en crematieverzorging

Ria Jongenotter

Postbus 115, 4790 AC Klunderttel. (0168) 40 38 77mob. 06 - 29 59 50 [email protected]

Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken.

Spreuken 3:6

Bedroefd, maar dankbaar voor al het goede wat hij voor ons heeft gedaan en betekend, geven wij u kennis dat in de leeftijd van bijna 89 jaar heden is overleden, mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader en onze lieve opa

Jan Dirk Hartvelt echtgenoot van

Grietje Groeneveld

Fijnaart: Gré Hartvelt - Groeneveld Roosendaal: Leen en Brigitte Berry Willemstad: Ad en Petra Sabine en Corné

Fijnaart, 5 september 2015

Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Leeuw t.a.v. Fam. Hartvelt Postbus 68, 4650 AB Steenbergen

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op donderdag 10 september om 14.00 uur in de Dorpskerk, Kerkring 1 te Fijnaart. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de Protestantse begraafplaats aldaar. Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van de rouwdienst en persoonlijk na de teraardebestelling in de Vijverhof, Kerkring te Fijnaart.

Als u zich betrokken voelt bij dit verlies,bent u ook van harte welkom.

Achter elke traan van verdrietzit een glimlach van herinneringen.

Ik ben jou en jij bent mijen we blijven samen voor altijd.

In liefde losgelaten

Johan Klein- Jan -

echtgenoot van

Wil Klein

Hij overleed in de leeftijd van 61 jaar.

Wil Klein Nicolle en Wim Michelle, JesseMagda Noah, EmmaWouter en Lizette Marijn, AaronNatasja en Herman Joey, Luca, Gioia

† Zevenbergen, 1 september 2015

Melisblok 14 4761 LG Zevenbergen

De crematieplechtigheid heeft maandag 7 september plaatsgevonden.

Je gaf ons je liefde, bezorgdheid en trouw,wij hebben genoten van de jaren met jou.

Wij weten dat het jou ook goed heeft gedaan,maar Oh... Wat zullen we je missen bij het verder gaan.

Met verslagenheid geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze lieve moeder en trotse oma

Corrie Verhoef-Dietvorsweduwe van

Huub Verhoef

* 25 oktober 1940 6 september 2015

John en Hanneke Mike Anouk Eva FloDaniëla Jim Rik en Manon Iris

Correspondentieadres:J.A.W. VerhoefGrote Waard 244761 MS Zevenbergen

Er wordt een avondwake gehouden op donderdag 10 september om 19.00 uur in de parochiekerk H. Bartholomeus aan de Markt te Zevenbergen.Na de avondwake is er gelegenheid tot afscheid nemen in Rouwcentrum Zuidema, Noordhaven 4 te Zevenbergen.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 11 september om 10.00 uur in de genoemde kerk.

Aansluitend vindt om 12.15 uur de crematie-plechtigheid plaats in het crematorium aan de Tuinzigtlaan 11 te Breda.

Na de plechtigheid is er vanaf 13.30 uur in Theaterzaal De Vlakte van Hotel De Borgh aan de IJshof te Zevenbergen gelegenheid elkaar te ontmoeten en te condoleren.

Ook als u geen rouwbrief ontvangt bent u welkom.

Uw blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Lien Leijten-den Bakker

heeft ons goed gedaan.Hiervoor onze hartelijke dank.

Bram Leijten,kinderen en kleinkinderen

Klundert, september 2015

Het is onmogelijk om iemand te vergeten, die zoveel gaf om te herinneren...

Verdrietig, maar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat na een kortstondig ziekbed is overleden, mijn vader, schoonvader en onze opa

Petrus Henricus Joachim Meeuwisse

- Piet -

in de leeftijd van 94 jaar

weduwnaar van Johanna (Jo) Elisabeth Meeuwisse - Sep

Henk en Jannie Kim en Gerben, Gwen, Stan Bart

† Toos en Jos † René

Zevenbergen, 31 augustus 2015

Correspondentieadres: Fam. Meeuwisse,Boerendijk 72A, 4793 RW Fijnaart

De afscheidsdienst heeft op vrijdag 4 september j.l. plaatsgevonden in het crematorium te Breda.

Page 8: Moerdijkse Bode 09-09-2015

ZEVENBERGENOldtimer Meeting: Oldtimervereniging Zevenbergen houdt op zondag 13 september haar 4e Oldtimermeeting voor auto’s, tractoren, motoren, brommers en solexen; als ze maar 25 jaar of ouder zijn. Dit alles vindt plaats op het evenementen terrein aan de Kris-tallaan. De route wordt met rode pijlen aangegeven. Er is ook gedacht aan food en drinks en natuurlijk met goede muziek van Rock a Billy Band, Old No 7 Fifties en de band Tony’s Birthday. Aanvang 10.00 tot 18.00 uur. Er is tijdens de meeting ook in het centrum het nazomerfestival. Voor de meeting meer info Toine Marcus 06-29566619.Interactieve lezing straatfotografie: Fotoclub Moerdijk organiseert interactieve le-zing straatfotografie door Herman de Pagter. De lezing wordt gehouden op dinsdag 15 september in Theater De Schuur aan de Kerkstraat in Zevenbergen. Aanvang 19.30 uur. Ook als u geen lid bent van de fotoclub bent u van harte welkom. Meldt u zich wel van te voren even aan via: [email protected]. De toegang is gratis.Railkontakt: Tijdens het eerste weekend van de cultuurroute op 12 en 13 september staan de deuren van Railkontakt modelspoorgroep Zevenbergen ook weer wagenwijd open. Kom kijken naar Zevenbergen in het klein tijdens een suikerbieten campagne anno 1920-1950. De openingstijden zijn zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Adres: Blokweg 15, ketelhuis oude suikerfabriek. Info [email protected]: Er is wederom een mooie bingo bij v.v.Zanglust Zevenbergen deze word gehouden in Zaal Bij Verhoeven Kerkstraat 8 Zevenbergen. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. De balletjes gaan rollen om 20.00 uur. Deze zaal is rolstoel toegankelijk.Lezing over natuurfotografie: Zaterdag 12 september vanaf 12 uur verzorgt de heer Piet Hanegraaf samen met collega-natuurfotografen een lezing in de podiumruimte van de Zevenbergse bibliotheek aan de Kasteelweg 3. Met ondersteuning van mooi beeld-materiaal leggen de fotografen uit hoe het optimale moment in de natuur kan worden vastgelegd. Zij hebben ter illustratie tot eind september een mooie foto expositie opge-steld in de leeszaal van de bibliotheek. Het bijwonen van de lezing is gratis.

NOORDHOEKHet is Ballen & Borrel tijd: Wij zijn een klein gezelschap dames uit Noordhoek (en Fijnaart), die een voetbalteam hebben opgezet. Wij zijn hard opzoek naar nieuwe leden ook uit andere dorpjes. Ervaring is niet belangrijk. Het gaat erom gezellig een teamsport te beoefenen en gezellig afsluiten. We hebben een fanatieke ervaren knappe trainer! Wij spelen elke donderdag om 19.00 uur bij VV Noordhoek. We spelen verder geen wedstrij-den. Je mag altijd komen kijken of liever meedoen. Voor meer info kan je bellen of mailen met Irene Zwaan, tel. 0168-850219, [email protected].

KLUNDERTHeemhuis open tijdens Kunst en Cultuur Route: Tijdens de Kunst en Cultuur Route op 12, 13, 19 en 20 september zal Het Heemhuis naast het Vlasserij-Suikermuseum open zijn. Deze opening staat niet in het programma boekje van de route. In Het Heemhuis is tijdens deze dagen, en ook nog daarna tot het eind van het jaar, een expositie over de Klundertse middenstand in vroeger dagen, te zien. Er worden foto’s en voorwerpen tentoongesteld uit de verzameling van de heemkundekring Die Overdraghe. Tijdens de genoemde dagen is Het Heemhuis open van 13.30 tot 17.00 uur.Open tuinweekend: Op zaterdag 12 en zondag 13 september organiseert de Schanse Dijktuin van 11.00 tot 17.00 uur een opentuinweekend. Dit in het kader van de Kunst & Cultuurroute Moerdijk. In de tuin kan men genieten van alles wat groeit en bloeit en dat doet het na die overvloedige regen natuurlijk geweldig. Daarnaast is er van alles te proe-ven wat verwerkt is uit eigen [moes]tuin, zoals jam, siroop, appelmoes etc. Er zijn diverse soorten eetbare pompoenen. Verder zijn er nog een aantal zeer creatieve/kunstzinnige mensen aanwezig die hun hobby demonstreren. De Schanse Dijktuin, Noordschans 111, Klundert.Havenmarkt: Watersport Vereniging Noordschans bestaat 45 jaar. Vanwege dat lus-trum organiseert ze op zaterdag 12 september van 11.00 tot 15.00 uur een gezellige Havenmarkt. Deze markt staat in het teken van veiligheid op het water. Er worden o.a. demonstraties gegeven, er ligt een politieboot die te bekijken is en er kan gratis met een snelle rib gevaren worden van de KNRM (Reddingsmaatschappij) en van Stichting Plons (varen voor gehandicapten). De Havenmarkt is voor iedereen toegankelijk. Locatie: op de parkeerplaats bij het Paviljoen van Jachthaven Noordschans, Noordschans 121 te Klundert.

OUDEMOLENOpen-tuin: Gedurende de weekenden van 12, 13 en 19, 20 september wordt door de familie van der Laan in Oudemolen voor tuinliefhebbers de deur open gezet. De landelijk gelegen tuin aan de Drogedijk 55 in Oudemolen is voor iedere tuinliefhebber een bezoek beslist de moeite waard. De opening van de tuin valt samen met de kunst en cultuur route Moerdijk en voor deze gelegenheid worden in de tuin de werkstukken van de ce-ramisten Anneke Mengelkamp en Annelies van Teteringen tentoongesteld. De tuin is op deze twee weekenden geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.cultuurmoerdijk.nl

LANGEWEGOogstmarkt: Stichting Emmaus te Langeweg organiseert, samen met ZLTO-moerdijk, op zondag 13 september weer een Oogstmarkt, Kloosterlaan 6, 4772 RA te Langeweg van 13.00 tot 17.00 uur met vele kramen met streekproducten van telers uit West-Brabant. Ook zijn er muzikale optredens van toetsen en snaren met een veelzijdig repertoire. De normale markt van zaterdag 12 september van 14.00-16.00 uur zal gewoon doorgaan.

KORTE BERICHTEN

ZEVENBERGEN - Zaterdag 12 septem-ber rijden de randoneurs naar Putte een rit van 110 km vertrek 08.00 uur. De toerrijders rijden naar Woensdrecht een rit van 100 km vertrek 08.05 uur.

Zondag 13 september rijden de randoneurs naar de Visdonk een rit van 65 km vertrek 09.00 uur.

De toerrijders rijden naar de Buissche Hei-de een rit van 60 km vertrek 09.05 uur. De recreanten rijden naar Dorst een rit van 60 km vertrek 08.55 uurAlle ritten starten vanaf sportpark ‘De Knip’ in Zevenbergen. Uiteraard is het mo-gelijk om eens mee te fietsen. Kom dan op een vertrektijd naar het sportpark en sluit u aan.

Fietstochten van TWC Zevenbergen

MOERDIJK - Uitslag van onze laatste zoetwaterwedstrijd van deze compe-titie vervist op zaterdag 5 september, ook bij deze wedstrijd weer slechte vangsten.

Uitslag: 1. Ad Timmers 340 gram, 1. Jan Ligtenbarg 340 gram, 2. Colinda Ligten-barg 120 gram, 3. Piet Kortlever 100 gram, 4. Joop v. Bavel 60 gram.Onze volgende wedstrijd is een koppel-wedstrijd en is op zaterdag 19 september.

HSV Altijd Beet

- SLOTMANIFESTATIE WATERPOORT ARMADA -Om beleving en naamsbekendheid toe te voegen aan de Waterpoort en de bewoners bewust te maken van de toeristische/ recreatieve potentie van het gebied, vond vanaf mei 2015 de Waterpoort Armada plaats. 11, 12 en 13 september eindigt de Armada van dit jaar met een slotmanifestatie, die bestaat uit verschillende activiteiten.

11 september Netwerkbijeenkomst De slotmanifestatie opent op 11 september met een netwerkbijeenkomst in Willemstad. Tijdens de bijeen-komst zie je de opbrengst van de Armada in de afgelopen maanden, hoor je inspirerende verhalen van andere samenwerkingsverbanden en informeren we je over de koersverlegging naar een meer actiegerichte opgave. In de middag gaan we aan de slag met concrete projecten die er voor zorgen dat het Water, de Natuur en het Erfgoed van Waterpoort voor een ieder nog aantrekkelijker, beter bereikbaar en zichtbaar worden. Tijdens het afwisselende programma, dat ons zowel over land als over water langs diverse exposities, films en voorstel-lingen leidt, is er volop ruimte om te netwerken. Het belooft een bijzondere dag te worden waarbij we het nuttige uiteraard goed weten te combineren met het aangename. Locatie: De Ameland, Benedenkade te Willemstad. Tijd: 9.30 -18.30 uur.

Waterpoort Hymne Op de Ameland wordt ook voor het eerst het Waterpoortlied ‘Open Zee’, door Noah Seelmann en band, ten gehore gebracht. Een lied over angst en vreugde rond en op het Water. Zij spelen ook tijdens de rondvaarten op de Ameland op zaterdag en zondag.

12 en 13 september 12 en 13 september worden er verschillende activiteiten georganiseerd in het waterpoortgebied tussen 11.00 en 17.00 uur.

Kunst-en Cultuurroute Moerdijk Dit weekend vindt de Kunst-en Cultuurroute op 35 locaties in de gemeente Moerdijk plaats. Meer dan 80 kunstenaars/ amateurs vertonen daar hun werk en er kan genoten worden van muziek, hapjes en drankjes. Locatie: 35 locaties verspreid door gemeente Moerdijk. Info: www.cultuurmoerdijk.nl

Rondvaart de Ameland/Verhalenverteller (rondwandeling en rondvaart) Vanaf 14:00 uur neemt Kees van Wanrooij, van verteltheater ‘Roje Wolf’, de bezoeker al vertellend mee naar verschillende locaties in Willemstad. Om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur vinden er ook, in een gezamenlijk arrangement, rondvaarten vanuit Willemstad plaats op De Ameland. Dit gebeurt in combinatie met de ver-halenverteller, Pier de Poartere – de zelfbenoemd ambassadeur van de Waterpoort – en de band van Noah Seelmann. Prijzen en arrangementen: www.waterpoort-armada.nl

Tentoonstelling fotostrips Basisschoolkinderen van groep 6, 7 en 8 uit de vijf samenwerkende gemeentes van Waterpoort hebben tijdens het educatieproject van Waterpoort Armada fotostrips gemaakt met als thema de Zuiderwaterlinie. De beste fotostrip van elke school zal worden geëxposeerd in de Katholieke kerk van Willemstad en alle andere fotostrips worden geëxposeerd op De Ameland.

Spraakwaterfilm Ook wordt er een 360°-film vertoond, waarin lokale bewoners en ondernemers uit het Waterpoortgebied persoonlijke verhalen vertellen over het water. De film is een beleving waarbij de bezoeker tien minuten lang wordt meegenomen in het gebied. Er kan letterlijk in de film gestapt worden, waardoor de bezoeker zich middenin de diverse landschappen zal bevinden. Locatie: Katholieke Kerk Willemstad. Tijd: 11.00 -17.00 uur op zaterdag en zondag.

Monumentendag Ooltgensplaat 12 september vindt de Monumentendag van Ooltgensplaat plaats, dat zich voornamelijk afspeelt rondom de haven en een verbinding heeft met Fort Prins Frederik. Deze dag duurt van 13.00 tot 16.30 uur en het thema zal ‘Kunst en Ambacht’ zijn. Op de Kaai zullen een aantal ambachten uitgebeeld worden, waarbij kunst en het ambacht elkaar raken.

Om 13.00 uur zal Pier hier aanwezig zijn en om 15.00 uur bij de kunstexpositie ‘De verhalen van het water’ bij de Galathese Havendag, Van 17.00 tot 22.00 uur is het mogelijk te genieten van een 7-gangenmenu op de Mestkaai: de koks van Kaai Culinair maken heerlijke gerechten en serveren het op het gezellige plein.

Galathese Havendag 12 september is het ook Galathese Havendag bij paviljoen Sluishaven met Pier de Poartere. Er zijn hier verschillende watersportactiviteiten zoals suppen, ribvaren en kinderactiviteiten op en rond het water. Ook is er een helikoptervlucht mogelijk vanaf Paviljoen Sluishaven. Voor de inwendige mens wordt gezorgd met een barbecue en verse vis van een palingroker.

Shanty en Seasong Festival Vesting Willemstad 13 september wordt van 12.50 tot 18.15 uur het Shanty-en Seasong Festival gehouden op vier podia, waar maar liefst twaalf koren hun beste beentje voorzetten. Daarnaast wordt er een snuffelmarkt gehouden op de westelijke zijde van de Voorstraat en zal Pier aanwezig zijn die om 12.00 uur het festival opent met wethouder Thomas Zwiers.

Waterpoort Armada De Waterpoort Armada vindt plaats van mei tot september 2015 en is een reeks van activiteiten in en om het Waterpoortgebied, met als centrum Waterpoort is een samenwerking van de provincies Brabant, Zuid Holland en Zeeland, en de gemeentes Goeree Overflakkee, Tholen, Steenbergen, Bergen op Zoom, Halder-berge en Moerdijk. De Armada is bedoeld om beleving en naamsbekendheid toe te voegen aan Waterpoort, om de bewoners bewust te maken van de toeristische/ recreatieve potentie van het gebied. Het thema dit jaar is ‘De Waterlinies’, waarbij de nadruk ligt op de Stelling van Willemstad en de Zuiderwaterlinie.

De activiteiten zijn gestart in mei, toen Pier de Poartere de doop van veerboot ‘de Waterpoort’ in Dinteloord en de opening van het Watersportseizoen in Oudenbosch bezocht.

www.waterpoort-armada.nl

WATERPOORT [email protected] I WWW.WATERPOORT-ARMADA.NL

Page 9: Moerdijkse Bode 09-09-2015

ZATERDAG

12SEPTEMBER

BRADERIE

EN

KOOPZONDAG

&ZONDAG

13 SEPTEMBER

BELEVINGSPLEINEN: • MOBILITEIT• KIDS • BEAUTY • WONEN • HORECA

Zevenbergen telt een grote diversiteit aan onder-nemers die het vakmanschap in de vingers hebben, dit met passie uitdragen, klantvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben staan, weten dat persoon-lijke service een groot goed is en dat aan kwaliteit nimmer getornd mag worden. En dat wordt tijdens het Nazomerfestival nog eens extra benadrukt. Sfeervolle braderie De ondernemers van Zevenbergen slaan wederom de handen massaal ineen om dit evenement tot een groot succes te maken. Drie dagen lang shop-pen, eten, drinken maar bovenal kennismaken met de bedrijvigheid van Zevenbergen. Net als voor-gaande jaren vindt de aftrap al op vrijdagavond plaats met een heuse openluchtbioscoop. De sfeervolle braderie is op zowel zaterdag als zon-dag. Op beide dagen staan de winkeldeuren na-tuurlijk ook wagenwijd open. Diverse modeshows (op verschillende podia) laten u op zaterdag alvast kennismaken met de najaarstrends. Voor kinderen is er deze dag een heuse vrijmarkt georganiseerd,

maar uiteraard zijn er voor de jongste inwoners alle dagen volop activiteiten om aan deel te nemen.

Nazomerfestival Zevenbergen: puur genieten

Shoppen, eten, dr inken en kennis maken met bedri jv igheid

Het is inmiddels een ware traditie waar ieder jaar opnieuw reikhalzend naar uitgekeken wordt. Het Nazomerfestival in Zevenbergen luidt op een feestelijke manier het nieuwe seizoen in.

Vrijdag 11 september21.00 uur: Start evenement met openlucht-bioscoop Zaterdag 12 september11.00-17.00 uur: Braderie11.00-17.00 uur: Kids vrijmarkt11.00-17.00 uur: Diverse demo’s13.30 uur: Modeshow podium 115.00 uur: Modeshow podium 116.30 uur: Modeshow podium 2 Zondag 13 september12.00-17.00 uur: Braderie12.00-17.00 uur: Diverse sfeerpleinen

Programma

Na het succes van vorig jaar, nemen ook nu op zondag de belevingspleinen het over. Zo brengt het woonplein alle ondernemers samen die de binnen- en buitenkant van uw huis tot een thuis maken.

Het beautyplein vertelt u de geheimen van uiterlijke verzorging en op het mobiliteits-plein draait alles op twee en vier wielen. Tevens worden er op zondag verschillende sportdemo’s verzorgd. En wat is na zo’n ge-zellige dag nu een betere afsluiting dan nog lekker even een biertje te pakken op het ho-recaplein. Kortom: aan alles is gedacht om er een spetterend feest van te maken. Door het gevarieerde programma is het bo-venal zeer de moeite waard om alle drie de

dagen een kijkje te komen nemen. Het Nazomerfestival bewijst eens te meer

dat ‘Zevenbergen’ en ‘Puur Genieten’ onlos-makelijk met elkaar verbonden zijn.

Belevingspleinen

KidspleinVorig jaar werd een voorzichtige start gemaakt met een reuze springkussen, maar dit jaar biedt het Kidsplein nog veel meer. Onder andere een talentenjacht en een vrijmarkt.

DE ZOMER VOORBIJ ! VERANTWOORD AFVALLEN WACHT NIET TE LANG!

Het genieten begint……….. als je weer op je streefgewicht bent. WEES ER SNEL BIJ! Want er is maar een VACU-STEP en een specialist in afvallen in TOWN

In 5 weken tijd je streefgewicht bereikt!

www.vitalife-zb.nl 0168-323783/ 06-48695133 Molenstraat 22 4761CK Zevenbergen

WAARDEBON 1 x gratis gebruik van

Vacu Step Vita life 0168-323783

DE ZOMER VOORBIJ ! VERANTWOORD AFVALLEN WACHT NIET TE LANG!

Het genieten begint……….. als je weer op je streefgewicht bent. WEES ER SNEL BIJ! Want er is maar een VACU-STEP en een specialist in afvallen in TOWN

In 5 weken tijd je streefgewicht bereikt!

www.vitalife-zb.nl 0168-323783/ 06-48695133 Molenstraat 22 4761CK Zevenbergen

WAARDEBON 1 x gratis gebruik van

Vacu Step Vita life 0168-323783

Molenstraat 20 Zevenbergen Tel.: 0168-323637

voor de PAASdAgen ! Kip- of kalkoenrollade lekker gekruid 500 gr. e 4.95Kipkoteletje gemarineerd 500 gr. e 3.25Franse maiskip 1000 gr. e 5.95Kip in honingmosterdsaus kant en klaar 500 gr. e 6.40

Thaise Kip 100 gr € 1,25Haantje van de Grill per stuk € 6,-

Hot Wings lekker pittig 500 gr € 4,95Kip Saté 500 gr € 4,95Kip Saté ZONDAG

GESLOTEN

Molenstraat 20 Zevenbergen Tel.: 0168-323637

Noordhaven 130 | ZevenbergenTel. 0168-329360 | [email protected]

www.ifp-smits.nl

Trendy fashion dameskledingTijdens festival 10% korting!

ook op nieuwe collectie

Noordhaven 114, Zevenbergen

Page 10: Moerdijkse Bode 09-09-2015

ZATERDAG

12SEPTEMBER

BRADERIE

EN

KOOPZONDAG

&ZONDAG

13 SEPTEMBER

BELEVINGSPLEINEN: • MOBILITEIT• KIDS • BEAUTY • WONEN • HORECA

BeautypleinInnerlijke en uiterlijke schoonheid vindt u op het Beau-typlein. Diverse ondernemers op het gebied van beauty laten zien wat er op dit terrein in Zevenbergen allemaal te vinden is.

WoonpleinOndernemers die u kunnen inspireren op het gebied van wonen bevinden zich op de parkeerplaats voor Tumis Centrum.

Campagneweg 1 • 4761 RM Zevenbergen • Telefoon 0168 331 300 www.stelcomfort.nl

U bent van harte welkom in onze winkelof kijk eens op de webshop.

Alles voor een comfortabel leven!

BIJ AANKOOP VAN EEN SCOOTMOBIEL OF DRIEWIEL/DUOFIETS RONDVLUCHT BOVEN ZEVENBERGEN KADO!*

U bent van harte welkom in onze winkelof kijk eens op de webshop.

OF RONDVLUCHT BOVEN ZEVENBERGEN KADO!*

shop.nl

* deze actie loopt toteind oktober 2015.

Open: ma t/m vr 09.00 - 17.30 uur.Zaterdag op afspraak.

PU GREEN

MFLOR, een vloer met vele voordelen• natuurgetrouwe uitstraling• Vele decoratieve mogelijkheden• Hoge slijtvastheid• Tot 15 jaar garantie• Eenvoudig te reinigen• Geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling• Waterbestendig• Aangenaam loopgeluid

Woning Inrichting Molenstraat 48 • Zevenbergen • Tel: 0168-324313

TUINPLEZIER BEGINT HIER Outdoor Cabins Speeltoestellen

SKELTERS TRAMPOLINES

SAVELKOULS Schansdijk 2, Zevenbergen 0168-324 719 www.savelkoulstuinhout.nl

TUINPLEZIER BEGINT HIER Outdoor Cabins Speeltoestellen SKELTERS TRAMPOLINES SAVELKOULS Schansdijk 2, Zevenbergen 0168-324 719 www.savelkoulstuinhout.nl TUINPLEZIER BEGINT HIER Outdoor Cabins Speeltoestellen SKELTERS TRAMPOLINES SAVELKOULS Schansdijk 2, Zevenbergen 0168-324 719 www.savelkoulstuinhout.nl

Zuidhaven 27 • Zevenbergen • Tel. (0168) 32 81 60Alleen op afspraak

www.henriettes-hairstyling.nl

dames en herensalon

Ontdek nu ook de sublieme verzorging van

Nieuwe Kerkstraat 6, ZevenbergenTel. 0168 - 335199

Zondag 13 september geopend van 12.00 - 17.00 uur

Nieuwe Kerkstraat 6, ZevenbergenTel. 0168 - 335199

Lovely times

White love heart€ 99,90

pure loveCollier € 75,00

pure loveOorstekers€ 49,90

White love heart

Lovely times

White love heart€ 99,90

pure loveCollier € 75,00

pure loveOorstekers€ 49,90

White love heart

Lovely times

White love heart€ 99,90

pure loveCollier € 75,00

pure loveOorstekers€ 49,90

White love heart

Lovely times

White love heart€ 99,90

pure loveCollier € 75,00

pure loveOorstekers€ 49,90

White love heart

Page 11: Moerdijkse Bode 09-09-2015

ZATERDAG

12SEPTEMBER

BRADERIE

EN

KOOPZONDAG

&ZONDAG

13 SEPTEMBER

BELEVINGSPLEINEN: • MOBILITEIT• KIDS • BEAUTY • WONEN • HORECA

Naast het Nazomerfestival is er op 13 september tevens nog een speciale sep-tember meeting van Oldtimer Vereniging Zevenbergen. Oude tijden herleven en u

kunt vele prachtige automobielen, moto-ren, brommers en tractoren bewonderen die de leeftijd van 25 jaar reeds zijn ge-passeerd. Er is live muziek door old No.7

(Fifties rockabilly band) en Tony’s birthday band. Ook staat er een springkussen voor de kinderen. Locatie is de Kristallaan van 12.00 tot 18.00 uur.

Meeting Oldtimer Vereniging Zevenbergen

Mobiliteitsplein Op het Mobiliteitsplein plaatsen diverse autoleveranciers hun nieuwste auto’s. Maar ook wordt aandacht gescho-ken aan mobiliteit voor ouderen.

SportpleinOok het Sportplein is dit jaar met veel deelnemers aanwe-zig. Vele sporten en verenigingen worden gedemonstreerd op het Nazomerfestival. Kijken mag, maar meedoen ook!

06-41773016• Aanleg• Onderhoud• Renovatie

Noordhaven 90 4761DC Zevenbergen 0168-323563 [email protected] www.puurlingerie.com

Noordhaven 90 4761DC Zevenbergen 0168-323563 [email protected] www.puurlingerie.com

Noordhaven 90 4761DC Zevenbergen 0168-323563 [email protected] www.puurlingerie.com

Markt 104761 CE Zevenbergen Tel. 0168 - 371800

Marktstraat 254921 BE Made

Tel. 0162 - 685645

NazomerfestivalDeze week:

20% kortiNgop de gehele nieuwe najaarscollectie!*

*Geldt niet in combinatie met andere akties of kortingen

Iedereen die nieuwsgierig is geworden is van harte welkom!Tot ziens bij ZIGGI waar shoppen een beleving is!

Markt 10 te Zevenbergen.

Noordhaven 54 • Zevenbergen • tel. 0168-371430 www.justman.nl • volg ons op

Tijdens het nazomerfestival bij:

KORTINGEN

tot 70%

Diverse aanbiedingen!

Page 12: Moerdijkse Bode 09-09-2015

ZATERDAG

12SEPTEMBER

BRADERIE

EN

KOOPZONDAG

&ZONDAG

13 SEPTEMBER

BELEVINGSPLEINEN: • MOBILITEIT• KIDS • BEAUTY • WONEN • HORECA

Wij heten u van harte welkom op het Mobiliteitsplein!

De Hil 2

4762 AG Zevenbergen

Telefoon (0168) 32 41 50

Fax (0168) 32 74 15

[email protected]

www.andreae.nl

AuTobeDrijF AnDreÆ besTAAT sinDs 1934.

VAnAF 1978 Zijn wij

HooFDDeAler Voor HeT merk ToyoTA.

De Hil 2

4762 AG Zevenbergen

Telefoon (0168) 32 41 50

Fax (0168) 32 74 15

[email protected]

www.andreae.nl

AuTobeDrijF AnDreÆ besTAAT sinDs 1934.

VAnAF 1978 Zijn wij

HooFDDeAler Voor HeT merk ToyoTA.

De Hil 2

4762 AG Zevenbergen

Telefoon (0168) 32 41 50

Fax (0168) 32 74 15

[email protected]

www.andreae.nl

AuTobeDrijF AnDreÆ besTAAT sinDs 1934.

VAnAF 1978 Zijn wij

HooFDDeAler Voor HeT merk ToyoTA.

De Hil 2

4762 AG Zevenbergen

Telefoon (0168) 32 41 50

Fax (0168) 32 74 15

[email protected]

www.andreae.nl

AuTobeDrijF AnDreÆ besTAAT sinDs 1934.

VAnAF 1978 Zijn wij

HooFDDeAler Voor HeT merk ToyoTA.

Autobedrijf HOPMANS

DE LANGEWEG 12AZEVENBERGEN

TEL. 0168-328040 www.hopmans.com

Van Drimmelen Zevenbergen

www.vandrimmelenford.nlTel. 0168-371501

Melassestraat 2Hoek Kristallaan

Van Drimmelen Zevenbergen

www.vandrimmelenford.nlTel. 0168-371501

Melassestraat 2Hoek Kristallaan

Van Drimmelen Zevenbergen

www.vandrimmelenford.nlTel. 0168-371501

Melassestraat 2Hoek Kristallaan

Autobedrijf AARSMANTOUWSLAGERIJ 18

ZEVENBERGENTEL. 0168-370500

www.autobedrijfaarsman.nl

teert u het nieuwe jaar meteen al van aantrekkelijk

Uw voordeel kan dus oplopen tot wel 5 4.000,-. Kom bij ons langs of

at.nl of uw nieuwe Fiat Grande Punto of Bravo op voorraad staat!

FIAT VOORRAAD VOORDEEL

3 10.000,-, Bravo: 3 12.500,-, FGA Capital Netherlands B.V. is kredietgever en werkt onder Wft vergunningsnummer 12013694 als aanbieder van nancieringen. Een prospectus is beschikbaar op www.fi atfi nancialsolutions.nl. Toetsing bij BKR te Tiel. De Fiat voorraadactie is geldig tot en met 28 februari 2009.

UW VOORDEEL KAN OPLOPEN TOT WEL 6 4.000,- !

2: 115 -165 gr/km.

AUTOBEDRIJF AARSMANZEVENBERGEN, TOUWSLAGERIJ 18, TEL. 0168 - 37 05 00

www.autobedrijfaarsman.nl

Peter Smetsers MotorenDe Hil 84762 AG ZevenbergenTelefoon 0168 - 326 958GSM 06 - 512 898 76E-mail [email protected] www.psmotoren.nl

Campagneweg 1 • 4761 RM Zevenbergen Telefoon 0168 331 300

Open: ma t/m vr 09.00 - 17.30 uur. Zaterdag op afspraak.

Alles voor een comfortabel leven!

zie ook onze

advertentie

Blokweg Verzekeringen en Financieringen, Blokweg Servicing en De Autofi nancier is een

allround dienstverlener.

Wij informeren u onder de noemer “Alles onder één dak” over leningen, hypotheken, autoverzekeringen

en andere verzekeringen voor uw huis of uw leven.

Bezoekadres Blokweg 14761 RA Zevenbergen

Telefoon (088) 050 18 50Fax (088) 050 18 99

www.deautofi nancier.nl

0168 32 32 22076 549 7000

De specialist in personenvervoer

Vos Taxi en Touringcars

Koperslagerij 60Zevenbergen

Voor meer informatiekijkt u op www.taxivos.nl

Page 13: Moerdijkse Bode 09-09-2015

DuurzaamheidDuurzaamheidEDITIE:MOERDIJK | HALDERBERGE

ZUNDERT | ETTEN-LEUR

Kijk welke duurzame oplossingen er in uw omgeving zijn.

De bedrijven die zich in deze special pre-

senteren, houden rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op medewerkers, milieu en maatschappij.

Ook streven ze een hoger bedrijfsrende-ment na. Ze nemen beslissingen vanuit

maatschappelijke betrokkenheid. Volgens hun toekomstvisie kan een onderne-

ming op een andere manier niet overleven.

Goed voor je portemonneeEen goede isolati e van je woning heeft zo zijn voordelen: het zorgt niet alleen voor meer com-fort, ook de energiekosten vallen een stuk lager uit. Bovendien is het goed voor het milieu.

Brabant gaat voor Nul-op-de-MeterDe provincie Noord-Brabant, brouwbedrijven, wo-ningcorporati es, energiecorporati es, gemeenten, banken en onderwijsinstellingen tekenden begin juli een overeenkomst om in de komende drie jaar duizend bestaande woningen in de provincie Nul-op-de-Meter te maken.

Elektrisch rijden is écht goed voor milieu Met de komst van het elektrisch rijden is er een se-rieuze mogelijkheid ontstaan om het autogebruik daadwerkelijk duurzamer te maken. Dat blijkt uit een enkele jaren geleden verricht prakti jkonder-zoek door Rijkswaterstaat, onderzoeksinsti tuut TNO en LeasePlan.

Page 14: Moerdijkse Bode 09-09-2015

Op deze vrijblijvende infodagen leert u alle geheimen van:- Massieve speksteenkachels- Houtkachels met CV koppeling- Hout gestookte fornuizen met CV koppeling

Galderseweg 94 - 4885 AJ Galder (Grens Meerseldreef)T (+31) (0)76 56 12 571 - @ [email protected]

www.smidje.nl

EEN PAAR UUR STOKENVOOR 24 UUR WARMTE

INFODAGEN OP:2 OKTOBER

9.00 - 17.30 UUR

3 OKTOBER 9.00 - 16.00 UUR

Een goede isolati e van je woning heeft zo zijn voor-delen: het zorgt niet alleen voor meer comfort, ook de energiekosten vallen een stuk lager uit. Boven-dien is het goed voor het milieu.

DOOR ADDO SPRANGERS

Een woning zonder isolati e verliest veel warmte via ramen, buitenmuren, het dak en via de vloer van de begane grond. Dat is jammer. Met een goede isolati e hoef je in de eerste plaats minder hard te stoken: dat zorgt voor minder uitputti ng van fossiele brandstoff en èn het is goed voor je portemonnee. De meeste investeringen in isolati e verdienen zich terug, want je bespaart daardoor geld op de energierekening. Vaak zelfs honderden euro’s per jaar. Isolati e zorgt er daarnaast voor dat het comfortabeler wordt in huis. Isolati e gaat namelijk tocht en warmteverlies tegen. Dat betekent: minder condens op de ramen, warmere voeten en ook minder geluidsoverlast van buiten. Vooral in oude(re) huizen valt grote winst te behalen

AdviesHeeft je woning meerdere isolati emaatregelen nodig, dan wil je wellicht in fases gaan (laten) isoleren. Welke isolati emaatregelen nodig zijn voor jouw woning, hangt af van de isolati e die al aan-wezig is. Begin dus niet zomaar met de isolati e die de hoogste be-sparing oplevert, maar vraag deskundig advies. Dat laatste is heel belangrijk om vochtproblemen te voorkomen. Als je bijvoorbeeld HR++ glas plaatst in een woning die verder slecht is geïsoleerd, dan kan vocht neerslaan op koude buitenmuren of koude vloeren.

Goed voor je portemonnee

Een Maatwerkadviseur energiebesparing kan je hierover advi-seren. Als je een Maatwerkadvies aanvraagt (voorheen EPA), dan komt er een adviseur bij jou langs die de mogelijkheden voor energie besparen op een rij zet. Je ontvangt een helder rapport van mogelijke maatregelen die energie besparen, meer wooncomfort opleveren en het binnenklimaat van jouw woning

verbeteren. In het rapport staan ook de kosten, opbrengsten en terugverdienti jden vermeld. Voor een opti male energiebespa-ring is de keuze voor het juiste isolati emateriaal van het grootste belang. Kies isolati emateriaal met een hoge isolati ewaarde (hoge Rd-waarde; bij glas lage U-waarde). De isolati ewaarde is afh anke-lijk van het soort materiaal en de dikte. Zorg er bovendien voor dat de isolati e goed wordt aangebracht.

StookgedragIsoleren is één ding, maar de hoogte van je energierekening is natuurlijk niet afh ankelijk van de isolati e alléén. Ook je cv-ketel en je gewoontes in huis spelen een rol.

Cv-ketels worden steeds energiezuiniger en zelf kun je uiter-aard ook het nodige doen aan je stookgedrag. De thermostaat een uur voor je vertrekt of gaat slapen een stukje lager zett en bijvoorbeeld, of de cv uitzett en in kamers waar niemand is. Er zijn trouwens regelmati g subsidies en fi nanciële regelingen voor ener-giebesparing. Via www.energiesubsidiewijzer.nl kun je mogelijke regelingen in jouw regio vinden.

Een Maatwerkadviseur energiebesparing kan je hierover advi-seren. Als je een Maatwerkadvies aanvraagt (voorheen EPA), dan komt er een adviseur bij jou langs die de mogelijkheden voor energie besparen op een rij zet. Je ontvangt een helder rapport van mogelijke maatregelen die energie besparen, meer wooncomfort opleveren en het binnenklimaat van jouw woning

verbeteren. In het rapport staan ook de kosten, opbrengsten en terugverdienti jden vermeld. Voor een opti male energiebespa-ring is de keuze voor het juiste isolati emateriaal van het grootste belang. Kies isolati emateriaal met een hoge isolati ewaarde (hoge Rd-waarde; bij glas lage U-waarde). De isolati ewaarde is afh anke-lijk van het soort materiaal en de dikte. Zorg er bovendien voor dat de isolati e goed wordt aangebracht.

StookgedragIsoleren is één ding, maar de hoogte van je energierekening is natuurlijk niet afh ankelijk van de isolati e alléén. Ook je cv-ketel en je gewoontes in huis spelen een rol.

Cv-ketels worden steeds energiezuiniger en zelf kun je uiter-aard ook het nodige doen aan je stookgedrag. De thermostaat een uur voor je vertrekt of gaat slapen een stukje lager zett en bijvoorbeeld, of de cv uitzett en in kamers waar niemand is. Er zijn trouwens regelmati g subsidies en fi nanciële regelingen voor ener-giebesparing. Via www.energiesubsidiewijzer.nl kun je mogelijke regelingen in jouw regio vinden.

Page 15: Moerdijkse Bode 09-09-2015

DUIZEND BESTAANDE WONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN KOMENDE DRIE JAAR

Brabant gaat voor Nul-op-de-MeterDe provincie Noord-Brabant, brouwbedrijven, wo-ningcorporati es, energiecorporati es, gemeenten, banken en onderwijsinstellingen tekenden begin juli een overeenkomst om in de komende drie jaar dui-zend bestaande woningen in de provincie Nul-op-de-Meter te maken.

DOOR ADDO SPRANGERSIn het jaar 2050 moeten alle 800.000 bestaande woningen ener-gieneutraal zijn gemaakt, dus de renovati e van duizend wonin-gen is slechts het begin. Om het energieneutraal maken van alle 800.000 woningen te kunnen realiseren, moeten er per dag maar

liefst honderd woningen gerenoveerd worden. Dat is vier keer meer dan het aantal nieuwe nieuwbouwwoningen dat per dag wordt gebouwd.

RendabelIedereen draagt aan dat streven zijn steentje bij. Zo brengen wo-ningcorporati es woningen in die Nul-op-de-Meter moeten worden gemaakt en versoepelen gemeenten het proces om vergunningen te krijgen. De bouwparti jen gaan nauwer met elkaar samenwerken om de producti e te industrialiseren en zo de renovati es economisch zo rendabel mogelijk te maken. De provincie Noord-Brabant is een van de dealpartners.“Ik ga vol voor de opgave om duizend Nul-op-

de-Meter woningen te realiseren in deze bestuursperiode,” belooft gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling, Ener-gie en Bestuur). “We zijn echter pas geslaagd in onze opgave als er echte innovati e plaatsvindt die leidt tot een volwassen markt voor huisrenovati es.”

Isolerende schilRijtjeshuizen uit de jaren ’50 tot ’80 zijn als start voor de nieuwe aanpak het meest geschikt. Ze krijgen een isolerende schil van mu-ren en dak en wekken zelf energie op met zonnepanelen. Groot-schalige renovati e kan uiteindelijk uit de bespaarde energiekosten worden gefi nancierd. De woningbezitt er merkt het niet aan zijn portemonnee, maar wel in extra wooncomfort.

WerkgelegenheidDe Brabantse deal Nul-op-de-meter draagt bij aan de landelijke klimaatdoelstellingen en de werkgelegenheid. De innovati es die de bouwsector versneld gaat doorvoeren zullen samen met het ontstaan van een volwassen thuismarkt voor huisrenovati es leiden tot beduidend meer werkgelegenheid.

Grootschalige huisrenovati es zouden daarmee op termijn ook een exportproductkunnen worden.

liefst honderd woningen gerenoveerd worden. Dat is vier keer meer dan het aantal nieuwe nieuwbouwwoningen dat per dag wordt gebouwd.

RendabelIedereen draagt aan dat streven zijn steentje bij. Zo brengen wo-ningcorporati es woningen in die Nul-op-de-Meter moeten worden gemaakt en versoepelen gemeenten het proces om vergunningen te krijgen. De bouwparti jen gaan nauwer met elkaar samenwerken om de producti e te industrialiseren en zo de renovati es economisch

de-Meter woningen te realiseren in deze bestuursperiode,” belooft gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling, Ener-gie en Bestuur). “We zijn echter pas geslaagd in onze opgave als er echte innovati e plaatsvindt die leidt tot een volwassen markt voor huisrenovati es.”

Isolerende schilRijtjeshuizen uit de jaren ’50 tot ’80 zijn als start voor de nieuwe aanpak het meest geschikt. Ze krijgen een isolerende schil van mu-ren en dak en wekken zelf energie op met zonnepanelen. Groot-

Page 16: Moerdijkse Bode 09-09-2015

vdBuijsInstall bestaat dit jaar 25 jaar en is uitgegroeid tot een innovati ef installati ebedrijf dat zowel op de parti culiere als de zakelijke markt in en rondom Zun-dert en Breda acti ef is.

De 40 medewerkers vormen de basis van het succes. Met hun kennis en ervaring op het gebied van duurzame installati etechniek maakt vdBuijsInstall voor verschillende opdrachtgevers energie-effi ciënte systemen. Betrouwbaar en eenvoudig te bedienen.Onze vakkundige adviseurs voor woningeigenaren (EPA) en bedrijven geven een doelgericht advies over energiebesparing. Zij voeren een energiecheck van de bestaande installati e uit en nemen desgewenst het hele traject (inclusief eventuele aanvraag voor de Energie Inves-teringsaft rek, EIA) uit handen.

Zonne-energieIn Nederland levert de zon meer dan vijft ig keer zo veel energie als we jaarlijks aan elektriciteit, gas en benzine gebruiken. De zon is daarom een duurzame aanvulling op uw (bestaande) HR-ketel en wekt grati s energie op voor warm water en verwarming.vdBuijsInstall installeert unieke zonneboilersystemen waarvan de geavanceerde collectoren (panelen) afgestemd zijn op het Nederlandse klimaat. Ze halen een uitzonderlijk hoog rendement uit gewoon daglicht en leveren tot wel 60% kosteloze verwarming van water. Via een gesloten circuit wordt het water in de voorraadboiler, afh ankelijk van de hoeveelheid

zonlicht, tot circa 80?C verwarmd. De opti male isolati e van de boiler zorgt ervoor dat het water nauwelijks afk oelt.

Naast energie uit gas en de zon, heeft vdBuijsInstall jarenlangeervaring met systemen die warmte en koude ophalen uit de aard-bodem. Met een warmtepomp wordt de warmte en koude opgewaar-deerd tot bruikbare temperaturen in uw woning voor verwarming en koeling. Dat kan verwarming van tapwater zijn dat in een boiler opgeslagen wordt voor gebruik in de keuken en de badkamer. Maar het kan ook verwarming van water zijn waarmee lage temperatuur verwarmingssystemen zorgen voor een aangename temperatuur in uw woning. Warmtepompsystemen hebben een hoog rendement en zijn volledig elektrisch gevoed, dus géén fossiele brandstoff en. En de benodigde stroom hiervoor wekt u zelf op met zonnepanelen, dus ook géén CO? uitstoot.

Opti malisati e bestaande installati eEnergiezuinige systemen zijn niet alleen toepasbaar in nieuwbouw, maar kunnen vaak ook in bestaande installati es geïntegreerd wor-den. Slimme, duurzame oplossingen zorgen zo voor opti malisati e bij het opwekken van de dagelijkse behoeft e aan warm water en ver-warming.

Slim energie besparenMet een zogenaamde ‘slimme thermostaat’ kunt u met een app op

afstand uw thermostaat bedienen. Daar-naast is het een ideale hulp bij energie-besparing dankzij onder andere ‘aanwe-zigheidsdetecti e’ via uw smartphone en andere geavanceerde technieken. En dat zonder contract of abonnementskosten en onafh ankelijk van uw energieleverancier.

Verhoogd comfort met grati s waterDe behoeft e aan (snel) warm water in de keuken en (veel) warm wa-ter in de badkamer gaat vandaag de dag prima hand in hand met duurzaamheid. Met bijvoorbeeld een voorraadvat van 300 liter, ge-vuld met door de zon verwarmd water, verhoogt u niet alleen het rendement op uw investering en bespaart u het milieu, maar ver-hoogt u tegelijkerti jd het comfort in uw keuken en badkamer. Naast de badkamer installeren wij ook warmwater-zonnesystemen waarop wasmachine en vaatwasser worden aangesloten. Hierdoor wordt het opwarmen door het elektrisch element in de apparaten zeer beperkt.

Service en onderhoudNa de installati e van uw energie-effi ciënte systeem, zorgt de eigen service- en onderhoudsdienst van vdBuijsInstall voor het jaarlijkse onderhoud en de 24/7 service. Zodat u verzekerd blijft van warmte en warm water en met recht gezegd kan worden: vdBuijsInstall installeert vertrouwen!

Wernhoutseweg 72, 4884 AX Wernhout - Zundert, T. 076 5972229www.vandenbuijs.nl

zonlicht, tot circa 80?C verwarmd. De opti male isolati e van de boiler zorgt ervoor dat het water nauwelijks afk oelt.

Naast energie uit gas en de zon, heeft vdBuijsInstall jarenlangeervaring met systemen die warmte en koude ophalen uit de aard-bodem. Met een warmtepomp wordt de warmte en koude opgewaar-deerd tot bruikbare temperaturen in uw woning voor verwarming en koeling. Dat kan verwarming van tapwater zijn dat in een boiler opgeslagen wordt voor gebruik in de keuken en de badkamer. Maar het kan ook verwarming van water zijn waarmee lage temperatuur verwarmingssystemen zorgen voor een aangename temperatuur in uw woning. Warmtepompsystemen hebben een hoog rendement en zijn volledig elektrisch gevoed, dus géén fossiele brandstoff en. En de benodigde stroom hiervoor wekt u zelf op met zonnepanelen, dus ook géén CO? uitstoot.

Opti malisati e bestaande installati eEnergiezuinige systemen zijn niet alleen toepasbaar in nieuwbouw, maar kunnen vaak ook in bestaande installati es geïntegreerd wor-den. Slimme, duurzame oplossingen zorgen zo voor opti malisati e bij het opwekken van de dagelijkse behoeft e aan warm water en ver-warming.

Slim energie besparenMet een zogenaamde ‘slimme thermostaat’ kunt u met een app op

Energie-eff iciënte installatie bij vdBuijsInstall

Duurzaam bouwen is goed voor milieu Wat houdt het begrip ‘duurbouw bouwen’ eigenlijk in? En wanneer heb je nu een huis dat je duurzaam mag noemen? Duurzaam bouwen houdt rekening met de eff ecten op het milieu over de hele levens-duur van een gebouw.

DOOR MONIQUE BOGAERS

Verantwoord omgaan met water, energie, grondstoff en en met de open ruimte is hierbij cruciaal. Bij het ontwerp van een huis, ti jdens de bouw, verbouw, renovati e of sloop wordt met deze mili-eueff ecten rekening gehouden. En wist u trouwens dat onze over-heid en gemeenten subsidies beschikbaar stellen voor initi ati even waarbij duurzaam wordt gebouwd. Ook worden er belasti ngvoor-delen verstrekt.

OntwerpAl ti jdens het ontwerpstadium van een huis kunnen er milieube-sparende keuzes worden gemaakt. Bouw bijvoorbeeld een huis

zongericht om passieve zonne-energie opti maal te benutt en. Voor een lagere energierekening is het gebruik van isolati ematerialen met een hoge isolati ewaarde essenti eel. Om water te besparen is het zelfs mogelijk om hemelwater op te vangen én te zuiveren.

Lage energiewoningEen zogeheten lage energiewoning is compact gebouwd en de bui-tenkant van het is huis is extra geïsoleerd. De woning verbruikt beduidend minder energie dan een traditi oneel huis en dat heeft een aangename verrassing als gevolg: een lagere energierekening. Daarnaast staat een lager energiegebruik synoniem aan minder CO2 uitstoot. Kortom: deze woning is beter voor je portemonnee en het milieu.

Passiefh uisEen Passiefh uis wordt volgens het Passiefh uisconcept gebouwd. Begin jaren ’90 is het concept ontwikkeld door het Passiefh uis Insti tuut in Duitsland en wordt zowel in Duitsland, Oostenrijk als Zwitserland op grote schaal toegepast. Voor verwarming verbruikt

de woning extreem weinig energie door opti male schilisolati e van vloer tot dak, grote luchtdichtheid en warmteterugwinning via het venti lati esysteem. Daarnaast is een Passiefh uis op de zon geori-enteerd en maakt het eveneens gebruik van warmtewinsten uit de bodem. Wat bijzonder is dat zonder een conventi oneel verwar-mingssysteem er toch een pretti g binnenklimaat heerst. De ener-giebehoeft e van dit huis ligt vier keer lager dan een gemiddelde woning.

Nul energie woningMet een normaal leefpatroon en gemiddeld comfort gebruikt een nul energie huis evenveel energie als het zelf opwekt. Het huis wordt dan ook zo ontworpen en gebouwd om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Door gebruik van isolati e, luchtdicht-heid met balansventi lati e, driedubbel glas, aardwarmte en zuinige apparaten, zoals LED-verlichti ng. Daarbij wordt de passieve ener-gie van de zon goed benut. Het verwarmen van de nul energie woning kan door middel van een warmtepomp, thermische col-lectoren en warmtebuff ers.

Een oud pand duurzaam maken hoeft niet moeilijk te zijnEen historisch pand duurzaam maken; dat lijkt misschien ingewikkeld, maar hoeft dat niet te zijn. www.degroenemenukaart.nl biedt alle informati e op één plek, van totaaloverzicht tot je persoonlijke wenslijst.

‘Al in ontwerpstadium milieubepalende keuzes maken’

de woning extreem weinig energie door opti male schilisolati e van vloer tot dak, grote luchtdichtheid en warmteterugwinning via het venti lati esysteem. Daarnaast is een Passiefh uis op de zon geori-enteerd en maakt het eveneens gebruik van warmtewinsten uit de bodem. Wat bijzonder is dat zonder een conventi oneel verwar-mingssysteem er toch een pretti g binnenklimaat heerst. De ener-giebehoeft e van dit huis ligt vier keer lager dan een gemiddelde woning.

Nul energie woningMet een normaal leefpatroon en gemiddeld comfort gebruikt een nul energie huis evenveel energie als het zelf opwekt. Het huis wordt dan ook zo ontworpen en gebouwd om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Door gebruik van isolati e, luchtdicht-heid met balansventi lati e, driedubbel glas, aardwarmte en zuinige apparaten, zoals LED-verlichti ng. Daarbij wordt de passieve ener-gie van de zon goed benut. Het verwarmen van de nul energie woning kan door middel van een warmtepomp, thermische col-lectoren en warmtebuff ers.

zongericht om passieve zonne-energie opti maal te benutt en. Voor een lagere energierekening is het gebruik van isolati ematerialen met een hoge isolati ewaarde essenti eel. Om water te besparen is het zelfs mogelijk om hemelwater op te vangen én te zuiveren.

Lage energiewoningEen zogeheten lage energiewoning is compact gebouwd en de bui-tenkant van het is huis is extra geïsoleerd. De woning verbruikt beduidend minder energie dan een traditi oneel huis en dat heeft een aangename verrassing als gevolg: een lagere energierekening. Daarnaast staat een lager energiegebruik synoniem aan minder CO2 uitstoot. Kortom: deze woning is beter voor je portemonnee en het milieu.

Passiefh uisEen Passiefh uis wordt volgens het Passiefh uisconcept gebouwd. Begin jaren ’90 is het concept ontwikkeld door het Passiefh uis Insti tuut in Duitsland en wordt zowel in Duitsland, Oostenrijk als Zwitserland op grote schaal toegepast. Voor verwarming verbruikt

Page 17: Moerdijkse Bode 09-09-2015

De nieuwe Kia Picanto ComfortLine vijfdeursvanaf € 12.095,-

Gem. verbruik: 4,1 - 6,0 l/100km, 24,4 - 16,7 km/l. CO2-uitstoot: 95 - 125 g/km. Actievoorwaarden: Genoemde acties en bijbehorende consumentenprijs zijn alleen geldig op een nieuwe Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-09-2015 en uiterste registratiedatum van 31-10-2015. De acties gelden, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaarmaken, metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Doe nu een gratis inruilscan op

Weten wat uw auto waard is?

www.kia.com

Standaard voorzien van o.a.:• AirconditioningAirconditioning• Centrale portiervergrendeling met

klapsleutel en geïntegreerde afstandsbediening

• Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels

• Elektrisch bedienbare ramen voor en achter (vijfdeurs)

• Geïntegreerde radio-/cd-speler met USB- en AUX-aansluiting

Autobedrijf Bogers Steenspil 36 Halsteren T: 0164 - 276 010 www.kia-halsteren.nlAutobedrijf Romme B.V. Hoeven Brede Molenweg 6 Hoeven T: 0165 - 50 29 86 www.kia-hoeven.nlAutobedrijf Romme B.V. Roosendaal Belder 41 Roosendaal T: 0165 - 820 250 www.kia-roosendaal.nlAutobedrijf van Dueren den Hollander B.V. Steenpad 9 Willemstad (nb) T: 0168 - 473 435 www.kia-willemstad.nlAutobedrijf Romme B.V. Etten-Leur Vosdonk 43 Etten-Leur T: 076 - 50 25 950 www.kia-ettenleur.nl

Beste Kia-dealer in Europa

Elektrisch rijden is écht goed voor milieu

Met de komst van het elektrisch rijden is er een se-rieuze mogelijkheid ontstaan om het autogebruik daadwerkelijk duurzamer te maken. Dat blijkt uit een enkele jaren geleden verricht prakti jkonderzoek door Rijkswaterstaat, onderzoeksinsti tuut TNO en LeasePlan.

DOOR ADDO SPRANGERS

Voor de allereerste keer werden daarbij een jaar lang ruim twinti g elektrische auto’s gevolgd. Dat leverde een belangrijke conclusie op: de energiekosten van een elektrische auto zijn in de prakti jk ruim twee keer zo laag als die van een moderne benzineauto. Hoog ti jd dus om meteen een elektrische auto aan te schaff en, zou je denken.

AanschafprijsVoordat u echter meteen naar de autodealer snelt, moet u nog wel een aantal zaken in overweging nemen. Zo worden de totale kosten van het gebruik van een elektrische auto - de zogeheten ‘total cost of ownership’ - vooral bepaald door de aanschafprijs, de restwaarde en het aantal gereden kilometers. Elektrisch rijden is ondanks de lage energiekosten namelijk nog relati ef duur, vooral voor parti culieren. Dit is voornamelijk te wijten aan de hoge aan-schafprijs. Om u een idee te geven: voor bijvoorbeeld een Nissan

Leaf betaalt u ruim anderhalf keer zoveel als voor een vergelijkba-re benzineauto als de Renault Megane. Ook de vaste afschrijving ligt hoger: een elektrische auto wordt sneller minder waard. Dit laatste heeft eerst en vooral te maken met de onzekerheid over de levens-duur van de accu. De ver-wachti ng is echter dat aan-schafprijzen van elektrische auto’s - en dan met name de accu’s - de komende jaren dalen en dat de restwaarde toeneemt. Zo worden de accu’s waarschijnlijk beter worden en komt er ook meer zekerheid over de betrouw-baarheid van elektrische auto’s.

Laadpunt Met het kopen van een elektrische auto alleen bent u er boven-dien nog niet. U hebt immers ook een laadpunt nodig om de accu te kunnen opladen. Dat vergt een niet geringe (extra) investering. De aanschafk osten van een laadpunt thuis liggen namelijk tussen de 500 en 1700 euro. Dit is afh ankelijk van de keuze voor een sim-pele oplossing (een stopcontact aan de gevel) of een speciaal laad-stati on aan de muur, wat de fabrikant adviseert. De kosten voor het aanleggen van een laadpaal op het werk zijn per situati e ver-schillend, maar kunnen eveneens fl ink oplopen. Aanleg kost tus-sen de 500 en 15.000 euro. Het laadpunt kan verschillen van een relati ef simpele wandcontactdoos (bijvoorbeeld in een parkeerga-rage) tot een geavanceerde paal op een parkeerterrein waarvoor apart kabels moeten worden gelegd. Het nu nog beperkte aantal oplaadpunten is vooralsnog een probleem als gebruikers grotere afstanden willen rijden. Ook is niet alti jd even duidelijk waar de oplaadpunten staan. Communicati e over de plaats van de verschil-lende laadstati ons is dan ook een uiterst belangrijk aandachtspunt.

OnderhoudWie elektrisch wil rijden, krijgt bovendien te maken met onder-houdskosten. Over het onderhoud van een gewone benzineauto is genoeg bekend; dit zijn gegevens die zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en stati sti eken. Dit gaat niet op bij het onderhoud van een elektrische auto. Dit is nog relati ef nieuw terrein. Er bestaan nog weinig prakti jkgegevens. Hoe de onderhoudskosten er precies

uit komen te zien, is op dit moment dan ook niet alti jd eenduidig te beschrijven.

MilieuvriendelijkEén ding staat echter buiten kijf: elektrisch rijden is écht goed voor het milieu. Het blijkt duidelijk dat er sprake is van een substanti eel mili-euvoordeel (minder gift ige

uitstoot) en ook een echt klimaatvoordeel (minder broeikasgas-emissies) wanneer een conventi oneel voertuig wordt ingewisseld voor een vergelijkbaar voertuig dat op de huidige Nederlandse stroom rijdt. Dit wordt alleen maar beter naar mate elektrische auto’s meer stroom krijgen uit duurzame energiebronnen.

‘Lage energiekosten, hoge aanschafprijs’

Leaf betaalt u ruim anderhalf keer zoveel als voor een vergelijkba-re benzineauto als de Renault Megane. Ook de vaste afschrijving ligt hoger: een elektrische auto wordt sneller minder waard. Dit laatste heeft eerst en vooral te maken met de onzekerheid over de levens-duur van de accu. De ver-wachti ng is echter dat aan-schafprijzen van elektrische auto’s - en dan met name de accu’s - de komende jaren dalen en dat de restwaarde toeneemt. Zo worden de accu’s waarschijnlijk beter worden en komt er ook meer zekerheid over de betrouw-baarheid van elektrische auto’s.

Laadpunt Met het kopen van een elektrische auto alleen bent u er boven-dien nog niet. U hebt immers ook een laadpunt nodig om de accu te kunnen opladen. Dat vergt een niet geringe (extra) investering. De aanschafk osten van een laadpunt thuis liggen namelijk tussen de 500 en 1700 euro. Dit is afh ankelijk van de keuze voor een sim-pele oplossing (een stopcontact aan de gevel) of een speciaal laad-stati on aan de muur, wat de fabrikant adviseert. De kosten voor het aanleggen van een laadpaal op het werk zijn per situati e ver-schillend, maar kunnen eveneens fl ink oplopen. Aanleg kost tus-sen de 500 en 15.000 euro. Het laadpunt kan verschillen van een relati ef simpele wandcontactdoos (bijvoorbeeld in een parkeerga-rage) tot een geavanceerde paal op een parkeerterrein waarvoor apart kabels moeten worden gelegd. Het nu nog beperkte aantal oplaadpunten is vooralsnog een probleem als gebruikers grotere afstanden willen rijden. Ook is niet alti jd even duidelijk waar de oplaadpunten staan. Communicati e over de plaats van de verschil-lende laadstati ons is dan ook een uiterst belangrijk aandachtspunt.

OnderhoudWie elektrisch wil rijden, krijgt bovendien te maken met onder-houdskosten. Over het onderhoud van een gewone benzineauto is genoeg bekend; dit zijn gegevens die zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en stati sti eken. Dit gaat niet op bij het onderhoud van een elektrische auto. Dit is nog relati ef nieuw terrein. Er bestaan nog weinig prakti jkgegevens. Hoe de onderhoudskosten er precies

uitstoot) en ook een echt klimaatvoordeel (minder broeikasgas-emissies) wanneer een conventi oneel voertuig wordt ingewisseld voor een vergelijkbaar voertuig dat op de huidige Nederlandse stroom rijdt. Dit wordt alleen maar beter naar mate elektrische auto’s meer stroom krijgen uit duurzame energiebronnen.

uit komen te zien, is op dit moment dan ook niet alti jd eenduidig te beschrijven.

‘Lage energiekosten,

Page 18: Moerdijkse Bode 09-09-2015

Wij delen Bas’ zorg voor een gezonde bodem

Bij de ontwikkeling van nieuwe groenterassen draait

het om de kleinste details. Daarom is het noodzakelijk

dat de landbouwgronden van Rijk Zwaan in Fijnaart in

optimale conditie verkeren. Het is de dagelijkse verant-

woordelijkheid van Station Manager Bas van Kuijk.

Van een goed werkende regenleiding tot een efficiënte

bemesting per plant via een modern GPS-systeem:

alle details moeten kloppen. Bas heeft echter niet

alleen oog voor detail, maar ook oog voor de

toekomst. Want alleen op een duurzaam gezonde

bodem kunnen de selecteurs van Rijk Zwaan de aller-

kleinste verschillen blijven opmerken. En alleen met

dat inzicht kunnen zij blijven werken aan de lekkere,

aantrekkelijke en gezonde groenten van de toekomst.

Bas gaat op een zorgvuldige manier met landbouw-

grond om. Rijk Zwaan - wereldspeler in de veredeling

van groenten - deelt deze zorg. Samen werken we aan

een gezonde toekomst. Lees meer op rijkzwaan.nl.

RZN-advcorp-bas-wt-264x195-140418.indd 1 18-04-2014 14:49

BiologischevoedingSteeds meer mensen kiezen ervoor om biologisch te eten. Bij biologisch voedsel houden boeren zoveel mogelijk rekening met het milieu en dierenwelzijn.

Foto's: Groendak® | natuurlijkdak.be

E E N E E R S T E S TA P N A A R E E N D U U R Z A M E R L E V E N

Doe het zelf: kweek je eigen groentenHet kweken van je eigen groenten is voor veel mensen een eerste stap in de duurzame richti ng. Voedsel uit je eigen moestuintje is immers duurzamer dan uit de super-markt, omdat er bijvoorbeeld geen transport aan te pas komt. Daarnaast is het ook voordeliger, want een beetje water, liefde en heel veel geduld is al dat je nodig hebt.

DOOR REMKO VERMUNT

Je eigen groente kweken is hot en happening. Het hoogtepunt werd wellicht bereikt toen een grote supermarktketen zogenaamde 'moes-tuintjes' uit ging delen. kleine kartonnetjes, met daarin een paar zaden kunnen je voorzien van heerlijke komkommers, courgett en en sla. Die hype is misschien over, maar het beginnen van je eigen moestuin in huis is helemaal niet zo lasti g.

Op verschillende plekken kan je kleine 'kasjes' kopen, waarmee je met-een kan starten. Zaden van broccoli, wortelen of aardbeien kan je te-genwoordig op iedere hoek verkrijgen, maar natuurlijk kan je ook alti jd een bezoekje brengen aan de lokale tuincentra. Wil je het iets groter aanpakken dan kan je in je tuin, je balkon of je dakterras aan de slag.

Luie plantenZoals gezegd is er voor het kweken van je eigen groenten en fruit wel wat geduld nodig. Ook moet je proberen te voorkomen dat je planten lui worden. Wie zijn planten buiten in de moestuin heeft staan, moet er goed voor zorgen dat de planten niet verwend worden met teveel wa-ter. Op zo'n moment leert de plant niet voor zijn eigen water te zorgen en zal je dus het gehele seizoen de plant van voldoende water moeten voorzien. Het voorkomen van het lui worden van je planten is eenvou-dig. Geef met name in de groeifase, niet al teveel water. Wees gerust: De plant heeft zelf de mogelijkheid om naar water op zoek te gaan en zal volledig voor zijn overleving strijden. Een ander probleem is de be-strijding van ongedierte, zoals slakken.

SlakkenJe wilt natuurlijk niet dat je harde werk voor niets is geweest, dus een slak die de gehele oogst opeet kan je maar beter verbannen van je ter-rein. Slakken zijn gelukkig prima te bestrijden en zelfs op een biologische manier. De makkelijkste manier is om de slakken gewoon op te rapen, in een emmer te doen en honderd meter verderop weer weg te zett en. De kans is klein dat ze weer terug komen, daarnaast kan je speciale slakken-vallen kopen. Ook helpt het om koperband aan te brengen rondom je gewassen, want een slak vindt het niet pretti g om over koper te lopen.

Page 19: Moerdijkse Bode 09-09-2015

Een zogeheten groen dak op je huis of schuur is zo gek nog niet. Je draagt op die manier namelijk een belang-rijk steentje bij aan de beperking van wateroverlast in je woonplaats. Bovendien draagt meer groen in je buurt voor een gezonde, pretti ge leefomgeving. Je moet er echter wel rekening mee houden dat niet elk dak ge-schikt is. Bovendien is het aanleggen van een groen dak een vrij kostbare aangelegenheid.

DOOR ADDO SPRANGERS

‘Bezint eer ge begint’, zo luidt dan ook het credo. Wellicht kan een fi nanciële bijdrage je over de streep trekken. Diverse gemeenten en waterschappen verstrekken namelijk subsidies aan burgers die een groen dak willen aanleggen. Dat heeft alles te maken met de groeien-de wateroverlast waarmee Nederland kampt als gevolg van de veran-dering van het klimaat. Het is inmiddels een vaststaand feit dat riolen de soms aanhoudende hoosbuien niet alti jd aankunnen. De opvang van al dat hemelwater is niet eenvoudig. Met groene daken wordt het probleem deels opgelost: de substraatlaag en de plantenwortels houden het water namelijk vast en geven het langzaam weer af. Hoe meer neerslag opgevangen wordt door tuinen, parken én groene da-ken, hoe minder riolen overbelast zullen raken.

Dakisolati eOm meteen een misverstand de wereld uit te helpen: als isolati elaag is een groen dak onvoldoende. De begroeiing kan weliswaar bijdragen aan de dakisolati e - vooral in de zomer warmt een groen dak minder op dan een bedekking met bitumen - maar is zeker geen vervanging van een goede dakisolati e. Bij het goed isoleren van een dak komen weer andere zaken kijken. Voor zowel het isoleren van een bestaand schuin dak als voor een bestaand plat dak bestaan namelijk verschil-lende mogelijkheden. Groene daken isoleren geluid wel beter dan een dak met bitumen of EPDM en een ballastlaag. Ook kan een groen dak de levensduur van de waterdichte lagen van een dak verlengen tot wel twinti g jaar.

DuurWie kiest voor een groen dak, weet één ding zeker: de investerings-kosten zijn niet gering. De aanlegkosten variëren van zo’n 45 euro per m2 voor een sedumdak tot 120 euro per m2 voor een intensief be-groeide daktuin. Het voordeel van een sedumdak is dat het weinig onderhoud nodig heeft . Het wordt echter een heel ander verhaal als je een complete tuin op je dak aanlegt. Die moet je bijhouden zoals je ook een ‘gewone’ tuin zou onderhouden. Platt e daken die niet in de schaduw liggen, zijn het meest geschikt voor de aanleg van een groen dak. Op een hellend dak kun je ook plantjes laten groeien, maar zo’n

dak zal sneller uitdrogen. De regen loopt immers weg. Is de helling groter dan 35°, dan zijn zelfs speciale verankeringen nodig. Om lek-kages te voorkomen is het van belang dat de waterdichte laag van goede kwaliteit is. Let ook goed op welk isolati emateriaal in je dak is gebruikt. Het moet namelijk bestand zijn tegen samenpersing. Steen-wol is wat dat betreft dus geen opti e.

Dakconstructi eHoe je de daktuin ook gaat inrichten: zorg ervoor dat je zeker weet dat de dakconstructi e alles aankan. Een dak met gras en bloemen bijvoor-beeld weegt gemiddeld 150 kg/m2, maar een intensieve begroeiing kan je dak belasten met wel 500 kg/m2. Een groen dak kun je het beste op een nieuwbouwwoning realiseren. Bij nieuwbouwwoningen kan vanaf het begin rekening gehouden worden met het gewicht van de dakconstructi e. Win hoe dan ook het professionele advies van een specialist in, ook als je zelf het groene dak wilt aanleggen. Een kwa-liteitskeurmerk voor groenprofessionals, waaronder specialisten in groene daken, is het Groenkeur. Meer informati e hierover is te vinden via www.groenkeur.nl. Sti chti ng Bouw Research (SBR) heeft een richt-lijn ontworpen voor groene daken om fouti eve constructi es te voor-komen. Deze is te vinden via www.sbrcurnet.nl. Wil je weten of jouw gemeente subsidie geeft voor de aanleg van groene daken? Kijk dan op www.energiesubsidiewijzer.nl of informeer direct bij je gemeente.

Groen dak tegen wateroverlast

Dakisolati eOm meteen een misverstand de wereld uit te helpen: als isolati elaag is een groen dak onvoldoende. De begroeiing kan weliswaar bijdragen aan de dakisolati e - vooral in de zomer warmt een groen dak minder op dan een bedekking met bitumen - maar is zeker geen vervanging van een goede dakisolati e. Bij het goed isoleren van een dak komen weer andere zaken kijken. Voor zowel het isoleren van een bestaand schuin dak als voor een bestaand plat dak bestaan namelijk verschil-lende mogelijkheden. Groene daken isoleren geluid wel beter dan een dak met bitumen of EPDM en een ballastlaag. Ook kan een groen dak de levensduur van de waterdichte lagen van een dak verlengen tot wel twinti g jaar.

DuurWie kiest voor een groen dak, weet één ding zeker: de investerings-kosten zijn niet gering. De aanlegkosten variëren van zo’n 45 euro per m2 voor een sedumdak tot 120 euro per m2 voor een intensief be-groeide daktuin. Het voordeel van een sedumdak is dat het weinig onderhoud nodig heeft . Het wordt echter een heel ander verhaal als je een complete tuin op je dak aanlegt. Die moet je bijhouden zoals je ook een ‘gewone’ tuin zou onderhouden. Platt e daken die niet in de schaduw liggen, zijn het meest geschikt voor de aanleg van een groen dak. Op een hellend dak kun je ook plantjes laten groeien, maar zo’n

dak zal sneller uitdrogen. De regen loopt immers weg. Is de helling groter dan 35°, dan zijn zelfs speciale verankeringen nodig. Om lek-kages te voorkomen is het van belang dat de waterdichte laag van goede kwaliteit is. Let ook goed op welk isolati emateriaal in je dak is gebruikt. Het moet namelijk bestand zijn tegen samenpersing. Steen-wol is wat dat betreft dus geen opti e.

Dakconstructi eHoe je de daktuin ook gaat inrichten: zorg ervoor dat je zeker weet dat de dakconstructi e alles aankan. Een dak met gras en bloemen bijvoor-beeld weegt gemiddeld 150 kg/m2, maar een intensieve begroeiing kan je dak belasten met wel 500 kg/m2. Een groen dak kun je het beste op een nieuwbouwwoning realiseren. Bij nieuwbouwwoningen kan vanaf het begin rekening gehouden worden met het gewicht van de dakconstructi e. Win hoe dan ook het professionele advies van een specialist in, ook als je zelf het groene dak wilt aanleggen. Een kwa-liteitskeurmerk voor groenprofessionals, waaronder specialisten in groene daken, is het Groenkeur. Meer informati e hierover is te vinden via www.groenkeur.nl. Sti chti ng Bouw Research (SBR) heeft een richt-lijn ontworpen voor groene daken om fouti eve constructi es te voor-komen. Deze is te vinden via www.sbrcurnet.nl. Wil je weten of jouw gemeente subsidie geeft voor de aanleg van groene daken? Kijk dan op www.energiesubsidiewijzer.nl of informeer direct bij je gemeente.

Bloemen zaaien op je dakKoop wat zaad van wilde bloemen en strooi die tussen het gras of sedum plantjes. Denk wel goed na voor je dit doet! Het dak zal meer onderhoud nodig hebben en zaden van deze planten kunnen zich gemakkelijk verspreiden.

NATUURLIJKDAK.BE

Bespaar op je energierekening door kunststof kozijnen Bespaar op energie, niet op comfort en sti jl.  Dat is de visie van Maas-Jacobs Kunststof Kozijnen. Immers, kunststof kozijnen zijn duurzaam, energiezuinig en onderhoudsarm. Maar kunststof kozijnen hebben zich de laatste jaren ook qua sti jl verder ontwikkeld. De keuze is haast onbeperkt waardoor bij iedere woning wel een kunststof kozijn past.

Wilfred Hendriks, salesmanager, vertelt: `De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van kunststof kozijnen. Kozijnen kunnen we tegenwoordig in alle soorten, maten en kleuren leveren.` Zo is op dit moment het retro-kozijn in opkomst. Dit kozijn is niet te onderscheiden van een houten exemplaar, zo vertelt Wilfred. `De uitstraling van hout, maar dan mét de voordelen van kunststof. Perfect voor bijvoorbeeld een woning in jaren  30 sti jl.` 

Natuurlijk krijgt iedere klant een gedegen en eerlijk advies. `En als het nodig is, nemen we een kijkje bij de klant thuis. Zo kunnen we gericht adviseren welk type kozijn het beste past`, aldus Wilfred.

Het grote voordeel van kunststof kozijnen is dat het goed isoleert en onderhoudsarm is. `Uit berekenin-gen blijkt dat je in 20 jaar ti jd 40% bespaart op stook- en onderhouds-kosten`, aldus Wilfred. Sinds een jaar heeft Maas-Jacobs ook een extra energiezuinig kozijn in het assorti -ment. `Dit kozijn is echt innovati ef. Het overtreft ruimschoots de huidi-ge energienormen. Zo kan kostbare energie niet naar buiten ontsnap-pen. En het mooiste is: dat heeft natuurlijk een positi eve invloed op je energierekening!` 

HELP ONS MET UW STEM !

De gemeente Rucphen heeft Jansen Hoveniers genomi-neerd voor een Duurzame Duim (een symbolische pluim). Met deze duurzame nominatie maken we kans op een regionale ere plaats.

Laat uw stem horen!Tot en met 10 oktober kan iedereen laten weten via www.duurzameduimen.nl dat wij een Duurzame Duim verdienen. Dus laat van u horen en zorg dat wij onze verdiende regionale roem ontvangen. Alvast bedankt!

Blijf op de hoogte van deze regionale strijd via onze facebook.

WWW.DUURZAMEDUIMEN.NL

STEM OP:

JANSEN

Page 20: Moerdijkse Bode 09-09-2015

SAMSUNGUE43J5600AWXXN ZWART

109cm LED televisie, 43 inch, resolutie:1.920x1.080 pixels, Full HD, Quad Core processor, Internet TV, SmartTV, WEB-Browser, effi ciëntieklasse A+

AEGT75373NAH

Condensdroger, Warmtepomp, 7 kg Laadvermogen, ProTex trommel, Startuit-stel, LCD display, Energieklasse: A+

€ 549,-

€ 549,-

€ 649,-inruil tv - € 100,-

van € 599,-voor

WWW.EP.NL - ONLINE, MOBIEL, EN IN DE WINKEL

30% ZUINIGERDAN OUDE TV

Bosschendijk 11 - 4731 DA Oudenbosch - Tel.: (0165) 31 61 11 - E-mail: [email protected]

EP: EP: EP: EP: die doet hetdie doet hetdie doet het

Sinds 1983

Bosschendijk 11 - 4731 DA Oudenbosch - Tel.: (0165) 31 61 11 - E-mail: [email protected]

EP: EP: EP: EP: die doet hetdie doet hetdie doet het

Sinds 1983

Bosschendijk 11 - 4731 DA Oudenbosch - Tel.: (0165) 31 61 11 - E-mail: [email protected]

EP: EP: EP: EP: die doet hetdie doet hetdie doet het

Sinds 1983

50% ZUINIGER

Zelf energie opwekken met behulp van de zon Zonnepanelen: goed voor milieu én portemonnee Iets goeds doen voor het milieu en er tegelijkerti jd genieten van een aardig rendement? Dan zijn zonne-panelen een prima investering. Een zonnepaneel zet de zonnekracht om in elektriciteit. Die kan worden gebruikt om de eigen woning van stroom te voorzien of om de energie aan het elektriciteitsnet te leveren.

DOOR MONIQUE JANSEN

Zonnepanelen komen in vele vormen en maten voor. De keuze in merken is groot. De panelen bestaan uit materialen, zoals amorf silicium, mono-kristallijn en poly-kristallijn silicium. Het systeem bestaat uit enkele panelen, omvormers en bedrading. Door inge-nieuze toepassingen kan de opgewekte energie direct worden ge-bruikt, worden opgeslagen in accu’s of worden doorgespeeld aan het elektriciteitsnet. AanschafDe aanschaf van zonnepanelen is een fl inke investering, maar le-vert wel een behoorlijk rendement op. Het is belangrijk om vooraf goed te informeren. De panelen zijn de laatste jaren steeds goed-koper geworden in aanschaf. Laat bij de keus niet alleen de aan-schafprijs meewegen, maar ook het beoogde rendement. Het is belangrijk om daarbij goed te kijken naar de uiteindelijke terugver-dienti jd. De levensduur van zonnepanelen dient boven de vijft ien jaar te liggen. Zonnepanelen zijn relati ef makkelijk te installeren. Daarnaast passen de panelen op vele daken. Als ze eenmaal zijn geïnstalleerd, werken ze onmiddellijk.

Zonne-energie Zonne-energie is uiterst duurzaam. Het raakt nooit op en er komt bovendien ook geen broeikasgas bij vrij. Daarnaast sti muleert de overheid het gebruik van zonnepanelen. Dat gebeurt onder meer door een korti ng van 07,5 cent per kilowatt uur te geven op de energiebelasti ng voor mensen die gezamenlijk met ande-ren duurzame energie opwekken. Voor grote projecten geeft de

overheid tot 9 cent subsidie per kilowatt uur. Dit geldt alleen voor gevallen met een vermogen van meer dan 15 kilowatt piek en een grootgebruikersaansluiti ng. Deze maatregel valt onder de Sti mu-leringsregel Duurzame Energieproducti e (SDE). Zelfgeproduceerde elektriciteit mag worden geleverd aan het stroomnet. Wie meer energie produceert dan afneemt, ontvangt een vergoeding van de leverancier.

ZonurenHet is een misverstand om te denken dat zonnepanelen alleen energie opwekken als de zon schijnt.

Ook als het bewolkt is, blijft het paneel werken. Het aantal zon-uren neemt in Nederland bovendien toe. In 2014 waren dat er 1.800 uur. De panelen werken ook in het najaar en in de winter. De zonnepanelen kunnen ook bijdragen aan een waardevermeerde-ring van de woning. Doordat de platen vastzitt en aan de huis, ma-ken ze deel uit van het onroerende goed. De koper van de woning profi teert daardoor ook van de vele voordelen die zonnepanelen bieden.

Ook als het bewolkt is, blijft het paneel werken. Het aantal zon-uren neemt in Nederland bovendien toe. In 2014 waren dat er 1.800 uur. De panelen werken ook in het najaar en in de winter. De zonnepanelen kunnen ook bijdragen aan een waardevermeerde-ring van de woning. Doordat de platen vastzitt en aan de huis, ma-ken ze deel uit van het onroerende goed. De koper van de woning profi teert daardoor ook van de vele voordelen die zonnepanelen bieden.

overheid tot 9 cent subsidie per kilowatt uur. Dit geldt alleen voor gevallen met een vermogen van meer dan 15 kilowatt piek en een grootgebruikersaansluiti ng. Deze maatregel valt onder de Sti mu-leringsregel Duurzame Energieproducti e (SDE). Zelfgeproduceerde elektriciteit mag worden geleverd aan het stroomnet. Wie meer energie produceert dan afneemt, ontvangt een vergoeding van de leverancier.

ZonurenHet is een misverstand om te denken dat zonnepanelen alleen energie opwekken als de zon schijnt.

Page 21: Moerdijkse Bode 09-09-2015

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

Handels- onderneming

R&s metalenKoperslagerij 62

ZevenbergenWij kopen al uw oude Metalen

Tel. 0647028993

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

Het goedkoopst in containerverhuur

- bouw en sloopafval € 240,-- puin € 115,-- A-B hout € 110,-

Prijzen zijnincl. BTW

Het goedkoopst in container-verhuur

Bespaar snel en installeer onze app via

www.euromilieu.nl

6 m3 Container voor :

Struikhei 1 • 4714 VC Sprundel Tel: 0165-387334

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

• Verwijderen van verf- en laklagen. • Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk.• Keukenrenovatie.• Stoelenmatten en webbing.

Zevenbergschen HoekTel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl

0165-502470vanburikparket.nl

Van

PARKETBurik

Koman’s Vishandel B.V. te Moerdijk

Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 19 september 2015

Verse Sliptong per kilo € 13.95Verse Kabeljauwfilet 500 gram € 7.95Gerookte Zalmfilet 150 gram € 3.95

Openingstijden: Ma t/m Wo: 08.00-13.00u Do en Vr: 08.00-16.00u Za: 08.00-13.00u

Alleen contante betaling mogelijk

Koman’s Vishandel B.V.Den Bels 1, 4782 PG Moerdijke-mail: [email protected] / 0168-412422

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

20 Roosjes€ 2.50

20 Gerbera´s € 2.502 bossen

Chrysanten€ 2.50

B. VISSERS WANDAFWERKING

zoekt behangwerk.

Expert in verwerken

glasvlies.

Scherpe prijs.

Tel. 06-53692514

KOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUDNIEUWE CV-COMBI KETEL?

Ook voor u hebben wij een betaalbare oplossing!

Kies voor het meest efficiënte toestel van Vaillant vakkundig geïnstalleerd door Vigar

GRATISthermostaat

Erkend VAILLANT installateur

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

• VERHUUR • VERKOOP• FLEXLEASE • ONDERHOUD

ZONNEPANELEN Door Vigar geïnstalleerd van het dak

tot in de meterkast!

Paneel kleur geheel BLACK.

Door Vigar geïnstalleerd van het dak

Paneel kleur geheel BLACK.

tot in de meterkast!

Paneel kleur geheel BLACK.

Door Vigar geïnstalleerd van het dak

Paneel kleur geheel BLACK.

BESPAAR DIRECT OP

UW ENERGIE-REKENING!

BEZOEK ONZE WEBSITE

VOOR DIVERSE INSTALLATIE

WERKEN PV PANELEN DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

BIJ ONZE KLANTEN IS HET MUISSTIL

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

www.bitbybit.nl

AUTOCAD BASIS avondcursus 10 x 3 uur start 28 sept. in Bergen op Zoom 30 sept. In Goes

0164 230 209 [email protected]

www.heijligersbv.nl

Uw installateUr voor: Elektra

Water, gas en verwarmingZink maatwerk en hemelwater-afvoeren

maar ook:Camera’s en beveiligingssystemen

Thuiscomfort, aangepast wonen en domoticaRookmelders, brand- en ontruimingsinstallaties

Industrieweg 27 - Zevenbergen - T. 0168 - 329814

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN:• geen makelaarskosten• geen verkoop-stress• geen dubbele woonlasten• snelle afwikkeling• geen ontbindende

voorwaarden• ook als uw woning

al te koop staat

Page 22: Moerdijkse Bode 09-09-2015

De grootste in kleine prijzen

MAGNETISCHWHITEBOARDideaal voor in huis of op de zaakincl. marker, magneten en wisser45x60 cm

ULTRA POWERLED LAMPE27, 8 Watt energielabel A25.000 branduren

DAMESJUMPSUITpolyester/katoenleopardmaten XS-XL

149

129 995

KNUTSELARTIKELENdiverse artikelen

LED KAARSENCOLOR CHANGINGwitmet afstandbedieningØ 7.5 en hoogte 10/12.5/15 cm

OUTDOOR GEARREGENPAKzwart of blauwmet refl ecterende strepenmaten XS-XXL

CAPETOWNBADDOEKdiverse kleurenkatoen50x100 cm

FREZZHKAUWGOMfreshmint of peppermint100/110 gram50 stuks

149

799

LISTERINE MONDWATERdiverse soorten250 ml

149239

399

499

399

LEDFIETSLICHTSETwit en roodsiliconen2 stuks1.19

DAMESJACQUARD LEGGINGdiverse printsmaten S-XL4.49

CAPETOWNWASHANDdiverse kleurenkatoen16x21 cm0.35

UITZOEKEN

CANONKOPIEERPAPIERCanon Yellow Label PrintPEFC gecertifi ceerd80 gram 500 vel

SCHOOLTIP

STUNTPRIJS

NIEUW610 LUMEN

ELKE WEEK150 NIEUWEARTIKELEN

PSST..

Page 23: Moerdijkse Bode 09-09-2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 9 september t/m dinsdag 15 september 2015

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

DAMES SHIRTOF JOGGINGBROEKjoggingbroek:met strasspolyester/katoenmaten XS-XL

dames shirt: met motief en3/4 mouwpolyester/viscosediverse kleurenmaten S-XL

149 1995

SPECTRUMSPUITVERFdiverse kleuren400 ml

XL BLUETOOTHSPEAKERretro look, met subliemegeluidskwaliteit, speeltmuziek af vanaf uwsmartphone, tablet of elkander bluetooth apparaat

DAMESSCHOENENzwart of grijsmet rits en studsmaten 37-41

DURACELLBATTERIJENpenlite (AA) of mini penlite (AAA)verkrijgbaar bij de kassa

LICENTIEKINDERPYJAMA100% katoendiverse printso.a. Frozen, Dora,Cars, Minionsmaten 92-122

WASHCATVOCHTVANGER450 gram

navul-verpakking3x450 gram1.69

CORALFLEECE PLAIDdiverse uitvoeringen150x200 cm

219 499

199

599

079

579

FLAMERUSTIEK KAARSdiverse kleuren8x7 cm

13x7 cm1.19

19x7 cm1.69

BADSTOFSOKKENdiverse printsmaten 23-422 paar1.89

895 439

FASHIONTIP

SCHOONLOOPDEURMATdiverse kleuren40x60 cm

60x80 cm3.89

antractiet80x120 cm6.99

HEIDRUN OPBERGBOXmet klapdeksel, zware kwaliteittransparant kunststof60 liter

100 liter7.99

549

12-PACK

EUROPESEKWALITIEIT

CADEAUTIP

MEER DAN5.000

ARTIKELENPSST..

WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Page 24: Moerdijkse Bode 09-09-2015

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuisMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uurVoor tijden inloop of afspraak ziewww.moerdijk.nl of bel 14 0168

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Spoedmelding buiten de openingstijden van het gemeentehuis (bijv. gemeenteriool verstopt of gaten in wegdek)? Bel dan: 0168 373 555Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten(ook buiten kantoortijd): 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEEnTE MOErDiJK9 SEPTEMBEr 2015

FOTO VAn DE WEEK:

Moeder zwaan met jongen bij de Knip in Zevenbergen

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

ingezonden door Cocky Verhoeven

Heeft u geen goed overzicht van uw inkomsten en uitgaven? Zijn uw papieren niet geordend, waardoor u soms door de bomen het bos niet meer ziet? Houdt u nooit geld over aan het einde van de maand? Meldt u zich dan aan voor de budgetcur-sus Rondkomen met Inkomen.

In deze cursus krijgt u tips aangereikt en leert u onder andere:• Eengoedeadministratie:Hoeenwaarom?• Eenoverzichtvanuwmaandelijkse inkomsten

en uitgaven te maken.• Welke(financiële)regelingenenvoorzieningen

zijn er?• Bewuster keuzes maken binnen en met uw

budget.• Het voorkomen en/of oplossen van financiële

problemen.

Over uw persoonlijke financiële situatie wordtcijfermatig niet gesproken. Voor iedere deelnemer is het doel om beter rond te leren komen.De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van

Cursus 'rondkomen met inkomen'

Commissievergaderingen • DecommissieFysiekeInfrastructuurvergadertopdinsdag15september2015.• DecommissieSocialeInfrastructuurvergadertopwoensdag16september2015.• DecommissieBestuurenMiddelenvergadertopdonderdag17september2015.

Decommissievergaderingenzijnopenbaarenbeginnenom19.30uur inderaadzaalvanhetgemeen-tehuis. De agenda kunt u inzien op www.moerdijk.nl. Wilt u over een onderwerp, voorkomend op een commissieagenda,gebruikmakenvanhetinspreekrecht?Laatditdanuiterlijkvoor12.00uuropdedagdatdevergaderingwordtgehoudenwetenaanderaadsgriffier,deheerH.D.Tiekstra([email protected]).

Viadewebsitevandegemeenteraadhttp://moerdijk.raadsinformatie.nlkuntudecommissievergadering(ooknaafloop)beluisteren.Deschriftelijkebesluitenlijstenvandecommissievergaderingenwordennaafloop zo snel mogelijk op de website geplaatst.

OP 14 SePTemBer PreSenTaTIe geBIedSPlan HelWIjK Het gebiedsplan voor Helwijk is gereed. Bent unieuwsgierig naar dit gebiedsplan? Op maan-dagavond 14 september 2015 wordt tijdens dederde dorpsavond het gebiedsplan gepresenteerd inDeBlokhut.Dezedorpsavondbegintom19.30en alle inwoners van Helwijk zijn van harte uit-genodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het doel van het gebiedsplan is het behoud van de leef-baarheid in Helwijk nu en in de toekomst. Meer informatie over het gebiedsplan is te vinden op www.gebiedsplannen.nl/helwijk.

Dit jaar is de week van maandag 7 tot en met zondag 13 september 2015 uit-geroepen tot de ‘Week van de Alfabe-tisering’. Laaggeletterdheid is een ver-borgen probleem, ook in de gemeente Moerdijk. Laaggeletterdheid is echter meer dan een probleem met lezen en schrijven.

Het gaat ook om het onvoldoende hebben van andere basisvaardigheden, zoals rekenen en het vinden en gebruiken van informatie. Dit laatste is bijvoorbeeld bij het gebruik van internet een probleem.

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid orga-niseert de gemeente Moerdijk, in samenwerking met hetKellebeekCollege,BibliotheekVANnUendeABCstichting jaarlijks de week van de alfabetisering. In deze week is er onder meer een voorleessessie op vrijdag 11 september om 09.00 uur op basisschoolDe Toren in Zevenbergen door leerlingen uit groep 8en leerlingen van het Kellebeek College. Wethouder Thomas Zwiers gaat samen met groep 8 praten en

lezen over de problemen van laaggeletterdheid. Groep 8maaktdanook kennismetenkele (voormalig) laag-geletterden en kan hen dan vragen stellen.

Ook de cursus ‘Klik en Tik - het internet op’ wordt op deze dag om 10.00 uur in de bibliotheek in Zeven-bergen geopend door wethouder Eef Schoneveld. Inde cursus leren cursisten om te gaan met de meest voorkomende mogelijkheden op het internet. Meer informatie over de cursus kunt u vinden op www.biblio-theekvannu.nl. Voor meer informatie over de week van de alfabetisering kijk op www.moerdijk.nl en op www.tijdvoortaal.nl.

WeeK Van de alFaBeTISerIng ‘TIjd VOOr Taal’ieder twee uur en deelname is gratis. De minimale groepsgrootteis8personenenmaximaal15personen.Iedereen kan in principe meedoen. Wel is het belang-rijk dat u wilt meedoen in groepsverband en dat u de Nederlandsetaalvoldoendebeheerst.

Wanneer:Donderdag15,22,29oktober,5,12en19novemberTijd:Van18.30tot20.30uurLocatie: Gemeentehuis in Zevenbergen, Pastoor van Kessellaan15.

U kunt zich tot en met vrijdag 2 oktober 2015 aan-melden op de volgende manieren:Digitaalviadewebsitewww.moerdijk.nl/budgetcursusen telefonisch op werkdagen tussen 08.30 en 12.00bij de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Moerdijkoptelefoonnummer:140168.

Na uw aanmelding wordt telefonisch contact met uopgenomen om te bepalen of de inhoud van de budget-cursus aansluit bij uw wensen. Voor vragen kunt u con-tact opnemen met de afdeling schuldhulpverlening van degemeenteMoerdijkoptelefoonnummer:140168.

duurZame VOOrBeelden uIT de regIO In Beeld meT duurZame duImenDe Regio West-Bra-bant (RWB), waarbij degemeente Moerdijk is aangesloten, brengt tus-sen 1 september en 11oktober 2015 de duur-zaamheidsbewegingextraonder de aandacht. Dit doen we door de moge-lijkheid te scheppen om te stemmen op de Duurzame Duimen in de regio. De deelnemende gemeenten heb-ben drie duurzame koplopers uit hun gemeenten geno-mineerd. Zo is er een inspirerende reeks ontstaan aan: • Duurzameondernemers(MKB)• Duurzamescholen• Duurzame(maatschappelijke)organisatiesof

ondernemende burgers.

regionale strijdAl deze duurzame koplopers met een gemeentelijkeDuurzame Duim in the picture op de stemsite van Duurzame Duimen: www.duurzameduimen.nl. In de periode van 1 september 2015 t/m 11 oktober 2015kan iedereen zijn stem uitbrengen om hun duurzaamste ondernemer, school of organisatie te kiezen.

InspiratieBelangrijkisdatallegenomineerdenambassadeurzijnvoor het op gang brengen van een duurzame ontwikke-ling in de regio. Ze inspireren hun omgeving. Met het uitbrengen van zoveel mogelijk stemmen laten we zien datwedezeondernemers, scholenen (maatschappe-lijke)organisatieszeerwaarderenvoorhunbijdrageophet gebied van duurzame ontwikkeling.

duurzaam verbinden in de regioEindoktober is inderegiodejaarlijkseinspiratiemid-dag Duurzaamheid waar alle genomineerden van de Duurzame Duimen van harte welkom zijn. De top drie met de meeste duimen zetten we op het podium om hun inspirerende initiatief uit de regio te pitchen. Zo is deze middag een inspiratiebron voor iedereen die een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving wil realiseren.

gemeente moerdijkIn de gemeente Moerdijk hebben wij gekozen om de volgende koplopers te nomineren voor deze strijd om deDuurzameDuim2015:-agrarisch bedrijf Toon Jansen, Noordschans 3 te

Klundert-ECO-schoolMarklandcollegeteZevenbergen-gemeenschapscoöperatie Energiek Moerdijk (burge-rinitiatief)

Wij willen jullie van harte uitnodigen om onze gemeen-telijke koplopers te steunen en uw stem uit te brengen op www.duurzameduimen.nl.

Page 25: Moerdijkse Bode 09-09-2015

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

Volg ons ook via twitter

@Moerdijkse_Stem

EVENEMENTENVERGUNNINGDe burgemeester heeft een vergunning verleend voor:• Het houden een feest ter gelegenheid van een

40-jarige bruiloft in de voormalige kerk aan de Bisschop Hopmansstraat 1 in Noordhoek op 26 september 2015 van 13:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 2 september 2015)

• Het houden van een DSO-event aan de Molen-vliet 9a in Klundert op 12 september 2015 van 19:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 2 septem-ber 2015)

• Het houden van een receptie voor genodigden ter gelegenheid van de in gebruik name van een nieuw kantoor aan de Plaza 4a in Moerdijk op 18 september 2015 van 16:30 uur tot 19:00 uur (verzonden 2 september 2015)

• Het deelnemen aan de Open dag Chemie aan de Chemieweg 3 in Moerdijk op 26 september 2015 van 10:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 2 september 2015)

• Het houden van een Car boot Sale aan de Zuidlangeweg 3 in Oudemolen op 20 septem-ber 2015 van 10:00 uur tot 17:00 uur (verzon-den 2 september 2015)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 september 2015 tot en met 21 oktober 2015 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen Binnen de inzage termijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon-nummer 0168 373 600.Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Ontwerp-beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedureBurgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

Adres Omschrijving project Oostelijke Randweg 6 Moerdijk Het uitbreiden van de bedrijfsloods en het veranderen van de inrichting. Schanspoort 3a Klundert Het realiseren van garageboxen. Tussen Koekoeksedijk en rivier de Mark in Zevenbergen Het aanleggen van een drinkwatertransportleiding Zevenbergen-Breda

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunningBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst Molenvliet 7 in Klundert wijzigen van de bestemming van het pand 27 augustus 2015 Kadedijk 148 in Fijnaart vergroten en verbouwen van de woning 28 augustus 2015 Landpoortstraat 37 in Willemstad verhogen van het dak van de aanbouw 28 augustus 2015 Appelweg 15 in Moerdijk uitbreiden van het kantoor 31 augustus 2015

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

WEGAFSLUITINGENVanwege de Streetparade tijdens het Zomercarnaval in Zevenbergschen Hoek zijn op 4 september 2015 van 18:00 uur tot 20:30 uur de Driehoefijzersstraat vanaf de rotonde, Vlijt, Olavstraat, Hoofdstraat en Bloemen-daalse Zeedijk tot sportpark D’n Hoekschop afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester maken bekend dat zij in hun vergadering van 1 september 2015 hebben besloten tot vaststelling van de mandatenlijst. Een mandaat geeft de bevoegdheid om namens het col-

lege of namens de burgemeester een besluit te nemen. In de mandatenlijst worden diverse bevoegdheden over-gedragen aan managers, teamhoofden en medewerkers.De mandatenlijst ligt gedurende twee weken vanaf publicatiedatum, tijdens kantooruren ter inzage in het

gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. Voor vragen over mandaat of deze publicatie kunt u contact opnemen met mevrouw Y.W.M. van Loon van de afdeling Bedrijfsvoering, cluster Juridische zaken.

BEKENDMAKING MANDATEN/VOLMACHTEN/MACHTIGINGEN

Ontwerpbestemmingsplan 'Woonwagencentrum Blauwe Hoefsweg' in KlundertBurgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 10 september tot en met 21 oktober 2015 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan 'Woonwagencentrum Blauwe Hoefsweg' in Klundert (planidentificatie NL.IMRO.1709.Woonwagencentrum-Kl-BP30) ter inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om te komen tot een actueel bestem-mingsplan voor dat woonwagencentrum, waarin de huidige situatie wordt vastgelegd. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGENBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 26 augustus 2015 tot en met 2 september 2015 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzonden Groeneweg 46 in Noordhoek oprichten van een bijgebouw bij het pand 27 augustus 2015 Havenstraat 4b in Standdaarbuiten verbouwen van een woonhuis 27 augustus 2015 Landpoortstraat 25a in Willemstad vervangen van het dak van de berging, het vervangen van de garagedeur 27 augustus 2015 en het vervangen van de schutting

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriftenBurgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat ten behoeve van de volgende inrichtingen, op grond van het Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

Naam en adres inrichting Opleggen maatwerkvoorschriften Datum verzonden Graanweg 15 in Moerdijk Maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluidsgrenswaarden 27 augustus 2015

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Volg ons ook via facebook www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

Page 26: Moerdijkse Bode 09-09-2015

PAGINA 26

Vorig jaar was dit event een geweldig suc-ces waar nog lang, door vooral dames, over na werd gepraat. Geen wonder omdat de bezoeksters, en een enkele bezoeker, tijdens de avond flink in de watten werden gelegd. De organisa-tie, het Klunderts Ondernemers Kontakt, in de volksmond KOK, zal er ook dit jaar

weer voor zorgen dat de toch al fraaie kerk zich nog mooier aan de bezoekers zal to-nen. Ruim vijftien ondernemers zullen zich vooral op modegebied, en alles wat daar-bij hoort, presenteren. Voor de show, in de pauze en daarna is er live muziek. De bezoekers worden op 24 september

ontvangen met een glaasje bubbels en koffie of thee en na afloop krijgen ze een goed gevulde goodiebag.

De kaarten voor het Klundert’s Fashion Event zijn voor 10 euro te koop op de be-kende adressen. De avond begint om 19.00 uur en om 19.30 uur start de modeshow.

Middenstand Klundert presenteert zich in Cultuur Centrum

Een beeld van de show van vorig jaar. ARCHIEFFOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - Op donderdag 24 september laten veel ondernemers uit Klundert in het Cultureel Centrum in de Molenstraat zien wat ze te bieden hebben. De ondernemers hebben hun kennis en ervaring gebundeld om er een spetterend Fashion Event van te maken.

FIJNAART - Het rijksmonument Mo-lenstraat 24 is tijdens het Open Mo-numentenweekend op 12 september en 13 september te bezoeken tussen 13.00 en 17.00 uur. Voor het eerst biedt de locatie een uitgebreid programma als onderdeel van de Kunst & Cultuur-route Moerdijk.

Bezoekers mogen diverse gerestaureerde vertrekken bekijken. Het pand is zoveel mogelijk teruggebracht in de oude stijl waarin het in 1874 werd gebouwd. Ook

de tuin met diverse zitjes is toegankelijk. Tegen kleine vergoeding wordt koffie/thee en wat lekkers verstrekt. Een mooi moment om even tot rust te komen en te genieten van de kunstwerken van Annelies Arts die staan opgesteld.Let op: binnen fotograferen is niet toege-staan (het blijft een woonhuis).

MuziekOp zaterdag 12 september begint elk heel uur (om 2, 3 en 4 uur) een kleine voorstel-ling. De sopranen Ellen Deelen en Simone

Tousaint zingen, begeleid door pianist Johan Cnossen en klassiek gitarist Robin Ros, diverse liederen en ook stukken uit opera en operette. Johan en Robin spelen ook solo. Op zondag 13 september luistert tussen 13.00 uur en 15.00 uur het Salon-orkest Roosendaal de middag op. Vanaf 15.00 uur kunnen bezoekers genieten van het gemengd koor Vox Populi uit Stampers-gat onder leiding van dirigent Jack Buys.

ExpositiesTijdens het Monumentenweekend zijn er twee exposities te zien: in de hal presen-teert de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen foto’s, vaandels, voorwerpen e.d. van fijnaartse zangverenigingen. In de tuin staat een tiental beelden van Annelies Arts. De kunstenares is ter plaatse aanwe-zig, werkend aan een nieuw beeld. Anne-lies maakt uit steen, zoals arduin, marmer, grunstein of serpentijn, organische en aai-bare vormen. Invloeden van de belgische beeldhouwer Dodeigne zijn in haar werken te herkennen.

De hele maand september kunnen belang-stellenden de expositie van de Heemkun-dige Kring en de beelden van Annelies Arts bekijken op vrijdagmiddag, zaterdag-middag en zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur.

d’Engelenburgh Fijnaart te bezoeken tijdens open monumentendag

Muziek en exposi t ies zorgen voor gevarieerd programma

WILLEMSTAD - Voor de tweede editie van de Vestingloop Willemstad op zondag 27 september hebben zich al bijna 1.000 deel-nemers ingeschreven. Vooral de 10 kilometerloop is populair, hiervoor zijn nog slechts 50 startnummers beschikbaar. Voor de 1 kilometer Kids Run en de 5 kilometer zijn ook nog startplaatsen beschikbaar. Inschrijven kan via de website (www.vestingloopwil-lemstad.nl). De organisatie is tevens nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om te helpen op en rondom de parcoursen. Wie interesse heeft en zich aan wil melden kan dit doen per mail via: [email protected]

Al 1.000 deelnemers voor Vestingloop

STANDDAARBUITEN - Tijdens de Kunst & Cultuurroute 2015 is de expo-sitie ‘In vuur en vlam’ - 300 jaar brand-weergeschiedenis van Standdaarbui-ten te bezichtigen. 12 & 13 september / 19 & 20 september van 11.00 tot 17.00 uur.

Traditiegetrouw neemt onze vereniging ook dit jaar weer deel aan de jaarlijkse Kunst & Cultuurroute van Stichting Cul-tuur Moerdijk met een expositie in Molen Persephone en tal van activiteiten en door-lopend demonstraties op het molenerf, in samenwerking met o.m. het vrijwil-ligerskorps van onze eigen brandweer. Er is in de molen een heel areaal van foto’s, films, documenten, affiches en brandweer attributen alsmede miniaturen van brand-weerauto’s te bewonderen. De expositie is samengesteld uit de verzamelingen van

o.m. Jos van de Pol, Nol van Poeyer en Cor van Ginneke. Op het buitenterrein is de voorlichtingscon-tainer van de brandweer aanwezig evenals de brandweerwagen van ons eigen korps. Tevens zijn oude voertuigen uit het Brand-weermuseum van het Landgoed Wouwse Plantage te bewonderen w.o. een stoom-spuit en handbediende pomp-spuit. Er zijn op alle dagen diverse demonstraties en presentaties.De bovenste etage van de molen is ge-reserveerd voor Gea Smeekens, die daar zal exposeren met door haar vervaardigde schilderijen.Wij nodigen u van harte uit om deze expo-sitie te bezoeken, waarbij wij uw speciale aandacht vragen voor een spectaculaire officiële openingsact, welke zal plaatsvin-den op de 1e zaterdag, 12 september om ca. 14.00 uur.

Heemkundekring ‘t Sandt daer buyten in actie

Stoombrandspuit uit brandweermuseum Wouwse Plantage.

WILLEMSTAD - Willemstad bestaat dit jaar 450 jaar. Voor de 20e keer la-ten creatieve Willemstadters in het gezellig drukke tweede en derde weekend van september hun kunst-werken zien in Het Arsenaal bij de ha-ven. Dat doen zij tijdens de expositie Willemstad Creatief van Heemkunde-kring De Willemstad. Velen hebben gewerkt volgens het thema Willem-stad 450 jaar.

Tijdens de expositie kunt u genieten van een verscheidenheid aan creatieve en ar-tistieke werken, zoals bronzen en stenen sculpturen, keramiek, schilder- en grafi-sche kunst, fotografie, antieke poppen, textiel, lederen en houten kunstvoorwer-pen, frivolité, kunstzinnige installaties,

bloemkunst, fuiken en sieraden.Leerlingen van de drie basisscholen heb-ben een kleurplaat gemaakt van een oude kaart van de haven van Willemstad.Willemstad Creatief is opgenomen in de Kunst- en Cultuur Route Moerdijk.Op 12 en 13 september is er tevens Open Monumentendag. Vele monumentale ge-bouwen in Willemstad zijn dan te bezich-tigen. Op 13 september wordt Willemstad opgeluisterd door Seasong- en Shantyko-ren.De expositie in het Arsenaal, Beneden-kade 6, is voor publiek open op: zaterdag 12 september van 11.00 tot 17.00 uur; zondag 13 september van 13.00 tot 17.00 uur; zaterdag 19 september van 11.00 tot 17.00 uur; zondag 20 september van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Veertig Willemstadters expo-seren werk in het Arsenaal

ZEVENBERGEN - Woensdag 19 augus-tus stond het traditionele bouwvak concours, georganiseerd door HSV het Alvertje weer op het programma.

Gevist werd er in de voormalige jachthaven van Moerdijk. Het weer was goed, Café de Druif in Zevenbergen was wederom de perfecte gastheer, alle visplekken waren keurig gemaaid en aan kant gemaakt, dus kon er niets meer in de weg staan voor een prachtige viswedstrijd.Veel getrouwe deelnemers bleken hun va-kantie helaas precies gepland te hebben in deze week, waardoor er 16 deelnemers aan de kant verschenen. Vergelijk dat met de vorige jaren toen er tussen de 30-50 deelnemers aanwezig waren!Een andere reden zou zomaar de al enige tijd tegenvallende visvangsten kunnen zijn waarover je geluiden hoort in heel de re-gio.

Aan wedstrijd spirit ontbrak het echter niet, want er werd alles uit de kast ge-haald en dat moest ook wel, want de vis-sen lieten zich niet gemakkelijk verschal-ken. Ja, de grondels natuurlijk wel, dus veel deelnemers stortten zich hierop wat tot honderden gevangen grondels leidde, niet veel gewicht, maar wel veel vis!Uiteindelijk bleek 1 deelnemer er toch in te slagen om de begeerde brasem - die ten-minste zoden aan de dijk zet als het over gewicht moet gaan - aan de haak te slaan. Hij was daarmee meteen ook de winnaar van zijn vak en algeheel winnaar van de dag.

Er werd in 2 vakken gevist waarvan de uitslag als volgt was: 1e in vak B, en al-geheel winnaar, Jacques Broeders met 1850 gram; 1e in vak A, 2e plaats: Herman Korteweg met 1075 gram; 2e in vak B 3e plaats Broer van Maurik met 1100 gram.

Uitslag Bouwvak concours HSV Het Alvertje

Page 27: Moerdijkse Bode 09-09-2015

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

WWW.HOBBYKAS.NL

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven

0165-502506

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Donker eiken meubelsmaken wij blank of een andere kleur.

Gratis Transport.info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

24-uur

bandenpech service:

0168 - 40 32 39

voor bedrijven

Levering en montage van: Personenwagenbanden

Vrachtwagenbanden

Tractorbanden

Heftruckbanden

Tuinbouwbanden

Grondverzetbanden

Motorbanden/accu’s

Accu’s

Sportvelgen

OER-DEGELIJK!

Dynamoweg 6, Klundert Tel. [email protected] www.groenenbergbanden.nlOpeningstijden: Ma. t/m Vr. 8.30-17.30 Zat. 8.30-12.30

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur

Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- SANITAIR, GAS & WATERINSTALLATIES- CV INSTALLATIES- DAKBEDEKKINGEN- ZINK- EN LOODWERKEN

[email protected]

www.broeren-bv.nl

Lid van

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Tijdens Halderberge Cultuurmaand Zaterdag 12 september van 11.00 uur tot 16.00 uur St. Annaplein 5 Oudenbosch

Kom vrijblijvend langs voor informatie over de lessen of over mijn eigen werk. Er zijn cursis-ten in het atelier aan het werk. Wij vertellen u graag alles over de lessen. Voor beginners en gevorderden. U kunt zich nu alvast inschrijven voor het nieuwe seizoen tekenen en schilderen2015 -2016. Stapsgewijs en in opbouwende vorm gaat u op een ontspannen manier op zoek naar een eigen beeldtaal.

Voor informatie over cursus dagdelen enkosten kunt u bellen naar 06-34319462 ofmailen naar: [email protected]

www.debbienijland.nl

OPEN ATELIER DAG

Kunstgebitten

Tandprothetisch CentrumZevenbergen

0168-37 09 86

Haveneind 25Zevenbergen

Alles voor uw Kunstgebit

ooK weeKeindrepArAtiedienst!

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

voor meer scherpe aanbiedingen:

BIEFSTUKKEN 4ST 6.-SLAVINKEN 4ST 3.- www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek

0164-687235

TE KOOP:

HAARDHOUTvoornamelijk eiken - direct stookbaar

Leverbaar in big bags van ½ kuub en 1 kuub of los gestort

vanaf 2 kuub

www.basti aansenloonwerken.nlTel: 076-5968279

GevelreinigingJan van Mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nlVoor frisse en stralende gevels! NU MET HOGE ZOMERKORTING

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Voor frisse en stralende gevels!

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Nieuwe website!

Klaar voor een nieuwe start? Wij leren u eerst goed kennen.... Dan gaan we zoeken. Bel: 0165-388816 Lia van der Wel (Bergen op Zoom

e.o) Of 088-0221900 (alle regio’s).

www.mens-en-relatie.nlOMDAT nieTs ZO persOOnLijk is ALs een reLATie

erkend Branchevereniging singles keurmerk en Geschillencommissie.

KledingreparatieHet Schaartje

Voor het vermaken van al uw kledingLaat Jolanda Melisse het voor u doen!

Haar vakmanschap maakt uw kleding weer als nieuw!

Bel en maak een afspraak!0168 - 326 71506 - 405 364 72

KvK 20127289

“Het kost me maar drie uurtjes van mijn tijd”

Ellen Klooster uit Assendelft

Collecteer meetijdens de KWF-collecteweek van 7 t/m 12 september.Meld je aan via kwf.nl/collecte

Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

GRA

TIS A

DVE

RTEN

TIE

VAKANTIE IS......SPIERPIJN VAN

HET LACHEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL

Page 28: Moerdijkse Bode 09-09-2015

sport

pAGINA 28

ProgrammaWoensdag 9 septemberVirtus A2-de Fendert A2 19.30Zaterdag 12 septemberde Fendert E3-Klundert E3 08.45de Fendert E5 Halsteren E9 08.45de Fendert F2-Schutters F1 08.45de Fendert F5-Seolto F2 08.45de Fendert C2-Lepelstr. Boys C1 10.00de Fendert D1-Halsteren D2 10.00de Fendert D2-UVV’40 D4 10.00de Fendert MP2-Oranje Blauw’14 MP1 10.15de Fendert MB1-MOC’17 MB1 11.30de Fendert 2-WHS 2 12.00de Fendert 5-S.c. Stavenisse 5 12.30de Fendert 1-DFS 1 14.30de Fendert VE1-NOAD’67 VE1 14.30de Fendert VR1-Papendrecht VR1 14.30Zwaluwe E1-de Fendert E1 09.00Virtus E3-de Fendert E2 09.00

Halsteren O10 1-de Fendert E4 10.15Kogelvangers F1-de Fendert F1 09.00ASWH F3-de Fendert F4 09.30Unitas’30 D6-de Fendert D3 09.45Prinsenland F3-de Fendert F3 10.45Roosendaal MP3-de Fendert MP1 10.55S.c. Welberg MC2-de Fendert MC1 11.30FC Bergen B1-de Fendert B1 12.15IFC B3-de Fendert B2 12.35Tholense Boys C1-de Fendert C1 13.30Seolto 3-de Fendert 3 14.30VOV 1-de Fendert 4 14.30Roosendaal A2-de Fendert A1 15.00MOC’17 A5-de Fendert A2 15.00Zondag 13 septemberHoeven 6-de Fendert 2 10.00S.c. Amstelwijck 7-de Fendert 3 10.00Maandag 14 septemberSeolto C2-de Fendert C2 18.45Woensdag 16 septemberde Fendert A2-Seolto A2 20.00

VV de Fendert 1 onderuitUitslag seniorenNoordhoek 1-Odio 1 2-1Noordhoek 2-Devo 2 1-3Noordhoek 3-Devo 4 7-0Prinsenland VR1-Noordhoek VR1 3-4Uitslag jeugdSeolto A2-Noordhoek A1 4-3Unitas B4-Noordhoek B1G 4-2Noordhoek C1-Sc Gastel C2 1-1

Klundert C2-Noordhoek C1 0-1De Fendert E1-Noordhoek E1G 25-0Noordhoek E1G-Roosendaal E4 0-20Noordhoek F1-Virtus F2 1-5Klundert F2-Noordhoek F1 3-3

Programma seniorenSc Gastel 1-Noordhoek 1 14.30u.Klundert 2-Noordhoek 2 11.00u.

SVC 4-Noordhoek 3 10.00u.Noordhoek VR1-Beek Vooruit VR1 11.30u.Programma jeugdNoordhoek A1-HSC’28 A1 14.30u.Noordhoek B1G-Pelikaan B4 12.00u.Oranje Wit C6G-Noordhoek C1 11.00u.Vosmeer MD1-Noordhoek MD1 10.00u.Klundert E1-Noordhoek E1G 08.45u.Kogelvangers F2G-Noordhoek F1 09.00u.

Winst vv Noordhoek 1

HEIJNINGEN - Er voor alle teams aan-komende week competitiewedstrij-den gepland.

De resultaten in afgelopen weken waren wisselvallig te noemen. Het lijkt erop of dat de stijgende lijn nu is ingezet. Alleen de hoofdmacht wist niet te winnen en het 2e zondagteam speelde gelijk, Daarnaast wisten alle andere teams hun wedstrijd te winnen.Programma Donderdag 10 septemberDOSKO VE1-Oranje Blauw’14 VE1 20.00

Zaterdag 12 septemberOranje Blauw’14 za2-Smerdiek 3 14.30WFB VR1-Oranje Blauw’14 VR1 12.30Oranje Blauw’14 B1-SVC B1 11.00Seolto D3-Oranje Blauw’14 D1 08.45Oranje Blauw’14 F1-Victoria’03 F2 09.30De Fendert MP2-Oranje Blauw’14 MP1 10.15 Zondag 13 septemberOranje Blauw’14 1-Dussense Boys 1 14.30Oranje Blauw’14 2-DZC09 2 12.00Oranje Blauw’14 3-TPO 3 10.30Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws: www.oranjeblauw14.nl

Verlies vv Oranje-Blauw ‘14ZEVENBERGEN - De nieuwe competi-tie korfbal startte zaterdag 5 septem-ber met 5 uitwedstrijden. De spelers hadden er zin in.

Zevenbergen 1 reisde af naar Tilburg, waar het jonge studententeam van Melmac 1 hen ontving. Dit was de 1e ontmoeting tus-sen beide ploegen. Welke tegenstand er geboden ging worden, was een verrassing. In de 1e helft waren het de Zevenbergse dames die mooie kansen creëerden. Melmac reageerde hier goed op en scha-kelde de dames vrijwel direct uit. Melmac switchte naar achterverdedigen, geen onbekende tactiek, maar Zevenbergen wist hier geen oplossing tegen te bieden. Nieuwe vaksamenstelling zorgde ervoor dat de aanvallende Zevenbergse dames hun afvang miste. Vorig seizoen konden zij schot na schot lossen, welke door de lange heren in 80% van de gevallen wel werd afgevangen en retour geplaatst werd. Doordat de afvang nu minder sterk was, kwam er veel druk te liggen op dat 1e schot, wat niet ten goede kwam van het scoringspercentage. Bij rust stond het 6-4. Na rust leek Melmac moe. Zevenbergen kon het tij keren en de score liep op tot 7-6.

Met nog 7 minuten op de klok, werd geen enkele aanval niet meer beloond met een doelpunt. De score stokte en Melmac was degene die na lange tijd de pech rondom de korf ophefte. Vanaf dat moment kregen zij vleugels en lukte alles. Uitslag 10-6.Het 2e team werd tevens ontvangen door een studententeam, Erasmus 2 in Rotterdam. Er werd een leuke wedstrijd gestart. Puntje voor Zevenbergen, puntje voor Erasmus en zo door. Bij rust was de stand opgelopen tot 5-4 en de teamleden spraken in de kleedkamer af, om er nog een schepje bovenop te doen. Er zat nog wel wat extra’s in bij de Zevenbergenaren en daarmee was de buit zeker binnen te halen. Het plan kon helaas niet uitgevoerd worden. Na enkele minuten, bij 5-5, ver-draaide één van de heren dusdanig zijn knie, dat hij niet verder kon spelen. Zonder beschikbare wissel, had Erasmus één man meer binnen de lijnen staan en konden zij de wedstrijd naar hun hand zetten. De on-gelijke strijd werd beëindigd bij 10-6.Zevenbergse jeugd schoot knallend uit de startblokken. Al snel hadden al 4 de veldspelers een doelpunt gemaakt en ging Zevenbergen met 0-4 het 1e rustje in. Daarna mocht Emergo een superspe-

ler inzetten; maar daar had Zevenbergen aanvallend gezien niet veel moeite mee. Kleinste jeugd bleef de bal snel en goed overgooien; schoten snel en onderschepte velen passes van de tegenstander. Erg goede wedstrijd, die uiteindelijk met 7-12 door KVZ F werd gewonnen. Een mooi be-gin van de nieuwe competitie.UitslagZaterdag 5 september Melmac 1-Zevenbergen 1 10-6 Erasmus 2-Zevenbergen 2 10-6Voltreffers 4-Zevenbergen 3 7-3 Albatros C4-Zevenbergen C 5-2 Emergo F1-Zevenbergen F 7-12 Programma Zaterdag 12 september 12.40u Zevenbergen 2-Oranje Wit (D) 814.00u Zevenbergen 3-Olympia (S) 511.00u Zevenbergen C-Springfield C211.45u Zevenbergen F-DSO F1Meer weten over KV Zevenbergen? Be-zoek www.kvzevenbergen.nl of vind hen komend weekend op de braderie, waar ze op sportieve wijze vertegenwoordigd zullen zijn. Op zaterdag 12 én zondag 13 september bemannen ze een kraampje en op zondag, om 13.30 en 16.30 uur zullen ze zich presenteren op het podium.

Verlies door KVZ 1

ZEV ENBERGSCHEN HOEK - DHV heeft zaterdag 5 september met 2-3 verloren van WHS uit Sint-Annaland.

De selectie was er klaar voor om een goed resultaat weg te zetten maar het ontbrak een aantal spelers op de beslissende momenten, zowel aanvallend als verdedi-gend aan scherpte. Opvallend dat in deze wedstrijd waarin sterk op de aanval werd gespeeld, de topscorers van beide teams ‘droog’ bleven staan. Arvin de Witte van WHS had in Jordi Lokers een goede te-genspeler en Elias Mourigh van DHV had een ‘offday’. Vier maal verscheen hij al-leen voor keeper Renaldo de Witte. WHS, uit de bekercompetitie gekomen met een sterke reeks en vorig seizoen een ervaring rijker in de 2e klasse, heeft een makkelijk scorende voorhoede met snelheid als be-

langrijkste wapen. DHV wilde dominant voetballen, maar werd binnen 18 min. door een counter en uit een corner verrast: 0-2. Toen binnen 6 min. na rust Léon Hollemans de stand had gelijkgetrokken (2-2) was er van alles mogelijk. Vrije trap over de grond, schuin buiten de 16 m., werd door de ove-rigens goed spelende Paul Eland, foutief verwerkt: 2-3. Hierna trok WHS zich terug in een verdedigende stelling, maar bleef bij counters uitermate gevaarlijk. In de 80e min. kopte Léon achterwaarts op de lat en in de 85 min. stond Elias helemaal vrij op 5m. van de WHS-keeper. Het was niet zijn middag. Er restte de ploeg op deze dag maar één medicijn, allemaal de tent in en de zure nederlaag verwerken op het feest van het zomercarnaval. Zaterdag 12 september de uitwedstrijd tegen The Gun-ners in Breda, aanvang 15.00 uur.

UitslagZaterdag 5 septemberDHV 1-WHS 1 2-3DHV 2-Unitas’30 3 1-8DHV B1-HZ’75 B1 8-0Prinsenland C2-DHV C1 0-6DHV F1-DSE F4 7-3FC Dauwendaele MC2-DHV MC1 0-3

ProgrammaZaterdag 12 september15.00 The Gunners 1-DHV 114.30 DHV 2-Klundert 411.030 DHV B1-JEKA B708.30 Baronie C7-DHV C109.30 DHV E1-Roosendaal E509.00 Virtus F2-DHV F112.00 DHV MC1-FC Dauwendaele MC2

Kijk voor meer info: www.vvdhv.nl

DHV start met nederlaag

KLUNDERT - DSO 1 en DSO 2 hebben de wedstrijden tegen Seolto win-nend afgesloten. DSO 1 won met 7-9, DSO 2 wist met 10-13 de zege binnen te halen. Weinig doelpunten, maar er was genoeg te beleven tijdens beide wedstrijden.

Ondanks de regenachtige heenreis was het droog toen DSO 2 aan de wedstrijd begon. Ploeg begon echter niet scherp en Seolto kon op voorsprong komen. Ge-lukkig werd DSO op tijd wakker en pakte het de voorsprong snel over. Jeanine was belangrijk met haar scorend vermogen en DSO ging ondanks de slechte start met een goed gevoel de kleedkamer in. De 2e helft bleef het nog lang onnodig spannend, door wat domme fouten in de verdediging. Jasper wist met 2 doelpunten het beslis-sende gat te slaan, waarna de overwin-ning niet meer in gevaar kwam. Ook de sterk spelende Arthur pikte nog zijn doel-puntje mee, waardoor de uitslag op 10-13 uitkwam. Prima herstel na de zwakke eer-ste wedstrijd. Vervolgens was het de beurt aan DSO 1. Seolto en DSO stonden al vaker tegenover

elkaar en de onderlinge resultaten waren nipt in het voordeel van DSO. Het verschil zou niet groot worden, althans in scores dan. DSO was vanaf minuut 1 de boven-liggende partij, had vrijwel alles in de re-bound, maar verzuimde de vele kansen in doelpunten om te zetten. Dit keer had het 1e aanvalsvak erg veel moeite met afron-den. De verdediging stond goed, waardoor er een ruststand van slechts 3-3 op het scorebord stond. In het winderige Vlissingen verliep de 2e helft eigenlijk hetzelfde. DSO was beter, maar Seolto kon bijblijven doordat DSO weinig kansen afmaakte. Ook hadden de dames van DSO de gevreesde dames van Seolto goed onder controle. Tien minuten voor tijd werd dan eindelijk het gat van 2 doelpunten geslagen door schoten van Remco en Frank. Seolto kwam nog wel terug tot 7-8, maar Rubin besliste ver-volgens de wedstrijd. 7-9. Achteraf is de overwinning nooit in gevaar geweest, maar maakte DSO het zichzelf wel on-nodig moeilijk. Desondanks kan men met vertrouwen vooruit kijken, want 4 punten uit 2 wedstrijden is gewoon prima. Elf te-gendoelpunten in twee wedstrijden is ook

goed, nu nog zorgen dat de productie wat omhoog gaat. Volgende week spelen DSO 1 en 2 thuiswedstrijden tijdens het DSO-event. DSO 2 speelt om 14.30 uur tegen Twist, DSO 1 speelt om 16.00 uur tegen Blauw-Wit.Programma Woensdag 9 september20.00 Merwede MW2-DSO MW120.00 DSO MW2-VIOS MW1Zaterdag 12 september16.00 DSO 1-Blauw Wit 114.30 DSO 2-Twist 213.00 DSO 3-KCR 414.30 DSO 4-Oranje Zwart/De Hoekse 11.30 DSO 5-DVS ‘69 411.30 DSO 6-Nexus 411.15 ADO A2-DSO A111.30 DSO C3-Albatros C409.30 DSO D1-ADO D211.40 ACKC D2-DSO D211.00 Juliana E5-DSO E110.30 DSO E2-Juliana E109.30 DSO E4--ELKV E109.00 Terda E1-DSO E311.45 Zevenbergen F1-DSO F109.30 DSO F2-DeetosSnel F210.30 DSO F3-Juliana F2

DSO 1 en 2 winnen

UitslagDinsdag 1 septemberTPO 1-VVR 1 0-1Woensdag 2 septemberTPO/VOV B1-Victoria’03 B2 0-2Zwaluwe E2G-TPO/VOV E2 2-4Zaterdag 5 septemberPrinsenland B1-TPO/VOV B1 4-1Zwaluwe E3-TPO/VOV E1 0-12TPO/VOV E2-Unitas’30 E3 4-7Zwaluwe F2-TPO/VOV F1 8-0Zondag 6 september

PCP 1-TPO 1 1-1TPO DA1-NVS DA10-6ProgrammaZaterdag 12 september11.00u. TPO/VOV B1-Virtus B209.30u. TPO/VOV E1-Klundert E211.00u. TPO/VOV E2-Virtus E5GZondag 13 september14.30u. TPO 1-Neerlandia’31 110.00u. TPO 2-SAB 210.30u. Oranje/Blauw’14 3-TPO 3`11.00u. Terheijden DA1-TPO DA1

Thuiswedstrijd vv TPO 1

ZEVENBERGEN - Woensdag 16 september is er een vriendjes en vriendinnetjes dag.

Alle F teams en mini’s mogen dan deze dag iemand meenemen. Aanvang 14.00 tot 16.00 uur, dus wees op tijd deze dag. Tussendoor krijgen de kinderen drinken en na deze leuke training en zakje chips.

Vriendjes en vriendinnetjesdagVV Vir tus

ZEVENBERGEN - Zaterdag 12 septem-ber begint voor het 20ste seizoen de 7-Bergse dartranking, in Gasterij De Engel, gelegen aan de Markt te Ze-venbergen.

Het seizoen bestaat uit 12 toernooien en worden meestal op zaterdagavond ge-

speeld. Aanvang van elk toernooi is 19.15 uur. Inschrijven kan tot 19.00 uur. Het maximum aantal deelnemers is 40. Alle data staan weergegeven op onze website: www.dartranking.nl/agenda/ Meer informatie kan ook telefonisch worden nagevraagd bij Jan Leijs, 06-50505132.

Zevenbergse dartranking

Programma junioren Woensdag 9 september (beker)Klundert B2-Kogelvangers B2G av.18.45uProgramma pupillen Woensdag 9 september (beker)Kogelvangers D2G-Smerdiek D1 av.19.00uProgramma senioren Zaterdag 12 september (competitie)Kogelvangers 1-Tholense Boys 1 av.14.30uKogelvangers 2-The Gunners 3 av.12.30uTholense Boys 3-Kogelvangers 3 av.15.00uProgramma junioren Zaterdag 12 september (competitie)Kogelvangers B1-SC Welberg B1 av.12.30uRoosendaal B7-Kogelvangers B2G

av.13.15uKogelvangers C1-Steenbergen C3 av.11.00u

Programma pupillen Zaterdag 12 september (competitie)WHS D1-Kogelvangers D1 av.10.45uKogelvangers D2G-Virtus D3 av.09.00uSeolto E1-Kogelvangers E1 av.08.45uSeolto E2-Kogelvangers E2 av.08.45uKogelvangers F1-De Fendert F1 av.09.00uKogelvangers F2G-Noordhoek F1 av.09.00uSC Kruisland F2-Kogelvangers F3 av.09.15uKlundert F2-Kogelvangers F4 av.08.45uSeolto MP1-Kogelvangers MP1 av.10.00u

Kogelvangers 1 tegen DFS 1

Page 29: Moerdijkse Bode 09-09-2015

• Poorten (ook automatisch)• Industriële hekwerken• Gaashekwerken• Sierhekwerken• Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Bewezenmethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AF DEPRESSIES, MIGRAINE, Alle CHRONISCHE KLACHTEN, Qi

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

Loop- of rugprobLemen

Moye Keene 19 T 0168 - 851 347 M 06 485 484 054791 BA Klundert www.hoveniertak.nl

Voor een prachtige tuin!

• Tuinonderhoud

• Tuinontwerp

• Tuinaanleg

• Tuinadvies

Moye Keene 194791 BA KlundertT 0168 - 851347M 06 485 484 05www.hoveniertak.nl

Voor een prachtige tuin!• Tuinonderhoud • Tuinontwerp• Tuinaanleg • Tuinadvies

Informatie aanvragen bij: WIJNHANDEL VAN SPAANDONK – SINDS 1864

Ste Bernaertsstraat 27 – 4731 GN Oudenbosch Tel: 0165 312774 – E-mail: [email protected]

Programma najaar 2015 Wijndiner in de Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur

Amuse en 6 gangen en 13 wijnen voor slechts € 57.50 Donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober

van 19.00 tot 23.00 uur en zondag 4 oktober van 17.00 tot 21.00 uur.

151 JAAR WIJNHANDEL Vijf generaties lang een familie bedrijf.

Bezoek onze wijnkelder met zo’n 25.000 flessen

WIJNCURSUSDe cursus voor beginners bestaat uit vier lessen, waarin

praktische en theoretische kennis wordt gedoceerd. Per avond worden minimaal 15 wijnen geproefd en beoordeeld.

De cursus wordt gegeven in de authentieke wijnkelder van 20.00 tot 23.00 uur. Cursus: dinsdag 6, 13 en 20 oktober en 3 november a.s.

Cursus: Woensdag 4, 11, 18 en 25 november a.s. Cursus: Dinsdag 10, 17 en 24 november en 1 december a.s.

Het cursusgeld bedraagt € 125.00 per persoon voor 4 lesavonden. Het cursusboek ontvangt u in bruikleen en is te koop voor € 25.00

Komt u een Broodje Brandweer eten?Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheidDe Brandweer in Brabant organiseert in de maanden oktober en november een gratis lunch voor iedereen van 65 jaar en ouder, die zelfstandig woont. Tijdens de lunch vertellen brandweermannen en -vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor eenbrandveilige woonomgeving.

Voorkomen van brandHet voorkomen van brand is één van de belangrijkste pijlers van de brandweer. Tijdens de lunch kunt u dan ook, samen met uw wijkgenoten, meer te weten komen over de brand-weer in uw wijk en al uw vragen stellen over het voorkomen van brand. Want weet ú wat de meest voorkomende brandoorzaken zijn? Weet u wat u moet doen als er toch brand is? Heeft u een rookmelder in uw woning en weet u waar u deze het beste op kunt han-gen? Waarom kan een blusdeken handig zijn? Weet u hoe u veilig uw woning uitkomt?

AanmeldenOp alle dagen is het programma van 11.00u tot 13.00u. Komt u dan ook een broodje eten?U kunt uzelf en een eventuele andere belangstellende aanmelden via de websitewww.broodjebrandweer.nl. Op deze website staan ook alle andere deelnemendekazernes in de provincie. Op de volgende data is er een lunch bij u in de buurt:

* Brandweerkazerne Zevenbergen zie website* Brandweerkazerne Moerdijk 24 oktober 2015* Brandweerkazerne Fijnaart 31 oktober 2015* Brandweerkazerne Willemstad 31 oktober 2015

Langer zelfstandigNederland kent jaarlijks 6.000 woningbrandenmet 600 gewonden tot gevolg. De verwachtingis dat het aantal slachtoffers bij brand dekomende jaren stijgt. Dit door de vergrijzing enomdat mensen steeds langer thuis blijvenwonen. Daarom is er dit jaar tijdens deNationale Brandpreventieweken in de maandoktober extra aandacht voor de zelfstandigwonende senioren.

Broodje Brandweer

Bent u 65 jaar of ouder

en woont u zelfstandig?

En wilt u meer weten

over het voorkomen

van brand in huis? Kom

dan een broodje bij de

Brandweer eten. Meld u

aan via de website:

Een lunch met

een goed

gesprek over

brandveiligheid

Brabant-ZuidoostMidden en West Brabant

www.broodjebrandweer.nl

Henk Moerenhout Tel. 06 - 13 43 14 28

www.descheidingspraktijk-westbrabant.nl [email protected]

Page 30: Moerdijkse Bode 09-09-2015

PAGINA 30

WILLEMSTAD - Havenkoor Fortitudo uit Willemstad houdt op zondag 13 september 2015 een groots opgezet en gratis toegankelijk Shanty & Seasong Festival in het centrum van de oude Vesting Willemstad.

De Vesting wordt vanwege het festival vanaf ongeveer 10.00 uur voor alle verkeer afgesloten. De gemeente Moerdijk heeft er een evenementen-vergunning voor af-gegeven en Fortitudo weet zich gesteund door enkele horeca hoofdsponsors en tal van andere lokale, regionale en zelfs enke-le landelijke sponsoren. “Het festival heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen en koren staan als het ware in de rij om deel te mogen nemen. We zouden wel 10 podia kunnen vullen”, aldus festival coör-dinator Wim Groeneveld.De 7e editie van dit festival is net zo groot opgezet als vorig jaar. Ook nu met 4 podia, 12 deelnemende koren met in totaal ruim 500 zangers, zangeressen en muzikanten. Groeneveld verwacht dat er minimaal zo’n 4000 - 5000 liefhebbers op afkomen. Vorig jaar toen de weersomstandigheden ge-woonweg ideaal waren, kwamen er naar schatting zelfs 6.000 bezoekers op het evenement af. Gelijktijdig met het festival

wordt op de Voorstraat een kleine snuf-felmarkt gehouden als verbindingsschakel tussen de podiums.De ervaring van voorgaande jaren leert dat wie laat komt moeite zal hebben een parkeerplaats vlakbij de Vesting te vinden. Om te voorkomen dat bezoekers ver moe-ten lopen, worden daarom tussen 12.00 en 19.00 uur een tweetal shuttle busjes inge-zet tussen een groot parkeerterrein nabij de Volkeraksluizen en de Vesting Willem-stad. Hier kunnen bezoekers gratis gebruik van maken. De gemeente Moerdijk heeft dat mogelijk gemaakt. Met borden en via een 7 tal verkeersregelaars wordt e.e.a. aangegeven.De12 koren die optreden tussen 12.30-18.15 uur zijn: Shantykoor Het Groene Hart, Koudekerk a.d. Rijn; Viswijvenkoor De Vliet Grieten, Leidschendam; Flakkees Piratenkoor, Middelharnis; Shantykoor De IJsselzangers, Montfoort; Shantykoor De Moordtzanger, Moordrecht; Shantykoor De IJsselmannen, Ouderkerk a.d. IJssel; Shantykoor Schiehaven, Pijnacker; Schip-perskoor Recht zo die Gaat, Raamsdonks-veer; Shantykoor ‘t Craeyenest, Roosen-daal; Havenkoor Fortitudo, Willemstad; Shantykoor Buitengaats, Zwijndrecht; Shantykoor De Brulboei, Zwijndrecht.

Fortitudo zelf opent het festival met een exclusief optreden van 12.30-12.50 uur op het podium ‘onderaan de Voorstraat’, bij de Rosmolen. Alle deelnemende koren zijn uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Fortitudo-voorzitter Kees Smit, wethouder Thomas Zwiers en de ambassadeur van Waterpoort Armada, Pier de Poartere spe-len daarbij een rol. Na dit korte optreden van Fortitudo gaat het festival om 13.10 uur van start met de optredens van de deelnemende korenEr komt een Jimmy’s podium op de Parade voor het Oude Raadhuis. Een Anno 1610 podium op de Benedenkade tegenover eetcafé Anno 1610 en een Rosmolen-po-dium op de Voorstraat nabij de poort van de Koepelkerk en een Bora Bora-podium aan de achterzijde van het Oude Raad-huis. Elk podium wordt voorzien van een professionele geluidsinstallatie, presen-tator en geluidstechnicus. De betreffende horecaonderneming zorgt voor een terras en drankuitgifte punt bij ieder podium. Programmaboekjes worden in Willemstad en Helwijk huis-aan-huis verspreidt en zijn op 13 september ter plaatse verkrijgbaar. Door Waterpoort Armada worden bezoe-kers geïnterviewd en optredens gefilmd om later via internet te kunnen bekijken.

Shanty & Seasong FestivalGemeente zet 13 september shut t le busjes in

De meest recente groepsfoto van Havenkoor Fortitudo in Willemstad

ZEVENBERGEN - Breng daadwerke-lijk een bezoek aan het museum ‘bij u om de hoek’ en waan u daar terug in de tijd van uw groot- en overgroot-ouders.

U zult versteld staan van de manier waarop daar het leven in de achttiende, negentiende en vroeg-twintigste eeuw wordt uitgebeeld terwijl u tekst en uitleg zal worden gegeven door ter zake kundige rondleiders.Ter gelegenheid van de Kunst & Cultuur-route in de twee eerstkomende weeken-den ontvangt Heemkundekring Willem van Strijen u graag in de oudheidkamer aan de

Zuidhaven op no: 17 zowel op zaterdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Onder het thema ‘Kunst en Ambacht’ kunt u daar erfgoedkunst en oude ambachten zien en bewonderen.Tevens beantwoordt het gebouw waarin de oudheidkamer of museum is gevestigd aan de benaming “monument” en is dus ook als zodanig te bezichtigen tijdens de ‘Monumentendagen’ die worden gehou-den op 12 en 13 september, gelijktijdig met het eerste weekend van de Kunst & Cultuurroute. Dit pand is n.l. een rijks-monument en als binnenboerderij reeds gebouwd in 1751; zowaar dus een echt monument!

Oudheidkamer in ZevenbergenEn Kunst & Cul tuurroute

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 10 september9.30u Gebedsviering.Vrijdag 11 september19.00u Gebedsviering NoordhoekZondag 13 september9.30u Eucharistieviering. Celebrant P.d Rooij. Zang Jacobuskoor. Misdienaars Amy en Illa. Lector Elly. Koster P. Volders. Collectanten Y Reuvers en R v/d Ham. Ge-bedsintenties: Fam. Nollen wegens funda-tie. Overl. ouders Neelen-v Vlimmeren en zoon Giel. Thijs Vermeulen e.v. Driekske de Rooij. Op de tweede zondag van septem-ber gedenkt de KBO Fijnaart jaarlijks haar overleden leden van het afgelopen jaar. Mevr. Havermans-Welten, Piet Nagtzaam, Mevr. Nagtzaam-v.d. Klundert, Mevr. Ha-genaars-Neelen, Mevr. Koremans-Broos, Dhr. W. Nuiten, Neelie Nuiten-v. Hoof, Mevr. Nachtzaam-Dierks, Mevr. de Kort-Clijsen, Mevr. Dierks-Bram, Albert Remijn, Mevr. Frijters- Nagtzaam, Leen Flipsen en Ria v. Adrichem-v. Leeuwen. Collecte voor eigen kerk.Donderdag 17 september9.30u Gebedsviering.

JOANNES DE DOPER te KlundertDe Maria-kapel is open op zaterdag van 10 tot 17u voor het aansteken van een kaarsje en gebed tot O.L.Vrouw. Geen spreekuur.

Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-

venbergene-mail: [email protected] 13 september10.30u Oecumenische start viering. Voor-gangers: Pastor Piet de Meijer, Dominee Buijs en Dominee Barendrecht. Met orgel en samenzang. Kindernevendienst. Bloe-mengroet.Aankondiging huwelijk: Op 25 sept. treden in het huwelijk Jasper Verhoeven en Kelly Bakelman & Luc Kickken en Geer-te v.d. Zee. Misintenties: Eerw. Heer v. Poppel; Voor levende en overl. fam. Kallen-berg-Mientjes; Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Corrie Oosterling-Halee; Henk Oosterling; Maria Hoek-Grevendonk; Au-gustinus Grevendonk; Pierre Grevendonk; Victor Mertens; Tonny Broere w.v. Jan de Gouw; Ouders Christoffel v. Dorst en Elisa-beth Franken; Lucia de Jong e.v. Arnoldus v. Dorst; Voor de overledenen van De Zon-nebloem afd Zevenbergen en Langeweg; Ouders van der Sanden-Raaymakers (ver-jaardag); Ouders Smits-Luyten.

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected] 12 september19.00u Eucharistieviering met koor ZB-Hoek. Voorganger pastor P. de Rooij.

PASTORAAL STEUNPUNT NOORD-HOEK

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 13 septemberZiekenzondag, oecumenische dienst in de Ankerkuil, 10.00u. Voorgangers Pastor Bastiaanse en Ds. den Harder.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 13 september09.30u Ds. Z. van Hijum16.30u Ds. E.B. Buitendijk (Waddinxveen)

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nl

Zondag 13 september10.30u Oecumenische viering in de R.K. Bartholomeus parochie. Start van het ker-kelijk seizoen. Hervormde gemeente, Ge-reformeerde kerk, Bartholomeus parochie. Na de dienst ontmoeting in ‘Het Anker’.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVEN-BERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 13 september10.30u gezamenlijke dienst in de R.K.kerk in samenwerking met de Raad van Kerken. Start van het winterwerk. Allen hartelijk welkom!(t)Huis aan de Markt.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 13 september10.00u Ds. A. Slingerland18.30u Ds. P. de Graaf, Zierikzee

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 13 september10.00u en 14.30u ds. Kees Groenendijk, Startdienst nieuwe seizoen

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165-330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars,

0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrij-dag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de be-treffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Ou-denbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkda-gen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak ma-ken met de pastoor.Donderdag 10 september19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 11 september10.00u de Blomhof, viering.Zondag 13 september11.00u Basiliek, eucharistieviering. Voor-gangers: pastoor M. Prasing en diaken P. Hoefnagels. Intenties: Ad Wagemakers e.v. Jeanne Voeten(jgt.); Tonny Reuvers (jgt.); Walter Visser (jgt.); Jan Hagenaars e.v. Lies Coremans (verj.). Lector: R. de Beer. Acolieten: Raymond, Jan Willem, Maria. Koor: Basiliekkoor. De tweede col-lecte is bestemd voor de Zonnebloem, afd. Oudenbosch.Dinsdag 15 september19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschap.Donderdag 17 september19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.

Vrijdag 18 september10.00u de Blomhof, eucharistieviering. Voorganger: pastoor M. Prasing.10.00u Hellemonskapel, gebedsdienst ‘Biddende Moeders’. We bidden en zin-gen samen voor onze en uw kinderen. Elke moeder kan zich hierbij aansluiten, ook zij die geen biologische moeder zijn maar zich solidair met hen zijn. Wees welkom.

Overleden: Op woensdag 9 september nemen we om 10.30u afscheid van André Veraart e.v. Nel de Reijer. We wensen de nabestaanden veel sterkte.

Ziekenzalving: Op maandag 14 septem-ber is er om 14.00u in de Pauluskerk een eucharistieviering, waarin de mogelijk-heid wordt geboden de ziekenzalving te ontvangen. Indien u dit wenst, kunt u zich opgeven bij de pastorie van de Basiliek, op werkdagen tussen 09.00u en 12.00u.Winkel en museum: De winkel en het museum v.d. Basiliek zijn dagelijks ge-opend v. 13.00u tot 16.00u en zijn bereik-baar via de kerk of het Doelpad.Mariakapel Standdaarbuiten: De kapel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 18.00u.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZondag 13 september9.30u Diaken M. Bastiaanse en Ds. J.H. van der Sterre. Oecumenische dienst Rooms - Katholieken kerk Molenstraat.Maandag 14 september15.00u Fendershofdienst, ds. J.H. Sterre.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTADZondag 13 september10.00u Koepelkerk, Ds. W. van Laar

KERKELIJK NIEUWS

ZEVENBERGEN - In deze 18e editie van de Moerdijkse tafeltenniskam-pioenschappen is Tristan Benschop uit Helwijk met overmacht Moer-dijks kampioen geworden. In de ove-rige klassen zegevierden leden van Smash’70 (2x) en Witac’89.

Leden van drie tafeltennisverenigingen uit de gemeente Moerdijk, Witac’89 uit Willemstad (11), Smash’70 uit Noordhoek (8), Groene Ster uit Zevenbergen (10) en 2 tafeltennissers uit Moerdijk speelden vrijdagavond 4 september in de kleine sportzaal van De Borgh te Zevenbergen om het Moerdijks tafeltenniskampioenschap 2015. De 31 deelnemers waren verdeeld over vier klassen en begonnen aan hun partijen om 20.15u. Na een heel lange avond en veel spannende wedstrijden werden om ca. 1.00 u.!! de prijzen uitge-reikt. De organisatie was in handen van toernooileider Wim Hopmans.Tristan Benschop was evenals vorig jaar ongenaakbaar in de A-klasse (7-kamp) en won al zijn wedstrijden. Theo Coppens van

Smash’70 eiste de 2e plaats voor zich op en op de 3e en 4e plaats eindigden resp. Ronald den Hollander (Witac’89) en Ludo Gommers (Smash’70).In de B-klasse (8-kamp) werd het een spannende strijd; Sander van Dongen (Smash’70) verloor slechts eenmaal, even-als Piet van Beers (Witac’89), maar omdat Sander van Piet won werd hij 1e. Bas Bierman (Groen Ster) werd 3e en Raymond Liebau (Smash’70) 4e.De C-klasse werd ook in een 8-kamp be-slist; hier won Corné Polak (Smash’70) met zijn sterk verdedigende spel gemakkelijk al zijn wedstrijden. Marcel Houtenbrink (Groene Ster) werd 2e, terwijl Wim Hop-mans (Smash’70) op de 3e plaats eindigde en Cor Bom (Witac’89) op de 4e.Vorig jaar moest zij nog genoegen nemen met een 3e plaats, maar nu zegevierde De-siree Nieuwkoop (Witac’89) in de D-klasse door al haar 7 wedstrijden te winnen ge-volgd door Eric Maliepaard (Witac’89) die 5x won. Op de 3e en 4e plaats eindigden Dirk Boudewijn (Smash’70) en Janny den Hollander (Witac’89).

Tristan Benschop Moerdijks kampioenschap 2015

Page 31: Moerdijkse Bode 09-09-2015

PAGINA 31

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten, Fijnaart en Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek Klundert Buiten openingstijden van Mediq Apotheek De Eendracht wordt waargenomen door Poliklinische Apotheek Bravis bij Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal,Tel. 088-7069400. Openingstijden apotheek: Ma t/m Vrij 08:30-17:30 uur.Tandarts7 september t/m 13 september: L. de Kleyn, telefoon 0168-45280914 september t/m 20 september: J. Aerdenhout, telefoon 0168-462699WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13Thebe Wijkverpleging: Telelefoon 088 - 117 32 15DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Thebe Wijkverpleging MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen van verpleegartikelen in Zevenbergen. Bel: 088-117 32 15 of mail naar [email protected]

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

DOOR TIES STEEHOUWER

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de zangavond voor het KWF gehouden zou worden op de vlonders over de Bottekreek, midden in het centrum van Klundert. “Maar ja, dan had het wel mooi weer moeten zijn”, vertelt initiatiefneemster van het concert Ingrid van Zuilekom. “Met de terrasjes rondom was dat heel mooi geweest.”

Groot repertoireOmdat er in het Parochiehuis om vier uur al direct veel mensen kwamen, werd het daar meteen al gezellig. Het speakersduo John Schuurmans en Jolanda Kouwenhoven probeerde de aanwezigen te verleiden om op een lijst met liedjes aan te ge-ven welke nummers ze wilden horen.

Dat kostte een euro per keer, zodat het bedrag snel opliep. De liedjes Halleluja en Westenwind werden in de loop van de avond het meeste aangekruist en leverden dus ook de meeste euro’s op. De lengte van de lijst liet goed zien dat het koor over een heel groot repertoire beschikt. Dit oeuvre wordt onder leiding van dirigente Corrie van Brecht steeds aangevuld om bij de tijd te blijven, al blijven de echte smartlappenliedjes na-tuurlijk het meest gezongen en door het publiek gewaardeerd. Zo wordt er op 3 oktober gezongen in Vlissingen en tien dagen later in Willemstad op de Dag van de Ouderen. Deze week trekken bijna al leden van C’est la vie met de col-lectebus van het KWF door Klundert om nog meer geld op te halen voor de kankerbestrijding. Koorlid Tanny Pars was acht-tien jaar lang de coördinator, maar zij heeft deze taak inmiddels overgedaan aan Toon van de Logt.

C’est la vie zingt 900 euro bij elkaarOpbrengst voor KWF Kankerbestr i jding

C’est la vie. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - Enthousiasme. Dat is het kenmerk van het uit 58 dames bestaande smartlappenkoor C’est la vie. Dat enthousiasme hebben de dames vrijdagavond in het Parochiehuis in Klundert omgezet in 900 euro voor het Koninklijk Wilhelmina Fonds (KWF) dat zich bezighoudt met kankerbestrijding.

ZEVENBERGEN - Hier volgen de eerste uitslagen van dit sei-zoen.

Baan 1: Kor Fierens 327 pins, Nel Anemaat 410 pins, Corrie v.d. Sijde 340 pins.Baan 2: Joke Kortsmit 326 pins, Joke v.d. Lans 276 pins, Jos Stoop 425 pins.Baan 3: Nelie Hoeven 439 pins, Netty Nagtzaam 289 pins, Mia Lo-kers 279 pins.Baan 4: Hilde Oosterling 408 pins, Jan Zevenbergen 362 pins, Wim Martens 316 pins.Baan 5: Martha Rijnart 356 pins, Riet Vos 247 pins.

SBZ

ZEVENBERGEN - Volleybalver-eniging Groene ster in Zeven-bergen zoekt mensen die willen gaan volleyballen.

Het is een leuke teamsport waarbij conditie, balgevoel en tactisch in-zicht getraind worden. We trainen en spelen de wedstrijden in “de Borgh.” Ben je 6 jaar of ouder en heb je tijd om op maandagavond, woensdagavond of vrijdagavond te komen spelen? Geef je dan nu op en je mag gratis 4 keer meetrainen. Heb je geen ambitie om wedstrijden te spelen dan hebben we een heren recreantenteam. Zij spelen op vrij-dagavond vanaf 20.30 uur en zij zijn dringend op zoek naar teamgenoten. Voor meer informatie kijk op web-site www.volleybalgroenester.nl

Groene ster

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een :

Assemblage medewerker (M/V)

Hij/zij zal zelfstandig na een inwerkperiode aan de hand van

werkinstructies kabel assemblies kunnen samenstellen.

Voor deze functie zijn de volgende eigenschappen belangrijk:

- Handvaardig

- Gevoel voor kwaliteit

- Flexibele werkinstelling

- Verantwoordelijkheidsgevoel

Mocht u vragen hebben en/of geïnteresseerd zijn , dan kunt contact opnemen via onderstaand mailadres t.a.v. personeelszaken.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

AssemblAge medewerker (M/V)

Hij/zij zal zelfstandig na een inwerkperiode aan de hand van werkinstructies kabel assemblies kunnen samenstellen. Voor deze functie zijn de volgende eigenschappen belangrijk: - Handvaardig - Gevoel voor kwaliteit - Flexibele werkinstelling - Verantwoordelijkheidsgevoel Mocht u vragen hebben en/of geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen via onderstaand mailadres t.a.v. personeelszaken.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een :

Assemblage medewerker (M/V)

Hij/zij zal zelfstandig na een inwerkperiode aan de hand van

werkinstructies kabel assemblies kunnen samenstellen.

Voor deze functie zijn de volgende eigenschappen belangrijk:

- Handvaardig

- Gevoel voor kwaliteit

- Flexibele werkinstelling

- Verantwoordelijkheidsgevoel

Mocht u vragen hebben en/of geïnteresseerd zijn , dan kunt contact opnemen via onderstaand mailadres t.a.v. personeelszaken.

Het Radius College zoekt met spoed collega’s voor de volgende functies:

Docent Rekenen

Docent Nederlands

Instructeur Mobiele Werktuigen

Instructeur Motorvoertuigentechniek

Docent Microbiologie/ klinische chemie

Wij • Resultaatgericht• Innovatief• Duurzaam

Jij • Deskundig• Enthousiast• Teamspeler

www.radiuscollege.nl

Je vindt de volledige vacatureteksten via

http://radiuscollege.nl/over-ons/vacatures

Terheijdenseweg 350

4826 AA Breda

T 076 57 33 444

E [email protected]

Page 32: Moerdijkse Bode 09-09-2015

Euronics ZevenbergenZuidhaven 43, tel: 0168-323049

Euronics Zevenbergen Zuidhaven 43, tel: 0168-32304 VOORHEEN MIKRO ELECTRO

Aan

bied

inge

n zi

jn g

eldi

g to

t en

met

zon

dag

13 s

epte

mbe

r 20

15.

TABLET GALAXY TAB A 9.7 WIFI ZWART/WIT

Nieuw formaat display, namelijk 9.7 inch. Met 16 GB opslag en 1.5 GB werkgeheugen. WiFi en Bluetooth. Met de 5 megapixel back camera met autofocus

De Computer Specialist

Vakkundig personeel Advies op maat Installatie en service

Het voordeel van deComputer SpecialistVobis is uw adres voor alle computerelektronicaWie op zoek is naar een goede PC, notebook oftablet wil zeker kunnen zijn van degelijk adviesen vakkundig personeel. Bij Vobis treft u naastdiverse computerproducten ook veel handigeaccessoires voor uw netwerk, media voor backup of opslag en natuurlijk alles om te kunnen printen. Ook voor losse PC-onderdelen, software en service mag u altijd op Vobis rekenen. Vobis, uw Computer SpecialistVobis is uw adres voor alle computerelektronica.

CURVED EN SLANKANDROID

16 GB OPSLAG

9,7 INCH PLS

TM

CURVED SCHERM

24 INCH

259,-299,-

279,-349,-

CURVED LEDMONITOR LS24E510CS

24 “ beeldschermdiagonaal. 1920 x 1080 pixels resolutie PLS-monitor. Full HD-reso-lutie voor een zeer scherp beeld. VGA en HDMI voor het aansluiten van apparatuur.

ULTRA HD CURVED SMART TVUE 65 JS 8500UE 65 JS 8500

4299‚-

ULTRA HD SMART TV UE 50 JU 6800 UE 50 JU 6800

1399‚-

799‚-FULL-HD CURVED SMART TV UE 40 J 6370

SOUNDBAR HWJ 650HWJ 650

449‚-

gratis bezorging en installatie

2299‚-ULTRA HD CURVED SMART TVUE 55 JU 7500

• Uitgebreide selectie aan Samsung TV’s in elke prijsklasse• Beleef in de winkel de ultieme kijkervaring• Ons vakkundige personeel voorziet u graag van advies• Uiteraard regelen we ook de bezorging en installatie voor u

3 lite

gratis bezorging en installatieEuronics, hét adres voor

Kom a.s. zaterdag tussen 12:00 en 17:00 uur langs voor een demonstratie en maak kans

op een gratis Samsung TV t.w.v. € 549,-!g g

gratis bezorging en installatie

best of electronics!