Moerdijkse Bode 09-09-2015

download Moerdijkse Bode 09-09-2015

of 32

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  9

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 09-09-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  9 SEPTEMBER 2015WEEK 37

  MOERDIJK - Er is een begin gemaakt met het schoonmaken van de ondergrond van het in januari 2011 door brand verwoeste bedrijf Chemie-Pack op industrieter-rein Moerdijk. De bovengrond is eerder al schoongemaakt. Het werk wordt uit-gevoerd door de bedrijven Heijmans en BioSoil, de combinatie die in juli na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure ge-selecteerd werd om de sanering van de ernstig vervuilde ondergrond uit te voeren. De ondergrondsanering is de laatste fase van het totale schoonmaaktraject dat met-een na de brand in januari 2011 begon. De sanering zal enkele jaren in beslag nemen en kost ongeveer 7 miljoen euro.

  Schoonmaak onder-grond Chemie-Pack

  ZEVENBERGEN - Op de A16 ter hoogte van Zevenbergen zijn vorige week twee man-nen aangehouden op verdenking van wit-wassen. Het gaat om een 53-jarige man uit Den Haag en zijn 36-jarige bijrijder zonder vaste woon- of verblijfplaats. Agenten zagen hun bus geparkeerd staan bij een tankstation en besloten tot controle over te gaan. Het tweetal had ruim 90.000 euro aan contact geld bij zich. In de laadruimte van de bestelwagen trof de politie verder een grote lading met babymelkpoeder aan. De twee mannen zijn ingesloten in verband met verder onderzoek. De bestel-auto, het geld en het babymelkpoeder zijn in beslag genomen.

  Mannen opgepakt voor witwassen

  MOERDIJK - Vanaf maandag 14 septem-ber start het grootste Nederlandse fietson-derzoek ooit. Een week lang worden dan alle fietsbewegingen in kaart gebracht. Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het aantal fietsers en hun gedrag. Want ondanks dat Nederland ht fietsland bij uitstek is, zijn er wel heel veel cijfers bekend over autoverkeer en open-baar vervoer, maar dateert het laatste gro-te fietsonderzoek al weer van tachtig jaar geleden. Meedoen met het onderzoek kan door de App de Fiets!-app te downloaden op je smartphone. Via GPS worden zo alle bewegingen, opstoppingen en populaire routes een week lang gevolgd.

  Groot onderzoek naar fietsbewegingen

  Kunst en Cultuur Route viert 10-jarig bestaan

  ZEVENBERGEN - In de periode van 1 oktober tot en met het einde van dit jaar wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Moerdijk versterkt met een extra jeugdprofessional. Het CJG is de centrale plek in de gemeente waar het gaat over opvoeden en op-groeien van kinderen.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Jeugdprofessionals ondersteunen kinde-ren en gezinnen die hulp nodig hebben. Dit varieert van ondersteuning bij kleine problemen tot hulp bij zwaardere pro-blematiek. Als het nodig is begeleid de jeugdprofessional ouders en kinderen naar specialistische hulp. Ook adviseren zij aan

  professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en gezinnen. Bij het bieden van ondersteuning is de jeugdprofessional er op gericht dat de kracht van de mensen zelf zo goed mogelijk wordt benut om de problemen te boven te komen. Daarbij wordt soms ook de sociale omgeving, zo-als bijvoorbeeld familie, gevraagd om mee te helpen.

  IndicatieOp dit moment werken er negen jeugd-professionals, vijf jeugdgezondheidszorg-medewerkers en twee onderwijsprofes-sionals in het CJG Moerdijk. Aangezien de overgangsregeling voor de jeugdhulp afloopt, wordt er contact gelegd met alle ontvangers van jeugdhulp om voor 31

  december 2015 een nieuwe indicatie te geven, als dat nodig is. Het gaat hierbij om ongeveer 300 overgangsclinten. Om-dat dit een enorme klus is, wordt vanaf 1 oktober tot 31 december een extra jeugd-professional aan het team toegevoegd om het CJG meer tijd en ruimte te geven om al hun taken uit te kunnen voe ren.

  CJG Moerdijk krijgt extra jeugdprofessional

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Zo worden huurders die structureel te laat zijn met betalen door Brabantse Waard aangesproken. Staat in het huurcontract bijvoorbeeld opgenomen dat de huurder voor de eerste dag van de maand de huur voldoet, maar betaalt hij standaard pas de derde week van de maand, dan is sprake van een achterstand. De woningcorporatie gaat de komende maanden al deze zoge-heten slepers bellen. Vaak blijkt het vol-

  doende te zijn om mensen op de situatie te attenderen en betalen zij weer tijdig. In andere gevallen wordt met de huurder be-sproken wat de oorzaak van het te laat be-talen is en wordt gezamenlijk geprobeerd om tot een oplossing te komen. Het doel is dat de huurder in het vervolg steeds tijdig de huur voldoet en geen achterstand in de betaling meer heeft.

  BetalingsherinneringVerder wordt huurders sneller een beta-

  lingsherinnering gestuurd of eerder geko-zen voor persoonlijk contact. Zo worden zij tijdig gewezen op een achterstand en kan er eerder ingegrepen worden. Dat voor-komt de huurder kostbare incassomaatre-gelen.Een huurder kan ook een betalingsregeling aanvragen. Meestal lukt het om samen met de huurder een passende en kosteloze regeling te treffen. Wanneer er toch niet voldaan wordt aan de betalingsregeling, wordt de zaak uit handen gegeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaar-der. De extra kosten hiervoor zijn voor de huurder en komen bovenop de huurachter-stand.

  MeldpuntHuurders die niet alleen te maken hebben met een huurachterstand, maar ook moei-te hebben om andere rekeningen tijdig te betalen, kunnen hulp vragen bij het Meld-punt Schuldhulpverlening bij de gemeente Moerdijk. Het Meldpunt Schuldhulpverlening helpt om beter met inkomen rond te komen. Het doel is schulden te voorkomen of, als er al achterstanden ontstaan zijn, naar op-lossingen te zoeken.

  Brabantse Waard en het Meldpunt hebben in een convenant afspraken gemaakt over samenwerking.

  Brabantse Waard verscherpt incassobeleidBreed pakket aan maatregelen moet huurschulden voorkomen

  ZEVENBERGEN - Woningcorporatie Brabantse Waard heeft haar incasso-beleid aangescherpt. Met een breed pakket aan maatregelen wordt inge-zet op het voorkomen van huurschulden.

  Afscheid van Museum Van LienLaatste tentoonstel l ing in voormalig gemeentehuis geopend

  FIJNAART - Met de fototentoonstelling Op de huid van Wim van de Hulst nemen Geri en Leo van Lien de komende maanden afscheid van Museum van Lien en van Fijnaart. Na 15 jaar duizenden bezoekers naar het museum te hebben getrokken, staat het voormalige gemeentehuis van Fijnaart te koop. De foto expositie is nog tot 27 december te zien. Op de foto links Geri van Lien en rechts Leo van Lien. Daartussenin Wim en Marion van de Hulst en helemaal links de handen van schrijver Hugo Claus. FOTO TIES STEEHOUWER

  Vacatures bij jou in de buurt

  Zoek en vind lokale vacatures op

  www.brabantwerkt.nl

  Veel modder voor deelnemers tijdens Polder Challenge

  Ben jij ICTer en deel jij onze ambitie?

  rijkzwaan.nl/ict

  vandaagin de Bode

  DuurzaamheidEDITIE: THOLEN | WOENSDRECHT

  STEENBERGEN | BERGEN OP ZOOM

  Kijk welke duurzame oplossingen er in uw omgeving zijn.

  De bedrijven die

  zich in deze special pre-

  senteren, houden rekening met

  de effecten van hun bedrijfsvoering op

  medewerkers, milieu en maatschappij.

  Ook streven ze een hoger bedrijfsrende-

  ment na. Ze nemen beslissingen vanuit

  maatschappelijke betrokkenheid. Volgens

  hun toekomstvisie kan een onderne-

  ming op een andere manier niet

  overleven.

  Goed voor je portemonnee

  Een goede isolati e van je woning heeft zo zijn

  voordelen: het zorgt niet alleen voor meer com-

  fort, ook de energiekosten vallen een stuk lager

  uit. Bovendien is het goed voor het milieu.

  Brabant gaat voor Nul-op-de-Meter

  De provincie Noord-Brabant, brouwbedrijven, wo-

  ningcorporati es, energiecorporati es, gemeenten,

  banken en onderwijsinstellingen tekenden begin

  juli een overeenkomst om in de komende drie jaar

  duizend bestaande woningen in de provincie Nul-

  op-de-Meter te maken.

  Elektrisch rijden is cht goed voor milieu

  Met de komst van het elektrisch rijden is er een se-

  rieuze mogelijkheid ontstaan om het autogebruik

  daadwerkelijk duurzamer te maken. Dat blijkt uit

  een enkele jaren geleden verricht prakti jkonder-

  zoek door Rijkswaterstaat, onderzoeksinsti tuut

  TNO en LeasePlan.

 • IEDERE dagvers bij

  GEZONDEKEUZE

  VOLLEDIGASSORTIMENT

  440 WT_AGF_Dedicated_Folder_203x288_10.indd 1

  18-08-15 14:07

  0.49 WEEKEND

  2.59WEEKEND

  0.99WEEKEND

  0.89 WEEKEND

  1.29 WEEKEND

  1.99 WEEKEND

  4 STUKS 4 STUKS

  1 KGPER STUK

  PER STUK500 G

  CA. 200 G

  Ca. 2.99 WEEKEND

  14.99/kg

  VOOR HUISMERKENBron: Consumentengids juli/a

  ug 2015

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  11 T/M 13 SEPTEMBER11 T/M 13 SEPTEMBER11 T/M 13 SEPTEMBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

  NIEUWSGIERIG? BEKIJK DEZE FOLDER OOK ONLINE OP WWW.ALDI.NL

  2.Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling

  Een mals stuk vlees met een beetje vet voor de smaak.

  Zuid-Amerikaanse ribeye*

  Zonder been. 600 g

  Schouderkarbonade Piri Piri*

  Rode spitskool

  Bleekselderij

  Minneolas

  Paraguayos

  Wilde perziken

  Met 15% roomboter. Gevuld met ham en Goudse kaas.

  Ham-kaas croissants

  onze speciale folderligt NU IN DE WINKEL!

  Aldi kiest voor

  LEKKER ENgezond

  IEDERE dagvers bi