Moerdijkse Bode 08-04-2015

of 24 /24
MOERDIJKSE THUIS IN DE REGIO OPLAGE MOERDIJK 17.200 TOTALE OPLAGE: 480.000 Lees op pagina 5 Lees op pagina 3 @moerdijkseBode /moerdijksebode www.internetbode.nl 8 APRIL 2015 WEEK 15 Gemeente Moerdijk gaat door met proef snuffelpalen MOERDIJK - Het college van Moer- dijk heeft het Bravis ziekenhuis op de locatie Bergen op Zoom aangewezen als extra puntbestemming voor het Wmo-deeltaxivervoer. DOOR PETER HOUTEPEN “Deeltaxi’s hebben te maken met maxi- male afstanden”, legt wethouder Eef Schoneveld uit. “Wmo-cliënten moeten nogal eens naar het ziekenhuis en daar- voor hadden we al puntbestemmingen die buiten de zone liggen aangewezen. Hier kan tegen een lager tarief naartoe gereisd worden. Het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom, het voormalige Lievensberg, wordt daar nu aan toegevoegd.” Voorzieningen De ziekenhuizen in Oosterhout, Breda en Roosendaal waren al puntbestemming. Recent zijn het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg gefuseerd tot Bravis ziekenhuis. “Omdat sommige voorzieningen niet meer aangeboden wor- den op de locatie van Bravis in Roosendaal maar wel in Bergen op Zoom, zijn we tot deze maatregel over gegaan”, aldus de wethouder. Extra puntbestemming voor Wmo-deeltaxi ZEVENBERGEN - Doetina van Kelle wordt met ingang van 1 juni de voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Markland College. Zij volgt Gerard Snoe- ijs op, die aan het eind van het schooljaar stopt om met pensioen te gaan. Doetina van Kelle is momenteel werkzaam als di- recteur Personeel & Organisatie bij Avans Hogeschool. Tot de Stichting Markland College behoren de scholengemeenschap- pen Markland College in Zevenbergen - vwo (gymnasium en atheneum), havo en mavo - en Markland College Oudenbosch: vwo (gymnasium en atheneum), havo, mavo, gemengde leerweg en vmbo be- roepsgerichte leerwegen kader en basis. Nieuwe voorzitter College van Bestuur MOERDIJK - Het verhaal van Oliver Twist is al vaak verteld, gespeeld en voorgele- zen. De ‘schoffies’ van Jeugdtoneel Moer- dijk hebben dit omgetoverd tot een eigen voorstelling. Vanaf de bekendmaking van het stuk en de eerste tekstlezing zijn de kinderen vol plezier en enthousiasme met de teksten, scènes en liedjes aan de slag gegaan. De voorstelling wordt twee keer gespeeld: op zaterdag 11 april om 19.30 uur en op zondag 12 april in de middag om 14.00 uur. De zaal gaat een half uur open voor aanvang van de voorstelling. Kaarten zijn te verkrijgen aan de kassa. Locatie is de Ankerkuil in Moerdijk op het adres Steenweg 52. Jeugdtoneel Moer- dijk speelt ‘Schoffies’ STANDDAARBUITEN/NOORDHOEK/ KLUNDERT - Met ingang van afgelopen zondag heeft Arriva een aantal wijzigin- gen doorgevoerd in de busdienstrege- ling van de regio West-Brabant. Zo gaan de middagritten van Schoolliner 610 Oudenbosch-Standdaarbuiten-Noordhoek- Klundert in de middag tien minuten later vertrekken vanuit Oudenbosch. De dienst- regeling van buurtbuslijn 210 op hetzelfde traject blijft ongewijzigd. Reizigers kunnen alle wijzigingen die Arriva in de dienstre- geling doorvoert raadplegen via de web- site (arriva.nl/brabant) en/of voor meer informatie terecht bij de Arriva Stores in Breda en Tilburg. Schoolliner 610 vertrekt wat later ZEVENBERGEN - Vorige week is een begin gemaakt met de ontmanteling van de ge- bouwen van het chemische bedrijf Caldic in Zevenbergen. Alle operationele werkzaamheden van dit bedrijf, dat vlakbij de kern Zevenbergen ligt, zijn eind 2014 reeds ten einde geko- men. Gemeente, provincie en het bedrijf kwamen eind 2009 al overeen dat het bedrijf op deze locatie zou vertrekken. Het vertrek van Caldic zorgt voor een veiligere leefomgeving en maakt nieuwe ontwik- kelingen mogelijk aan de noordkant van Zevenbergen. Op 1 januari 2016 moet de grond schoon worden opgeleverd om de plannen uitvoerbaar te maken. Gebouwen Caldic worden ontmanteld DOOR REMKO VERMUNT Drie jaar lang leverden de gemeenten voldoende huishoudelijke restafval aan Attero. In 2011 werd er zelfs voor 13.244 ton meer afval aangeleverd dan volgens de norm moest. Maar in 2014 ging het ‘fout’. Met de invoering van Diftar, werden men- sen er op gewezen om slimmer om te gaan met afval. Diftar zorgt ervoor dat mensen betalen naar wat ze aan straat zetten, in plaats van iedereen hetzelfde bedrag te laten betalen. Dit is mede ingevoerd omdat bijvoorbeeld plastic afval hergebruikt kan worden. Mede daardoor werd er afgelopen jaar 1.326 ton te weinig aangeleverd bij At- tero. Terwijl dat voor de gemeenten goed nieuws is, omdat er dus beter omgegaan wordt met afval, betekende het ook dat zij een boete kregen. Een naheffing van 83,52 euro per ton, wat resulteert in een bedrag van 110.763 euro. Juridisch proces Het GSV is niet het enige samenwerkings- verband in Noord-Brabant. In totaal zijn er zes samenwerkingen en alle zes hebben ze het afgelopen jaar te weinig afval aange- leverd. Er staat dan ook een rekening open van meer dan vijf miljoen euro bij Attero. De gemeenten willen dit echter niet betalen. In mei ontvingen al vier van de zes regio’s een claim voor het volumetekort in de pe- riode 2011-2013. Het gaat om een bedrag van in totaal 7.107.426 euro. En ook dit be- drag is nog niet betaald. De Vereniging van Contractanten (VvC) heeft gesteld dat de naheffingen onrechtmatig zijn. Bij navraag aan Attero kreeg de VvC wel antwoorden, maar er kwam geen volledige reactie op de schriftelijke vragen. Ook het GSV heeft zich achter dit standpunt geschaard. Er is nu een juridisch proces opgestart om uit- spraak te krijgen over de rechtmatigheid van de naheffing. Tot die tijd wordt de na- heffing niet betaald. Boete van een ton voor te weinig afval Gemeenten weigeren naheffing te betalen MOERDIJK - De gemeenten die samenwerken in het Gemeentelijk Samen- werkingsverband Westelijk Noord-Brabant (GSV) hebben een naheffing gekregen van afvalwerkingsbedrijf Attero, omdat ze te weinig huishoude- lijk restafval hebben aangeleverd. De gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Woensdrecht, Halderberge, Rucphen, Steenbergen en Bergen op Zoom hebben een contract voor 510 kiloton afval per jaar, maar door verschil- lende redenen wordt er steeds minder afval opgehaald. Karl Raats zet ondernemers aan het werk tijdens ontbijt Paashaas ‘verstopt’ eieren in speeltuin Klundert Kinderen op zoektocht in Westerkwartier KLUNDERT - De paashaas gaf Tweede Paasdag het startschot voor het eieren zoeken in speeltuin het Westerkwartier in Klundert. Om alle kinderen een gelijke kans te bieden was de speeltuin verdeeld in vier leeftijdsvakken. Echt verborgen lagen de plastic eieren niet; ze lagen meer verspreid in de speeltuin. In veel eieren zat een nummer verstopt en daarmee wonnen de kinderen een prijsje. Ieder kind ging uiteindelijk met een prijsje naar huis. FOTO TIES STEEHOUWER Ontvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl Vacatures bij jou in de buurt Zoek en vind lokale vacatures op www.brabantwerkt.nl Poststraat 2 4791 AC Klundert T 0168 40 30 05 [email protected] www.saloncathy.nl Ontvang 7,50 korting op een gezichtsbehandeling van S.P.A. Omdat u alle aandacht verdient! maak een afspraak bij Schoonheidsinstituut Cathy tussen 8 en 15 april en ontvang deze korting De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653 www.degordijnenconcurrent.nl KWALITEITSSTOFFEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 08-04-2015

Page 1: Moerdijkse Bode 08-04-2015

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S E

thuIS In DE REgIO

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

@moerdijkseBode

/moerdijksebode

www.internetbode.nl

8 APRIL 2015WEEK 15

Gemeente Moerdijk gaat door met proef snuffelpalen

MOERDIJK - Het college van Moer-dijk heeft het Bravis ziekenhuis op de locatie Bergen op Zoom aangewezen als extra puntbestemming voor het Wmo-deeltaxivervoer.

DOOR PETER HOUTEPEN

“Deeltaxi’s hebben te maken met maxi-male afstanden”, legt wethouder Eef Schoneveld uit. “Wmo-cliënten moeten nogal eens naar het ziekenhuis en daar-voor hadden we al puntbestemmingen die buiten de zone liggen aangewezen. Hier kan tegen een lager tarief naartoe gereisd

worden. Het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom, het voormalige Lievensberg, wordt daar nu aan toegevoegd.”

VoorzieningenDe ziekenhuizen in Oosterhout, Breda en Roosendaal waren al puntbestemming. Recent zijn het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg gefuseerd tot Bravis ziekenhuis. “Omdat sommige voorzieningen niet meer aangeboden wor-den op de locatie van Bravis in Roosendaal maar wel in Bergen op Zoom, zijn we tot deze maatregel over gegaan”, aldus de wethouder.

Extra puntbestemming voor Wmo-deeltaxi

ZEVENBERGEN - Doetina van Kelle wordt met ingang van 1 juni de voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Markland College. Zij volgt Gerard Snoe-ijs op, die aan het eind van het schooljaar stopt om met pensioen te gaan. Doetina van Kelle is momenteel werkzaam als di-recteur Personeel & Organisatie bij Avans Hogeschool. Tot de Stichting Markland College behoren de scholengemeenschap-pen Markland College in Zevenbergen - vwo (gymnasium en atheneum), havo en mavo - en Markland College Oudenbosch: vwo (gymnasium en atheneum), havo, mavo, gemengde leerweg en vmbo be-roepsgerichte leerwegen kader en basis.

Nieuwe voorzitter College van Bestuur

MOERDIJK - Het verhaal van Oliver Twist is al vaak verteld, gespeeld en voorgele-zen. De ‘schoffies’ van Jeugdtoneel Moer-dijk hebben dit omgetoverd tot een eigen voorstelling. Vanaf de bekendmaking van het stuk en de eerste tekstlezing zijn de kinderen vol plezier en enthousiasme met de teksten, scènes en liedjes aan de slag gegaan. De voorstelling wordt twee keer gespeeld: op zaterdag 11 april om 19.30 uur en op zondag 12 april in de middag om 14.00 uur. De zaal gaat een half uur open voor aanvang van de voorstelling. Kaarten zijn te verkrijgen aan de kassa. Locatie is de Ankerkuil in Moerdijk op het adres Steenweg 52.

Jeugdtoneel Moer-dijk speelt ‘Schoffies’

STANDDAARBUITEN/NOORDHOEK/KLUNDERT - Met ingang van afgelopen zondag heeft Arriva een aantal wijzigin-gen doorgevoerd in de busdienstrege-ling van de regio West-Brabant. Zo gaan de middagritten van Schoolliner 610 Oudenbosch-Standdaarbuiten-Noordhoek-Klundert in de middag tien minuten later vertrekken vanuit Oudenbosch. De dienst-regeling van buurtbuslijn 210 op hetzelfde traject blijft ongewijzigd. Reizigers kunnen alle wijzigingen die Arriva in de dienstre-geling doorvoert raadplegen via de web-site (arriva.nl/brabant) en/of voor meer informatie terecht bij de Arriva Stores in Breda en Tilburg.

Schoolliner 610 vertrekt wat later

ZEVENBERGEN - Vorige week is een begin gemaakt met de ontmanteling van de ge-bouwen van het chemische bedrijf Caldic in Zevenbergen. Alle operationele werkzaamheden van dit bedrijf, dat vlakbij de kern Zevenbergen ligt, zijn eind 2014 reeds ten einde geko-men. Gemeente, provincie en het bedrijf kwamen eind 2009 al overeen dat het bedrijf op deze locatie zou vertrekken. Het vertrek van Caldic zorgt voor een veiligere leefomgeving en maakt nieuwe ontwik-kelingen mogelijk aan de noordkant van Zevenbergen. Op 1 januari 2016 moet de grond schoon worden opgeleverd om de plannen uitvoerbaar te maken.

Gebouwen Caldic worden ontmanteld

DOOR REMKO VERMUNT

Drie jaar lang leverden de gemeenten voldoende huishoudelijke restafval aan Attero. In 2011 werd er zelfs voor 13.244 ton meer afval aangeleverd dan volgens de norm moest. Maar in 2014 ging het ‘fout’. Met de invoering van Diftar, werden men-

sen er op gewezen om slimmer om te gaan met afval. Diftar zorgt ervoor dat mensen betalen naar wat ze aan straat zetten, in plaats van iedereen hetzelfde bedrag te laten betalen. Dit is mede ingevoerd omdat bijvoorbeeld plastic afval hergebruikt kan worden. Mede daardoor werd er afgelopen jaar

1.326 ton te weinig aangeleverd bij At-tero. Terwijl dat voor de gemeenten goed nieuws is, omdat er dus beter omgegaan wordt met afval, betekende het ook dat zij een boete kregen. Een naheffing van 83,52 euro per ton, wat resulteert in een bedrag van 110.763 euro.

Juridisch procesHet GSV is niet het enige samenwerkings-verband in Noord-Brabant. In totaal zijn er zes samenwerkingen en alle zes hebben ze het afgelopen jaar te weinig afval aange-leverd. Er staat dan ook een rekening open van meer dan vijf miljoen euro bij Attero. De

gemeenten willen dit echter niet betalen. In mei ontvingen al vier van de zes regio’s een claim voor het volumetekort in de pe-riode 2011-2013. Het gaat om een bedrag van in totaal 7.107.426 euro. En ook dit be-drag is nog niet betaald. De Vereniging van Contractanten (VvC) heeft gesteld dat de naheffingen onrechtmatig zijn. Bij navraag aan Attero kreeg de VvC wel antwoorden, maar er kwam geen volledige reactie op de schriftelijke vragen. Ook het GSV heeft zich achter dit standpunt geschaard. Er is nu een juridisch proces opgestart om uit-spraak te krijgen over de rechtmatigheid van de naheffing. Tot die tijd wordt de na-heffing niet betaald.

Boete van een ton voor te weinig afvalGemeenten weigeren nahef f ing te betalen

MOERDIJK - De gemeenten die samenwerken in het Gemeentelijk Samen-werkingsverband Westelijk Noord-Brabant (GSV) hebben een naheffing gekregen van afvalwerkingsbedrijf Attero, omdat ze te weinig huishoude-lijk restafval hebben aangeleverd. De gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Woensdrecht, Halderberge, Rucphen, Steenbergen en Bergen op Zoom hebben een contract voor 510 kiloton afval per jaar, maar door verschil-lende redenen wordt er steeds minder afval opgehaald.

Karl Raats zet ondernemers aan het werk tijdens ontbijt

Paashaas ‘verstopt’ eieren in speeltuin KlundertKinderen op zoektocht in Westerkwart ier

KLUNDERT - De paashaas gaf Tweede Paasdag het startschot voor het eieren zoeken in speeltuin het Westerkwartier in Klundert. Om alle kinderen een gelijke kans te bieden was de speeltuin verdeeld in vier leeftijdsvakken. Echt verborgen lagen de plastic eieren niet; ze lagen meer verspreid in de speeltuin. In veel eieren zat een nummer verstopt en daarmee wonnen de kinderen een prijsje. Ieder kind ging uiteindelijk met een prijsje naar huis. FOTO TIES STEEHOUWER

Ontvang vacatures die jij zoekt!

Maak gratis een zoekprofiel aan opwww.brabantwerkt.nl

Vacatures bij jou in de buurt

Zoek en vind lokale vacatures op

www.brabantwerkt.nl

Poststraat 24791 AC Klundert

T 0168 40 30 05

[email protected]

Wij bedanken al onze klanten die de afgelopen jaren ons vertrouwd hebben.

Bent u nog geen klant? Kom eens gezellig langs om kennis te maken of bezoek onze website om een indruk te krijgen: www.saloncathy.nl

Graag tot ziens!

12½ JARIG BESTAAN!

SALO

N C

ATH

Y 1

2½ JA

AR

!Poststraat 24791 AC Klundert

T 0168 40 30 05

[email protected]

Wij bedanken al onze klanten die de afgelopen jaren ons vertrouwd hebben.

Bent u nog geen klant? Kom eens gezellig langs om kennis te maken of bezoek onze website om een indruk te krijgen: www.saloncathy.nl

Graag tot ziens!

12½ JARIG BESTAAN!

SALO

N C

ATH

Y 1

2½ JA

AR

!

Ontvang € 7,50 korting opeen gezichtsbehandeling

van S.P.A.

Om

dat u

alle

aan

dach

t ver

dien

t!

van S.P.A.

maak een afspraak bij Schoonheidsinstituut Cathytussen 8 en 15 april en ontvang deze korting �

De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653

www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen!

Page 2: Moerdijkse Bode 08-04-2015

KledingreparatieHet Schaartje

Voor het vermaken van al uw kledingLaat Jolanda Melisse het voor u doen!

Haar vakmanschap maakt uw kleding weer als nieuw!

Bel en maak een afspraak!0168 - 326 71506 - 405 364 72

KvK 20127289

Voor het inlijsten

van uw foto`s,

borduurwerken,

geboortekaartjes,

schilderijen enz.

www.lijstenmakerij-p5.nl

LIJSTENMAKERIJ P5Noordlangeweg 12, Fijnaart

(zijstraat v. Zwingelspaansedijk)

Open: Do- en vrijdag: 10.00 -17.00 uurZaterdag: 10.00 -16.00 uur

Overige dagen op afspraak

Tel: 0168 471041

088 22 121 22

kunstgebitreparatiesOOK WEEKEND REPARATIESaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

Informatie afspraak isGRATIS!

Tandprothetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

QUIERINA 20 JAAR BIJ MAROS MADE!KOM HAAR FELICITEREN EN ONTVANG

20% KORTING OP AL JE AANKOPEN!

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

bbq all-in

11.80voor meer scherpe aanbiedingen:

M.U.V. ANDERE ACTIES

ADVERTORIAL

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125, 4824 AT Breda,

076 - 762 00 00, www.plamecoplafonds.nl

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: ........................................Naam: ..........................................Adres: ....................................................................................................Postcode: ........................................Woonplaats: ................................

Profi teer nog een paar maanden van het lage BTW tarief!

Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

Uitnodiging plafondshow

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Loopt u al langer rond met plannen voor een opknapbeurt voor uw woon-kamer, keuken, slaapkamer of badkamer? Dan is het verstandig dat u dat binnen afzienbare tijd laat uitvoeren want half 2015 loopt het lage B.T.W. tarief van 6% op arbeid af en gaat u weer 21% betalen. Dit bete-kent dat u 15% meer kwijt bent dus wees er snel bij! Kom kijken op onze plafondshow hoe mooi het ook bij u kan worden. Met sierlijsten of super strak, alles kan. Met uw eigen lampen of met sfeervolle inbouwverlichting, al-les is mogelijk. En Plameco mon-teert uw plafond natuurlijk binnen 1 dag terwijl de meubels blijven staan. Natuurlijk is Plameco pla-fonds erkend door het CBW.

Vrijdag 10 april 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 11 april 10.00 tot 16.00 uur

Zondag 12 april 11.00 tot 15.00 uur.

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffi e staat klaar!

• Schone montage in één dag.• Zonder hakken en breken.• De meubels kunnen blijven staan.• Uit één geheel op maat gemaakt. • Betaling in termijnen mogelijk. (vraag naar de voorwaarden)

Profi teer van 15% korting

KOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE INSTALLATIE WERKEN PV PANELEN

U HUURT AL EEN HR-KETEL

VOOR MINDER DAN1 EURO PER DAG!

Ook voor u hebben wij een betaalbare

oplossing!Vaillant ecoTEC plus is door de Consumentenbond voor de tweede

keer op rij uitgeroepen tot “Beste uit de test”.

Volgens de Consumentenbond zijn de voordelen van de ecoTEC plus

niet gering. De Consumentenbond roemt de volgende voordelen:

• Hoog verwarmingsrendement

• Hoog warmwaterrendement

• Kan op zeer laag vermogen werken

• Vult een bad zeer snel

• Snel heet water

De Vaillant ecoTEC plus is daarmee onafhankelijk bewezen het meest

efficiënte toestel van Vaillant en beschikbaar in alle CW-klassen.

BESTE UIT DE TEST LEAFLET_2013.indd 1

ALWEER ALS ‘BESTE UIT DE TEST’!

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NLVAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

• VERHUUR • VERKOOP• FLEXLEASE • ONDERHOUD

ZONNEPANELENDoor Vigar geïnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

STAP NU OVER OP ZONNEPANELEN!

Nu BTW teruggaaf mogelijk op aanschaf en installatie. Paneel kleur geheel BLACK.

KOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

NIEUWE CV-COMBI KETEL?STAP NU OVER OP ZONNEPANELEN!

installatie. Paneel kleur geheel BLACK.

Door Vigar geïnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

STAP NU OVER OP ZONNEPANELEN!STAP NU OVER OP ZONNEPANELEN!

installatie. Paneel kleur geheel BLACK.

BESPAAR DIRECT OP

UW ENERGIE-REKENING!

Page 3: Moerdijkse Bode 08-04-2015

ACTUALITEIT

DOOR PETER HOUTEPEN

Vanaf 2011 kende Zevenbergen een pilot met betrekking tot het afsluiten van de Markt gedurende de weekenden. “Eigen-lijk met als doel om de terrassen ruim baan te kunnen geven”, zegt wethouder Thomas Zwiers. “Weliswaar heeft een aantal sei-zoenen het weer wat tegen gezeten, maar tegelijkertijd zagen we dat er ook wel steeds minder gebeurde met die terrassen. Bij De Engel staat er een in volle glorie, maar van de andere mogelijkheden wordt relatief weinig gebruik van gemaakt.”

BeperktDeze ontwikkeling was voor het college aanleiding voor een moment van bezinning Zwiers: “We hebben gewikt en gewogen en uiteindelijk besloten de pilot zoals die er was niet voort te zetten en dus de rij-baan ook in de weekenden open te laten.”

De toegevoegde waarde van afsluiting van de Markt is volgens het college op dit mo-ment ook beperkt. “Een aantal winkeliers heeft aangegeven er last van te hebben.

Dezelfde signalen hebben we ook ontvan-gen van inwoners. Het wordt als onprettig en ook onzinnig ervaren op het moment dat de weersomstandigheden slecht zijn en de terrassen helemaal leeg.”

EvenementenVolgens de wethouder neemt dit niet weg dat als er bijvoorbeeld evenementen zijn waar een vergunning voor aangevraagd is, dat er dan wel sprake kan zijn van het afsluiten van de Markt. “Maar de boel ineens afsluiten omdat voor het weekend zonnig weer en warme temperaturen wor-den verwacht, dat gaat niet.” Zwiers voegt er nog aan toe dat het college openstaat voor ondernemers die aan komen kloppen om het terrassenbeleid nieuw elan of een nieuwe boost te geven. “Daarover willen we best in gesprek over hoe we dat dan vorm kunnen geven.”

AutoluwIn het toekomstige Centrumplan van Ze-venbergen is nog steeds de insteek om een Markt te creëren die op zijn minst au-toluw is en waar voldoende ruimte is voor terrassen. “De inrichting zoals we die nu hebben voor de terrassen, zo moeten we ook eerlijk toegeven, is niet de meest op-timale. Mede ook omdat de weg er door-heen loopt”, besluit de wethouder.

PAGINA 3

‘Toegevoegde waarde van afsluiting is op dit

moment beperkt’

Proefl es

van € 9,50 voor

GlowGolf(alleen in Rucphen)

€ 14,75

€ 13,75

voor € 4,75

€ 3,25van € 6,50 voor

IJskarten(alleen in Rucphen)(alleen in Rucphen)

2e heat p.p. GRATIS

1 uur Tuben

v.a. € 27,50 voor

van € 29,50 voor

2 uurpas

DOOR PETER HOUTEPEN

Het eNose netwerk is er gekomen op ini-tiatief van de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk, de gemeente Strijen en de be-drijven Shell en ATM. Samen bekostigen zij de elektronische neuzen. In het voor-jaar van 2014 is er een eerste evaluatie geweest en zijn een aantal snuffelpalen verplaatst waardoor een betere spreiding over het haven- en industrieterrein is ont-staan. In totaal staan er nu 28 eNoses, 26 vaste en twee mobiele.

Structureel“We zijn dat eNose netwerk destijds als pilot gestart”, zegt burgemeester Jac Klijs. “Langzaam maar zeker komen we tot de conclusie dat we het structureel moeten maken en misschien zelfs op onderdelen moeten uitbreiden.” Volgens de burge-meester helpt het de gemeente Moerdijk niet alleen bij het detecteren van wie wat veroorzaakt. “Ook aan de overkant bijvoor-beeld, in de Hoekse Waard, geeft het ons indicaties voor wat betreft de samenstel-ling van de lucht.”

BeheerDe Omgevingsdienst Midden- en West-

Brabant (OMWB) gaat het beheer op zich nemen. Bij een overschrijding van een bepaald niveau van een bepaalde stof in de lucht, gaat er automatisch een signaal naar de klachtendienstmedewerker van de OMWB. Het gaat er vooral om bron-nen van benzeenemissies en geuroverlast vast te stellen of uit te sluiten. Mede via de eNoses is de benzeenuitstoot op het Hollandsch Diep geconstateerd bij het ont-gassen van schepen. Ook de medewerkers in de meldkamers van de deelnemende be-drijven - Shell en ATM - kunnen meteen de gegevens zien en, als dat kan, direct maat-regelen in het productieproces nemen. Dat kan dus betekenen dat eNoses mogelijk al veranderingen hebben waargenomen voordat de eerste klachten van inwoners uit omliggende dorpen binnenkomen.

Positief“Zo’n ATM”, aldus Klijs, “dat vind ik toch wel positief. Zij zijn net als Shell van begin af aan bereid geweest om mee te betalen aan die eNoses. Ook zij willen weten waar eventuele geur vandaan komt. Vaak wordt meteen naar hen gewezen. Met die eNoses kun je dat dus uitsluiten.” Volgens de burgemeester is het systeem nog niet optimaal. “We zitten nog met het probleem rond de meldkamer bezetting 24

uur op zeven.”

TerugkoppelingKlijs verwacht op termijn ook een per-fectionering van de eNose-systemen in combinatie met andere technologieën. “Daardoor kunnen we steeds meer tot op

bedrijfsniveau vaststellen wie wat veroor-zaakt.” Binnen de OMWB wordt thans ook gekeken naar hoe men veel directer kan re-ageren op signalen. Ook niet onbelangrijk vindt de burgemeester de terugkoppeling op klachten van mensen uit het dorp Moer-dijk. “Want als je niet terugkoppelt geeft

dat een verkeerd signaal. “ Op dit moment kunnen particulieren de waarnemingen (nog) niet volgen. Het is een afgeschermd systeem dat door speci-alisten wordt uitgelezen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om ook particulieren toegang te geven.

Gemeente Moerdijk gaat door met proef snuffelpaleneNoses helpen herkomst van vr i jkomende stof fen te bepalen

Een van de snuffelpalen op het zeehaven- en industrieterrein. FOTO TIES STEEHOUWER

MOERDIJK - De gemeente Moerdijk gaat door met de proef met de eNoses, ook wel elektrische neuzen of snuffelpalen genoemd, die zich sinds begin 2013 op en rondom het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk bevinden. Deze eNoses meten veranderingen in de luchtkwaliteit en kunnen helpen om de herkomst van vrijkomende stoffen te bepalen.

Markt Zevenbergen weer open in het weekendAnimo voor plaatsing van terrassen onvoldoende

De Markt in Zevenbergen. FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN - De Markt in Zevenbergen wordt niet langer van april tot en met oktober vanaf donderdagavond tot en met zondag afgesloten voor het verkeer. Dat besluit heeft het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk genomen.

Page 4: Moerdijkse Bode 08-04-2015

Mikro-Electro ZevenbergenZuidhaven 43 | tel 0168 323049 | www.mikro.nl

DONDERDAG16 APRIL

25%EXTRA KASSAKORTING

VRIJDAG17 APRIL

30%EXTRA KASSAKORTING

t/m DINSDAG14 APRIL

20%EXTRA KASSAKORTING

WOENSDAG15 APRIL

25%EXTRA KASSAKORTING

ZATERDAG18 APRIL

30%EXTRA KASSAKORTING

SHOWROOMMODELLEN: LED, LCD EN PLASMA TV • AUDIO EN VIDEO APPARATUUR COMPUTERS • FOTO EN FILM • MP3 EN PORTABLE • WASMACHINES • DROGERSKOELKASTEN • VRIEZERS • VAATWASSERS • MAGNETRONS • KOOKAPPARATUUR

STOFZUIGERS • KLEINHUISHOUDELIJK • PERSOONLIJKE VERZORGING

Onze winkel in Zevenbergen wordt een Euronics winkel

Onze winkel in Zevenbergen wordt een Euronics winkel. Een nieuwe naam voor u maar met de bekende en

vertrouwde gezichten. De winkel zal worden verbouwd en daarom kunt u tot 19 april profi teren van ‘alles moet weg’

meeneemprijzen met oplopende korti ngen. Vanzelfsprekend kunt u ook in de toekomst bij

EURONICS ZEVENBERGEN terecht voor uw reparati es en garanti es van uw aankopen die u eerder bij Mikro-Electro heeft gedaan.

Kijk op www.euronics.nl voor meer informati e.

ALLES MOET WEG!

Page 5: Moerdijkse Bode 08-04-2015

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Ties Steehouwer, Anja Bouwman, Marjanne DijkstraAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 15De oplossing van deze puzzel is in week 16 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

DOOR TIES STEEHOUWER

Omdat er in de Gereformeerde kerk op zon-dagmiddag om 16.30 een dienst gehouden wordt, krijgt de commissie ondanks eer-dere mondelinge toezeggingen van de ge-meente slechts een vergunning van 13.00 tot 16.00 uur, omdat de APV (Algemene

Plaatselijke Verordening) voorschrijft dat er tot een half uur voor en een half uur na de reguliere mis en diensten geen evenementen mogen worden gehouden in een straal van 200 meter van een kerk, tenzij dit schriftelijk is afgestemd met het kerkbestuur. De braderiecommissie voelt zich daarom genoodzaakt de zondag van

de braderie te laten vervallen. Het lijkt hen niet haalbaar om een volwaardige braderiedag te creëren in een tijdsbestek van drie uur. Omdat het steeds moeilijker wordt om op donderdag de kramen gevuld te krijgen, heeft men besloten de braderie dit jaar alleen op vrijdag en zaterdag te houden.

Braderie Klundert alleen vrijdag en zaterdag

De braderie in Klundert trekt altijd veel volk. ARCHIEFFOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - De braderiecommissie van de KOK is genoodzaakt om de braderie in Klundert dit jaar alleen op vrij-dag en zaterdag te laten plaats vinden. De commissie had het voornemen dit jaar de braderie te houden op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni. De protestante kerken in Klundert hebben echter bezwaar aangetekend tegen de vergunningaanvraag voor zondag.

Rust is er nodig, vindt Halbe Zijlstra. Iedereen heeft zijn gal mogen spuwen over de ton salarisverhoging voor de top van ABN Amro, maar dat moet nu maar eens afge-lopen zijn, zei de VVD-fractievoorzitter zondag in het televisieprogramma Buitenhof. De bank moet zo snel mogelijk naar de beurs en de ophef over de salarissen staat een succesvolle beursgang in de weg. Dat kan de Nederlandse staat miljarden euro’s aan opbrengst schelen, omdat marktpartijen nu eenmaal minder over hebben voor een omstreden instelling, meende ik op te maken uit zijn betoog. Vrij vertaald zei hij dat het gemekker over die paar tonnetjes extra ons een veelvoud aan geld kan kosten. Nog vrijer vertaald: wees verstandig en knik braaf ‘ja’ als de bankiers zeven in plaats van zes ton per jaar willen verdienen. Het is voor uw eigen bestwil. Ik heb het vermoeden dat er wat spindoctors zijn ingehuurd om het tij in de maatschap-pelijke discussie over de salarisverhogingen te doen keren. De laatste dagen lees ik steeds meer berichten dat we terughoudend moeten zijn, dat zeven ton salaris niet zo onredelijk is en dat we uiteindelijk allemaal profiteren van een goede beursgang van ABN Amro. De vragen die zouden moeten worden gesteld, worden niet meer gesteld. Een voorbeeld van zo’n vraag? Waarom moet een bestuurder van een dienstverle-nende instelling zoals een bank, die zelf geen product heeft bedacht dat iedereen wil hebben, zeven ton per jaar verdienen? ‘Omdat het complexe, gespecialiseerde taken zijn waarvoor goede mensen nodig zijn’, zei premier Mark Rutte donderdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. ‘Hun salarissen zijn daarop afgestemd’, voegde hij er voor de zekerheid aan toe. Of die goede mensen momenteel in het bestuur van staatsbank ABN Amro zitten, is nog maar de vraag, als je de berichten van de laatste weken in het Financieele Dagblad mag geloven. Malversaties op vestigingen van de bank in Dubai, slecht toezicht op corruptierisico’s in Rusland en onvoldoende inzicht in bijbaantjes en privébelangen van commissarissen waardoor belangenverstrengeling niet opgemerkt zou worden. Rust is er niet nodig, meneer Zijlstra. Goede bestuurders wel. Als die er eenmaal zijn, staat niets een succesvolle beursgang in de weg.

Rust is er niet nodig

ColumnEugène de Kok

DOOR TIES STEEHOUWER

Die tijd werd niet alleen besteed aan het mondelinge verhaal van Raats, maar ook aan enkele knutselopdrachten voor de honderden ondernemers die voor een volle grote zaal van de Borgh zorgden. De knutselopdrachten waren vooral bedoeld om de creatieve gaven van de onderne-mers te prikkelen. Ze kregen de opdracht om een stuk papier op A4 formaat zo de scheuren of te knippen dat ze er met hun arm, en later zelfs met hun hele lijf , door konden. Vooral de eerste minuten had dat veel gelach tot gevolg, maar na de uitleg werd er toch serieus gewerkt. Het doel van het scheuren en plakken was om een brug-getje te slaan naar de titel van de causerie van Raats ‘Mondhoekmissie’.

MissieRaats: ‘Want daar gaat het om, mensen

en organisaties in hun eigen creatieve kracht zetten, en mezelf dus zo snel moge-lijk overbodig maken. Op mondhoekmissie heet dat’. En verder: ‘Dé onuitputtelijke en duurzame bron van creativiteit zit pal tus-sen onze oren. Maar hoe boor je die aan? Hoe haal je ze aan de oppervlakte met zoveel mogelijk doorleefde betrokkenheid. 84% van de mensen in jullie organisaties gebruiken hun creatieve kracht niet hele-maal of helemaal niet. De overige 16% kreunt onder de toenemende terreur van onze eigen achterhaalde manieren. Creati-viteit en ondernemerszin in de zorg, de re-tail, je netwerkorganisatie, het ingenieurs-team, de leraarskamer, het is steeds weer uniek en tegelijk schrikbarend hetzelfde’.

BegrippenDe ondernemers kregen dus heel wat nieuwe begrippen te verwerken. Of ie-dereen het allemaal snapte viel te bezien,

maar het duurde velen in ieder geval veel te lang. Voor Brian Rutjes van Hotel Wil-lemstad in ieder geval wel. “Ik had graag wat meer willen netwerken, maar daar was geen tijd voor. Ook ontbrak er een lijst van ondernemers die er waren. Dat vond ik een gemis.” De ondernemers die er waren kwamen meestal uit het bedrijfsleven. Op de vraag aan wethouder Thomas Zwiers waarom er zo weinig middenstanders wa-ren gaf hij als antwoord: “Ze hebben wel allemaal een uitnodiging gehad, maar ik denk dat ze nu in hun winkel staan.” In zijn inleiding vertelde de wethouder wat de gemeente Moerdijk op poten had gezet en waar ze mee bezig waren. Zo refereerde hij aan het zeehavenbeleid, de havenstra-tegie en het werkplein dat Moerdijk samen met andere gemeenten heeft opgezet. “Als u iemand nodig hebt neem dan con-tact op met dat werkplein in Etten-Leur”, adviseerde hij de aanwezige ondernemers.

Karl Raats zet deelnemers aan het werk tijdens Ondernemersontbijt

Knutselopdrachten pr ikkelen creat ieve gaven van aanwezigen

De ondernemers werden aan het werk gezet. FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN - Mochten de ondernemers bij het zevende Ondernemersontbijt gedacht hebben om eens een lekker ontbijtje te nuttigen en daarna te gaan netwerken dan hadden ze het mis, donderdag in de Borgh in Zeven-bergen. O ja, het geserveerde ontbijt was prima en werd ook alle eer aangedaan, maar voor het netwerken bleef bar weinig tijd over. Dat kwam omdat de lezing van de Antwerpenaar Karl Raats heel wat tijd in beslag nam.

Page 6: Moerdijkse Bode 08-04-2015

PAGINA 6

DOOR TIES STEEHOUWER

Het verschil tussen deze groepen is dat de Randoneurs gemiddeld 30 kilometer per uur rijden, de Toerrijders 28 per uur en de Recreanten 25 per uur. Een probleem bij veel fietstoerclubs is dat er te hard wordt gereden. Dat leidt vaak tot gemopper en soms tot ongelukken. Bij de club in Zeven-bergen hebben ze dat probleem de wereld uit geholpen door de 96 leden in vier groe-pen te verdelen. Volgens voorzitter Jan Broeders werkt dat systeem in Zevenber-gen prima. De club bestaat nu 30 jaar en in die tijd hebben er zich voor kort geen grote ongelukken voor gedaan. Tot voor kort om-dat verleden jaar een van de leden in con-tact kwam met een van de staanders van de brugleuning van de Moerdijkbrug. Tien toerfietsers gingen tegen het asfalt. Jan Broeders: “Ik brak daarbij mijn elleboog en daar heb ik nog steeds last van.”

VeiligheidOndanks het hierboven genoemde ongeval doet het bestuur er alles aan om te zorgen dat alle deelnemers na afloop van een rit weer veilig thuis komen. Zo is een helm verplicht en wordt een fietsbel sterk aan-bevolen. Bij iedere rit is een wegkapitein verantwoordelijk voor een goed verloop. Hij weet van te voren de route die er ge-reden gaat worden. Daarnaast heeft een van de rijders een EHBO-tas bij zich. Mede door deze maatregelen en ook door de goede sfeer binnen de club, heeft de fiets-club in Zevenbergen een zeer goede naam. Een dat al 30 jaar. Op 27 juni gaan de leden dat op de fiets vieren. Waarheen de tocht dan zal gaan is nog een vraagteken.

Hoogste prioriteitDe laatste tijd staan er in de media nogal eens negatieve berichten. Toerfietsers zou-den aso’s zijn en volgens veel automobilis-

ten een gevaar op de weg. Jan Broeders deelt deze mening niet en wil er de nadruk op leggen dat men niet alles over een kam mag scheren. Hij durft dan ook met de vol-le 100% overtuiging te zeggen dat juist de veiligheid van de toerfietser bij TWC Ze-venbergen zeer hoog aangeschreven staat. Dit heeft dan ook de hoogste prioriteit. Dat dit door veel fietsers gewaardeerd wordt blijkt wel, omdat TWC Zevenbergen de laatste jaren een gezonde groei doormaakt en in vier jaar tijd gegroeid is van zo’n 70 naar 96 leden. Daar waar veel verenigin-gen in de regio ter ziele zijn gegaan, bruist TWC juist van energie. Enkele jaren gele-den heeft het bestuur een beleidsplan op-gesteld voor de jaren 2013-2016. Een van de belangrijkste pijlers is om te groeien tot een stabiele vereniging van 100 leden waarbij sportiviteit, gezelligheid en veilig-heid bovenaan staan. En dit alles onder het motto Samen uit, samen thuis’.

Veiligheid staat voorop bij Toer Wieler Club Zevenbergen

Fietsvereniging heef t zeer goede naam

Ook bij regen wordt er gefietst. In wit jack Jan Broeders. FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN - Voor veel leden van de Toer Wieler Club (TWC) Zevenbergen was het afgelopen paasweekend een druk weekend. De eerste groep die zaterdagmorgen van start ging bij sportpark De Knip waren de Rando-neurs. Zij vertrokken al vroeg met de auto om vanuit Ochten de heuvels rond Amerongen te gaan beklimmen. Om 09.00 uur stonden er drie vrouwen en zeven mannen klaar om vanaf De Knip richting Waalwijk te gaan fietsen. Heen en terug 100 kilometer. Hun groep heeft de naam Toerrijders. Daarnaast hebben ze bij de club nog een groep die de naam Recreanten draagt en is er sinds kort een opstapgroep. Al deze groepen vonden elkaar op tweede paasdag voor de Paaseierentocht van 60 kilometer richting Nispen.

Het liep storm in Helwijk

HELWIJK - Het bestuur van de speeltuinvereniging Kindervreugd in Helwijk kreeg de afgelopen weken te maken met twee stormen. De eerste storm zorgde ervoor dat de kledingtent van de rommelmarkt tegen de vlakte ging en dat veel aardewerk, dat al buiten stond, van de tafel werd geblazen en op de grond stuk viel. Pech voor Janny en Ies den Hollander en hun vele vrijwilligers, maar gelukkig stond alles op tijd in het gelid voor de rommelmarkt op zaterdag en Tweede Paasdag. Vooral zaterdag was het echt rommelmarktweer, of zoals een mevrouw het verwoordde: ‘Het is vandaag geen strandweer’. Door het matige weer wisten in ieder geval veel mensen de weg naar de rommelmarkt te vinden en, wat nog mooier was, de spullen vlogen weg. Stonden er aan het begin van de ochtend nog zeker tien vlakke computerschermen op kopers te wachten, twee uur later waren ze allemaal verkocht en ook andere elektronica ging vlot van de hand. De opbrengst van de markt is helemaal bestemd voor de activiteiten in en rond de speeltuin. FOTO TIES STEEHOUWER

OUDENBOSCH - De kruisboogschut-ters van kring OWB en kring Roosen-daal hebben op de nieuwe banen van Strijd in Vrede in Oudenbosch hun onderlinge wedstrijd weer gestreden en kring OWB heeft met een positief resultaat van 0,77 punten boven hun gemiddelde gewonnen van Roosen-daal die bleef steken op -0,11 punten.

In de B klasse mochten was Piet van Beers de beste schutter van OWB met 93 pun-ten en 1 moes, hij bleef Ad Pals die ook 93 punten schoot net voor. Bert Kools werd derde met 83 punten. Voor kring Roosendaal werd Jack Heck met 91 punten winnaar, 2e werd Andre van As met 90 punten en 3e werd Yilmaz Ozce-lik met 76 punten. De tussenstand was op dat moment -2,89 pt voor OWB en -3,77 pt voor Roosendaal.

Bij de A schutters werd voor OWB Frie Wa-gemakers met een uitstekende score van 97 punten winnaar , voor Dre Rutten met 95 punten en 3e Wilco van Beers met 92 pt. Voor Roosendaal werd Helmer Siegers winnaar met 92 punten en een moes, hij bleef John Schrauwen met 89 pt en Olaf Tuynman met 87 pt voor. Nieuwe tussen-stand was op dat moment -0,39 pt voor OWB en -1,94 pt voor Roosendaal.Bij de ere schutters bleek de overmacht toch te groot, Cor Rombouts schoot met 98 punten en 3 moezen de eerste plaats en de hoogste score van de dag, hij bleef Mart Heeren met 97 punten net voor, derde werd kees van Beers met 92 pt en een moes. Voor Roosendaal werd Kees de Kock winnaar met 97 punten en 2 moezen, 2e werd Frans Joore met 94 pt en 1 moes en op de derde plaats kwam Piet Bee-rendonk met 88 punten.

Kring OWB wint van Kring Roosendaal

Kruisboogschieten

Noord en zuidHet ministerie van Economische zaken heeft in 2009, samen met TenneT, de beheerder van dit hele stroomdradennetwerk, twee trajecten hiervoor bedacht. De voorkeur had een noordelijke route van de leiding, dwars door de gemeente Moerdijk. In het najaar van 2014 concludeerde de minister echter dat het noordelijke tracé niet haalbaar was, waardoor de voorkeur automatisch verschoof naar de tweede route, het zuidelijke tracé. Die verandering stuitte op veel weerstand in de regio. De minister heeft vervolgens de regio de ruimte geboden om een alternatief aan te dragen.

Regionale zoektochtEen groot aantal van de regionale gemeenten heeft in de afgelopen 6 weken overlegd over tracékeuze, voordelen, nadelen, risico’s, landschap, milieu enzovoorts – alle aspecten rondom deze hoogspanningsverbinding zijn aan de orde gekomen. Ook ik was betrokken bij deze open, scherpe en constructieve overleggen. Die des te zinvoller en confronterend waren dankzij de inbreng van verschillende actiegroepen van inwoners. Dat heb ik erg gewaardeerd.

Verschillende suggestiesDeze gebundelde krachten leverden uiteindelijk een stevige stem op richting minister Kamp. Op 20 maart hebben we hem verschillende suggesties meegegeven. De minister laat nu, samen met TenneT, bepalen of deze onderzocht zullen worden op haalbaarheid.

Allereerst een alternatief tracé voor het zuidelijk tracé van de minister. Dat alternatief heeft niet mijn voorkeur, laat dat duidelijk zijn. Het schampt onze gemeente in de zuid-oosthoek, nabij de Mark en de A16. Maar, om het collectieve belang te dienen, moet je soms “individuele” concessies doen. Wel heb ik als voorwaarde gesteld dat woningen vermeden moeten worden in dat tracé. Het is aan de minister te bepalen of deze optie onderzocht wordt nu.

Ten tweede hebben we de minister een aantal verbeteringen voor het zuidelijke tracé meegegeven, het tracé dat dus de voorkeur van de minister heeft. Dit verbeterde tracé loopt in het geheel niet door gemeente Moerdijk. Dat heeft dan ook mijn absolute voor-keur en daar sta ik zeker niet alleen in.

Voor de zomer duidelijkheidAls gezegd: stroom is onmisbaar. Voor iedereen. Deze collectieve noodzaak vergt – mis-schien – een kleine ‘Moerdijkse’ geste. Of het zo ver komt? Daar ga ik niet vanuit, maar dat is aan de minister om te bepalen. Nog deze zomer wordt duidelijk welke alternatieven op haalbaarheid getoetst zullen worden.

West-Brabantin (hoog)spanning

Column

Openbaar vervoer stilgelegd, winkelsonbeveiligd, storing in radio en tele-visie-uitzendingen en een miljoen huishoudens ontregeld – de kortslui-ting in het hoogspanningsstation in Diemen, twee weken geleden, maak-te pijnlijk duidelijk hoe onmisbaar stroom is geworden. Stroom wordt opgewekt in krachtcentrales en ver-volgens ‘vervoerd’ door hoogspan-ningskabels. Om iedereen in (Zuid-) Nederland van stroom te kunnen blij-ven voorzien is een extra verbinding onontkoombaar. Die nieuwe verbin-ding, Zuid-West 380kV, komt deels door West-Brabant te lopen.

WethouderJaap Kamp

Elke twee weken vindt u hier een column van één van de gemeentebestuurders.

Page 7: Moerdijkse Bode 08-04-2015

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten, Fijnaart en Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek Klundert Per 1 februari draait onze apotheek geen weekenddienst meer. Buiten openingstijden van Mediq Apotheek De Eendracht wordt waargenomen door Poliklinische Apotheek Franciscus bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal,Tel. nr. 0165-591400. Openingstijden apotheek: Ma t/m Vrij 08:30-17:30Tandarts6 april t/m 12 april: A. Verhoeven, telefoon 0165-51183613 april t/m 19 april: J. Aerdenhout, telefoon 0168-462699WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Moye Keene 19 0168 - 851 347 06 485 484 054791 BA Klundert www.hoveniertak.nl

Tuinonderhoud

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinadvies

Wij helpen ubij een waardigafscheid Wij staan al vele jaren lang

dag en nacht voor u klaar om u bij te staan na een overlijden.

TELEFOON (0168) 46 22 30

www.uitvaartleeuw.nl

UITVAARTVERZORGING

G. LEEUW

Rouwcentrum Leeuw Wilhelminastraat 68

Fijnaart

Dankbetuiging

Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven na het overlijden van ons ma, schoonmoeder en oma

Cor Dingemans - van der Horst

Het medeleven, persoonlijk of schriftelijk tot uiting gebracht, was voor ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Fijnaart, april 2015

Een woord, een gebaar, een kaars of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn man, ons pa en opa

Giel van Geel

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij zo velen geliefd was.

Adrie van Geel - van DongenKinderen en kleinkinderen

Zevenbergen, 30 maart 2015

D A N S EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN

VOOR SINGLES & PAREN ********************************

KOUTERSHOF te RIJSBERGEN Zaal open vanaf 19.30 uur Start 20.00 uur

ZATERDAG

11 APRIL

**************************************

HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN Zaal open vanaf 19.30 uur Start 20.30 uur

ZATERDA

G 18 APRIL

IEDER

TEL: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

Afmeting: 7,4 x 7,0 cm.

zaterdag11 april

zaterdag18 april

D A N S EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN

VOOR SINGLES & PAREN ********************************

KOUTERSHOF te RIJSBERGEN Zaal open vanaf 19.30 uur Start 20.00 uur

ZATERDAG

11 APRIL

**************************************

HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN Zaal open vanaf 19.30 uur Start 20.30 uur

ZATERDA

G 18 APRIL

IEDER

TEL: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

cm.

zaterdag11 april

zaterdag18 april

D A N S EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN

VOOR SINGLES & PAREN ********************************

KOUTERSHOF te RIJSBERGEN Zaal open vanaf 19.30 uur Start 20.00 uur

ZATERDAG

11 APRIL

**************************************

HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN Zaal open vanaf 19.30 uur Start 20.30 uur

ZATERDA

G 18 APRIL

IEDER

TEL: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

Afmeting: 7,4 x 7,0 cm.

zaterdag11 april

zaterdag18 april

Begrafenis- en crematieverzorging

Ria Jongenotter

Postbus 115, 4790 AC Klunderttel. (0168) 40 38 77mob. 06 - 29 59 50 [email protected]

Page 8: Moerdijkse Bode 08-04-2015

PAGINA 8

Salon Cathy Schoonheidsinstituut, Poststraat 2, Klundert

KLUNDERT - We zijn ons allemaal be-wust van het milieu. Maar daar horen wijzelf ook bij! Ons gezicht en ons li-chaam verdienen producten die 100% natuurlijk zijn. Die écht goed zijn voor onze huid en onze gezondheid. Daar-om begint Schoonheidsinstituut Cathy een nieuwe productenlijn: S.P.A.

De start van de nieuwe productenlijn bij Schoonheidsinstituut Cathy valt samen met de komst van een nieuwe schoon-heidsspecialiste, Cindy Collée. Ook sluit S.P.A. mooi aan bij de 100% natuurlijke make-uplijn ZAO bij Schoonheidsinstituut Cathy.Cindy is gespecialiseerd in S.P.A. aroma-therapie, acnebehandelingen en huid-verbetering door middel van bindweef-selmassage. Cindy legt uit: “Door de massage komt collageen omhoog, een hoofdbestanddeel van het bindweefsel in onze huid. Collageen maakt de huid stevig en vult de rimpels.” Met een startpakket van tien behandelingen is uw huid al zicht-

baar verbeterd. Daarna is er slechts eens in de twee maanden een massage nodig omdat het resultaat te blijven behouden.

Stapje verderSchoonheidsinstituut Cathy werkt graag met producten van S.P.A. Want waar de meeste producten slechts een goede verzorging bieden en op basis van na-tuurlijke ingrediënten werken, gaat S.P.A. een stapje verder. Société Provençale d’Aromathérapie biedt verzorging voor het gezicht en lichaam mét 100% natuurlijke producten. Die bevatten de allerhoogste bio-kwaliteit ingrediënten, een hoog ge-halte aan pure en zuivere combinaties van etherische oliën, plantoliën en plantextrac-ten. Omdat 100% etherische oliën door alle huidlagen heendringen, zijn verschil-lende huidproblemen effectief te behan-delen. Zoals acne, couperose en roodheid, rimpels en gerstekorrels.

Fruit op de huidCindy: “We behandelen dus niet alleen de

huid en het huidprobleem, maar we wer-ken ook aan de oorzaak van het probleem. Bijvoorbeeld met ‘fruit op de huid’, een intens verzorgend masker met gevries-droogd fruit, dat uw huid alle vitaminen en mineralen geeft die zij nodig heeft. Om de huid op dit masker voor te bereiden, krijgt u een peeling met 100% natuurlijke gra-nen en plantextracten. Ook kunnen wij de dieptepeeling Aromabrasie aanbrengen. Deze is geschikt om de huid te verjongen en werkt uitstekend tegen onder andere pigmentvlekjes of littekentjes na acne.“

ThuisverzorgingDe thuisverzorgingsproducten van S.P.A. worden persoonlijk samengesteld. Cindy: “Wij vullen de potjes zelf met ingrediënten die zijn afgestemd op uw huid en eventu-ele huidproblemen. Hoe groot uw huidprobleem ook is, wij bie-den de perfecte crème.” Maar de klant kan ook kiezen voor kant-en-klare crèmes. Het merk S.P.A. heeft verder producten voor inwendig gebruik, zoals overheerlijke bio-

logische thee. Die is eveneens bij Schoon-heidsinstituut Cathy te koop in mooie ca-deauverpakking.

InformatieavondenOm u te laten kennis maken met S.P.A. heeft Schoonheidsinstituut Cathy twee

informatieavonden georganiseerd: de woensdagavonden 15 april en 13 mei, bei-de van 19.30 tot 21.30 uur. U kunt zich hier-voor inschrijven via [email protected] of even bellen met 0168-403005. Voor meer informatie kunt u ook gewoon bij Schoon-heidsinstituut Cathy binnenstappen.

Puur natuur voor onze huid!Nieuwe productenl i jn S .P.A. bi j Schoonheidsinst i tuut Cathy

BEDRIJVIG NIEUWS

Het team van Schoonheidsinstituut Cathy.

DOOR TIES STEEHOUWER

Eerst werden er aan de gevel van het pand twee VVV vlaggen uitgestoken en daarna nam de wethouder het informatiepaneel in gebruik door als eerste het aanraakscherm te bedienen. Het informatiepunt ligt aan de inkomende weg tussen de sluizen en de stad.

Mensen die vanaf die zijde Willemstad binnenkomen, zien vanzelf de twee VVV vlaggen wapperen. Naast het gebouw be-vinden zich grote parkeerterreinen en Van Bellen is zeven dagen per week tot 18.00 uur open. Naast het informatiescherm kunnen toeristen ook informatie opdoen uit het daarnaast geplaatste folderrek. Hierin is niet alleen toeristische informatie

te vinden over de kernen van de gemeente Moerdijk, maar ook over de plaatsen in de omgeving.

140.000 euroWethouder Zwiers vertelt dat er via het toerisme bij de gemeente Moerdijk jaar-lijks 140.000 euro binnen komt. Deze inkomsten komen voornamelijk uit de toe-ristenbelasting in hotels en jachthavens. “We zijn van plan om dat geld via een toe-ristenfonds terug te laten vloeien naar de toeristische sector.” Aan het informatiepunt aan de Lantaarn-dijk zijn weinig kosten verbonden. Aan de andere kant komt er via dat punt ook weinig binnen. Dat was bij het Toeristisch Arrangementen Bureau (TAB) in het Mau-ritshuis anders, omdat daar ook souvenirs en boeken werden verkocht. Het TAB ging enkele jaren geleden failliet. Een tijdelijke oplossing, om toch de toeristen te infor-meren, werd gevonden in een VVV infor-matiepunt in de Raadhuisstraat. Inmid-dels werd duidelijk dat veel toeristen hun informatie halen van internet zodat een echt VVV kantoor steeds minder belangrijk wordt. Zwiers: “De ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel dat eigenlijk alleen maar de optie van een informatiescherm overbleef.” Mensen die toch mondeling in-formatie willen hebben kunnen terecht bij Linda Verhoeven van Van Bellen. “Ik woon nu 37 jaar in Willemstad, dus ik weet al heel veel van het stadje. Ik ben ook van plan om lid te worden van de plaatselijke heemkundekring”.

VVV informatiepunt geopendVlaggen wapperen aan Lantaarndi jk Wil lemstad

Wethouder Zwiers steekt de vlag uit en Linda Verhoeven houdt het trapje vast. FOTO TIES STEEHOUWER

WILLEMSTAD - Met het in gebruik nemen van een VVV informatiescherm in de surfwinkel van Van Bellen Wind & Snow aan de Lantaarndijk in Willemstad lijkt er een eind gekomen te zijn aan een al enkele jaren lopende soap over hoe je nu het beste toeristen kunt informeren over al het moois dat de gemeente Moerdijk te bieden heeft. Wethouder Thomas Zwiers opende samen met de eigenaresse van Van Bellen, Linda Verhoeven, op twee manie-ren het informatiepunt aan de boorden van het Hollands Diep.

ZEVENBERGEN - Hooggeacht Publiek. Twee weekends om te laten horen en zien, waar de jongelui deze winter zo hard aan gewerkt hebben.

Ze nemen u mee naar de tijd van de kruis-tochten waar gevaarlijke, spannende, droevige, maar ook mooie en leuke dingen plaats vonden. Onderdrukking, verraad, afpersing zijn aan de orde van de dag. De Koning vervult zijn Christelijke plicht en gaat op Kruistocht om

Jeruzalem te belegeren. De prins die tijde-lijke zijn plaats inneemt is niet van plan die plaats weer af te staan. Boeren en burgers zijn straatarm en weten zich geen raad meer. Als het zo doorgaat komen ze om van de honger. Gelukkig is er een opstandige edelman die zich het lot van het volk aantrekt. Hij probeert te helpen waar hij kan met een aantal getrouwen, steelt hij van de rijken en geeft hij aan de armen. Zoals altijd wordt alles overgoten met humor en een

snufje romantiek en de Snipperbende zou de Snipperbende ziet zijn, als er uiteinde-lijk geen happy end was.U bent van harte welkom in de theaterzaal de Vlakte in de Borgh, IJshof 1 in Zeven-bergen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Borgh 0168-324244. Zondag 12 april zaal open 14.00u, aanvang 14.30u; zaterdag 18 april zaal open 19.00u, aanvang 19.30u; zondag 19 april zaal open 14.00u, aanvang 14.30u.

Jeugdmusicalgroep ‘de Snipperbende’Musical ‘Robin Hood’ op 12 , 18 en 19 apri l

ZEVENBERGEN - Hier de uitslagen van 3-4.

Baan 1: Thea Struik 418 pins, Netty Nagt-zaam 263 pins, Bob v. Es 297 pins.Baan 2: Ria Stoop 346 pins, Nelie Hoeven 379 pins, Hilde Oosterling 374 pins.Baan 3: Gerrie d. Jong 335 pins, Adrie

Struik 456 pins, Jan Zevenbergen 443 pins.Baan 4: Joke Kortsmit 373 pins, Joke v.d. Lans 289 pins, Martha Rijnart 365 pins.Baan 5: Corrie v.d. Sijde 447 pins, Kor Fie-rens 421 pins, Jos Stoop 482 pins.

Baan 6: Nel Anemaat 426 pins, Riet Vos 311 pins.

SBZ De 3 Musketiers

Page 9: Moerdijkse Bode 08-04-2015

Loop- of rugprobLemen

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

www.heijligersbv.nl

Nieuw : laadpalen en wandoplaad-punten voor elektrische auto’s

Industrieweg 27 Zevenbergen T. 0168 - 329814

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Voordelige bloemen

4 STUKS PER STUK

4 STUKS 4 STUKS

1.5 KG

2.99v van 3.09

1.39v van 1.45

0.89v van 0.99

1.59v van 1.69

2.69 WEEKEND

2.69 WEEKEND

1.99 WEEKEND

1.29 WEEKEND

0.79 WEEKEND

0.89 WEEKEND

500 G

2.192.19

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Ham-kaascroissants Cantaloupe

Australische Chardonnay

Jalapeño cheeseburger

Hollandse Elstar appelen

Gehakt-balletjes

Minimozzarellabolletjes

10 T/M 12 APRIL10 T/M 12 APRIL10 T/M 12 APRILVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

600 gProcureurlapjes Piri Piri

Hollandse paprika mix

Verseolijven

Lengte 40 cm, max. 22 stelen of lengte 50 cm, max. 14 stelen.

Rozen*

Lengte 40 cm, max. 9 stelen.

Tulpen*

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.*Geldig t/m 12 april.

PRIJSVERLAGINGEN

Donker eiken meubelsmaken wij blank of een andere kleur.

Gratis Transport.info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

Uw Topslijter team Richard, Corrie & Sharon

danken iedereen voor de warme felicitaties en positieve reacties

i.v.m. de opening van hun zaak

sLeijtenrij Doorsteek 2 KLunDert tel. 0168-851095https://www.facebooK.com/sLeijtenrij

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Page 10: Moerdijkse Bode 08-04-2015

PAGINA 10

WILLEMSTAD - Huiskamerconcerten, het duurde even voordat Willemstad er aan gewend was. Inmiddels zijn er zes geweest en heeft een wis-selend publiek met een vaste kern met belangstelling deze bezocht. De huiskamer van de familie Ditmar was meestal het toneel van de artiesten. Omdat singer- songwriters meestal akoestisch spelen is het fijn als er een omgeving is waar aandacht is voor degene die optreedt en is dus een intieme setting prettig.

Een aantal weken geleden werd met de locatie geëxperimenteerd. In samenwer-king met kunstgalerie Van Bellen Art werd besloten om een huiskamer concert van Linda Kreuzen daar te laten plaats vinden. Deze ruimte blijkt uitermate geschikt om daar naar live muziek te luisteren.

Daarom is besloten om ook het volgende concert op 12 april in de galerie op de Voorstraat 29 in Willemstad te laten plaats vinden. MAIS is een akoestisch duo wat in Willemstad al redelijk bekend is. Istvan Ouborg zingt en speelt gitaar, Mau-rits Malherbe op de contrabas: een forma-tie die je niet snel tegen zult komen. Zij spelen al 12 jaar samen, toch verrasten ze vele toen zij een concert in de Koepelkerk gaven. De samenstelling gitaar en contrabas geeft de muziek een warme klank die aan-genaam is voor jong en oud. Bestaande populaire Engelse en Nederlandse num-mers worden door hun in een nieuw jasje aangeboden. En als het publiek zin heeft om mee te zingen, wordt dit zeker gewaardeerd. Aan-vang is 15.00 uur, toegang is gratis maar er wordt met de pet rond gegaan.

MAIS in kunstgalerieEr kl inkt muziek in Kunst

ZEVENBERGEN - Waterscouting Mat-thijs Heldt Groep houdt op zaterdag 18 april van 11.00-16.00 uur een open dag voor alle geinteresseerden.

Tussen de 4 en 17 jaar en op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding en niet bang voor water? Altijd al eens willen kanoën, graag leren zeilen? Benieuwd naar de andere activiteiten? Voor de kinderen in de leeftijd 4 tot 11 jaar is er van 11.00-16.00 uur van alles te doen op en rond het clubhuis Fort Noordam. Er is een afwisselend programma samenge-steld waarin ze laten kennismaken met het leuke en gevarieerde spelprogramma’s

wat ze te bieden hebben. Is men (bijna) 12 jaar of ouder, ga kennismaken met zeilen in lelievletten in de oude jachthaven van 13.30-17.00 uur.Om te zien wat de Waterscouting Mat-thijs Helft Groep te bieden heeft, kan men langskomen op zaterdag 18 april of kijk voor meer informatie op http://www.wa-terscoutingmhg.nl/.

Ga vooral langs en laat je verassen. Voor 4 tot 11 jarigen: 18 april van 11.00-16.00 uur op Clubhuis Fort Noordam, Westrand 14, Zevenbergen. Voor 12 jaar en ouder: 18 april van 13.30-17.00 uur in de Oude Jacht-haven, Roodevaart, Moerdijk.

Open dag Waterscouting Matthijs Heldt Groep

STANDDAARBUITEN - Vanaf heden zijn er kaarten te koop voor de amuse-mentsavond op 15 mei tijdens de 40e Dorpsweek Standdaarbuiten.

Op deze avond treden op de bekende zanger Jannus en de beste Nederlandse coverband van dit moment, Session deze band bestaande uit 12 muzikanten, zan-gers en zangeressen is bekent van o.a. The Voice of Holland en brengen een spette-rende show. De voorverkoop vindt plaats

bij supermarkt Jac Attent op de Markt te Standdaarbuiten.

Village-Beatz 2015Wegens het enorme succes van het afge-lopen jaar is er wederom een Dance event op woensdag 13 mei tijdens de 40e Dorps-week Standdaarbuiten. Line up bestaande uit: Darkraver, DJ Genius, DJ Biggi, Stui-terbeesten en DJ Tjex. De voorverkoop vindt plaats bij supermarkt Jac Attent op de Markt te Standdaarbuiten.

Voorverkoop kaarten Dorps-week Standdaarbuiten gestart

STANDDAARBUITEN - Het is zover op zondag 12 april.

Alweer voor de 9e keer kan iedereen die zijn talenten wil laten zien of horen terecht in Zalencentrum ‘t Sandt. De afgelopen Open Podia is een keur aan talenten voor-bij gekomen, vanzelfsprekend zijn deze

artiesten in spe ook van harte welkom. De deuren gaan om 14.00 open en vanaf een uurtje of 14.30 uur beginnen ze met de 1e artiest. Iedereen die zin en tijd heeft om hieraan mee te doen wordt hierbij uitge-nodigd. Het maakt daarbij niet uit welke podiumkunst men beoefent: stand-up co-median, danser, muzikant of badkamerzan-

ger met talent, men is van harte welkom.Op de Facebook-pagina staan foto’s en korte filmpjes van eerdere edities (www.openpodium-standdaarbuiten.nl). Men kan daar aangeven of men wilt deelne-men, maar dat hoeft niet. Men kan ook zomaar binnenlopen om zijn/haar kunsten te vertonen.

Open Podium

DOOR VERA DE GEUS

De regionale woningcorporaties, en de ge-meenten Moerdijk, Halderberge, Steenber-gen, Tholen, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Reimerswaal en Borsele hebben onderzoek laten doen naar de woonlasten en woonbe-hoeften van huurders in de regio. Een van de onderdelen waar bijzondere aandacht voor was, is hoe de huren zich verhouden tot de bestedingsruimte van huurders met een jaarinkomen van 34.900 euro. Ook wilde men er middels het grootschalige onderzoek achter komen hoe groot de behoefte is aan betaalbare huurwoningen.

HuurtoeslagVolgens de gemeenten en de woningcorpo-raties is de verhouding huur-inkomen voor

de meeste huurders prima in balans. Ook blijken er genoeg betaalbare huurwonin-gen voorhanden te zijn. 1500 van de 27.500 huurders uit de regio heeft echter moeite met het betalen van de huur. Dat is ongeveer 5% van alle huurders uit Moerdijk, Halderberge, Steenbergen, Tho-len, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Rei-merswaal en Borsele. Uit het onderzoek blijkt dat voor deze mensen de huur zelfs hoger ligt dan zij volgens de normen van het Nibud kunnen betalen. “Het betreft vooral huishoudens met een inkomen op bijstands-niveau, eenpersoonshuishoudens tot 65 jaar en eenoudergezinnen. Ook huishoudens die vanwege hun inkomen net geen recht heb-ben op huurtoeslag, hebben vaak moeite met het betalen van hun huur”, aldus woordvoerder Bert Janssen.

PrijsstijgingenEen van de oorzaken van het probleem is de huurverhoging die woningcorporaties mede vanwege de extra verhuurdersheffing die zij sinds 2011 aan het Rijk moeten betalen, door hebben moeten voeren. “De grootste prijsstijging van de huur vindt plaats bij een nieuwe verhuring. Hierdoor betalen huur-ders die al langere tijd een woning huren vaak minder dan nieuwe huurders. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij het door-zetten van deze prijsstijgingen op termijn een termijn een tekort dreigt aan huurwo-ningen in het goedkoopste prijssegment”, zo stelt het rapport. ScheefwonersOpvallend is verder dat ongeveer eenderde van de goedkopere huurhuizen wordt be-woond door scheefwoners (huishoudens met een inkomen hoger dan € 34.900). “Het terugdringen van het aandeel scheefwo-ners heeft veel effect op de behoefte aan betaalbare huurwoningen in deze regio. Als het aantal scheefwoners met slechts enkele procenten wordt verminderd, neemt de behoefte aan sociale huurwoningen in de meeste gemeenten de komende 10 jaar al flink af”, weet men nu.

Gas, water en licht Gemeenten en woningcorporaties ge-ven aan de handen ineen te willen slaan. “Naast de huren bestaan de woonlasten ook uit gemeentelijke belastingen, energie en water. Dit maakt de betaalbaarheid van de woonlasten een gedeeld probleem van gemeenten, corporaties en natuurlijk de huurders zelf. Door goed samen te werken en bijvoorbeeld alle mogelijke toeslagen maximaal te benutten, kunnen wij samen de betaalbaarheid van het wonen verbete-ren, ook voor de laagste inkomensgroepen”, aldus de gemeenten en corporaties die de resultaten van het onderzoek meenemen in het beleid.

Vijftienhonderd huurders hebben moeite met betalen

Woningcorporat ies : Dreigend tekort aan goedkope huurwoningen

Volgens de gemeenten en de woningcorporaties is de verhouding huur-inkomen voor de meeste huurders prima in balans. FOTO STADLANDER

MOERDIJK - Vijf procent van de huurders uit de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Steenbergen, Tholen, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Rei-merswaal en Borsele hebben moeite om de huur te betalen. Dat blijkt uit onderziek van de desbetreffende gemeenten en woningcorporaties uit de regio. Met name l huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau, een-persoonshuishoudens tot 65 jaar en eenoudergezinnen kunnen lastig rond-komen. Ook huishoudens die vanwege hun inkomen net geen recht hebben op huurtoeslag, hebben vaak moeite met het betalen van hun huur. De door-gevoerde prijsstijgingen vormen een belangrijke reden voor het probleem.

BEDRIJVIG NIEUWS- ADVERTORIAL -

The Lingerie Store, Raadhuisstraat 15, 4701 PS Roosendaal, www.thelingeriestore.nl

ROOSENDAAL - De grijze muren en het opengewerkte, industriële pla-fond vormen een interessant contrast met de felgekleurde badmode en de luxe lingeriesetjes. Hoewel de win-kel in september al 20 jaar bestaat is The Lingerie Store nog steeds verras-send modern. “We hebben de winkel zelf ontwikkeld en aangepast aan onze wensen. Wij zijn anders dan de standaard lingeriezaak, het is een winkel met een eigen DNA”, vertelt Annette Schilder, eigenaresse van The Lingerie Store.

DOOR SANDRA WESTERKAMP

De lingeriespeciaalzaak ligt hemelsbreed amper honderd meter verder dan het oude pand. Nog steeds in de Raadhuisstraat, maar nu nog centraler, op nummer 15. “Mensen stappen makkelijker binnen en dat is ook precies de bedoeling”, vertelt Schilder. “Ook wanneer je niks nodig hebt, kan je een kijkje komen nemen. Naast lingerie heeft de winkel een uitgebreide collectie

bad- en nachtmode, herenondergoed en loungekleding.”

Ruim en comfortabelDe grootste verandering is de ruimte: het winkeloppervlakte is bijna verdriedubbeld. “Het is een comfortabele winkelomgeving geworden. We kunnen de collecties nu beter presenteren en aan de grote tafel kan er rustig een kopje koffi e dronken worden”, zegt Schilder. De luxe paska-mers nemen maar liefst een kwart van de totale winkelruimte in beslag. “Dat is juist een gebied waar je je prettig moet voelen.” De vloerbedekking, gevoerde gor-dijnen, kussentjes en ruime opzet geven de kleedruimtes een luxueus gevoel. “De paskamers hebben een eigen thema met bijpassende kleuren”, vertelt Schilder.

Service en expertise“Mensen weten ons te vinden voor de goede merken en service, maar door de verhuizing merk ik dat we een nog groter publiek aanspreken.” En dat is maar goed ook, want 70 procent van de vrouwen draagt een verkeerde maat lingerie. “On-

gelofelijk maar waar. Vaak is de omvang te los waardoor het grootste deel van de ondersteuning wegvalt”, legt Schilder uit. “Wij meten de maat op en kijken welk mo-del goed bij het lichaam past.”Marie Jo, Chantelle, Prima Donna, Aubade en Marlies Dekkers zijn een kleine greep uit het ruime assortiment van The Lingerie Store. “Door de goede kwaliteit gaan de bh’s tot wel 3 jaar mee. Bij goedkope bh’s is de pasvorm al binnen een paar maan-den weg en verwassen de kleuren gemak-kelijk. Wanneer je eenmaal kwaliteit hebt gedragen, merk je dat het de prijs dubbel en dwars waard is.”

MammacareThe Lingerie Store onderscheid zich he-lemaal van andere zaken door hun speci-alisatie in borstprotheses. Op de boven-verdieping bevindt zich de Mammacare afdeling. Een mooie ruimte waar zowel de siliconen protheses als passende lingerie, bad- en nachtmode kunnen worden aan-geschaft. Het personeel is gecertifi ceerd in het adviseren en leveren van mamma-protheses.

“Na een operatie is het een grote stap om je eerste bh te kopen. Wij hopen door onze expertise, prettige omgeving en leuke col-lectie te zorgen voor een lagere drempel en een vertrouwd gevoel.”

OpeningsactieBij aankoop van €75 aan producten krijgt de klant een mooi cadeau. Variërend van Rituals producten tot complete lingeriese-tjes met een winkelwaarde over de €100.

‘Het is een lingeriewinkel met een eigen DNA’The Lingerie Store heropent in nieuw pand

Annette Schilder laat de nieuwste trends zien op lingeriegebied: heel veel kleur van fluor tot pasteltinten. FOTO CREDIT SANDRA WESTERKAMP

Page 11: Moerdijkse Bode 08-04-2015

onroerend goed

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

Heeft u of iemand uit

uW omgeving brandWonden?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

De collecteweek is begin juni. Meld u aan via www.ikgacollecteren.nl of bel met 030 634 40 63.

Help mensen met epilepsie.

Help Marte.

Collecteer ook mee!

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN:• geen makelaarskosten• geen verkoop-stress• geen dubbele woonlasten• snelle afwikkeling• geen ontbindende

voorwaarden• ook als uw woning

al te koop staat

Te huurIn Klundert

(nabij industrieterrein Moerdijk)

Opslagruimtes, werkruimtes,kantoorruimtes nodig ?

houd uw overheadkosten laagen kom langs voor een gesprek !!

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

480 m2tegen aantrekkelijke prijzen

www.denhollander-verhuur.nlInfO:

J. den hollanderverhuur B.V.

Bel: 0168-402955of kom langs

op Molenvliet 1 te Klundert

HAMSEWEG 7 TE LANGEWEG: TE KOOPHAMSEWEG 7 TE LANGEWEG:

Uniek object voor de kleine zelfstandige. Vrijstaand woonhuis met bedrijfsruimte.

Interesse? Neem dan contact op met ons kantoor.

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235 Ontwikkeling:

Informatie:www.bonmakelaardij. [email protected]: 0168 - 33 58 55

[email protected]: 0165 - 70 05 30

Kom zaterdag 11 april naar de infodag en ontdek uw droomwoning! Tijdens de infodag gaat verkoop fase 4 van start. Bent u benieuwd naar alle mogelijk-heden? Kom dan naar de infodag en laat u informeren over de laatste ontwikkelingen van Bosselaar Zuid. U bent tussen 11.00 en 13.00u welkom om een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de mogelijkheden van Bosselaar Zuid. De informatiedag vindt plaats in het infocentrum, bereikbaar via de Zuidrand/Huizersdijk en de brug over de Roode Vaart of via de Kuringen. Prijzen vanaf € 183.750 v.o.n.

www.bosselaarzuid.nl

11 APRIL: START VERKOOP FASE 4Uitgesproken Zevenbergen!

A1

A3 B5 C3

B4 A3

C1 EA2

Zelf bouwen?Er zijn ook nog enkele

bouwkavels beschikbaar!

11 APRIL INFODAG

NIEUW IN VERKOOPTE BEZICHTIGENGEREALISEERD

NIEUW IN VERKOOP

Financiering mogelijk.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen 0031-167-560000 www.de-uitwijk.nl Top Totaal Dhr. L. Haverkamp 0031-6-45484570 www.toptotaal.nl/parken/chaletparc-de-uitwijk/Nieuw: instapmodel Top Montana € 55.000,- sleutelklaar.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

OPEN DAG ZATERDAG 11 APRIL VAN 13.00 - 16.00 UUR

Page 12: Moerdijkse Bode 08-04-2015

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuisMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uurVoor tijden inloop of afspraak ziewww.moerdijk.nl of bel 14 0168

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Spoedmelding buiten de openingstijden van het gemeentehuis (bijv. gemeenteriool verstopt of gaten in wegdek)? Bel dan: 0168 373 555Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten(ook buiten kantoortijd): 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEEnTE MOErDiJK8 APril 2015

GrOenSTrucTuurPlan

Omdat binnen gemeente Moerdijk geen beleids-

kaders zijn vastgesteld m.b.t. het groen wordt er

een groenstructuurplan vastgesteld.

Een groenstructuurplan is:

• Beleidsplanvoorbomen,beplantingen&gras

(bermen, speelruimtes etc.) binnen alle kernen

van gemeente Moerdijk;

• Visievoorhetgroenvoordekomende10jaar;

• Het plan vult de bestaande groenstructuren

aan, vormt ze om en -/of hersteld ze;

• Na inventarisatie zal een knelpuntenkaart

worden opgesteld met prioritering;

• Oplossingen worden voorgeschreven aan de

hand van de prioritering.

De bewoners van elke kern krijgen de gelegen-

heid om ideeën aan te dragen over hun directe

woonomgeving. Hiervoor zullen per kern twee

informatiebijeenkomsten worden gehouden. De

eerste bijeenkomst zal vooral in het teken staan

van het proces en een voorstel voor de hoofd en

nevenstructuren. De tweede avond zal zich toe-

spitsen op groen op wijkniveau. Voor noordhoek

is de eerste bijeenkomst gepland op 16 april van

15-17 en van 19-21 uur in Gemeenschapshuis in

Noordhoek.Hierzalhetbovengenoemde ineen

presentatie worden toegelicht, waarbij aanslui-

tend de aanwezigen hun opmerkingen kunnen

aangeven.

FOTO VAn DE WEEK:

Zwanendans

HeeftuookeenmooieMoerdijk-fotodieugraagopdevoorlichtingspaginawiltterugzien?Mailuwfotodannaar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

ingezonden door Janneke Driesprong

Als gemeente zijn wij continu op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Sinds enkele maanden werken we met een telefonisch spreekuur en kunt u bij de balies van het gemeentehuis terecht ‘op afspraak’. Wij zijn benieuwd wat u hiervan vindt!

Vanaf 7 april staat de enquête opwww.moerdijk.nl/vragenlijst-dienstverlening.Wij zouden het fijn vinden als u deze vragenlijst invult zodat wij onze diensten kunnen aanpassen naar uw mening.

Gemeente Moerdijk en de woningcorporaties Bra-bantse Waard en Bernardus Wonen willen meer inzicht krijgen in de ontwikkelingen in de lokale woningmarkt en woonomgeving om beter te kunnen inspelen op de vraag naar woningen.Via het Woningbehoefteonderzoek brengen we eens in de vier jaar de woonbehoeften van u als inwoner van de gemeente Moerdijk in beeld.Via dit onderzoek kunnen wij namelijk meten wat uw ideeën, wensen en opvattingen zijn over de woning-

markt en de woonomgeving. De uitkomsten worden onder andere gebruikt om het woonbeleid voor de komende jaren te onderbouwen en eventueel bij te stellen.

Het isniethaalbaaromaan iedere inwonereenvra-genlijst voor te leggen. Daarom hebben we willekeurig een steekproef getrokken uit het bevolkingsbestand. inwoners kunnen daarom medio april 2015 een brief met vragenlijst ontvangen.

VraGenlIjST dIenSTVerlenInG

WOnInGBehOeFTeOnderZOeK 2015:uW menInG TelT en IS VOOr OnS Van GrOOT BelanG!

Jeugdschouw als maatschappelijke stage voor scholieren Markland CollegeOp donderdag 9 april loopt een groep scholieren van het Markland College een maatschappelijke stage in de gemeente Moerdijk. De leerlingen uit 3 VWO voeren deze stagedag uit in de vorm van een jeugdschouw. De opening van de maatschap-pelijke stage vindt op 9 april plaats om 08.45 uur in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis door wethouder Jaap Kamp. De jeugdschouw is een gewenste aanvulling op de burgerschouw en een manier om ook de visie van de jeugd op de kwaliteit van de openbare ruimte mee te nemen.

jeugdschouwin de ochtend wordt er geschouwd in Zevenbergen, langeweg, Fijnaart, Klundert, Stand-daarbuiten,Willemstad enHeijningen. In demiddagwordt er geschouwd in Zevenberg-schenHoek,Zevenbergen,Helwijk,Moerdijk,KlundertenNoordhoek.Samenmetenkeleambtenaren, kijken de scholieren kritisch naar de kwaliteit van de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente. Ze geven hiervoor een beoordeling en maken onder andere foto’s en filmpjes. De resultaten hiervan worden aan het eind van de dag ingeleverd tijdens de gezamenlijke afsluiting om 15.30 uur in het gemeentehuis.

doel maatschappelijke stageBinnen de gemeente Moerdijk vinden de gemeente, Markland College Zevenbergen en de Vrijwilligerscen-tralehetbelangrijkdatdemaatschappelijkestagewordtgecontinueerd.Hetstimuleertdejongerenomeenkijkje te nemen in het vrijwilligerswerk en op die manier betrokken te zijn bij de maatschappij. Kenmerkend voor een maatschappelijke stage is dat er een balans is tussen leren en iets doen voor de samenleving.

Oproep Open MonumentendagDe gemeente Moerdijk roept eigenaren van rijks- of gemeentelijke monumenten op om zich uiterlijk 1 juni aan te melden voor deelname aan de Open Monumentendag. De gemeente neemt dit jaar voor het eerst actief deel aan de Open Monumentenda-gen. De Open Monumentendagen vallen op12en13september2015.HetthemavandeOpenMonumentendagisditjaarKunstenAmbacht.DitjaarvaltdeOpenMonumentendagsamenmetdeKunst&Cultuurroute.DegemeenteenStichtingCultuur Moerdijk slaan de handen ineen om er een mooi programma van te maken.

Wat zoeken we?Wij zoeken met name monumenten die opvallen vanwege hun architectuur of kunstzin-nige details. Verder kunt u ook woningen of gebouwen aanmelden waaruit handwerk en vakmanschap spreekt. Ook panden die alleen van de buitenkant te bezichtigen zijn, kunt u aanmelden.

U bent monumenteneigenaar of beheerder en wil (weer) deelnemen aan de Open Monumentendag? Meldt u dan uiterlijk 1 juni 2015 aan via www.openmonumentendag.nl/meewerken.

Open monumenten Klassendag DegemeenteMoerdijkdoetditjaarookmeeaandeOpenMonumentenKlassendag.Hierbijbrengenleerlingen van groep 7/8 een bezoek aan een Moerdijks monument samen met een rondleider die het als geen ander kent. Met behulp van een speciale kijkwijzer en gewapend met een fototoestel, brengen ze de wereld van het monument in kaart.

HeeftunogvragenofideeënofwiltuzichaanmeldenvoordeKlassendag?neem dan contact op met de organisatie via [email protected].

WeGaFSluITInG

Vanwege de Mini-roparun is op 10 april 2015 van 18.00 uur tot 20.00 uur de Voorstraat in Willemstad aan beide zijden afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Page 13: Moerdijkse Bode 08-04-2015

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

Adres Omschrijving project Patrijsweg 1 Uitbreiden terrein, wijziging enKlundert nieuwe opslagvoorzieningen PGS 15

voor gevaarlijke stoffen met bijbe-horende expeditieruimte, realiseren nieuwe laad-/losplaats voor onder-grondse tanks, herziening (actuali-sering) vigerende omgevingsvergun-ningen (fase 1)

Bouwen van een nieuw bedrijfspand (fase 2)

De beschikking van fase 2 is tekstueel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 9 april 2015 tot en met 20 mei 2015 ter inzage in het gemeentehuis. Belangheb-benden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht.

Meldingen wet milieubeheer

STANDPLAATSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer• Foodkitchen BV, Touwslagerij 17a in Zevenbergen

voor het veranderen van de inrichting.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:• Het innemen van een standplaats voor de verkoop

turkse pizza’s op het middenhaventracé in Zeven-bergen tijdens Koningsdag 2015 (verzonden 2 april 2015)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na ver-zenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W.

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstAchterdijk 7 in Zevenbergen Renoveren van de voorgevel en dakkapellen 27 maart 2015Zevenbergseweg 3 in Klundert Realiseren van een aanbouw 24 maart 2015Kloosterlaan 6 in Langeweg Plaatsen van een schuifpoort 25 maart 2015Voorstraat 13 in Willemstad Vervangen van de zijgevel, het realiseren van een houtopslag en het plaatsen 23 maart 2015 van een fietsenhok Den Bels ongenummerd in Moerdijk Aanleggen van een tijdelijk wandelpad 26 maart 2015Appelaarseweg 34 in Fijnaart Wijzigen van een bestaande vergunning voor de bouw van een kantoor/kantine 25 maart 2015Langenoordstraat 131 in Zevenbergen Vernieuwen van de topgevel 26 maart 2015

Adres Omschrijving project Datum ontvangstTonsedijk 6 in Fijnaart Brandveilig gebruiken van de BSO 25 maart 2015Lijsterstraat 2 in Fijnaart Onderbrengen van een voor- en naschoolse opvang in de basisschool 26 maart 2015

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W.

De beslistermijn wordt verlengd met maximaal 6 weken om zo mogelijk tot een positief besluit op de aanvraag te kunnen komen. Op grond van de Algemene wet bestuurs-recht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B&W.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 25 maart 2015 tot en met 1 april 2015 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

VERLENGING BESLISTERMIJN WABO

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslis-termijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstPrinses Beatrixstraat 31 in Willemstad Het realiseren van 12 nieuwbouw appartementen 23 december 2014 Rijksweg A16 nr. 1 in Zevenbergschen Hoek Het uitbreiden van het verkoopkantoor 16 januari 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

EvenementenvergunningDe burgemeester heeft een vergunning verleend voor:• Het houden van Koningsdag 2015 op het centrale

plein aan de Wethouder Trompersstraat in Lange-weg op 27 april 2015 van 09:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 26 maart 2015)

• Het houden van Graanpop @ the park op 23 en 24 mei 2015 van 15:00 uur tot 01:00 uur op het evenemententerrein aan de Kadedijk in Fijnaart (verzonden 2 april 2015)

• Het houden van de Bartholomeuskermis van 26 tot en met 31 augustus 2015 in het centrum van Zevenbergen (verzonden 2 april 2015)

• Het houden van de avondvierdaagse in Fijnaart van 2 tot en met 5 juni 2015 (verzonden 2 april 2015)

• Het houden van een jeugdvoetbalkamp van 29 tot en met 31 mei 2015 op het terrein van SVC aan de Dr. Poelsstraat 4 in Standdaarbuiten (verzonden 2 april 2015)

• Het instellen van een wisselplaats tijdens de Ropa-run op 25 mei 2015 van 06:00 uur tot 15:00 uur op industrieterrein Dintelmond in Heijningen ter hoogte van de Postbaan (verzonden 2 april 2015)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Adres Omschrijving project Datum verzondenDe Knip 86 in Zevenbergen Inpandig constructief wijzigen en het bouwen van een erker met luifel aan 1 april 2015 de voorzijde van de woning Westrand 8 in Zevenbergen Plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel van de woning en het intrekken 1 april 2015 van de op 2 juni 2014 verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de woning Schansweg 5 in Klundert Bouwen van een vervangende woning met garage 1 april 2015Beukenlaan 28 in Fijnaart Verwijderen van het kozijn en het aanbrengen van geïsoleerde dakplaten 1 april 2015Veluwestraat 5 in Heijningen Vervangen van het kozijn en het aanbrengen van geïsoleerde dakplaten 1 april 2015Vlasweg 7 in Moerdijk Realiseren van een briquettepers in een nieuwe hal, uitbreiding interne 2 april 2015 transportmiddelen en plaatsen PGS15-container Hamar 2 -14 in Klundert Realiseren van 7 bungalows 31 maart 2015Fluoriet 2 in Zevenbergen Bouwen van een woning 1 april 2015

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van B&W. Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum beslissing Overgoor, P.J. 12-10-1983 Klaverstraat 14, 4781 AV Moerdijk 30-03-2015Cibereac, A.C. 09-05-1986 Achterdijk 137, 4765 RD Zevenbergschen Hoek 30-03-2015Cherniciuc, S.P. 18-04-1975 Achterdijk 137, 4765 RD Zevenbergschen Hoek 30-03-2015Nan, N. 17-02-199 Achterdijk 137, 4765 RD Zevenbergschen Hoek 30-03-2015Hostiuc, G. 14-09-1990 Achterdijk 137, 4765 RD Zevenbergschen Hoek 30-03-2015

Page 14: Moerdijkse Bode 08-04-2015

PAGINA 14

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur

Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- SANITAIR, GAS & WATERINSTALLATIES- CV INSTALLATIES- DAKBEDEKKINGEN- ZINK- EN LOODWERKEN

[email protected]

www.broeren-bv.nl

Lid van

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Bewezenmethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur 0165-502470vanburikparket.nl

Van

PARKETBurik

Vacatures bij

jou in de buurt

Zoek en vind lokale vacatures op

www.brabantwerkt.nl

BRIDGECLUB FIJNAARTUitslag 30 maart, A-lijn: 1. Teuni-Wim Boelhouwers 60.07%; 1. Sjaan v Exel-John Groen 60.07%; 3. Jenke d Lint-Jan Tim-mers 57.64%; 4. Nel-Piet Breure 56.25%; 5. Tonny v Dis-Nel Keuter 55.90%B-lijn: 1. Greame Reijnders-Tineke Vis 63.19%; 2. Riet Neelen-Annie Reijnders 59.38%; 3. Ab Bienefelt-Ad v/d Boom 59.03%; 4. Anita-Martin Koole 57.99%; 5. Adrie Nouwen-Henk Stam 53.82%C-lijn: 1. Jeanne Post-Erna v Gils 60.33%; 2. Sjaan Oele-Klaas v Exel 55.57%; 3. Willy Timmers-Bram Huitkar 55.36%; 4. Nel Magielse-Nel v Putten 52.97%; 5. Lia Bastiaanse-Corrie v Berg 50.63%

ZBCMaandagavond 30 maart, A-lijn: 1. Carel Frerichs-Addy Frerichs 58,68%; 2. Toos Ermers-Sylvia Stoffels 57,64%; 3. Jan den Biggelaar-Jos Verheijen 56,94%; 4. Rinus Krols-Frans te Welscher 56,25%; 5. Jan v Gorp-Peter Rosendaal 55,56%B-lijn: 1. Theo vd Louw-Ruud de Vrijer 67,00%; 2. Corrie Rommens-Anneke vd Weijgaert 58,75%; 3. Anneke v Dorst-Tineke vd Krogt 55,83%; 4. Anke de Grund-Friedje Kock 53,00%; 5. Wil Walraven-Wieneke Wijnants 52,92%C-lijn: 1. Rob Reek-Lauran Verhoeven 59,75%; 2. Jan Bol-Wil de Roos 56,92%; 3. Toos vd Giessen-Mies Meuleman 55,92%; 4. Leonie Heus-Henny de Jong 54,75%; 5. Lia Lamers-Marjo de Raad 54,50%D-lijn: 1. Rieke de Kort-Jan Rottier 64,58%; 2. Rinus Wagemakers-Ria Wa-gemakers 60,42%; 3. Ad Neelen-Riet Schrauwen-Buijs 58,75%; 4. Renee de

Rooij-Reindert Roovers 55,83%; 5. Felix Goverde-Theo Neelen 55,42%Dinsdagavond 31 maart, A-lijn: 1. Thea Graven-Sylvia Stoffels 68,06%; 2. Lida v Leeuwen-Theo vd Louw 61,46%; 3. Toos Ermers-Yvonne Krielen 56,94%; 4. Jan den Biggelaar-Joke Francois 54,51%; 5. Wil Walraven-José Spiering 50,69%B-lijn: 1. Greet Aarts-Jan Rottier 63,33%; 2. Berna de Kok-Jos Verheijen 62,50%; 3. Ton Weevers-Adje Weevers 58,33%; 4. Bert Groenewegen-Nel Groenewegen 56,25%; 5. Trudy Gevers-Toos vd Giessen 54,67%C-lijn: 1. An Dingemans-Antoinette Ro-sendaal 67,55%; 2. Toon v Gurp-Ria v Gurp 62,63%; 3. Jos Beurskens-Ad Stof-meel 59,25%; 4. Toos Geldof-Ria de Jong 58,70%; 5. Renee de Rooij-Corrie Vissers* 52,71%

Afmelden tot 2 uur voor aanvang: 06-49844480. Voor info: 06-19246311.

BRIDGECLUB KLUNDERTUitslag maandag 30 maart, A-Lijn: 1. Mw Mol-Hr Schampers 60,94%; 2. Hr en Mw Jongejan 57,81%; 3. Mw v.d. Klis-Hr Nieuwkerk 52,08%; 4. Dames Buijs-v.d. Wiel 51,04%; 5/6/7. Dames Vermeulen-Viergever 50,00%; 5/6/7. Dames Bol-Verhoeven 50,00%; 5/6/7. Hr en Mw den Engelse 50,00%; 8. Dames v. Drimmelen-Goedemondt 49,48%B-Lijn: 1. Hr en Mw v.d. Hil 65,04%; 2. Dames Visser-v. Brecht 61,00%; 3. Dames v. Wouwe-Asselbergs 54,09%; 4. Hr en Mw T en T Damen 53,24%; 5. Heren Roos-v. Beek 52,00%; 6. Dames Bol-v. Eeke-

len 51,50%; 7. Hr en Mw R en T Damen 50,52%; 8. Heren Broeders-v. Schendel 49,83%

SENIORENBRIDGE WILLEMSTADUitslag 1 maart: 1. Dhr. v. Exel-Mw. v. Exel 65,97%; 2. Dhr. v.d. Linden-Mw. Frij-ters 56,60%; 3. Mw. Knook-Maris-Mw v. Dis 55,56%; 4. Mw. Graafmans-Mw. Lus-senburg 55,21%; 5. Mw. Coomans-Dhr. v. Meel 54,17%; 6. Dhr. Korpershoek-Dhr. J. Sonneveld 52,43%; 7. Dhr. Brouwers-Dhr. Maat 51,39%; 8. Mw. Oele-Mw. v. Sprundel 50,69%; 9. Mw. Dane-Visser-Mw. Knook-den Hollander 48,61%; 10. Mw. Meesters-Mw. v. Meel 48,26%; 11. Mw. Maat-Dhr. de Jager 46,53%; 12. Dhr. A. Knook-Mw. v.d. Vorm 45,14%; 13. Dhr. v. Beem-Dhr. G. Knook 36,81%; 14. Mw. Dane-Groenenberg-Dhr. Verheij 32,64%

BRIDGECLUB WILLEMSTADUitslag 2 april, lijn A: 1. Sjaan van Exel-Willy Timmers 58,75, 2. Addie Schouls-Diny Bouwens 55,00, 3. Jan A. Timmers-John Groen 52,08, 4. Nel Jonkers-Jan Sonneveld 51,04, 5. Tanna Dane-Adje Knook 50,63.Lijn B: 1. Els Kamp-Truus van Neste 60,42, 2. Tonnie Broeders-Peter Lambrechts 55,42, 3. Joke Machielse-Tineke Vis 54,58, 4. Lenneke Braber-Jan J. Timmers 53,33, 5. Klaas van Exel-Cor van der Linden 53,33.Lijn C: 1. Piet Breure-Veronica van Nieu-wenhuyzen 67,50, 2. Lia Maat-Frans Berghout 64,17, 3. Corrie Maat-Bert Maat 62,50, 4. Dingeman Kamp-Sjaan Oele 54,58, 5. Sya de Jong-Ria van Sliedregt 52,92.

BRIDGE

ZEVENBERGEN - Seolto E1 heeft zich afgelopen zaterdag weten te plaatsen voor het eerste Rood Wit International U10 Tournament. Hierin spelen ze te-gen o.a. AJAX, Juventus en Liverpool.

Tijdens de 1ste editie van het “Rood-Wit International U10 Tournament” zal de top van Europa afreizen richting het Brabantse dorp St. Willebrord. DE ‘nieuwe’ helden zullen op 9 mei hun voeten laten spreken en het talent laten sprankelen.Bij voetbalvereniging Rood-Wit is ieder-een al aan het aftellen, want de volgende

ploegen maken hun opwachting tijdens het “Rood-Wit International U10 Tourna-ment”: AJAX Amsterdam, Juventus FC, RSC Anderlecht, Liverpool FC, Paris Saint-Germain, Willem II, Club Brugge, Norwich City, ADO Den Haag, KRC Genk, VVV Ven-lo, Millwall FC, Rood-Wit. Deze ploegen worden aangevuld met teams uit de regio, die zich door middel van kwalificatietoer-nooien kunnen plaatsen. Doordat Seolto E1 een kwalificatietoer-nooi heeft gewonnen kunnen de jonge talenten van Seotlo zich gaan meten met de wereldtop.

Seolto E1 speelt tegen AJAX, Juventus en Liverpool

Talenten Seol to plaatsen z ich voor internat ionaal toernooi

ZEVENBERGEN - Op dinsdag 31 maart speelden we onze laatste wedstrijd van de wintercompetitie. Door het slechte weer hebben we de wedstrijd indoor gespeeld.

Er waren nog 7 kandidaten die nog kans-hebber waren voor het kampioenschap. Alle kandidaten verloren of meerdere par-tijen.

De uitslag van het kampioenschap wordt in de ledenvergadering bekend gemaakt.

Uitslag: 1. Zus v. Beers 327 pnt. 2. Wim v. Spronsen 318 pnt. 3. Wim Santbergen 214 pnt. 4. Hennie de Jong 209 pnt. 4. Theo Janssen 209 pnt. 6. Joke Kortsmit 205 pnt. 7. Leen Vosselman 203 pnt. 8. Frie Kortsmit 100 pnt. 9. Jan Zevenbergen 102 neg. 10. Ed Brouwer 110 pnt. neg.

Jeu de Boules Zevenbergen6e wedstr i jd wintercompeti t ie

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2014-2015, na ronde 13.

A-Teams: 1. S.B.Ponderosa 1 547,886 13, 2. Halsteren 2 545,960 13, 3. Lepelstraat 2 540,472 13, 4. de Heen 1 521,247 13, 5. Welberg 1 519,462 13, 6. Vossemeer 1 516,491 13, 7. Steenbergen 1 515,513 13, 8. S.B. Ponderosa 2 512,127 13, 9. Halste-ren 3 506,682 13, 10. Welberg 3 503,584 13, 11. Steenbergen 2 503,377 13, 12. Oud Gastel 2 498,841 13, 13. Oud Gastel 1 495,955 13, 14. Halsteren 1 495,215 13, 15. Keijenburg-1 493,561 13, 16. Welberg 2 489,035 13, 17. Halsteren 5 487,317 13, 18. Hoeven 1 485,506 13, 19. Halsteren 4 480,699 13, 20. Lepelstraat 1 404,121 13.

B-Teams: 1. de Heen 2 587,399 13, 2. de Duiventoren 2 574,492 13, 3. Steenbergen 3 568,342 13, 4. Halsteren 10 532,884 13, 5. Stampersgat 1 530,704 13, 6. Steen-bergen 5 529,003 13, 7. S.B. Ponderosa 3 526,552 13, 8. de Heen 3 521,956 13, 9. Halsteren 9 518,702 13, 10. Oud Gastel 3 518,132 13, 11. Halsteren 6 503,912 13, 12. Halsteren 8 503,110 13, 13. Oud Gastel 5 502,767 13, 14. Welberg 5 501,586 13, 15. Halsteren 7 501,057 13, 16. het Fort 1 494,663 13, 17. Welberg 4 493,492 13, 18. Steenbergen 4 491,324 13, 19. de Dui-ventoren 1 484,329 13, 20. Oud Gastel 4 480,222 13.Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

MOERDIJK - Op de woensdagmid-dagen 15 en 22 april worden voor de 35ste keer de voorrondes georgani-seerd van de Schoolatletiek West-Brabant.

Op woensdag 15 april wordt er gesport op het Red Band Sportpark van Thor in Roosendaal en op sportpark Rozenoord van Spado in Bergen op Zoom. Woensdag-middag 22 april worden de voorrondes ge-organiseerd door AVO’83 op het sportpark Albano in Oudenbosch; Diomedon op het sportpark Seringenlaan in Steenbergen; AV Groene Ster op het sportpark de Knip in Zevenbergen; en DJA op sportpark Ak-kermolen in Zundert.Een bijzondere beleving zal het voor Thor Roosendaal zijn, want op het Red Band Sportpark zal na al die jaren voor het laatst een wedstrijd worden georganiseerd voor de Schoolatletiek West-Brabant. In 2016 zal Thor haar wedstrijd van de SAW orga-niseren op de nieuwe atletiekbaan bij het Thorhonk, gelegen op sportpark Vierhoe-ven in Roosendaal.Dit jaar worden alle schoolkinderen ge-trakteerd op iets lekkers in verband met het 35 jarig bestaan van de schoolatletiek West-Brabant.

Scholieren van groep 8, 7 of 6 kunnen aan deze atletiekwedstrijden deelnemen. Zij mogen op 1 juli 2015 niet ouder zijn dan 13 jaar. Er wordt gesport op de onderdelen: 60 meter sprint; 600 meter; balwerpen; verspringen en een spectaculaire esta-

fette van 10x60 meter. Ieder schoolteam bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. Scholen die moeilijk aan het vereiste aantal deelnemers komen, kun-nen gemengde teams afvaardigen. We hebben dus jongensteams, meisjesteams en gemengde teams. Uit iedere voorronde komen finalisten voort. In totaal 32 school-teams. Deze 32 schoolteams nemen deel aan de finale in Zundert.Extra onderdelen op deze finaledag zijn: grote, gezamenlijke muzikale warming up; sfeerrijke vlaggenparade om in de Olympi-sche sferen te geraken; deelname aan het Ren-je-Rot-spel dat wordt georganiseerd door vrijwilligers van het Wereld Natuur Fonds afdeling West-Brabant. Educatie en natuurbescherming staan in dit spel cen-traal; een uitdagende Brakken trofee waar leerkrachten, ouders en scholieren geza-menlijk strijden voor de Brakken medailles.De voorrondes zijn op woensdagmiddagen van ongeveer 13.00 tot 17.00 uur.

Bezoek aan deze leuke sportieve wed-strijden is voor iedereen gratis. Dus kom je zoon/dochter, kleinzoon, kleindochter, buurmeisje, vriendje of wie dan ook aan-moedigen op de atletiekbaan. Zorg dan dat je op een van deze parken aanwezig bent. Er is gelegenheid voor een bakje koffie, thee of andere drankjes.

Schoolatletiek West-BrabantVoorrondes: 35ste edi t ie

www.brabantwerkt.nlVacatures bij jou in de buurt

Page 15: Moerdijkse Bode 08-04-2015

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

Het goedkoopst in containerverhuur

- bouw en sloopafval € 230,-- puin € 115,-- A-B hout € 110,-

Prijzen zijnincl. BTW

Het goedkoopst in container-verhuur

Bespaar snel en installeer onze app via

www.euromilieu.nl

6 m3 Container voor :

Struikhei 1 • 4714 VC Sprundel Tel: 0165-387334

• Poorten (ook automatisch)• Industriële hekwerken• Gaashekwerken• Sierhekwerken• Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl 2.99

1.09

0.99

4.99

1.99

0.99

1.4912 cm

2.9919 cm

2.9919 cm

4.9923 cm

1.9912 cm

5.9923 cm

1.4912 cm

2.9919 cm

1.99

2.99

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Lavendel

Oude Molensedijk 9, Fijnaart

Bloeiende perkplanten10-pack

Festival Colours

Vlijtig Liesje

Bloeiende perkplant in hangpot

Fuchsia

Margriet

Petunia

Zet- en drukfouten voorbehouden. OP=OP * Zie voor reguliere openingstijden www.aldi.nl.

www.aldi.nl

Bloeiende perkplant

Franse Geranium

Hortensia

Spaanse Margriet

PLANTJESMARKT

Vanaf woensdag 8 t/m zaterdag 11 april*

foto

: Pet

er H

onig

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 16 op 17 april op hettraject Dordrecht - Breda een slijptrein.Woont u in Zevenbergschen Hoek in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van hetslijpgeluid.In de nachten van 18 tot 21 april rijdt een slijptrein op het traject Roosendaal - Lage Zwaluwe. Woont u in Zevenbergen, Langeweg of Zevenbergsche Hoek in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden opwww.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

Bosschendijk 11 - 4731 DA OudenboschTel.: (0165) 31 61 11 - E-mail: [email protected]

UE48JU7000LXXN zwart 121 cm LED televisie, 48 inch, resolutie: 3.840x2.160 pixels, Full HD, 4K resolutie, Quad Core processor, 1.300 Hz-Technologie, Dolby Digital Plus, internet TV, SmartTV

BOSCH WASAUTOMAAT 6 kg laadvermogen, max 1.400 toerental/min, Eindtijd keuze, Programmaverloop weergave, Resttijdaanduiding, ActiveWater, Aquastop, energieklasse A+++, breedte: 600 mm, hoogte: 848 mm, diepte: 590 mm

TIJDENS DE HAVENFEESTENOOK OP ZONDAG GEOPEND

VAN 12.00 UUR TOT 16.30 UUR

Speciale Havenfeesten-aanbieding

20% KORTING OP ALLE WITGOED

OP ZATERDAG 11 APRIL EN ZONDAG 12 APRIL

van €499 399

inruil oude tv mogelijk 1699

Tevens introductie modellijn 2015 Samsung LED televisies

Page 16: Moerdijkse Bode 08-04-2015

De grootste in kleine prijzen

VARIETYGAREN6 kleuren per bol100% acryl100 gram

CANVASTUINDOEK keuze uit diverse designs60x60 cm

100x100 cm 3.49

139

PALMOLIVESHAMPOO diverse soorten350 ml

JONGENST-SHIRTdiverse trendy printskatoenmaten 92-164

549

199 1595

329

VARO LI-IONGRAS/HAAGSCHAARvoor het bijwerken van b.v. graskanten en buxushagen, compleet met gras- en buxusmes met krachtige 7.2V Li-Ion accu

7 STANDENTUINSTOELaluminium frametextileen zitting

1995

129

HOUTENDIENBLADwit of taupe58x58 cm

HARIBOUITDEELZAKhappy mix, fun mix of Maoam festival325 gram

169

179

PRIJSDOORBRAAK

EUROPESE TOPKWALITEIT

SPECTRUMTUINHOUTBEITSvoor bescherming van al het buitenhoutwaterafstotend en weerbestendigdonkerbruin2.5 liter

TUINSTOELKUSSEN hoge rug diverse varianten117x45x5.5 cm6.99

BLOK KWAST12 cm0.79

JONGENSSWEATSHORT katoenmaten 92-1462.99

XL FORMAAT

Page 17: Moerdijkse Bode 08-04-2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 8 april t/m dinsdag 14 april 2015

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

DAMES TOPOF SINGLETdiverse variantenkatoen/elastancomfortable fitmaten S-XXL

DAMES/HERENFLEECE VESTdiverse uni kleurenmaten M-XXXL

249

058

C.LIGHTBUITENLAMPmuurlamp 30 cm ofstaande lamp 45 cmRVS, max. 40 watt, E27, grote fittingexcl. lichtbron

COCA COLAFRISDRANKregular, light of zero 375 ml trayprijs = 6.96

PROLECTRIX VACUUMRAAMREINIGERlichtgewicht en compact, 3.7V, oplaadbaar,ingebouwd waterreservoir van 150 ml, 20 minuten onafgebroken gebruikinclusief sprayflacon en microvezel poetsdoek

UITZOEKENBIJOUXkeuze uit diverse oorbellen, armbanden of kettingen

799

2295

079

DAMES/HERENHORLOGEdiverse variantenluxe edition Watch It!

449

KUNSTGRASrealistische en luxe uitvoeringEuropese topkwaliteit 100x200 cm

1595

599

BELDRAYRAAMWISSER diverse kleurenmet spray200 ml 3.39

BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL

NIET VAN ECHT TE ONDERSCHEIDEN

MUURLAMPLEDRVS, max. 1.5 watt220-240V7.99

WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Page 18: Moerdijkse Bode 08-04-2015

sport

pAGINA 18

ZEVENBERGEN - Vanmiddag stond de voor Seolto 1 belangrijke wedstrijd tegen De Alblas uit Ablasserdam op het programma in 3D West-II.

Seolto begon slecht en ongeconcentreerd aan de wedstrijd. Dit resulteerde dan ook na 6 minuten in de 0-1 voor de Albasser-dammers. Een voorzet van rechts werd bij de 2e paal volledig vrijstaand ingekopt door een voorwaartse van De Alblas, zon-der dat er een verdediger van Seolto aan te pas kwam. Het eerste wapenfeit voor Seolto was pas na 20 minuten waar te ne-men. Sebastiaan Stoop nam een afgesla-gen bal in een keer op de pantoffel, maar zijn schot miste precisie en smoorde in het vangnet. De Alblas bleef de gevaarlijkste ploeg, maar echte kansen leverde dat niet op. Seolto beperkte zich tot snelle uitval-len, maar ook deze werden snel in de kiem gesmoord door de hechte verdediging en middenveld van de Ablasserdammers. Na een half uur kwam Seolto beter in de wedstrijd wat resulteerde in wat kansjes voor Patrick de Klerk (doelpoging bij de 2e paal) en Sebastiaan Stoop (net een teen-lengte te kort). Na 35 minuten was het wel raak voor Seolto. Een voorzet van links van Patrick de Klerk werd binnengetikt door Sebastiaan Stoop, 1-1. De storm van De Alblas was gaan liggen en Seolto nam

steeds meer het heft in handen. Een vrije trap net voor de zestien meter werd door Kjeld den Braber in de handen van de kee-per geschoten. Ruststand 1-1.Na rust bleven de verhoudingen in balans. Beiden ploegen kregen wat kansjes; bij De Alblas een inzet op de lat en een omhaal van Sebastiaan Stoop werd ternauwer-nood onschadelijk gemaakt door de keeper van De Alblas. Na 75 minuten kwam De Al-blas erg gelukkig op voorsprong. Een voor-zet vanaf links werd helemaal verkeerd geraakt door een speler van De Alblas, maar deze verdween wel heel ongelukkig over keeper Rob de Wagt in het doel, 1-2. Als je eenmaal in de hoek zit waar de klap-pen vallen, dan vliegen zulke ballen er ge-woon in. Seolto drong het laatste kwartier aan, maar kreeg geen bres geslagen in de hechte muur van De Alblas. Alles en ieder-een bij Seolto ging naar voren, waardoor De Alblas ook steeds meer ruimte kreeg voor de tegenaanval. Toch was het Joshua Broeders die een fout in de verdediging van de tegenstander genadeloos afstrafte. Hij onderschepte een voorzet en draaide de bal schitterend in de kruising, 2-2. Hierna kregen beide ploegen nog kansjes op de overwinning, maar verder dan een 2-2 gelijkspel kwam men niet meer.

Uitslagen

De Fendert E2-Seolto E1 3-5Seolto E3-Hoeven E4 2-3Cluzona F1-Seolto F1 0-7De Fendert MP3-Seolto MP2 3-3Seolto D1-Right’Oh D1G 1-2Seolto MP1-Beek Vooruit MP2 3-10SJO Prinsl. F2-Seolto F2 2-1Hoeven D3-Seolto D2 2-2Seolto 5-Good Luck 6 0-6Seolto 1-De Alblas 1 2-2Seolto A1-VVR A2 6-1

Programma woensdag 8 aprilSeolto E2-Virtus E4Zaterdag 11 aprilBeek Vooruit MP2-Seolto MP1Seolto MP2-De Fendert MP3Seolto F1-Cluzona F1Seolto F2-SJO Prinsenland F2Seolto E1-De Fendert E2Virtus E4-Seolto E2Hoeven E4-Seolto E3Right’Oh D1G-Seolto D1Seolto D2-Hoeven D3Seolto C1-Roosendaal C5DSE B1-Seolto B1WVV’67 A1-Seolto A1Seolto 5-De Fendert 4Seolto 4-Sliedrecht 7Zwaluwe 4-Seolto 3Seolto 2-VVR 2Seolto 1-Zwervers, IJVV de 1

Seolto 1 en De Ablas in evenwichtJoshua Broeders redt met pracht ig doelpunt één punt

ZEVENBERGSCHEN HOEK - DHV heeft Paaszaterdag 4 april de wedstrijd te-gen de Zwervers Rotterdam met 2-3 gewonnen.

Op het hobbelige en maximaal in lengte uitgemeten veld, werd in de 1e helft door beide teams meestal de lange bal ge-speeld. De 1e kans was voor de Zwervers, maar Stephan redde bekwaam. Hierna kreeg DHV 3 scoringskansen. Op een klutsbal reageerde Bergain na 17 minuten attent: 0-1. Ook de Zwervers kreeg zijn kansen. Toen Jesper zich in de 37e min. verkeek op een diepe bal en vervolgens Yannick Esajas, tot dan de gevaarlijkste aanvaller, in de achtervolging vloerde kon scheidsrechter Knuppe niets anders be-sluiten dan de rode kaart te tonen. DHV met 10 man verder en na rust een Zwer-vers, wat via de vleugels de DHV-defensie

constant onder druk hield. Toch kwam DHV in de 48 min. eerst op 0-2 (assist Dennis op Kees) en 1 minuut later kwam Elias in vrije scoringspositie, maar zijn inzet kon de doelman eenvoudig keren. Toen vlak hier-na de Zwervers op 1-2 kwam, moesten 10 DHV’ers onder aanvoering van Bergain en Thomas de meubelen redden. Toen 6 min. voor tijd Housni uitgleed en ongelukkig één van de Zwervers-aanvallers binnen de 16m. vloerde (penalty 2-2), leek een gelijk-spel het hoogst haalbare. Het was uitblin-ker Thomas die alles of niets wilde spelen en in de 7e min. blessuretijd 3x ten aanval trok. Nadat hij eerst op de het hoofd van de keeper had geschoten, kapte hij 1 mi-nuut later bij een volgende DHV-aanval een verdediger uit en scoorde beheerst in de verre hoek: 2-3. Een heroïsche overwin-ning die voorlopig uitzicht geeft op de na-competitie. Zaterdag 11 april uitwedstrijd

tegen GSC/ODS in Dordrecht.

Uitslag juniorenZaterdag 4 aprilDHV B1-Wernhout B2 0-4DHV D1-Advendo D1 3-0DHV E1-SCO/TOFS E2 1-3 DHV F1-Baronie F5 1-5Noordhoek MD1-DHV MD1 0-5SeniorenZwervers- DHV 1 2-3Programma seniorenZaterdag 11 april 14:30 GSC/ODS 1-DHV 114:30 DHV 2-Zwaluwe 5Junioren10.15 Good Luck B1-DHV B111.00 Advendo D1-DHV D108.30 SCO/TOFS E2-DHV E112.30 Baronie F5-DHV F109.30 DHV MD1-Noordhoek MD1

DHV 1 pakt drie punten in de blessuretijd

OUDEMOLEN - Bij kruisboogvereni-ging Geen Moed Verloren in Oudemo-len is geschoten om de koningstitel op zondag 5 april.

Negen leden waren aanwezig om actief aan de wedstrijd deel te nemen. Na de eerste serie van 15 schoten waren het Cees de Kock en Kees van Beers die sa-men de ranglijst aanvoerden met 145 pun-ten. De 2e serie moest de beslissing bren-gen. Kees van Beers verbeterde zijn 1e serie en schoot 146 punten, Cees de Kock viel sterk terug en schoot 140 punten. Hier-door nam Corne’ van Beers zijn kans door de hoogste serie van de dag te schieten; 147 punten behaalde hij, uiteindelijk de 2e plaats. Cees de Kock en Wilco van Beers behaalden de 3e plaats met 285 punten.

1. Kees van Beers 145+146 = 291 punten; 2. Corne’van Beers 142+147= 289 punten; 3. Wilco van Beers 143+142= 285 punten; 3. Cees de Kock 145+140= 280 punten; 5. Lian van Beers 140+144= 284 punten; 6. Din Bram 130+126= 256 punten; 7. David Bram 118+137= 255 punten; 8. Jack Heck 126+124= 250 punten; 9. John de Blaay materiaal pech.

Na het nuttigen van de paaseitjes, kon voorzitter Cees de Kock de koningsprijs voor de 3e achtereenvolgende keer aan Kees van Beers overhandigen, Lian van Beers ontving als beste dame een taart voor haar prestatie. Hiermee is het zo-merseizoen weer geopend en kan er elke woensdagavond en zondagmorgen ge-schoten worden in Oudemolen.

Kees van Beers is Koningbij Geen Moed Verloren

Voorzitter Cees de Kock overhandigd de Koningsprijs aan Kees van Beers

MOERDIJK - Op 29 maart was de finale ronde van de Regio zwemcompetitie. Hieronymus 2 startte dit seizoen in de hoogte regioklasse. In zwembad de Stok werd het seizoen met een mooie wedstrijd afgesloten. In Roosendaal waren de teams van SBC2000 uit Bre-

da en de Vennen uit Dongen te gast.

Wesley Beck, coach van de Hieronymus-minioren zwom deze wedstrijd zelf ook 2 races. Op de 50m vrije slag haalde hij een pr en een bronzen medaille. Op de 200m wisselslag zwom hij de 4de tijd. Rinz van

der Staal haalde een bronzen medaille op de 100m wisselslag, werd 4de op de schoolslag maar zwom daar wel een pr. Sarah Uuldriks startte buiten mededinging op deze race. Op zowel de 50m vrije slag als de 100m wisselslag zwom ze een pr.Naast de individuele afstanden waren er ook estafettes: Amber, Anne, Kim en Me-lissa werden 4de op de 4*50m vrije slag; Kelly, Jessie, Lisa en Sophie werden op deze afstand 2e. Stijn Said, Sebastiaan en Sander werden 2de op de 4*50m wis-selslag. Jan Douwe, Anne, Said, Sophie, Sander, Margaux, Erik en Lotte werden op de 8*50m vrije slag gemengd 4de; Kevin, Jessie, Stijn, Lisa, Srbastiaan, Kelly, Bram en Linda werden op deze afstand 3de.Het jongste team: Owen, Lotte, Sven en Lieke won de 4*25m schoolslag gemengd.Ga voor meer informatie en de complete uitslag naar de website www.zpv-hiero-nymus.com of kijk op facebook zpvhiero-nymus.

Mooie races bij zwemcompetitie

Rinz van de Staal.

ZEVENBERGEN - Zaterdag 11 april rijden de randoneurs naar Oud Beijerland een rit van 125 km, vertrek 8.00 uur. De toerrijders rijden Veenendaal-Veenendaal een rit van 105 km, vertrek 7.00 uur. De recreanten rijden naar Galder een rit van 60 km, vertrek 8.55 uur.

Zondag 12 april rijden de randoneurs naar Steenbergen een rit

van 65 km, vertrek 9.00 uur. De recreanten rijden dan de Meer-mintocht een rit van 60 km vertrek 8.55 uur. De toerrijders rijden naar Jagersrust een rit van 60 km vertrek 9.05 uur.Alle ritten starten vanaf sportpark ‘De Knip’ in Zevenbergen. Ui-teraard is het mogelijk om eens mee te fietsen. Kom dan op een vertrektijd naar het sportpark en sluit u aan.

Ritten TWC Zevenbergen

NOORDHOEK - Drie Smash’70 teams hebben vrijdag 3 april succesvolle thuiswedstrijden gespeeld.

Team 1 trad aan tegen de Back Hands uit St. Willebrord en zegevierde met 8-2. Albert van Dueren den Hollander en Ludo Gommers bleven ongeslagen en Pierre Uit-dehaag en het dubbel zorgden voor 2 extra punten. Vanwege het feit dat hun directe concurrent, ODT uit Roosendaal, met de-zelfde cijfers heeft gewonnen, blijft team1 op 1 punt achter de koploper staan. Met nog 3 wedstrijden te gaan is de spanning aanwezig.Team 2 speelde tegen het Markiezaat uit Bergen op Zoom en wist met 7-3 te winnen. Theo Coppens en Joris Gerritsen speelden foutloos en ook hier werd het dubbel ge-wonnen. Helaas kon Sander van Dongen

ondanks enkele spannende wedstrijden geen punten toevoegen. De achterstand op de koploper is 2 punten gebleven, ook in deze poule is het nog spannend.Team 3 speelde ook tegen een team van het Markiezaat en heeft via 3 punten van Corné Polak, 2 punten van Wim Hopmans en het gewonnen dubbel een 6-4 overwin-ning geboekt. Chris Keijzer bleef deze keer helaas, ondanks 2 5-gamers en 1 4-gamer, zonder punten. Door deze uitslag is team 3 de nummer 2 op 1 puntje genaderd. Ook in deze poule is het dus nog spannend. Plaats 2 geeft recht oSmash’70p een promotie wedstrijd.Vrijdag 10 en zaterdag 11 april staan 3 uitwedstrijden op het programma tegen respectievelijk Hotak (Hoogerheide), Back Hands (St. Willebrord) en Smash76 (St. Annaland).

Tafeltennis Smash’70 knalt in het paasweekeinde

ZEVENBERGEN - Het driebandenteam Stuc Bedr Kanters speelde vrijdag 3 april uit tegen Ossekop in Zundert.

Het team van Kanters kon bij winst kam-pioen worden. Maikel, bord 4 met 20 ca-ramboles, won zijn partij in 55 beurten. Zijn tegenstander Marcel van Praat wist 13 caramboles te maken. Maikel speelde een goede partij, maar de laatste caram-boles gingen moeizaam. Marjo, bord 3 met 25 caramboles, moest spelen tegen Dave Hertoghs. Marjo won de partij eenvoudig en speelde erg sterk. In 40 beurten wist hij uit te spelen. Marjo maakte ook nog een knappe serie van 7. Tussenstand 4-0. Het team van Kanters is al met één been kampioen.Jos of Wim moest zijn partij te winnen. Wim, kopman, met 30 caramboles moest

tegen Jos Havermans. Aan het begin ging het gelijk op, maar Wim speelde sterk en speelde uit in 48 beurten. Bij deze tus-senstand was het team van Kanters al kampioen. Het zou wel mooi zijn als Jos zijn partij nog kon winnen. Jos, bord 3 met 25 caramboles, was nog bezig tegen Ruud Vermeulen. Jos miste erg veel en het zat niet mee. Zijn tegenstander had wat meer geluk en maakte zo zijn puntjes. Hij maakte uit in 47 beurten en Jos had maar 10 ca-ramboles gemaakt. Eindstand 6-2. Kanters Kampioen.Het team Ossekop feliciteerde netjes en ze kregen ook nog een mooi bos bloemen. De laatste wedstrijd wordt thuis gespeeld tegen De Distel op vrijdag 10 april. Eens kijken of het team van Kanters het seizoen mooi kan afsluiten. Na de wedstrijd wordt het kampioenschap gevierd.

Stuc Bedr Kanters kampioen

Page 19: Moerdijkse Bode 08-04-2015

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Voordelig Verbouwen i.v.m. 6% BTW op ARBEID!

Verlengd tot 1 juli 2015

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

• Verwijderen van verf- en laklagen. • Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk.• Keukenrenovatie.• Stoelenmatten en webbing.

Zevenbergschen HoekTel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl

Kom langsvoor een

proefrit!

Zero turnmaaiersZitmaaiersRobotmaaiersHeggenscharenTrimmersTuinfrezen

Koop bij de man die het ook repareren kan!

Dekkers Machinehandel vofvoor al uw tuin en parkmachinesnoordhoeksestraat 1, oud Gastel, tel. 0165 - 314214, www.dekkersendekkers.nl

robotmaaiers

tweewieltractorenen Feesmachines

compacttractorennieuw en Gebruikt

houtversnippermachineskantensnijdersook zelFrijdend

compacttractorendieselFrontmaaiers

Green-technoloGYproFessionele, milieu-vriendelijke en zeer krachtiGe werktuiGen

Het adres voor aluw tuinmachines

gazonmaaiers en tuintractoren.zowel opvang als recycler en zero-turn maaiers.

5 JAAR GARANTIE

VOOR AL UW TUIN EN PARKMACHINESNoordhoeksestraat 1, Oud Gastel, Tel. 0165 - 314214, www.dekkersendekkers.nl

Dekkers Machinehandel vof

Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 [email protected]

www.VanStr ienHoveniers .n l

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Sierbestrating

Profiteer nu van het 6% BTW tarief

Profi teer tot 1 juli nog van het 6% BTW tarief

SAVELKOULSTuinhout

bel voor gratis folderSchansdijk 2 Zevenbergen

Tel. 0168 - 324 719www.savelkoulstuinhout.nl

SAVELKOULS TUINHOUT

Tuinschermen Grenen 180x180 cm

NU € 39,99 p. stuk

Trampolines

Speeltoestellen bel voor gratis folder Schansdijk 2 Zevenbergen

Tel. 0168-324 719 www.savelkoulstuinhout.nl

SAVELKOULS TUINHOUT

Tuinschermen Grenen 180x180 cm

NU € 39,99 p. stuk

Trampolines

Speeltoestellen bel voor gratis folder Schansdijk 2 Zevenbergen

Tel. 0168-324 719 www.savelkoulstuinhout.nl

SAVELKOULS TUINHOUT

Tuinschermen Grenen 180x180 cm

NU € 39,99 p. stuk

Trampolines

Speeltoestellen bel voor gratis folder Schansdijk 2 Zevenbergen

Tel. 0168-324 719 www.savelkoulstuinhout.nl

TuinschermenGrenen 180x180 cm

NU € 39,99 p. stuk

Trampolines

Speeltoestellen

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

snuffelmarkt goes11 april

ZeelanDHallen *9.00-16.30 uur

gratis parkeren

www.kloosterblokje-willemstad.nl

• Vanaf € 179.500 von• Reeds 70% verkocht• Start bouw najaar 2015

Informatie & verkoop

WG Makelaars Fijnaart, 0168 47 70 77

Bon Makelaardij Zevenbergen, 0168 33 58 55

Royale rij- en hoekwoningen

Kloosterblokje IV Willemstad

Verkoopbijeenkomst op 18 april 10.00-12.00u, op de bouwplaats, Steenpad in Willemstad

1 Star Trek First ContactTo boldly go where no one’s gone before?

Dan durf jij je vast wel te verdiepen

in het dagelijks leven van Carla (45, kanker)?!

Page 20: Moerdijkse Bode 08-04-2015

sport

pAGINA 20

Uitslagde Fendert D3-Gesta D2 3-1de Fendert E2-Seolto E1 3-5de Fendert MP3-Seolto MP2 3-3de Fendert B2-Prinsenland B1 1-8de Fendert D1-Meto D1 2-3de Fendert MP1-SVC MP1 7-4de Fendert MD1-DVO’60 MD1 2-3de Fendert D2-Cluzona D2 2-2de Fendert MB1-Neerlandia’31 MB1 3-0de Fendert 2-TVC Breda 2 3-1de Fendert C2-Rillandia C1 0-1Steenbergen E4-de Fendert E4 8-1Meto F1-de Fendert F1 4-1Alliance F3-de Fendert F2 15-2Roosendaal F10-de Fendert F3 0-13DVO’60 E1-de Fendert E1 4-3Zwaluwe MP2-de Fendert MP2 0-16Wernhout F3-de Fendert F4 0-4Unitas’30 C2-de Fendert C1 2-3Kruiningen 1-de Fendert 1 3-1Rood Wit A1-de Fendert A1 2-2Programma Woensdag 8 aprilKapelle D1-de Fendert D1 19.15Zaterdag 11 aprilde Fendert E1-DVO’60 E1 08.4de Fendert E4-Steenbergen E4 08.45de Fendert F1-Meto F1 08.45de Fendert F2-Alliance F3 08.45

de Fendert F4-Wernhout F3 09.30de Fendert D1-BSC D1 10.00de Fendert F3-Roosendaal F10 10.15de Fendert MP2-Zwaluwe MP2 10.15de Fendert A1-Roosendaal A2 11.00de Fendert 2-Rijsoord 3 12.00de Fendert 1-DFS 1 14.30de Fendert VR1-Tholense Boys/WHS VR1 14.30DVO’60 MD1-de Fendert MD1 08.45Seolto E1-de Fendert E2 09.15 Seolto MP2-de Fendert MP3 19.15BSC E4-de Fendert E3 09.45SVC MP1-de Fendert MP1 10.00DSE E5-de Fendert E5 11.15Cluzona D2-de Fendert D2 11.45Gesta D2-de Fendert D3 12.00 WHS 3-de Fendert 3 12.30Kogelvangers B1-de Fendert B2 12.30Neerlandia’31 MB1-de Fendert MB1 12.45Virtus B4-de Fendert B3 13.00RSV C1-de Fendert C2 13.00Roosendaal C3-de Fendert C1 13.15Seolto 5-de Fendert 4 14.30Oranje Blauw’14 2-de Fendert 5 14.30Tholense boys B1-de Fendert B1 14.30Zondag 12 aprilde Fendert 3 (zo)-Nw. Borgvliet 6 10.00de Fendert 2 (zo)-Klundert 2 11.00de Fendert VR1 (zo)-Terneuzen VR1 11.00

VV de Fendert 1 thuis

Uitslag seniorenNOAD’67 VR1-Noordhoek VR1 za 4-Uitslag jeugdNoordhoek A1-DIA A2 0-1Noordhoek C1-MOC’17 C7 0-5METO D2-Noordhoek D1 0-2Noordhoek MD1-DHV MD1 0-5Noordhoek E1-NOAD’67 E1 4-4De Schutters F1-Noordhoek F1 5-1Programma Zaterdag 11 aprilOMC VR2-Noordhoek VR1 za 11.30 uurNoordhoek A1-BSC A3 14.30 uur

Lepelstraatse Boys C1-Noordhoek C1 09.30 uurNoordhoek D1-METO D2 12.00 uurDHV MD1-Noordhoek MD1 09.30 uurNOAD’67 E1-Noordhoek E1 10.00 uurNoordhoek F1-De Schutters F1 09.45 uurZondag 12 aprilNoordhoek 1-WVV’67 1 14.30 uurNoordhoek 2-Hoeven 3 11.30 uurDivo 3-Noordhoek 3 11.00 uurAchtmaal VR2-Noordhoek VR1 zo 12.00 uur

VV Noordhoek 1

STANDAARBUITEN - Ondanks de aanwezigheid van een flink aantal SVC-supporters, is de A1 op 6 april gestrand in de kwartfinale van de KNVB-beker.

Zover komen in de bekercompetitie is een prima prestatie van de oudste jeugd. Maar als men er zo dichtbij is, dan wilt men ook de finale halen. De A1 begon fel aan de wedstrijd, wat al na zo’n 20 seconden voetballen resulteerde in een goede kans, welke helaas onbenut bleef. SVC was beter en vele malen dreigender dan de te-genstander gedurende de 1e fase van de wedstrijd. Na 10 minuten kreeg Kapelle een vrije trap. Deze werd goed ingedraaid richting de 2e paal en werd verwerkt tot een doelpunt. 0-1 Na 11 minuten kreeg Kapelle een corner. Deze kwam wederom bij de 2e paal terecht en ook deze bal werd verwerkt tot doelpunt. 0-2 Hierna werd SVC A1 sterker en sterker, wat resulteerde in een aantal goede mogelijkheden. Maar helaas geen doelpunten. Na de rust zette SVC A1 alles op alles om de stand nog gelijk te trekken of misschien zelfs wel de winst binnen te halen. Extra aanvaller werd ingebracht en voortdurend werd de aanval gezocht. Maar het mocht niet meer baten, SVC A1 verliest in de kwart finale

van de KNVB beker van Kapelle. Uitslag jeugd Zaterdag 4 april SVC A1-Roosendaal A2 2-2Zwaluwe D1-SVC D1 0-1Alliance E3-SVC E1 11-1Hoeven E5-SVC E2 6-3DIOZ F1-SVC F1 2-1SVC F2-Victoria F3 3-2De Fendert MP1-SVC MP1 7-4Maandag 6 april SVC A1-Kapelle A1 0-2Programma jeugd Zaterdag 11 april Klundert A1-SVC A1 12.00SVC C1-Rillandia C1 12.30SVC D1-Zwaluwe D1 12.15SVC E1-Alliance E3 10.30SVC E2-Hoeven E5 10.30SVC F1-DIOZ F1 09.30Victoria F3-SVC F2 09.00SVC MP1-De Fendert MP1 10.00Programma senioren Zondag 12 april DIOZ 1-SVC 1 14.30FC Bergen 3-SVC 2 12.00SVC 3-De Schutters 2 10.00Roosendaal 12-SVC 4 12.30SVC 5-Schijf 3 09.45Zundert Vr3-SVC Vr1 10.00

Ingelaste ledenvergaderingAangezien v.v. S.V.C. dringend op zoek was naar nieuwe bestuursleden en voorname-

lijk een voorzitter, was er donderdagavond 26 maart een ledenvergadering ingelast om een nieuw bestuur te kiezen. Er waren in de kantine aan de Dr. Poelstraat totaal 44 leden aanwezig. Secretaris Johan van de Klundert opende de vergadering om 21.30 uur. Allereerst bedankt hij de af-tredende bestuursleden, die als interim bestuur heeft opgetreden tot dat er een nieuw bestuur gevormd kon worden. Het bestuur zal vanaf heden bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle overige zaken worden door de com-missies ingevuld.De kandidaat voor het voorzitterschap Peter Magielse werd voorgesteld aan de aanwezige leden. Voor de functie van penningmeester heeft Rein Verhulst zich aangemeld, met dien verstande dat hij de functie tijdelijk wil uitvoeren, tot er een de-finitieve kandidaat gevonden is.De kiescommissie werd aangesteld met als leden Ramon Verhulst en Roel van Vie-gen. Na het tellen van de stemmen bleek dat de meerderheid van de aanwezige le-den instemde met Peter Magielse als voor-zitter en Rein Verhulst als penningmeester. Het bestuur van v.v. S.V.C. bestaat nu uit; Peter Magielse (voorzitter), Johan van de Klundert (secretaris) en Rein Verhulst (pen-ningmeester).

SVC A1 uit de KNVB beker

WILLEMSTAD - In de thuiswedstrijd tegen ZSC’62 (Scharendijke) begon Kogelvangers weinig inspirerend. Wellicht met de gedachte nog bij de 0-6 overwinning op deze tegenstan-der in de uitwedstrijd leek de gedach-te gevoed te worden, dat dit varkentje zichzelf wel zou wassen en dat voor de Willemstadters een gemakkelijke overwinning in het verschiet lag.

Al in de 10e minuut zette Marc Gorter goed door in het centrum, waarna hij de bal op de meegelopen Cedric Opschoor passte die vanaf de rechterkant het strafschopge-bied in sprintte, de bal met een gerichte schuiver achter de keeper in het doel liet verdwijnen. Behalve een iets te zachte kopbal van Marc Gorter op een prima voor-zet van Bas Nieuwdorp liet Kogelvangers in de 1e helft weinig meer zien. In de 35e minuut moest de Willemstadse goalie echter het antwoord schuldig blijven toen Barry van de Stel van ZSC de bal over hem heen lobte en de gelijkmaker scoorde. In de 2e helft probeerde Kogelvangers, met de wind in de rug, druk op het doel van de uitstekende keepende doelman van ZSC op te voeren maar wist niet te scoren. Dit deed na een snelle uitbraak ZSC in de 55e minuut wel. Waar in 1e instantie de paal nog uitkomst bood, werd vervolgens uit de rebound de 1-2 gescoord door club-topscoorder Robin Provoost. Te gehaast,

te onnauwkeurig en zonder duidelijk plan trachtten de Willemstadters ZSC op de knieën te krijgen, maar juist vanwege het ontbreken van overleg bij de thuisploeg hielden de Zeeuwen eenvoudig stand met een puntendeling als resultaat.Door het verlies van Duiveland tegen Hel-levoetsluis stijgt Kogelvangers wel naar de 5e plaats, maar als men in de komende wedstrijden meer punten wil pakken zal toch uit een ander vaatje getapt moeten worden.

Uitslag junioren Woensdag 1 aprilKogelvangers B1-Steenbergen B2 0-1Uitslag senioren Donderdag 2 aprilThe Gunners 2-Kogelvangers 2 6-0Zaterdag 4 april Kogelvangers 1-ZSC’62 1 2-2Kogelvangers 3-Sprundel 2 2-3Uitslag junioren Zaterdag 4 aprilKogelvangers C1-WVV’67 C1 0-0DVO’60 C3-Kogelvangers C2 4-1Zaterdag 4 april (vriendschappelijk)WHS B1-Kogelvangers B1 0-6Uitslag pupillen Zaterdag 4 aprilBSC D1-Kogelvangers D1 0-1Kogelvangers D2G-BSC D2 uitgesteldBSC E3-Kogelvangers E1 5-2Hoeven E2-Kogelvangers E2 2-2

Terheijden F1-Kogelvangers F1 2-6Internos F4-Kogelvangers F2 7-1Raamsdonk F2-Kogelvangers F3G 5-0Kogelvangers F4-Steenbergen F5 0-4Kogelvangers MP1-SJO Prinsenland MP1 afgelastRoosendaal MP2-Kogelvangers MP2 7-1

Programma senioren Zaterdag 11 aprilKogelvangers 1-Krabbendijke 1 av.14.30uInternos 2-Kogelvangers 2 av.14.45uProgramma junioren Kogelvangers B1-De Fendert B2 av.12.30uKogelvangers C1-Smerdiek C1 av.14.30uKogelvangers C2-Virtus C3 av.12.00uProgramma pupillen FC Bergen D1-Kogelvangers D1 av.10.15uBSC D2-Kogelvangers D2G av.09.30uKogelvangers E1-BSC E3 av.10.30uKogelvangers E2- Hoeven E2 av.10.30uKogelvangers F1-Terheijden F1 av.09.00uKogelvangers F2-Internos F4 av.09.00uKogelvangers F3G-Raamsdonk F2 av.09.00uSteenbergen F5-Kogelvangers F4 av.10.00uSJO Prinsenland MP1-Kogelvangers MP1 av.10.30uKogelvangers MP2-Roosendaal MP2 av.11.00uProgramma senioren Dinsdag 14 aprilDe Fendert 1-Kogelvangers 1 av. 20.00u

Kogelvangers niet scherp genoeg

UitslagZaterdag 4 aprilVirtus 1-Bavel 1 4-2Virtus 2 za-The Gunners 6 za 2-7Zundert G2-Virtus G1 8-3Terheijden A1-Virtus A1 3-1NSV A1-Virtus A2 6-0Virtus B3-MOC’17 B5 3-1DIA C3-Virtus C2 4-0Virtus D2-DVO’60 D2 4-0Virtus D3-DOSKO D2 3-3Internos D5-Virtus D4 0-6Alliance E1-Virtus E1 5-2Virtus E2-Klundert E1 0-4Virtus E3-Internos E2 1-1Virtus E5-Oosterhout E4 0-7Virtus E6-DSE E6 4-5Tholense Boys F1-Virtus F1 3-3SC Welberg F1-Virtus F2 8-2RSV F2-Virtus F3 2-4Virtus F4-Bavel F3 1-4Virtus F5G-Zwaluwe F3 5-2Virtus F6-SC Gastel F4 1-0Virtus VR1 zo-MOC’17 VR1 zo 4-1

OJC ROSMALEN MC1-Virtus MC1 5-1Virtus MD1-SC Gastel MD1 1-5ProgrammaWoensdag 8 aprilCluzona D2-Virtus D3 19.30Seolto E2-Virtus E4 19.00Virtus C1-NAC Breda C2 19.00Donderdag 9 aprilVirtus B4-Tholense Boys B2 19.30JEKA D2-Virtus D1 18.30Zaterdag 11 aprilHalsteren 5 za-Virtus 2 za 15.00VVR A1-Virtus A1 14.30Virtus A2-VVC’68 A1 12.45Drechtstreek B1-Virtus B1 12.00Virtus B2-SJO Prinsenland B1 11.15BSC B3-Virtus B3 12.15Virtus B4-De Fendert B3 13.00Virtus C1-Sprundel C1 14.30Virtus C2-TVC Breda C2 12.45Kogelvangers C2-Virtus C3 12.00Virtus D1-DIA D1 10.00DVO’60 D2-Virtus D2 10.00DOSKO D2-Virtus D3 10.30

Virtus D4-Internos D5 10.00Virtus E1-Alliance E1 10.00Klundert E1-Virtus E2 08.45Internos E2-Virtus E3 08.45Virtus E4-Seolto E2 09.00Oosterhout E4-Virtus E5 08.30DSE E6-Virtus E6 10.15Virtus F1-Tholense Boys F1 10.00Virtus F2-SC Welberg F1 09.00Virtus F3-RSV F2 09.00Zwaluwe F3-Virtus F5G 10.30SC Gastel F4-Virtus F6 09.00Virtus VR1 za-Peursum VR1 za 14.30Virtus MB1-Bavel MB1 11.00Virtus MC1-OJC ROSMALEN MC1 11.15SC Gastel MD1-Virtus MD1 10.30Virtus M1-Sprundel M1 10.00Zondag 12 aprilVeerse Boys 1-Virtus 1 14.30Hoeven 2-Virtus 2 12.00Virtus 3-Groen Wit 2 12.00Virtus 4-SC Amstelwijck 3 12.00Virtus 5-OVV’67 5 10.00Bavel VR3-Virtus VR1 12.00

Belangrijke winst Virtus

UitslagZaterdag 4 aprilTPO/VOV D1G-Oranje Blauw’14 D1 2-12Zwaluwe E2G-TPO/VOV E1 6-4TPO/VOV F1-SCO/TOFS F2 1-9TPO/VOV F2-Halsteren F4 3-0Maandag 6 aprilPCP 1-TPO 1 4-2TPO/VOV C1-Internos C4 3-2TPO/VOV D1G-Gesta D2M 0-0JEKA MP7M-TPO/VOV MP1 15-7

ProgrammaWoensdag 8 april18.45 uur TPO/VOV F1-BSC F2Zaterdag 11 april

11.00 uur TPO/VOV B1-Vivoo B109.30 uur TPO/VOV C1-WDS’19 C110.00 uur Oranje Blauw D1-TPO/VOV D1G09.30 uur TPO/VOV E1-Zwaluwe E2G08.30 uur SCO/TOFS F2-TPO/VOV F110.15 uur Halsteren F4-TPO/VOV F211.00 uur TPO/VOV MP1-JEKA MP7MZondag 12 april14.30 uur De Schutters 1-TPO 111.00 uur TPO 2-Alliance 310.00 uur TPO 3-Internos 1112.00 uur Internos DA2-TPO DA1Dinsdag 14 april18.30 uur JEKA C5-TPO/VOV C1Donderdag 16 april18.45 uur DVO’60 B3-TPO/VOV B1

Uitwedstrijd vv TPO 1

Page 21: Moerdijkse Bode 08-04-2015

OURANTUpdate

NAC - SC EXCELSIOR 9 augustus

FC DORDRECHT, GO AHEAD EAGLES, HERACLES ALMELO EN EXCELSIOR ZIJN DIRECTE CONCURRENTEN

NAC HEEFT VEILIGE HAVEN IN ZICHT

NAC is de laatste competitieronden goed op dreef. Uit de laatste zes competitiewed-strijden werden maar liefst 11 punten gehaald.

FOTO MAURICE VAN STEEN

De elf punten kan het de laatste vijf com-petitieweken goed gebruiken, want het is ijzingwekkend spannend onderin. Het meest recente punt haalde NAC in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Alhoewel de ploeg van trainer Robert Maaskant zich vooraf geen illusies maakte voor de kansen in het Hoge Noorden, daar bleek tijdens de wedstrijd dat NAC aardig mee kon. Sterker nog, de geel-zwarte formatie had lange tijd het betere van het spel, maar verkwanselde de kansen. Toch kon Maaskant leven met het resultaat: "We hebben onze taken op het veld ontzettend goed uitgevoerd en daar verdient deze ploeg een pluim voor. Als je ziet hoe Heerenveen in thuiswedstrijden over de tegenstander heen

ARRIVA

Gratis met bus naar thuiswedstrijden Arriva en NAC Breda voeren de laatste thuiswedstrijden van seizoen 2014/2015 een pilot uit. Beide organisaties willen dat supporters op een gemakkelijke manier naar de thuiswedstrijden van NAC Breda kunnen komen. Maak gratis kennis met de voor-delen van de bus tijdens de be-langrijke thuiswedstrijden tegen FC Dordrecht (11 april, 19.45 uur), Heracles Almelo (25 april, 19.45 uur) en FC Groningen (17 mei, 14.30 uur)!

Op vertoon van je losse kaart, sei-zoenkaart of ClubCard kun je op de wedstrijddag vanaf twee uur voor de wedstrijd gratis met de bus-sen van Arriva richting Breda. Het gratis busvervoer geldt voor alle streekbussen van Arriva in Brabant die naar Centraal Station Breda rijden. Vanaf dat station rijden er pendelbussen richting het Rat Verlegh Stadion. Houd er rekening mee dat de actie niet voor Eind-hoven en omgeving geldt, omdat Arriva daar geen busvervoer regelt.

Het gratis reizen van en naar het Rat Verlegh Stadion geldt tijdens de zaterdagwedstrijden vanaf 17.45 tot 23.30 uur. Bij de wedstrijd op zondag 17 mei is de bus gratis vanaf 12.30 tot 18.15 uur.

Op het Centraal Station in Breda vertrekken gratis pendelbussen naar het stadion. Opstappen kan bij perron E en F. Twee uur voor de wedstrijd gaan de pendel-bussen rijden. Na afloop van de wedstrijd rijdt de pendelbus 1,5 uur lang van het stadion naar het centraal station.

Kijk voor meer informatie en voor het plannen van je reis op goedbezigbus.nl.

walst, dan vind ik het knap dat wij hier een punt uit het vuur weten te slepen." NAC speelde de wedstrijd zonder gelegen-heidsspits Erik Falkenburg, die in de warming up zijn middenvoetsbeentje brak. Hij werd adequaat vervangen door Mats Seuntjens. NAC in eigen huisVeel heeft NAC niet aan het eigen punt, omdat ook de concurrentie zuurverdiende punten wisten binnen te halen. Heracles Almelo lijkt de grootste nemesis van NAC. De ploeg won afgelopen zaterdag na een uiterste krachtsin-spanning met 2-3 in en tegen Dordrecht. Door die overwinning lijken zowel NAC als Heracles af te stevenen op een duel dat zijn weerga niet

kent. Op 25 april kloppen de Heraclieden aan bij de poorten van het Rat Verlegh Stadion en kunnen de messen maar beter geslepen zijn. Ook directe concurrent ADO Den Haag wist zich op miraculeuze wijze naar een overwin-ning te knokken. Het was pas in de 93e minuut dat spits Kramer de 2-3 binnenkopte tegen Excelsior. Datzelfde Excelsior moet nog op-passen dat het niet het kind van de rekening wordt. Met 30 punten op de ranglijst heeft het slechts een magere voorsprong van vier punten op NAC, dat zich opeens op meerdere degradatiekandidaten mag richten.De enige concurrent die punten liet liggen was Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deven-ter moest in de laatste minuten zwichten op bezoek in Leeuwarden en ziet de eigen kansen steeds somberder in. De voetbalploeg uit de Boekenstad resideert momenteel op plek 17 en kijkt tegen de rug van NAC aan. Tussen beide formaties zitten drie punten verschil. SchapekoppenHoe belangrijk is dan aanstaande zaterdag 11 april. NAC speelt tijdens dit mooie Avondje tegen hekkensluiter FC Dordrecht in de weten-schap dat het goede zaken kan doen. Wie naar de matchups van de concurrenten kijkt, zal de mening delen dat dit weer een spannend Ere-divisieweekend wordt. Heracles Almelo moet voor eigen publiek aantreden tegen Ajax, dat vecht voor de laatste kansen om het kampi-oenschap. Een verliespartij van de Amsterdam-mers kan zomaar een kampioenschap van PSV inluiden en daar zullen de ArenA-gangers niet heel veel trek in hebben.Go Ahead Eagles zou zich geen illusies mogen maken tegen FC Twente, alhoewel het maar de vraag is hoe de ploeg van Alfred Schreuder omgaat met de vernietigende 0-5 nederlaag tegen PSV. Het zwalkende Excelsior, tenslotte, mag eigen-lijk de veilige haven niet meer vrijgeven, maar moet aantreden tegen Vitesse. Een verliespar-tij kan zomaar betekenen dat ze de hete adem van de achtervolgers toch zomaar ineens in de hete nek kunnen voelen.

MUSEUM EIND APRIL OPENNa maanden van voorbereidend werk is het eind april dan eindelijk zover. Het vernieuwde NAC Museum opent de deuren voor het pu-bliek. Tijdens een officiele plechtigheid voor genodigden wordt het museum op 24 april geopend. Het grote publiek is de week hierna welkom. Een beschadiging aan een waterkoppeling boven het museum zorgde begin 2013 voor een flinke waterschade aan de vloer en muren. De collectie bleef gelukkig intact, maar het museum lag wel een tijd uit de running. Na ruim een jaar brainstormen, verbouwen en klussen lijkt het museum bijna weer in oude glorie hersteld. Het museum heeft in anderhalf jaar een complete verbouwing ondergaan en huist nu onder andere een complete bioscoop: een ruimte ingericht als kleed-kamer met boven de stoelen historische tenues van onder andere Kees Rijvers, Jeffrey van As en Ton Cornelissen. Bezoekers kijken hier naar maar liefst drie schermen waarvan op een de B-side te zien is en op de andere Vak G. In het middelste scherm ziet men een wedstrijd begeleid door gezang van beide kanten. Vrijwillige Ad van de Bemt: “Als het hier straks klaar is denk ik echt dat we een van de mooiste museums heb-ben van de Eredivisie”.

ZINDEREND SLOT Voor de wedstrijd tegen fc Dordrecht geldt een Clubcard verplichting. Dit betekent dat alleen mensen met een sei-zoenkaart of Clubcard voor dit duel kaarten kunnen kopen via nactickets.nl of de S&I Desk. Seizoenkaarthouders mogen hierbij acht extra kaarten kopen, terwijl Clubcardhouders er maximaal vijf op de kop mogen tikken.

De kaarten zijn zoals gewoonlijk weer verkrijgbaar vanaf €17,00. NAC heeft de steun van het eigen publiek de laatste weken van de competitie hard nodig. FC Dordrecht komt zaterdag naar het Rat Ver-legh Stadion en vecht daar voor zijn laatste kans om in de Eredivisie te blijven. Hetzelfde gaat op voor de wedstrijd van 25 april tegen Heracles Almelo. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het duel tegen de Heraclieden het belangrijkste duel van het jaar. NAC kan hier een beslissende stap zetten richting rechtstreekse handhaving. Voor dit duel geldt een vrije verkoop, dus iedereen mag zich aan de stadion-poorten melden. Tickets zijn te verkirjgen via NACtickets.nl.

Tussendoor speelt NAC ook nog uit bij Ajax.

OURANTUpdate

NAC - fc Dordrecht, zaterdag 11 april

FC DORDRECHT, GO AHEAD EAGLES, HERACLES ALMELO EN EXCELSIOR ZIJN DIRECTE CONCURRENTEN

NAC HEEFT VEILIGE HAVEN IN ZICHT

NAC is de laatste competitieronden goed op dreef. Uit de laatste zes competitiewedstrijden werden maar liefst 11 punten gehaald.

FOTO'S MAURICE VAN STEEN

De elf punten kan het de laatste vijf competitie-weken goed gebruiken, want het is ijzingwekkend spannend onderin. Het meest recente punt haalde NAC in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Al-hoewel de ploeg van trainer Robert Maaskant zich vooraf geen illusies maakte voor de kansen in het Hoge Noorden, daar bleek tijdens de wedstrijd dat NAC aardig mee kon. Sterker nog, de geel-zwarte formatie had lange tijd het betere van het spel, maar verkwanselde de kansen. Toch kon Maaskant leven met het resultaat: "We hebben onze taken op het veld ontzettend goed uitgevoerd en daar verdient deze ploeg een pluim voor. Als je ziet hoe Heerenveen in thuiswedstrijden over de tegenstan-der heen walst, dan vind ik het knap dat wij hier een punt uit het vuur weten te slepen."

SAMENWERKING MET ARRIVA

gen (17 mei, 14.30 uur)!

busvervoer regelt.

vanaf 12.30 tot 18.15 uur.

naar het centraal station.

verbindt.

NAC in eigen huisVeel heeft NAC niet aan het eigen punt, omdat ook de concurrentie zuurverdiende punten wisten binnen te halen. Heracles Almelo lijkt de grootste nemesis van NAC. De ploeg won afgelopen zater-dag na een uiterste krachtsinspanning met 2-3 in en tegen Dordrecht. Door die overwinning lijken zowel NAC als Heracles af te stevenen op een duel dat zijn weerga niet kent. Op 25 april kloppen de Heraclieden aan bij de poorten van het Rat Verlegh Stadion en kunnen de messen maar beter geslepen zijn. Ook directe concurrent ADO Den Haag wist zich op miraculeuze wijze naar een overwinning te knok-ken. Het was pas in de 93e minuut dat spits Kramer de 2-3 binnenkopte tegen Excelsior. Datzelfde

Excelsior moet nog oppassen dat het niet het kind van de rekening wordt. Met 30 punten op de rang-lijst heeft het slechts een magere voorsprong van vier punten op NAC, dat zich opeens op meerdere degradatiekandidaten mag richten.De enige concurrent die punten liet liggen was Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer moest in de laatste minuten zwichten op bezoek in Leeuwarden en ziet de eigen kansen steeds somberder in. De voetbalploeg uit de Boekenstad resideert momen-teel op plek 17 en kijkt tegen de rug van NAC aan. Tussen beide formaties zitten drie punten verschil. SchapekoppenHoe belangrijk is dan aanstaande zaterdag 11 april. NAC speelt tijdens dit mooie Avondje tegen hek-kensluiter FC Dordrecht in de wetenschap dat het goede zaken kan doen. Wie naar de matchups van de concurrenten kijkt, zal de mening delen dat dit weer een spannend Eredivisieweekend wordt. Heracles Almelo moet voor eigen publiek aantre-den tegen Ajax, dat vecht voor de laatste kansen om het kampioenschap. Een verliespartij van de Amsterdammers kan zomaar een kampioenschap van PSV inluiden en daar zullen de ArenA-gangers niet heel veel trek in hebben.Go Ahead Eagles zou zich geen illusies mogen ma-ken tegen FC Twente, alhoewel het maar de vraag is hoe de ploeg van Alfred Schreuder omgaat met de vernietigende 0-5 nederlaag tegen PSV. Het zwalkende Excelsior, tenslotte, mag eigenlijk de veilige haven niet meer vrijgeven, maar moet aantreden tegen Vitesse. Een verliespartij kan zomaar betekenen dat ze de hete adem van de achtervolgers toch zomaar ineens in de hete nek kunnen voelen.

“We hebben onze taken op het veld ontzettend goeduitgevoerd. Dit is knap.”

OPENING NAC MUSEUM Na maanden van voorbereidend werk is het eind april dan eindelijk zover. Het vernieuwde NAC Museum opent de deuren voor het publiek. Tijdens een officiele plechtigheid voor genodigden wordt het museum op 24 april geopend. Het grote publiek is de week hierna welkom. Een beschadiging aan een waterkoppeling boven het museum zorgde be-gin 2013 voor een flinke waterschade aan de vloer en muren. De collectie bleef gelukkig intact, maar het museum lag wel een tijd uit de running.Na ruim een jaar brainstormen, verbouwen en klussen lijkt het museum bijna weer in oude glorie hersteld. Het museum heeft in anderhalf jaar een complete verbouwing ondergaan en huist nu onder andere een complete bioscoop. Vrijwillige Ad van de Bemt: “Als het hier straks klaar is denk ik echt dat we een van de mooiste museums hebben van de Eredivisie”.

EINDSPURT MET PIJNTJES Erik Falkenburg komt dit seizoen niet meer in actie. De middenvelder/aan-valler brak voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heerenveen zijn midden-voetsbeentje en is minstens zes weken uitgeschakeld.

Tijdens de warming-up voor Heerenveen-NAC liep Falkenburg de blessure op. Hij werd daarin vervangen door Mats Seuntjens. Bij nader onderzoek naar de kwetsuur bleek dat het ging om een gebroken middenvoetsbeentje. De bles-sure houdt hem minimaal zes weken aan de kant, waardoor hij de rest van het seizoen moet missen. Falkenburg ziet de blessure met lede ogen aan: "Ik baal ontzettend van deze blessure. Ik had graag ook in de laatste wedstrijden mijn team geholpen om handhaving te realiseren, maar ik heb alle vertrouwen in de jongens en trai-ners dat het ons gaat lukken!"

zijn laatste kans om in de Eredivisie te blijven. Hetzelfde gaat op voor de wedstrijd van 25 april tegen Heracles Almelo. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het duel tegen de Heraclieden het belangrijkste duel van

-

BESTEL VIA NACTICKETS.NLVoor de wedstrijd tegen fc Dordrecht geldt een Clubcard verplichting. Dit betekent dat alleen mensen met een seizoenkaart of Clubcard voor dit duel kaarten kunnen kopen via nactickets.nl of de S&I Desk. Seizoen-

-NACourant_9april_DeBode.indd 1 06-04-15 00:59

Page 22: Moerdijkse Bode 08-04-2015

PAGINA 22

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 12 april9.30u Eucharistieviering. Celebrant P. de Rooij. Zang Jacobuskoor. Misdienaars Noa en Bente. Lector Elly. Koster P. Volders. Col-lectanten R. v/ Ham en Y. Reuvers. Gebed-sintenties: Lies van Merrienboer- Korst. Collecte voor eigen kerk.Woensdag 15 april10.00u Ouderenmorgen. Woord en Com-munieviering.Donderdag 16 april9.30u Gebedsviering.

JOANNES DE DOPER te KlundertDe Maria-kapel is open op zaterdag van 10 tot 17u voor het aansteken van een kaarsje en gebed tot O.L.Vrouw. Geen spreekuur.

Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergene-mail: [email protected] 12 april11.00u eucharistieviering. Voorganger:

Pastoor Peter de Rooij. M.m.v. Amicante. Bloemengroet. Misintenties: Mevr. Kerk-hofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Voor levende en overl. fam. Kallenberg- Mientjes; Ouders Johannes de Koning en Isabella v. Nispen (jgt); Petrus Schouw- Mensen; Giel Men-sen; Gorrie Mensen e.v. Riet Krijnen; Wil-helmina Mensen v. Opdorp; Ouders Men-sen- Stoop; Ouders Krijnen- Bruins12.30u Doopviering

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected] 11 april19.00u Eucharistieviering met koor ZB-Hoek. Voorganger pastor P. de Rooij. Mis-dienaars: Carolijn Akkermans en Christi-anne Vermue. Intentie: Jgt. Jacobus van Oers.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 12 april9.30u ds. F. den Harder. Organist dhr. A. Moraal.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nl

Zondag 12 april09.30u ds. J.P.C. Simpelaar, Rotterdam.16.30u ds. J. Luiten, Ede.

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 12 april10.00u voorganger mevr. ds. H. Hummel.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVEN-BERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 12 april10.00u Ds.G.C.Buijs.Allen hartelijk welkom!(t)Huis aan de Markt.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 12 april10.00u Ds. A. Slingerland18.30u Ds. A. Tromp, Krimpen a/d Ijssel

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 12 april10.00u en 16.30u ds. D.C. Groenendijk. Beide diensten Viering Heilig Avondmaal.

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165-330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars,

0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrij-dag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de be-treffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Ou-denbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkda-gen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak ma-ken met de pastoor.Donderdag 9 april19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen.Vrijdag 10 april10.00u de Blomhof, viering.Zondag 12 april11.00u Basiliek, eucharistieviering, Be-loken Pasen. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intenties: Riet Dam-Kalis e.v. Ad Dam (verj.); Dré Klep; Tinus de Rond wed. v. Helena Bastiaansen namens de Broeder-schap v.d. Goddelijke Zaligmaker v. Haken-dover; overl. ouders de Pijper-Kerstens;

overl. fam. Maatjens. Lector: C. de Vos. Acolieten: Dianne, Babs, Maria. Koor: Ba-siliekkoor.Zondag 12 april14.30u Basiliek, huwelijksviering Karo Ga-zas en Manja Arzoenanjan.Dinsdag 14 april19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen.Mariakapel Standdaarbuiten: De kapel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 18.00u.Kledinginzameling: Op woensdag 15 april kunt u tussen 18.00u en 19.00u bij de kerken in Oudenbosch tweedehands kle-ding en ander textiel inleveren voor Men-sen in Nood. Als u de kleding niet zelf kunt brengen, kunt u contact opnemen met dhr. Tilleman, 0165-312126.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENMaandag 13 april15.00u Fendershofdienst, ds. F.C. de Ronde

PROTESTANTSE GEMEENTE, WIL-LEMSTADZondag 12 april10.00u Koepelkerk. Ds. P. Warners, Utrecht.

KERKELIJK NIEUWS

DOOR ANJA BOUWMAN

“We hebben een geweldige prestatie geleverd met onze organisatie. Het heeft heel veel werk en tijd gekost, maar we mogen trots zijn op het resultaat.” Dit zei voorzitter van de fotoclub Ruud Kristel bij de officiële opening. Hij vertelde dat leden van de club zichzelf begin 2014 de opdracht gaven om foto’s te maken van de gemeente. De onderwerpen konden ze zelf bepalen, zolang het maar binnen de gemeente was. De deelnemers deelden zich op in focusgroepen (mensen, natuur, cultuur), waardoor een veelzijdige tentoon-stelling is ontstaan.

SchandpaalDe foto’s zijn ook verzameld in twee boe-ken. Een daarvan werd uitgereikt aan bur-gemeester Jac Klijs en een aan de biblio-theek in Zevenbergen. De burgemeester verzorgde de officiële opening door een foto te nemen van voorzitter Ruud Kris-tel met zijn hoofd door een schandpaal. Deze levensgrote foto van de schandpaal

die voor het Mauritshuis in Willemstad staat, is onderdeel van de tentoonstelling. Bezoekers kunnen deze gebruiken om een zelfgemaakt ‘fotosouvenir’ mee naar huis te nemen. De burgemeester zei dat hij vindt dat het gemeentehuis meer moet zijn dan een verzameling vergaderkamers voor de gemeenteraad. “Het moet een echt ge-meenschapshuis zijn en tentoonstellingen dragen daar zeker aan bij.” Klijs noemde de expositie ‘professioneel’ en ‘zeer de moeite waard’. Wat hem betreft blijft het dan ook niet bij deze ene keer, maar zal de fotoclub ook in de toekomst mogen expo-seren in het gemeentehuis.

PrijsvraagDe expositie bestaat uit zeventig genum-merde foto’s. Bij geen van de foto’s staat vermeld waar ze zijn gemaakt. Bezoekers krijgen een formulier waarop zij kunnen in-vullen waar zij denken dat de plaatjes zijn geschoten. Aan het eind van de tentoon-stelling wacht degene die de meeste ant-woorden goed heeft een leuke prijs. Een

speciale jury, bestaande uit medewerkers van de gemeente, zal ook de beste foto van de expositie gaan kiezen. Op de eerste verdieping van het gemeen-tehuis hangt een collage van foto’s van de fotograferende fotografen, of zoals ze zelf zeggen ‘the making of’. Naast de foto’s is er nog meer te zien uit de gemeente. Im-ker Wim Rijnart presenteert zich met ver-schillende foto’s die door de leden van de fotoclub zijn gemaakt. Railcontact laat en-kele modelbouwwerken zien en eveneens foto’s. Tot slot levert ook de heemkunde-kring Zevenbergen een bijdrage met een presentatie over De Suikerunie.

ActiviteitenOok zijn er speciale activiteiten: op 9 april kunt u foto’s laten maken in een kleine fo-tostudio, op 16 april is er een presentatie van natuurfoto’s op een groot scherm en op 23 april worden er familiefoto’s gemaakt. De expositie is tot en met 23 april te zien.

Kijk voor meer informatie op: www.fotoclub-moerdijk.nl

Foto’s tonen alle aspecten MoerdijkBijzondere overzichtstentoonstel l ing in gemeentehuis

De expositie van Fotoclub Moerdijk in het gemeentehuis trok direct veel belangstelling. FOTO ANJA BOUWMAN

ZEVENBERGEN - De inwoners, de stedelijke bebouwing, het landschap en de natuur in de gemeente Moerdijk werden het afgelopen jaar vastgelegd door leden van de Fotoclub Moerdijk. Dit heeft geresulteerd in een bijzon-der overzichtstentoonstelling die sinds donderdag te zien is in het gemeentehuis in Zevenbergen.

ZEVENBERGENK’NEX Expositie: In samenwerking met de K’nexperts van Dutch Details organiseert de Werkgroep Exposities van Stichting Cultuur Moerdijk op 11 en 12 april in Theater de Schuur een tentoonstelling over K’NEX, oftewel een K’NEXpositie. Deze expositie is voor alle leeftijden en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage in de welbekende melkbus wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. De expositie is op beide dagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur.Bieb zoekt vrijwilligers: Ter ondersteuning van het Speelotheek-team zoekt de VANnU bibliotheek in Zevenbergen meer vrijwilligers. Van onze vrijwilligers wordt verwacht dat zij interesse hebben in kinderen, spelen en speelgoed. Voor meer informatie wordt u verzocht contact op te nemen met de bibliotheek aan de Kasteelweg 3 te Zevenbergen. U bent van harte welkom in de bieb, maar kunt ons ook via de tel. 0168-324594 of per email [email protected] bereiken.Foto expositie: DMM Fotografie exposeert vanaf 1 april t/m eind juni in de lees- en in-ternetruimte in de VANnU bibliotheek in Zevenbergen. DMM Fotografie zal wisselend en verrassend werk laten zien beginnende met een 12 -tal werken vrijwerk tijdens de eerste 4 weken, gevolgd door natuur en vervolgens de laatste weken met portret. DMM Fotografie bestaat uit 2 personen Joke van ‘t Veer en Edwin Trouwborst. Samen hebben zij hun krachten gebundeld om mooiere foto’s te maken met een gedachte er achter, namelijk een Dreams of Memory Moment. Wilt u werk van DMM Fotografie bewonderen, neem dan gerust een kijkje op de website www.dmmfotografie.nlVoorjaarsmarkt: Zaterdag 11 april nodigt basisschool De Regenboog iedereen uit om een bezoekje te brengen aan de voorjaarsmarkt van 12.00 tot 16.00 uur aan de Regenboogs-traat 1. Wij houden deze voorjaarsmarkt niet alleen omdat we van gezelligheid houden, maar ook om als brede school voor iedereen in de wijk een leuke dag te organiseren. Bo-vendien is er op deze middag een officieel moment om ons groene schoolplein te openen.Ruilbeurs: De Zevenbergsche ruilvrienden houden op zaterdag 11 april een ruilbeurs voor postzegels. Deze beurs wordt gehouden in het Sportcentrum Lindonk, Kristallaan 25, aan-vang 13.00 uur en ze eindigen rond 17.00 uur. Iedereen harte welkom.MOERDIJKBoeken- en platenbeurs + rommelmarkt: Stichting Heemkunde houdt op zaterdag 11 april een rommelmarkt op de achterplaats van “de Sprange”, Julianastraat 2 te Moerdijk, waar ook tevens de verkoop van fietsen, boeken, stripboeken, grammofoonplaten, dvd en c.d. zal plaats vinden. De aanvang is 13.30 uur. Toegang gratis.KLUNDERTWelkom op de koffie: De Brug Stichting. Woensdag 8 april (inloop 10.00-12.00 uur), Verlaatstraat 46, Klundert met als gastvrouw Henny Strootman en helper Erika van Maas-tricht. Donderdag 16 april (inloop 10.00-12.00 uur) Van Polanenpark 19, Klundert met als gastvrouw: Erika van Maastricht en helper Jopie van Dongen. Meer info: tel.: 0168-405095, www.debrugstichting.nlJaarvergadering KBO: Donderdag 9 april houdt de KBO afdeling Klundert haar jaarver-gadering. Op de agenda staat onder andere dat Joke Krijnen aftredend is maar zij stelt zich herkiesbaar. Na de vergadering is er een optreden van het duo “Ikken&IJ” deze keer aangevuld met het trio “de Meisje”. Tussendoor worden er ook nog vier rondjes bingo ge-speeld en de middag wordt afgesloten met een gewone verloting en een gratis verloting. De jaarvergadering wordt gehouden in het Parochiehuis. Aanvang 14.00 uur. De zaal van het Parochiehuis gaat om 13.00 uur open.HEIJNINGENStem op Oranjecomité: Rabobank West-Brabant Noord houdt de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen en stelt € 125.000 beschikbaar! Ook Oranjecomité Heijningen doet mee! Van donderdag 2 t/m dinsdag 14 april mogen leden van Rabobank West-Brabant Noord vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan het Oranjecomité Heijningen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank West-Brabant Noord. Kijk voor meer info op www.rabobank.nl/wbnFIJNAARTJeu de Boules Club: Op zaterdag 5 april werd er een Paastoernooi gespeeld met de volgende uitslag: 1. Marianne v. Oosterhout 3+23; 2. Ger Lips 3+19; 3. Rina v.d. Weegen 2+17; 4. Ad Bol 2+12; 5. Nel Frijters 2+10; 6. Ad v. Oosterhout 2+03.

KORTE BERICHTEN

Page 23: Moerdijkse Bode 08-04-2015

WWW.HOBBYKAS.NL

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven

0165-502506

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

Handels- onderneming

R&s metalenKoperslagerij 62

ZevenbergenWij kopen al uw oude Metalen

Tel. 0647028993

Uw belasting-aangifte vakkundig ingevuld

tegen betaalbare prijs bij u aan huis.

tel.: 0653406935

West Vaardeke 69 • Oudenbosch • T: 0165-349340 • www.dezellebergen.nl

Vers voor u gebakken Belgische wafelMet slagroom en verse aardbeien € 4,50

Inclusief kopje koffi e of thee. Tot gauw!

TERRAS | LUNCH/DINER | FEESTEN

TilburgVMBOMBO HandelMBO HorecaMBO Toerisme/RecreatieMBO VormgevingMBO Marketing/Evenementen

EiNDHOVENVMBO ConsumptiefMBO HorecaMBO Toerisme/Recreatie

brEDAMBO HorecaMBO Toerisme/Recreatie

DE rOOi PANNENvan 16.00 tot 20.00 uuriNFOrMATiEMiDDAg/-AVOND

15 APril www.derooipannen.nl

Wij zijn op zoek naar een;

Enthousiaste, vlotte, professionele fulltime collegadie onze bediening komt versterken

Steenweg 2 4781 PA Moerdijk tel [email protected] www.kantersrestaurant.nl

Binnen onze keukenbrigade van 8 koks komt er een plaats vrij.Ben jij een ervaren zelfstandig werkend kok en heb je

de ambitie om snel door te groeien naar souschef.Mail dan je CV met foto naar [email protected]

www.jansenhoveniers.com - (0165) 38 78 19

Bestrating onkruidvrij!

Vakmanschap voorbij! Jansen Hoveniers.

Komende zomer geen last van onkruid en mos tussen uw bestrating? Een tweecomponentenvoegmiddel voorkomt deze ergernis! Het middel is geschikt voor oprit, terras en looppaden, zowel bestaand als nieuw. Zo werkt het: de voegen tussen tegels of klinkers worden met precisie helemaal dekkend opge-vuld met het voegmiddel. Dat wordt zo hard, dat onkruid tot het verleden behoort. Heeft u vaak hinderlijke overlast van mieren of ander ongedierte? Ook dat is met dit voegmiddel de wereld uit! Meer weten? Bekijk de video op onze website.

Bestrating onkruidvrij? Vraag het aan de tuinspecialisten van Jansen Hoveniers of kijk op www.jansenhoveniers.com

FLENZEN EN FITTINGEN. BSM MAAKT UNIEKE PRODUCTEN IN KLEINE AANTALLEN. WIJ ZIJN ACTIEF IN DE CHEMIE, PETROCHEMIE EN OFFSHORE. BSM HEEFT EEN EIGEN PRODUCTIEUNIT ONZE KLANTEN IN DE HELE WERELD LEVEREN. BIJ BSM WERKEN ENTHOUSIASTE MENSEN EN HET IS EEN BEDRIJF WAAR EEN INFORMELE SFEER HEERST. VANWEGE DE EXPLOSIEVE GROEI ZIJN WIJ MET ONMIDDELIJKE INGANG OP ZOEK NAAR EEN:

Administratief medewerker in opleiding Als administratief medewerker in opleiding ben je werkzaam op de afdeling financiële administratie. De werkzaamheden kunnen o.a. bestaan van verkoopfacturen, het voeren van debiteuren- en crediteurenbeheer, het bijwerken van mutaties in de personeels- en salarisadministratie en het ondersteunen van de administrateur bij alle voorkomende werkzaamheden op de afdeling. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een jonge, flexibele, accurate en gedreven persoonlijkheid die de opleiding HEAO-BE in deeltijd volgt. De vacature is voor 32 uur per week. Reacties per email kun je richten aan de controller van de groep Rolanda van Seumeren, [email protected]

VOOR INFORMATIE OVER ONZE BEDRIJVEN VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE WEBSITES EN WWW.BSMPIPING.COM CAO VAN DE METAAL EN TECHNIEK.

BSM VALVES BV ZINKSTRAAT 33 4823 AD BREDA

TELEFOON 076-5418400

BSM IS EEN JONGE DYNAMISCHE ONDERNEMING GESPECIALISEERD IN HET VERVAARDIGEN VAN AFSLUITERS, FLENZEN EN FITTINGEN. BSM MAAKT UNIEKE PRODUCTEN IN KLEINE AAN-TALLEN. WIJ ZIJN ACTIEF IN DE CHEMIE, PETROCHEMIE EN OFFSHORE. BSM HEEFT EEN EIGEN PRODUCTIEUNIT IN BREDA VAN WAARUIT WIJ AAN ONZE KLANTEN IN DE HELE WERELD LE-VEREN. BIJ BSM WERKEN ENTHOUSIASTE MENSEN EN HET IS EEN BEDRIJF WAAR EEN INFOR-MELE SFEER HEERST.

VANWEGE DE EXPLOSIEVE GROEI ZIJN WIJ MET ONMIDDELLIJKE INGANG OP ZOEK NAAR UITBREIDING VAN ONS SALESTEAM.

Ben jij de nieuwe aankomend TOPVERKOPER van BSM Valves?

In deze binnendienstfunctie ga je ondersteuning geven aan de bestaande verkoopafdeling en het realiseren van vastgestelde verkoopresultaten door het verwerven van opdrachten.In een later stadium behoort het bezoeken van klanten tot de mogelijkheid.

Wij vragen:* Een commercieel toptalent met technische feeling* Enthousiasme om het vak van ervaren collega verkopers te leren* Eigen initiatief en een kritische houding * Zelfstandigheid, stressbestendig en flexibiliteit* Geen 8 tot 5 mentaliteit* Goede sociale en communicatieve vaardigheden* Een flexibele service- en kwaliteitsgerichte instelling* Potentie om de organisatie te kunnen vertegenwoordigen op hoog niveau* Minimaal een afgeronde MBO/MTS opleiding, bij voorkeur werktuigbouwkunde* Uitmuntende kennis van de Engelse taal in woord en geschrift

Indien de functie je aanspreekt reageer dan per omgaande via e-mail t.a.v. Marcel Zijlmans via [email protected]

Voor informatie over ons bedrijf verwijzen wij naar onze website WWW.BSMVALVES.COMWij bieden: een informele goede werksfeer, een uitstekende beloning en arbeidsvoorwaarden volgens de cao voor het metaalbewerkingsbedrijf

BSM VALVES BVZINKSTRAAT 334823 AD BREDA

TELEFOON 076-5418400

BSM Valves B.V. (onderdeel van Aalberts Industries N.V.) is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen en vervaardigen van afsluiters. BSM maakt klant specifieke, unieke producten in klei-ne aantallen in hoogwaardige materialen die voldoen aan een breed scala van normen. Wij zijn actief in de chemische-, petrochemische- en offshore industrie en werken samen met alle grote spelers in de markt. BSM heeft een eigen productie-unit in Breda van waaruit wij aan onze klanten in de hele wereld leveren. Bij BSM werken enthousiaste mensen (ca. 80) en het is een bedrijf waar een informele sfeer heerst.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een:

CNC Frezer(40 uur / in 2 ploegendienst)

Omschrijving werkzaamheden:Als frezer vervaardig je zelfstandig mechanische onderdelen op een CNC ge-stuurde machine. Het is afwisselend werk en het gaat vooral om kleine series en stuk productie. De producten worden gemaakt volgens tekening. Het program-meren is de taak van de frezer zelf. Bij BSM wordt er met Okuma machines gewerkt waarbij verschillende soorten materialen worden gebruikt.

Tot de taken behoren onder andere:• Het uitvoeren van berekeningen en het programmeren van een CNC

gestuurde bewerkingsmachine;• het op de juiste wijze bedienen van een CNC gestuurde bewerkingsmachine;• het voorbereiden en het instellen van een CNC gestuurde bewerkingsmachine;• het controleren en markeren van geproduceerde onderdelen.

Functie-eisen:• VMBO/MBO opleiding richting techniek;• een opleiding tot CNC frezer;• ervaring met het lezen van tekeningen;• kennis van verschillende soorten RVS;• ervaring met Okuma machines is een pré;• ervaring met het programmeren van CNC gestuurde machines;• bereidheid tot het werken in 2 ploegendienst (7.00 – 15.30 en 15.30 – 24.00).

Reacties naar aanleiding van deze vacature kunt u sturen naar Anouk Deckers, HR assistant, via [email protected].

VOOR INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE WEBSITE WWW.BSMVALVES.COM. WIJ BIEDEN: EEN INFORMELE GOEDE WERKSFEER, EEN UITSTEKENDE BELONING EN ARBEIDSVOORWAARDEN VOLGENS DE CAO VOOR HET METAALBEWERKINGSBEDRIJF.

BSM Valves B.V., Moskesbaan 10, 4823 AH Breda, 076-5418400

KOMAN’S VISHANDEL B.V., leverancier van o.a. panklare vis aan

horecabedrijven en supermarkten in geheel Nederland, zoekt wegens

uitbreiding van haar werkzaamheden:

enkele schoolverlaters (m/v)Aankomende schoolverlaters voor opleiding binnen ons bedrijf voor wat

betreft het bewerken en verwerken van vis c.q. visproducten. Voor de

personen met de juiste motivatie en inzet bieden wij een aantrekkelijk

aanvangsalaris.

chaUFFeUrs/InPakkers (m/v)Voor de dagelijkse bezorging van onze producten (ook op zaterdag).

In het bezit van rijbewijs B.

U kunt uw reactie richten aan:

Koman’s Vishandel B.V.

T.a.v. dhr. J.M. Koman

Den Bels 1, 4782 PG Moerdijk

Of aan [email protected]

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

B. VISSERS WANDAFWERKINGzoekt behangwerk.expert in verwerken

glasvlies. Scherpe prijs.

Tel. 06-53692514

Page 24: Moerdijkse Bode 08-04-2015

TUINTOPPERSTUINTOPPERS

5 HALEN 4 BETALEN!

Potgrond30 liter + 25% extra inhoud. Per stuk. 3.19 Ltr. 0.09

15 . 95

12 . 50 Ltr. 0.07 Ltr. 0.07 5 Stuks.5 Stuks.

Tuinaarde 30 liter + 25% extra inhoud. Per stuk. 1.99 Ltr. 0.05

9 . 95

7 . 95 Ltr. 0.04

5 Stuks.5 Stuks.

5 HALEN 4 BETALEN!

TUINTOPPERS

FORMIDO ZEVENBERGEN IS

ZONDAG 12 APRIL VAN 12.00 -17.00 UUR

GEOPEND!

en dat vieren wij met extra korting op deze zondag en met gratis broodje hamburger of braadworst van de barbecue!

GELDIG OP ZONDAG 12 APRIL 2015

*Zie de spelregels in onze bouwmarkt. Niet geldig in combinatie met andere korting.

OP ÉÉN ARTIKEL NAAR KEUZE!*25 00

UITKN

IPBON

!OP=OP!

2.9 9

12 . 99

OP=OP!

2.92.92. 9Campanula take mePotmaat: 12 cm. Hoogte: 20-25 cm.

Dipladenia1. Hangplant. Potmaat: 20 cm.

Hoogte 40-45 cm. 12.992. Kuipplant. Potmaat: 19 cm.

Hoogte 70-75 cm. 12.99

PLANTJESMARKT

PerkplantenPerkplantenPerkplantenBegonia, Impatiens Begonia, Impatiens Begonia, Impatiens (Vlijtig Liesje), (Vlijtig Liesje), (Vlijtig Liesje), Lobelia of Petunia. Lobelia of Petunia. Lobelia of Petunia. 10 stuks in clayette. 10 stuks in clayette. 10 stuks in clayette.

OP=OP!

1 .69

Formido Zevenbergen

Touwslagerij 22Tel.: 0168-33 13 80

Spaanse margrietIn diverse kleuren. Potmaat: 11 cm. Hoogte: 25 cm. Hoogte: 25 cm.

OP=OP!

1 .39

Wij zijn de beste Formido van 2014

PLANTJESMARKTPLANTJESMARKT

Dipladenia

1.

2.