Moerdijkse Bode 25-11-2015

of 36 /36
MOERDIJKSE THUIS IN DE REGIO OPLAGE MOERDIJK 17.200 TOTALE OPLAGE: 480.000 Lees op pagina 5 Lees op pagina 3 @moerdijkseBode /moerdijksebode www.internetbode.nl 25 NOVEMBER 2015 WEEK 48 Stakers bij DSV Solutions hebben een lange adem ZEVENBERGEN/WILLEMSTAD - De ge- meente heeft zijn excuses aangeboden voor de brieven die zij recent verstuurd heeft in Willemstad inzake een enquête naar de parkeerdruk in de vesting. Er zijn meerdere brieven verstuurd naar hetzelfde adres en ook personen aangeschreven die niet in de vesting wonen of gevestigd zijn. Volgens de gemeente Moerdijk is er iets fout gegaan met het genereren van de adressen. Mensen die meerdere enquêtes hebben ontvangen, maar wel woonachtig zijn in de vesting of hun bedrijf daar heb- ben, worden verzocht één enquête in te vullen en deze kosteloos terug te sturen in de meegezonden antwoordenveloppe. Gemeente iets te gul met enquêtebrieven ZEVENBERGEN - Met een openbaar en gratis toegankelijk feest voor iedereen in de tent aan de Molenstraat, viert Stich- ting Carnaval Zevenbergen op zaterdag 28 november zijn 55-jarig jubileum. De avond wordt bijgewoond door vele Prinsen en hun gevolgen uit geheel Nederland. Zij zullen getuige zijn van diverse optredens. Verschillende Zevenbergse en Brabantse dweilbands bijten het spits af, waarna on- der andere Denans, Marco Kanters en de Snollebollekes op het podium verschijnen. De avond wordt gepresenteerd door Huub Hangop, die ook zelf nog zal optreden. De tent gaat op 28 november om 19.30 uur open. Diverse optredens op jubileumfeest SCZ DOOR PETER HOUTEPEN Volgens deze gemeenschapsorganisatie kunnen de riviercruiseschepen zo aan de buitenzijde aanmeren. ‘Voordelen zijn dat de haven in- en uitgang veilig te gebruiken zijn en dat Willemstad een verlengde pro- menade krijgt en zo het Havenhoofd, wat we kwijt raken door het nieuwe restau- rant, weer terug krijgen.’ Ook de eerste door Hart voor Willemstad voorgestelde locatie achter jachthaven de Batterij is nog niet helemaal van de baan, alhoewel voor deze locatie geen of onvol- doende draagvlak lijkt te zijn bij Rijkswa- terstaat. Meerwaarde De organisatie is in elk geval blij dat de ge- meente Moerdijk al heeft aangegeven om de locatie achter de Belgische Erebegraaf- plaats te laten rusten. Voor dit plan was al weinig belangstelling tijdens de begin deze maand gehouden informatiebijeen- komst in het Mauritshuis. ‘De inzet van het actiecomité Zicht op de Overkant en van veel gedreven inwoners heeft er zeker aan bijgedragen dat dit plan van de baan is’, aldus Hart voor Willemstad. ‘Maar het is ook duidelijk dat veel Wil- lemstadters geen probleem hebben met een andere locatie. Zoals tevens duidelijk is dat er ondernemers zijn die de meer- waarde van de toeristen die met de ri- viercruiseschepen Willemstad bezoeken wel zien en de kansen die dat bezoek gaat bieden willen grijpen. Als onze oplossing gerealiseerd wordt, krijgt Willemstad er een prachtig verlengde promenade bij met een schitterend uitzicht op de grienden. En in de periode dat er geen schepen liggen met uitzicht op het Hollands Diep.’ Gesprekken Volgens wethouder Eef Schoneveld wor- den de vier alternatieve mogelijkheden besproken met de inwoners, andere be- trokkenen en rederij Scylla AG. Vier alternatieven voor aanlegsteiger schepen Hart van Willemstad wil huidige locatie optimaliseren door verlenging Havenhoofd WILLEMSTAD - Er worden vier alternatieve mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van een aanlegsteiger voor riviercruiseschepen in Wil- lemstad. Een ervan is een voorstel om de huidige locatie te optimaliseren door het Havenhoofd te verlengen. Deze laatste optie is ingebracht door Hart voor Willemstad. ZEVENBERGEN - Met ingang van 1 ja- nuari 2016 is de gemeente Moerdijk ook na sluitingstijd bereikbaar. In de praktijk betekent dit dat de gemeente dan zeven dagen per week en 24 uur per dag via het nummer 14 0168 te be- reiken is. Hiervoor sluit de gemeente met ingang van volgend jaar aan bij een contactcenter. DOOR PETER HOUTEPEN “De situatie zoals die nu is, is dat we na kantoortijd via een moeilijkere weg wel bereikbaar zijn”, zegt wethouder Frans Fak- kers van Dienstverlening . “Bij bellen na sluitingstijd krijg je een bandje. Dan wordt je doorverwezen naar een ander nummer, waar je vaak ook weer een bandje krijgt. Dat werkt dus naar onze mening minder goed dan wij zelf wensen en is eigenlijk niet meer van deze tijd”, aldus de wethouder. Meteen Met de nieuwe service wil de gemeente Moerdijk ervoor zorgen dat eventuele mel- dingen van overlast in de openbare ruimte meteen in behandeling kunnen worden ge- nomen. Bovendien kan zo in gevallen van calamiteiten of dringende zaken nog sneller tot actie worden overgegaan. Evalueren In de loop van 2016 evalueert de gemeente deze pilot en bekijkt dan of de verbeterde telefonische bereikbaarheid voldoet aan de gestelde verwachtingen. Gemeente vanaf 2016 24 uur per dag bereikbaar Volle zalen bij Het Fenderts Schaep De Parel tot twee keer toe tot de laatste stoel bezet bij musical FIJNAART - De mensen van de Stichting Moracay kunnen terugkijken op een geslaagde uitvoering van de musical Het Fenderts Schaep. De uitvoering zorgde ervoor dat de toneelzaal van De Parel in Fijnaart twee maal tot de laatste plek toe bezet was. Op het toneel was een bruine kroeg nagebouwd waarin plannen werden gesmeed om de oude supermarkt een zinvolle bestemming te geven. De teksten van de zes mannen en vier vrouwen zaten er goed in, de band speelde prima en de zangeres en de zanger waren goed in vorm, waardoor het voor het publiek een leuke avond en middag werd. FOTO TIES STEEHOUWER Moerdijkse kinderen op bezoek bij Sinterklaas zondag 29 november OPEN www.winkelhartetten-leur.nl Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489 Facebook: Nagelkerke Zevenbergen BROSSE EIERKOEKJES NU 10 voor maar 1,95 Proef de Sint geur in onze winkel En eigengemaakte chocolade letters mmmmmmm Schoonheidsinstituut Cathy kerstactie pedicure Pedicure behandeling • Paraffine pakking van de voeten Na afloop ontvangt u een heerlijke voeten-gel cadeau! Voor maar € 32,50 Deze actie is geldig van 6 t/m 29 dec.´15. Maak nu snel een afspraak via 0168 - 40 30 05 of mail ons naar: [email protected] Poststraat 2 4791 AC Klundert T 0168 40 30 05 info@schoonheids instituutcathy.nl www.schoonheids instituutcathy.nl De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653 www.degordijnenconcurrent.nl KWALITEITSSTOFFEN TEGEN BODEMPRIJZEN! VANDAAG IN DE BODE Heerlijk uit eten tijdens de feestdagen Tips en thema’s om de eettafel te decoreren Editie Bergen op Zoom | olen Woensdrecht | Steenbergen Tips voor onvergetelijke presentjes Cadeautips voor een spannende pakjesavond Winter Wonderland in huis Uw kostbaarheden zijn goud waard! Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie Kerkhofweg, Zevenbergen elke vrijdag 10.00-13.30 uur www.goudwisselkantoor.nl Floraplein 2, Steenbergen elke vrijdag 13.30-16.30 uur

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 25-11-2015

Page 1: Moerdijkse Bode 25-11-2015

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S E

thuIS In DE REgIO

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

@moerdijkseBode

/moerdijksebode

www.internetbode.nl

25 NOVEMBER 2015WEEK 48

Stakers bij DSV Solutions hebben een lange adem

ZEVENBERGEN/WILLEMSTAD - De ge-meente heeft zijn excuses aangeboden voor de brieven die zij recent verstuurd heeft in Willemstad inzake een enquête naar de parkeerdruk in de vesting. Er zijn meerdere brieven verstuurd naar hetzelfde adres en ook personen aangeschreven die niet in de vesting wonen of gevestigd zijn. Volgens de gemeente Moerdijk is er iets fout gegaan met het genereren van de adressen. Mensen die meerdere enquêtes hebben ontvangen, maar wel woonachtig zijn in de vesting of hun bedrijf daar heb-ben, worden verzocht één enquête in te vullen en deze kosteloos terug te sturen in de meegezonden antwoordenveloppe.

Gemeente iets te gul met enquêtebrieven

ZEVENBERGEN - Met een openbaar en gratis toegankelijk feest voor iedereen in de tent aan de Molenstraat, viert Stich-ting Carnaval Zevenbergen op zaterdag 28 november zijn 55-jarig jubileum. De avond wordt bijgewoond door vele Prinsen en hun gevolgen uit geheel Nederland. Zij zullen getuige zijn van diverse optredens. Verschillende Zevenbergse en Brabantse dweilbands bijten het spits af, waarna on-der andere Denans, Marco Kanters en de Snollebollekes op het podium verschijnen. De avond wordt gepresenteerd door Huub Hangop, die ook zelf nog zal optreden. De tent gaat op 28 november om 19.30 uur open.

Diverse optredens op jubileumfeest SCZ

DOOR PETER HOUTEPEN

Volgens deze gemeenschapsorganisatie kunnen de riviercruiseschepen zo aan de buitenzijde aanmeren. ‘Voordelen zijn dat de haven in- en uitgang veilig te gebruiken zijn en dat Willemstad een verlengde pro-menade krijgt en zo het Havenhoofd, wat we kwijt raken door het nieuwe restau-

rant, weer terug krijgen.’ Ook de eerste door Hart voor Willemstad voorgestelde locatie achter jachthaven de Batterij is nog niet helemaal van de baan, alhoewel voor deze locatie geen of onvol-doende draagvlak lijkt te zijn bij Rijkswa-terstaat.

Meerwaarde

De organisatie is in elk geval blij dat de ge-meente Moerdijk al heeft aangegeven om de locatie achter de Belgische Erebegraaf-plaats te laten rusten. Voor dit plan was al weinig belangstelling tijdens de begin deze maand gehouden informatiebijeen-komst in het Mauritshuis. ‘De inzet van het actiecomité Zicht op de Overkant en van veel gedreven inwoners heeft er zeker aan bijgedragen dat dit plan van de baan is’, aldus Hart voor Willemstad. ‘Maar het is ook duidelijk dat veel Wil-lemstadters geen probleem hebben met een andere locatie. Zoals tevens duidelijk is dat er ondernemers zijn die de meer-

waarde van de toeristen die met de ri-viercruiseschepen Willemstad bezoeken wel zien en de kansen die dat bezoek gaat bieden willen grijpen. Als onze oplossing gerealiseerd wordt, krijgt Willemstad er een prachtig verlengde promenade bij met een schitterend uitzicht op de grienden. En in de periode dat er geen schepen liggen met uitzicht op het Hollands Diep.’

GesprekkenVolgens wethouder Eef Schoneveld wor-den de vier alternatieve mogelijkheden besproken met de inwoners, andere be-trokkenen en rederij Scylla AG.

Vier alternatieven voor aanlegsteiger schepenHart van Wil lemstad wil huidige locat ie opt imaliseren door ver lenging Havenhoofd

WILLEMSTAD - Er worden vier alternatieve mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van een aanlegsteiger voor riviercruiseschepen in Wil-lemstad. Een ervan is een voorstel om de huidige locatie te optimaliseren door het Havenhoofd te verlengen. Deze laatste optie is ingebracht door Hart voor Willemstad.

ZEVENBERGEN - Met ingang van 1 ja-nuari 2016 is de gemeente Moerdijk ook na sluitingstijd bereikbaar. In de praktijk betekent dit dat de gemeente dan zeven dagen per week en 24 uur per dag via het nummer 14 0168 te be-reiken is. Hiervoor sluit de gemeente met ingang van volgend jaar aan bij een contactcenter.

DOOR PETER HOUTEPEN

“De situatie zoals die nu is, is dat we na kantoortijd via een moeilijkere weg wel bereikbaar zijn”, zegt wethouder Frans Fak-kers van Dienstverlening . “Bij bellen na sluitingstijd krijg je een bandje. Dan wordt je doorverwezen naar een ander nummer, waar je vaak ook weer een bandje krijgt. Dat werkt dus naar onze mening minder

goed dan wij zelf wensen en is eigenlijk niet meer van deze tijd”, aldus de wethouder.

MeteenMet de nieuwe service wil de gemeente Moerdijk ervoor zorgen dat eventuele mel-dingen van overlast in de openbare ruimte meteen in behandeling kunnen worden ge-nomen. Bovendien kan zo in gevallen van calamiteiten of dringende zaken nog sneller

tot actie worden overgegaan.

EvaluerenIn de loop van 2016 evalueert de gemeente deze pilot en bekijkt dan of de verbeterde telefonische bereikbaarheid voldoet aan de gestelde verwachtingen.

Gemeente vanaf 2016 24 uur per dag bereikbaar

Volle zalen bij Het Fenderts SchaepDe Parel tot twee keer toe tot de laatste s toel bezet bi j musical

FIJNAART - De mensen van de Stichting Moracay kunnen terugkijken op een geslaagde uitvoering van de musical Het Fenderts Schaep. De uitvoering zorgde ervoor dat de toneelzaal van De Parel in Fijnaart twee maal tot de laatste plek toe bezet was. Op het toneel was een bruine kroeg nagebouwd waarin plannen werden gesmeed om de oude supermarkt een zinvolle bestemming te geven. De teksten van de zes mannen en vier vrouwen zaten er goed in, de band speelde prima en de zangeres en de zanger waren goed in vorm, waardoor het voor het publiek een leuke avond en middag werd. FOTO TIES STEEHOUWER

Moerdijkse kinderen op bezoek bij Sinterklaas

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

zondag 29 november

OPEN

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

www.winkelhartetten-leur.nl

Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

Brosse eierkoekjes

Nu 10 voor maar €1,95

Proef de sint geur in onze winkel en eigengemaakte chocolade letters mmmmmmm

Poststraat 24791 AC Klundert

T 0168 40 30 05

[email protected]

Wij bedanken al onze klanten die de afgelopen jaren ons vertrouwd hebben.

Bent u nog geen klant? Kom eens gezellig langs om kennis te maken of bezoek onze website om een indruk te krijgen: www.saloncathy.nl

Graag tot ziens!

12½ JARIG BESTAAN!

SALO

N C

ATH

Y 1

2½ JA

AR

!Sc

hoon

heid

sinsti

tuut

Cat

hy

kerstactie pedicure•Pedicure behandeling •Paraffinepakkingvandevoeten

Naafloopontvangtueenheerlijkevoeten-gelcadeau!

Voor maar € 32,50

Dezeactieisgeldigvan6t/m29dec.´15.Maaknusneleenafspraakvia0168-403005ofmailonsnaar:[email protected]

Poststraat24791ACKlundert

[email protected]

www.schoonheidsinstituutcathy.nl

De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653

www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen!

VANDAAGIN DE BODE

Heerlijk uit eten tijdens de feestdagenTips en

thema’s om de eettafel

te decoreren

Editie Bergen op Zoom | � olen

Woensdrecht | Steenbergen

Tips voor

onvergetelijke presentjes

Cadeautips voor een spannende

pakjesavond

Winter Wonderland

in huis

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen • Taxatie

Kerkhofweg, Zevenbergenelke vrijdag 10.00-13.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Floraplein 2, Steenbergenelke vrijdag 13.30-16.30 uur

Page 2: Moerdijkse Bode 25-11-2015

Interesse in een gratis BIJBELCURSUS?

- u bepaalt zelf het studietempo- eenvoudig, geen vooropleiding- lessen worden gecorrigeerd teruggestuurd- geen bezoek aan huis- geen kosten

Volledig anoniem

Info: Geref. Gemeente Tholen p/a Postbus 28 4690 AA TholenE-mailadres: [email protected]

*****************************Stuur een gratis proefles:Naam..............................................Adres...............................................PC + Woonplaats.............................*****************************

KleurwedstrijdKleurwedstrijdKleurwedstrijdKleurwedstrijdKleurwedstrijdKleurwedstrijdKleurwedstrijdKleurwedstrijdKleurwedstrijd

Info

NAAM : ADRES :

LEEFTIJD : MEISJE-JONGEN : TEL. :

DOMBURGOOSTSTRAAT 1

ETTEN-LEURWINKELCENTRUM 16

KAMPERLANDRUITERPLAATWEG 11

MIDDELBURGMARKT 73

RENESSEHOGEZOOM 171

GOESGROTE MARKT 1

TERNEUZENNOORDSTRAAT 109

ZOUTELANDELANGSTRAAT 13

DE WINNAAR WORDT OP 5 DECEMBER BEKENDGEMAAKT VIA DE BOMONT FACEBOOK!

WIN! KIDSCADEAUBON T.W.V. €50,-

KLEUR DE KLEURPLAAT SNEL IN EN MAAK KANS!HAAL 'M IN DE WINKEL OF ONLINE!

Opleiding chauffeur met BAANGARANTIE

Bezoek vrijblijvend onze informatiebijeenkomst:Maandag 30 november19.00 - 20.30 uurHandelsweg 11 Etten-Leur

Aanmelden via:076 501 55 35 /[email protected]

Tekort aan chauffeurs dreigt

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Schalk Prinsenbeek

GroenRijk Schalk Prinsenbeek Mastlanddreef 9 • 076-5439332 • groenrijkprinsenbeek.nl

Voorwaarden: Uitgezonderd de volgende product-groepen: alle lopende aanbiedingen,

bestellingen, snijbloemen, cadeau-en tuinbonnen, gasflessen, Lampe Berger,

Royal Canin, graszoden, bestrating, horeca en tuinhout.

Elke zondag openvan 11.00 tot 17.00 uur

25%korting

op het gehele assortiment.

Zaterdag28 november

Vroege Vogel actievan 9.00 tot 12.00 uur

sLeijtenrijDoorsteek 2KlundertT 0168-851095

Wij zijn razend enthousiast overde ruime wisselende keuze aan bieren, whiskey, likeurtjes enkado’s, laat u verrassen door deze kleurrijke vrienden. Richard & Sharon.kado’s, laat u verrassen door deze

100% Vakmanschap

www.uwtopslijter.nl VOOR ALLE DAKKAPELLEN

In

geplaatst!

Kijk voor meer informatie op

www.ddmbouw.nlof bel

06 52237339 geplaatst!1 DAG1 DAG

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

Page 3: Moerdijkse Bode 25-11-2015

actualiteit

PaGiNa 3

DOOR TIES STEEHOUWER

Wethouder Jaap Kamp vertelde op een in-formatieavond dat plaatsing nog lang niet aan de orde is. “We buigen ons hier alleen nog maar over de invulling van de sociale randvoorwaarden en de door de provincie te volgen planprocedure. Over het hoe en wat gaan we volgend jaar samen met u in gesprek.” Zowel Kamp als Mark van der Ven van de provincie benadrukten enkele malen dat de bevolking intensief betrok-ken gaat worden bij de beslissing over de plaatsing en de soort molens. Een afgela-den dorpshuis Ons Stedeke in Langeweg gaf met woord en in gebaar aan deze toezegging met een flinke korrel zout te nemen.

A16Langs de hele A16 die door Brabant loopt is het de bedoeling dat er windmolens ko-men. Het betreft de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda, Etten-Leur en Zundert. Vijf van de acht windmolens zouden er moeten komen op het grondgebied van Moerdijk en drie op dat van Drimmelen. Het hele plan draagt de naam Windpark Zonzeel. Voor veel mensen in de zaal een wat verwarrende naam omdat er ook mo-lens komen buiten de Zonzeelpolder. Mi-chael Daamen van Energiek Moerdijk gaf een uitgebreide uitleg over het fenomeen dorpsmolen. Hierbij is het de bedoeling dat mensen uit een kern waarin een windtur-bine komt hierin financieel bijdragen. Ze krijgen daarbij 2 procent meer rendement

dan de huidige markt. Obligaties zouden een veelvoud van 25 euro moeten kosten met een minimum van 250 euro. Een wind-molen kost tussen de 3 en 4 miljoen euro, afhankelijk van de grootte en de opbrengst van de molen. In de gemeente Moerdijk is 85 megawatt nodig. Hiervan is nu 40 me-gawatt gerealiseerd.

AchterhaaldBij de Volkeraksluizen zijn al elf windturbi-nes geplaatst, bij de Sabinadijk zeven, op het Windpark Oud Dintel is de bouw van vijf windturbines onlangs gestart, in de Sa-binapolder staan drie windturbines, op in-dustrieterrein Moerdijk twee en op Ketel-diep in Klundert een. Op Zonzeel moeten er dus nog acht komen en hetzelfde aantal op het industrieterrein Moerdijk. Het streven van de gemeente Moerdijk is dat in 2030, 30% van de totale energiebehoefte wordt voorzien uit wind. Uitgangspunt daarbij is steeds dat inwoners en omwonenden kun-nen delen in de opbrengsten van de wind-molens en dat inspraak mogelijk is. Dit zijn onderdelen van de sociale randvoorwaar-den vastgesteld door de gemeenteraad van Moerdijk. Een andere randvoorwaarde is dat de molens betaalbaar moeten zijn. Een van de aanwezigen in het dorpshuis in Langeweg vond het hele plan onzinnig. “Gezamenlijk energie opwekken is achter-haald. Je kunt beter op ieder huis zonnepa-nelen leggen of twee verticale windturbi-nes zetten, dat is veel rendabeler.”Tot april 2016 kunnen er zienswijzen wor-den ingediend tegen het plan Zonzeel.

Inwoners Langeweg maken zich zorgen over windenergieWindpark Zonzeel langs A16 voorziet in acht molens

Vijf van de acht windmolens zouden moeten komen op het grondgebied van Moerdijk. ARCHIEFFOTO

LANGEWEG - Hoewel over de komst van windmolens langs de A16 nog lang niet is beslist, maken veel mensen uit Langeweg zich toch ernstig zorgen over de eventuele plaatsing daarvan. Deze plaatsing is geen ver van me bed show voor hen, omdat de A16 minder dan twee kilometer van het dorp af ligt. De acht windmolens zouden moeten komen in een gebied van een kilometer van de rijksweg en dat betekent dus ongeveer 800 meter van de eerste huizen van het dorp. Inwoners maken zich dan ook zorgen om eventuele waardevermindering van de huizen.

DOOR TIES STEEHOUWER

Vanaf 2 oktober is in elk geval tot en met afgelopen weekend gepost door leden van FNV Transport en Logistiek gepost voor de ingang van de vestiging van DSV Solu-tion aan de Orionweg op industrieterrein Moerdijk. Het posten en de bijbehorende staking is een direct gevolg geweest van het vastlopen van de onderhandeling met de directie van het bedrijf voor een nieuwe cao. Deze cao had op 1 april moeten in-gaan, maar omdat er na acht vergaderin-gen nog geen akkoord was en DSV niet reageerde op het laatste bod van de FNV kon men maar een ding doen: staken. “Dat DSV ons eindbod heeft genegeerd is een belediging, nu zal DSV de hoofdprijs moe-ten betalen”, aldus een van de FNV leden aan de poort, afgelopen donderdag.

FlexwerkersDe FNV wil dat met ingang van 1 april 2015 en per 1 april 2016 alle lonen met 100 euro bruto stijgen en dat werknemers die de maximale loonlijn nog niet hebben bereikt op 1 januari een vaste tredever-hoging krijgen van 3%. Ook wil men een eindejaarsuitkering en een hogere reiskos-

tenvergoeding. Deze eisen gelden niet al-leen voor Moerdijk, maar ook voor de ves-tigingen in ’s Heerenberg, Amsterdam en Oostrum. Bij DSV werken erg veel flexwer-kers. Volgens Wim Visscher worden die schandalig behandeld. “We willen dat het percentage flexwerkers terug wordt ge-drongen naar dertig procent per vestiging.” In totaal werd tot afgelopen weekend door 120 mensen gestaakt en daarnaast zijn er werkonderbrekingen en stiptheidsacties.

RespectVisscher over de flexwerkers. “Het komt voor dat uitzendkrachten al negen jaar voor DSV werken, maar er telkens om de drie jaar drie maanden uit moeten. Daarna mag men weer terugkomen.” De actievoer-ders strijden voor Respect, Echte Banen en Geld. In 2012 bleek uit de uitslag van een door DSV gehouden Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO), dat DSV-medewerkers het bedrijf zeer slecht beoor-deelden. Zo slecht, dat DSV in vergelijking met andere werkgevers bijna het laagste punt op waardering van salaris, inspraak en zeggenschap, had gekregen. DSV heeft toen naar aanleiding van de MTO uitslag de arbeidsvoorwaarden met concurrerende

bedrijven vergeleken (Benchmark). Daaruit bleek dat het gevoel van de werknemers juist was. Het onderzoek van DSV zelf stel-de een loonachterstand van ruim 10% vast.

WinstNadat in 2013, na dagen gestaakt te heb-

ben, de lonen met 5% zijn gestegen, is de achterstand nu weer iets meer dan 8%. Visscher: “Er werd verleden jaar door DSV meer dan 100 miljoen winst gemaakt, maar de arbeidsomstandigheden waarin wij werken zijn niet optimaal. Er is een ideeënbus, maar als je daar iets indoet dan

hoor je er nooit meer iets van. Ook werken we met slechte materialen en mankeert er vaak van alles aan de computers”.

De directie van DSV bleek ondanks di-verse telefoontjes niet bereikbaar voor een weerwoord.

Stakers bij DSV Solutions hebben een lange ademOnderhandel ingsresul taat voorgelegd aan leden; act ies voorlopig opgeschort

Een gedeelte van de stakers voor de tent. FOTO TIES STEEHOUWER

MOERDIJK - Er lijkt enige schot te zitten in de onderhandelingen tussen vakbond FNV en het bedrijf DSV Solutions. Dat twitterde Henri Janssen, vakbondsbestuurder bij FNV Transport en Logistiek, afgelopen weekend. Er zou een onderhandelingsresultaat zijn. De actievoerders leggen dit voor aan de leden en in de tussentijd zijn verdere acties voorlopig opgeschort. De uiteindelijke uitkomst van het resultaat was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.

Uitgeverij de Bode,dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode!Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat.

Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

Page 4: Moerdijkse Bode 25-11-2015

Zaterdag 14 November. Sinterklaas is weer in het land met zijn zwarte, witte, gevlekte, bruine, bonte en felgekleurde pieten. Een variatie aan kleur, die wij in onze diergeneeskundige zorg al jaren tegen-komen. Of het nou gaat om een chocoladebruine labrador, witte pers, bonte koe, zwartbles schaap, marsepein-kleurige varkens of een felgekleurde parkiet!? We komen ze allemaal tegen bij Dieren-hospitaal Visdonk en allemaal verdienen ze even veel aandacht en zorg.

Toch gaat deze dagen onze speciale aandacht een beetje uit naar de bijzondere metgezel van onze Goedheiligman, Amerigo. De trouwe viervoeter en van nature een schimmel (=wit paard), omdat ie nog nooit door een schoorsteen heeft gepast. On-danks dat een heel speciaal dier. Zo speciaal zelfs, dat Amerigo vorig jaar een weekje op de paarden-kliniek van Dierenhospitaal Visdonk heeft gestaan in verband met een vervelende kreupelheid. Geluk-kig was dokter Mark van der Harst, specialist in het beenwerk van paarden, van dienst die hem weer

vlot aan het lopen heeft gekregen. Gelukkig voor de Sint en Amerigo, maar ook zeker voor ons team, een goede afl oop. Als dank voor dit succes heeft Amerigo bedacht dit jaar iets speciaals te willen terugdoen voor zijn paardenmaatjes. Dat leek ons een heel goed idee en onder het mom, “Amerigo pakt uit!”, heeft Dierenhospitaal Visdonk het plan gevat om paarden/ pony’s en ezels een GRATIS gezondheidscheck met advies te geven. Hiervoor kunt u in de week van 30 november tot en met 4 december een afspraak plannen op de kliniek of thuis (u betaalt enkel de visitekosten). Bel voor een afspraak met een van onze collega’s.

De Paardendierenartsen van Visdonk

Amerigo pakt uit!

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE RoosendaalDierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB RoosendaalLocatie Tolberg op maandagavond inloopspreekuur van 18:30uur tot 19:30uurT 0165 583 750 F 0165 583 755 E [email protected] I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

24 UUR 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Spreekuur volgens afspraak.

M 100 / Y 100

C 60 / M 100 / Y 100

C 46 / M 18 / Y 44 / 37

, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal

terwijl de meubels blijven staan

Een nieuw plafond in 1 dag!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naarPLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon:........................... Naam:.............................Adres:...........................................................................Postcode:..................... Woonplaats:.........................

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda

076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl

foto

: Pet

er H

onig

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stillerte maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 3 op 4 december opde HSL Amsterdam - Rotterdam - Antwerpen een slijptrein.Woont u in Zevenbergschen Hoek in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden opwww.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

Door een technisch falen hebben wij op 11 november een fabriek uit bedrijf moeten nemen. Wij zijn druk bezig om het mankement te verhelpen. Wij verwachten deze werkzaamheden binnenkort af te ronden en daarna te beginnen met voorbereidingen om de fabriek weer in bedrijf te nemen. Die activiteiten zullen waarschijnlijk een week duren.

Er worden voorzorgsmaatregelen genomen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. We kunnen echter niet voorkomen dat we tijdens het opstarten fakkelen. Dit is nodig om op een veilige manier op te starten. In de fakkel zorgt het toevoegen van stoom voor een schonere verbranding. Dat geeft extra geluid maar hierdoor voorkomen we roetvorming.

Wij excuseren ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op via onze gratis burenlijn 0800 – 0238044 of via [email protected]

SHELL MOERDIJK GAAT OPSTARTEN

Page 5: Moerdijkse Bode 25-11-2015

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Ties Steehouwer, Anja Bouwman, Marjanne DijkstraAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 48De oplossing van deze puzzel is in week 49 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

Om ongeveer 02.00 uur zagen surveille-rende agenten de auto rijden op de A58 ter hoogte van Bergen op Zoom. Omdat de wagen slingerend over de weg reed en het voor de agenten leek alsof de bestuurder het voertuig niet onder controle had, wil-den zij de auto controleren. De agenten gaven de bestuurder een stopteken ter hoogte van de Wouwse Tol, maar in plaats van te stoppen gaf de bestuurder vol gas en ging er met hoge snelheid vandoor.

Collega’s De agenten reden het voertuig achterna en zagen dat er tijdens deze achtervolging snelheden bereikt werden die tot ver over

de 200 kilometer per uur kwamen. Via de meldkamer werden andere collega’s opge-roepen om hun posten in te nemen langs diverse afslagen van de A17 omdat het voertuig in die richting reed.

Ter hoogte van Zevenbergen draaide een politievoertuig de snelweg op. De aansnel-lende personenauto kon dit voertuig niet meer ontwijken en ramde de dienstwagen aan de achterkant. De personenauto kwam tegen de vangrail tot stilstand.

WeilandIn de auto zaten drie jonge mannen: twee van 15 jaar, afkomstig uit Rotterdam en Almkerk, en een man van 21 uit Leiderdorp. Er zat niemand op de bestuurdersplaats. De drie inzittenden verklaarden dat de chauffeur een weiland was ingevlucht, maar even later kwamen ze op deze bewe-ring terug. Toen bleek dat de 15-jarige jongen uit Rot-terdam de auto van zijn moeder stiekem had meegenomen en naar Brabant was gereden. Op de terugweg, zo vertelden ze, had de andere 15-jarige jongen, afkomstig uit Almkerk, achter het stuur gezeten.

15-jarige scheurt over snelwegenKilometerslange achtervolging door pol i t ie met meer dan 200 per uur

ZEVENBERGEN - De politie heeft vorige week in de nacht van woensdag op donderdag op de A17 ter hoogte van Zevenbergen na een kilometerslange achtervolging drie mannen in een auto aangehouden. De bestuurder van de auto was 15 jaar. Tijdens de achtervolging werden snelheden behaald die ver boven de 200 kilometer per uur lagen.

Bestuurder negeert stopteken

Adviezen zijn veelal welgemeend en vooral bedoeld om u te behoeden voor het maken van foute keuzes. Zo verdient het aanbeveling om, wanneer u bijvoorbeeld een zwaar schilderij aan de wand wilt hangen, niet te volstaan met een zielig spijkertje aan de muur. Veel verstandiger is het om de boormachine ter hand te nemen, zodat uw kunstwerk vervolgens via grote pluggen en stevige haken aan de muur kan worden verankerd. Het mooie van adviezen is ook dat u ze naast u neer kunt leggen. Het staat u zogezegd vrij om hardnekkig en met de nodige koppigheid uw eigen koers te varen. Soms valt daar iets van te zeggen. We worden zó door adviezen overspoeld dat door de bomen vaak het bos niet meer te zien is. Op internet is vooral het aantal adviezen over gezondheid overwel-digend. Zo lees ik dat te veel en te vaak hardlopen de levensverwachting verkort, dat te vaak wassen ook zo zijn nadelen heeft en dat hoge kakken slecht zijn voor je voeten, je enkels en je rug. Daarnaast schijnt het zo te zijn dat Twitteraars die veel mensen volgen die constant ruzie hebben en sterke taal op een haatdragende manier gebruiken, meer kans hebben op een hartaanval of andere hartziekte. Over gezond eten heb ik het dan nog niet eens gehad, terwijl het daar natuurlijk allemaal wel bij begint. Het feit dat begin deze maand weer eens gerommeld werd met de befaamde Schijf van Vijf, maakt het er allemaal niet overzichtelijker op. De Gezondheidsraad kwam namelijk op de proppen met Richtlijnen Goede Voeding en adviezen die deels gehakt maken van genoemde schijf. Om goed bezig te zijn is het bijvoorbeeld wijs om meer peulvruchten te eten, dagelijks wat ongezouten noten te verorberen en ook trouw groene of zwarte thee naar binnen te gieten. Valt dat in het dagelijks leven al niet mee, in de kantines en kiosken van gerenom-meerde ‘obesitasziekenhuizen’ is het al helemaal een kansloze missie, zo wijst onderzoek door het Algemeen Dagblad uit. Bezoekers worden er doodgegooid met ‘gezonde kost’ als taartjes, snoep, pizza’s, kroketten, hamburgers, gehaktballen en frietschotels. Voor de ziekenhuizen echter geen reden om daarmee stoppen. Ze promoten weliswaar een gezonde levensstijl, maar willen die naar eigen zeggen aan niemand opleggen. Gezond leven is, zo moge duidelijk zijn, slechts een advies. Doe ermee wat u wilt.

Advies

ColumnAddo Sprangers

DOOR ANJA BOUWMAN

Zo’n 25 kinderen waren met hun ouders naar Fort Sabina gekomen. Ze werden en-thousiast ontvangen door wild zwaaiende Zwarte Pieten. Het programma begon met een rondleiding door de pakjeskamer, de speelkamer en een bezoek aan de werkka-mer van Sinterklaas. De kinderen mochten de goedheiligman allerlei vragen stellen. Hij wist alleen niet overal een antwoord op. Zo wist de Sint bijvoorbeeld niet pre-cies hoeveel Zwarte Pieten er nu eigenlijk voor hem werken.

SpeurtochtDaarna gingen de kinderen een speurtocht doen door het fort. Ze werden bijgestaan door verschillende Zwarte Pieten. Ze moesten allerlei vragen over het fort be-

antwoorden. Gelukkig kregen ze hulp van hun ouders en de Zwarte Pieten, want sommige vragen waren best moeilijk. De Sint maakte na afloop de goede antwoor-den bekend. Daarna mochten zijn jonge bezoekers een schat gaan zoeken. Ook konden ze zich uitleven aan een hele grote knutseltafel. Aan het eind van de dag werd er een feestelijk vuurtje gestookt buiten.

Speciaal De Sint maakte dit jaar speciaal tijd voor de kinderen uit Moerdijk, omdat het ver-haal van de driejarige Jasper Veenman uit Willemstad hem zo had aangegrepen. Jasper heeft de ongeneeslijke ziekte van Seitelberger. Dit is een zeer zeldzame stof-wisselingsziekte waar nog niet veel over bekend is. Ook zijn er nog geen medicijnen en behandelmethoden voor.

De opbrengst van de middag was dan ook bestemd voor de Jasper Valentijn Founda-tion, die tot doel heeft geld te in te zame-len voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte.

KleurwedstrijdIn de ochtend was er een Sinterklaas-ontbijt. Uit de deelnemers aan een grote kleurwedstrijd werden twintig kinderen uit Willemstad, Helwijk en Heijningen ge-selecteerd, die aan de ontbijttafel van de Sint mochten aanschuiven. De Kleurpiet maakte daarna de winnaars bekend. De dag werd georganiseerd door de Sin-terklaasstichting ‘Sint’s Pietengedoe’ uit Fijnaart in samenwerking met Fort Sabina. Deze stichting wil elk jaar een goed doel steunen door een evenement op poten te zetten zoals deze middag.

Moerdijkse kinderen op bezoek bij Sinterklaas in Fort Sabina

Opbrengst naar Jasper Valent i jn Foundat ion

Moerdijkse kinderen mochten zondag binnenkijken bij Sinterklaas in Fort Sabina. FOTO ANJA BOUWMAN

HEIJNINGEN - Het was zondag een spannende dag voor een aantal kinderen uit Moerdijk. Zij gingen op bezoek bij Sinterklaas, die tijdelijk in Fort Sabina huis houdt. Ze mochten een kijkje nemen in de inpakkamer en de werk-kamer van de Sint. Ook konden ze spelen met de speelpieten. Sinterklaas hield ‘open huis’ voor het goede doel, de Jasper Valentijn Foundation uit Willemstad.

Page 6: Moerdijkse Bode 25-11-2015

PAGINA 6

DOOR TIES STEEHOUWER

In Zevenbergen kwam burgemeester Jac Klijs ook een kijkje nemen. Hij kwam niet alleen voor de vogels, maar ook om Piet van Beers een Koninklijke onderscheiding uit te reiken (zie elders in deze Bode). Ton Koenen van de landelijke bond vertelde dat er op het ogenblik 25.000 vogelliefheb-bers bij zijn organisatie zijn aangesloten en dat er per jaar duizend afvallen. “Als dat zo door gaat dan hebben we dus over vijfen-twintig jaar nog maar één lid”, merkte hij met een glimlach op. Op de vraag waarom er zo weinig jeugd instroomt, verklaarde hij: “Aan een vogel zitten nu eenmaal geen twee knoppies hè.” Koenen was niet met lege handen naar Zevenbergen gekomen. Hij had voor de voorzitter de speld voor bij-zondere waardering meegebracht. “Deze speld wordt maar heel zelden toegekend. Per jaar nog geen dertig keer.”

DeelnemersPiet van Beers is al vanaf zijn achtste jaar een vogelliefhebber. “Al heel jong pro-beerde ik ze te vangen onder een aszeef, een stokje en wat broodkruimels. Meer had je daar niet voor nodig.” Zijn vader zat niet in de vogels, maar had wel duiven en konijnen.Over het aantal deelnemers aan de ten-toonstelling was hij best te spreken. Van de 45 leden hadden er 28 van hen 480 vogels ingestuurd. De vogels die kampi-oen van de tentoonstelling werden waren van Piet Beers, Rien van Tilborgh, Jack van Oosterhout, Cor van Tilborgh en Anton Dekkers.

TevredenIn het Parochiehuis in Klundert hield Ex-celsior haar 61e tentoonstelling. 17 leden zonden 240 vogels in en daarmee was secretaris Eddy Vermeulen best tevreden.

“Hiermee wordt de dalende lijn van de laatste jaren niet voortgezet. We zijn voor-al blij dat er vier jeugdleden meedoen.” De hoogst gewaardeerde vogels waren van Piet Crezee, Wim Dalemans en Cock Da-lemans. De kampioene bij de jeugd werd Joshua Vermeulen.Bij de Polderzangers in de Graanbeurs in Fijnaart werden er 244 vogels van 18 leden ingebracht. Voorzitter Gerrit Nieuwenhuijzen laat we-ten dat daarbij veel kromsnavels zaten. Met vijf mensen uit Fijnaart gaan ze over enkele weken naar Apeldoorn naar de Nederlandse kampioenschappen. Daar worden 15.000 vogels getoond. In Fijnaart waren niet alleen veel fraaie vogels te zien, maar kon men ook vogels kopen. Een Cubavink van het mannelijk geslacht moest 25 euro opbrengen. De vogels van Frans Broeren, Nico Pieters en Netty Pie-ters behaalden 94 punten.

Maximaal aantal punten voor vogels op tentoonstellingen

‘Wij z i jn vooral bl i j dat er ook jeugdleden meedoen’

Anton Dekkers van Zanglust met zijn winnende vogel en zijn prijzen. FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN/FIJNAART/KLUNDERT - Het hoogste aantal punten op vogeltentoonstellingen was tot verleden jaar 93. Omdat er dan vaak veel vogels tegelijk eindigden, heeft de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers met ingang van dit jaar besloten dat er in plaats van 93+ voor uitzonderlijk mooie vogels ook 94 punten gegeven mogen worden. Of daarmee het probleem uit de wereld is moet nog maar worden afgewacht, omdat op de drie tentoon-stellingen in de gemeente Moerdijk afgelopen weekend al tien vogels met dit maximale aantal punten naar huis gingen. Op de tentoonstelling van De Polderzanger in Fijnaart waren dat er vier en op die in Klundert van Excelsior en die van Zanglust in Zevenbergen elk drie.

KLUNDERT - Donderdag 19 november was een zeer geslaagde muzikale middag. De muziekquiz op zich werd verzorgd door vrijwilligers van de Zonnebloem uit Oudenbosch. De ove-rige activiteiten werden gedaan door de werkgroep Klundert.

Voor elk team, wat uit 4 personen en een vrijwilliger bestond, dat deelnam aan de quiz was een leuk prijsje te winnen. De gekozen namen van het teams waren zeer creatief. De uitslag: 1. De Oude Sokken; 2. De Brillekes; 3. De Oude Zonnebloemme-kes; 4. De Blauwtjes; 5. De Regendruppels

QuizIn de quiz werden vragen gesteld als:

“noem de namen van de beatles”; “wan-neer won Lenny Kuhr het songfestival”; “in welke kerk trouwde Frans Bauer”; “wie was Nikkelen Nelis”. Ook moesten er geluidsfragmenten herkend worden van Heino, Heintje, The Cats en dergelijke. Bij de muziekfragmenten was er veel herken-ning en werd er volop meegezongen. De deelnemers kijken alweer uit naar de vol-gende muziekquiz. Na de muziekquiz vol-gende nog een verloting met leuke prijzen en werden de ‘oud vrijwilligers’ bedankt met een leuke attentie. Voor de afwezige onder hen werd deze aan het einde van de middag nog bij hun thuisbezorgd. De werkgroep Zonnebloem Klundert gaat binnenkort weer plannen maken voor een volgende activiteit in 2016.

Muziekquiz Zonnebloem Klundert

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Zaterdag 14 november heeft in Snerkersdurp het 11-11 bal plaatsgevonden. Het was dit jaar aan de organisatie van het Zomercarnaval om de prins te ont-hullen. Dit werd op zeer ludieke wijze aangepakt.

De heren en dame van de Raod van Zeuve werden door enkele ex-missen Zomercar-naval in schitterende nachtkledij (varië-rend van negligé tot oerdegelijke pyjama) gehesen. In deze kleding liepen de he-ren en dame over de catwalk in café De

Zwaan. Uiteindelijk werd, net als vorig jaar, Prins Barry den Eerste onthuld als Prins Carnaval van Snerkersdurp. Daarna werd de rest van de Raod van Zeuve (inclu-sief de nieuwe nar Brian van Run) en het bestuur voorgesteld. Een zeer geslaagde en feestelijke avond! Vanaf deze plaats nogmaals een woord van dank aan de organisatie van het Zo-mercarnaval!We hopen u allen weer te zien bij onze ko-mende activiteiten, zoals de kerstbingo op 12 december en het Tonpraoten op vrijdag 8 januari.

Zomercarnaval presenteert Prins Carnaval 2016

11-11 op Snerkersdurp

ZEVENBERGEN - Voor de eerste keer heeft Zezam andere koren uitgenodigd bij de uitvoering en het werd een ver-rassende middag voor het publiek.

Elk koor had een geheel ander repertoire en creëerde zo een eigen sfeer in de zaal . Bij de openingsnummers van Zezam werd stil gestaan bij de gebeurtenissen in Parijs d.m.v. het dragen van de blauw-wit-rode sjaals en vertoning van de afbeelding van de Eiffeltoren in de Franse vlag op de bea-mer tijdens het nummer Music was my first love. Verder o.a. een mooie uitvoering van Morning has Broken en Avond van Boudewijn de Groot . De swing kwam er

goed in toen de djembé band Bia Karanga ging spelen. Een goede strakke uitvoering van de Afrikaanse arrangementen met af en toe aanvullende zang vanuit de zaal. De zaal volgde de voorzanger en band-leider Sander Berkvens. Om vervolgens te genieten van de soms zevenstemmige close harmony gezongen door vijf dames en twee heren van de groep About Music onder leiding van Heleen Bout. Meeste à capella gezongen maar bij deze gelegen-heid ook begeleiding door Serge Meeusen, die ook Zezam op de piano begeleid. Na de pauze kon het publiek meteen meezin-gen met het Westhoeks Mannenkoor. Met een grote muzikale begeleiding van drie

accordeonisten, een gitarist en een drum-mer , zongen de mannen vol enthousiasme Nederlands en Engelstalige bekende lie-deren. Bij Buona Sera en When the Saints kwamen er nog saxofoonspelers bij. Zelfs de dirigent speelde een deuntje mee. Ver-volgens kwam de zaal weer in Afrikaanse sferen door Bia Baranka wat versterkt werd door diavertoning van verschillende afbeel-dingen op de beamer. Zezam begon de tweede serie met het Afrikaanse nummer Wana Baraka met begeleiding door Bia Ka-ranga. Het leuke is dat zo’n samenwerking op deze muzikale wijze versterkt kan wor-den. De positieve reacties van het publiek heeft de middag compleet gemaakt.

Zezam op Zondag zat vol muzikale afwisselingen

MOERDIJK - De werkgroep Exposities van Stichting Cul-tuur Moerdijk, zoekt exposanten voor de alweer 44e Ker-stexpositie.

Deze expositie wordt gehouden van 26 t/m 30 december iedere dag van 13.00-17.00 uur. Zoals wellicht bekend staat deze expo

helemaal in het teken van kunst. Dit kan zijn: schilderijen, glas, keramiek, sculpturen, enz. Als men denkt met hun mee te kunnen doen om een geweldige expositie te maken en leuke contacten te leggen met andere amateur-kunstenaars, verzoeken ze contact met hen op te nemen. Hun mailadres is: [email protected], tel. 0168-326534.

Exposanten gezocht

‘Dienstverlening’ is een ruim begrip, maar of het nu om persoonlijk, telefonisch of digitaal contact gaat: het begint altijd met goede omgangsvormen. Maar ook: hoe snel reageren we op uw vragen, zijn we correct en duidelijk in onze berichtgeving en hoe makkelijk kunt u bij ons terecht? Daar werken we continu aan. Eén van de resultaten daarvan is dat u, met ingang van 1 januari aanstaande, ook ná kantoortijden een professionele medewer-ker aan de telefoon krijgt als u ons belt. We gaan er van uit dat u buiten kantoortijden belt met spoedeisende vragen of opmerkingen, of over incidenten. Zeker dan is het prettig als u persoonlijk te woord gestaan wordt.

Op dit moment krijgt u nog een bandje te horen met een tekst die verwijst naar een spoednummer, waarbij u dan een voicemail kunt inspreken. Ook bij incidenten krijgen mensen een meldtekst. De ervaring leert dat dat mensen ontmoedigt, dat er onduidelijk-heid of irritatie ontstaat. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Daarom sluiten we per 1 januari aan bij een contactcenter. Zo heeft u óók buiten kantoortijden snel en persoonlijk contact. Ik ben blij met deze stap!

Overigens kunt u meldingen over zwerfvuil, losliggende stoeptegels, straatverlichting en andere dingen die u opvallen in de straten of wegen altijd melden via de BuitenBeter-app. Met uw smartphone maakt u snel en makkelijk ter plekke een melding. Zo kunnen we snel aan de slag en zorgen we samen voor schoon en veilig wonen.

Gemeente ook na sluitingstijd telefonisch bereikbaar

Column

Samen met inwoners werken aan een gemeente waar het veilig en prettig wonen is, waar voorzieningen goed bereikbaar zijn en waar werkgelegen-heid ontstaat. Dat is kort gezegd de insteek en ambitie waarmee we deze collegeperiode startten. Samenwer-ken is daarbij belangrijk: met onze inwoners, met andere gemeenten, met instellingen, met politie en ande-re hulpdiensten. Oók centraal daarin staat onze dienstverlening aan u. Behalve ‘de centen’ is dat één van de onderwerpen in mijn portefeuille. Het past me goed want ik vind de men-selijke maat, het contact met elkaar, omzien naar elkaar, belangrijk. Het is de basis van samen leven, samen werken, samen wonen.

WethouderFrans Fakkers

Elke twee weken vindt u hier een column van één van de gemeentebestuurders.

Page 7: Moerdijkse Bode 25-11-2015

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten, Fijnaart en Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek Klundert Buiten openingstijden van Mediq Apotheek De Eendracht wordt waargenomen door Poliklinische Apotheek Bravis bij Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal,Tel. 088-7069400. Openingstijden apotheek: Ma t/m Vrij 08:30-17:30 uur.Tandarts23 november - 29 november: H. Beersma, telefoon 0168-32454230 november - 6 december: J. Aerdenhout, telefoon 0168-462699WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13Thebe Wijkverpleging: Telelefoon 088 - 117 32 15DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Thebe Wijkverpleging MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen van verpleegartikelen in Zevenbergen. Bel: 088-117 32 15 of mail naar [email protected]

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Op 18 november 2015 is overleden onze lieve moeder en oma

Cornelia Kuijstermans - Dictus

Cor

weduwe van

Anthonius Josephus Kuijstermans

in de leeftijd van 81 jaar.

Oud Gastel: Sera en Peter Roosendaal: Ellen en Rini Rik Iris en Jossie

Correspondentieadres: Nispenseweg 75, 4707 RA Roosendaal

De crematieplechtigheid heeft reeds plaats-gevonden.

Want wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt,

maar eeuwig, in de hemelen.2 Korinthe 5 : 1

Met droefheid geven wij u kennis dat, na een periode van afnemende gezondheid, de Heere tot Zich heeft genomen mijn geliefde vrouw, onze schoonzus en tante

Wilhelmina Cornelia Schreudersechtgenote van

Cornelis van Dueren den Hollander

* 1 juli 1927 † 22 november 2015 Klundert: C. van Dueren den Hollander

Familie Schreuders Familie Van Dueren den Hollander

’t Hooft 204791 AK Klundert

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen aan huis, woensdag 25 en donderdag 26 november van 19.00 uur tot 21.00 uur en tevens donderdagmiddag 26 november van 15.00 uur tot 17.00 uur.

De dienst van het Woord en Gebed wordt gehou-den op D.V. vrijdag 27 november om 14.00 uur in de Hervormde kerk te Klundert, Kerkring 1, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Schanspoort te Klundert.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in gebouw De Ring, Kerkring 23 te Klundert.

Page 8: Moerdijkse Bode 25-11-2015

De voordeur en kozijnen zijn een behoorlijk warmtelek in uw woning. De voordeur staat altijd open voor de gasten, maar helaas is ook een gast de kou en tocht van buiten. Door het warmteverlies van de voordeur en kozijnen verder te beperken is een forse energiebesparing mogelijk.

Bij het vernieuwen van de deuren en kozij-nen zijn er op dit moment drie opties: het moderne kunststof, het traditionele hout of de moderne strakke aluminium variant. Welke productkeuze u ook maakt: profes-sionele en correcte montage is belangrijk.

De montage (en aanbrengen van de bij behorende isolatie materialen) moet natuurlijk wel op de juiste wijze uitgevoerd worden. Een goede productkeuze en een slechte montage brengt nog steeds niet het voordeel van warmte isolatie en daarmee het verminderen van uw energieverbruik en/of rekening. Maak gebruik van de speci-alisten - professionals die jarenlange erva-ring hebben met het monteren van kozijnen en deuren in kunststof, hout of aluminium, zoals bij Provily, voor alles aan uw huis in Zevenbergen.

Kunststof kozijnenKunststof kozijnen en deuren zijn tegen-woordig de meest geleverde soort. Overi-gens zijn er kunststof kozijnen verkrijgbaar, die bewerkt zijn met houtnerfstructuur en in vele kleuren leverbaar. Deze kozijnen komen qua uiterlijk sterk in de buurt van de klassieke look, van het houten kozijn. Kunststof kozijnen en deuren hebben daar-mee de vroeger populairdere houten kozij-nen en deuren met gemak verslagen. Gelet op de voordelen van kunststof is dat ook niet vreemd.

Materiaal en onderhoudKunststof kozijnen en deuren zijn in de meeste gevallen gemaakt van PVC. Hier-door zijn ze zeer isolerend en vereisen ze weinig onderhoud. In de beginjaren van kunststof was dit wel anders: het werd geel, was niet stevig/degelijk en had geen uitstraling (glad plastic). In de loop der ja-ren is PVC sterk ontwikkeld. Nieuwe kozij-nen van kunststof kunnen daardoor vijftig jaar mee. Een van de eigenschappen van PVC, dat niet elektrostatisch is, is dat ko-zijnen weinig vuil en stof aantrekken. Daar-door worden ze niet snel vies.

IsolatieDe goede isolatie zorgt ervoor dat er zo min mogelijk warmte ontsnapt en dat de kou buiten blijft. Daarnaast worden ook gelui-den door deze kozijnen en deuren gedempt.

VeiligheidKunststof kozijnen zijn doorgaans veiliger dan houten kozijnen. Ten eerste werken ze brandvertragend en in de tweede plaats kunnen ze eenvoudig worden uitgebreid met inbraakwerende maatregelen.

De voordelen op een rij:* Een moderne look* Goede isolatie, brandvertragend* Uitermate degelijk, nauwelijks onder-

houd nodig* In allerlei kleuren beschikbaar, niet over-

schilderbaar * Recyclebaar en dus milieuvriendelijk

Houten kozijnenHoewel het kunststof het laatste decen-nium enorm in populariteit heeft gewon-nen, zijn er nog altijd mensen die zweren bij de houten kozijnen en deuren. Het klopt dat houten kozijnen een authentieke look hebben.

MateriaalHouten kozijnen worden van hardhout ge-maakt. Hardhout wordt in verschillende

duurzaamheidsklasses onderverdeeld (1 tot en met 5). Dit cijfer geeft kort gezegd aan hoe lang het hout onaangetast blijft als je het er-gens neer zou leggen en met rust zou laten. Klasse 1 betekent dat het hout meer dan 25 jaar onaangetast blijft, klasse 2: 15 tot 25 jaar, klasse 3: 10 tot 15 jaar, klasse 4: 5 tot 10 jaar en klasse 5 minder dan 5 jaar.

OverschilderenEen groot voordeel van houten kozijnen en deuren is dat beschadigingen eenvoudig gerepareerd kunnen worden. Barsten of beschadigingen kunnen worden verholpen en overgeschilderd. Dit laatste is sowieso een voordeel van houten kozijnen: als u de kleur zat bent is dat met een likje verf zo verholpen. Kunststof en aluminium kozij-nen zijn niet overschilderbaar.

De voordelen op een rij:* Een traditionele look* Goede isolatie* Onderhoud nodig afhankelijk van de plek

gemonteerd in de woning* In alle kleuren te maken en is overschil-

derbaar * Recyclebaar en dus milieuvriendelijk

Aluminium kozijnen Aluminium kozijnen worden in Nederland betrekkelijk weinig gebruikt, hoewel ook

hier voordelen aan zitten. Aluminium is een uiterst sterk materiaal. Kozijnen van alu-minium worden daarom ook veel gebruikt voor grotere constructies, zoals bijvoor-beeld gevels of veranda’s. Ze zijn zo sterk dat ze vrijwel nooit zullen krom trekken of vervormen, ook niet als er zware ruiten in worden geplaatst. Moderne lookAluminium kozijnen zien er strak uit en ge-ven een zeer mooie moderne look. Ze zijn bovendien in alle RAL kleuren te krijgen. Omdat ze erg duurzaam zijn, worden ze vaak gebruikt bij renovatieprojecten. Het materiaal vereist weinig onderhoud, is roestvrij en bespaart op de lange termijn dus onderhoudskosten. Bovendien zijn deze kozijnen eenvoudig te isoleren tegen zowel geluid als warmte. Ten slotte is aluminium is zeer brandwe-rend en volledig recyclebaar en daar-mee milieuvriendelijk.

De voordelen op een rij:* Een moderne look* Goede isolatie* Uitermate degelijk, nauwelijks onder-

houd nodig* In allerlei kleuren beschikbaar, niet

overschilderbaar * Recyclebaar en dus milieuvriendelijk

Welke productkeuze U ook maakt , k ies voor HR ++ Isolat ieglas .

Isoleren woning begint bij deuren en kozijnen

Pand aan voorzijde voorzien van nieuwe kozijnen en deuren, huizen achter op af-beelding niet geïsoleerd.

Actienovember

&december

grAtisHr ++

isolatieglas

bij aankoop van kunststofkozijnen en deuren

Page 9: Moerdijkse Bode 25-11-2015

7.95 PER PORTIE

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected] ZELF UW VLEES350GR. P.P. VANAF voor meer scherpe aanbiedingen:

ZE ZIJN ER WEER: KONIJN IN HET PANNETJEnaar recept van restaurant “buitenlust”

DE MOOISTE REIS MAAKT U MET PELIKAAN

Reisinformatie • Presentaties • Mooie prijzenSalsademonstratie Tien Koevoet • One-man Steelband Willy Richardson • Heerlijke tropische hapjes en drankjes

Kom langs en laat u meeslepen op de Caribische klanken van de Salsa!

goede reis

Haveneind 2, 4761 BZ Zevenbergen www.pelikaanreizen.nl

Pelikaan Reizen Zevenbergen in tropische sferen

12 december 2015

10.00 – 16.00 uurPelikaan goes... Caribbean!

1.19v van 1.39

1.85v van 1.99

1.39v van 1.45

0.79v van 0.99

4x 130 G

1.19 WEEKEND

1.49 WEEKEND

1.29 WEEKEND

3.99 WEEKEND

1.19 WEEKEND

1.99 WEEKEND

1.99 WEEKEND

2 KG

2 KG

125 G

500 G 1.25 L

300 G

450 G

400 G

PER STUK

600 G

1.59v van 1.69

250 G

0.45v van 0.49

125 G

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

27 T/M 29 NOVEMBER27 T/M 29 NOVEMBER27 T/M 29 NOVEMBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN OP WWW.ALDI.NL

Met roomspijsvulling met daarop speculaaskruimels en kruidnoten.

Halve gevulde speculaasvlaai*

Galia meloen Perssinaasappelen

Snijbonen Biologische aardappelen

XL Black pepper braadworsten*

Magere runderlappen*

Spinazie* Forelfi let met knofl ook of peper*

AllesreinigerSatésaus

Crème Noblesse Mozzarella*

Prins Hendrikstraat 104761 AH Zevenbergen Postbus 854600 AB Bergen op ZoomT 0168 - 745 155

E [email protected] I www.praktijkinpetto.nl

ZET DE BEWEGING INEN LEERT JE ZELF DE BALANS VINDEN

KinderenJeugdJongerenGezinnen

INPETTO, praktijk voor jeugdpsychologie en jeugdpsychiatrie biedt Psychologische en Psychiatrische Expertise, Therapie, Training en Onderzoek binnen hetkader van de Jeugdwet.

Page 10: Moerdijkse Bode 25-11-2015

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuisMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uurVoor tijden inloop of afspraak ziewww.moerdijk.nl of bel 14 0168

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Spoedmelding buiten de openingstijden van het gemeentehuis (bijv. gemeenteriool verstopt of gaten in wegdek)? Bel dan: 0168 373 555Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten(ook buiten kantoortijd): 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK25 NOVEMBER 2015

FOTO VAN DE WEEK:

Verwenmarkt tijdens Week van de Mantelzorg

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Ingezonden door Fotoclub Moerdijk

Volg ons ook via twitter

@Moerdijkse_Stem

RaadsbijeenkomstOp donderdag 3 december 2015 wordt een raads-bijeenkomst gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze bijeenkomst zal gesproken worden over:

• Toelichting op het uitvoeringsprogramma Havenstrategie Moerdijk 2030;

• Stand van zaken herijking governance Haven-schap Moerdijk.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is open-baar.

Nu de gemeenten Etten-Leur, Halderber-ge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert samenwerken binnen het Werk-plein Hart van West-Brabant, kiezen ze er ook voor om de collectieve zorgverzeke-ring voortaan aan te bieden via één loket.

Iedereen die nu via de gemeente een collectieve zorg-verzekering heeft afgesloten bij CZ ontvangt binnenkort

een brief van het Werkplein Hart van West-Brabant. Zij hoeven niets te doen, maar kunnen wel kiezen voor een uitgebreider pakket. Dit is vooral voor iedereen met hoge zorgkosten (chronisch zieken en gehandicapten) een hele voordelige keuze.

Voordelig en toch goed verzekerdDe collectieve zorgverzekering is er voor mensen met een laag inkomen. De zorgverzekering bevat uitgebreide

vergoedingen voor tandarts, orthodontie, brillen en contactlenzen, anticonceptiemiddelen, zorg in het bui-tenland, kraamzorg en nog veel meer. De gemeente betaalt een deel van de verzekering. Zo is de premie voordeliger en komt men niet voor onver-wacht hoge kosten te staan.

Alle informatie over de zorgverzekering staat op www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl.

Werkplein biedt collectieve zorgverzekering voor lage inkomens

PROJECT ACHTERDIJK In augustus van dit jaar heeft de gemeente Moerdijk op de Achterdijk in Zevenbergen groot onderhoud gepleegd en het wegdek vervangen. Daarnaast zijn er, om de verkeersveiligheid te verbeteren, in totaal 10 verkeersplateau’s en 3 kruispuntplateau’s aangelegd. Dit project is mede mogelijk gemaakt door cofinanciering van de pro-vincie Noord-Brabant.

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergun-ningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tij-dens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMINGUit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum beslissing Salden, A.P. 31-10-1972 Oostdijk 22 18-11-2015 4797 SC Willemstad

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

VERBOUWING HUISARTSENPRAKTIJK DE CLUNDERT Op de parkeerplaats naast de huisartsenpost is een bouwplaats ingericht. Hierdoor zal er tijdelijk minder parkeergelegenheid zijn op de parkeerplaats vanwege de aanwezigheid van bouwkranen. Ook is een gedeelte van de parkeerplaats afgezet met bouwhekken.

Aan de overzijde van de straat, ter hoogte van Wes-terstraat 46, zullen tijdelijk 2 parkeerplaatsen worden gecreëerd ten behoeve van brandweerlieden.

Er zal verbouwd worden tijdens reguliere werktijden van 7.30-16.30 uur. De direct omwonenden en overige belanghebbenden zijn geïnformeerd door de aannemer. Oplevering van de bouwwerkzaamheden zal medio december 2015 zijn.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 11 november 2015 tot en met 18 november 2015 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzonden Appelaarseweg 34 in Fijnaart Plaatsen van een tijdelijke kantoorunit 16 november 2015

Page 11: Moerdijkse Bode 25-11-2015

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

Volg ons ook via facebook www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN NOORDHOEK Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 okto-ber 2015 het bestemmingsplan ‘Noordhoek’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het planidentificatienummer is (NL.IMRO.1709.Noordhoek-BP40).

Het bestemmingsplanMet dit bestemmingsplan wordt het geldende bestem-mingsplan in het gebied geactualiseerd. Het is een con-soliderend bestemmingsplan waarin met name de huidige situatie is vastgelegd. Tegen het bestemmingsplan Noord-hoek zijn zes zienswijzen ingediend. Hiernaast zijn enkele ambtelijke wijzigingen in het bestemmingsplan opgeno-men. In de nota zienswijzen is te lezen op welke onderde-len het bestemmingsplan (gewijzigd) is vastgesteld.

Het plan inzien (instellen beroep)Het vastgestelde bestemmingsplan is vanaf 26 november 2015 tot en met 6 januari 2016 tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie in te zien. Tevens is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is het plan in te zien op de gemeentelijke website via www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

BeroepGedurende de bovengenoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor: • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent

het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;

• Belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze omtrent het ont-werpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

• Een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State worden ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

STANDPLAATSVERGUNNINGBurgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:• Het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen op de Voorstraat in Fijnaart ter hoogte van huisnummer 37 op 12 december 2015 van 07:00 uur tot 17:00

uur. (verzonden 17 november 2015)• Het plaatsen van een draaimolen op de Markt in Zevenbergen op 6 en 9 februari 2016, op Koningsdag en op de dag van de intocht van Sinterklaas in Zevenbergen.

(verzonden 17 november 2015)• Het plaatsen van een oliebollenkraam op de Markt in Zevenbergen van 6 tot en met 9 februari 2016 en vanaf de intocht van Sinterklaas tot en met 31 december 2016.

(verzonden 17 november 2015)• Het innemen van een standplaats voor de verkoop van kerstbomen op de Grintweg in Moerdijk ter hoogte van het pleintje bij de speeltuin op 5 december 2015 van 09:00

uur tot 16:00 uur. (verzonden 17 november 2015)• Het innemen van een standplaats op de vlonders aan de Molenstraat in Klundert op 5 en 12 december 2015 van 09:00 uur tot 18:00 uur. (verzonden 17 november 2015)• Het innemen van een standplaats voor de verkoop van vis op de Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek in 2016, wekelijks op dinsdag van 13:30 uur tot 17:30 uur. (ver-

zonden 19 november 2015)• Het innemen van een standplaats voor de verkoop van kaas en versproducten op de Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek in 2016, wekelijks op dinsdag van 12:00 uur

tot 18:00 uur. (verzonden 19 november 2015)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

VERKEERSBESLUIT(EN)Burgemeester en wethouders van de gemeente Moer-dijk maken bekend dat zij op 26 november 2015 de volgende verkeersbesluiten heeft genomen:

Besluit 1:Intrekken van de gereserveerde individuele gehandi-captenparkeerplaats bij de woning aan Beukenlaan 34 te Fijnaart. Daarvoor wordt de paal met borden E06 en onderbord met kenteken verwijderd;

Besluit 2:Het uitgaande verkeer op de toegangsweg van sport-park "De vier Heulen", Koningin Wilhelminalaan te Willemstad, voorrang krijgt op ingaand verkeer, zulks door het plaatsen van de verkeersborden F05 en F06.

De bovenstaande verkeersbesluiten liggen tot 7 januari 2016 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten tot 7 januari 2016 schriftelijk bij het college van B&W een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNINGBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst Langeweg 17 in Fijnaart Vervangen van de kozijnen 18 november 2015 Mannesmannweg 5 in Heijningen Plaatsen van een tijdelijke tweede mill 16 november 2015 Veldkers 3 in Zevenbergen Uitbreiden van de woning 16 november 2015 Tonnekreek 19 in Klundert Plaatsen van een beschoeiing 11 november 2015 Tonnekreek 19 in Klundert Plaatsen van een poort aan de straatzijde 11 november 2015 De Keetel 8 in Noordhoek Aanpassen van de constructie t.b.v. een Uitbreiding van de woning 17 november 2015 Zomervlinder 1 in Standdaarbuiten Bouwen van een tuinhuisje met overkapping 17 november 2015

Adres Omschrijving project Mannesmannweg 5 Heijningen Het uitbreiden van lashal I, het verleggen van de weg, het veranderen van de terreingrenzen, het plaatsen van trappen en het in gebruik nemen van een kantoor.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 november 2015 tot en met 6 januari 2016 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDUREBurgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

EVENEMENTENVERGUNNINGDe burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

• Het houden van een kerst sing-in op de vlonders in het centrum van Klundert op 19 december 2015 van 12:00 uur tot 17:00 uur. (verzonden 12 november 2015)• Het houden van een kerstmarkt in het Activiteitencentrum van SOVAK aan de Niervaartweg 1a in Klundert op 19 december 2015 van 09:30 uur tot 12:30 uur. (verzonden

16 november 2015)• Het houden van een feestavond in de kantine van de Kogelvangers aan de Grintweg 2 in Willemstad op 5 december 2015 van 18:00 uur tot 01:00 uur. (verzonden 16

november 2015)• Het houden van een clubavond op 12 december 2015 van 18:00 uur tot 01:00 uur en het houden van een kaartavond op 19 december 2015 van 19:00 uur tot 01:00 uur in

de kantine aan de Westrand 11 in Zevenbergen. (verzonden 16 november 2015)• Het houden van een concert van Harmonie Oefening in de voormalige kerk aan de Bisschop Hopmansstraat 1 in Noordhoek op 12 december 2015 van 19:00 uur tot 01:00

uur. (verzonden 19 november 2015)• Het houden van een wintermarkt in het Thomashuis aan de Markt 32 in Standdaarbuiten op 12 december 2015 van 11:00 uur tot 16:00 uur. (verzonden 19 november 2015)• Het houden van een kerstmarkt in het kerkelijk centrum aan de Kerkring 1 in Fijnaart op 12 december 2015 van 10:00 uur tot 19:00 uur. (verzonden 19 november 2015)• Het houden van een Winterfair op Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek op 20 december 2015 van 13:00 uur tot 18:00 uur. (verzonden 19 november 2015)• Het houden van een kerstmarkt in Woonzorgcentrum de Zeven Schakels aan de Kasteelweg 1 in Zevenbergen en in de Bartholomeuskerk aan de Markt 19 in Zevenbergen op 11 december 2015 van 16:00 uur tot 21:00 uur en op 12 december 2015 van 10:00 uur tot 16:00 uur. (verzonden 19 november 2015)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer:• Akkerbouwbedrijf Coppens – Mol, Groeneweg 3 in Noordhoek voor het veranderen van de inrichting;• SportPlaza Moerdijk, Kristallaan 25c in Zevenbergen voor het veranderen van de inrichting.

Page 12: Moerdijkse Bode 25-11-2015

PAGINA 12

KORT BEDRIJVIG- ADVERTORIAL -

Aannemersbedrijf Van Agtmaal bv, Veilingweg 1, 4731 CW Oudenbosch

OUDENBOSCH - In het West-Brabantse Oudenbosch is al sinds 1933 Aanne-mersbedrijf van Agtmaal gevestigd. Ruim 80 jaar geleden ontstaan als klein timmerbedrijf en uitgegroeid tot een aannemersbedrijf met zo’n 80 personeels-leden die dagelijks werken aan de bouw en renovatie van onder andere wo-ningen, scholen en bedrijfspanden.

De laatste jaren zijn aansprekende projecten opgeleverd zoals het Tivoliplein en het vernieuwde Markhavengebied te Oudenbosch, Don Bosco en Schoenmakershoek te Etten-Leur en de nieuwe woonwijk Bosselaar Zuid te Zevenbergen. Als onderdeel van het landelijke en internationaal opererende VolkerWessels concern een solide partner!

Woondag HalderbergeAannemersbedrijf van Agtmaal heeft diverse woningen en projecten in de eigen ge-meente Halderberge in ontwikkeling en verkoop. Om deze onder de aandacht te brengen in de winterse sferen rondom de feestdagen organiseert zij op zaterdag 5 december een inloop bij Lunchroom het Proefplein aan het nieuwe Jezuïetenplein te Oudenbosch, direct tegenover de Basiliek. Vanaf hier kunt u onder andere de laatste appartementen aan het Jezuïetenplein bezichtigen en kunt u worden geïnformeerd over het project Markha-ven te Oudenbosch, waar u al een eengezinswoning koopt vanaf € 167.500,- v.o.n.! Ook wordt een tipje van de sluier opgelicht van de plannen in Oud Gastel Noord, waar een achttiental woningen in diverse prijsklassen gaat worden gerealiseerd. U bent welkom op 5 december van 11.00u tot 13.00u bij Lunchroom Het Proefplein, Jezuïetenplein 1 te Oudenbosch, voor een winters hapje en drankje wordt gezorgd!

Aannemersbedrijf van Agtmaal BV

Het nieuwe Jezuïetenplein te Oudenbosch, direct tegenover de Basiliek.

DOOR TIES STEEHOUWER

In het weekblad De Westhoek, een van de voorlopers van de Moerdijkse Bode, werd uitgebreid verslag gedaan van de opening. Het bestuur van de Bad- en Zweminrich-ting bestond uit de heren H.I de Ruiter, J.H. Wilmink, K. Bottema, H.I.de R J. Littooij en Th. Ligthart, allen notabelen uit Klundert. De opening werd verricht door burgemees-ter H. Höweler.

ApartDe entree voor het bad was toen 25 cent voor een volwassene en 15 cent voor een kind. Kwam dat kind uit Klundert, dan hoefde die slechts 3 cent te betalen. Voor 3 gulden kon men de hele zomer zwemmen. Een gezin betaalde daarvoor 7,50 gulden. De dames en de heren moesten apart zwemmen. Daar werd strikt de hand aan

gehouden, al zijn er foto’s bekend waarop te zien is dat men samen de grootste lol had in het water. Het Bad Niervaart was in 1936 in de Westhoek boven de Mark een unicum. Mensen uit de verre omtrek maak-ten er in de zomer gebruik van.

Eb en vloed Het water kon tweemaal per etmaal, door de eb en vloed werking van het Hollands Diep, worden ververst. Door de aanleg van de Deltawerken kon het water niet meer worden ververst en in 1970 moest het Bad Niervaart hierdoor dicht. Vijf jaar later werd in Klundert zelf het nieuwe zwembad De Niervaert geopend. De heemkunde-kring heeft in haar archief wel wat foto’s en een enkele film, maar zou voor de ten-toonstelling graag nog meer materiaal wil-len hebben. Ook schriftelijke herinneringen zijn welkom. Bij de foto’s graag de namen

vermelden van de mensen die erop staan. Het materiaal kan worden ingeleverd bij de secretaris van de kring, An Römer aan de Moye Keene 169 of iedere woensdag-middag tussen 14.00 en 16.00 uur in het Heemhuis aan de Stoofdijk 1b, naast het Vlasserij-Suikermuseum in Klundert.

Tentoonstelling over Bad NiervaartBad heef t voor veel ouderen nog steeds een legendarische klank

Iedereen maakte van het bad gebruik. ARCHIEFFOTO HEEMKUNDEKRING DIE OVERDRAGHE

KLUNDERT - Het bestuur van de heemkundekring Die Overdraghe in Klundert is van plan om over Bad Niervaart volgend jaar een tentoonstelling samen te stellen. Bad Niervaart op de Noordschans heeft voor heel veel ouderen nog steeds een legendarische klank. Het bad, vlak achter de dijk, werd op 3 juni 1936 door enkele notabelen uit Klundert geopend. Bijna de hele bevolking van de stad was daarbij aanwezig. In een lange stoet trok men naar De Schans: de dames in prachtige zomerjurken met hoed en de heren in hun nette pak, ook met hoed en een enkeling met een strohoedje.

ZEVENBERGEN - Zaterdag 21 novem-ber werd de 2e Streekontmoeting van seizoen 2015-2016 gehouden in de Borgh in Zevenbergen. Een thuiswed-strijd dus voor de JVZ judoka’s. Meer dan 100 judoka’s van 5 tot 15 jaar van de 6 deelnemende verenigingen had-den zich ingeschreven. Het was dan ook een gezellige drukte op en rond de matten.

De Streekontmoetingen zijn judotoernooi-en met als doelstelling om de beginnende judoka’s ervaring op te laten doen met wedstrijdjudo.

Er wordt daarom ook gebruik gemaakt van een aangepast wedstrijdreglement. Dat dit veel judoka’s trekt bleek wel weer. Aan het eind van elk toernooi krijgen de ju-doka’s een mooie oorkonde en hun punten worden gedurende het hele jaar opgeteld waarna aan het eind van het seizoen de prijsuitreiking is.Van de thuisclub deden 11 judoka’s mee die lieten zien dat ze goed mee kunnen op de Streekontmoetingen. Ook het publiek was in grote getale mee-gekomen om de judoka’s aan te moedigen en naar hun verrichtingen te kijken.

Uitslagen1e plaats: Julia Roubos, Elisa Frey, Michel van Wijk, Merijn Nijhof en Tyn van Rosma-len2e plaats: Esmee Martens en Julian Kloeg3e plaats: Jeffrey van Slochteren, Ilse Vis-sers en Anne Frey4e plaats: Aiden van den DoolGrandioos gedaan allemaal!Judovereniging Zevenbergen dankt alle vrijwilligers die hebben geholpen om er een gezellig en goed lopend toernooi van te maken. Het is fijn om te zien dat ook zo-veel jeugdleden helpen.www.jvzevenbergen.nl

Judo Streekontmoeting Zevenbergen zeer geslaagd

MOERDIJK - Buurtpreventie Moerdijk en wijkagenten hebben donderdag 12 en vrijdag 13 november in verschillen-de kernen van de gemeente, ALERT Moerdijk bij de inwoners onder de aandacht gebracht.

Ruim 500 inwoners van Zevenbergen hebben zich deze 2 dagen aangemeld en steunen dit initiatief. Coördinator buurt-preventie Zevenbergen, André van Oers, is zeer tevreden en laat weten dat er nog dagelijks aanmeldingen per mail binnen-komen. ALERT Moerdijk is een WhatsApp waarbij inwoners, nadat zij 112 hebben gebeld, elkaar in de buurt informeren over een verdachte situatie. Op diverse andere plaatsen in Nederland is de alert een suc-

ces gebleken. In Tilburg daalde het aantal woninginbraken in 2 jaar van 60 naar 30. In Moerdijk worden er gemiddeld 14 inbraken per maand geteld. !ALERT Moerdijk is een initiatief vanuit Buurtpreventie Moerdijk en wordt ondersteund door de gemeente en de politie Zeeland-West Brabant.Buurtpreventie Moerdijk hoopt dat nog veel meer mensen zich via mail [email protected] zullen opgeven. Men hoeft alleen naam, volledig adres, en mobiel te-lefoonnummer te vermelden. Na enige tijd ontvangt men bericht van ALERTMoerdijk, dat de bewoner aan een WhatsApp groep met andere buurtbewoners is toegevoegd. Via contactpersonen staan de diverse buurt-WhatsApps met elkaar in verbin-ding. Samen ALERT in Moerdijk.

ALERT goed van start

ZEVENBERGEN - Het bekende smart-lappenkoor Dolorcanto uit Zevenber-gen was al geruime tijd op zoek naar enige aanvulling van vrouwelijke en mannelijke leden om het koor weer op sterkte te krijgen.

Op 18 oktober was er een meezingmiddag in de Borgh die zeer druk bezocht werd. Waarschijnlijk was dit de oorzaak dat tot onze verbazing enige weken later negen dames en twee heren zich spontaan kwa-men aanmelden als aankomende zangcol-lega’s. Gelukkig hebben de nieuwe leden het erg naar hun zin zodat dit koor weer op volle kracht zich aan U kan presenteren.

RepertoireDolorcanto betekent ‘smart en zang’ wat een toepasselijke naam is voor dit koor. Hetgeen niet betekent dat U altijd tissues of zelfs voor de zeer gevoelige toehoorder een keukenrol hoeft mee te nemen. Ook liedjes waar U vrolijk en blij van wordt staan op het repertoire. Maar het is vooral de ontspannen sfeer wat dit koor zo be-mind maakt. Je zou dit ook het koor zonder drempels kunnen noemen, daar iedereen die het leuk vind om in een koor te zingen van harte welkom is zonder onderscheid van wat voor overtuiging dan ook.

Aanmelden

De optredens zijn ongeveer tot maximaal 15 keer per jaar, waarin bejaardenhuizen bezocht worden maar ook winkelcentra en braderieën. Het ledental wordt op plusmi-nus 35 gehouden, wat voorkomt dat het koor te groot wordt om overal op te kun-nen treden. Op dit moment wordt er gere-peteerd voor een aantal klassieke kerst-liedjes die ten gehore worden gebracht in de binnenstad van Breda. Zo is dit koor van alle markten thuis.Laat U er zich niet van weerhouden om zich aan te melden, want als het maximale ledental bereikt is komt U gewoon op een wachtlijst tot er weer plaatsen vrij komen. Het contactadres is: www.dolorcanto.nl

Zangkoor doorstaat invasie

LANGEWEG - De 14e editie van de Badmoos Quizzz zaterdag 21 novem-ber is gewonnen door het team van ‘De Vinvissen’.

De winst werd pas duidelijk nadat De Vin-vissen in een direct duel de extra vraag, die nodig was omdat ze met de ‘Badeend-jes’ ex aequo op de1e plaats stonden, beter wisten te beantwoorden dan die ‘Badeendjes’.

De QuizzzVoor deze editie van de Quizzz hadden 14 teams ingeschreven. De deelnemers wer-den met behulp van 8 vragenrondes heel wat kennis rijker. In alle vragenrondes, kwam wel een stukje wereldgeschiedenis, biologie, techniek of algemene kennis aan bod. Het terugkerende thema in de vragen-rondes was geheel geïnspireerd op James Bond. Omdat de teams al was aangegeven dat het een ‘bonte avond’ zou worden, had bijna ieder team hier wel rekening mee ge-houden. Verschillende teams hadden dan ook een complete papieren versie van Wi-

kipedia bij met al het Bond-nieuws.De moeilijkheidsgraad was hoog dit jaar, maar desondanks waren de onderlinge verschillen tussen de teams klein, Hier-mee bleef de Quizzz tot aan het eind erg spannend.Rode Draad SpelOok bij het Rode draad Spel speelde de geheim agent een hoofdrol. In een James-Bond-waardige auto kon men proberen prijs te schieten op mooie draaiende wie-len. Het schieten gebeurde met blaaspijp en munitie moest men zelf maken van meegebrachte tijdschriften.EinduitslagDe volledige uitslag van de Badmoos Quizzz 2015 is als volgt: 1. De Vinvissen 195pnt.; 1. De Badeendjes 195pnt.; 3. PA-RADIGMA’s 173pnt.; 3. Flowerrr Powerrr 173pnt.; 5. Badzoos 163pnt.; 6. Kapucijners 162pnt.; 6. Zomaar een clubke 162pnt.; 6. De Mannen 162pnt.; 9. Vals Plat 150pnt.; 10. Buitenlui 147pnt.; 11. De Duiven 126pnt.; 12. Slinkse Bende 115pnt.; 13. KenGekundhebben 113pnt.; 14. De Vrou-wen 102pnt.

Badmoos Quizzz 2015

Breda 076-5729568Heijningen 0167-528558

Page 13: Moerdijkse Bode 25-11-2015

Voor het inlijsten

van uw foto`s,

borduurwerken,

geboortekaartjes,

schilderijen enz.

www.lijstenmakerij-p5.nl

LIJSTENMAKERIJ P5Noordlangeweg 12, Fijnaart

(zijstraat v. Zwingelspaansedijk)

Open: Do- en vrijdag: 10.00 -17.00 uurZaterdag: 10.00 -16.00 uur

Overige dagen op afspraak

Tel: 0168 471041

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Het vertrouwde adres voor al uw bouwwerkzaamheden!

In drie stappen naar een nieuwe relatie:

Eerst leer ik jou goed kennen, dan zoek ik de juiste match en stel ik je aan de juiste

partner voor. Bel: 0165-388816Lia van der Wel (Bergen op Zoom e.o.)

www.mens-en-relatie.nlErkend BVSK en Geschillencommissie.

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Breda / Kapelle (Zld) 0164 – 687235

Bij Chiropractie Brabant

Spectaculaire Scan-actie 25 november – 11 december 2015

Voor nu slechts € 10,- Myovision scan ter waarde van € 60,-

De werkelijke reden van uw rug-, nek- en hoofdpijnklachten worden niet altijd even duidelijk voor u in beeld gebracht. Een scan met de Myovision 8000 doet dat echter wel. Chiropractie Brabant heeft de beschikking over deze unieke scanner, waarmee afwijkende spierspanningen direct en pijnloos zichtbaar worden gemaakt. Eén op de drie mensen heeft tegenwoordig last van één van bovengenoemde pijnklachten. Deze kunnen met chiropractie vaak snel en pijnloos worden verholpen. Afspraak Voor wie wil weten wat chiropractie is en hoe de meest uiteenlopende klach-ten snel en pijnloos kunnen worden verholpen, worden t/m vrijdag 11 december 2015 vrijblijvende rug- en nekscans aangeboden voor € 10,-- ter waarde van € 60,-. Mocht dit tot een vervolgafspraak leiden, dan worden de kosten hiervan ook zonder huisartsverwijzing geheel of gedeeltelijk vergoed door uw verzekering. De scans worden alleen gemaakt op afspraak Chiropractie Brabant is gevestigd aan de Banakkerstraat46a,

Hoek Banakkerstraat/Adamastraat 4873 AM Etten-Leur. Tel. 076-5023574 [email protected] www.chiropractie-ettenleur.nl

★ Voorbeeld van een scan met de Myovision 8000.

Spectaculaire Scan-actie25 november t/m 11 december 2015

ECHTE AANDACHT

Ik geloof in de veerkracht van mensen

dus ik luister

sensoor.nl/vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger luister je naar mensen die het even niet meer zien zitten of simpelweg bij niemand hun verhaal kwijt kunnen of durven. Mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Aan echte aandacht. Persoonlijk contact. Dag en nacht, anoniem via chat, mail of telefoon.Meld je op de website aan bij locatie Breda.

www.dermateam.nl

Locatie MiddelburgPark Veldzigt4336 DX MiddelburgT 0118 - 673 050

Locatie Bergen op ZoomBoerhaaveplein 3d4624 VT Bergen op Zoom(in Zorgcentrum Bravis ziekenhuis)T 0164 - 263 822

• Laserontharing • Tatoeageverwijdering• Littekenbehandeling • Rimpelbehandeling

• Couperose• Pigmentvlekken• Ontsierende spatadertjes• Huidtherapie

dermaTeam huid en laser NIEUWmiraDry tegen

okselzweten

STOP KALKAANSLAGEN GENIET VAN ZACHT WATER

MET DE COMBILUX OF DUOLUX WATERONTHARDERS

VOORDELENWATERONTHARDER• Energiebesparend

• Geen kalkaanslag

• Nooit meer

apparatuur

ontkalken

• Goede service!

• 20 jaar garantie

Bij aanschaf vaneen waterontharder, Quooker, reverseosmose of drukverhoger€ 250,- KORTING op montage*

Waterontharders • Watercoolers • Quookers • Drukverhogers • Reverse Osmose

www.boshuis.nl

Parmentierstraat 8 • Leerdam • T (0345) 631206* Deze actie is geldig t/m 31 december

2015 op vertoon van de advertentieen niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

Page 14: Moerdijkse Bode 25-11-2015

PAGINA 14

Collecteweek Leger des Heils: In de week van 30 november t/m 5 december komen collectanten van het Leger des Heils langs de deur om huis-aan-huis geld op te halen.ZEVENBERGENSurprises maken op Pluspunt Serena: Op woensdag 25 november van 14.00 tot 16.00 uur houdt Serena in samenwerking met 1-Loket en Ipad-Computer inloop een sur-prisemiddag. Op deze middag stelt het Pluspunt haar ruimte beschikbaar voor jong en oud om surprises te maken voor het Sinterklaasfeest. Ideeën opdoen is ook mogelijk, een vrijwilligster heeft een aantal voorbeelden gemaakt die u van tevoren kan bekijken. Allerlei materiaal, tafeltjes, wat lekkers en deskundige begeleiding voor het maken van je surprise en gedicht zijn aanwezig. Voor meer informatie kom gerust langs of neem contact op met Nico Rijven tel. 06-24485853, adres: Zandberg 1, 4761 TW Zevenbergen (ingang tegenover de Jumbo).Seniorenraad Zevenbergen: Seniorenraad wil graag op korte termijn weer starten met informatie-bijeenkomsten omtrent internet/e-mail, pc/laptop, tablet/smartphone/i-phone, office pakket w.o. tekstprogramma Word; rekenprogramma Excel en digitale fotobewerking. U kunt aangeven waarnaar uw belangstelling uitgaat. Door daar met elkaar over van gedachte te wisselen, onder leiding van een ervaren deskundige, kunt U méér uit uw apparatuur halen! Dan heeft u er ook meer gemak en plezier van. Geef uw voorkeur(-en) en uw gegevens door per mail naar: [email protected]. Als het u beter uitkomt, kan het ook per telefoon. Bel dan met Frans de Bruijne, 06-22192340. Uw melding is vrijblijvend, u verplicht u hiermee tot niets! Zodra er voldoende inzicht is en er keuzes gemaakt kunnen worden, nemen wij dan weer contact met u op voor even-tuele nadere afspraken. Deze gerichte informatie-uitwisseling zal t.z.t. worden gehouden op vrijdagmiddag, op ons locatieadres, Kasteelweg 4 te Zevenbergen. De vermoedelijke start zal in de loop van januari a.s. zijn.Orgelconcert: Zaterdag 28 november geeft Everhard Zwart een orgelconcert op het Flentroporgel van de Hervormde kerk aan de Markt te Zevenbergen om 20.00 uur.STANDDAARBUITENSpeculaastaart actie The Stardreams: Op woensdagavond 25 november tussen 18.00 en 20.00 uur zullen de leden van Majorettevereniging The Stardreams weer huis aan huis hun beroemde speculaastaarten verkopen. Met de opbrengst van deze verkoop-actie kunnen zij weer mooie dingen doen voor de vereniging en leden. Zo kopen zij hier materialen en kleding van en geven de leden een leuke, gezellige en vooral laagdrem-pelige sportbeleving.Inleveren: Kleding, schoenen en boeken, kunnen elke werkdag tussen 09.00-12.00 uur gebracht worden in het Bartholomeus-huis, Markt 19a, Zevenbergen, tel. 0168-323567. Opbrengst voor projecten van de kerken.Voorverkoop carnavals-event: Stichting Promotie Carnaval is begonnen met de voor-verkoop van de toegangskaarten voor de carnavalsavond Lichtjesoptocht op zaterdag 6 februari in de feesttent aan de Antoniusstraat. Het wordt alweer het 9e jaar dat de Stichting tijdens deze avond de prijsuitreiking van de verlichte optocht houdt. De muziek zal worden verzorgt door de bekende Feest DJ Barry en DJ Showcees. Kaarten zijn in de voorverkoop vanaf 1 december bij supermarkt Attent op de Markt te Standdaarbuiten.KLUNDERTAmnesty: De Amnesty werkgroep staat zaterdag 28 november van 11.00 tot ± 18.00 uur met een stand in de Doorsteek in Klundert. Natuurlijk is er weer een petitie. Verder zijn er voor de komende feestdagen mooie kaarten en kaarsen te koop.Welkom op de koffie: De Brug Stichting houdt donderdag 26 november een inloop van 10.00-12.00 uur, Van Polanenpark 19, Klundert, met als gastvrouw Erika van Maastricht en helper Jopie van Dongen. Woensdag 2 december inloop van10.00-12.00 uur, Ver-laatstraat 46, 4791 HK Klundert, met als gastvrouw Henny Strootman en helper Erika van Maastricht. Mocht men slecht ter been zijn, zij komen een ieder graag ophalen, tel. 0168-405095, www.debrugstichting.nlBingo: Zaterdag 28 november staat er een bingo-avond van de Oranje Garde op het pro-gramma. Ze nodigen iedereen van harte uit om deze gezellige avond bij te wonen. Grote kans dat men naar huis gaat met één of meer van die vele, mooie prijzen. Ook is er deze maand een speciale hoofdprijs. Gezellige sfeer en grote prijzenkans staan in elk geval garant voor leuk avondje uit. Zorg dat men het niet mist op zaterdagavond 28 november in het Parochiehuis, Oosterstraat, aanvang 20.00 uur. Voor de volledige bingo kalender van 2015: www.oranjegarde.net

KORTE BERICHTEN

NOORDHOEK - In opperbeste stem-ming togen alle kinderen naar het kerkgebouw, waar de Sint ook dit jaar onthaald zou worden na zijn lange reis vanuit Spanje.

Het regenachtige weer hield de kinderen niet tegen om de Sint welkom te komen heten.Het hele dorp was opnieuw uitge-lopen voor de intocht van Sinterklaas. De kinderen begonnen net benieuwd te raken waar Sint toch bleef, toen daar plots een Piet tevoorschijn kwam. Hij werd ontvan-

gen door meneer Marvin en wist te vertel-len dat er nog andere Pieten in de buurt moesten zijn. Dat klopte, want binnen enkele minuten kwam de ene na de an-dere piet het toneel op. Zelfs de Hoofdpiet was paraat. Alleen van de Sint ontbrak elk spoor. Net op het moment dat de kinderen hem in het dorp wilden gaan zoeken, klonk er gesnurk. De Sint was in slaap gevallen in het kerkgebouw.Echter, voor Noordhoekse kinderen is dit geen enkel probleem. Met een luidkeels ‘Sin-ter-klaa-aa-aas’ stond de Sint zo naast

zijn bed. Daar vertelde hij wat hem in bed bracht. Hij bleek verkouden. Gelukkig was daar wethouder Schoneveld, die de Sint namens de gemeente verwelkomde en on-dertussen een recept voor een hoestdrank uit zijn binnenzak toverde. Ideaal, maar wat heb je aan een recept als er op Noord-hoek geen apotheek is?Nu waren het de Pieten die niet voor één gat te vangen waren. De één riep de an-deren op om mee te gaan zoeken en zo vluchtten ze de kerk uit. Intussen kleedde de Sint zich om en dansten de dansmei-den Isa, Senna, Shannon en Tessa, de zaal warm. Toen de Sint zich had aangekleed, vond hij het toch wel erg lang duren voor de Pieten waren teruggekeerd. Met de kinderen werd besloten ze maar te gaan zoeken. Echter; wat te doen met een ver-kouden Sint? Die moest natuurlijk eigenlijk binnen blijven. Gelukkig was ook daar een oplossing voor en zo reisde de Sint, inge-pakt met een dekentje, op een scootmobiel door Noordhoek. Samen met de kinderen op zoek naar de ingrediënten.Buiten aangekomen bleek dat de Pieten de ingredienten net hadden gevonden. In een lange stoet gingen de kinderen het dorp door en werd de intocht van Sinterklaas luidkeels gevierd. Terug aangekomen bij het kerkgebouw werden de ingredienten in een grote ketel gedaan en pruttelde het drankje binnen een mum van tijd. Een klein slokje was genoeg om de Sint zich helemaal in zijn element te laten voelen. De kinderen dansten door het kerkge-bouw met de Pieten en intussen zocht de Sint kinderen op voor een hand, tekening of foto. Een foto of een hand waar ze ‘s nachts over zouden dromen, nagenietend van een prachtige intocht en hopend op een gevulde schoen de volgende ochtend.

Noordhoek helpt Sint bij intocht van verkoudheid af

Een verkouden Sint trok door Noordhoek per scootmobiel

Het slachtoffer, een 64-jarige man, had net de wedstrijd De Fendert 2 - Internos 3 ge-floten. Na het duel werd hij in de bestuurs-kamer door een man onheus bejegend. Op het moment dat de arbiter wilde vertrek-ken en op zijn motor zat werd hij door die-zelfde man van het voertuig geduwd. Toen hij op de grond lag, werd hij diverse keren geschopt en nadat de man was opgestaan, werd hij ook nog diverse keren geslagen.

Nadat het slachtoffer om hulp riep, liep de dader weg.

RibbenDe scheidsrechter ging daarop terug naar het clubgebouw, waar de politie werd gebeld. Hij werd door een medewerker van de ambulancedienst onderzocht en behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Dit ondanks het feit dat hij

flink bloedde en een snee in zijn lip had op-gelopen. Ook waren zijn ribben gekneusd. Daarnaast had zijn motor aan diverse on-derdelen schade opgelopen.

Proces-verbaalRond 19.00 uur werd aan de Kadedijk een man uit Fijnaart aangehouden als verdach-te van de mishandeling. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Man mishandelt scheidsrechterFIJNAART - Zaterdagmiddag is op de parkeerplaats van het voetbalcomplex van De Fendert aan de Parallelweg in Fijnaart een scheidsrechter van zijn motor geduwd en vervolgens geschopt en geslagen. Het incident gebeurde rond 17.15 uur.

MOERDIJK - Sinterklaas en Pieten heeft op zaterdag 21 november een bezoek gebracht aan dorp Moerdijk.

De weergoden waren het dorp goed ge-zind, want tijdens het binnenvaren van de haven, een welkomstwoord door burge-meester Klijs en juf Esther en rondrit door

Moerdijk, hebben het droog gehouden en zelfs wat zonnestralen gezien. Onder het gezelschap uit Spanje, waren ook 2 opa Pieten en zij keken tijdens de tocht door Moerdijk raar op, want op de plaats waar vele jaren feest was gevierd staan nu hek-ken en ligt het terrein braak.Aan het einde van de rit kwamen ze aan

bij het nieuwe multifunctioneel centrum De Ankerkuil. Sinterklaas was meteen on-der de indruk, maar de opa Pieten wilden eerst een kritisch blik in en om het gebouw werpen.Eenmaal binnen waren de opa Pieten ge-lukkig snel overtuigd van alle voordelen van het nieuwe dorpshuis. Echter vonden ze het erg jammer dat de Pieten club geen leuk gezelschapsspel hadden bedacht om samen met de kinde-ren en ouderen te spelen. Dus haalden zij het bingorad tevoorschijn en werden de kaarten uitgedeeld om een pepernoten-bingo te spelen. Wat waren jong en oud enthousiast.Omdat één van de oudere deelnemers (opa Kees) een valse bingo had, moest hij geen lied zingen, maar een dans van vroeger uitvoeren. Het werd de vogeltjesdans en de kinderen vonden het zo geinig dat zij ook meedansten. Aan het einde van het bingospel bleek dat iedereen bingo had en hiervoor ontving ieder kind een heerlijke mandarijn.Rond 17.00 uur hadden alle kinderen een cadeau in ontvangst genomen en werd het feest in De Ankerkuil afgesloten. Sinter-klaas verwacht op zaterdag 19 november een bezoek te brengen aan Moerdijk.

Bezoek Sinterklaas en Pieten

Ontvangst door burgemeester Klijs en juf Esther.

ZEVENBERGEN - Hier de uitslagen van vrijdag 20 november.

Baan 1: Gerrie d. Jong 317 pins, Joke Kortsmit 384 pins, Nettie Nagtzaam 339 pins.Baan 2: Willem Wolvers 405 pins, Adrie Struik 505 pins, Jos Stoop 434 pins.Baan 3: Thea Struik 379 pins, Jan Zeven-

bergen 419 pins, Riet Vos 320 pins.Baan 4: Nel Anemaat 465 pins, Wim Mar-tens 411 pins, Corrie v.d.Sijde 446 pins.Baan 5: Nelie Hoeven 360 pins, Martha Rijnart 382 pins, Joke v.d.Lans 335 pins.Baan 6: Hilde Oosterling 361 pins, Arda Dielemans 284 pins, Kor Fierens 338 pins.

Eindelijk weer alle banen bezet en gezellig.

SBZ De 3 Musketiers

‘‘Lees jij ook de

internetbode?

www.internetbode.nl

DIRKWG MAKELAARS

www.internetbode.nl /moerdijksebode

FIJNAART

‘‘

� � @moerdijksebode

Page 15: Moerdijkse Bode 25-11-2015

FEESTB ODE 2015

Heerlijk uit eten tijdens de feestdagenCreëer

een eigen Winter

Wonderland

Editie Moerdijk

Tips en thema’s voor de eettafel

Traditionele

Kruidnoot blij� favoriet

Schitterentijdens kerstdiner of oudejaarsfeest

Page 16: Moerdijkse Bode 25-11-2015

feestb ode 2015 KKKKKKKKKKKKKKKADO ADO ADO KKKADO KKKADO KKKADO KKK IPSIPSIPSIPSIPSIPSTTTTTTTTTTTTTTTADO ADO ADO TADO ADO ADO TADO ADO ADO TADO ADO ADO ADO ADO ADO TADO ADO ADO TADO ADO ADO TADO ADO ADO IPSIPSIPSTIPSIPSIPSTIPSIPSIPSTIPSIPSIPS

November en december: de maanden waar kinderen een jaar lang naar uitkijken. De periode dat de geliefde Sinterklaas weer in Nederland komt. De goedheiligman laat bovendien alle kinderhartjes sneller kloppen. Naast de sinterklaasliedjes, gedichtjes en verhalen kunnen de cadeautjes niet ontbreken. Schoenpresentjes, cadeaus onder de schoorsteen en een span-nende pakjesavond. Het is voor kinderen één groot feest.

In de aanloop naar de feestmaanden vallen de speelgoedboeken weer op de deurmat. Om Sinterklaas een handje te helpen, stellen de kinderen een verlanglijst met hun grootste wensen samen. Per leeftijdscategorie is er een ruim aanbod aan speelgoed. Voor de kinderen maar ook ‘hulpsinterklazen’ vaak lastig om uit te kiezen. Daarom zetten wij een aantal cadeautrends voor u op een rij.

CreatiefKnutselen blijft voor veel jonge maar ook oudere kinderen een

leuke bezigheid. In 2015 is er vooral veel vraag naar het zogenaamde Super Sand. Dit ‘magische’ zand is een nieuwe variant op de traditionele klei. De structuur van het zand is erg zacht en droogt niet uit. Bovendien is het makkelijk kneedbaar en kunnen kinderen eindeloos spelen zonder troep te maken. Dit speelgoed

was dan ook één van de genomineerden in de Speelgoed van het Jaar-verkiezing. Andere genomineerde producten zijn

van het merk VTech: vooral de Storio Max is populair. Deze tablet is speciaal ontworpen voor kinderen van drie tot elf jaar. Kinderen kunnen naast spelletjes ook leren communiceren en

ontdekken. Naast deze moderne vorm van spelletjes spelen blijven de gezelschapspellen favoriet. Het bordspel Monopoly met speciaal Frozen-thema bijvoorbeeld, bekend van de gelijknamige Disney-film. Ook het pas gelanceerde bordspel Stratego Waterloo is in de categorie twaalf plus een heuse cadeautrend.

FavorietenVaste successen blijven Playmobil en LEGO. Playmobil heeft sinds kort een nieuwe reeks met figuren: Playmobil Super 4. Het speelgoed is afgeleid van de kinder tv-serie Super 4. De toppers van LEGO zijn op dit moment de doosjes met Star Wars-thema en LEGO Friends, gericht op meisjes. Een ander populair thema van 2015 heeft alles te maken met gele animatiefiguren: de Minions. De figuurtjes komen voor in de films Despicable Me 1 en 2. Kinderen zijn er dol op! Veel winkels hebben daarom een groot aanbod aan producten met het Minions thema, van dekbedden tot knutselspullen.

Elektronische toppersOok de ‘grote kinderen’ hebben een duidelijke cadeauvoorkeur. Spelcomputers als Play Station, Xbox en de Wii maken veel kinderen enthousiast. Recent uitgekomen spellen zijn dan ook vaak voorkomende producten op de verlanglijstjes. Jongens geven vooral de voorkeur aan het voetbalspel FIFA 16, dat in september is gelanceerd. Een andere opvallende en veelbesproken spel is Just Dance 2016. Het dansspel zit vol uitdagingen op de grootste muziekhits van de afgelopen tijd. Just Dance 2016 is vanaf eind oktober verkrijgbaar. Uitgever en maker Ubisoft belooft een echte dansrevolutie in vele huiskamers.

‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’Cadeautips voor een spannende pakjesavond DOOR KELLY THEUNIS

Sebastian

Drogisterij / Parfumerie Sebastian voor vele aantrekkelijk geprijsde Sint- en Kerstgeschenken.

Ervaar zelf en loop eens binnen!

Voorstraat 39 - FijnaartLet op uw

brievenbus.

Binnenkort onze

speciale Sint-kado

folder!

1 + 1gratiS

ieder 2e artikel voor de

HALve PrIJSVero Moda • Vila • oNlY object • G-Maxx • Pieces

*geldt op het goedkoopste artikel

Klaasweek

Page 17: Moerdijkse Bode 25-11-2015

feestb ode 2015

De feestdagen beginnen voor de kinderen al vroeg. Jaarlijks zet de goedheiligman in november weer voet aan wal in Nederland, waardoor de kinderhartjes sneller kloppen. Daar hoort een gezellige tijd bij: het bezoeken van de sinterklaasintocht, het zetten van een schoen en zingen van sinterklaasliedjes. Tot slot kan een spannende pakjesavond niet ontbreken. Bovendien is het feest niet alleen voor kinderen erg leuk, maar ook voor volwassenen. Verschillende ideeën zijn het spelen van een sinterklaasdobbelspel of het maken van een surprise. Zodra de sinterklaasversieringen weg zijn, kan de kerstboom alweer worden uitgezocht. Een mooi opgetuigde kerstboom met lichtjes maakt het plaatje helemaal compleet. Ieder jaar zijn er weer nieuwe trends op gebied van kerstversieringen. Daarmee lijken de huizen en woonkamers er elk jaar steeds mooier uit te

zien. De versieringen, cadeautjes en gezelligheid maken de feestdagen helemaal compleet.Om wat extra inspiratie voor de feestdagen op te doen is de Feest Bode een ideale gids. Al lezend doet u ideeën op voor de mooiste kerstversieringen of een mooie gedekte tafel. Ook originele cadeautips, gezellige uitstapjes en heerlijke dinertips ontbreken niet. Uitgeverij de Bode wenst u alvast fijne feestdagen.

Kelly TheunisRedactie De Bode

Heerlijke deCembermaand staat voor de deur

De Feest Bode: boordevol tips en inspiratie

voor de feestdagen Het jaar 2015 komt bijna tot een einde. Dat betekent een koude maar vooral gezellige periode. De feestdagen staan voor de deur. Buiten schittert de verlichting en binnen is het heerlijk warm. November en december worden door velen als de gezelligste tijd van het jaar beschouwd. Bovendien staan de feestdagen in het teken van het samen zijn met familie of vrienden. Uitgebreid dineren, gourmetten en uit eten zijn dan ook erg geliefde bezigheden.

wenst iedereen een Gezellige

en LiefdevolleFeestmaand toe!

zonnestudio

nagelsalon

massage

zonnebank • massage • nagelstudio

www.hellasunandbodylounge.nl

Voorstraat 12a, 4791 HN Klundert0168 - 403348 / 06 - 1[email protected]

Openingstijden:maandag geslotendinsdag 09.30 – 12.00 uur 16.00 – 20.00 uurwoensdag 14.00 – 20.00 uurdonderdag 09.30 – 12.00 uur 16.00 – 21.00 uurvrijdag 14.00 – 21.00 uurzaterdag 10.00 – 18.00 uurTot 15 minuten zonnen € 9,99

Extra per minuut:Bank 1 € 0,75 • Bank 2 € 0,85 • Bank 3 € 1,00

Ben je op zoek naar een zonnig, gezond kleurtje, effective ontspanning en beauty plezier dan ontvang ik u in mijn salon Hella sun & bodylounge, de plek waar je even helemaal tot jezelf kan komen en je jezelf weer hele-maal kan opladen. Het is een stijlvolle en gezellige plek met een eigentijdse inrichting in het hartje van Klundert.

• Bank 2 € 0,85 • Bank 3

• Bank 2 € 0,85 •

zonnebank • massage • nagelstudio

www.hellasunandbodylounge.nl

Voorstraat 12a, 4791 HN Klundert0168 - 403348 / 06 - 1[email protected]

Openingstijden:maandag geslotendinsdag 09.30 – 12.00 uur 16.00 – 20.00 uurwoensdag 14.00 – 20.00 uurdonderdag 09.30 – 12.00 uur 16.00 – 21.00 uurvrijdag 14.00 – 21.00 uurzaterdag 10.00 – 18.00 uurTot 15 minuten zonnen € 9,99

Extra per minuut:Bank 1 € 0,75 • Bank 2 € 0,85 • Bank 3 € 1,00

Ben je op zoek naar een zonnig, gezond kleurtje, effective ontspanning en beauty plezier dan ontvang ik u in mijn salon Hella sun & bodylounge, de plek waar je even helemaal tot jezelf kan komen en je jezelf weer hele-maal kan opladen. Het is een stijlvolle en gezellige plek met een eigentijdse inrichting in het hartje van Klundert.

zonnebank • massage • nagelstudio

www.hellasunandbodylounge.nl

Voorstraat 12a, 4791 HN Klundert0168 - 403348 / 06 - 1[email protected]

Openingstijden:maandag geslotendinsdag 09.30 – 12.00 uur 16.00 – 20.00 uurwoensdag 14.00 – 20.00 uurdonderdag 09.30 – 12.00 uur 16.00 – 21.00 uurvrijdag 14.00 – 21.00 uurzaterdag 10.00 – 18.00 uurTot 15 minuten zonnen € 9,99

Extra per minuut:Bank 1 € 0,75 • Bank 2 € 0,85 • Bank 3 € 1,00

Ben je op zoek naar een zonnig, gezond kleurtje, effective ontspanning en beauty plezier dan ontvang ik u in mijn salon Hella sun & bodylounge, de plek waar je even helemaal tot jezelf kan komen en je jezelf weer hele-maal kan opladen. Het is een stijlvolle en gezellige plek met een eigentijdse inrichting in het hartje van Klundert.

zonnestudio

nagelsalon

massage

• massage • nagelstudio

Voorstraat 12a, 4791 HN Klundert0168 - 403348 / 06 - 1[email protected]

Openingstijden:maandag geslotendinsdag 09.30 – 12.00 uur 16.00 – 20.00 uurwoensdag 14.00 – 20.00 uurdonderdag 09.30 – 12.00 uur 16.00 – 21.00 uurvrijdag 14.00 – 21.00 uurzaterdag 10.00 – 18.00 uur€ 9,99

Bank 2 € 0,85 • Bank 3 € 1,00\

SPECIALE DECEMBER ACTIE

20 MINUTEN ZONNEN

VOOR €10,-*

(*geldig voor bank 1 en 2)

De zit & slaapcomfort specialist voor senioren

SENIORENLEDIKANTEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Relaxfauteuils met liftnu ook in kleinere modellen

Molenstraat 48 | Zevenbergen | T 0168 - 324313

NU ook relaxfauteuils met lift [opstahulp] elektrisch, in KLEINERE modellen. Meerdere modellen leverbaar in drie maten. Uitgevoerd in kwaliteitsleder met 3 jaar garantie. Tegen een aantrekkelijke prijs. De verscheidene maten zijn in zithoogte en zitbreedte oplo-pend. Dus voor ieder de juiste maat.

Onze electrisch verstelbare fauteuils in leder en gedeelte kunst-leder zijn al leverbaar vanaf € 795,00 incl. opstahulp.

Nieuw!Relaxfauteuils met liftnu ook in kleinere modellenRelaxfauteuils met liftnu ook in kleinere modellen

Relaxfauteuils met opstahulp Vele modellen

in 3 maten

leverbaar

Ook in kleinere modellen

DECEMBER ACTIEwegens succes verlengd 10% korting op alle modellen

Woning Inrichting Molenstraat 48 • Zevenbergen • Tel: 0168-324313

Uitgevoerd in kwaliteitsleder met 3 jaar garantie. De verscheidene maten zijn in zithoogte en zitbreedte oplopend. Dus voor ieder de juiste maat.

Onze elektrisch verstelbare fauteuils in leder en gedeelte kunstleder zijn al leverbaar vanaf € 935,- incl. opstahulp.

Page 18: Moerdijkse Bode 25-11-2015

feestb ode 2015

Choconoten, truffelnoten, noten met sinaas-appelsmaak. De ouderwetse pepernoot, ook wel bekend als kruidnoot, krijgt steeds meer varianten op het traditionele recept. Het snoep-goed is niet alleen gedurende het sinterklaas-feest populair, in verschillende maanden zijn er pop-up winkels in Nederland te vinden die de noten verkopen. De tijdelijke winkels hebben een breed assortiment aan kruidnoten met de gekste en origineelste smaken. Het authentieke kruidnoot recept blijft favoriet. Bovendien is het makkelijk en erg leuk om zelf te maken.

Pepernoten zijn een Nederlandse traditie te noemen. In de zestiende eeuw kregen kinderen bij het Sinterklaasfeest namelijk ook al pepernoten. Het recept bestond destijds uit deegresten van peper- en kruidkoek. De huidige pepernoot stamt uit de achttiende eeuw en wordt gemaakt van verschillende kruiden. Er zijn door de jaren heen dan ook verschillende bakkerijen die de ambachtelijke lekkernijen van het Sinterklaasfeest in de schappen hebben liggen.

Traditionele kruidnoot blijft favorietmakkelijk én leuk reCept voor sinterklaas snoepgoed

DOOR KELLY THEUNIS

Ingrediënten recept (4 porties)✶ 250 gram zelfrijzend bakmeel

✶ 125 gram bruine basterdsuiker

✶ 100 gram roomboter of margarine

✶ 50 milliliter melk

✶ 1,5 eetlepel speculaaskruiden

✶ snufje zout

Bereiding1. Verwarm de oven voor op 170 graden.2. Mix de boter zacht in een kom3. Kneed met een mixer (deeghaken) of

handen het deeg, voeg daarna de meel, suiker, speculaaskruiden, zout en melk door de boter toe en zorg dat alles goed is gemengd.

4. Vorm kleine balletjes van het deeg en leg ze op een met bakpa-

pier beklede bakplaat. Druk de balletjes een beetje aan zodat ze de bekende pepernotenvorm krijgen.

5. Bak tot slot de peper-noten ongeveer 15 minuten in de voorver-warmde oven.

bakkerijen die de ambachtelijke lekkernijen van het Sinterklaasfeest in de schappen hebben liggen.

door de boter toe en zorg dat alles goed is gemengd.

4. Vorm kleine balletjes van het deeg en leg ze op een met bakpa

pier beklede bakplaat. Druk

Page 19: Moerdijkse Bode 25-11-2015

feestb ode 2015

KKKKKKKKKKKKKKKERST ERST ERST KKKERST KKKERST KKKERST KKKKKKERST KKKERST KKKERST KKK ULINAIRULINAIRULINAIRCCCCCCCCCERST ERST ERST CERST ERST ERST CERST ERST ERST CERST ERST ERST CCCCCCERST ERST ERST CERST ERST ERST CERST ERST ERST CERST ERST ERST ULINAIRULINAIRULINAIRC

ULINAIRULINAIRULINAIRC

ULINAIRULINAIRULINAIRC

ULINAIRULINAIRULINAIR

Het kerstdiner of een spetterend oudejaarsfeest. Het zijn speciale gelegenheden die bijna voor de deur staan. Dagelijkse kleding en outfits mogen in de kast blijven hangen. Het is voor zowel de man als

de vrouw een ultieme kans om eens flink uit te pakken. Dat kan van glitterjurkjes en hoge hakken tot stijlvolle pakken en strikjes voor

de heren. Mocht u ideeën te kort komen, dan zorgen wij voor wat inspiratie.

Enkele kledingstukken en materialen lenen zich altijd voor feestgelegenheden. Enkele voorbeelden zijn jurken, rokken en

voor de heren overhemden. Materialen met pailletten, glitters en glanzende stoffen zorgen direct voor een feestelijke outfit. Wellicht heeft u al iets met een dergelijke stof of patroon in de kast hangen. Mocht u toch een nieuwe outfit willen shoppen, dan zijn er dit jaar een aantal trends op gebied van feestkleding.

TrendsNaast de welbekende kerstoutfits zijn er een aantal nieuwe trends. Vooral bij de dames is er een moderne variant op het dragen van een jurk of rok met kerst. Een mooie zwarte broek met een chique blouse is namelijk helemaal in. Bij het kiezen van een blouse zijn er veel mogelijkheden, zo is er voor ieder wat wils. Enkele voorbeelden zijn blouses met een v-hals of met materialen als kant. De

combinatie van een mooie blouse en nette broek kan er namelijk erg feestelijk uit zien, zonder ‘overdressed’ te zijn. Om het helemaal af te maken is een mooi paar hakken onmisbaar. Charmant én ideaal als het een feest is waar u veel moet zitten.

MiddenwegDe coltrui is helemaal terug, zowel bij de mannen- als dameskleding. Het dragen van een geheel maatpak kan bij sommige gelegenheden wat overdreven zijn. Voor de heren kan het dan ook lastig zijn om een goede middenweg te vinden tussen chique en casual. De coltrui is daarom een goede oplossing. Het is namelijk een item dat ontzettend makkelijk te combineren is. Vooral de gladde en strakke modellen in combinatie met een nette spijkerbroek of pantalon is geschikt voor de feestdagen. Een overhemd of stropdas maakt tot slot de outfit helemaal af. Kleur en accessoiresNiets is feestelijker dan een mooie accessoire aan een outfit toe te voegen. Voor de dames kan dat een mooie tas of sieraden zijn en voor de heren een chique stropdas of strik. Let wel op de kleurencombinatie. Tijdens het dragen van een zwarte outfit mag er namelijk flink worden uitgepakt met kleuren en glitters. Gaat u voor een opvallend en gekleurde outfit? Maak dan gebruik van natuurlijk ogende accessoires zodat de outfit de echte ‘eyecatcher’ blijft.

Schitteren tijdens kerstdiner of oudejaarsfeest

simpel een feestelijk en trendy outfit samenstellen DOOR KELLY THEUNIS

outfits mogen in de kast blijven hangen. Het is voor zowel de man als paar hakken onmisbaar. Charmant én ideaal als het een feest is waar u veel moet outfits mogen in de kast blijven hangen. Het is voor zowel de man als

combinatie van een mooie blouse en nette broek kan er namelijk erg feestelijk uit zien, zonder ‘overdressed’ te zijn. Om het helemaal af te maken is een mooi paar hakken onmisbaar. Charmant én ideaal als het een feest is waar u veel moet

tijdens kerstdiner of oudejaarsfeest

trendy outfit samenstellen DOOR KELLY THEUNIS DOOR KELLY THEUNIS DOOR KELL

Voor de verzorging van:

Warm- en koud buffetHors d’oeuvre/Visschotels

Hapjes BuffettenGourmet, Fondueschotels

Voor ons verder aanbod zie:www.cateringvangeel.nl

Lonneke en Wilfred van Geel, St. Jozefstraat 17, NoordhoekTel. 0168-402213. Mail. [email protected]

Sint Janstraat 3 • Hoeven • Tel. 0165 - 504508www.mythoshoeven.nl

MythosGrieks specialiteiten restaurant

b e s t a a t 1 7 j a a r !vrijdag 11 december

Feestelijk à la carte dinergriekse live muziek, sirtaki dansen & borden gooien

eerste & tweede kerstdagdiner op beide dagen

16.00 - 19.30 uur of 20.00 tot einde avondà la carte eten met griekse live muziek

Page 20: Moerdijkse Bode 25-11-2015

feestb ode 2015

De feestdagen: een periode waarin samenhorig-heid centraal staat. Kerstavond, eerste kerstdag en tweede kerstdag zijn dan ook ideale momenten om met familie samen te komen en te genieten van een uitgebreid feestmaal. Ondanks de sfeer kan het verzorgen van een diner behoorlijk wat stress ople-veren. Daarom wordt de optie om buiten de deur te eten of eten te bestellen steeds aantrekkelijker.

Het aantal gangen van een diner of de bergen cadeaus onder de kerstboom creëert niet dat ultieme kerstgevoel. Uiteindelijk draait alles om de sfeerbeleving en gezelligheid. Die belangrijke punten blijken tijdens de voorbereidingen van een kerstdiner wel eens te worden vergeten. Het verzorgen van een uitgebreid feestmaal kan namelijk behoorlijk wat stress opleveren. Er is een aantal tips om de feestdagen stressvrij door te komen, maar er is ook een simpele oplossing: uit eten gaan. De populariteit van een kerstdiner buiten de deur is flink toegenomen. Dat komt door een aantal redenen. Ten eerste zorgt eten buiten de deur voor een groot stuk gemak: geen gedoe met het decoreren van de tafel en het koken van eten.

Bovendien spelen restaurants vaak in op het kerstthema en is de ruimte sfeervol versierd. Tot slot kan een etentje buiten de deur voordeliger zijn dan zelf boodschappen doen. Restaurants stellen namelijk tijdens Kerstmis speciale menu’s samen. Het diner is op deze manier niet alleen verrassend maar zorgt vooral voor een gegarandeerd succesvolle avond.

Populaire maaltijdenEen romantisch diner voor twee of met een grote vrienden- of familiegroep eten. Hoeveel personen ook, het blijft vaak lastig om naar ieder zijn wens eten te bereiden. Er zijn echter verschillende maaltijden die altijd zorgen voor een groot succes en gezelligheid. Denk bijvoorbeeld aan gourmetten, steengrillen of fonduen. Daarnaast zijn de warme of koude buffetschotels met Kerstmis favoriet. Verschillende traiteurs en cateringbedrijven hebben een ruim assortiment aan schotels of menu’s. De schotels zijn vaak in verschillende prijsklassen te bestellen en bevatten een grote diversiteit aan eten: zo is er voor ieder wat wils! ot slot geeft het op vooraf bestelde diner u de kans om stressvrij van het eten te genieten.

POPULAIRE KERSTGEREcHTEN✶ Koude schotels met bijvoorbeeld

rundercarpaccio en gerookte zalm

✶ Vlees, met name biefstuk, varkenshaas of kalkoen

✶ Vis en schelpdieren, zoals garnalen, zalm en oesters

✶ Kaasplank met verschillende kazen en brood

✶ Desserts als een (ijs)taart of stoofpeertjes

Bovendien spelen restaurants vaak in op het kerstthema en is de ruimte sfeervol versierd. Tot slot kan een etentje buiten de deur voordeliger zijn dan zelf boodschappen doen. Restaurants stellen namelijk tijdens Kerstmis speciale menu’s samen. Het diner is op deze manier niet alleen

Een romantisch diner voor twee of met een grote vrienden-

vaak lastig om naar ieder zijn wens eten te bereiden. Er zijn echter verschillende maaltijden die altijd zorgen voor een groot succes en gezelligheid. Denk bijvoorbeeld aan gourmetten, steengrillen of fonduen. Daarnaast zijn de

Verschillende traiteurs en cateringbedrijven hebben een ruim assortiment aan schotels of menu’s. De schotels zijn vaak in verschillende prijsklassen te bestellen en bevatten een grote diversiteit aan eten: zo is er voor ieder wat wils! ot slot geeft het op vooraf bestelde diner u de kans om

Heerlijk uit eten tijdens de feestdagengegarandeerd een suCCesvol kerstdiner DOOR KELLY THEUNIS

Grieks Restaurant ThalassaBloemenmarkt 9 Roosendaal Tel. 0165 535979www.restaurant-thalassa.nl

1e en 2e kerstdag

GEOPEND vanaf 16.00 uurVoor a la carte

of

een speciaal3 Gangen Menu

voor

34.95 Markweg Zuid 1-4 | 4794 SN Heijningen | 0167-522490 | 06-34981249www.restaurantdintelmond.nl | [email protected]

Kerstmenu2015

Eerste kerstdag kunt u kiezen uit een middag matinee (13:30 tot 17:30) met 3 of 4 gangen.

Het avond diner start vanaf 18:00 tot einde avond. U kunt hier kiezen uit 3, 4, 5 of 6 gangen.

Tweede kerstdag hebben wij een kerstbrunch. Deze start vanaf 13:00 tot 16:30 uur. Het avond diner start vanaf 18:00 tot

einde avond. U kunt hier kiezen uit 3, 4, 5 of 6 gangen. Voorde jonge gasten hebben wij een kinderkerstmenu beschikbaar.

3 gangen €42,50 / 4 gangen €48,75 5 gangen €54,50 / 6 gangen €58,75

Vanaf 13.00 bent u welkom, start van de brunch is om 13.30Kosten €27,50 per persoon I kinderen 6 t/m 12 €17,50

kinderen onder de 6 gratis

Hamseweg 11 • 4771 RR LangewegTelefoonnummer: 0168-323450 / 06-57117977Openingstijden: Vanaf 12 november ook op

donderdag en vrijdag geopend van 14:00-18:00 uur zaterdag 09:30-16:00 uur.

In week 52: 21 t/m 24 december geopend van 10:00-16:00 uur.

Voor de laatste aanbiedingen ziewww.hamsehoeve.nl

Te koop: rosé kalfsvleesrechtstreeks van onze rosékalveren

Sasdijk 2Y 4671 RN Dinteloord. T 0167 522 844 brasserieoverstag.nl

Ook met Kerst de gezelligste brasserie op het water!

Met Kerst maken we het extra gezellig bij Brasserie Overstag. Geniet van lekker eten en drinken in een warm en sfeervol kerstdecor. Wij serveren een heerlijk kerstmenu dat je naar wens in 4 of 5 gangen samenstelt. Op 2de kerstdag is het ook mogelijk om à la carte te eten.

Gezellig eten bij Brasserie Overstag!

Wat gaan we doen met Kerst?

Kijk snel op brasserieoverstag.nl

Page 21: Moerdijkse Bode 25-11-2015

feestb ode 2015

De feestdagen komen er weer aan: het is weer tijd voor uitgebreide feestmaaltijden. Gezellig bijkletsen met familie onder het genot van lekker eten en drin-ken wordt door velen als een sfeervolle gelegenheid beschouwd. De kerstversieringen zijn daarbij ook belangrijk, het oog wil ten slotte ook wat. Bovendien vormen de feestdagen de ultieme kans om extra uit te pakken met decoraties en accessoires. Een glin-sterende kerstboom en een versierde woonkamer vormen een mooi decor. Daarbij vormt de eettafel het pronkstuk. Wij zetten een aantal ideeën op een rij voor een prachtig gedekte tafel.

Tijdens de feestdagen kan het gebruikelijke tafelkleed en bestek toch worden gebruikt. In combinatie met een paar basis accessoires ontstaat er in een handomdraai een magische kerstsfeer. De kerstdecoratie ligt in de winkels voor het oprapen. Daarom is het leuk om ook op de tafel het kerstthema te laten terugkomen. Denk hierbij aan kerstballen, slingers en dennenappeltjes. Om een extra luxe uitstraling te creëren is het toevoegen van een mooie tafelloper, servetten en servies een simpele oplossing. Tot slot mag er bij het dekken van de tafel wat creativiteit worden gebruikt. Een leuke bezigheid is dan ook het maken van eigen naamkaartjes of servethouders.

BlikvangersHet decoreren van een kersttafel brengt ieder jaar trends met zich mee. Naast de traditionele tafelversiering is een extra feestelijke met veel glamour in 2015 heel populair. Vooral de blikvangers op tafel zijn favoriet, de zogenaamde ‘centerpieces’ zijn op verschillende tafels toepasbaar. Een blikvanger is simpel gezegd een opvallend kerstukje dat midden op de tafel staat. Een ander populair element is een grote en sprankelende kroonluchter. Niet iedereen heeft zo’n bijzondere lamp, daarom is het een optie om een lint of versierde kersttak op te hangen. Ook een leuke tip: het decoreren van de stoelen. Met wat mooi gekleurde stof vormen de tafel en de stoelen één geheel.

KleurgebruikTijdens het decoreren van een tafel is het belangrijk om de kleuren op elkaar af te stemmen. Er zijn verschillende kleurthema’s. Bijvoorbeeld het traditionele kleurgebruik, dat bestaat uit rode en groene decoratie en wit servies: een klassieke combinatie. Wat te denken van een Scandinavisch thema? Dit geeft een natuurlijke sfeer. Vooral het gebruik van natuurlijke elementen en kleuren, zoals wit en grijs past bij deze stijl. Wilt u totaal iets anders? Probeer dan eens de kleurrijke Bollywoodstijl. Dat is een bonte verzameling van accessoires in paars, roze of geel, in combinatie met goud.

Tips en thema’s om de eettafel te decorereneen extra feestelijke kersttafel DOOR KELLY THEUNIS

van eigen naamkaartjes of servethouders.

De decembermaand wordt be-schouwd als een gezellige periode. Bovendien is het een geschikt mo-ment om extra uit te pakken in het interieur. Vooral tijdens de koude periode is het namelijk belangrijk dat een huis van binnen comfort en warmte uitstraalt. Door het toevoe-gen van accessoires en decoraties tover je het interieur in een handom-draai om in een heus Winter Won-derland.

Een interieur kan vooral in de winter kil aanvoelen door het gebruik van koele kleuren en strakke vormen. Daarom zijn warme kleuren en materialen ideaal voor het creëren van sfeer. Met slechts simpele woonaccessoires, zoals kussens, vloerkleden en dekentjes, ontstaat er een gezellige huiskamer. Het gebruik van wol en andere zachte stoffen is vooral een echte interieurtrend voor in de winter.

BelevingKoud winterweer hoort bij de decembermaand, maar niets is zo fijn om thuis te komen in een warm huis. Het gebruik van licht en kaarsen is daarom

onmisbaar. Probeer wit en fel licht te vervangen door warm gekleurd licht: zo ontstaat er een andere ruimtebeleving. Daarnaast is de winter een ideale periode voor het gebruik van sier- en geurkaarsen. Kaarsen geven niet alleen licht en warmte, ze dienen ook als decoratie. Bovendien liggen er tijdens de winter veel winkelschappen vol met heerlijke geurkaarsen. Door slechts een geur toe te voegen ontstaat er onbewust een associatie met de winter. Ideale warme wintergeuren zijn kaneel, sinaasappel en dennengeur.

AccessoiresEenvoudige accessoires kunnen een grote invloed hebben op de uitstraling van een interieur. Decoraties met warm weefsel, zoals wol, kenmerken het winterinterieur. Een eenvoudige toepassing in huis zijn gordijnen: praktisch én sfeervol. Vloerkleden, kussens en dekentjes zorgen ook voor een knus effect. Zo kan een strakke bank of stoel meteen gezelliger ogen. Leuk om mee te experimenteren! Tot slot geven natuurlijke materialen een warme sfeer. Rieten manden, plantjes en bloemen bezorgen de woonkamer een extra winterse uitstraling.

tips voor een gezellige woonkamer met de feestdagen DOOR KELLY THEUNIS

Creëer een eigen Winter Wonderland in huis

Page 22: Moerdijkse Bode 25-11-2015

FEESTB ODE 2015

Voor sommigen kan de herfst niet snel genoeg gaan en staat de kerst-boom het liefst zo lang mogelijk in huis. Kortom: ben je dol op de kerst en wil je niet wachten tot eind december? Bezoek dan een van de leuke kerstmarkten in Nederland, België of Duitsland.

Kerstmarkten verschillen onderling, maar één ding hebben ze allemaal gemeen: er staan veel kraampjes waar van alles valt te kopen. Typerend is het drinken van warme glühwein, eten van braadworsten en zoeti gheden, zoals poff ertjes en oliebollen. Deze traditi es zijn door de jaren heen ontstaan. De allereerste kerstmarkt werd namelijk in het jaar 1458 in de Duitse stad Leipzig gehouden. Ondanks de overeenkomsten steken een paar kerstmarkten met kop en schouders boven de rest uit. Daarom zett en wij de top 5 leukste kerstmarkten voor u op een rij.

Valkenburg Nederland populairste kerstmarkt is te vinden in het zuiden: Valkenburg. De Limburgse plaats staat vooral bekend om zijn oude grott en. De doorgaans donkere ondergrondse gangen worden ti jdens de kerstmarkt sfeervol verlicht. Meer dan vijft ig verschillende standhouders bieden hun koopwaar aan, maar wat de kerstmarkt zo uniek maakt is de locati e. Tijdens het rondwandelen in de verlichte grott en zijn er nog veel oude wandschilderingen en oude kapellen te zien. Boven de grond zijn er ook leuke acti viteiten, zoals een echte kerstparade en zandsculptuur. Ook kent Valkenburg heel gezellige restaurantjes. De kerstmarkt staat vanaf 13 november 2015 tot en met 3 januari 2016 in Valkenburg.

AntwerpenDe kerstmarkt van Antwerpen is al jarenlang dé grote publiektrekker ti jdens de feestmaand. De markt is daarnaast

snel te bereiken vanuit Nederland. De kerstmarkt gaat zoals ieder jaar traditi oneel van start met een knallend openingsfeest op de Groenplaats. Daarnaast staan er op de Grote Markt, de Groenplaats, de Suikerrui en het Steenplein meer dan honderd kerstchaletjes. De kraampjes bieden een mix van winterse producten terwijl de lucht van vers gebakken Belgische wafels je tegemoet komt. De Vlaamse kerstmarkt is geschikt voor jong en oud: er is een reuzenrad én een grote schaatsbaan te vinden met uitzicht op de Schelde. De Antwerpse kerstmarkt gaat van start op 5 december 2015 en is geopend tot zondag 3 januari 2016.

GentEen iets verder gelegen stad in buurland België is Gent. De plaats staat vooral bekend om de Gentse Feesten: in de wintermaanden vinden de Gentse Winterfeesten plaats. Een grote kerstmarkt strekt zich uit over het hele centrum. Historische gebouwen als de Sint-Niklaaskerk, het Belfort van Gent en de Sint-Baafskathedraal vormen daarbij een sfeervol decor voor de winterse markt. De Gentse Winterfeesten worden gevormd door een kerstmarkt van 130 kraampjes, een ijspiste onder de Stadshal, de winterfoor, een reuzenrad en diverse optredens in het hart van de stad. Beleef de Gentse Winterfeesten

tussen 4 december 2015 tot en met begin januari 2016.

DüsseldorfMet sti p op nummer één van de Duitse kerstmarkten staat Düsseldorf. Op maar liefst zes verschillende pleinen staan allerlei kraampjes met kerstspullen, glühwein en hapjes. Omdat de pleinen met elkaar in verbinding staan, is het één grote sfeervolle beleving. Daarnaast

is Düsseldorf een geweldige stad voor de kersti nkopen: er is een ruim aanbod aan winkels. Voor de allerkleinsten is er een overdekt poppentheater en zijn er draaimolens. Op 19 november 2015 gaat de kerstmarkt in Düsseldorf van start, tot en met 23 december.

KeulenHet Duitse Keulen is het hele jaar door als een populair als stedentrip: het is een stad met mooie bezienswaardigheden en leuke winkels. Eind november is het in Keulen extra gezellig. Op zes pleinen en omringde straatjes is veel te beleven. Toch is dat niet wat de kerstmarkt bijzonder maakt: dat is het decor en de sfeer. De aanwezigheid van de imposante Keulse Dom met mooie kerstverlichti ng geeft de kerstmarkt in Keulen een speciaal ti ntje. Bovendien is er naast de kerstmarkt in Keulen genoeg te zien om je meerdere dagen te vermaken. Keulen wordt vanaf 23 november 2015 tot en met 23 december 2015 omgetoverd in een sfeervolle kerstmarkt.

‘Genieten van een sfeervolle kerstentourage’TOP VIJF LEUKSTE KERSTMARKTEN DOOR KELLY THEUNIS

Düsseldorf

KerstmanIn 1931 kreeg de Amerikaanse tekenaar Haddon Sundblom de opdracht

van The Coca-Cola Company een serie advertenti es te ontwerpen voor de aanstaande kerstperiode. Een slim idee. In die jaren gold Coca-Cola namelijk vooral als een ideale dorstlesser ti jdens de zomerperiode en niet zozeer voor

de koudere dagen. De opdracht was een menselijke, gezellige dikkerd met een mooie baard te ontwerpen in de bedrijfskleuren rood en wit. Bij de kerstman

dachten mensen voorheen namelijk eerst en vooral aan een soort kruising tussen een kabouter en een bisschop, niet meteen een personage waar de

aantrekkelijkheid van afspat. Voor de creati e van Santa Claus had Sundblom in zijn directe omgeving een model dat aan alle vereisten voldeed: zijn buurman Lou Prenti ce, een gepensioneerde vertegenwoordiger. De man was niet alleen

een zeer vrolijk type, ook beschikte hij over een aanstekelijke lach die klonk als ‘Yo-ho-ho’. Vanaf het allereerste moment was deze Santa Claus een hit. Nog steeds is het beeld dat door Sundblom is geschapen hét gezicht van de kerstman. Ondanks het feit dat dit beeld eigenlijk exclusief voor Coca-Cola bedoeld was, werd het door de jaren heen zo’n gemeengoed dat The Coca-Cola Company besloot dat Santa Claus voor iedereen in de wereld was en er

vrij gebruik van mocht worden gemaakt.

DAG

TOC

HTEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTEN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

DAG

TOC

HTEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTEN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

DA

GTO

CHT

EN B

USRE

IZEN

DA

GTO

CHT

EN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

DAG

TOC

HTEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTEN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

DAG

TOC

HTEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTEN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

DAG

TOC

HTEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTEN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

DAG

TOC

HTEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTEN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

DAG

TOC

HTEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTEN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

DAG

TOC

HTEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTEN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

DA

GTO

CHT

EN B

USRE

IZEN

DA

GTO

CHT

EN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

DAG

TOC

HTEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTEN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

DAG

TOC

HTEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTEN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

1 85,00

vanaf 1 19,50

vanaf 1 19,50

1 25,00

vanaf 1 75,00

vanaf 1 185,00

vanaf 1 89,00

vanaf 1 119,00

vanaf 1 129,00

DAG

TOC

HTEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTEN

KERSTREIZEN: DUITSE KERSTMARKTEN vanaf € 19,50 VERRASSINGSREIS € 85,00 Düsseldorf, Dortmund, Keulen, Oberhausen Compleet verzorgd met lunch en diner 28 nov, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, en diverse activiteiten 17, en 19 dec 26 dec (2e Kerstdag) KERSTMARKT LILLE vanaf € 22,50 HISTORISCH BRUGGE vanaf € 19,50 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec KERSTSTAD VALKENBURG vanaf € 19,50 BRUISEND BRUSSEL vanaf € 19,50 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 2, 8, 10, 12, 15, 17 en 18 dec MAGISCH MAASTRICHT vanaf € 19,50 DICKENS FESTIJN € 25,00 28 nov, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19 en 20 dec 19 dec DAGREIS LONDEN vanaf € 39,00 DAGREIS PARIJS vanaf € 49,00 Inclusief Eurotunnel + plattegrond Inclusief metroticket + plattegrond 21 en 28 nov en 5 dec 12 en 19 dec ORCHIDEEËNHOEVE € 52,50 DAGREIS DISNEYLAND vanaf € 75,00 Inclusief koffie/apfelstrudel + stampotbuffet Inclusief entreeticket 1 park 10 en 18 dec 12 en 19 dec

MUSICALS: THE BODYGUARD vanaf € 75,00 SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 85,00 8 nov (matinee) en 17 dec 16 en 17 dec, 9 mrt en 7 apr Vervoer + 1e rangs ticket Vervoer + 1e rangs ticket

SPECIALS: BOR. MÖNCHENGLADBACH € 59,00 MARGRIET WINTER FAIR € 32,00 Vervoer + wedstrijdticket + 1 drankje 13 t/m 19 nov 7 nov BMG – FC Ingolstadt 04 Vervoer + entree 21 nov BMG – Hannover 96 Alleen vervoer voor € 17,50 p.p.

MEERDAAGS: 2-DAAGSE DISNEYLAND vanaf € 185,00 2-DAAGSE WK DARTS vanaf € 199,00 Inclusief toegang Disney 2 dagen Inclusief tickets 1e ronde WK Darts Diverse data 2015/2016 22 dec (Londen) 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 19 dec 12 en 19 dec 3-DAAGSE PARIJS vanaf € 129,00 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 129,00 Diverse data in 2015 18 dec

Bij telefonische reservering betaalt u eenmalig € 5,00 reserveringskosten voor de dagreizen en € 15,00 bij de meerdaagse reizen. Online reserveert u voor de meeste reizen zonder reserveringskosten!

Brabant Expres Reizen – Stoelerij 2 – 4762 AN ZEVENBERGEN

Reserveer via: 088 – 50 60 300

Of: www.brabantexpres.nl

Page 23: Moerdijkse Bode 25-11-2015

PAGINA 23

MOERDIJK - In de week van 9-14 no-vember heeft de gemeente Moerdijk de week van de Mantelzorg gevierd. Doordeweeks waren er 14 verschil-lende activiteiten georganiseerd in de diverse kernen van de gemeente Moerdijk. De activiteiten waren voor jong tot oud en voor mannen en vrou-wen.

Zo konden mantelzorgers bijvoorbeeld naar een workshop schilderen, leren arm-

bandjes maken of bloemschikken, was er een rondleiding bij de Emmaus in Lange-weg en bij het Suiker- en Vlasmuseum in Klundert, konden ze gaan boogschieten in Willemstad en was er een gezellige high tea in Heijningen!Deze 14 verschillende activiteiten zijn be-zocht door 186 mantelzorgers. Alle man-telzorgers hebben een evaluatieformulier ingevuld en zij gaven gemiddeld aan deze activiteiten een 8,8!Tot slot was er op zaterdag 14 november

een grote Verwenmarkt voor mantelzor-gers in het Gemeentehuis te Zevenbergen. Zij konden eventueel ook hun zorgvrager mee nemen die dag. Daar waren 30 ver-schillende activiteiten te doen, van diverse creatieve activiteiten, tot heerlijke ver-wenactiviteiten zoals massages, kapsters en manicuren, er waren diverse spellen te doen, een workshop salsa dansen, fo-tografie en slagwerk, en de mantelzorgers konden zich echt even VIP voelen in een heuse limousine! Drie koren zorgden voor de muzikale omlijsting. En ook aan de in-wendige mens was gedacht. Er zijn in to-taal 225 mantelzorgers op de Verwenmarkt geweest met ruim 45 zorgvragers. Het ge-middelde rapportcijfer dat al deze mensen gaven was een 8,1!!!Deze week van de mantelzorg is mede mogelijk gemaakt door 130 ondernemers, verenigingen en vrijwilligers. Dus het suc-ces was grotendeels te danken aan hun inzet. Veel mantelzorgers hebben aange-geven dat zij graag volgend jaar weer een vergelijkbare week van de Mantelzorg wil-len. Ook veel ondernemers, verenigingen en vrijwilligers hebben aangegeven dat zij dan weer graag weer van de partij willen zijn.De gemeente Moerdijk zelf was uiteraard erg blij met zoveel positieve respons en zij zullen zeker gaan proberen om er volgend jaar een vervolg aan te gaan geven!

Week van de Mantelzorg Moerdijk groot succes

Workshop schilderen.

FIJNAART - Op zondagmiddag 29 no-vember is er in d’ Engelenburgh in Fijnaart een muziekmiddag. Het Kla-rinetcollectief uit Dordrecht treedt op en na de pauze neemt C2 de bezoekers mee op reis op dwarsfluit en piano.

Het muzikale duo C2 (Carline van der Harg en Carolijn Moulen Janssen) brengen een bijzonder programma aan de hand van mu-ziekstukken van Wilhelm Popp. Deze com-ponist schreef diverse, op landen geïnspi-reerde, muziekcomposities. Zo ‘reizen’ we door Hongarije, Italië, Rusland, Spanje en Zweden. Het Klarinetcollectief uit Dordrecht biedt (licht)klassiek- tot amusementsmuziek en soms ook jazz. Bewerkingen van Bach, Mozart, Beethoven tot zelfs The Beatles. Ook andere componisten komen voorbij.

De gasten worden in de pauze getrakteerd op koffie met taart. Het concert aan de Molenstraat 24 begint om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Reserveren via [email protected] of 06-8357 2448. Er is plaats voor een dertigtal bezoekers.

Over de spelersHet Klarinetcollectief is opgericht door de voormalige klarinetdocente Emily de Lanoy Meijer. Het is een ensemble voor gevorderde leerlingen met een gevarieerd repertoire. ‘Van Bach tot the Beatles.’ Het collectief staat onder leiding van Sebastian Petersen. Petersen studeerde klarinet aan het Brabants Conservatorium in Tilburg, waar hij afstudeerde in 1998. Van 1999 tot 2000 was hij eerste klarinettist in de musical ‘Oliver!’ van Joop van den Ende.

Momenteel dirigeert hij vier orkesten en ensembles (zoals EnsembLeChatNoir), geeft klarinetles en voert met een pianist kamermuziek uit. Carline van der Harg en Carolijn Moulen Janssen vormen het muzi-kale duo C2. Carline op dwarsfluit en Caro-lijn op piano. Dat zij volop genieten tijdens het samen spelen is overtuigend te zien en te horen. Carline speelt behalve dwarsfluit ook saxofoon. Zij heeft ervaring in verschillende orkesten en ensembles, zowel klassieke als lichte muziek. Naast C2 maakt zij deel uit van de BIKband van de Vrije Akademie in Delft. Carolijn volgde het conservatorium en is naast dirigent van verschillende koren ook docent, slagwerker en pianist. Ze deed veel muzikale ervaring op in binnen- en buiten-land met verschillende orkesten, koren en ensembles.

Bijzondere muziekmiddag in d’ Engelenburgh Fijnaart

MOERDIJK - Op dinsdagavond 17 no-vember liet Fotoclub Moerdijk zien wat de verschillende focusgroepen het afgelopen jaar hadden gedaan.

Naast mooie audiovisuele presentaties

had iedere groep een eigen stand met een selectie van foto’s die door de verschillen-de leden zijn gemaakt. De bijeenkomst trok ook veel bezoekers die geen lid waren van de Fotoclub. De avond gaf een mooi beeld van wat er zoal aan foto’s wordt gemaakt

in de club. Met ruim 70 leden is Fotoclub Moerdijk een van de grotere fotoclubs in Nederland. Deze jaarlijkse presentatie van de fotoclub werd dit jaar voor de 4e keer gehouden. En na afloop - hoe kan het ook anders - met zijn allen op de foto.

Presentatie Fotoclub Moerdijk druk bezocht

Fotoclub op de foto

ZEVENBERGEN - De 50-jarige vrouw uit Zevenbergen, die op 6 november op de Kerkhofweg in Zevenbergen door een vrachtauto werd aangere-den, is alsnog overleden. De politie heeft dit vrijdag meegedeeld.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Kerkhofweg met de Galgenweg en De

Meeren. De vrouw werd met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht, waar ze op zondag 15 november is over-leden. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het blijkt dat de fietsster door de vrachtwagen is aangereden, toen deze af-sloeg. Deze auto werd bestuurd door een 49-jarige man uit Fijnaart.

Vrouw alsnog overleden na ongeval begin deze maand

ZEVENBERGEN - Het was de beurt aan Judovereniging Zevenbergen om de 2e streekontmoeting van het sei-zoen te houden.

Een kleine 125 judoka’s verdeeld over 4 matten en opkomend in 3 leeftijdscate-gorieën streden om een hoge klassering. Negentien judoka’s van JudoKlub Klundert lieten zich van hun beste kant zien en wis-ten wederom een mooi eindresultaat te halen. Het was goed om te zien dat de uitslagen

van de 1e ontmoeting geen toevalstreffers waren. Een 1e plaats was er voor: Sander Legierse, Alex Hogeslag, Dion Hogeslag, Sander Versteeg, Lisa Versteeg, Noa van Dijk, Tamara Doff en Bodi van IJsseldijk. Er was een 2e plaats voor Jeslin Legierse, Jesse Koert, Thomas Lippens, Erik Post, Gytha Pothof en Jasper Zuidema, 3e plaats voor Jasper Koert, Jesper Kooij-man, Tijmen Nijp en Babette Zuidema, 4e plaats was er nog voor Thijs Verschuren. De volgende ontmoeting staat gepland op 30 januari 2016 in Prinsenbeek.

Geslaagde streekontmoe-ting door de JKK judoka’s

ZEVENBERGEN - Op zondag 13 de-cember begint het eerste toernooi van de Gesloten Moerdijkse Darts-kampioenschappen in Gasterij De Engel te Zevenbergen.

Al die jaren hiervoor werden alle toer-nooien in 1 weekend gespeeld. Echter deze keer wordt hiervan afgeweken. Op 13 december zondagmiddag aanvang 13.00 uur zal een Koppel-Toernooi worden ge-houden. Het Single-toernooi vindt plaats op zaterdagavond 23 januari, aanvang 19.15 uur, en het Mix-koppeltoernooi op zaterdagavond 27 februari. Het kampioen-schap betreft een Gesloten Toernooi, dat

inhoud, alleen darters die woonachtig zijn in de gemeente Moerdijk, of spelend zijn in een dartteam, dartvereniging, uit deze gemeente mogen meedoen. Er is 1 uitzondering op bovengenoemde re-gel, dat is, als er darters zijn die mee heb-ben gedaan in de 7-Bergse Dartranking en minimaal 7 toernooien hebben gespeeld in afgelopen jaar worden ook toegelaten. Bij alle toernooien kent men een win-naarsronde en verliezersronde. Er geldt een maximumaantal inschrijvingen bij koppels is dat ongeveer 20. Bij de Singles op 40. Voor algemene informatie: www.dartranking.nl of telefonisch Jan Leijs, 06-50505132.

26ste gesloten Moerdijkse Dartskampioenschappen

HEIJNINGEN - Oranje Blauw ‘14 houdt zaterdag 28 november de Instuif en het Sinterklaasfeest, aanvang 10.00 uur bij het Pestalozzihuis (bij slecht weer 10.30 uur in het Pestalozzihuis).

Er wordt medewerking gegeven door Bloas T’um Op, leeftijd 0-99 jaar. Ze hopen dat iedereen van de partij is om dit leuke feest met hen te vieren. Maak een pepernoot-bakje voor Sint en Piet. De bouwplaat krijgt men via school, peuterspeelzaal of print hem uit via de website.UitslagSC Stavenisse 2-Oranje Blauw’14 za2 4-3BSC 10-Oranje-Blauw ‘14 Zo 2 ?

Oranje Blauw’14 VE1-Halsteren VE1 afge-lastRKsv RCD B2-Oranje Blauw’14 B1 7-2Cluzona F1-Oranje Blauw’14 F1 2-2Oranje Blauw’14 MP1-Klundert MP1 afge-lastProgramma Zaterdag 28 novemberOranje Blauw’14 za2-Vosmeer 2 14.30Oranje Blauw’14 VR1-Klundert VR1 12.00Oranje Blauw’14 B1-Pelikaan B4 11.00Hardinxveld D6-Oranje Blauw’14 D1 09.00Klundert MP2-Oranje Blauw’14 MP1 10.00Zondag 29 novemberOranje Blauw’14 1-SC Amstelwijck 1 14.30Oranje Blauw’14 3-Cluzona 5 10.30

VV Oranje-Blauw ‘14 1 thuis

NOORDHOEK - Voor de veertiende keer organiseren de toernooi direc-teuren J.Eltingh en P.Haarhuis het AFAS Tennis Classics Toernooi net als de andere jaren weer met vele grand slams winnaars. in 2014 was A.Roddick winnaar. dit toernooi had al vele bekende winnaars o.a. P.Haarhuis, R.Krajicek, P.Rafter, J.Mc Enroe, T.Enqist, G.Ivanisevic, en vele anderen.

Het toernooi is van 26 t/m 29 november en het word wederom gespeeld bij Omnisport in Apeldoorn gelegen aan de Voorwaarts 55 telefoon 055-368462 er word gespeeld in een poule indeling met P.Haarhuis, F.Gonzales, X.Malisse en de andere poule met M.Safin, F.Santoro, S.Schalken, er worden ook nog diverse dubbels gespeeld en natuurlijk is tennisclow M.Bahrami ook

aanwezig de aanvangstijden zijn donder-dag en vrijdag om 16.00 uur zaterdag om 17.00 uur en zondag met met de derde en vierde plaats en de finale om 12.00 uur dit grandioze toernooi mag je niet missen als tennisliefhebber voor inlichtingen kijk op internet www.afas tennis classics.nl of bij Wim Nagtzaam ‘t reekje 3 Noordhoek of telefoon 0168-403207.

TV de Hoop naar AFAS Tennis Classics 2015

KLUNDERT - Vorige week is begonnen om op industrieterrein Moerdijk een leiding te vervangen die onder de Westelijke Randweg en de spoorlijn doorloopt. De 65 centimeter dikke stalen buis loopt vanaf een verdeelstation naar de zuiveringsinstallatie tussen Klundert en de randweg. De nieuwe leiding vervangt een dunnere die aan vervanging toe was. Volgens een van de medewerkers moet dat op deze manier omdat men het wegdek niet wil beschadigen en ook omdat de spoorlijn is aangelegd op een dijklichaam dat niet beschadigd mag worden. Het gat wordt geboord met toevoeging van een mengsel van water en fijne poederklei.

Afvalstoffenleiding wordt vervangen

ZONDAG 29 NOVEMBER

OPEN 12-16 UUR

KERSTDEALS!

20% KORTING OP KUNST KERSTBOMEN

EN VERLICHTING!

Bosschendijk 140, OudenboschOpen: di t/m za 10-17 uur0165 502512, www.toptuindeals.nl

ZONDAG 29 NOVEMBER

OPEN 12-16 UUR

KERSTDEALS!

20% KORTING OP KUNST KERSTBOMEN

EN VERLICHTING!

Bosschendijk 140, OudenboschOpen: di t/m za 10-17 uur0165 502512, www.toptuindeals.nl

Page 24: Moerdijkse Bode 25-11-2015

De grootste in kleine prijzenDe TelegraafDe TelegraafQ&A Research & ConsultancyQ&A Research & Consultancy

FROZEN/CARSKINDERHORLOGEen vele anderen

LEDKERSTVERLICHTINGmulticolor of warm witmet 8 brandfunctiesvoor binnen en buiten

GLASBAL METLED KERSTBOOMcolor changingdiverse variantenØ 6 cm

RADIOGRAFISCHEAUTOdiverse automerken o.a. Mercedes en Porscherijdt in alle richtingenschaal 1:24

299

UMBROBOXERSHORTdiverse kleuren95% katoen/5% elastaanmaten S-XL

QUALITY STREETCHOCOLADE756 gram

249

7 95

249

695 249

059

TAFELLAMPMET METALEN KAPmatt fi nishhouten frame20x68 cm

CARSPRINTRUITENVLOEISTOFanti-vriesbeschermt tot -25°C

SCHEURKALENDER2016

OMOWASMIDDELkleur of wit5 kg

NOORSESOKKEN25% wol/55% polyacryl/20% polyamidematen 39-48

WERELDBOLMET TOUCHLAMP20x20x31 cm

DOVEBADCREMEdiverse varianten

140 LAMPS

5 LITER 90 WASBEURTEN 3 PAAR

DECO TREND

CADEAUTIP 700 ML

995 299499

679

199

1295

STEKKERDOOSMET SCHAKELAAR3-voudig1.99

UMBROJOGGINGBROEKmaten M-XL9.95

Page 25: Moerdijkse Bode 25-11-2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 25 november t/m dinsdag 1 december 2015

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

RIDE ONLOOPWAGENkeuze uit 2 varianten

SINTSNOEPGOEDroomboter banketstaaf 250 gram, Sint chocolade fi guur 150 gram of Sint melkchocolade115 gram 3-pack

LANTAARN MET3 LED KAARSENdiverse kleurenkunststof23.5x40.5 cm

079

239

DISNEY DEKBEDOVERTREKSETdiverse varianten100% katoen140x200 cm

695

7 95

LEDKAARScolor changingmet afstandbedieningØ 7.5 x 10/12.5/15 cm

kaarsenplateau2.95

SINTERKLAASGESCHENKPAPIER

UITZOEKENSPEELGOEDdinosaurus soft ca. 50 cm, racebaan maak je eigen weg 86 cm, paardenstal speelset incl. 2 paarden of mijn eerste bongo trommel met licht en geluid

RACLETTEGOURMETSETpannetjes en grillplaat, anti-aanbaklaag, afneembare grillplaat, 1200 Watt43x30 cm

COZZIBOXER/HIPSTERjongens/meisjesdiverse varianten95% katoen/5% elastaanmaten 98-152

AXEDOUCHEGELdiverse varianten250 ml

eau de toilette50 ml1.99

995

PRIJSDOORBRAAK

OP=OP

SET/3

8 PERSONEN

UITZOEKEN 3 METER

2-PACK

149

1895

595

499 039

GOURMETBORD26x20x2 cm1.89

KINDERSWEATERmet capuchonmaten 86-1404.49

WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Page 26: Moerdijkse Bode 25-11-2015

PAGINA 26

Hiervoor heeft u de keuze uit twee bezorgmogelijkheden: in de voorweek (za-ma) samen met het ongesealde folderpakket of mid-weeks tegelijkertijd met Weekblad de Bode.

Bezorging met Weekblad de Bode:- Een hoge attentiewaarde door de combinatie met ons goed gele-zen weekblad en slechts een beperkt aantal folders- Ook verspreiding in de buitengebieden- Mogelijkheden om te kiezen voor bepaalde plaatsen en wijken- Hoge kwaliteit van bezorging.

Bezorging in het folderpakket:- Vroege verspreiding in de week- Alle reclamefolders gebundeld- Mogelijkheden om te kiezen voor bepaalde plaatsen en wijken, exclusief buitengebieden- Aantrekkelijke tarieven.

Drukken en verspreidenOok kunnen wij u een totaaloplossing bieden voor klanten die het drukken en verspreiden willen uitbesteden op één adres. Tegen aantrekkelijke tarieven en met een minimale tijdsinvestering wordt uw reclamefolder in het gewenste formaat gedrukt en ef-fectief huis-aan-huis verspreid.

Ontwerp en tekstDaarnaast staat Uitgeverij de Bode u graag bij in de ontwikkeling en vormgeving van uw flyer. Ons team bestaat uit professionele redacteuren, fotografen en vormgevers die ervoor zorgen dat u met uw flyer de juiste snaar weet te raken bij het publiek.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden door contact op te nemen met Huub Aarts, tel. 076-5998111, of mail naar [email protected]. Raadpleeg ook onze website www.internetbode.nl/folderverspreiding

Uitgeverij de Bode, nummer 1in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder met weekblad de Bode

MOERDIJK - Wekelijks valt bij een half miljoen huishoudens in West-Brabant en Midden-Zeeland het goed ge-lezen Weekblad de Bode op de deurmat. Vanaf nu is het voor ondernemers mogelijk om mee te liften op dit zeer uitgebreide bereik door een flyer of zelfs een eigen magazine te laten mee bezorgen met Weekblad de Bode.

WILLEMSTAD - WPV Amphilex houdt voor de 44e keer een grote veiling van postzegels en munten in de Blokhut in Helwijk op zaterdag 28 november.

‘s Morgens tussen 09.30-11.45 uur is er gelegenheid de kavels te bezichtigen. Om 13.00 uur worden deze geveild. De vei-ling bestaat uit 1162 kavels. Hiervan zijn 99 kavels munten en muntbiljetten, zowel Nederlands als buitenlands. De overige kavels bestaan uit postzegels op insteek-kaart, stockboek, kantoorpost, enz.. Post-

zegels van over de gehele wereld. Er zijn 14 kavels met aanzichtkaarten. Nieuws-gierig geworden? Ga zaterdag 28 novem-ber even langs in de Blokhut, misschien zit er wel iets van uw gading bij. De Willemstadse postzegelvereniging houdt elke 3e zaterdag van de maand een ruilbeurs van 13.00-16.30 uur, Ook is er gelegenheid om postzegels op waarde te laten taxeren. Van de veiling is een cata-logus uitgebracht. Die wordt op aanvraag toegestuurd, per mail of post. Bel 06-23932637 en het wordt verzorgd.

Grote veiling WPV Amphilex

FIJNAART - Op vrijdag 20 november werd de tweede ronde gespeeld van de Doubletten Competitie 2015/2016. Omdat er maar 6 deelnemende kop-pels zijn ingeschreven werden deze avond maar twee rondes gespeeld.

De uitslag1. Ad v. Oosterhout-Bert v. Rijen 2 +112. Mart Noordijk-Ben v. Wattum 2 +083. Truus Roks-Ger Lips 1 +054. Jan Mouthaan-Ad Bol 1 + 00

5. Corrie Vriens-Bas v.d. Stelt 0 -056. Gerrit den Hollander-Wil Langerak 0 -19

Stand na twee rondes1. Ad v. Oosterhout-Bert v. Rijen 4 +192. Truus Roks-Ger Lips 3 +173. Corrie Vriens-Bas v.d. Stelt 2 - 064. Jan Mouthaan-Ad Bol 2 -075. Mart Noordijk-Ben v. Wattum 2 -076. Gerrit den Hollander-Wil Langerak 2 -16De volgende ronde wordt gespeeld op vrij-dag 29 januari.

Doubletten competitie Jeu de Boules Club Fijnaart

ZEVENBERGEN - De directie van Con-structiebedrijf Verhoeven BV, Marie-Anne en Tjeuvo Verhoeven werden begin dit jaar door Zevenbergen Hart-veilig benaderd voor de productie van kasten voor een AED. Met deze vraag ging Verhoeven BV aan de slag, met als resultaat stalen kasten die buiten opgehangen kunnen worden.

Met deze kasten zijn AED´s 24 uur per dag bereikbaar in geval van een hartstilstand. De directie besloot meteen om de AED binnen het eigen bedrijf nu ook buiten te

hangen, naast de voordeur aan de Looierij. Tjeuvo Verhoeven hierover: “Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijk-heid hiermee. We hopen natuurlijk dat het gebruik niet nodig is, maar wellicht kan het een leven redden.” Marie-Anne vult aan: “Voor zover we weten is dit het enige apparaat op het Zwanengat dat 24 uur per dag beschikbaar is.” Voor Zevenbergen Hartveilig is de plaat-sing van dit apparaat weer een stapje verder met de realisatie van het plan om Zevenbergen hartveilig te maken.

AED bij Verhoeven BV op bedrijventerrein Zwanengat

MOERDIJK - Zondag 15 november was ronde 2 van de verenigingscom-petitie zwemmen.

Zwem- en polovereniging zwemt met 2 teams. Prestaties Moerdijkse Hieronymus

zwemmers: Wesley Beck uit Klundert zwom als coach zelf ook nog mee. Hij kon zijn zwemmers mooie races op de rug- en vrije slag laten zien. Violette van de Bijl zwom op de vrije - en wisselslag een pr. Viktor Warndorff werd 2de op de vrije en

3de op de rugslag en zwom 3 pr’s. Sarah Uuldriks ook uit standaarbuiten zwom 2 persoonlijke records en 2 tweede plaat-sen. Dit deed ze op de rugslag en de vlin-derslag. Complete uitslag op: zpv-hieronymus.com

Moerdijkse zwemmers in competitierondeHieronymus

NOORDHOEK - Voor tennisliefhebbers en leden van TV de Hoop wordt van 15 t/m 20 december in het topsportcen-trum Rotterdam naast het Feyenoord stadion de Lotto NK Tennis gehouden.

Dit tennis evenement waar de Nederland-se top het jaar 2015 afsluit, zullen de win-naars van 2014 opnieuw de titel veroveren of zullen de concurrenten toe slaan en met

de titel weg gaan. Het beloofd weer een spannende week worden. Begin december wordt het complete deelnemersveld in zo-wel het enkel als dubbelspel inclusief het rolstoeltennis bekend. De kaartverkoop is reeds gestart zowel straks aan de kassa als via internet www.knltb.nl. Voor in-lichtingen kan ook bij Wim Nagtzaam, ‘t Reekje 3, 4759 AD Noordhoek, tel. 0168-403207.

TV de Hoop NoordhoekDe Lot to NK Tennis 2015

LANGEWEG - In het kader van het 10-jarig bestaan van de Immanuelparochie is er gedurende het feestjaar maandelijks een schuur-viering gehouden. Dit is een viering van woord, gebed en zang met een oecumenisch karakter en bij voorkeur bij een agrarisch bedrijf. De allerlaatste schuurviering is op zondag 29 november bij Kees van Beek aan de Molenweg 17 in Langeweg. De zang zal verzorgd worden door Amicante en de aanvang is om 10.00 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Bezoekers worden wel vriendelijk verzocht zelf een (klap)stoeltje mee te brengen.

Laatste schuurviering Immanuelparochie

UitslagZaterdag 21 novemberBarca A1-Virtus A2 0-2Neerlandia’31 A1-Virtus A3 0-0Virtus B2-VCW B1 3-4Virtus B3-DSE B2 2-2Unitas’30 D3-Virtus D2 6-0Virtus D3-SJO FC De Westhoek D1 2-7Internos E1-Virtus E1 2-3Klundert E2-Virtus E3 1-8Alliance E5-Virtus E4 4-1Virtus E5G-Zwaluwe E3 1-5Virtus F1-Victoria’03 F1 4-2De Schutters F1-Virtus F3 9-3Virtus F4-Klundert F2 1-5Virtus MB1-JEKA MB1 5-1Virtus MD1-Unitas’30 MD1 11-0

Zondag 22 novemberVirtus 3-Moerse Boys 3 0-3DEVO VR2-Virtus VR1 3-9

ProgrammaWoensdag 25 novemberVirtus C1-Rood Wit W C1 19.00Unitas’30 4 za-Virtus 2 za 15.15Virtus G1-Braakhuizen G1 11.15Victoria’03 A1-Virtus A1 13.00Virtus A2-Unitas’30 A2 14.45Virtus A3-Baronie A4 11.30Virtus B1-Terheijden B1 13.00Internos B2-Virtus B2 12.45Groen Wit B3-Virtus B3 12.15ASWH C1-Virtus C1 10.30Prinsenland C1-Virtus C2 12.15Oranje Wit C6G-Virtus C3 11.00Virtus C4-Hoeven C3 12.30Virtus D1-Bavel D1 10.15Virtus D2-Alliance D2 10.00Virtus D3-Bruse Boys D1 09.00SC Gastel D3-Virtus D4 12.30Virtus D5-SSW D2 11.15Unitas’30 E2-Virtus E1 08.30

Virtus E2-Klundert E1 10.00Virtus E3-Kogelvangers E2 09.00Virtus E4-Halsteren E5 09.00Klundert E3-Virtus E5G 08.45Virtus F1-Steenbergen F2 09.00Madese Boys F3G-Virtus F2 09.00Virtus F3-De Fendert F2 09.00Seolto F2G-Virtus F4 08.45Virtus VR1 za-Peursum VR1 za 14.30Baronie MB1-Virtus MB1 11.30Baronie MC1-Virtus MC1 13.00Halsteren MD1-Virtus MD1 09.00RSV M1-Virtus M1 09.30

Zondag 29 novemberVirtus 1-RWB 1 14.30Virtus 2-Zeelandia Middelb. 2 12.00Goes 2-Virtus 3 11.30SVC 3-Virtus 4 10.30DOSKO 9-Virtus 5 10.00MOC’17 VR2-Virtus VR1 12.00

Thuiswedstrijd vv Virtus 1WILLEMSTAD - B!RTH een nieuwe be-leving van kerstfeest georganiseerd door WIT (Willemstad in Touch). Dit in samenwerking met de Jamspot Crew. WIT, een initiatief vanuit de Protes-tante kerk van Willemstad en het Jamspot team, wat normaal te horen is in café Anno 1610, hebben elkaar gevonden voor een unieke voorstel-ling.

Het speciaal hiervoor ontworpen logo is al kenmerkend voor het “andere”: Het dak gaat er figuurlijk af, stemmen en muziek die normaal buiten de kerk te horen zijn, zullen nu in de kerk te horen zijn, want 18 december belooft een avond te worden waar veel muziek, licht en beeld centraal staan. Een moderne variant op het “Kerst-verhaal” met verhalen en songs van nu. Het best te vergelijken met The Passion op televisie, maar dan dus B!RTH en tot stand gekomen door en voor Willemstadters. De aanvang is 20.00 uur.

Deze avond in de historische, statige Koe-pelkerk zal zeker niet statisch verlopen. In een ongedwongen sfeer zal de Jamspot Crew de avond muzikaal omlijsten met on-der andere de volgende plaatselijke en re-gionale talenten: Annelotte Littel, Jessica de Reus, Josje Bode, Cora Baan, Eva Birk-hoff en Dennis Vingerling, begeleid door Martin Boskamp (piano), Jens Kirpestein (drums), Wijnand Bitter en Maurits Mal-herbe (beiden op bas), Richard Jungbeker (gitaar) en Rick Hitzerd. In vijf verrassende thema’s zal een eigentijds kerstverhaal neergezet worden door 5 sprekers van ei-gen bodem: Roderick van den Dool, Kees Smit, Leen Blok, Birgitta Salomons en Wouter van Laar.De opbrengst van de avond is bestemd voor het project ‘Noodhulp aan vluchte-lingen’ van de organisatie ‘Kerk in Actie’: www.kerkinactie.nlKaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel het Rozemarijntje, Voorstraat 53 in Wil-lemstad.

B!RTH een kerstconcert anders dan anders

Vri jdag 18 december

Page 27: Moerdijkse Bode 25-11-2015

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Afd. Moerdijk - e-mail: [email protected] 112 x 170

Afd. Moerdijk / e-mail: [email protected]

Heeft u plannen voor nieuwbouw *

verbouw * onderhoud of renovatie

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

an Oerstimmer- en

onderhoudsbedrijf

3Dealer VEKA en DECEUNINCK kunststof kozijnenBergen op ZoomTel.: 06 - 20 95 78 20 [email protected]

SpECIAlE wINTEr rollUIK ACTIEPrijsvoorbeeld 2000 x 2000 € 450,-Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. monta-ge en btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

3 KUNSTSTof KoZIjNEN3 gEVElBETImmErINgEN3 rollUIKEN &

ZoNwErINgEN3 rEpArATIE rollUIKEN3 hoUTEN KoZIjNEN3 VElUx DAKrAmEN3 DAKKApEllEN3 KEUKENmoNTAgE3 SChIlDErwErKVrijblijvend offertes na vakkundige meting en uitleg.

24-uur

bandenpech service:

0168 - 40 32 39

voor bedrijven

Levering en montage van: Personenwagenbanden

Vrachtwagenbanden

Tractorbanden

Heftruckbanden

Tuinbouwbanden

Grondverzetbanden

Motorbanden/accu’s

Accu’s

Sportvelgen

OER-DEGELIJK!

Dynamoweg 6, Klundert Tel. [email protected] www.groenenbergbanden.nlOpeningstijden: Ma. t/m Vr. 8.30-17.30 Zat. 8.30-12.30

Geboren bouwers sinds 1841

Uw betrouwbare en vakbekwame partner voor uw bouw- enrenovatiewerkzaamheden. Neem contact voor een vrijblijvende offerte.

t.a.v. P.D. Ruijsenaars, Walstraat 26, 4791 JC KlundertTel: 0168-402644, www.ruijs-bouw.nl, [email protected]

Kozijnen en Glas van WingerdenNijverheidsstraat 7 4791 ED Klundert

T. 0168-403809 E. [email protected] ook eens op:

www.kozijnenenglasvanwingerden.nl

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK K OZIJNEN EN GLASK

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK VAN WINGERDEN- Kunststof / houten kozijnen

- Gevelbetimmeringen

- Dakkapellen / Dakramen

- Dubbelglas / Float / Figuur / Spiegelglas

- Rolluiken

- Garagedeuren

Bel voor een vrijblijvende offerte.

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK

Financiering mogelijk.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordigerJ.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

OPEN DAG ZONDAG 9 NOVEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

OPEN DAG zAtErDAG 28 NOVEMBEr VAN 13:00 tOt 16:00 UUr

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen 0031-167-560000 www.de-uitwijk.nl Top Totaal Dhr. L. Haverkamp 0031-6-45484570 www.toptotaal.nl/parken/chaletparc-de-uitwijk/Nieuw: instapmodel Top Montana € 55.000,- sleutelklaar.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen 0031-167-560000 www.de-uitwijk.nl Top Totaal Dhr. L. Haverkamp 0031-6-45484570 www.toptotaal.nl/parken/chaletparc-de-uitwijk/Nieuw: instapmodel Top Montana € 55.000,- sleutelklaar.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

KerSTbomenalle maten / 7 dagen per week

Tegenover Zandstraat 8 Bosschenhoofd

en O.L. Vrouwestraat 192 Zegge

a. de Graaf • tel: 06-12675986

Op zOek naar wOOnruimte in mOerdijk?!

Camelot Beheer heeft per direct betaalbare en nette woningen beschikbaar in het mooie en

rustige Moerdijk.

Het aanbod is heel divers, van een villa tot appartement en zo’n woning heb je al voor minder

dan € 400 per maand (excl. g/w/e).

Heb jij samen met jouw partner of vriend(in)interesse in een woning met flexibel

opzegtermijn van 28 dagen;

Bel direct 088-2263568 en vraag naar Bentheof mail [email protected]

Check voor meer info www.cameloteurope.com

Het adres voor al uwplanten en meer!‘t planten huis

’t Planten huis hazeldonkse Zandweg 26a, Zevenbergen

www.plantenhuiszevenbergen.nlt. 06 20166172

27 en 28 november komen ze weer binnen!

Kerstbomen alle maten en soorten!

zondag 29 november geopend van 12.00-17.00 uur

Het adres voor al uwplanten en meer!‘t planten huis

’t Planten huis | t. 06 20166172

n i e u w in Klundert

Op 5 en 12 december

KerstbOOmverKOOp Op de vlonder in Klundert van 9.00-17.00 uur

Volop keus!

Te koop gevraagd

motoren, brommers

en scooters jong tot zeer oud

tel. 06-22332058

088 22 121 22

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

Page 28: Moerdijkse Bode 25-11-2015

PAGINA 28

www.dier.nu

WEST-BRABANT - Het is vanaf eind oktober weer vroeg donker ‘s avonds. Dat weten helaas ook straatrovers, woninginbrekers en overvallers. Die slaan juist in de donkere dagen hun slag. Alleen als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen, kunnen we echt een vuist maken tegen wonin-ginbraken, overvallen en straatroven.

De politie is het hele jaar door alert op deze ernstige delicten. In de donkere herfst- en wintermaanden zetten we nog een tandje extra bij, samen met gemeenten en het Openbaar Ministe-rie. De politie zal tot en met maart plaatselijk meer surveilleren, preventieve acties hou-den, inbrekers, overvallers en straatrovers extra in de gaten houden en nog meer energie steken in het opsporen van daders. Daarnaast hebben we echter ook de ogen en oren van alle inwoners hard nodig om verdachte zaken aan ons te melden.

Verdachte situatie? Bel 112!Hoort of ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto in de straat? Een persoon op de uitkijk? Een raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet en bel direct 112. De po-litie komt liever een keer te veel dan een keer te weinig! Onthoud zo goed mogelijk het signalement van de verdachte persoon en het kenteken van de auto. Des te groter is de kans op een arrestatie op heterdaad van mensen met verkeerde bedoelingen.

Tref uw maatregelenTref maatregelen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt. De gelegenheid maakt de dief! Nog steeds gebeuren veel inbra-ken bij mensen die hun deuren en ramen niet goed afsluiten, die geen stevig slot op de deur hebben of die duidelijk zichtbaar op vakantie zijn.

PREVENTIETIPSInbraak voorkomen:- Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Zie voor meer informatie politiekeurmerk.nl.

- Op Youtube vindt u preventiefilmpjes tegen diverse inbraakmethoden. Zoek op ‘’politie inbraakpreventie’’.- Sluit deuren en ramen af, ook als u even naar boven loopt- Installeer buitenverlichting met bewe-gingsmelder.Overval voorkomen:- Betaal met PIN- Toch een overval? Blijf rustig, accepteer de situatie, geef het gevraagde af en pro-beer te onthouden hoe de dader eruit ziet.Straatroof voorkomen:- Houd uw tas altijd dicht, met de rits naar u toe- Houd dure spullen niet zichtbaar in de hand- Let altijd goed op uw smartphone, deze is zeer gewild bij criminelen.

PolitiewebsiteMeer tips en informatie ter voorkoming van woninginbraak, overval en straatroof vindt u op politie.nl in het menu Onder-werpen.

Iedereen extra alert tijdens de donkere dagen

De politie spoort inbrekers op, maar voorkomen is beter. Maak het de inbreker moeilijk . FOTO POLITIE

Amino: ‘Ik ben gevlucht uit Somalië. Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk!

ZEVENBERGEN - Het West Brabants Gemengd Koor verzorgd een kerst-concert in Woonzorgcentrum De Zeven Schakels te Zevenbergen op zaterdagmiddag 12 december. Het jaarlijks verzorgen van een kerstcon-cert in een verzorgingscentrum is een traditie geworden van het WBGK.

Op het programma staan enkele bekende traditionele kerstliederen. Onder leiding en begeleiding van haar dirigent Christ Vergouwen studeert het koor ook nieuwe kerstliederen in. Het belooft een gevari-eerd programma te worden voor de bewo-ners van het zorgcentrum. Voor familiele-

den van de bewoners is het concert gratis toegankelijk. De aanvang van het concert is 14.30 uur en zal ruim een uur in beslag nemen.

Nieuwe repetitieruimteEind november gaat het WBGK voor de re-petities verhuizen naar een andere ruimte vanwege de sluiting van de Pauluskerk te Oudenbosch. Het koor gaat vanaf 26 november repeteren in Basisschool De Klinkert. Belangstellenden, mannen of vrouwen, die willen zingen zijn van harte welkom. Het koor repeteert op de vaste donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Kerstconcert in woonzorg-centrum de Zeven Schakels

ZEVENBERGEN - De concerten ge-bracht onder de noemer Klassiek Moerdijk Presenteert..., kenmerken zich door de uitzonderlijk hoge kwa-liteit van de musici in combinatie met muziek van vermaarde componisten. Dit geldt in het bijzonder voor het kerstconcert uitgevoerd door het Ze-venbergs Vocaal Ensemble.

Onder de noemer ‘Nu sijt willekome’ worden werken ten gehore gebracht van Müller,Toebosch, Carter, Leontovich, Will-cocks en Rutter. Medewerking wordt ver-leend door het Kamerorkest Roosendaal en diverse musici en solisten. Hoofdmoot van de avond is het Weihnachts-Oratorium van Müller. De instrumentale begeleiding daarvan is in handen van het Kamerorkest Roosendaal, de organist Rien Donkersloot, Gerlieke Aartsen hobo en Marian Jaspers Fayer fluit. Solisten zijn Erik Janse tenor, Dion Broeders bas en Esther de Rooij so-praan. Het Weihnachts-Oratorium wordt

omlijst door kerstliederen van eerder ge-noemde componisten. Het Kamerorkest Roosendaal, onder leiding van dirigent Willem Damsteegt, voert twee werken uit, te weten het Andante Festivo van Si-belius en het Ave Maria van Caccini. Het geheel staat onder leiding van Jelle Leis-tra. Laatstgenoemde is sinds augustus 2015 dirigent van het Zevenbergs Vocaal Ensemble.Zaterdag 19 december in de Ned. Herv. Kerk aan de Markt in Zevenbergen. Aan-vang 20.15 uur.Programma: Het programma bevat onder andere Nu sijt willekome van Toebosch, het Weihnachtsoratorium van H.F. Müller, O come all ye faithfull van Willcocks, het Ave Maria van Vavilov en Ring Christmas Bells van Leontovich.Kaarten zijn verkrijgbaar bij Beppie Tielen, Perzikkruid 2, Zevenbergen, tel. 0168-328300. Voor verdere informatie over het totale concert programma zie: www.cul-tuurmoerdijk.nl

‘Nu sijt willekome’Klassiek Moerdi jk presenteert

Zevenbergs Vocaal Ensemble.

MOERDIJK - Stichtingen, verenigingen, zorginstellingen, scholen en natuuror-ganisaties opgelet! Dit is uw kans om een grote klus te klaren, uw organisatie te promoten én nieuwe vrijwilligers te werven.

Doe mee met NLdoet op 11 en 12 maart. Knap het speelplein of het jeugdhonk op, neem ouderen mee voor een wandeling met koffie of pak uw natuurgebied aan.

NLDoetHet Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.

Kloppend hartVrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daar-naast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

AanmeldenMeldt u klus dus nu aan, of meldt u aan als vrijwilliger. Voor meer informatie kunt u terecht bij: www.nldoet.nl of bij de vrijwilligerscentrale Moerdijk, www.vrijwilligers-werkmoerdijk.nl, [email protected].

NLdoet, meldt u klus aan!

snel verkopen!CAMper / CArAvAn

of vouwwAgenBel direct:

0186-652960

Recreatiestalling Numansdorp Z-HVlakbij Rotterdam

[email protected]

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

te huur - te koop enkele bedrijfsunits in een bedrijfsverzamelgebouw

te Zevenbergen. BGG opp. vanaf 52m2 t/m 130m2. Huurprijs v.a. € 425,- excl. btw per maand.

koopprijs v.a. € 59.000,- k.k. excl. btw.

06 23596026 | [email protected]

B. VISSERS WANDAFWERKING

zoekt behangwerk.

Expert in verwerken

glasvlies.

Scherpe prijs.

Tel. 06-53692514

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

SINTERKLAAS tip TRAMPOLINES

SAVELKOULS

TUINHOUT Schansdijk 2 Zevenbergen

Bel voor gratis folder 0168 - 324 719

www.savelkoulstuinhout.nl

SINTERKLAAS tip TRAMPOLINES

SAVELKOULS

TUINHOUT Schansdijk 2 Zevenbergen

Bel voor gratis folder 0168 - 324 719

www.savelkoulstuinhout.nl

SavelkoulS TuinhouT

SinTerklaaS tip TrampolineS

Kunstgebitten

Tandprothetisch CentrumZevenbergen

0168-37 09 86Haveneind 25Zevenbergen

Alles voor uw Kunstgebit

ooK weeKeindrepArAtiedienst!

Page 29: Moerdijkse Bode 25-11-2015
Page 30: Moerdijkse Bode 25-11-2015

sport

pAGINA 30

ZEVENBERGEN - De voorlaatste wed-strijd tafeltennis is gespeeld op vrij-dagavond 20 november door het 1e team van TTV Groene Ster.n.

Het was een beslissende wedstrijd voor behoud in de 3e klasse. In hun mooie onderkomen De Borgh traden namens Groene Ster aan: Walter Bierman, Theo Gunneweg en Pieter Lips. Ze stonden op voorhand 8 punten voor op tegenstander ODT uit Roosendaal. In de wetenschap dat volgende week de koploper nog bezocht moet worden, moest het deze avond ge-beuren. Twee punten verschil zou genoeg zijn. Ze mikten op (minimaal) 6-4.De spanning was voelbaar. Bij iedereen merkte men dat -ie soms onnodige fout-jes maakte. Ook de tegenstander, van-wege het belang van de wedstrijd. Walter startte. Direct een kraker van jewelste. Walter had 5 sets nodig om de 1-0 op het

scorebord te laten verschijnen. Toen was de beurt aan Theo die in 4 sets de sterk-ste bleek: 2-0. Pieter trad aan tegen John. John had moeite met de service van Pieter, waardoor hij in 3 sets de 3-0 kon aanteke-nen. Toen het dubbel. Altijd een belangrijk extra punt naast de enkel spelen. Walter en Pieter namen het op tegen John en Ri-chard. Het ging heen en weer, maar in 4 sets ging de partij richting Groene Ster.Toen trad Theo aan tegen hun sterkste man. In deze knotsgekke partij, waar verloren werd met 11-1, maar ook ach-terstanden van 9-4 werden goedgemaakt won Theo. De spanningen liepen echter zo hoog op dat de tegenstander, uit woede en teleurstelling , de doos van zijn batje kapot smeet. Het was een moeilijke avond met veel vijfsetters. Gelukkig is dat in de uit-slag niet terug te zien: 9-1. Een mooi resul-taat en het belangrijkste: behoud in de 3e klasse is veilig gesteld.

Drie dagen daarvoor was het al de beurt aan Groene Ster 2, om het op te nemen tegen BSM uit Dongen. Door een miscom-municatie, waardoor Marcel afwezig was, traden alleen Ad Kop en Joost Waalboer aan voor deze wedstrijd. Door de afwezig-heid stond al direct een 3-0 achterstand op het scorebord, wat heel zonde is tegen een directe concurrent voor behoud in de Pro-motie Hoofdklasse. Ad begon met winst en ook Joost wist zijn 1e partij te winnen. Doordat het spannende dubbelspel in 5 sets ook naar Groene Ster ging, stond het al snel 3-3. De goede flow kon echter niet worden doorgezet. Ad kwam in een partij van een 2-0 achterstand nog goed terug naar 2-2, maar verloor de laatste met 11-9. Ook Joost verloor zijn laatste 2 partijen, terwijl hij er in eentje nog met 2-0 voor stond. De gezellige avond eindigde in een 7-3 nederlaag, waardoor Groene Ster na 8 wedstrijden een 4e (van de 7) plaats bezet.

Goede avond voor tafeltennisvereniging Groene Ster 1

KLUNDERT - Na een goed weekend met 2 goede overwinningen van de DSO-selectie korfbal, was het taak om deze lijn door te trekken. Het 2e had een wedstrijd tegen ADO in ‘s-Gravendeel en het 1e ging op stap richting Zaamslag.

De wedstrijd van DSO 2 begon redelijk gelijk op, maar toch was DSO de bovenlig-gende partij. Met een comfortabele voor-sprong gingen ze dan ook de rust in. Uitein-delijk wisten ze in de 2e helft het verschil te maken en konden ze uitlopen naar een zeer ruime overwinning: 12-23. Een prima begin van het zaalseizoen, waarin DSO 2 mee strijd om de bovenste plek.DSO 1 ging voor de 2e keer in het sei-zoen 2015-2016 op weg naar Zaamslag. Met niet al te best weer op de heenweg, was het te hopen dat dit geen teken was voor een tegenstribbelende tegenstander. Zaamslag was nog puntloos deze zaal-competitie en had al een flink aantal te-gendoelpunten geïncasseerd, was hoogst-waarschijnlijk niet van plan om DSO even snel te laten winnen. Taak voor het 1e om gelijk vanaf de 1e minuut het verschil te maken en Zaamslag niet de hoop te geven dat ze de punten in Zeeland konden hou-den.Gelukkig liet DSO een goede start van de wedstrijd niet achterwege en kwamen ze meteen met 2-0 voor. Zaamslag deed nog enigszins iets terug met de 2-1, maar DSO wist redelijk eenvoudig de voorsprong ver-der uit te breiden. Waarin de aanvallen in het vak van Rubin, Erik, Stefanie en Damy, zeer goed gingen en ze niet veel aanval-len nodig hadden om te scoren, werd het andere vak met Frank, Olaf, Marieke en Carola, het aanvallen niet makkelijk ge-

maakt met een zeer inzakkende en achter verdedigende verdediging van Zaamslag. Desondanks straften ze dit verdedigende spelletje van de Zeeuwse ploeg goed af en pakten ze hun scores goed mee. Uiteinde-lijk zou DSO met een 4-11 voorsprong de rust in gaan.Voor de 2e helft eigenlijk alleen de op-dracht om de voorsprong verder uit te bouwen en boven de 20 doelpunten te eindigen. Zo gezegd zo gedaan. DSO bouwde de voorsprong rustig aan uit met een aantal zeer goede aanvallen ertus-sen. Met nog 10 minuten op de klok en 19 doelpunten op het scorebord, duurde het nog een tijdje voordat het 1e eindelijk het 20e doelpunt maakte. In de laatste periode van de wedstrijd werden de meegereisde reserves ook nog speelminuten gegund. Sjoerd wist zelfs in de laatste secondes van de wedstrijd nog een doelpuntje mee te pakken en bepaalde zo de uitslag tot 10-23. Wederom 2 goede overwinningen van de DSO-selectie, waarin er rustig op los werd gescoord.Volgende week komt de selectie van DVS op bezoek. Zowel het 1e en het 2e van de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht staan bo-venaan. Voor DSO de kans om beide kopposities over te pakken. Dit zal echter alles behalve makkelijk worden. DVS 1 heeft tot dusver alle wedstrijden in de zaal ruim gewonnen en speelt op het veld zelfs in de 1e klas, waarin ze goed meedoen in de midden-moot. DVS 2 staat op het veld ook boven-aan in de 3e klasse. De DSO-selectie zal vol aan de bak moeten. Als ze het spel van de afgelopen 2 weekenden door weten te trekken, is de kans op een overwinning ze-ker aanwezig. Het 2e speelt om 15.10u. en het 1e om 16.20u.

Doelpuntenmachine DSO-selectie korfbal op dreef

Karateschool Bushido op Belgische Kampioenschappen

MOERDIJK - Enkele karateka’s van Karateschool Bushido deden mee op de Belgische Kampioenschappen. Sofie Katzmann behaalde een eerste plaats en Ferry Hardeman werd derde.

ZEVENBERGEN - Afgelopen weekend zijn de eerste wedstrijden gespeeld van de landelijke topteamcompetitie jeugd. Dit jaar zijn er 4 teams die in hebben geschreven die op elke wed-strijddag tegen elkaar spelen, de eer-ste ronde is in Afferden gespeeld.

Het team van Amorti heeft de 1e wedstrijd met 4-2 verloren. Tegen het 2e team van ABC ‘t Topke uit Afferden wist alleen Hans jr Snellen zijn partij in winst om te zetten. Hij had voor zijn 150 caramboles 38/2 10 beurten nodig. Bryan Eelen behaalde 174 van de 200 te behalen caramboles met grote hoek en Kevin van Hees bleef op 126 van de 150 caramboles steken.De 2e wedstrijd tegen Horna uit Hoorn

werd met 6-0 gewonnen. Stef van Hees had 11 beurten nodig voor 175 caramboles 38/2, Hans jr Snellen maakte in 18 beurten de partij uit en Bryan Eelen had 22 beurten nodig voor zijn 200 caramboles.De 3e wedstrijd tegen het 1e team van ABC ‘t Topke uit Afferden werd ook met 6-0 in winst omgezet. Stef had nu 7 beur-ten nodig, Hans jr behaalde de eindstreep in 16 beurten en Kevin speelde een prima partij door zijn 150 caramboles in slechts 8 beurten bij elkaar te spelen.De stand na 3 wedstrijden is: 1. Amorti 3-4-14, 2. Horna 3-4-8, 3. ‘t Topke 1 3-2-8, 4. ‘t Topke 2 3-2-6.ProgrammaOp zondag 17 januari wordt de volgende ronde gespeeld bij Horna in Hoorn

Tweemaal winst Amorti in topteamcompetitie

BRIDGECLUB FIJNAARTUitslag maandag 16 november, A-lijn: 1. Gerry v.d. Boon-Maarten Schouls 62,50%; 2. Tonny van Dis-Nel Keuter 58,00%; 3. Bets en Piet Kannekens 54,17%; 4. Graeme Reijnders-Tineke Vis 52,08%; 5. Rob den Engelse-Guido Voet 52,00%. B-lijn: 1. Piet Bom-Piet Vermunt 65,83%; 2. Arie v.d. Linden-Corrie Maat 59,17%; 3. Tanna Dane-Corrie Voet 57,08%; 4. Jeanne Post-Corrie v.d. Berg 54,17%; 5. Ge en Henk v.d. Weerd 52,92%. C-lijn: 1. Klaas van Exel-Bert Maat 56,94%; 2. Cor-rie en Jan Nieuwenhuizen 54,17%; 3 ged. Yvonne de Buck-Els Saarloos, Pia Kok-Toon Reijnders 52,78%; 5. Ella Huybregts-Han-nie van Tilborgh 51,39%. Gedegradeerd naar B-lijn: Graeme Reijnders-Tineke Vis, Ab Bienefelt-Ad v.d. Boon, Adje Knook-Kors van Beem. Naar C-lijn: Els Kamp-Chiel Kamp, Hedy Groeneveld-Christine van Huisstede, Barjo Groeneveld-Jan Hamers. Gepromoveerd naar A-lijn: Riet Neelen-Annie Reijnders, Ge en Henk v.d. Weerd, Arie v.d. Linden-Corrie Maat. Naar B-lijn: Klaas van Exel & Bert Maat / Hans Riethoff & Cor van Veelen / Yvonne de Buck & Els Saarloos.

SENIORENBRIDGE WILLEMSTADUitslag 18 november: 1. dhr. Groeneveld-mw. Knook-Maris 57,50%, 2. mw. Oele-mw. Van Nieuwenhuizen 57,08%, 3. mw. Keuter-dhr. Van Meel 54,58%, 4/5. mw. Lussenburg-mw. Graafmans 52,08%, 4/5. dhr. A. Knook-mw. Van der Vorm 52,08%, 6. mw. Van Exel-dhr. Van Exel 51,25%, 7. dhr. Van Beem-dhr. De Heer 49,58%, 8. mw. Dane-Visser-mw. A. Knook-den Hol-

lander 48,75%, 9. mw. Maat-dhr. De Jager 48,33%, 10. mw. Dane-Groenenberg-dhr. G. Knook 45,83%, 11. mw. Frijters-mw. Van Meel 43,75%, 12. dhr. Maat-dhr. Brou-wers 39,17%.BRIDGECLUB KLUNDERTUitslag maandag 16 november, A-Lijn: 1. Dick Saarloos-Cees Brouwers 58,44%; 2. Pia v.Drimmelen-Doortje Goedemondt 57,92%; 3. Gerda Vermeulen-Anneke Vier-gever 54,90%; 4. Tanny Pars-Ine Oranje 54,38%; 5/6 Tonny Vreugdenhil-Fred Nieuwkerk 53,13%; 5/6 Riet en Ton Da-men 53,13%; 7. Adri Mol-Paul Schampers 52,60%; 8. Truus Buijs-Anneke v.d.Wiel 47,40%. B-Lijn: 1. Nelly v.Vugt-Truus v.Neste 64,03%; 2. Riet en Koos Jongejan 59,86%; 3. Theo Roos-Jan v.Beek 52,50%; 4. Nel en Ad den Engelse 50,69%; 5. Els Visser-Corrie v.Brecht 48.06%; 6. Riet Bol-Janny Verhoeven 46,94%; 7/8 Adje Tielen-Angelien v.Dongen 44,44%;m 7/8 Corry Leijten-Adrie den Engelse 44,44%.

ZEVENBERGSE BRIDGE CLUB (ZBC)Uitslag 16 november, maandagavond Wintercompetitie, A-lijn: 1. Ellie de Hoog-Ruud de Vrijer 59,72%, 2. Toon Goossens-Jaap de Waal 58,68%, 3. Rien Oomen-Lisette Oomen-van de Luytgaar-den 58,33%, 4. Berna de Kok-Vissers-José Spiering-Goedhart 57,29%, 5. Toos Ermers-Sylvia Stoffels 53,81%. B-Lijn: 1. Jan den Biggelaar-Jos Verheijen 58,33%, 2. Marcel Henkelman-Erna Henkelman 56,55%, 3. Ad Neelen-Laurijsse-Riet Schrauwen-Buijs 55,36%, 4. Rien Hopmans-Corrie Hopmans 54,46%, 5. Henk van Opstal-Anneke Olie-mans 54,17%. C-Lijn: 1. Gerda Ideler-Lies

Triesscheijn-Vijverberg 62,85%, 2. Anke de Grund-Friedje Kock 60,07%, 3. Diny Verhoef-Toon van de Wiel 59,72%, 4. Ine Corstiaensen-Kees Corstiaensen 59,38%, 5. Corrie Rommens-Anneke van de We-ijgaert 59,03%.Uitslag 17 november, dinsdagavond Wintercompetitie, A-Lijn: 1. Berna de Kok-Vissers-Jos Verheijen 61,25%, 2. Lidy van Leeuwen-Theo van de Louw 58,75%, 3. Rinus Krols-Yvonne Krielen 57,50%, 4. Ellie de Hoog-José Spiering-Goedhart 53,75%, 5. Jan den Biggelaar-Joke Francois-Romme 50,42%, 5. Corrie van Bijsterveldt-Lenie Slegers 50,42%. B-Lijn: 1. Marion Dingley-Segaar-Richard Dingley 69,79%, 2. Tonnie Broeders-Dirk Polak 66,67%, 3. Kees Heijligers-Toon van Vlimmeren 66,32%, 4. Toos van der Giessen-Hamers-Wil Walraven van der Steen 55,56%, 4. Rieke de Kort-Ria Luijkx-van Leysen 55,56%. C-Lijn: 1. Henny de Jong-Corrie den Reijer 65,97%, 2. Leonie Heus-Marjo de Raad 56,94%, 3. Marian Kavelaars-Ria de Waal 52,78%, 4. Jan-nie van der Have-Josca Heijblom-van Vliet 49,31%, 5. Jos Beurskens-Ad Stofmeel 46,53%, Uitslag zondagmiddag drive 22 no-vember: 1. Merlijn Baremans-Patrick Baremans 63,75%, 2. Ria Luijkx-van Leysen-Diny Verhoef 57,50%, 3. Marcel Henkelman-Corry Vissers-Peeters 52,50%, 4. Ger Bakker-Anneke Mertens 47,50%, 5. Lia Martens-van der Schoof-Carl Martens 45,83%.Afmelden voor de wintercompetities kan tot 2 uur voor de aanvang bij Toos Ermers, tel. 06-49844480, b.g.g.: 06-19246311.

BRIDGE

ZEVENBERGEN - Op zondag 29 no-vember wordt voor de 2e keer een darttoernooi Open Zevenbergen ge-organiseerd in Zevenbergen. Het toer-nooi wordt gepresenteerd door Cafe Bij Dennis en Tien Koevoet Dance Masters.

Het toernooi wordt gehouden in de locatie van Tien Koevoet waar dan een danszaal wordt ingericht, die voldoende ruimte biedt om 12 borden te plaatsen. Het be-treft een Warming up Koppeltoernooi met knock-out en een Single toernooi 501, met poule-systeem. Bij beide toernooien kent

men een winnaarsronde en verliezersron-de. Bij het plaatsen van dit artikel zijn er 62 Singles en 24 koppels ingeschreven. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 64 Singles en 32 koppels. Dit is bij voorbaat al een geslaagde opkomst.Liefhebbers van de dartsport kunnen zon-dag komen genieten. Voor Publiek is de toegang gratis. Weliswaar betreft het geen darters als Van Gerwens en Van Bar-nevelds, maar enkele komen toch zeker in de buurt. De aanvangstijd voor het koppel-toernooi is 11.00 uur en de locatie is open vanaf 10.00 uur. Het Single-toernooi begint omstreeks 13.15 uur.

Tijdens het toernooi zal er ook nog aan-dacht worden gegeven aan het goede doel Serious Request, dat dit jaar als thema kent: The Next Generation. Kinderen en jongeren die leven onder de meest extre-me omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Zij zijn de stille slachtoffers van de oorlog.Het adres van de speellocatie is: Van Aer-schotstraat 56 te Zevenbergen.Telefonisch inschrijven of meer informa-tie: Jan Leijs, 06 50505132. De website, die speciaal hiervoor is ingericht en waar eventueel nog geschreven kan worden: www.dartranking.nl

Open Zevenbergen Darts

Noordhoek 1-METO 1 2-2Uitslag jeugdNoordhoek A1-Rood Wit A1 2-2Dubbeldam B3-Noordhoek B1G 4-1Noordhoek C1-Unitas’30 C4 0-2Noordhoek MD1-Kapelle MD1 0-8Programma senioren

Noordhoek 1-BVV’63 1 14.30 uurNoordhoek 2-OMC 4 11.30 uurWVV’67 3-Noordhoek 3 10.00 uurUnitas’30 VR1-Noordhoek VR1 10.00 uurProgramma jeugdWoensdag 25 novemberNoordhoek F1-De Fendert F2 14.00 uur

Zaterdag 28 novemberNoordhoek A1-RSV A1 14.30 uurNoordhoek B1G-JEKA B7 12.00 uurBeek Vooruit C5-Noordhoek C1 08.30 uurNoordhoek MD1-Unitas’30 MD2 12.00 uurNoordhoek E1G-Victoria’03 E5 12.00 uurSVC F2-Noordhoek F1 09.00 uur

Geen periodetitel voor voetbalvereniging Noordhoek 1

Page 31: Moerdijkse Bode 25-11-2015

OURANTUpdate

NAC - VVV VENLO 2 oktober

VLATKO LAZIC VERTROUWT OP ZIJN EIGEN AANVALLENDE KWALITEITEN:

NAC MET STERKE BEZETTING TEGEN TELSTAR

NAC won vorige week vrijdag in eigen huis overtuigend met 3-0 van FC Den Bosch en boekte daarmee al weer haar vierde overwinning op rij. Door het uitvallen van Mats Seuntjens vlak na rust, was het opnieuw de beurt aan Vlatko Lazic om zich te laten zien in de voorste linie. Dat deed de multi-inzetbare Lazic niet onverdienstelijk: “Ik denk dat ik niet ontevreden kan zijn. Ik denk dat ik opnieuw heb laten zien dat ik aanvallende kwaliteiten heb.”

FOTO MAURICE VAN STEEN

BUURTBIJDRAGEN VOOR PUNTEN

NAC STREETLEAGUEDe afgelopen weken kwamen teams van de NAC Street League en NAC Ladies Street League niet alleen in actie op de Bredase trapveldjes. In het kader van de zogeheten buurtbijdrages, een karweitje waarbij teams zich inspannen voor de buurt, gingen de afgelopen drie weken een aantal teams aan de slag. Indien de buurtbijdrage goed wordt uitgevoerd ontvangt het team bonuspunten die meetellen in de stand.

Voetbaltoernooi bij PCPDe spelers van team Brabantpark organiseer-den tijdens de herfstvakantie, op donderdag 29 oktober, een voetbaltoernooi voor kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 12 jaar. Onder begeleiding van jongerenwerkers van Surplus Welzijn en sportcoaches van Breda Ac-tief organiseerde het team een voetbaltoernooi dat plaats vond op sportpark Lage Kant, de ac-commodatie van voetbalclub PCP. Uiteindelijk namen ruim 50 kinderen uit de buurt deel aan dit voetbaltoernooi.

Het goede doelOp zaterdag 14 november toog het meidenteam uit Princenhage - in NAC Street League-tenue - naar de Albert Heijn uit de wijk. Namens de Martinus Parochie verzamelden de dames al-daar boodschappen voor het samenstellen van voedselpakketten die bestemd zijn voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In de Martinus Parochie werd uiteindelijk een schifting gemaakt zodat ze de voedselpakketten konden samenstellen. Zowel in de ochtend als in de middag waren de ‘lady’s’ in touw voor dit bijzondere initiatief.

Stadion Kwakkel HorstOp de stormachtige zondag 15 november jongstleden, organiseerde de spelers van team Tuinzigt 1 een voetbaltoernooi voor de leerlin-gen van KBS de Boomgaard. Uitvalbasis van dit voetbaltoernooi was Boykes Speelhoeve – stadion Kwakkel Horst, gelegen aan de Kwak-kelhutstraat – waar het team ook zijn thuiswed-strijden speelt. Ondanks de slechte weersom-standigheden was er een grote opkomst en speelden de leerlingen van KBS De Boomgaard verschillende wedstrijden onder begeleiding van de internationals uit Tuinzigt 1.

De buurtbijdrages benadrukken nogmaals dat de NAC Street League méér is dan alleen voetbal. De komende weken zullen de andere teams ook aan de slag gaan met verschillende klusjes in de Bredase wijken. Op de hoogte blijven van al het nieuws over dé straatvoet-balcompetitie van Breda? Ga dan naar de website van de NAC Street League.

Waar het gezegde “never change a winning team” tegen FC Oss nog van toepassing was, koos Marinus Dijkhuizen bij zijn thuisdebuut voor één wijziging. Danny Verbeek startte te-gen zijn oude club FC Den Bosch op de linksbui-ten positie ten kosten van Vlatko Lazic. "Hij wil graag een linksbenige speler op links die voorzetten kan geven op Sjoerd. Dat was me dus uitgelegd en natuurlijk baal je, omdat je zelf bezig was aan een goede serie en belang-rijk bent geweest voor het team. Daarna gaat bij mij die knop meteen weer om. Dan ga je weer kei hard werken om terug te komen," al-dus Lazic. Het tekent de onverzettelijkheid van

de 26-jarige Lazic. Ruim tien jaar lang maakte hij onderdeel uit van de jeugdopleiding van Ajax, maar verder dan één bekerwedstrijd en een aantal oefenwedstrijden kwam het echter niet. Ook de periodes die volgde bij FC Dord-recht en RBC Roosendaal waren geen onver-deeld succes. Laatstgenoemde ging in juni 2011 zelfs failliet, waarna hij verder een de slag ging bij het Belgische KV Turnhout.

Contact met Hellemons Zijn periode bij RBC leverde hem wél goed con-tact op met huidig assistent-trainer Eric Helle-mons, die tijdens het faillissement hoofdtrainer was bij de Roosendalers. “Eric kent me nog van

zijn tijd bij RBC, dus die weet wat ik kan. Na het vertrek van Robert heeft hij mij gelijk weer een kans gegeven en die heb ik zo goed mogelijk proberen te pakken.”

Van vaste waarde Net als bij De Graafschap wist hij ook bij NAC de trainers middels een proefperiode te over-tuigen. Zijn transfer naar Breda stemt hem dan ook altijd nog gelukkig: “Ik kon bij de Graaf-schap in maart van dit jaar bijtekenen. Het was mijn derde seizoen en ik wilde wel eens verder kijken. Uiteindelijk promoveerden ze en zijn dingen een beetje raar gegaan. Gelukkig kwam NAC toen heel snel op mijn pad.”

Waar hij in de eerste wedstrijd nog als rechts-back in de basis mocht starten, verdween hij even later een tijdje van de radar. Het zegt dan ook veel over de mentaliteit van Servisch-Nederlandse Lazic dat hij nu opnieuw boven komt drijven. “Ik ben naar hier gekomen om van vaste waarde te zijn en dus zie ik mezelf wel bij de eerste elf. Daar werk ik heel hard voor. Ik heb voor twee jaar getekend en ben er van overtuigd dat er nog genoeg mooie momenten aankomen.”

Sterke bank Statistisch gezien kan Lazic zijn stelling wel onderstrepen. In de wedstrijden waarin hij ge-legenheidslinksbuiten was, gebeurde er op het veld genoeg. Tegen FC Oss had hij zelfs twee assists, waardoor NAC naar een mooie 1-6 zege doorstoot. Mensen die zeggen dat het maar een uitwedstrijd tegen Oss betrof, mochten zich afgelopen weekend nog op het hoofd krabben. Go Ahead Eagles verloor er de koppositie door met 3-0 kansloos te verliezen.

Trainer Marinus Dijkhuizen beseft dat hij gezegend is met een sterke bank. Op maandag-avond tegen Telstar kan deze opnieuw weer van toepassing zijn. Lazic is er helemaal klaar voor.

FANSHOPDAGEN BIJ NAC Op donderdag 26 november is de NAC Fanshop waar je moet zijn. Op deze dag is de shop namelijk geopend van 13:00 tot 21:00 uur en kunnen leden van de Kidzclub (0-7 jaar) hun schoen komen zetten. Bovendien hebben we speciaal voor alle leden van de Young Yellow Army én seizoenkaarthouders een mooie ticketactie voor NAC-Telstar! Bezoekers kunnen namelijk kaart-jes kopen voor NAC-Telstar voor slechts 5 euro (max 4 per persoon).

De schoenzetactie wordt natuurlijk gehouden, omdat Sinterklaas ook dit jaar weer het Rat Verlegh Stadion aandoet. Op woensdag 2 december brengt de Goedheiligman van 15 - 17 uur een bezoek.

KORTING OP ZONVAKANTIESSeizoenkaarthouder van NAC en bezig met het plannen van een vakantie? Kijk dan even op Suntip.nl! Als seizoenkaarthouder van de Parel van het Zuiden krijg je namelijk op veel reizen €50 korting! Suntip vliegreizen is een onder-deel van Pelikaan Reizen, een sponsor van NAC. Daarom hebben zij deze leuke actie bedacht.

Daar blijft het echter niet bij. Tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch vonden tien supporters een gouden envelop onder hun stoel. Naar aanleiding van deze actie mogen deze supporters in de rust van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (van 11 december) het veld op en zichzelf naar de zon schieten!

TICKET INFORMATIENAC ligt op stoom om het recordaantal bezoekers voor een Jupiler League te verbreken. Tegen FC Den Bosch zaten vrijdag 20 november maar liefst 15.860 mensen op de tribunes. NAC kwam maar 155 men-sen te kort om het record te breken.

Voor de jaarwisseling zijn er nog twee mogelijkheden een thuiswed-strijd te bezoeken. Op maandag 30 november (tegen Telstar) en op 11 december (tegen Go Ahead Eagles). Vooral die laatste wedstrijd lijkt grote implicaties te hebben voor de rest van het speelseizoen.

Voor Telstar geldt echter een vrije kaartverkoop. Omdat NAC ook deze maandagavond graag een vol stadion voorschotelt zijn de kaarten voor deze leuke wedstrijd te koop op www.nactickets.nl. De kaartverkoop kent geen beperkingen.

Tijdens de wedstrijd op 11 december vieren we dat het Avondje NAC 40 jaar bestaat. NAC speelt deze avond tegen Go Ahead Ea-gles en dat betekent dat seizoenkaarthouders acht kaarten mogen bijbestellen en Clubcardhouders vijf.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.NACtickets.nl. Dit geldt ook voor de uitwedstrijden tegen Jong PSV en Almere City FC.

OURANTUpdate

NAC - TELSTAR 30 NOVEMBER

NEBOJSA GUDELJ LEGT DE LAT HOOG VOOR ZICHZELF

GUDELJ OP ZOEK NAAR MEER PASSIE

Het voetbaljaar 2013-2014 gaat niet de geschiedenis in als het seizoen van het aantrekkelijke voetbal. Nebojsa Gudelj erkent dat. Maar daar komt volgend seizoen verandering in. “Komend seizoen gaan we aanvallender en met meer NOAD spelen”, belooft de trainer.

TEKST ORKUN AKINCIFOTO MAURICE VAN STEEN

“Het afgelopen seizoen is voor iedereen pittig geweest. We waren eerlijk gezegd blij toen het erop zat, want er is veel gebeurd: een nieuwe directie, onze eigen wisselvalligheid, de druk van de media en de spannende laatste fase. Het waren geen mak-kelijke omstandigheden om in te presteren. Wat dat betreft moet ik de spelers complimenteren dat ze de doelstelling hebben gehaald. We hebben ons zonder nacompetitie veilig gespeeld. Dat is niet gebeurd met het spel dat we bij NAC eigenlijk wil-len spelen. Het liefst speel ik voetbal waarmee we tien kansen per wedstrijd creëren, maar dat paste niet bij de kwaliteit van het team. Dan moet je als trainer realistisch zijn. We misten diepte vanuit het middenveld en scorend vermogen, de stabiliteit en een goede organisatie waren de sterke punten. Dat kon je niemand kwalijk nemen, het was gewoon zo.

UITGELICHT

rugnummer

22

GILL SWERTSHet voetbaljaar 2013-2014 gaat niet de geschiedenis in als het seizoen van het aantrekkelijke voetbal. Nebojsa Gudelj er-kent dat. Maar daar komt volgend seizoen verandering in. “Komend seizoen gaan we aanvallender en met meer NOAD spelen”, belooft de trainer.

“Het afgelopen seizoen is voor iedereen pittig geweest. We waren eerlijk gezegd blij toen het erop zat, want er is veel gebeurd: een nieuwe directie, onze eigen wisselvalligheid, de druk van de media en de spannende laatste fase. Het waren geen makkelijke omstandigheden om in te presteren. Wat dat betreft moet ik de spelers complimenteren dat ze de doelstelling hebben gehaald. We hebben ons zonder nacompetitie veilig gespeeld. Dat is niet gebeurd met het spel dat we bij NAC eigenlijk willen spelen. Het liefst speel ik voetbal waarmee we tien kansen per wedstrijd creëren, maar dat paste niet bij de kwaliteit van het team. Dan moet je als trainer realistisch zijn. We misten diepte vanuit het middenveld en scorend vermogen, de stabiliteit en een goede organisatie waren de sterke pun-ten. Dat kon je niemand kwalijk nemen, het was gewoon zo. Het zegt genoeg dat Jordy Buijs en Stipe Perica naDOORZETTINGSVERMOGEN“Van sommige spelers had ik wat meer ver-wacht. Je gedrag bepaalt of je je verder ontwik-kelt of niet. Als je beter

Het zegt genoeg dat Jordy Buijs en Stipe Perica na Poepon de meeste doelpunten maakten: een verde-digende middenvelder en een invaller.”

MEER BALANS“Het was te verwachten dat we een moeilijk jaar zouden krijgen. Met Neno, Eric Botteghin en Kees Luijckx vertrokken drie belangrijke spelers, we hadden geen geld om dezelfde types terug te halen. Komend seizoen hoop ik dat de ploeg wat meer in balans is. Dan gaan we ook zeker anders spelen. Gezien de financiële situatie zal de doelstelling komend jaar niet veel veranderen, maar we kunnen die wel op een andere manier halen. Met meer pas-sie vooral, zodat we ons ook niet weer in de laatste wedstrijden pas veilig spelen. Die NOAD-instelling hebben onze supporters te vaak moeten missen,

zeker na januari. Dat mag niet gebeuren. Zelf heb ik daarom ook veel van afgelopen seizoen geleerd. Ik had soms harder moeten zijn. Wij bedrijven topsport, zijn een professionele club. Dan moet ik eerder spelers aanpakken die niet het maximale uit hun mogelijkheden willen halen. Om niet nog meer onrust te creëren, ben ik in sommige situaties te lief geweest. Dat ging ten koste van de ontwikke-ling van het team.”

DOORZETTINGSVERMOGEN“Van sommige spelers had ik wat meer verwacht. Je gedrag bepaalt of je je verder ontwikkelt of niet. Als je beter wilt worden, moet je grenzen verleg-gen. Dat vergt doorzettingsvermogen. De ene spe-ler heeft dat wel, de andere niet. Je hoeft mij niet te vertellen wat je moet doen om iets in de sport te bereiken. Het hoort bij je vak om in je eigen ont-wikkeling te investeren. Jelle is een goed voorbeeld van hoe het moet. Aan de andere kant

BABOS BLIJFT IN BREDA NAC heeft zich nog minimaal een seizoen verzekerd van de diensten van keeper Gabor Babos. De boomlange Hongaar ging in op een nieuwe contractaanbieding van De Parel van het Zuiden. De overeenkomst kent een optie voor een tweede seizoen. NAC biedt de tweNiet alleen op het veld, maar ook daarnaast voor de jeugdop-leiding. Deze stap is goed voor Babos en ook voor de continuiteit van de lange reeks van kwalitatief goede keepers in Breda.”

NAC IN CATEGORIE 1Naar aanleiding van het meest recente 'Financial Rating System'-meetmo-ment (FRS) van de KNVB is NAC opnieuw ingedeeld in categorie 1. Dit bete-kent dat de club op basis van de halfjaarcijfers over het seizoen 2013/2014 in de laagste categorie blijft, waar het op basis van het meetmoment in november 2013 is ingedeeld.het negende meetmoment terug te keren in catego-rie 2, iets waarin het plan van aanpak voorziet. Dat negende meetmoment is op 1 november 2016. Algemeen Directeur Justin Goetzee: “Om uit de onderste catego-rie te komen hebben we een plan van aanpak ingediend putten veel vertrouwen uit het feit dat we prima op schema liggen.”

TICKET INFORMATIENaar aanleiding van het meest recente ‘Financial Rating System’-meet-moment (FRS) van de KNVB is NAC opnieuw ingedeeld in categorie 1. Dit betekent dat de club op basis van de halfjaarcijfers over het seizoen 2013/2014 in de laagste categorie blijft, waar het op basis van het meet-moment in november 2013 is ingedeeld.

De indeling komt voor NAC niet als een verrassing. Vanwege de plaat-sing in categorie 1 leverde NAC begin 2014 een plan van aanpak in bij de KNVB. Dit plan van aanpak dient er in te voorzien dat de club structu-

reel gezond wordt. Het plan is door de KNVB goedgekeurd en wordt momenteel uitgevoerd. NAC houdt zich strikt aan dat plan om zo

FOTO MAURICE VAN STEEN

NACourant_Huisaanhuis_26nov.indd 1 23-11-15 00:34

Page 32: Moerdijkse Bode 25-11-2015

sport

pAGINA 32

Uitslagen poule 2Ben Kesselring-R. v. Vlaardingen 8,18-11,00Henk Hendrikx-Ben Kesselring 9,05-12,00R. v. Vlaardingen-Henk Hendrikx 6,21-11,00Eindstand: 1. Henk Hendrikx 41,57-0,433; 2. R. v. Vlaardingen 40,20-0,574; 3. Ben Kesselring 40,18-0,400; 4. Johan Schults 37,81-0,395; 5. Wim Kanters 30,00-0,631

Uitslagen poule 3Frans Dijs-Toon Ooijen 12,00-12,00Frans Dijs-Anton Lips 9,05-10,00Toon Ooijen-Anton Lips 9,58-11,00Toon Ooijen-Edwin Kortsmit 10,00-6,67Edwin Kortsmit-Pieter Lodder 6,67-12,00Toon Ooijen-Pieter Lodder 12,00-6,92Eindstand: 1. Toon Ooijen 43,58-0,497; 2. Anton Lips 42,00-0,447; 3. Frans Dijs 38,19-0,349; 4. Pieter Lodder 34,30-0,435; 5. Edwin Kortsmit 31,90-0,303

Uitslagen poule 4Henk Struijk-Jan d. Hollander 10,00-6,50

Henk Struijk-Jan Wevers 10,00-8,95Jan d Hollander-Jan Wevers 12,00-7,89Nico Broeders-Jan Wevers 8,50-12,00Wim Visseren-Jan Wevers 10,00-5,79Nico Broeders-Wim Visseren 7,00-8,33Eindstand: 1. Henk Struijk 40,63-0,462; 2. Jan den Hollander 39,50-0,374; 3. Nico Broeders 38,50-0,355; 4. Jan Wevers 34,63-0,304; 5. Wim Visseren 30,55-0,240.

Uitslagen poule 5P. Schouwenaars-Theo d Kruis 12,00-5,33John Eijskoot-Rob Andrea 6,00-10,00Jan Nodelijk-Theo de Kruis 10,00-6,67Jan Nodelijk-John Eijskoot 3,85-11,00Rob Andrea-P.Schouwenaars 8,57-10,00Eindstand: 1. John Eijskoot 40,00-0,393; 2. Piet Schouwenaars 37,23-0,374; 3. Rob Andrea 37,00-0,240; 4. Theo de Kruis 30,66-0,236; 5. Jan Nodelijk 26,92-0,165

Uitslagen poule 6P.Verschuren-Walter v Dongen 7,73-12,00Wim Tielen-Wim Martens 11,00-8,46Toon v. Beers-W. v. Dongen 2,31-12,00

Piet Verschuren-Wim Martens 6,36-10,00Wim Tielen-Toon v. Beers 11,00-4,62Eindstand: 1. Walter v. Dongen 41,85-0,310; 2. Wim Martens 41,46-0,292; 3. Wim Tielen 38,87-0,303; 4. Piet Verschuren 36,09-0,399; 5. Toon v. Beers 12,30-0,107

Uitslagen poule 8Gerrit de Visser-Arie Kolmsberg 9,44-11,00Ant. Lammerse-Arie Kolmsberg 7,86-11,00Gerrit de Visser-Ant.Lammerse 10,00-6,43

Eindstand: 1. Patrick Gesell 44,46-0,272; 2. Arie Kolmsberg 40,66-0,301; 3. Gerrit de Visser 39,22-0,366; 4. Henk v. Wingerden 33,57-0,343; 5. Ant.Lammerse 32,14-0,207De nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de volgende ronde die op dins-dag 24 november wordt gespeeld. Voor aanvang zal het wedstrijdprogramma door loting worden bepaald. De 8 winnaars gaan dan door naar de 1/4 finale welke op vrijdag 27 november wordt gespeeld, aansluitend worden dan de 1/2 finale en finale gespeeld.

Driebandentoernooi bij Amorti

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Sander van Zon, vedette van DHV 2, heeft zaterdagavond 21 november voor be-langstellenden een whisky proeverij gehouden in café de Zwaan.

Zeven soorten werden met de daarbij be-horende hapjes geserveerd. De kennis en smaak die een ieder met Sander mocht delen was geweldig. Al met al een avond waar ze op terug kunnen kijken.Uitslag seniorenZaterdag 21 novemberPelikaan 9-DHV 2 3-8Uitslag junioren

De Fendert B2-DHV B1 3-4DHV C1-JEKA C8 6-1SVC E1-DHV E1 6-0DHV F1-Madese Boys F3G 0-16Programma juniorenZaterdag 28 november 09.30 DHV C1-Beek Vooruit C409.30 DHV E1-DVO’60 E112.00 DHV MC1-EBOH MC112.30 IFC B3-DHV B1Programma senioren14.30 DHV 1-Tholense Boys 114.30 Zwaluwe 5-DHV 2

Kijk voor meer info op www.vvdhv.nl

Whisky proeverij DHV

Sander van Zon, de vedette van DHV 2

ZEVENBERGEN - De zaalcompetitie korfbal is in volle gang en zowel Ze-venbergen 1, 2 als 3 hadden een thuis-wedstrijd op het programma staan zaterdag 21 november.

Zevenbergen 1 ontving een tegenstander uit Terneuzen, Luctor 1. Met een aantal eerdere ontmoetingen in het achterhoofd, zou dit op papier in ieder geval een span-nende pot moeten zijn. De wedstrijd be-gon echter flink eenzijdig. Luctor nam het voortouw en binnen de kortste keren was er een 0-6 achterstand af te lezen van het scorebord. Er werden een aantal bijzonde-re beslissingen genomen en Zevenbergen liet zich daardoor op de kast jagen. Het werd geïrriteerd, ging gehaast spelen en de scheidsrechter zag overtredingen onder de korf, wat veel vrije ballen opleverde voor Luctor; één van hun sterke punten. De

1e helft kon het zich niet meer losmaken van dit spel, al gingen ze uiteindelijk wel mee scoren. In de rust was het verschil 5 punten. In de 2e helft was het spel ge-organiseerder. Aanvallen werden vaker beloond en er werd minder ruw spel ver-toond. Het werd een leukere wedstrijd om naar te kijken en ongetwijfeld ook om te spelen. Zevenbergen 1-Luctor 1 eindigde in 11-18. De teams zijn gelijkwaardiger dan de uitslag doet vermoeden. In de uit-wedstrijd (eind januari) heeft Zevenbergen dan ook heel wat te bewijzen.De zaterdag startte met de Moerdijkse derby Zevenbergen 2-DSO 5. DSO (Klun-dert) scoorde de 1-0, Zevenbergen maakte de gelijkmaker en zo ging het door tot aan de rust. Het enige verschil was dat het Zevenbergen was die voor de rust dat ene puntje voorsprong pakte. Iets wat hen niet eerder gelukt was. Was dit het kantelpunt?

Het antwoord is JA. De 5-4 ruststand liep in de 2e helft al gauw uit tot een zorgeloze voorsprong en na 2x30 minuten stond er een mooie 12-7 op het scorebord. Het spel had misschien mooier gekund, maar daar lieten de blije spelers het overwinnings-drankje niet minder om smaken.UitslagZaterdag 21 novemberZevenbergen 1-Luctor 1 11-18Zevenbergen 2-DSO 5 12-7Zevenbergen 3-ADO 6 5-12Programma Zaterdag 28 november16.30u Oranje Zwart Hoekse 1-Zevenber-gen 114.15u Good Luck 3-Zevenbergen 214.00u VIOS 3-Zevenbergen 310.00u Good Luck F1-Zevenbergen FMeer weten over KV Zevenbergen? Be-zoek: www.kvzevenbergen.nl.

Moerdijkse derby korfbal

WILLEMSTAD - Team 1 van tafelten-nisvereniging Witac’89 houdt na ge-lijkspel zicht op behoud 4e klasse, team 2 gaat voor het kampioenschap van de 6e klasse en team 3 nestelt zich stevig in de middenmoot van de 7e klasse.

In de voorlaatste wedstrijd van de najaars-competitie speelde team 1 Witac’89 in Hoogerheide gelijk (5-5) tegen Hotak’68 5. Willem Maris kwam moeizaam op gang, wat ook te wijten was aan het spelen met de nieuwe plastic ballen. Hij won toch met bekeken spel al zijn wedstrijden. Cor Bom en invaller Ray van Ginneke wonnen 1 maal en waren ieder dichtbij een 2e over-winning.

Team 2 gaat voor het kampioenschap na de grote overwinning (0-10) op Breda 4. Erik den Hollander, Kees Heijstek en Arthur Baalman, hadden soms weinig moeite met hun tegenstanders. Ook het dubbelspel werd door Kees en Arthur gewonnen.Tegen Hotak’68 7, waarvan één speler zit-tend in een rolstoel speelde, won team 3 met 1-9. Michel Wessels en de voor het eerst deze competitie spelende Manon Gerritsen, wonnen al hun partijen gemak-kelijk en Desiree Nieuwkoop won 2 maal, terwijl het dubbel door Michel en Manon gewonnen werd.

JeugdTegen de aanstaande kampioen Luto 1 uit Tilburg had team 1 weinig in te brengen

en verloren met 0-10. Alleen invaller Clint Heijstek wist 2 games te winnen. Justin Stierman en Yoran van der Zwaag wonnen elk slechts 1 game.Ook team 2 leed tegen het bovenaan staande The Back Hands 3 uit St Wille-brord een grote nederlaag: 2-8. Clint He-ijstek won in een bloedstollend spannende partij in 5 games, evenals Luc Roodenburg. Shannon Stierman speelde ook 1 partij in 5 games, maar verloor.

Team 3 speelde tegen de aanstaande kampioen, Het Markiezaat 2 uit Bergen op Zoom en verloor met 2-8. Maik Maliepaard en Desiré Voet boekten elk 1 overwinning. Invaller Tijmen Maliepaard uit team 4 kon niet winnen.

Witac’89 1 tafeltennis veilig, team 2 bijna kampioen

NOORDHOEK - Op de voorlaatste wedstrijddag voor Smash’70 tafelten-nis, is het belangrijk om je positie te versterken. Dit hebben de Smash ‘70 teams echter niet gedaan.

Team 1 ging op bezoek bij Middelburg en kon niet tot winst komen. Theo Coppens won keurig zijn 3 partijen, Joris Gerritsen voegde daar 1 punt aan toe en helaas bleef Ludo Gommers zonder winst. Ook het dub-bel ging verloren. Uiteindelijk stond er een 6-4 nederlaag op het scorebord. De 2 pun-ten voorsprong die Smash ‘70 had op Mid-delburg, zijn daarmee vereffend en beide teams staan nu met 58 punten aan kop. Bij

een gelijke stand na 10 speeldagen, zou de balans in het voordeel van Smash ‘70 doorslaan in verband met een beter onder-ling resultaat.Team 2 ging in Oudenbosch op bezoek bij Vice Versa. Ondanks enkele spannende wedstrijden, wisten Jacqueline van Osta, Lucy Rubbens en Sander van Dongen, geen enkele partij te winnen. Mocht er nog een sprankje hoop zijn geweest op een behoud in de 3e klasse, dan is die nu definitief ver-vlogen.Team 3 probeert uit alle macht zich van de 2e plaats te verzekeren in de 7e klasse, welke recht geef op een promotie wed-strijd. Zaak is dan om Vice Versa op ach-

terstand te houden. Daar zijn ze vrijdag 20 november niet goed in geslaagd. Corné Po-lak en Wim Hopmans wisten 2 wedstrijden te winnen en daar bleef het bij. Ondanks een spannende wedstrijd van Dirk Bou-dewijn, moest hij de winst in de 5e game aan de tegenstander laten. Door deze 6-4 nederlaag is Vice Versa de 2e plaats van Smash’70 tot op 1 punt genaderd.Veel zal afhangen van de laatste wedstrij-den van donderdag 26 november en vrijdag 27 november. Team 1 gaat op bezoek bij Arnemuiden, team 2 reist naar Roosendaal om tegen ODT te spelen en team 3 speelt donderdag al in Willemstad tegen Witac ‘89.

Smash ‘70 tafeltennis heeft positie niet versterkt

UitslagZaterdag 21 novemberKogelvangers E2-TPO/VOV E1 10-2Klundert E3-TPO/VOV E2 4-7TPO/VOV F1-SSW F1 1-11Programma Zaterdag 28 november14:45 uur Baronie B4-TPO/VOV B108:45 uur Seolto D3-TPO/VOV D1G09:30 uur TPO/VOV E1-Seolto E2

11:00 uur TPO/VOV E2-Seolto E3G10:15 uur Dubbeldam F4-TPO/VOV F111:00 uur Kogelvangers MP1-TPO/VOV MP1Zondag 29 november14.30 uur TPO 1-DEVO 110.00 uur TPO 2-VCW 410.00 uur NSV 4-TPO 311.00 uur DIA VR1-TPO VR1Wedstrijden onder voorbehoud

TPO E2 winterkampioen

TPO/VOV E2 winterkampioen.

Uitslagde Fendert D3-Seolto D2 5-0de Fendert E1-Seolto E1 6-0de Fendert E2-Seolto E2 0-2de Fendert E4-SC Gastel E4 2-8de Fendert F1-Steenbergen F1 4-1de Fendert C1-Sprundel C1 2-0de Fendert MC1-Prinsenland MC1 0-8de Fendert MP1-Seolto MP1 4-10de Fendert B1-DVO’60 B1 0-3de Fendert A1-Klundert A1 2-1de Fendert B2-DHV B1 3-4de Fendert 2-Internos 3 1-1Seolto E3-de Fendert E3 1-4Kogelvangers F4-de Fendert F5 3-2Victoria E4-de Fendert E5 1-0WVV”67 D1-de Fendert D1 7-1Steenbergen C3-de Fendert C2 4-2VOV1-de Fendert 4 3-6Zwaluwe 5-de Fendert 5 0-5Rood Wit W 5-de Fendert 2 3-2ProgrammaZaterdag 28 novemberde Fendert E3-Zwaluwe E3 08.45de Fendert E4-Steenbergen E3 08.45de Fendert E5-Roosendaal E12 08.45

de Fendert F5-Klundert F2 08.45de Fendert D1-SSV’65 D1 10.00de Fendert D2-TVC Breda D2 10.00de Fendert F3-Roosendaal F9 10.15de Fendert MB1-WVV’67 MB1 11.30de Fendert 3-Pelikaan 5 12.30de Fendert 5-SPS 2 12.30de Fendert 4-Seolto 5 14.30de Fendert A2-Unitas’30 A3 14.30de Fendert VR1-Wieldrecht VR2 14.30Klundert E2-de Fendert E2 08.45Seolto F1-de Fendert F1 08.45Virtus F3-de Fendert F2 09.00Klundert MP1-de Fendert MP2 09.00Roosendaal MC2-de Fendert MC1 09.30Oranje Wit F3-de Fendert F4 09.45Kapelle C1-de Fendert C1 11.00Kogelvangers C1-de Fendert C2 11.00Madese boys E2-de Fendert E1 11.00Beek Vooruit D5-de Fendert D3 11.30Heerjansdam 3-de Fendert 2 12.00Zwaluwe A1-de Fendert A1 12.00BSC MP1-de Fendert MP1 12.00Wieldrecht B3-de Fendert B2 13.30Unitas’30 B2-de Fendert B1 13.45WFB1-de Fendert 1 14.30

VV de Fendert 1 uit

WILLEMSTAD - Derde Jachthaven-wedstrijd HSV De Veste, vervist op zaterdag 21 november.

Uitslag: 1. B. Heijstek, 40 visjes, 2. P. Leest Hzn, 39 visjes, 3. G. de Visser, 25 visjes, 4. B. de Kok, 4 visjes, 5. G. den Hol-lander, 2 visjes.

HSV De Veste

Page 33: Moerdijkse Bode 25-11-2015

VACATURES

PAGINA 33

Cronimet Holland BV is een recycling bedrijf in roestvrijstaal schroot.

Hierbij vindt de overslag plaats op ons terrein aan de Vlasweg in Moerdijk.

Wij zijn per direct op zoek naar een :

Terreinmedewerker (fulltime 39 uur)

De werkzaamheden zijn afwisselend, waarbij doorgroei mogelijk is in een prettige werksfeer enonder goede arbeidsvoorwaarden. Wij verwachten

flexibiliteit in werktijden en minimaal een VMBOopleiding. Een heftruckcertificaat, VCA certificaaten/of basiskennis Engels is een pre en affiniteit

met de metaal wenselijk.

Bent u op korte termijn beschikbaar, zelfstandig en nauwkeurig werkend en voldoet U aan bovenstaand

profiel, stuur dan uw C.V. op naar onderstaand adres.

Cronimet Holland BV | Vlasweg 7 | 4782 PW Moerdijk T.a.v. Francesco Porciello of mail uw C.V.

naar [email protected]

VACATURE: NAV secretariaatsmedewerk(st)er

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is een vakbond voor en door akkerbouwers. Het bestuur van de NAV bestaat uit akkerbouwers uit alle delen van het land. De NAV houdt kantoor in Noordhoek. Het kantoor is in de ochtenden bezet en is het eerste aanspreekpunt voor de NAV-leden en anderen bij vragen. Op het kantoor werken 2 personen samen 15-20 uur per week. Het kantoor wordt op afstand aangestuurd door de beleidsmedewerker. De NAV geeft 11 maal per jaar een ledenblad uit. De NAV leden-activiteiten spelen zich vooral in de winter af, waardoor de werkdruk dan hoger is op het NAV-kantoor.

Momenteel is er een vacature voor een secretariaatsmedewerk(st)er voor ongeveer 6 uur per week plus 2 avonden per maand. De werkzaamheden in deze gevarieerde baan bestaan uit onder andere het beantwoorden en afhandelen van mail, post en telefoon, het bijhouden van de lijst ingekomen en verzonden stukken, het versturen van persberichten, stukken voor de bestuursvergaderingen en uitnodigingen voor regioavonden en de ledenvergaderingen, het plaatsen van stukken op de website en het bijhouden van het NAV-archief. Daarnaast is deelname aan de redactie (via Skype) en het controleren van de drukproeven van het ledenblad gewenst. Gevraagd wordt: Secuur en zelfstandig kunnen werken / Uitstekende kennis van Nederlandse taal / Uitstekende beheersing van Microsoft Office / Bereidheid om indien nodig extra te werken / Affiniteit met de akkerbouw is een pré / Woonachtig binnen een redelijke afstand van Noordhoek De werktijden op kantoor zijn van 9 tot 12 op twee dagen per week, in overleg vast te stellen. Uw reactie kunt u t/m 11 december 2015 sturen naar [email protected] onder vermelding van ‘vacature’.

VACATURE: NAV secretariaatsmedewerk(st)er

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is een vakbond voor en door akkerbouwers. Het bestuur van de NAV bestaat uit akkerbouwers uit alle delen van het land. De NAV houdt kantoor in Noordhoek. Het kantoor is in de ochtenden bezet en is het eerste aanspreekpunt voor de NAV-leden en anderen bij vragen. Op het kantoor werken 2 personen samen 15-20 uur per week. Het kantoor wordt op afstand aangestuurd door de beleidsmedewerker. De NAV geeft 11 maal per jaar een ledenblad uit. De NAV leden-activiteiten spelen zich vooral in de winter af, waardoor de werkdruk dan hoger is op het NAV-kantoor.

Momenteel is er een vacature voor een secretariaatsmedewerk(st)er voor ongeveer 6 uur per week plus 2 avonden per maand. De werkzaamheden in deze gevarieerde baan bestaan uit onder andere het beantwoorden en afhandelen van mail, post en telefoon, het bijhouden van de lijst ingekomen en verzonden stukken, het versturen van persberichten, stukken voor de bestuursvergaderingen en uitnodigingen voor regioavonden en de ledenvergaderingen, het plaatsen van stukken op de website en het bijhouden van het NAV-archief. Daarnaast is deelname aan de redactie (via Skype) en het controleren van de drukproeven van het ledenblad gewenst. Gevraagd wordt: Secuur en zelfstandig kunnen werken / Uitstekende kennis van Nederlandse taal / Uitstekende beheersing van Microsoft Office / Bereidheid om indien nodig extra te werken / Affiniteit met de akkerbouw is een pré / Woonachtig binnen een redelijke afstand van Noordhoek De werktijden op kantoor zijn van 9 tot 12 op twee dagen per week, in overleg vast te stellen. Uw reactie kunt u t/m 11 december 2015 sturen naar [email protected] onder vermelding van ‘vacature’.

vrachtwagenchauffeur (m/v) voor een trekker / oplegger combinatie

De Palletcentrale Groep B.V. is marktleider in de Benelux op het gebied van inkoop, reparatie en verkoop van gebruikte pallets en de productie van nieuwe pallets en al meer als 45 jaar actief in de markt en hiermee een financieel gezond bedrijf. De Palletcentrale Groep B.V. bestaat uit 5 vestigingen in Nederland en het hoofdkantoor is gevestigd in Moerdijk. Momenteel zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde vrachtwagenchauffeurwerkzaam voor beide vestigingen Moerdijk en Rotterdam.

functie:Als vrachtwagenchauffeur van de Palletcentrale vervoer je voornamelijk gebruikte pallets. Het is ook mogelijk, dat je vrachten moet vervoeren voor onze andere vestigingen. Het werk bestaat uit ritten binnen de Benelux. Het is ook mogelijk dat je niet dagelijks terugkeert naar je vaste standplaats en dat je derhalve moet overnachten in de vrachtwagen.

Profiel:U bent in het bezit van een C- en E-rijbewijs en een chauffeursdiploma. U beschikt over een klantgerichte en dienstverlenende houding en heeft enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie. Ervaring met heftruck rijden is een pré. Tevens bent u woonachtig in de buurt vanRotterdam of Moerdijk (max. 10 km). Salarispakket:Wij bieden een uitdagende functie binnen een dynamisch en groeiend bedrijf met een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Indien u interesse heeft in deze functie, schrijf of e-mail ons:Palletcentrale Groep B.V. Postbus 6090, 4780 LX Moerdijk NEDERLANDT.a.v. Mevrouw M. Rizzo, [email protected] Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacatures bij jou in de buurtZoek en vind lokale vacatures

�Ontvang vacatures die jij zoekt!

Maak gratis een zoekprofi el aan

�Eerste hulp bij solliciteren?

Maak gratis een professioneel CV

�Ontvang

vacatures die jij zoekt!

Maak gratis een zoekprofi el aan op

www.brabantwerkt.nl

�Vacatures

bij jou in de buurt

Zoek en vind

lokale

vacatures

ZEVENBERGEN De Rotaryclub Zeven-bergen e.o. organiseert op zaterdag 19 december de derde Rotary Santa Run. Honderden grote en kleine, oude en jonge, dikke en dunne kerstmannen- en vrouwen met of zonder hond kleu-ren die dag de straten van het centrum van Zevenbergen rood. Deelname aan dit evenement is bedoeld voor alle generaties: Rennen mag, maar hoeft zeker niet!

Rotaryclub Zevenbergen organiseert deze Santarun om geld in te zamelen voor een goed doel. Nadat wij de lokale afdeling van de Zonnebloem en vorig jaar de kinder-boerderij De Dierenploeg met een mooie cheque hebben kunnen verrassen, is dit jaar is de opbrengst bestemd voor de stich-ting Wensdroom Moerdijk. Zij richt zich op mensen binnen de gemeente Moerdijk die ernstige gezondheidsproblemen hebben.

Door het laten uitkomen van (soms laatste) wensen kan de patiënt weer even genie-ten ondanks de moeilijke periode waar hij of zij in zit. Zorgen worden even wegge-nomen en vervangen door onvergetelijke momenten!Het centrale punt van onze Santa Run is de tent van ‘Living in a Box’ op het Oostelijk haventracé.Het programma ziet er als volgt uit:14.00u: Does Fitness verzorgt een aanste-kelijke warming-up en ‘opper Kerstman’ Henk den Ridder zorgt voor de motivatie en juiste stemming; 14.30u: Start Santarun. De lengte van het parcours is 3,5 kilome-ter met de Start en Finish in het centrum van Zevenbergen bij de tent van Living in a Box. Langs de route zorgen verkeersregelaars voor veilige oversteekplaatsen, onderweg bezoeken we de 2 ouderencomplexen met een verrassing in kerstsferen en doen we

ook de Kinderboerderij nog aan voor een versnapering. In de tent op het haventracé is van alles te koop en is er na afl oop nog een live optreden, kortom volop sfeer en gezelligheid!Voor inschrijving en meer informatie over sponsormogelijkheden kunt u terecht op de website van de Rotary Santa Run: www.rotarysantarunzevenbergen.nlVanaf 8 december kunnen de Santa-pak-ken met startnummers worden opgehaald bij makelaardij Woonschuijt/Hypotheek-shop, Molenstraat 8. Losse verkoop is hier ook mogelijk, evenals op de dag zelf bij onze stand op het Haventracé. Met veel deelnemers en sponsoren kunnen we het beoogde doel realiseren: een prachtige opbrengst waarmee de Stichting Wens-droom Moerdijk vele dromen werkelijkheid kan gaan maken. Samen met vele Santa’s maakt de Rotaryclub Zevenbergen er weer een prachtige dag van.

Santa Run Zevenbergen wegens succes geprolongeerd

De Rotary Zevenbergen verwacht de goede opkomst in 2014 te overtreffen.

Page 34: Moerdijkse Bode 25-11-2015

PAGINA 34

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 26 november9.30u Gebedsviering. Samenzijn met kof-fie.Zondag 29 november9.30u 1ste zondag Advent Eucharistievie-ring. Celebrant P. d Rooij. Diaken M. Basti-aansen. Misdienaars Bente en Noa. Lector Corry. Koster R. Vissers. Collectanten J. Dingemans en P. Berghout. Gebedsinten-ties: Collecte eigen kerk. Na afloop samen-zijn met koffie.

JOANNES DE DOPER te KlundertDe Maria-kapel is open op zaterdag van 10 tot 17u voor het aansteken van een kaarsje en gebed tot O.L.Vrouw. Geen spreekuur.

Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergene-mail: [email protected] 29 november10.00u Schuurviering bij Kees van Beek, Molenweg 17, Langeweg. M.m.v. Ami-cante. Voorganger Pastor P. de Meijer. Misintenties: Elisa Corstiaensen w.v. Hen-ricus v. Beek; Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr Willem v. Fessem; Fam v. Fessem

de Graaf; Dia Beljaars-Buurstede; Ouders Christoffel en Cornelia Beljaars-v. Tetering; Ad Taks e.v. Rikie Taks-Herben; Fam. Ver-hoef-Welten; Fam. Buckens-Mossaerts; Ad Verhoef e.v. Diny Buckers (jgt); Ouders Groot en Overgroot; Ouders Jan de Deugd en To de Deugd-Kuypers en zus en tante Roos de Deugd.

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en Langeweg

RK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected]

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 29 november9.30u 1e zondag van Advent, dhr. C. Aan-geenbrug, organist dhr. J. van Nes.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 29 november09.30u ds. M. Tel, Houten16.30u ds. K. Folkersma, Bunschoten

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 29 november10.00u Zondag 1e Advent. Op weg naar het licht. Voorganger: Mevr. A. van der Maarel.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 29 november10.00u mw.Ds.N.M.van Kampen-Boot, Maleisië. Allen hartelijk welkom!(t)Huis aan de Markt.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 29 november10.00u Ds. A. Slingerland18.30u Ds. L. v. Wingerden, ´s Hertogen-bosch

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 29 november 1e Advent10.00u ds. D.C. Groenendijk16.30u dhr. W. van der Lee, Krimpen aan de IJssel

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165-330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag ver-schijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de betreffende

viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkdagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor.Donderdag 26 november19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 27 november10.00u de Blomhof, viering.

Zondag 29 november11.00u Basiliek, eucharistieviering, 1e zon-dag v.d. Advent. Voorgangers: pastoor M. Prasing en diaken P. Hoefnagels. Intenties: Jack Willemse e.v. Joke Toorians en overl. fam.; overl. fam. Prasing-Ewers; Petrus Hoeks (100e geboortedag). Lector: C. Snij-ders. Acolieten: Annemiek, Joanieke en Lekisha. Koor: Basiliekkoor.Dinsdag 1 december19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Voorganger: pastoor M. Prasing. In-tentie: Cor Traats e.v. Jan v. As (jgt.).Donderdag 3 december19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 4 december10.00u de Blomhof, viering.10.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring, 1e vrijdag v.d. maand. Voorganger: pastor A. Schuerman. Intentie: Jac Ram-paart.Dopelingen: Op zaterdag 21 november zijn Dustyn Hellemons en Aurelia en Delp-

hine Bastiaansen gedoopt en op zondag 22 november Fayline Marijnissen en Senna van Berkum. We wensen alle families van harte proficiat.Boekenmarkt: In het weekeinde van 28 en 29 november wordt in de Pauluskerk de traditionele halfjaarlijkse boekenmarkt gehouden. Er is een ruim, nieuw aanbod van tweedehands boeken te koop tegen de bekende spotprijzen.

Vesperdiensten: In de Advent worden bij de Broeders in de Zellebergen om 19.00u de vespers gevierd op woensdag 2 en 9 december en op dinsdag 15 december. U bent daarbij van harte welkom.Winkel en museum: De winkel en het museum v.d. Basiliek zijn dagelijks ge-opend v. 13.00u tot 16.00u en zijn bereik-baar via de kerk of het Doelpad.Mariakapel Standdaarbuiten: De kapel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 15.30u.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZondag 29 november10.00u Ds. F.C. de Ronde De Dorpskerk 1e Adventszondag, Doopdag viering; jeugdge-zinsdienst.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WIL-LEMSTADZondag 29 november1e Adventszondag. Heilig Avondmaal. Jeugdkerk. 10.00u Koepelkerk Ds. W. van Laar.

KERKELIJK NIEUWS

DOOR TIES STEEHOUWER

Van Beers kreeg de daarbij behorende ver-sierselen opgespeld omdat hij van 1978 tot 1990 algemeen bestuurslid was van de vogelvereniging. Ook was hij onder meer

actief met het organiseren van diverse ledenbijeenkomsten, tentoonstellingen en bestuurs- en ledenvergaderingen. Daar-naast is hij vanaf 1990 tot op heden voor-zitter van Zanglust en dit houdt in dat hij actief is met het voorbereiden en voorzit-

ten van bestuursvergaderingen, ledenver-gaderingen en het organiseren van diverse ledenbijeenkomsten. Ook houdt hij zich be-zig mee het organiseren en voorbereiden van tentoonstellingen en het maken van de bijbehorende catalogi.

Koninklijk lintje voor Piet van Beers

Piet van Beers. FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN - Tijdens de opening van de jaarlijkse tentoonstelling van de Vogelvereniging Zanglust in Zeven-bergen verraste burgemeester Jac Klijs Piet van Beers met de mededeling dat het de koning had behaagd om hem tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau te benoemen.

ZEVENBERGEN - In deze snel veran-derende samenleving met alle veran-deringen in de zorg en de komst van de WMO is het voor veel mensen las-tig om hun weg te vinden om mee te doen in de maatschappij.

Verschillende gemeentes, vinden het be-langrijk dat er plekken zijn waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting en contact met anderen, of die door gebeurtenissen in het leven even op adem wil komen met

een kop koffie en een luisterend oor. Deze ontmoetingsplaatsen noemen we Aanlo-pen. Deze laagdrempelige ontmoetings-plaatsen biedt mensen ruimte voor bezin-ning en steun om weer in eigen kracht te komen. Dit kan door het ontdekken wat je kwaliteiten zijn of door je te oriënteren op lokale activiteiten of misschien wel door het oefenen van vaardigheden. De bege-leider van de Aanloop kan samen met je meedenken en je een zetje in de goede richting geven.

Begin oktober hebben we ook een Aanloop geopend binnen Zevenbergen, in samen-werking met Surplus. De Aanloop hoopt een fijne ontmoetingsplaats te worden waarbij elke bezoeker zich gehoord en ge-zien voelt. Want meedoen gaat niet altijd vanzelf.

De Aanloop Pluspunt Serena, elke woens-dag 9.30-12.30 uur, Zandberg 1. Contact: Eva Luijten, 06-22080205, [email protected].

Kom kennis maken met de Aanloop

MOERDIJK - Moerdijkse maatschap-pelijke verenigingen en stichtingen willen graag hun waardering uiten naar hun cliënten of vrijwilligers. Hierdoor ontstaat er jaarlijks een grote vraag naar cadeautjes. Om aan die vraag te voldoen heeft de Moer-dijkse Uitdaging de Cadeautjesbank opgezet.

Ongebruikte relatiegeschenken, kerstpak-ketten of tickets krijgen een nieuw leven via de Cadeautjesbank. Stichtingen en vereni-gingen gebruiken deze als waardering voor vrijwilligers of worden geschonken aan sociale minima. De Moerdijkse Uitdaging

daagt het bedrijfsleven uit om maatschap-pelijk betrokken te ondernemen. ‘Door iets weg te geven wat u toch niet mist of iets te doen wat weinig moeite kost, helpt u om stichtingen en verenigingen in stand te houden’. Verschillende organisaties heb-ben hun weg naar de Uitdaging al gevon-den. ‘Maar we zijn er nog lang niet’, aldus Kim Bareman, manager van de Moerdijkse Uitdaging. ‘Alle organisaties en bedrijven in Moerdijk moeten weten dat we er zijn en wat we voor hen kunnen betekenen’. Heeft u een cadeautje te doneren of wilt u meer informatie over de Moerdijkse Uitdaging, neem contact op via [email protected] of tel. 06-33144337.

Cadeautjesbank van startMoerdi jkse Ui tdaging star t Cadeaut jesbank

STANDDAARBUITEN - In de gemeen-te Moerdijk zijn verschillende wijk-groepen via contactpersonen met el-kaar verbinden. De wijk en eventueel andere wijkgroepen worden via deze weg snel op de hoogte gebracht. Hier-door is de hele wijk of dorp alert en waakzaam. !Alert Moerdijk is een ini-tiatief dat is ontstaan vanuit buurtpre-ventie Moerdijk. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Moer-dijk en politie Zeeland-West Brabant.

Hoe werkt !Alert Moerdijk?!Alert wordt volgens de SAAR methode gebruikt. SAAR staat voor signaleer, alarmeer, app en reageer. Wanneer een deelnemer van !Alert een verdachte situ-atie signaleert, belt hij/zij eerst de politie. Vervolgens stelt de deelnemer zijn/haar wijk Whattsapp-groep in kennis. Met rea-geer wordt bedoeld dat je indien mogelijk naar buiten gaat en het gesprek aangaat met de persoon in kwestie. De bedoeling is om zijn/haar plannen te verstoren. Doe dit alleen veilig en zonder risico! Dit in nauwe samenwerking met de Politie en onze wijkagent

AanmeldenVia de flyer kunt u zich aanmelden voor een Whattsapp-groep van Standdaarbui-

ten. De contactpersoon van de WhatsApp-groep is René Teunissen. U kunt zich per mail, onder vermelding van Naam, Voor-naam, Adres, Tel.vast en Tel.mobiel aan-melden op mailadres: [email protected]. Hij zal u toevoegen aan de groep en deze beheren en waken van gein en ongein. Het jaar 2015 gebruiken wij om te inventariseren. In 2016 wordt er gekeken hoe we een concrete invulling aan de wij WhatsApp-groep kunnen geven.

VoorwaardenOm deel te kunnen nemen aan !Alert Standdaarbuiten is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van WhatsApp, en vanaf 18 jaar aan mee kan doen. De WhatsApp-groep kent echter wel een strak protocol. Het werkt volgens het SAAR-principe.Daarnaast zullen wij u benaderen om 1x per maand te lopen voor de buurtpreven-tie. Momenteel zitten we op zo’n 32 deel-nemers. Bij 60 of meer is het lopen met z’n 2-en 1x per maand meer dan voldoende. Let wel: het is geen verplichting en aan alle verzoeken van dagen, middagen of avonden om te lopen wordt rekening mee gehouden.Namens onze Wijkagent Rien de Bruijn, de BOA Jeroen Eikelenboom, onze contact-persoon René Teunissen en uw coördina-tor Arie Molenaar tel: 06-30673743.

Buurpreventisten zetten zich in voor !ALERT

Page 35: Moerdijkse Bode 25-11-2015

VACATURES

Belona B.V. / Sema Label B.V. is een modern grafisch productiebedrijf ge-vestigd te Oud Gastel. Met een enthousiast team van ca. 100 medewerkers is Belona B.V. / Sema Label B.V. gespecialiseerd in de productie en verkoop van zelfklevende etiketten. Door een constant hoog kwaliteitsniveau en een concurrerende werkwijze is een toonaangevende positie veroverd in tal van bedrijfstakken.

Wij hebben weer

nieuWe vacaturesVoor het actuele aanbod bezoek onze website: www.belona.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Belona B.V. | Roosendaalsebaan 39 | Postbus 56 | 4750 AB Oud Gastel | T. +31 165 512 451 | www.belona.nl

Building your brand with labels

Belona B.V. | Roosendaalsebaan 39 | Postbus 56 | 4750 AB Oud Gastel | T. +31 165 512 451 | www.belona.nl

Building your brand with labels

Belona B.V. | Roosendaalsebaan 39 | Postbus 56 | 4750 AB Oud Gastel | T. +31 165 512 451 | www.belona.nl

Building your brand with labels

De Bont Elektrotechniek B.V. is een organisatie met als belangrijkste vakgebied het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw.Naast de reguliere elektrotechnische werkzaamheden verzorgen wij ook data-, telecom- en domotica installaties.

De Bont Beveiligingstechniek B.V. houdt zich bezig met het installeren van inbraak- en brandmeldinstallaties, toegangscontrole en camerasystemen.

Op dit moment hebben wij in verband met onze groeiende orderportefeuille de volgende vacatures

Elektromonteurs en Beveiligingsmonteurs Functie eisen:minimaal MBO niveau 4 of gelijkwaardig. Affiniteit met woningbouw en utiliteit. Zelfstandig werkend, flexibele instelling, geen negen-tot-vijf mentaliteit, goede contactuele eigenschappen.

Wij bieden u een gezond bedrijf met goede secundaire arbeidsvoorwaarden en ontplooiingsmogelijkheden. Indien u belangstelling heeft voor een van deze functies, kunt u uw schriftelijke sollicitatie voorzien van c.v. richten aan:

De Bont Elektrotechniek BVAfdeling personeelszakenT.a.v. mevrouw W. Bierkens-StrootmanArgon 45a - 4751 XC Oud [email protected]

Acquisitie aan de hand van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wat vragen wij:

• Bij voorkeur relevante werkervaring

• Klantvriendelijk

• Flexibel

• Goede communicatieve vaardigheden

Voor ons Texaco tankstation in • Teamplayer

Moerdijk zijn wij op zoek naar een: • Minimaal 18 jaar

• Beschikbaar in vakantieperiodes

MEDEWERKER TANKSTATION(min. 8 uur per week)

Ben jij die hardwerkende flexibele

Uw werkzaamheden zullen medewerk(st)er die wij zoeken?

voornamelijk bestaan uit het uitvoeren van kassa- en Schrijf of mail uw CV naar:

bakery activiteiten. Nijol Exploitatie Tankstations B.V.

T.a.v. dhr. C. van Halderen

Meer informatie? Zuidelijke Randweg 6

Bel 0168-381551 4782 PS Moerdijk

en vraag naar C. van Halderen [email protected]

Wat vragen wij:

• Bij voorkeur relevante werkervaring

• Klantvriendelijk

• Flexibel

• Goede communicatieve vaardigheden

Voor ons Texaco tankstation in • Teamplayer

Moerdijk zijn wij op zoek naar een: • Minimaal 18 jaar

• Beschikbaar in vakantieperiodes

MEDEWERKER TANKSTATION(min. 8 uur per week)

Ben jij die hardwerkende flexibele

Uw werkzaamheden zullen medewerk(st)er die wij zoeken?

voornamelijk bestaan uit het uitvoeren van kassa- en Schrijf of mail uw CV naar:

bakery activiteiten. Nijol Exploitatie Tankstations B.V.

T.a.v. dhr. C. van Halderen

Meer informatie? Zuidelijke Randweg 6

Bel 0168-381551 4782 PS Moerdijk

en vraag naar C. van Halderen [email protected]

Wat vragen wij:

• Bij voorkeur relevante werkervaring

• Klantvriendelijk

• Flexibel

• Goede communicatieve vaardigheden

Voor ons Texaco tankstation in • Teamplayer

Moerdijk zijn wij op zoek naar een: • Minimaal 18 jaar

• Beschikbaar in vakantieperiodes

MEDEWERKER TANKSTATION(min. 8 uur per week)

Ben jij die hardwerkende flexibele

Uw werkzaamheden zullen medewerk(st)er die wij zoeken?

voornamelijk bestaan uit het uitvoeren van kassa- en Schrijf of mail uw CV naar:

bakery activiteiten. Nijol Exploitatie Tankstations B.V.

T.a.v. dhr. C. van Halderen

Meer informatie? Zuidelijke Randweg 6

Bel 0168-381551 4782 PS Moerdijk

en vraag naar C. van Halderen [email protected]

Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/wbn

Een uitgebreide profielschets en meer informatie is te lezen oprabobank.nl/wbn.

Raad van commissarissen

Rabobank West-Brabant Noord

Vacature: aankomend voorzitter

Als coöperatieve bank streven we ernaar om de

ambities van onze leden en klanten te verwezenlijken.

Een deskundige raad van commissarissen helpt ons

daarbij. In deze raad is een vacature ontstaan.

Rabobank West-Brabant Noord zoekt een kandidaat

voorzitter die zich betrokken voelt bij de regio

(gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge en de

kern Dinteloord) en bij de Rabobank. Heeft u brede

bestuurlijke c.q. toezichthoudende ervaring, wilt u uw

steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de bank

en heeft u de potentie en bereidheid om de huidige

voorzitter over circa een jaar op te volgen? Mail dan

uw motivatiebrief en cv, uiterlijk 24 december 2015,

aan [email protected] of per post naar NICE

opleiding & bestuurlijke raadgeving, t.a.v. mevrouw

Duit, Raadhuisstraat 2, 7211 AA Eefde.

Swaan’s Technische Groothandel te Klundert is een jonge en dynamische toeleverancier van technische producten voor bouw- en industriebedrijven. Kwaliteit, service en korte levertijden staan bij ons hoog in het vaandel. Vanwege groei en uitbreiding zijn wij op zoek naar een:

Algemeen Medewerker MagazijnFulltime 40 uur

FunctieomschrijvingAls Algemeen Medewerker vervul je een uitvoerende en organiserende functie in het magazijn. Tijdens het gehele proces van levering, opslag en verzending ben je als logistiek medewerker verantwoordelijk voor het juiste verloop van processen.

WerkzaamhedenJe bent verantwoordelijk voor de goederenstroom, zowel de inkomende als de uitgaande goederen.Je brengt orders naar onze klanten.Je ondersteunt onze afdeling in- en verkoop.

Functie-eisenMinimaal MBO werk- en denkniveauLeeftijd tussen 20 & 30 jaarGoede communicatieve en sociale vaardigheden Klantvriendelijke houdingIn bezit van rijbewijs BAffiniteit met techniek en automatisering is een preTeamplayer, slimmerik en duizendpoot

Wat bieden wij?Dynamiek, afwisselende werkzaamheden en een no-nonsense cultuur. Een open en collegiale sfeer. Een marktconform salaris.

Interesse?Indien je belangstelling hebt voor deze functie verzoeken wij je een CV meteen begeleidend schrijven te richten aan Mevr. Rebbens: [email protected]

Eerstehulp bij

solliciteren?

Maak gratis een professioneel CV

Vacatures bij jou in de buurt

Zoek en vind lokale vacatures

Ontvang vacatures

die jij zoekt!

Maak gratis een zoekprofi el aan

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

Page 36: Moerdijkse Bode 25-11-2015