Moerdijkse Bode 22-07-2015

download Moerdijkse Bode 22-07-2015

of 20

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 22-07-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  22 JULI 2015WEEK 30

  FIJNAART - Een laboratoriummedewerker van het bedrijf Rijk Zwaan Breeding B.V. aan de Eerste Kruisweg in Fijnaart heeft donderdagmiddag een bijtende stof in zijn gezicht gekregen. Het bedrijfsonge-luk vond rond 13.40 uur plaats. Meerdere hulpdiensten, waaronder ambulances, brandweer en traumahelikopter, rukten uit om eerste hulp te verlenen. Er zouden geen geen chemische dampen uit het la-boratorium ontsnapt. Rijk Zwaan ontwik-kelt groenterassen en verkoopt daarvan de zaden aan telers over de hele wereld. Het bedrijf is gericht op onderzoek en ontwik-keling en werkt samen met supermarkten, groentesnijderijen en restaurants.

  Bijtende stof ingezicht medewerker

  WILLEMSTAD - Havenkoor Fortitudo houdt op zondag 13 september 2015 voor de ze-vende keer het Shanty & Seasong Festival Vesting Willemstad. Het evenement duurt van 12.30 uur tot 18.15 uur. Op maar liefst vier podia zetten dan in totaal twaalf koren hun beste beentje voor. Wie wil deelne-men aan de snuffelmarkt die, op zondag 13 september, gelijktijdig met het Shanty & Seasong Festival wordt gehouden, kan via het e-mail adres festival@havenkoor-fortitudo.nl een inschrijfformulier aanvra-gen. De snuffelmarkt wordt gehouden op de westelijke zijde van de Voorstraat (even nummers). Surf voor meer informatie naar www.havenkoorfortitudo.nl

  Klaar voor Shanty & Seasong Festival

  Joost Knook enCorrie Ardon60 jaar getrouwd

  Gemeenteraadslid Cees Huijssoon denkt nog niet aan stoppen

  MOERDIJK - De Regio West-Brabant, het samenwerkingsverband van achttien gemeenten, en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken ge-maakt om de leegstand in kantoren en detailhandel terug te dringen.

  In beide sectoren is er sprake van een flinke overcapaciteit. Zo hebben alle gemeenten tezamen plan-nen voor 160.000 vierkante meter aan nieuwe detailhandel, terwijl er in West-Brabant al zon 150.000 vierkante meter leeg staat als gevolg van de crisis en de

  toenemende concurrentie van internetver-kopen.Ook onder kantoren dreigt forse leegstand te ontstaan als er niet wordt ingegrepen. Het totale (plan)aanbod van de gemeen-ten bedraagt 466.000 vierkante meter. De behoefte komt tot 2025 niet boven de 237.000 vierkante meter uit.

  UrgentieDe gemeenten onderkennen de urgentie om de leegstand en overcapaciteit aan te pakken en hebben daarom met de provin-cie afspraken gemaakt om deze problema-

  tiek tegen te gaan. Alle vastgoedplannen worden er nog eens op nageslagen om in kaart te brengen in hoeverre de plannen nog haalbaar zijn. Eind 2015 moet duide-lijk worden welke plannen nog uitgevoerd kunnen worden.Alle West-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben uitge-sproken mee te werken aan terugdringen van overcapaciteit. Ik heb er alle vertrou-wen in dat we op deze basis concrete af-spraken met elkaar kunnen gaan maken, aldus de Bredase wethouder Bob Berg-kamp.

  Actieplan om leegstand terug te dringen

  DOOR MONIQUE JANSEN

  Het Cuypersgenootschap ziet af van ver-der procederen voor het behoud van de katholieke kerk. De gemeente Moerdijk zet de sloop van het gebedshuis daarom definitief door. Het vrijgekomen gebied ondergaat een herontwikkeling. Het ge-nootschap ijverde al enige jaren voor een monumentenstatus voor de St. Stephanus-

  kerk. Afgelopen tijd vond er overleg plaats tussen de gemeente Moerdijk, het kerkbe-stuur en het Cuypersgenootschap.

  HerbestemmingUit het herbestemmingsonderzoek dat is uitgevoerd door erfgoedontwikkelaar BOEI blijkt dat herbestemming van de kerk ont-zettend moeilijk is. Tegelijkertijd bleek ook dat sloop-nieuwbouw op deze plek lastig

  is, omdat het de vraag is of er wel een markt is voor nieuwbouwwoningen op de locatie van de kerk. Volgens de gemeente Moerdijk is het plan van het genootschap niet haalbaar. Er zijn mogelijkheden, maar die zijn financieel niet sluitend. Daarnaast is er ook geen partij gevonden die de kerk wil herontwikkelen. Het genootschap heeft alle procedures nu ingetrokken. In het gebiedsplan van Moerdijk moet duide-lijkheid komen over de toekomst van het gebied. De kerktoren heeft wel de status van gemeentelijk monument.

  Jong gebouwDe St. Stephanuskerk is een ontwerp van architect Johannes van Halteren. Het ge-

  bedshuis werd in 2013 aan de eredienst onttrokken door het teruglopende aantal kerkgangers. Het aantal gebruikers en de financile mid-delen om de kerk te blijven onderhouden waren niet langer voldoende om het ge-bedshuis in Moerdijk in stand te houden. Het gebouw is relatief jong en stamt uit de wederopbouwperiode. De betonkerk is gebouwd in de jaren vijftig en was vol-gens het Cuypersgenootschap de eerste moderne kerk van het Bisdom Breda en heeft een opvallende vormgeving voor een katholieke kerk. Volgens het Cuypersge-nootschap behoort de kerk tot de belang-rijkste wederopbouwkerken en zijn er geen vergelijkbare gebouwen.

  St. Stephanuskerk gaat definitief tegen de vlaktePlannen van Cuypersgenootschap bl i jken onhaalbaar

  MOERDIJK De St. Stephanuskerk in Moerdijk gaat tegen de vlakte. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk ziet geen brood in de plannen die het Cuypersgenootschap met het gebeds-huis heeft. Het herbestemmingsproject dat het genootschap had ingediend blijkt geen haalbare kaart. Daarmee komt een einde aan discussie over de toekomst van de kerk.

  Een sprong in het diepe voor groep achtBijzondere afslui t ing basisschool t i jd voor schol ieren De Regenboog

  ZEVENBERGEN Voor veel leerlingen van groep acht is de overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs een sprong in het diepe. Op de Regenboogschool namen ze dat gegeven verleden week letterlijk door de 16 leerlingen te laten abseilen vanaf het dak van de school. Terwijl de juffen Renske en Marije angstig toekeken kwamen alle leerlingen veilig beneden. Van te voren was wel toestemming aan de ouders gevraagd voor deze speciale manier om een levensperiode af te sluiten. FOTO TIES STEEHOUWER

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  belgische croissants5 voor maar 1.95 havenkoppen koekjevol pak 1.95

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  Ruimte voor diapositieve tekst

  WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  Ruimte voor diapositieve tekst

  zondag 26 juliOPEN

  De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653

  www.degordijnenconcurrent.nl

  Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen!

  ZEVENBERGEN - Rabobank West-Brabant Noord introduceert het Coperatiefonds. Men stelt 100.000 euro beschikbaar voor initiatieven die het economische, soci-ale en culturele leven verbeteren in de gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Hal-derberge en de kern Dinteloord. Met dit fonds willen we er aan bijdragen dat dromen werkelijkheid worden. En dat kan van alles zijn. Door een bijdrage uit het Coperatiefonds zijn al de Boodschappen-PlusBus, de Volkerak Pontverbinding en buitenschoolse activiteiten van de Brede School Moerdijk mede mogelijk gemaakt, zo zegt men. Kijk voor de voorwaarden op www.rabobank.nl/wbn

  Coperatiefonds steunt goed initiatief

 • 300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

  *Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

  1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm n per m vanaf

  Wandtegels n per m vanaf

  2

  2

  Incl. fornuis 90 cm, afzuigkap, koelkast en werkblad. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren

  4140,-

  Complete keuken4290,-

  Incl. inloopdouche, stortdouche met thermostaatkraan, badmeubel, wastafelkraan, wandcloset combinatie en designradiator, excl. tegels.*

  Complete badkamersignatuur

  7544,-

  Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

  Complete keuken

  in onze airco gekoelde showroom!in onze airco gekoelde showroom!

  Onze adviseurs helpen u graag

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  Vr u en dr u, want lokaal nieuws maken we samen

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  DOOR TIES STEEHOUWER

  Ook nu dreigen de winkeliers in het cen-

  trum het kind van de rekening te worden. Wethouder Thomas Zwiers beloofde hen echter dat De gemeente zich maximaal

  zal inspannen om de winkels en wonin-gen tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden. Samen met de ondernemers

  wordt gezocht naar mogelijkheden om het centrum tijdens de werkzaamheden aan-trekkelijk te houden

  KasteeltuinVoordat er begonnen wordt met het werk in het centrum moet de parkeerplaats, daar waar heel vroeger de kasteeltuin was, klaar zijn. De school die daar stond is inmiddels gesloopt zodat er snel begonnen kan worden. Aan de rand van deze Kas-teeltuin is plek voor vijf