Moerdijkse Bode 23-09-2015

download Moerdijkse Bode 23-09-2015

of 24

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 23-09-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  23 SEPTEMBER 2015WEEK 39

  ki jk op WWW.internetbode.nl

  ...voor het laatste actuele lokale nieuWs...

  Vestingloop Willemstad breekt deelnemersrecord

  ZEVENBERGEN - Het college van bur-gemeester en wethouders van Moerdijk heeft voor 2016 een voorlopige subsidie van 12.251 euro toegekend aan de Stich-ting Halt. Het is voor het eerst dat de stichting een subsidie ontvangt die direct van de gemeente Moerdijk afkomstig is. In voorgaande jaren verliep de subsidierela-tie met Halt via centrumgemeente Breda onder een gemeenschappelijke regeling. Die regeling is vervallen, waardoor de gemeente Moerdijk nu afzonderlijk subsi-dieafspraken met Halt maakt. Het geld is bedoeld voor preventieactiviteiten in het kader van normoverschrijdend gedrag bij jongeren.

  Ruim 12.000 euro subsidie voor Halt

  MOERDIJK - Bij Ritchie Bros op industrie-terrein Moerdijk worden op 30 september de bevindingen bekendgemaakt over de kansen van marketing voor de gemeente Moerdijk. Bureau Dietz Communicatie heeft hier in juni een week lang onder-zoek naar gedaan. In die week hebben ze hiertoe met een groot aantal belang-hebbenden uit de gemeente gesproken. Mede door de inbreng van ondernemers, bewoners, organisaties en andere betrok-kenen is een marketingvisie tot stand ge-komen. Het college van Moerdijk wil een gemeente zijn waar het aantal inwoners en voorzieningen op peil blijft en waar de werkgelegenheid groeit.

  Presentatie van Moerdijk Marketing

  FIJNAART - Het bedrijf Rijk Zwaan in Fijnaart wil haar kantoorgebouwen en la-boratorium uitbreiden. Dat is in strijd met het huidige bestemmingsplan. Die strij-digheid zit in het feit dat het huidige be-stemmingsplan een maximale goothoogte heeft van acht meter en een bouwhoogte van twaalf meter, aldus wethouder Jaap Kamp. Rijk Zwaan wil een gebouw met zo-wel een goot- als bouwhoogte van twaalf meter. Het college van Moerdijk vindt dit ruimtelijk inpasbaar omdat het niemand pijn doet op deze locatie. Alleen het is strikt genomen de bevoegdheid van de gemeenteraad om in te stemmen met een afwijking van het bestemmingsplan.

  Uitbreiding in strijd met bestemmingsplan

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Een EVZ is een soort natuursliert die ver-schillende wateren en natuurgebieden met elkaar verbindt. Bij de uitvoering van de tweede fase van EVZ Keenehaven wil het waterschap zogenaamde stapstenen aanleggen in de vorm van poelen. Deze die-nen als een soort tussenstation en voort-

  plantingsgebied voor planten en dieren die zich tussen natuurgebieden verplaatsen. Dit zorgt voor een grotere afwisseling van natuur. Ook wil Brabantse Delta de be-staande kreek Keenehaven een natuurlijke inrichting geven, moeraszones aanleggen en paaiplaatsen voor vissen creren. Dit biedt planten en dieren een beter leef- en ontwikkelmilieu en komt de waterkwaliteit

  ten goede. De maatregelen in het project-plan vergroten ook de mogelijkheid om bij hevige neerslag overtollig water te bergen. Daarmee neemt de kans op wateroverlast af.

  GezondDe aanleg van het tweede gedeelte van EVZ Keenehaven moet nog dit jaar tot uitvoering komen. Volgens bestuurslid Huub Hieltjes van Brabantse Delta draagt het waterschap hiermee bij aan gezond oppervlaktewater. Het is n van onze kerntaken. Dit zorgt ook voor mooie natuur en een prettige leef-omgeving. Bovendien vermindert de water-overlast op diverse plaatsen dankzij EVZs. Door hun verlaagde oevers kunnen deze

  kreken in tijden van veel neerslag meer water bergen. Zo slaan we twee vliegen in n klap. We gaan graag samen met de in-woners en bedrijven in de regio aan de slag om van deze EVZ weer een mooi project te maken. De mening van de inwoners is voor ons erg belangrijk en nemen wij graag mee in ons uitvoeringproces.

  InspraakHet projectplan ligt tot en met woensdag 28 oktober ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen en op het waterschapskan-toor in Breda. Het plan is ook digitaal te bekijken (www.overheid.nl) en tot en met 28 oktober is het mogelijk om hierop een zienswijze in te dienen.

  Projectplan tweede fase EVZ Keenehaven bekendWaterschap Brabantse Del ta en gemeente Moerdi jk t rekken weer samen op

  MOERDIJK - Waterschap Brabantse Delta heeft het ontwerpprojectplan voor de tweede fase van de ecologische verbindingszone (EVZ) Keeneha-ven in de gemeente Moerdijk bekend gemaakt. In dit ontwerp projectplan staan de werkzaamheden die het waterschap voor ogen heeft. Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk trokken eerder ook al samen op bij het eer-ste deel van deze EVZ. Het totaal van alle werkzaamheden verbindt straks de Mark en het Hollandsch Diep met elkaar.

  Werkgroepen kunnen aan de slag met Gebiedsplan Helwijk

  Ruim 50 autos op boot-car saleKofferbakverkoop rond De Prul lenkast

  OUDEMOLEN - Meer dan 50 autos stonden er zondag rond De Prullenkast tussen Oudemolen en Willemstad. Ze stonden allemaal met de klep van de kofferbak open, met het doel om hieruit nog goede gebruikte spullen te verkopen. Al vroeg kwamen er op deze boot-car sale mensen af om tussen de spulletjes te struinen en soms iets te kopen. Het was rond de oude boerderij in het zonnetje dan ook goed toeven met een kop koffie en een stuk vruchtentaart. FOTO TIES STEEHOUWER

  ZEVENBERGEN - Vanaf woensdag 23 september gaan kinderen uit de groe-pen 7 en 8 weer massaal op pad om kinderpostzegels, kaarten en pleis-ters te verkopen. Het gaat om meer dan 32.000 kinderen van 668 basis-scholen in Brabant. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen.

  DOOR MONIQUE JANSEN

  Dit jaar staan er vrolijke afbeeldingen van de Gouden Boekjes op de kinderpostze-gels. Het gaat om een kleurrijk ontwerp. Stich-ting Kinderpostzegels Nederland verwacht hiermee op veel enthousiaste kopers te kunnen rekenen.

  Lezen is LeukEen deel van de opbrengst wordt ook be-steed aan goede doelen voor kinderen in de regio. Zo ontvangt Stichting Lezen is Leuk een bijdrage. Deze organisatie ver-zorgt de inrichting van elf schoolbiblio-theken in onder meer Ulvenhout, Breda, Wouwse Plantage en Klundert. Ook kan een kledingmagazijn voor pleegouders op een gift rekenen. Hier kunnen pleeggezin-nen terecht voor gratis kleding, speelgoed en andere bruikbare artikelen. Tenslotte wordt ook een stichting die zich inzet voor de veilige huisvesting voor kinderen in de vrouwenopvang verblijd met een geldbedrag. In totaal heeft Stichting Kin-derpostzegels met deze 855.000 kinderen gesteund.

  Kinderen weer op pad met postzegels

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  appelflappen 3 voor maar 2.50 RoomboteR spelt cRoissants 3 voor maar 1.50

  De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653

  www.degordijnenconcurrent.nl

  Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen!

 • 300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

  *Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

  Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

  7544,-

  Complete keuken

  4290,-

  Incl. inloopdouche, stortdouche, badmeubel, wastafelkraan en wandcloset combinatie, excl. tegels.*

  Complete badkamer

  2495,- 5950,-

  Exclusieve maatwerksauna

  1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels n per m vanaf

  Wandtegels n per m vanaf

  2

  2

  Moderne exclusieve maatwerksaunas bij Jan van Sundert. Elke sauna is te maken naar uw wensen.

  ZONDAG 27 SEPT

  EMBER GEOPEN

  D VAN 11:00 TOT

  17:00

  6995,-

  ZATERDAG 26 SEPTEMBER KOOKDEMONSTRATiE Koken op een fornuis van Stoves/Belling

 • actualiteit

  PaGiNa 3

  DOOR MARJANNE DIJKSTRA Vorig jaar organiseerde Bakker, die vijf jaar werkte voor de organisator van de Rotter-dam Marathon, voor de allereerste keer de Vestingloop in Willemstad. De loop bestaat uit een Kidsrun van een kilometer, een parcours van vijf kilometer en een loop van tien kilometer. Hij vertelt: Ik heb hier gewoond en liep hier ook altijd veel hard. Ik bedacht me toen al dat Willemstad zich zo goed leent voor een hardloopevenement: je kunt schitterende parcoursen uitzetten met veel natuur en ook oude historische gebouwen. Van zichzelf heeft Willemstad veel sfeer; je hoeft geen toeters en bellen te gebruiken om het evenement aan te kleden. De deelnemers finishen bijna let-terlijk op het terras dus het publiek kan dat vanaf daar bekijken. Het is gewoon ontzet-tend leuk om zoiets als dit hier te kunnen houden. ProfessioneelHet evenement organiseert Perry Bakker vanuit zijn eigen sportgerelateerd bedrijf. Daarmee organiseer ik sportevenemen-ten, maar help ik ook bedrijven met sport-sponsoring. Daar past dit prima tussen en ik wilde het bewust professioneel opzet-ten. Met achthonderd deelnemers bij de eerste editie in een stadje van vierduizend

  inwoners, was ik heel erg content. Vorig jaar hadden we ook nog eens de mazzel dat het weer erg goed was. Bakker noemt de Vestingloop geen echte wedstrijd. Ik vraag geen startgeld en loof geen prijzen uit. Het gaat vooral om de gezelligheid van het evenement en dat mensen lekker aan het sporten zijn.

  De parcoursen zijn niet heel snel; we lopen echt over de singel en de wallen. Daarom is de inschrijvingslimiet gesteld op twaalf-honderd deelnemers. Er ho