Moerdijkse Bode 25-02-2015

download Moerdijkse Bode 25-02-2015

of 28

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 25-02-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  25 FEBRUARI 2015WEEK 9

  FIJNAART - In de studio van voormalig Cats-lid en componist Arnold Mhren heb-ben de dames van OG3NE hun nieuwe single opgenomen. Het lied draagt de titel COLD en is de opvolger van Magic. Lisa, Amy en Shelley Vol uit Fijnaart won-nen in december de finale van The Voice Of Holland. Vorige week woensdag was het drietal te gast in RTL Boulevard, waar alvast een preview van COLD te horen was. De nieuwe single van het damestrio uit Fijnaart is weer van de hand van vader Rick Vol, Ton Dijkman en Marco Borsato en komt officieel op vrijdag 13 maart uit. Magic leverde OG3NE onlangs een gou-den plaat op.

  Nieuwe single van OG3NE heet COLD

  ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk heeft de afgelopen tijd extra ingezet op buurtpreventie en communicatie in de strijd tegen de inbraakgolf in de gemeente. Dat antwoordt het college op de brief van de SP-fractie over het toenemend aantal inbraken in Moerdijk. Het college zegt dat er sinds december 2014 helaas weer sprake is van een serieuze inbraakgolf. Deze overstijgt gelukkig nog niet het ni-veau van 2013, maar is wel zorgelijk. Deze golf beperkt zich overigens niet alleen tot onze gemeente, maar is overal in de regio zichtbaar. Het college geeft verder aan dat de politiecapaciteit reeds afgestemd wordt op de problematiek.

  Extra buurtpreventie tegen inbraakgolf

  WILLEMSTAD - Vrouwen van Nu (VvN) Willemstad houdt op donderdag 26 fe-bruari een djemb-avond in De Parel in Fijnaart. Er doen maar liefst 62 deelnemers mee van meerdere afdelingen in Noord-Brabant, dus de respons is groot. De deel-nemers komen onder andere uit Noord-hoek, Zevenbergen, Steenbergen, Heerle, Moerstraten, Bergen op Zoom, Halsteren, Sprundel en Willemstad. De workshop zal professioneel worden begeleid. Behalve de grote bongos en de kleinere trommels, kan er ook met de kalebassen gezwaaid worden. De workshop start om 20.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de inloop.

  VvN Willemstad houdt djemb-avond

  ZEVENBERGEN - Het college van bur-gemeester en wethouders wil een hogere waarde vaststellen voor twee woningen in Moerdijk dorp. Het gaat om de woningen aan de Lapdijk 22 en de Steenweg 2a.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Het voorstel van het college loopt vooruit op de aanleg van het Logistiek Park Moer-dijk (LPM). Als dat er komt worden er ook een aantal wegen van en naar het LPM aangelegd, zegt wethouder Jaap Kamp. Er zijn twee woningen die in de wegen-structuur aldaar zitten die daar wat ge-

  luidsoverlast van gaan ondervinden. Wel zo beperkt, zonder het te bagatelliseren, dat er geen maatregelen nodig zijn.

  AkoestischHet verzoek voor hogere waarden van de twee woningen is afkomstig van de Provin-cie Noord-Brabant. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat door de aanleg van nieuwe wegen bij de woning aan de Lapdijk de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 3 dB wordt overschreden. Bij de woning aan de Steenweg gaat het om een overschrijding van 5 dB. Dat lijkt weinig, maar dat is best veel, aldus de wethouder.

  Hogere waarde voor woningen door geluid

  MOERDIJK - Op dinsdag 24 maart wordt om 14.30 uur in de Ankerkuil in Moerdijk een thema-middag gehouden over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteu-ning). Dat gebeurt door medewerkers van de gemeente Moerdijk. De toegang is gra-tis. Er wordt deze middag presentatie en uitleg gegeven over de nieuwe wet. Er is gelegenheid om vragen te stellen, maar op individuele gevallen kan niet worden inge-gaan. Hiervoor kunt u terecht bij het Wmo-loket op het gemeentehuis. Eveneens op 24 maart wordt de Jaarvergadering van de KBO-Moerdijk gehouden. De senioren-ruimte van de Ankerkuil is hiervoor ge-opend om 13.30 uur.

  Thema-middag Wmo in de Ankerkuil

  DOOR MONIQUE JANSEN

  De gemeenten onderzoeken of zij de aan-sturing van een aantal gemeenschappe-lijke instellingen samen kunnen regelen. Ook wordt bekeken of er op de gebieden van Financin, Juridische Zaken, Personeel en Organisatie, Ruimtelijke Ontwikkeling (het ontwikkelen van bestemmingsplan-nen), Toezicht en Handhaving en Openbare Ruimte mogelijkheden zijn om meer samen te werken. Op dit moment spreken de loka-

  le overheden over een verkenning. Pas als hier de uitkomsten van bekend zijn, volgt er een besluit of de afdelingen wellicht ook samengaan of op een andere manier meer gaan samenwerken.

  SlagkrachtDe verkenningen zijn ook het gevolg van de vraag van provincie Noord-Brabant aan gemeenten om te komen tot een regionale samenwerking. De provincie wil dat de lokale overheden voor de zomer van 2015

  komen tot uitspraken over het verbeteren van de onderlinge slagkracht. De zes col-leges besluiten voor de zomer of zij op de genoemde beleidsterreinen meer gaan samenwerken. Daarbij betrekt het over-heidsbestuur ook de eigen gemeenteraad en de ondernemingsraad. Met de griffies van de gemeenteraden is besloten om de gemeenteraden vroegtijdig in het proces te betrekken. Zo is er ook de gelegenheid voor een gezamenlijke ontmoeting.

  Gewijzigd takenpakketDeze ontwikkeling is ook het gevolg van het veranderde takenpakket van gemeen-ten. Zij nemen steeds meer werkzaamhe-den van andere overheden over. Zo zijn gemeenten inmiddels verantwoordelijk

  voor taken op het gebied van jeugdzorg, Wmo en re-integratie. Deze nieuwe werk-zaamheden gaan gepaard met lagere overheidsbudgetten. Daardoor dienen ge-meenten efficinter te werken om kosten te besparen.

  WerkpleinDe gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Hal-derberge, Rucphen, Roosendaal en Zun-dert zijn al mede-eigenaar van dezelfde in-stellingen, zoals gezondheidsdienst GGD, de Omgevingsdienst West-Brabant en de Regio-West-Brabant. Zij trekken al steeds meer gezamenlijk op. Het Werkplein Hart voor Brabant is een voorbeeld van een fusie waarbij de sociale diensten nu n afdeling vormen.

  Gemeenten gaan nog meer samenwerkenResul taten verkenningen voor zomer gereed

  ZEVENBERGEN - De gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge, Ruc-phen, Roosendaal en Zundert onderzoeken of zij op meer terreinen kun-nen samenwerken. Zij werken al samen op het gebied van sociale zaken en arbeidsparticipatie. De colleges van burgemeester en wethouders zien mogelijkheden om de banden verder aan te halen.

  Deelnemers Zevenbergen van alle marten thuisCarnavalsoptocht Zeuvebul telaand brengt veel volk op de been

  ZEVENBERGEN - De grote optocht in Zeuvebultelaand (Zevenbergen) trok vorige week dinsdag veel publiek. De deelnemers, die bestonden uit veel loopgroepen en verschillende grote en kleine wagens, lieten zien dat ze van alle marten thuis waren. Er waren veel variaties op het motto van carnaval in Zevenbergen: We zijn van va-n-alle marten thuis! De Lapzwaanse, tweede in de categorie Groepen, kwamen van de vogeltjesmart. Verderop in deze krant een uitgebreid verslag alsmede fotos van de optocht, die overigens ook terug te vinden zijn op onze website (www.internetbode.nl). FOTO TIES STEEHOUWER

  Zorgen om hoogspanningslijn bij Langeweg

  Zeemanshuis Moerdijk viert tienjarig bestaan

  De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653

  www.degordijnenconcurrent.nl

  Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen!

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  dagelijks: 3 warme sausijzen voor maar 2.50 vrijdag: 10 zachte broodjes voor maar 2.25

  VANDAAGIN DE BODE

  z o n d e r z o r g e n

  2015bewaar

  exemplaar

  Decentralisaties zorgen voor

  wouD aan melDpunten

  overgewicht een van

  De grootste beDreigingen

  van De volksgezonDheiD

  een mooi en regelmatig gebit

  Dankzij beugel

  stress: een moDewoorD

  met grote gevolgen

  De eerste (st)app begint

  bij jezelf

  zo werkt zorg

 • WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

  Zet-

  en

  druk

  fout

  en v

  oorb

  ehou

  den.

  Aanbiedingen geldig van woensdag 25 februari t/m dinsdag 3 maart 2015

  Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

  WIN 1 MINUUT

  GRATIS WINKELEN!kijk op action.nl/1minuut

  130 cm

  190 cm

  079

  PANASONICBATTERIJENalkaline, 9V 1 stuk, AA of AAA 4 stuksverkrijgbaar bij kassa en/of servicebalie

  449

  HUISDIERENMANDdiverse prints 60 cm

  379

  DAMESSPORTBROEKpolyester/elastanmaten S-XXL

  EXCELLENT HOUSEWARE KOEKENPANanti-aanbakgeschikt voor gas, elektra en keramisch 24 cm

  28 cm 3.79

  299

  139SPRINGKASTEELopblaasbare wanden en bodem, van stevig PVCvoor uren speelplezier binnen of buiten

  1995

  1299

  QUILTBEDSPREIdiverse dessins100 % polyester

  KATTENMANDDONUTdiverse varianten 40 cm2.99

  279

  MEISJESONDERGOEDSETdiverse prints o.a. Dora en Hello Kittykatoen/elastanmaten 92-122

  220X240 CM

  GARNIER SHAMPOOOF CONDITIONERdiverse varianten250 ml

  199

  AIRWICKLUCHTVERFRISSERdiverse geurenre ll, 200 ml

  1195

  LEDSCHIJNWERPER10 Watthigh-power LEDmet bewegingssensor

  HERENBASIC T-SHIRTdiverse kleurenronde- of V-halskatoen/elastanmaten S-XXXL

  249

  SIERKUSSENdiverse dessins45x45 cm3.99

  DAMESSPORTTOPmet korte mouwpolyestermaten S-XXL2.49

  132X132X107 CM

  45 CMHANDPOMPvoor op- en leegpompen3.99

  199

  WELLYMODELAUTOdiverse variantenmetaal

  SCHAAL 1:34

  GEFESTONNEERDKARPETdiverse kleuren

  1695PRIJSDOORBRAAK

  179

  GEVULDEPAASEITJ