Transcom-Info oktober 2013

download Transcom-Info oktober 2013

of 32

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Transcom-Info oktober 2013

 • INF

  O08

  / 2

  013

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Okto

  ber

  2013

 • I n t e r s e c t o r a a l Manifiesta: een succes!

  Race to the cure

  Nieuwe medewerkers bezoeken

  diamantsector p. 4

  T e l e c o mHet rommelt bij Belgacom p. 7

  V e r v o e r o v e r d e w e gNieuwe cao uitzendarbeid

  Lonen autocar p. 8

  P o s tRSS - klantgerichte organisatie

  Eindejaarstoelage

  en nog veel meer... p. 11

  W a t e rVan Calvijn tot Mandarijn p. 18

  M o b i l i t e i tZware uitdagingen voor de luchtvaart

  Verkorte opzeg vliegend personeel p. 20

  D i a m a n tAanvraag vakbondspremie en

  sociale toelage 2013

  Tweede basiscursus diamantsliijpen p. 22

  S p o o r w e g e nEen nieuwe manager, een nieuw geluid

  Wat is een volmachtenwet?

  Goederenvervoer moet behouden blijven p. 24

  I n t e r s e c t o r a a lNationale vrouwendag op 11 november

  Anders-actieven

  In memoriam p. 26

  Kinderfeest - zie bladzijde 32

  I n h o u d

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Okto

  ber

  2013

  Maxi-solidariteit

  Als ik moet kiezen tussen de non working poor of de working poor, dan kies ik voor het tweede. Het is een uitspraak van Siegfried Bracke, die in lijn ligt met andere uitspraken die de laatste tijd op ons afkomen. Mensen hebben geen zin om te werken en de einde-jaarspremie en het vakantiegeld worden in vraag ge-steld: alles moet er aan geloven. Zowel kinderopvang, de index, als openbare diensten staan in de uitverkoop. Alles moet geprivatiseerd worden, de vrije markt is het walhalla en mini-jobs worden de hemel ingeprezen.Dit is onbegrijpelijk, want sinds de invoering van de Duitse mini-jobs, verdienen 3,5 miljoen Duitse werk-nemers minder dan 7 euro per uur. 1,15 miljoen ver-dienen zelfs minder dan 5 euro. Ik denk niet dat we die kant op willen.Het kernidee van dat neoliberalistische marktdenken is de vrije markt in combinatie met de verbreding. Dat laatste zien we concreet in het privatiseren van aller-lei bedrijven, denk maar aan de post, spoorwegen en luchtvaart.Het mensbeeld achter dat neoliberalisme is dat elke mens een individu is dat eigenbelang nastreeft. Deze stelling kunnen we wetenschappelijk naast ons neer-leggen.Er zijn heel wat onderzoeken die dit tegenspreken, neem dus dat van primaten (mensapen) die vrijwillig voedsel delen. In het experiment konden hongerige bonobos kiezen tussen twee ruimtes: n waar ze al-leen waren en n waar een andere aap zat. De bo-nobos kozen ervoor om hun voedsel naar de andere aap te brengen en te delen.Het neoliberalisme zit zo diep in de maatschappij en in de politiek, dat het vanzelfsprekend lijkt. Vakbon-den zwemmen tegen deze stroom in en daar botst het vaak. Ze verstoren de vrije markt en dat stoot heel wat mensen tegen de borst. Daar ligt onze sterkte, want we kunnen nog steeds op georganiseerde wijze de economie democratiseren door overleg met werkge-vers en ondersteuning op de werkvloer. We zijn voor veel mensen vijand nummer 1, maar dat houdt ons niet tegen.De ongebreidelde vrije markt, dat is geen toekomst die wij willen. Als het aan ons ligt, zal het zon vaart niet lopen. Wij gaan voor duurzame jobs, werkbaar werk en een fatsoenlijk contract. Wij willen een welvaartsstaat, sociale zekerheid en een rechtvaardige herverdeling. Solidariteit is het sleutelwoord.

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Jef Kerremans

  O p m a a k :Piet CatryDoneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

 • De vierde editie van Manifiesta was een succes. Bijna 10 000 mensen kwamen een kijkje nemen in Bredene op 21 sep-tember. Manifiesta brengt een mix van politieke debatten, optredens en lezingen.

  ACV-Transcom zorgde er samen met LBC-NVK en CNE voor dat Owen Jones afzakte naar Bredene. De Britse schrijver is nog maar 29, maar The New York Times plaatste zijn boek Chavs in het lijstje van de beste tien non-fictieboeken van 2011.Om te begrijpen waar het boek over gaat, moet je eerst de term kunnen plaatsen. Chavs is het woord waarmee de elite in het Verenigd Koninkrijk de ar-beidersklasse omschrijven. Ze zijn lelijk, achterlijk, gewelddadig en dronken. Maar hoe is het zover kun-nen komen? Owen Jones zoekt in zijn boek naar een antwoord. De Britse regeringen maken zelf dank-baar gebruik van de karikatuur van de chavs om het niet over sociale en economische achterstelling en steeds verder groeiende ongelijkheid te moeten heb-ben.

  Katrien Verwimp nam het woord op Manifiesta en haar volledige speech lees je hier :

  Een loon van 290.000 per jaar is dat veel? Of zijn dat pea-nuts waarmee je apen aantrekt als overheidsmanager? En is dat de daadwerkelijke discussie?Voor ACV-Transcom gaat de echte discussie over openbare dienstverlening. Over de postbode die bij elk huis langsgaat en die ook zijn sociale rol nog kan waarmaken. Over treinen die wel stipt rijden en een alternatief bieden voor de auto die toch in de file staat. Over recht op communicatie voor ieder-een.De echte discussie gaat over het soort samenleving dat wij willen. Willen we een verzuurde, individualistische samenle-ving waarin enkel de mensen met centen goed kunnen leven? Neen! Wij willen een sociale en solidaire maatschappij.Laat ons als sociale organisaties en bewegingen wat vaker de handen in elkaar slaan en samen ijveren voor een sociaal en solidair Belgi:

  Laat ons ijveren voor het behoud van openbare dienstverle-ning. Alleen zo kan je zorgen dat iedereen toegang heeft tot so-ciale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit, cul-tuur, communicatie. Laat ons niet vergeten welke gevolgen we vandaag nog dragen van de liberalisering van de energie-markt. Mensen die met angst in het hart de winter afwach-ten uit vrees voor de energiefactuur, we kennen ze allemaal. Mensen die een inkomen hebben en toch hun huis met moeite verwarmd en verlicht krijgen, het zou niet mogen bestaan in een sociale en solidaire maatschappij. Laat ons het voorbeeld van de energiemarkt indachtig zijn bij discussies over openbare dienstverlening. Commercialise-ring van sociale, openbare dienstverlening is nooit een goed idee. Of denkt u echt dat een priv postbedeler in elke afge-legen straat zal langskomen, laat staan even informeren of de bejaarde Jeanne Peeters het wel goed stelt? Denkt u echt dat de treinen goedkoper gaan worden, stipter zullen rijden en veiliger zullen zijn wanneer het spoor door de priv zou beheerd worden? Ik denk van niet. Wat niet wil zeggen dat het niet beter kan en moet. Openbare dienstverlening moet goede dienstverlening zijn. Inspanningen moeten worden ge-leverd om kwaliteitsvolle, moderne en voor iedereen toegan-

  I n t e r s e c t o r a a l

  M a n i f i e s t a : e e n s u c c e s

 • 5kelijke openbare diensten te voorzien. Als vakbond van het personeel bij de overheidsbedrijven leveren wij die in-spanningen dagdagelijks in het sociaal overleg.Een sociaal en solidair Belgi betekent ook een sterke sociale zekerheid. Met een degelijk inkomen voor mensen die niet of niet meer actief zijn. Laat onze gepensioneerden toch niet in de goot eindigen, geef hen een menswaardige oude dag. Beschuldig onze werkzoe-kenden en zieken niet van luiheid maar zorg dat ook zij begeleid worden en brood op tafel kunnen zetten.

  Een sociale en solidaire samenleving betekent ook respect voor elke werkne-mer, ongeacht zijn of haar afkomst. Wij kunnen niet dulden dat mensen als ge-reedschap worden gebruikt, uitgeperst en weggegooid. Sociale dumping vindt uitbreiding. Langs onze Belgische snelwegen vin-den wij steeds meer uitbuiting. Truckers uit Oost-Europa die voor een paar hon-derd euro per maand 60 uur per week en meer achter het stuur zitten van een vrachtwagen. Ze leven op meegebrach-te blikvoeding omdat het eten in West-Europa voor hen niet betaalbaar is. Ze

  mogen soms slapen in containers op terreinen van Belgische transportfir-mas die een verwerpelijke rol spelen in dit systeem. Dat kunnen wij niet dulden. ACV-Transcom ijvert, samen met ande-re syndicale organisaties, voor correcte arbeidsvoorwaarden in het wegvervoer. Want elke werknemer heeft recht op een menswaardig bestaan. Elke man en vrouw. Elke Belg en niet-Belg. Elke arbeider, elke bediende en elke ambte-naar. Laat ons samen gaan voor een echte sociale en solidaire samenleving voor iedereen!

  Race for the cureOp zondag 29 september nam een groep medewerkers ACV-Transcom deel aan de Race for the cure, een loop- en wandelevenement ten voordele van borstkan-ker. Samen met 5642 andere lopers en wandelaars verzamelden we in Antwer-pen voor een afstand van 3 wandel- en 6 loopkilometers.ACV-Transcom liep/wandelde om collegas te steunen die vechten tegen de ziek-te, om hun overwinning op borstkanker te vieren, om hen te herdenken die aan borstkanker overleden zijn. De Race for the cure is een organisatie van Think-Pink vzw. Met de wandeling en loopwedstrijd wil de organisatie zoveel mogelijk mensen sensibiliseren en lokale verenigingen tegen borstkanker financieel ondersteunen. Race for the cure, volgend jaar zie je ACV-Transcom zeker terug!

 • I n t e r s e c t o r a a l

  N i e u w e m e d e w e r k e r s

  T r a n s c o m b e z o e k e n

  D i a m a n t s e c t o r

  De nieuwe medewerkers van ACV-Transcom brachten een

  bezoek aan het hart van het Wereldcentrum voor Diamant

  in Antwerpen.

  Myriam Dillen verwelkomde de nieuwkomers en gaf hen

  een inkijk in de werking van de Fondsen Diamant alsook in

  de werking van Transcom Diamant. Een korte promotiefi lm

  van AWDC toonde het traject dat een diamant volgt, vanaf

  de