Ranst Info september - oktober 2013

download Ranst Info september - oktober 2013

of 32

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Ranst

Transcript of Ranst Info september - oktober 2013

 • Informatieblad van de gemeente Ranst

  Verschijnt 6 maal per jaar

  Nummer 5 I september-oktober 2013

  V.U.: L. HofmansRanstInfo

  www.ranst.be

  En ook nog: Openbare verkoop brandhout Start inschrijvingen sociale woningen Hof van Ocken Het beste van 25 jaar Open Monumentendag

  T Is weeR VooRbIj dIe mooIe (speeLpLeIN)zomeR!

 • GEMEENTERAADSZITTING JUNI 2013Akteneming verhindering OCMW-raadslid en aanduiding opvolgerDe gemeenteraad nam akte van het schrijven van mevrouw Minneke De Ridder waarin zij aangeeft dat ze wegens medische redenen verhinderd is om haar functie als OCMW-raadslid uit te oefenen. Zij wordt (tijdelijk) opgevolgd door mevrouw An Willems, die de eed als OCMW-raadslid aflegde op 11 juni 2013.

  Levering en plaatsing tijdsregistratiesysteemIn de budgetwijziging is 50.000 voorzien voor de aankoop van een nieuw tijdsregistratiesysteem voor het gemeentepersoneel. Het huidige systeem van 2006 is vrij verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Bedoeling is een systeem aan te kopen dat voor iedereen gebruiksvriendelijk en overzichtelijk is, waardoor tijdsbesparend kan worden gewerkt. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden goed.

  Straatnaamgeving HogenaardsewegHet college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 februari jl. beslist om bepaalde delen van de Hogenaardseweg van naam te veranderen omwille van de verschillende zijtakken en de onlogische huisnummering. Aan de gemeentelijke adviesraad voor lokaal erfgoed werd gevraagd om enkele voorstellen te doen. Hieruit kwamen volgende voorstellen: 1. Gedeelte vanaf splitsing Hogenaardseweg tot Cruyenveldenbaan:

  Bunderweg2. Gedeelte aftakking Schawijksplasweg : Wommelgemseweg

  De gemeenteraad keurde deze straatnamen principieel goed.

  Straatnaamgeving verkaveling Schuurblok IIDoor de aanleg van de nieuwe verkaveling Schuurblok II dienen de nieuwe straten een naam te krijgen. Na advies van de adviesraad voor lokaal erfgoed, wordt voorgesteld om de volgende straatnamen te gebruiken: Kikkerstraat, Notenstraat en Rietveld.De gemeenteraad keurde deze namen principieel goed.

  Implementatie materialendecreetDe gemeenteraad keurde de invoering van het materialendecreet

  Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de gemeenteraadszitting(en) werden besproken. Het volledige verslag van de gemeenteraad kan je verkrijgen op het secretariaat (zie gegevens verderop).

  gemeenteberichten

  duurzaamheid

  verkeer & veiligheid

  UIT-kalender

  OCMW

  vrije tijd

  2

  8

  9

  uitneembaar

  15

  18VOLGENDE UITGAVE: 4 november 2013

  Teksten dienen ten laatste op 24 september 2013 toe te komen op de dienst communicatie en gemeenschapsleven: communicatie@ranst.be.

  Dit gemeentelijk informatieblad werd gedrukt op gerecycleerd papier.

  gemeenteberichten gemeenteraad

 • [ 3 ]

  met de reorganisatie van de afvalophaling en het afvalbeleid in de gemeente Ranst principieel goed. Concreet wordt het containerpark tegen 1 januari 2014 gereorganiseerd en zal ook de huis-aan-huis ophaling van grofvuil herbekeken worden, allebei in samenspraak met Igean.

  Aankoop lessenaarsdeksels urnenveldenSinds de aanpassing van de wetgeving op de begraafplaats en lijkbezorging, is het mogelijk om urnen te begraven in een urnenveld. De vraag naar urnetegels is zo groot, dat er dringend een bijkomend aantal moet worden besteld. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, werd in de budgetwijziging 51.000 voorzien voor de aankoop van lessenaarsdeksels voor het begraven van urnen in concessie. De gemeenteraad keurde hiervoor de lastvoorwaarden goed.

  Vervangen linoleumvloeren door keramische vloertegels gemeentelijke lagere school RanstBinnenkort starten in de gemeentelijke lagere school van Ranst de werken voor het vervangen van de linoleumvloeren door keramische vloertegels. Met het beschikbare budget kon dit uitgevoerd worden in alle klassen van het gelijkvloers, uitgezonderd in 1 lokaal. Door een bijkomend budget van 5.500 te voorzien, kan ook deze klas mee uitgevoerd worden. De gemeenteraad keurde hiervoor de verrekening goed.

  Aankoop tafelfreesmachineIn het budget van 2013 is 35.000 voorzien voor de aankoop van een tafelfreesmachine voor de schrijnwerkerij van de gemeentelijke magazijnen. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden voor deze aankoop goed, zodat de onderhandelingsprocedure kan opgestart worden.

  Kalender Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert in principe elke derde maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal van het VRIESELHOF.

  Tijdens de maanden juli en augustus waren er geen gemeenteraadszittingen. De eerstvolgende zittingen vinden (onder voorbehoud) plaats op 21 oktober en 18 november 2013.

  De agenda van de gemeenteraad is een week voor de zitting verkrijgbaar op het gemeentehuis en is ook steeds raadpleegbaar (en downloadbaar) op onze website www.ranst.be.Meer info: secretariaat, tel.: 03 470 10 86

  Filmvoorstelling GROS

  Op vrijdag 25 oktober 2013 organiseert de Gemeentelijk Raad voor ontwikkelingssamenwerking een filmvoorstelling over Water in gemeenschapscentrum Den Boomgaard. De voorstelling start omstreeks 20 uur. De inkom is gratis

  De film Water is een Indiase film over de weduwen in het land. Weinigen weten welk lot weduwen in India moeten ondergaan. Ze zijn een ongelooflijk onderdrukte groep mensen. Volgens de Indiase traditie heeft de vrouw,

  als haar man sterft, drie opties: Of ze kan ervoor kiezen om te worden verbrand op zijn brandstapel, of ze moet trouwen met n van zijn broers of ze gaat wonen in een weduwekolonie.Dit laatste is het geval bij Chuyia, een klein meisje van ongeveer 7 jaar, uitgehuwelijkt , wiens man sterft, zodat ze als kind, voor de rest van haar leven, als een weduwe dient te wonen in een weduwekolonie. De filmmaker Deepa Mehta wilde zeker geen zielige weergave van de weduwen weergeven. In plaats daarvan schets hij subtiel een beeld over het leven in de kolonie en de eeuwenoude onderdrukkende tradities. De verwondering,verbazing hierover laat hij aan de toeschouwers overIedereen is welkom!

  gemeenteberichten

 • [ 4 ]

  gemeenteberichten

  Zo ziek als een hond? Liever niet.Laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep.

  Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer n op tien mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen.

  Griepvaccinatie: ook voor jou belangrijk?Voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren is het belangrijk om extra waakzaam te zijn voor de griep. Ook voor 65-plussers wordt vaccinatie sterk aangeraden. Veel 65-plussers die zich gezond en fit voelen denken dat griepvaccinatie voor hen niet nodig is, maar niets is minder waar. Omdat de natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd is griepvaccinatie voor iedereen ouder dan 65 jaar zeer belangrijk.Daarnaast is het ook voor zwangere vrouwen belangrijk om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Als je zwanger bent, heb je minder weerstand tegen infecties. Daarom kan de griep ernstiger verlopen en meer complicaties veroorzaken, zoals een longontsteking. Een zware griepaanval kan ook de gezondheid van de baby ernstig schaden. Mogelijke gevolgen zijn een miskraam, vroeggeboorte of verminderd geboortegewicht. De veiligheid van het griepvaccin in

  de zwangerschap is voldoende bewezen.Wie in nauw contact leeft met mensen uit deze risicogroepen, doet er goed aan zich te laten vaccineren. Ook als je beroepshalve voor risicogroepen zorgt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kan een vaccinatie jou en de mensen voor wie je zorgt tegen de griep beschermen.

  Griepvaccin wordt terugbetaald aan risicogroepenDe ideale vaccinatieperiode is tussen half oktober en half november. Met een voorschrift van de huisarts kan je bij de apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Ga naar je huisarts om je te laten vaccineren.Het griepvaccin kost tussen de 11 en 12, maar wordt voor de

  zo ziek alseen hond?

  Heb je al een gezondheidsprobleem? Wees dan extra waakzaam voor griep. Met een vaccin tegen seizoensgriep heb je alvast een zorg minder, want het biedt je de ganse winter bescherming tegen het griepvirus. Zo kan je extra complicaties vermijden.

  liever niet.laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep.

  Je huisarts en apotheker weten raad.

  www.griepvaccinatie.be www.influenza.be

 • [ 5 ]

  Openbare verkoop brandhoutHet gemeentebestuur organiseert binnenkort een openbare verkoop van 19 loten brandhout van elk ongeveer 8 m. Dit hout is afkomstig van kap- en snoeiwerken en ligt momenteel aan de gemeentelijke magazijnen.

  Praktische organisatie verkoop Wie? Alle genteresseerden

  kunnen bieden Waar? Je kan de loten

  komen bezichtigen aan de gemeentelijke magazijnen (Oostmalsesteenweg te Emblem)

  Wanneer? van dinsdag t/m vrijdag, telkens van 8 tot 16 uur.

  Jeboddient,ondergeslotenomslag, uiterlijk op vrijdag 25 september 2013 om 12.00 uur toe te komen bij:

  Gemeentebestuur Ranst, technische Dienst

  t.a.v. Stefan Grimon,G. Peetersstraat 7

  2520 Ranst

  Eengeldigbodomvatnaastdeinschrijvingsprijs ook datum, naam, adres en handtekening van de bieder (indien mogelijk ook telefoonnummer).

  Elklotwordtverkochtaande hoogste bieder, bij gelijke biedingen wordt gevraagd een nieuw bod in te dienen dat minimaal gelijk is aan het eerste bod.

  Binnende10werkdagen,nadat je bericht hebt gekregen dat de goederen