Transcom-Info september 2014

download Transcom-Info september 2014

of 32

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Transcom-Info september 2014

 • INF

  O07

  / 2

  014

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Sept

  embe

  r 20

  14

 • I n t e r s e c t o r a a l ITF-Congres Sofia

  Aanval op ons vakbondswerk p. 4

  P o s tDemografische uitdagingen postsector p. 8

  D i a m a n tDirecteurswissel Rijksverlofkas p. 10

  S p o o r w e g e nAls sardienen in een doosje

  HR-Rail enige werkgever Spoorwegen p. 12

  T e l e c o mKostenbeheer bij Belgacom

  Hoe gaat Belgacom om met duurzame groei ? p. 16

  V e r v o e r o v e r d e w e gWekelijkse rust in vrachtwagen is illegaal

  Laden en lossen: arbeidstijd, beschikbaarheidstijd,

  rust of pauze

  Orditach Print aan ledenprijs

  en nog veel meer... p. 18

  C u l t u u r15 veel gestelde vragen over de VRT

  Nieuwe regels voor kunstenaars

  in de werkloosheid p. 22

  I n t e r s e c t o r a a lAnders-actieven

  In memoriam

  Geboorte p. 29

  K i n d e r f e e s t : z i e b l z . 3 2

  I n h o u d

 • Kat

  rien

  Ver

  wim

  p, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Ben jij er klaar voor?

  Een nieuw werkjaar gaat altijd gepaard met een nieuwe

  start en nieuwe uitdagingen. We zijn ons altijd bewust

  van enkele twistpunten waartegen we ons wapenen, dat

  is normaal in onze business. Voor zover niets nieuws

  onder de nazomerzon. Nu hebben we het echter niet over

  een enkele nieuwe uitdaging, maar van een heus salvo

  aan aanvallen. Bij het schrijven van dit stuk blijft het nog

  koffiedik kijken, maar de berichten die ons voorlopig

  bereiken zijn uiterst negatief voor het vakbondswerk in

  al onze sectoren. Zo kondigde de federale regering al

  de minimale dienstverlening bij de spoorwegen aan.

  Een onhaalbaar en onrealistisch plan, dat bovendien het

  stakingsrecht op de helling plaatst. Ook de mogelijke

  verkoop van bpost en Belgacom ging over de tongen.

  Liberaliseren en privatiseren lijken een modetrend, want

  als we over de grenzen kijken, zien we dat dit allesbehalve

  een succesverhaal is.

  We moeten er geen tekeningetje bij maken: de rechtse

  Zweedse coalitie (MR, N-VA, Open VLD en CD&V) staat

  niet aan onze kant. We zullen op weinig genade mogen

  rekenen, maar een verwittigde man/vrouw is er twee

  waard. En in ons geval kunnen we dus rekenen op een

  stevige achterban, die we de komende maanden ten volle

  zullen moeten benutten. We hebben geen paranormale

  gaven, maar we schatten de kans groot in dat we in

  beweging zullen moeten komen. Er moet maar liefst

  20 miljard euro bespaard worden en dat zullen wij,

  werknemers, voor het grootste deel moeten ophoesten.

  Moeten we zomaar over ons heen laten lopen? Is het

  normaal dat werknemers voor alles moeten opdraaien

  en dat de regeringspartijen bovendien lastenverlagingen

  (tot 4 miljard!) voor werkgevers aankondigen? Crches

  worden duurder, inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs

  verdubbeld, VRT zou nog meer moeten afslanken, er

  komt een strenger beleid voor sociale woningen en

  een harde aanpak werkzoekenden. Het ziet er dus niet

  rooskleurig uit, maar het voordeel is dat de macht van het

  getal nog steeds niet achterhaald is. We hebben dus de

  keuze: ofwel blijven we passief toekijken en zien we onze

  samenleving stelselmatig verzuren en verwerkgeveren,

  ofwel komen we in (tegen)beweging, in actie zelfs, en

  halen we het onderste uit de kan. Onze keuze is alvast

  gemaakt.

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Jef Kerremans

  O p m a a k :Piet CatryDoneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

  Sept

  embe

  r 2

  014

 • I n t e r s e c t o r a a l

  I T F - c o n g r e s S o f i a : t r a n s p o r t -

  w e r k n e m e r s v e c h t e n t e r u g

  Van 10 tot 16 augustus organiseerde de internationale transportvakbond ITF zijn vierjaarlijks congres in Sofia, Bulgarije. 1719 deelnemers van 372 vakbonden uit 114 landen vertegenwoordigden op het congres samen 3.986.844 transportwerknemers. Dit is dus een zeer representatieve vertegenwoordiging van werknemers die in transportsectoren werken en er geconfronteerd worden met heel wat problemen en uitdagingen, tegenslagen en successen.

  Het congres bestond uit plenaire vergaderingen waarbij de belangrijke grote krijtlijnen werden uitgetekend rond bijvoorbeeld internationale werknemersrechten, sociaal overleg in multinationale ondernemingen, syndicale netwerken over de grenzen heen en de plaats van vrouwen in de transportsector en zijn vakbonden.Naast de plenaire vergaderingen kwamen de verschillende transportsectoren samen in afzonderlijke secties. Dat was het geval voor spoorwegen, visserij, dokwerkers, zeevarenden, binnenvaart, luchtvaart en wegvervoer. De deelnemende vakbonden konden zelf ook nog activiteiten organiseren rond een zelf gekozen thema.ACV-Transcom was met een stevige delegatie aanwezig op het ITF-congres en nam deel aan de verschillende bijeenkomsten. We zorgden ook nog voor individuele contacten met collega-syndicalisten, waar we samen mee kunnen werken in de dossiers die ons aanbelangen.De documenten van het congres, waaronder een zeer interessant basisdocument over het thema van wereldwijde crisis naar wereldwijde rechtvaardigheid. Transportwerknemers vechten terug, zijn te vinden op de website www.itfcongress2014.org. Ook de moties en actualiteitsmoties, onder meer over de situatie in Gaza en andere politieke conflicten waaronder werknemers lijden, vind je op die site terug.

  Spoorwegen: al liberalisering wat de klok slaat

  In de sectie spoorwegen kwam de ene na de andere spoorman vertellen over de gevolgen van liberalisering en ook privatisering voor de tewerkstelling, de arbeidsvoorwaarden, de veiligheid en de dienstverlening.

  Nieuw-Zeeland heeft te maken gehad met reorganisatie, liberalisering, privatisering en nu een hernationalisering van de sector. Bij de Britse spoorwegen heeft de liberalisering duidelijk negatieve gevolgen. De doelstellingen werden dan wel positief uitgedrukt (verbetering voor de reizigers), maar blijken niet gerealiseerd te worden. Het is van groot belang om de ervaringen van de spoorvakbonden in de verschillende landen uit te wisselen zodat we van elkaar kunnen leren over de verschillende aspecten, waaronder de veiligheid.We zien opvallende gelijkenissen bij de motieven van de spoorbazen. Volgens hen zijn investeringen onmogelijk door de besparingen bij de overheid en zo is privatisering van het spoor onvermijdelijk. Uiteindelijk blijft het steeds een politieke keuze waarbij er te weinig gekozen wordt voor een duurzaam mobiliteitsbeleid.

  Dokwerkers: samen terugvechten

  Bij de dockers ging de conferentie over union busting, outsourcing en de stijgende automatisatie in de havens.

  De internationale solidariteit staat centraal in de havens. Voorbeelden uit verschillende internationale dossiers tonen dat sterke solidariteit onontbeerlijk is. Voorbeelden uit de VS (US West Coast grain terminal), Kenia (privatisering haventerminals) en Honduras (betere voorwaarden havens) passeerden de revue. Enkel door het verder uitwerken van een sterkere solidariteit onder vakbonden, kunnen we werkgevers aantonen dat we samen terug kunnen vechten, verklaarde secretaris Sharon Jones.De dockers sectie beschikt nu over een database over automatisatie in de havens. Mick Doleman (Maritime Union Australi) benadrukt het belang van het dossier automatisatie: Eerst dachten we dat de automatisatie vooral ging over hogere volumes draaien en om de operationele kosten te reduceren. Nu weten we dat het niet over volumes en kosten gaat. Het gaat erover om werknemers weg te werken, vooral die werknemers die niet akkoord gaan met de baas.Het belang van de Global Network Terminals (GNT) campagne werd nogmaals onderstreept. GNT is de verzamelnaam van grote bedrijven in de havens.

 • 5Strategie

  Er werd gezamenlijk beslist om de volgende vier jaar te werken aan onder andere: een gecordineerde aanpak en samenwerking tussen vakbonden, een nauwe samenwerking tussen transportvakbonden om zo de veranderingen in de industrie aan te pakken, een sterkere samenwerking met zeevarenden om tot een sterkere samenwerking in de Port of Convenience (POC) campagne te komen. Het verder uitbouwen van solidariteit onder werknemers terwerkgesteld in de GNTs. De automatisatie die er enkel is om vakbonden te breken, tegenwerken en ervoor zorgen dat automatisatie positieve voorwaarden voor de werknemers meebrengt.

  Zeevarenden bepalen de koers voor de volgende vier jaar

  Bij de zeevarenden ging vooral de aandacht uit naar de implementatie van de MLC-conventie. Deze conventie uit 2006 gaat nu overal van kracht (in Belgi eind augustus 2014).Deze conventie, een bundel van verdragen die arbeidsomstandigheden moet verbeteren, lost echter niet alle problemen op. Integendeel, de werkgevers uit de sector koopvaardij beschouwen deze conventie als een stap terug. Landen (zoals Belgi) waar eigen caos betere voorwaarden hadden afgesproken, moeten continue een strijd leveren om het reeds verworvene te behouden. De werkgevers willen zich allemaal confirmeren en richten op de MLC-conventie.Voorts duikt er een bijkomend probleem op: steeds meer reders zwaaien met het attest van MLC conform om vakbonden toegang aan boord te verbieden. Hier zullen we gezamenlijk als ITF nieuwe strategien moeten ontwikkelen.Er zijn ook andere problemen: Noorwegen wil met zijn tweede register ook Europese havens gaan bedienen. Als dit doorgaat zullen vele