Essen info oktober 2014

Click here to load reader

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Maandelijks magazine van de gemeente Essen

Transcript of Essen info oktober 2014

 • maandelijks infomagazineoktober 2014 jaargang 41

  Eet Fairlicious in oktoberMaak kans op een biomand of keukenschort

  Nic BalthazarVerander de klimaatverandering!

  Werken dorpscentrum Hoek voor op schemaMan en machine werken onverdroten verder

  Essen pesticidenvrij in 2015Ecologische alternatieven houden Essen onkruidvrij

 • LEVEN

  Info uit het LDC p12

  OCMW bedeelt Belgisch fruit p12

  Weggeefmarkt KVLV p12

  Eet Fairlicious in oktober p13

  Leerlingen Sint-Jozef terug uit Zuid-Afrika p14

  Solidair onbijt tijdens Derdewereldbeurs p14

  WONENBESTUUR

  In de kijker p04

  Kort p06

  Essen verduurzaamt openbare verlichting p07

  Essen pesticidenvrij in 2015 p08

  ANIP goedgekeurd p09

  Snelheidscontroles Huybergsebaan p09

  COLOFONEssen Info is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Essen Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus Oplage: 8.150 ex. Redactieadres: dienst communicatie, Heuvelplein 23, 2910 Essen, T 03 670 01 46, F 03 670 01 55, [email protected], www.essen.be Druk: Vanden Broele Group, Brugge Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen Deze uitgave werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met inkten op plantaardige basis. De papiersoort bestaat voor 60% uit gerecycleerd papier en komt voor 40% uit duurzaam bosbeheer (EU Eco Flower & FSC-gecertificeerd) Coverfoto: Lieve Blancquaert

  Deadline: Gelieve de activiteiten voor de uitgave van november 2014 ten laatste in te leveren op dinsdag 14 oktober 2014 via www.UiTdatabank.be.

  13

  04

  10

  Start plantseizoen p10

  Plantactie voor bewoners weekendzone en woonbos p10

  Twaalf trage wegen krijgen een naam p11

  Verkeersinfo p11

  Wegwijzer p11

  F

  oto

  jasp

  er v

  an t

  ilbu

  rgh

 • Beste Essenaar

  Oktober, het doet mij denken aan de masoogst, de Pompoenstoet in Wildert en aan het maken van mooie wandelingen in de herfstkleurige bossen. Genieten van het landelijke Essen. Het groene karakter van onze gemeente is een absolute troef. Misschien staan we daar soms (te) weinig bij stil. Mensen komen van ver naar Essen om hier te fietsen, een weekendje door te brengen of om gewoon te proeven van ouderwetse gezelligheid. Dat karakter is een belangrijke toeristische voltreffer.

  Maar het groene Essen draagt ook in belangrijke mate bij aan de leef- en woonkwaliteit voor onze eigen inwoners. Laten we ons dan ook inspannen om dit zo te houden!

  Het ruimtelijke ordeningsbeleid zorgt ervoor dat de open ruimte niet verder wordt aangetast en het bomenbestand houden we op peil. Het project Trage Wegen, waar de gemeente al enkele jaren op inzet, wordt meer en meer zichtbaar. Je leest er wat verder in dit blad meer over.

  In dit magazine komen nog enkele andere inspanningen in beeld. De straatverlichting zal duurzamer worden ingesteld. Voortaan zal de gemeente haar openbaar groen onderhouden zonder pesticiden te gebruiken. Pesticiden zijn ongezond en schadelijk. Bijkomend materiaal voor onze groendienst en meer onderhoudsuren moeten ervoor zorgen dat het onderhoud op niveau blijft.

  Een groen Essen is een gezond Essen, en daarmee ook een gelukkig Essen!

  ONTSPANNEN

  V-Day: bevrijdingsfeest in GC zaal Rex p15

  Multimove doet kinderen bewegen p16 Sporten na school met de SNS-pas p16

  p17

  www.esseninbeeld.be p22 Nuttige adressen p23

  Het eerste woordVAN UW BURGEMEESTER

  04

  15

  07

  3 | H

  et e

  erst

  e w

  oord

  in Essen

  F

  oto

  jasp

  er v

  an t

  ilbu

  rgh

 • 4 | I

  n de

  kijk

  er

  Man en machine werken onverdroten verder aan de nodige heraanleg van de

  dorpskern. De werken gebeuren in zones van 100 meter.

 • De inwoners van het dorpscentrum van

  Hoek zullen het geweten hebben. De

  Moerkantsebaan is sinds 20 augustus

  getransformeerd tot n grote bouwwerf. Man

  en machine werken onverdroten verder aan

  de nodige heraanleg van de dorpskern. Goed

  nieuws is dat de werken voorliggen op schema.

  Openbaar domein vernieuwdVanaf caf Bostella tot iets voorbij de Bergsebaan wordt het volledige openbaar domein aangepakt. Dat wil zeggen dat de aannemer riolering aanlegt, de straat van gevel tot gevel openbreekt, dat er nieuwe parkeervakken komen, fietssuggestiestroken, voetpaden, asfalt, noem maar op.

  Werken in zonesDe eerste twee weken van de werken in zo'n zone zijn zeer ingrijpend. Over een afstand van 100 meter wordt de straat dan volledig opengebroken om de riolering te kunnen plaatsen en is voor alle verkeer afgesloten. In oktober zal er vanaf de drempel voor de school tot aan het plein vooral gewerkt worden aan de weg zelf en het aansluiten van de huizen op de riolering.

  Zandfort voorbehouden aan fietsersDe gemeente vraagt aan automobilisten om niet langer door Zandfort te rijden. De omleidingsweg voor autos loopt via Noordeneind, de Hollandsedreef, de Vleetweg en de Spillebeekweg. We merken dat er autos met hoge snelheid door Zandfort rijden terwijl deze omleidingsweg voorzien is voor fietsers. Denk a.u.b. aan de zwakke weggebruiker.

  5 | I

  n de

  kijk

  er

  Werken in dorpscentrum Essen-Hoek liggen voor op schema

  RIOLERINGSWERKEN BEPALEN MOMENTEEL HET STRAATBEELD

  03 690 01 48 [email protected] Meer info?

  F

  oto

  jasp

  er v

  an t

  ilbu

  rgh

 • kORt Online zaalreservatie

  In de septembereditie van Es-sen Info is een kleine fout ge-slopen. Op pagina 8 stond dat de jeugdraad voor de aankoop zorgde van verkeersmaatjes aan de schoolpoorten. Dat moest uiteraard de kindergemeente-raad zijn. Wil jij trouwens deel uitmaken van de kinderge-meenteraad? Neem dan con-tact op met de jeugddienst via [email protected]

  6 | k

  ort

  Ben je actief bij een ontwikke-lingsorganisatie en wil je daar graag mee naar buiten komen? Stel dan je infostand op tijdens de Derdewereldbeurs Bazaar Mundial. De deelnemersverga-dering is op 6 oktober om 19.30 uur in GC de Oude Pastorij. Geef een seintje via 03 670 0156 of [email protected]

  31.454,12Dat is het totale subsidiebudget dat ter beschikking staat voor de werking van de erkende jeugdverenigingen. De pot wordt verdeeld op basis van een puntensysteem waarbij het aantal leden, aantal activiteiten, participatie aan gemeentlelijke activiteiten, deelname aan de jeugdraad, gekwalificeerde monitoren, ... meetelt.

  Rechtzetting

  Derdewereld- beurs

  Nu kan je alle gemeentelijke sportinfrastructuur online re-serveren. Via de website essen.zaalreservatie.be kies je zelf een datum en uur en zie je onmiddel-lijk welke data er beschikbaar zijn. Na je reservatie krijg je steeds een bevestigingsmail. Pas dan kan je gebruik maken van de infrastruc-tuur. Surf snel naar de website!

  Voorlopig rijbewijsLaat je voorlopig rijbewijs niet ver-vallen. Je kan namelijk enkel een nieuw voorlopig rijbewijs krijgen na een wachttijd van drie jaar na de ver-valdatum van het vorig voorlopig rij-bewijs. Je moet ook opnieuw slagen voor het theoretisch examen. Tij-dens de wachttijd van drie jaar kan je wel het praktijkexamen afleggen na 6 uur praktijkles in een rijschool.

 • WIJ ZIJN DE MANNEN DIE DE LAMP (NIET MEER ONNODIG) DOEN BRANDEN

  BESTUUR

  Essen verduurzaamt openbare verlichting

  Op 11 oktober 2014 vieren we de 19de editie van Nacht van de Duisternis. Dan doven verschillende gemeenten de openbare verlichting voor een avond en kunnen inwoners even proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht.

  LichtvervuilingMet de jaarlijkse campagne zetten Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (VVS) de impact van lichtvervuiling in de kijker want er wordt te veel en verkeerd verlicht.

  We kunnen best met minder verlichting, zonder aan veiligheid in te boeten.

  GezondheidsproblemenEven vaak wordt de verlichting naar boven de hemel in gestraald. Met alle gevolgen van dien: te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en tot ge-zondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme van planten en dieren lijdt eronder. Bovendien is een te fel ver-lichte nacht een enorme energieverspil-ling. Doen jullie mee op 11 oktober?

  Licht uit om 23.00 uurDe gemeente heeft het energierapport kritisch onder de loep genomen en volgt een aantal aanbevelingen:

  De gemeente heeft de intentie om zoveel mogelijk verlichtingspalen af te stemmen op zone 2 (dus enkel tijdens piekmomenten).

  Het uurschema wordt aangepast: de straatverlichting dooft anderhalf uur vroeger dan nu, om 23.00 i.p.v. 0.30 uur.

  Op sommige strategische locaties en kruispunten in Essen blijven de lichten om veiligheidsredenen s nachts doorbranden.

  Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling al ingaat vanaf de overgang van het huidige zomeruur naar het winteruur, op zondag 26 oktober. De aanpassing betekent voor de gemeente al snel een besparing van ca. 25.000 euro per jaar.

  Goed voorbeeldEen meer efficinte afstelling van de open-bare verlichting is slechts n aspect van de verduurzaming die Essen nastreeft. Als lokale overheid wil/moet de gemeente

  Uit een doorlichting van de openbare

  straatverlichting in Essen, blijkt dat

  de lampen op heel wat plaatsen

  onnodig lang branden. Mits een

  betere afstemming van de 3.145

  verlichtingspalen die onze gemeente

  telt, kunnen we jaarlijks al snel 25.000

  euro besparen. tegelijkertijd springt

  het bestuur spaarzamer om met licht

  en energie.

  AfschakelplanHet energiedebat in Vl