Essen info september 2015

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Infomagazine van de gemeente Essen

Transcript of Essen info september 2015

 • maandelijks infomagazineseptember 2015 jaargang 42

  Het Zesde MetaalTopoptreden op 12 september in GC zaal Rex

  Werkgroep archeologieGratis lezing op 15 september

  Hoek krijgt dorpshuis met cafCaf Hoek City krijgt waardige vervanger

  Belbus verdwijnt uit EssenGemeente benadrukt belang van alternatief

  BIJGEVOEG

  D:

  AANBOD

  CURSUSSEN

  TATTELJEE

  2015-2016

 • LEVEN

  Programma Tatteljee p11

  Muzarto: dans nu officieel erkend p15

  Gratis proefles tekenacademie p15

  Info uit het LDC p16

  Essen behaalt twee fairtradesterren p16

  woNENBESTUUR

  In de kijker p04

  Kort p06

  Belbus verdwijnt p07

  wijziging tarieven containerpark p07

  werkgroep archeologie p08

  Nieuwe bomen Rouwmoer p08

  COLOFONEssen Info is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Essen Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus Oplage: 8.150 ex. Redactieadres: dienst communicatie, Heuvelplein 23, 2910 Essen, T 03 670 01 46, F 03 670 01 55, info@essen.be, www.essen.be Druk: Vanden Broele Group, Brugge Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen Deze uitgave werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met inkten op plantaardige basis. De papiersoort bestaat voor 60% uit gerecycleerd papier en komt voor 40% uit duurzaam bosbeheer (EU Eco Flower & FSC-gecertificeerd)

  Deadline: Gelieve de activiteiten voor de uitgave van oktober 2015 ten laatste in te leveren op dinsdag 8 september 2015 via www.UiTdatabank.be.

  17

  08

  10

  Bospakketactie p09

  Verkeersinfo p09

  Verkeerstip p09

  Veiliger fietsen dankzij werken p10

  Tonnagebeperking in Bremakker p10

  F

  oto

  pie

  ter

  verh

  aeg

  he

 • Beste Essenaar

  Voor velen onder ons is de vakantie voorbij. De batterijen zijn opgeladen, opnieuw tijd voor meer regelmaat. Tijd ook om een nieuw evenwicht te vinden, tussen vrije tijd en school, tussen gezin en job enz.

  Evenwicht. Als burgemeester zou ik dat woordje steeds met hoofdletters willen schrijven. Misschien nog meer dan in een gezin, is het de job van een bestuurder om steeds op zoek te zijn naar evenwicht. Enkele voorbeelden maken dat zeker duidelijk.

  op het vlak van gemeentelijke financin moeten we een gezond evenwicht vinden tussen investeringen en schulden die je daarvoor aangaat. of nog: het gemeentebestuur moet enerzijds efficint besturen, wat soms snelle beslissingen vereist, maar anderzijds moet er voldoende openheid van bestuur zijn. Ander voorbeeld: we moeten enerzijds de wetten doen naleven, maar anderzijds moet er in de toepassing van de wetgeving genoeg ruimte zijn om het gezond verstand te laten meespelen.

  Het vinden van een evenwicht is soms niet eenvoudig. Tijdens de vakantiemaanden maken we dat vooral mee bij dorpsfeesten. wat goede muziek is voor de feestvierder, is voor een gebuur misschien wel hinderlijk lawaai. Dikwijls volstaat enig inlevingsvermogen om elkaars standpunt te begrijpen. Een gemeend dankwoordje doet ook veel!

  Dat brengt mij bij de gelegenheid om vanuit het gemeentebestuur Dank U te zeggen. Dank aan al de organisatoren om van Essen een levendige gemeente te maken, en dank aan de buurtbewoners voor het begrip voor enige overlast.

  oNTSPANNEN

  Nieuwe procedure werkingstoelage verenigingen p17

  Sportdag 50-plussers p17

  Essen in Beeld p22

  Nuttige adressen p23

  Het eerste woordVAN Uw BURGEMEESTER

  08

  19

  3 | H

  et e

  erst

  e w

  oord

  in Essen

  08

  p18

 • 4 | I

  n de

  kijk

  er

  De lokale verenigingen kunnen nog altijd terecht in het dorpshuis om er

  vergaderingen te houden of activiteiten te organiseren. En als ze iets willen drinken, zijn ze welkom in het caf.

 • Caf Hoek City is niet langer, leve het dorpshuis! Een nieuwbouwproject betekende het einde van caf Hoek City. Uitbater Tom Sanders zocht met de gemeente naar een oplossing. Het voormalige jongensschooltje, eigendom van de gemeente, wordt nu omgebouwd tot een dorpshuis met caf. Een opluchting voor de verenigingen en inwoners van Hoek.

  ThuisbasisMet het verdwijnen van caf Hoek City dreigden heel wat verenigingen en jongeren hun thuisbasis te verliezen. Tom Sanders (33) baatte het caf uit maar was niet de eigenaar. Zijn oog viel op het voormalig jongensschooltje, dat als gemeenschapscentrum diende. Het is de ideale plek om het caf in voort te zetten.

  Gemeente verlegt petanquebaanTom sloot met de gemeente een contract af van negen jaar en is hard aan het werk om er een mooi dorpscafeetje mt terras van te maken. Een lokaal blijft in gebruik door de KLJ. Andere lokale verenigingen kunnen in overleg met Tom gebruik maken van de lokalen van het dorpshuis. Zoals je op de foto kan zien, verlegt de gemeente de petanquebaan zodat je dit leuke spel nog steeds kan spelen.

  Opening in septemberTom is hard aan het werk om het dorpshuis te openen, waarschijnlijk al op zondag 13 september. Hij is blij dat de voetbalploeg, de duivenmelkers, de visclub, de carnavalsvereniging enzovoort straks terug een thuisbasis hebben. Daarvoor moet er eerst nog veel gewerkt worden. Er moeten nieuwe deuren in, het terras moet worden aangelegd, de opslagruimte moet in orde worden gemaakt

  Hoek leeftEssen-Hoek bewijst geen slaapdorp te zijn. wie weet, wordt het, net als het Eilandje in Antwerpen, de plek om in de toekomst te wonen? Met een goede fietsverbinding, een nieuwe dorpskern, een nieuw speelplein en heel wat nieuwbouwprojecten zou dat wel eens kunnen. Bovendien krijgt de begraafplaats een transformatie tot begraafpark. Vergeet niet het actieve verenigingsleven en de rommelmarkt op 13 september.

  5 | I

  n de

  kijk

  er

  Jongensschooltje tapt uit een ander vaatje

  HoEKS DoRPSHUIS THUISHAVEN VooR VERENIGINGEN

  Tom Sanders 0498 84 50 68

  Meer info?

 • kORT Zitdag pensioenen afgeschaft

  Bijna alle scholen in Essen doen op vrijdag 18 september mee aan de Strapdag. De Strapdag moe-digt scholen, kinderen en ouders aan om op een duurzame manier naar school te gaan. De gemeente steunt elke school met de aankoop van campagnemateriaal voor een bedrag van 50 euro. Kijken jullie op 18 september extra uit voor de zwakke weggebruikers?

  6 | k

  ort

  In het bestuur van vzw Kobie zijn drie plaatsen vacant. De vzw organiseert allerlei culturele ac-tiviteiten in onze gemeente om Essenaren dichter bij elkaar te brengen. Kandidaten bezorgen voor 28 september hun motive-ring aan Gaston Van Tichelt, de voorzitter van vzw Kobie. Dat kan via burgemeester@essen.be.

  Udae nulpa diam ne corion net ut volorro ribeatiore vellendi aut quamus, conseque num ulparchillam nemoluptibus nonecto dolupta epererorem debitia dolupis plicienis doluptam quatus moluptaspiet ut doluptas que doluptur? Fere necestiorro inture volupita sam de pa dunt invenis maiore simolore peris sim et aut licit illitatur, tesecte la quiaeri optatia ndanima evellam es aut que rereper chillab orrorum venia simetur remolor eperfera sum etus veles sequam, quatur? Iquasin ctiamenis entur, cum quiam quasinte volorep eriandit quiaercimi, sum quiaerum int vit omnis dictotatem eos eat dolore, consequam, tem aut volut quae nam niet dolore omnis ma que non parum consequae volupta expedis repudan dentint pratius-cita quasserum et delestiur simperfero imperum et aut ero qui te et quidigendio. Ut est, officias dolor as inus doleserate consecaeris dolore, sequas idus sanihilit esequibus ressimus int excerer ovitatia vero blaut pore im quaecus aspicie nissequis rerum et quis vit ulparioria que cus eiunt officta dolorat.

  cate

  gori

  e

  20

  ???dag

  ??/??/13 Plaats

  ??.?? uur

  ?

  BLaBLaBaism BLaBLaBLaIpsum res sus. Uptati sam sam

  16%Het PMD-residu, dat is de som van al het verkeerd gesorteerd PMD, bedraagt in onze regio meer dan 16%. In september gaan jobstudenten op pad om zakken te controleren. Ze feliciteren je als je juist sorteert, of bellen aan als je een fout hebt gemaakt. Met deze positieve PMD-actie proberen we ng beter te sorteren.

  Strapdag op 18 september

  vzw Kobie zoekt enthousiaste bestuursleden

  De Rijksdienst voor Pensioenen schaft vanaf 1 oktober 2015 haar maandelijkse zitdag in het lokaal dienstencentrum af. Met vragen over je pensioen kan je terecht op de gratis pensioenlijn 1765, het online pensioendossier mypensi-on.be, de site www.rvp.fgov.be of in de gewestelijke kantoren.

  Samenaankoop groene energieSchrijf je via www.samengaan-wegroener.be tot 6 oktober in voor de samenaankoop groene energie. Ben je niet zo handig met de computer, dan helpt de milieudienst je in september tij-dens de openingsuren met jouw inschrijving. Er is op dinsdag 8 september om 13.30 uur ook een zitdag in LDC 't Gasthuis. Neem je laatste jaarafrekening mee.

 • Samenaankoop groene energie

  BESPARINGEN BIJ DE LIJN TREFT BELBUS

  Belbus Essen - kalmthout - Wuustwezel verdwijnt

  gezien de omvang van de opdracht.

  Belbussen weinig gebruiktUit intern marktonderzoek van De Lijn blijkt dat sommige belbussen zeer weinig worden gebruikt. Het gaat om de belbus Geel - Mol, de belbus Hoogstraten en de belbus Essen - Kalmthout - wuustwezel. De kostendekking van deze bussen is zeer laag: tussen 0,5% en 1%. De opleg per instapper bedraagt tussen 30,00 en 60,00 euro.

  Enkele tarieven op containerpark ondergaan wijziging

  Op zoek naar alternatiefondanks de belofte van De Lijn om mee te zoeken naar een alternatief, is hier tot nu toe geen actie ondernomen. Het gemeentebestuur spoort De Lijn aan om alsnog een oplossing aan te bieden. De gemeente kan op eigen i