Essen info februari 2015

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Maandelijks informatiemagazine van de gemeente Essen.

Transcript of Essen info februari 2015

 • maandelijks infomagazinefebruari 2015 jaargang 42

  't Is die van os Essen staat weer in het teken van carnaval

  Muzarto laat kunst (k)linken Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs

  Lonka-site verrijst uit zijn asStartschot voor nieuwe woonwijk in hartje Essen

  Megaproject Over d'AaKom de plannen inkijken op 11 februari

 • LEVEN

  DKO: Muzarto laat kunst (k)linken p11

  Info uit het LDC p12

  Dag Buitengewoon Kind: vrijwilligers gezocht! p12

  Steun Peruaanse boeren met kopje koffie p12

  wONENBESTUUR

  Lonka verrijst uit as p04

  Kort p06

  Proefproject in watermolenstraat p07

  Project Over d'Aa p08

  Herstel in Grenspark p08

  Essen-Hoek krijgt buurtspeelpleintje p08

  COLOFONEssen Info is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Essen Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus Oplage: 8.150 ex. Redactieadres: dienst communicatie, Heuvelplein 23, 2910 Essen, T 03 670 01 46, F 03 670 01 55, info@essen.be, www.essen.be Druk: Vanden Broele Group, Brugge Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen Deze uitgave werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met inkten op plantaardige basis. De papiersoort bestaat voor 60% uit gerecycleerd papier en komt voor 40% uit duurzaam bosbeheer (EU Eco Flower & FSC-gecertificeerd) Coverfoto: Jasper Van Tilburgh

  Deadline: Gelieve de activiteiten voor de uitgave van maart 2015 ten laatste in te leveren op maandag 9 februari 2015 via www.UiTdatabank.be.

  14

  04

  09

  Bouwplannen? Laat geen premies liggen! p09

  Project Smeyershof: 26 appartementen p09

  Ook voor relifwijziging is vergunning nodig p10

  Verkeersinfo p10

  wegwijzer p11

  F

  oto

  co

  nd

  om

  iniu

  m

 • Beste Essenaar,

  In dit magazine lees je maandelijks welke werken er in Essen op stapel staan, over een nieuwe Vlaamse subsidie, over de normen rond ruimtelijke ordening, enzovoort. Achter al dit nieuws steekt er veel werk. En meestal heeft dat werk te maken met het juridische kader. Het grote project van de herinrichting van de watermolenstraat en Over dAa bijvoorbeeld. Hoe breed het voetpad moet zijn, het fietspad en de weg. De Vlaamse overheid heeft dat allemaal tot op de centimeter geregeld. Hetzelfde met de Vlaamse energiesubsidies. Of de normen die de gemeente moet respecteren om lessen in te richten bij Muzarto. En de wetten die bepalen wanneer je al dan niet een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, beslaan een heel boek. Om nog maar te zwijgen over allerlei procedures die voor van alles en nog wat moeten gevolgd worden.

  Laat ons maar gerust stellen dat ons land, en dus ook onze gemeente, een inflatie kent van regelgeving.

  Zelf vind ik dat we het best met wat minder zouden kunnen doen. wat meer vertrouwen geven aan het gezond verstand, zou niet slecht zijn. Ik weet het wel, regels zijn er omdat de samenleving nu eenmaal complexer in elkaar zit dan vroeger. En eveneens om te vermijden dat er met twee maten en gewichten wordt gewerkt. En toch, wat meer maatwerk zou niet slecht zijn. Het is trouwens de gemeente die het best in staat is om situaties op maat te beoordelen. Gewoon omdat de gemeente veel dichter bij de burger staat dan elke andere overheid.

  ONTSPANNEN

  Kunstenfestival 2016: verbroeder jij mee? p13

  Data speelpleinen p13 Kleuterkriebels met oma en opa p13

  p14

  Essen in beeld p18

  Nuttige adressen p19

  Het eerste woordVAN Uw BURGEMEESTER

  04

  16

  3 | H

  et e

  erst

  e w

  oord

  in Essen

  F

  oto

  co

  nd

  om

  iniu

  m

  07

  Fo

  to R

  ud

  i Sm

  ou

  t

 • 4 | I

  n de

  kijk

  er

  Er komen appartementen, eengezinswoningen, een nieuwe Carrefour Market en een buurtpleintje, alsook een onder- en bovengrondse parkeerruimte. De gemeente en de bouwheer zullen de overlast voor de buurtbewoners tot een

  minimum beperken.

  Waar vroeger de oude karamellenfabriek van Lonka stond

  (buurt nollekensstraat), verrijst straks een hedendaags vernieuwingsproject. Vanaf 1 februari 2015 zal de geplande

  woon- en winkelwijk in het centrum van Essen gaandeweg vorm krijgen,

  met zo min mogelijk overlast voor omwonenden en voorbijgangers.

 • De voormalige karamellenfabriek van Lonka

  krijgt een totale transformatie. In februari start

  vastgoedontwikkelaar Condominium met de

  bouw van een nieuwe Carrefourvestiging en 48

  appartementen boven en naast de winkel.

  Nieuwstraat gevrijwaard van werfverkeerHet werfverkeer krijgt toegang tot de bouwplaats via de Ringweg, de Nollekensstraat, de Rietstraat en het Smeyerspad. De nu al drukke Nieuwstraat wordt zo gespaard van zwaar verkeer. De gemeente en de bouwheer zullen de overlast voor de buurtbewoners tot een minimum beperken.

  Voldoende parkeergelegenheidEr wordt rekening gehouden met de leefomgeving. Zo komt er een buurtpleintje, alsook een onder- en bovengrondse parkeerruimte. De nieuwe parking is voor een groot stuk publiek toegankelijk en helpt de parkeerdruk op de omgeving te verlagen. Bovendien worden nieuwe bewoners verplicht een ondergrondse parkeerplaats aan te kopen.

  Carrefour blijft geopendDe huidige Carrefour Market krijgt een andere locatie, maar blijft gewoon open tot het nieuwe gebouw iets verderop helemaal afgewerkt is. In een tweede en derde fase plant de ontwikkelaar een woonerf met 27 eengezinswoningen en mogelijk een sociaal koop- of huurproject. Of hoe een mistroostige industriesite weer helemaal tot leven wordt gewekt en een eigentijdse invulling krijgt.

  5 | I

  n de

  kijk

  er

  Eerste spadesteek voor nieuwe woonwijk in hartje Essen

  OUDE LONKA- SITE VERRIJST VANAF 1 FEBRUARI wEER UIT ZIJN AS

  c

  on

  do

  min

  ium

  03 690 01 43 ruimtelijkeordening@essen.bewww.woneninkaramel.be

  Meer info?

 • kORt Topnamen

  Januari was een maand met veel wind en regen. De bermgrachten en duikers kregen heel wat boom-afval en water te slikken. we doen een warme oproep aan Essenaars om de grachten mee proper te houden. Als er in de gracht naast je huis een tak ligt, haal die er dan uit. Voor grotere problemen mag je altijd de gemeente contacteren.

  6 | k

  ort

  Gooi kapotte voorwerpen niet zomaar weg! Vaak zijn ze na een eenvoudige reparatie weer per-fect bruikbaar. In Tatteljee, Sint-Antoniusplein 1, staat op zater-dag 31 januari 2015 een team van vrijwilligers tussen 14.00 en 16.00 uur klaar om samen met jou klei-ne herstellingen uit te voeren aan je elektrische apparaten, compu-ters, fietsen, kleding, meubels, speelgoed,

  18.407Op 1 januari 2015 telde Essen 18.407 inwoners. Dat zijn er 168 meer dan vorig jaar. De stijging komt overeen met de verwachte bevolkingsgroei. Er overleden spijtig genoeg 129 dorpsgenoten. Gelukkig werden er ook 217 nieuwe Essenaartjes geboren. In het jaar 2035 verwachten we met 21.594 inwoners te zijn.

  Hou je gracht proper

  Repair Caf

  Vic en Noor waren in 2014 de populairste babynamen in onze gemeente. In 2013 gaven ouders nog de voorkeur aan Stef en Ma-rie. Foute namen zoals Qut, Fokje of Bikkel zaten er, zoals in Neder-land wel het geval was, niet bij. De populairste mannennaam in onze gemeente blijft Jef of Jos, een af-geleide van Jozef of Josephus. Bij vrouwen is dat Maria. De meest voorkomende familienaam is nog altijd Nelen.

  Cultureel aanbod 2015Nu 2015 goed en wel gestart is, presenteert vzw Kobie zijn nieu-we programmabrochure. De on-dertussen gekende categorien film - muziek - toneel - evene-ment zijn weer netjes ingevuld. Haal snel je exemplaar bij de bib, de VVV of de Vrijetijdsbalie. Of nog beter: bekijk de online versie op www.essen.be/cultuur.

 • BESTUUR

  PROEFPROJECT MOET VERKEERSSTROOM IN HET CENTRUM VAN ESSEN VERBETEREN

  Vanaf 18 februari wijzigt de verkeerssituatie grondig in de Watermolenstraat. Gedurende zes weken zal het verkeer telkens om de veertien dagen anders moeten rijden. Zo onderzoekt het gemeentebestuur welke verkeerssituatie het beste is.

  Te veel zwaar verkeerDe watermolenstraat en het Heuvelplein zijn druk bezochte straten. Het grootste probleem is dat er, ondanks de verbodsborden met tonnagebeperking tot 3,5 ton, te veel zwaar verkeer rijdt in beide straten. De straten zijn op sommige plaatsen erg smal en niet voorzien op zwaar verkeer. De grote hoeveelheid aan autos brengt de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar. De bedoeling is om meer verkeer via de Kapelstraat en de Ringweg richting Horendonk te doen rijden. Nu zijn er te veel opstoppingen door autos die in en uit het Heuvelplein proberen te rijden. Bovendien willen we het Heuvelplein veiliger maken voor fietsers.

  EnkelrichtingZes weken lang zal de situatie in de watermolenstraat en het Heuvelplein dus anders zijn. Om de twee weken zijn er andere verkeersregels. De eerste veertien dagen is er eenrichtingsverkeer mogelijk van de Ringweg richting kruispunt Kapelstraat en Heuvelplein. In week drie en vier keren we

  03 670 01 48 openbarewerken@essen.be

  Meer info?

  Op woensdag 11 februari houdt het gemeentebestuur een eerste kennismakingsavond over de heraanleg van de Watermolenstraat en Over dAa. Het megaproject is nog niet voor dit jaar, maar de scenarios voor een andere en betere weg naar Horendonk liggen wel al op de plank.

  Parochiezaal HorendonkDe bewoners van de watermolenstraat en Over dAa krijgen voor deze kennismakingsavond een uitnodiging in de bus. Elke Essenaar is trouwens tussen 19.00 en 21.00 uur welkom in de parochiezaal van Horendonk, Dreveneind 2. Het gemeenteb