Heuvelland Info oktober 2016

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  254
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Heuvelland Info oktober 2016

 • Heuvelland info124

  OKTOBER 2016 DRIEMAANDELIJKS

  Forum Vrije Tijd

  Compostactie

  Computercursus senioren

  Seniorenfeest

 • 2

  Nieuwe openingsuren postkantoor Heuvelland

  Algemeen

  Openingsuren van gemeentediensten

  Openingsuren van het gemeentehuisBergstaat 24Ma-Vr: 9u-12uDi: 15u-19uGesloten op 31 oktober, 1, 2 en 11 november en op 26 december

  Openingsuren bibliotheekSchoolstraat 12aWo: 13u30-18u30Vr: 16u-20uZo: 9u30-12uGesloten op 2 en 11 november en op 25 december

  Openingsuren toerismePolenlaan 1Ma tem zat: 9u30-12u en 13u-17uZon- en feestdagen: 10u-16uVanaf 16 november Ma tem zat: 9u30-12u en 13u-16uZon- en feestdagen: gesloten

  Containerpark Heirweg 24Ma en Wo: 13u30-18uZa: 9u-15uGesloten op 2 november en op 26 december. Op zaterdag 24 en 31 december is het containerpark gesloten vanaf 12u.Opgelet: de laatste bezoekers worden een kwartier voor slui-tingstijd toegelaten op het containerpark. Hou er rekening mee!

  Nieuwe openingsuren postkantoorHeuvelland

  Het postkantoor Heuvelland, Bergstraat 18A in Kemmel, heeft nieuwe openingsuren: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9u30 tot

  12u30 dinsdag van 15u tot 19u en op zaterdag van 9u30 tot 13u

  Onderhoud landelijke wegenOp de meerjarenplanning van de gemeente Heuvelland is een aanzienlijk bedrag voorzien voor het onderhouden van landelijke wegen op ons grondgebied. Tijdens de volledige legislatuur van 6 jaar voorziet het beleid hiervoor 900.000.In 2014 werden de Wulvergemstraat, de Schomminkelstraat, de Molenstraat, de Zwarte Molenstraat, de Lindestraat en ook de Sint Machutusweg reeds aangepakt.

  In april 2016 werd de Poperingestraat vernieuwd. In het najaar komen volgende straten nog aan de beurt:

  Komenstraat (in samenwerking met stad Komen) Pont Malletstraat Waterputstraat Groenestraat Ammaniestraat Verlorenhoekstraat Koenraadstraat Kattekerkhofstraat

  In 2018 is dan nog een project van 300.000 gepland. De stra-ten die in dit dossier aan bod komen, zullen dan via de website bekendgemaakt worden.

  Glasbollen in Heuvelland

  Toegelaten Flessen, fl acons en bokalen

  in doorzichtig glas

  Niet toegelaten Deksels en doppen Hittebestendig glas, waaronder ovenschotels en kookplaten Porselein, aardewerk, stenen kruiken, keramiek, terracotta Opaalglas Glazen of kristallen vaatwerk Vlak glas zoals ruiten en spiegels Gloeilampen en tl-lampen

  Algemene opmerkingen: Maak de fl essen, fl acons en bokalen helemaal leeg vooral-

  eer u ze in de glasbol gooit. Gooi doorzichtig wit glas en doorzichtig gekleurd glas in het

  juiste compartiment van de glasbol. Volg hiervoor de aanwij-zingen op de glasbol.

  Respecteer de rust van de buurtbewoners en gooi uw glas-afval alleen in de glasbol tussen 8u en 20u.

  Laat geen ander afval (plastic zakken, kartonnen dozen) ach-ter in de buurt van de glasbol. Sluikstorten is strafbaar en u riskeert een zware geldboete.

  Waar vindt u de glasbollen? De Klijte in de Reningelsstraat (nabij kerkhof) Dranouter in de Lettingstraat Kemmel in de Reningelststraat (op 100 m van kruispunt

  Pingelarestraat en Reningelststraat richting De Klijte) Loker in de Kemmelbergweg (parking achterkant Kerk) Nieuwkerke in de Bloementuil Westouter in de Poperingestraat 36 B (oud brandweer-

  arsenaal) Wijtschate in de Kapelaniestraat (kruispunt Kapellerie

  Hospicestraat) Wulvergem in de Sint-Kwintensstraat nabij spaarbekken Ook op het containerpark staan enkele glasbollen opgesteld.

 • Uit de gemeenteraad

  3

  Projecten in het najaar 2016 De uitbreidingswerken aan de begraafplaats langs de Nieuw-

  straat in Kemmel zijn half september van start gegaan. Onder voorbehoud worden deze werken voltooid tegen de zomer 2017. Aannemer is Dewulf uit Boezinge.

  Op de Markt Nieuwkerke en op een deel van de Dries in Kemmel wordt de voegvulling van de kasseiverharding vernieuwd om zo het onkruid te beheersen. Aannemer is Seru uit Veurne.

  Warande: begin oktober starten de restauratiewerken aan de daken van het gemeentehuis. Voor deze werken zijn 200 werkdagen voorzien in 3 fasen uit te voeren. Aannemer is Desodt uit Ieper.

  Omgevingsaanleg kasteelpark De Warande: deze werken zijn gestart begin september en lopen over een periode van 240 werkdagen. Aannemer is Dewulf uit Boezinge.

  Kruisabelestraat: in samenwerking met de Provincie West-Vlaan-deren wordt een proefproject actieve wegmarkering opgestart in de verschillende bochten van de Kruisabele straat. Er komen modules met ledverlichting in het wegdek en ook een nieuw type van multi-dot-markering wordt uitgezet. Hiervoor zal de Kruisabelestraat tijdelijk afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Aannemer is Verfaillie uit Zillebeke, Intertraffi c Systems uit het Nederlandse Haarlem is leverancier van de ledmodules. Plaatsing gebeurt in eigen beheer door de Technische Dienst.

  Alle projecten zijn mee op te volgen via de Heuvellandse website. Er zullen regelmatig updates van de werken in uitvoeringsfase verschijnen via de wekelijkse nieuwsbrief.

  Gemeenteraad van 27 juni 2016De gemeenteraad vergaderde op maandag 27 juni een laatste keer voor het zomerreces. Raadslid Dirk Baekelandt was veront-schuldigd.

  Jaarrekening OCMW 2015De OCMW-raad van Heuvelland stelde op 26 mei de jaarrekening 2015 vast. De rekening sluit af met een gunstig resultaat op kasbasis van ruim 1.600.000 en een positieve autofi nancierings-marge van bijna 400.000. De gemeenteraad nam hiervan akte.

  Gemeentelijke basisschool De ZafantTraditioneel moet de gemeenteraad als inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool voor aanvang van het volgende schooljaar enkele besluiten goedkeuren. Deze keer werden de afspraken rond personeelsbeleid van de scholengemeenschap, het schoolreglement en het lestijdenpakket 2016-2017 unaniem goedgekeurd.

  Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) DranouterIn de zitting van april laatstleden legde de raad het RUP Dranouter defi nitief vast. Zowel de Bestendige Deputatie West-Vlaanderen als de Vlaamse Regering hadden dit besluit geschorst omdat het RUP de mogelijkheid voorzag om in een voormalig hoevegebouw andere economische activiteiten mogelijk te maken. Om te

  vermijden dat de volledige procedure van het RUP moet her-nomen worden, legde de raad het RUP opnieuw defi nitief vast waarbij de gewraakte site uit het plangebied wordt weggelaten. Dit gebeurde unaniem

  Bekrachtiging collegebesluitenOmwille van hoogdringendheid keurde het college op 8 juni een erfdienstbaarheid goed voor de aanleg van nutsleidingen langs de Dikkebusstraat en op 15 juni de gewijzigde bijdrage aan Hulpverleningszone Westhoek (verlaging met 24.500). De raad bekrachtigde deze besluiten met algemene stemmen.

  Aanvullend verkeersreglement Planciusplein DranouterOp het Planciusplein in Dranouter wordt een zone voor kort parkeren ingevoerd ter hoogte van huisnummer 4. De raad ging hiermee eenparig akkoord.

  Festival Dranouter 2016Voor het jaarlijkse Festival Dranouter keurde de raad het bij-zonder nood- en interventieplan goed, evenals enkele tijdelijke politiereglementen waarin onder meer bepalingen opgenomen zijn over de voorwaarden waaraan de tijdelijke camping moet voldoen, bewaking, gebruik van openbaar domein enzovoort. De politiereglementen werden unaniem goedgekeurd.

  Ruimtelijk uitvoeringsplan DranouterDe gemeente heeft voor Dranouter een RUP opgemaakt. Dit RUP is op 27 juni 2016 defi nitief vastgesteld. De volledige plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis de Warande, Bergstraat 24, Kemmel in bureau 14. De plannen kunnen ook op de website van de gemeente geraadpleegd worden.

  8

  11

  21

  9

  7

  13

  6

  1415

  4

  7

  12

  10

  5

  3

  =

  =

  =

  =

  = == =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  I I

  I

  II

  I I

  I

  I

  II

  I

  I

  II

  I

  I

  I

  I

  I

  k

  k

  k

  P(

  P(

  k#

  #

  #

  #

  ##

  #

  #

  #

  #

  ##

  #

  #

  #

  #

  #

  #

  II

  II

  II

  II

  II

  IIIIII

  II

  II

  ")>>

  >

  (8

  (5

  (5

  (1

  (1

  (5

  (2

  (2

  (1

  (2

  (1

  (5

  (3

  (2

  (2

  (2

  (2

  (5

  (7

  (1

  (2

  (2

  (6

  (7

  (2

  (1

  (4.1

  (4.2

  (4.3

  (2

  (5

  (5

  (7

  (5

  (2

  (2

  (1

  (7

  Baroeneput

  Letting

  straat

  Kruisabelestraat

  Dikkebusstraat

  Zwar

  tem

  olen

  stra

  at

  Dranouterstraat

  Koudekotstraat

  Victoriastraat

  Baroeneput

  Dranouterstraat

  Baroe

  neput

  Vict

  oria

  stra

  at

  Planciusp

  lein

  het ontwerp RUP is gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 28 september 2015

  zegel der gemeente

  de secretaris, de voorzitter

  legende

  ligging op topografische kaart (bron: NGI) schaal 1:10.000

  datum aanpassing | fase

  tekenaar

  onderlegger

  datum opname BT

  disclaimer

  datum aanpassing | fase

  procedure

  bron: GRB dd. 27-01-2014

  de ontwerper is niet verantwoordelijk voor de absolute ligging van de planelementende nauwkeurigheid van de kaart wordt bepaald door de kwaliteit van de brongegevens

  0 25 50 m

  1:1.500Schaal

  op te heffen verkavelingen 1:3.000

  KDM

  10/04/2014

  het college van burgemeester en schepenen verklaart dat het ontwerp RUP voor eenieder ter inzage heeft gelegen van 23 oktober 2015 tot 22 december 2015

  ze