Essen Info maart 2015

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Maandelijks infomagazine van de gemeente Essen.

Transcript of Essen Info maart 2015

 • maandelijks infomagazinemaart 2015 jaargang 42

  't KabaskeSociale kruidenier helpt armoede bestrijden

  Brandweerzone RandEn zone, betere dienstverlening

  Gemeente Essen bant pesticidenKies jij ook voor een milieuvriendelijke aanpak?

  Op 20 maart is het WereldwaterdagWees solidair en bespaar water met onze tips

 • LEVEN

  Schrijf je kind in voor volgende schooljaar p13

  Baliemedewerker Vrije Tijd gezocht p13

  Info uit het LDC p14

  't Kabaske strijdt tegen armoede p14

  woNENBESTUUR

  In de kijker p04

  Kort p06

  Essen gaat pesticidenvrij p07

  Dien je ongeldige parkeerkaart in p08

  Vraag je Kids-ID aan p08

  Brandweerzone Rand p09

  COLOFONEssen Info is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Essen Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus Oplage: 8.150 ex. Redactieadres: dienst communicatie, Heuvelplein 23, 2910 Essen, T 03 670 01 46, F 03 670 01 55, info@essen.be, www.essen.be Druk: Vanden Broele Group, Brugge Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen Deze uitgave werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met inkten op plantaardige basis. De papiersoort bestaat voor 60% uit gerecycleerd papier en komt voor 40% uit duurzaam bosbeheer (EU Eco Flower & FSC-gecertificeerd) Coverfoto: Jasper Van Tilburgh

  Deadline: Gelieve de activiteiten voor de uitgave van april 2015 ten laatste in te leveren op dinsdag 10 maart 2015 via www.UiTdatabank.be.

  14

  04

  12

  Huisvuil niet welkom op het containerpark p10

  Spoel geen natte doekjes door p10

  Parkeergedrag in kaart p11

  Verkeersinfo p11

  wereldwaterdag p12

  Essense beken p12

  F

  oto

  Un

  iceF

 • Beste Essenaar,

  Al dikwijls hebt u kunnen lezen wat er allemaal te doen is in het Lokaal Dienstencentrum. En dikwijls wordt er nieuws gebracht uit de vele seniorenverenigingen die onze gemeente rijk is. Zodoende merken we dat de senioren alles behalve een uitgerangeerde groep is, integendeel! Denk maar aan de omas en opas die op hun kleinkinderen passen of zelfs gemachtigde opzichter zijn.

  D senior bestaat uiteraard niet. De ene is gezond, de andere iets minder. De ene is er 65, de andere is 95 jaar jong. Maar n ding staat vast: als gemeente moeten we inzetten op deze ruime doelgroep. Trouwens, de groep senioren zullen in belang alleen maar toenemen. over twintig jaar zullen er in onze gemeente honderden tachtigplussers meer wonen dan vandaag.

  Daar moeten we op inspelen. En dikwijls op dezelfde domeinen als bij het jeugdbeleid: een verkeersveilige leefomgeving belangt immers iedereen aan. Hetzelfde geldt voor een bloeiend verenigingsleven. En nog iets: goed begaanbare voetpaden zonder hindernissen, ook daar moet op ingezet worden.

  De volgende jaren investeert het oCMw in een nieuwe handicar en in de bouw van een nieuw Lokaal Dienstencentrum. Aanvullend aan het verenigingsleven is het LDC in korte tijd een sterk merk geworden waar senioren de weg naar vinden. En dan zijn er nog de private partners. Zowel De Bijster als St.-Michal hebben nog dynamische plannen voor de uitbreiding van hun voorzieningen.

  Allemaal samen zorgen we voor een gemeente waar alle senioren het goed hebben!

  oNTSPANNEN

  Den Doodendraad p15

  oproep Badstop p15 Gedichten en wereldcinema p15

  T_Play p16

  Buitenspeeldag p16

  Filosoof Rouwmoer p17

  p18

  Essen in Beeld p22

  Nuttige adressen p23

  Het eerste woordVAN Uw BURGEMEESTER

  04

  17

  3 | H

  et e

  erst

  e w

  oord

  in Essen

  F

  oto

  Jasp

  er v

  an t

  ilbU

  rgh

  09

 • 4 | I

  n de

  kijk

  er

  Speelpleinmonitor kan je al worden vanaf het jaar dat je zestien wordt. Je moet er

  vooral hl veel zin in hebben, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor jezelf. Het

  team monitoren waarin je terecht komt, lacht namelijk heel wat af !

 • Al 20 lange, hete zomers is er een

  speelpleinwerking in de gemeente Essen.

  De kiem werd gelegd bij het uitwerken van

  het eerste jeugdbeleidsplan in 1995. De

  speelpleinen groeiden, door de jaren heen, uit

  tot een stevige werking. Een werkgroep plant

  enkele speciale activiteiten om er een leuk

  feestjaar van te maken.

  Elke vakantie paraatEen 50-tal jonge monitoren staat elke zomervakantie paraat voor de speelpleinen. Zij entertainen de kinderen en jongeren een hele dag zodat ze lekker uitgeput naar huis kunnen. Er komt natuurlijk wel wat voorbereiding bij kijken om een geweldig programma uit te werken. om de kwaliteit van de programmas te garanderen, volgen de meeste monitoren een cursus animator in het jeugdwerk. De cursisten lopen dan stage op de speelpleinen.

  Monitor je mee?Speelpleinmonitor kan je al worden vanaf het jaar dat je zestien wordt. we verwachten dat je minstens n week beschikbaar bent tijdens de zomerwerking. Je moet er vooral hl veel zin in hebben, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor jezelf! Het team monitoren waarin je terecht komt, lacht namelijk heel wat af. Afhankelijk van je leeftijd, kwalificaties en het aantal dagen speelpleinen krijg je een (vrijwilligers)vergoeding.

  5 | I

  n de

  kijk

  er

  Al 20 jaar speelpleinen in Essen

  woRD JIJ EEN VAN DE NIEUwE MoNIToREN?

  03 670 01 32 jeugd@essen.be

  www.speelpleinenessen.be

  Meer info?1999

 • kORt Regionale jobbeurs

  Als je alle archieven in de kel-ders van het gemeentehuis achter elkaar zet, dan krijg je 1,5 km aan papier en perka-ment. De gemeente kocht drie ontvochtigers aan die de lucht-vochtigheid in de archieven op 45% houden. Sommige docu-menten zijn meer dan 500 jaar oud en zijn zeer gevoelig aan schommelingen in de lucht-vochtigheid.

  6 | k

  ort

  op zondag 24 mei passeert de tweedaagse wielerwedstrijd world Ports Classic door Es-sen. Het wielerpeloton rijdt op zaterdag 23 mei van Rot-terdam naar Antwerpen en op 24 mei terug vanuit Antwer-pen naar Rotterdam. Tussen 13.10 en 13.30 uur vlammen ze vanuit Nieuwmoer door de Kapelstraat, Nieuwstraat, Stati-onsstraat en Moerkantsebaan richting Nederland.

  4.151VVV-kantoor De Tasberg verkocht vorig jaar 4.151 cadeaucheques. Met de cheques kan je bij heel wat handelaars in Essen terecht. Vind de lijst op www.vvvessen.be. De maand december is de beste verkoopmaand voor cadeaucheques. Toen ging er voor meer dan 10.000 euro aan bonnen over de toonbank.

  Droog archief

  Koers in Essen

  Bedrijven met vacatures kunnen zich nog steeds aanmelden voor een stand op de regiojobbeurs. De jobbeurs vindt plaats op woensdag 29 april in de sporthal van wuustwezel en dat van 13.00 tot 17.00 uur. Deelnemen aan de jobbeurs is volledig gratis. om een stand te reserveren mail je naar willy.vanmeel@essen.be of bel je naar 03 670 01 43.

  Licht uit tijdens Earth Hourop zaterdag 28 maart 2015 is het Earth Hour. Het wwF wil de wereld die dag aanzetten tot actie in de strijd tegen klimaat-verandering. Doe mee, en doof je lichten tussen 20.30 en 21.30 uur. Je kan een actie organise-ren en registreren op de web-site www.earthhour.be. Je kan er zelfs een gratis feestkit bestellen voor een low impact feestje.

 • Hier parkeer je pesticidenvrij

  Zonder isgezonder

  Vlaanderenis milieu

  VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ

  Informatie en tipswww.vmm.be/zonderisgezonder

  Stel je vraagaan de overheid.Bel 1700

  BESTUUR

  MILIEUVRIENDELIJKE AANPAK

  Gemeenten zijn vanaf 2015 verplicht om openbare domeinen zoals parken, speelpleinen, bermen en straten pesticidenvrij te onderhouden. Ook Essen maakt hier werk van.

  Waarom zonder pesticiden?Pesticiden werken meestal goed maar zijn vaak schadelijk voor mens en milieu op korte n lange termijn. Ze spoelen met het regenwater mee naar de riolen en komen in onze waterlopen terecht of dringen in de bodem en tasten het grondwater aan. Daarom bouwt Vlaanderen al jaren het gebruik van pesticiden af. De gemeentelijke groendienst heeft het gebruik van pesticiden sterk verminderd en gebruikt sinds 1 januari 2015 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer. Hiervoor is er extra budget voorzien.

  Milieuvriendelijke techniekenwe zorgen voor aangepaste beplanting als we het openbaar terrein omvormen en kiezen onderhoudsvriendelijk ma-teriaal. worteldoeken, houtsnippers en bodembedekkers onder de boomspie-

  Essen gaat pesticidenvrij, jij ook?

  03 670 01 47 milieu@essen.bewww.vmm.be/zonderisgezonder

  Meer info?

  gels zorgen voor minder onkruid. Het onkruid op paden en straten borstelen en vegen we voortaan weg. Enkel op de begraafplaatsen worden tijdelijk nog pesticiden gebruikt omdat deze worden heringericht. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaf daar de toestemming voor. ook sociale werk-plaatsen die in opdracht van de gemeen-te werken, gebruiken geen pesticiden.

  Gevolgen voor het straatbeeldwe zoeken naar een evenwicht tussen een betere leefkwaliteit voor planten, dieren en mensen. Dat vraagt een enorme inzet van middelen en gemeentepersoneel. Daarom vragen we om wat toleranter te zijn voor groen tussen straat- en pleintegels.

  Zelf ook aan de slag?Als gemeente geven we het goede voorbeeld, maar je kan thuis ook zelf aan de slag.

  Borstel je terras of pad regelmatig. Er zullen geen ongewenste planten groeien.

  Maai het gras niet te kort en mulch het regelmatig. Zo voorkom je heel wat kruid

  In plaats van het onkruid dood te spuiten met schadelijke chemicalin, borstelen we de plantjes en de voedingsbodem weg. Dat is veel beter voor het milieu en het grondwater.

  en mos in je grasmat.