Info Tremelo september-oktober 2014

download Info Tremelo september-oktober 2014

of 9

 • date post

  02-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Dit nummer staat vooral in het teken van onze herdenkingsactiviteiten rond WOI. Maar je vindt er ook nieuws over de Fair Trade campagne, onze seniorenreizen, openbare werken en zoveel meer.

Transcript of Info Tremelo september-oktober 2014

 • september-oktober 2014 jaargang 8, nr. 4 www.tremelo.be

  infoTremelo

  3

  herdenkingsviering De Groote Oorlog

 • Info Tremelo | 3 2 | Info Tremelo

  Kom samen luisteren naar vertellingen uit de naslagwerken van Rik Wouters en Steven Volckaerts, pozie van dorpsdichter Gerard Cornelis en de vredes-boodschap gebracht door kinderen van onze Tremelose scholen. Nadine De Sloovere zorgt voor de presentatie.

  Kom samen genieten van een prachtig klank- en lichtspel. Het 80-koppig Woshkoor uit Heist-op-den-Berg brengt liederen uit hun CD Hoop. Een eigenzinnige bijdrage aan de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog. De Buchsta-bierers zorgen voor een verrassend muzikaal eerbetoon.

  Na de viering wordt in de parochiezaal een receptie aangebo-den door het gemeentebestuur.

  Herdenkingsviering HOOPzaterdag 4 oktober van 19u00 tot 20u30, Sint-Annakerk Baal

  Communicatiedienst, tel. 016 52 54 02, nadia.gijsemans@tremelo.be - www.tremelo.be/hoop

  Een organisatie van het gemeentebestuur Tremelo in samen-werking met de Cultuurraad en lokale verenigingen.

  info

  Op zaterdag 4 oktober herdenken we in de kerk van Baal de dramatische gebeur-tenissen die zich afspeelden tijdens de Groote Oorlog in Tremelo en Baal. Een bijzondere viering in het teken van Hoop. Hoop dat we inzien dat oorlog waanzin is. Hoop dat vrede sterker is dan oorlog.

  VoorwoordBeste inwoners van Tremelo en Baal,

  Wanneer we de media volgen, gaat het bijna dagelijks over de Eerste Wereldoorlog. Nu 100 jaar geleden. Het ganse land staat al een jaar in het teken van deze herdenking.

  100 jaar geleden waren er brand-stichtingen, bombardementen, gevechten, folteringen en andere baldadigheden. En grote gruwel... oorlogswaanzin.

  Ook in onze gemeente vonden er tijdens die periode verschrikkelijke gebeurtenissen plaats. Daar willen we als gemeentebestuur niet zo-maar achteloos aan voorbij gaan.

  Daarom organiseren wij een eer-betoon aan onze gesneuvelden, aan hen die onze dorpen en ons land verdedigden, maar ook aan alle burgers die moesten leven met de gruwel van de oorlog. Tijdens de maanden september en oktober vinden in onze gemeente een aan-tal herdenkingsactiviteiten plaats. Het hoogtepunt is de herdenkings-viering op zaterdag 4 oktober in de Sint-Anna kerk in Baal.

  Vandaag de dag zien we nog steeds barbaarse toestanden, angstige blikken van kinderen in oorlogs-gebieden over de ganse wereld. Daarom staat deze viering ook in het teken van Hoop. Hoop op een vredevolle toekomst. Want vrede, verdraagzaamheid en samenhorig-heid begint ook hier bij ons.

  Laten we leren uit het verleden voor onze eigen toekomst.

  Met hoopvolle groeten,

  Burgemeester Paul Dams

  In dit nummer

  HOOP - Herdenkingsviering De Groote Oorlog . . . . . 3

  Herdenking van de Eerste Wereldoorlog . . . . . . . . . . . . . . . 4

  (Samen)leven met vossen en marters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Vossen en marterachtige komen van nature voor in Vlaanderen en zijn erg nuttige dieren.

  Adopteer een kat in een asiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  UiT in Tremelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  UiT in Tremelo - Activiteiten herfstvakantie . . . . . . . . 9

  UiT in Tremelo - Activiteiten bib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  UiT in Tremelo - Activiteiten senioren . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Schrijf je nu in voor onze seniorenreizen 2015

  Gamen: veel op het spel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Haal tijdig je griepvaccin! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Stoppen met roken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Nieuwe cursus EHBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Gezocht: gemachtigde opzichters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Op weg naar Fair Trade Gemeente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  De Fair Trade campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt.

  Special Olympics Europese Zomerspelen . . . . . . . . . . . . . 13

  Openbare werken in uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  RUP zonevreemde sport en recreatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Nieuws uit de gemeenteraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  3

  4

  11

  13

  12

  13

 • 4 | Info Tremelo Info Tremelo | 5

  Historische fietstocht 100 jaar later zondag 7 september om 14u00Fietstocht langs de veldtocht van Max Deauville, dokter en vrij-williger bij het leger. Hij ziet tijdens deze tocht van Tremelo over Werchter en Wakkerzeel naar Tildonk (9-13 september 1914) zijn regiment ten onder gaan.

  Locatie: vertrek Kerk Tremelo om 14u00 (terug om 18u00) Organisatie: HAGOK vzw (Haachtse Geschied- en Oudheidkundige kring) Info: www.hagok.be, christel.verbeeck@gmail.com

  Woordtheater: Menschen in de Groote Oorlog zaterdag 13 september om 20u00t Gaat niet over over bommen, niet over kogels

  niet over kolonels en soldaten

  niet over winnaars en verliezers

  slagvelden en treurmarsen

  t Gaat over mensen

  eenvoudige zielen

  en al die stille tranen

  en dat wat ge niet verstaat

  als t oorlog is.

  Een nieuw programma van Tine Ruysschaert en Bart Cafmeyer. Arnold Sercu verzorgt de zang en piano.

  Locatie: Kerk Ninde Organisatie: Cultuurraad Tremelo Inkom: 10 euro / 9 euro (vvk) overschrijving op rekening BE58 0682 1668 3879

  Info en inschrijvingen: tel. 016 53 18 64, hdecoo@skynet.be

  Causerie 1914, het vervloekte jaarzondag 21 september van 10u00 tot 12u00Een persoonlijke kijk van Dirk Verhofstadt op een sleuteljaar in de geschiedenis. Hij citeert zowel uit politieke verklaringen, dagboe-ken als kranten. Hij heeft het uiteraard over de Eerste Wereldoor-log, maar ook over alledaagse zaken, de kunstwereld, de sport, de gemoedstoestand van de burgers in dat jaar. Na deze causerie wordt een drankje en hapjes (broodjes) aangeboden.

  Locatie: Gemeentehuis Tremelo Organisatie: Willemsfonds Tremelo Inkom : 6 euro leden / 8 euro niet-leden overschrijving op rekening BE74 97 96 1712 3907

  Info en inschrijvingen: tel. 016 53 18 64, hdecoo@skynet.be

  Tentoonstelling De Groote Oorlog in Tremelo en Baalganse maand oktoberTijdens deze tentoonstelling brengen we het verhaal van de Eer-ste Wereldoorlog in onze gemeente in woord en beeld. Met verha-len, illustraties en fotos uit de naslagwerken van Rik Wouters, Ste-ven Volckaerts, Jan Van Dijck en Jan Van Leemputten aangevuld met oorlogsvoorwerpen uit het archief van Steven Volckaerts en Marc Heyligen en artistieke fotos van de Fotoclub Damiaan.

  Je kan de tentoonstelling bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Op zaterdag 4 en zondag 5 oktober van 10 tot 16 uur geven Rik Wouters en Steven Volckaerts persoonlijk toe-lichting bij hun naslagwerk.

  Locatie: inkomhal Gemeentehuis Tremelo Organisatie: Steven Volckaerts, Rik Wouters, Fotoclub Damiaan i.s.m. gemeentebestuur Tremelo

  Info: tel. 016 52 54 02, communicatiedienst@tremelo.be

  Pozieavond De Groote Oorlogvrijdag 3 oktober om 19u30Gerard Cornelis, Thierry Scheers, Eddy Verbinnen, Peter Mangel-schots, Jul Schellens, Anne Van Moeren, Tatjana Salin en Jef Wouters dragen oorlogsgedichten voor. Met muzikale ondersteu-ning van de Brass Company. Officile opening van de tentoonstel-ling De Groote Oorlog door Pol Vandyck en receptie.

  Locatie: kunstcentrum Gesigneerd (naast OCMW Baal) Organisatie: Kunstkring Gesigneerd Info: www.kunstkringgesigneerd.be

  Tentoonstelling De Groote Oorlog4-5 oktober van 10u00 tot 18u00, 11-12 en 18-19 oktober van 13u00 tot 18u00Kunstwerken met als thema de oorlog van 1914-1918 gemaakt door leden van Gesigneerd.

  Locatie: kunstcentrum Gesigneerd (naast OCMW Baal) Organisatie: Kunstkring Gesigneerd Info: www.kunstkringgesigneerd.be

  Legerkamp WOI & WOIIzaterdag 4 en zondag 5 oktober van 10u00 tot 16u00De Vriendenkring WOII slaat haar tenten op in Parkheide. Er zal een indrukwekkend geallieerd kamp te bewonderen zijn. Met een ruime ver-zameling aan uniformen, voertuigen, tenten en ander oorlogsmateriaal. Zo krijg je een beeld van het dagelijks le-ven van de soldaten tijdens de twee wereldoorlogen.

  Locatie: Parkheide Organisatie: Marc Heyligen en de

  Vriendenkring WOII i.s.m. gemeentebestuur Tremelo Info: tel. 016 52 54 02, communicatiedienst@tremelo.be

  Fietstocht In het spoor van de Groote Oorlog in Tremelo en Baalzaterdag 4 en zondag 5 oktober van 10u00 tot 16u00Fiets in het spoor van de Groote Oorlog langs plaatsen die herin-neren aan de oorlogsgeschiedenis in onze gemeente. Bezoek de tentoonstelling in het gemeentehuis en de expo van kunstkring Gesigneerd. Luister naar oorlogsverhalen gebracht door de Tre-melose gidsen aan de monumenten van de gesneuvelden. Ontdek hoe een legerkamp er destijds uitzag. En hou even halt voor een moment van bezinning bij een aantal opmerkelijke historische plaatsen.

  Locatie: vertrekpunt Gemeentehuis Tremelo Organisatie: Gemeentebestuur Tremelo i.s.m. de gidsenbond Tremelo

  Info: tel. 016 52 54 02, communicatiedienst@tremelo.be

  www.tremelo.be/hoop

  Tremelokermis 1914, een dorp in lichterlaaie Vertel- en pozieavond met Rik Wouters en Gerard Cornelisdinsdag 14 oktober om 20u00Wat vond er plaats in onze eigen gemeente tijdens de inval van de vijand en de daaropvolgende vier bezettingsjaren? Onze plaatse-lijke heemschrijver Rik wouters bundelde een aanta