tiende jaargang Oktober 2008 - INFO Oktober 08...  November 2009 18 en 19 Empack / PPT Food...

Click here to load reader

download tiende jaargang Oktober 2008 - INFO Oktober 08...  November 2009 18 en 19 Empack / PPT Food IJsselhallen

of 12

 • date post

  08-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of tiende jaargang Oktober 2008 - INFO Oktober 08...  November 2009 18 en 19 Empack / PPT Food...

 • Isotron Systems ontvangt de Long term partnerAward van Advantech

  Oosterbosch Engineering ontwerpt ovenbesturingen

  Universiteit Twente bouwt dry-spinner toepassing met Unitronics

  HMI Software update van Pro-face beschikbaar

  s Werelds kleinste visionsysteem: Cognex Insight Micro

  Nieuw: Power over Ethernet bij Advantech en Cognex

  tiende jaargangOktober 2008

 • 2(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99 (B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu

  O k t o b e r 2 0 0 8

  Isotron Info is vernieuwd

  De afgelopen periode heeft Isotron Systems een aantal personele wijzigingen gehad. Zo is onder-

  getekende als Marketing manager in dienst getreden. Vanaf 1 mei heb ik de taken van Henk van

  Gorp over genomen, die een nieuwe uitdaging buiten Isotron Systems heeft gevonden. Onze bui-

  tendienst is versterkt met Manuel Hunscheid. Hij stelt zich op de volgende pagina aan u voor.

  De Isotron Info heeft een aantal kleine aanpassingen ondergaan. De vaste pagina met het over-

  zicht van onze workshops is, net zoals onze productlijnen, naar de achterkant verplaatst.

  Daarnaast zijn er enkele wijzigingen in lay-out doorgevoerd waardoor de leesbaarheid is vergroot.

  Maar waar we niets aan gedaan hebben, is de boodschap die we overbrengen. Isotron Info laat

  u zien welke bijzondere applicaties met onze producten gerealiseerd zijn. Daarnaast is er vol-

  doende ruimte gereserveerd om nieuwe of vernieuwde producten onder uw aan-

  dacht te brengen.

  Momenteel zijn we al volop in de voorbereidingen voor 2009.

  Ook dan zullen er veranderingen gaan plaatsvinden.

  Houd onze website goed in de gaten dan kunt u het niet missen!

  Daan Elstak

  Marketing Manager

  Isotron Systems

  November 2008 12 Pro-face training Isotron Systems s Hertogenbosch

  14 Workshop: vison smartimage en sensoren Isotron Systems s Hertogenbosch

  28 Workshop: PLC besturingen Isotron Systems s Hertogenbosch

  December 2008 11 Workshop: vison smartimage en sensoren Isotron Systems s Hertogenbosch

  April 2009 8 en 9 Mocon Brabanthallen s Hertogenbosch

  Juni 2009 17 en 18 Vision & Robotics Nieuwegein Business Centre

  September 2009 28, 29 en 30 Electrotechniek Jaarbeurs Utrecht

  Oktober 2009 1 en 2 Electrotechniek Jaarbeurs Utrecht

  November 2009 18 en 19 Empack / PPT Food IJsselhallen Zwolle

  Agenda

  ISOTRON INFO is het officile orgaanvan Isotron Systems

  Isotron Systems BVDe Meerheuvel 6a5221 EA 's-HertogenboschNederland

  Isotron Systems BVBAAntwerpse Steenweg 45B-2830 WillebroekBelgi

  Uitgeverij: FLITZ M&C:flschmitz@hetnet.nl

  De gegevens in dit magazine zijn onder voorbe-houd. Daar het ontwerp en de omstandigheden bijtoepassing buiten onze beoordeling vallen, kangeen aansprakelijkheid op grond van deze infor-matie aanvaard of gesteld worden. Niets uit dezeuitgave mag worden verveelvoudigd en/of open-baar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm ofop welke wijze ook zonder voorafgaande schrifte-lijke toestemming van de uitgever.

 • O k t o b e r 2 0 0 8

  (NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99 (B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

  E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu3

  Manuel Hundscheid, Technical Field Sales EngineerZijn ambitie om zijn technische kennis te combineren met verkoop past prima in de filosofie van Isotron

  Systems. Door zijn werkzaamheden, o.a. bij wereldleider Cognex, is Manuel gespecialiseerd Machine

  Vision. Met zijn komst, sinds 1 april jl, kan Isotron Systems u nog beter adviseren op het gebied van auto-

  matiseringsvraagstukken en Vision producten. U komt Manuel (36, getrouwd en 2 kinderen) in ieder geval

  tegen bij de demonstraties en workshops van Isotron Systems over de Vision producten.

  OverstapVoordat ik bij Isotron Systems BV aan de slag ging, was ik 8 jaar bij Cognex werkzaam. Eigenlijk ben ik

  al sinds het afronden van de H.T.S. (afstudeerrichting Besturingstechnologie) werkzaam in de Machine

  Vision. Al met al nu al 14 jaar. Als Technical Sales Engineer wil ik de klanten op het gebied van industri-

  le automatisering ondersteunen bij hun beslistrajecten.

  Nieuwe medewerker

  Training Pro-face op 12 november 2008Slim en Snel programmerenDe ontwikkeling van Pro-face producten staat niet stil. Daarom organi-

  seert Isotron Systems BV een eendaagse Pro-face training. Na het op

  de markt brengen van een serie geheel nieuw ontwikkelde schermen,

  de AGP3000 serie, is het de beurt aan de software. Er is een nieuw pak-

  ket ontwikkeld om slim en snel de schermen te programmeren. Het

  GPproEX-pakket (versie V2.2) heeft naast een aantal nieuwe scher-

  men, die de AGP serie hebben versterkt, ook weer een aantal nieuwe

  functies in de software toegevoegd gekregen.

  Tijdens deze eendaagse training zullen we uw wegwijs maken in GPproEX.

  Als vanzelfsprekend wordt er voldoende aandacht besteed aan de nieuwe

  functies, onder andere;

  De animatie toepassingen in het scherm,

  het invisible/visible maken van de onderdelen en kleuren en

  het bewegen van data op en over het scherm.

  Hiermee bent u in staat om nog gemakkelijker uw project te bouwen en te

  onderhouden.

  De verwachting is dat positie van de GLC, LT, ST en de succesvolle

  GP2000 serie steeds meer ingenomen zal gaan worden door de

  AGP3000 serie. Om deze reden willen wij u een training aanbieden

  die ingaat op de nieuwe eigenschappen die versie 2.2 heeft meegekregen.

  Onderdelen van deze training: Introductie van de AGP-serie en alle

  mogelijkheden die deze serie biedt.

  Setup HMI systeem

  Ontwikkelen van een eigen applicatie

  Communicatie en multilink connectie tussen

  Meerdere schermen Communicatie tussen verschillende merken PLCs

  Remote service mogelijkheden en dataopslag

  Webapplicatie

  Datum:12 november 2008

  Locatie en duur:De training wordt gegeven op ons kantoor in s-Hertogenbosch.

  Aanvang om 09.00u en duurt tot 16.30u.

  Aanmelden:Om deel te nemen aan deze training stuurt u de ingevulde formulier

  ondertekend via fax aan ons retour.

  Kosten:De kosten van deze training bedragen e 150,- per deelnemer (excl. BTW

  inclusief lunch).

  De geplande trainingen kunnen alleen doorgaan bij voldoende

  aanmeldingen.

 • 4(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99 (B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu

  O k t o b e r 2 0 0 8

  Oosterbosch Engineering Capacity (Eind -

  hoven) is een bedrijf met een ruime ervaring

  op het gebied van ovenbesturingen. Isotron

  Systems BV introduceerde bij hen de OPLC

  Vision V570. Met behulp van deze OPLC is

  inmiddels een aantal projecten gerealiseerd

  op het gebied van warmtetechnologie.

  Het eerste project is uitgevoerd voor de firma Smit

  Gloeidienst BV (SGD). Dit bedrijf is in staat is om

  staalwerk, volgens klantspecifieke eisen, spannings-

  arm te gloeien. Hiervoor worden ovens gebruikt met

  een inhoud van 400 m3 en chargegewichten tot 200

  ton. Hierin worden processen uitgevoerd die meer-

  dere dagen in beslag kunnen nemen.

  VolautomatischSGD wilde een installatie hebben die niet alleen

  volautomatisch een proces kan beheren, maar

  ook op afstand te monitoren / bedienen is.

  Bovendien moest, in geval van een storing, het

  systeem zelf een operator kunnen waarschuwen.

  In samenspraak met Isotron Systems BV is geko-

  zen voor een systeem met een Vision V570

  OPLC, dat de volgende mogelijkheden bevat:

  Aansturen van een acht-tal branders met

  behulp van een CAN-open verbinding;

  Een SMS-modem voor storingsmelding over

  RS232;

  Ethernet aansluiting voor monitoren / bedienen

  over netwerk / internet;

  Een papierschrijver die over RS485 de logdata

  naar de OPLC stuurt,

  Een ingerichte database voor datalogging, die

  op afstand is uit te lezen.

  Door de eenvoudige structuur binnen het pakket

  Visilogic is de aansturing van de communicatie-

  modules eenvoudig te realiseren: n blok voor

  het instellen van de poort en verschillende blok-

  ken om de poort aan te roepen.

  Registreren en controlerenVoor het GSM-modem is een alarmtabel aange-

  maakt, die per alarm aangeeft of deze door de

  modem moet worden uitgevoerd. Indien een

  geselecteerd alarm actief wordt, activeert dit

  alarm de modem en stuurt een SMS boodschap-

  uit, voorzien van een alarmmelding.

  De gemeten waarden worden opgeslagen in een

  database binnen de Vision V570. Dit geldt zowel

  voor de data van de schrijver als de data die

  rechtstreeks de OPLC wordt ingelezen. Met

  behulp van het pakket DataXport is deze data-

  base uit te lezen en te beheren. Hierdoor wordt bij

  elke procesrun de standaarddeviatie van de pro-

  ductie geregistreerd en gecontroleerd.

  De PID-regelaar in Visilogic is een volwaardige

  regelaar, die eenvoudig is op te zetten en te con-

  figureren. Een aantal eigenschappen binnen

  deze regelaar zijn

  Autotune beschikbaar;

  Run / pauze om de integraal niet vast te laten

  lopen bij een processtop;

  Integraal reset om een proces met een nieuwe

  configuratie te starten,

  20 regelkringen in n OPLC beschikbaar.

  Voor het project bij Smit Gloeidienst zijn 8 bran-

  ders aangestuurd in een viertal regelzones. Elke

  zone is opgesteld in een cascadeconfiguratie,

  zodat de regeling wordt ui