Nieuwe Tijd - maart 2011

download Nieuwe Tijd - maart 2011

of 24

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Transcript of Nieuwe Tijd - maart 2011

 • nieuwetijdmagazine voor openbare diensten

  maandblad van ACV Openbare Diensten - maart 2011v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

  Europa:vijand van ons sociaal model?

  Agressiein openbare sector neemt toe

 • In dit nummer

  2

  COLOFON

  17

  18

  19

  20

  21

  13

  14

  15

  16

  03

  04

  07

  09

  11

  12

  181307

  bijzondere korpsenlokale en regionale besturen

  Bijzondere korpsenLokale politie Balen-Dessel-MolWordt syndicale baksteen de eerste steen?

  Copernicuspremie politie

  Fietsvergoeding voor militairen

  Familiale aanvullende vergoeding: discriminatie weggewerkt

  VervoerVeiligheid voor chauffeurs en reizigers!

  CAO-Onderhandelingen 2011-2012 worden opgestart!

  Lokale & regionale besturenASBEST in Gavere

  Gewest Gent-Eeklo trekt fotoactie Kies voor Welzijn en Zorg op gang

  OCMW-rechtspositie: opnieuw rond de onderhandelingstafel !

  Externe personeelsmobiliteit

  Naar een meer leeftijdsbewust personeelsbeleid in de lokale besturen

  FederaalInformaticaproblemenbij Financin

  EditoEuropa op het juiste pad houden

  FocusAgressie in openbare sector neemt toe

  Europa: vijand van ons sociaal model?

  Wereldwaterdag 22 maartWaterstres

  Vlaamse overheidOnderhandelingen Vlaamse overheid

  Renovatiesluiting KMSKA

  redactie Luc Hamelinck | Amlie Janssens | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frdric De Gelisseneindredactie Amlie Janssens Vormgeving Gevaert Graphics druk Corelio Printing | www.corelio.be

  focus

 • edito 3

  23

  23

  pensioenen

  Maar we willen ons sociaal model

  behouden

  De afgelopen weken was er veel te doen rond de index. De regering heeft gelukkig goed gereageerd. Ook het ACV is duidelijk: werknemers moeten niet 3 keer betalen voor de crisis! Eerst door herstructureringen in bedrijven, daarna via besparingen in de overheidsbegroting en dan nog eens door Europese ingrepen in lonen, arbeidsvoor-waarden en pensioenen. Wie de evolutie van de lonen bekijkt tussen 2000 en 2009, ziet een stijging in Groot-Brit-tanni met 14%, in Frankrijk met 8,6%, in Belgi met 7,4%, in Nederland met 4,8%. Maar in Duitsland zijn de lonen verminderd met 4,8%. In Duitsland zijn ook 1 jobs ingevoerd: na verloop van tijd moeten mensen een job aanvaarden die maar 1 per uur verdient, om hun werkloosheidsuitkering te behouden. Miljoenen hamburgerjobs zijn er ingevoerd, met een loon van net iets meer dan 5 per uur. Duitsland doet er alles aan om zn beleid te expor-teren. Het zet andere landen onder druk om sociale verworvenheden af te bouwen. Op Duits Frans initiatief woedt een debat over het Europees economisch beleid. Een concurrentiepact is in de maak met voorstellen over: Beperking van de loonevolutie Verhoging van de pensioenleeftijd volgens de levensverwachting Beperking van werkloosheidsuitkeringen Snellere vermindering van de overheidsschuld, door de uitgaven te beperken.Half maart wordt dat besproken op een Europese top. Al voor het groot verlof komt er Eu-ropese wetgeving over; met Europese boetes als bijsluiter, voor wie er zich niet naar schikt. Die aanpak zet ons sociaal systeem zwaar onder druk Dat men Europese doelstellingen naar voren schuift, is normaal. Maar we willen ons sociaal model behouden. Jazeker, overheidstekorten moeten worden weggewerkt. Maar dat kan op verschillende manieren. En lidstaten moeten hun beleid kunnen afstemmen op de eigen situatie. In Duitsland zijn de sociale verschillen stevig toegenomen; ook het armoe-derisico is er toegenomen. Welnu, meer sociale onzekerheid en armoede, is niet de weg die we mogen in slaan. Het zijn net de landen met minder ongelijkheid die economisch goede prestaties kunnen voorleggen. We hebben geen boodschap aan een rechts beleid met dwaze saneringen die inhakken in sociale zekerheid en collectieve voorzieningen. We moeten Europa op het juiste spoor houden. Daarom organiseert het ACV, samen met het Europees vakverbond, een reeks syndicale acties. Niet tegen Europa, maar voor een Europa dat goed is voor de mensen.

  Luc Hamelinck, Voorzitter

  Europa op het juiste pad houden

  PensioenenPerequatie: aangepaste resultaten

  Werknemers- en zelfstandigenpensioen online aanvragen

 • focus

  4

  Alcohol zorgt vaak voor problemen

  ze eigenlijk het tegenovergestelde en wach-

  ten ze veel te lang om een dokter te consul-

  teren. Ze verzwikken op woensdag hun enkel,

  maar gaan niet naar de dokter, en op zaterdag

  is de pijn zo erg dat ze naar de spoed komen.

  Als ze hier dan wat moeten wachten, zijn ze

  ook vaak ontevreden. En natuurlijk zorgt ook

  alcoholmisbruik vaak voor problemen.

  Willy cornelis, chauffeur Mug - az jan palfijn gentWilly is chauffeur van het MUG-voertuig bij

  het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn in Gent.

  Bij dringende oproepen rukt de MUG uit en

  een team van dokters en verpleegkundigen

  dient ter plaatse de eerste zorgen toe, zodat

  de patint veilig kan overgebracht worden

  naar het ziekenhuis. Daarnaast is Willy ook

  logistiek medewerker op de spoeddienst van

  het ziekenhuis. Hij loopt er al enkele jaren

  rond, en stelt toch vast dat er steeds meer

  agressie is tegenover het personeel.

  Het gaat dan vooral over verbale agressie.

  Daar worden we toch vrij frequent mee ge-

  confronteerd. Het begint vaak al bij de op-

  vang van de mensen op de spoeddienst. Ze

  moeten zich aanmelden en uitleggen wat het

  probleem is. Bij dat onthaal doen we al een

  eerste triage en patinten die medisch gezien

  minder dringend moeten geholpen worden,

  moeten soms even wachten omdat de dokter

  bezig is met andere patinten. Maar iemand

  die naar de spoed komt, is vaak al uit zijn lood

  geslagen en wat nerveus, en heeft dan wei-

  nig geduld. Dan kunnen er al eens verwijten

  komen.

  Wat we ook veel horen is dat de patinten

  het niet eens zijn met het oordeel van de arts,

  en daardoor wat beginnen tegen te werken.

  De mensen zijn natuurlijk veel mondiger ge-

  worden, en zoeken al veel informatie op voor

  ze naar het ziekenhuis komen. Of soms doen

  Amlie Janssensna rellen in het gesloten repatriringscentrum 127bis in steenokkerzeel zijn 2 vleugels onbewoonbaar. op 1 avond werden 3 chauffeurs van exploitanten die rijden voor de lijn in brugge geconfronteerd met agressie. We kunnen er bijna niet meer omheen: onze maatschappij wordt agressiever en ook in de openbare sector is dit voelbaar. We praatten met enkele militanten over de situatie bij hen op het werk.

  Agressie in openbare sector neemt toe

  Willy Cornelis: Iemand die naar de spoed komt, is vaak uit zijn lood geslagen en nerveus

 • focus 5

  mensen. Het is jammer dat onze chauffeurs

  slachtoffer worden van het feit dat ze aan

  dienstverlening doen. We hebben mensen

  die echt bang zijn als ze hun job uitoefenen.

  Zo vinden we steeds minder makkelijk chauf-

  feurs voor bepaalde avondlijnen.

  Het is vaak op die avondlijnen dat er proble-

  men ontstaan. We rijden dan met de kleinere

  belbussen, waar maar een beperkt aantal rei-

  zigers mee kunnen. Wanneer de bus vol zit,

  moeten de andere passagiers dus wachten

  op de volgende bus, en dat zorgt natuurlijk

  voor boze reacties. Maar een oplossing is niet

  zo simpel te vinden. Grotere bussen kunnen

  niet door de smalle en kronkelende wegen,

  en voor meer belbussen is er niet voldoende

  personeel. Na incidenten worden wel telkens

  scherpere controles uitgevoerd. Wij zijn de

  politie daar natuurlijk heel dankbaar voor,

  maar dit zijn natuurlijk geen oplossingen op

  lange termijn. Ik denk dus echt dat de menta-

  liteit zal moeten veranderen.

  Miriam roquet, veiligheidsassis-tent - gesloten repatriringcentrum 127bis steenokkerzeelDat er bij ons problemen zijn rond agressie is

  in de laatste weken wel duidelijk geworden.

  Wat ik wel belangrijk vind, is dat ons centrum

  de juiste benaming krijgt. Het is een repatri-

  ringcentrum, en geen asielcentrum. En dat is

  een groot verschil. In een asielcentrum zitten

  mensen van wie de asielprocedure nog moet

  opgestart worden of lopende is. Bij ons zitten

  de mensen die de hele procedure al hebben

  doorlopen, en die een negatief advies heb-

  ben gekregen. Zij moeten dus het land uit.

  Die mensen zijn dus heel onrustig, en verzet-

  ten zich met alle macht tegen hun uitwijzing.

  De regularisatiegolven van de afgelopen ja-

  ren hebben de situatie niet verbeterd. Men-

  sen die eigenlijk het land moeten verlaten,

  proberen toch te blijven in de hoop geregu-

  lariseerd te worden. Als ze kunnen bewijzen

  dat ze al lang in ons land zijn, kan dit lukken.

  Het huidige beleid, of het gebrek eraan, zorgt

  voor grote chaos. Er is geen eenheid in beleid,

  geen opvolging. Er is nood aan een Europees

  Maar al bij al valt het nog mee, hoor. Je moet

  er natuurlijk ook wel mee kunnen omgaan.

  Wij proberen zelf altijd heel kalm te blijven en

  op de persoon in te praten. Het is belangrijk

  dat je kan inschatten hoe ver je hierin kan

  gaan, en wanneer je hulp moet inschakelen.

  Voor die hulp kunnen we beroep doen op 5

  stewards die op de site aanwezig zijn. Zij heb-

  ben een specifieke opleiding gekregen en

  kunnen helpen als het uit de hand loopt.

  Ook de andere personeelsleden krijgen

  vorming, zowel intern als extern, over het

  omgaan met agr