Het Ondernemersbelang Haaglanden 1-2013

40
HAAGLANDEN •••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL Werknemer moet regisseur van eigen loopbaan worden Malafide inhuur kan een ondernemer veel geld kosten ‘Ontwikkeling eigen medewerkers is absolute noodzaak’ RWC brengt partijen op Rijswijkse arbeidsmarkt bij elkaar NR. 1 2013 De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder

description

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij ondernemen in de regio. Magazine Het Ondernemersbelang: In korte tijd is Het Ondernemersbelang uitgegroeid tot een veelgelezen magazine met een landelijk bereik, maar met vooral een krachtige positie in de regio. Het Ondernemersbelang staat dus dicht bij de ondernemer. Adverteerders bieden wij veel mogelijkheden om hun doelgroep (landelijk en/of regionaal) te bereiken.

Transcript of Het Ondernemersbelang Haaglanden 1-2013

HAAGLANDEN

•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Werknemer moet regisseur van eigen loopbaan worden

Malafi de inhuur kan een

ondernemer veel geld

kosten

‘Ontwikkeling eigen

medewerkers is

absolute noodzaak’

RWC brengt partijen op

Rijswijkse arbeidsmarkt bij

elkaar

NR. 1 2013

De Nederlandse arbeidsmarkt

fl exibiliseert verder

Smit en de Wolf is hèt accountants- en belastingadvieskantoor in Den Haag. Van starter tot middelgroot MKB-ondernemer bent u voor accountancydiensten, administratieve werkzaamheden of gedegen belastingadvies bij Smit en de Wolf aan het juiste adres.

Smit en de Wolf is door haar meer dan 35-jarige historie een betrouwbare en deskundige partner van ondernemend Den Haag en omstreken gebleken. Door investeringen in jonge en onder- nemende specialisten met ervaring bij verscheidene grotere accountantskantoren, heeft Smit en de Wolf de kwaliteitsslag kunnen maken die heden ten dage van een accountantskantoor mag worden verwacht.

Bent u benieuwd hoe Smit en de Wolf ook u of uw onderneming kan bijstaan in uitdagende tijden? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Met een gerust hart ondernemen begint hier.

Belastingadviesin het hart van Den Haag

www.smitwolf.nl

Scheveningseweg 10 • 2517 KT Den Haag 070 356 07 95 • [email protected]

MaXXus wijst u de weg

02 het ONDERNEMERS BELANG

InhoudHet Ondernemersbelang van Haaglanden

verschijnt vijf keer per jaar.

Elfde jaargang, nummer 1, 2013.

OPLAGE

4.000 exemplaren

COVERFOTO

V.l.n.r. Karin van Daalen, Femke Meijer,

Eric Bouwsma en Jan Buitendijk.

Fotografi e: René Zoetemelk

UITGEVER

Jelte Hut

Novema Uitgevers bv

Postbus 30

9860 AA Grootegast

Weegbree 1

9861 ES Grootegast

T 0594 - 51 03 03

F 0594 - 61 18 63

[email protected]

www.ondernemersbelang.nl

EINDREDACTIE

Baukje Bosma

T 0594 - 69 56 16

[email protected]

BLADMANAGER NOVEMA

Richard van der Veen

T 0594 - 51 03 03

[email protected]

VORMGEVING

VDS Vormgeving!, Drachten

DRUK

Scholma Druk, Bedum

AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE

Gerrit Boer

Luuk Braun

Jerry Helmers (Crown Media)

Jan Jong Fotografi e

Jeroen Kuypers

Jan Hammink

Paul Kusters (cartoon)

Marco Magielse

Tekstbureau Vakmaten

Henk Veenstra

André Vermeulen (column)

Ruud Voest

Cock de Vries

René Zoetemelk

Adreswijzigingen, verandering

van contactpersoon of afmeldingen

kunt u per mail doorgeven aan

Tiny Klunder, [email protected].

Vermeld s.v.p. ook de editie er bij,

die vindt u bovenaan in het colofon.

ISSN: 1873-7102

Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd en/of overgenomen

zonder schriftelijke toestemming van

de uitgever. De uitgever kan niet

aansprakelijk worden gesteld voor de

inhoud van de advertenties.

Werknemer moet regisseur van eigen loopbaan wordenDe arbeidsmarkt fl exibiliseert verder. Crisis of hoogconjunctuur, de fl exibele schil rond

bedrijven blijkt elke vijf jaar weer een stukje te zijn gegroeid en niet gekrompen. Toch hinkt

de maatschappij in veel opzichten achter deze ontwikkeling aan. Banken blijven vragen om

een vast inkomen als garantie voor een hypotheek en veel werknemers streven nog altijd

naar die baan voor het leven als hoogste ideaal. Een gevaarlijke illusie, want werkzekerheid

is een goed waar de werknemer in toenemende mate zelf voor moet zorgen.07

Malafi de inhuur kan een ondernemer veel geld kosten“Het inhuren van personeel via malafi de uitzendbureaus gaat je veel geld kosten.” Peter

Loef, directeur van de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) is gedecideerd.

Er worden hoge boetes opgelegd. Je weet dat het niet klopt als je voor een paar euro per

uur iemand inhuurt. Dan ben je medeverantwoordelijk voor het in stand houden van die

ondermijnende praktijken. “De controles zijn scherp en het risico op boetes en imago-

schade groot.” 11

RWC brengt partijen op Rijswijkse arbeidsmarkt bij elkaar Het Rijswijks Werkcentrum (RWC) brengt vraag en aanbod op de Rijswijkse arbeidsmarkt bij

elkaar. Het centrum bemiddelt werkzoekenden bij het vinden van een baan en ondersteunt

bedrijven bij het werven van medewerkers. Centraal gelegen in de Plaspoelpolder biedt

het RWC onder één dak diensten op het gebied van werk en scholing voor werkzoekenden

en werkgevers. Het centrum is een initiatief van de gemeente Rijswijk in samenwerking

met partners op het gebied van werk en scholing. 21

‘Ontwikkeling eigen medewerkers is absolute noodzaak’ Je hoeft de kranten er maar op na te slaan en je weet dat je er niet aan ontkomt. Door de

economische tegenwind zijn reorganisaties aan de orde van de dag, met alle gevolgen van

dien. De meest gestelde vraag? ‘Wat doe ik met mijn personeel?’ Volgens Jan Buitendijk,

regiodirecteur Focus Haaglanden-Rijnstreek, vragen werkgevers zich bovendien af of het

eigen arbeidskapitaal nog wel duurzaam inzetbaar is. “Werkgevers denken na over de

uitdaging hoe de mensen van nu, stráks het werk nog kunnen doen.” 23

■ In het hartkatern

De Nederlandse arbeidsmarkt fl exibiliseert verder

In 2011 bedroeg het aantal

uitzendkrachten al 752.533.

De uitzendsector is bovendien

onmisbaar geworden in het

bemiddelen van inactieven

naar werk. 35% van de werklozen

en 39% van de mensen in de

bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau.

Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog

altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term

fl ex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van

de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, direc-

teur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

De succesfactor

in het falen

Op je zwakke punten win je

geen wedstrijd, maar van je

fouten kun je wel evenveel

leren als van je successen.

Josette Dijkhuizen en

Jacqueline Zuidweg schreven

samen een boek over bedrijfs-

falen, ‘Vallen, opstaan en weer

doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de

wetenschappelijke als de psychologische achtergrond

van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen

gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht

even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden.

- Blijvend leren steeds belangrijker

- SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden

- Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in

- Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

■ En verder

■ Strip

04 Nieuws

10 Een succesvolle publieke en private samenwerking

13 Basel 3: Geld wordt duurder en schaarser (deel 2)

15 Sociaal Ondernemen met het WGSP regio Zoetermeer

16 Ondernemerspanel. 2013: Een jaar met nieuwe kansen

19 VARIA Uitzendbranche

21 Meebewegen met het werkaanbod

24 Het centraal aandeelhoudersregister

het ONDERNEMERS BELANG

Co

lum

n

het ONDERNEMERS BELANG 03

Sleutelwoord: optimisme

Dik vier jaar al verkeert de westerse wereld in een forse dip. Het einde is

nog niet in zicht. We praten elkaar de put in. Zo hebben we ons zelf in

een vicieuze cirkel gemanoeuvreerd. De media berichten bijna dagelijks

over economische rampspoed, daarbij gevoed door de regering en door

geluiden uit de lobbykantoren van het bedrijfsleven.

Tegelijkertijd is er nauwelijks nog besef van de enorme welvaart waarin wij

mogen leven. Oorlog is iets wat 90 procent van de bevolking alleen kent

van televisiebeelden en bioscoopfilms. De economie is het probleem niet.

Het werkelijke probleem is dat in Nederland, en ook in andere westerse

‘democratieën’, een tweedeling is ontstaan tussen de bestuurlijke elite en

de gewone burger op straat. Die twee verstaan elkaar niet meer.

De huidige generatie politici zit niet in de politiek vanuit een gedreven

ideaal om het land en zijn bevolking naar betere leefomstandigheden te

leiden, maar vanuit een gecalculeerde gedachte om de eigen loopbaan

vooruit te helpen. Op zich is dat niet eens zo vreemd, immers de leef-

omstandigheden kunnen al bijna niet meer beter.

Hierdoor laat zich verklaren waarom het kabinet-Rutte II (en ook

voorgaande coalities) niet verder komt dan het verhogen van belastingen

en het beknibbelen op collectieve voorzieningen. Een beeld van hoe

Nederland er in 2020 bij moet liggen, is er niet in Den Haag. De boodschap

dat iedereen het zal voelen dit jaar, is een heel verkeerde boodschap.

Daardoor blijft iedereen –behalve creatieve ondernemers- zitten waar hij

zit. Dat de bouwsector op z’n rug ligt, de woningmarkt is ingestort en de

werkloosheid elke dag met 800 mensen toeneemt, interesseert de overheid

geen bal. Ze neemt immers geen maatregelen om het functioneren van

de economie te stimuleren. Ze doet het tegenovergestelde. De regering

veroorzaakt vraaguitval.

Behalve op vakanties en de nieuwste iPhone bezuinigt het volk nu bijna

overal op. Terwijl iedereen weet dat geld moet rollen om de machinerie

draaiend te houden. Aan de koopkracht ligt het echt niet. Sinds 2008 is

die met 4 procent gedaald. Met elk briefje van 50 euro koop je nu dus voor

2 euro minder dan vijf jaar geleden.

De boodschap van het kabinet had vorig jaar moeten zijn: Mensen, we

verlagen de BTW en de inkomstenbelasting en we snijden fors in het

overheidsapparaat en maken van de ambtenaren zzp’ers. Weten die ook

eens wat het is om de eigen broek te moeten ophouden. Geef ons vier jaar

en het komt goed.

Dit lijkt op het VVD-programma, maar de PvdA heeft het kennelijk weten

tegen te houden. Ondernemers zullen 2013, zoals gewoonlijk, zelf naar hun

hand moeten zetten. Met een tas en een jas vol optimisme, dat wel.

André Vermeulen

[email protected]

het ONDERNEMERS BELANG

CoolRooms kijkt terug op succesvol eerste jaar

CoolRooms heeft samen met haar

relaties haar eenjarig bestaan gevierd

in de Sky Bar van de Haagse Toren.

Tijdens de geslaagde borrel op deze

exclusieve locatie blikten zij terug op

een succesvol jaar. Een jaar geleden

richt Edith CoolRooms.nl op om

zakenreizen, vergaderen en borrelen

weer hip en inspirerend te maken.

“Mensen zijn het standaard aanbod

zat en willen meer beleving”, vertelt

Edith Koek. Daarom kan de bezoeker

bij CoolRooms ook zoeken op sfeer,

zoals retro, industrieel, huiselijk en

eigentijds. CoolRooms heeft een

unieke werkwijze: het team bezoekt

alle locaties zelf en selecteert alleen de

mooiste plekken waar design, beleving

en goede service centraal staan. De

locaties worden ondergebracht in

de vier categorieën Cool Hotels, Cool

Meetings, Cool Drinks en Cool Bites

op de website. Dit jaar wil CoolRooms

nog meer bijzondere locaties aan haar

collectie toevoegen. Daarnaast zal het

team vooral de pijlers Cool Bites en

Cool Drinks op de kaart gaan zetten,

met de meest trendy locaties voor

private dining en borrelgelegenheden.

Nieuws

04

DB Telecom wint KPN Channel Award 2013

Donderdag 7 februari werd door KPN

de Channel Awards 2013 georgani-

seerd. Bij dit event staan de prestaties

en resultaten van de business partners

van KPN op het gebied van innovatie,

omzetwaarde, marketing of klantge-

richtheid centraal. De best presterende

business partners worden tijdens

dit event beloond met een Channel

Award, verdeeld in vier categorieën.

In lijn met de recente bekroning

‘OndernemersPrijs Haaglanden 2013’,

ging DB Telecom ook bij dit event met

de hoofdprijs naar huis, de ‘Channel

Award Marketing & Innovation 2013’!

De KPN Marketing & Innovation Award

is voor business partners die een in-

novatieve marketing campagne en/of

oplossing in de markt heeft gezet. De

jury, vier directieleden van KPN Zake-

lijke markt, kozen voor DB Telecom als

winnaar vanwege het vernieuwende

karakter van de campagne in relatie

tot het behaalde resultaat.

Uitreiking leren ballen aan kinderen Haagse Hopjes Transvaal

Jan Buitendijk, regiodirecteur Focus

Haaglanden Rijnstreek, heeft namens

Focus de kinderen van Haagse Hopjes

Transvaal blij gemaakt met een vijftal

leren ballen. Dit in het kader van een

actie van ELF Voetbal magazine voor

goede doelen en vooral kinderen die

een extra steuntje kunnen gebruiken.

Het uitreiken van de ballen aan de

blije kinderen werd gevolgd door een

ouderwets partijtje pleintjesvoetbal

waar Jan Buitendijk uiteraard aan

deelnam.

Van Dorp installaties ontvangt het CO2-bewust Certifi caat niveau 5

De heer Leo Vissers van DNV KEMA

overhandigde het CO2-bewust Certifi caat

niveau 5 aan Algemeen directeur Henk Wil-

lem van Dorp van Van Dorp installaties. Van

Dorp installaties heeft 1,5 jaar geleden het

traject ingezet om dit certifi caat te behalen.

Aangezien Van Dorp installaties van ouds-

her al ondernemend is op het gebied van

duurzaamheid kon het bedrijf instromen

op niveau 3 van de prestatieladder. Tijdens

het proces groeide het enthousiasme

binnen Van Dorp installaties nog verder. Er

werd binnen de organisatie een specialist

aangesteld, die zelfstandig voor het ge-

hele bedrijf (27 entiteiten) deze prestatie

heeft weten te behalen. Dit is tot op heden

vrij bijzonder, omdat in het algemeen

bedrijven vaak voor de certifi cering van

een klein deel of onderdeel van het bedrijf

kiezen. Van Dorp installaties is zich bewust,

dat zij zonder haar toeleveranciers deze

prestatie niet zou hebben bereikt.

V.l.n.r.: Directeur Business Partner Organisatie van KPN

René Schenk, Marketing en Communicatie Manager

Roel Helleman, Sales Manager Kees Asscheman en

Managing Director Kevin van der Sande van DB Telecom

(Fotografi e: Marij Hofboer)

Redkiwi opent nieuwe vestiging in Den Haag

De hofstad is een onderneming

rijker: het van oorsprong Rotterdamse

internetbureau Redkiwi heeft zich

sinds 1 februari in het monumentale

Pageshuis in Den Haag gevestigd. Na

Rotterdam en Amsterdam is daarmee

de derde Redkiwi-vestiging een feit. Al

sinds 2004 ontwerpt en bouwt Redkiwi

websites en webshops. Ze begonnen

met z’n tweeën, maar inmiddels bestaat

het team uit 30 internetspecialisten.

Waar veel ondernemingen inkrimpen,

kiest het full-service internetbureau

om uit te breiden naar Den Haag. Het

Pageshuis ligt aan het Lange Voorhout,

één van de bekendste straten van Den

Haag. De locatie is opengesteld voor

ondernemingen. Bijvoorbeeld voor

zzp’ers of startende ondernemingen die

op zoek zijn naar een representatieve

werkplek of vergaderruimte. Alle

faciliteiten om succesvol te ondernemen

zijn er beschikbaar. Roderik Louis is ver-

antwoordelijk voor de Redkiwi-vestiging

in Den Haag. Hij is bijzonder trots op de

unieke plek. Zo blijft Redkiwi groeien.

Meer werknemers, meer klanten, meer

diensten en nu een nieuwe vestiging.

Sinds 2008 is het internetbureau ieder

jaar genomineerd voor de FD Gazelle

Award voor snelgroeiende ondernemin-

gen. En met de komst van de nieuwe

vestiging neemt de kans op nominatie

voor 2013 alleen maar toe!

Edith Koek

De heer L. Vissers, DNV Kema (links) en de heer

Van Dorp, Van Dorp installaties

Forse verbeterslag gemeentelijke dienstverlening nodig

Veel gemeenten in de regio zijn

gestart met het verbeteren van hun

dienstverlening. Om te testen hoe

ondernemers de service ervaren,

heeft Kamer van Koophandel

(KvK) Den Haag eind 2012 een

‘mystery guest’ onderzoek laten

uitvoeren onder alle 26 gemeenten

uit de regio. “Hieruit blijkt dat de

telefonische bereikbaarheid niet zo

goed is en de bereikbaarheid per

e-mail redelijk. Gemeente Boskoop

scoorde met een gemiddelde

van 6,9 het best”, zegt Ben Schut-

tenbeld, directeur Regiostimulering

van KvK Den Haag. Om concrete

verbetersuggesties actief onder

de aandacht te brengen, heeft KvK

Den Haag de onderzoeksresultaten

op 21 januari jl. gepresenteerd aan

gemeenten en lokale ondernemers-

verenigingen. De KvK initieerde

dit onderzoek en voert het uit

in samenwerking met Bouwend

Nederland, Koninklijke Horeca

Nederland, de Metaalunie,

VNO-NCW en MKB. De overkoepe-

lende regiorapportage van het

Mystery Guest onderzoek in KvK-

regio Den Haag is beschikbaar via

www.kvk.nl/mysteryguestdh

Dhr. G.J. Dazler (links) en Ben Schuttenbeld,

directeur Regiostimulering KvK Den Haag

(Fotografi e: Frank van der Burg)

het ONDERNEMERS BELANG 05

Opening nieuwe locatie Vuurrood Veiligheid

De nieuwe locatie van Vuurrood Veilig-

heid mag gezien worden. Dichtbij de

snelweg en midden in het energieke

industrieterrein de Binckhorst heeft

Vuurrood Veiligheid onlangs de deuren

geopend op de Zonweg 22 in Den Haag.

Het prachtige kantoorpand met lokalen

voor EHBO opleidingen, biedt ook diverse

mogelijkheden om realistische BHV cur-

sussen te geven. En zal ook voor gebruik

als vergaderruimte(s), workshops, team-

dagen, lezingen of presentaties verhuurd

worden. Verder biedt het nog voldoende

mogelijkheden voor uitbreiding van het

groeiende en enthousiaste team mede-

werkers en een gedreven directeur.

In de volgende editie (editie 2) van Het

Ondernemersbelang kunt u gebruik-

maken van de korting actiecode op alle

diensten van Vuurrood Veiligheid. Dus

zorg dat je hem niet mist! De diensten van

Vuurrood Veiligheid zijn in heel Nederland

uit te voeren. Voor meer informatie:

www.vuurroodbv.nl

Zakenvrouw van het jaar 2013 trots bestuurslid Jong Ondernemen

Heleen van Oord, oprichter en eigenaar

van DQNA Media Group, is uitgeroepen

tot Zakenvrouw van het jaar 2013. Van

Oord is sinds anderhalf jaar bestuurslid

van stichting Jong Ondernemen,

het platform van educatie van

ondernemerschap. Heleen van Oord:

“Het is mijn stellige overtuiging dat

ondernemerschap al op jonge leeftijd

gestimuleerd kan en moet worden.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die

al jong in contact komen met onder-

nemerschap zich beter ontwikkelen.

Mijn geluk – ik kom uit een onderne-

mersgezin - gun ik anderen ook. Bij

ondernemende kinderen neemt het

analytisch vermogen toe. Ze zijn crea-

tiever. Ze hebben meer zelfvertrouwen.

Daarom heb ik ook meteen JA gezegd

toen ik 1,5 jaar geleden werd gevraagd

om toe te treden tot het bestuur van

stichting Jong Ondernemen.” Van Oord

volgt Jacqueline Zuidweg – Zuidweg &

Partners – op als Zakenvrouw van het

jaar. Zuidweg sinds een paar maanden

ook bestuurslid van Jong Ondernemen.

De Zakenvrouw van het jaar is een

Nederlandse prijs waarmee een suc-

cesvolle vrouw wordt onderscheiden.

De zakenvrouw van het jaar is een

voorbeeld voor andere vrouwen die

succes in het bedrijfsleven nastreven.

De bekendmaking vond plaats op

maandag 18 maart in Huis ter Duin

in Noordwijk Minister Schippers van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport riep

Heleen van Oord uit tot Zakenvrouw

van het jaar 2013.

Website wijst weg naar zonne-energie

Hoeveel elektriciteit kan uw dak

opleveren? Kortgeleden heeft het

Stadsgewest Haaglanden de

website www.zonnig.haaglanden.nl

gelanceerd. Daarop is per adres

in de regio Haaglanden te zien in

hoeverre het dak geschikt is voor

de opwekking van elektriciteit met

zonnepanelen. Op de website

www.zonnig.haaglanden.nl

staat de zogenaamde ‘Zonnekaart

Haaglanden’.

Daar kan de bezoeker de bedragen

invullen die voor de te installeren

panelen van toepassing zijn.

Dan verschijnt de informatie over

de hoeveelheid stroom die het

dak kan opleveren en wat de

terugverdientijd is na de installatie.

Bovendien staan er verschillende

links op de site naar informatie over

belangrijke aandachtspunten bij de

aanschaf van zonnepanelen.

Een screendump van de Zonnekaart op de site www.

zonnig.haaglanden.nl met een geselecteerd dak en

rechts de daarbij behorende berekening van de kosten

en de terugverdientijd

Justlease.nl kiest voor ritregistratiesysteem Nazza

Justlease.nl, een onderdeel van

Terberg Leasing B.V., de grootste

onafhankelijke autoleasemaatschappij

van Nederland, heeft een samenwer-

kingsovereenkomst getekend met

Nazza. Nazza gaat het ritregistratiesy-

steem voor Justlease.nl’s innovatieve

‘Private leaseproduct’ leveren. Het

registratiesysteem Nazza werkt ‘via

de cloud’, waarbij ritgegevens vanuit

de autoboordcomputer automatisch

op een beveiligde server worden ge-

plaatst. Vervolgens kunnen ze op een

veilige en bijzonder gebruiksvriende-

lijke manier worden geraadpleegd.

De overeenkomst tussen Nazza en

Justlease.nl heeft betrekking op het

‘Private lease’-product, maar beide

partijen hebben de intentie uitgespro-

ken om de samenwerking op korte

termijn verder uit te breiden.

Met flinke korting coach inhuren en advies inwinnen

Ondernemers hebben het afgelopen

jaar volop gebruikgemaakt van de

mogelijkheid om met flinke korting

te sparren met coaches, bedrijfs-

adviseurs en ervaren ondernemers.

In de regio Haaglanden en Rijnland

hebben 387 ondernemers deelgeno-

men aan het KvK-Starterstraject.

De KvK-Coachpool werd 162 keer

ingeschakeld. Deze trajecten worden

gesubsidieerd door een aantal

gemeenten. Ook in 2013 is er weer

subsidie beschikbaar. Hiervoor geldt

op=op.

Meer info:

www.kvk.nl/coachpool en

www.kvk.nl/starterstrajectdenhaag

Uw nieuws

Is er een nieuwe directie aangetreden?

Heeft u productnieuws? Gaat u

verhuizen, een nieuwe vestiging

openen of fuseren? Uw persberichten,

bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar

Uitgeverij Novema, redactie HOB

Haaglanden; t.a.v. Baukje Bosma;

Postbus 30, 9860 AA Grootegast, of per

e-mail: [email protected]

Duurzame temperatuurregulatie door middel van hybride klimaatsysteem

In het nieuwe Gezondheidscentrum

Oosterheem in Zoetermeer zorgt een

hybride klimaatsysteem voor een

aantoonbaar duurzame temperatuur-

regulatie.

Het energiezuinige Caloris-Hybrid

systeem gebruikt water in plaats van

koudemiddel als energiedrager. Het sy-

steem zorgt ervoor dat alle ruimtes apart

van elkaar worden gekoeld of verwarmd.

Het systeem voldoet bovendien aan zeer

hoge geluidseisen.

Het Gezondheidscentrum Oosterheem

gaat in de nabije toekomst voor diverse

zorgdoeleinden gebruikt worden. Hier-

door zijn de eisen van de opdrachtgever

op het gebied van temperatuurregulatie

en geluid streng. Het is niet bijzonder

dat de koeling en verwarming per

ruimte apart te regelen is, het is wel

uniek dat dit met een hybride systeem

en zonder koudemiddel gebeurt.

Het Caloris-hybrid systeem is een

hybride systeem waarbij de primaire

energie wordt aangeboden middels

een centraal bron systeem. Vanuit de

centrale voorziening worden twee

temperaturen aangeboden, te weten

60°C en 10°C.

Het resultaat is een energiezuinig

systeem met een lagere CO2-uitstoot en

lagere installatie- en exploitatiekosten.

De bouw van het gezondheidscentrum

bevindt zich in een afrondende fase en

in april worden de verschillende Caloris-

units geplaatst.

Zonweg 22 2516 BM Den Haag 070 20 50 009 [email protected] www.vuurroodbv.nl

ONTVANG 10%

KORTING MET ACTIECODE:

Het Ondernemersbelang

V20136497

BedrijfshulpverleningWaarom bedrijfshulpverleners?

De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van de Arbowet bijstaan door één of meerdere werknemers, door hem geselecteerd als Bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Deze BHV’ers zorgen er voor dat op het moment dat er in uw bedrijf zich een calamiteit voordoet alle aanwezige mensen het pand zo snel mogelijk kunnen verlaten. BHV’ers kunnen niet alleen voorkomen dat er slachtoffers vallen, ook kunnen zij de materiële schade beperken.

Onze BHV cursussen

» BHV Basis en Herhaling » Ploegleider Basis en Herhaling » Hoofd BHV Basis en Herhaling » Ontruimingsoefeningen » Levensreddend handelen (LEH) » Kleine blusmiddelen training (BO) » Omgaan met agressie (A) » Communicatie (C)

“maatwerk maakt uw werkvloer veiliger”

Vuurrood Veiligheid levert maatwerk in haar cursussen. Bij een maatwerk cursus zal altijd rekening gehouden worden met uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van de werk-plek en het tijdsbestek.

Door gebruik te maken van een mobiele Vuur Unit van Vuur-rood Veiligheid is het mogelijk om uw Incompany cursus nog realistischer te maken!

Vragen, offerte ontvangen of inschrijven voor één van onze cursussen?

[email protected] 205 00 09

De arbeidsmarkt fl exibiliseert verder. Crisis of hoogconjunctuur, de fl exibele

schil rond bedrijven blijkt elke vijf jaar weer een stukje te zijn gegroeid en

niet gekrompen. Toch hinkt de maatschappij in veel opzichten achter deze

ontwikkeling aan. Banken blijven vragen om een vast inkomen als garan-

tie voor een hypotheek en veel werknemers streven nog altijd naar die baan

voor het leven als hoogste ideaal. Een gevaarlijke illusie, want werkzekerheid

is een goed waar de werknemer in toenemende mate zelf voor moet zorgen,

onder meer door zichzelf constant te ontwikkelen. Ook werkgevers moeten

niet bang zijn hun medewerkers de tools voor die ontplooiing te bieden. In

de strijd om de beste talenten van een door vergrijzing schaarser wordend

arbeidsaanbod staan zij in toenemende mate voorop.

Ontwikkeling? Opleiding?

De meeste werkgevers zullen

wijzen op de vele cursussen en

trainingen die ze voor hun werknemers

hebben gefi nancierd. In slechts weinig

bedrijven zal helemaal niets hieraan wor-

den gedaan, in vele zal er zelfs een serieus

opleidingstraject bestaan voor elke

individuele medewerker. Toch blijven die

plannen en trajecten vaak steken in het

zuiver functionele, vindt Jan Buitendijk,

regiodirecteur Haaglanden-Rijnstreek bij

Focus mens-werk-organisatie in Voor-

burg, die hier in het verleden ook over

publiceerde.

Strategische personeelsplanning

Ook Karin van Daalen-Benschop, com-

mercieel adviseur bij USG Restart in

Rijswijk, ziet die plannen vaak blijven

steken. “Werknemers moeten zichzelf zo

kunnen ontwikkelen dat hun inzetbaar-

heid verbreed en vergroot wordt, in het

algemeen, niet alleen voor die specifi eke

functie die ze binnen het bedrijf waar ze

werken vervullen. Daarvoor moet je ze

een spiegel kunnen voorhouden, erachter

zien te komen wat ze werkelijk kunnen en

willen. En daarvoor moet je er als werk-

gever een strategisch personeelsbeleid

op nahouden. Dat zie ik helaas nog lang

niet overal. In dat opzicht hebben we nog

een hele weg af te leggen, als bedrijven

maar ook als brancheorganisaties. De

strategische personeelsplanning kan een

werkgever inzetten om het verloop van

FTE en de FTE-inzet goed inzichtelijk te

maken voor korte en lange termijn.

Dat is zowel een must om ervoor te zorgen

dat je voldoende ‘handjes’ beschikbaar

hebt om het werk te laten uitvoeren als

om de ontplooiing van de medewerkers

te stimuleren. Sturen op feiten en forecast

noemen we dat.”

Uitstel

De echte noodzaak daarvoor dient zich

ogenschijnlijk nog steeds niet aan. “Dankzij

de crisis is er nog steeds een overschot

aan arbeid, althans, in veel sectoren,” zegt

Eric Bouwsma, implementatiemanager

Modernisering Penitentiaire Arbeid in Den

Haag. “Ook de massale pensionering van

de babyboomers is uitgesteld. De dienst

Justitiële Inrichtingen is met zestienduizend

werknemers een van de grootste werkver-

schaff ers binnen de overheid, en vaak de

allergrootste binnen de landelijke gebieden

waar wij penitentiaire inrichtingen beheren.

Door versobering van vroegpensioenrege-

lingen bij het Rijk zien medewerkers zich

genoodzaakt hier geen gebruik meer van

te maken en langer door te werken. Dat wil

zeggen, dat een hele bult van uittreding

voorlopig als een hete aardappel voor ons

uit geschoven wordt. En toch gaat binnen

enkele jaren wel zo’n 40% van de organisatie

uit de dienst. Het probleem dient zich dus

onvermijdelijk toch aan.”

het ONDERNEMERS BELANG 07

RondetafelgesprekTekst: Jeroen Kuypers • Fotografi e: René Zoetemelk

Werknemer moet regisseur van eigen loopbaan worden

Femke Meijer, coördinator re-integratie

bij het Haags Werk Bedrijf

Jan Buitendijk,

regiodirecteur

Haaglanden-Rijnstreek

bij Focus mens-

werk-organisatie

Vervolg op pagina 08

08

Rondetafelgesprek

Te veel vasthangen aan vaste contracten

Jan Buitendijk ziet ook geen reden de crisis

als een excuus te gebruiken om maar zoveel

mogelijk bij het oude te laten. “Een reorgani-

satie zou juist moeten worden benut om de

hele organisatie in beweging te krijgen, niet

slechts dat deel dat op de schop genomen

wordt. We hangen nog veel te veel vast

aan vaste contracten. Als ik zie welke riante

arbeidsvoorwaarden in sommige sectoren,

zoals die van de banken, nog steeds worden

geboden, snap ik ook wel dat werknemers

aan een levenslange loopbaan daarbinnen

vasthouden. Maar de zekerheden van die

contracten vallen weg. Daarom zouden we

werknemers moeten stimuleren dat beeld

van die verzekerde plaats in de organisatie los

te laten en zoveel mogelijk te laten werken

aan een onafhankelijke ontwikkeling van hun

eigen kwaliteiten. In het ideale geval probeer

je drie jaar lang te excelleren. Niet voor niets

zoeken veel toptalenten na maximaal zeven

jaar een nieuwe positie ergens anders.”

Eric Bouwsma wijst erop dat de Rijksoverheid

deze evolutie al stimuleert door ambtenaren

niet langer in staat te stellen uitsluitend

verticaal binnen één departement carrière te

maken: “Wie hogerop wil zal eerst zijwaarts

moeten bewegen, dat wil zeggen een functie

aannemen bij een ander ministerie, uiteraard

met behoud van rechtspositie. Ik vind dit

een positieve stap.” De carrièrepaden tussen

Ministeries gelden alleen voor de ABD groep

(het topmanagement).

Werkbemiddeling als beste steun

De stelling van Jan Buitendijk wordt door de

anderen gedeeld: een ontslag of reorganisatie

is eigenlijk al te laat om met persoonlijke

ontwikkeling van start te gaan. Werkgever en

werknemers moeten daarover voortdurend

met elkaar in gesprek zijn, gedurende de

hele loopbaan bij het bedrijf.

Maar ook voor het vinden van een nieuwe

betrekking na zo’n onverwacht ontslag

is het belangrijk dat er zo min mogelijk

kostbare tijd verloren gaat. Femke Meijer,

coördinator re-integratie bij het Haags

Werk Bedrijf, geeft aan dat werkzoekenden

daarom tegenwoordig vanaf het eerste

moment dat ze zich aanmelden actief

worden bemiddeld en aan het werk gezet.

het ONDERNEMERS BELANG

“Vroeger was er eerst een periode van

aanpassing en zelfs rouwverwerking, maar

steun voor het verlies van een baan moet

je toch vooral in de privé-sfeer zoeken en

vinden. Je kunt trouwens ook stellen dat

bemiddeling al een vorm van steun is, en

misschien wel de beste. Niemand schiet er

iets mee op als hij niet van die bank af komt

en wie direct al wat doet voor zijn uitkering,

bijvoorbeeld de stad helpen schoon hou-

den van zwerfvuil, behoudt het werkritme

dat hij zo hard nodig heeft voor een baan.”

Karin van Dalen voegt hieraan toe dat

bemiddelaars zoals re-integratiebureaus

er goed op letten of een kandidaat klaar is

zich weer op de arbeidsmarkt te begeven

en indien nodig voldoende ruimte geven

voor rouwverwerking en aanpassing. “Maar

we proberen wel iedereen zo snel mogelijk

de hardloopschoenen te laten aantrekken

om klaar te zijn voor de race.”

Zakkende kwaliteitseisen

De wereld binnen een gevangenis is deels

een afspiegeling van de maatschappij

daarbuiten. De evolutie van het denken

over werk binnen de penitentiaire instel-

lingen weerspiegelt dan ook die over werk

daarbuiten, zegt Eric Bouwsma. “Het begon

eeuwen geleden als leed en veranderde

langzaam maar zeker naar zinvolle tijd-

besteding waarbij de gevangene een

centje mocht bijverdienen voor zijn comfort.

Karin van Daalen-Benschop,

commercieel adviseur USG Restart

09het ONDERNEMERS BELANG

Rest misschien enkel nog de fi nanciële

inrichting van de wereld om de werknemer

heen: de banken die moeten inzien dat de

werknemer van de nabije toekomst geen

man of vrouw meer is die tientallen jaren

binnen één organisatie hetzelfde stramien

van functies vervult. “Vast of fl exibel is geen

criterium meer om te excelleren,” besluit

Femke Meijer. “De fl exibele werknemer kan

heel goed de meest betrouwbare zijn voor

een sleutelpositie binnen een organisatie.

Dat bewijzen is de uitdaging van het

moment.”

jaren nodig is aan personeel en kwaliteiten.”

Karin van Daalen denkt dat hiervoor een

soort tweesporenbeleid nodig is. Door

continu aan kwaliteitsontwikkeling te

werken blijft de inzetbaarheid van werk-

nemers hoog en kalft ze niet af. Alleen

zo ontstaat die duurzame inzetbaarheid

waar elke HRM specialist naar lijkt te

streven en die zo hoognodig is om het

verwachte arbeidstekort te kunnen oplos-

sen. “Maar dat te bereiken is evengoed de

verantwoordelijkheid van de werknemer.

Hij moet inzien dat hij in dit proces zelf

leidend is, moet leren zijn eigen loopbaan

vorm en richting te geven.”

Beter voorbereide jongeren

De jongere generatie is volgens Femke

Meijer al een stuk beter voorbereid op dit

regisseurschap van de eigen loopbaan

dan de ouderen. Eric Bouwsma voegt

daaraan toe dat het zelfstandig leren in

het middelbaar onderwijs daaraan zeker

een positieve bijdrage heeft geleverd

en Jan Buitendijk prijst de zucht naar

avontuur van de huidige jongeren.

“Tegenwoordig gaan negentienjarigen

zes maanden naar Australië of Argentinië,

letterlijk de andere kant van de wereld.

De vijftigers gingen in hun tijd een weekje

met de tienertour naar de andere kant

van het land, geen Buenos Aires maar Den

Helder. Die nieuwe generatie redt het wel.”

Daarna werd werk steeds meer een mid-

del tot re-integratie in de maatschappij.

Gevangenen leren nu vaak een beroep

binnen de muren, werken een tijdlang in

de instelling zelf en in het laatste deel van

hun straf erbuiten. We merken dat met

name gemeenten hier positief op inspelen

en steeds meer gedetineerden willen aan-

nemen voor werkzaamheden.”

Bouwsma vindt het gevangeniswezen

echter ook een voorbeeld van een nega-

tieve evolutie op het gebied van werk.

“Onze sector laat zien wat er gebeurt als

je te weinig bent voorbereid op tijden

van schaarste. Tien jaar geleden moesten

wij onze kwaliteitseisen laten zakken om

maar aan voldoende personeel te komen.

Dan riskeer je in het uiterste geval dat je

personeelsbestand te veel gaat lijken op je

doelgroep.”

Continue kwaliteitsontwikkeling

Jan Buitendijk vult aan dat iets dergelijks

ook in andere sectoren is gebeurd, zoals de

beveiliging, en dat deze ontwikkeling zich

dreigt te herhalen in veel meer branches

als het grote arbeidstekort als gevolg van

de vergrijzing zich onvermijdelijk toch aan-

dient. Maar je hoeft als werkgever niet met

de armen over elkaar te wachten tot het

zover is. “Binnen de zorg is men zich daar

al van bewust. Daar zijn werkgevers al druk

aan het inventariseren wat er over enkele

Eric Bouwsma, implementatiemanager

Modernisering Penitentiaire Arbeid

Advocaten voor ondernemers

Wilt u vrijblijvend kennismaken?

Uw contactpersoon: mr. Olaf Diels

Telefoon: 070 - 762 05 30

E-mail: [email protected]

Internet: www. diep-advocaten.nl

Het Haags Werk Bedrijf heeft al honderden mensen aan werk

geholpen. Algemeen directeur Hans Poort: “Onze passie is om

mensen aan de slag te krijgen. Dit doen we in nauwe samen-

werking met werkgevers. Zo geven we mensen zonder baan een

basis voor een stabiel en zelfstandig bestaan én helpen we werk-

gevers kosteloos aan gemotiveerde werkkrachten.”

Haags Werk Bedrijf:

Een succesvolle

publieke en private

samenwerking

Hans Poort: “Ons team brengt

profi elen van kandidaten en

bedrijven goed in kaart en

begeleidt hen naar een succesvolle

match en zorgt voor professionele

nazorg. Dit doen we zonder kosten

voor werkgevers. Selectie van nieuw

personeel brengt op deze manier

minder risico’s.”

Werkwijze

Femke Meijer is coördinator re-inte-

gratie. “We gaan verschillende fasen

door om cliënten klaar te maken voor

de stap naar een betere toekomst.

Ze worden voorbereid op werk en op

een specifi eke functie. Na de intake

begint de bemiddelingsfase. Onze

accountmanagers denken daarbij ook

in het belang van de werkgever, zoals

het inzetten van een stageperiode of

bijvoorbeeld een tegemoetkoming

in opleidings- of loonkosten. Alles is

erop gericht om de werkrelatie suc-

cesvol te maken.”

Leerwerktrajecten

Het Haags Werk Bedrijf kent ook een

leerwerktraject. De werkzoekende

behoudt zijn uitkering en levert

daarvoor een bijdrage aan de maat-

schappij. Ze werken vier dagen bij het

Haags Werk Bedrijf en hebben op de

vijfde werkdag een training. Femke

Meijer: “Deze constructie van werken

en leren is succesvol. Het is ook een

prima gratis selectiemiddel.” Hans

Poort: “Veel kandidaten vinden zo

hun weg op de arbeidsmarkt en wij

voorzien werkgevers van goede en

betrouwbare krachten.”

10

Bedrijfsreportage Tekst en fotografi e: René Zoetemelk

het ONDERNEMERS BELANG

Haags Werk Bedrijf

Vaillantplein 4

2526 HX Den Haag

T 070 - 445 28 18

www.haagswerkbedrijf.nl

Algemeen directeur Hans Poort en Femke Meijer,

coördinator re-integratie Haags Werk Bedrijf

WestCord Hotel Delft is ideaal gelegen aan de A13 tussen Rotterdam en Den Haag, naast IKEA. Delft is dé plaats om te verblij ven: geniet van de stad, Delfts Blauw en Oranje. Voor uw vergadering, conferentie en receptie biedt het hotel uitstekende mogelij kheden. Elf modern ingerichte vergaderzalen zij n voorzien van Wi-Fi, daglicht en airconditioning, het hotel is daarom met recht een ‘Meeting Point’. Het hotel beschikt over gratis parkeerfaciliteit. Het Atrium biedt zelfs mogelij kheden tot 250 personen!

WestCord Hotel DelftOlof Palmestraat 2 2616 LM Delfttel: +31 (0)15 88 890 [email protected]

WESTCORD HOTEL DELFT

www.westcordhotels.nl

Uitzendbureaus moeten zich aan

wetten, cao’s, regels en richtlijnen

houden. Peter Loef: “Ik durf te

stellen dat uitzendbureaus die zich laten

certifi ceren en lid zijn van een branchever-

eniging de meest en best gecontroleerde

ondernemingen in Nederland zijn. Er zijn

uitzendbureaus die de regels niet zo nauw

nemen. Om kosten te drukken en beter te

kunnen concurreren, betalen zij werkne-

mers bijvoorbeeld niet overeenkomstig het

cao-loon of wordt er gewerkt met boetes in

relatie tot huisvesting die wordt geboden.

Als je als opdrachtgever kiest voor een

uitzendbureau dat zich met onmogelijke

tarieven in de markt aanbiedt en je on-

derneemt geen actie om te controleren of

het wel pluis is, dan ben je net zo schuldig

als het foute uitzendbureau. Als je het als

opdrachtgever goed wilt doen kun je dat.

Je kunt altijd controlevragen stellen en

eenvoudig een aantal zaken controleren.

Wij hebben bijvoorbeeld een aantal tips en

linken naar sites waar eenvoudig een check

kan worden gedaan.”

CAO politie

De SNCU, in de branche ook wel de CAO

politie genoemd, is opgericht door de

werkgevers en werknemersorganisaties in

de uitzendbranche. In het bestuur zitten de

ABU, de NBBU, FNV, De Unie, CNV en LBV.

De SNCU heeft als doel ervoor te zorgen

dat de cao’s in de uitzendbranche worden

nageleefd. “Zo geven we voorlichting

en treden we op als de regels worden

overtreden. Uitzendbureaus waar het goed

geregeld is, zullen weinig last van ons heb-

ben. Daar waar wel tekortkomingen zijn

vastgesteld wordt het toezicht verscherpt.

We maken dan afspraken om de kwaliteit

te verbeteren en de gemaakte fouten

te herstellen. Daarbij doen we altijd een

beroep op de eigen verantwoordelijkheid.

Zolang het uitzendbureau meewerkt aan

ons onderzoek, is er niets aan de hand. Als

medewerking wordt geweigerd, wordt een

schadevergoeding van € 100.000 opgelegd.

De rechter kent die toe.”

Eff ectief

Na 461 onderzoeken in 2012 bleek dat

7,45 miljoen euro ten onrechte niet was

uitbetaald aan uitzendkrachten. Dat is een

stijging van 15% ten opzichte van 2011.

Dit komt niet per se omdat er meer wordt

benadeeld, maar vooral omdat er scherper

wordt gecontroleerd.

Niet naleving van regels is van alle tijden.

De branche accepteerde dat niet en

verscherpt daarom het toezicht. Ook werkt

zij nauw samen met de Inspectie SZW

en de Belastingdienst die ook naar de

opdrachtgevers van uitzendbureaus kijken.

“De pakkans wordt groter en de resultaten

beter. We winnen nu al 99% van de

rechtszaken en uitzendkrachten ontvangen

alsnog geld waar zij recht op hebben.

Kijk op onze website voor een vonnis

tegen een uitzendbureau in uw regio.”

Opdrachtgevers medeverantwoordelijk

Bij zowel de SNCU als het ministerie van

SZW kunnen misstanden gemeld worden.

“Bij ons gaat het om de naleving van de cao

en bij de Inspectie of de bureaus zich aan

de wet houden. Dit ligt in elkaars verlengde

en zijn we daarmee een prima aanvulling

op elkaar.”

het ONDERNEMERS BELANG 11

Tekst en fotografi e: René Zoetemelk Interview

Voor meer informatie:

www.sncu.nl / www.meldenhelpt.nl

of T 0180 - 64 25 30

Helpdesk: 0800 - 7008

Twitter: @caopolitie

“Het inhuren van personeel via mala-

fi de uitzendbureaus gaat je veel geld

kosten.” Peter Loef, directeur van de

Stichting Naleving CAO voor Uitzend-

krachten (SNCU) is gedecideerd. Er wor-

den hoge boetes opgelegd. Je weet dat

het niet klopt als je voor een paar euro

per uur iemand inhuurt. Dan ben je me-

deverantwoordelijk voor het in stand

houden van die ondermijnende prak-

tijken. “De controles zijn scherp en het

risico op boetes en imagoschade groot.”

Malafi de inhuur kan een ondernemer veel geld kosten

Peter Loef:

"Uitzendbureaus waar het

goed geregeld is, zullen weinig

last van ons hebben"

Het Ondernemersbelang Masterclass

Duurzame inzetbaarheid werknemers

Datum:

16 mei 2013

Tijd: vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur incl. borrel

Onderwerp:

Duurzame inzetbaarheid van de werknemer

Aanmelden via: [email protected]

of T 0594 - 51 03 03 (Richard van der Veen, bladmanager Haaglanden)

In de Masterclasses van Het Ondernemersbelang delen toonaangevende bedrijven hun kennis, kunde

en vakmanschap met andere bedrijven. In de Masterclass van donderdag16 mei worden de deel-

nemers door de gespecialiseerde professionals van Focus op aansprekende wijze meegenomen in

de wereld van de Online Marketing. Na afl oop van deze Masterclass bent u in staat het geleerde

direct binnen uw bedrijf in de praktijk te brengen. Tevens biedt deze educatieve sessie een leuke

gelegenheid om te netwerken. Zo slaat u twee vliegen in één klap!

Zorg dus wel dat u er snel bij bent want VOL = VOL. Aanmelden bij Richard van der Veen

(bladmanager Ondernemersbelang Haaglanden) op telefoonnummer 0594 - 51 03 03 of

per e-mail bij [email protected]

Geef u op bij:Datum masterclass: 16 mei 2013

Tijdstip: vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur incl. borrel

Onderwerp: Duurzame inzetbaarheid van de werknemer

Aanmelden bij: Richard van der Veen, bladmanager Haaglanden

Telnr: 0594 - 51 03 03 of e-mail naar

[email protected]

Het Ondernemersbelang

‘Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij ondernemen in de regio’

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

LOOPBAANBEGELEIDING • OUTPLACEMENT • COACHING

RE-INTEGRATIE • LOOPBAANPORTALEN

Bel ons

voor een

vrijblijvende

kennismaking

[email protected]

T 070 - 387 67 97

www.focusnederland.nl

Kanaaldijk OZ 3

8102 HL Raalte

Postbus 2

8100 AA Raalte

T 0572 - 34 97 00

F 0572 - 34 97 99

[email protected]

www.veldhuis.nl

Erwin de Lange die met Oscar Jager

eigenaar is en de directie voert, is

een gedreven man. Als commercieel

directeur en Oscar voor algemene zaken

voeren ze een consequent beleid. “Alle

winsten investeren we gelijk in ons bedrijf

en we concentreren ons continu sterk

op innovatie. We werken altijd met de

nieuwste machines en ons bedrijf is inmid-

dels in hoge mate geautomatiseerd. Zoveel

mogelijk doen met zo weinig mogelijk

mensen, is ons uitgangspunt. De factor

arbeid wordt steeds verder teruggebracht,

daardoor kunnen

we lagere tarieven hanteren, concurreren

met lagelonenlanden en dat maakt ons

aantrekkelijk als partner voor drukwerken.”

De Lange wil gelijk één ding rechtzetten:

“Zo weinig mogelijk mensen wil beslist

niet zeggen dat de mensen waarmee

we werken niet belangrijk zouden zijn.

Integendeel: alles staat of valt met de

motivatie van onze mensen. Samen willen

we kwaliteit leveren. We delen alle verant-

woordelijkheid zoveel mogelijk binnen de

hele organisatie.

Door goede scholing zorgen we tevens

dat de kennis van ons personeel up to date

blijft. Iedere medewerker voelt zich sterk

betrokken bij het bedrijf en medeverant-

woordelijk voor het succes. Wij kennen

alleen maar korte lijnen.”

Van Liere Media

Veldhuis Media begon in 2002 met dertien

mensen. Inmiddels zijn er 45 in Raalte.

Met de overname van Van Liere Media in

Emmen zijn er achttien mensen bijgeko-

men. Van Liere Media is gespeciliseerd in

handelsdrukwerk en richt zich met name

op het MKB. “Beide bedrijven zijn

complementair aan elkaar.”

Novema

De opdrachtgevers van Veldhuis Media in

Raalte behoren in algemene zin niet tot het

MKB, maar het zijn voornamelijk grotere

uitgeverijen, zoals Novema van onder meer

de bladen Het Ondernemersbelang in heel

Nederland waaronder deze editie. “Verder

werken wij ook veel voor reclamebureaus

waarvoor wij onder meer brochures en

jubileumboeken drukken en we maken

ook posters voor marketing voor grotere

MKB bedrijven en verzorgen opdrachten

voor stichtingen en verenigingen. De

oplages variëren in algemene zin van 300

tot 25.000.”

Haskerland

Met de overname van Haskerland in Joure

heeft Veldhuis Media enkele jaren geleden

een zeer geoutilleerde binderij volledig

geïntegreerd. “In 2008 zijn we verhuisd

naar ons huidige pand aan de Kanaaldijk

Oostzijde en hebben we voldoende ruimte

en groeimogelijkheden om alle werkzaam-

heden onder één dak te concentreren:

vanaf de opmaak tot het drukken, vouwen,

hechten en ook de complete postverwer-

king hebben we compleet in eigen hand.”

Heel Nederland

Bij Veldhuis Media wordt gewerkt met

drie drukploegen die vijf dagen per week

24 uur aan een stuk doorwerken. Tien

mensen verdelen de onderlinge werkzaam-

heden en lossen elkaar af. De binderij werkt

in eenzelfde systeem met zo’n twintig man

in twee ploegen en vijftien mensen vervul-

len algemene functies binnen het bedrijf.

“We beschikken over een eigen verkoop-

team en onze opdrachtgevers komen uit

heel Nederland”.

het ONDERNEMERS BELANG

BedrijfsreportageTekst: Jan Hammink • Fotografi e: Gerrit Boer

Veldhuis Media in Raalte kent goede tijden. “Ik snap dat het vreemd klinkt

in deze tijd van recessie, maar wij hebben er geen last van. Wij groeien

ieder jaar. Dat deden wij tien jaar geleden toen wij van start gingen al

vrijwel vanaf het begin en nu nog steeds.”

Drukkerij Veldhuis drukt tegen de

verdrukking in

Oscar Jager (l.) en Erwin de Lange

Bedrijfsreportage Tekst: Martin Neyt • Fotografi e: Henk Veenstra en René Zoetemelk

If you snooze, you lose, zeggen de Amerikanen. Even indutten en de concurrentie heeft een voorsprong. Dat kan gezien de voort-

schrijdende technologie, globalisering, steeds wijzigende overheidseisen en veranderingen in de samenleving nogal snel gebeuren.

Ondernemers en professionals moeten dan ook continu hun kennis en vaardigheden aanscherpen. Maar dan wel op een praktische

manier, zegt George Bel, directeur van MKB Cursus & Training. “Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.”

Directeur MKB Cursus & Training:

‘Wie kende LinkedIn vijf jaar geleden?’

Blijven leren steeds belangrijker

het ONDERNEMERS BELANG

MKB Cursus & Training BV

Bezuidenhoutseweg 12  

2594 AV Den Haag 

T 015 - 219 13 90

F 015 - 219 14 75

[email protected]

www.mkbct.nl

het ONDERNEMERS BELANG

Slecht betaalgedrag van klanten vraagt om

actie, maar je wilt geen relaties op het spel

zetten. “Cursisten leren onder meer aan de

hand van rollenspel een incassogesprek te

voeren. Er wordt veel aandacht besteed aan

de opbouw en de afronding van zo’n lastig

telefoontje.”

Sociale media serieus nemen

MKB Cursus en Training heeft ruim zestig

onderwerpen op de menukaart staan.

Regelmatig komen er items bij en sommige

worden gerevitaliseerd en uitgebreid.

Zo kregen de cursussen voor het zakelijk

gebruik van LinkedIn, Twitter en Facebook

een masterclassversie.

George Bel: “De basiscursussen werden in

2011 en 2012 druk bezocht. Inmiddels zijn

LinkedIn en Twitter bij velen geland, het is

tijd voor een vervolg. Beide media hebben

honderden miljoenen gebruikers. Ongeloof-

lijk hoe snel dat gaat. Vijf jaar geleden kende

niemand ze.”

Twitter, LinkedIn, maar ook het zakelijk

gebruik van Facebook, streefden andere

media op alle fronten voorbij. Ze veranderden

niet alleen de wijze van communiceren en

marketing. Werven en selecteren hebben

nieuwe gezichten gekregen. Evenals

reclame maken en informatie vergaren.

Consumenten en zakelijke partners worden

rechtstreeks bij producten en projecten be-

trokken met crowdsourcing en crowdfunding.

“Sociale media kunnen zeer krachtige

strategische tools zijn. Mits ze serieus

worden genomen. Nu nog zijn er bedrijven

die sociale media overlaten aan een stagiair.

Een gemiste kans.”

Loondienst verdwijnt

Alleen al de razende opkomst van Twitter en

LinkedIn en snelle ondergang van andere media

geven aan dat indutten geen optie is. Voor je

het weet, staat de concurrent met 2-0 voor.

Ondernemende mensen, zoals MKB Cursus &

Training zijn doelgroepen omschrijft, werken

volgens George Bel dan ook continu aan hun

vaardigheden. Zo blijven ze bij en weten ze

zich te onderscheiden.

Het permanent leren krijgt naar mening

van George Bel in de toekomst nog meer

betekenis. “De traditionele loondienstfunctie

verdwijnt op termijn grotendeels. Ze maakt

plaats voor ondernemerschap en mengvormen

van loondienst en zelfstandigheid.

Deze ondernemende mensen hebben

een eigen verantwoordelijkheid voor de

ontwikkeling van hun vaardigheden.

Willen ze interessant zijn voor opdracht-

gevers, dan moeten ze up-to-date blijven.”

Verder op weg

Ondernemerschap zit in de genen. Je kunt

het niet leren, maar een gedegen vorm van

ondersteuning en bijslijpen zijn zeker goed

mogelijk. MKB Cursus & Training richt zich

bijvoorbeeld ook op de groei van onder-

nemers die een succesvol begin beleefden.

“Van een doorstarter wordt al snel méér

verwacht. Hij moet leidinggeven aan een

uitdijende organisatie, hij krijgt er allerlei

nieuwe taken bij, dat kan lastig zijn.”

George Bel besluit: “De belangstelling

voor ondernemen neemt zeker toe onder

jongeren. Natuurlijk komt niet iedereen

aan het hoofd van een miljoenenbedrijf te

staan, maar dat hoeft ook niet. Wij willen

ondernemers en hun medewerkers verder

op weg helpen. Ondernemen met de

ondernemer.”

Het programma voor 2013 is al enige

tijd terug gepland, maar MKB

Cursus & Training, het landelijk

georganiseerd opleidingsbureau, past zijn

aanbod regelmatig aan op de actuele vraag.

Recent nog zijn er vier nieuwe cursussen en

trainingen toegevoegd: Het Nieuwe Werken,

Beter rendement tijdens de crisis, Management

van verandering en Meer rendement door

inzicht in groepsdynamiek.

“Onderwerpen worden ingegeven door de

markt”, vertelt George Bel. “MKB Cursus &

Training komt voort uit MKB-Nederland en

onze trainers zijn zelf praktijkmensen.

We weten wat er speelt in het bedrijfsleven.

De verschillende facetten van het leidinggeven

zijn momenteel populair. Medewerkers

motiveren, meer uit een groep halen, maar

ook elementaire onderwerpen als het voeren

van functioneringsgesprekken en communi-

ceren met medewerkers die vastlopen.”

Leren zonder ballast

Geen ellenlange theorielessen en oneindig

durende sessies. MKB Cursus & Training

geeft ondernemers, leidinggevenden en

medewerkers binnen één of enkele dag-

delen de benodigde kennis en vaardigheden

voor de praktijk. Cursisten kunnen ‘om de

hoek’ aan de slag, want de cursussen en

trainingen worden in elke regio georganiseerd.

Incompanytrainingen zijn eveneens mogelijk.

George Bel spreekt van leren zonder ballast.

“Onze doelgroepen zijn niet gebaat bij

scholing die veel tijd in beslag neemt.

Ze willen de onderdelen die ze nodig

hebben oppikken en weer vooruit.

Wij sluiten daarbij aan met onze fi losofi e.

Wat cursisten vandaag leren, moeten ze

morgen kunnen toepassen.”

De training Debiteurenbeheer en telefonisch

incasseren mag al enkele jaren achtereen op

veel animo rekenen. Het is een herkenbaar

dilemma voor ondernemers.

Wat vinden klanten?

Personeelsgesprekken

Wilma Schiff ers, leidinggevende Kindcentrum Pino, Almere

“Onze functioneringsgesprekken verliepen stroef. Ze eindigden vaak met het gevoel dat we niets waren

opgeschoten. Tijdens de training waaraan mijn collega en ik deelnamen, bleek dat we veel meer betrokken-

heid konden creëren. Vertel een medewerker maar wat constant verzuim voor jou als leidinggevende

betekent. Laat hem of haar zelf oplossingen aandragen. De concrete handvatten die we kregen

aangereikt werken écht.”

Klantgericht denken en handelen

Carla van Leijden, directiesecretaresse en personeelsmanager Untis Benelux, Rotterdam

“Communicatie stond centraal in ons maatprogramma. Rollenspellen zijn in het begin wat onwennig,

maar het enthousiasme van onze trainer werkte aanstekelijk. De praktische aanpak spreekt me aan. Zo

leverden de discussies veel bruikbare informatie op. Je hoort hoe collega’s het gedrag van klanten ervaren en

je kunt samen met oplossingen aan de slag. De cursus had ook nog eens het eff ect van teambuilding.”

Zakelijk succes met Twitter / Facebook

Angelique van Tilburg, secretaris van brancheorganisatie Dibevo, Amersfoort

“De zakelijke inzet van sociale media roept nog veel vragen op bij de bedrijven die we vertegenwoor-

digen, onder meer dierenspeciaalzaken en dierenpensions. Hoe maak ik een goede start? Wat moet ik

vermelden? Wat nu als er negatieve berichten verschijnen? Gaandeweg de cursus maakte onwennigheid

plaats voor vertrouwen. Een voordeel van sociale media is dat je direct kunt reageren op eventuele kritiek.

Een eyeopener voor deelnemers!”

@snelstartWWW.SNELSTART.NL0222 36 30 61

Actie loopt t/m 30 april 2013

SLIM BOEKHOUDEN & FACTUREREN

Slimme ondernemers

ontvangen nu

50,- extra korting

als nieuwe klant

Ga naar www.snelstart.nl/slim

met actiecode HOB2013A

Slim & EfficiëntMaak met één muisklik van een offerte een factuur en verstuur deze per e-mail

Slim & AccuraatVoorkom fouten door afschriften in te lezen en automatisch en foutloos te boeken

Slim & EenvoudigBtw wordt automatisch geboekt, de btw-aangifte berekent u met één druk op de knop

Slim & OverzichtelijkIn één oogopslag volledig financieel inzicht door uitgebreide rapportages

Zelf de fi nanciële bedrijfsadministratie bijhouden en facturen maken zonder diepgaande kennis van boekhouding

en automatisering. Het is de droom van elke (startende) ondernemer. SnelStart maakt die droom al dertig jaar waar!

SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden

De naam van het bekende software-

pakket voor de fi nanciële admini-

stratie spreekt voor zich. Je kunt er

zelf snel mee van start, er is zelfs een gratis

proefperiode van zes maanden mogelijk!

Het product is massaal in gebruik bij ZZP’ers

en het MKB. Voorheen stond het programma

op een cd-rom. Die fysieke informatiedrager

is vervangen door het downloaden vanaf

de website. Recent is de grens van 45.000

service-abonnees gepasseerd. De groei zit

er nog steeds in, aldus manager Marketing

Dennis Muis. Dat is enerzijds te danken aan

de toename van het aantal ZZP’ers, anderzijds

omdat veel ondernemers hun facturen

nog steeds maken in een tekstverwerkings-

programma of een Excel-bestand en be-

seff en dat het met SnelStart eenvoudiger

en effi ciënter kan.

Eenvoudig en compleet

Muis: “Ondernemers kunnen met ons

programma zelf eenvoudig hun boekhouding

en facturen opstellen. Vaak gebeurt dat

nog met behulp van een tekstverwerkings-

programma. Dat vergroot de kans op fouten.

Bovendien moet je veel gegevens opnieuw

invoeren. Dat los je met ons programma

eenvoudig op. Daarnaast kun je op basis van

de ingevoerde gegevens gemakkelijk een

overzicht krijgen van je fi nanciële situatie.

Op die manier werk je veel sneller en een stuk

effi ciënter.” Naast vele duizenden ondernemers

maken nog eens 2.500 accountants en

administratiekantoren gebruik van de

software. Zij beschikken over het complete

pakket waarmee ze de boekhoudingen van

hun klanten controleren, corrigeren en ze dus

op de juiste wijze kunnen adviseren. Voor alle

gebruikers is er de mogelijkheid om op Texel,

de bakermat van het bedrijf, een training te

volgen. Eventuele vragen kunnen worden

voorgelegd aan de helpdesk die vijf dagen

per week van negen tot vijf uur telefonisch

bereikbaar is.

“Hiervoor staat ons telefoonnummer duidelijk

zichtbaar op onze site en in het programma.

Daar vindt men ook een lijst met veelgestelde

vragen & antwoorden. Als regel voldoet die

informatie om de meest voor de hand liggende

problemen op te lossen. Wie persoonlijke

ondersteuning nodig heeft, belt en krijgt

direct antwoord. Bij de recentelijke verhoging

van de btw is daar druk gebruik van gemaakt

omdat veel gebruikers extra informatie wilden.

Die staan we graag te woord. Ons uitgangs-

punt is immers dat elke gebruiker met onze

software zelf en snel aan het werk kan.”

Ontwikkelingen

Enkele lopende ontwikkelingen zijn de

introductie van applicaties waarmee je de

gegevens ook op een smartphone of tablet

kunt raadplegen. Het pakket is geschikt voor

het nieuwe besturingsprogramma Windows

8 en voldoet aan de regels voor het SEPA

(Single Euro Payments Area). Er kan een

IBAN-nummer worden ingevoerd

en middels de BIC-Service worden

Nederlandse rekeningnummers

automatisch omgezet in interna-

tionale bankrekeningnummers.

Door het toenemende

succes werd het pand in

Oosterend te klein. Dit jaar

komt er een verbouwing

waardoor er ruim duizend

vierkante meter extra

ruimte, verdeeld over

twee verdiepingen, ont-

staat. De ruim vijftig me-

dewerkers zijn dan weer

optimaal gehuisvest.

Zij werken allemaal op

Texel, met uitzondering

van drie softwareontwik-

kelaars. Met hen is elke

werkdag digitaal overleg

in de conferenceroom.

Regelmatig maken zij de

oversteek naar het eiland om de ontwikkelin-

gen door te spreken. “Texel is niet alleen de

bakermat van ons bedrijf”, aldus directeur Wim

Ploeg jr., “ook veel van onze medewerkers

komen er vandaan.

Als eilander ken je elkaar, dat schept een band.

Samen werken we continu aan de perfectione-

ring van ons product en tevreden klanten.

BedrijfsreportageTekst: Cock de Vries • Fotografi e: JJFoto/Jan Jong

SnelStart

Harkebuurt 3

1794 HM Oosterend (Texel)

T 0222 - 36 30 61 (Verkoop)

[email protected]

www.snelstart.nl

het ONDERNEMERS BELANG

Wim Ploeg: “Samen werken we

continu aan de perfectionering van

ons product”

Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografi e: Marco Magielse

De Nederlandse arbeidsmarkt fl exibiliseert verder.

In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al

752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar

geworden in het bemiddelen van inactieven naar

werk. 35% van de werklozen en 39% van de

mensen in de bijstand komen weer aan het werk

via een uitzendbureau, en het merendeel stroomt

vervolgens door naar een andere baan. Toch krijgen

veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog

altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van

de term fl ex. De vaste baan blijft voor hen de norm.

Een miskenning van de economische werkelijkheid,

meent Aart van der Gaag, directeur van de

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU):

“Een icoon als ASML heeft zijn personeelsbestand al

voor 60 tot 80% gefl exibiliseerd.”

Een vaste kracht moet eerst een tijd aan rouw-

verwerking doen en neemt slechts genoegen

met een baan op zijn oude niveau. Ook het

beeld van een grote groep van wel 300.000

uitzendkrachten die altijd in de fl ex zou zitten

klopt niet. We hebben het laten onderzoeken:

in de maximale variant zijn dat er 35.000 en

in de huidige zelfs amper 8000.”

Geen gedwongen keuze

Flexibel werken is volgens Aart van der Gaag

voor het leeuwendeel van de fl exwerkers

geen gedwongen keuze. “Als dat zo was

zou je verwachten dat het percentage dat

een vaste baan wil veel hoger was dan de

28% die is gemeten. De fl exibele schil wordt

bovendien alleen maar groter. Het aantal

werknemers met een vaste baan is gedaald

van 75 naar 69% . Die groei is in onze

ogen trendmatig. De conjunctuur wordt

de komende jaren nog volatieler, met een

snellere opeenvolging van pieken dalen, en

bedrijven wapenen zich daartegen door hun

fl exibele schil te vergroten. Neem Scania, de

Zweedse vrachtwagenbouwer in Zwolle, die

heeft 1000 mensen in vaste dienst en 600 in

tijdelijk verband. Zodra de vraag inzakt gaat

die laatste groep naar huis, zodra ze aantrekt

komt ze weer terug. Daarom zijn kreten als

‘Schaf Payrolling maar af’ compleet onre-

alistisch. Heel het idee dat we fl ex moeten

terugbrengen naar de piek en ziek waarvoor

ze oorspronkelijk bedoeld was staat haaks

op de werkelijkheid. Maar jammer genoeg

doet die opvatting in vakbondskringen

steeds meer opgang, vooral onder invloed

van de SP.”

CAO-politie

Het beeld dat in linkse kringen van fl exwerkers

bestaat is ook dat van onderbetaalde werk-

krachten, van werkende armen die ondanks

lange uren de touwtjes nauwelijks aan elkaar

geknoopt krijgen. “Die wereld bestaat,”

geeft Aart van der Gaag toe, “in sectoren

als de tuinbouw of de vleesverwerking,

overal waar de lonen rond het minimum

schommelen, komen dit soort misstanden

voor. Werkgevers wentelen daarbij alle lasten

op de schouders van de werknemer af.

Maar dat zijn dan malafi de bureaus, feitelijk

ouderwetse koppelbazen, die de werkgevers

bedienen, geen reguliere uitzendbureaus en

zeker geen leden van de ABU.

Flexibele schil weer vijf procent hoger

Terug naar piek en ziek

het ONDERNEMERS BELANG

Uitzendbureaus hebben steeds

meer taken op zich genomen.

Het bemiddelen maar ook scholen

van werklozen is er daar een van. Van der Gaag:

“We hebben een hoog succespercentage en

we investeren dan ook nog veel in die

groepen. Dan nog zou de overheid ons

willen laten nabetalen, net zoals er is ge-

suggereerd dat we een ontslagvergoeding

zouden moeten uitkeren aan uitzendkrachten.

Onze WW premie is toch al de hoogste,

waarom zou je ons dan nog duurder maken?

Die heffi ngen gaan tegen het principe van

fl ex in en ondermijnen het.”

Weerbaarder

Maar de bedrijven omarmen fl ex juist des

te meer. Dat er tijdens de recessie van

2008/2009 zo weinig ondernemingen

omvielen was voor een belangrijk deel te

danken aan het feit dat die zich van hun

fl exibele schil konden ontdoen (uitzend-

krachten, ZZP’ers). “Je zag daarnaast wel een

vorm van ‘labourhording’,” aldus Aart van

der Gaag. “Bedrijven die in de voorgaande

periode voor veel geld en moeite vaste

werknemers hadden binnengehaald wilden

die per se behouden. De Deeltijd WW blijkt

achteraf een dure en weinig eff ectieve

methode daarvoor te zijn geweest, maar de

massa-ontslagen die zo kenmerkend zijn

geweest voor de crisis van de jaren tachtig

bleven uit. Toch zijn de fl exwerkers niet

echt het kind van de rekening geweest.

In de praktijk blijken fl exwerkers weerbaarder

te zijn dan vaste krachten. Ze worden

weliswaar eerder werkloos dan de laatsten

maar ze komen ook weer eerder aan de slag.

Een uitzendkracht stapt kort na zijn ontslag

opnieuw een vestiging binnen met de

vraag ‘Heb je wat voor me?’, en desnoods

is dat dan maar een minder betalende of

interessante baan dan daarvoor.

Daarom zijn wij ook zo’n strenge branche-

organisatie. We hebben gemiddeld 480 leden,

maar per jaar gaan er ongeveer veertig uit,

omdat ze niet meer voldoen aan de strenge

normen die wij hanteren. Wij hebben niet

alleen een eigen CAO – de grootste, voor

750.000 mensen – maar ook een eigen

CAO-politie, en strenge controles die door

externe bureaus worden uitgevoerd.

We hebben ook een hecht samenwer-

kingsverband opgebouwd met

onder meer de Belastingdienst.

We hameren hard op bonafi de

gedrag, maar als de overheid

uitzenden extra gaat belasten, met

hogere premies of ontslagver-

goedingen, werkt ze het malafi de

gedrag juist in de hand. Dan gaat

een aantal bedrijven zoeken naar

duistere vormen van fl exwerk.

De BV met 210 Poolse directeuren

bijvoorbeeld.”

Vooruitlopen

Ontslagen uitzendkrachten mogen

dan sneller weer een baan vinden

dan vaste, hoe makkelijk is dat in de

huidige conjunctuur? In 2012 kromp de

Nederlandse economie en voor 2013 zijn de

voorspellingen niet veel beter. “De uitzend-

markt kromp met vijf procent,” vult Aart van

der Gaag aan. “Dat is op zich niet dramatisch,

maar de periode van groei tussen de laatste

en de voorlaatste krimp was slechts kort, dus

de daling komt wel harder aan dan in andere

cycli. Frits Goldschmeding, de oprichter van

Randstad, heeft een prachtig wiskundig model

ontwikkeld om te voorspellen wanneer

de uitzendmarkt weer zal aantrekken.

Zijn voorspelling is: vanaf oktober 2013.

Aangezien onze sector vooruitloopt op

de andere mogen we aannemen dat de

economie in de loop van 2014 werkelijk

aantrekt. De positieve impulsen daarvoor

zullen dan uit de Verenigde Staten komen,

waar de conjunctuur merkbaar aan het ver-

beteren is, en misschien ook uit het Verenigd

Koninkrijk, waar we de uitzendbranche nu al

weer zien groeien. Maar voorspellen is de

afgelopen jaren een stuk moeilijker geworden

dan daarvoor. Ik kon dan ook alleen maar

antwoorden: ‘Frits, ik hoop dat je

befaamde, onfeilbare model er ook

dit keer weer niet naast zit.’”

volstrekt onrealistisch

het ONDERNEMERS BELANG

Bedrijfsreportage Tekst: Jasper van den Bovenkamp • Fotografi e: Ruud Voest

Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

Leads verzilveren met de slimste tool voor uw websites

Website-Leads, waarmee je je online

bezoekers identifi ceert, inclusief de

pagina’s die ze hebben bezocht.

Als basis de grootste bedrijfsdatabase

Enkele jaren geleden startte Dekker het

DATA-collectief, naar eigen zeggen de

grootste gedeelde bedrijfsdatabase van

Nederland. De database wordt gevoed

door informatie vanuit de Kamer van

Koophandel, het Faillissementsregister en

de deelnemende organisaties. Al met al

telt het DATA-collectief ruim 2,4 miljoen

bedrijven, stichtingen en verenigingen

en 3,6 miljoen bijbehorende contact-

personen.

IP-adressen traceren

Crème de la crème van DATA-collectief is

de tool Website-Leads, de functionaliteit

die het mogelijk maakt IP-adressen van

websitebezoekers te koppelen aan con-

crete bedrijven. Want daar was het in dit

verhaal immers om begonnen: website-

bezoekers die wél geïnteresseerd zijn,

maar geen contact opnemen. Van

die 42 procent potentiële klanten kan

DATA-collectief zo’n 35 procent op legale

wijze traceren, aan een concreet bedrijf

koppelen, en zelfs aan een contactpersoon

binnen die onderneming. Dekker: “De

IP-adressen van internetters zijn openbaar,

maar daaruit kun je niet afl eiden welke or-

ganisatie de website bezoekt. Wij koppelen

wekelijks zo’n 4.000 IP-adressen; inmiddels

hebben we er al 700.000 geïdentifi ceerd.”

Op basis van de geïdentifi ceerde bedrijfs-

gegevens kunnen gebruikers zeer eff ectief

acquisitie plegen, aldus Dekker. “Je weet

één ding zeker: degene die jij gaat bellen,

kent jou al en heeft zeer waarschijnlijk

interesse in je product of dienst. Nu is het

aan jou om je te verkopen.”

Een uur nadat een bezoeker op de

website is geweest, ontvangt de gebruiker

een e-mail met daarin alle informatie

over het websitebezoek. Dekker: “Het

trechteren van die bezoeken is daarbij een

interessante functionaliteit, want door het

instellen van een fi lter kun je helemaal je

eigen, persoonlijke profi el samenstellen.

Zijn bezoekers bijvoorbeeld korter dan

20 seconden op de website geweest, dan

wordt er geen e-mail gestuurd.”

het ONDERNEMERS BELANG

je bedrijfswebsite irrelevant is. Ze komen

er per ongeluk terecht, doordat je toevallig

in de zoekresultaten stond of puur uit alge-

mene nieuwsgierigheid. Er blijft evenwel

42 procent over aan potentiële klanten die

mogelijk geïnteresseerd zijn, maar tóch

geen contact opnemen.”

Stel je eens voor dat je zou weten wie

die bezoekers zijn, dan zou je hen alsnog

kunnen benaderen met een interessante

aanbieding. Dat kan nu. DATA-collectief

heeft een unieke tool ontwikkeld,

Als er íets belangrijk is, dan is het

wel om te weten wie je website

bezoeken, zegt algemeen direc-

teur Remco Dekker van DATA-collectief.

Veel websitebezoekers, zo redeneert hij,

zijn potentiële klanten. Echter, om de

meest uiteenlopende redenen, leidt een

websitebezoek in weinig gevallen

uiteindelijk tot een klantrelatie. “Slechts

3 procent van hen neemt naar aanleiding

van het digitale bezoekje contact op met

het betreff ende bedrijf. Uit onderzoek blijkt

dat ruim 55 procent van de bezoekers van

De gemiddelde ondernemer investeert een fl inke duit in de ontwikkeling

van z’n website. Hij wil immers gevonden worden. Zodra de website in de

lucht is, lijkt voor veel bedrijven het belang van ‘online zijn’ te verdampen.

Terwijl het dán juist begint. Met een slimme tool van DATA-collectief wordt het

mogelijk snel en effi ciënt uw potentieel te verzilveren.

Voorbeeld van een Website-Lead die per email wordt toegezonden

Geachte heer Rademaker,

De heer W.S. Leads van DATA-collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek.

DATA-collectief B.V.Coltbaan 4 C/D3439 NG NieuwegeinT: 0800-2028

De heer W.S. LeadsE: [email protected]: 06-21231892

“Er werkt een team van tien mensen dat

continu alle aanpassingen verifi eert.

Daardoor blijft het systeem volkomen

zuiver.” Daarnaast wordt het systeem

wekelijks gemuteerd en aangevuld met

de nieuwste informatie van de Kamer

van Koophandel. Per maand vinden er

zo’n 450.000 tot 550.000 mutaties plaats,

vertelt Dekker. “Ongeveer 24 procent van

de bedrijfsgegevens en 38 procent van de

contactpersoongegevens wijzigt jaarlijks.

Eén op de zeven bedrijven verhuist, er zijn

faillissementen, werknemers vertrekken en

telefoonnummers veranderen. Dat kun je

in je eentje onmogelijk bijhouden, maar je

wilt wel graag altijd over de juiste gegevens

beschikken. Met het DATA-collectief beant-

woorden we aan die vraag. We hebben

inmiddels 6.500 deelnemende bedrijven.”

Onbeperkt geldig

Behalve credits verdienen, kunnen

deelnemers ze ook tegen marktcon-

forme tarieven kopen in de online

shop. Voordelen zijn dat de credits

onbeperkt geldig blijven en informa-

tie dagelijks wordt geactualiseerd.

Dekker: “Veel aanbieders van adres-

bestanden verbinden een limiet aan

het gebruik; je krijgt de gegevens

bijvoorbeeld een maand ter

beschikking en daarna moet je

weer bijbetalen.

Daarnaast gebeurt het niet zelden dat er

pakketten worden verkocht van 2 miljoen

adressen. Ik vraag me af wat je met zoveel

adressen moet. Effi ciënt acquireren begint

met een nauwkeurige selectie. Als je doel-

groep bestaat uit vorkheftruckbedrijven,

dan heb je aan 7.000 contactgegevens meer

dan voldoende. Ik zeg weleens gekscherend:

als je grasmaaiers wilt verkopen, moet je

niet in de Bijlmermeer beginnen.”

Mijn DATA-collectief is verder een slimme

tool voor optimaal relatiebeheer. Zo kunnen

gebruikers aangeven dat ze bij bepaalde

wijzigingen in hun klantenbestand een

melding willen ontvangen. Bijvoorbeeld

wanneer een medewerker stopt bij een

bepaald bedrijf. Dekker: “Stel, je doet al twee

jaar je uiterste best om bij een bedrijf binnen

te komen, maar door het hoofd inkoop word

je om onduidelijke redenen stelselmatig

geweigerd. Op het moment dat hij of zij niet

meer werkzaam is voor de organisatie, krijg

je een melding. Dat betekent dat er voor jou

nieuwe kansen lonken.”

Tijd en geduld

Leads omzetten in relaties vraagt tijd en

geduld, weet Dekker uit ervaring. Het DATA-

collectief is daar op ingericht. “Bedrijven die

een mailing de deur uit doen, verwachten

soms binnen tien minuten allerlei reacties.

Zo werkt dat niet, je moet iets opbouwen.

In Mijn DATA-collectief kunnen deelnemende

bedrijven zeer gedetailleerd hun klant-

historie bijhouden. Gepleegde telefoontjes,

verstuurde mails, websitebezoeken en

noem maar op kunnen op één sheet worden

getoond. Met al deze functionaliteiten en

toepassingen biedt het DATA-collectief een

frisse, nieuwe kijk op marketing en sales.”

DATA-collectief plaatst geen cookies,

benadrukt Dekker in het kader van de

vorig jaar ingevoerde cookie-wetgeving.

“We identifi ceren surfers enkel en alleen

op basis van een IP-adres. Bovendien wordt

re-marketing in de regel als storend ervaren.

Overigens identifi ceren we alleen bedrijven;

particulieren vallen buiten onze doelgroep.”

Mijn DATA-collectief

Op zich is Website-Leads een ultieme

oplossing voor de soms barre zoektocht

naar nieuwe leads. Maar daarnaast biedt

DATA-collectief via de applicatie ‘Mijn

DATA-collectief’ toegang tot bovenge-

noemde 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen

en verenigingen en 3,6 miljoen bijbeho-

rende contactpersonen.

Gratis applicatie

De applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ is

gratis, legt Dekker uit. “Gegevens zijn vrij

te bekijken. Zodra je gegevens gaat down-

loaden, ga je betalen. Een download kost

één credit. Het leuke is dat je zulke credits

ook zelf kunt verdienen door bijvoorbeeld

verouderde gegevens te corrigeren of

andere mensen aan te melden voor Mijn

DATA-collectief. Het systeem lijkt in die zin

op de open source-encyclopedie Wikipedia.

Je bouwt samen aan de mooiste database.”

Maakt dat het systeem niet gevoelig voor

fraude? Volgens Dekker niet.

het ONDERNEMERS BELANG

DATA-collectief

Coltbaan 4 C/D

3439 NG Nieuwegein

T 0800 - 20 28

[email protected]

www.datacollectief.nl

www.websiteleads.nl

Remco Dekker: “Een websitebezoek leidt slechts in weinig gevallen tot een klantrelatie”

Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografi e: Marco Magielse

Op je zwakke punten win je geen wedstrijd maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en

Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden

aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde onderne-

mers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden. Vroeger onderzoek van Dijkhuizen toonde echter ook al aan

dat succesvol ondernemen niet alleen een kwestie is van de juiste inzichten en begeleiding maar net zo goed van de juiste karaktereigenschappen.

Vallen, opstaan en weer doorgaan:

De succesfactor in het falen

Bedrijfsfalen is vanzelfsprekend

ellendig, maar toch blijken onder-

nemers die kopje onder zijn gegaan

niet op de bodem te blijven zitten. “Ze zijn

een tijd teneergeslagen, maar ze leren van

de dingen die niet goed zijn gegaan en

gaan verder,” zegt Josette Dijkhuizen. “In dat

opzicht lijken ze op hun succesvolle collega’s.

De echte ondernemer moet het hebben van

zijn kwaliteiten en kapitaliseert op zijn sterke

punten. We hebben iemand gesproken die

op een bepaald moment in een stacaravan

was beland met nog 15 euro op zak maar er

bovenop was geklommen en zich opnieuw

gelukkig voelde. De prestaties van falende

ondernemers kunnen even indrukwekkend

zijn als die van geslaagde. Daarom is het

jammer dat er nog zo’n taboe rust op failliet

gaan, hoewel dat de laatste jaren minder

sterk wordt.”

Het Ondernemersgen

Jacqueline Zuidweg richt zich met haar

bureau Zuidweg & Partners op hulp aan

ondernemers in fi nanciële nood. Aangezien

maar liefst één op de tien ondernemers in

de fi nanciële problemen zit is de vraag net

zo groot als het maatschappelijk belang van

haar initiatief. Het leverde haar in 2012 de

titel Zakenvrouw van het Jaar op. Josette

Dijkhuizen coacht ondernemers en ver-

richt wetenschappelijk onderzoek naar

ondernemerschap. Dit laatste moet

uitmonden in een proefschrift maar

heeft de voorbije jaren reeds geleid

tot enkele spraakmakende boeken,

waarvan de laatste is getiteld

‘Het Ondernemersgen’. De resultaten

van haar onderzoek met

Jacqueline Zuidweg sluiten eigen-

lijk nauw aan bij de conclusies

die zij in haar voorgaande boek

trok: ondernemen is een kwestie

van kwaliteiten. Ondernemer-

schap is de laatste twintig

jaar enorm gestimuleerd en

voor steeds groter groepen

mensen als dé oplossing

aangeprezen. Dat heeft het

aantal ondernemers in ons

land op bijna een miljoen

gebracht, voornamelijk

door de toename van het

aantal ZZP’ers. Heeft ieder-

een echter wel het vereiste

ondernemersgen?

het ONDERNEMERS BELANG

Josette Dijkhuizen & Jacqueline Zuidweg:

‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’ verschijnt in maart bij uitgeverij Ten Have.

het ONDERNEMERS BELANG

Als je uit loondienst komt mis je collega’s.

Ondernemen legt ook een enorm beslag op je

tijd. Zelfs als je niet werkt blijft het bedrijf op

de achtergrond van je denken aanwezig, altijd.

Typerend vind ik de opmerking van een vrouw

die me zei dat ze in haar jaren in loondienst in

haar joggingbroek even naar de supermarkt

ging en dat ze ook dit nu in een mantelpakje

deed, ‘want ik zou eens een klant kunnen

tegenkomen.’ En als je het thuisfront niet

achter je hebt of snel rijk wilt worden kun je er

volgens mij beter helemaal niet aan beginnen.

Een ondernemer loopt voortdurend fi nanciële

en emotionele risico’s. Natuurlijk zijn er velen

die een indrukwekkend vermogen opbouwen,

maar dat zien ze zelf nooit als doel en altijd als

een bijkomstigheid van hun succes. Op een

bepaald moment moet je nu eenmaal honderd

man in dienst hebben en miljoenen omzetten

om deuren voor je te laten opengaan.”

Eén miljoen inactieve vrouwen

De meeste ondernemers verdienen jaar

in jaar uit met hard werken en de nodige

kopzorgen, alleen of met personeelsleden,

een redelijk belegde boterham. Toch vormen

niet zij het grote voorbeeld van de starters,

maar de entrepreneurs die vanuit het niets

een groot bedrijf uit de grond stampen, de

Anton Philipsen in hun tuinhuisjes. Waarom

blijft ondernemerschap zo’n mythisch karakter

houden?

“Dat komt zowel door de media als door ons

eigen voorkeur,” meent Josette Dijkhuizen.

“We zijn nu eenmaal dol op verhalen met een

hoog cowboygehalte en we plaatsen keer op

keer dezelfde succesvolle ondernemers

in de schijnwerpers. Dat zijn dan

bovendien nog vooral mannen,

terwijl er veel succesvolle vrouwe-

lijke ondernemers zijn. Enerzijds

komt dat door de ‘old boys

networks’ die nog steeds bestaan,

anderzijds onderwaarderen

vrouwen zichzelf waardoor ze niet

snel voor een camera verschijnen.

Hierdoor zijn vrouwelijke onder-

nemers te weinig zichtbaar.

Types zoals ik, die al in een taxi

naar de studio springen als de

telefoon gaat, vormen helaas

een uitzondering. Daarom ben

ik ook zo blij dat ik door de

Nederlandse Vrouwenraad ben

voorgedragen als VN Vrouwen-

vertegenwoordiger en dat ik in

2013 in de Algemene Vergadering

mag toespreken. Voor vrouwen is

ondernemerschap een sterk

emancipatiemiddel en we hebben

in Nederland nog altijd één miljoen

inactieve vrouwen. Eén miljoen, dacht ik,

toen ik dat verbijsterende cijfer hoorde, dat

is evenveel als er ondernemers zijn. Het kan

niet anders of daartussen zitten nog talloze

mensen met de drie vereiste karaktereigen-

schappen om succesvol te ondernemer.”

Een manager die een buy out verricht kan een

kei zijn in het organiseren en plannen maar

heeft niet noodzakelijkerwijs een visie over

waar het bedrijf met hem aan het roer naar toe

gaat. Een loodgieter die het installatiebedrijf

van zijn vader overneemt kan een geweldige

vakman zijn maar de durf missen om verande-

ringen door te voeren. Die ondernemers zijn

waarschijnlijk erg gebaat met een compagnon

en zeer goede medewerkers om de ontbrekende

eigenschappen aan te vullen.”

Eenzaamheid en tijdbeslag

De ZZP’ers lopen weer een ander

risico. “Het grote gevaar voor

hen is dat ze zich niet verder

ontwikkelen. Ze zijn zelfstandig

geworden omdat ze een

vak of werkwijze perfect

beheersten, maar de

wereld verandert erg snel

en je moet je wel blijven

onderscheiden om

opdrachten te kunnen

verkrijgen,” vindt

Josette Dijkhuizen.

“Je ziet ook mensen

ondoordacht zelfstandig

worden en er later achter

komen dat ze er niet voor

in de wieg gelegd zijn.

Ondernemen is bijvoor-

beeld een eenzame

bezigheid.

Durf, visie en doorzettingsvermogen

“We zijn onderhand heel sterk in het

begeleiden van startende ondernemers,” geeft

Josette Dijkhuizen toe. “Daarvoor bestaat een

uitgebreide infrastructuur. Maar het conti-

nueren van een onderneming is iets anders

dan het opzetten ervan, en inderdaad, niet

iedere ondernemer beschikt over durf, visie

en doorzettingsvermogen, de drie essentiële

karaktereigenschappen om het vol te houden.

Samen voor een schone zaak

In Nederland zijn veel kwalitatieve schoonmaak- en glazen -wassersbedrijven te vinden. Bedrijven die beschikken over brede vakkennis, goed omgaan met hun personeel en netjesbelasting betalen. Maar hoe zijn die te vinden? Die zijn vanaf 1 januari 2013 gemakkelijk te herkennen. Want danintroduceert branche organisatie OSB het OSB-Keurmerk.

Een nieuw label, exclusief voor bedrijven die het goed doen! Zo heeft heel Nederland voortaan helder zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Check dus vanaf 2013 altijd het OSB-Keurmerk, voor een frisse start van het nieuwe jaar. Wilt u meer weten over het keurmerk en de voorwaarden? Kijk op

www.osb.nl

Fotografi e: René Zoetemelk

AdviesBasel 3: Geld wordt

duurder en schaarser (deel 2)

13het ONDERNEMERS BELANG

In het kort de nieuwe regelgeving

van Basel 3.

Ratio 1. Meer kapitaal aanhouden.

Terwijl banken thans circa 8% kapitaal aanhou-

den, dient dit per ult. 2019: 15,5% te zijn. Een

verdubbeling!

Ratio 2. Minder risico door kortere hefboom.

Deze ratio dient te voorkomen dat banken

teveel geld uitlenen met te weinig eigen

vermogen.

Ratio 3. Genoeg contanten voor een maand.

Banken dienen voldoende cash te hebben om

30 dagen aan hun kortlopende verplichtingen

te voldoen. Dus als cliënten plotseling hun

geld willen opnemen, dan dient het geld be-

schikbaar te zijn. Dit geld ligt vrijwel renteloos

op de plank.

Ratio 4. Lang krediet afdekken met lang geld.

Banken dienen de geldleningen met een

looptijd van langer dan 1 jaar, te fi nancieren

met (spaar-) gelden die tenminste een gelijke

looptijd hebben.

Deze ratio’s resp. hogere kapitaals- en

liquiditeitseisen, betekenen voor de

banken hogere kosten. Banken kun-

nen niet anders dan deze hogere kos-

ten doorberekenen aan haar cliënten.

Vergelijk dit met een bakker. Deze

zal zijn hogere grondstofprijzen

(=meel) ook doorberekenen aan

zijn cliënten. Kortom, u als cliënt/

rekeninghouder van een bank

zal dit (gaan) merken.

Enkele voorbeelden:

• banken dienen liquide mid-

delen aan te houden voor

kortlopende verplichtingen (ratio 3). Indien

u een kredietfaciliteit in rekening-courant

heeft en u gebruikt daarvan doorgaans

slechts 60%, dan dient de bank voor het niet-

gebruikte kredietdeel (=40%) toch liquide

middelen aan te houden. Immers, u kunt

op ieder moment van de dag/week/maand

besluiten het niet-gebruikte deel op te

nemen. Het (verplicht) aanhouden van deze

liquide middelen, ligt bij de bank renteloos

op de plank. Dit kost de bank veel geld. Om

deze reden zal de bank ter compensatie

van deze kosten, bereidstellingsprovisie in

rekening brengen voor het niet-gebruikte

deel van de rekening-courant. Door een goed

debiteuren- voorraad- en crediteurenbeheer

(lees: cashmanagement), kunt u wellicht de

limiet van uw rekening-courant verlagen

waardoor de bereidstellingsprovisie in euro’s

aanzienlijk lager kunnen uitvallen.

• Daarnaast kan in het algemeen gesteld

worden dat de banken de renteopslag aan

een cliënt, steeds meer bepalen aan de hand

van het risicoprofi el van een cliënt.

Hoe hoger het risico, hoe hoger de renteopslag zal zijn en vice

versa. Daarnaast wordt de renteopslag eveneens bepaald door de

aangeboden dekking. Deze renteopslag is niet statisch. Voor veel

cliënten zal dit een omschakeling worden. Immers, een bedrijf kan

veranderen waardoor het risicoprofi el eveneens zal veranderen in

zowel positieve als negatieve zin. Doorgaans beoordelen banken

2x per jaar het risicoprofi el. Kortom, de prijs van het geld (renteop-

slag) is klantspecifi ek en kan (jaarlijks) veranderen.

• Daarnaast speelt het gegeven dat door de hogere eisen aan de

banken (zie de 4 ratio’s), cliënten de komende jaren rekening

dienen te houden met een hogere renteopslag. Immers, de

kosten van de bank gaan omhoog. Te denken valt hierbij aan de

bankentaks van tenminste € 250 miljoen, voorzieningen voor

het depositogarantiestelsel van € 1 miljard alsmede de vele extra

medewerk(st)ers op de audits-afdeling om te voldoen aan de

steeds zwaardere regelgeving van DNB, de overheid en Europa.

Onlangs vernam ik dat DNB zulke hoge eisen stelde aan de State

of India Bank, dat deze afzag van het plan om een vestiging te

openen in Nederland!

Jawel, geld wordt duurder en schaarser.

Wanneer ik bovenvermeld stukje herlees, word ik hier niet

vrolijker van. Het zal u wellicht ook zo vergaan. Echter, wij dienen

ons te realiseren dat het hoogste doel in deze ontwikkeling is, dat

banken weer stabiele instellingen in onze samenleving worden.

Onze minister-president verwoordde dit onlangs door te stellen

dat: “Als het de banken weer goed gaat, gaat het ons (burgers en

bedrijfsleven) ook weer goed”.

Ik wens u al het goede en tot de volgende keer.

Stef Bahlmann

ABN AMRO Den Haag en omstreken

Kneuterdijk 8, 2514 EN Den Haag

Postbus 386, 2501 BJ Den Haag

T 070 - 375 22 70

F 070 - 375 20 33

[email protected]

www.abnamro.nl

Stef Bahlmann, Directeur Bedrijven

ABN AMRO Den Haag en omstreken

In de vorige editie (nr. 5, 2012) beschreef ik de invloed van Basel 3 op de banken in

Nederland. Basel 3 is een regelgeving van het Basel-comité. Dit comité bestaat uit

centrale bankiers en toezichthouders op banken in Europa. Basel 3 heeft tot doel

dat de banken hun balansen op orde brengen waardoor de banken weer een sta-

biel podium vormen in onze samenleving. Hier zijn wij immers allen bij gebaat.

U wilt toch ook minimaal 15%

besparen op uw

verzuimkosten?

Zorg en Ziekte

wijken voor Gedrag

en Gezondheid

waardoor u als werkgever

flink zal besparen op

verzuimkosten!

Onze accountmanagers komen graag langs om een gepast advieste geven over een eventuele samenwerking met uw organisatie.

Care for Companies ZoetermeerGroeneweg 52718 AA Zoetermeer

T (079) 361 13 18 F (079) 361 48 41 E [email protected] I WWW. CAREFORCOMPANIES.NL

de nieuwste visieop arbozorg

€ 300,- terug voor uw oude koffieautomaat

Frisse start met onze voorjaarsactie

Met lekkere koffie van Fortune wordt het pas echt genieten op het werk of de vereniging.

Bel voor meer informatie:Fortune regio Den Haag-Centrum070 - 38 500 50

www.fortune.nl

Eindelijk voorjaar!

www.harbour-village.nl

makelaar & taxateurbedrijfshuisvesting bv

/HVrijswijk

@HV_rijswijk

bedrijfsruimte showroom horeca

Ontwerp je eigen bedrijfsruimte op de meest sfeervolle en

inspirerende locatie van Rijswijk! Schrijf u nu in en maak

een persoonlijke afspraak. 070 342 01 01

079 351 31 11

Koopsom v.a.

€112.500,-

Voor het bewaken van de continuïteit van uw organisatie. Dit

doen wij voor u door middel van de volgende dienstverlening:

• Training (o.a. agressie, weerbaarhaarheid, fraudepreventie,

overval) voor overige trainingen bekijk onze website

• Consultancy (o.a. gericht op agressiebeleid en/of

risicomanagement binnen organisaties)

• Daarnaast is Veenman Veiligheidmanagement is een

erkend Particulier Recherchebureau (POB nr. 1347) en kan u

ondersteunen in het doen van onderzoek naar o.a.: interne

criminaliteit, verzuimfraude, verzekeringsfraude, pre-

employment screenings en overige onderzoeken.

• Projectbegeleiding en interim-management binnen het

domein veiligheid

Voor meer info en overige dienstverlening, bekijk onze website.

Voor vragen en/of een off erte staan wij u graag te woord.

Website : www.veenman-groep.nl

Telefoonnummer : 070 - 336 90 06

Email : [email protected]

UW PARTNER IN VEILIGHEID

TRAINING, RECHERCHE, ADVIES

WGSP Zoetermeer

Westwaarts 11

2711 AD Zoetermeer

T 079 - 346 81 00

[email protected]

www.wgsp-zoetermeer.nl

Sociaal Ondernemen met het WGSP regio Zoetermeer

het ONDERNEMERS BELANG 15

Bedrijfsreportage

Bedrijven kiezen er steeds vaker voor

om Maatschappelijk Verantwoord te

Ondernemen (MVO). Bij MVO staat

de bedrijfsvoering in het teken van

de 3 P’s: people, profit en planet.

Vooral met de factor ‘people’ kunnen

bedrijven voor ondersteuning terecht

bij het Werkgeversservicepunt (WGSP)

Zoetermeer.

bemiddelt het WGSP ook stagiaires en

BBL-kandidaten. Een BBL-traject is een

leerwerktraject voor jongeren, waarbij

zij één dag per week naar school gaan

en vier dagen per week werken. Vooral

voor bedrijven met een verouderend

personeelsbestand zijn BBL-kandidaten

heel interessant. Deze leerlingen zijn

wellicht de nieuwe werkkrachten van de

toekomst.

Jobcarven

Ook voor advies over ‘jobcarving’ zijn

bedrijven bij het WGSP aan het juiste

adres. Jobcarven is het creëren van

functies aan de onderkant en kan een

effi ciencyslag opleveren. Als een advo-

catenkantoor bijvoorbeeld vaak kleine

taken laat vervullen door eigen, dure

advocaten - zoals koffi e halen, kopiëren,

post verzenden en opruimen - is het veel

effi ciënter om dit werk te organiseren

rondom een werkzoekende. Dat is niet

alleen praktisch, maar ook sociaal onder-

nemend. Op deze manier geeft het bedrijf

immers iemand aan de onderkant van de

markt een kans en uitzicht op een baan.

Kortom: wilt u als bedrijf sociaal

ondernemen? Dan is het WGSP uw

partner!

Kijk voor meer informatie en voor

het maken van een afspraak op

www.wgsp-zoetermeer.nl

Het is nu misschien nauwelijks

voorstelbaar, maar we krijgen

te kampen met krapte op de

arbeidsmarkt (onder andere door ver-

grijzing). Een goede ondernemer sorteert

daarop voor en onderzoekt de mogelijk-

heden van het aannemen van mensen

met afstand tot de arbeidsmarkt. Of dat nu

Wajongers, SW-medewerkers of mensen

uit de bijstand zijn; het WGSP selecteert

deze toekomstige werknemers volgens

de wensen van de ondernemer. Daarnaast

verzorgt het WGSP diverse ondersteu-

ningsmogelijkheden bij plaatsing. Zo is het

bijvoorbeeld mogelijk om mensen op proef

aan te nemen alvorens te gaan praten over

een arbeidsovereenkomst.

WERKTOP plus

Onlangs is er binnen de gemeente

Zoetermeer het project WERKTOP uitge-

voerd. Daarbij liepen mensen met een

uitkering en afstand tot de arbeidsmarkt

stage bij bedrijven en draaiden zij mee

op de werkvloer. Meer dan 170 personen

zijn op deze manier aan een werkstage

geholpen. Enkelen van hen zijn reeds in

dienst genomen. Het project is succesvol

afgerond. De ontwikkelde methode

wordt verbreed en krijgt haar plek in de

werkwijze van het WGSP.

Werkkrachten van de toekomst

Het WGSP is dus het centrale punt in

de regio waar ondernemers werkloze

mensen een kans kunnen geven in hun

bedrijf. Naast mensen met een uitkering

16 het ONDERNEMERS BELANG

Ondernemerspanel

2013: Een jaar met nieuwe kansen?

Ondanks de bezuinigingsmaatregelen van Rutte II voor de komende vier jaar blijven er voldoende kansen voor succesvol ondernemerschap. Juist nu moet het voor u als ondernemer een uitdaging zijn die nieuwe kansen te zoeken en te vinden. Innovatie, duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe ziet u de vooruitzichten voor de komende jaren? De mening van ons panel.

■ Michaël Lentze

Michaël Lentze - notariskantoor Ellens en Lentze

Kansen zijn er voor een ondernemer altijd. Het zou mooi

zijn wanneer ondernemers die ook kunnen benutten.

Een stabiel regeringsbeleid en enige medewerking bij

kredietverstrekking is dan wel noodzakelijk. Ook voor

het notariaat zijn er kansen. Deze liggen voornamelijk

op het gebied van het familierecht, ondernemingsrecht

en mediation. Voor het notariaat zijn deze gebieden bij

uitstek geschikt om de grote expertise en vaardigheid

te tonen. Bij mij op kantoor hebben we hierop ingezet

door juist nu extra te investeren in goed opgeleide en

gespecialiseerde medewerkers.

■ Stef Bahlmann

Stef Bahlmann - ABN AMRO

Enkele jaren geleden was de stelling: ‘een goede on-

dernemer heeft altijd een goed bedrijf’. Immers, hij was

een goede ondernemer. Deze stelling gaat niet meer

op. De ondernemer is immers ook afhankelijk van de

markt waarin hij/zij opereert. Circa 5 jaar geleden waren

de winsten bij de grotere meubelzaken aanzienlijk.

Wanneer je in deze tijd enkele meubelzaken hebt in di-

verse lokale meubelboulevards, dan heb je het gewoon

moeilijk. Is deze goede ondernemer nu plotseling niet

meer goed? Als lezer mag u de vraag beantwoorden. In

de markt zien wij bedrijven die in 2012 hun ‘beste jaar

ooit’ hebben gehad en men verwacht dit in 2013 weer

te kunnen zeggen. Deze bedrijven hebben globaal de

volgende overeenkomsten: business buiten Europa,

creatief, innovatief, heldere website en een goed

gebruik van internet/social media. Doe uw voordeel

hiermee!!

■ Rob Perik

Rob Perik - VNO-NCW Den Haag

Binnen VNO-NCW West is afgesproken het woord cri-

sis niet meer in de mond te nemen en alleen op zoek

te gaan naar kansen. Want die sfeer van depressie

slaat dood, terwijl we juist dynamiek en vertrouwen

nodig hebben. Tijdens onze drukbezochte nieuw-

jaarsreceptie hebben we om diezelfde reden drie

vernieuwende ondernemers over de expansie van

hun bedrijven laten spreken. Het waren niet zozeer

ondernemers van hoog technische bedrijven, maar

ondernemers die de klant centraal stelden en op een

verrassende, klantgerichte manier nieuwe markten

wisten aan te boren.

Deze tijden vragen om out of the box denken en het

verleggen van de oude, vertrouwde koers. En om

weloverwogen samenwerking binnen en buiten de

eigen branche. Gelukkig staan veel ondernemers hier-

voor open en zien we prachtige nieuwe initiatieven

ontstaan. Kansen zijn er, het is de kunst ze te zien én

(actiever geformuleerd) te creëren.

■ Ingrid Lingeman

Ingrid Lingeman - Uitzendbureau 65plus

In de uitzendbranche zijn de vooruitzichten voor de

komende jaren nog somber te noemen. De werk-

loosheid stijgt nog steeds en bij veel bedrijven zijn

reorganisaties gaande of geweest. Toch ziet Uitzend-

bureau 65plus kansen. De behoefte aan fl expersoneel

neemt toe en de groep gemotiveerde, betaalbare en

ervaren AOW-gerechtigden kan hier een mooie rol

vervullen. Uitzendbureau 65plus investeert in het ver-

beteren van de werkprocessen en het uitbreiden van

online diensten; een continu veranderende markt

vraagt immers steeds om aanpassingen. Bedrijven

die hier niet aan kunnen voldoen, zullen het niet

overleven.

17het ONDERNEMERS BELANG

■ Rutger de Wolf

R.M. de Wolf MSc RA - Smit en de Wolf

belastingadviseurs b.v.

De moeilijke economische omstandigheden zijn in veel

sectoren zichtbaar. Echter bieden deze uitdagende

tijden ook veel kansen. Goede ondernemers onder-

scheiden zich door innovatief te zijn door bijvoorbeeld

nieuwe markten aan te boren of de markt eff ectiever en

effi ciënter te benaderen. Vooral goed kijken naar hoe

de markt is veranderd en in hoeverre hierop ingespeeld

kan worden is belangrijk. Ondernemers moeten ook niet

schromen nieuwe investeringen te doen indien dit kan-

sen biedt. Wij hebben ervoor gekozen om te investeren

in de uitbreiding van onze dienstverlening met een

controlepraktijk. Zodoende kunnen wij als full-service

accountants- en belastingadvieskantoor nog meer MKB-

bedrijven bedienen tegen concurrerende prijzen.

■ George Bel

George Bel - MKB Cursus & Training

Veel ondernemers proberen in deze tijd zich te onder-

scheiden door te grijpen naar het prijswapen. Ik vind dat

dat echt een verkeerde keus is! Op korte termijn kun je

daarmee misschien een succesje halen, op termijn snijd

je in eigen vlees. De voorkeur van klanten voor een be-

paalde leverancier wordt door verschillende factoren be-

paald. Prijs, mits redelijk, komt in de meeste lijstjes met

koopvoorkeuren niet verder dan een tiende plaats. Waar

het om gaat is echte aandacht te geven aan de wensen

en behoeften van je klant, Weten waar je klant behoefte

aan heeft en daar gericht op inspelen. Daar gaat het om

en als je dat goed doet kun je ook de komende tijd zeker

kansen creëren. Zorg vooral ook dat kennis en vaardig-

heden van je medewerkers en jezelf up-to-date zijn. Dat

is echt nodig om gericht te kunnen inspelen op de wen-

sen en behoeften van je klanten. Ondanks de bezuinigin-

gen zijn er ook in 2013 zeker kansen.

■ Michel van Velzen

Michel van Velzen - MaXXus Communications

2013 wordt zeker een jaar met nieuwe kansen zoals elk

nieuw jaar nieuwe kansen en uitdagingen biedt. Maar

2013 wordt ook een spannend jaar, waarin veel zal ver-

anderen. Het jaar waarin de aangekondigde bezuinigin-

gen voor iedereen voelbaar worden. De geluiden over

ons economische klimaat zijn de afgelopen maanden

niet heel positief, echter zien wij het nieuwe jaar met

positieve energie tegemoet. Wij geloven nog steeds,

sterker nog nu juist, in de kracht van onze oplossingen

en willen ook dit jaar weer onze klanten verrassen met

de eenvoud en het resultaat in bijvoorbeeld effi ciënter

werken of in een mogelijke kostenbesparing die deze

oplossingen kunnen bieden voor bedrijven. Door het

net iets slimmer inrichten van uw eigen interne en ex-

terne communicatie dan uw concurrent dat doet. Het

beheren en beantwoorden van uw e-mail, voicemail en

chatberichten vanuit één applicatie en dat alles ook nog

eens toegankelijk laten zijn op uw Smart Phone. Video

wat steeds meer zijn toetreding maakt in het bedrijfsle-

ven. Kortom genoeg nieuwe uitdagingen, wij hebben

er zin in!

■ Aad Janssen

Aad Janssen - Agro AdviesBuro

De economie en de maatschappij zijn door ons niet

te sturen. Zelfs de overheid kan deze slechts beperkt

beïnvloeden. Wel moet innovatie worden gestimu-

leerd en lasten(druk) beperkt. Wachten en hopen tot

de conjunctuur aantrekt, is een fatale strategie.

De wereld zit over 10 jaar anders in elkaar dan nu.

Het is daarom belangrijk om voortdurend je dienst-

verlening aan te passen aan de omstandigheden.

Innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk

ondernemen zijn belangrijk, vooral omdat je klant

dit verlangt. Wij zijn optimistisch, de vraagstukken

worden ingewikkelder, de ondernemers kritischer en

de handelingssnelheid groter. Onze klanten opereren

net als wij steeds internationaler. Ondernemingen

zullen fuseren en specialiseren. Dit levert voor ons,

als verhoudingsgewijs grote adviseur in de glastuin-

bouwsector een concurrentievoordeel op.

19het ONDERNEMERS BELANG

Het aandelenbezit wordt geregistreerd in een door de vennootschap zelf

bijgehouden aandelenregister. Alleen als er één aandeelhouder is, wordt

zijn naam in het handelsregister opgenomen.

Met de komst van het centraal

aandeelhoudersregister

gaat dat veranderen, al

vervalt de verplichting om een eigen

aandeelhoudersregister bij te houden

hiermee niet. Minister Opstelten

van Veiligheid en Justitie heeft deze

nieuwe maatregel eind vorig jaar

aangekondigd; aan de uitwerking van

de wetgeving wordt nog gewerkt.

Minder fraude, beter overzicht

In de strijd tegen financieel-economi-

sche fraude moet dit centrale register

kosten- en vooral tijdbesparend gaan

werken. Het maakt snel inzichtelijk

wie er betrokken zijn bij een bv, een

nv of een constructie van meerdere

vennootschappen. De hoop is daarmee

misbruik, belastingontduiking en

witwaspraktijken tegen te gaan of op

zijn minst iets moeilijker te maken. Bo-

vendien zullen de gegevens zo actueler

en gemakkelijker beschikbaar zijn voor

controles en toezicht door de overheid.

Uit privacyoverwegingen zal het

register niet openbaar toegankelijk zijn.

Slechts aan overheidsdiensten (belast

met controle, toezicht en handhaving)

wordt de informatie beschikbaar

gesteld.

Ook de notaris krijgt toegang om bij

een aandelenoverdracht eenvoudiger

aan zijn onderzoeksplicht te kunnen

voldoen, want te vaak nog is een aan-

deelhoudersregister zoek bijvoorbeeld.

En uiteraard krijgen de aandeelhouders

zelf inzicht in de informatie die over

hen is opgenomen.

Het register wordt gevuld met

bestaande gegevens over de rechts-

persoon, de aandelen en de aandeel-

houders en bijbehorende documenten.

Deze komen uit het handelsregister

en de opgave van aandeelhouders bij

de aangifte van de vennootschaps-

belasting. De gegevens over nieuwe

aandeelhouders komen uit de notariële

aandelenoverdracht. De notaris heeft

daarmee een belangrijke rol in de

aanlevering van informatie.

Notarissen zijn blij met deze rol en

het lijkt bijna vanzelfsprekend dat het

notariaat zorg zal gaan dragen voor

het bijhouden van het register. Uit het

verleden is genoegzaam gebleken dat

als het notariaat gegevens voor derge-

lijke registers beheert, de informatie

altijd accuraat is en er alleen gegevens

worden vrijgegeven als dat ook echt

mag.

Nieuwe ontwikkelingen

Ook is per 1 januari van dit jaar een

nieuw wetsvoorstel in werking

getreden dat de one-tier board

invoert, de aansprakelijkheidsregeling

wijzigt en een nieuwe tegenstrijdig

belang-regeling bevat. Dit kan zowel

verstrekkende gevolgen als interessante

mogelijkheden inhouden.

Mijn collega’s en ik adviseren u dan ook

graag, op ons kantoor of bij u thuis of

op de zaak. Want wij hebben graag een

aandeel in uw succes.

Michaël LentzeNotaris

Het centraal aandeelhoudersregister

Advies Tekst en fotografi e:

Notaris Michaël Lentze

Parkstraat 93

2514 JH Den Haag

T 070 - 364 48 30

F 070 - 364 48 33

[email protected]

www.ellenslentze.nl

Het Ondernemersbelang MasterclassDuurzame inzetbaarheid werknemers

In de Masterclasses van Het Ondernemersbelang delen toonaangevende bedrijven hun kennis, kunde

en vakmanschap met andere bedrijven. In de Masterclass van donderdag16 mei worden de deel-

nemers door de gespecialiseerde professionals van Focus op aansprekende wijze meegenomen in

de wereld van de Online Marketing. Na afl oop van deze Masterclass bent u in staat het geleerde

direct binnen uw bedrijf in de praktijk te brengen. Tevens biedt deze educatieve sessie een leuke gele-

genheid om te netwerken. Zo slaat u twee vliegen in één klap!

Zorg dus wel dat u er snel bij bent want VOL = VOL. Aanmelden bij Richard van der Veen

(bladmanager Ondernemersbelang Haaglanden) op telefoonnummer 0594 - 51 03 03 of

per e-mail bij [email protected]

Geef u op bij:Datum masterclass: 16 mei 2013

Tijdstip: vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur incl. borrel

Onderwerp: Duurzame inzetbaarheid van de werknemer

Aanmelden bij: Richard van der Veen, bladmanager Haaglanden

Telnr: 0594 - 51 03 03 of e-mail naar

[email protected]

Het Ondernemersbelang‘Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij ondernemen in de regio’

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Fotografi e: Luuk Braun

RWC brengt partijen op de Rijswijkse arbeidsmarkt bij elkaar

Meebewegen met het werkaanbod

Centraal gelegen in de

Plaspoelpolder biedt het

RWC onder één dak diensten

op het gebied van werk en scholing

voor werkzoekenden en werkgevers.

Het centrum is een initiatief van de

gemeente Rijswijk in samenwerking

met partners op het gebied van werk

en scholing.

Samenwerken en verbinden

Samenwerken en verbinden zijn

de sleutelwoorden voor het RWC.

Dat naast het UWV ook partner is

van DSW Rijswijk, het samenwer-

kingsverband Onderwijs Bedrijven

(SOB), ROC Mondriaan, Manpower,

diverse re-integratiebureaus en de

Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk

(BBR), waarbij een groot deel van de

Rijswijkse bedrijven is aangesloten.

Om succesvol te zijn en te blijven

ontwikkelt het RWC samen met haar

partners telkens nieuwe initiatieven.

Zo worden mensen van wie de

WW-uitkering binnenkort eindigt

uitgenodigd op het RWC. Om in een

zo vroeg mogelijk stadium een goede

match te realiseren tussen deze groep

werkzoekenden en werkgevers. Ook

het nieuwe samenwerkingsconve-

nant van de BBR met de gemeente

Rijswijk is van groot belang. Dit is

erop gericht om de samenwerking

tussen bedrijfsleven en gemeente te

intensiveren om zoveel mogelijk te

kunnen voldoen aan de vraag van

werkgeverskant.

Daar waar het Werkgevers-

servicepunt Den Haag in het

verleden veelal vanuit de

werkzoekende de arbeidsmarkt

benaderde en kandidaten voornamelijk

op fulltime banen inzette en zo

duurzaam aan de slag hielp, is die visie

nu enigszins veranderd. Clustermanager

Martijn Middelkamp: “Vanwege de huidige

economie en grote veranderingen

op de arbeidsmarkt zagen wij dat het

bedrijfsleven in toenemende mate

behoefte kreeg aan de inzet van

parttime en fl exibel personeel.

Het Werkgeversservicepunt speelt hier

op in en kan zo veel meer werkzoeken-

den aan een baan helpen. Bovendien

creëert werk ook weer meer werk en

neemt inzetbaarheid en geschiktheid

van kandidaten alleen maar toe naarmate

zij actief zijn op de arbeidsmarkt.”

Speciaal ontwikkelde instrumenten

Voor de fl exibele inzetbaarheid van

personeel maakt het Werkgevers-

servicepunt Den Haag gebruik van een

aantal speciaal ontwikkelde instrumenten

en werkt nauw samen met andere

partijen op de arbeidsmarkt. Martijn

Middelkamp: “Flextensie is hier een

goed voorbeeld van. Dit concept maakt

het voor de Gemeente Den Haag

mogelijk om kandidaten met behoud

van een uitkering op basis van

detachering tijdelijk of deeltijdwerk

te laten verrichten. De kandidaat

krijgt dan een extra netto

vergoeding en heeft tijdelijk

een fulltime of parttime baan

waardoor de kansen op de

arbeidsmarkt toenemen.

Voor de werkgever levert

de inzet van Flextensie

een aanzienlijk lager uur-

tarief op dan gebruikelijk

en voor de Gemeente leidt dit tot een

besparing op de uitkeringskosten.”

Grote voordelen

Voor het bedrijfsleven biedt fl exibiliteit

op de arbeidsmarkt grote voordelen.

Zo wordt het voor een ondernemer

gemakkelijker om mee te bewegen

(op- en afschalen) met het werkaanbod

van opdrachtgevers. Uiteindelijk kan dit

leiden tot een fl inke kostenbesparing.

21het ONDERNEMERS BELANG

Steenplaetsstraat 2B

2288 AA Rijswijk

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-16.00 uur

T 070 - 326 19 77

[email protected]

www.rijswijkswerkcentrum.nl

Bedrijfsreportage

Het Rijswijks Werkcentrum (RWC) brengt vraag en aanbod op de

Rijswijkse arbeidsmarkt bij elkaar. Het centrum bemiddelt werk-

zoekenden bij het vinden van een baan en ondersteunt bedrij-

ven bij het werven van medewerkers.

De manier waarop mensen en organisaties economisch actief zijn,

is sterk in beweging. De arbeidsmarkt verandert en arbeidsvormen

en arbeidsrelaties krijgen een andere inhoud. De sterke fl exibilisering

van de arbeidsmarkt vraagt om een andere aanpak.

Jacob ten Bosch (links), manager en Bob de Jong, coördinator van het RWC, zien naast

de werkzoekende vooral ook de werkgever als klant

Voor meer informatie zie

www.werkgeversservicepuntdenhaag.nl

Clustermanager

Martijn Middelkamp

Bent u net zo ambitieus & gedreven als ?

Prinsessegracht 332514 AP Den HaagT 070 - 346 94 42

Fiscaal advies, tijdige managementinformatie, begeleiding bij investeringen en strategische beslissingen. Buiten onze gedegen dienstverlening begeleiden wij u persoonlijk bij uw bedrijfsvoering.

Niet alleen maar voor uw cijfers maar juist ook als uw betrouwbaar klankbord!

Wij geven wat een ondernemer van een goede accountant mag verwachten!goede accountant mag verwachten!

www.svde.nl

Total Security levert diensten op de beveiligingsmarkt en doet dit al vanaf

2001. Dit heeft voor u als potentiële klant zijn voordelen, een jong bedrijf moet

zich nog een positie in de markt veroveren en kan dit alleen doen door te

presteren tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding. Dit is waar Total Security

voor staat, personeel en directie hebben jarenlange ervaring opgedaan zowel

in de beveiliging als in de politie- en justitie wereld. Deze ervaring wordt nu

uitgedragen in de vorm van Total Security.

• Winkelsurveillance

• Objectbeveiliging

• Horecabeveiliging

• Evenementenbeveiliging

• Persoonsbeveiliging

Boerhaavelaan 7

2713 HA Zoetermeer

Tel: 079-3200916

[email protected]

www.t-security.nl

“Dankzij de hulp en het advies van de experts van het Ondernemers portaal kan ik met trots

zeggen dat ik de leukste baan van de wereld heb!”Rebecca - Cheesecake Company

Gratis advies over vergunningen en regelgeving, bedrijfs -huisvesting, starters begeleiding, leningen- en subsidie -mogelijkheden en werk gelegenheid.

www.denhaag.nl/ondernemen

Telefoon: (070) 353 6004

E-mail: [email protected]

Twitter: @OPDenHaag

HÉT AAN SPREEK PUNT VOOR STARTENDE EN GEVESTIGDE ONDER NEMERS

Je hoeft de kranten er maar op na te slaan en je weet dat je er niet aan ont-

komt. Door de economische tegenwind zijn reorganisaties aan de orde van

de dag, met alle gevolgen van dien. De meest gestelde vraag? ‘Wat doe ik met

mijn personeel?’ Volgens Jan Buitendijk, regiodirecteur Focus Haaglanden-

Rijnstreek, vragen werkgevers zich bovendien af of het eigen arbeidskapitaal

nog wel duurzaam inzetbaar is. “Werkgevers denken na over de uitdaging

hoe de mensen van nu, stráks het werk nog kunnen doen.”

Jan Buitendijk:

‘Ontwikkeling eigen medewerkers is absolute noodzaak’

Personeel dient de kans te krijgen

om aan vaardigheden en houding

te werken om over een aantal jaren

- als de wereld er weer anders uitziet - nog

steeds van toegevoegde waarde te zijn,

vervolgt Buitendijk. “Natuurlijk behoort

de werknemer daarin ook zijn eigen

verantwoordelijkheid te nemen, maar als

organisatie dien je dus niet meer alleen de

focus te hebben op de functies an sich. Het

gaat om meer. Wij triggeren werkgevers

hun werknemers zich te laten ontwikkelen

binnen hun loopbaan. Dat is in beider

belang.”

Buitendijk ziet tot zijn vreugde dat het

bewustzijn over dit thema pas werkelijk is

gegroeid sinds de crisis heeft toegeslagen.

“Anticiperen is echter het toverwoord.

Eigenlijk moet je onafhankelijk van de

heersende conjunctuur ‘goed werkgever-

schap’ tonen. Je wilt toch weten of je eigen

werknemers hun eigen talenten volop aan

het ontplooien zijn?”

Of het nu gaat om trajecten van werk naar

werk, re-integratie of carrièreswitches

binnen het bedrijf, eye-openers zijn er

volgens Buitendijk in zo’n gesprek volop.

“Wij zetten de structuren zodat bedrijven

beter hun eigen toekomst kunnen

borgen. Het is meer dan ooit van belang

om inzicht te krijgen in de drijfveren van

de medewerkers. In hun kwaliteiten. En

de beperkingen. Het is net als met een

machine: je wilt het beste eruit halen en

je wilt dat deze het eff ectief blijft doen. En

waar nodig repareer je.”

Volgens Buitendijk is uit onderzoek ge-

bleken dat organisaties die tijd en budget

hebben vrijgemaakt voor professionele

loopbaanbegeleiding, later veel minder kwijt

blijken te zijn aan outplacementtrajecten,

voor als de nood echt aan de man is. “Om

dat op de rit te krijgen, bieden wij handvat-

ten. Deze variëren van assessments en loop-

baancoaching tot aan uitstroom naar een

andere werkgever, bijvoorbeeld in ons grote

netwerk. Om de werknemers goed te leren

kennen en weten wat hen beweegt, hebben

we vanuit onze expertise loopbaanportalen

ontwikkeld. De werknemers (en dus ook de

werkgevers!) krijgen hierdoor een beter in-

zicht in waar men staat en in welke richting

men zich nog dient te ontwikkelen om

interessant te blijven op de arbeidsmarkt.”

De loopbaanportalen zijn een resultante

van 25 jaar focus op mens, werk en

organisatie. “Want zó lang zijn we al

actief als loopbaanadviesbureau,”

besluit Buitendijk. “Er is bij ons dan

ook ongekend veel expertise in huis

om met werkgevers echt in gesprek

te gaan. Natuurlijk realiseren we ons

tegelijkertijd dat werkgevers - vooral

in deze tijden - in de waan van de

dag bivakkeren maar het is wél

noodzaak om daar af en toe even

uit te stappen en aandacht te be-

steden aan de ontwikkeling

van je eigen medewerkers.

Daar ben je in welke econo-

mische omstandigheid dan

ook, uiteindelijk enorm bij

gebaat.”

Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografi e: René Zoetemelk

Focus Regio Haaglanden-Rijnstreek

Burgemeester Feithplein 18

2273 BZ Voorburg

T 070 - 387 67 97

[email protected]

www.focusnederland.nl

Bedrijfsreportage

het ONDERNEMERS BELANG 23

Jan Buitendijk, regiodirecteur Focus

Haaglanden-Rijnstreek: “Anticiperen

is echter het toverwoord"

Tekst: J.D. Lodder AA • Fotografi e: René Zoetemelk

Advies

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

24 het ONDERNEMERS BELANG

De uitzendbranche is een dynamische branche die altijd in beweging is.

Door middel van dit artikel willen wij uitzendondernemers een aantal van

belang zijnde zaken onder de aandacht brengen.

VARIA Uitzendbranche

Scheveningseweg 10

2517 KT Den Haag

T 070 - 356 07 95

F 070 - 356 14 37

De website is vernieuwd:

check www.smitwolf.nl

Op grond van de CAO uitzend-

krachten is een uitzendorga-

nisatie jaarlijks verplicht om

een scholingsinspanning te leveren van

1,02 procent van het bruto loon van de

uitzendkrachten die werkzaam zijn in

de eerste 78 weken binnen het fasen-

systeem (FASE A uitzendkrachten).

De uitzendonderneming heeft de keuze

om de scholingsbestedingsverplichting

van 1,02% in eigen beheer uit te voeren

of om dit bedrag af te dragen aan

STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikke-

ling Flexbranche).

Indien de uitzendonderneming de

scholingsbestedingsverplichting zelf

uitvoert, dient zij de bestedingen aan

scholing in het afgelopen kalenderjaar

en de wijze waarop die bestedingen

plaatsvonden op te nemen in een speci-

fi eke paragraaf in de jaarrekening. Voor

het eventueel nog te besteden deel zal

er in de jaarrekening een reservering

moeten worden opgenomen.

Het is ook toegestaan om een onafhan-

kelijk accountant een accountantsver-

klaring te laten opstellen waaruit de

verantwoording van de scholingskosten

blijkt. De uitzendonderneming is ver-

plicht jaarlijks vóór 1 juli de specifi eke

paragraaf in de jaarrekening of de

accountantsverklaring aan de Stichting

Naleving CAO voor Uitzendkrachten

(SNCU) te verstrekken.

In het algemeen geldt dat alle kosten

die bijdragen aan de ontwikkeling en

opleiding van uitzendkrachten meetellen

als scholingskosten. Ook scholing van

interne medewerkers telt mee als dit ten

goede komt aan het beter functioneren van

de uitzendkracht. In de diverse cao’s voor

uitzendkrachten zijn de voorwaarden nader

uitgewerkt.

De NBBU heeft aangegeven dat zij in 2013

meer toe zal gaan zien op de naleving van

de scholingsverplichting bij haar leden.

Zorg er voor dat u aan uw verplichtingen

voldoet.

Registratie Kamer van Koophandel

Let er op dat uw uitzendorganisatie

juist geregistreerd is bij de Kamer van

Koophandel. Sinds 1 juli 2012 is op basis

van de wet Waadi een onderneming die

personeel tegen betaling ter beschikking

stelt verplicht dit te registreren bij de Kamer

van Koophandel. In het ondernemersbelang

4-2012 is hier door ons al uitgebreid aan-

dacht aan besteed.

Verplichte accountantscontrole van

toepassing?

Een onderneming is wettelijk verplicht

een controle van de jaarrekening door een

accountant te laten uitvoeren, indien er (in

2 achtereenvolgende jaren) wordt voldaan

aan minimaal twee van de volgende criteria:

• Balanstotaal van € 4,4 miljoen

• 50 werknemers

• Omzet van € 8,8 miljoen

Ook de uitzendkrachten die een uit-

zendorganisatie in dienst heeft worden

gerekend tot de werknemers. Het is dan

ook van belang jaarlijks vast te stellen of

u aan bovenstaande criteria voldoet.

Een verplichte wettelijke accountants-

controle mag alleen uitgevoerd worden

door een accountantsorganisatie die be-

schikt over een door de AFM afgegeven

vergunning.

Tot slot

De hier beschreven onderwerpen zijn

slechts een kleine selectie van onder-

werpen die voor uw uitzendorganisatie

van belang kunnen zijn. Het is dan ook

niet onverstandig om uw organisatie

eens goed door te lichten op alle facet-

ten die voor een uitzendorganisatie van

toepassing kunnen zijn. De accountants

en fi scalisten van Smit en de Wolf reiken

u daarbij graag de helpende hand aan!

J.D. Lodder AA

Parkstraat 93 | 2514 JH ’s-Gravenhage | t 070 - 364 48 30 | www.ellenslentze.nl

eindelijk uw bedrijf inrichten zoals u dat wilt

De wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht geeft u de mogelijkheid uw huidige BV te wijzigennaar een flexibelere vennootschap. Het is raadzaam uw huidige statuten aan te passen.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Bij ons of bij u.

Bel vandaag nog: 070 364 48 30. Ellens & Lentze heeft tijd voor u!

samenleven wonen nalaten scheiden ondernemen mediation

Voor al uw zaken in Haaglanden: ABN AMRO Bank Bedrijven Den Haag

ABN AMRO Bank Bedrijven Den Haag, Kneuterdijk 8, 2514 EN Den Haag. Tel. 070-3752149.