Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

of 36 /36
NR. 1 2012 HAAGLANDEN B2B-Oudeland: Unieke locatie voor ondernemers Spiritkantoor in het hart van de macht Mijn bedrijf leeft langer dan ik Ondernemers innoveren wegens kansen, niet om subsidies •••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL Business Park ´Bleizo´: Goed bereikbaar met een duurzame uitdaging

description

Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Transcript of Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Page 1: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

NR. 1 2012

HAAGLANDEN

B2B-Oudeland: Unieke

locatie voor ondernemers

Spiritkantoor in het hart

van de macht

Mijn bedrijf leeft langer

dan ik

Ondernemers innoveren wegens

kansen, niet om subsidies

•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Business Park ´Bleizo´:Goed bereikbaar met een duurzame uitdaging

Page 2: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Smit en de Wolf is hèt accountants- en belastingadvieskantoor in Den Haag. Van starter tot middelgroot MKB-ondernemer bent u voor accountancydiensten, administratieve werkzaamheden of gedegen belastingadvies bij Smit en de Wolf aan het juiste adres.

Smit en de Wolf is door haar meer dan 35-jarige historie een betrouwbare en deskundige partner van ondernemend Den Haag en omstreken gebleken. Door investeringen in jonge en onder- nemende specialisten met ervaring bij verscheidene grotere accountantskantoren, heeft Smit en de Wolf de kwaliteitsslag kunnen maken die heden ten dage van een accountantskantoor mag worden verwacht.

Bent u benieuwd hoe Smit en de Wolf ook u of uw onderneming kan bijstaan in uitdagende tijden? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Met een gerust hart ondernemen begint hier.

Belastingadviesin het hart van Den Haag

www.smitwolf.nl

Scheveningseweg 10 • 2517 KT Den Haag 070 356 07 95 • [email protected]

Page 3: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

WestCord Hotel Delft is ideaal gelegen aan de

A13 tussen Rotterdam en Den Haag, naast IKEA.

Delft is dé plaats om te verblij ven: geniet van de

stad, Delfts Blauw en Oranje. Voor uw vergadering,

conferentie en receptie biedt het hotel uitstekende

mogelij kheden. Elf modern ingerichte vergaderzalen

zij n voorzien van Wifi , daglicht en airconditioning, het

hotel is daarom met recht een ‘Meeting Point’. Het

hotel beschikt over gratis parkeerfaciliteit. Het Atrium

biedt zelfs mogelij kheden tot 250 personen!

WestCord Hotel DelftOlof Palmestraat 2 2616 LM Delfttel: +31 (0)15 88 890 [email protected]

WESTCORD HOTEL DELFT

www.westcordhotels.nl

Ook digitaal geïnformeerd. Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Blijf ons volgen.De Kracht van de Ondernemer.Twitter: KrachtvandeO

Internet:

www.dekrachtvandeondernemer.nl

Bedrijfscontactpunt: 070 326 19 91 - [email protected] - www.rijswijk.nl

Klaar voor de start in Rijswijk!

Het Bedrijfscontactpunt geeft u voorsprong

Overweegt u zich in Rijswijk te vestigen? Een goede keuze. Want Rijswijk ligt in het hart van Haaglanden en is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Maar de bereikbaarheid reikt verder dan dat. Rijswijk heeft een actieve Bedrijfsvereniging en een toegankelijk college van B&W. Een laagdrempelige gemeente dus, met korte lijnen, waardoor u snel op voorsprong komt. Het Bedrijfscontactpunt doet daar nog een schepje bovenop. Zo ligt er een handige welkomstmap voor u klaar. En of het nu gaat om een vestigingslocatie, vergunningen of ruimtelijke ontwikkelingen, we staan u graag met

raad en daad terzijde. Bel ons voor een persoonlijk advies!

Page 4: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

het ONDERNEMERS BELANG

Inhoud

08

BUSINESS PARK ´BLEIZO´: GOED BEREIKBAAR MET EEN DUURZAME UITDAGINGGreentech Business Park Bleizo is een ideaal gelegen bedrijvenpark op een

knooppunt van de A12 met twee spoorverbindingen op de grens van de

gemeenten Zoetermeer en Lansingerland. Het gebied in ontwikkeling levert

een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de Randstad. De bedrijven

die zich hier gaan vestigen zijn gelieerd aan de agro- en foodsector en lopen

voorop in de ontwikkeling van clean-technology. Door hoogwaardig

parkmanagement zal het bedrijvenpark geoptimaliseerd worden.

11

B2B-OUDELAND IS EEN UNIEKE LOCATIE VOOR ONDERNEMERSB2B-Oudeland in Berkel en Rodenrijs is in korte tijd uitgegroeid tot hét bedrijven-

park van de Rotterdamse regio. Door de centrale ligging en een geweldige

uitstraling hebben zich er inmiddels al 70 bedrijven gevestigd. De combinatie

van bedrijfsruimten en kleinschalige kantoorruimten creëert een dynamische

werkomgeving, waar ondernemers optimaal kunnen werken aan een

succesvolle toekomst. Het beeldbepalende project B2B staat voor ‘Business

to Business’. Aan de zijde van de naastgelegen N471 lijkt het bijna 22 meter

hoge kantoor boven de rijbaan te zweven en vormt daarmee een uniek

herkenningspunt voor de omgeving.

17

MIJN BEDRIJF LEEFT LANGER DAN IKHet is zaak uw ond erneming met aandacht en beleid door de economische

crisis heen te loodsen. Dat u vooruit durft blijven kijken, naar een toekomst met

gunstiger kansen en mogelijkheden. Maar als u verstandig bent, kijkt u nog iets

verder en staat u ook even stil bij wat er met uw bedrijf moet gebeuren als u er

niet meer bent. Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt vaak meer kijken

dan de meeste mensen denken. Vooral voor ondernemers is het daarom van

belang een executeur te benoemen in hun testament.

18

SPIRITKANTOOR IN HET HART VAN DE MACHTDe bank anno nu, luidt de slogan van ABN AMRO. Een kernachtige omschrijving

van een bedrijf dat de ogen strak op modern zakendoen heeft gericht. Als het

gaat om de regio Haaglanden, kan het geen kwaad om ook heel even naar het

verleden te kijken. De historie van Haaglanden en ABN AMRO reikt immers terug

tot 1824. “Het regionaal bedrijfsleven en de bank delen een sterke band”, vertelt

Stef Bahlmann, de nieuwe directeur van ABN AMRO Bedrijven in Haaglanden.

“De komende jaren willen we dit partnerschap verstevigen.”

Het Ondernemersbelang

van Haaglanden verschijnt

vijf keer per jaar.

Tiende jaargang, nummer 1, 2012.

OPLAGE

4.000 exemplaren

COVERFOTO

Bart Herremans

Fotografi e: René Zoetemelk

UITGEVER

Jelte Hut

Novema Uitgevers bv

Postbus 30

9860 AA Grootegast

Weegbree 1

9861 ES Grootegast

T 0594 - 51 03 03

F 0594 - 61 18 63

[email protected]

www.ondernemersbelang.nl

EINDREDACTIE

Baukje Bosma

T 0594 - 69 56 16

[email protected]

COÖRDINATOR

‘HET ONDERNEMERSBELANG’

Sietse de Jong

T 0594 - 51 03 03

M 06 - 53 86 08 16

[email protected]

VORMGEVING

VDS Vormgeving!, Drachten

DRUK

Scholma Druk, Bedum

AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE:

Jur Engelchor

Jeroen Kuyper

Ed Lamme

IngerMarlies Leeuwenburgh

Marco Magielse

Jan Nass

Martin Neyt

Henk Roede (strip)

Tekstbureau Vakmaten

Henk Veenstra

André Vermeulen (columnist)

René Zoetemelk

Adreswijzigingen, verandering van

contactpersoon of afmeldingen kunt

u per mail doorgeven aan Tiny Klun-

der, [email protected]. Vermeld

s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u

bovenaan in het colofon.

ISSN: 1873-7102

Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd en/of overgenomen

zonder schriftelijke toestemming

van de uitgever. De uitgever kan

niet aansprakelijk worden gesteld

voor de inhoud van de advertenties.

B E L A N Ghet ONDERNEMERS

het ONDERNEMERS BELANG 02

Page 5: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

■ En verder

04 Nieuws

05 Column Wierda en Partners Vermogensbeheer

07 Moeten we rekening houden met de Cloud?

10 De beslissing van een MKB ondernemer

12 Ondernemerspanel: Hoe belangrijk zijn sociale media voor

uw onderneming?

15 Online mediatheek Haaglanden

20 Privégebruik auto

het ONDERNEMERS BELANG

■ In het hartkatern

Ruim een half jaar is Hans Biesheuvel voorzitter van

MKB-Nederland. Na acht jaar bestuurder-politicus Loek

Hermans wilde de achterban wel weer eens een echte

ondernemer aan het roer. Hij moest zich wel even achter

de oren krabben toen hij werd benaderd. Maar inmiddels

geniet hij met volle teugen van de wereld van het

poldermodel. “Ik krijg er heel veel energie van!”

- Stoom bedrijf nu klaar voor economisch herstel

- Logistic Force: De kracht van inleven en slim opleiden

- Testcase meet de werkelijke potenties

Ondernemers innoveren wegens kansen, niet om subsidies

De (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen,

maar besparingen alleen krijgen een sputterende

economie niet in een hogere versnelling. De BV

Nederland zal zich met betere en efficiënter tot

stand gekomen producten internationaal moeten

onderscheiden. Daarvoor is innovatie broodnodig.

Minister Maxime Verhagen staat voor een dubbele

uitdaging: met beperkte financiële middelen meer

innovatie-rendement genereren. En hij moet er ook

nog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft

van de nieuwe regelingen.

Bankier heeft weinig gevoel voor familiebedrijf

Co

lum

n

het ONDERNEMERS BELANG 03

De geldpers van Tiberius

Een kleine 2000 jaar geleden speelde zich in het antieke

Rome in grote lijnen hetzelfde af als in het tegenwoordige

Europa. Er was een financiële crisis in het Romeinse Rijk

die vele tienduizenden families aan de bedelstaf bracht.

Lenen was in de tijd dat Jezus Christus zijn boodschap

verspreidde, net zo populair als in de moderne 21e eeuw.

Slimme handelaren, voorlopers van bankiers, hadden

bedacht dat het lucratief was om mensen tegen een

ogenschijnlijk redelijke rente geld te lenen, waarmee ze

land buiten de stad konden kopen of een huis met uitzicht

op de Palatijn, de heuvel waarop de keizerlijke familie

resideerde. Aanvankelijk waren het alleen de decadente

hogere kringen die het spel van lenen en speculeren

gingen spelen, maar besmet met het virus van de

heb zucht ging ook het gewone volk leven op de pof.

Het liep gigantisch uit de hand. De huizenprijzen schoten

door het plafond en veel van de 500.000 Romeinse

burgers uit de beginjaren van onze jaartelling consu-

meerden zich suf met geleende sestertiën, de euro uit die

dagen. Een heuse kredietcrisis was het gevolg. Leningen

werden niet meer afbetaald, moord- en slachtpartijen

waren aan de orde van de dag. De geldhandelaren

draaiden de kredietkranen dicht waarna de prijzen van

onroerend goed in elkaar klapten. Half Rome ging failliet,

menigeen stierf de hongerdood.

In het jaar 33 greep keizer Tiberius in. Uit zijn persoon-

lijk vermogen stopte hij 100 miljoen sestertiën in de

Romeinse economie door alle schuldenaren een rente-

loze lening te geven waarmee zij hun leven weer konden

oppakken. Zo zette hij dus op antieke wijze de geldpers

aan. De hoofdrolspelers uit het drama, de bankierende

handelaren, liet hij een voor een publiekelijk afmaken.

Hun bezittingen vervielen aan de keizer.

Met de krediet- en bankencrisis van 2008 en de

eurocrisis van vandaag beleven we dus niets nieuws

onder de zon. Hooguit is de huidige situatie complexer

omdat er zeventien landen bij betrokken zijn.

Hoewel ook dit relatief is, want Berlijn en Parijs dicteren

de andere vijftien wat er (niet) moet gebeuren. Zo is het

duo Merkozy de moderne variant van keizer Tiberius.

Als ondernemer kun je in 2012 je maar het beste niets

aantrekken van alle rampspoedverhalen op radio, tv, in

de krant en op internet. Daar word je maar depressief van.

Probeer eens een jaar lang het nieuws niet te volgen.

En werk gewoon keihard aan verdubbeling van het

aantal klanten en aan behoud van de bestaande

opdrachtgevers. Want daar moeten we het met z’n allen

toch van hebben, nietwaar?

André Vermeulen

[email protected]

Page 6: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

het ONDERNEMERS BELANG

Den Haag lanceert de Haagse Verhuisdoos

Als eerste Nederlandse stad

lanceert Den Haag een uitgebreid

stimuleringspakket om de lokale

woningmarkt in beweging te brengen.

Verschillende partijen hebben hier-

voor hun krachten gebundeld.

Op woensdag 18 januari startte

de campagne rond deze unieke

samenwerking: de ‘Haagse Verhuis-

doos’. Het stimuleringspakket is tot

1 juli van kracht. De gemeente Den

Haag, de woningcorporaties Vestia,

Staedion en Haag Wonen, Rabobank

Den Haag en omgeving, NVM

Haaglanden en Stichting Promotie

Wonen Den Haag werken samen om

verhuizen in Den Haag aantrekkelijker

te maken.

Eind vorig jaar tekenden zij hiervoor

een convenant. Samen presenteren

zij een stimuleringspakket dat

bestaat uit verschillende

‘verhuisvoordelen’. De stimulerings-

maatregelen zijn bedoeld voor uit-

eenlopende doelgroepen en bestaan

onder meer uit een koopsubsidie

van 10.000 euro op bepaalde nieuw-

bouwprojecten, een verhuispremie

en een doorstroompremie van 5.000

euro, korting op de courtage van

NVM-aankoopmakelaars en voordelen

voor starters op de woningmarkt.

Wethouder Marnix Norder en de

bestuurders van de overige zes partijen

bliezen gezamenlijk in het Atrium van

het Stadhuis een metershoge grote

Verhuisdoos op en vervolgens reikten

ze de eerste ‘Haagse Verhuisdoos’

gevuld met verhuisvoordelen uit.

Op de Facebook-pagina

www.fb.com/HaagseVerhuisdoos en

doe mee met de prijsvraag om kans

te maken op een volledig verzorgde

verhuizing of 1 van de andere

verhuisprijzen!

Prijzen zijn beschikbaar gesteld door

‘Mondial van der Velde ‘t Veentje

Verhuizingen’ uit Den Haag.

Nieuws

04

WWW.ZEVIM.NL

BEDRIJFSWAGENINRICHTING

Tijdens de bijeenkomst ‘De kracht van

Sociaal Ondernemen’ op 1 februari

(vervolg van de bijeenkomst De Kracht

van de Ondernemer op 30 nov. 2011)

in het gemeentehuis in Leidschendam

gingen circa 100 ondernemers en

vertegenwoordigers van de gemeente

het gesprek met elkaar aan om te kijken

hoe zij samen met de gemeente kansen

kunnen creëren voor mensen met een

overbrugbare arbeidsbeperking of een

uitkering. Met de op termijn verwachte

krapte op de arbeidsmarkt door de

vergrijzing is deze groep een kans voor

de ondernemer om toch het personeel

te vinden dat hij nodig heeft en daarbij

geeft de ondernemer iemand de kans

om weer mee te kunnen draaien in

de maatschappij. De gemeente kent

regelingen die voorzien in speciale

begeleiding van deze nieuwe medewer-

kers. Zij nemen de rompslomp voor de

ondernemer uit handen en begeleiden

het contact tussen de medewerker,

de ondernemer en de gemeente. De

grootste uitdaging is nu om meer

ondernemers te bereiken die iemand

een kans willen geven. Bent u een

van de ondernemers die deze groep

mensen een kans wil bieden? Of wilt u

een gesprek voeren om te kijken wat de

mogelijkheden zijn binnen uw bedrijf?

Neem dan contact op met Remco Herfst

van de afdeling Werk en Inkomen.

E-mail: r.herfst@leidschendam-

voorburg.nl of belt u naar: 070-3008523.

Meer info over het onderzoek van de

Kracht en het thema sociaal

ondernemen is te vinden op

www.dekrachtvandeondernemer.nl

Geef mensen met een arbeidsbeperking een kans

Exclusieve adviespartners ‘het Ondernemersbelang’ regio Haaglanden

Onder het motto van ‘samenbrengen

stimuleert samenwerken’ heeft coör-

dinator Sietse de Jong interessante

samenwerkingen tot stand gebracht,

waarbij onze lezers in elke editie

actueel geïnformeerd blijven middels

exclusieve adviespartners op bancair,

communicatief, notarieel en fi scaal

gebied in regio Haaglanden. Op dit

moment van schrijven is er slechts

nog één juridische adviespartner

wenselijk. Heeft u interesse? Schroomt

u dan niet om uw contactgegevens

aan ons te sturen.Ter kennismaking

wordt contact met u opgenomen.

E-mailadres: [email protected]

Top 12 NL Koning Willem 1 plaquette is bekend

De Top 12 NL van de Koning Willem

I Plaquette is bekend gemaakt. Deze

twaalf ondernemingen zijn geselec-

teerd door de Vakjury van de Koning

Willem I Plaquette onder leiding van

Anne-Marie Rakhorst. De geselec-

teerden in alfabetische volgorde zijn:

BlueCasco-CRH Structural Concrete

B.V., Ecodesigned Hotel Court Garden,

Except Integrated Sustainability,

Jury KW 1 Plaquette, v.l.n.r.: dhr. J. Bijlsma, dhr. R. Bossert, dhr. H. Nijhuis, mevr. A. Rakhorst, mevr. M. van Empel,

dhr. T. Wagenaar, dhr. G. Dijkema, mevr. M. Minnesma en dhr. W. Ockels.

Ontbrekende vakjuryleden: dhr. R. Koornstra en mevr. H. Kort (Fotografi e: Maarten Huisman)

Rondetafelgesprek commercieel- en winkelvastgoed i.s.m. Gemeente Den Haag

InterfaceFLOR, Norm-teq B.V., Peter

CV, Steelcase, Stichting Humana,

SynbraTechnologyB.V., VanGanse-

winkelGroep, VanHoutumB.V., ZON

Energie Ontwikkelingsbedrijf B.V. Uit

deze Top 12 NL zullen drie bedrijven

worden genomineerd voor de Koning

Willem I Plaquette en acht bedrijven

worden voorgedragen zich aan te

melden voor de EBAE (European Busi-

ness Awards for the Environment). Uit

de drie genomineerde bedrijven zal

de uiteindelijke winnaar naar voren

komen. Op 8 mei wordt de winnaar

tijdens een feestelijke bijeenkomst

van de Koning Willem I Stichting op

de Floriade bekend gemaakt.

Voor meer informatie zie

www.kw1prijs.nl

Op woensdag 21 maart a.s. wordt

er in het ‘Westcord Hotel & Meeting

Point’ te Delft (naast de IKEA) een ron-

detafelgesprek georganiseerd door

‘het Ondernemersbelang’ i.s.m. de

Gemeente Den Haag. Hierbij worden

actuele en regionale vastgoedstel-

lingen besproken en onder de loep

genomen door diverse gerelateerde

ervaringsdeskundigen.

Vanzelfsprekend doet ‘het Onderne-

mersbelang’ in editie 2 tevens een uit-

voerig verslag van deze enerverende

bijeenkomst. Tot dusverre geven

Ballast Nedam (drs. Eelco Lagas), ABN

AMRO (drs. Stef Bahlmann) en ASR

Vastgoedontwikkeling (Boris van der

Gijp) acte de présence. Op het

moment van schrijven zijn er nog

enkele plaatsen beschikbaar.

Heeft u interesse? Stuur een email

naar onze coördinator,

[email protected]

Page 7: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

het ONDERNEMERS BELANG 05

Het nieuwe jaar is begonnen!

Het vorige beleggingsjaar verliep

turbulent. Ook dit jaar zullen

onverwachte gebeurtenissen

plaatsvinden. Het fi jne(!) is dat er

dingen gaan gebeuren waar we nu

nog geen weet van hebben. Dat is

ook niet erg. Een wereld waar alles

maakbaar en voorspelbaar is, is geen

fi jne wereld om in te leven.

Het beleggingsjaar is goed

begonnen. De rust is enigszins

teruggekeerd op de markten. Je

zou kunnen zeggen dat de grootste

angst bij beleggers naar de achter-

grond is verdwenen. Er is een beetje

hebzucht voor in de plaats gekomen.

Dit verklaart de stijgende koersen.

Daarnaast worden de voorspellingen

over de wereldeconomie wat milder

van aard. De vooruitzichten voor met

name de VS en Azië worden beter.

Europa is momenteel het zwarte

schaap. Ik reken er nu toch op dat er

verregaande beslissingen worden

genomen over de Europese

(begrotings)problemen.

Natuurlijk zal 2012 economisch

gezien geen sterk jaar worden, maar

wellicht wordt het toch minder

slecht dan eerder gevreesd. In dat

scenario bezien is de beurs laag

gewaardeerd. Koers-winstverhou-

dingen van 6 zijn geen uitzondering

meer. Historisch gezien is dat

belachelijk laag. Het is aan de

belegger om een visie in te nemen

en de juiste aandelen en obligaties

in de portefeuille te hebben.

Weinig of geen aandelen

als er verwacht wordt dat er

een diepe recessie komt, veel en

cyclische aandelen als er een

opleving in de economie wordt

verwacht. En natuurlijk is de

rentevisie belangrijk. Langlopende

obligaties dalen snel in een snel

sterker wordende economie.

Wij beheren de portefeuilles voor

onze cliënten. Wij verwachten een

goed beursjaar en houden rekening

met stijgende rente en meevallende

bedrijfswinsten. De portefeuilles zijn

daarop aangepast. Twee voorbeelden

van aandelen die passen in ons

scenario zijn USG People en Aegon.

Daarnaast kiezen we voor variabel

rentende obligaties. En we houden

de vinger aan de pols. Een wijziging

van een scenario betekent immers

een wijziging in de portefeuille.

Edwin Wierda

[email protected]

Co

lum

n

Bekend van

‘Business Class’ op

‘Simoni Design’ Zoetermeer voltooit ontwerp & uitwerking mytaGGle.nl

Reclame- en ontwerpbureau ‘Simoni

Design’ heeft haar ontwerpopdracht

voltooid van mytaGGle.nl. De onlangs

gelanceerde website mytaGGle.nl

biedt een volledig gratis dienst voor

particulieren en ondernemingen,

waarmee het mogelijk is om binnen

enkele minuten een fraaie appsite

voor de mobiel te maken. Eigenaar

Edgar Simonian: “We zijn ontzettend

verheugd met de samenwerking die

wij kunnen en mogen aangaan met

dergelijke initiatieven en staan voor de

toekomst ook open voor soortgelijke

inspirerende uitdagingen”. Het

allround reclame- en designbureau uit

Zoetermeer houdt zich bezig met het

ontwerpen en uitwerken van commu-

nicatiemiddelen en richt zich op zowel

printed als online (sociale) media.

Vanwege de fl exibiliteit, no-nonsense

aanpak met betaalbare prijzen

timmert het bedrijf opvallend aan

de weg.

Meer info: www.simoni.nl

QR-codes maken uw print uiting interactief

QR-codes zijn barcodes voor mobiele

telefoons en tablets met een camera.

De telefoon/tablet leest de QR-code

en vertaalt deze direct naar tekst, een

weblink/bedrijfsvideo (URL) of SMS-

bericht. Dit biedt nog meer mogelijkheden

voor een directe interactie met uw

potentiële klant. De QR-code is perfect

voor cross media campagnes. QR-codes

zijn zeer geschikt om gedrukte media te

combineren met digitale media. QR-codes

maken uw print uiting interactief! Kortom,

een QR-code slaat echt een brug tussen

offl ine en online en verhoogt zeker uw

conversie van een offl ine campagne. Om

een QR-code te scannen dient u via iTunes

(Iphone) of Market (Android) een app

te downloaden, enkele opties: i-nigma;

Neo-Reader; Quick-Mark en QRReader.

Vervolgens opent u de QR-scanner-app,

richt u de camera van uw smartphone/

tablet op de

QR-code en de

QR-code wordt

automatisch

gescand.

Ook in het

Ondernemersbelang zult u deze

QR-codes terugvinden, die gekoppeld

zijn aan een bedrijfsvideo of website.

Inmiddels is er naast het magazine ook

veel méér! Een uitgebreide website

met diverse mogelijkheden, digitale

regionale nieuwsbrieven, bedrijfsvideo’s,

een zakelijke marktplaats en de inzet

van andere nieuwe media maken het

Ondernemersbelang tot wat het nu

is; een echt multimediaal platform

voor ondernemers in de regio. Het

Ondernemersbelang is dus onmisbaar

in uw regionale business to business

communicatie.

PostNL bouwt nieuw sorteer-/distributiecentrum in HarnaschPolder 

Het bedrijventerrein HarnaschPolder in

Den Hoorn verwelkomt PostNL. PostNL

bouwt binnenkort een modern sorteer-

en distributiecentrum voor pakketten,

in het logistieke deel van de Harnasch-

Polder op een kavel van ca. 17.000 m².

PostNL heeft voor de HarnaschPolder

gekozen vanwege haar strategische

ligging, bereikbaarheid en arbeidsper-

spectief. De komst van het sorteer- en

distributiecentrum levert ongeveer 200

arbeidsplaatsen op. Op dit moment

werkt PostNL aan de omgevingsvergun-

ning. Bedrijventerrein HarnaschPolder is

een jong bedrijventerrein met de focus

op de regio Haaglanden. Het ongeveer

80 hectare grote terrein biedt bestaande

en nieuwe bedrijven uitstekende

vestigingsmogelijkheden. Het terrein is

strategisch gelegen langs de A4 (vanaf

2015 doorgetrokken van Den Haag tot

aan Rotterdam), langs de Bloemenroute

en vanuit twee kanten bereikbaar met

twee op- en afritten vanaf de A4. De

ontwikkeling van het bedrijventerrein

HarnaschPolder is in handen van het

Bedrijvenschap HarnaschPolder. Dit is

een samenwerkingsverband van de ge-

meenten Midden-Delfl and, Den Haag en

Delft. Het nieuwe distributiecentrum in

de HarnaschPolder krijgt een bijzonder

effi ciënte inrichting. PostNL verwerkt

hier straks pakketten uit heel Nederland

en uit de regio Haaglanden.

Page 8: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012
Page 9: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

07het ONDERNEMERS BELANG

Advies

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

NAW Gegevens

Winkelhaak 77

2495 AX Den Haag

T 070 - 307 66 66

F 070 - 307 66 99

[email protected]

www.maxxus.nl

Wanneer we Wikipedia raadplegen

vinden we onderstaande uitleg:

“Cloud computing is een model

dat het mogelijk maakt om door middel van een

computernetwerk gedeelde confi gureerbare

computermiddelen (zoals netwerken, servers,

opslag, applicaties en diensten) op aanvraag

beschikbaar te stellen op een snelle, gemak-

kelijke en alomtegenwoordige manier met

minimale beheermoeite of interactie van een

service provider.” Binnen MaXXus houden we het

liever iets summierder en simpeler, wij menen

dat het bij cloud diensten gaat om diensten die

‘op afstand’ zijn af te nemen. Een voorbeeld is

data opslag. Veel bedrijven en organisaties ver-

trouwen tegenwoordig volledig op het opslaan

van kostbare data bij een externe partij. Het

voordeel is dat u er altijd bij kunt, waar ter wereld

u ook bent. MaXXus houdt zich vooral bezig met

communicatiemogelijkheden vanuit de cloud.

Hierbij worden communicatiemiddelen beheerd

en gebruikt vanuit een centrale server die niet bij

u in het bedrijf staat.

Veel varianten

Cloud diensten zijn er in vele varianten, denk

hierbij aan diensten als Gmail tot volledige on-

line af te nemen boekhoudpakketten als Exact.

De economische crisis heeft een versterkend

eff ect op het afnemen van cloud diensten. Voor

steeds meer ondernemingen zijn grote inves-

teringen in ICT-omgevingen op dit moment

niet haalbaar. Om bij te blijven kan men dus

uitwijken naar de Cloud. Cloud computing is

schaalbaar en er wordt meestal op basis van

Pay as you Go afgerekend. Cloud diensten zijn

in de regel snel uit te rollen, kunnen tevens

snel en eenvoudig worden opgeschaald en

afgebouwd en laten zich in sommige gevallen

eenvoudig integreren met andere systemen.

Daarnaast zien we dat de startkosten vaak

laag liggen, waardoor er weinig startkapitaal

benodigd is. Op bepaalde afdelingen of binnen

bepaalde branches kan je cloud zelfs al niet

meer wegdenken.

In de voorgaande uitgave van het Ondernemersbelang Haaglanden heb-

ben we het begrip Unifi ed Communications onder de loep genomen. Wat

is het, wat kan het en de belangrijkste vraagstelling; Kunnen we om Unifi ed

Communications heen? In dit advies wil ik dieper ingaan op de kreet ‘Cloud’

of nog iets completer ‘Cloud Computing’.

Moeten we rekening houden met de Cloud?

Voor- en nadelen

Cloud computing heeft dus voordelen maar

kent ook zeker nadelen. Aanbieders van louter

cloud diensten doen het voorkomen alsof er

voor elke bedrijfssituatie een oplossing is en

behoeden organisaties vaak niet op bekende

problemen die kunnen ontstaan. Over juridi-

sche aspecten wordt vaak niet gesproken. Een

onderneming blijft juridisch aansprakelijk voor

bepaalde zaken en niet de cloud leverancier.

Het blijft een uitdaging om dit afdoende af te

dekken. Om gebruik te maken van het brede

aanbod aan diensten is er ruim voldoende

bandbreedte nodig, zowel de externe connectie

(xDSL, GLAS verbindingen) als het interne

netwerk (UTP, FTP, switches). Overall moet er

ook zeker de nodige aandacht besteed worden

aan het beveiligen van uw bedrijfskritische

informatie die niet meer bij u op locatie opge-

slagen staat.

Advies

Als nuchtere Hollander en tevens ondernemer

kan ik u maar één advies meegeven. Volg het-

geen u goed dunkt!! Laat u goed informeren en

adviseren, weeg de plussen en minnen tegen

elkaar af, maak een juist en duidelijk vergelijk

in het fi nanciële plaatje en neem een beslissing

waar u een goed gevoel bij heeft. Dan kan het

(bijna) niet mis gaan! Tot het volgende advies!

Met groet op afstand, Ron Raaphorst, directeur MaXXus Communications

Page 10: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Bedrijfsreportage Tekst: Ed Lamme • Fotografi e: René Zoetemelk en Bleizo

Greentech Business Park Bleizo is een ideaal gelegen bedrijvenpark op een knooppunt van de

A12 met twee spoorverbindingen op de grens van de gemeenten Zoetermeer en Lansinger-

land. Het gebied in ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van

de Randstad. De bedrijven die zich hier gaan vestigen zijn gelieerd aan de agro- en food-

sector en lopen voorop in de ontwikkeling van clean-technology. Door hoogwaardig park-

management zal het bedrijvenpark geoptimaliseerd worden.

Business Park ‘Bleizo’:

Goed bereikbaar duurzame

In het projectbureau Bleizo aan de

Prismalaan West, op de grens van

Zoetermeer en Bleiswijk (gemeente

Lansingerland), laat projectleider Bart

Herremans eerst op de kaart zien hoe het

gebied is onderverdeeld. “Bleizo wordt een

nieuw vervoersknooppunt op de lijn Den

Haag-Utrecht, op de grens van de gemeenten

Zoetermeer en Lansingerland. Het is een

icoon dat een belangrijke bijdrage levert

aan de bereikbaarheid van de Randstad. P+R

faciliteiten zorgen voor een snelle overstap

van auto naar openbaar vervoer: trein, Rand-

stadrail en bussen.“ Hij voegt er aan toe dat

het ruimtelijke ontwerp drie plekken kent:

“Van noord naar zuid: Leisure Park Bleizo,

Stedelijk Podium en de stationsomgeving en

het ca. 85 ha grote Bedrijvenlandschap dat

de werknaam Greentech Business Park heeft

gekregen maar straks een nieuwe naam krijgt

waar ik nog niets over mag vertellen!”

Gemeenschappelijke regeling

Herremans gaat op grote lijnen in op de

lange historie van Bleizo. “Het is een van de

belangrijkste voorbeelden van het nieuwe

stedenbaan concept, een concreet antwoord

op een beter treinproduct, beter voor- en

natransport naar en van stations en beter en

intensiever grondgebruik bij stations.

Dat betekent een optimale koppeling tussen

wonen, werken en vervoer. Begin 2007 hebben

de colleges van Lansingerland en Zoetermeer

afspraken gemaakt om samen verder op te

trekken in de ontwikkeling van deze locatie

en een jaar later werd de samenwerkings-

overeenkomst Bleizo ondertekend.

De totstandkoming van de Gemeenschappe-

lijke Regeling Bleizo tussen de twee gemeenten

in Bleiswijk en het bedrijventerrein Lansing-

hage in Zoetermeer. Via deze weg is ook in

de toekomst het zuidelijke P&R terrein bij het

nieuwe treinstation BleiZo te bereiken”.

Greenportsector

Bleizo ten zuiden van de A12 wordt ingericht

als bedrijvenpark. “Het terrein is vooral

bedoeld voor ondersteunende bedrijvigheid

voor de Greenportsector en voor bedrijven in

de groene en duurzame sector. Er is ca. 42 ha

uitgeefbaar terrein dat een groot achterland

heeft: Oostland, één van de modernste

tuinbouwgebieden in Europa met onder meer

de Greenery in Bleiswijk. Ik kan mij voorstellen

dat hier bedrijven komen op het gebied van

de kassenbouw, besturingssystemen voor

kassen, voor- en nabewerkingsbedrijven, noem

maar op.” Kavels worden op maat uitgegeven,

rekening houdend met de wensen van de

bedrijven en de mogelijkheden van het terrein.

Het aanwezige TenneT schakelstation met zijn

hoogspanningsleidingen brengt bijvoor-

beeld bepaalde uitdagingen voor de kavels

direct daaromheen met zich mee.

Herremans voegt er aan toe dat ten oosten

van de Hoge Snelheids Lijn (HSL) ruimte is voor

minder arbeidsintensieve en grootschaliger

bedrijven, bijvoorbeeld in de logistieke sfeer.

“Op het buurterrein, Prisma Bedrijvenpark,

heeft bijvoorbeeld ALDI haar logistiekcentrum

al gevestigd en ook Hoogvliet gaat hiernaartoe.

Ook zij kiezen voor de optimale bereikbaar-

heid!”, aldus de projectleider.

Duurzaam

Op het bedrijventerrein gaat duurzaamheid

een grote rol spelen. Bart Herremans:

“Wij gaan ondernemers die zich hier willen

vestigen ideeën en mogelijkheden aanreiken

om hen uit te dagen duurzaam te opereren.

Bedrijven ontvangen daartoe een basisdocu-

ment over energiebesparende maatregelen en

in een tweetal sessies wordt gewerkt aan de

duurzame ontwikkeling van hun proces en van

hun gebouw. We streven ernaar om met allerlei

toepassingen energieneutraal te worden.

Denk aan warmte-koude-opslag. In Oostland

is het initiatief genomen om geothermie toe

is het bewijs dat beide gemeenten op dit

project krachtig willen samenwerken.”

Bereikbaarheid

Projectleider Bart Herremans: “Het verblijf

in het gebied wordt aantrekkelijk gemaakt

door rondom de vervoersknoop een keur aan

voorzieningen te bieden, voor werknemers

en bezoekers van het gebied, maar ook voor

reizigers. Zo komt er een nieuw NS-station

aan de spoorlijn Utrecht-Den Haag, station

BleiZo. Verschillende routes waarborgen

straks een goede aansluiting op de A12.

De combinatie met een P+R zorgt voor minder

verkeer op de A12 naar Den Haag. De aanleg

van de Verlengde Oosterheemlijn (onderdeel

van RandstadRail) is al gestart en in 2013 is de

tramlijn gereed.” De nieuwe vervoersknoop

functioneert straks als trekker voor nieuwe

economische ontwikkelingen, zoals kantoren

en hoogwaardige innovatieve bedrijven.

Een knooppunt dat bestaande en nieuwe

woon- en werklocaties, maar ook bestaande en

nieuwe recreatie- en vrijetijdsvoorzieningen op

een hoogwaardige manier met elkaar verbindt.

Verbindingsweg N209-N470

Bleizo moet, vanaf de A12 en vanuit beide

gemeenten, goed met de auto te bereiken zijn.

Herremans: “Goede bereikbaarheid per weg

en rail is een belangrijke vestigingsvoorwaarde

voor bedrijven. Aan de zuidzijde van Bleizo

komt de Verbindingsweg N209-N470 die parallel

aan de A12 loopt en de N209 bij Bleiswijk

verbindt met de N470 bij Zoetermeer. Deze

verbindingsweg ontsluit het zuidelijke deel van

Bleizo, het bedrijvenpark waar wij hier nu zitten.

Daarnaast verbetert de weg de ontsluiting van

en naar het kassengebied Overbuurtse polder

08 het ONDERNEMERS BELANG

Page 11: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

met een uitdaging

te passen. Vanaf een diepte van zo’n 1200

meter wordt heet water opgepompt waarmee

bijvoorbeeld elektriciteit opgewekt kan wor-

den. Met de warmte die over blijft kunnen dan

bedrijven verwarmd worden. Wij gaan kijken

of dit gebied aangetakt kan worden. Daarnaast

bieden grote dakoppervlakken diverse kansen:

parkeren, plaatsen van zonnepanelen en stape-

len van functies. Je kunt bijvoorbeeld bovenop

een sorteercentrum een verdieping zetten met

een kas. Ten slotte denkt Herremans aan de

aansluiting van Bleizo op de rail-terminal

die nu al voor de Greenery aan

de Oostzijde van de N209

ontwikkeld wordt.

Dit ontlast het

wegennet.

Projectleider Herremans:

“Door bedrijven een handleiding

te bieden met duurzame ideeën en

energiebesparende maatregelen kunnen

zij veel geld besparen. Dit gebied is voor

hen een gouden plek!”

Nadere informatie staat op www.bleizo.nl

09het ONDERNEMERS BELANG

Bleizo

Prismalaan West 1

2665 PC Bleiswijk

T 079 - 346 93 60 

[email protected]

www.bleizo.nl

Bart Herremans: “Goede bereikbaarheid

per weg en rail is een belangrijke

vestigingsvoorwaarde voor bedrijven”

Page 12: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Fotografi e: René Zoetemelk

Advies

Wist u dat circa 98 procent van het aantal bedrijven een MKB *1 bedrijf is? ; Wist u dat Neder-

land circa 850.000 MKB bedrijven telt? ; Wist u dat circa 60 procent van de werkende bevol-

king, ofwel 3.600.000 mensen, werkzaam is in een MKB bedrijf? ; Wist u dat ca. 65 procent

van het bruto nationaal product (zeg maar de totale omzet van Nederland) afkomstig is

van het MKB? ; Wist u dat de kracht van het MKB voornamelijk zit in de kwaliteit, passie en

betrokkenheid van de ondernemer én zijn familie?

De beslissing van

een MKB ondernemer

Het MKB is dan ook niet voor

niets de hoeksteen van onze

samenleving én de motor van

de economie. Wie is de gemiddelde MKB

ondernemer? Hoewel deze niet bestaat, ga

ik hem toch omschrijven: Hij (soms een zij)

is 45 jaar, heeft 100 medewerkers in dienst

en realiseert een jaaromzet van 25 miljoen

euro. Hij staat op de loonlijst voor circa

150.000 euro. De winsten laat hij zoveel

mogelijk in het bedrijf. Onze gemiddelde

MKB ondernemer werkt 60 uur in de week

en is 5 dagen in de maand voor zijn werk in

het buitenland. Als hij thuis is, belt hij zijn

medewerkers of hij wordt gebeld door een

cliënt. De gemiddelde MKB ondernemer

zegt ook dat zijn huwelijk belangrijker is

dan zijn bedrijf... Ik stel hier nooit een vraag

over. Wanneer u deze ondernemer de

vraag stelt: “Hoe gaat het met je bedrijf?”

Jawel, dan steekt hij van wal. Hij vertelt

gepassioneerd, overtuigend en enthousiast

over zijn bedrijf en zijn toekomstplannen.

Als bankman geniet ik van deze gesprek-

ken. Het is fantastisch om in de keuken van

het bedrijf te mogen kijken en de kracht/

passie van de ondernemer te zien.

Problemen nog te overzien?

In de laatste jaren van economische

onzekerheden, waar de groei bij vele

bedrijven abrupt stopte en zelfs menigmaal

fl ink daalde (een daling van 50 procent

was geen uitzondering!), is de toekomst

ongewis. We zien de stagnerende bouw,

grote schommelingen in de prijzen in de

staalsector, schuldencrisis in Europa (moet

ik nog wel gaan leveren aan Griekenland

of Portugal?), banken die onder druk staan

enzovoorts. De ondernemer stelt zich in

deze onzekere wereld nu bijvoorbeeld de

vragen:

- Moet ik nu gaan investeren in nieuwe

bedrijfsmiddelen (anti-cyclisch investeren)

of afwachten totdat ‘de bui’ over is?

- Dien ik vanwege de stagnatie/het uitblij-

ven van orders, nu de productie terug te

draaien of moet ik juist meer verkopers

aannemen?

- Dien ik mijn managementlaag af te slan-

ken, te vernieuwen of beide?

Allemaal vragen die met de toekomst van

zijn bedrijf te maken hebben. In de huidige

tijd van onzekerheden dient onze onder-

nemer beslissingen te nemen.

Met wie bespreekt de gemiddelde MKB

ondernemer zijn problemen en zijn plannen?

Welnu, in mijn adviespagina van de

volgende uitgave van Ondernemersbelang

Haaglanden zal ik deze vraag beantwoorden.

Tevens zal ik dan ingaan hoe de ondernemer

zich kan versterken om zich te blijven

focussen op de winstgevende business.

*1) Een MKB bedrijf (Midden- en KleinBedrijf) kenmerkt zich

door: omzet tot maximaal 50 miljoen euro, maximaal 250

medewerk(st)ers) en balanstotaal van maximaal 43 MM euro.

10 het ONDERNEMERS BELANG

ABN AMRO Den Haag en omstreken

Kneuterdijk 8

2514 EN Den Haag

Postbus 386

2501 BJ Den Haag

T 070 - 375 22 70

F 070 - 375 20 33

[email protected]

www.abnamro.nl

Stef Bahlmann, Directeur Bedrijven

ABN AMRO Den Haag en omstreken

Page 13: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012
Page 14: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Bedrijfsreportage Tekst: Jasper van den Bovenkamp – Tekstbureau Vakmaten • Fotografi e: Jur Engelchor / Henk Veensttra

Op hoog niveau woedt de discussie

al jaren. Wil Nederland in het jaar

2020 een toonaangevend kennis-

land zijn, dan moet het Rijk daar vandaag

in investeren. Economische turbulentie

doet er op zo’n moment niet zoveel toe.

Sterker nog: hoe hoger de golven van de

fi nanciële malaise tegen ons economisch

bestel beuken, hoe dringender de

noodzaak om te investeren in training en

opleiding. Klinkt nogal anticyclisch.

En dat is het ook.

George Bel knikt bedachtzaam. Als directeur

van het landelijk opererende trainings-

en cursusbureau gaan hem de huidige

economische ontwikkelingen niet

voorbij. “Al een paar jaar leven we in

een precaire situatie. De huizencrisis,

de kredietcrisis, de eurocrisis, de banken-

crisis: ze stapelden de ene onzekerheid

op de andere.”

Bestendige zekerheid

Toch kun je in die grillige omstandigheden

als bedrijf of organisatie een buitengewoon

bestendige zekerheid inbouwen, redeneert

Bel. “Veel bedrijven denken dat kopers

alleen letten op de prijs. Ik zeg: ‘Nee, dat is

niet waar!’ Kennis en vaardigheden maken

het verschil. Wil je onderscheidend zijn in

de markt, zorg er dan vooral voor dat je

medewerkers goed opgeleid zijn, dat ze in

positieve zin opvallen. Als jij de telefoon

goed opneemt, sta je al met drie-nul voor.

Door te investeren in kwaliteit voorkom

je achterstanden en ben je helemaal klaar

als het herstel inzet. Dit is dé tijd om voor-

sprong op je concurrent te nemen.”

Nieuwe trainingen

Niet voor niets is het adagium van MKB

Cursus & Training ‘Wat je vandaag leert,

pas je morgen toe’. De organisatie verzorgt

in het hele land ruim vijftig verschillende

het ONDERNEMERS BELANG

de discussie

rland in het jaar

naangevend kennis-

et het Rijk daar vandaag

Economische turbulentie

zo’n moment niet zoveel toe.

r nog: hoe hoger de golven van de

anciële malaise tegen ons econom

bestel beuken, hoe dringender d

noodzaak om te investeren

opleiding. Klinkt nogal a

En dat is het ook.

George Bel kni

van het land

en cursus

econom

voorb

een p

de k

cris

op

Bestendige zekerheid

Toch kun je in die gril

als bedrijf of or

bestend

Be

MKB Cursus & Training

Stoom bedrijf nu klaar voor economisch herstel

Wat doe je als ondernemer wanneer links en

rechts de economische crisis over het land jakkert?

Het antwoord van George Bel, directeur van MKB

Cursus & Training, is zo eenvoudig als doeltreff end.

“Investeren in kennis en vaardigheden is juist nu

van groot belang. Dat maakt in deze markt het

verschil. Trekt het economische tij weer aan, dan

ben jíj de eerste die ervan gaat profi teren.”

Op tal van locaties in het land worden de cursussen van MKB

C&T gehouden, zoals hier in Papendrecht (foto Henk Veenstra)

Page 15: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

het ONDERNEMERS BELANG

trainingen en cursussen. De onderwerpen

variëren van een mediatraining en een

basistraining bedrijfshulpverlening tot

eff ectief leidinggeven en ‘Hoe gebruik ik

social media?’ Het aanbod is breed.

Bel: “We spelen voortdurend in op nieuwe

wensen van onze doelgroep. Zo zijn op het

moment trainingen als ‘Management van

stagnerende medewerkers’, ‘Debiteuren-

beheer en telefonisch incasseren’ en

‘Succesvol fi nancieren’ erg in trek.

Daarnaast zijn opleidingen voor de

ondernemingsraad populair. Wij bieden

trainingen aan waarin we focussen op

betere samenwerking tussen bestuurders

en werknemers. Meer dan ooit is het nu van

belang om constructief samen te werken.”

Praktisch

De nadruk ligt bij MKB Cursus & Training op

praktische sessies. Bel: “Deelnemers hebben

geen behoefte aan theoretisch gezwets.

Ze willen gewoon weten hoe het werkt in

de praktijk.” MKB Cursus & Training is wat

dat betreft een echte insider. “We komen

voort uit MKB-Nederland – een echte

werkgeverscultuur – en zijn hun partner

voor bedrijfsopleidingen. We kennen het

stereotype beeld van de ondernemer: hij of

zij wordt geacht een duizendpoot te zijn,

maar kan simpelweg niet alles.”

In de modder

De trainers van MKB Cursus & Training staan

dan ook, om met Bel te spreken, “met beide

benen in de modder.” De directeur legt uit.

“Onze cursussen en trainingen zijn geënt op

het principe ‘learning by doing’: de theorie

wordt direct in de praktijk toegepast. Deel-

nemers oefenen in rollenspellen of bootsen

praktijksituaties na. Op deze manier leren

deelnemers heel concreet, gewoon door

te oefenen. Dat vergroot de eff ectiviteit

van onze trainingen en cursussen enorm.

Relevant is het dan wel dat de trainer de

praktijk vanbinnen en vanbuiten kent. Op

dat criterium selecteren wij onze trainers.”

Altijd dichtbij

Plezierige bijkomstigheid is dat een training

of cursus van MKB Cursus & Training altijd

om de hoek wordt georganiseerd. Op tal

van locaties in het land vinden de sessies

plaats. “Het is jammer als je in een sessie

van drie bijeenkomsten onverhoopt een

keer absent bent. Gelukkig wordt diezelfde

bijeenkomst drie weken later een paar

kilometer verderop weer georganiseerd.

Dat is een van de voordelen van een grote

organisatie.”

en en ‘Hoe gebruik ik

al media?’ Het aanbod is breed.

Bel: “We spelen voortdurend in op nieuwe

wensen van onze doelgroep. Zo zijn op het

moment trainingen als ‘Management van

stagnerende medewerkers’, ‘Debiteuren-

beheer en telefonisch incassere

‘Succesvol fi

kilometer verderop

Dat is een van de voordelen van een grote

organisatie.”

MKB Cursus & Training

Bezuidenhoutseweg 12

2594 AV Den Haag

T 015 - 219 13 90

www.mkbct.nl

Klanten aan het woord...

Welke voordelen biedt MKB Cursus & Training u

nog meer? Klanten vertellen over hun bevindingen

met het landelijk opererende cursus- en trainings-

bureau.

René Slagmolen, directeur Twilmij

Cursus: Eff ectief leidinggeven

“Twee jaar geleden hebben we binnen ons bedrijf

een managementteam gevormd. Met de vijf

managers volgen we nu de in-company training,

omdat we allen afzonderlijk met bepaalde vragen

en situaties zaten. Die konden we vooraf voorleggen

aan de trainer. Ze heeft ons gevraagd wat we willen

leren, welke vragen er leven en waar we tegenaan

lopen. Tijdens de cursus gaat ze heel specifi ek op

onze situatie in. En dat schiet merkbaar wortel

op de werkvloer. We voeren op het moment

bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Tijdens de

training krijgen we veel praktische tips over hoe

we dat het best kunnen aanpakken. Zeer leerzaam

en praktisch toepasbaar!”

Jacques Ravoo, general manager

Parkhotel Den Haag

Cursus: Financiële basiskennis

“Heel duidelijk werd in deze cursus uitgelegd wat

het verschil is tussen de balans en de winst- en

verliesrekening. Voor veel van onze medewerkers

was dat echt een eyeopener. Ook hadden we veel

aan de uitleg over de kasstromen binnen je bedrijf.

Het hoofd van onze technische dienst doet jaarlijks

een heel aantal dure investeringen. Hoe ga je daar

mee om? We kregen veel nuttige en praktische

informatie. Lang geleden heb ik een dergelijke trai-

ning al eens gevolgd, maar ik wilde alles weer even

ophalen. De eigenaar van Parkhotel Den Haag

adviseerde mij om dat bij MKB Cursus & Training

te doen. Daar heb ik geen spijt van. De dag was

perfect verzorgd, alle communicatie verliep prima

en de trainer was zeer professioneel.”

Khalid Achaaboune, medewerker NEBO

Cursus: Klantgericht verkopen

“Wij hebben met twintig collega’s twee keer twee

avonden mogen luisteren naar een zeer kundige

trainer. Voordat we met de cursus begonnen, was

hij al verschillende keren bij ons geweest om de

actuele situatie binnen ons bedrijf te bespreken.

Daar sprong hij tijdens de training voortreff elijk

op in. Het sloot perfect aan op de praktijk zoals wij

die kennen. Veel medewerkers hebben de cursus

echt ervaren als een opfrismoment. Je bent al jaren

verkoper, maar ben je je wel bewust van hoe je het

doet? Als een klant komt, heeft hij een probleem

en daarvoor zoekt hij bij jou een oplossing. Ont-

vang een klant dus altijd met open armen en toon

interesse, benadrukte de trainer. Onze verkopers

zijn hier daadwerkelijk mee aan de slag gegaan.”

Michel van den Berg, interieuradviseur

bij Van Waay Interieurs in Benthuizen

Cursus: Time management

“Tijdens deze cursus heb ik heel duidelijk geleerd

prioriteiten te stellen. Regelmatig word ik van de

werkvloer gehaald, omdat klanten op elk wille-

keurig moment binnen kunnen komen. Dat is

niet goed voor je concentratie. Dankzij de cursus

heb ik leren tijdschrijven. Ik houd per activiteit

bij hoe lang ik ermee bezig en ik noteer de reden

van onderbrekingen. Op die manier maak ik voor

mezelf inzichtelijk hoe ik het meest praktisch mijn

dag kan inplannen. Daardoor kan ik ook duidelijk

aangeven: dan en dan kan ik een afspraak met u

maken. Ik wil namelijk kwaliteit blijven leveren.”

George Bel: “Cursusdeelnemers hebben geen behoefte aan

theoretisch gezwets” (foto Jur Engelchor)

Page 16: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografi e: Ministerie van EL&I / Cartoon: Marco Magielse

De (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, maar besparingen alleen krijgen een sputterende economie niet in een hogere versnelling.

De BV Nederland zal zich met betere en effi ciënter tot stand gekomen producten internationaal moeten onderscheiden. Daarvoor is

innovatie broodnodig. Uitgerekend nu moet het departement van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) zijn bijdrage

leveren aan de bezuinigingen blijkt ook nog eens dat het subsidiëren van innovatie veel minder eff ectief is dan werd aangenomen.

Minister Maxime Verhagen staat dus voor een dubbele uitdaging: met beperkte fi nanciële middelen meer innovatie-rendement

genereren. Of eigenlijk een drievoudige: er ook nog voor zorgen dat het MKB optimaal profi jt heeft van de nieuwe regelingen.

Ondernemers innoveren wegens kansen, niet om subsidies

het ONDERNEMERS BELANG

Page 17: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

het ONDERNEMERS BELANG

voor zijn groeiplannen. Het uitgangspunt

van de lening is dat deze pas weer wordt

terugbetaald wanneer de investering tot

winst leidt. Op die manier kunnen veel

meer MKB-ers profi teren van het fonds

dan wanneer je hen subsidies zou geven.”

Verzilveren van kansen

Maxime Verhagen gelooft ook in een

stimulering die meer omvat dan enkel het

overschrijven van geldbedragen van de ene

rekening naar de andere. De focus op kans-

rijke sectoren is één verandering, een andere

is meer samenspraak met het bedrijfsleven

en de kennisinstellingen; weer een andere

is een verschuiving van specifi eke subsidies

naar generieke lastenverlichting. Speelt

hier trouwens ook het verlangen naar een

kleinere overheid een rol en wellicht al een

vroeg vermoeden dat er aan de eff ectiviteit

van subsidies gesleuteld moest worden?

“Vernieuwing en economische groei komen

niet uit Den Haag maar van alle onderne-

mers die Nederland rijk is,” antwoordt de

minister. “Daarom heb ik bij de start van dit

kabinet meteen gezegd dat ondernemers

en onderzoekers zelf aan het stuur van het

bedrijvenbeleid moeten zitten. Tegelijkertijd

moeten we inderdaad constateren dat de in-

novatiesubsidies van de afgelopen jaren niet

het gewenste eff ect hebben gehad. Ik denk

dan ook dat ondernemers niet innoveren

vanwege subsidies maar omdat ze kansen

zien, en ik vind dat de overheid onderne-

mers moet ondersteunen bij het verzilveren

van die kansen, in plaats van het gieteren

met subsidies. Daarom maken we simpele

regelingen waarvan alle ondernemers

kunnen profi teren. Zo krijgen vernieuwende

ondernemers belastingkorting en zorgen

we voor minder regeldruk vanuit de over-

heid. En dat alles bovenop die anderhalf

miljard euro voor vernieuwende plannen die

ondernemers en onderzoekers samen met

de overheid maken,”

Losse schroeven?

De economen onder die onderzoekers voor-

spellen hernieuwde economische tegenwind

voor 2012. Den Haag heeft al extra om-

buigingen aangekondigd om de verwachte

tegenvallers in de begroting te compenseren.

Hoe groot is de kans dat de beloofde belasting-

voordelen van Verhagens ministerie daardoor

op losse schroeven komen te staan? En wat

behelzen ze eigenlijk precies?

“Bij economische tegenwind is het des te

belangrijker dat we ondernemers de ruimte

geven en belemmeringen wegnemen,”

aldus de minister. “Dat geldt zeker ook voor

MKB’ers. Ondernemers vormen immers de

ruggengraat van onze economie. Zij leveren

de banen en inkomsten op die we zeker

in deze tijd goed kunnen gebruiken. Om

vernieuwende ondernemers de wind in de

zeilen te geven krijgen zij belastingkorting.

Wie investeert in nieuwe apparatuur voor

het maken van vernieuwende producten kan

bijvoorbeeld rekenen op een korting van

tien procent. In 2015 loopt deze op tot een

totaal van vijfhonderd miljoen euro. Na 2012

zullen de belastingvoordelen dus niet kleiner

worden maar groter.”

De BV Nederland kan zich niet veroorloven

te wachten tot de economische crisis op een

miraculeuze manier vanzelf overgaat, ze zal

zich vooral uit de recessie moeten innoveren.

Dan is het goed te weten dat Den Haag dat

proces optimaal tracht te ondersteunen door

elke subsidie-euro een zo hoog mogelijk

rendement te geven en de ondernemer

een maximale controle over zijn eigen

innovatieproject. In feite heeft het Ministerie

van Economische Zaken, Landbouw &

Innovatie eerst zelf geïnnoveerd om

vervolgens anderen in staat te stellen beter

te innoveren. Misschien telt zo’n feit ook

mee, de volgende keer dat het World

Economic Forum beslist welke vijf landen tot

de meest innovatieve ter wereld behoren.

Onder de opeenvolgende kabinetten

Balkenende werd innovatie tot een

van de speerpunten van het econo-

misch beleid uitgeroepen. De bedragen die

de overheid uittrok om innovatie te steunen

zijn daardoor de voorbije acht jaar ongeveer

verdubbeld. De eff ectiviteit van die subsidies

is het afgelopen jaar echter onder een

vergrootglas gelegd en in twijfel getrokken.

Dat laatste gebeurde in de slipstream van

een algehele onzekerheid over het precieze

nut van overheidssubsidies, een gevoel dat

werd bevestigd door de uitkomsten van een

onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

De discussie deed overigens denken aan het

eeuwige gehakketak over de vraag of het

glas nu half vol of half leeg was. Wie naar

de droge cijfers kijkt moet toegeven dat die

subsidies het Nederlandse bedrijfsleven toch

ergens gebracht hebben. Het percentage

innovatieve bedrijven was in 2009 gedaald

naar 35% . De piek van 2002 lag echter

maar twee procent hoger. In 2011 stond

Nederland nog steeds niet in de top vijf van

innovatieve landen. Inderdaad, maar in de

Global Competitevness Index van het World

Economic Forum zijn ‘we’ wel gestegen van

de achtste naar de zevende plaats.

Fonds voor vernieuwende ondernemers

Kortom, Nederland innoveert wel degelijk,

en dus is dit een tijd om gas te geven en niet

om op de rem te gaan staan. Het Ministerie

van EL&I trekt daarom € 1,5 miljard uit voor

het steunen van een negental topsectoren,

sectoren waarin Nederland al bewezen heeft

innovatief en internationaal concurrerend

te zijn, zoals de agro-food, de logistiek, en

de energiesector. Maar elke topsector kent

zijn topspelers. Hoe voorkomt EL&I dat de

anderhalf miljard vooral bij projecten van

het grootbedrijf terecht komt in plaats van

bij de start ups en kleinere spelers die niet

zelden het meest vernieuwend zijn?

“De topsectoren zijn diegene die voor de

Nederlandse economie het belangrijkst zijn,”

zegt minister Verhagen. “En juist in deze

sectoren zijn veel kleine en middelgrote

ondernemers actief die er voor zorgen dat

ons land vooroploopt met het ontwikkelen

en toepassen van vernieuwde producten en

diensten. Die ondernemers zijn dus ook van

groot belang voor de concurrentiepositie

van onze economie en zorgen voor nieuwe

banen en inkomsten. Om innovatie te stimu-

leren zorgen we ervoor dat hun bedrijven

makkelijker fi nanciering kunnen krijgen

voor risicovolle projecten om innovatieve

producten te ontwikkelen. Hiervoor komt

een fonds voor vernieuwende ondernemers,

het Innovatiefonds MKB+. Dit fonds zal in

2015 vijfhonderd miljoen euro bedragen en

komt bovenop de anderhalf miljard die is

toegezegd voor de topsectoren. Hier profi -

teert met name het midden- en kleinbedrijf

van, omdat het vooral ook het MKB is dat

moeite heeft fi nanciering te blijven vinden

Page 18: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012
Page 19: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

BedrijfsreportageTekst: IngerMarlies Leeuwenburgh • Fotografi e: Logistic Force

Logistic Force, dienstverlener in

fl exibele arbeid en jobcoaching in

Transport en Logistiek, begon in

2008, net voor de crisis, met één

vestiging in Tilburg. Sinds 1 januari

2012 is Logistic Force met vijf vesti-

gingen werkzaam in geheel Zuid-

Nederland. De kracht van Logistic

Force zit ‘m in het inzicht dat alles

om de mens draait.

Logistic Force

Tilburg, Waalwijk, Breda,

Roosendaal, Tiel en Eindhoven

T 013 - 571 70 48

[email protected]

www.logisticforce.nl

www.lfacademy.nl

Logistic Force:

De kracht van inleven en slim

opleiden hiermee een vakopleiding en een MBO-2

startkwalifi catie plus een baangarantie.

En onze werkgevers krijgen goed opgeleid

personeel tegen een startsalaris.”

Logistic Force Academy

In 2010 heeft Logistic Force de dienstver-

lening uitgebreid met een zelfstandige

opleidingstak voor geheel Nederland:

Logistic Force Academy.

“Logistic Force Academy is een ambitieus

instituut voor opleiding, training en advies

voor onder andere de vervoer- en logistieke

sector, ondersteund door mensen uit de

sector zelf”, vertelt Rob Smulders directeur

van de Academy. “We zijn gestart vanuit een

marktvisie: niet inleveren op kwaliteit maar

slimmer werken. En tóch concurrerend zijn.

We bieden chauff eursopleidingen-Code 95,

BBL-opleidingen, logistiek, personenvervoer,

gevaarlijke stoff en, verticaal transport, lucht-

vaartlogistiek, BHV- en VCA en nog veel meer!

De opleidingen worden incompany gegeven

of bij ons op locatie. Al onze opleidingen

en trainingen worden in overleg voor uw

organisatie op maat gemaakt. Of we leiden

een van uw personeelsleden op, die daarna

zijn collega’s verder kan trainen.”

Vernieuwend: plezier in scholing

“Onze opleidingen en trainingen zijn zeer

Patrick Villevoye, directeur Logistic

Force Tilburg: “Omdat al onze

vestigingseigenaren zelf uit de

transport- en logistieke sector komen,

hebben wij een trefzekere visie op de

behoeftes van zowel werkgever als

werknemer. Werkgevers worden door

Logistic Force geadviseerd en begeleid

bij het zoeken naar de beste werknemers.

Werkzoekers begeleiden wij bij het vinden

van de juiste baan. Wij investeren veel tijd

en aandacht in het kennismaken met beide

partijen. De wederzijdse wensen, verwach-

tingen en mogelijkheden moeten helder

zijn. Onze overtuiging is dat investeren in

de mens leidt tot verhoogde betrokkenheid

van de werknemers en tot hogere kwaliteit

en productiviteit op het werk.

Logistic Force neemt voor werkgevers desge-

wenst de HRM-taken over zodat zij zich op de

eigen core-business kunnen richten.”

Opleidingen

Logistic Force biedt met marktpartijen en

ROC’s learning on the job opleidingen. In het

Logistic Force Leerhuis kunnen zij-instromers

kennis maken met logistieke werkzaamheden

en kunnen ze een vakopleiding krijgen.

Hierna biedt Logistic Force ze een halfj aar-

contract en een baan bij een van de inleners.

Villevoye: “De werkzoekenden krijgen

vernieuwend. Door goed en aantrekkelijk,

competentie- en vooral praktijkgericht op

te leiden verhoogt u het rendement van uw

personeel en materiaal. Het vernieuwende

ziet u bijvoorbeeld in onze vrachtwagen

rijopleidingen, waarin de vollédige dagelijkse

praktijk van een chauff eur zoals laden/lossen,

ladingzekeren en digitale tachograaf geïn-

tegreerd zit. Daaraan gekoppeld hebben we

de MBO-2 opleiding. De overheid stimuleert

deze opleidingen met een aantrekkelijke

fi scale regeling voor de werkgever, en uw

werknemer ontvangt een MBO-2 diploma.

Waar we competentiegericht opleiden toetsen

we kort op wat bekend wordt geacht; op

nieuwe wettelijke eisen en het omgaan met

de materialen gaan we dieper in. Zo behouden

werknemers het plezier in hun opleiding, net

zoals wij dat hebben.”

Subsidies

De Logistic Force Academy is uitgebreid

gecertifi ceerd. Zie hiervoor en voor alle

opleidingen die u zoekt: www.lfacademy.nl.

In bijna alle branches komen opleidingen van

Logistic Force Academy in aanmerking voor

subsidies.

het ONDERNEMERS BELANG

Page 20: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Tekst: Jeroen Kuypers/Fotografie: Marco Magielse

Kritiek hebben op de bestaande

praktijk is één ding, een werkzaam

alternatief bieden een tweede.

Cees Morsch zag jarenlang met lede ogen

hoe leerlingen al op de basisschool een

verkeerde beroepskeuze maakten en

vervolgens in het middelbaar en hoger

onderwijs de prijs daarvoor betaalden

in de vorm van halverwege afgebroken

opleidingen of zelfs complete schooluitval.

Ook in het bedrijfsleven hebben foutieve

testuitslagen een verwoestend spoor

getrokken, in de vorm van managers met

onvoldoende competenties, werknemers

die ongeïnspireerd hun arbeid verrichten

en werkzoekenden die maar niet aan een

baan raken. Morsch en de medewerkers

van zijn CASE Builders Groep analyseerden

wat er mis ging, ontwikkelden een

programma dat die euvels kon verhelpen

het ONDERNEMERS BELANG

Hoe komt het, dat er zoveel getest wordt op het gebied van beroepskeuze en arbeids-

competenties en het uitvalpercentage onder leerlingen en werkzoekenden toch zo hoog

blijft? Blijkbaar wordt er wel veel gemeten maar worden er weinig matchen gemaakt tussen

talenten, beroepscompetenties en beroepsprofielen. TestCASE is het eerste programma dat

beide kan. Via een online af te nemen test worden de talenten, de karaktereigenschappen

en de kennis en ervaring van de kandidaat in kaart gebracht en vervolgens vergeleken met

de vereisten van niet minder dan 3100 beroepsprofielen. Het gedetailleerde rapport blijkt

een uitstekend richtsnoer voor een optimale beroepskeuze maar ook voor het succesvol (bij)

sturen en (bij)scholen van bestaand personeel. TestCASE haalt de hete lucht uit het testen

en geeft het eindelijk handen en voeten.

Talenten en beroepen matchen zonder manco’s

Testcase meet de

werkelijke potenties

Bedrijfsreportage

Page 21: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

het ONDERNEMERS BELANG

Het rapport bestaat uit zestien pagina’s

en een zeer overzichtelijke score, waarin

gewerkt wordt met sterren en kleuren.

Dat maakt het voor ondernemers en

managers heel eenvoudig om te bepalen

op welke punten hun medewerkers dienen

te worden bijgeschoold of getraind.

Het rapport is ook een prima leidraad bij

de toekenning van promoties of functie-

veranderingen. Je kunt bijvoorbeeld je drie

beste medewerkers testen en hun uitslag

als norm gebruiken voor de bijscholing van

hun collega’s. Dan heb je een zeer concreet

doel om naar toe te werken.”

Efficiencywinst voor de personeelsmanager

Zestien pagina’s – daarin kan een kandidaat

gedetailleerd worden doorgelicht en hoeft

dus niets meer aan worden toegevoegd,

zou je denken. “Toch kiest 90% van de

kandidaten voor de optie van een gesprek

om het resultaat nader toe te lichten,”

zegt Iem Kievit. “In de praktijk komt dit

er meestal op neer dat men de papieren

uitslag mondeling wil laten bevestigen.

Dat gesprek kunnen onze medewerkers

voor hun rekening nemen. Onze exami-

natoren hebben jarenlang ervaring in het

toelichten van uitslagen en zijn bovendien

door de CASE Builders Groep bijgeschoold

en getraind in het werken met TestCASE.

Zij kunnen de personeelsmanager of de

werkgever zelf dus dit werk uit handen

nemen, zoals het programma hoe dan

ook tot een forse efficiencywinst leidt bij

het beoordelen van bestaand en het

aannemen van nieuw personeel.”

Volgens Iem Kievit is TestCASE ook zeer

effectief in het bestrijden van de beruchte

‘van negen tot vijf ‘-mentaliteit. “Werkne-

mers die hun beroep wel met verstand

maar niet met passie uitoefenen kunnen er

geen echte voldoening in vinden. Dat leidt

bijna onvermijdelijk tot een kleurloze werk-

omgeving en magere arbeidsprestaties.

Deze test haalt de oorzaak daarvan naar

boven en wijst de weg naar een werkzame

oplossing.”

Betaalbaar en betrouwbaar

Voor de kosten hoeven ondernemers het

zeker niet te laten. Een test kost € 250,-.

Ook over de veiligheid hoeven ze zich geen

zorgen te maken. “Als examenbureau zijn

wij uiteraard gewend uiterst zorgvuldig

met de privacygevoelige gegevens van

duizenden mensen tegelijk om te gaan,”

aldus Iem Kievit. “Maar om er volledig zeker

van te zijn dat de data van TestCASE ver-

trouwelijk blijven hebben we het systeem

uitgebreid laten testen en perfectioneren

en zo werkelijk ‘stressbestendig’ gemaakt.

De moderne ICT techniek is hoe dan ook

een van de pijlers die het concept van

TestCASE mogelijk heeft gemaakt.

Het programma bevat een hoeveelheid

data die dertig jaar geleden onmogelijk in

een goed en vlot werkende database op te

slaan zou zijn geweest. Neem alleen al de

data voor 3100 verschillende beroeps-

profielen, informatie die bovendien

geregeld moet worden aangepast en

uitgebreid. En dan nog het gemak van een

test die online kan worden afgenomen,

eenvoudig op het bedrijf zelf of thuis.

Zo heeft niet alleen het inzicht van

Cees Morsch maar ook het niveau van

de ICT techniek het mogelijk gemaakt

de manco’s van oudere testmethoden te

overwinnen en een test te ontwierpen die

de werkelijke talenten en competenties

van kandidaten boven water haalt en die

feilloos kan matchen aan het volledige

spectrum aan beroepsprofielen.”

Voor meer informatie:Vanneau Groep & Partners

Kerkring 22a

3244 AH Nieuwe Tonge

T 0187 - 478 657

Badweg 58

8401 BL Gorredijk

T 0513 - 461 980

[email protected]

www.vanneaugroep.nl

en testten en optimaliseerden dat vervol-

gens uitvoerig in onderwijs en bedrijfs-

leven. Inmiddels werpt TestCASE overal

opvallend goede resultaten af. Dat trok

de aandacht van Iem Kievit, directeur van

de Vanneau Groep die jaarlijks duizenden

examens afneemt. Sinds 1 januari dit jaar is

zijn landelijk opererend bedrijf dealer van

TestCase voor het bedrijfsleven en

de lokale overheden.

De kleinste mismatch constateren

“Het bijzondere aan TestCASE is dat het

in staat is boven water te halen wat

een kandidaat nu werkelijk wil in zijn

beroepsleven en welke eigenschappen

de vervulling van die wens eventueel in

de weg staan. Neem bijvoorbeeld iemand

die ogenschijnlijk heel capabel is voor een

functie in de zorg maar die moeilijk contact

kan maken met vreemden, zo’n kandidaat

zou er bij een traditionele test tussendoor

glippen maar bij die van ons niet. Zo’n

karakterologische mismatch wordt door

het programma geconstateerd, waarna

kan worden gekeken voor welk beroep de

kandidaat dan wel optimaal geschikt is.”

Overzichtelijke score

TestCASE maakt inzichtelijk wat iemand

werkelijk wil en kan, in een beroep dat

hij of zij nog moet gaan uitoefenen maar

evengoed in een concrete functie die al

jarenlang wordt vervuld. “De test heeft

een dynamisch karakter,” aldus account-

manager Steven Nagtegaal. “Je hoeft hem

dus niet eenmalig in te zetten, wanneer

iemand komt solliciteren, maar je kunt hem

desgewenst herhalen. Er wordt nu reeds op

tachtig afzonderlijke competenties getest.

Wanneer de kandidaat op het gebied van

bijvoorbeeld leidinggeven of samenwerken

niet meer voldoen, geeft de uitslag dat aan.

Maar de test is ook een uitstekend hulp-

middel om exact te bepalen welke kennis

en vaardigheden de komende jaren uit je

organisatie gaan wegvloeien als gevolg van

de vergrijzing van het personeel.

Page 22: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Interview Tekst: André Vermeulen • Fotografi e: Jur Engelchor

Ruim een half jaar is Hans Biesheuvel voorzitter

van MKB-Nederland. Na acht jaar bestuurder-

politicus Loek Hermans wilde de achterban wel weer

eens een echte ondernemer aan het roer. Hij moest

zich wel even achter de oren krabben toen hij werd

benaderd. Maar inmiddels geniet hij met volle

teugen van de wereld van het poldermodel.

“Ik krijg er heel veel energie van!”

MKB-voorzitter Biesheuvel biedt mbo’ers 100 procent baanzekerheid

‘Bankier heeft weinig gevoel voor familiebedrijf’

Je zou het in eerste instantie niet

verwachten van een werkgevers-

voorzitter. Hans Biesheuvel (46)

hoopt dat de intern zwaar verdeelde FNV

snel al haar problemen weet op te lossen

opdat hij en zijn ‘collega’ Bernard Wientjes

van VNO-NCW weer tot vruchtbare

samenwerking met de vakbeweging

kunnen komen. “Met Agnes Jongerius

hebben we altijd goed zaken gedaan”,

zegt hij, doelend op de in de interne

machtsstrijd gesneuvelde FNV-topvrouw.

Aan de andere kant is zijn houding na-

tuurlijk typerend voor de Polder. Vrijwel

nergens ter wereld is de harmonie tussen

werkgevers en werknemers zo groot als

in Nederland. Dat is dan ook meteen wat

Biesheuvel nog het meest is opgevallen

sinds hij vorig jaar zomer het stokje bij

MKB-Nederland overnam van Loek Her-

mans. “Zeker in de komende tijd gaat het

economisch heel lastig worden. Goede

samenwerking is dus van groot belang”,

zegt hij als een volleerde polderaar.

Biesheuvel stapte ruim tien jaar geleden

de wereld van het private equity

investment binnen, nadat hij zijn

technische handelsonderneming

had verkocht. Bij één van de bedrijven

waarin hij had geïnvesteerd, PGZ

International in Houten, had

hij als dga de dagelijkse leiding

tot aan zijn overstap naar

MKB-Nederland.

Heeft u lang nagedacht voor

deze functie?

Hij schiet in de lach: “Aanvan-

kelijk dacht ik no way! Ik ben

natuurlijk ondernemer. Het is

makkelijk roepen aan de zijlijn

dat het niet goed gaat,

het ONDERNEMERS BELANG

Hans Biesheuvel: “We moeten ophouden

met bankiertje-pesten, maar juist met ze

gaan samenwerken”

Page 23: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

het ONDERNEMERS BELANG

dus besloot ik toch om een bijdrage te

gaan leveren aan de overlegeconomie.

En: zo’n functie laat je ook niet zomaar

lopen. Maar ik wil wél doelpunten maken!”

Voorbeeld graag

Ik wil de arbeidsmarkt moderniseren. In

mijn bedrijf hebben we een cao à la carte.

De medewerkers kunnen naar eigen inzicht

hun arbeidsvoorwaarden kiezen. De jongere

generatie werknemers zit heel anders in

de wedstrijd dan vroeger. Ze hebben een

andere kijk op het leven en willen hun werk

fl exibeler invullen. Bovendien is het tegen-

woordig heel lastig om goede vakmensen

te vinden, dus moet je het als werkgever

aantrekkelijker maken om hen langer vast

te kunnen houden. Dit concept van de cao

op maat zou ik landelijk willen uitrollen.

Het tekort aan vakmensen neemt toe.

Hoe los je dit probleem op?

Daar ben ik heel somber over. Het is een

groot probleem. In het mkb is 90 procent

van alle banen voor mbo’ers. En die worden

steeds schaarser. Op de opleidingen zijn

nu 10.000 leerlingplaatsen leeg. Het is

een imagokwestie die al vroeg op de

basisschool begint. Ouders willen niet

dat hun kinderen naar het vmbo gaan.

Ik vind dat scholieren in de CITO-toets ook

moeten worden getest op hun praktische

vaardigheden. En de opleidingen moeten

veel aantrekkelijker worden gemaakt. Er is

trouwens 100 procent baanzekerheid voor

jongeren met de juiste diploma’s.

Is dit het belangrijkste probleem

op uw bord of is er meer?

Twee andere onderwerpen vind ik ook

van groot belang. De kredietverlening

door de banken en de toekomst van de

detailhandel.

Is die kredietverlening wel zo belangrijk?

Tachtig procent van de familiebedrijven

fi nanciert investeringen uit eigen

middelen

Het gaat mij dan ook om die andere 20

procent. Dat zijn vooral starters en innova-

tieve ondernemers. Die kunnen vaak niet

verder zonder extra kapitaal. Daar wringt

de schoen. We hebben in december een

deal gesloten met ING, Rabo en ABN Amro

over een meer serieuze behandeling van

aanvragen, en we zullen zien hoe dat gaat.

Ik heb er wel vertrouwen in. Kenmerk van

grotere familiebedrijven is dat zij altijd

aan de lange termijn denken en soms

geen winst uit het bedrijf nemen

om te kunnen investeren.

Het gaat daar niet om

bonussen en korte-

termijnsuccessen.

Bankiers hebben weinig

gevoel daarvoor.

Biesheuvel wil in dit verband nog eens

gezegd hebben dat de invoering van

een bankbelasting dit jaar volgens hem

een negatief eff ect zal hebben op de

kredietverlening. “We moeten ophouden

met bankiertje-pesten, maar juist met ze

gaan samenwerken.”

Andere landen in de EU zoals Duitsland,

Frankrijk, Spanje en België hebben al

een banktax ingevoerd of doen dat op

korte termijn. De verwachting is dat de

banken dit gaan doorberekenen aan hun

klanten, waardoor de belastingbetaler er

in feite voor opdraait.

Een ontwikkeling die Biesheuvel met

zorg vervult is de teloorgang van het

ondernemerschap in de detailhandel.

Hij zegt: “De vergrijzing slaat hard toe.

Het wordt steeds moeilijker om een

opvolger te vinden die de zaak wil over-

nemen. Businessmodellen veranderen

door internet. Na dertig of veertig jaar zit

iemand met een bedrijf dat niemand wil

hebben en dan blijkt ook nog eens dat

het winkel- of bedrijfspand onvoldoende

opbrengt voor een pensioen. Als het

al wordt verkocht. De leegstand in de

winkelstraten wordt steeds groter. Ik heb

niet direct een oplossing voor dit grote

probleem”, zegt Biesheuvel eerlijk en

realistisch.

Van der Kolk van de oude FNV denkt dat

zzp’ers een overwaaiend verschijnsel

zijn. Ligt hier een kans voor MKB-Nederland

om hen te organiseren?

Dat vind ik een lastige vraag. Veel zzp’ers

zijn best tevreden over hun situatie.

En zij zullen ook zeker niet verdwijnen.

Ik vind het wel een uitdaging om een

antwoord op die vraag te vinden.

Ze kunnen natuurlijk ook gewoon

individueel lid worden. En als ze met

10.000 tegelijk komen, dan wil ik wel

wat voor hen betekenen.

Waar staat MKB-Nederland in 2015,

wanneer uw termijn afl oopt?

Dan staan we er goed voor, slagvaardig

en heel ondernemend. Aan verdere be-

spiegelingen van de toekomst doe ik niet

mee. Een samenvoeging met VNO-NCW

is wat mij betreft niet relevant. We willen

beide onze eigen identiteit behouden.

Dan nog even het kabinet. U wil het aan

de toezegging houden de lasten van het

bedrijfsleven niet te verhogen omdat daar

de economische groei vandaan moet

komen. Is dat nog wel houdbaar nu het

overheidstekort gierend uit de hand loopt?

Ik vind het niet verstandig dat er allerlei

proefballonnetjes over mogelijke be-

zuinigingen worden opgelaten. Laten

we maar rustig afwachten waarmee het

kabinet volgende maand komt. Zolang

er maar ruimte voor ondernemerschap

blijft en het niet van alles kapot gaat

bezuinigen. Wij spreken dagelijks met

bewindspersonen en ook Kamerleden.

Belangrijker vind ik nu dat de onzeker-

heid over de euro wordt weggenomen,

want die Eurotop van voor Kerstmis

bood slechts een mager resultaat.

De euro zelf is het probleem niet, wel

het ontbreken van een onafhankelijke

autoriteit die controleert of de Zuid-

Europese landen zich wel aan de

vereiste begrotingsdiscipline houden.

“Een samenvoeging

met VNO-NCW is

wat mij betreft niet

relevant”

Page 24: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Zonnebloemveld 3 | 6641 TA BeuningenT (024) 679 03 30 | E [email protected] | www.kcbs.nl

Document Systems | ICT Concepts | Workfl ow Management | Services & Supplies

Ook in bieden wij de juiste oplossingen!

Page 25: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

B2B-Oudeland in Berkel en Rodenrijs is in korte tijd uitgegroeid tot hét bedrijvenpark van de Rotterdamse regio. Door de centrale ligging

en een geweldige uitstraling hebben zich er inmiddels al 70 bedrijven gevestigd. De combinatie van bedrijfsruimten en kleinschalige

kantoorruimten creëert een dynamische werkomgeving, waar ondernemers optimaal kunnen werken aan een succesvolle toekomst.

B2B-Oudeland is een unieke locatie voor ondernemers

Het beeldbepalende project B2B

staat voor ‘Business to Business’.

Aan de zijde van de naastgelegen

N471 lijkt het bijna 22 meter hoge kantoor

boven de rijbaan te zweven en vormt

daarmee een uniek herkenningspunt voor de

omgeving. De hellingbaan geeft toegang tot

het parkeerdak, dat met ca.175 parkeerplek-

ken ruim voldoende plaatsen biedt voor

de kantoorgebruikers en bezoekers. Achter

het gebouw bevinden zich op maaiveld de

bedrijfsruimten. Door de heldere opzet,

ontsluiting, de toegepaste materialen

en kleuren, en de eenduidige reclame-

aanduidingen ontstaat er een hoogwaardig

en representatief bedrijvencentrum met zeer

ruime gebruiksmogelijkheden.

Fase IIIIn het fraaie ‘zwevende’ kantoorpand aan

de Leeuwenhoekstraat heeft een van de 5

vestigingen van Heembouw zich gevestigd.

Daniëlle de Haan van Heembouw Ontwikke-

ling is trots op B2B-Oudeland. “Heembouw

Ontwikkeling heeft samen met ons eigen

architectenbureau Habeon Architecten dit

plan ontworpen, waarna B2B-Oudeland door

ons in fasen is ontwikkeld. De afrondende

fase III gaat de entree naar het bedrijvenpark

vormen.” Zij laat, aan de hand van een

artist impression, zien dat deze laatste uit

16 bedrijfsunits en een bijzonder vrijstaand

bedrijfspaviljoen bestaat en variatie biedt in

oppervlakte, uitstraling en gebruiksmogelijk-

heden. “De bedrijfsunits die aan de waterzijde

liggen beschikken over een glazen pui die

voor veel lichtinval zorgt en een mooi uitzicht

over het water biedt. De units hebben een

oppervlakte op de begane grond, variërend

van ca. 45 m² tot 105 m² en worden casco op-

geleverd voorzien van een verdiepingsvloer

tegen en verkoopprijs vanaf 109 duizend

euro. Desgewenst kunnen ze ook compleet

worden afgebouwd. Inmiddels hebben

diverse belangstellenden zich gemeld”.

BedrijfspaviljoenOpvallend is het in het oog springende

vrijstaande bedrijfspaviljoen. Daniëlle de

Haan: “Het kent zijn gelijke niet in de regio.

Door de ligging en uitstraling is dit pand het

eerste dat in het oog springt. Voor een bedrijf

een bijzondere kans zich goed te profi leren.

De optimale indeling waar opslag, showroom,

bedrijfsruimte en kantoor zijn samengebracht,

maken het bedrijfspaviljoen tot een multi-

functioneel pand met 8 parkeerplaatsen.

Het gebouw biedt alle kansen om het naar

eigen wens en smaak aan te passen en in te

richten. Daarnaast is het mogelijk om een

riant dakterras te realiseren van maar liefst 80

m². Voor ondernemers is dit bedrijfspaviljoen

een unieke kans!”

Tot slot benadrukt Daniëlle de Haan dat bij

het ontwerpen van bedrijvenpark B2B-Oude-

land hoog is ingezet op kwaliteit en uitstra-

ling door de toepassing van onderhoudsarme

en degelijke materialen. “Om de kwaliteit, en

daarmee ook de waardeontwikkeling van de

bedrijfsruimten ook in de toekomst te waar-

borgen, wordt een Vereniging van Eigenaren

(VvE) opgericht die de belangen van alle

eigenaren gaat behartigen. Daardoor worden

alle zaken rond een eigendom goed geregeld

en kan een ondernemer zich volledig richten

op de groei van zijn of haar bedrijf!”

Heembouw is als totaalaanbieder actief in de bouwbranche op het gebied van nieuw-bouw en renovatie van bedrijfs- en utili-teitsgebouwen, kantoren en woningen.Als ontwikkelende aannemer is de uit-voering in handen van de vijf aanne-mersvestigingen in Amersfoort, Breda, Noordwijkerhout, Roelofarendsveen en Rotterdam.

Nadere informatie: www.B2B-oudeland.nl, www.oudeland.nl en www.heembouw.nl

het ONDERNEMERS BELANG 11

BedrijfsreportageTekst: Ed Lamme • Fotografi e: Jan Nass

Daniëlle de Haan:

“Voor ondernemers is dit

bedrijfspaviljoen een unieke kans”

Page 26: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

12 het ONDERNEMERS BELANG

Ondernemerspanel

Hoe belangrijk zijn sociale media voor uw onderneming?Twitter, LinkedIn, Facebook, Hyves, YouTube. Het is maar een greep uit het aanbod van social media

waar je je als onderneming bij kunt aansluiten. Met speels gemak kunt u uw bedrijf via een videofi lmpje

op internet in een notendop presenteren bij de juiste doelgroep. Het inzetten van alleen een website

is binnenkort ondenkbaar. Social media marketing gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de

relatiemarketing van bedrijven. Heeft u al goed nagedacht wat de consequenties zijn van het inzetten van

nieuwe media voor uw bedrijf of organisatie? Ziet u hierin nieuwe kansen of wellicht bedreigingen? De

mening van ons panel.

■ Rutger de Wolf

Drs. R.M. de Wolf RA, Smit en de Wolf belastingadviseurs

Als fi nanciële dienstverlener zijn wij ons bewust van de

informatievoorziening welke bewerkstelligd kan wor-

den door middel van social media. Wij zijn derhalve in

2011 ook aangesloten bij LinkedIn en Twitter. Wij zien

hier uiteraard kansen met betrekking tot de informatie-

voorziening richting bestaande cliënten en mogelijke

prospects. De toetredingsdrempel met betrekking tot

het ‘posten’ van berichten is echter zo laag en het bereik

zo groot dat enige zorgvuldigheid is geboden met

betrekking tot welke informatie via social media

wordt gedeeld. Enige beleidsvorming omtrent het

gebruikmaken van social media lijkt derhalve geen

overbodige luxe.

■ Edwin Wierda

Edwin Wierda, Wierda en Partners Vermogensbeheer

De invloed van sociale media wordt onderschat en

overschat. Natuurlijk is het zo dat de bedrijfspresentatie

op internet (inclusief media marketing) enorme impact

heeft op het imago van dat bedrijf. Een bedrijf zonder

goede internetsite draagt ook niet bij aan het

vertrouwen. Op de goede manier aanwezig zijn op

internet is geen pre maar een must. De invloed wordt

op sommige gebieden ook overschat. De relevantie van

internet verschilt ook per bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Vergelijk een landelijk opererend bedrijf met een

lokale groenteboer. Daarnaast geloof ik niet dat

Twitter over een paar jaar nog gebruikt wordt op de

manier zoals dat nu gebeurt. Het voegt vaak niets toe

en gaat voor de ontvanger irriteren. Voor sociale media

en internet geldt: gebruik ze voor de profi lering van je

bedrijf, maar wees kritisch, kieskeurig en doelgericht.

Less is more.

■ Stef Bahlmann

Stef Bahlmann, ABN AMRO

De zakelijke dienstverlening maakt van de sociale media

voornamelijk gebruik voor de verbetering van de relatie

met hun cliënt. Linkedln is hierbij een goed medium. Je

kan je relatie als vriend toevoegen aan je bestand. Op

deze wijze kun je je hem volgen en vice versa. Tevens is

op deze wijze een connectie te leggen met gezamen-

lijke vrienden. Dit kan leiden tot een prospect en/of een

sterkere band met de relatie. Zakelijke dienstverlening

maakt nog weinig gebruik van Twitter. Dit staat nog

in de beginfase. Twitter geeft veel mogelijkheden om

onverwacht bij je relatie “binnen te komen”. Het is on-

gewis op welke wijze Twitter als marketing instrument

gebruikt zal worden. Voorbeelden om Twitter te ge-

bruiken zijn: een wijziging in de rente, melding inzake

bijeenkomst over bedrijfsfi nanciering, mededeling dat

een bedrijf te koop is. Hier wordt nog geen gebruik van

gemaakt. Wat niet is kan komen...

Page 27: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

13het ONDERNEMERS BELANG

■ Edgar Simonian

Edgar Simonian, Simoni Design

Niemand kan het belang van sociale netwerken voor

de naamsbekendheid van een bedrijf ontkennen.

Echter, voor Simoni Design spelen sociale netwerken

voor de klantwerving een veel kleinere rol dan de

referenties van bestaande klanten. Uiteindelijk wordt

er voor ons bedrijf gekozen door middel van

aanbevelingen, niet door middel van fi lmpjes en

profi elen. Dit neemt niet weg dat wij het ermee eens

zijn dat een minimale online aanwezigheid middels

sociale netwerken geen luxe is. Het verhoogt

exposure en is ook prettig voor bestaande klanten

om hun leverancier op deze manier online tegen te

komen.

■ Lonny Rams

Lonny Rams, De Concepterie

Traditioneel of ‘nieuw’, het blijft allemaal communica-

tie. En goed ingezette communicatie ondersteunt en

versterkt elkaar. Print gaat naar mijn overtuiging nooit

verdwijnen; het blijft lekker om een goed tijdschrift in

handen te hebben. En persoonlijk vind ik het prettiger

om papier op m’n nachtkastje te hebben dan allerlei

apparatuur. Zo’n gedoe ook, als je glaasje water

omvalt… Doordachte mediamixen blijven succesvol,

en daar horen social media uiteraard ook bij.

Welk circus zich achter de schermen afspeelt of af zou

moeten spelen, verschilt per bedrijf en doel. De KLM

zet 24/7 een speciaal team in en de zzp’er combineert

makkelijk zakelijk en privé. Er wordt heel wat

afgeneuzeld, maar regelmatig word je door je

netwerk op interessante zaken geattendeerd.

En verder: alles heeft gelukkig aan/uit- en

deleteknoppen.

■ Remco van der Geest

Remco van der Geest AA/FB, Sprangers Van den

Ende accountants & belastingadviseurs

Sociale media worden steeds belangrijker. Het gebruik

van de nieuwe media biedt kansen maar zeker ook

bedreigingen voor ondernemers. Enerzijds kunnen de

sociale media natuurlijk worden gebruikt om jezelf of

de organisatie waaraan je bent verbonden te profi leren.

Grote bedrijven hebben tegenwoordig zelfs personeel

in dienst om bijvoorbeeld op Twitter te volgen of er iets

over de organisatie wordt geschreven en hier dan snel

op te reageren. Of het raadzaam is om gebruik te maken

van de sociale media hangt ook echter

sterk af van het soort organisatie. In de zakelijke

dienstverlening adviseer ik bijvoorbeeld om zeer

terughoudend te zijn met het gebruik van de nieuwe

media. Een uitglijder is namelijk snel gemaakt en

kan ook negatief eff ect hebben voor de organisatie.

Voor mijzelf vind ik het niet zo nodig om me te

profi leren op Twitter en dergelijke media maar

probeer ik wel handig gebruik te maken van

LinkedIn om via mijn netwerk informatie te krijgen

over nieuwe prospects.

■ Michaël Lentze

Michaël Lentze, notariskantoor Ellens en Lentze

Waar we in het verleden vooral bezig waren om de

website zo hoog mogelijk op Google te krijgen, zie je nu

dat social media steeds belangrijker worden in de com-

municatie met cliënten en relaties. In eerste instantie

dachten we dat het redelijk eenvoudig was om met mijn

kantoor ook op Facebook en LinkedIn actief te zijn. In-

middels zijn we erachter gekomen dat het meer inhoudt

dan af en toe iets posten. Reden waarom we het bedrijf

Digital Footprint in de arm genomen om ons hierin te

begeleiden. Het doel is in het begin van het tweede

kwartaal alles gereed te hebben.

■ Michel van Velzen

Michel van Velzen, MaXXus Communications

Wordt steeds belangrijker. In 2010 zijn we al langzaam

begonnen met het gebruiken van sociale media in vorm

van een Twitter account. In 2011 is het langzaam wat

aftasten geweest om te kijken wat de reacties waren

van onze klanten en leveranciers. De reacties waren

over het algemeen zeer positief, wat ons heeft doen be-

sluiten om in 2012 nog meer met het medium ‘sociale

media’ te gaan doen. We gebruiken Twitter in dit geval

niet zozeer voor het aantrekken van nieuwe klanten,

maar voor het informeren van onze bestaande klanten.

Sociale media geeft ons een nieuw middel om marke-

tingactiviteiten te ontplooien en onze klanten directer

te informeren. Verder zien we ook dat onze producten

en diensten meer en meer verweven gaan worden met

sociale media kanalen.

Page 28: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012
Page 29: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

het ONDERNEMERS BELANG 15

Online mediatheek Haaglanden

Internet-tips Nuttige tips voor ondernemers & bestuurders van overheidsinstanties in Haaglanden

Op zoek naar een goed restaurant om te dineren (met uw relaties)?www.debasiliek.nl

Restaurant de Basiliek is ruim 15 jaren een begrip in Den Haag en omstreken.

Er wordt gekookt op Franse basis met internationale invloeden. Het restaurant is modern

en warm ingericht en de bediening is informeel en vakkundig. Vanaf hun website kunt u

zich voortreff elijk inleven en informeren inzake de sfeer & mogelijkheden. Een aanrader!

In overweging om uw onderneming (elders) in Haaglanden te vestigen?www.prismabedrijvenpark.nl

Met een uitzonderlijk goede ligging & zichtbaarheid aan de A-12 (waar de HSL zich

met de snelweg kruist) is het Prisma Bedrijvenpark één van de meest ideale plekken

waar je je als onderneming kunt gaan vestigen. Vanaf deze plaats zijn de grotere

omringende steden tevens eenvoudig te bereiken. Om een goede inzicht & indruk te

krijgen van dit uitermate goed georganiseerde bedrijvenpark is een bezoek aan de

moderne en functionele website meer dan de moeite waard. Een aanrader!

Wilt u de huidige communicatieontwikkelingen naar behoren volgen?www.maxxus.nl

Succesvol ondernemerschap is hoofdzakelijk afhankelijk van uw bereikbaarheid en

communicatie. Of u nu thuis, op de zaak of onderweg bent, de behoefte om zo goed

en snel mogelijk te communiceren is van groot belang. Op deze prettig en fi jn lezende

website kunt u alle door uw benodigde informatie vinden. Een aanrader!

Deskundig belastingadvies in deze uitdagende & veranderende tijden?www.smitwolf.nl

Ook op het gebied van accountancy- en belastingadvies dien je ook met de tijd

mee te gaan. Deze vereiste knowhow is aanwezig bij Smit en de Wolf. Wenst u

als ondernemer ook overzicht en duidelijkheid, dan bent u hier op het juiste adres.

Aansluitend hierop is onlangs hun website vernieuwd. Een aanrader!

Vestigen en aansluiten bij & op een reeds goed bezet bedrijventerrein net buiten Haaglanden?www.oudeland.nl

Het is vanzelfsprekend geruststellend om je als onderneming op een nieuwe locatie te

focussen waar reeds naar volle tevredenheid gerenommeerde bedrijven zijn gevestigd.

Bedrijvenpark Oudeland zit in de laatste ontwikkelingsfase. Om een goed beeld van de

huidige status te vormen is deze site onontbeerlijk. Een aanrader!

Heeft u ook een bijzondere tip voor onze ‘Mediatheek Haaglanden’?

E-mail uw suggestie naar het beheer: [email protected]

Page 30: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Prinsessegracht 332514 AP Den HaagT 070 - 346 94 42

Fiscaal advies, tijdige managementinformatie, begeleiding bij investeringen en strategische beslissingen. Buiten onze gedegen dienstverlening begeleiden wij u persoonlijk bij uw bedrijfsvoering.

Niet alleen maar voor uw cijfers maar juistook als uw betrouwbaar klankbord!

Wij geven wat een ondernemer vaneen goede accountant mag verwachten!!

www.legalbusinesspakket.nl

Uw onderneming, ons advies.

Uw juridische zaken, onze betrokkenheid.Ons Legal Business Pakket,

hét nieuwe pakket voor de ondernemer.Hoens & Souren Keereweer Advocaten,

uw advocaat, uw oplossing.

Telefoon 015-2135028 I [email protected] | www.eraduszonwering.nl

Ons showroom-adres is: Julianalaan 124 te Delft (geopend van dinsdag t/m zaterdag)

Wij zijn met ruim 40 jaar

ervaring de zonweringspecialist

in Haaglanden. Voor binnen

& buiten de allernieuwste trends

in huis qua raamdecoratie en

zonwering!

Gallery

In ruil voor een kopje koffie of thee, komen wij bij u langs voor GRATIS zonweringsadvies!

Bel of email ons uw gegevens en wij nemen contact met u op.

Eradus Zonwering

Page 31: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

17het ONDERNEMERS BELANG

Het is zaak uw onderneming met aandacht en beleid door de

economische crisis heen te loodsen. Dat u vooruit durft blijven

kijken, naar een toekomst met gunstiger kansen en mogelijkhe-

den. Maar als u verstandig bent, kijkt u nog iets verder en staat u

ook even stil bij wat er met uw bedrijf moet gebeuren als u er niet

meer bent.

Notariskantoor Ellens & Lentze

Parkstraat 93

2514 JH Den Haag

T 070 - 364 48 30

F 070 - 364 48 33

[email protected]

www.ellenslentze.nl

Bij het afwikkelen van een

nalatenschap komt vaak meer

kijken dan de meeste mensen

denken. Vooral voor ondernemers is het

daarom van belang een executeur te

benoemen in hun testament.

De executeur is degene die uw laatste

wil uitvoert. Hij is het aanspreekpunt

voor de naaste betrokkenen en uw

zakelijke relaties. Het moet daarom

iemand zijn die u vertrouwt en waarvan

u zeker weet dat hij met respect én met

kennis van zaken uw testament naleeft.

Een notaris heeft veel ervaring op dit

gebied en zal ervoor zorgen dat niet

alleen uw privézaken, maar juist ook

uw professionele zaken kundig worden

afgehandeld.

De taken en de bijbehorende

bevoegdheden van de executeur zijn

bij wet vastgelegd. Maar de erfl ater,

degene wiens wil wordt uitgevoerd, kan

in zijn testament wel aangeven welke

uitbreidingen of beperkingen op die

taken hij aan de executeur oplegt.

En zeker voor een ondernemer kan

het verstandig zijn meerdere executeurs

aan te stellen. Denk dan aan uw notaris

en uw accountant, met elk hun eigen,

duidelijk omschreven taken

en specialisme.

Nieuwe koersOmdat een onderneming vaak

persoonsgebonden is, is het van

groot belang zorgvuldig te kijken

naar de mogelijkheden voor het

bedrijf. Moet het verkocht worden of

wordt het overgedragen aan iemand

uit uw familie? Wie wordt waarvoor

verantwoordelijk? En wat gebeurt er

met uw aandelen bijvoorbeeld?

Met een professionele, onafhankelijke

executeur als uw woordvoerder weet

u zeker dat uw onderneming eerlijk en

bekwaam naar een nieuwe toekomst

wordt gestuurd.

Alles wat de notaris in een notariële akte

opneemt, wordt bewaard. Notariële

akten worden nooit vernietigd. En dat is

van groot belang als u zich realiseert dat

een executeur onbeperkt aansprakelijk

is. Die aansprakelijkheid is niet beperkt

in tijd (aantal jaren) of hoogte (met een

minimum- of maximumbedrag). Zo

moet een executeur zelfs na dertig jaar

bijvoorbeeld nog kunnen aantonen

dat hij er alles aan heeft gedaan om

tegoeden te vinden en dat hij niet

verwijtbaar is als bepaalde informatie

niet boven tafel is gekomen. Dat is

een grote verantwoordelijkheid voor

iemand die niet beroepshalve met deze

taken te maken heeft.

Mijn collega’s en ik adviseren u dan

ook graag, op ons kantoor of bij u

thuis of op de zaak. Wij zijn altijd

bereikbaar; ook in het weekend en

ook tijdens vakanties. Want als wij uw

nalatenschap afwikkelen weet u zeker

dat uw erfgenamen niet alleen het geld

en de goederen krijgen waar zij recht

op hebben, maar ook dat uw bedrijf alle

zorg en aandacht krijgt die zij verdient.

Aangesloten bij de Nederlandse

Organisatie Voor Executeurs (NOVEX).

Mijn bedrijf leeft langer dan ik

AdviesTekst en fotografi e:

Notaris Michaël Lentze

Page 32: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Bedrijfsreportage Tekst: Martin Neyt • Fotografi e: René Zoetemelk

ABN AMRO Bedrijven bouwt goede reputatie in Haaglanden verder uit

Spiritkantoor in het hart

18 het ONDERNEMERS BELANG

Het statig bankgebouw van

ABN AMRO Bedrijven ligt op

steenworp afstand van het

Torentje van de premier. De fi nanciële

instelling staat tegenwoordig letterlijk in

het centrum van de politieke macht. Bijna

twee eeuwen geleden bezat de vestiging in

Den Haag tevens een symbolische functie.

Om de spanningen tussen de noordelijke

en zuidelijke Nederlanden niet onnodig op

te poken, koos de Nederlandsche Handel-

Maatschappij -NHM, de oudste voorloper

van ABN AMRO- voor de centraal gelegen

Hofstad.

Het avontuur duurde zes jaar, België

scheidde zich af en de NHM vertrok in 1831

naar Amsterdam. Maar de maatschappij

kwam terug en vestigde zich voorgoed in

De Residentie. Het pand aan de Kneuterdijk

8 dient sinds 1924 als banklocatie. Veel

decoratieve elementen uit die tijd zijn

intact gebleven en ook de imposante kluis

is nog aanwezig. Het is echter de combinatie

van vertrouwd en vooruitstrevend die Stef

Bahlmann bijzonder aanspreekt.

“Dit is een authentiek allround kantoor.

Een team van vakkundige relatiemanagers

heeft alle specialisaties in huis om bedrij-

ven verder vooruit te helpen. Ondernemers

kunnen hier zowel voor dagelijkse

bankzaken en verzekeringen als voor

complexe trajecten, zoals bedrijfsopvolging

en persoonlijk vermogensadvies, terecht.

Daarnaast garandeert onze internationale

desk handelingssnelheid bij business over

grenzen.”

Ondernemers moeten op hun partnerschap

met de bank kunnen vertrouwen, vindt

Bahlmann. “ABN AMRO wil dat relatiemana-

gers minimaal vijf jaar op hun vertrouwde

post blijven. Een zakelijke relatie heeft im-

mers tijd nodig om te groeien. We voeren

een beleid van twee aanspreekpunten per

ondernemer. Zo is er altijd een relatiemana-

ger die een specifi ek bedrijf goed kent en

passend advies kan geven. Aan bereikbaar-

heid hechten we tevens veel belang. Geen

gedoe met een centraal nummer, klanten

hebben gewoon het mobiel nummer van

hun contactpersoon bij de bank.”

Den Haag, een bruisende stadZelf had Stef Bahlmann ruim twaalf jaar de

vestiging van ABN AMRO Bedrijven in Dor-

drecht als vaste standplaats. Bij aanvang

van 2012 verruilde hij het directeurschap

van Drechtsteden voor dat van Haaglan-

den. Ambachtelijk en industrieel versus een

De bank anno nu, luidt de slogan van ABN AMRO.

Een kernachtige omschrijving van een bedrijf dat

de ogen strak op modern zakendoen heeft gericht.

Als het gaat om de regio Haaglanden, kan het

geen kwaad om ook heel even naar het verleden

te kijken. De historie van Haaglanden en ABN

AMRO reikt immers terug tot 1824. “Het regionaal

bedrijfsleven en de bank delen een sterke band”,

vertelt Stef Bahlmann, de nieuwe directeur van

ABN AMRO Bedrijven in Haaglanden. “De komende

jaren willen we dit partnerschap verstevigen.”

Stef Bahlmann, directeur ABN AMRO Bedrijven Haaglanden,

met uitzicht op de ‘grootaandeelhouder’ van de bank

Page 33: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

19het ONDERNEMERS BELANG

van de macht

ABN AMRO Bedrijven

Den Haag en omstreken

Kneuterdijk 8,

2514 EN Den Haag

Postbus 386

2501 BJ Den Haag

T 070 - 37 52 270

F 070 - 37 52 033

M 06 - 53 32 55 21

[email protected]

www.abnamro.nl

onder bedrijven in het MKB. Kunnen

ondernemers nog voldoende op krediet

van de bank rekenen? Voor een bedrijf

wiens plannen op gedegen onderzoek zijn

gebaseerd is altijd ruimte, stelt Bahlmann.

“Het is juist dat wij aanvragen kritisch

bekijken. Dat moet ook, we hebben immers

ook een verantwoordelijkheid richting onze

spaarders. Onze relatiemanagers echter

zijn zeer gedreven om een nieuwe relatie

binnen te halen.”

De beoordeling van kredietaanvragen kan

volgens Bahlmann snel verlopen, soms

zelfs binnen enkele dagen. “Ons regionaal

bedrijvenkantoor in Den Haag behandelt

veruit de meeste aanvragen zelf. Dat komt

de snelheid ten goede. Wij kijken naar de

ondernemer, de aard van het bedrijf en

de markt waarin hij zich bevindt. Is het

plaatje compleet, dan zetten we samen een

toekomstbestendige koers uit. Een koers

waarin alle aspecten van het zakendoen

desgewenst worden meegenomen.”

Marktaandeel uitbouwenEen degelijke, betrouwbare functie en

ambitie sluiten elkaar niet uit. ABN AMRO

Bedrijven in Haaglanden wil zijn goede

reputatie dan ook verder uitbouwen en

het verloren marktaandeel terugveroveren.

Voormalig eurocommissaris Mededinging

Neelie Kroes dwong de bank in 2010 een

aantal zakelijke activiteiten af te stoten.

Na de fusie met Fortis zou ABN AMRO te

dominant op de zakelijke markt worden.

Deutsche Bank sprong in het gat.

Hoe verliep dit proces? “Tot onze spijt

kwamen onze klanten in Den Haag

gedwongen bij Deutsche Bank terecht.

We mogen tot 1 april 2013 niet prospecten

op deze bedrijven, maar ze mogen wel

zelfstandig naar ons terugkeren. We zien

dat nu gebeuren en daar zijn we erg blij

mee. Deze ondernemers willen weer graag

naar ‘hun vertrouwde bank’ en de daarbij

behorende persoonlijke aanpak.

Ze zijn companyproud.”

Kiest Deutsche Bank voor een andere

benadering dan ABN AMRO? “Deutsche

Bank heeft alle relaties in Den Haag

overgenomen, wellicht zitten er bedrijven

tussen die ze minder interessant vinden.

Wij hebben die indruk in elk geval, gezien

het terugkerend aantal klanten. ABN AMRO

verwelkomt ze graag. Uiteindelijk willen we

weer toe naar een marktaandeel van 30 à

35 procent in de regio. Onze locatie in Den

Haag is een spiritkantoor voor deze missie.”

bruisende zakelijke dienstverlening, zo om-

schrijft hij de verschillen tussen de regio’s.

“Haaglanden is een prachtig werkterrein

voor een bankman. Het is één van de groot-

ste marktgebieden van Nederland.”

Het leren kennen van de bedrijven heeft

nu volgens Bahlmann prioriteit. Inlezen

en vooral ondernemers ontmoeten. In

het Haagse kruipen, zoals de kersverse

directeur de kennismakingen omschrijft.

“Dit is het leukste onderdeel van mijn vak.

De ondernemer in zijn bedrijf ontmoeten

en zijn verhaal mogen aanhoren. De gepas-

sioneerdheid van entrepreneurs spreekt mij

zeer aan, daar heb ik veel respect voor.”

Bedrijfssucces is graadmeter ABN AMROOver de koers van de bank is Stef Bahlmann

duidelijk: terug naar de basis. Ofwel part-

nership met de cliënt. Een relatiemanager

bij bedrijven wordt vooral beoordeeld

op de tevredenheid van de ondernemer.

“Het succes van de bedrijven die we

ondersteunen, behoort onze graadmeter te

zijn. Relatiemanagers worden dan ook niet

afgerekend op winstmarges voor de bank

maar op de relatie met de klant. Doet een

bedrijf het goed, dan doen wij het goed.”

Financiering is momenteel een hot item

Stef Bahlmann: “Haaglanden is een prachtig werkterrein voor een bankman”

Page 34: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

20 het ONDERNEMERS BELANG

Tekst: drs. R.M. de Wolf RA

Advies

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in 2011 de regeling omtrent

het privégebruik auto met betrekking tot de omzetbelasting aangepast.

Naar aanleiding hiervan verwacht de fi scus dat massaal bezwaar tegen

regeling voor 1 juli 2011 aangetekend zal worden.

Privégebruik auto

Scheveningseweg 10

2517 KT Den Haag

T 070 - 356 07 95

F 070 - 356 14 37

De website is vernieuwd:

check www.smitwolf.nl

De aanpassing van de regeling

komt voort uit een zaak waarvoor

in 2011 door de rechtbank in

Haarlem een uitspraak is gedaan. In de

uitspraak oordeelde de Rechtbank dat het

onderscheid dat de staatssecretaris in zijn

beleid maakt door bij de BTW-correctie

aansluiting te zoeken bij de bijtelling voor

de inkomsten- en loonbelasting voor de

BTW niet relevant is. Volgens de rechtbank

is hierdoor sprake van begunstigend beleid

voor gebruikers van milieuvriendelijke

auto’s ten opzichte van gebruikers van

andere auto’s, terwijl, aldus de rechtbank,

alle auto’s als gelijke gevallen moeten

worden gezien. De zaak ligt nu bij een hogere

rechter die nog uitspraak dient te doen.

OmzetbelastingVoor de omzetbelasting gold vóór 1 juli

2011 de forfaitaire regeling dat over 25%

van de cataloguswaarde (inclusief BTW en

BPM) van een auto 12% omzetbelasting

diende te worden bijgeteld, indien sprake

was van privégebruik. Voor auto’s met

een lage respectievelijk een zeer lage

CO2 uitstoot betrof de bijtelling 12%

omzetbelasting over 20% respectievelijk

14% van de cataloguswaarde. Bij auto’s

zonder CO2 uitstoot of indien minder dan

500 kilometer privé werd gereden hoefde

er geen bijtelling plaats te vinden. Er kon

uiteraard ook gekozen worden voor een

berekening op basis van het werkelijke

privégebruik. Echter diende dit dan wel uit

de administratie te blijken.

Zuinige en minder zuinige auto’sGevolg van de uitspraak van de Haarlemse

rechter is dat er voor de omzetbelasting

geen verschil gemaakt mag worden

tussen zuinige en minder zuinige auto’s.

Ondernemers zouden derhalve altijd

het laagste tarief mogen hanteren. Om

een fi nanciële strop te vermijden heeft

staatssecretaris Weekers per 1 juli 2011

de forfaitaire bijtelling aangepast. Vanaf

die datum dient 12% over 22,5% van de

cataloguswaarde bijgeteld te worden,

wat resulteert in een vast percentage

van 2,7% over de cataloguswaarde van

een auto. Indien wordt aangetoond

dat er minder dan 500 kilometer privé

wordt gereden, hoeft er overigens geen

bijtelling plaats te vinden. Saillant detail

is hierbij wel dat het woon-werkverkeer,

in tegenstelling tot de behandeling van

de bijtelling in de inkomstenbelasting,

als privégebruik wordt bestempeld. Geen

bijtelling voor de omzetbelasting lijkt

derhalve enkel weggelegd voor diegenen

die een praktijk aan huis hebben, of

voor werknemers/ondernemers met een

structureel wisselende werkplek (denk aan

bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs, e.d.).

Hoge RaadIndien de Hoge Raad de uitspraak van de

Haarlemse rechtbank volgt, zou het kunnen

betekenen dat over het eerste half jaar van

2011, indien de ‘oude’ forfaitaire regeling

is gevolgd, te veel omzetbelasting is

afgedragen. Vereiste om hier compensatie

voor te ontvangen is dat binnen 6 weken

na het doen van aangifte en/of het

afdragen van de omzetbelasting, bezwaar

gemaakt dient te worden tegen de eigen

aangifte. In dit kader adviseren wij in ieder

geval onze cliënten om de omzetbelasting

te berekenen conform de nu bestaande

regelingen over het eerste en het tweede

halfj aar van 2011 en zo spoedig mogelijk

bezwaar tegen deze aangifte aan te

tekenen.

Wij zijn u uiteraard graag van dienst indien

u vragen heeft naar aanleiding van het

bovenstaande of wanneer u hulp nodig

heeft bij het indienen van de aangifte of

het indienen van het bezwaar.

Drs. Rutger de Wolf RA,

registeraccountant

Page 35: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012
Page 36: Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 01 2012

Voor al uw zaken in Haaglanden: ABN AMRO Bank Bedrijven Den Haag

ABN AMRO Bank Bedrijven Den Haag, Kneuterdijk 8, 2514 EN Den Haag. Tel. 070-3752149.