GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

39
2012-2013 6 AIT Heliotec 2012-2013 GIP groepsopdrachten Wouter Van Engeland Bosstraat 9 2861 O.-L.-V.-Waver

description

GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

Transcript of GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

Page 1: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

2012-2013

6 AIT

Heliotec

2012-2013

GIP groepsopdrachten

Wouter Van Engeland

Bosstraat 9 2861 O.-L.-V.-Waver

Page 2: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten
Page 3: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

2012-2013

6 AIT

Heliotec

2012-2013

GIP groepsopdrachten

Wouter Van Engeland

Bosstraat 9 2861 O.-L.-V.-Waver

Page 4: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten
Page 5: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

Woord vooraf Ik heb dit rapport geschreven in het kader van mijn eindwerk van mijn geïntegreerde proef. De geïntegreerde proef of GIP maakt in het vlaamse TSO, KSO en BSO deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan afleveren. De geïntegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten en deels uit mensen uit de praktijk van het vakgebied. Ik zou graag de directie van Heliotec, ons fictief zonnepanelenbedrijf bedanken voor de goede samenwerking. Zij hebben meegeholpen dit eindwerk tot een goed einde te brengen. Dit zijn: Niels Aerts, Elias De Mesmaeker en Michiel Haegens. Ook zou ik graag de leerkrachten bedanken die ons begeleid hebben door dit eindwerk: Mevrouw Serneels, Mijnheer Fierens, Mevrouw Verwulgen, Mevrouw Van de Fonteyne, Mijnheer Delcourte en Mijnheer Gerard.

Page 6: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten
Page 7: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................................... 6 1 Toegepaste Bedrijfseconomie ......................................................................................... 8 1.1 Naam, logo, huisstijl ................................................................................................................ 8 1.2 Missie en doelstellingen .......................................................................................................... 9 1.3 Bedrijfsvoorstelling ................................................................................................................ 12 1.4 Financiering ........................................................................................................................... 17 1.4.1 Grote bank: Belfius ................................................................................................................ 17 1.4.2 Kleine bank: BKCP .................................................................................................................. 18 1.4.3 Checklist Belfius ..................................................................................................................... 19 1.4.4 Aflossingstabellen Belfius ...................................................................................................... 19 1.5 Facturatie in BOB ................................................................................................................... 20 1.5.1 Verkoopfacturen.................................................................................................................... 20 2 Toegepaste Informatica ................................................................................................ 29 2.1 Database ontwerp verbeteren .............................................................................................. 29 2.2 Dynamische website .............................................................................................................. 29 3 Engels .......................................................................................................................... 30 3.1 Mission statement ................................................................................................................. 30 3.2 Job ad ..................................................................................................................................... 30 4 Frans ........................................................................................................................... 32 4.1 La mission d’entreprise ......................................................................................................... 32 4.2 L’offre d’emploi ..................................................................................................................... 32 4.3 Affiche journée découverte entreprises................................................................................ 34 Besluit .................................................................................................................................... 36

Page 8: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten
Page 9: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

Inleiding Dit jaar moesten wij voor ons eindwerk een fictief zonnepanelenbedrijf opstarten. In deze geïntegreerde proef kan je alle opdrachten die we gedurende een heel schooljaar gemaakt hebben terugvinden. De vakken die hier aan bod komen zijn: toegepaste bedrijfseconomie, toegepaste informatica, toegepaste informatica GIP, wiskunde, Nederlands, frans en Engels. Sommige opdrachten zijn individueel en sommige zijn groepsopdrachten. Ik heb dan ook voor beide een aparte bundel. De individuele opdrachten stonden in het kader van onze eigen functie binnen onze fictieve onderneming. In ons fictief zonnepanelenbedrijf was mijn functie algemeen directeur en productiedirecteur. Voor de groepsopdrachten moesten we zorgen dat we goed samenwerkten om het tot een goed einde te brengen. Dit deden we door regelmatig te bellen via Skype. De opdrachten van toegepaste bedrijfseconomie waren zeer verschillend. We mochten creatieve dingen doen, zoals een slogan bedenken en een sjabloon ontwerpen. Maar soms moesten we ook moeilijke financiële analyses maken. Voor het vak informatica hebben we vooral gewerkt rond de website van onze fictieve onderneming. Voor het vak wiskunde moesten we maar één opdracht maken, dit ging vooral over aflossingstabellen. In de taalvakken krijgen we vooral de kans om ons bedrijf zo duidelijk mogelijk voor te stellen. Dit geldt zowel voor Nederlands, als voor Frans en Engels

Page 10: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten
Page 11: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 8

1 Toegepaste Bedrijfseconomie 1.1 Naam, logo, huisstijl

Wij kozen voor de naam HelioTec. De naam is opgebouwd uit twee delen. Enerzijds Helio, van het Griekse Helios. Dit is in de Griekse mythologie de zonnegod. Hiermee verwijzen we naar de zon die nodig is voor zonnepanelen. Het tweede deel in de naam is Tec, dit is een verkorting van het woord technology. Hiermee tonen we aan dat we technisch sterke innovatieve producten aanbieden van een goede kwaliteit. De naam die we gekozen hebben is ook origineel in België. Dit hebben we nagekeken op de federale overheidssite van economie. Om deze te beschermen zouden we de volgende stappen kunnen ondernemen. De handelsnaam deponeren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), de officiële instantie voor het registreren van merken in de Benelux. Dit heeft een standaard kostprijs van € 240,00. Deze procedure zal ongeveer 4 maand in beslag nemen. De merkregistratie is 10 jaar geldig Voor het logo kozen we voor een strakke weergave, heel sober maar toch heel krachtig, net zoals ons bedrijf. Links van het logo ziet men het belangrijkste element voor ons bedrijf, de zon zelf. Samen met de zon gaan we een betere toekomst tegemoet door duurzaam te leven. Daarom is er een lijn die van de zon komt en onder ons logo staat. Hierdoor ondersteunt de zon ons om ons doel te bereiken. Dat is samenwerken naar duurzame energie voor een betere wereld. Wij kozen ervoor om ons logo volledig in het blauw te maken want blauw staat voor koelte en geloof in onszelf en anderen. Blauw is ook de kleur van de hemel waar goden en godinnen zoals de zonnegod Helios verblijven. Onze slogan is ‘Energize Your Future’. De zon is een energiebron die er altijd zal zijn. Je bent er dus zeker van dat je ook in de toekomst steeds energie zal hebben door onze zonnepanelen aan te kopen.

Page 12: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

9 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

1.2 Missie en doelstellingen

Heliotec wil een toonaangevende producent van fotovoltaïsche zonnepanelen zijn. Om de time-to-market kort te houden is voor een overname geopteerd. Om de groei te waarborgen kan de productiecapaciteit op de hoofdsite zelf uitgebreid worden. Heliotec levert voornamelijk aan distributeurs en installateurs in een B-2-B model. Om zijn distributiekanaal optimaal te ondersteunen, biedt Heliotec een reeks exclusieve verkoopondersteunende middelen, waaronder zonnestudies en ROI (return on investment) tools. Heliotec speelt in op de noodzaak voor een groen alternatief voor de problematische kernenergie door maximaal gebruik te maken van sociale media. Op deze manier kunnen we tegen een minimale markettingkost voor de nodige naambekendheid (name branding) zorgen en zo jonge millieubewuste gezinnen aan te spreken ook als ze nog niet bij een distributeur zijn langsgeweest.

Page 13: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP

To

egepaste B

ed

rijfsecon

om

ie

1

0

Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3 Bedrijf 4 Bedrijf 5

Naam bedrijf Soleco Ecostream Twinergy Suntile Bekaert American elements

Belangrijkste componenten mission statement

Bij Soleco geloven ze in een groenere toekomst.

Met zonnepaneel installaties geven ze de consumenten meer koopkracht en ondersteunen ze ondernemers in hun groei op lange termijn.

Ze hebben waterdichte onderhoudscontracten en blijven innoveren in nieuwe technologieën en producten die complementair zijn voor de eigenaars van zonnepanelen.

Op Ecostream zijn ze ervan overtuigd dat zonne-energie systemen een schone, duurzame en kosteneffectieve oplossing zijn voor de stijgende energiekosten.

Als onderdeel van Eneco, profiteert Ecostream van de schaal en gemeenschappelijke inzet voor duurzame energie.

Eneco’s doel is om een volledige duurzame energievoorziening te hebben tegen 2030.

Het grootste installatie bedrijf worden voor duurzame energie voor particulieren

De komende 3 jaar willen ze zich concentreren op PV-installaties

Bekaert wil een duurzame en winstgevende groei bereiken, op een professionele en verantwoordelijke manier

Ze willen herkend worden als wereldleider in hun bedrijfstak, door hun klanten innovatieve producten en diensten af te leveren van een hoge kwaliteit

Wereldleider zijn in de toepassing van de materiële wetenschap

Een bron zijn van academisch- en bedrijfsonderzoek, vooruitgang en de ontwikkeling van nieuwe producten

Het geven van technische ondersteuning en bieden van geproduceerde goederen aan hun klanten

Page 14: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

11

To

egepaste B

ed

rijfsecon

om

ie

G

IP

Slagzin Green Energy / uw partner in zonne-energie

better together the world’s manufacturer of engineered &

advanced materials Logo

Bron http://www.soleco.be/nl/over-soleco

http://www.ecostream.com/about-ecostream/about-ecostream/vision-mission-a-strategy

http://www.twinergy.be/?q=node/44

http://www.bekaert.com/en/About%20us/Bekaert%20way/Vision%20mission%20and%20beliefs.aspx

http://www.americanelements.com/usoper.html

Page 15: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

12 Toegepaste Bedrijfseconomie 12

1.3 Bedrijfsvoorstelling

Page 16: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

13 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

Page 17: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 14

Page 18: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

15 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

Page 19: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 16

Page 20: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

17 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

1.4 Financiering

1.4.1 Grote bank: Belfius We zijn naar de bank van Belfius in Mechelen gegaan met de vraag hoe we de volgende kapitaalgoederen best kunnen financieren: Gebouwen: € 1 000 000,00 Computers: € 3 000,00 Machines: € 100 000,00 Onze voorbereide vragenlijst was: Is er een minimum/ maximum bedrag? Aflossingswijze(termijn)? Lineair, degressief? Rente?(vast of variabel) Extra kosten? De bankier zei wanneer we een krediet willen aangaan dat we een financieel plan moeten opgesteld hebben en dit bij hebben. Zij hebben dan extra informatie en kunnen hieruit afleiden welke kredietvorm het beste lijkt voor onze onderneming. Tevens blijkt uit dit financieel plan of er voldoende terugbetalingscapaciteit aanwezig is om kredietlasten aan te gaan. Zij zullen dan beslissen of de lening wordt toegekend of niet. Verder adviseerde hij ons om een checklist na te gaan als we een financiering aanvragen. Deze is te vinden in de bijlage. Onze eerste lening is het gebouw van € 1 000 000,00. Aangezien het om vastgoed gaat is dit een onroerend krediet. De bankier raadde ons aan om een investeringskrediet te nemen. Dit is een krediet om grote investeringen op middellange of lange termijn te financieren in vaste activa. Het minimum bedrag luidt € 75 000,01 en het maximum bedrag is € 22 500 000,00. De bankier adviseerde ons om eerder een vaste rentevoet te opteren dan een variabele rentevoet aangezien de rentevoet momenteel relatief laag staat. We kunnen beter een constante of lineaire afbetaling nemen aangezien het om een groot bedrag gaat. Bij een constante terugbetaling blijven de periodieke terugbetalingen gelijk tijdens de volledige looptijd. Elke terugbetaling bestaat uit een deel interesten en een kapitaalsaflossing. Als waarborg geldt hier een persoonlijke waarborg. Men adviseerde ons om eventueel beroep te doen op het Vlaams waarborgfonds. Dit is een fonds dat alleen voor KMO’s beschikbaar is en deze kan tot 75 % van de lening waarborgen. Het participatiefonds is een federale kredietinstelling met als doelstelling het bevorderen van het zelfstandig ondernemerschap. Het verstrekt achterstallige leningen tegen interessante voorwaarde aan starters en KMO’s. Er zijn extra kosten wanneer je deze lening aangaat: Dossiers kosten bedragen € 650,00. Maar als starter of wanneer je net een overname hebt gedaan ben je hiervan vrijgesteld; Beheerskosten zijn betaalbaar per kwartaal en bedragen € 12,00. De bank heeft voor ons een simulatie gemaakt zodat we een overzicht hebben van de bedragen, en een idee hebben van wat dit ons zou kosten. Deze aflossing is te vinden in de bijlage. De termijn van de lening is 180 maanden of 15 jaar. De aflossing bedraagt € 7 680,63 per maand, dit is een constante terugbetaling met een rentevoet van 4,56 %. De totale interest die we moeten betalen is € 382

Page 21: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 18

514,15. Wanneer we de kredietovereenkomst vervroegd afbreken, ofwel geheel, ofwel gedeeltelijk betalen we een wederbeleggingsvergoeding van 1,8 % op het niet opgenomen kapitaal. Onze tweede lening zijn de machines die we gaan aankopen aan een bedrag van € 100 000,00. We gebruiken dezelfde type lening, namelijk het investeringskrediet. De totale duur van dit krediet is 60 maanden met een aflossing van € 1 799,98 en dit is maandelijks te betalen. De rentevoet bedraagt 3,07 %. De totale interest die we moeten betalen over deze 60 maanden is € 7 998,89. Onze derde lening zijn onze computers die we gaan financieren voor een bedrag van € 3 000,00. Ditmaal gebruiken we een ander type financiering. De Belfius Business Credit leek voor ons geschikt. Dit is een lening dat gebruikt wordt voor kleinere investeringen met een maximaal bedrag van € 75 000,00 en minimum € 2 500,00. Ditmaal zijn er geen extra beheerkosten maar er kunnen wel eventuele dossierkosten zijn bij het verlenen van de lening. Opnieuw heeft de bank voor ons een simulatie van de aflossing gemaakt. De duur van het krediet is 12 maanden en we betalen maandelijks € 254,05 af. De rentevoet bedraagt dit keer 2,98 % en is vast omdat de rente op dit moment laag staat tegenover vorige jaren. We gebruiken een constante terugbetalingswijze. De totale interest die we gaan moeten betalen op het geleend bedrag bedraagt € 48,64. Wanneer we de kredietovereenkomst vervroegd afbreken, ofwel geheel, ofwel gedeeltelijk betalen we een kapitaal. wederbeleggingsvergoeding van 1,8 % op het niet opgenomen 1.4.2 Kleine bank: BKCP De andere bank die we gecontacteerd hebben is BKCP hier vroegen we ook hoe we onze kapitaalgoederen het best financierde: Gebouwen: € 1 000 000,00 Computers: € 3 000,00 Machines: € 100 000,00 De voorbereide vragen lijst was ook hier dezelfde: Is er een minimum/ maximum bedrag? Aflossingswijze(termijn)? Lineair, degressief? Rente?(vast of variabel) Extra kosten? Voor het gebouw dat een kostprijs van € 1.000.000,00 heeft raadde BKCP ons aan om de BKCP Flex Line te nemen. Ook hier is dit een krediet om grote investeringen op middellange of lange termijn te financieren in vaste activa. Het minimum bedrag bedraagt € 125.000,00 en het maximum bedrag is € 22.500.000,00. Wanneer het aangewende bedrag hoger is dan € 75.000,00 raad BKCP aan om een vlottende rente te nemen die wekelijks wordt herzien. Dit is tegenstrijdig met wat Belfius ons aanraadde, zij zeiden dat we een vaste rentevoet moesten nemen. BKCP rekent extra kosten wanneer we deze lening aangaan: Dossier kosten: Wanneer het krediet kleiner is dan € 250.000,00, dan worden er dossier kosten van € 250,00 gevraagd. Wanneer dit groter is dan €250.000,00 wordt er € 500,00 dossiers kost aangerekend.

Page 22: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

19 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

Ook hier de termijn van de lening is 180 maanden. Normaal raden ze ons dus een variabele rentevoet aan, maar aangezien we geen afspraak hebben gemaakt bij de bank, hebben ze de lening berekent met een constante aflossing met een JKP van 4,35% de aflossing bedraagt € 7.527,85 per maand. De totale interest die we moeten betalen is € 355.013. Onze tweede lening zijn de machines die we gaan aankopen aan een bedrag van € 100.000,00. Ook hiervoor wordt de BKCP Flex line lening gebruikt en hebben ze een constante afbetaling toegepast. De totale duur van dit krediet is 60 maanden met een aflossing van € 1.812,38 en dit is maandelijks terug te betalen. De rentevoet bedraagt 3,40 %. De totale interest die we moeten betalen over deze 60 maanden is € 8.742,80. Onze derde lening zijn onze computers die we gaan financieren voor een bedrag van € 3.000,00. Ook bij BKCP hebben ze hiervoor een aangepaste financiering. De financiering die BKCP hiervoor heeft heet beroepsfinanciering. Dit is hun lening voor kleinere investeringen. De lening zal een duur van 12 maanden hebben, het jaarlijks kostenpercentage bedraagt 3,25%. Maandelijks zullen we €254,35 moeten aflossen tegen een constante afbetaling. Extra kosten zijn hier niet van toepassing. De bank heeft geen persoonlijke simulatie voor ons gemaakt omdat we niet naar hun kantoor zijn geweest, ze hebben daarom ook geen aflossingstabellen naar ons doorgestuurd. 1.4.3 Checklist Belfius Zie bijlage 4 1.4.4 Aflossingstabellen Belfius Zie bijlage 5

Page 23: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 20

1.5 Facturatie in BOB

1.5.1 Verkoopfacturen 1.5.1.1 VF/1 SOLution

Page 24: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

21 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

1.5.1.2 VF/2 Solarflux

Page 25: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 22

1.5.1.3 VF/3 Solarpartners

Page 26: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

23 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

1.5.1.4 VF/4 Solarflux

Page 27: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 24

1.5.1.5 VF/5 Solarpartners

Page 28: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

25 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

1.5.1.6 VF/6 SOLution

Page 29: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 26

1.5.1.7 VF/7 SOLution

Page 30: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

27 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

1.5.1.8 VF/8 Solarflux

Page 31: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 28

1.5.1.9 VF/9 Solarpartners

Page 32: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

29 Toegepaste Informatica GIP

2 Toegepaste Informatica 2.1 Database ontwerp verbeteren

2.2 Dynamische website

Page 33: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP Engels 30

3 Engels 3.1 Mission statement

Heliotec wants to be a prominent producer of Photovoltaic solar panels. To keep the time-to-market as short as possible we have chosen for a takeover. To be certain of growth there is a possibility to expand the main production site. Heliotec mainly delivers to distributers and installers in a B-2-B model. To support his distribution channel optimally, Heliotec offers a series of exclusive sales supporting resources, for example solar studies and ROI (return on investment) tools. Heliotec anticipates on the need for a green alternative instead of using the problematic nuclear energy. We do this by using social media, so we can keep our marketing costs as low as possible and still create the necessary name awareness. In this way we also address young green-minded families even if they haven’t been to a distributor 3.2 Job ad E-marketing manager Heliotec Heliotec is one of the country’s leading producers of high quality, high efficiency photovoltaic solar panels. The marketing department of Heliotec is responsible for the development and planning of innovative new marketing campaign. Job description As an E-marketing manager your job consists of the following things: To develop and carry out online projects that will increase the number of views of the Heliotec company website; To manage and further improve the company websites according to our stakeholders needs (.eu .com .be .nl .lu domains): To keep track of the E-marketing budget; To be informed of the latest E-marketing tricks and technologies; To be in charge of the E-marketing team; To make detailed reports of the ROI of the E-marketing campaigns. Profile We expect the following of our new E-marketing manager: To have a degree In marketing; To have basic IT knowledge of both programming and web developing (Java, php, C++); To have at least 4 years of experience in a marketing or IT developing function; To be able to fluently understand, read, write and speak Dutch (main language), French, English, German; To be a natural born leader, that isn’t afraid of following orders from time to time To be able to present yourself and your work in an appropriate way; To be a team player.

Page 34: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

31 Engels GIP

What we offer As one of the leading producers of Belgian solar panels we offer u the opportunity to be a part of a new and growing young industry. You will be able to fully show your marketing potential due to the large marketing budgets we offer. And of course provide an appropriate salary and extra legal benefits such as a phone, laptop, tablet, car and insurance. Contact Elias De Mesmaeker [email protected]

Page 35: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP Frans 32

4 Frans 4.1 La mission d’entreprise

Heliotec veut être un important fabricant de panneaux solaires photovoltaïques. Pour garder le ‘time-to-market’ aussi court que possible, nous avons opté pour une reprise. Pour assurer la croissance, nous pouvons augmenter la capacité de production sur le site principal. Heliotec approvisionne essentiellement les distributeurs et les installateurs dans un modèle B2B. Pour soutenir le canal de distribution de façon optimale, Heliotec offre une gamme exclusive de ressources de soutien, y compris des études solaires et des outils de ROI (retour sur investissement). Heliotec répond à la nécessité d'une alternative écologique au lieu d'utiliser l'énergie nucléaire problématique. Nous utilisons les médias sociaux afin que nous puissions maintenir nos coûts de marketing aussi bas que possible, tout en obtenant la réputation nécessaire (l'image de marque). Nous utilisons cette stratégie pour nous adresser aux familles qui pensent à l’environnement, même si elles n'ont pas encore pris contact avec un distributeur. 4.2 L’offre d’emploi

Ouvrier de production panneaux solaires

Introduction

Heliotec est une entreprise belge spécialisée dans la production des panneaux solaires. Nous sommes nouveaux au marché et nous cherchons des ouvriers enthousiastes qui nous aident avec le développement de l’entreprise.

Description Heliotec recherche des ouvriers de production pour travailler dans le département de panneaux solaires. Vous êtes responsable de l'entretien et la réparation d’installations électriques dans le domaine des panneaux solaires.

Profil

vous êtes orienté solution et faites preuve d'initiative;

vous êtes capable de gérer les priorités et faites preuve de logique dans la réalisation des tâches;

vous faites face au stress;

vous avez plusieurs années d'expérience dans les installations électriques;

vous avez une bonne connaissance de l'électricité;

vous travaillez avec exactitude et ponctualité;

vous avez un bon esprit d'équipe;

vous êtes dynamique, positif et responsable.

Page 36: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

33 Frans GIP

Offre

Un contrat fixe. Le salaire que vous recevez est discuté dans l'interview.

Coordonnées

Intéressé(e)? Contactez le directeur du personnel pour solliciter pour cette fonction! Elias De Mesmaeker [email protected]

Page 37: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

GIP Frans 34

4.3 Affiche journée découverte entreprises

Page 38: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten
Page 39: GIP Wouter Van Engeland groepsopdrachten

Besluit Ik heb van dit eindwerk zeker veel bijgeleerd. We hebben onze verantwoordelijkheid moeten opnemen, zowel individueel als in groep. Dit was soms moeilijk, maar dit zal later zeker nog nuttig zijn. Deze ervaring zal zeker nog van pas komen want ik zou heel graag aan de Katholieke Hogeschool in Leuven financie- en verzekeringswezen gaan studeren.