Eindbundel GIP

96
Geïntegreerde proef Sint- Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge Kristof Vandewynckel Klas: 6 Handel 2 Nr. 15 Mentor: Dhr. Hans Decock

description

Eindbundel GIP Vandewynckel Kristof 6ha2 nr.15

Transcript of Eindbundel GIP

Page 1: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 1

Geïntegreerde proef

Sint-

Jozefsinstituut

Zilverstraat 26

8000 Brugge

Kristof Vandewynckel

Klas: 6 Handel 2

Nr. 15

Mentor: Dhr. Hans Decock

Page 2: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 2

Page 3: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 3

Woord vooraf

Deze bundel omvat alle taken en besluiten die gemaakt zijn door Kristof Vandewynckel, leerling

in het zesde Handel in Sint-Jozefsinstiuut. Deze GIP-bundel is een vertegenwoordiging van alle

kennis die ik heb opgedaan in mijn jaren in Handel en is beslissend voor mijn slagen.

In het ontwikkelen en voorbereiden van deze bundel is enorm veel werk gekropen door

verscheidene personen. Daarom mogen deze personen zeker niet vergeten worden. Dus gaat

mijn dank uit naar het Vlaamse Ministerie van Onderwijs om deze leermethode te hebben

ontwikkeld voor ons. Ook wil ik de directie en de medewerkers van mijn school bedanken die

ons de kans en faciliteiten hebben gegeven om onze eigen onderneming te ontwikkelen en zo de

economische wereld beter te leren verstaan. Nog meer dankwoorden gaan uit richting de talloze

leerkrachten die zich inzetten in hun werk en vrije tijd om ons te helpen met de onderneming en

de taken, hun hulp was meer dan goud waard , wij danken met trots de heer. H. Decock, de heer.

K. Punie, mevrouw D. Van de walle en mevrouw K. Demeulder.

Een laatste dankwoord gaat uit naar de jury die ons uiteindelijk zal evalueren, dat zij de tijd

nemen voor ons en dat broodnodige duwtje zullen geven richting de grote wereld. Het doet mij

goed om te weten dat ik niet onvoorbereid de wijde wereld in zal trekken.

Page 4: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 4

Inleiding

De geïntegreerde proef heeft als doel ons, jonge studenten, te introduceren in de wereld van het

bedrijfsleven. Door jonge studenten in hun laatste jaar en met de voet op de drempel richting

hogeschool of universiteit, een eigen onderneming te laten starten zorgt men zo voor een

degelijke voorbereiding op mogelijke toekomstkeuzes. De studenten beheren hun onderneming

zelf met alle facetten die eraan verbonden zijn. Men moet een boekhouding opstellen, belasting

op toegevoegde waarde betalen en zelf verkoopmomenten organiseren. Want men doet met de

omzet die men maakt, kiezen de studenten zelf. Ook door het verdelen van functies wordt het

bedrijfsleven gesimuleerd.

Aan de hand van verscheidene taken die zich verspreiden over verschillende onderwerpen leert

deze methode ons het administratief werk dat meekomt met de verscheidene eigenschappen

van economie. Van simpele uitnodigingen tot het opmaken van facturen, alles is in deze proef,

die zich spreidt over één schooljaar, aanwezig. De studenten moeten per twee of individueel

deze taken voorbereiden en voorstellen aan de verantwoordelijke leerkracht. Hierop wordt men

dan beoordeeld. Aan het einde van het schooljaar moeten de studenten hun werk voorstellen

aan een driekoppige jury die hen zal ondervragen en beoordelen. Als men hiervoor slaagt, is men

geschikt bevonden voor het bedrijfsleven en kan men met glans over naar een mooie toekomst

in een richting naar hun keuze.

Één van waarschijnlijk de grootste taken die er was was het maken van een factuur via het

computerprogramma Excel. In deze taak kreeg de student een blanco factuur. De student moest

zijn/haar kennis van Excel gebruiken om deze taak op te lossen. Na de voorbereidende lessen en

de nodige uitleg door de leerkracht, gingen alle studenten aan het werk. De studenten moesten

een klantenlijst en productenlijst die ze overnamen van hun onderneming invoegen en er zo

voor zorgen dat alles automatisch kon aangepast worden op het formulier. Deze opdracht was

een test op hun kennis van Excel maar ook voor een deel op hun kennis van economie, met

name: handelskorting, korting voor contante betaling, transportkosten enz.

Aan de hand van die facturen moesten we dan 5 verschillende facturen maken, afprinten en

boeken als een GIP-opdracht voor bedrijfseconomie. Dit was een taak die relatief gemakkelijk

was maar toch vereiste dat de kennis die je had opgedaan in het vorige jaar gebruikte. Het toont

ook perfect het verband tussen de verscheidene opdrachten aan.

Voor onze taalvakken gingen we meer de administratieve kant op. Voor Nederlands en Frans

moesten we uitnodigingen schrijven volgens de BIN normen. Ook moesten we voor Frans een

catalogus maken van onze huidige producten. Deze taken waren relatief zwaar vanwege het feit

dat die brieven volgens correct taalgebruik en de correcte manier van aanspreken moesten

worden opgesteld.

Naast deze opdrachten waren er nog veel meer, elk met hun eigen doeleinden. Hiervan ziet u

meer naarmate u verder deze bundel inkijkt. Deze bundel is ingedeeld in de werkelijke GIP-

taken en het individuele werk voor de mini-onderneming volgens chronologische volgorde. Ik

dank u hierbij voor de interesse die u toont in mijn eindwerk.

Page 5: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 5

1. Opdrachten en taken i.v.m. de geïntegreerde proef

Inhoud Woord vooraf ....................................................................................................................................................................... 3

Inleiding ................................................................................................................................................................................. 4

1. Opdrachten en taken i.v.m. de geïntegreerde proef ........................................................................................ 5

1.1 Eerste organogram ’T Houtmijntje ...................................................................................................................... 7

1.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering van 15 oktober ........................................................................ 8

1.3 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering van 15 oktober ..................................................................... 10

1.4 een briefhoofd opstellen ...................................................................................................................................... 11

1.5 Marktonderzoek ....................................................................................................................................................... 11

1.6 Powerpoint presentatie Zwedenbezoek. ....................................................................................................... 15

1.7 Marketingsmix .......................................................................................................................................................... 16

1.8 Curriculum Vitae en sollicitatiebrief................................................................................................................ 19

1.9 Tweede organogram ’T Houtmijntje................................................................................................................ 22

1.10 E-mails verstuurd naar de Zweedse leerlingen ........................................................................................ 23

1.11 Sollicitatiebrief en een CurriculumVitae ..................................................................................................... 25

1.12 Verslagen Zweedse bedrijfsbezoeken .......................................................................................................... 28

1.13 Verkoopsfactuur via het programma Excel ............................................................................................... 30

1.14 Vijf verkoopsfacturen a.d.h.v. opdracht 1.13 ............................................................................................. 31

1.15 Prijsaanvraag en een offerte............................................................................................................................. 32

1.16 Een Zweeds bedrijf voorstellen....................................................................................................................... 33

1.17 Interview met een oud-leerling ...................................................................................................................... 34

1.18 Catalogus assortiment van de mini-onderneming. ................................................................................. 34

1.19 Het analyseren van een onderneming .......................................................................................................... 34

1.20 Verslag bedrijfsbezoek Vitalo Group NV ..................................................................................................... 35

1.21 Verslag vergadering ............................................................................................................................................. 37

1.22 Logboek ..................................................................................................................................................................... 39

Eindverslag ........................................................................................................................................................................ 44

Besluit .................................................................................................................................................................................. 45

Bibliografie ........................................................................................................................................................................ 46

2. Individueel werk voor de mini-onderneming ................................................................................................ 47

2.1 De prijszetting ........................................................................................................................................................... 47

2.2 Artikelcodes en productlijst ................................................................................................................................ 50

2.3 het kasdagboek en het financieel dagboek ................................................................................................... 52

Page 6: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 6

3. Bijlagen ........................................................................................................................................................................... 59

Bijlage 1 ............................................................................................................................................................................... 59

Bijlage 2 ............................................................................................................................................................................... 60

Bijlage 3 ............................................................................................................................................................................... 62

Bijlage 4 ............................................................................................................................................................................... 64

Bijlage 5 ............................................................................................................................................................................... 66

Bijlage 6 ............................................................................................................................................................................... 73

Bijlage 7 ............................................................................................................................................................................... 83

Page 7: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 7

1.1 Eerste organogram ’T Houtmijntje

Gedelegeerd bestuurder

Nino De Moor

Financieel directeur

Kristof Vandewynckel

Boekhouder

Gauthier Valcke

Charlotte Van de Sompele

Kassierster

Lindsay Ruysschaert

Administratief directeur

Delphine Micholt

HR-manager

Benjamin Hillewaert

Administratief assistent

Severine Huyvaert

Technisch directeur

Henk Devriendt

Aankoper

Babette De Ketelaere

Magazijnier

Mikail Darsigov

benoit Germonprez

Kevin Vandevelde

Commercieel directeur

Didier Meertens

Webdesigner

Sébastien Van Neste

Order entry

Jana Derycke

Manager assistent

Matthias Verbeke

Page 8: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 8

1.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering van 15 oktober

’t Houtmijntje 20 september 2009

Zilverstraat 26

8000 BRUGGE

Tel. 050 33 19 43

www.sintjozefbrugge.be

De heer Lieven Peeters

August Vermeylenstraat 24 bus 2

9100 SINT-NIKLAAS

Aandeelhoudersvergadering

Geachte heer Peeters

Wij, leerlingen van het Sint-jozefsinstituut Brugge en medewerkers van de mini-onderneming

t’Houtmijntje, nodigen u van harte uit om ons op donderdag 15 oktober te vergezellen op onze

aandeelhoudersvergadering. Deze vindt plaats in onze school om 19 uur.

’T Houtmijntje specialiseert zich in het verkopen van houtproducten waarvan ook enkele stalen

zullen tentoongesteld worden tijdens de vergadering die ook voor verkoop bestemd zijn. De

vergadering zal als volgt verlopen:

- Verwelkoming door manager assistent ’t Houtmijntje

- Toespraak van de directeur, de heer Vandorpe

- Presentatie team, assortiment en promotie van Cartouche

- Presentatie team, assortiment en promotie van ’t Houtmijntje

- Gastspreker

- Dankwoord door financieel directeurs

Na de presentaties van de ondernemingen kan u met ons een hapje en drankje te delen en indien

u vragen heeft, kan u altijd bij medewerkers van de onderneming terecht. Wij hopen u daar te

mogen verwelkomen en wensen u daar een prettige avond toe.

Met vriendelijke groeten

Kristof Vandewynckel

Financieel directeur ’T Houtmijntje

Page 9: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:……………………………….. Voornaam……………………………

Geachte, gelieve dit strookje in te vullen en terug te sturen vóór 10 Oktober 2010 naar Sint-Jozefsinstituut, zilverstraat 26 8000 Brugge.

Wij zullen niet aanwezig zijn tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Wij zullen wel aanwezig zijn tijdens de aandeelhoudersvergadering met … personen.

Page 10: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 10

1.3 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering van 15 oktober

’T Houtmijntje Tél: 050 33 19 43

Zilverstraat 26 Fax: 050 34 30 51

BE-8000 Brugge

Monsieur Kristof Vandewynckel

Rue de Saint-Joris 53B

BE-8000 Brugge Brugge, Le 7 octobre 2009

Réunion des actionnaires

Cher Monsieur

Nous sommes les élèves du Sint-Jozefsinstituut et les collaborateurs de l’entreprise ’T

Houtmijntje. Nous nous spécialisons en vendant des produits en bois et le 15 octobre à 19h30,

nous invitons vous pour( nous accompagner) la première réunion des actionnaires dans notre

école.

Le programme :

- Souhait de bienvenue par le assistant du manager ‘T Houtmijntje.

- Une allocution par le principal, monsieur Vandorpe.

- Présentation du personnel, des assortiment et des annonces de Cartouche.

- Un orateur

- Présentation du personnel, des assortiment et des annonces de ‘t Houtmijntje.

- Discours de remerciement par le responsable financier de Cartouche.

Après les présentations, nous vous invitons pour une réception où on vous offrira quelque chose

de manger et boire. Aussi vous avez la possibilité de acheter quelque chose a….. d’une des

entreprises.

Nino Demoor

Directeur principal ‘T Houtmijntje

Page 11: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 11

1.4 een briefhoofd opstellen

Zie bijlage 1 pg. 60

1.5 Marktonderzoek

Marktonderzoek

Wij zijn ’t Houtmijntje, een mini-onderneming van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Wij willen

aan de hand van deze enquête de interesse voor ons assortiment peilen. Zou u enkele minuten

vrij kunnen maken om deze enquête te beantwoorden?

1. Bent u een?

Man

Vrouw

2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

< 18

18 – 35

35 – 65

> 65

3. Koopt u houten producten?

Regelmatig

Soms

Zelden

Nooit

4. Kent u het begrip mini-onderneming?

Ja

Nee

5. Zou u bereid zijn om houtproducten te kopen bij een mini-onderneming?

Ja

Nee

6. Bent u bereid meer geld uit te geven aan producten van een mini-onderneming?

Ja

Nee

Ja, als ik iemand uit desbetreffende mini-onderneming ken

7. Wat voor houten producten zou u kopen?

Speelgoed

Keukengerei

Page 12: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 12

Nestkastjes

Decoratieartikelen

Andere:

……………………………………………………………………………………………………………………

8. Hoeveel zou u spenderen aan deze producten?

< € 15

€ 15 – € 30

€ 30 – € 60

€ 60 – € 100

> € 100

9. Dit zijn enkele producten uit ons assortiment. Naar welk product gaat uw voorkeur?

(nummer volgens voorkeur: 1 = liefst, 6 = minst)

Zelfgemaakte nestkastje

Houten kaarsenhouder

Badkamerkastje

Bloempot

Autobaan met toebehorende wagentjes

Jenga

10. Hecht u veel belang aan het milieu?

Ja

Nee

11. Hecht u veel aandacht aan seizoensgebonden ( Sinterklaas, Kerstmis, Pasen,….)

aankopen?

Ja

Hangt van het product/seizoen af

Nee

12. Waar koopt u uw houten producten?

Bij een standaardzaak bv….

Bij een minionderneming

Op een markt

Op het internet

Bedankt om de tijd te nemen om onze enquête in te vullen.

Page 13: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 13

Marktonderzoek resultaten

Na het marktonderzoek te hebben afgenomen van zo’n 30-tal personen op straat en zelfs in

enkele winkels kwamen we tot deze resultaten.

Het merendeel van onze ondervraagden waren bejaarde vrouwen met kleinkinderen. Tijdens de

enquête vroegen we hen of ze vaak houtproducten kochten. Zoals u uit onderstaande grafiek kan

aflezen koopt het merendeel van de ondervraagden een houten product. Slechts twee personen

zeiden dat ze in de laatste 10 jaren amper houtproducten hadden gekocht. Na beraadslaging

classificeerden we ze onder ‘nooit’ aangezien deze personen niet meteen zouden geïnteresseerd

zijn.

Uit ons onderzoek bleek dat slechts een gering aantal ondervraagden het begrip mini-

onderneming kenden, en dan meestal nog vanuit familiale kringen. De interesse om hout

producten van een mini-onderneming te kopen (na de nodige uitleg) bleek veel hoger te liggen

dan aanvankelijk verwacht.

Ook de voorkeur van producten lag bij de decoratie, gevolgd door speelgoed en nestkastjes. Uit

onze enquête bleek dat heel wat bejaarden kozen voor decoratie en speelgoed. Om die redenen

maken wij deze soort producten tot onze hoofdproducten.

3

18

7

2

0

5

10

15

20

Regelmatig Soms Zelden Nooit

Koopt u vaak houtproducten?

8

22

Kent u het begrip mini-onderneming?

Ja

Nee27

3

Bent u geïnteresseerd in het kopen van houtproducten

van een mini-onderneming?

Ja

Nee

Page 14: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 14

Na verdere vragen bleek dat de personen die wel bereid waren te kopen ook bereid waren iets

meer uit te geven dan anders, wij vroegen hen of ze een schatting konden maken van hoeveel dit

zou bedragen.

Na deze vragen kregen we een goed beeld van welke producten onze onderneming zou moeten

verkopen. Decoratie bleek blijkbaar erg in trek. Velen waren bereid tot 30 euro te betalen voor

de producten. Natuurlijk speelde het feit dat dit een mini-onderneming was ook een rol.

Na zeer tevreden te zijn met deze antwoorden, vroegen we uiteindelijk nog hoe belangrijk ze

seizoensgebonden producten vonden en waar ze voorheen hun houten producten kochten. Op

de vraag of ze belang hechtten aan het milieu antwoordden alle ondervraagden spontaan ja. Dat

is nog een reden waarom we overtuigd zijn dat houtproducten zullen aanslaan bij de klant.

Onderstaand diagram maakte ons duidelijk dat we toch bepaalde acties zouden moeten

ondernemen voor bepaalde feestdagen en seizoenen.

18

159

8 5

Aan welke producten zou u geld spenderen?

Decoratie

Speelgoed

Nestkastjes

Keukengerei

Andere

5

12

91

Hoeveel zou u spenderen aan deze producten?

< € 15

€15 - €30

€30 - €60

€60 - €100

Page 15: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 15

De antwoorden die we kregen op de gestelde vragen waren zelfs voor ons onverwacht. Het gaf

blijk dat er een grote interesse is voor het product en dat men met een mini-onderneming

sympathiseert. We bedankten de ondervraagden en hoopten om hen terug te zien, maar dan als

klant.

1.6 Powerpoint presentatie Zwedenbezoek. Partner: Matthias Verbeke

Zie bijlage 2 pg. 61

8

14

5

Hecht u veel waarde aan seizoensgebonden aankopen?

Ja

Hangt van seizoen/product af.

Nee

Page 16: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 16

1.7 Marketingsmix Marketingmix

Als wij spreken over marketingmix, dan spreken wij over het op elkaar afstemmen van de vier

P’s: product, prijs, promotie en plaats. Deze vier punten zijn zeer belangrijk voor het slagen van

een onderneming. Een succesvol bedrijf is een bedrijf die het afstemmen van deze punten onder

de knie heeft. Wanneer men deze vier puzzelstukjes perfect in elkaar kan puzzelen, dan heeft

men de mogelijkheid om woekerwinsten te boeken. Wij als mini-onderneming zullen het

systeem van de vier P’s ook in de praktijk toepassen, om zo een gezonde en bloeiend mini-

onderneming te worden.

Nu zullen wij u toelichten hoe deze vier P’s in onze bedrijfspolitiek worden opgenomen.

Product:

Het product is onder te verdelen in drie lagen, wij zullen nu ons product volgens deze lagen

uitleggen.

1e laag: kernproduct: behoefte

Toen wij een product zochten, hebben we ons team opgesplitst in enkele groepen. Elke groep

bedacht een product en voerde vervolgens een marktonderzoek om zo de interesse van de

modale mens te peilen. Toen dit marktonderzoek afgerond was, maakte elke groep een

presentatie waarin men de resultaten voorstelde. Tijdens deze PowerPoint kon iedereen vragen

stellen i.v.m. het product. Na lang analyseren van de marketingonderzoeken concludeerden wij

dat houtproducten de beste keuze was. Toen ons product gekozen was,selecteerden wij onze

doelgroepen:

- Kinderen/jonge ouders/grootouders

- Decoratieve personen

- Dierenvrienden

Na het selecteren van onze doelgroepen focusten wij ons op het vinden van geschikte producten.

Voor de doelgroep kinderen, jonge ouders en grootouders vonden wij houten speelgoed. Houten

speelgoed heeft als voordeel dat grootouders en jonge ouders het product kopen voor hun

kinderen of kleinkinderen.

Voor de decoratiebewuste personen onder ons hebben wij ook een zeer mooi assortiment ter

aanbieding. Wij verkopen mandjes, kaarsenhouders, fotokaders, voorraadkisten, dienbladen en

nog veel meer.

Voor de dierenvrienden onder ons hebben wij een speciaal product. Wij zullen als mini-

onderneming zelf de handen uit de mouwen steken om nestkastjes te maken. De klant vindt

kwaliteit belangrijk, en doordat wij als mini-onderneming deze nestkastjes zelf vervaardigen

kunnen wij de kwaliteit garanderen.

2e laag: uitgebreid product

Wij willen ons product onderscheiden door middel van verpakking met merknaam,

gerecycleerde zakken met de naam van onze mini-onderneming. Zo creëren we bijkomende

fysische eigenschappen die het voorkomen van ons product verbeteren en zo ons product ook

onderscheiden van de rest.

Page 17: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 17

3e laag: totaal product

Het totaal product is een houtproduct met een mooie verpakking en makkelijk transporteerbaar

doormiddel van bijgeleverde gerecycleerde zakken. Door onze gerecycleerde zakken ziet de

particulier dat wij begaan zijn met het milieu, zo zullen particulieren ook meer respect voor ons

krijgen. En dit respect verandert automatisch in een positief koopgedrag.

Prijs:

Hout is en blijft nog steeds een veel gevraagd product op de huidige markt, door de grote

voorraden is de grondstofprijs goedkoop en de verkoopprijs is dus ook betaalbaar. Voor onze

prijzen hebben we een verkoopmarge van 250% genomen die aangepast is aan de hand van het

marktonderzoek en de logica van het ondernemen. De winstmarge die wij op ons product halen

is relatief hoog dankzij de vele verscheidene functies dat het product bekleed. Deze winst wordt

meteen gebruikt om meer producten aan te kopen en om zo een breed en diep assortiment te

verkrijgen zodat we onmiddellijk aan de eisen van de consument kunnen voldoen.

Het product moet vlug winst maken aangezien de mini-onderneming slechts één jaar bestaat is

het de bedoeling dat onze producten zo snel mogelijk verkopen om hierna zo snel mogelijk een

nieuw gamma aan producten klaar te hebben voor gethematiseerde verkopen. Met feestdagen

zullen er ook kortingen komen die kunnen oplopen tot 20%.

Hieronder ziet u een schijfdiagram van in hoeverre de consument akkoord gaat met de

prijsverdeling.

Promotie:

Promotie is zeer belangrijk voor onze onderneming net als voor vele anderen ondernemingen.

Dit wil zeggen dat wij, als mini-onderneming, de consument moeten aanzetten tot kopen. Wij

moeten ervoor zorgen dat wij een grote naambekendheid in onze regio verwerven. Dit zorgt

ervoor dat wij een groot plaatselijk publiek hebben. Om onze naambekendheid nog te vergroten,

zorgen wij voor allerlei communicatiekanalen. Als communicatiekanalen gebruiken wij vooral

posters, flyers, e-mails en onze website.

16%

61%

18%

5%

t.e.m. 5

tussen 5 en 10

tussen 10 en 20

vanaf 20 tot 40

Page 18: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 18

Er zal in onze e-mails een hyperlink aanwezig zijn om ondmiddelijk door te gaan naar onze site.

Op onze site kunt u allerlei tijdelijke aanbiedingen bekijken. Wij gebruiken deze

communicatiekanalen vooral om naambekendheid te verwerven en om de particulier naar onze

verkopen te lokken. Wij zullen proberen om de consument zodanig aan te spreken, dat zij bij het

horen van het Sint-Jozefsinstituut automatisch denken aan mini-onderneming ’t Houtmijntje.

Wij zullen onze verkooppunten zeer strategisch plaatsen. Zoals op de oudercontacten kunt u

onze stand vlakbij de ingang vinden. Zo springt het oog van de ouders en de kinderen

ondmiddelijk op onze stand. Doordat iedereen een mooi gedecoreerde en uitgeruste stand ziet

zal men zeker eens een kijkje komen nemen. En onderzoek bewijst dat als mensen naar de

producten komen kijken is er 70% kans dat men iets koopt.

Op verkoopdagen verzorgen wij een goede service naar de klant toe. Zo zorgen wij ervoor dat

deze klant automatisch in positieve zin zijn aankoop doorvertelt, en dit zorgt dan weer voor

mond aan mond reclame. Onze gegevens zijn ook overal te vinden, op onze mails, facturen,

website, verkoopstand. Zodat de klant de weg naar onze mini-onderneming zeker vindt.

Plaats:

Door ons product rechtstreeks aan de consument te verkopen creëren we een goede klant-

verkoper relatie en dragen we ook nog een steentje bij aan de promotie van ons product. Wij

zullen aanwezig zijn op markten, beurzen en andere evenementen. Op deze evenementen

handelen is altijd positief. Er komen veel mensen, dus de kans op verkoop is groter, en de

mensen zien je product en je naam, wat dan weer voor een goede promotie zorgt. Zo kunnen wij

een naambekendheid verschaffen, wat zeker belangrijk is als mini-onderneming.

Wij maken geen gebruik van JIT oftewel Just In Time omdat wij overeengekomen zijn dat het

beter is om een stock te hebben dan om enkel maar met bestellingen te werken. Ook doordat wij

veel gebruik maken van verkooppunten is het beter om een grote hoeveelheid aan producten te

hebben, zeker als veer verkoopdagen in dezelfde maand vallen.

Alvorens een beurs geboekt is, zullen wij eerst nagaan wel afzetgebied er op deze beurs

aanwezig is. Is het cliënteel van de beurs gelijk aan jouw cliënteel? Zijn de personen

kapitaalkrachtig? Aan de hand van deze vragen beslissen wij over het plaatsen van een

verkoopsstand of niet.

Page 19: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 19

1.8 Curriculum Vitae en sollicitatiebrief Kristof Vandewynckel Brugge, 16 november 2009

Sint-Jorisstraat 53 B

8000 BRUGGE

Sint-Jozefsinstituut

Dhr. Decock

Zilverstraat 26

8000 BRUGGE

Spontane sollicitatie Human Resources Manager

Geachte meneer Decock

Ik stuur u deze brief omdat ik graag zou solliciteren voor de functie van Human Resources

Manager, een job die me zeker op het lijf staat geschreven.

Mijn naam is Kristof Vandewynckel, 18 jaar wonend te Brugge en juist afgestudeerd in de

richting aan het Sint-Jozefsinstituut TSO Handel en Toerisme in Brugge.

Ik zie mijzelf geschikt voor deze functie vanwege mijn organisatietalent. Ik ben een punctueel

iemand die ook de leiderschapskwaliteiten heeft om dit te benadrukken. Verder ben ik een

meelevend iemand, bij problemen luister ik altijd naar beide partijen voordat ik een beslissing

neem. Bij het maken van beslissingen, denk ik altijd zeer goed na alvorens er één te nemen. Zo

neem ik dus nooit overhaaste beslissingen die anderen in het nadeel brengen.

Voor verdere informatie verwijs ik naar mijn bijgevoegde cv en vraag ik hierbij om een

persoonlijk gesprek in verband met het invullen van deze functie.

Met vriendelijke groeten

Kristof Vandewynckel

Bijlage: curriculum Vitae

Page 20: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 20

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

Naam: Vandewynckel

Voornaam: Kristof

Adres: Sint-Jorisstraat 53B

Postnummer: 8000

Gemeente: Brugge

Telefoon nr. : 050 38 52 43

GSM nr. : 0479 33 48 49

E-mail: [email protected]

Leeftijd 18 jaar

Geboortedatum: 23 september 1991

Burgerlijke stand:

Ongehuwd

Opleidingen

Studies: 2003-2004 ASO_ Latijn Sint-Andreasinstituut , Brugge

2004-2005 ASO- Moderne wetenschappen Sint-Andreasinstituut, Brugge

2005-2007 ASO- Economie wiskunde(4uur) te Sint-Andreasinstituut, Brugge

2007-2010 TSO- Handel te Sint-Jozefsinstituut Handel&Toerisme Brugge

Diploma(‘s): Diploma secundair onderwijs, behaald aan Sint-Jozefsinstituut TSO te Brugge in 2010, in de richting Handel.

Sterke punten

- Goed georganiseerd

- Luisterend oor

- empatisch

- punctueel

- goede leiderschapskwaliteiten

- neemt doordachte beslissingen.

Page 21: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 21

Ervaring

Financieel directeur van een mini-onderneming, ’T Houtmijntje.

Kennis

Taal:

Nederlands: Moedertaal

Engels: Zeer goed

Frans: Matig tot goed

Duits: Matig

Informatica:

Word: Zeer goed

Excel: Zeer goed

Acces: Zeer goed

Powerpoint: Zeer goed

Persoonlijke doelstellingen

Ik hoop in uw bedrijf te mogen bijdragen aan een goed draaiende onderneming waar

weinig ruzies of meningsverschillen in voorkomen. Ik zal mij volledig inzetten en

toewijden aan het personeel zodat de sfeer op de werkvloer en de productiviteit niet

verlagen. Mijn uiteindelijke doelstelling is een vaste benoeming als human-resources

manager in uw bedrijf en ook om teambuilding en evenementen te organiseren waaraan

al het personeel kan deelnemen om zo de onderlinge banden te versterken.

Page 22: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 22

1.9 Tweede organogram ’T Houtmijntje

Gedelegeerd bestuurder

De Ketelaere Babette

Financieel directeur

Valcke Gauthier

Boekhouder

De Moor Nino

Kassier

Vandewynckel Kristof

Administratief directeur

Van de Sompele Charlotte

HR-manager

Micholt Delphine

Administratief assistent

Huyvaert Severine

Technisch directeur

Verbeke Matthias

Aankoper

Hillewaert Benjamin

Magazijnier

Darsigov Mikail

Germonprez Benoit

Commercieel directeur

Meertens Didier

Webdesigner

Van Neste Sébastien

Ruysschaert Lindsay

Order entry

Vandevelde Kevin

Management assistent

Derycke Jana

Page 23: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 23

1.10 E-mails verstuurd naar de Zweedse leerlingen Correspondence through e-mail to Swedish students and expectation.

First mail sent: Greetings‏ Van: kristof vandewynckel ([email protected]) Verzonden: dinsdag 13 oktober 2009 10:37:30 Aan: [email protected] Hey, How are you? You probably wonder who we are. Our names are Kristof and Matthias, and we're two of the Belgian students that'll come to Sweden next year. I'm 18 years old and Matthias is 17, we both live in Bruges which I think you visited already. So, we're leaving for Sweden somewhere in the beginning of January and we wonder what we can expect from the trip. We're curious about the lifestyle of you Swedish students and how you spend your days in the snow, for us it's quite simple, Matthias likes soccer and going out where I only go out. :p You can reach us at Second mail sent: Hello‏ Van: kristof vandewynckel ([email protected]) Verzonden: vrijdag 20 november 2009 9:52:40 Aan: [email protected] Hello, it's me again you're probably screaming behind your screen now in terror. I'm one of the Belgian students that comes to visit your school in January. We heard there have been some problems with the e-mails. We wonder how it's like to live in Sweden, I guess it's a whole other system there than here. And the bad news that I have left for the end is that I'm sleeping at your house >:) If you want to answer just send an e-mail to [email protected] or to [email protected] he works together with me. Greetings Kristof & Matthias

No replies received.

Expectations:

Page 24: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 24

My expectations for Sweden aren’t that very high, I think their lifestyle is not so different from

ours except for certain subjects such as school. I would like to see how an average day of school

looks like over there, the lessons must be quite interesting and very different than here, such as

motocross. I wouldn’t mind trying out such a motorcycle on the rough slopes. Also the lesson

Swedish, if they have that there, makes me anxious to learn more of their language. Another

thing I expect to be there in Sweden when I arrive is the cold and the picturesque buildings that

are build in their own typical design. Not to mention the typical nature and landscapes, perhaps

we’ll be going to see some glaciers and I really, really hope to see some of the animals living

there. I think that in a country with so much nature there must be some interesting animals

walking around. Animals such as wolves perhaps, or moose’s .

On the subject of culture and history, I really hope to see and learn more about Vikings and such.

Since we all know the Scandinavian lands were home to these once proud warriors, I think it’d

be a shame if they didn’t tell us anything about it. I heard something of actually visiting an old

Viking village or boat. I don’t know if this is true but I really hope so. For me the Viking culture is

something wonderful, their myths and habits are cruel and yet interesting.

I am sure the Swedish students will welcome us warmly so that we can shake the cold off our

bones in the first moments. I did have some bad contacts last year though I hope the same won’t

happen again now. I still don’t know if it are the same people we met last year, somewhere I

hope not, even though I haven’t met them all. Those that I did met seemed like they wanted to be

everywhere but here, I can honestly say I’d rather be in my girlfriends arms here in Belgium

than over there, but I have to go, so they shouldn’t be complaining more than me.

I’m sure I will have lots of fun on the boat, I’m sharing a room with Nino and Pieter so it’ll be a

late hour when we turn in. I hope we won’t keep the boat awake. I also hope that this Johan,

where I’ll be spending the night for the rest of the week, will be so kind to learn me some things

about Sweden. Perhaps he’ll be so kind to take me with him into the Swedish nightlife or teach

me some Swedish traditions. Although I’m not looking forward to the tradition of eating warm

for breakfast.

When we visit Stockholm I’m sure to go visit the 14th century ship that’s located there. History is

something I like, especially if it’s military history. Also the fact that this might be one of the last

remaining 14th century ships in the world makes it worth seeing as well.

I’m also going to visit the old part of the city since the buildings there must be quite nice to see.

As well as the harbor and the typical alcohol shops. And I might as well try a drink or two in a

bar or from the liquor cabinet at my host his house.

I really am going to miss my girlfriend since I won’t be hearing from her for a week and yes, I do

love her that much. But they say departing for a time makes the love stronger so I’m not too

worried about it.

I’m going to pack my chamber coat to keep me warm during the nights, that’s for sure. Now It’s

about two more months so I’m keeping my eye on the calendar.

Page 25: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 25

1.11 Sollicitatiebrief en een CurriculumVitae Kristof Vandewynckel Le 16 decembre 2009

Sint-Jorisstraat 53 B

8000 BRUGES

Mr. Decock

Sint-Jozefsinstituut

Zilverstraat 26

8000 Bruges

Sollicitation spontané: principal du personnel

Cher monsieur Decock

Mon nom est Kristof Vandewynckel et je voudrais postuler pour la position de principal du

personnel.

Je me trouve le candidat idéal pour ce travail parce’ que j’ai la responsabilité et les qualités qui

sont nécessaires. Je suis un personne social et ponctuel. Mon attitude est de trouver les solutions

pour des problèmes qui se posent. Mon bût est de promouvoir les relations entre le personnel et

le cadre. J’ai l’experience par j’étais déj{ directeur financier dans un entreprise avec le nom ‘ t

Houtmijntje’.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.

Kristof Vandewynckel

En annexe : curriculum vitae

Page 26: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 26

Curriculum Vitae Données personelles

-Nom : Kristof Vandewynckel

-Adresse : Sint-jorisstraat 53B

-Lieu et date de naissance : Bruges, le 23 septembre 1991

-Numéro de téléphone : 050 38 52 43

-Numéro de portable : 0479 33 48 49

-Adresse e-mail [email protected]

-état civil : Non marié

-Nationalité Belge

Formation

-Enseignement secondaire : - 2003-2007 : Diplôme économie au Sint-Andreasinstituut de

Bruges

- 2007-2010 : Diplôme Commerce au Sint-Jozefsinstituut de Bruges

Expérience

- 2009-2010 :

Connaissance des langues

-néerlandais : langue maternelle

Compréhension écrite

Compréhension orale

Expression écrite

Expression orale

Français Bon Bon Bon Bonnes bases

Anglais Excellent Excellent Excellent Excellent

Allemand Bonnes bases Bonnes bases Bonnes bases Bonnes bases

Divers

Directeur financier au service comptable d’une mini-entreprise avec le nom ‘T Houtmijntje.

Page 27: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 27

-Connaissances informatiques :

-Permis de conduire provisoire B

- Hobbys : lecture et fitness

MS Word Très bonne maîtrise

MS Powerpoint Très bonne maîtrise

MS Access Très bonne maîtrise

MS Excel Très bonne maîtrise

Page 28: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 28

1.12 Verslagen Zweedse bedrijfsbezoeken

Verslag bedrijfsbezoek SA Möbler

Op 18 januari bezochten wij SA Möbler , een bedrijf gespecialiseerd in het maken van kantoor

meubelen zoals bureaus, tafels, opbergkasten, enz… En tevens het oudste meubelen bedrijf in

Zweden.

Een lange historie

Het bedrijf werd opgericht in 1896 door de heer Andersson, al snel bloeide dit kleine

familiebedrijfje op in de economische wereld. In 1897 werd hun hele jaarproductie opgekocht

door een zekere CJ Johansson wat meteen voor een, in die tijd, indrukwekkende omzet van 1355

Zweedse Kronen zorgde. Genoeg om 5 families te onderhouden.

In de jaren 30 werkte SA Möbler samen met 3 andere

bedrijven om nieuwe machines aan te kopen die in

het begin op kerosine draaiden maar daarna op

elektriciteit van een turbine in de rivier Tidan.

In 1937 liet Emmanuel Andersson het bedrijf na aan

zijn zoon Samuel Andersson. Een verdere uitbreiding

van het bedrijf werd teweeg gebracht en de zaken

gingen goed.

Tot in 1980 het bedrijf bijna bankroet ging vanwege

slecht winstcijfers. Dit verergerde alleen maar in de

komende jaren tot het bedrijf in 1983 te koop was. De heer Kjell Hammar heeft toen het bedrijf

gekocht voor een symbolische Zweedse Kroon. Kort nadien bloeide het bedrijfje weer op en

kwam het geld binnenstromen. Het was ook toen dat het bedrijf zich puur op kantoor meubelen

concentreerde in plaats van kantoor en binnenhuis meubelen.

In 1987 was SA Möbler de eerste die aanpasbare, elektrische tafels had. Hiermee kon de

gebruiker de tafel verhogen of verlagen zonder dat er een schroevendraaier aan te pas komt, een

simpele druk op de knop deed de truc.

Nu in 2010 werken er 65 werknemers in SA Möbler. Hun jaarlijkse omzet bedraagt 10 miljoen

euro en hun markt vergroot met de dag. Voor nu blijven ze in Europa verkopen terwijl ze de

andere markten aftasten en overwegen. In Los Angeles in de Verenigde Staten van Amerika en in

Tokyo, Japan, hebben ze al meegedaan aan een beurs. Ook nu ligt de Chinese markt open maar er

is veel concurrentie. Bij SA Möbler worden er nu eenmaal geen overhaaste beslissingen gemaakt.

Het succes van het bedrijf

Hun succes kan wel bewezen worden door het Noorse belastingskantoor, die een volledige set

van kantoorruimtes hebben gekocht, 1000 stuks, wat goed was voor 1,1 miljoen euro omzet. Ook

heeft de BBC in 1989 een reportage gemaakt over hun succesvol bedrijf.

Werken in SA Möbler

Page 29: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 29

SA Möbler draagt zorg voor zijn werknemers, het bedrijf gelooft in een gezonde fysieke toestand,

dat bewijst de fitness ruimte waar werknemers zich

kunnen ontspannen. Ook na een rondleiding door de

fabriek zagen we dat het bedrijf grote zorg draagt voor het

personeel. Een uitstekende beveiliging aan de machines

zorgde voor een laag ongelukkenpercentage.

Een werknemer van SA Möbler moet wel bereid zijn vroeg

op te staan want hij begint om 6.30 uur en eindigen om

16.00 uur, dat is een normale dag voor hen, daartegenover

staat wel een loon van 12 euro per uur.

De showroom

Na een korte powerpoint presentatie die nog eens kort de verschillen tussen de reeksen van nu

en vroeger uitlegde mochten we ons even vergapen aan de showroom, inclusief eens alles

uitproberen. Al meteen gingen de tafels omhoog en omlaag en verbaasden we ons aan het

comfort die de kantoor meubelen met zich meebracht. Na het afscheid vertrokken we weer

richting school met in ons achterhoofd het adres waar we moeten wezen, als we ooit kantoor

meubelen nodig hebben.

Verslag lezing over marketing en reclame

Lezing Marketing en Reclame 19 januari

Op 19 januari kwam Katherine Lund, wiskundig-economische deskundige uit de buurt een lezing

houden over de verschillende marketing opties. Hiermee wilde ze aantonen welke soort reclame

geschikt voor welk bedrijf. De grootte van het bedrijf en de hoeveelheid aan financiële middelen

die men ervoor kan vrijmaken zijn twee noodzakelijke gegevens om de juiste reclame soort te

kiezen.

Enkele reclame middelen zijn internet, tv, advertenties, enz.

Het internet is in de laatste jaren enorm in populariteit gestegen. Door de snelle toegang en de

miljoenen surfers elke dag zijn internetadvertenties een veelgekozen iets door de marketing en

raclame afdelingen. Ook het prijskaartje helpt hierbij, internet is de goedkoopste en snelste

manier om iets aan de man te brengen. Dit wordt voornamelijk gebruikt door kleine bedrijven.

Tv is een veel duurdere marketing methode, het heeft wel een groot publiek en het is iets dat

men makkelijker onthoud. Maar toch zijn er heel wat nadelen zoals de prijs, de uren dat de

reclame wordt uitgezonden, het kanaal, enz.Tv als marketing methode is iets dat voornamelijk

gebruikt wordt door grote bedrijven vanwege de kost. De tv wordt wel nog altijd gezien als één

van de beste methodes voor reclame.

Advertenties zijn het meest gekend en bewijzen nog altijd hun nut. In de krant of in een

magazine staan er tientallen, de kans dat men er overleest is natuurlijk groot, daarom dat men

ook voor een groot publiek probeert te gaan. Deze methode wordt door alle soort bedrijven

gebruikt, groot en klein. Voornamelijk omdat de kost afhangt van de grootte en de layout van de

advertentie. Zo zal een kleine advertentie met geen opmaak weinig kosten maar ook weinig de

aandacht trekken van de lezer terwijl een grote advertentie met een flitsende opmaak veel zal

kosten maar geheid de aandacht trekt.

Page 30: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 30

Er zijn ook nog verschillende andere methodes om aan marketing en reclame te doen, een staal

van je product uitdelen op straat geeft je direct contact met de klant en tevens kan de klant

onderworpen worden aan vragen om een nog betere campagne voor het product voor te

bereiden.

Affiches en slogans zijn de oude klassieke manier voor reclame net zoals de radio. Deze trekken

de aandacht van geïnteresseerden en zetten de klant aan om te kopen of toch op zijn minst te

overtuigen.

Na een interessante lezing van ongeveer een half uur, vertrok ze onder daverend applaus de

zaal. Haar woorden nog vers in het geheugen gegrift. Velen zullen hiervan iets opgestoken

hebben.

1.13 Verkoopsfactuur via het programma Excel

Zie bijlage 3 pg. 63

Page 31: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 31

1.14 Vijf verkoopsfacturen a.d.h.v. opdracht 1.13

Facturen: zie bijlage 4 pg. 65

Page 32: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 32

1.15 Prijsaanvraag en een offerte.

La demande de prix

Moi Réceptionniste

Voici Madame Hupeldepup, bonjour, comment puis-je vous aider ?

Bonjour Madame, je suis Nino De Moor de la petite entreprise, ‘t Houtmijntje.

J’ai vu un article sur votre site web et je voudrais avoir quelques renseignements concernant ce produit.

D’accord, je vous passerai Monsieur Gonzalez, représentant du Service des Ventes.

Bonjour, ici monsieur Gonzalez.

Bonjour Monsieur Gonzalez, je suis Nino De Moor de la petite entreprise, ‘t Houtmijntje. J’ai vu un article sur votre site web et je voudrais avoir quelques renseignements concernant ce produit

Vous pouvez préciser s’il vous plaît ?

Il s’agit du cadre.

Il s’agit de quel produit exactement ?

C’est le cadre de 12cm sur 8cm

Le cadre de 12cm sur 8cm. D’accord, quelle est votre question ?

Je voudrais connaître le prix du cadre. C’est pour place une commande de 100 cadres.

Le cadre coût €5, donc la commande coût €500.

D’accord.

Je veux noterai votre commande.

Aussi, J’aimerais savoir le délais de livraison, s’il vous plait.

Toutes les commandes sont livrées dans les deux semaines, Monsieur.

Vous pourriez me faire parvenir une offre ?

Vous aurez des nouvelles dans les prochains jours.

D’accord, merci pour les renseignements. Au revoir, Monsieur Gonzalez.

Pas de problème, Monsieur. Au revoir et merci pour d’acheter nos produits.

Page 33: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 33

L’offre

Monsieur Gonzalez Moi

Bonjour, ici Nino De Moor.

Bonjour, ici Monsieur Gonzalez du service des Ventes de la firme Branché.

Vous avez eu le temps de lire l’offre ?

Oui, j’ai lu l’offre.

Vous êtes encore intéressé par le cadre ?

Oui oui, je suis très intéressé par le cadre. C’est possible de envoyer un représentant ?

Aussi, je voudrais avoir une réduction parce que c’est une grande quantité que j’achète.

D’accord. Je vous donnerai une réduction de 9%.

Notre représentant, John hupeldepup, vous contactera pour faire un rendez – vous.

Merci, monsieur Hupeldepup est très gentil.

Voici mon numéro : c’est le 0477 50 10 92.

Le numéro est le 0477 50 10 92 ?

Oui.

Bien, je l’ai noté.

Merci de votre aide.

Pas de problème.

Au revoir.

Au revoir.

1.16 Een Zweeds bedrijf voorstellen Zie bijlage 5 pg. 67

Page 34: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 34

1.17 Interview met een oud-leerling

Interview met een oud-leerling

Voor mij staat Pieter Vandevenne, leerling uit het zesde handel van het Sint-Jozefsinstituut in

Brugge. Onlangs is hij samen met 30 medeleerlingen op een uitwisselingsproject geweest

richting Zweden. Pieter, zou u zo vriendelijk willen zijn enkele vragen te beantwoorden?

1) Wat ging er door je heen toen je op het vliegtuig richting Zweden stapte?

2) Wat vond je van de wilde natuur in Zweden? Waarom vond je dat?

3) Wat heb je gedaan tijdens de eerste dagen in Stockholm?

4) Ben je tevreden van de verscheidene bezoeken en vrijetijdsbestedingen die je hebt

gedaan?

5) Was je zenuwachtig toen je de Zweden voor het eerst ontmoette?

6) Vond je het leuk om eens bij een gastgezin te slapen?

7) Heb je de indruk dat het daar een andere cultuur is? Een andere vorm van leven?

8) Wat vond je van de kleine stad Tibro na de grote stad Stockholm gezien te hebben? Wat

vond je het meest verschillend?

9) Wat was volgens jou, het meest typerend voor Zweden (stijl gebouwen,

(eet)gewoonte(s),…)?

10) Zou je nog eens terugkeren naar Zweden?

Dank u wel Pieter voor het beantwoorden van deze vragen, ik wens u nog een prettige dag.

Interview zelf: zie bijgeleverde cd-rom.

1.18 Catalogus assortiment van de mini-onderneming. Zie bijlage 6 pg. 74

1.19 Het analyseren van een onderneming Bedrijf: Vanka

Zie bijlage 7 pg. 84

Page 35: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 35

1.20 Verslag bedrijfsbezoek Vitalo Group NV

Verslag bedrijfsbezoek 29 april: Vitalo Group NV

Op 29 april gingen wij, leerlingen van 6HA2, samen met de

andere handelsklas en de Zweedse uitwisselingstudenten, op

bedrijfsbezoek bij Vitalo Group NV gelegen te Meulebeke. Daar

werden wij opgewacht door Kevin Vandewalle, peter van de

mini-onderneming ’t Houtmijntje. De eerste gedachte die in ons

hoofd opkwam toen we van de bus afstapten was dat dit bedrijf

niet al te groot was. Velen van ons hadden heuse fabrieken

verwacht maar dat bleek het tegendeel te zijn.

Eerst kregen we een goede inleiding over het bedrijf in de vergaderruimte van een goed uurtje.

Vitalo Group werd gesticht in 1936 en groeide vlug uit tot een wereldleider in het produceren

van kunststof onderdelen en systemen voor industrie. Vitalo Group bestaat uit twee

departementen; Vitalo Packaging dat medische uitrusting , hard disk drives, Electronica and

telecommunicatie produceerd en Vitalo Industries, waarbij het bedrijf in Meulebeke hoort, die

zich dan specialiseert op voertuigen, uitrusting en akoestische materialen. Op dit moment heeft

Vitalo Group NV meer dan 1000 werknemers en hebben ze een jaarlijkse omzet van ongeveer 56

tot 80 miljoen euro. Het bedrijf heeft verscheidene filialen gelegen in China, Japan, Mexico, de

Fillipijnen, Slowakije, Thailand en de Verenigde Staten van Amerika. Hun hoofdkwartier bevindt

zich in België. Wereldwijd heeft het zo’n duizendtal werknemers.

Eerst kregen we een uur durende inleiding die ons veel

leerde over Vitalo zelf. Hierin werd ons de gang van

zaken in het bedrijf en de vele projecten uitgelegd.

Vitalo is een bedrijf dat naast het gewoon produceren

van kunststoffen materialen ook verscheidene

opdrachten aanvaardt. Ze zijn onder andere bezig met

een project om de daken van de treinen van de

Nederlandse spoorwegen te vernieuwen.

Na de powerpoint splitsten we ons op in drie groepen voor een rondleiding in de fabriek. Daar

zagen we hoe hun materiaal werd geproduceerd. Een voorbeeld was het maken van de daken

van een maaidorser. Er wordt een grote vlakke kunststoffen plaat in de machine geschoven via

transportbanden. Deze wordt dan vastgeklemd en de ruimte erin wordt vacuüm gezogen. Dan

wordt de plaat verhit op een bepaalde temperatuur afhankelijk van stof tot stof. De hitte laat de

kunststof smelten rond een onderliggende vorm. Daarna wordt de kunststof meteen afgekoeld

en wordt de nu gevormde plaat er door een werknemer uitgehaald en op de stapel geplaatst. Zo

produceert men ongeveer één dak in vijf minuten. De duur van de productie, de verhitting, de

afkoeling en de aard van het product hangt af van welke stof gebruikt wordt en van de huidige

opdrachten die men heeft lopen. Ze moeten ongeveer om de drie dagen van product veranderen

omdat ze anders met een overproductie zitten.

Na een rondleiding in de fabriek werden we uitgenodigd om te genieten van een drankje en om

eventjes tot rust te komen in de vergaderruimte van het bedrijf. Helaas konden we hier niet te

Page 36: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 36

lang van genieten vanwege andere geplande activiteiten. Het bedrijfsbezoek was zeer leerrijk,

onder andere ook omdat dit nu eenmaal een product is waarmee je niet elke dag in contact

komt. Ook de productie ervan was uniek om te zien, onder meer vanwege de verscheidene

soorten machines en stages die het product moest doorlopen. Het is een bedrijf waar ik zeker

nog eens op bezoek wil gaan binnen enkele jaren, wie weet misschien als opdrachtgever.

Page 37: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 37

1.21 Verslag vergadering

Verslag vergadering mini-onderneming ’t Houtmijntje op donderdag 6 mei

2010.

Onderwerp: Algemene vergadering

Afwezig: Geen afwezigen

Voorzitter: Deheer H. Decock

Notulist: Kristof Vandewynckel

Agendapunten:

Uitverkoop

Slotlijst voorraad

Vorderingen en schulden

Boekhouding

Doorsturen van verkoopsresultaten

Prijsuitreiking 12 mei

1.Uitverkoop:

Vanwege de voorlopig nog grote voorraad in handen van ’t Houtmijntje heeft iedereen unaniem

besloten een tombola te organiseren met de overige producten als prijs. Na een korte discussie

zijn de volgende afspraken gemaakt.

- De prijs voor 1 lotje zal 1 euro bedragen.

- Er wordt een speciale actie georganiseerd, namelijk 5 lotjes kopen is 1 lotje er gratis

bijkrijgen.

- Mr. H. Decock zal 900 lotjes leveren.

- De verkoop van de lotjes zal duren tot 20 mei, iedereen is verantwoordelijk voor de

verkoop.

- De trekking zal plaatsvinden op 21 mei, het afhalen van de producten kan tot het eind

van het schooljaar.

- Het geld van de verkoop en de verkoopslijst van de lotjes zal bijgehouden worden door

de kassier: Kristof Vandewynckel.

2.Voorraadslijst:

Dhr. Decock schoof het punt naar voor dat het tijd werd om een up-to-date voorraadlijst te

hebben. Deze taak werd toevertrouwd aan Benoit Germonprez en moet zo snel mogelijk in orde

worden gebracht. Voorlopig geen deadline

Page 38: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 38

Openstaande schulden en vorderingen:

Er zijn nog heel wat facturen die geïnd moeten worden, tevens zullen er ook met de laatste

aandeelhoudersvergadering weer schulden worden gemaakt die ook zo vlug mogelijk zullen

betaald moeten worden.

Onder openstaande vorderingen hebben we:

- de onbetaalde facturen. Gauthier Valcke is verantwoordelijk om de facturen bij te

houden en te melden welke nog onbetaald zijn. Dhr. Decock spoorde mensen aan om

klanten die ze persoonlijk kennen zo vlug mogelijk te benaderen.

- Een tweede vordering is de opbrengst van de verkoop in Zweden. De school heeft dat

geld bijgehouden en is nog steeds ongeveer 79 euro schuldig.

Schulden die binnenkort zullen gemaakt worden zijn:

- De kosten van de drukkerij van het school voor de uitnodigingen, affiches, enz…

- De btw van alle producten die moet betaald worden aan VLAJO met de laatst aangifte.

- De belasting die moet betaald worden aan VLAJO, samen met de btw.

- De kosten van de zaal in het Hof van Watervliet. Ongeveer 11 euro.

3.De boekhouding:

De boekhouding moet tegen 20 mei volledig in orde zijn, dit is de taak van het financieel

departement; onder andere Nino Demoor en Gauthier Valcke.

4.De verkoopsresultaten

De opbrengsten van de verkopen van de infodag van het school, de opendeuravond van de mini-

onderneming en het oudercontact, moeten worden doorgestuurd naar Kevin Vandevelde.

Hiervoor is Kristof Vandewynckel verantwoordelijk. Kevin moet van deze resultaten de nodige

facturen maken en ze doorgeven aan Gauthier Valcke. Dit moet tegen 13 mei gebeuren.

5. award avond 12 mei

Op 12 mei is er in Ieper een award avond. Dhr. Decock spoorde meer mensen aan om te gaan

naar dit evenement. Voorlopig zonder resultaat. Op de award avond worden de verscheidene

prijzen door VLAJO aangereikt. ’t Houtmijntje en Cartouche zijn genomineerd voor meest

internationale onderneming vanwege het Zwedenproject.

Page 39: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 39

1.22 Logboek

Logboek

Datum Info bijlage Gip?

3 /09/2009 8:20-10:00

Verdelen van de functies + to do lijst

4 /09/2009 13:05-14:45

Stemming over de naam + stemming over het logo + vergaderen over leveranciers.

10 /09/2009 8:20- 9:10

Infosessie over Vlajo en het project van Mevr. Beckaert + Het verkrijgen van de aandelen.

10 /09/2009 9:10- 10:00

Vergaderen i.v.m. mogelijke leveranciers en sponsors + Het verdelen van de aandelen.

11 /09/2009 13:05-14:45

Vergaderen over leveranciers en sponsors + bespreken layout logo en website.

18 /09/2009 13:05-14:45

Vergaderen leveranciers en sponsors + innen van de eerste aandelen + Registreren en openen van bankrekening met Algemeen directeur en Manager assistent.

22 /09/2009 18.00-19.00

Opstellen uitnodiging aandeelhoudersvergadering in het NL als GIP-opdracht

Bijlage 1 GIP

24 /09/2009 8:20-9:10 en 10:15-11:05

Vergaderen over leveranciers, meter of peter en sponsors + laatste blik op layout van logo en website en goedkeuren ervan + innen van aandelen en het boeken ervan + het beoordelen van aangekochte producten en het boeken ervan.

25 /09/2009 13:05-14:45

Vergaderen over leveranciers, sponsors en meter of peter voor de minionderneming + afspraak in de bank i.v.m. het openen van de bankrekening + Het persoonlijk helpen van de HR manager i.v.m. de teambuildings dag wegens tekort aan financiële taken.

1 /10/2009 10:15-11:55

Vergaderen over leveranciers en sponsors + innen van aandelen en het boeken ervan + foto’s laten maken door Jana Derycke i.v.m. ppt presentatie.

2 /10/2009 13:00-15:00

Bezoek een mogelijke leverancier Van de Vennet + Aankopen producten ter waarde van …. €

8 /10/2009 10:15-11:55 en 13:55- 15:50

To do lijst bespreken en de laatste taken verdelen + het opmaken van de prijzen voor de producten + Laatste voorbereidingen aandeelhoudersvergadering.

Bijlage 2

9 /10/2009 13:05-14:45

Voorbereiden aandeelhoudersvergadering + het opmaken van de prijzen voor de producten.

Bijlage 2

15 /10/2009 10:15-11:55

Het voorbereiden van de aandeelhoudersvergadering, zorgen voor een document voor de stocktelling + zaal klaar zetten voor ’s avonds.

Page 40: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 40

15 /10/2009 13.55- 16.10

Het verder voorbereiden van de aandeelhoudersvergadering. Drank en hapjes van de keuken naar boven brengen + gereed zetten van de zitplaatsen.

15 /10/2009

19.30- 23.00

Aandeelhoudersvergadering + afwas en opruimen van de zaal achteraf.

16 /10/2009 13.05-14.45

Evaluatie van de aandeelhoudersvergadering + tellen van de stock + berekenen van de omzet en winst+ acces bestand van de producten opstellen en productcodes aanmaken

Acces bestand ’t Houtmijntje

Bijage 3

20 /10/2009 Opstellen van verslag aandeelhoudersvergadering voor GIP-opdracht + uitnodiging aandeelhoudersvergadering in het Frans opstellen.

GIP

22 /10/2009 10:15- 11:55

Vergaderen over het aankopen van nestkastjes, de catalogus, seminaries en verdere verkoopmomenten.

23 /10/2009 13:05-14:45

Boeken van de verkoopresultaten en nieuwe aankoopformulieren, verwerken van de winst van de aandeelhoudersvergadering+ verder afwerken van productcodes.

Acces bestand ’t Houtmijntje

Bijlage 3

29 /10/2009 Afwezig wegens ziekte.

30 /10/2009 13:05-14:45

Vergaderen over de organisatie van de teambuilding, nestkastjes, voorbereiden op de home party en marktverkoop en over het mogelijke nieuwe aankopen van producten. + verdelen van de productcodes voor de catalogus en stocktelling

Acces bestand ’t Houtmijntje

Bijlage 3

30 /10/2009 21:00-22:25

Briefhoofd met userform opstellen voor Informatica, (uitstel van 2 dagen wegens ziekte)

Bijlage 4 GIP

11 /11/2009 Opstellen marktonderzoek en powerpoint presentatie voor de Zweden als GIP-opdracht.

Bijlage 5 en 6 GIP

12 /11/2009 10:15-11:55

Vergaderen over de voorbereiding van de marktverkoop van 14 en 15 november. + bespreken homeparty + boeken van de verkoop en nieuw aankopen. + discussie over de verdwenen 90 euro.

13 /11/2009 13:05-11:55

Afprinten en behandelen van alle boekingen en financiële papieren + versturen met de post naar Vlajo.

15 /11/2009 18:30-19:00 en 19:30-20:45

Opstellen van de marketingsmix voor Bedrijfseconomie als GIP-opdracht.

Bijlage 7 GIP

19 /11/2009 10:15-11:55

Vergaderen over de markt verkoop (afgelast), teambuilding, nestkastjes en financiële papieren + per departement een stand van zaken opmaken.

20 /11/2009 13:05-14:45

Bezoek van de peter van de mini-onderneming, Kevin Vandewalle. Voorstelling van de mini, de functies en de stand van zaken. + Vergadering van de directeurs over

Page 41: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 41

de stand van zaken.

24 /11/2009 17:20-18:45

Opmaken van de sollicitatiebrief en CV in het NL voor de GIP-opdracht en sollicitatiegesprekken van de mini-onderneming voor Februari.

Bijlage 8 GIP

25 /11/2009 21:00-22:00

Opmaken van GIP opdracht voor EN i.v.m. de verstuurde e-mails naar de leerlingen van Zweden voor samenwerkingsproject.

Bijlage 9 GIP

26 /11/2009 10:15-11:55

Vergaderen over mogelijke vergaderingtechnieken en over het mogelijke aankopen van nieuwe producten i.v.m. de verkoop in de leeraarskamer. + €313,74 gaan storten op de rekening van ’t Houtmijntje bij Fortis bank + boeken van bestelfacturen.

26 /11/2009 17:00-18:05

Opstellen van sollicitatiebrief en CV in het Frans voor GIP-opdracht.

Bijlage 10 GIP

27 /11/2009

13:05 – 14:45

Vergadering

24 /12/2009 Opmaken organogram Bijlage 11 GIP

7 /01/2010

10:15 – 11:55

Vergadering

8 /01/2010

13:05 – 11:55

Voltooien van de vergadering van 7 /01/2010 + voorbereiden Zwedentrip.

14 /01/2010

10:15 – 11:55

Laatste voorbereidingen Zwedentrip + verdelen van de goederen.

15 /01/2010 – 22 /01/2010

Zwedentrip + verkoopmoment op 20 Jan. 2010 in Tibro.

23 Jan.-24 Jan. 2010

Uittypen verslagen bedrijfsbezoeken. Bijlage 12 GIP

28 /01/2010 10:15 – 11:55

Vergadering + bespreken Zwedentrip

29 /01/2010

13:05 – 14:45

Verder bespreken Zwedentrip + voorbereiden verkoopsdagen van 30 /01/2010 en 7 /02/2010

30 /01/2010

8.00 – 10.30

Verkoop op de zaterdagmarkt op ’t Zand.

4 /02/2010

10:15 – 11:55

Werken aan Gip taken: Excel verkoopsfactuur en lay-out CV.

Bijlage 13 GIP

5 /02/2010 13:05 – 14:45

Sollictatiegesprek voor de functie Human-resources manager.

8 /02/2010 20.:00 – 21: 00

Laatste hand leggen aan de verkoopfactuur voor Gip-opdracht informatica.

Bijlage 13 GIP

Page 42: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 42

11 /02/2010 10:15- 11:55

Vergadering + opnemen positie als Kassier. Verder aanleggen van een kasboek en financieel dagboek.

Bijlage 14 en 15

24 /02/2010 Voorbereiden op Gip taak Frans: Une demande de prix + offre.

Bijlage 16 GIP

25 /02/2010 10:15- 11:55

- Vergaderen over leveranciers en stand van zaken + afspreken nieuw verkoopmoment.

- Naar bank geweest om uittreksels.

26 /02/2010 13:05-14:45

Toestand van de kas opmaken + korte vergadering

28 /02/2010 15:00 – 17:00

Werken aan GIP taak Engels : Een Zweeds bedrijf voorstellen.

Bijlage 17 GIP

2 /03/2010 10:15 – 11:05

Les Engels voorbehouden om te werken aan de GIP taak voor Engels: Een Zweeds bedrijf voorstellen + comparison België/ Zweden

Bijlage 17 GIP

3 /03/2010 8:20-9:10

Hetzelfde als 2 Maart. Bijlage 17 GIP

4 /03/2010 10:15-11:55

Toestand van zaken bekijken + nieuwe afspraken maken voor de weken na 100 dagen. Orde op zaken stellen in verband met leveranciers en producten.

9 /03/2010 10:15-11:05

Les Engels voorbehouden om te werken aan de GIP taak: Een Zweeds bedrijf voorstellen.

Bijlage 17 GIP

10 /03/2010

8:20- 9:10

Voorstellen Zweeds bedrijf, GIP taak voor Engels. Bijlage 17 GIP

11 /03/2010

10:15 – 11:55

Vergaderen en opmaak van stand van zaken. Taken voor de komende week verdelen + concrete afspraken maken.

12 /03/2010

13:05 – 14:45

Bespreken voorbereidingen komst zweden. Voorbereiden Zwedendag.

Tellen van het kasgeld + noteren in Kasboek

Bijlage 14,15 en 18

18 /03/2010

10:15 – 11:05

Kas opmaken + uittreksels van de bank controleren.

18 /03/2010

13:55-15:50

Werken aan GIP-taken + in orde brengen logboek

19 /03/2010

13:05 – 14:45

Werken aan GIP-taken + in orde brengen logboek.

25 /03/2010

10:15 – 11:05

Duidelijke afspraken maken voor verkoopsmoment van 1 april en voorbereidend werk + in orde brengen van de kas + afwerken GIP taak: Catalogue voor Frans

Page 43: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 43

26 /03/2010

13:05 – 14:45

Introductie BOB-software + kaszaken

1 /04/2010 13:55 – 22:00

Voorbereiden verkoopmoment in ’t Hof van Watervliet + helpen bij opzetten van de zaal + opgelegde taak op de avond zelf: afruimen + helpen bij het afbreken van de zaal en het afwassen van de glazen.

20 /04/2010

13:05 – 16:40

Werken aan eindbundel GIP tijdens de lessen.

22 /04/2010

10:15 – 11:55

Klasgesprek + overlopen van het verkoopmoment op 1 april + duidelijke afspraken voor samenwerking en ideeën

23 /04/2010

13:05 – 14:45

Vergaderen over de nog overige stock, award happening, financiële toestand en nog mogelijke verkoopmomenten. + kas in orde brengen en opbrengst van 1 april bepalen.

24 /04/2010 12:45-16:00

Verkopen op de infodag van Sint-Jozefsinstituut.

30 /04/2010

13:05 – 14:45

Werken aan het verslag van het bedrijfsbezoek naar Vitalo Group NV + bespreken van de voorbije week met de Zweden.

6 /05/2010 10:15 – 11:55

Vergaderen over 27 mei, de eindhappening van de mini-onderneming, de uitreiking van de awards, uitverkoop stock.

7 /05/2010

13:05 – 14:45

Werken aan verslagen, verbeteren van gip-taken

20 /05/2010

8:20 – 10:00

Werken aan eindbundel van de GIP + vergaderen over 27 mei (10:15 – 11:55)

Page 44: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 44

Eindverslag Na een jaar vol uitdagingen sluiten we de mini - onderneming af. Het was een jaar vol

voorbereidingen waarin we leerden omgaan met de kennis die we tijdens dat jaar opdeden. We

leerden een functie naar behoren uit te voeren en verantwoordelijkheden dragen. De eerste

functie die ik bekleedde, was die van financieel directeur. Het is de taak van de financieel

directeur zich bezig te houden met de financiële kant van de mini–onderneming. De financieel

directeur wordt bijgestaan door twee boekhouders en één kassier. Het behoud van de kassa en

de bankrekening is de verantwoordelijkheid van de kassier. De financieel directeur ontvangt de

facturen en geeft deze aan de boekhouder om te boeken. Elke 15e van de maand stuurt de

directeur alle originele facturen en de BTW-aangifte naar VLAJO. Daar wordt de boekhouding

gecontroleerd en stuurt men door of er fouten zijn gemaakt of betalingen moeten worden

overgedragen aan VLAJO.

Deze functie was één met een grote verantwoordelijkheid. Ik heb die ervaren in de prettige,

onprettige en zelfs stressvolle momenten.

In januari hielden we sollicitatiegesprekken, daar solliciteerde ik voor de positie van Human

Resources Manager. Helaas werd mij een andere taak toegewezen, namelijk Kassier.

De taak van de kassier is de inhoud van de kassa bijhouden en duidelijke notities maken van de

financiële stand van zaken. Ik moest een financieel dagboek en een kasdagboek opstellen waarin

de inkomsten en uitgaven van de kas stonden en waar er op stond in welke mate het kapitaal

was gespreid over kas, bank en sponsorgeld.

Ik vond de taken als kassier veel lichter dan als financieel directeur. Er komt nog steeds

verantwoordelijkheid bij kijken maar het is heel wat minder dan in het totale beeld.

Aan de mini–onderneming zal ik veel leuke herinneringen hebben. Ik zal vast en zeker die

vergaderingen wel missen mettertijd, net zoals de onafhankelijkheid van het runnen van een

onderneming. Het voorbije jaar was één met tegenslagen, hoogtepunten en veel ervaringen. De

mini-onderneming is iets dat in mijn herinneringen zal blijven.

Page 45: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 45

Besluit

Mijn persoonlijk besluit is dat ik deze leermethode een zeer succesvolle methode vind. Niet

alleen leert het de persoon in kwestie beter zelfstandig te werken, het is ook een voorbereiding

van de vereisten die van hem/haar verwacht worden in een mogelijke toekomstige job of

studierichting. In dit voorbije jaar heb ik veel geleerd en meteen de kans gekregen om mijzelf te

meten in deze kennis. Het feit dat al deze taken te maken hadden met de economische richting

zorgde ervoor dat mijn interesse bleef duren.

Het was een lange strijd om alles in orde te brengen maar ik ben tevreden dat ik er geraakt ben.

Desondanks de stresserende deadlines en falende technologie viel alles op zijn pootjes. De reis

naar Zweden, educatief en vernieuwend, zal me heugelijke herinneringen blijven geven. Net

zoals de aandeelhoudersvergaderingen die door onszelf werden georganiseerd. De dag dat we

de laatste organiseren en de aandeelhouders hun geld terug geven zal er een grote druk van mijn

schouders vallen maar tevens ook een grote tevredenheid door mij heen stromen. Er doet niets

zo goed als zelf iets op touw te zetten en het te zien bloeien tot iets groots en moois.

Ik vond het positief dat we onze leerstof moesten gebruiken om de taken tot een goed eind te

brengen, iets minder positief vond ik de hoeveelheid van taken en soms onnauwkeurige uitleg;

Gelukkig waren de leerkrachten altijd bereid ons te helpen en draaide alles toch nog goed uit. Ik

ben gerust om nu de stap te zetten richting het hoger onderwijs.

Page 46: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 46

Bibliografie

Boeken

VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P., HEYVAERT, F., Handel zes, module 8 De boekhouding als

beleidsinstrument. Investeringsbeleid. Financieel beleid, 1ste druk, De Boeck, Antwerpen, 2009

VAN DER PAS, K., BOMBEKE, G., JACOBS, G., VANHOVE, D., WUYTS, R., Nieuw netwerk

Nederlands 6T, b-richtingen, 1ste druk, Van In, Wommelgem, 2006

VAN HAESENDONCK, J., VANNOBEL, J., HELSEN, K., HUYSE, A., VAN CLASTER, I.,

VANDENBERGHE, B., Atelier Br@nché 6 tso X-tra, 1ste druk, Van In, Wommelgem, 2007

DEVRIENDT, D., Word 2007, 2 Gevorderd, voor wie écht met Word wil werken, WWW-Soft GCV,

Oostkamp, 2008

Internetsites

’t Houtmijntje, http://www.houtmijntje.be/, [2010-04-20]

Interglot , http://www.interglot.com/, [2010-04-20]

Idplein , http://www.idplein.nl/solliciteren/cv_opstellen.html [2010-04-20]

Page 47: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 47

2. Individueel werk voor de mini-onderneming

2.1 De prijszetting Tijdens mijn functie als financieel directeur heb ik de taak gekregen alle producten te prijzen

samen met Charlotte Van de Sompele en Gauthier Valcke. Na de sollicitatiegesprekken van

Februari heeft Gauthier Valcke deze taak verder op zich genomen. Door middel van

berekeningen hebben we meteen de btw-waarde die we aan VLAJO moeten afstaan per product

berekend in deze prijszetting. De eerste kolom btw is de btw die wij betaalden tijdens de

aankoop van onze producten, terwijl de tweede kolom btw, de belasting is op onze toegevoegde

waarde.

Vanka

Hoeveelh. Naam

AK.-prijs Btw totaal

VKp excl, btw btw

Vk-prijs incl. btw

7 Domino in houten bokje 0,73 0,15 0,88 2,4793388

43 0,52 3,00

1 cijferpuzzel hout 3,65 0,77 4,42 8,2231404

96 1,73 9,95

3 patatrack 4,35 0,91 5,26 11,157024

79 2,34 13,50

2 diablo 3,3 0,69 3,99 9,0495867

77 1,90 10,95

4 mikado med 0,85 0,178

5 1,028

5 3,7190082

64 0,78 4,50

4 mikado GM 2,3 0,483 2,783 7,4380165

29 1,56 9,00

1 autorace hout 3,62 0,760

2 4,380

2 8,2231404

96 1,73 9,95

3 danskoord hout en touw met dier 2,99

0,6279

3,6179

6,611570248 1,39 8,00

2 edocar wooden roadset 45pcs 12,9 2,709

15,609

30,99173554 6,51 37,50

2 houten treinbaan 30 st 0 0 0 12,396694

21 2,60 15,00

2 Danskoord 5m 2,55 0,535

5 3,085

5 5,7438016

53 1,21 6,95

2 Knikkerspel 2,9 0,609 3,509 6,5702479

34 1,38 7,95

1 hamerbank hout 5,8 1,218 7,018 13,181818

18 2,77 15,95

2 giraf autobaan 8,3 1,743 10,04

3 18,595041

32 3,90 22,50

2 muziekinstumenten hout 4,55 0,955

5 5,505

5 7,4380165

29 1,56 9,00

Page 48: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 48

Van der Vennet

Hoeveelh. Naam

AK.-prijs Btw

totaal

VK.-prijs excl. btw btw

Vk-prijs incl. btw

3 Sleutelkastje met kat 2,95 0,61

95 3,56

95 8,92375 9,95

4 Photoframe wood cream 10x 15 3 0,63 3,63 9,075 10,95

4 Photoframe wood cream 13x 18 3,7

0,777

4,477 11,1925 14,95

3 Sewing box wood natural 19,7x14x7 6,7

1,407

8,107 20,2675 15,95

2 basket with one square glass 2,95 0,61

95 3,56

95 8,92375 8,5

2 basket with three glasses 6,95 1,45

95 8,40

95 21,02375 19,5

2 fotolijst hout eiken 40/23cm FOTO 3*10X15cm 4,3

0,903

5,203 13,0075 12,95

1 Voorraadkist Old finis 36*18*12 (*meerwaarde) 6,25

1,3125

7,5625 18,90625 ?

2 Dienblad + haan, bruin, L50W40H6 8,3

1,743

10,043 25,1075 19,95

1 vierkante linnen mand set 4,5 0,94

5 5,44

5 13,6125 10,95

3 houten dienblad m kip print 30x48cm Grijs wash/st 7 1,47 8,47 21,175 19,95

1 kastje met 6 rieten mandjes wit hout 59,5

12,495

71,995 179,9875 119,95

1 ASSORTIMENT BENDOIGHEDEN 5 1,05 6,05 15,125 12,45

2 Dienblad+haan,bruin, L35W35H6 6,2

1,302

7,502 18,755 15,95

Page 49: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 49

Chinoh

Hoeveelh. Naam AK.-prijs Btw totaal

VK.-prijs excl. btw btw

Vk-prijs incl. btw

20 Sierstuk 25cm bronsparels n p2,50 1,25

0,2625

1,5125

3,677686

0,772314 4,45

3 juweeldoos med 2 lades 4,3 0,903 5,203 9,87603

3 2,0739

67 11,95

2 juweeldoos lg 2 lades 5,95 1,249

5 7,199

5 12,3553

7 2,5946

28 14,95

2 doos met drie laden hout 2,95 0,619

5 3,569

5 6,57024

8 1,3797

52 7,95

4 kaasplateau rh hout small 2,7 0,567 3,267 8,22314 1,7268

6 9,95

4 kaasplateau rh hout medium 3,5 0,735 4,235 9,87603

3 2,0739

67 11,95

2 kaasplateau rh hout large 5,2 1,092 6,292 11,5289

3 2,4210

74 13,95

10 vouwmand vierk med bei 1,75 0,367

5 2,117

5 4,91735

5 1,0326

45 5,95

3 toren 3 flessen meta/rota 3,95 0,829

5 4,779

5 9,87603

3 2,0739

67 11,95

1 kandelaar bamboe drie kaars 2,95 0,619

5 3,569

5 6,57024

8 1,3797

52 7,95

3*4 Ventjes 1,2 0,252 1,452 4,13223

1 0,8677

69 5

1 Bloempot 1,75 0,367

5 2,117

5 6,15702

5 1,2929

75 7,45

2 sleutelkastjes 0,8 0,168 0,968 4,09090

9 0,8590

91 4,95

Page 50: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 50

2.2 Artikelcodes en productlijst Omdat de technisch directeur,Henk Devriendt, een overdosis aan werk had, heb ik besloten één

van zijn taken over te nemen. Namelijk het opstellen van een productlijst en artikelcodes. Dit

bestand nam wat tijd in beslag vanwege de wijzigingen van de juist opgestarte mini-

onderneming. De artikelcodes zijn gebleven maar er is later een nieuwe productlijst gemaakt.

Page 51: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 51

Page 52: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 52

2.3 het kasdagboek en het financieel dagboek Tijdens mijn functie als kassier heb ik wanneer nodig de inhoud van de kassa geteld en een

nauwkeurig in- en uitvoer van die inhoud bijgehouden. Ik kreeg de documenten door van mijn

voorganger Lindsay Ruysschaert.

Financieel dagboek

Datum Wat Hoeveel

2009/09/18 Kas € 180,00

Bank € 0,00

Sponsorgeld € 0,00

2009/09/24 Kas € 450,00

Bank € 0,00

Sponsorgeld € 0,00

2009/09/25 Kas € 720,00

Bank € 0,00

Sponsorgeld € 0,00

2009/10/01 Kas € 880,00

Bank € 0,00

Sponsorgeld € 0,00

2009/10/09 Kas € 449,73

Bank € 0,00

Sponsorgeld € 464,05

2009/10/15 Kas € 180,50

Bank € 0,00

Sponsorgeld € 229,08

2009/10/16 Kas € 722,21

Bank € 0,00

Sponsorgeld € 229,08

Page 53: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 53

2009/10/29 Kas € 589,11

Bank € 0,00

Sponsorgeld € 229,08

2009/10/30 Kas € 583,86

Bank € 0,00

Sponsorgeld € 229,08

2009/11/12 Kas € 773,70

Bank € 0,00

Sponsorgeld € 225,21

2009/11/13 Kas € 563,74

Bank € 0,00

Sponsorgeld € 225,21

2009/11/19 Kas € 250,00

Bank € 313,74

Sponsorgeld € 225,21

2009/11/26 Kas € 216,18

Bank € 313,74

Sponsorgeld € 225,21

2009/11/27 Kas € 235,63

Bank € 313,74

Sponsorgeld € 225,26

2009/11/27 Kas € 259,68

Bank € 313,74

Sponsorgeld € 225,26

2009/12/03 Kas € 287,58

Bank € 313,74

Sponsorgeld € 225,26

Page 54: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 54

2010/01/14 Kas € 290,71

Bank € 313,74

Sponsorgeld € 225,26

2010/01/22 Kas € 162,64

Bank € 413,74

Sponsorgeld € 225,26

2010/02/04 Kas € 162,64 + 40.36 = 203

2010/02/26 Kas

Bank

Sponsorgeld

€ 263,00

€ 708,57

€ 223,69

2010/03/12 Kas

Bank

Sponsorgeld

€ 212,78

€ 714,52 (4/03)

€ 155,78

2010/03/18 Kas

Bank

Sponsorgeld

€ 250,29

€ 723,78

€ 140,78

2010/03/19 Kas

Bank

Sponsorgeld

€ 250,29

€ 723,78

€ 135,78

2010/03/25 Kas

Bank

Sponsorgeld

€ 168,31

€ 956,25

€ 134,00

2010/04/23

Kas

Bank

Sponsorgeld

€ 269,69

€ 1856,25

€ 13,16

Page 55: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 55

2010/05/21 Kas

Bank

Sponsorgeld

€ 308,44

€ 1846,25

€ 12,00

Page 56: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 56

Kasboek

Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven

2009/09/18 Geld Kristof 6 aandelen € 60,00

2009/09/18 Geld Mikail 5 aandelen € 50,00

2009/09/18 Geld Didier 7 aandelen € 70,00

2009/09/24 Geld Jana 6 aandelen € 60,00

2009/09/24 Geld Matthias 6 aandelen € 60,00

2009/09/24 Geld Gauthier 6 aandelen € 60,00

2009/09/24 Geld Lindsay 3 aandelen € 30,00

2009/09/24 Geld Severine 6 aandelen € 60,00

2009/09/25 Geld Delphine 7 aandelen € 70,00

2009/09/25 Geld Charlotte 6 aandelen € 60,00

2009/09/25 Geld Nino 8 aandelen € 80,00

2009/10/01 Geld Sebastien 4 aandelen € 40,00

2009/10/01 Geld Babette 5 aandelen € 50,00

2009/10/01 Geld Benoit 5 aandelen € 50,00

2009/10/01 Geld Didier 1 aandeel € 10,00

2009/10/01 Geld Nino 1 aandeel € 10,00

2009/10/01 Geld Benjamin 3 aandelen € 30,00

2009/10/01 Geld Henk 2 aandelen € 20,00

2009/10/01 Geld Kevin 1 aandeel € 10,00

2009/10/08 Geld Delphine 1 aandeel € 10,00

2009/10/08 Geld Sébastien 2 aandelen € 20,00

2009/10/08 Geld aankopen Vanca € 142,99

2009/10/08 Geld aankoop Van Der Vennet

€ 253,37

2009/10/09 Geld aankoop Chinoh € 153,91

2009/10/09 Geld Kevin 2 aandelen € 20,00

2009/10/09 Geld Mikail 1 aandeel € 10,00

2009/10/09 Geld Henk 2 aandelen € 20,00

2009/10/09 Geld Nino 4 aandelen € 40,00

2009/10/13 Geld aankoop Van Der Vennet

€ 199,23

Page 57: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 57

2009/10/15 Geld aankoop Brico € 43,84

2009/10/16 Geld verkoop aandeelhoudersvergadering

€ 541,71

2009/10/29 Geld aankoop Van Der Vennet

€ 133,10

2009/10/30 Aankoop decoratie stand oudercontact

€ 5,25

2009/10/30 Verkopen oudercontact 30 oktober 2009

€ 59,75

2009/11/09 Aankopen goederen Van Der Vennet

€ 204,61

2009/11/10

Verkopen homeparty Oostende

€ 188,55 + 25,50(bestelling)

2009/11/13 Geld benzine Didier € 5,40

2009/11/26 Geld aankopen AVA € 33,82

2009/11/27 Geld verkopen lerarenkamer

€ 19,45

2009/11/27 Geld verkopen lerarenkamer

MOET NOG INGEVULD WORDEN

2009/12/03 Betaling factuur Rik Verbeke

€ 27,90

2010/01/07 Geld Didier benzine € 40,00

2010/01/22 Geld Sébastien Vanca € 28,07

2010/01/22 Geld naar de bank € 100,00

2010/02/04 Geld verkopen benoit € 40,36

2010/02/26 Geld factuur Sofie De Spiegelaere

€ 60,00

2010/03/04 Aankopen Chinoh €117,98

2010/03/11 Betaling bestelfactuur 29 en 23 (dezelfde)

€12,45

Cadeaubon, meer gekocht dan waarde toeliet

€4,90

Betaling bestelfactuur 30 = cadeaubon

€20,00

Page 58: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 58

Betaling factuur nr. 1 Mr. Decock

€19,51

2010/03/12 Betaling factuur 35, Nino De Moor

€12,90

2010/03/15 Betaling factuur nr. 26 € 15,20

2010/03/18 Betaling factuur nr. 34 Camille De Maesschalk

€ 37,51

2010/03/25 Betaling factuur 013 € 18,00

Betaling cadeabons mr. Vandenbroecke

€ 100,00

2010/04/01 Verkoop infodag € 716,72

2010/04/02 Verkoop oudercontact € 203, 24

2010/04/22 Betaling factuur nr’s. 27 en 28 Sofie Debruyne en Alex Debruyne

€ 66,94

2010/04/23 Betaling factuur nr. 36 Karien Vandewalle

€ 19,95

2010/04/23 Miskoop, menselijke fout € 4,5

2010/04/24 Opendeurdag school

2010/05/21 Betaling factuur pieter Benoot nr. 7

€ 14,96 (15,00 betaald)

2010/05/21 Factuur 42 € 39,83

Page 59: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 59

3. Bijlagen

Bijlage 1

Page 60: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 60

Bijlage 2

Tales from the old box Index

• Where do legends come from?• The legend of the bear of Bruges• The legend of the haunted monastery• The legend of the Belfry

Legends

• Born out of superstition or religion• Have a purpose, mostly a warning• Tell something about life in the old days

The bear of Bruges

A large bear made the area around Bruges unsafe Boudewijn with the iron arm returned from FranceAfter a long fight the bear was defeatedIn honour of the bear and Boudewijn, the people of Bruges made the

bear their symbol and part of their heraldry.

The haunted monastery

In 1498A monk fell in love with a nunHe could not forget about herThey both disappeared soon afterA white shade and a grim faced monk

In 1877 an English family called Unlacke lived there.A medium talked with the spiritsThe monk had murdererd the nun and burried her corpseThe place is still considered haunted to this very day

Page 61: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 61

The tale of the Belfry

Jan Ryhuze was the local bell-ringerLightning struck the tower and Jan disappearedThe new bell-ringers were murdered gruesomlyThe bells rang at night even when no one was up in the tower

A bishop blessed the Belfry and the spirit had seemed to be drivenaway.

Even this day, citizens tell the tale of the ghost in the Belfry, mostly with fear in their eyes.

Thank you for your attention

Page 62: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 62

Bijlage 3

De factuur

De klantenlijst

De productlijst

Page 63: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 63

De creditnota

Page 64: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 64

Bijlage 4

Gewone factuur

Factuur met handelskorting

Factuur met transportkosten

Page 65: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 65

Factuur met financiële korting

Factuur gericht naar een klant uit Zweden

Page 66: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 66

Bijlage 5 Dia 1: Good day, my name is … and this is … and together we present to you the company Scania.

Dia2: This is the index, first we will tell you a little bit about the company, then its history, who

owns Scania, their various products and eventually their production sites.

Dia3: At First the history of Scania, The man on the picture is Martin Winterkorn, he is the

chairman of the board of SCANIA

Dia4: Scania is a manufacturer of busses, heavy trucks and even diesel engines for motive power

of heavy vehicles. It’s head office is still in Södertälje, the same city where it all began. The two

most important persons of the company are Martin Winterkorn who is chairman of the board

and Leif Östling who is president and CEO of the company. Worldwide in 2008 they had 34 777

employees. Their turn over is a staggering 9 billion euros each year, and their yearly profit is

890 million euros.

Dia 5: Now after this brief introduction we bring you the history of the company.

Dia6: It all started in 1891 when the company Vabis from Södertälje as a subsidiary of Södertälje

based steel company Surahammars Bruk, where they manufactured railway carriages. In 1902

engineer Gustaf Erikson designed the company’s first truck and a year later the first order was

placed for a Vabis commercial vehicle.

Scania was founded in 1900 in Malmö and was a manufacturer of bicycles at first, but by 1903

they had built their first cars and in 1905 they built their first truck.

In 1911, Vabis was in very bad financial papers because of the shortage of orders for their

trucks. So, following this the two companies merged together to form AB Scania-Vabis. The

production of engines and cars was moved to Södertälje and the truck production took now

place in Malmö.

For a few years their profits rose and around a third of their orders were coming from abroad.

During and after the outbreak of World War I, their output was mostly diverted to the Swedish

army. So during 1916 they made enough profit to invest in redeveloping both of their production

facilities.

After the war, in 1919 they decided to focus completely on the production of trucks. But that

plan seemed to fail because of the swamping of the market of decommissioned military vehicles

from the war. And eventually in 1921 the company went bankrupt.

But thanks to a financial boost from the Stockholms Enskilda Bank owned by the Wallenberg

family, Scania-Vabis became a solid and technically, high standing, company.

Dia7: From 1930 to 1949 Scania mainly produced military vehicles for the Swedish army such as

the Stridsvagn m/41 light tanks.

In 1950, Scania became an agent for the Willys Jeep and the Volkswagen Beetle. Not only was

this very profitable, they also started to become a competitor to Volvo when they introduced

their new truck in 1954.

By the end of the 50’s, Scania’s markt share in Sweden was between 40 to 50 % and 70% in the

heavy truck sector.

Also their export rose from 10 to 50% of their production output. Thanks to their very

important partner, Beers from the Netherlands, who became importers of Scania-Vabis and

Page 67: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 67

established a dealer network which helped Scania-Vabis to maintain a consistent market share

of 20% in that country.

In 1964 they founded a new plant in Zwolle thanks to the recently formed European Economic

Community. In 1966 they acquired ownership of Be-Ge Karosserifabrik who were based in

Oskarshamn. Further production locations were added at Sibbhult and Falun.

In 1969 Scania-Vabis merged with SAAB and formed Saab-Scania AB. When Saab-Scania was

split in 1995, the name of the truck and bus division changed to Scania AB. One year later ,

Scania Ab was introduced on the stock exchange. This changed their name to Scania AB (publ).

Many examples of Scania, Vabis and Scania-Vabis vehicles can be seen at the Marcus Wallenberg-

hallen in Södertälje.

Dia8: Now we will tell you about who actually owns Scania these days.

Dia9: On 7 August 1999, Volvo announced it had agreed to acquire a majority share in Scania.

Volvo was going to buy the 49.3% stake that was owned by investor AB. The deal failed because

of the European Union disapproving about the fact that it would create a company with almost

100% market share in the Nordic markets.

In September 2006, the German trucker MAN AG offered 10.3 billion euros to acquire Scania AB.

Scania’s CEO, Leif Östling was forced to apologise for comparing the bid of MAN to a “Blitzkrieg”.

MAN AG later dropped its hostile offer but increased their voting rights in Scania up to 17% in

January 2008.

Currently the two major stockholder are Volkswagen AG with a 70.4% voting stake. And the

german trucker manufacturer MAN SE now holds a 17.37% voting stake in Scania. Notably,

Volkswagen AG also own 29.9% of the votes in MAN.

Dia10: Some other shareholders are :

- Clearstream banking with 1.02%

- JP Morgan Chase Bank with 0.93%

- Swedbank with 0.66%

- Skanida Liv with 0.44%

Dia11: Now we’re going to give some examples of the Scania products.

Dia12: (examples of products shown)

Dia13: Today Scania mainly focuses on producing, trucks, heavy trucks, special vehicles, busses

and diesel engines. As well as developing and improving their older models and inventing new

models, trying to fulfill the new demands, for example, hybrid cars.

Dia14: Where do they manufacture their products?

Dia15: Scania has around 11 production sites in the world, their main sites being:

- Sweden

- Netherlands

- France

- Poland

- Argentina

Page 68: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 68

- Brazil

- Russia

The fact that they have production sites in countries such as Argentina and Brazil givers us

an insight at their worldwide export and how they have risen from a small bicycle making

company into the number 1 supplier of trucks and busses around the globe.

Dia 16:now our feedback on the Sweden trip

Dia 17: Stockholm was a really lovely city. You could see that the city had a great history. We

went to visit the city hall and the Vasa museum. Especially the vasa museum left a deep

impression. It is great to see such an old and big ship.

After Stockholm We went to Tibro. In Tibro we stayed at our guest families. When we were

at our guest families’ house, we could do everything that we want, when we wanted to play

videogames, then we played videogames, it was fun.

Then we visited the school. The school really looked great, but I think their system isn’t good

at all because they are just lazy, they do nothing.

Comparison: We are now going to talk about one of the differences between Belgium and

Sweden. We choose for a difference you all know and are acquainted with, namely the nature

and climate of Sweden.

We shall use Stockholm as an example. Stockholm has a moderate climate with mild

temperatures in both winter and summer. In winter temperature ranges from -7°C to 2°C

and average temperatures in the summer range between 20°C to 25°C. As you can see on

these statistics there’s a lot of rainfall each year with July and August being the two wettest

months.

Brussels compared to Stockholm has a totally different climate. Brussels has a maritime

temperate climate with warm summer and mild winters. The average temperature in the

winter is 7°C and in the summer 27°C. Although we can all agree that the previous months

have broken every record. When comparing the rainfall we notice there’s a lot more rain in

Belgium than in Sweden.

The nature in Sweden is one of spectacular sight that we just simply can’t imagine unless we

have witnessed it with our own eyes. Forests of pine trees the size of a small country, snowy

hills as far as the eye can see, and here and there an open plain with nothing more but grass

and snow. Every now and then you can see a few lights from far away villages or houses

build in what we consider to be the wilderness. Of course all this natural beauty gives quite a

lot of opportunities.

For example the highest altitude a person can be on in Sweden is the Kebnekaise. With its

height of 2114 meters above sea level it is quite an impressive mountain. It is part if the

Scandinavian mountains which run from Norway to Finland.

In Belgium we have the Botrange with its height of 694 meters above sea level it’s fairly

small compared to the giants in Sweden. In 1923 they build a six meter high stair to reach

the magical height of 700 meters.

As I previously said, the forests are very outstretched, to give you an idea, around 64,2

percent of the land that is Sweden consists out of pines, compared to Belgium’s pitiful 21,4

Page 69: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 69

percent. The fact that the Swedish people are quite concerned with environment and nature,

preserves the forests for their children.

Besides mountains and forest Sweden is also the land of rivers. For example the national

river Torne Älv runs from North-Sweden to North-Finland. It runs for a total distance of 522

km to then end into the Gulf of Bothnia. The Meuse (Maas) has a total length of 925 km and is

a major European river, rising in France and flowing through several countries such as

Belgium and the Netherlands.

Conclusion: after this short comparison between the nature and climate of Sweden and

Belgium we can agree on the fact that in Sweden there’s a lot more open nature then here in

Belgium where we try to confine it to certain spaces. If we want to preserve our climate and

nature we should perhaps try to think like the Swedish people, before it’s too late.

Live and work in Sweden: Nino: I really don’t want to live in Sweden, it is much too cold and

the weather is bad. I think that I could work in Sweden because the companies care about

their employees, here in Belgium they don’t look that much after the employees.

Kristof: I don’t want to live in Sweden for which, I think the main reason is that I wasn’t born

there. I was born here and I like it here and I do not know much of Sweden, but the things I

do know are not convincing me to stay there. I don’t like the weather, nor the fact it gets dark

very quickly, also, except for its beautiful nature, I find that Sweden has a sort of Depressive

mood hanging around.

Dia 18: and last but not least, the conclusion of the Sweden trip

Dia 19: Kristof: I did enjoy the Sweden trip, but I think the next time I will go it shall be with

a smaller group. I loved the visit to Stockholm and I’m sure I shall return one day, but I’ll

probably won’t visit a far away town like Tibro ever again.

Nino: I really enjoyed the trip and will never forget it, but I’m happy that I’m back in my

home country. I think that the project is very good, you learn to know a totally different

culture so it’s a nice experience.

Dia20: Thank you for your attention. Does anyone have any questions?

DoorKristof Vandewynckel

&Nino De Moor

Index

General information

History

Ownership

Products

Production sites

Feedback on the Sweden trip

Conclusion Sweden trip

Page 70: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 70

General informtion

General Information

Södertälje

Martin Winterkorn

Leif Östling

34 777 employees

9 billion turn over

890 million profit

History

History

1891

Malmö

1911

Wold war 1

1921

History

1930-1949

1950-1969

Saab-Scania AB

Scania AB Ownership

Page 71: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 71

Ownership

Volvo takeover

Disapproved

MAN takeover

Ownership today:- Volkswagen AG- MAN SE

Ownership

Current shareholders:

- Volkswagen

- MAN SE

- Clearstream Banking

- JP Morgan Chase Bank

- Swedbank

- Skandia Liv

Products

Products

Historical vehicles

Products

Trucks

Special vehicles

Busses

Diesel engines Production sites

Page 72: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 72

Production sites

11 production sites:

- Netherlands

- France

- Sweden

- Poland

- Argentina

- Brazil

- Russia Feedback

Feedback

Stockholm

Tibro

Comparison

Live and work in Sweden

Conclusion Sweden Trip

Conclusion Sweden Trip

Kristof

NinoThanks for your attention

Page 73: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 73

Bijlage 6

Catalogue

’T Houtmijntje

Zilverstraat 26

BE 8000 Bruges

Tél: 050 33 19 43

Fax: 050 34 30 51

[email protected]

Page 74: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 74

Qui sommes-nous?

‘T houtmijntje est une mini-entreprise du Sint-Jozefsinstituut { Bruges. C’est un projet organisé

par le ministère d’éducation. C’est un projet avec l’intention d’inaugurer les étudiants dans la vie

d’une entreprise. On crée un entreprise avec un nom, un logo et un slogan. On choisit des

produits et on achètes et vendes.

‘T houtmijntje est la mini-entreprise du 6 Commerce 2. Leurs collègues du 6 Commerce 1, ont la

mini-entreprise Cartouche, les deux classes travaillent toute l’année. La mini-entreprise est aussi

la grande tâche pour l’épreuve intégrée. C’est le travail finalement que les étudiants doivent faire

pour réussir leur année et étudier { l’université. Au même moment, le projet apprendent aux

élèves la réalité d’une entreprise, la responsabilité et le travail qui le boulot apporte avec le.

Nous espérons que nous avons la possibilité de vous aider dans des produits décoration, joujoux

et ustensiles de cuisine. Nous vous remercions pour votre temps de parcourir ce catalogue.

Quand vous voyez quelques produits que vous veuliez, contactons-nous. Nous nous occuperons

de votre commande et livrent vos produits dans les plus brefs délais.

Page 75: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 75

La Décoration

Une grande bicyclette avec pot des fleurs

Cela sert à mettre des fleurs à la maison ou dans le

jardin.

€ 49,95

Code : DE-VDV-219

Un cadre de photo (13 à 18 cm)

Cela sert à mettre des photos de famille et des souvenirs dans un

belle encadrement.

€ 14,95

Code : DE-VDV-203

Un chandelier

Cela sert à mettre des bougies à la maison.

€ 7,95

Code : DE-CH-010

Page 76: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 76

Un bougeoir – grand

Cela sert à mettre des bougies à la maison.

€ 19,50

Code : DE-VDV-206

Un bougeoir – petit

Cela sert à mettre des bougies à la maison.

€ 8,50

Code : DE-VDV-205

Un tableau noir

Cela sert à noter des messages et à pendre des clés.

€ 19,95

Code : DE-VDV-211

Page 77: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 77

Une boîte à ranger

Cela sert à ranger des affaires. P.e. des bijoux,

des photos, des gadgets,…

€ 7,95

Code : DE-CH-004

Une boîte à couture

Cela sert à ranger des affaires à couture.

€ 15,95

Code : DE-VDV-204

Une boîte à clés

Cela sert à pendre des clés.

€ 9,95

Code : DE-VDV-201

Page 78: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 78

Une petite armoire

Cela sert à ranger des affaires. P.e. des vêtements, des

culottes, des chaussettes,…

€ 89,99

Code : DE-VDV-212

Page 79: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 79

Les joujoux

Un circuit

un joujou pour les enfants. Pour se amuser.

€9,95

Code : SP-VA-120

Un diabolo

Cela sert à faire des cascades ou simplement à jouer.

€ 10,95

Code : SP-VA-117

Un jeu de dominos

Un jeu pour jeune et vieux. Utilisez votre cerveaux

pour gagner, mets les pointes identique contre les uns

les autres.

€ 3,00

Code : SP-VA-114

Page 80: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 80

Un jeu de marteau

Un jeu pour les petits.

€ 15,95

Code : SP-VA-126

Le Mikado

Un jeu pour prends le bâton, sans bouger

l’autres.

Petit : € 4,50 Code : SP-VA-118

Grand : € 9,00 Code : SP-VA-119

Une corde à sauter

Cela sert à la corde sauter.

€ 8,00

Code : SP-VA-121

Page 81: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 81

Un chemin de fer en bois

Un joujou pour les enfants. Pour se

amuser.

€ 15,00

Code : SP-VA-123

Page 82: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 82

Les Ustensiles de cuisine

Un plateau à fromages

Cela sert à présenter des fromages ou à couper des

légumes.

Grand : € 13,95 Code : KE-CH-007

Moyen : € 11,95 Code : KE-CH-006

Petit : € 9,95 Code : KE-CH-005

Un porte-bouteilles

Cela sert à présenter et à stocker vos meilleures bouteilles de

vin.

€ 11,95

Code : DE-CH-009

Une caisse à vin

Cela sert à conserver votre vin favo.

€ 14,95

Code : DE-VDV-208

Page 83: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 83

Bijlage 7

De balans

ACTIVA boekjaar 1 Boekjaar 2

VASTE ACTIVA 3.784,00 28.058,00

I. Oprichtingskosten

II. Immateriële vaste activa 0,00

III. Materiële vaste activa 3.734,00 28.008,00

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines en uitrusting 2.702,00 0,00

C. Meubilair en rollend materiaal 1.032,00 4.030,00

D. leasing en soortgelijke rechten 11.474,00

E. Overige materiële vaste activa 12.505,00

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

IV. Financiële vaste activa 50,00 50,00

A. Verbonden ondernemingen

1. Deelnemingen

2. Vorderingen

B. Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat

1. Deelnemingen

2. Vorderingen

C. Andere financiële vaste activa

1. aandelen

2. Vorderingen en borgtochten in

contanten

VLOTTENDE ACTIVA 851.175,00 853.857,00

V. Vorderingen op meer dan één jaar

A. Handelsvorderingen

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 561.961,00 605.938,00

A. Voorraden 561.961,00 605.938,00

grond- en hulpstoffen

bestellingen in uitvoering

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 286.099,00 236.657,00

A. Handelsvorderingen 126.089,00 89.352,00

B. Overige vorderingen 160.010,00 147.305,00

VIII. Geldbeleggingen

B. overige beleggingen

Page 84: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 84

IX. Liquide middelen 3.095,00 4.262,00

X. Overlopende rekeningen 20,00 7.000,00

TOTAAL DER ACTIVA 854.959,00 881.915,00

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN -129.993,00 -179.839,00

I. Kapitaal 173.947,00 173.947,00

A. Geplaatst kapitaal 173.947,00 173.947,00

IV. Reserves 39.101,00 39.101,00

A. Wettelijk reserve 12.395,00 12.395,00

C. belastingvrije reserve

D. Beschikbare reserve 26.707,00 26.707,00

V. Overgedragen winst -343.041,00 -392.887,00

VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

BELASTINGEN

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

grote herstellings en onderhoudswerken

4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN 984.952,00 1.061.754,00

VIII. Schulden op meer dan één jaar 155.000,00 160.792,00

A. Financiële schulden 155.000,00 160.792,00

kredietinstellingen 5792

overige schulden 155.000,00 155.000,00

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 829.952,00 900.555,00 A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen 2.841,00

B. Financiële schulden 276.307,00 254.058,00

1. Kredietinstellingen 276.307,00 254.058,00

overige leningen

C. Handelsschulden 455.436,00 201.590,00

1. Leveranciers 455.436,00 201.590,00 D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-

digingen en sociale lasten 93.042,00 35.970,00

1. Belastingen 66.621,00 9.249,00

2. Bezoldigingen en sociale lasten 26.421,00 26.720,00

F. Overige schulden 5.167,00 406.095,00

X. Overlopende rekeningen

407,00

TOTAAL DER PASSIVA 854.959,00 881.915,00

Page 85: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 85

De resultatenrekening

RESULTATENREKENING boekjaar 1 boekjaar 2

I. Bedrijfsopbrengsten 151.764,00 164.499,00

A. Omzet 151.764,00 164.499,00 B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking

en gereed product en in de bestellingen in

uitvoering (toename +, afname -) C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten ( - ) 156.203,00 160.475,00

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

1. Aankopen 2. Wijzigingen in de voorraad

(toename -, afname +) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en

pensioenen 145.886,00 150.242,00 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op IVA en MVA 3.941,00 3.450,00 E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen

F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten 6.376,00 6.783,00

III. Bedrijfswinst ( + ) -4.438,00 4.024,00

IV. Financiële opbrengsten 279,00 150,00 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten ( - ) 45.686,00 43.037,00

A. Kosten van schulden B. waardeverminderingen op vlottende

activa andere dan voorraden en biu en handelsvord

C. Andere financiële kosten VI. Winst uit de gewone

Page 86: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 86

bedrijfsuitoefening

vóór belasting ( + ) -49.845,00 -38.862,00

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA

E. andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) 0,00 0,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

voorzieningen voor uitz risico's en kosten andere uit kosten Minderwaarden bij de realisatie van

vaste activa IX. Winst van het boekjaar vóór

belastingen -49.845,00 -38.862,00 IX A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen

B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) A. Belastingen ( - ) B. Regularisatie van belastingen en

terugneming van voorzieningen van belastingen XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar -49.845,00 -38.862,00

Page 87: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 87

Liquiditeit

Boekjaar 1 Boekjaar 2

Liquiditeit in ruime zin 1,03 0,95

Vlottende activa Boekjaar 1 Boekjaar 2 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 561.961,00 605.938,00 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 286.099,00 236.657,00

VIII. Geldbeleggingen 0,00 0,00

IX. Liquide middelen 3.095,00 4.262,00

X. Overlopende rekeningen 20,00 7.000,00

Totaal 851.175,00 853.857,00

Vreemd vermogen op KT Boekjaar 1 Boekjaar 2

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 829.952,00 900.555,00

X. Overlopende rekeningen 0,00 407,00

Totaal 829.952,00 900.962,00 Liquiditeit in ruime zin:

- Boekjaar 1 = 1,03

- Boekjaar 2= 0,95

Het eerste boekjaar is zeer goed want

zij kunnen al hun schulden op ten

hoogste één jaar en de overlopende

rekeningen aflossen. Maar in het

tweede boekjaar kunnen zij dit niet

dus hun liquiditeit in ruime zin voor

het tweede boekjaar is minder goed.

Liquiditeit in enge zin 0,35 0,28

Boekjaar 1 Boekjaar 2

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 286.099,00 236.657,00

VIII. Geldbeleggingen 0,00 0,00

IX. Liquide middelen 3.095,00 4.262,00

X. Overlopende rekeningen 20,00 7.000,00

Totaal 289.214,00 247.919,00

Page 88: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 88

Boekjaar 1 Boekjaar 2

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 829.952,00 900.555,00

X. Overlopende rekeningen 0,00 407,00

Totaal 829.952,00 900.962,00

Liquiditeit in enge zin

- Boekjaar 1 = 0,35

- Boekjaar 2 = 0,28

Als de onderneming zijn voorraden niet verkoopt, dan hebben zij geen goede liquiditeit, maar

dit is bij veel ondernemingen zo.

Page 89: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 89

Solvabiliteit

Boekjaar1 Boekjaar2

Eigen vermogen -129.993,00 -179.839,00

Totaal vermogen 854.959,00 881.915,00

solvabiliteit -15% -20%

Solvabiliteit

- Boekjaar 1 = -15%

- Boekjaar 2 = -20%

De onderneming is zeer ongezond, normaal is een onderneming gezond als het eigen

vermogen 1/3 van het totaal vermogen bedraagt, maar hier is dit zeker niet het geval, het

eigen vermogen is negatief, dus de onderneming is in zeer slechte staat. Dit verlies komt door

de overgedragen winst. Dus dit wil zeggen dat de onderneming al zeer lang verlieslatend is.

Rendabiliteit

Boekjaar 1 Boekjaar 2

Winst van het boekjaar -49.845,00 -38.862,00

Eigen vermogen -129.993,00 -179.839,00

REV 38,34% 21,61%

Boekjaar1 Boekjaar2

Eigen vermogen -129.993,00 -179.839,00

Totaal vermogen 854.959,00 881.915,00

solvabiliteit -15% -20%

Gemiddelde verleend klantenkrediet 107.720,50 vorderingen huidig boekjaar 126.089,00 vorderingen vorig boekjaar 89.352,00 Bedrijfsopbrengsten 151.764,00 Gemiddelde klantenkrediet exclusief btw 89.025,21 Omloopsnelheid verleende

klantenkrediet 1,70 Aantal dagen verleend klantenkrediet 214,1

Boekjaar 1 Gemiddelde voorraad 583.949,50

Page 90: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 90

voorraad begin van het boekjaar 561.961,00 voorraad einde van het boekjaar 605.938,00 Bedrijfskosten 156.203,00 Omloopsnelheid 3,74 Aantal dagen voorraad 97,6

Rendabiliteit

- Boekjaar 1 = -38,34%

- Boekjaar 2 = -21,61%

De rendabiliteit van deze onderneming is zeer slecht, jaar na jaar daalt het, de onderneming is

dus zeer verlieslatend, het eigen vermogen staat negatief en i.p.v. overgedragen winst is het

overgedragen verlies. Dus deze onderneming zal zijn best moeten doen om uit dit slechte

vaarwater te komen.

Page 91: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 91

Verticale analyse van de balans

ACTIVA Boekjaar 1 Boekjaar 2

VASTE ACTIVA 0,44% 3,18%

I. Oprichtingskosten 0,00% 0,00%

II. Immateriële vaste activa 0,00% 0,00%

III. Materiële vaste activa 0,44% 3,18%

A. Terreinen en gebouwen 0,00% 0,00%

B. Installaties, machines en uitrusting 0,32% 0,00%

C. Meubilair en rollend materiaal 0,12% 0,46%

D. leasing en soortgelijke rechten 0,00% 1,30%

E. Overige materiële vaste activa 0,00% 1,42%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0,00% 0,00%

IV. Financiële vaste activa 0,01% 0,01%

A. Verbonden ondernemingen 0,00% 0,00%

1. Deelnemingen 0,00% 0,00%

2. Vorderingen 0,00% 0,00%

B. Ondernemingen waarmee een 0,00% 0,00%

deelnemingsverhouding bestaat 0,00% 0,00%

1. Deelnemingen 0,00% 0,00%

2. Vorderingen 0,00% 0,00%

C. Andere financiële vaste activa 0,00% 0,00%

1. aandelen 0,00% 0,00%

2. Vorderingen en borgtochten in 0,00% 0,00%

contanten 0,00% 0,00%

VLOTTENDE ACTIVA 99,56% 96,82%

V. Vorderingen op meer dan één jaar 0,00% 0,00%

A. Handelsvorderingen 0,00% 0,00%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 65,73% 68,71%

A. Voorraden 65,73% 68,71%

grond- en hulpstoffen 0,00% 0,00%

bestellingen in uitvoering 0,00% 0,00%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 33,46% 26,83%

A. Handelsvorderingen 14,75% 10,13%

Page 92: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 92

B. Overige vorderingen 18,72% 16,70%

VIII. Geldbeleggingen 0,00% 0,00%

B. overige beleggingen 0,00% 0,00%

IX. Liquide middelen 0,36% 0,48%

X. Overlopende rekeningen 0,00% 0,79%

TOTAAL DER ACTIVA 100,00% 100,00%

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN -15,20% -20,39%

I. Kapitaal 20,35% 19,72%

A. Geplaatst kapitaal 20,35% 19,72%

IV. Reserves 4,57% 4,43%

A. Wettelijk reserve 1,45% 1,41%

C. belastingvrije reserve 0,00% 0,00%

D. Beschikbare reserve 3,12% 3,03%

V. Overgedragen winst -40,12% -44,55%

VI. Kapitaalsubsidies 0,00% 0,00%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE 0,00% 0,00%

BELASTINGEN 0,00% 0,00%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's 0,00% 0,00%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00% 0,00%

grote herstellings en onderhoudswerken 0,00% 0,00%

4. Overige risico's en kosten 0,00% 0,00%

SCHULDEN 115,20% 120,39%

VIII. Schulden op meer dan één jaar 18,13% 18,23%

A. Financiële schulden 18,13% 18,23%

kredietinstellingen 0,00% 0,66%

overige schulden 18,13% 17,58%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 97,08% 102,11% A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen 0,00% 0,32%

B. Financiële schulden 32,32% 28,81%

1. Kredietinstellingen 32,32% 28,81%

overige leningen 0,00% 0,00%

C. Handelsschulden 53,27% 22,86%

1. Leveranciers 53,27% 22,86%

Page 93: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 93

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0,00% 0,00% E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol- 0,00% 0,00%

digingen en sociale lasten 10,88% 4,08%

1. Belastingen 7,79% 1,05%

2. Bezoldigingen en sociale lasten 3,09% 3,03%

F. Overige schulden 0,60% 46,05%

X. Overlopende rekeningen 0,00% 0,05%

TOTAAL DER PASSIVA 100,00% 100,00%

Page 94: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 94

Horizontale analyse van de balans

ACTIVA Boekjaar 1 Boekjaar 2

VASTE ACTIVA 100,00% 741,49%

I. Oprichtingskosten

II. Immateriële vaste activa

III. Materiële vaste activa 100,00% 750,08%

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines en uitrusting 100,00% 0,00%

C. Meubilair en rollend materiaal 100,00% 390,50%

D. leasing en soortgelijke rechten

E. Overige materiële vaste activa

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

IV. Financiële vaste activa 100,00% 100,00%

A. Verbonden ondernemingen

1. Deelnemingen

2. Vorderingen

B. Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat

1. Deelnemingen

2. Vorderingen

C. Andere financiële vaste activa

1. aandelen

2. Vorderingen en borgtochten in

contanten

VLOTTENDE ACTIVA 100,00% 100,32%

V. Vorderingen op meer dan één jaar

A. Handelsvorderingen

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 100,00% 107,83%

A. Voorraden 100,00% 107,83%

grond- en hulpstoffen

bestellingen in uitvoering

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 100,00% 82,72%

A. Handelsvorderingen 100,00% 70,86%

B. Overige vorderingen 100,00% 92,06%

Page 95: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 95

VIII. Geldbeleggingen

B. overige beleggingen

IX. Liquide middelen 100,00% 137,71%

X. Overlopende rekeningen 100,00% 35000,00%

TOTAAL DER ACTIVA 100,00% 103,15%

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 100,00% 138,35%

I. Kapitaal 100,00% 100,00%

A. Geplaatst kapitaal 100,00% 100,00%

IV. Reserves 100,00% 100,00%

A. Wettelijk reserve 100,00% 100,00%

C. belastingvrije reserve

D. Beschikbare reserve 100,00% 100,00%

V. Overgedragen winst 100,00% 114,53%

VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

BELASTINGEN

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

grote herstellings en onderhoudswerken

4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN 100,00% 107,80%

VIII. Schulden op meer dan één jaar 100,00% 103,74%

A. Financiële schulden 100,00% 103,74%

kredietinstellingen

overige schulden 100,00% 100,00%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 100,00% 108,51% A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen

B. Financiële schulden 100,00% 91,95%

1. Kredietinstellingen 100,00% 91,95%

overige leningen

C. Handelsschulden 100,00% 44,26%

1. Leveranciers 100,00% 44,26%

Page 96: Eindbundel GIP

Hout voor jong en oud! P a g i n a | 96

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-

digingen en sociale lasten 100,00% 38,66%

1. Belastingen 100,00% 13,88%

2. Bezoldigingen en sociale lasten 100,00% 101,13%

F. Overige schulden 100,00% 7859,40%

X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA 100,00% 103,15%