GIP 6handel

104
Sint-J Ge Lore 6Ha Men Sch Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge Handel & Toerisme eïntegreerde proef enz Claeys andel 2 ntor: H.Decock hooljaar: 2008-2009 e f

description

De GIP van Lorenz Claeys.

Transcript of GIP 6handel

Page 1: GIP 6handel

Sint-Jozefsinstituut

Geïntegreerde proef

Lorenz Claeys

6Handel 2

Mentor:

Schooljaar: 2008

Jozefsinstituut ● Zilverstraat 26 ● 8000 Brugge

Handel & Toerisme

Geïntegreerde proef

Lorenz Claeys

6Handel 2

Mentor: H.Decock

Schooljaar: 2008-2009

8000 Brugge

Geïntegreerde proef

Page 2: GIP 6handel

Sint-Jozefsinstituut

Geïntegreerde proef

Lorenz Claeys

6Handel 2

Mentor:

Schooljaar: 2008

Jozefsinstituut ● Zilverstraat 26 ● 8000 Brugge

Handel & Toerisme

Geïntegreerde proef

Lorenz Claeys

6Handel 2

Mentor: H.Decock

Schooljaar: 2008-2009

8000 Brugge

Geïntegreerde proef

Page 3: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

3

Voorwoord

In het 6de

jaar handel is de GIP een verplichte geïntegreerde proef om het diploma secundair

onderwijs te behalen.

Onze GIP draaide volledig rond onze minionderneming, Art Déco. Het doel van onze minionderne-

ming was de theorie toe te passen op een zelf opgericht bedrijf.

We hadden ook een uitwisselingsproject met Zweden, met het Fagelviksgymnasit in Tibro. We

deden er onder andere bedrijfsbezoeken, een verkoopsdag met onze minionderneming en museum-

bezoeken.

De eerste opdracht bestond uit een organogram maken met de verschillende taken van de personen

in onze minionderneming. De volgende waren de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering en

het marktonderzoek. Deze drie taken waren voor de grote start van de minionderneming.

Het hele jaar door moesten we verschillende verslagen maken van bedrijven die we bezochten. Twee

van deze bedrijven waren in Zweden. We moesten ook een verslag maken van de eerste aandeel-

houdersvergadering.

In de marketingmix bespreken we de 4 P’s van onze minionderneming.

Nadat we in de les bedrijfseconomie geleerd hadden hoe we flowcharts moesten maken, moesten

we er ook één opstellen voor onze minionderneming. De analyse van de jaarrekening was ook een

toepassing op de leerstof van de les bedrijfseconomie.

Vanaf november hadden we contact met de Zweden via e-mail en msn. In januari volgde dan onze

reis naar Zweden, en in april volgde hun tegenbezoek dan naar België.

De sollicitatiebrief was de volgende opdracht, waarna het sollicitatiegesprek volgde. De oefening

bestond er uit om te solliciteren in onze eigen minionderneming.

We moesten ook een verslag maken van onze vergadering in de minionderneming. Hierin staat

vermeld wat we allemaal hebben gedaan in die vergadering.

De verkoopfacturen boeken is weer een toepassing op de theorie die we in de loop van het jaar

geleerd hadden.

Het assortiment in het Frans kunnen vertalen was ook één van onze opdrachten. Het was de

bedoeling dat we ongeveer 10 producten konden beschrijven in het Frans.

We moesten ook een verslag maken voor een ondernemer die voor onze klas kwam spreken. Hij

kwam spreken over waarden en normen in het bedrijfsleven en beantwoorde onze vragen.

De voorlaatste opdracht was onze sollicitatiebrief in het Frans kunnen vertalen samen met onze

curriculum vitae.

De laatste opdracht van het jaar was een eindverslag maken van onze minionderneming.

Er waren ook nog 2 doorlopende opdrachten, die verspreid waren over het hele jaar, namelijk het

logboek en de bedrijfsbezoeken.

Page 4: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

4

Dankwoord

Dankwoord:

Met het maken van dit eindwerk werd mijn interesse gewekt in verband met de coaches en de

personen die mee deze minionderneming, dit leerrijk project deden slagen.

Daarom wil ik in het bijzonder volgende mensen bedanken:

- Meneer Vandorpe, de directeur, stond altijd klaar voor ons en sponserde de aandeelhou-

dersvergadering.

- Mevrouw Anseeuw, leerkracht economie, heeft me geholpen om van deze GIP een geslaagd

eindwerk te maken.

- Mijn ouders, ze hielden zich eraan mij een hart onder de riem te steken.

- Meneer Decock, onze coach, hielp het hele jaar door met de minionderneming. Hij heeft ons

gesteund en gaf steeds goede raad.

- Mevrouw Lowyk, leerkracht Frans, leerde ons vaardigheden aan om bepaalde teksten van

ons eindwerk te vertalen.

- Mevrouw Verhaegen, leerkracht Nederlands, om ons te wijzen op correct taalgebruik en de

spellingsregels.

- Meneer Vancaneyt, leerkracht informatica, bracht ons meer informatie bij over de lay-out

van het eindwerk.

- Mevrouw Demeulder, leerkracht Engels, om een ruimere kennis van de taal aan te leren,

nodig om dit eindwerk te voltooien.

- Het was een enorm verrijkende ervaring om in een team te werken. Daarom bedankt aan

alle collega’s van Art Déco om jullie inzet en steeds vernieuwende creativiteit met mij te wil-

len delen. Voor mij is er een blijvende basis gelegd naar de toekomst toe. Ik ben er vast van

overtuigd dat door de samenwerking van iedereen “Art Déco” succesvol werd.

Hartelijk dank hiervoor

Page 5: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

5

Inhoudsopgave

Voorwoord ........................................................................................................................ 3

Dankwoord ....................................................................................................................... 4

Inhoudsopgave .................................................................................................................. 5

Overzicht van de bijlagen .................................................................................................. 7

Literatuurlijst .................................................................................................................... 9

1 Organogram .......................................................................................................... 11

2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................... 12

2.1 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (Nederlandse versie) ............................................... 12

2.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (Franse versie) ......................................................... 13

3 Marktonderzoek ................................................................................................... 14

4 Briefhoofd met userform ....................................................................................... 16

5 Verslag ................................................................................................................. 17

5.1 Verslag bedrijfsbezoek SA Mobler ............................................................................................ 17

5.2 Verslag bedrijfsbezoek Tibrokök ............................................................................................... 18

5.3 Verslag eerste aandeelhoudersvergadering ............................................................................. 19

6 Marketingmix ....................................................................................................... 20

7 Flowchart .............................................................................................................. 22

8 Ratio-analyse Floralux ........................................................................................... 23

8.1 Inleiding ratio-analyse Floralux ................................................................................................. 23

8.2 Verwerking ratio-analyse Floralux ............................................................................................ 24

9 Uitwisseling Zweden ............................................................................................. 42

9.1 Tekst 2de

trimester “Sports in Sweden”.................................................................................... 42

9.2 Powerpoint “Sports in Sweden” ............................................................................................... 44

10 Sollicitatiebrief Nederlands .................................................................................. 45

10.1 Sollicitatiebrief .......................................................................................................................... 45

10.2 Curriculum vitae (afdrukversie) ................................................................................................. 46

10.3 Curriculum vitae (digitale versie) ............................................................................................. 47

11 Verslag bestuursvergadering minionderneming .................................................... 48

12 Verkoopfacturen ................................................................................................... 50

13 Boekhoudkundige verwerking facturen ................................................................. 55

Page 6: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

6

14 Assortiment (Frans) ............................................................................................... 56

15 Ondernemer voor de klas ...................................................................................... 59

16 Sollicitatiebrief Frans ............................................................................................. 61

16.1 Sollicitatiebrief .......................................................................................................................... 61

16.2 Curriculum vitae (afdrukversie) ................................................................................................. 62

17 Eindverslag minionderneming ............................................................................... 63

Logboek .......................................................................................................................... 66

Bijlagen ........................................................................................................................... 71

De bestuurders van Art Déco ......................................................................................... 104

Page 7: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

7

Overzicht van de bijlagen

Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersbrief (Nederlandse versie)

Bijlage 2: Uitnodiging aandeelhoudersbrief (Franse versie)

Bijlage 3: Briefhoofd met userform

Bijlage 4: Powerpoint “Sports in Sweden”

Bijlage 5: Curriculum vitae (afdrukversie Nederlands)

Bijlage 6: Curriculum vitae (digitale versie Nederlands)

Bijlage 7: Curriculum vitae (afdrukversie Frans)

Bijlage 8: Database

Bijlage 9: Folder kerstrozen

Bijlage 10: Folder orchideeën

Bijlage 11: Catalogus

Bijlage 12: Voorwoord

Bijlage 13: Onze mentor: motiverend en doelgericht.

Page 8: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

8

Page 9: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

9

Literatuurlijst

ANONIEM, Wikipedia. internet.

(http://www.wikipedia.org)

ANONIEM, Interglot. internet (2007).

(http://www.interglot.com)

ART DECO BRUGGE, artdecobrugge. (2008).

(http://www.artdecobrugge.be)

Page 10: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

10

Page 11: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

11

1 Organogram

Gedelegeerd bestuurder

(Naomi Degryse)

Financieel directeur

(Delphine Maréchal)

Boekhouders

(Andy Vanhee &

Jolien Ketels )

Bank

(Cynthia Bellaert)

Kas

(Lindsay Ruysschaert)

Commercieel directeur

(Hélène Verhalle)

Marketing

(Lorenz Claeys &

Anne Taelmann)

Order Entry

(Julie Smet &

Stefanie Van de Sompele)

Administratief directeur

(Ingeborg Hillewaert)

Human resources

(Pieter Boone)

Technisch directeur

(Joost Bakx)

Aankopers

(Pieter Benoot &

Sébastien Van Neste &

Laurens Vermeulen)

Magazijniers

(Leandro Schalembier &

Sigrid Vandamme)

Stafmedewerker

(Lore Strubbe)

Page 12: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

12

2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

2.1 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (Nederlandse versie)

Zie bijlage 1.

Page 13: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

13

2.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (Franse versie)

Zie bijlage 2.

Page 14: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

14

3 Marktonderzoek

Beste, naar aanleiding van het oprichten van onze minionderneming ‘Art Déco’ zouden we graag uw

persoonlijke mening ervaren. Onze producten bestaan uit decoratieproducten, met name: decora-

tieve verwerking van kaarsen, kussenslopen, beren, servetten, … Om uw mening over onze produc-

ten te horen, zouden we graag een marktonderzoek uitvoeren. We stellen groot belang aan de

behoefte van onze consument. Bij voorbaat dank!

1. Geslacht

□ Man

□ Vrouw

2. Leeftijd

□ 0 – 20 jaar

□ 20 – 30 jaar

□ 30 – 50 jaar

□ 50 – 60 jaar

□ + 60 jaar

3. Besteedt u veel aan interieurartikelen?

□ Ja

□ Nee

4. Zo ja, hoeveel stuks koopt u gemiddeld per maand?

□ Geen

□ Minder dan 5

□ 5 tot 10

□ Meer dan 10

5. Welk budget spendeert u aan decoratieproducten?

□ Geen

□ €10 - €20

□ €20 - €40

□ €40- €100

□ + €100

6. In welke soort decoratie hebt u interesse?

□ Binnenhuis decoratie

□ Buitenhuis decoratie

7. Voor welke omstandigheden zou u een decoratie artikel aankopen?

□ Verjaardagen

□ Feestdagen

□ Speciale gelegenheden

□ Voor u zelf

□ Zomaar

Page 15: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

15

8. Wanneer koopt u het meest decoratie artikelen?

□ Kerstmis

□ Pasen

□ Carnaval

□ Valentijn

□ Halloween

□ Andere feestdagen

9. Waar hebt u het meest interesse in?

□ Kaarsen

□ Kussenslopen

□ Beren

□ Planten

□ Tafelversiering

□ Seizoensgebonden artikelen

10. Bent u seizoensgebonden in uw aankopen?

□ Ja

□ Nee

11. Hecht u veel belang aan decoratie?

□ Ja

□ Nee

Page 16: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

16

4 Briefhoofd met userform

Zie bijlage 3

Page 17: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

17

5 Verslag

5.1 Verslag bedrijfsbezoek SA Mobler

Op 12 januari 2009 bezochten we SA Möbler. SA Möbler is een bedrijf in Zweden en ligt op ongeveer

vijf kilometer van het Fagelviksgymnasiet te Tibro. Rondom het bedrijf staan er geen huizen of

andere fabrieken. SA Möbler is een familiebedrijf die zich sinds 1896 specialiseerde in het maken van

kantoor meubelen. SA Möbler stelt vandaag 85 mensen te werk.

Rondleiding

Bij het binnenkomen kregen we wat uitleg over het bedrijf. Daarna werden we in 3 groepjes verdeeld

voor een rondleiding in het bedrijf. Wat onmiddellijk opviel bij het binnen stappen van de productie-

hal waren de vele dure machines. Om deze machines correct te bedienen kreeg elke werknemer een

goede opleiding en bij iedere machine kreeg een leerling de kans om er eens mee te werken. Een

leerling mocht bijvoorbeeld werken met een machine die cirkels uit houden platen zaagde. In het

magazijn stonden er twee productiebanden waar ze tafels aan het maken waren en een plaats om

uitschuifbare tafelpoten te vervaardigen.

Algemene uitleg

SA Möbler is een zeer vernieuwend bedrijf. Hun infrastructuur behoort tot het laatste nieuwe op de

markt en dit is merkbaar te voelen in de omzet van dit bedrijf. In 20 jaar stijgt de omzet zo maar even

van 6 miljoen Zweedse kroon tot 106 miljoen Zweedse kroon. Zwart en wit zijn zeer geliefde kleuren

in Zweden. Hierdoor zie je dus bijna alleen maar wit en zwart op de werkvloer. SA Möbler wil

kwaliteitsmeubels en op de markt brengen die gezien mogen worden. Daarom doen ze regelmatig

beroep op verschillende architecten. Die architecten komen zeer goed van pas, want het aanbod aan

verschillende kleuren en grondstoffen die gecombineerd kunnen worden is zeer breed. MDF is de

meest gebruikte houtsoort. Wanneer je een bestelling plaats bij SA Möbler, moet je 3 a 4 weken

wachten op je product.

Internationale contacten

Op de administratieve dienst werken maar een handvol mensen onder andere een Chinese bediende

om het nauw contact met China te onderhouden. In de grote toonzaal stonden prachtige meubelen.

Bij het buiten gaan kreeg iedereen een flessen opener cadeau met de website van SA Möbler op.

Page 18: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

18

5.2 Verslag bedrijfsbezoek Tibrokök

Op 14 januari 2009 bezochten we Tibrokök. Het is een Zweeds bedrijf, op ongeveer vijftien minuten

wandelen van het Fagelviksgymnasiet te Tibro. De vestiging is gelegen in een klein industriegebied.

Tibrokök werd opgericht in 1946 en ontwerpt en realiseert prachtige keukens. Het bedrijf heeft 65

werknemers in dienst, 45 arbeiders en 20 bedienden.

Rondleiding

Toen we aankwamen werden we in 2 groepen verdeeld. Als laatste groep nam één van de bedienden

ons mee naar de achterkant van het bedrijf waar de productie start. Voor de afgewerkte keuken

klaar is doorloopt hij eerst 3 fasen. De fabricageafdeling, waar al het grove werk gedaan wordt, de

verfruimte is fase twee en dan heb je als laatste nog de afwerking. Ze creëren een ruim assortiment

keukens met verschillende design van klassiek tot modern.

Algemene uitleg

Bovendien investeerde dit bedrijf in heel wat indrukwekkende machines zoals de verfmachine of de

watervernevelaar,die zorgt voor een goede vochtbalans in de omgeving. Na deze interessante

rondleiding kregen we nog wat extra informatie via een powerpoint. Er worden per jaar 1400

keukens geproduceerd en daarvan zijn er 70 procent voor al reeds bestaande huizen en slechts 30

procent voor nieuwbouw. Het laatste jaar kent de onderneming wel een forse daling van de

verkopen mede door de economische crisis. Als je een keuken koopt bij Tibrokök betaal je om en bij

de 25 000 euro en is er een wachttijd van 6 a 8 weken want alles wordt op bestelling gemaakt.

Deskundige medewerkers bieden een gespecialiseerd advies en persoonlijke afhandeling, zodat het

geheel aan elektrische toestellen past binnen de keuken.

Page 19: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

19

5.3 Verslag eerste aandeelhoudersvergadering

Op donderdag 16 oktober was het omstreeks 19u één en al drukte rond het Sint-Jozefsinstituut,

Zilverstraat 26 te Brugge. De studenten van het zesde jaar handel maakten zich klaar om de mensen

te ontvangen op hun aandeelhoudersvergadering. Uiteindelijk zat de ontvangstplaats om 19u30

afgelaten vol. Als eerste kwam de heer Vandorpe aan het woord, directeur van de school, die wat

uitleg gaf over de verloop van de avond. Daarna volgde een toespraak door de heer De Nolf,

gedelegeerd bestuurder van Roularta Media Group. Aan de hand van een stappenplan nam hij het

reilen en zeilen van een onderneming onder de loep, met als voornaamste doel te slagen. Hij

benadrukte daarbij enorm het menselijke aspect. Uit een aangepaste functie voor iedereen binnen

de onderneming, vloeit een boeiende samenwerking en meer kans op succes. Er werd door de

studenten een duidelijke voorstelling gegeven over de twee ondernemingen, namelijk Art Déco en

Easy Cook, waarvan de heer De Nolf peter is. Art Déco staat voor interieur-en decoratieartikelen,

Voor deze onderneming kwamen Algemeen directeur Hélène Verhalle en Technisch directeur

Sebastien Vanneste hun team, met ondersteuning van een powerpoint voorstellen. Gerty Beirens,

Algemeen directeur en Guido Jr Heerman van Easy Cook, gaven op dezelfde manier een voorstelling

van hun medewerkers, maar voegden daarbij nog een parodie. Easy Cook voor handige keukenacces-

soires. Alles gaat te koop aangeboden worden in de school (bv tijdens het oudercontact) of op

markten (bv rond de kerstperiode). De directeur bedankte de aandeelhouders voor hun medewer-

king, vertrouwen en talrijke opkomst. Beide ondernemingen werden succes toegewenst. Daarna

volgde nog een receptie waarbij Art Déco en Easy Cook hun producten te koop aanboden.

Page 20: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

20

6 Marketingmix

Product:

Januari 2008, toen mevrouw Demeyer nog onze coach was, hebben we lang nagedacht over de

richting die we uit gingen gaan. Na wat wikken en wegen stond onze beslissing vast. Onze mini-

onderneming wordt Art Déco met als productkeuze decoratie artikelen. Tot aan het einde van het 5de

jaar bleef het wat oppervlakkig. Het kwam allemaal wat in een stroomversnelling toen we in het 6de

jaar aankwamen. Onze nieuwe leercoach is meneer Decock en één van de eerste vragen die hij ons

stelde was: “Wat verstaan jullie eigenlijk onder het begrip decoratie artikelen?” Opnieuw lang

nagedacht over wat we gingen verkopen. Dan kwam alles in zijn definitieve vorm te liggen. We

hebben besloten binnenhuisdecoratie te verkopen. Ons assortiment bestaat momenteel uit kaarsen,

kaarsen met creatieve aanvulling van het Art Déco team, kaders, lantaarns, kussenslopen, beertjes,

kaarsendovers… . Ons assortiment aan kaarsen is zeer uitgebreid. We hebben kaarsen in allerlei

vormen en maten: drijfkaarsen, kunstkaarsen, cilindervormige kaarsen, theelampjes enz. We

verkopen ook seizoensgebonden artikelen. Met Halloween hebben we kaarsen verkocht in de vorm

van een pompoen. Het is de bedoeling om dit in de toekomst nog te doen. Nu kerstmis eraan komt

gaan we kerststerren verkopen en misschien ook nog kerstbollen. In de toekomst gaan we de

thema’s Valentijn, carnaval, Pasen, Moederdag en Vaderdag ook nog uitwerken.

Plaats:

Voorlopig hebben we nog geen specifieke verkoopplaats. Daar komt binnenkort verandering in want

de directeur heeft ons zijn zegen gegeven om inlichtingen te gebruiken als verkoopplaats en tweede

opslagplaats. Buiten deze vaste verkoopplaats die we binnenkort in gebruik kunnen nemen verkopen

we ook nog op het oudercontact. Op zaterdag 24 januari staan we op de markt van Brugge en in het

tweede semester staan we ook nog eens in het shopping center van Kuurne. Daarnaast verkopen we

ook nog persoonlijk aan familie, vrienden en mensen die iets willen kopen van ons. We zijn van plan

om het hier niet bij te laten maar daarover moet nog eerst eens nagedacht worden. Consumenten

kunnen ons altijd bereiken via het Sint-Jozefsinstituut te Brugge of via de webstie

www.artdécobrugge.be.

De prijs:

De prijs van onze producten hebben we bepaald door te kijken naar de aankoopprijs per product en

hoeveel winst we er op zouden willen maken. Voor de eerste keer dat we gingen verkopen, op de

aandeelhoudersvergadering, hebben we onze producten proberen te verkopen aan een prijs die

dubbel zo groot was als de aankoopprijs. Tijdens onze eerste verkoopavond hebben we dan ook goed

geluisterd naar wat de klanten vonden van de prijzen van onze producten. Waar het echt teveel was,

hebben we de prijzen iets meer naar beneden afgesteld, maar we hebben er wel voor gezorgd dat

we er nog steeds een respectabele winst op konden maken. Het waren vooral de dure kaarsen waar

de prijzen naar beneden afgesteld moesten worden.

Page 21: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

21

Promotie:

Voor het promoten van Art Déco hebben we eerst onze affiches in de school rondgehangen en op

verschillende plaatsen erbuiten, zoals in de Bocadillo. We maken niet alleen promotie via affiches,

maar ook via onze website, waar iedereen de verschillende producten kan bekijken. De leerlingen

moeten zelf rondgaan met een catalogus waaruit vrienden, familie en andere consumenten kunnen

kiezen. Door onze kerstrozen in het inlichtingenlokaal te plaatsen, prikkelen we de leerlingen om dit

door te zeggen aan hun ouders. Zelf probeerden we om wat leuke ideeën uit te werken. Zoals de

stickeractie, waarbij we stickers konden kleven op de achterkant van verschillende auto’s. Ofwel het

visitekaartje, een soort kaartje met al onze contactgegevens erop om bij bedrijven te leggen. Zo

krijgen de mensen de kans om het visitekaartje mee te nemen. Nu is er een mogelijkheid om meer te

verkopen door gratis chocolademelk en Glühwein te schenken op het oudercontact.Weprobeerden

om reclame te brengen op de televisieschermen van de electrozaak Tuyttens, maar dit was onmoge-

lijk. Misschien kunnen we onze producten plaatsen in enkele uitstalramen van het Crowne Plaza om

meer mensen te bereiken? We hebben ook gekeken of het mogelijk was via mailing om onze klanten

en de aandeelhouders op de hoogte te houden van onze promoties en de nieuwe producten in ons

assortiment.

Page 22: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

22

7 Flowchart

Magazijn

controleert of

de bestelling

aanwezig is

Het formulier wordt

verstuurd naar order

entry die op zijn buurt

een bestelbon maakt

Bestelbon naar

boekhouding

Boekhouding verwerkt

de bestelbon

Factuur gaat naar de

klant

Bestelbon naar

magazijn

Verkoopdienst verkoopt

kussensloop en stelt een

formulier op

Ja nee

De aankoopdienst

besteld nieuwe goederen

Het wordt besteld

Goederen worden

geleverd aan de klant

Page 23: GIP 6handel

Lorenz Claeys

8 Ratio-analyse Floralux

8.1 Inleiding ratio-analyse

Voor onze ratio-analyse hebben wij gebruik gemaakt van de jaarrekening van Floralux.

Floralux is gespecialiseerd in decoratiemateriaal en planten. Het bedrijf is één van de grotere

marktspelers op het gebied van decoratiemateriaal in België.

Onze keuze was vrijwel direct op deze ondernemi

len verkopen, een eventuele levera

van ons.

GIP

analyse Floralux

analyse Floralux

analyse hebben wij gebruik gemaakt van de jaarrekening van Floralux.

decoratiemateriaal en planten. Het bedrijf is één van de grotere

marktspelers op het gebied van decoratiemateriaal in België.

Onze keuze was vrijwel direct op deze onderneming gevallen omdat ze prachtige decoratie materi

verkopen, een eventuele leverancier waren voor ons en omdat hun producten aansluiten bij die

2008-2009

23

analyse hebben wij gebruik gemaakt van de jaarrekening van Floralux.

decoratiemateriaal en planten. Het bedrijf is één van de grotere

ng gevallen omdat ze prachtige decoratie materia-

voor ons en omdat hun producten aansluiten bij die

Page 24: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

24

8.2 Verwerking ratio-analyse Floralux

Balans

ACTIVA Boekjaar 1 Boekjaar 2

2005 2006

VASTE ACTIVA 3.411.793,00 3.579.845,00

I. Oprichtingskosten

II. Immateriële vaste activa

III. Materiële vaste activa 1.499.940,00 1.543.031,00

A. Terreinen en gebouwen 1.041.309,00 986.281,00

B. Installaties, machines en uitrusting 152.731,00 157.876,00

C. Meubilair en rollend materiaal 305.900,00 398.874,00

D. leasing en soortgelijke rechten

E. Overige materiële vaste activa

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

IV. Financiële vaste activa 1.911.853,00 2.036.814,00

A. Verbonden ondernemingen 1.911.853,00 2.036.814,00

1. Deelnemingen 33,00 33,00

2. Vorderingen 1.911.820,00 2.036.781,00

B. Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat

1. Deelnemingen

2. Vorderingen

C. Andere financiële vaste activa

1. aandelen

2. Vorderingen en borgtochten in

contanten

VLOTTENDE ACTIVA 5.710.946,00 5.682.954,00

V. Vorderingen op meer dan één jaar

A. Handelsvorderingen

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

A. Voorraden

grond- en hulpstoffen

bestellingen in uitvoering 2.999.660,00 2.611.315,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.650.146,00 1.166.539,00

A. Handelsvorderingen 185.114,00 1.132.406,00

B. Overige vorderingen 1.465.032,00 34.132,00

VIII. Geldbeleggingen 802.689,00

B. overige beleggingen

IX. Liquide middelen 1.015.856,00 1.030.216,00

X. Overlopende rekeningen 45.285,00 72.195,00

TOTAAL DER ACTIVA 9.122.739,00 9.262.799,00

Page 25: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

25

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 2.947.697,00 2.873.942,00

I. Kapitaal 1.611.000,00 1.611.000,00

A. Geplaatst kapitaal 1.611.000,00 1.611.000,00

IV. Reserves 1.236.456,00 1.236.456,00

A. Wettelijk reserve 161.100,00 161.100,00

C. belastingvrije reserve 87,00 87,00

D. Beschikbare reserve 1.075.269,00 1.075.269,00

V. Overgedragen winst 100.242,00 26.486,00

VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

BELASTINGEN

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

grote herstellings en onderhoudswerken

4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN 6.175.042,00 6.388.857,00

VIII. Schulden op meer dan één jaar 1.064.033,00 1.030.727,00

A. Financiële schulden

kredietinstellingen

overige schulden 1.064.033,00 1.030.727,00

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 5.038.513,00 5.259.488,00

A. schulden op th jaar die binnen het jaar

vervallen

B. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen

overige leningen

C. Handelsschulden 1.337.555,00 1.629.379,00

1. Leveranciers 1.337.555,00 1.629.379,00

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellin-

gen 6.471,00

E. Schulden met betrekking tot belastingen,

bezol- 125.055,00 307.013,00

digingen en sociale lasten

1. Belastingen 7.000,00 150.713,00

2. Bezoldigingen en sociale lasten 118.055,00 156.300,00

F. Overige schulden 3.575.903,00 3.316.625,00

X. Overlopende rekeningen 72.495,00 98.642,00

TOTAAL DER PASSIVA 9.122.739,00 9.262.799,00

Page 26: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

26

Resultatenrekening

RESULTATENREKENING boekjaar 1 boekjaar 2

I. Bedrijfsopbrengsten 44.344.370,00 49.471.420,00

A. Omzet 44.266.903,00 49.416.874

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking

en gereed product en in de bestellingen in

uitvoering (toename +, afname -)

C. Geproduceerde vaste activa

D. Andere bedrijfsopbrengsten 77.467,00 54.545,00

II. Bedrijfskosten ( - ) 43.636.134,00 47.431.192,00

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 33.377.397,00 36.940.233,00

1. Aankopen 33.203.037,00 36.551.888,00

2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) 174.360,00 388.345,00

B. Diensten en diverse goederen 8.571.605,00 8.663.881,00

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.372.004,00 1.507.675,00

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op 213.004,00 194.499,00

oprichtingskosten, op IVA en MVA

E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

G. Andere bedrijfskosten 102.123,00 124.903,00

III. Bedrijfswinst ( + ) 708.236,00 2.040.227,00

IV. Financiële opbrengsten 95.483,00 135.991,00

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

B. Opbrengsten uit vlottende activa 93.346,00 134.034,00

C. Andere financiële opbrengsten 2.137,00 1.957,00

V. Financiële kosten ( - ) 131.153,00 296.888,00

A. Kosten van schulden 73.412,00 214.576,00

B. waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord

C. Andere financiële kosten 57.741,00 82.312,00

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening 672.566,00 1.879.330,00

vóór belasting ( + ) VII. Uitzonderlijke opbrengsten 250,00 30.300,00

Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA

E. andere uitzonderlijke opbrengsten

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) 3.934,00 19.849,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

voorzieningen voor uitz risico's en kosten

andere uit kosten

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 3.934,00 19.849,00 668.882,00 1.889.781,00

Page 27: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

27

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

IX A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen

B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) 265.212,00 703.536,00

A. Belastingen ( - ) 265.212,00 703.536,00

B. Regularisatie van belastingen en terugneming

van voorzieningen van belastingen

XI. Winst van het boekjaar ( + ) 403.670,00 1.186.245,00

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar 403.670,00 1.186.245,00

Page 28: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

28

Liquiditeit

Liquiditeit in ruime zin 3,37 4,59

Boekjaar 1 Boekjaar 2

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 2.999.660,00 2.611.315,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.650.146,00 1.166.539,00

VIII. Geldbeleggingen 0,00 802.689,00

IX. Liquide middelen 1.015.856,00 1.030.216,00

X. Overlopende rekeningen 45.285,00 72.195,00

Totaal 5.710.947,00 5.682.954,00

Boekjaar 1 Boekjaar 2

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 1.650.146,00 1.166.539,00

X. Overlopende rekeningen 45.285,00 72.195,00

Totaal 1.695.431,00 1.238.734,00

Liquiditeit in enge zin 1,60 2,48

Boekjaar 1 Boekjaar 2

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.650.146,00 1.166.539,00

VIII. Geldbeleggingen 0,00 802.689,00

X. Overlopende rekeningen 45.285,00 72.195,00

IX. Liquide middelen 1.015.856,00 1.030.216,00

Totaal 2.711.287,00 3.071.639,00

Boekjaar 1 Boekjaar 2

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 1.650.146,00 1.166.539,00

X. Overlopende rekeningen 45.285,00 72.195,00

Totaal 1.695.431,00 1.238.734,00

Dit is een gezond bedrijf want het kan zijn schulden op korte termijn voor zowel de liquiditeit in

ruime zin als in enge zin voor beide boekjaren betalen. Voor het boekjaar twee verstevigen ze wel

hun positie. De liquiditeit is zowel in de ruime als in de enge zin groter dan 1.

Page 29: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

29

Solvabiliteit

Boekjaar1 Boekjaar2

Eigen vermogen 2.947.697,00 2.873.942,00

Totaal vermogen 9.122.739,00 9.262.799,00

solvabiliteit 0,32 0,31

Voor deze ratio is floralux op het randje af geen gezond bedrijf want voor beide boekjaren

beschikt floralux net niet over 1/3de

eigen vermogen.

Page 30: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

30

Ebit

Boekjaar1

Ebit 708.236,00

De bedrijfswinst van dit bedrijf bedroeg € 708.236,00 euro voor het eerste boekjaar.

Page 31: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

31

Rendabiliteit

Boekjaar 1 Boekjaar 2

Winst van het boekjaar 403.670,00 1.186.245,00

Eigen vermogen 2.947.697,00 2.873.942,00

ROE 13,69% 41,28%

De rendabiliteit van het tweede boekjaar stijgt enorm in vergelijking met het eerste boekjaar.

Als je voor €100 investeert krijg je na het eerste boekjaar €13,69 en voor het tweede boekjaar

€41,28. Een enorme stijging dus.

Page 32: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

32

Verticale analyse balans

ACTIVA Boekjaar 1 Boekjaar 2

2005 2006

VASTE ACTIVA 37,40% 38,65%

I. Oprichtingskosten 0,00% 0,00%

II. Immateriële vaste activa 0,00% 0,00%

III. Materiële vaste activa 16,44% 16,66%

A. Terreinen en gebouwen 11,41% 10,65%

B. Installaties, machines en uitrusting 1,67% 1,70%

C. Meubilair en rollend materiaal 3,35% 4,31%

D. leasing en soortgelijke rechten 0,00% 0,00%

E. Overige materiële vaste activa 0,00% 0,00%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0,00% 0,00%

IV. Financiële vaste activa 20,96% 21,99%

A. Verbonden ondernemingen 20,96% 21,99%

1. Deelnemingen 0,00% 0,00%

2. Vorderingen 20,96% 21,99%

B. Ondernemingen waarmee een 0,00% 0,00%

deelnemingsverhouding bestaat 0,00% 0,00%

1. Deelnemingen 0,00% 0,00%

2. Vorderingen 0,00% 0,00%

C. Andere financiële vaste activa 0,00% 0,00%

1. aandelen 0,00% 0,00%

2. Vorderingen en borgtochten in 0,00% 0,00%

contanten 0,00% 0,00%

VLOTTENDE ACTIVA 62,60% 61,35%

V. Vorderingen op meer dan één jaar 0,00% 0,00%

A. Handelsvorderingen 0,00% 0,00%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00% 0,00%

A. Voorraden 0,00% 0,00%

grond- en hulpstoffen 0,00% 0,00%

bestellingen in uitvoering 32,88% 28,19%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 18,09% 12,59%

Page 33: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

33

A. Handelsvorderingen 2,03% 12,23%

B. Overige vorderingen 16,06% 0,37%

VIII. Geldbeleggingen 0,00% 8,67%

B. overige beleggingen 0,00% 0,00%

IX. Liquide middelen 11,14% 11,12%

X. Overlopende rekeningen 0,50% 0,78%

TOTAAL DER ACTIVA 100% 100%

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 32,31% 31,03%

I. Kapitaal 17,66% 17,39%

A. Geplaatst kapitaal 17,66% 17,39%

IV. Reserves 13,55% 13,35%

A. Wettelijk reserve 1,77% 1,74%

C. belastingvrije reserve 0,00% 0,00%

D. Beschikbare reserve 11,79% 11,61%

V. Overgedragen winst 1,10% 0,29%

VI. Kapitaalsubsidies 0,00% 0,00%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE 0,00% 0,00%

BELASTINGEN 0,00% 0,00%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's 0,00% 0,00%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00% 0,00%

grote herstellings en onderhoudswerken 0,00% 0,00%

4. Overige risico's en kosten 0,00% 0,00%

SCHULDEN 67,69% 68,97%

VIII. Schulden op meer dan één jaar 11,66% 11,13%

A. Financiële schulden 0,00% 0,00%

kredietinstellingen 0,00% 0,00%

overige schulden 11,66% 11,13%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 55,23% 56,78%

A. schulden op th jaar die binnen het jaar

vervallen 0,00% 0,00%

B. Financiële schulden 0,00% 0,00%

1. Kredietinstellingen 0,00% 0,00%

Page 34: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

34

overige leningen 0,00% 0,00%

C. Handelsschulden 14,66% 17,59%

1. Leveranciers 14,66% 17,59%

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0,00% 0,07%

E. Schulden met betrekking tot belastingen,

bezol- 1,37% 3,31%

digingen en sociale lasten 0,00% 0,00%

1. Belastingen 0,08% 1,63%

2. Bezoldigingen en sociale lasten 1,29% 1,69%

F. Overige schulden 39,20% 35,81%

X. Overlopende rekeningen 0,79% 1,06%

TOTAAL DER PASSIVA 100% 100%

Bij de verticale analyse balans worden alle takken van de balans in de passief zijde vergeleken met

het totaal van de passieve kant en alles uit de actief zijde wordt vergeleken met het totaal van de

actief zijde. Hierbij wordt alles uitgedrukt in procent.

Page 35: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

35

Verticale analyse resultatenrekening

RESULTATENREKENING boekjaar 1 boekjaar 2 2005 2006

I. Bedrijfsopbrengsten 100,17% 100,11%

A. Omzet 100,00% 100,00%

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking 0,00% 0,00%

en gereed product en in de bestellingen in 0,00% 0,00%

uitvoering (toename +, afname -) 0,00% 0,00%

C. Geproduceerde vaste activa 0,00% 0,00%

D. Andere bedrijfsopbrengsten 0,17% 0,11%

II. Bedrijfskosten ( - ) 98,58% 95,98%

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 75,40% 74,75%

1. Aankopen 75,01% 73,97%

2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) 0,39% 0,79%

B. Diensten en diverse goederen 19,36% 17,53%

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3,10% 3,05%

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op 0,48% 0,39%

oprichtingskosten, op IVA en MVA 0,00% 0,00%

E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- vorderingen 0,00% 0,00%

F. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00% 0,00%

G. Andere bedrijfskosten 0,23% 0,25%

III. Bedrijfswinst ( + ) 1,60% 4,13%

IV. Financiële opbrengsten 0,22% 0,28%

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 0,00% 0,00%

B. Opbrengsten uit vlottende activa 0,21% 0,27%

C. Andere financiële opbrengsten 0,00% 0,00%

V. Financiële kosten ( - ) 0,30% 0,60%

A. Kosten van schulden 0,17% 0,43%

B. waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord 0,00% 0,00%

C. Andere financiële kosten 0,13% 0,17%

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening 1,52% 3,80%

vóór belasting ( + ) 0,00% 0,00%

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00% 0,06% Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA 0,00% 0,00%

E. andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00% 0,00%

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) 0,01% 0,04%

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 0,00% 0,00%

voorzieningen voor uitz risico's en kosten 0,00% 0,00%

andere uit kosten 0,00% 0,00%

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,01% 0,04%

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen 1,51% 3,82%

IX A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 0,00% 0,00%

B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen 0,00% 0,00%

Page 36: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

36

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) 0,60% 1,42%

A. Belastingen ( - ) 0,60% 1,42%

B. Regularisatie van belastingen en terugneming 0,00% 0,00%

van voorzieningen van belastingen 0,00% 0,00%

XI. Winst van het boekjaar ( + ) 0,91% 2,40%

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar 0,91% 2,40%

Bij de verticale analyse resultatenrekening wordt alles vergeleken met de omzet van dat boekjaar.

Hierbij wordt alles uitgedrukt in procent.

Page 37: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

37

Horizontale analyse balans

ACTIVA Boekjaar 1 Boekjaar 2

2005 2006

VASTE ACTIVA 100% 104,93%

I. Oprichtingskosten 100% 0,00%

II. Immateriële vaste activa 100% 0,00%

III. Materiële vaste activa 100% 102,87%

A. Terreinen en gebouwen 100% 94,72%

B. Installaties, machines en uitrusting 100% 103,37%

C. Meubilair en rollend materiaal 100% 130,39%

D. leasing en soortgelijke rechten 100% 0,00%

E. Overige materiële vaste activa 100% 0,00%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen 100% 0,00%

IV. Financiële vaste activa 100% 106,54%

A. Verbonden ondernemingen 100% 106,54%

1. Deelnemingen 100% 100,00%

2. Vorderingen 100% 106,54%

B. Ondernemingen waarmee een 100% 0,00%

deelnemingsverhouding bestaat 100% 0,00%

1. Deelnemingen 100% 0,00%

2. Vorderingen 100% 0,00%

C. Andere financiële vaste activa 100% 0,00%

1. aandelen 100% 0,00%

2. Vorderingen en borgtochten in 100% 0,00%

contanten 100% 0,00%

VLOTTENDE ACTIVA 100% 99,51%

V. Vorderingen op meer dan één jaar 100% 0,00%

A. Handelsvorderingen 100% 0,00%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 100% 0,00%

A. Voorraden 100% 0,00%

grond- en hulpstoffen 100% 0,00%

bestellingen in uitvoering 100% 87,05%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 100% 70,69%

Page 38: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

38

A. Handelsvorderingen 100% 611,73%

B. Overige vorderingen 100% 2,33%

VIII. Geldbeleggingen 100% 0,00%

B. overige beleggingen 100% 0,00%

IX. Liquide middelen 100% 101,41%

X. Overlopende rekeningen 100% 159,42%

TOTAAL DER ACTIVA 100% 101,54%

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 100,00% -2,50%

I. Kapitaal 100,00% 0,00%

A. Geplaatst kapitaal 100,00% 0,00%

IV. Reserves 100,00% 0,00%

A. Wettelijk reserve 100,00% 0,00%

C. belastingvrije reserve 100,00% 0,00%

D. Beschikbare reserve 100,00% 0,00%

V. Overgedragen winst 100,00% -73,58%

VI. Kapitaalsubsidies 100,00% 0,00%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE 100,00% 0,00%

BELASTINGEN 100,00% 0,00%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's 100,00% 0,00%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen 100,00% 0,00%

grote herstellings en onderhoudswerken 100,00% 0,00%

4. Overige risico's en kosten 100,00% 0,00%

SCHULDEN 100,00% 3,46%

VIII. Schulden op meer dan één jaar 100,00% -3,13%

A. Financiële schulden 100,00% 0,00%

kredietinstellingen 100,00% 0,00%

overige schulden 100,00% -3,13%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 100,00% 4,39%

A. schulden op th jaar die binnen het jaar

vervallen 100,00% 0,00%

B. Financiële schulden 100,00% 0,00%

Page 39: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

39

1. Kredietinstellingen 100,00% 0,00%

overige leningen 100,00% 0,00%

C. Handelsschulden 100,00% 21,82%

1. Leveranciers 100,00% 21,82%

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 100,00% 0,00%

E. Schulden met betrekking tot belastingen,

bezol- 100,00% 145,50%

digingen en sociale lasten 100,00% 0,00%

1. Belastingen 100,00% 2053,04%

2. Bezoldigingen en sociale lasten 100,00% 32,40%

F. Overige schulden 100,00% -7,25%

X. Overlopende rekeningen 100,00% 36,07%

TOTAAL DER PASSIVA 100,00% 1,54%

Bij de horizontale analyse balans worden alle takken van de balans vergeleken met het vorige

boekjaar. Hierbij wordt alles uitgedrukt in procent.

Page 40: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

40

Horizontale analyse resultatenrekening

RESULTATENREKENING boekjaar 1 boekjaar 2 2005 2006

I. Bedrijfsopbrengsten 100,00% 111,56%

A. Omzet 100,00% 111,63%

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking 100,00% 0,00%

en gereed product en in de bestellingen in 100,00% 0,00%

uitvoering (toename +, afname -) 100,00% 0,00%

C. Geproduceerde vaste activa 100,00% 0,00%

D. Andere bedrijfsopbrengsten 100,00% 70,41%

II. Bedrijfskosten ( - ) 100,00% 108,70%

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 100,00% 110,67%

1. Aankopen 100,00% 110,09%

2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) 100,00% 222,73%

B. Diensten en diverse goederen 100,00% 101,08%

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 100,00% 109,89%

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op 100,00% 91,31%

oprichtingskosten, op IVA en MVA 100,00% 0,00% E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- vorderingen

100,00% 0,00% F. Voorzieningen voor risico's en kosten 100,00% 0,00%

G. Andere bedrijfskosten 100,00% 122,31%

III. Bedrijfswinst ( + ) 100,00% 288,07%

IV. Financiële opbrengsten 100,00% 142,42%

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 100,00% 0,00%

B. Opbrengsten uit vlottende activa 100,00% 143,59%

C. Andere financiële opbrengsten 100,00% 91,58%

V. Financiële kosten ( - ) 100,00% 226,37%

A. Kosten van schulden 100,00% 292,29% B. waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord 100,00% 0,00%

C. Andere financiële kosten 100,00% 142,55%

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening 100,00% 279,43%

vóór belasting ( + ) 100,00% 0,00%

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 100,00% 12120,00% Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA 100,00% 0,00%

E. andere uitzonderlijke opbrengsten 100,00% 0,00%

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) 100,00% 504,55%

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 100,00% 0,00%

voorzieningen voor uitz risico's en kosten 100,00% 0,00%

andere uit kosten 100,00% 0,00%

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 100,00% 504,55%

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen 100,00% 282,53%

IX A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 100,00% 0,00%

B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen 100,00% 0,00%

Page 41: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

41

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) 100,00% 265,27%

A. Belastingen ( - ) 100,00% 265,27%

B. Regularisatie van belastingen en terugneming 100,00% 0,00%

van voorzieningen van belastingen 100,00% 0,00%

XI. Winst van het boekjaar ( + ) 100,00% 293,87%

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar 100,00% 293,87%

Bij de horizontale analyse resultatenrekening worden alle takken vergeleken met het vorige

boekjaar. Hierbij wordt alles uitgedrukt in procent.

Page 42: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

42

9 Uitwisseling Zweden

9.1 Tekst 2de trimester “Sports in Sweden”

HOCKEY

1) History

European immigrants brought around 1800 a lot of various versions of ice hockey to North-America.

Shinney also called shinty and shinny is the most close ion related sport to ice hockey. Old paintings

show us Shinney is an early form of hockey with no standard rules, being played in Nova Scotia.

Shinney wasn’t so aggressive as what we call ice hockey today.

In 1875 the first organized indoor game was played at Montreal’s Victoria Skating Rink between

several McGill University students. These student codified severe ice hockey rules. In 1877 the first

two ice hockey teams were born, the Mc Gill University Hockey Club and the Montreal Victorias.

The first ice hockey game in Europe was played in 1885 between Oxford and Cambridge

In 1920 the first championship had been founded in Antwerp between different countries. Canada

was the winner.

2) Ice hockey

The playground is called a hockey rink. Like you see on the picture the hockey rink is separated into 3

fields the front, the centre and the back. They play with a puck but hockey is also a ball sport

Different from other ball sports it’s allowed for the player to go behind the goal.

There are 5 players at the course and one player in the goal. The 6 players are divided in 4 groups

two wingers, one in the centre, 2 defencemen and one goalie.

Hockey is a very dangerous sport: in 1989 the goalie Clint Malarchuk had his throat cut open by

someone’s ice scate. So it’s necessary to wear heavy clothes with good protection. In hockey they

also need a puck, ice scates and a long stick.

The game is separated in three parts of 20 minuts. Between every part there is a break from 15

minuts. In ice hockey there are a few specified terms like faceoff, offsides, icing and powerplay.

3) Ice hockey in Sweden

The Swedish Ice Hockey Association (SIHA) or Svenska Ishockeyförbundet is the same as the

Koninklijke Belgische Voebalbond( KBVB) for football in Belgium. SIHA became a member in 1920 of

the International Ice Hockey Federation. There are 21 leagues lead by SIHA. The highest league is the

Elitserien. There are 12 teams who participate in this championship. The second highest league is the

Hockey Alsvenskan. There are teams who participate in this championship.

Page 43: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

43

4) Popular teams

In Sweden there are a few very good and popular Ice Hockey teams. The most popular teams are

HV71, Färstads BK and Frolünda HC. The winner of 2008 is HV71, it’s a team situated around Tibro in

Jönköping. The skating arena of HV71 is called Kinnarps Arena and has a capacity of 7038 people.

They were also the champions in 2006 an 2004. HV71 is the best growing team of Sweden. The team

was founded in May 24 1971.

5) Swedish national hockey team

The Swedish men’s national ice hockey team, or Tre Kronor (Three Crowns in English and also the

symbol from sweden) is one of the best ice hockey teams in the world. The Tre Kronor is third in the

world ranking and is lead by the SIHA. Together with Canada, Russia, the USA, Finland, Slovakia and

the Czech Republic they form the “big seven”. These 7 teams are the 7best ice hockey teams in the

world. In 2006 it was a perfect year for Sweden. They won gold at the Winter Olympics. Tre kronor

won with 3-2 against Finland. They also won the Men’s World Ice Hockey Championships. In the final

they won the final against the Czech Republic. With these victories they became the first hockey

team ever which won both games. When they go to a championship they always win a medal.

Page 44: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

44

9.2 Powerpoint “Sports in Sweden”

Zie bijlage 4.

Page 45: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

45

10 Sollicitatiebrief Nederlands

10.1 Sollicitatiebrief

Lorenz Claeys Beernem, 15 januari 2009

Bloemendalestraat 33

8730 Beernem

Art Déco

Zilverstraat 27

8000 Brugge

Sollicitatie marketing medewerker

Geachte heer Decock,

In de laatste editie van ’t Zilverblad las ik een artikel over de minionderneming Art Déco en de beschikbare

stageplaatsen voor de marketing. De diverse aspecten van de economie en het bedrijfsleven spreken mij

enorm aan.

Momenteel volg ik de richting Handel in het zesde jaar aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Voor mijn

eindwerk heb ik gekozen om stage te lopen als magazijnier en medewerker binnen de marketing.

In het eerste trimester van dit schooljaar liep ik reeds stage bij de minionderneming Art Déco. De functie

magazijnier lag me heel goed. Daardoor heb ik een ruime kennis van de verschillende producten. Door deze

extra troef en mijn vlotte aanpassing op de werkvloer ben ik er van overtuigd dat ik de geschikte persoon ben

om stage te lopen binnen de marketing van uw minionderneming.

Verdere persoonlijke gegevens en informatie vindt u in het bijgevoegde curriculum vitae.

Hopelijk krijg ik de kans om mij persoonlijk voor te stellen.

Met vriendelijke groet

Lorenz Claeys

Voor verdere informatie zie bijlage.

Page 46: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

46

10.2 Curriculum vitae (afdrukversie)

Zie bijlage 5.

Page 47: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

47

10.3 Curriculum vitae (digitale versie)

Zie bijlage 6.

Page 48: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

48

11 Verslag bestuursvergadering minionderneming

Verslag vergadering Plaats: Sint-Jozefsinstituut, Brugge

Datum: 18/11/08

Tijd: 8.20 – 10.00

Afwezigen: Laurens Vermeulen

Agendapunten:

� stock tellen

� bestelling kaarsen

� nieuwe goederen aankopen en informeren

� commerciële dienst

� catalogus

� aandelen

� website

� beschadigde goederen

� boekhouding

� GIP, zweden

Gerealiseerde agendapunten:

Stock tellen: De stock werd geteld door de magazijniers. De database werd aangepast en verbeterin-

gen aangebracht waar nodig. Joost Bakx hield een oogje in het zeil zodat alles goed verliep.

Bestelling kaarsen: De bestelling kaarsen is nog steeds niet geleverd, maar mag vanaf donderdag 20

november opgehaald worden bij Candle Boetiek. Sebastien Vanneste zal zich hiervoor engageren.

Nieuwe goederen aankopen en informeren: Er moeten dringend nieuwe producten aangekocht

worden en een verruiming komen van het assortiment. Hier is ook werk van gemaakt. We hebben

een nieuwe leverancier gevonden in Wetteren: “Vanremoortel”. Hier zullen Sebastien Vanneste en

Naomi Degryse zaterdag morgen naar toe gaan en nieuwe artikelen aankopen.

Rond 9.30u kwam het bericht dat er telefonisch kerstrozen besteld zijn bij Franco B.

Commerciële dienst: Er zijn plannen uitgewerkt om reclame te maken. Pieter Benoot heeft een

standplaats geregeld op de markt van Brugge op 24/01/09.

Catalogus: Enkel de bestelnummers moeten nog toegevoegd worden door de magazijniers.

Aandelen: Strookjes moeten ten laatste op 25 november ingediend worden bij Anne Taelmann.

Page 49: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

49

Website: Er is een voorstel om een tweede webmaster aan te duiden naast Laurens Vermeulen. Heel

wat aanpassingen zijn nodig aan de website, die tot op vandaag nog niet gedaan zijn. Dit komt later

nog aan bod.

Beschadigde goederen: Lore zal de beschadigde goederen terug brengen naar VDV.

Boekhouding: Delphine Marechal en Jolien Ketels hebben de boekhouding helemaal in orde

gebracht. De boekhouding zal vrijdag doorgestuurd worden naar Vlajo.

GIP, Zweden: Alle mensen die niets te doen hadden, hebben aan hun eindwerk of de powerpoint

gewerkt over Zweden.

Page 50: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

50

12 Verkoopfacturen

Page 51: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

51

Page 52: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

52

Page 53: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

53

Page 54: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

54

Page 55: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

55

13 Boekhoudkundige verwerking facturen

Page 56: GIP 6handel

Lorenz Claeys

14 Assortiment (Frans)

GIP

Assortiment (Frans)

Le bébé dans un oeuf.C'est une bougie faite à la main. C’est une bougie

oviforme avec un bébé dedans. La bougie est disponible

dans 2 tailles différentes. 8 cm de hauteur, 6 cm de

largeur et 15 cm de hauteur, 10 cm de largeur. Le prix

pour le petit est de 8,95 euros et le prix

de 17,95 euros. Les bougies sont disponibles dans toutes

les couleurs.

La bougie qui flotte dans un verre de martiniC'est un très joli article. C’est un grand verre de martini

d'environ 35 cm. Dans le verre se trouve une bougie qui

flotte. Cet article est disponible pour le prix exceptionnel

de 19,95 euros.

La femme enceinte Cette femme enceinte est une bougie

C’est aussi un article très joli. Ici les rondeurs féminines

sont accentuées clairement. Dans le ventre de la femme,

on a sculpté un bébé qui se trouve dans la position dans

laquelle le bébé est porté dans le ventre de mère. Cette

femme enceinte est disponible en chaque couleur pour

29,70 euros.

La bougie obliqueC'est une jolie bougie qui a beaucoup de style. Elle est

seulement disponible en bleu foncé. La bougie est coulée

en forme de feuille. Il y a trois endroits où on peut

allumer la bougie. C'est un très joli article pour le prix de

5.70 euros seulement.

2008-2009

56

Le bébé dans un oeuf. C'est une bougie faite à la main. C’est une bougie

oviforme avec un bébé dedans. La bougie est disponible

dans 2 tailles différentes. 8 cm de hauteur, 6 cm de

largeur et 15 cm de hauteur, 10 cm de largeur. Le prix

pour le petit est de 8,95 euros et le prix pour le grand est

de 17,95 euros. Les bougies sont disponibles dans toutes

La bougie qui flotte dans un verre de martini C'est un très joli article. C’est un grand verre de martini

d'environ 35 cm. Dans le verre se trouve une bougie qui

flotte. Cet article est disponible pour le prix exceptionnel

La femme enceinte Cette femme enceinte est une bougie faite à la main.

C’est aussi un article très joli. Ici les rondeurs féminines

sont accentuées clairement. Dans le ventre de la femme,

on a sculpté un bébé qui se trouve dans la position dans

laquelle le bébé est porté dans le ventre de mère. Cette

ceinte est disponible en chaque couleur pour

La bougie oblique C'est une jolie bougie qui a beaucoup de style. Elle est

seulement disponible en bleu foncé. La bougie est coulée

en forme de feuille. Il y a trois endroits où on peut

allumer la bougie. C'est un très joli article pour le prix de

Page 57: GIP 6handel

Lorenz Claeys

GIP

Bocal de verre avec la bougie beige Ici vous voyez encore une fois un très joli article. La

bougie beige fait 15 cm de hauteur et 7 cm de largeur. La

bougie se trouve dans un bocal cubique plein avec une

couche de paille. Le bocal et la bougie sont seule

disponibles en une couleur. Le prix pour ce produit est de

19,95 euros.

Trois verres avec un chauffeCe produit est composé de trois petits verres sur un verre

noir transparent. Les verres sont imprimés avec un motif

de fleur. Dans les verres se trouve un chauffe

trois verres avec les lumières sont disponibles pour

seulement 7,50 euros.

Extincteur de bougiesCet extincteur de bougies est un article qui a beaucoup

de classe et de goût, avec lequel vous ferez une bonne

impression lors de votre visite. C’est un long manche

avec une campanule en fer qui éteint la bougie. Pour

compléter le tout il y a au bout de manche un diamant.

Cet article coûte seulement 6,80 euros.

La bougie de feuille en plusieurs couleursCette bougie a été faite à la main et est unique en son

genre. La bougie a la forme d'une feuille et a été arrosée

avec différentes couleurs de chandelle. Elle fait 12 cm de

hauteur et 2,5 cm de largeur. Le prix de cette bougie est

de 14.95 euros.

La bougie boule rouge, la mixtureC'est à nouveau une bougie très jolie. Les boules ont un

diamètre de 8 cm. Les boules sont disponibles dans

toutes les couleurs. Dans les boules, il y a des cubes de

chandelle de blocs qui ont été coupés en morceaux. Tu

peux combiner différents cubes colorés dans une boule.

Le prix par bougie est de 10,50 euros.

2008-2009

57

Bocal de verre avec la bougie beige Ici vous voyez encore une fois un très joli article. La

bougie beige fait 15 cm de hauteur et 7 cm de largeur. La

bougie se trouve dans un bocal cubique plein avec une

couche de paille. Le bocal et la bougie sont seulement

disponibles en une couleur. Le prix pour ce produit est de

Trois verres avec un chauffe-théière Ce produit est composé de trois petits verres sur un verre

noir transparent. Les verres sont imprimés avec un motif

verres se trouve un chauffe-théière. Les

trois verres avec les lumières sont disponibles pour

Extincteur de bougies Cet extincteur de bougies est un article qui a beaucoup

de classe et de goût, avec lequel vous ferez une bonne

impression lors de votre visite. C’est un long manche

avec une campanule en fer qui éteint la bougie. Pour

manche un diamant.

Cet article coûte seulement 6,80 euros.

La bougie de feuille en plusieurs couleurs bougie a été faite à la main et est unique en son

genre. La bougie a la forme d'une feuille et a été arrosée

avec différentes couleurs de chandelle. Elle fait 12 cm de

hauteur et 2,5 cm de largeur. Le prix de cette bougie est

bougie boule rouge, la mixture C'est à nouveau une bougie très jolie. Les boules ont un

diamètre de 8 cm. Les boules sont disponibles dans

toutes les couleurs. Dans les boules, il y a des cubes de

chandelle de blocs qui ont été coupés en morceaux. Tu

combiner différents cubes colorés dans une boule.

Le prix par bougie est de 10,50 euros.

Page 58: GIP 6handel

Lorenz Claeys

GIP

Trois verres avec un chauffeIci vous avez trois verres cubiques. Les verres sont

transparents et dans chaque verre il y a un chauffe

théière . Dans chaque verre se trouve du sable mais dans

chaque verre le sable a une couleur différente. Les

couleurs du sable sont brun clair, brun foncé et blanc. Les

trois verres ensemble coûtent 8 euros.

La grande lanterne + la bougie verteLa lanterne avec la bougie verte est un des plus grands

produits de notre assortiment. La lanterne a été faite

avec du bois peint en blanc et a un toit en fer. Dans la

lanterne il y a un support avec des cailloux blanc

bougie verte. La bougie est uniquement disponible en

vert. Le prix pour cet article magnifique est de 43,50

euros.

L’ours rouge/bleu

Gâter votre enfant, amour, partenaire, etc. avec cet ours

magnifique. Cet ours doux est brun et est disponible avec

un chandail rouge et bleu. Le prix pour cet ours soyeux

est de 19,95 euros.

2008-2009

58

Trois verres avec un chauffe-théière Ici vous avez trois verres cubiques. Les verres sont

transparents et dans chaque verre il y a un chauffe-

verre se trouve du sable mais dans

chaque verre le sable a une couleur différente. Les

couleurs du sable sont brun clair, brun foncé et blanc. Les

trois verres ensemble coûtent 8 euros.

La grande lanterne + la bougie verte erte est un des plus grands

produits de notre assortiment. La lanterne a été faite

avec du bois peint en blanc et a un toit en fer. Dans la

cailloux blancs et une

bougie verte. La bougie est uniquement disponible en

. Le prix pour cet article magnifique est de 43,50

L’ours rouge/bleu

Gâter votre enfant, amour, partenaire, etc. avec cet ours

magnifique. Cet ours doux est brun et est disponible avec

un chandail rouge et bleu. Le prix pour cet ours soyeux

Page 59: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

59

15 Ondernemer voor de klas

Ondernemer voor de klas: Vyncke

Op 23 maart kwam de heer Dirk Vyncke naar Brugge om ons (6Ha2) zijn visie op het ondernemersle-

ven uit de doeken te doen. Hij is geboren en getogen in Harelbeke. Het is een familiebedrijf sinds

1912 en wordt nu geleid door zijn 2 zonen. Vyncke Energietechniek is een middelgrote onderneming

dat zich specialiseert in het leveren van geschikte oplossingen voor ieder energieprobleem.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is voor dit bedrijf een topprioriteit. Omdat ze duurzaam ondernemen zo

belangrijk vinden, halen ze energie uit GFT (groenten, fruit en tuinafval). Het afval dat wij produceren

zetten zij om in energie. Dhr. Vyncke is er van overtuigd dat we allemaal samen iets moeten

ondernemen tegen de opwarming van de aarde.

Concurrentie

Volgens Dhr. Vyncke is het een zeer harde sector met enorm veel concurrentie afkomstig uit China.

Dit heeft alles te maken met het feit dat het nu eenmaal een open economie is. In China zijn de

omstandigheden voor een werkgever veel beter: goedkopere grondstoffen, goedkopere werkkrach-

ten en minder strenge wetgeving. Hierdoor kunnen ze het eindproduct veel goedkoper op de markt

brengen. Het westen kan dankzij hun know how China nog altijd een stapje voor blijven. Noodzakelijk

is wel om de concurrentie goed in het oog te houden zodat je kan blijven mee concurreren tegen de

nieuwste productiemethodes. Vyncke Energietechniek heeft hier in geen geval een probleem mee

omdat ze bij de top van de sector horen.

Economische crisis

Dat deze onderneming ook lijdt onder de economische crisis kan Dhr. Vyncke niet ontkennen. Ze

hebben minder omzet maar hij zegt dat je het niet allemaal zwart mag bekijken. Hij ziet het als een

kans om te bewijzen dat de onderneming sterk is.

Keuze om ondernemer te worden

Dhr. Vyncke is tevreden met die weg die hij bewandeld heeft in zijn carrière. Hij is geboeid door alles

wat het ondernemersleven met zich mee brengt. In eerste instantie zijn de studies die je gevolgd

hebt zeer belangrijk maar ook kennis over geld, welvaart, wetenschap en een goede dosis gezond

verstand zijn essentieel om een succesvolle ondernemer te worden.

Als ondernemer weet je maar al te goed dat het ondernemersleven hard is. Wanneer het even slecht

gaat besef je achteraf dat het allemaal wel nog mee viel. Wanneer het goed gaat mag je niet

overmoedig worden. Je moet met andere woorden leren om te relativeren.

Je kan pas gelukkig zijn als je jezelf overtroffen hebt. Ook als je iets gratis en voor niets doet voor

iemand voel je je volgens hem gelukkig.

Page 60: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

60

Belangrijke punten om het als ondernemer waar te maken

Dhr. Vyncke gebruikte hiervoor de Chinese woorden “Sheng Yi”. Het betekent “leven idee”. Volgens

hem is het zeer belangrijk om een goed idee te hebben en actief rond je te kijken. Je moet actie

ondernemen en ervoor zorgen dat je de concurrentie een stap voor blijft. Het is belangrijk om jezelf

de hele tijd in vraag te stellen waar het beter kan.

Internationale contacten

Vyncke Energietechniek is uitgegroeid tot een bedrijf dat ver over de grenzen reikt. Ze hebben o.a.

vestigingen in China, Brazilië, Tsjechië,… . China heeft een snel groeiende economie. Daarom leert

Dhr. Vyncke nu ook chinees om beter te kunnen communiceren met deze vestiging.

Rol van vlaanderen in de wereldeconomie

Dhr. Vyncke gaf als voorbeeld de stoommachine om aan te tonen dan Vlaanderen zeker nog een

grote rol kan spelen op het vlak van de wereldeconomie. Om dit waar te maken is het wel noodzake-

lijk om genoeg nieuwe dingen uit te vinden.

Boodschap

Volgens Dhr. Vyncke heeft iedereen het in zich om ondernemer te worden. Je moet je sterke kanten

verder ontplooien en aan je mindere kanten moet je werken. Het is ook zeer belangrijk om gemoti-

veerd te zijn.

Dhr Vyncke kon ons 3 tips geven.

Ten eerst moet je jezelf kennen, je sterke en mindere kanten. Ten tweede moet je van je hobby

proberen je werk te maken en tenslotte moet je rondom je kijken. Je moet jezelf voortdurend in

vraag stellen of je goed bezig bent of waar je kan verbeteren.

Het is ook zeer belangrijk om een ruime interesse te hebben in alles wat met de wereld te maken

heeft. Je moet voldoende kennis bezitten over de maatschappij. Ook moet je er voortdurend aan

werken om je talen bij te schaven.

Als ondernemer moet je vermijden dat je plots in een zwart gat terecht komt. Dit kan je vermijden

door stap voor stap te gaan. Wanneer je een foute stap gezet hebt, kan je nog altijd terug en de

schade herstellen. Dit is niet mogelijk wanneer je een te grote stap gezet hebt, dan zijn de gevolgen

niet meer te overzien. Het is belangrijk om fouten te maken want daaruit leer je, maar je mag geen

fouten maken met catastrofale gevolgen. Ook is het belangrijk om te luisteren naar de klanten. Als je

dit niet doet, gaat je bedrijf failliet.

Dhr Vyncke moedigde ons aan om onze droom waar te maken, maar met de raad dat we goed

moeten nadenken voor we een beslissing maken. Dan kan er niet veel fout lopen.

“Je bent pas gelukkig als je jezelf kan overtreffen of iets gratis en belangeloos kan doen voor

iemand.” Dit waren de woorden waarmee Dhr. Vyncke afsloot.

Page 61: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

61

16 Sollicitatiebrief Frans

16.1 Sollicitatiebrief

Lorenz Claeys le 04 mai 2009 Bloemendalestraat 33 8730 Beernem Art Déco Zilverstraat 27 8000 Brugge Postulation employé marketing Monsieur Decock, Dans la dernière édition de ‘t Zilverblad je lisais un article de la mini-entreprise Art Déco et les offres de stage au marketing. Les aspects variés de l’économie et la vie économique me captivent énormé-ment. En ce moment je fais la sixième année d’études économique, au Sint-Jozefsinstituut à Bruges. Comme épreuve integrée j’ai opté pour faire stage comme magasinier ou employé en marketing. Pendant le premier trimestre de l’année scolaire j’ai déjà fait du stage à la mini-entreprise Art Déco. La fonction de magasinier m’allait bien. Ainsi j’ai développé une grande connaissance des produits variés. Je suis convaincu que cet atout combiné avec ma flexibilité sur le manché de travail me rendent la personne apte pour faire du stage auprès de votre entreprise. Vous pouvez trouver d’autres données personnelles et d’information dans le curriculum vitae inclus. J’espère que je reçois la chance de m’introduire personnellement. Mes meilleures salutations. Lorenz Claeys

Page 62: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

62

16.2 Curriculum vitae (afdrukversie)

Zie bijlage 7.

Page 63: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

63

17 Eindverslag minionderneming

In het laatste jaar technisch secundair onderwijs kregen wij, de leerlingen van het 6de

handel, de

opdracht om een minionderneming op te richten. Onze coach, meneer Decock, heeft ons met raad

en daad bijgestaan gedurende de negen maanden waarin dit project liep.

De eerste maand werd er voortdurend nagedacht over de naam van onze minionderneming, de

productkeuze, de doelgroep, het logo, hoe alles presenteren. We stonden er als team nadat iedereen

zijn functie gekregen had. Het enthousiasme om “Art Déco” te doen slagen was het beginpunt van

een goede samenwerking. Ik nam de functie magazijnier aan, samen met twee andere personen.

Ongeveer drie weken voor de start van de aandeelhoudersvergadering, die doorging op donderdag

16 oktober 2008, waren de afspraken rond. De tijd vloog voorbij. Het was dus noodzakelijk om

efficiënt te functioneren met het hele team, zodat onze producten op die vergadering een correcte

presentatie kregen. De aankopers hadden hun job goed gedaan. In de eerste week van oktober

kwamen er veel producten aan. Toen kon het werk voor ons als magazijniers beginnen. Onze taak

bestond er in om de goederen voorzichtig uit de verpakkingen te halen en te stockeren in het

magazijn per soort of onderwerp, bijvoorbeeld alle kaarsen samen, de kandelaars op een rek, de

bloemen op een ander rek. Bij eventuele schade aan de geleverde producten, werd contact opgeno-

men met de leverancier voor een oplossing. Na zorgvuldige plaatsing van de goederen in het

magazijn, moesten we alle goederen tellen en in een database bestand uittypen. Aan de hand van de

database werd ook de catalogus door de marketing samengesteld. Een heel belangrijk detail daarbij

is dat de database ieder moment up-to-date was. In één bestand had je alle informatie over het

magazijn, welke producten nog aanwezig waren, de kleur van deze producten, de hoeveelheid en de

prijs. Enkele dagen voor een verkoopsmoment staken wij als magazijniers de producten netjes in

dozen om alles vlot mee te kunnen nemen. De breekbare goederen werden vooraf ingepakt in

papier. Na een aankoop of verkoop moesten we terug alle producten stockeren in het magazijn, alle

goederen opnieuw tellen en de database aanpassen.

Het eerste trimester was verlopen en we mochten een nieuwe functie kiezen. Na een sollicitatiege-

sprek met de vakleerkracht Nederlands en onze coach werd beslist wie welke functie kreeg. Ik had

gesolliciteerd voor de functie marketing en deze functie hebben ze mij ook toegewezen. Samen met

Anne Taelman bestond onze taak er in om de promotie en de catalogus van Art Déco te onderhou-

den. In het begin van het tweede trimester hebben we beslist dat zij de catalogus zou onderhouden

en ik de promotie van Art Déco. Bij een speciale actie, bijvoorbeeld: verkoop van rozen en orchi-

deeën, had ik de taak om een prachtige folder te maken. Telkens wanneer er een verkoopsmoment

was, moest ik er voor zorgen dat er flyers waren om de mensen aan te spreken. Ook met Pasen had

ik de taak om iets origineels te verzinnen. Na Pasen was het iets kalmer en heb ik een promotiefilm-

pje bedacht. In dit filmpje werd een kamer in 60 seconden heringericht met producten die te koop

waren bij Art Déco. De marketing moest er ook voor zorgen dat er een concreet plan was hoe we de

stand zouden opbouwen en versieren bij een verkoopsmoment.

Page 64: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

64

Deze twee functies gaven me enorm veel voldoening door hun veelzijdig karakter. Samenwerken aan

een project biedt nieuwe kansen naar de toekomst toe, een bewustere keuze op studievlak, een

grensverleggende kijk op het huidige ondernemersleven. Het is een kwestie van organiseren,

combineren, communiceren in een groep. Het gaat vooral rond een juist beeld krijgen, de sfeer op te

snuiven van de economie in zijn totaliteit. Met Art Déco heb ik ondervonden dat het belangrijk is om

als team naar het zelfde streefdoel te kijken. Iedereen is binnen het project even waardevol.

Kwaliteitsvolle producten aanbieden doet de onderneming positief groeien, maar toont daarnaast

ook respect naar de consument toe. Art Déco was een heel boeiende uitdaging voor mij. Ik ben zeer

dankbaar dat ik de kans kreeg om een schakel te zijn binnen dit project.

Page 65: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

65

Page 66: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

66

Logboek

Datum Uur Activiteit Bijlage

02/09/08 8.20-

10.00

Minionderneming : eerste kennismaking en

kijken voor de productkeuze.

05/09/08 13.55-

14.45

Motivatie schrijven.

09/09/08 8.20-

10.00

Uitleg voor de minionderneming door Vlajo.

09/09/08 13.55-

14.45

Bespreking over de uitleg over Vlajo, definitie-

ve beslissingen, de product keuze.

12/09/08 9.10-

10.00

Eventuele leveranciers zoeken voor de mini-

onderneming , de taakverdeling toe kennen,

de productkeuze.

16/09/08 8.20-

10.00

Vergadering minionderneming en het

organogram staat vast. Een afspraak regelen

bij Vandervenet.

16/09/08 13.55-

14.45

Vergadering minionderneming.

19/09/08 9.10-

10.00

Regeling treffen in verband met Vandervenet.

23/09/08 8.20-

12.00

Bezoek brengen bij Vandervenet.

23/09/08 13.55-

14.45

Beslissen welke producten we gaan aankopen.

24/09/08 11.35-

12.15

Uitladen producten en naar het magazijn

brengen.

26/09/08 9.10-

10.00

Mnr. Decock legt uit wat we nu met de

producten in het magazijn moeten doen.

26/09/08 18.00-

20.30

Opstellen aandeelhoudersbrief. Zie bijlage 1

28/09/08 14.00-

14.45

Opstellen van het organogram.

30/09/08 8.20-

10.00

Vergadering, producten uit pakken en foto’s

trekken.

30/09/08 13.55-

14.45

Producten controleren en stockeren en nieuwe

foto’s trekken.

3/10/08 9.10-

10.00

Vergadering in verband met de aandeelhou-

ders vergadering en producten controleren en

stockeren.

6/10/08 8.20-

9.10

Marktonderzoek samen met Anne Taelman

schrijven.

7/10/08 8.20-

10.00

Vergadering in verband met de aandeelhou-

dersvergadering en database aanleggen van de

goederen.

7/10/08 13.55-

14.45

Database maken van de goederen in het

magazijn.

10/10/08 9.10-

10.00

Vergadering plus afwerken database en al

beginnen inpakken.

14/10/08 8.20-

10.00

Vergadering in verband met de aandeelhou-

dersvergadering en inpakken.

Page 67: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

67

14/10/08 13.55-

16.40

Inpakken van de goederen voor de aandeel-

houdersvergadering.

16/10/08 13.05-

15.40

Alles klaar zetten voor de aandeelhoudersver-

gadering.

16/10/08 18.30-

23.00

Aandeelhoudersvergadering.

17/10/08 9.10-

10.00

Bespreking aandeelhoudersvergadering.

17/10/08 17.00-

19.00

Werken aan de userform. Bijlage 3

20/10/08 10.15-

11.55

Werken aan de ratio-analyse Floralux.

21/10/08 8.20-

10.00

Vergadering, kijken hoe het nu verder moet en

tellen van het magazijn.

21/10/08 13.55-

14.45

Tellen van het magazijn en aanvullen met

enkele nieuwe producten.

24/10/08 9.10-

10.00

Alles in gereedheid brengen voor de ouder-

avond.

24/10/08 15.50-

18.30

Alles opstellen voor de ouderavond en

verkopen.

01/11/08 14.00-

15.30

Schrijven van het aandeelhoudersverslag voor

Nederlands.

04/11/08 8.20-

10.00

Bespreking ouderavond en tellen van de

producten.

04/11/08 13.55-

14.45

Database bijwerken. Bijlage 8

07/11/08 9.10-

10.00

Vergadering over de verdere acties en

database bijwerken.

10/11/08 14.45-

18.00

Powerpoint van Engels over de mini-

onderneming samen met Pieter Boone maken.

11/11/08 13.30-

15.00

Aandeelhoudersbrief vertalen naar het Frans. Bijlage 2

12/11/08 14.00-

14.45

Afwerken Franse aandeelhoudersbrief.

14/11/08 9.10-

10.00

Vergadering en besprekingen.

18/11/08 8.20-

10.00

Notities nemen in verband met het verslag

voor Nederlands.

18/11/08 8.20-

10.00

Vergadering en beslissingen nemen in verband

met de ouderavond na de kerstexamens,

kijken wat er moet aangekocht worden ->

kerstrozen.

18/11/08 13.55-

14.45

Werken aan de GIP.

19/11/08 13.30-

14.30

Werken aan de marketing mix.

21/11/08 9.10-

10.00

Werken aan de GIP

21/11/08 18.00-

20.00

Powerpoint Engels.

22/11/08 14.00- Powerpoint Engels afwerken.

Page 68: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

68

16.00

23/11/08 13.30-

14.30

Afwerken van de marketing mix.

23/11/08 14.30-

15.30

Maken van de flowchart.

23/11/08 16.00-

17.30

Werken aan de ratio-analyse.

25/11/08 8.20-

10.00

De geleverde producten van Dreamflower

verpakken en naar Sebastien zijn auto

gebracht.

25/11/08 13.55-

14.45

Vergadering, de kerstrozen zijn geleverd.

Ordenen, controleren en tellen van de

kerstrozen.

25/11/08 18.30-

20.00

Leren powerpoint Engels.

26/11/08 14.00-

15.30

Afwerken van de ratio-analyse.

28/11/08 9.10-

10.00

Vergadering en de kerstrozen tellen.

02/12/08 8.20-

10.00

Kerstrozen tellen plus vergadering.

02/12/08 13.55-

14.45

Werken aan GIP.

14/02/08 17.00-

18.30

Verkoop oudercontact.

06/01/09 8.20-

10.00

Vergadering plus de stok tellen in het magazijn.

06/01/09 13.55-

14.45

Ordenen van het magazijn.

12/01/09 10.00-

12.00

Bedrijfsbezoek SA Möbler.

14/01/09 10.00-

12.00

Bedrijfsbezoek Tibrokök.

14/01/09 13.00-

16.00

Verslagen schrijven, verkoopsmoment

voorbereiden en vergadering.

15/01/09 10.00-

13.00

Verkoopsmoment.

18/01/09 13.30-

15.30

Informatica: sollicitatiebrief en cv maken. Bijlage 6

20/01/09 08.20-

10.00

Vergadering plus uitleg over functie wissel en

stock tellen.

20/01/09 13.55-

14.45

Magazijn helemaal in orde doen.

21/01/09 13.30-

17.00

Cv schrijven, sollicitatiebrief schrijven en

aandeelhoudersbrief verbeteren.

Bijlage 5

23/01/09 9.10-

10.00

Nieuwe aankopen ordenen en in database

steken.

27/01/09 8.20-

10.00

Vergadering en stock tellen en stock stockeren.

27/01/09 13.55-

14.45

Database bijwerken.

Page 69: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

69

28/01/09 14.00-

16.00

Verslagen van de bedrijfsbezoeken in Zweden

maken.

30/01/09 09.10-

10.00

Alles in orde maken in het magazijn voor de

opvolgers.

06/02/09 09.10-

10.00

Vergadering plus folder maken voor de

verkoop van de rozen.

Bijlage 9

07/02/09 08.30-

17.00

Verkoop Kuurne.

08/02/09 12.00-

14.00

Factuur maken: GIP opdracht informatica.

08/02/09 8.20-

10.00

Vergadering plus promotiestunt bedenken.

11/02/09 13.00-

19.00

Powerpoint Engels. Bijlage 4

17/02/09 8.20-

10.00

Folder orchideeën. Bijlage 10

24/02/09 13.00-

16.00

Schrijven sollicitatiebrief Frans.

24/02/09 17.00-

19.00

Schrijven cv Frans. Bijlage 7

25/02/09 13.00-

18.00

Assortiment Frans schrijven.

03/03/09 8.20-

10.00

Werken aan logboek en verder nadenken over

promotiestunt.

10/03/09 8.20-

10.00

Vergadering.

10/03/09 13.55-

14.45

Balans opmaken na de verkoop van de

orchideeën.

13/03/09 09.10-

10.00

Programma Zweden + Vergadering.

17/03/09 8.20-

10.00

Vergadering Raad Van Bestuur.

17/03/09 13.55-

14.45

Vergadering orchideeën.

20/03/09 09.10-

10.00

Voorbereiden verkoop markt, 21 maart.

21/03/09 9.30-

11.00

Verkoop op de markt van Brugge.

24/03/09 08.20-

10.00

Werken aan de catalogus. Bijlage 11

27/03/09 09.10-

10.00

Vergadering.

27/03/09 08.20

10.00

Werken aan de GIP Nederlands.

27/03/09 17.00-

21.00

Werken aan de GIP Nederlands.

31/03/09 08.20-

10.00

Vergadering in verband met de orchideeën.

03/04/09 09.10-

10.00

Werken aan de folder.

Page 70: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

70

21/04/09 08.20-

10.00

Balans opmaken van de orchideeën, hoeveel er

verkocht is en werken aan de catalogus.

24/04/09 09.10-

10.00

Vergadering.

28/04/09

08.20-

10.00

Vergadering.

28/04/09 13.55-

14.45

Werken aan het logboek.

08/05/09 09.10-

10.00

Vergadering in verband met de uitverkoop.

12/05/09 08.20-

10.00

Werken aan de folder.

12/05/09 13.55-

14.45

Werken aan het voorwoord. Bijlage 12

15/05/09 09.10-

10.00

Werken aan de folder.

19/05/09 08.20-

10.00

Werken aan het logboek en het voorwoord.

Afwerken.

19/05/09 13.55-

14.45

Werken aan de folder.

20/05/09 18.00-

20.00

Werken aan het eindwerk.

21/05/09 15.00-

21.00

Werken aan het eindwerk.

22/05/09 08.30-

20.00

Werken aan het eindwerk.

23/05/09 10.30-

20.00

Werken aan het eindwerk.

Page 71: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

71

Bijlagen

bijlage 1

Zilverstraat 26

BE-8000 Brugge

Tel. 050/81 56 39

Art.Dé[email protected]

www.artdéco.be

Aandeelhoudersvergadering

Geachte aandeelhouder,

Wij, leerlingen van het zesde jaar handel uit het Sint-Jozefinstituut te Brugge, hebben een mini-

onderneming opgericht. Deze minionderneming is gespecialiseerd in decoratie en werd gedoopt

onder de naam Art Déco.

Op 16 oktober 2008 hebben de leerlingen van Art Déco de eer en het genoegen u uit te nodigen op

hun aandeelhoudersvergadering. Op deze vergadering zullen wij onze minionderneming voorstellen

en kunt u uitgebreid kennis maken met onze producten.

De aangelegenheid vindt plaats in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge om 19u30 in de kapel.

De avond zal als volgt verlopen:

-19u30 aanvang van de gelegenheid

-Voorwoordje van de Directeur de heer Vandorpe

-Voorstelling Vlajo

-Voorstelling van Easy Cook door 6handel 1

-Voorstelling van Art Déco door 6handel 2

-Woordje van de peters

-Bedanking

-Receptie

Gelieve ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen of u al dan niet kan komen zodat wij alle

praktische zaken in orde kunnen brengen. Dit kan via mail op het adres:

Art.Dé[email protected] of door het onderstaande strookje op te sturen met de post naar: Art

Déco - Zilverstraat 26 - 8000 Brugge.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot dan.

Het Art Déco team

Page 72: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

72

Naam + voornaam:……………………………………………………………………………………………………………………...

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

0 Zal aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering met ………. personen.

0 Zal niet aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering.

Page 73: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

73

Bijlage 2

Zilverstraat 26

BE-8000 Brugge

Tel. 050/81 56 39

Art.Dé[email protected]

www.artdéco.be

l'assemblée des actionnaires

Cher actionnaire,

En tant qu'élèves de sixième année de commerce de l'institut Sint-Jozef (Saint-Joseph) de Bruges,

nous avons créé une mini-entreprise. Cette mini-entreprise est spécialisée dans la décoration. On l'a

baptisé du nom de "Art Déco".

Le 16 octobre 2008, les élèves d'Art déco ont l'honneur et le plaisir de vous inviter à leur assemblée

des actionnaires. Lors de cette réunion nous allons présenter notre entreprise et vous pourrez

obtenir des informations sur nos produits. L'assemblée aura lieu à l'institut Sint-Jozef à Bruges, à

19h30 dans la chapelle.

Ordre du jour:

- 19h30 : début de la réunion

- préface du directeur monsieur Vandorpe

- présentation de Vlajo

- présentation d’Easy Cook 6 commerce 1

- présentation d’Art Déco 6 commerce 2

- Petit mot des parrains

- remerciements

- réception

Nous vous prions de nous confirmer votre prés eux dans les plus brefs délais si vous venez ou non

pour que nous puissions mettre en ordre toutes les affaires pratiques. Vous pouvez le faire via notre

adresse mail :

Art.Dé[email protected] ou en renvoyant le talon au bas du courrier à l'adresse :

En espérant vous voir lors de la réunion, salutations amicales.

L'équipe d'Art Déco.

Page 74: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

74

Nom et prénom:……………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

0 Sera présent(e) à l’assemblée des actionnaires avec ........ personnes .

0 Sera pas présent(e) à l’assemblée des actionnaires.

Page 75: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

75

Bijlage 3

Art Déco Zilverstraat 26

BE-8000 Brugge

Tel. 050/815639

www.artdéco.be

Art.Dé[email protected]

Art Déco – Zilverstraat 26 – 8000 Brugge www.artdéco.be

Heer Claeys Marc

Bloemendalestraat 33

8730 Beernem

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brugge

25/09/08

Page 76: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

76

Bijlage 4

Andy Vanhee, Leandro Schalembier and Lorenz Claeys

� Popular sports� Football� Ice Hockey� Olympic games� Culture

Page 77: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

77

Most practiced Largest number of TV

spectators

Football

Golf

Gymnastics

Athletics

Winter sports

Ice hockey

Football

Golf

Motor sport

Athletics

Winter sports

Andy Vanhee

Page 78: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

78

� the second most popular sport

� “Allsvenskan”:

�the highest Swedish level

�16 clubs

� “Superettan”:

�the second highest

�16 clubs

“The big Three” teams in Sweden:

1. IFK Göteborg2. Malmö FF 3. AIK

Champion 2008:

=> Kalmar FF

Page 79: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

79

1. IFK Göteborg

� 18 national championship titles� 5 national cup titles� 2 UEFA cups� Nya Gamla Ullevi Stadium

� Good reputation

� 1958: Reached and lost the final

� Head coach: Lars Lagerbäck

� Home stadium: Rasunda

Page 80: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

80

�Zlatan Ibrahimović: Internazionale

� Henke Larsson: Helsingborgs IF

� Karl Fredrik Ljungberg: SeattleSounders (United States)

Lorenz Claeys

Page 81: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

81

� Shinney “shinty, shinny “

� Montreal� Europe� Antwerp

� Playground� Six players� Equipment� The game

Page 82: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

82

� Most popular sport in Sweden

� Elitserien:* The highest Swedish level* 12 teams

� Hockey Allsvenskan* Second highest Swedisch level* 16 teams

� HV71� Färstads BK� Frolünda HC

� Winner Elitserien2008: HV71

Page 83: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

83

� Tre kronor� “Big seven”� 2006, best hockey

team in history!� http://www.youtube.com/watch?v=l9UrQgZGq28&fea

ture=PlayList&p=A5D6139F39E9EDF7&playnext=1&index=10

Lorenz Claeys

Page 84: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

84

Name Medal Kind of sport

Rolf-Goran

BengtssonSilver Horse-riding

Simon Aspelin

Thomas JohanssonSilver Tennis

Gustav Erik Larsson Silver Cycle racing

Emma Johansson Silver Cycle racing

Anders Ekström

Fredrik LoofBronze Sailing

Leandro Schalembier

Page 85: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

85

� Music

� Cinema

� Literature

� Food

� ABBA▪ 1970’s

▪ The band

▪ Eurovision Song Contest

▪ Songs

▪ Mamma Mia!

Page 86: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

86

� Eric Prydz▪ Top Dj

▪ Stockholm: 19 of July, 1976

▪ Also known as…

▪ Call on me

▪ Proper Education

▪ Pjanoo▪ http://www.youtube.com/watch?v=sPCxp6n6yYY

� Roxette

� Basshunter

� Rock group: In Flames

� Hip hop group: The Latin Kings

� etc…

Page 87: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

87

� 20th century

� Ingmar Bergman

� Ingrid Bergman

� August Strindberg▪ The red room

▪ By the open sea

� Astrid Lindgren▪ Pippi Longstocking

▪ TV series

Page 88: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

88

� Traditional dishes� Smörgåsbord

▪ Hot and cold dishes

� Fish, wild berries, and juicy meat� National dish

▪ Pea soap and bacon/sausage

▪ Pancake with jam

� Fika paus

Page 89: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

89

Bijlage 5

CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAECURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam: Lorenz Claeys

Adres: Bloemendalestraat 33, 8730 Beernem

Telefoon: 050 78 83 90

Gsm: 0499-424589

E-mail: [email protected]

Nationalititeit: Belg

Geboorteplaats: Brugge

Geboortedatum: 7 december 1990

Burgerlijke staat: Ongehuwd

Rijbewijs: Voorlopig rijbewijs

OPLEIDING

• 2002-2007 Economie-Moderne Talen

Sint-Lodewijkscollege

Magdalenastraat 30

8200 Brugge

• 2008-heden Handel

Sint-Jozefsinstituut

Zilverstraat 26

8000 Brugge

BIJKOMENDE OPLEIDING

• 2003-2005 Cursus Word, kennismaking

Cursus Word, vervolmaking

Cursus Excel

Sint-Lodewijkscollege Brugge

ERVARING

Stage

• 2008- heden Art Déco

Zilverstraat 26

8000 Brugge

VAKANTIEJOB

• 2006-heden Vakantiejob bij Bakkerij Claeys, Beernem. Kennis van productie,

opmaak, verkoop, stockeren van grondstoffen.

VAARDIGHEDEN

• Vlotte aanpassing Ik probeer snel veranderingen onder de knie te krijgen.

TALENKENNIS

Nederlands: moedertaal

Frans: Spreek en schrijf ik vlot.

Engels: Spreek en schrijf ik vlot.

Duits: Voor Duits zijn er soms wat moeilijkheden

.

HOBBY’S

• Sociaal kinderopvang

Page 90: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

90

REFERENTIES

De heer Vandorpe

Directeur van het Sint-Jozefsinstituut

tel.:050 33 19 43

Page 91: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

91

Bijlage 6

Lorenz

Claeys

0499 42 45 89

CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAECURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam: Lorenz Claeys

Adres: Bloemendalestraat 33

8730 Beernem

Telefoon: 050 78 83 90

Gsm: 0499-424589

E-mail: [email protected]

Nationalititeit: Belg

Geboorteplaats: Brugge

Geboortedatum: 7 december 1990

Burgerlijke staat: Ongehuwd

Rijbewijs: Voorlopig rijbewijs

OPLEIDING

2002-2007 Economie-Moderne Talen

Sint-Lodewijkscollege

Magdalenastraat 30

8200 Brugge

2008-heden Handel

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26

8000 Brugge

BIJKOMENDE OPLEIDING

2003-2005

Cursus Word, kennismaking

Cursus Word, vervolmaking

Cursus Excel

Sint-Lodewijkscollege Brugge

ERVARING

Stage

2008- heden Art Déco

Zilverstraat 27

8000 Brugge

VAKANTIEJOB

2006-heden

Vakantiejob bij Bakkerij Claeys, Beernem. Kennis van productie,

opmaak, verkoop, stockeren van grondstoffen.

VAARDIGHEDEN

Vlotte aanpassing

Ik probeer snel veranderingen onder de knie te krijgen.

Page 92: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

92

TALENKENNIS

Nederlands:

Frans, Engels, Duits:

moedertaal

Ik heb voldoende kennis van deze

talen.

HOBBY’S

Sociaal kinderopvang

Page 93: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

93

Bijlage 7

CURRICULUM VITAE

DONNÉES PERSONNELLES Nom: Lorenz Claeys Adresse: Bloemendalestraat 33, 8730 Beernem Numéro de téléphone: 050 78 83 90 Numéro de téléphone portable: 0499 42 45 89 Adresse e-mail: [email protected] Nationalité: Belge Lieu de naissance: Bruges Date de naissance: Décembre 7 1990 Etat civil: Célibataire FORMATION

• 2002-2007 Economie-Langues modernes

Sint-Lodewijkscollege

Magdalenastraat 30

8200 Bruges

• 2008-présent Commerce

Sint-Jozefsinstituut

Zilverstraat 26

8000 Bruges

EDUCATION SUPPLEMENTAIRE

• 2003-2005

Cours Word, introduction

Cours Word, perfectionement Cours Excel Sint-Lodewijkscollege Brugge LANGUES Néerlandais: langue maternelle Français: connaissance moyenne Anglais: connaissance moyenne Allemand: connaissance moyenne EXPERIENCE

• 2006-présent

Bakkerij Claeys, Beernem. Connaissance de la production, vente et

logistique.

HOBBIES

• Sociable Garderie d’enfants

AUTRES Permits de conduire temporaire

Page 94: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

94

Bijlage 8

Page 95: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

95

Bijlage 9

Page 96: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

96

Bijlage 10

Page 97: GIP 6handel

Lorenz Claeys

Bijlage 11

Art Déco teamArt Déco teamArt Déco teamArt Déco team: Joost Bakx; Cynthia Bellaert; Pieter Benoot; Pieter

Boone; Lorenz Claeys;

Ketels; Delphine Maréchal; Lindsay Russchaert; Leandro Schalembier;

Julie Smet; Lore Strubbe; Anne Taelman; Sigrid Vandamme; Stefanie

Van De Sompele; Anday Vanhee; Sebastien

Laurens Vermeulen

GIP

Interieur & decoratiInterieur & decoratiInterieur & decoratiInterieur & decoratie-e-e-e-

artikelenartikelenartikelenartikelen Alle kaarsen zijn handge-

maakt en zijn daarom op

bestelling met een wachtter-

mijn van 3 tot 4 weken.

(in alle kleuren verkrijgbaar)

: Joost Bakx; Cynthia Bellaert; Pieter Benoot; Pieter

Naomi Degryse; Ingeborg Hillewaert; Jolien

Ketels; Delphine Maréchal; Lindsay Russchaert; Leandro Schalembier;

Lore Strubbe; Anne Taelman; Sigrid Vandamme; Stefanie

Van De Sompele; Anday Vanhee; Sebastien Van Neste; Hélène Verhalle;

2008-2009

97

: Joost Bakx; Cynthia Bellaert; Pieter Benoot; Pieter

Naomi Degryse; Ingeborg Hillewaert; Jolien

Ketels; Delphine Maréchal; Lindsay Russchaert; Leandro Schalembier;

Lore Strubbe; Anne Taelman; Sigrid Vandamme; Stefanie

Van Neste; Hélène Verhalle;

Page 98: GIP 6handel

Lorenz Claeys

GIP

Martini glas met 3 roze kaarsjes Martini glas met 3 roze kaarsjes Martini glas met 3 roze kaarsjes Martini glas met 3 roze kaarsjes (1)(1)(1)(1)

Prijs: € 10.95 per glasPrijs: € 10.95 per glasPrijs: € 10.95 per glasPrijs: € 10.95 per glasBestelnummer: VASEvdv3Bestelnummer: VASEvdv3Bestelnummer: VASEvdv3Bestelnummer: VASEvdv3

Baby in ei (1)Baby in ei (1)Baby in ei (1)Baby in ei (1)

Prijs: € 8,95 per kaarsBestelnummer: KAAdre5

Set Set Set Set blokkaarsen (2)blokkaarsen (2)blokkaarsen (2)blokkaarsen (2)

Prijs: € 13,50Bestelnummer: KAAdre11

Set cillinderkaarsen (2)Set cillinderkaarsen (2)Set cillinderkaarsen (2)Set cillinderkaarsen (2)

Prijs:€27,40Bestelnummer:KAAdre8

Drijfeiland wit (1)Drijfeiland wit (1)Drijfeiland wit (1)Drijfeiland wit (1)

Prijs: € 14.50Bestelnummer: DREIFvdv

2008-2009

98

Martini glas met 3 roze kaarsjes Martini glas met 3 roze kaarsjes Martini glas met 3 roze kaarsjes Martini glas met 3 roze kaarsjes

Prijs: € 10.95 per glasPrijs: € 10.95 per glasPrijs: € 10.95 per glasPrijs: € 10.95 per glas Bestelnummer: VASEvdv3Bestelnummer: VASEvdv3Bestelnummer: VASEvdv3Bestelnummer: VASEvdv3

Baby in ei (1)Baby in ei (1)Baby in ei (1)Baby in ei (1)

per kaars Bestelnummer: KAAdre5

blokkaarsen (2)blokkaarsen (2)blokkaarsen (2)blokkaarsen (2)

Prijs: € 13,50 KAAdre11

Set cillinderkaarsen (2)Set cillinderkaarsen (2)Set cillinderkaarsen (2)Set cillinderkaarsen (2)

Prijs:€27,40 Bestelnummer:KAAdre8

Drijfeiland wit (1)Drijfeiland wit (1)Drijfeiland wit (1)Drijfeiland wit (1)

Prijs: € 14.50 Bestelnummer: DREIFvdv

Page 99: GIP 6handel

Lorenz Claeys

GIP

Beertjes rood/blauw Beertjes rood/blauw Beertjes rood/blauw Beertjes rood/blauw

Prijs: € 19.95Bestelnummer:BEERvdv1

Schilderijtjes (2)Schilderijtjes (2)Schilderijtjes (2)Schilderijtjes (2)

Prijs: € 3.80 per printBestelnummer: PRINvdv1

Platte grijze steen met kristaPlatte grijze steen met kristaPlatte grijze steen met kristaPlatte grijze steen met kristakaars (2)kaars (2)kaars (2)kaars (2)

Prijs: € 19.00

Bestelnummer: PAKAA

3 glaasjes met theelicht(barok) 3 glaasjes met theelicht(barok) 3 glaasjes met theelicht(barok) 3 glaasjes met theelicht(barok)

Prijs:€7.50 per pakketjeBestelnummer:TLIGvdv3

Herfstkaars(canada blad) (1)Herfstkaars(canada blad) (1)Herfstkaars(canada blad) (1)Herfstkaars(canada blad) (1)

Prijs:€19,95

Bestelnummer:KAAdre14

2008-2009

99

Beertjes rood/blauw Beertjes rood/blauw Beertjes rood/blauw Beertjes rood/blauw (1(1(1(1))))

Prijs: € 19.95 BEERvdv1

Schilderijtjes (2)Schilderijtjes (2)Schilderijtjes (2)Schilderijtjes (2)

Prijs: € 3.80 per print PRINvdv1

Platte grijze steen met kristaPlatte grijze steen met kristaPlatte grijze steen met kristaPlatte grijze steen met kristal-l-l-l-kaars (2)kaars (2)kaars (2)kaars (2)

Prijs: € 19.00 Bestelnummer: PAKAA

3 glaasjes met theelicht(barok) 3 glaasjes met theelicht(barok) 3 glaasjes met theelicht(barok) 3 glaasjes met theelicht(barok) (2(2(2(2))))

per pakketje Bestelnummer:TLIGvdv3

Herfstkaars(canada blad) (1)Herfstkaars(canada blad) (1)Herfstkaars(canada blad) (1)Herfstkaars(canada blad) (1)

Prijs:€19,95 Bestelnummer:KAAdre14

Page 100: GIP 6handel

Lorenz Claeys

GIP

Herfstblad (2)Herfstblad (2)Herfstblad (2)Herfstblad (2)

Prijs:€9.95Bestelnummer:KAAdre13

Vierkante bokaal met brunchbaVierkante bokaal met brunchbaVierkante bokaal met brunchbaVierkante bokaal met brunchbalen (1)len (1)len (1)len (1)

Prijs:€ 19.95Bestelnummer:PABRUN

Vaas Vaas Vaas Vaas met kaars op houtplank (1)met kaars op houtplank (1)met kaars op houtplank (1)met kaars op houtplank (1)

Prijs: €8,95 per pakketBestelnummer: WINvro

Kaars boeket geel (1)Kaars boeket geel (1)Kaars boeket geel (1)Kaars boeket geel (1)

Prijs: €2,95 per pakket kaarsBestelnummer: KAAvro1

PROMOTIEPROMOTIEPROMOTIEPROMOTIEKussenhoes ‘Cotton (4)Kussenhoes ‘Cotton (4)Kussenhoes ‘Cotton (4)Kussenhoes ‘Cotton (4)

Kussensloop ‘Club nr.55 (2)Kussensloop ‘Club nr.55 (2)Kussensloop ‘Club nr.55 (2)Kussensloop ‘Club nr.55 (2)

Prijs: € 10,00 i.p.v. € 18,00Bestelnummer: HOESvdv

KUSSvdv

2008-2009

100

Herfstblad (2)Herfstblad (2)Herfstblad (2)Herfstblad (2)

Prijs:€9.95 Bestelnummer:KAAdre13

Vierkante bokaal met brunchbaVierkante bokaal met brunchbaVierkante bokaal met brunchbaVierkante bokaal met brunchbal-l-l-l-

Prijs:€ 19.95 Bestelnummer:PABRUN

met kaars op houtplank (1)met kaars op houtplank (1)met kaars op houtplank (1)met kaars op houtplank (1)

Prijs: €8,95 per pakket Bestelnummer: WINvro

Kaars boeket geel (1)Kaars boeket geel (1)Kaars boeket geel (1)Kaars boeket geel (1)

Prijs: €2,95 per pakket kaars Bestelnummer: KAAvro1

PROMOTIEPROMOTIEPROMOTIEPROMOTIE Kussenhoes ‘Cotton (4)Kussenhoes ‘Cotton (4)Kussenhoes ‘Cotton (4)Kussenhoes ‘Cotton (4)

Kussensloop ‘Club nr.55 (2)Kussensloop ‘Club nr.55 (2)Kussensloop ‘Club nr.55 (2)Kussensloop ‘Club nr.55 (2)

i.p.v. € 18,00 Bestelnummer: HOESvdv

KUSSvdv

Page 101: GIP 6handel

Lorenz Claeys

GIP

Lavendel bundel (3)Lavendel bundel (3)Lavendel bundel (3)Lavendel bundel (3)

Prijs: € 7,55 per bundelBestelnummer: BUNvro

Emmertje Zink (5)Emmertje Zink (5)Emmertje Zink (5)Emmertje Zink (5)

Prijs: €1,95 per potjeBestelnummer: €POTvro

Fotokader leder beige(2)/bruin(3)Fotokader leder beige(2)/bruin(3)Fotokader leder beige(2)/bruin(3)Fotokader leder beige(2)/bruin(3)

Prijs: €23,95Bestelnummer: FOTvro1 (Beige)

FOTvro2 (Bruin)

Vaas met zand & tVaas met zand & tVaas met zand & tVaas met zand & t----licht (groot) (2)licht (groot) (2)licht (groot) (2)licht (groot) (2)

Prijs: €4,95Bestelnummer: PATLIG2

Windlichthoud. Kroon (zilver) Windlichthoud. Kroon (zilver) Windlichthoud. Kroon (zilver) Windlichthoud. Kroon (zilver)

Prijs: €9,95 per 4 Bestelnummer: KRONvro2

2008-2009

101

Lavendel bundel (3)Lavendel bundel (3)Lavendel bundel (3)Lavendel bundel (3)

7,55 per bundel Bestelnummer: BUNvro

Emmertje Zink (5)Emmertje Zink (5)Emmertje Zink (5)Emmertje Zink (5)

Prijs: €1,95 per potje Bestelnummer: €POTvro

Fotokader leder beige(2)/bruin(3)Fotokader leder beige(2)/bruin(3)Fotokader leder beige(2)/bruin(3)Fotokader leder beige(2)/bruin(3)

Prijs: €23,95 Bestelnummer: FOTvro1 (Beige)

FOTvro2 (Bruin)

licht (groot) (2)licht (groot) (2)licht (groot) (2)licht (groot) (2)

Prijs: €4,95 Bestelnummer: PATLIG2

Windlichthoud. Kroon (zilver) Windlichthoud. Kroon (zilver) Windlichthoud. Kroon (zilver) Windlichthoud. Kroon (zilver) (3(3(3(3))))

4 kroontje Bestelnummer: KRONvro2

Page 102: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

102

Bijlage 12

In naam van de miniondermening, Art Déco, heten wij u van harte welkom op onze laatste aandeel-

houdersvergadering. Deze aandeelhoudersvergadering betekent ook het afscheid van ons prachtig

project. Het was een leerrijk jaar waarin we veel ervaring opgedaan hebben.

Gedurende het jaar moesten we tal van problemen aanpakken waardoor we meer en meer inzicht

kregen in de realiteit van een echte onderneming. Dankzij een intense samenwerking met het ganse

team was het mogelijk om iets dergelijks te bereiken. Er werd overleg gepleegd over de keuze van

leveranciers, de samenstelling van het gamma en de te volgen verkoopstrategieën.

Op deze laatste algemene aandeelhoudersvergadering maken wij de resultaten van het afgelopen

boekjaar bekend. U vindt ze ook verder in deze folder naast enkele sfeerbeelden en enkele ervarin-

gen van het afgelopen jaar.

Bedankt voor het vertrouwen in ons team.

De bestuurders van Art Déco.

Page 103: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

103

Bijlage 13

Van bij de start gaf de mentor ons begeleiding. Zijn bevestiging deed mee Art Déco groeien.

Page 104: GIP 6handel

Lorenz Claeys GIP 2008-2009

104

De bestuurders van Art Déco