groepsbundel gip

of 20 /20

Embed Size (px)

description

pdf document met groepstaken van geïntegreerde proef

Transcript of groepsbundel gip

Page 1: groepsbundel gip

Inleiding

Page 2: groepsbundel gip

Toegepaste bedrijfseconomie 2

Page 3: groepsbundel gip
Page 4: groepsbundel gip

Toegepaste bedrijfseconomie 3

Voorwoord

We leven in een tijdperk waarin we meer en meer gaan zoeken naar alternatieve energie.

Onder alternatieve energie verstaan we windenergie, zonne-energie, … Dit heeft niet alleen te

maken met de hoge energieprijzen maar ook met de opwarming van de aarde. Mensen

beseffen meer en meer wat de gevolgen zijn van de ‘vervuilende energie’. Ook de overheid

helpt een handje bij het creëren van een groene planeet aan de hand van premies en

subsidies.

Hebt u geen interesse in een milieuvriendelijke energiebron met fiscaal voordeel? Tevens is het

installeren van zonnepanelen makkelijk en verminderd het de architecte waarde van het huis

niet. Daarbij krijgt u nog eens premies van de overheid die men ook wel

groenstroomcertificaten noemt. Het certificaat krijgt u bij elke 1000 kWh geproduceerde

zonne-energie. Door deze premies zijn zonnepanelen betaalbaar geworden voor de gewone

burger. Zo zijn de installaties van zonnepanelen de laatste jaren in Vlaanderen enorm

gestegen. Maar deze groei zal binnenkort wel stoppen aangezien de overheid geen subsidies

meer geeft voor de installatie van zonnepanelen.

Het produceren en verkopen van zonnepanelen was een geslaagde keuze. Enerzijds omdat

zonnepanelen betaalbaar zijn geworden zodat we een groter publiek kunnen aantrekken. En

anderzijds omdat we in deze tijd nood hebben aan groene energie.

Ook wil ik Dhr. Fierens, Mevr. Verwulgen, Dhr. Clerick, Dhr. Delcourte, Mevr. Vandefonteyne

en Mevr. Verheyen bedanken. Zonder hun enthousiaste begeleiding was dit nooit gelukt.

Page 5: groepsbundel gip

Inhoudsopgave

Inleiding ..................................................................................................................................... 5

1 Toegepaste bedrijfseconomie .............................................................................................. 6

1.1 Naam, logo en huisstijl .................................................................................................................. 6

1.1.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 6

1.1.2 Inleiding ......................................................................................................................................... 6

1.1.3 Naam ............................................................................................................................................. 6

1.1.4 Logo ............................................................................................................................................... 6

1.1.5 Uitleg van de slagzin ..................................................................................................................... 6

1.2 Mission statement ........................................................................................................................ 7

1.2.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 7

1.2.2 Mission statement Solution .......................................................................................................... 7

1.2.3 Mission statement van andere bedrijven ..................................................................................... 7

1.3 Bedrijfsvoorstelling ....................................................................................................................... 9

1.4 Briefhoofd in huisstijl .................................................................................................................. 10

1.4.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 10

1.4.2 Het briefhoofd van Solution ........................................................................................................ 10

1.5 Folder .......................................................................................................................................... 11

1.5.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 11

1.5.2 De folder van Solution ................................................................................................................ 11

2 Frans................................................................................................................................. 13

2.1 La mission d’entreprise ............................................................................................................... 13

2.1.1 L’introduction .............................................................................................................................. 13

2.1.2 La mission de Solution ................................................................................................................ 13

2.2 L’offre d’emploi ........................................................................................................................... 14

2.2.1 L’introduction .............................................................................................................................. 14

2.2.2 L’offre d’emploi de Solution ....................................................................................................... 14

2.3 Affiche Journée découverte entreprises ..................................................................................... 15

2.3.1 L’introduction .............................................................................................................................. 15

2.3.2 L’affiche de Solution.................................................................................................................... 15

3 Engels ............................................................................................................................... 16

3.1 Mission statement ...................................................................................................................... 16

3.1.1 Introduction ................................................................................................................................ 16

3.1.2 The mission statement of Solution ............................................................................................. 16

3.2 Job ad .......................................................................................................................................... 17

3.2.1 Introduction ................................................................................................................................ 17

3.2.2 The job ad of Solution ................................................................................................................. 17

Besluit ................................................................................................................................... 18

Page 6: groepsbundel gip

Toegepaste bedrijfseconomie 4

Page 7: groepsbundel gip

Inleiding

In zesde jaar Business Economics stond de geïntegreerde proef centraal. Met deze proef

moesten we bewijzen dat de voorbije jaren in Business Economics niet voor niets waren. Onze

boekhoudkundige, financiële, logistieke en marketing kennis kwamen zeker van pas.

Voor de geïntegreerde proef hebben we een fictief bedrijf moeten overnemen. Ecoman, het

ondernemingsspel van de Hogeschool/Universiteit Brussel, ondersteunde dit project. We

hebben verschillende levels moeten spelen op de website van Ecoman. Aan de hand van deze

levels kwamen we meer en meer te weten over het bedrijfsleven en over de verschillende

functies. Ook de informatie die we kregen van het vak bedrijfseconomie heeft ons geholpen

om Solution op te starten.

Maar wat we zeker en vast niet mogen vergeten, zijn de vele taken die we voor de

geïntegreerde hebben gemaakt. En die vele taken kunt u bekijken in mijn individuele

opdrachtenbundel en groepsopdrachten bundel. In sommige van mijn taken wordt er verwezen

naar een bijlage die kunt u vinden in mijn bijlage bundel.

Page 8: groepsbundel gip

Toegepaste bedrijfseconomie 6

1 Toegepaste bedrijfseconomie

1.1 Naam, logo en huisstijl

1.1.1 Inleiding

De naam en logo hebben een belangrijke rol in een onderneming. Het geeft de consument een

eerste indruk over het bedrijf. Het logo moet duidelijk en origineel zijn. De naam van de

onderneming moet voor ons kort en krachtig zijn. Er mag een betekenis achter zitten. Zo

zullen de consumenten het beter gaan onthouden.

1.1.2 Inleiding

We hebben niet alleen een mission statement gemaakt voor ons bedrijf maar ook voor onze

functie. Als financieel directeur heb ik heel wat vooropgestelde doelstellingen te halen. Ik

probeer om mijn strategische doelstellingen zo goed mogelijk te koppelen aan onze

bedrijfscultuur.

1.1.3 Naam

SOLution is de naam die we gekozen hebben voor onze onderneming. We kozen voor een

Engelse naam omdat het krachtig klinkt en een grotere doelgroep bereikt.

Achter onze naam zit de betekenis: oplossing. We hebben ook de nadruk gelegd op SOL in

SOLution, dat zon betekent in het Latijns en Spaans. Zo willen we een goede oplossing bieden

aan onze klanten om hun energiefactuur te verlagen en in groene energie te investeren. Dat

kan door onze zonnepanelen die door de zon groene energie leveren.

1.1.4 Logo

Wij hebben voor dit logo gekozen omdat het zeer simpel maar toch functioneel is. Het straalt

de zomerse warmte uit. Het logo bestaat uit een zon die is omgevormd in

een stralende gloeilamp. Dat toont het proces van de zonnepanelen die

zonlicht omzetten in elektriciteit. We hebben geopteerd voor geel, rood en

oranje in ons logo. Dat zijn warme kleuren en ze verwijzen weer naar de

zon. Het lettertype dat wij gebruiken doet ons denken aan reizen naar het

zuiden.

1.1.5 Uitleg van de slagzin

“The solution to a better world” is onze slagzin. We hebben deze

gekozen omdat wij streven naar een milieuvriendelijke en duurzame wereld. SOLution wil een

betere wereld creëren voor de volgende generaties. Zonnepanelen zijn hiervoor de oplossing.

De oranje kleur die we hebben gekozen heeft ook een zonachtige kleur. Wat het lettertype

betreft, zijn we meer gegaan voor een vloeiende en meer vet lettertype.

We opteren voor kwaliteitsvolle zonnepanelen. Daarmee proberen we ons van de anderen te

onderscheiden. We garanderen dat men aan onze zonnepanelen op lange termijn profijt zullen

ondervinden. Men zegt altijd: kwaliteit vindt men ook terug in de prijs.

Dat is bij onze zonnepanelen niet het geval omdat we ze met grote hoeveelheden aankopen.

Daarom rekenen op een prijsvermindering van de leverancier. Die lijn wordt doorgetrokken

naar de voorkoopprijs, waardoor onze zonnepanelen een hele goede investering worden.

Page 9: groepsbundel gip

Toegepaste bedrijfseconomie 7

1.2 Mission statement

1.2.1 Inleiding

Wanneer je een bedrijf opstart moet heb je een aantal doelen voor ogen die je zeker wilt

realiseren als bedrijf. Deze doelen worden opgesomd in een mission statement.

1.2.2 Mission statement Solution

SOLution is opgericht omdat we mee willen streven naar een duurzame en milieuvriendelijke

maatschappij. We willen graag een steentje bijdragen aan de toekomst van onze volgende

generaties door milieuvriendelijke oplossingen te zoeken. Daarom richten we ons op het

produceren van zonnepanelen. We willen klanten aantrekken en graag behouden door het

aanbieden van kwaliteitsvolle zonnepanelen met een degelijke prijs.

We willen deze doelen realiseren door steeds feedback te vragen aan onze klanten, ons steeds

weer te verdiepen in de technologie van zonnepanelen maar vooral rekening te houden met

het milieu. Klanten willen we aantrekken aan de hand van betrouwbare en zakelijke gespreken

om zo de wensen van de klant te vervullen. SOLution wil een betrouwbare en correcte

zakenpartner zijn zowel voor bedrijven als particulieren.

SOLution eist respect tussen het personeel. Alleen zo kan een bedrijf goed renderen. Het

welzijn van het personeel is een van de belangrijkste doelstelling dat we ook willen nastreven.

We verkopen milieuvriendelijke zonnepanelen dus moeten we met bedrijf ook aan milieuzorg

doen. Zaken zoals discriminatie en racisme keuren we absoluut af. Zo alleen kunnen we

renderen als een milieuvriendelijk en winstgevend bedrijf dat ook nog eens denkt aan de

mens.

1.2.3 Mission statement van andere bedrijven

Naam bedrijf

Belangrijkste componenten mission statement

Slagzin/logo

Solar spirit Solar spirit wil zich niet beperken tot het louter plaatsen van milieuvriendelijke installaties, maar wel samen met de klant de meest gunstige oplossing uitwerken doormiddel van een plan.

Use the energy, feel the spirit

Soloya We streven naar een persoonlijke aanpak:

- Professionele analyse van uw situatie

- Zonnepanelen op maat van uw behoefte

Green Sun Wij bieden u een totale service waarbij wij u begeleiden van het begin tot het einde van uw installatie van zonnepanelen

Al onze energie in uw groene stroom

Page 10: groepsbundel gip

Toegepaste bedrijfseconomie 8

Solarlec Wij kunnen meer betekenen voor u dan alleen maar een installateur van zonnepanelen. Als leverancier van zonnepanelen, zijn wij steeds op zoek om onze ecologische voetafdruk of “Carbon footprint” te verlagen

Solar Living Solar Living staat voor Easy Living. Ons team zorgt ervoor dat uw investering op een zorgeloze manier maximaal rendeert. Solar Living bepaalt de geschiktheid van uw dak, verzorgt de administratie en installeert de zonne-installatie. Dankzij onze unieke service na verkoop en garantiemogelijkheden, geniet u vanaf dag 1 optimaal van uw installatie.

Bronvermelding

Soloya, “Mission statement”, [ http://www.soloya.be/subsidies/zonnepanelen-subsidies-

bedrijven,geraadpleegd op 28/09/2012]

Greensun, “over ons”, [http://www.greensun.be/default.aspx, geraadpleegd op 28/09/2012]

Solarlec, “mission statement”, [http://www.solarlec.be/category/getagged-met/zonnepanelen-bedrijf,

geraadpleegd op 28/09/2012]

Solarliving, “over ons”, [http://solarliving.be/over-ons/, geraadpleegd op 28/09/2012]

Solar spirit, “onze missie”, [http://www.solarspirit.be/, geraadpleegd op 28/09/2012]

Page 11: groepsbundel gip

Toegepaste bedrijfseconomie 9

1.3 Bedrijfsvoorstelling

Voor de lessen Engels en bedrijfseconomie hebben we onze onderneming moeten voorstellen

aan de hand van een presentatie. Voor deze presentatie hebben we gebruik gemaakt van MS

PowerPoint. U vindt de hand-outs van de presentatie, die we gehouden hebben in het Engels,

in de bijlage pagina drieënveertig tot en met drieënvijftig.

Tijdens de presentatie hebben we volgende elementen gebruik om ons bedrijf voor te stellen:

onze missie en doelstellingen;

naam, logo en huisstijl;

het organogram van Solution;

functiebeschrijving;

de kerngetallen van elke directeur.

Page 12: groepsbundel gip

Toegepaste bedrijfseconomie 10

1.4 Briefhoofd in huisstijl

1.4.1 Inleiding

Nu het logo en de slagzin van Solution is bedacht kunnen we een briefhoofd maken in onze

huisstijl. Dit briefhoofd gaan we later nog gebruiken om onze uitgaande facturen te maken.

Daarom mogen we zeker en vast de gegevens van onze onderneming niet vergeten te

vermelden.

1.4.2 Het briefhoofd van Solution

Page 13: groepsbundel gip

Toegepaste bedrijfseconomie 11

1.5 Folder

1.5.1 Inleiding

We wouden het grote publiek kennis laten maken met Solution. Daarom hebben we een

bedrijfsfolder gemaakt waarin we Solution voorstellen aan (potentiële) klanten en leveranciers.

In onze folder worden onze producten, missie, bedrijfscultuur, praktische info,… beschreven.

Om deze folder te kunnen maken hebben we MS Publisher gebruikt.

1.5.2 De folder van Solution

Page 14: groepsbundel gip

Toegepaste bedrijfseconomie 12

Page 15: groepsbundel gip

Frans 13

2 Frans

2.1 La mission d’entreprise

2.1.1 L’introduction

Chaque entreprise a une mission. Nous avons déjà une version néerlandophone, mais nous

souhaitons également que nos partenaires francophones puissent identifier la culture ainsi que

les valeurs que notre société proclame.

2.1.2 La mission de Solution

Solution est fondée parce que nous voulons ambitionner une société durable et écologique.

Nous voulons bien aider nos générations prochaines en cherchant des solutions écologiques.

Pour cette raison nous nous concentrons sur la fabrication des panneaux solaires. Nous

voulons attirer et conserver les clients en leur offrant des panneaux solaires de qualité à un

prix raisonnable.

Nous voulons bien réaliser ces objectifs en demandant les commentaires de nos clients et nous

voulons aussi savoir tout de la technologie de panneaux solaires, mais nous voulons surtout

tenir compte à l’environnement. Nous voulons attirer nos clients avec des conversations fiables

et rationnelles à fin de réaliser les vœux des clients. Solution veut être un partenaire d’affaires

fiable et correct tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Solution exige le respect entre le personnel. Ce n’est que de cette manière, qu’une entreprise

peut être rentable. Le bien-être du personnel est l’un des objectifs les plus importants que

nous voulons poursuivre. Nous vendons des panneaux solaires écologiques donc l’entreprise

doit penser à l’environnement. Les affaires comme la discrimination et le racisme sont

absolument interdites. Seulement avec ces conditions nous pouvons être une entreprise

écologique et bénéficiaire qui pense aussi à l’humanité.

Page 16: groepsbundel gip

Frans 14

2.2 L’offre d’emploi

2.2.1 L’introduction

Vous avez beaucoup de travail et vous décidez d’embaucher un employé pour un département

de votre entreprise. Donc nous rédigeons une offre d’emploi pour trouver un candidat qui

pourrait travailler dans notre entreprise.

2.2.2 L’offre d’emploi de Solution

Page 17: groepsbundel gip

Frans 15

2.3 Affiche Journée découverte entreprises

2.3.1 L’introduction

Nous ouvrons les portes de notre entreprise au grand public. Tout le monde sera le bienvenu.

Notre entreprise s’occupe des démonstrations, des visites guidées et des essais. Nous

fournissons les explications complémentaires et répondons à toutes les questions des visiteurs.

2.3.2 L’affiche de Solution

Page 18: groepsbundel gip

Engels 16

3 Engels

3.1 Mission statement

3.1.1 Introduction

This assignment is linked with the assignment for TBE. We intend to include an English mission

statement for international contacts.

3.1.2 The mission statement of Solution

We set up Solution because we want to build a sustainable and environmentally friendly

society. We want to make a better future for our next generation by searching environmentally

friendly solutions. Therefore we focus on the manufacturing of solar panels. We would like to

attract and retain customers by offering quality solar panels for a reasonable price.

We want to achieve these goals by constantly asking the feedback of our customers and we

want to improve our solar panels continuously and by making sure that our solar panels aren’t

harming the environment. We want to attract customers by means of reliable and business

related conversations to fulfill the customer’s desires. Solution aims to be a reliable and correct

business partner for both companies and individuals.

Solution demands respect among the employees. That’s the only way a company can be

functional. The well-being of the staff is one of the main objectives we want to pursue. We sell

environment-friendly solar panels so as a company; we also have to occupy ourselves with

environmental issues. Issues such as discrimination and racism are definitely frowned upon.

Therefor we can run as an environment-friendly and profitable company that also thinks about

the society.

Page 19: groepsbundel gip

Engels 17

3.2 Job ad

3.2.1 Introduction

We need someone in our company who could open international markets. So we have made a

job ad to find someone.

3.2.2 The job ad of Solution

Page 20: groepsbundel gip

Besluit

Door het hele jaar bezig te zijn met de geïntegreerde proef, heb ik toch heel wat bijgeleerd. Ik

heb het dan over de ondernemingskennis die we hebben opgedaan maar ook op persoonlijk

vlak heb ik veel geleerd. Ik heb het dan over mijn gedrag in de groep, het halen van

deadlines, groepsleden respecteren,… Ook bij het maken van de website en mijn structuren

heb ik veel bijgeleerd.

Het was een leerrijke periode, maar ook wel een zware periode. Het waren geen zware taken

maar het combineren van de geïntegreerde proef en gewoon schoolwerk was op zich wel wat

zoeken en zwaar. Ik vond het wel jammer dat we moesten werken met een fictief bedrijf. Zelf

had ik graag gewerkt met een minionderneming. Zo konden we onze producten zelf kiezen en

echt verkopen.

Ook het werken in groepsverband was een hele opdracht. Met sommige taken was je

afhankelijk van anderen en daar heb ik het persoonlijk moeilijk mee. Ik werk graag in groep en

neem graag ook beslissingen in groep. Maar mijn resultaten mogen niet afhangen van

anderen.