GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

of 31 /31
Jacqueline Kareman 6 Business Economics Pesoneelsdiecteur Solarise Geïntegreerde proef Groepsopdrachten 2011-2012 Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Embed Size (px)

description

Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 Jacqueline Kareman 6 Business Economics Groepsopdrachten Pesoneelsdiecteur – Solarise 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 Jacqueline Kareman 6 Business Economics Groepsopdrachten Pesoneelsdiecteur – Solarise 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Transcript of GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Page 1: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Jacqueline Kareman

6 Business Economics Pesoneelsdiecteur – Solarise

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten

2011-2012

Sint-Ursula-Instituut

Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Page 2: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN
Page 3: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Jacqueline Kareman

6 Business Economics Pesoneelsdiecteur – Solarise

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten

2011-2012

Sint-Ursula-Instituut

Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Page 4: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN
Page 5: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Voorwoord

Na een schoolloopbaan in het secundair onderwijs wordt er van elke leerling in de studierichting TSO verwacht dat deze in staat is een

geïntegreerde proef te voltooien. In deze opdracht wordt alle opgedane kennis samengebracht en is een

grote test voor elke leerling. Reeds vorig jaar werd de term ‘GIP’ aangekaart. Het concept werd al

lichtjes toegelicht, dit is immers de kroon op onze studies, het punt waar iedereen enorm naar streeft. Maar dit is echter meer dan enkel een

proef. Om dit tot een goed einde te brengen moest men in staat zijn logisch te

redeneren, zelfstandig werken, verbeteren,… . Kortom de perfectie bereiken.

Maar aangezien perfectie niet bestaat heb ik er toch naar toe gestreefd om dit te realiseren.

Hierbij wil ik dan ook tijd nemen om de mensen te bedanken die mij hebben bijgestaan bij het realiseren van dit eindwerk.

Ik zou graag de heer Fierens en mevrouw Vaes willen bedanken voor de

goede begeleiding bij het uitvoeren van het project. Zonder hun was deze proef niet tot stand gekomen.

Ook de begeleidende vakleerkrachten, de heer Delcourte, de heer

Clerick, mevrouw Vandefonteyne, mevrouw Verheyen en mevrouw Verwulgen wil ik bij deze bedanken voor hun tijd en inspanning

Verder nog een woord van dank aan de Hogeschool Universiteit Brussel

(HUB) voor de uitwerking van het concept en mijn groepsleden voor de goede samenwerking.

Tenslotte wil ik ook mijn ouders bedanken voor hun morele en materiële steun, niet alleen tijdens het schrijven van dit eindwerk, maar ook

tijdens de voorbije studiejaren.

Page 6: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Inleiding

De geïntegreerde proef voor de zesdejaars uit de richting business

economics bestond uit het opstarten van een fictieve onderneming in de zonnepanelen sector.

Vandaag de dag draait alles om besparingen en een ecologisch leven.

Het is van uiterst belang dat ieder zijn steentje bij draagt en zijn

verantwoordelijkheid opneemt om de toekomst van onze nakomelingen te garanderen. De aanschaffing van onze zonnepanelen heeft nog meer

voordelen. Het verschil zal duidelijk merkbaar zijn op u energiefactuur. U wordt bijgestaan door de overheid door middel van premies, er is weinig

onderhoud vereist, overal is er voldoende zonnestraling aanwezig, het is een duurzame installatie met veilige en zekere werking en tenslotte gaat

het om een korte fabricage- en installatietijd.

Een heel jaar werd er in groep gewerkt om een zo goed mogelijk

eindresultaat te leveren. De opdrachten werden zowel individueel als in groep verwerkt.

Elke onderneming bestond uit verschillende departementen die

vertegenwoordigd werden door een van de verschillende directeurs, algemeen directeur, financieel directeur, logistiek directeur,

productiedirecteur, marketingdirecteur en personeelsdirecteur.

Het was dus belangrijk dat iedere leerling zijn verantwoordelijkheid

opnam om het goed functioneren van onze onderneming niet in het gedrang te brengen.

Page 7: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Inhoudsopgave

1 Stage ............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1 Mijn plaats in het bedrijf ................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.2 Overzicht stagetaken ....................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.3 Uitgewerkte stagetaak ..................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.3.1 Voorbereiding ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.3.2 Uitvoering ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.3.3 Resultaat ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.3.4 Controle ......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2 Administratie ................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.1 Rekenblad ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.2 Gegevensblad ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3 Presentatie ..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4 Tekstverwerking .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3 Integrale opdrachten.................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.1 Bedrijfsfiche .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.2 Historiek ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.3 Organigram .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4 Besluit .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Page 8: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 8

Page 9: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 9

1 Groepsopdrachten

1.1 Toegepaste bedrijfseconomie

1.1.1 Naam, logo en huisstijl

1.1.1.1 Inleiding

Het logo van een onderneming geeft de consument in één oogopslag een bepaalde

indruk van het bedrijf. Een sterke, herkenbare identiteit is dan ook onontbeerlijk voor

het succes van de onderneming. Het is een goed idee om die identiteit consequent toe

te passen op de verschillende communicatiemiddelen.

Deze opdracht is het begin van het opstarten van onze eigen onderneming.

Vanaf nu zullen we spreken van ‘Solarise’ en hebben we een uniek logo.

Hieronder vindt u de stappen terug en de argumentatie voor de gekozen zaken.

1.1.1.2 Het begin

Eerst zijn we begonnen met het noteren van een aantal kernwoorden zoals modern,

fris, klantvriendelijk, groen,…

We waren met ons team aan het brainstormen over wat we zoal denken bij een

zonnepanelenbedrijf en welke slogan en naam we zouden kiezen. We zijn tot de

conclusie gekomen dat we een jong, fris en modern imago willen uitstralen en dat we

een jeugdig bedrijf met ambitie willen opstarten. We willen uiteraard ook ‘groen’ zijn,

maar mits we zonnepanelen gaan verkopen zijn we sowieso al voortstander van groene

energie.

1.1.1.3 Opzoek naar een krachtige naam met betekenis

De naam die het meeste stemmen kreeg was:

De naam komt van een samenstelling van 2 woorden. We gebruiken de zon om energie

op te verwekken en daarom hebben we de engelse term ‘solar’ van solarenergy

genomen. Het tweede deel van onze naam ‘ise’ komt van het woord energise, dat wil

zeggen dat we power/energie geven en zo hebben we een samenstelling en onze naam

gevonden.

Solarise is kort en krachtig en makkelijk te onthouden. Het is ook een pluspunt dat het

een engelse naam is want hierdoor is het in verschillende talen verstaanbaar en

uitspreekbaar.

Na het bepalen van onze naam zijn we onze naam gaan controleren op de website van

de KBO. Hierbij hadden we het geluk dat onze naam tot op heden nog niet in gebruik

is. Als we onze naam willen laten beschermen zullen we verschillende stappen moeten

ondernemen, want ons alleen registreren bij de KBO is niet voldoende. Hierbij moeten

de volgende punten aan bod komen :

o Een teken bedenken of ontwerpen dat als merk kan fungeren.

o Bepalen voor welke goederen of diensten we dit teken willen deponeren.

o De internationale lijst voor de classificatie van goederen en diensten over

bepaalde klassen hanteren.

o Kijken of het teken voldoet aan de beschermingsvoorwaarden.

o Na gaan of het deponeren van een merk wel de voor ons beste optie is.

o Registratiekosten + om de 10 jaar een vernieuwingstax betalen.

o Beslissen in welke landen we merkbescherming wensen.

Page 10: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 10

1.1.1.4 Het perfecte logo

De lijnen stellen de zonnestralen voor. Hoe meer zon hoe meer energie. Hoe groter de

stralen hoe meer energie.

Onze kleuren stralen kalmte en rust uit. We hebben ook gekozen voor de kleur groen

omdat zonnepanelen goed zijn voor de natuur. De zon straalt ook niet altijd even hard,

net zoals het logo. Het logo is heel herkenbaar en je kan het makkelijk onthouden.

1.1.1.5 Een leuke slagzin

We wouden een krachtige en leuke slagzin, iets dat je bij blijft en goek klinkt in de

oren.

Zonder de zon is er geen energie. Hoe meer zon er is hoe meer je bespaart.

Dus daarom "Let the sun shine!"

Het is een zonnige slogan die je makkelijk onthoud en naar zoiets waren we opzoek.

Het hoort perfect bij onze mini-onderneming.

Page 11: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 11

1.1.2 Missie en doelstellingen

1.1.2.1 Inleiding

Als je met een onderneming start heb je bepaalde doelen voor ogen. Om er voor te

zorgen dat alle stakeholders hiervan op de hoogte zijn, stellen ondernemingen een

mission statement op. In de missie staat eveneens te lezen welke waarden voor de

ondernemingen belangrijk zijn.

Voor we zijn begonnen met het opmaken van onze eigen mission statement zijn we op

zoek gegaan naar de mission statement van 5 andere (zonnepanelen)bedrijven.

1.1.2.2 Mission statement van 5 bedrijven Over welk bedrijf gaat

het?

Belangrijkste componenten Slagzin

Solargy is opgericht met het oog op

meer duurzame energie in België

Ze zijn meer dan alleen maar

installateur van zonnepanelen, ze zin

steeds op zoek om hun eigen Carbon

footprint te verlagen.

Ze werken met professionele

leveranciers.

Geen slagzin

SolarTotal is de marktleider in Europa

van fotovoltaïsche zonnepanelen voor

Particulieren, bedrijven,…

Ze bieden een totaalpakket, ze helpen

Met de aankoop van zonnepanelen,

Installatie, de financiering en het

En het verzorgen van alle administratie

Ze bieden ook 20jaar garantie.

"Energy for you"

Ze willen zich niet beperken tot het

louter plaatsen van

milieuvriendelijk installaties, maar

wel samen met de klant de meest

gunstige oplossing uitwerken. Ze

begeleiden je van A tot Z om een

energiebesparende

Investering te maken die goed is

voor de portemonnee. Ze willen

vooral een sterke marktpositie

uitbouwen in verschillende

marktpositie uitbouwen in

verschillende regio’s. Ze werken

samen met een aantal specifieke

klanten. Ze willen de klant de

beste verhouding tussen prijs en

kwaliteit aanleveren.

“Use the energy,

feel

the spirit!”

Page 12: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 12

Ze hebben een stevige positie op de

markt.

Door hun degelijk werk en goede prijs-

kwaliteitverhouding.

Hun grootste troeven zijn hun ervaren

werknemers.

Ze garanderen je een professioneel

advies

en een feilloze afwerking. Innovatie is

een

must, daarom investeren ze

voortdurend

in nieuwe technologieën.

Geen slagzin

Ze zijn een installatie bedrijf met meer

dan

25jaar ervaring. Je kan hier terecht

voor

een goede en energiezuinige

installaties,

waarbij zorg voor het milieu een

belangrijkste plaats inneemt.

Ze zorgen voor een volledige

geïntegreerde

installaties voor zowel particulieren,

kmo's,

grote bedrijven,..

Ze produceren zelf geen zonnepanelen.

Ze willen de laagste prijs voor de beste

kwaliteit

“Energie

besparen?

Ons vak!”

Bronvermelding:

http://www.solargy.be/

http://www.solartotal.nl/

http://www.solarspirit.be/

http://www.sunstream.be/

http://www.kti-wti.be/

Page 13: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 13

1.1.2.3 Eigen mission statement

Purpose Statement

Solarise wil niet de goedkoopste maar de beste zijn in een wel gekozen en selectief

marktsegment van de “up-scale” huizenmarkt. Dit is een marksegment waar tot op

heden weinig penetratie is van zonnepanelen. Wie wil trouwens het elegante dak van

een prachtige villa bedekken met ‘zwarte panelen’. Binnen dit segment willen we

naambekendheid bouwen en het grootste marktaandeel bereiken. Het moet een

product worden ‘die iedereen wil’, een beetje zoals de producten van Apple. Onze

tevreden klanten zijn fier op ons product en heel tevreden. Zij worden onze sterkste

marketing troef.

We willen heel bewust niet op prijs concurreren in een verzadigde markt en vechten

voor een klein stukje marktaandeel aan lage marges.

Business Statement

Wij willen onze doelstellingen bereiken door middel van productinnovatie, design,

oplossingen op maat, hoge kwaliteit, goede service en goed opgeleide medewerkers.

Selectiviteit en keuze van leveranciers die een oplossingen op maat kunnen maken met

hoge kwaliteit is heel belangrijk. Wij willen echte partners maken van onze leveranciers

en deze nauw betrekken bij onze verkoopactiviteit, zeker voor de oplossingen op maat.

In onze marktaanpak willen we verder partneren met een aantal bouwfirma’s en

architecten die villa’s bouwen in het ‘duurdere segment’. Zo willen we bijvoorbeeld dat

ons product een geïntegreerd deel uitmaakt van hun modelvilla’s en mogelijks mee

worden opgenomen in de bouwplannen van de nieuwbouw.

Value Statement

Wij hechten veel belang aan het milieu en ethiek. Daarom willen we met

milieuvriendelijke materialen en installaties werken. Onze vertegenwoordigers rijden

bijvoorbeeld met hybride of elektrische wagens.

Onze medewerkers zijn voor ons heel belangrijk. “Mensen kopen van mensen”. Ze zijn

de vertegenwoordigers van ons bedrijf en onze waarden en worden dicht betrokken bij

het succes van het bedrijf en voelen zich “part of the family”.

Page 14: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 14

1.1.3 Studie sectorgenoot – open bedrijvendag

1.1.3.1 Inleiding

Deze opdracht is gekaderd in het evenement ‘Open Bedrijvendag 2011’. Dit is een

evenement waarbij veel bedrijven dezelfde dag hun deuren openzetten voor het brede

publiek.

De volgende opdrachten zijn gemaakt aan de hand van onze sectorgenoot ‘Kti-Wti’.

Samen met 3 mensen van ons bedrijf Solarise zijn wij op 2 oktober 2011 naar de

opendeurdag geweest van kti-wti. De opdracht hierover was het opmaken van een

dossier met daarin wat informatie over het bedrijf. Eerst ga ik vertellen hoe we de

opendeurdag hebben ervaren. Voor dat we het bedrijf hadden gezien dachten we dat

het een groot bedrijf zou zijn en dat er veel te zien zou zijn, maar dat viel wat tegen

want de ruimte voor de opendeurdag was beperkt tot een tent buiten waar je iets kon

drinken, een inkom hal en een ruimte waar ze hun producten tentoonstelden. We

werden wel zeer goed onthaald met een gratis drankje.

We hebben een interview met een verantwoordelijke terplekke moeten afleggen. Het

interview is helaas niet kunnen doorgaan omdat de zaakvoerder geen tijd had op het

moment en niemand anders kon antwoorden op onze vragen. Hij bood meteen een

oplossing aan. We konden uiteindelijk het interview via mail opsturen en hebben dan na

4 dagen antwoord gekregen. Het interview is vrij kort door de weinige hoeveelheid

informatie die de mensen van kti-wti hebben doorgestuurd. Op sommige vragen

hebben we geen antwoord gekregen. Verder volgt nog een omschrijving van het bedrijf

zelf, wat documentatie en foto’s die we ter plaatse hebben getrokken. Hopelijk leert u

hierdoor wat meer over kti-wti zoals wij dat hebben gedaan.

1.1.3.2 Omschrijving van de onderneming

Kti-wti is een bedrijf met al meer dan 25 jaar ervaring. Ze produceren zelf geen

zonnepanelen maar komen ze installeren voor zowel particulieren, kmo’s, openbare

diensten, als grotere bedrijven. Ze streven voor de lage prijs voor de beste kwaliteit.

Ze zijn gespecialiseerd in energiebesparende toepassingen voor woningen en

gebouwen. Ze verkopen niet alleen maar zonnepanelen maar ook zonneboilers,

regenwaterrecuperatie, warmtepompen en veel meer. Ze bieden een totaal pakket aan

de klant om zoveel mogelijk energie te besparen.

1.1.3.3 Interview kti-wti

Het interview hebben we ter plaatse niet kunnen afleggen, omdat de zaakvoerder geen

tijd had op het moment en niemand anders kon antwoorden op onze vragen. Hij stelde

voor dat we de vragen per e-mail moesten opsturen en we hebben na 4 dagen

antwoord gekregen. Het interview is vrij kort door de weinige hoeveelheid informatie

die de mensen van kti-wti hebben doorgestuurd en wouden vrijgeven. Op sommige

vragen hebben we geen antwoord gekregen.

Algemeen:

1) Waarom hebben jullie gekozen voor deze naam?

Dit heeft de zaakvoerder bij opstart gekozen!

2) Waarvoor staat de slogan?

Energie besparen? Ons Vak!

3) Waarom zijn zonnepanelen altijd blauw? Kunnen ze niet gemaakt worden in een

andere kleur?

Ze zijn niet altijd blauw. Klant heeft keuze ook zwarte panelen of dunne film, enz te

bestellen

Page 15: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 15

Logistiek

4) Hoe stellen jullie de productievolumes af aan de verkoop om de voorraad zo laag

mogelijk te houden. Het evenwicht tussen de 2?

Op bestelling bestellen, en aan de hand van verkoopcijfers

5) Wat zijn de 3 belangrijkste factoren van de kostprijs van u product? Bv arbeid,

afschrijving machine park, de grondstoffen zelf…

Personeel, verplaatsing, materialen

Marketing

6) Hoe trekken jullie klanten, via welke middelen?

Via mond tot mondreclame van andere klanten, website, …

7) Hoe bepalen jullie de doelgroep?

Niet, iedereen die interesse heeft contacteert ons vrijblijvend.

8) Hoe schatten jullie de vraag van zonnepanelen voor volgend boekjaar?

Nog steeds zeer succesvol aangezien wij al jaren ervaring hebben en een zeer goede

prijs-kwaliteit-verhouding hebben.

Financieel

9) In welke mate moeten jullie beroep doen op lange termijnleningen voor de

financiering van het bedrijf?

Dit is intern!

10) Wat is de gemiddelde betalingstermijn van de verkochte producten?

1 – 2 weken

11)Wat is volgens u de grootste uitdaging als financieel directeur in het bedrijf?

Wij hebben geen financieel directeur.

Productie

12) Hoe bepalen jullie het productievolume voor de volgende periode?

Naar gelang de interesse bij potentiële klanten

13) Hoeveel werknemers werken er binnen de productie?

geen

14) Wat wordt er ondernomen wanneer er een overschot is aan productie?

Wij produceren zelf niets, alles komt op bestelling of er is altijd een minimum voorraad.

15) Hoe schatten jullie de vraag van zonnepanelen voor volgend boekjaar?

Nog steeds zeer succesvol

Personeel:

16) Hoe houden jullie de werknemers gemotiveerd?

Teambuilding, een goede samenwerking

17) Hoe gaan jullie om met conflicten? Lossen jullie het zelf op of door middel van de

vakbond?

Zelf oplossen als dit voorkomt

18) Hoe gebeurt jullie selectieprocedure bij het aanwerven van nieuwe werknemers?

Door de personeelsdienst of een interimkantoor.

Page 16: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 16

1.1.4 Bedrijfsvoorstelling

1.1.4.1 Inleiding

Deze opdracht bestond uit een mondelinge presentatie. De bedoeling was onze

onderneming voor te stellen op een aantrekkelijke manier. Dit hebben we gedaan aan

de hand van een powerpoint. Elk departement van onze onderneming werd

vertegenwoordigd door de verschillende directeurs. (algemeen, financieel, marketing,

logistiek, productie en personeel). De volgende elementen zijn aan bod gekomen:

bedrijfsactiviteit, naam, logo en huisstijl, missie en doelstellingen, organogram en

functiebeschrijving en enkele kengetallen.

1.1.4.2 Powerpointpresentatie

In bijlage 11 vindt u de handouts van de powerpoint.

Page 17: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 17

1.1.5 Briefhoofd in huisstijl

1.1.5.1 Inleiding

Na het ontwerpen van het logo en de slogan is het de beurt aan het maken van een

brief met briefhoofd, kenmerken en onderwerp rekening houdend met de BIN-normen.

Uiteraard hebben we het loge, de slogan onze huisstijl verwerkt in het briefhoofd.

1.1.5.2 Briefhoofd

In bijlage 12 vind u het ontworpen briefsjabloon

Page 18: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 18

1.1.6 Stakeholdersanalyse

1.1.6.1 Inleiding

Ook wij zijn het er over eens dat duurzaam ondernemen belangrijk is ook al zijn er

soms tegenstrijdige belangen. Toch is het belangrijk om ook de relatie met ander

stakeholders te onderhouden. Gelukkig hebben we ook oog voor de belangen van

people, planet en profit.

Tijdens de intensieve begeleidingsdag door HUB hebben we hieronder een opdracht

gekregen en verwerkt.

Het is onze visie en missie om een kwaliteitsvol product op de markt te brengen. Wij

willen dat onze klanten naar ons komen en weten dat ze voor een kwaliteitsvol en

ecologisch product kiezen. Een goede service bieden aan onze klanten is uiteraard ook

belangrijk voor ons. Om dit te kunnen bereiken, bieden wij ons personeel verschillende

opleidingen aan. Dit is voor ons een belangrijke investering.

Wij streven naar een groot marktaandeel binnen onze doelgroep. Het aantal eenheden

dat wij verkopen op zich is dus niet het belangrijkst. Aangezien wij een kwaliteitsvol

product aanbieden verwachten we minder zonnepanelen te verkopen dan onze

concurrenten. Uit de cijfers die we van de HUB hebben gekregen voor “algemeen

beleid” bleek dat wij ons het beste aan onze visie en missie hebben

gehouden.

Aangezien we een “groen” product aanbieden willen wij ook dat

onze klanten weten dat we aandacht hechten aan het milieu. We

nemen hiervoor verschillende maatregelen om ons product “groen”

te kunnen produceren en te lanceren. Onze inzet hiervoor is al

beloond geweest. We kregen van de HUB een eco-label. We nemen

maatregelen zodat ons energieverbruik daalt en we leiden onze

arbeiders op om milieuvriendelijker te werken. Verder werken we

met gerecycleerd papier en milieu vriendelijke machines.

Zoals eerder vermeld is het onze bedoeling om onze klanten een

product van topkwaliteit aan te bieden. Dit doen we onder andere door veel te

investeren in ‘research and development’, maar ook door onze ingenieurs goed op te

leiden met oog op het milieu.

We vinden het belangrijk om onze leveranciersrelaties goed te onderhouden. Dit

proberen we vooral door ze te overtuigen dat wij de beste zijn en ons vak door en door

kennen. De relatie met vaste leveranciers vinden we het belangrijkst, vertrouwen en

een goede relatie zijn hier dan ook de sleutelwoorden.

Momenteel zijn wij er in geslaagd om al onze voorgestelde aandachtspunten te

realiseren. We zijn ervan overtuigd dat het in de toekomst nog beter wordt. Met de

juiste attitude en motivatie kunnen we dit bereiken.

Page 19: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 19

1.1.6.2 De 3 P’s (People, Profit en Planet)

Duurzame ontwikkeling betekent dat we gebruik maken van de natuur zonder dat

onherstelbare schade wordt aangericht. Het is belangrijk dat de economie groeit, maar

het mag niet ten koste gaan van de toekomstige generatie. Duurzaamheid heeft niet

alleen te maken met het klimaat of het uitsterven van bepaalde dierensoorten of

planten. Het gaat over People, Profit en Planet.

People staat voor sociaal welzijn of hoe een bedrijf omgaat met zijn personeel.

Planet staat voor ecologische kwaliteit of hoe een bedrijf zijn verantwoordelijkheden

opneemt ten aanzien van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap. Het

betreft onder andere over milieuzorg, milieuvriendelijker produceren en duurzame

technologieontwikkeling.

Profit staat voor economische welvaart. Hier komen

werkgelegenheid, winstbestemming, investeringen in

infrastructuur, uitbesteding, economische effecten van de

diensten en producten aan bod. Het zoeken naar

evenwicht tussen deze verschillende aspecten is de

uitdaging voor ondernemingen in hun

beslissingsproces.

Hieronder zie je een schematische voorstelling waar je kan

zien welke directeur een steentje bijdraagt in één of meerdere P’s.

Productie Logistiek Marketing Financiën Personeel

People x x x x

Profit x x x x x

Planet x x x x

1.1.6.3 People

Onder het domein ‘people’ klasseren we de zaken die te maken hebben met het welzijn

en het belang van ons personeel, maar ook van de buitenstaander. Zoals iedereen wel

weet zijn mensen niet weg te denken uit het systeem om duurzaam te ondernemen.

‘People’ staat voor mensen binnen en buiten de onderneming. Dit zijn dus de

stakeholders die in dit aspect een welbepaalde invloed hebben. Zij kunnen namelijk

een deel van de drie P’s realiseren. Hieronder kom je wat meer te weten over hoe de

verschillende directeuren hun steentje bijdragen aan duurzaam ondernemen. Hoe

gaan wij om met ons personeel, klanten, leveranciers?

We proberen dit op de meest realistische wijzen te realiseren.

Onze logistiek directeur heeft ook een bepaalde invloed op ‘people’. Hij bepaalt

namelijk de voorraad van de onderneming. Als hij bv. elke dag een vrachtwagen laat

komen om een kleine voorraad te transporteren is dit op lange termijn nadelig voor de

natuur, want hoe meer de vrachtwagens over en weer moet rijden hoe meer co2 deze

uitstoten.

Indien hij elke keer een volgeladen vrachtwagen kan klaarmaken is dit beter voor het

milieu. Het is dus vanzelfsprekend dat hij een optimale voorraadformule gebruikt.

Indien de directeur logistiek veel voorraad wil is het noodzakelijk om de nodige plaats

daarvoor te hebben. De onderneming zal een grotere opslagplaats nodig

hebben waardoor men meer gebouwen moeten laten bouwen wat leidt

tot meer bebouwde ruimte en minder groen.

Page 20: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 20

In onze onderneming heeft ook de productiedirecteur een belangrijke rol inzake

duurzaam ondernemen. Hij zorgt namelijk voor de optimale productiefactoren. De

juiste man op de juiste plaats zodat elke werknemer zo efficiënt mogelijk kan werken.

Als dit het geval is wil dat zeggen dat men sneller klaar is met werken zodat de

machines minder lang moeten draaien. We hebben ook de intentie om onze

werknemers goede opleidingen te geven zodat ze op een duurzame en efficiënte manier

kunnen werken in ons bedrijf. Een goede opleiding zorgt natuurlijk mee voor een

optimale productiviteit. We hechten hier veel aandacht aan.

De marketingdirecteur doet ook mee aan duurzaam ondernemen omdat hij via de

reclame mensen ervan bewust maakt dat we aandacht hechten aan het milieu. Hij zet

de mensen tegelijkertijd aan om duurzaam te ondernemen door het promoten van

zonnepanelen.

Via onze reclame laten we weten dat we een ecologisch bedrijf zijn. Zo zijn onze

klanten er bewust van omdat we dit een belangrijk aspect vinden.

1.1.6.4 Profit

Een ander onderdeel van de 3 P’s is profit. Dit is Engels voor ‘winst’ en zeer belangrijk

voor elke onderneming. Winst maken is waarvoor elk bedrijf uiteindelijk gaat.

Door een goede begeleiding van onze algemene directeur zouden wij een hoge winst

moeten kunnen behalen. Hij moet ons sturen en motiveren in onze taken zodat wij heel

rendabel kunnen werken.

Elke directeur kan zijn steentje bijdragen tot een hoge winst. Zo kan bijvoorbeeld onze

marketing directeur de verkoop stimuleren door een goede marketingcampagne te

voeren. Dit kan gaan van een juiste keuze uit het wijde assortiment magazines tot een

korte maar krachtig reclamespot op tv. Wij kiezen meer voor tijdschriften. Hierdoor

kunnen we hun bewuster maken van de milieuvriendelijke effecten van zonnepanelen.

In de reclame laten we ook weten dat we zorg dragen voor

We kunnen ook door goed opgeleid personeel zeer productief tewerk gaan. In onze

missionstatement staat dat wij voor een goede kwaliteit gaan en voor een goede

service. Daarom gaan wij ook onze arbeiders goed opleiden zodat ze een voldoende

know-how hebben om de zonnepanelen te maken. We kunnen onze verkoop ook laten

stimuleren door een goede opleiding te geven aan onze verkopers. Wij hebben een zeer

goed opgeleid verkoopteam dat onze klanten goed kan overtuigen om onze

kwaliteitsproducten te kopen.

Onze logistiek directeur regelt het gebruik van

machines, onze energiezuinigheid en afval

verwerking. Dit heeft allemaal zijn invloed op

onze winst. Wij kunnen ons machinepark

bijvoorbeeld beter inzetten door middel van

vernieuwingen van machines of verkoop van

onnodige machines en zo kosten besparen. Door een kleine jaarlijkse

investering kan er ook voor gezorgd worden dat we minder kosten hebben aan energie.

Er werd een eco-label aan ons bedrijf toegekend. Dat eco-label kan ook klanten

aantrekken omdat we dan laten zien dat wij het goed voor hebben met het milieu.

Uiteindelijk kan dat onze winst ten goede komen.

Door een goed beheer van de omloop van ons geld in de economie kan de financiële

directeur ook zijn bijdrage leveren tot een hoge winst. Hij moet controleren of onze

eventuele investeringen winstgevend zijn. Indien er hier een fout wordt gemaakt kan

het zijn dat er geld wordt uitgegeven aan dure leningen. Dit moet vermeden worden.

Ook de productie directeur draagt zijn steentje bij om de winst te bevorderen. Door een

goede opleiding van het personeel en de beste onderdelen voor onze zonnepanelen aan

te kopen kunnen wij een product maken van hoge kwaliteit. Door dit dan allemaal goed

Page 21: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 21

voor te stellen met een goede marketing campagne en goede

verkopers is er een grotere kans op winst.

1.1.6.5 Planet

Iedereen is zich ervan bewust dat het niet goed gaat met de

natuur. Er is onder andere veel verwoesting van de natuur en te

veel co2 uitstoot. Dit heeft geen goede gevolgen voor onze

planeet. Wij willen ons steentje bijdragen. Elke directeur kan hierbij helpen.

Hieronder kom je wat meer te weten over hoe de verschillende directeuren hun

steentje bijdragen aan duurzaam ondernemen.

De productiedirecteur zorgt voor de aankoop van nieuwe machines met minder

energieverbruik. Het nadeel hiervan is wel dat het meer kost, maar wij vinden dat niet

erg omdat we het milieu belangrijk vinden en omdat zo besparen op energie en afval.

Elke week organiseren we een dikke truien dag en een vegi dag. Op deze dag schenken

we extra veel aandacht aan het milieu. We schakelen de

verwarming uit voor de hele dag. Op een gewone dag

schakelen we na de werkuren de verwarming volledig uit. Dit

heeft alleen maar voordelen voor ons en het milieu.

In ons bedrijf werken we enkel met spaarlampen. Ze zijn

duurder, maar door het lager verbruik is het beter voor het

milieu. Spaarlampen zijn niet heel aantrekkelijk, maar geef

toe wie kijkt er naar het plafond? Niemand toch?

Papier maken verbruikt veel energie. Het zorgt voor heel wat verwoesting van bossen

in de wereld. Daarom gaan we eerst na of we documenten elektronisch kunnen

bewaren. Dit gebeurt via ons intranet waar al onze werknemers toegang tot hebben via

een toegangscode. Als er iemand iets moet afdrukken of kopiëren gebeurt dat recto

verso. Als je bijvoorbeeld 20 kopieën van een document van 40 bladzijden enkelzijdig

uitprint heb je hier 800 vellen voor nodig. Als je het dubbelzijdig én verkleind print

slechts 200. We printen onze documenten af op gerecycleerd papier. Het maken van

recyclagepapier verbruikt immers 6 keer minder water en 4 keer minder energie dan

het produceren van nieuw papier. Het is wel iets duurder in aankoop.

Groener werken begint al met het kantoormateriaal dat je op je bureau

liggen hebt. Zelfs de keuze van een balpen heeft een impact op het milieu.

Wegwerppennen uit plastic en andere niet-recycleerbare materialen zijn

niet milieuvriendelijk. Het meest 'groen' zijn trouwens vulpennen. Iedereen

heeft dus een vulpen.

We maken gebruik van rekenmachines op zonne-energie en niet op

batterijen.

Een computer verbruikt veel energie als hij in het stopcontact zit. Daarom

gebruiken we stekkerdozen met een aan- en uitknop.

Onze marketing directeur maakt aan de hand van interne reclame het personeel

bewust over de milieu aspecten van onze activiteit. Door middel van reclame maken we

ook onze klanten en potentiële klanten ervan bewust dat we aandacht hechten aan het

milieu.

Onze brochures worden afgedrukt op gerecycleerd papier.

Onze grootste uitgave voor het milieu is de aankoop van elektrische wagens. Deze

auto’s hebben geen co2 uitstoot wat heel goed is voor de natuur. De auto’s maken

geen geluid en onze werknemers moeten nooit meer benzine of diesel kopen. Deze

extra uitgave rendeert echter aangezien we op deze manier besparen op de

verzekeringspremies, het onderhoud van deze wagens, de belastingen die ervoor

Page 22: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 22

moeten worden betaald en natuurlijk vooral ook dat er geen benzine moet worden

gekocht.

Page 23: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 23

1.1.7 Folder

1.1.7.1 Inleiding

In deze opdracht hebben we een folder ontworpen waarin we ons bedrijf voorstellen

aan bestaande maar ook potentiële klanten en leveranciers. De folder bevat informatie

over de producten, de missie, de bedrijfscultuur en dergelijke praktische informatie van

het bedrijf. Op deze manier willen we de buitenwereld kennis laten maken met onze

onderneming.

1.1.7.2 Folder

De folder vindt u terug in bijlage 13.

Page 24: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 24

1.1.8 Facturatie in BOB en opmaak huisstijl

1.1.8.1 Inleiding

Deze opdracht bestond uit twee grote delen. De groepsopdracht bestond uit het

opmaken van zes verkoopfacturen, 3 voor elke concurrerende onderneming. In ons

geval is dit ‘Ecsolis’ en ‘Solartec’.

Bij het opstellen van de verkoopfacturen hebben we uiteraard rekening gehouden met

onze huisstijl en briefhoofd.

1.1.8.2 Opmaak huisstijl

In bijlage 14 vind u de zes verkoopfacturen terug.

Page 25: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 25

1.2 Engels

1.2.1 Mission statement

1.2.1.1 Introductin

This assignment is linked with the assignment for TBE. Because we intend to include an

English page in our website for international contacts we also present our mission

statement in English.

1.2.1.2 Mission statement of 3 other companies

Which company? The components Slogan

MISSION STATEMENT: Smart energy for a smarter future

VISION: The world’s leading provider of highly competitive solar energy solutions CORPORATE GOALS:

- Cost reduction - Profitable growth

- Technological advances - Market and costumer focus

- Organizational development REC aims to play a leading role and be a key contributor in shaping the future of the solar energy industry. We focus on

achieving operational excellence and lower production costs to enhance solar viability. We do this by continuing to pursue ambitious technology development programs and cost-reduction initiatives.

/

We are established, experienced and highly skilled specialists in the design and installation of bespoke photovoltaic (PV) systems

for domestic, commercial, public sector and agricultural properties. We do not employ salesmen and run a streamlined business so we are able to offer market leading products and

service at market leading prices.

/

Our mission is to bring health trough (through) food and

beverages to a maximum number of people in the UK. Our vision for our dairy products is to establish our yogurts as an essential part of a healthy, daily diet, by providing tasty, nutritious and functional products, while positively contributing to our local community. ‘There is a huge potential to increase our consumers understanding of how yogurt can improve their health. Through education we can promote and strengthen the

national momentum towards eating natural, healthy foods

/

1.2.1.3 Short comment of the mission statements

REC solar: find the mission statement very good. They want to have lower production

costs to enhance solar viability. One of their goals is a technological advance, which we

think is important.

They want to provide smart energy with advanced technology for a smarter future.

When we read this, we wanted to learn more about REC solar and would consider

becoming their customer.

Ecosunpower: We don’t like the mission statement of this company because they don’t

say what their goals are and they tell that they are the best. We don’t think that you

Page 26: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 26

can tell this in a mission statement. It is good however that they work with experienced

and highly skilled specialists. We find it a good idea that they run a streamlined

business, so that they are able to offer market leading products and service at market

leading prices. They are very well organised and their business runs smoothly. This is

because they don’t have salesmen so their costs are lower. That’s why they are able to

sell their products at lower prices.

Danone: We find the mission statement of Danone very good. Danone has a strong

reputation in the health service. Some people need to take more care on what they eat

and need a balanced diet. Danone brings with their mission statement and

advertisement campaigns a message to a large public and they also want to bring

healthy food and beverages to a maximum number of people.

We think that more companies should care more about the health of their costumers.

Sources:

http://www.recgroup.com/en/recgroup/vision-and-strategy/

http://www.ecosunpower.co.uk/

http://www.danone.co.uk/

1.2.1.4 Our own mission statement

Purpose Statement

Solarise does not want to compete on price but on being the number one in a selective

market segment of the up-scale housing market. This is a segment where solar panels

have little penetration so far. Traditional panels are not 'fashionable' enough and most

of them ruin the looks of a beautiful mansion covering the roof with 'ugly black panels'.

We intend to become market leader in the segment of up-scale housing. We want to

sell a product that everybody wants and desires.

We aim to build high levels of client satisfaction and a client base that is proud about

their solar panels. Our customers will be our strongest marketing asset.

We deliberately do not want to fight for some market share with small margins in the

traditional customer segments where market saturation is high.

Business Statement

We want to achieve our goals through product innovation, design, custom built

solutions, superior quality, excellent service and well trained employees.

Selectivity of suppliers who can build custom solutions with high quality is very

important. We want to partner with a selected number of suppliers and involve them

closely in our commercial process, especially for our custom built solutions.

We also want to partner with construction companies and architects who focus on the

same upper scale market segment. As such we want our product to be integrated in

showcase mansions and be an integrated part of their plans for new mansions.

Value Statement

We value the environment and ethics very highly and work with environment-friendly

materials and installations. Our commercial team for example will be driving hybrid

vehicles.

Our employees are very important for us. People buy from people. They are

representing our company and values and are closely involved with the success of our

company. They feel "part of the family".

Page 27: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 27

1.2.2 Job ad

1.2.2.1 Introduction

Because we are growing up, we have to hire new people.

In this task we made a job ad to search the right person.

1.2.2.2 Job ad In the attachements 15 you can find the job ad.

Page 28: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 28

1.2.3 Brochure

1.2.3.1 Introduction

To present our company and product on an international fair in London we made a

brochure.

1.2.3.2 Brochure In the attachments 16 you can find the brochure.

Page 29: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 29

1.3 Frans

1.3.1 Affiche

1.3.1.1 Introduction

Pour présenter notre entreprise et nos produits au grand public, nous avons développé

une affiche.

1.3.1.2 Affiche

Dans les pièces jointes 17 , vous retrouvez l’affiche.

Page 30: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten pagina 30

1.4 Duits

1.4.1 Firmenporträt

1.4.1.1 Einführung

Ich stelle meine Gip-Firma vor:

- Die Abteilungen - Die Funktionen der Abteilungen

- Die funktionen/aufgaben der Mitarbeiter was die Mitarbeiters machen

1.4.1.2 Firmenporträt In diesem Text, möchte wir gerne Solarise vorstellen. Der Name Solarise ist abgeleitet

von Solarenergy (Solarenergie) und Energise (ise). Das logo besteht aus Buchstaben,

die den Namen bilden in blau und grün. Unser Betrib wurde 2011 von Joëlle Rousseau,

Carlo Van Rompaey, Brent De Laet, Lorenz Van Campenhout, Jacqueline Kareman und

Glen Deckers gegründet. Heute befindet der Hauptsitz von Solarise sich in Zaventem, in

der Nähe von Brüssel. Das Unternehmen ist in der Solarindustrie tätig und produziert

und verkauft Solarzellen. Wir haben vier Produktionsgebäude, wo wir selbst Solarzellen

produzieren. Solarise steht für Qualität, Reaktionsfähigkeit und Produktivität und damit

unterscheidet das Unternehmen sich von anderen Unternehmen auf dem Markt. In

Unserer Firma ist viel los. Die Mitarbeiter sind sehr beschäftigt. Solarise beschäftigt 163

Mitarbeiter, 17 Ingenieure, 10 Verkäufer, und 136 Arbeiter. Die Arbeiter produzieren

Solarzellen und die Verkäufer verkaufen sie, zu einem Preis von €6 349. Seit 2012

haben wir einen neuen Slogan. Der slogan ist "Let the sun shine!". Die Webseite finden

Sie auf www.solarise.com. Die Webseite ist in vier Sprachen verfügbar nämlich

Englisch, Niederländisch, Französisch und Deutsch.

Wir haben fünf Abteilungen in unserem Unternehmen: Produktion, Logistik, Allemeiner,

Personal und Finanzen.

Glen Deckers ist Allgemeiner Direktor. Er muss der Betrieb führen und alle Aufgaben

kontrollieren.

Joëlle Rousseau ist die Marketing . Sie ist verantwortlich für die Reklame und sie

erwartete Nachfrage jährlich berechnen.

Carlo Van Rompaey ist der Logistikdirektor. Er muss den Vorrat kontrollieren und er

kontrollieren die Produktion.

Jacqueline Kareman ist die Personaldirektorin. Er sorgt für gute Ausbildung. Sie nimmt

Mitarbeiter an und entlässt Mitarbeiter.

Lorenz Van Campenhout ist der Produktionsdirektor. Er ist verantwortlich für die

Qualität von den Solarzellen und er muss die Produktionsvolumen berechnen.

Brent De Laet ist der Finanzdirektor. Er kontrolliert die Buchhaltung und er ist

verantwortlich für das Resultat.

Page 31: GIP GROEPSOPDRACHTEN JACQUELINE KAREMAN

Geïntegreerde proef Besluit pagina 31

2 Besluit

Het realiseren van dit eindwerk was een zeer leerrijke ervaring voor mij. Het heeft mij vooral doen beseffen dat je pas iets echt bijleert als je het

ook werkelijk doet. Door de onderneming die we hebben opgestart heb ik de kans gekregen om al de opgedane theorie ook daadwerkelijk te

kunnen toepassen in de praktijk. Ook heb ik mogen kennis maken met

de andere kant van het reilen en zeilen van een onderneming, de vaak minder plezante dingen zoals het omgaan met vaak kleine probleempjes

die het meeste voorkomen en de gepaste oplossing hiervoor vinden. Vaak biedt overleggen in team de juiste oplossing voor de problemen.

Het belangrijkste is dat je inzicht behoudt over je onderneming.

Persoonlijk heb ik nu een heel andere kijk op het zelfstandig

ondernemen. Er komt namelijk veel meer bij kijken dan enkel het commercieel aspect. Je moet leren een evenwicht te vinden voor jezelf

en durven beslissingen te maken! Dit laatste was voor me zelf niet zo eenvoudig aangezien ik van nature uit veel twijfel maar soms moet je

door tijdsgebrek alle voor- en nadelen op een rijtje zetten en de knoop doorhakken. Deze proef heeft dus niet enkel mijn kennis vergroot maar

heeft ook mijn persoonlijkheid beïnvloed. Dit is ook waarom ik zeer tevreden terug kijk naar deze opdracht.