Gip individueel

of 46 /46
Bostraat 9 2861 ONZE-LIEVE- VROUW-WAVER Geïntegreerde proef Individuele opdrachten Arwen Van Herck 6 Business Economics Schooljaar 2013 - 2014

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Gip individueel

Page 1: Gip individueel

Bostraat 9

2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Geïntegreerde proef Individuele opdrachten Arwen Van Herck 6 Business Economics Schooljaar 2013 - 2014

Page 2: Gip individueel
Page 3: Gip individueel

Bostraat 9

2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Geïntegreerde proef Individuele opdrachten Arwen Van Herck 6 Business Economics Schooljaar 2013 - 2014

Page 4: Gip individueel

Voorwoord

Als laatstejaars heb ik een geïntegreerde proef of GIP moeten maken, dit is ons

eindwerk. Dit eindwerk bevat een bundel die bestaat uit verschillende vakken maar

hoofdzakelijk het vak bedrijfseconomie. Op het einde van het schooljaar moeten we

deze bundel voorstellen en de jury zal ons hierop beoordelen.

We moesten een fictief bedrijf opstarten waarin 7 mensen zitten. Er zijn verschillende

functies. Ik ben financieel directeur, dit is mijn functie. De taken die ik hiervoor heb

moeten maken zullen beoordeeld worden.

Er zijn een aantal personen die ik toch zeker wil bedanken. Eerst en vooral de twee

leerkrachten van bedrijfseconomie, meneer Fierens en mevrouw Vaes. Zij hebben ons

bij elke opdracht gesteund en ons geholpen waar het kon. Ik apprecieer dus ten zeerste

hun hulp. Bij de opdrachten in verband met de taalvakken zijn er de leerkrachten

mevrouw Vandefonteyne, mevrouw Verheyen, meneer Clerick en meneer Delcourte die

ons geholpen hebben. Hun wil natuurlijk ook bedanken. Maar ook de andere leden van

het bedrijf wil ik bedanken want zij hebben ons ook geholpen omdat Yasmine en ik niet

de makkelijkste functie hebben gekregen. Tenslotte hebben mijn ouders me ook

gesteund wanneer ik het nodig had.

Page 5: Gip individueel

Inhoudsopgave

1 Bedrijfseconomie .............................................................................. 5

1.1.1 Inleiding ............................................................................................. 5

1.1.2 Sollicitatiebrief .................................................................................... 5

1.2 Missie en doelstellingen ........................................................................ 6 1.2.1 Inleiding ............................................................................................. 6

1.2.2 Mission Statement financieel directeur ................................................... 6

1.3 Organogram ....................................................................................... 7 1.3.1 Inleiding ............................................................................................. 7

1.3.2 Organogram Secco .............................................................................. 7

1.3.3 Motivering .......................................................................................... 8

1.3.4 SWOT-analyse .................................................................................... 8

1.4 Operationele en financiële doelstellingen ................................................ 9 1.4.1 Financiële ratio’s ................................................................................. 9

1.5 Ken je functie ................................................................................... 11 1.5.1 Inleiding ........................................................................................... 11

1.5.2 Financieel directeur............................................................................ 11

1.5.3 Ratio’s ............................................................................................. 11

1.6 Vergelijken van websites .................................................................... 13 1.6.1 Inleiding ........................................................................................... 13

1.6.2 Yahama ............................................................................................ 13

1.6.3 NECO ............................................................................................... 14

1.6.4 Electric scooters ................................................................................ 15

1.6.5 Blommaert scooters ........................................................................... 15

1.6.6 Honda .............................................................................................. 16

1.6.7 Conclusie .......................................................................................... 17

1.7 Financiering ...................................................................................... 18 1.7.1 Inleiding ........................................................................................... 18

1.7.2 Vragen ............................................................................................. 18

1.7.3 Verslag ............................................................................................ 18

1.8 Facturatie in BOB .............................................................................. 20 1.8.1 Inleiding ........................................................................................... 20

1.8.2 Aankoop boeking EMB ........................................................................ 20

1.8.3 Aankoop boeking EMCompany ............................................................. 21

1.8.4 Verkoop boeking EMB ........................................................................ 22

1.8.5 Verkoop boeking EMCompany ............................................................. 28

1.8.6 Financiële verrichting aankoopfactuur .................................................. 34

1.8.7 Financiële verrichting verkoopfactuur ................................................... 34

2 English ........................................................................................... 35

2.1 An article about e-transport ................................................................ 35 2.1.1 Introduction ...................................................................................... 35

2.1.2 Typical vocabulary ............................................................................. 35

2.1.3 Summary ......................................................................................... 35

2.2 International carreer .......................................................................... 36

Page 6: Gip individueel

2.2.1 Introduction ...................................................................................... 36

2.2.2 Cv ................................................................................................... 36

2.2.3 Aplication letter ................................................................................. 37

2.3 Complaining(email) ........................................................................... 38 2.3.1 Introduction ...................................................................................... 38

2.3.2 E-mail .............................................................................................. 38

3 Français .......................................................................................... 39

3.1 L'entretien d'embauche ...................................................................... 39 3.2 Affiche JDE ....................................................................................... 40 3.2.1 Introduction ...................................................................................... 40

3.2.2 Affiche JDE ....................................................................................... 40

3.3 La commande ................................................................................... 41 3.3.1 Introduction ...................................................................................... 41

3.3.2 La commande ................................................................................... 41

4 Duits ............................................................................................... 42

4.1 Schreiben eines Geschäftbriefs: die Anfrage.......................................... 42 4.1.1 Einführung ........................................................................................ 42

4.1.2 Die Anfrage ...................................................................................... 42

5 Besluit ............................................................................................ 43

Page 7: Gip individueel

Inleiding

In deze bundel vindt u de opdrachten terug die we hebben moeten uitvoeren voor ons

eindwerk, dat voornamelijk bestaan uit het vak bedrijfseconomie maar ook de vakken

Engels, Frans en Duits zijn aan bod gekomen.

Er zijn een paar groepsopdrachten maar de meeste opdrachten zijn individueel. Per

functie zijn er ook nog opdrachten over je functie. Mijn functie is financieel directeur,

dus die opdrachten hebben vooral te maken met financiën.

Page 8: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 5

1 Bedrijfseconomie

1.1 Functieverdeling

1.1.1 Inleiding

Als functie zou ik graag personeelsdirecteur worden. Deze functie spreekt me het

meeste aan omdat ik commercieel ingesteld ben, flexibel en klantvriendelijk ben.

1.1.2 Sollicitatiebrief

Arwen Van Herck 08 september 2013

Grensstraat 112

3140 KEERBERGEN

0471447181

Aan Dhr. Hugo Fierens

Bosstraat 9

2861 ONZE-LIEVE-VROUWE-WAVER

Sollicitatie personeelsdirecteur

Geachte heer Fierens

Hierbij stel ik mij kandidaat voor de functie van personeelsdirecteur. Ik ben hiervoor de

geschikte kandidaat. Ik denk vernieuwend door creatieve ideeën aan te brengen. Het

aanmoedigen voor een goede samenwerking tussen teamleden vind ik heel belangrijk

alsook conflicten vermijden. Ik ben bereid de groepsgeest te bevorderen door naar

iedereen zijn mening en ideeën te luisteren. De kennis van de talen Frans, Engels en

Duits heb ik ook.

Ik beschik over een diploma van HR management die ik heb behaald aan de Katholieke

Universiteit van Leuven. Daarnaast heb ik reeds uitgebreide ervaring. Ik heb 4 jaar

gewerkt als personeelsdirecteur in een bedrijf “Unique Office”. Daar leerde ik de

kneepjes van het vak, o.a verantwoordelijkheidsgevoel hebben, leren organiseren,..

Verder ben ik klantvriendelijk, commercieel ingesteld en flexibel. Bovendien leer ik snel

bij en werk ik efficiënt.

Graag licht ik mijn visie en motivatie verder toe in een persoonlijk gesprek.

Hoogachtend

Arwen Van Herck

Bijlage: cv

Page 9: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 6

1.2 Missie en doelstellingen

1.2.1 Inleiding

Mijn taken en het mission statement van SECCO zal ik hieronder beschrijven. Ik zal

beschrijven hoe ik mijn taak in SECCO zal realiseren.

1.2.2 Mission Statement financieel directeur

Mijn taak is te berekenen en analyseren van de financiële ratio’s, beslissingen nemen

betreffende het aangaan van bijkomende leningen op lange termijn en ervoor te zorgen

dat lopende leningen tijdig worden terugbetaald. Maar ook het onderhouden van goede

bankrelaties is belangrijk.

SECCO zal het uiterste doen om de hoogste kwaliteit voor het product te realiseren.

Ons hoofddoel is zoveel mogelijk investeren in ons product. Op langere termijn zullen

we dan meer en meer winst maken. Maar onze prioriteit is genoeg investeren in ons

product. We richten ons op een klasse van mensen die meer geld hebben. Misschien

zullen we dan een kleinere omzet hebben maar we zullen een grotere winstmarge

hebben. We moeten onze leveranciers op tijd betalen. Zo houden we een goede relatie

met hen. Wij doen zaken met onze klanten gericht op hun budget.

Het budget van SECCO zal goed verdeeld moeten worden. We moeten ervoor zorgen

dat er voldoende budget is om het personeel op te leiden. We zullen een deel moeten

investeren in het promoten van ons product. Ik zal de nodige financieringen uitvoeren.

Page 10: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 7

1.3 Organogram

1.3.1 Inleiding

Ik zal motiveren waarom ik de geschikte persoon ben om financieel directeur te zijn. Ik

zal mijn kwaliteiten waarover ik beschik uitleggen. In de SWOT-analyse zal ik mijn

zwakke en sterke punten toelichten.

1.3.2 Organogram Secco

Dit organogram geeft weer wie welke functie uitoefent in ons bedrij.

Algemeen directeur

Daphné De Boelpaep

Financieel directeur

Arwen Van Herck

Financieel directeur Yasmine Verbinnen

Logistiek directeur Florian Op De Beeck

Productiedirecteur

Jordi Dockx

Marketing directeur Jelle Stevens

Personeelsdirecteur Tine Lens

Page 11: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 8

1.3.3 Motivering

Dat ik de meest geschikte persoon ben om financieel directeur te zijn, is niet zeker

maar ik doe mijn uiterste best om er het beste van te maken. Ik zal al het mogelijke

doen om mijn functie zo goed mogelijk uit te voeren. Ik kan goed overweg met cijfers.

Dat is dus al een pluspunt. Ik zal ook nooit snel opgeven, ik heb een groot

doorzettingsvermogen. Als ik iets wil bereiken doe ik mijn best. Ik zal de financiële

situatie van het bedrijf zo goed mogelijk proberen te maken. Ik kan ook goed in groep

werken. Het is tenslotte belangrijk om met iedereen te communiceren en goed overeen

te komen voor een goede groepssfeer. Ik werk doelgericht en ben gedisciplineerd. Om

mijn beloftes na te komen zal ik zoveel doen om deze na te komen.

1.3.4 SWOT-analyse

Strengts:

doorzettingsvermogen

gemakkelijk sociaal contact

creativiteit Weaknesses:

niet snel aanpasbaar in nieuwe situaties

Opportunities:

doorzettingsvermogen

Threats:

stressbestendig

Eén van mijn sterke punten is dat ik een groot doorzettingsvermogen heb. Ik zal dus

niet snel opgeven wanneer er iets tegenwerkt. Ook kan ik goed samenwerken met

andere mensen. Ik kan snel nieuwe contacten leggen. Ik kan goed werken in team. Ook

ben ik creatief.

Maar natuurlijk heb ik ook zwakke punten. Ik ben niet stressbestendig maar ik zal met

stress moeten kunnen omgaan. Ook kan ik me niet snel aanpassen in nieuwe situaties.

Als ik iets gewoon ben, wil ik het graag zo houden.

Bron:

https://testjezelf.vdab.be/dossiermanager/onlineTesten?event=test_opstarten&testdefi

nitieid=persoonlijkheid

Page 12: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 9

1.4 Operationele en financiële doelstellingen

De missie van een organisatie wordt vertaald in operationele en financiële

doelstellingen. Deze zeggen wat een bedrijf de komende jaren gaat doen in het licht

van haar missie. Daarom moesten we in deze opdracht onze operationele en financiële

doelstellingen weergeven.

Als financieel directeur hebben we de taak om de financiële gezondheid van het bedrijf

optimaal te houden. Wij moeten er voor zorgen dat er voldoende geld is en dat het

gebruikt wordt voor nuttige en belangrijke doeleinden.

Onze belangrijkste taken zijn:

financiële ratio’s berekenen en analyseren;

beslissen of het nodig is om leningen op lange termijn aan te gaan en lopende

leningen op tijd terug te betalen;

beslissen over het aandeel van de winst dat we op het einde van het boekjaar

willen uitkeren aan de aandeelhouders (dividenden).

In deze opdracht is het de bedoeling dat we enkele financiële ratio’s berekenen en

bespreken.

1.4.1 Financiële ratio’s

De financiële gezondheid van ons bedrijf kunnen we controleren door gebruik te maken

van de financiële ratio’s. Het is onze taak om conclusies te trekken uit de resultaten die

we bekomen en ervoor te zorgen dat het beter kan. Zo hebben we de liquiditeit, de

rendabiliteit en solvabiliteit.

We willen natuurlijk zeker zijn dat we onze schulden op korte termijn kunnen

terugbetalen met de middelen die we hebben. Daarom is het belangrijk dat we de

current ratio en de quick ratio berekenen.

De rendabiliteit geeft weer hoe we winst kunnen maken door de activiteiten die we

uitvoeren en welke middelen we daarbij gebruiken. Zo kunnen we de rendabiliteit van

het eigen vermogen berekenen. De resultaten daarvan zijn vooral belangrijk voor de

aandeelhouders omdat het de winstgevendheid van het bedrijf weergeeft. Niemand

investeert namelijk in een bedrijf dat niet winstgevend is. Ook kunnen we de

winstgevendheid van de gedane investeringen nagaan door de rendabiliteit van het

totaal vermogen te berekenen.

Ten slotte is er nog de solvabiliteit. De solvabiliteit is vooral belangrijk voor de

schuldeisers. Het geeft weer wat we financieren met ons eigen vermogen en wat met

het vreemd vermogen. We kunnen er dus uit concluderen of we in staat zijn om onze

schulden terug te betalen.

1.4.1.1 Current ratio

In boekjaar tien bedroeg te current ratio 1,71. Dat getal was al gegeven. We kunnen

het berekenen door de vlottende activa te delen door het vreemde vermogen op korte

termijn. De cijfers die we daarvoor nodig hebben kunnen we terugvinden in het

financieel rapport van boekjaar 10.

Current ratio = vlottende activa / vreemde vermogen op korte termijn

Vlottende activa € 14 457 000,00

Vreemde vermogen op korte termijn: € 8 472 000,00

Page 13: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 10

KT financiële schulden € 6 072 000,00

leveranciers € 2 400 000,00

1.2 Current ratio = € 14 457 000,00 / € 8 472 000,00 = 1,71

We kunnen hier duidelijk zien dat de current ratio te hoog ligt. In de

functieomschrijving van financieel directeur kunnen we terugvinden dat een ideale

liquiditeitspositie tussen 1 en 1,5 moet liggen. Dat is daar niet het geval.

Daarom willen we er werk van maken om de current ratio terug te brengen naar 1,45.

Dat getal valt perfect binnen de norm. Het is één van onze doelstellingen om er werk

van te maken.

1.4.1.2 Current ratio

In boekjaar tien bedroeg de solvabiliteit 49,01%. Ook dit getal konden we terugvinden

in het gegeven. We kunnen het bereken door het eigen vermogen te delen door het

totaal vermogen en het bekomen getal te vermenigvuldigen met 100. De cijfers die we

daarvoor nodig hebben kunnen we terugvinden in het financieel rapport.

Solvabiliteit = (eigen vermogen / totaal vermogen) x 100

Eigen vermogen boekjaar 10 € 23 522 000,00

Totaal vermogen boekjaar 10 € 47 994 000,00

Solvabiliteit = (€ 23 522 000,00 / € 47 994 000,00) x 100

= 49,01

Een percentage van 49,01 is te laag. De solvabiliteit moet volgens ECOMAN minstens

50% bedragen. Wij willlen dit percentage verhogen door het eigen vermogen te

vergroten. We kunnen dat doen door meer winst over te dragen naar het volgende

boekjaar of het kapitaal te verhogen. Ons doel is om ten minste 50% te bekomen.

Als we bijvoorbeeld de beslissing nemen om geen winst uit de keren aan

aandeelhouders kunnen we onze solvabiliteit verhogen. Als we minimum 1 000 000,00

euro winst maken en dit alles overdragen naar volgend boekjaar en als het vreemd

vermogen ongewijzigd blijft bekomen we een solvabiliteit van 50,05%. Zo kunnen we

ons doel bereiken.

Hieronder kan je de berekening zien van de solvabiliteit voor boekjaar 13.

Eigen vermogen boekjaar 13 € 26 626 335,00

Totaan vermogen boekjaar 13 € 47 720 364,00

Solvabiliteit = (€ 26 626 335,00 / 47 720 364,00) x 100

= 55,80

Als we deze resultaten behalen voor boekjaar 13 zal onze sovabiliteit met 6,79 %

stijgen. Dat is wat we uiteindelijk wilden bereiken.

Zie bijlage 1

Page 14: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 11

1.5 Ken je functie

1.5.1 Inleiding

In deze opdracht heb ik mijn belangrijkste taken moeten samenvatten. Hier zie je wat

mijn functie inhoud. De samenvatting van Ecoman heeft me hierbij geholpen.

1.5.2 Financieel directeur

Als financieel directeur hebben we de taak om de financiële gezondheid van het bedrijf

optimaal te houden. Wij moeten er voor zorgen dat er voldoende geld is en dat het

gebruikt wordt voor nuttige en belangrijke doeleinden.

Onze belangrijkste taken zijn:

financiële ratio’s berekenen en analyseren;

beslissen of het nodig is om leningen op lange termijn aan te gaan en lopende

leningen op tijd terug te betalen;

beslissen over het aandeel van de winst dat we op het einde van het boekjaar

willen uitkeren aan de aandeelhouders (dividenden).

1.5.3 Ratio’s

Een van mijn belangrijkste taken is het berekenen en analyseren van de financiële

ratio’s. Er zijn vijf verschillende ratio’s, onderverdeeld in de rendabiliteit, solvabiliteit en

liquiditeit. Door de financiële ratio’s kunnen we de financiële gezondheid van ons bedrijf

controleren. We moeten conclusies trekken uit de resultaten die we bekomen en

proberen deze te verbeteren.

1.5.3.1 Rendabiliteit

De rendabiliteit geeft weer hoe we winst kunnen maken door de activiteiten die we

uitvoeren en welke middelen we daarbij gebruiken. Zo kunnen we de rendabiliteit van

het eigen vermogen berekenen. De resultaten daarvan zijn vooral belangrijk voor de

aandeelhouders omdat het de winstgevendheid van het bedrijf weergeeft. Niemand

investeert namelijk in een bedrijf dat niet winstgevend is. Ook kunnen we de

winstgevendheid van de gedane investeringen nagaan door de rendabiliteit van het

totaal vermogen te berekenen.

rendabiliteit totaal vermogen = (winst voor belasting + betaalde leveranciers)

totaal vermogen

rendabiliteit eigen vermogen = winst na belasting

eigen vermogen

1.5.3.2 Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan hoe kredietwaardig een bedrijf is en hoe het bedrijf zich

financiert en is vooral belangrijk voor de schuldeisers. Het geeft weer wat we

financieren met ons eigen vermogen en wat met het vreemd vermogen. We kunnen er

Page 15: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 12

dus uit concluderen of we in staat zijn om onze schulden terug te betalen. De

solvabiliteit berekenen we als volgt:

solvabiliteit = eigen vermogen

totaal vermogen Boekjaar 10:

Solvabiliteit = (€ 23 522 000,00 / € 47 994 000,00) x 100

= 49,01

Boekjaar 13:

Solvabiliteit = (€ 26 626 335,00 / 47 720 364,00) x 100

= 55,80

1.5.3.3 Liquiditeit

De liquiditeit is de mate waarin een onderneming in staat is om de schulden op korte

termijn terug te betalen met het vlottende activa. Er zijn twee verschillende ratio’s, de

current ratio en de quick ratio. De quick ratio geeft zicht op de liquiditeitspositie in

tegendeel met de current ratio waarbij de voorraden buiten beschouwing worden

gelaten omdat sommige voorraden niet snel in geld omzetbaar zijn.

current ratio = vlottende activa

(schulden op korte termijn + schulden op lange termijn)

1.3 Current ratio = € 14 457 000,00 / € 8 472 000,00 = 1,71

quick ratio = (vlottende activa - voorraad)

(schulden op korte termijn + schulden op lange termijn)

1.5.3.4 Investeringen

Ook het berekenen van de leningen op langere termijn is een taak voor de financiële

directeurs. Dit doen we in overleg met de andere directeurs. De investeringen worden

gefinancierd met het eigen vermogen, vreemd vermogen of een combinatie van de

twee. Bij de financiering met het eigen vermogen hebben we twee keuze’s. Oftewel een

nieuw kapitaal of nieuwe aandeelhouders aantrekken door uitgaven te doen van nieuwe

aandelen. Of de gereserveerde winst realiseren binnen de onderneming. Bij financiering

met het vreemd vermogen moeten we rekening houden met de schulden die geleidelijk

moeten worden terugbetaald door middel van kapitaalaflossingen. Ook korte

termijnschulden maken deel uit van het vreemd vermogen. Zij zullen ook moeten

worden vereffend en ook intrestlasten zijn eraan verbonden.

1.5.3.5 Dividenden

Uiteindelijk zijn er ook nog de dividenden die we moeten uitkeren.

Zie bijlage 1,2

Page 16: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 13

1.6 Vergelijken van websites

1.6.1 Inleiding

In deze opdracht moet ik verschillende websites van gelijkaardige bedrijven en

mogelijke concurrenten vergelijken. Uit deze vergelijking zal ik een aantal besluiten

trekken. Bij het vergelijken zal ik letten op de kleuren, logo, schikking van de

onderdelen, situering van het bedrijf,..

1.6.2 Yahama

Als eerste website heb ik die van “Yahama”. Deze site ziet er heel overzichtelijk uit. Het

logo valt niet direct op want het is nogal klein, ze hadden dit wat groter mogen zetten.

Origineel is het logo ook niet. De schikking van de onder delen staan heel ordelijk.

De website is up-to-date want het laatste artikel is van 4 november en dit is nog maar

3 maanden geleden. De situering van het bedrijf staat duidelijk bij ‘contact’. Er is geen

vermelding van vacatures.

Algemene informatie Yahama Parc Industriel de la vallée du Hain, 37 1440 Woutersbrakel Aard van het bedrijf: verkoop van scooters

Positieve punten Negatieve punten

Schikking onderdelen

Up-to-date

Overzichtelijk

Logo te klein, niet origineel

Vermelding vacatures niet aanwezig

Page 17: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 14

1.6.3 NECO

Vervolgens heb ik de website van “NECO” genomen. Deze site is te druk, het is niet

meer overzichtelijk. Het logo is net groot genoeg dat het nog opvalt. De schikking van

de onderdelen is wel nog duidelijk. De kleuren zijn hier groen, rood en wit.

De site is wel up-to-date want als je bij nieuws ga kijken zijn er verschillende artikels

maar bij de meeste staat er geen datum bij. Wel bij de “back to school actie” dat de

actie geldig is tot 30/09/13 maar er zijn nieuwere artikels dus de site is zeker up-to-

date.

De situering van het bedrijf is te vinden bij ‘contact’. Maar de vermelding van vacatures

is er niet.

Algemene informatie NECO Rijksweg 440 8710 Wielsbeke, Belgium Aard van het bedrijf: verkoop van scooters

Positieve punten

Overzichtelijk

Up-to-date

Page 18: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 15

Negatieve punten

Schikking onderdelen

Kleuren

Vermelding vacatures niet aanwezig

1.6.4 Electric scooters

Als derde website neem ik die van “electric scooters”. Deze site is niet echt

professioneel. Er is de kleur groen aanwezig. Het logo is wel origineel. De schikking

van de onderdelen is zeer duidelijk.

Of de site up-to-date is weten we niet. De situering van het bedrijf staat duidelijk

onderaan de site. De vermelding van vacatures is ook niet vermeld.

Algemene informatie Electric scooters Gentpoortstraat 55-62 8000 Brugge Aard van het bedrijf: verkoop van elektrische scooters

Positieve punten Negatieve punten

Overzichtelijk

Logo

Schikking onderdelen

Niet professioneel

Vermelding vacatures niet aanwezig

1.6.5 Blommaert scooters

Als volgende website heb ik die van “Blommaert scooters” genomen. Deze site vind ik

nogal slordig. Er is niet echt één kleur aanwezig. Het logo is opvallend enkel de kleur

niet. De schikking van de onderdelen is niet echt duidelijk, want het staat rechts maar

heel klein. Of de site up-to-date is kunnen we niet weten. De situering van het bedrijf

staat bij ‘contact’. De vermelding van vacatures is niet aanwezig.

Page 19: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 16

Algemene informatie Blommaert scooters Aard van het bedrijf: verkoop en herstellingen van scooters

Positieve punten Negatieve punten

Logo

Slordig

Schikking onderdelen

Vermelding vacatures niet aanwezig

1.6.6 Honda

Als laatste website heb ik die van “Honda” genomen. Deze site vind ik niet zo

aantrekkelijk. De kleur is hier overduidelijk blauw. Het logo is nogal klein dus valt niet

echt op. De schikking staat duidelijk bovenaan. Deze site is zeer up-to-date want het

laatste artikel is van 26/01/2014.

De vermelding van vacatures vind je bij ‘jobs’. De situering van het bedrijf vind je bij

‘contact’.

Algemene informatie Honda Doornveld 180-184 Sphere Business park, Zoning 3 B-1731 Zellik Aard van het bedrijf: verkoop van scooters

Positieve punten

Schikking onderdelen

Up-to-date

Vermelding vacatures

Page 20: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 17

Negatieve punten Niet aantrekklijk

Logo

1.6.7 Conclusie

Hieruit besluit ik dat de beste website die van “NECO” is. Het is de aantrekkelijkste

website. Daarbij is het enkele negatieve punt dat de vermelding van vacatures niet

aanwezig is.

Page 21: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 18

1.7 Financiering

1.7.1 Inleiding

Voor deze opdracht zijn we naar een bank gegaan en daar hebben we enkele vragen

gesteld over de beste financieringsvorm.

1.7.2 Vragen

Hoe wordt bij de bank het kredietdossier opgemaakt?

Welke intresten moeten er betaald worden?

Worden er waarborgen gevraagd? Welke?

Welke financieringsvorm is volgens u het beste om een nieuwe

productieafdeling te financieren?

Zijn er nog andere financieringsvormen?

Waarom is de door u voorgestelde vorm de beste?

Kunt u enkele voor- en nadelen geven van de financieringsvormen?

1.7.3 Verslag

Yasmine en ik zijn naar de bank KBC in Keerbergen geweest en zijn verder geholpen

door Hilde Wellens. Haar functie bij de bank is adviseur Ondernemers en Vrije

Beroepen.

Ze heeft ons verteld dat een investeringskrediet de beste financieringsvorm is. Het

investeringskrediet is vooral geschikt voor grote investeringen op lange termijn. De

looptijd van de lening heeft te maken met de economische levensduur. De periode om

de terugbetaling te voltooien ligt meestal tussen de vijf en vijftien jaar.

Er worden waarborgen gevraagd waarbij het pand van de handelszaak als borg dient.

Het gaat over een waarborg over de voorraad of een vordering van een bedrijf. Er

kunnen ook waarborgen worden gevraagd op de eigendommen van het bedrijf. Dan

spreken we over een hypotheek.

Op welke manier dat het kredietdossier wordt opgemaakt bij de bank hangt er vanaf of

het bedrijf opstartend is of niet. In geval dat het opstartend is, moet er een financieel

plan opgesteld worden. Zo kan de bank zeker zijn dat het bedrijf in staat is om de

lening terug te betalen. Anders zou de bank een te groot risico nemen. In geval dat het

niet opstartend is worden er de gepubliceerde cijfers opgevraagd. Deze in detail over

elke post. Als er een volledig nieuwe productielijn is wordt er opnieuw een financieel

plan gevraagd.

Er zijn ook nog andere financieringsvormen zoals de leasing. Hierbij blijft het materiaal

eigendom van de leasingmaatschappij. Een voordeel van leasing is dat je de btw niet

moet voorfinancieren (de btw krijg je terug). Maar deze financieringsvorm is een iets

minder goede manier om een nieuwe productieafdeling te financieren. Leasing is eerder

geschikt voor kleine investeringen.

Page 22: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 19

Het voordeel van het investeringskrediet is dat je de investering kunt spreiden over een

lange termijn. Nog een voordeel is dat het investeren kan worden geboekt als kosten.

De intrest hangt af van de looptijd (vaste of variabele rentevoet). Een nadeel van een

vaste rentevoet is dat er veel kosten aan zijn. (als je een vaste rentevoet van 15 jaar

vervroegd wilt betalen). Als de rentevoet gewoon blijft doorlopen is er geen probleem.

Bij een vaste rentevoet (15 jaar) zal de rente 5 à 6 % bedragen. Bij een variabele

rentevoet zal de rente ongeveer 3 % zijn.

Bij de kleine bank (Argenta) konden ze ons niet verder helpen.

Bij de bank hebben we een brochure gekregen die ons heeft geholpen om dit verslag te

maken. U kunt de brochure bekijken in de bijlage.

Page 23: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 20

1.8 Facturatie in BOB

1.8.1 Inleiding

In deze opdracht moesten we aankoopfacturen, verkoopfacturen en financiële facturen

boeken in BOB van de bedrijven EMB en EMCompany. Ook moesten we hierbij een

word document maken.

1.8.2 Aankoop boeking EMB

AF/1

Bedrijfskosten K + D 60400 Aankopen handelsgoederen 1 816,75 Vordering o/d overh. A + D 41110 Aftrekbare btw 343,98 Bedrijfskosten K - C 60402 Handelskorting op aankopen 145,34 Schuld a/d leverancier P + C 44000 Leveranciers 8 360,78

Om de btw in het boekhoudpakket juist te laten berekenen, is het noodzakelijk de

maatstaven van heffing afzonderlijk te boeken. Het bedrag wordt geboekt op de

debetzijde van de kostenrekening 60400 Aankopen handelsgoederen.

De btw-bedragen boeken we op de debetzijde van de activarekening 41110 Aftrekbare

btw.

De verkregen handelskorting vermindert de bedrijfskosten. Om de boekhouding te

kunnen gebruiken als een beleidsinstrument moet ze informatie geven over de

samenstelling van de kosten. Daarom boeken we de aankopen handelsgoederen en de

handelskorting op afzonderlijke rekeningen. We boeken de handelskorting op de

creditzijde van de rekening 60402 Handelskorting op aankopen.

Het totale factuurbedrag zijn we verschuldigd aan de leverancier. We boeken deze

schuld op de creditzijde van de passivarekening 44000 Leveranciers.

AF/2

Bedrijfskosten K + D 60400 Aankopen handelsgoederen 2 799,82

Vordering o/d overh. A + D 41110 Aftrekbare btw 619,46 Bedrijfskosten K + D 60403 Aankoopkosten 150,00 Schuld a/d leverancier P + C 44000 Leveranciers 3 569,28

Het aankopen van handelsgoederen wordt in de boekhouding opgenomen als een

bedrijfskost. Het bedrag wordt geboekt op de debetzijde van de kostenrekening 60400

Aankopen handelsgoederen.

Het btw-bedrag dat de onderneming betaalt aan haar leverancier, kan ze terugvorderen

van de overheid. We boeken deze op de debetzijde van de activarekening 41110

Aftrekbare btw.

De aankoopkosten worden in de boekhouding opgenomen als een bedrijfskost. Het

bedrag wordt geboekt op de debetzijde van de kostenrekening 60403 Aankoopkosten.

Het totale factuurbedrag zijn we verschuldigd aan de leverancier. We boeken deze

schuld op de creditzijde van de passivarekening 44000 Leveranciers.

AF/3

Bedrijfskosten K + D 60400 Aankopen handelsgoederen 5 146,70 Vordering o/d overh. A + D 41110 Aftrekbare btw 1 080,81

Retourverpakking A + D 41800 Terug te sturen verpakking 50,00 Schuld a/d leverancier P + C 44000 Leveranciers 6 277,51

Page 24: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 21

Het aankopen van handelsgoederen wordt in de boekhouding opgenomen als een

bedrijfskost. Het bedrag wordt geboekt op de debetzijde van de kostenrekening 60400

Aankopen handelsgoederen.

De btw-bedragen boeken we op de debetzijde van de activarekening 41110 Aftrekbare

btw.

Het bedrag van de terug te sturen verpakking wordt pas bijgeteld na het berekenen

van de btw. De verpakking wordt immers niet verkocht. We hebben dus een vordering

op de leverancier. In het rekeningenstelsel vinden we bij klasse 4, Groep 41, de

activarekening 41800 Terug te sturen verpakking, die gedebiteerd <ordt voor

vermeerderingen.

Het totale factuurbedrag zijn we verschuldigd aan de leverancier. We boeken deze

schuld op de creditzijde van de passivarekening 44000 Leveranciers.

1.8.3 Aankoop boeking EMCompany

AF/1

Bedrijfskosten K + D 60400 Aankopen handelsgoederen 20 100,00 Vordering o/d overh. A + D 41110 Aftrekbare btw 4 074,53 Bedrijfskosten K - C 60402 Handelskorting op aankopen 402,00 Schuld a/d leverancier P + C 44000 Leveranciers 23 772,53

Om de btw in het boekhoudpakket juist te laten berekenen, is het noodzakelijk de

maatstaven van heffing afzonderlijk te boeken. Het bedrag wordt geboekt op de

debetzijde van de kostenrekening 60400 Aankopen handelsgoederen.

De btw-bedragen boeken we op de debetzijde van de activarekening 41110 Aftrekbare

btw.

De verkregen handelskorting vermindert de bedrijfskosten. Om de boekhouding te

kunnen gebruiken als een beleidsinstrument moet ze informatie geven over de

samenstelling van de kosten. Daarom boeken we de aankopen handelsgoederen en de

handelskorting op afzonderlijke rekeningen. We boeken de handelskorting op de

creditzijde van de rekening 60402 Handelskorting op aankopen.

Het totale factuurbedrag zijn we verschuldigd aan de leverancier. We boeken deze

schuld op de creditzijde van de passivarekening 44000 Leveranciers.

AF/2

Bedrijfskosten K + D 60400 Aankopen handelsgoederen 34 000,00 Vordering o/d overh. A + D 41110 Aftrekbare btw 7 007,70 Bedrijfskosten K + D 60403 Aankoopkosten 50,00

Schuld a/d leverancier P + C 44000 Leveranciers 41 057,70

Het aankopen van handelsgoederen wordt in de boekhouding opgenomen als een

bedrijfskost. Het bedrag wordt geboekt op de debetzijde van de kostenrekening 60400

Aankopen handelsgoederen.

Het btw-bedrag dat de onderneming betaalt aan haar leverancier, kan ze terugvorderen

van de overheid. We boeken deze op de debetzijde van de activarekening 41110

Aftrekbare btw.

De aankoopkosten worden in de boekhouding opgenomen als een bedrijfskost. Het

bedrag wordt geboekt op de debetzijde van de kostenrekening 60403 Aankoopkosten.

Het totale factuurbedrag zijn we verschuldigd aan de leverancier. We boeken deze

schuld op de creditzijde van de passivarekening 44000 Leveranciers.

Page 25: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 22

AF/3

Bedrijfskosten K + D 60400 Aankopen handelsgoederen 750,00

Vordering o/d overh. A + D 41110 Aftrekbare btw 157,50 Retourverpakking A + D 41800 Terug te sturen verpakking 25,00

Schuld a/d leverancier P + C 44000 Leveranciers 932,50

Het aankopen van handelsgoederen wordt in de boekhouding opgenomen als een

bedrijfskost. Het bedrag wordt geboekt op de debetzijde van de kostenrekening 60400

Aankopen handelsgoederen.

De btw-bedragen boeken we op de debetzijde van de activarekening 41110 Aftrekbare

btw.

Het bedrag van de terug te sturen verpakking wordt pas bijgeteld na het berekenen

van de btw. De verpakking wordt immers niet verkocht. We hebben dus een vordering

op de leverancier. In het rekeningenstelsel vinden we bij klasse 4, Groep 41, de

activarekening 41800 Terug te sturen verpakking, die gedebiteerd wordt voor

vermeerderingen.

Het totale factuurbedrag zijn we verschuldigd aan de leverancier. We boeken deze

schuld op de creditzijde van de passivarekening 44000 Leveranciers.

1.8.4 Verkoop boeking EMB

Page 26: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 23

Page 27: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 24

VF/1

Bedrijfsopbrengsten O + C 70400 Verkopen handelsgoederen 110 000,00

Verschuldigde btw P + C 45110 Verschuldigde btw 21 958,86 Bedrijfsopbrengsten O - D 70402 Handelskorting op verkoper 3 300,00

Vordering op klanten A + D 40000 Handelsdebiteuren 128 658,86

Het verkopen van handelsgoederen wordt in de boekhouding opgenomen als een

bedrijfsopbrengst. Het bedrag wordt geboekt op de creditzijde van de

opbrengstenrekening 70400 Verkopen handelsgoederen.

Het btw-bedrag boeken we op de creditzijde van de passivarekening 45110

Verschuldigde btw.

De gegeven handelskorting vermindert de bedrijfsopbrengst. We boeken de

handelskorting op de debtzijde van de opbrengstenrekening 70402 Handelskorting op

de verkoper.

Het totale factuurbedrag boeken we op de debetzijde van de activarekening 40000

Handelsdebiteuren.

Page 28: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 25

Page 29: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 26

VF/2

Bedrijfsopbrengsten O + C 70400 Verkopen handelsgoederen 110 000,00

Verschuldigde btw P + C 45110 Verschuldigde btw 23 106,30 Bedrijfsopbrengsten O + D 74600 Doorgerekende kosten 30,00

Vordering op klanten A + D 40000 Handelsdebiteuren 133 136,30

Het verkopen van handelsgoederen wordt in de boekhouding opgenomen als een

bedrijfsopbrengst. Het bedrag wordt geboekt op de creditzijde van de

opbrengstenrekening 70400 Verkopen handelsgoederen.

Het btw-bedrag boeken we op de creditzijde van de passivarekening 45110

Verschuldigde btw.

De doorgerekende kosten vermeerderen de bedrijfsopbrengst. We boeken de

doorgerekende kosten op de creditzijde van de opbrengstenrekening 74600

Doorgerekende kosten.

Het totale factuurbedrag boeken we op de debetzijde van de activarekening 40000

Handelsdebiteuren.

Page 30: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 27

Page 31: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 28

VF/3

Bedrijfsopbrengsten O + C 70400 Verkopen handelsgoederen 110 000,00

Verschuldigde btw P + C 45110 Verschuldigde btw 23 100,OO Schuld aan klant P + C 48800 Terug te betalen verpakking 50,00

Vordering op klanten A + D 40000 Handelsdebiteuren 133 150,00

Het verkopen van handelsgoederen wordt in de boekhouding opgenomen als een

bedrijfsopbrengst. Het bedrag wordt geboekt op de creditzijde van de

opbrengstenrekening 70400 Verkopen handelsgoederen.

Het btw-bedrag boeken we op de creditzijde van de passivarekening 45110

Verschuldigde btw.

De terug te betalen verpakking vermeerderen de schuld aan de klant. We boeken de te

betalen verpakking op de debetzijde van de passivarekening 48800.

Het totale factuurbedrag boeken we op de debetzijde van de activarekening 40000

Handelsdebiteuren.

1.8.5 Verkoop boeking EMCompany

Page 32: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 29

Page 33: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 30

VF/4

Bedrijfsopbrengsten O + C 70400 Verkopen handelsgoederen 110 000,00

Verschuldigde btw P + C 45110 Verschuldigde btw 21 958,86 Bedrijfsopbrengsten O - D 70402 Handelskorting op verkoper 3 300,00

Vordering op klanten A + D 40000 Handelsdebiteuren 128 658,86

Het verkopen van handelsgoederen wordt in de boekhouding opgenomen als een

bedrijfsopbrengst. Het bedrag wordt geboekt op de creditzijde van de

opbrengstenrekening 70400 Verkopen handelsgoederen.

Het btw-bedrag boeken we op de creditzijde van de passivarekening 45110

Verschuldigde btw.

De gegeven handelskorting vermindert de bedrijfsopbrengst. We boeken de

handelskorting op de debtzijde van de opbrengstenrekening 70402 Handelskorting op

de verkoper.

Het totale factuurbedrag boeken we op de debetzijde van de activarekening 40000

Handelsdebiteuren.

Page 34: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 31

Page 35: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 32

VF/5

Bedrijfsopbrengsten O + C 70400 Verkopen handelsgoederen 110 000,00

Verschuldigde btw P + C 45110 Verschuldigde btw 23 106,30 Bedrijfsopbrengsten O + D 74600 Doorgerekende kosten 30,00

Vordering op klanten A + D 40000 Handelsdebiteuren 133 136,30

Het verkopen van handelsgoederen wordt in de boekhouding opgenomen als een

bedrijfsopbrengst. Het bedrag wordt geboekt op de creditzijde van de

opbrengstenrekening 70400 Verkopen handelsgoederen.

Het btw-bedrag boeken we op de creditzijde van de passivarekening 45110

Verschuldigde btw.

De doorgerekende kosten vermeerderen de bedrijfsopbrengst. We boeken de

doorgerekende kosten op de creditzijde van de opbrengstenrekening 74600

Doorgerekende kosten.

Het totale factuurbedrag boeken we op de debetzijde van de activarekening 40000

Handelsdebiteuren.

Page 36: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 33

Page 37: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Bedrijfseconomie pagina 34

VF/6

Bedrijfsopbrengsten O + C 70400 Verkopen handelsgoederen 110 000,00

Verschuldigde btw P + C 45110 Verschuldigde btw 23 100,OO Schuld aan klant P + C 488000 Terug te betalen verpakking 50,00

Vordering op klanten A + D 40000 Handelsdebiteuren 133 150,00

Het verkopen van handelsgoederen wordt in de boekhouding opgenomen als een

bedrijfsopbrengst. Het bedrag wordt geboekt op de creditzijde van de

opbrengstenrekening 70400 Verkopen handelsgoederen.

Het btw-bedrag boeken we op de creditzijde van de passivarekening 45110

Verschuldigde btw.

De terug te betalen verpakking vermeerderen de schuld aan de klant. We boeken de te

betalen verpakking op de debetzijde van de passivarekening 48800.

Het totale factuurbedrag boeken we op de debetzijde van de activarekening 40000

Handelsdebiteuren.

1.8.6 Financiële verrichting aankoopfactuur

KBC/1

Schuld aan de lev. P - D 44000 Leveranciers 2 015,39 Bankrekening A - C 55000 KBC 2 015,39

Onze schuld verminderd bij de betaling van de aankoopfactuur. Dit boeken we op de

debetzijde van de passivarekening 44000 Leveranciers.

Onze liquide middelen boeken we op de creditzijde van de activarekening 55000 KBC.

1.8.7 Financiële verrichting verkoopfactuur

KBC/2

Bankrekening A + D 55000 KBC 133 150,00 Vordering op de klant A - C 40000 Handelsdebiteuren 133 150,00

Onze liquide middelen boeken we op de debetzijde van de activarekening 55000 KBC.

De vordering op de klant verminderd en boeken we op de creditzijde van de

activarekening 40000 Handelsdebiteuren.

Zie bijlage 3,4

Page 38: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 English pagina 35

2 English

1.4 2.1 An article about e-transport

2.1.1 Introduction

We have to find an article about electric transport. The article should give information

on the possibilities but also problems connected to an electric bike/scooter/car.

2.1.2 Typical vocabulary

Diesel engine: an internal-combustion engine that uses the heat of highly compressed

air to ignite a spray of fuel introduced after the start of the compression stroke.

Alternative-fuel: a fuel other than petrol or diesel for powering motor vehicles, such as

natural gas, methanol, or electricity.

Disabled: a person having a physical or mental condition that limits their movements,

senses, or activities.

Low-carbon vehicle: an vehicle that has a minimal output of greenhouse gas emissions

into the environment biosphere, but specifically refers to the greenhouse gas carbon

dioxide.

Greenhouse gas: a gas in an atmosphere that absorbs and emits radiation within the

thermal infrared range.

Zero emission: zero emission refers to an engine, motor, process, or other energy

source, that emits no waste products that pollutes the environment or disrupts the

climate.

Lion’s share: the largest part of something.

2.1.3 Summary

It is the first electric car to be made in UK adds to wide choice for green-minded

motorists campaigners sense change in attitudes.

The latest version of the Leaf, the first electric car made in Britain, rolled into

showrooms across the country. Nissan hopes the new Leaf, cheaper than the old model

and with a shorter charging time and longer driving range, will tempt buyers looking for

a family runaround.

With consumers yet to be convinced, electric cars may not be the quickest way to

reduce emissions in the short term. Doubts also linger about the environmental

performance of the cars.

Electric cars are much more eco-friendly than their petrol- and diesel-powered rivals,

but not as green as the "zero emissions" advertising slogan. On average, electric cars

emit between 64g and 82g of carbon dioxide per kilometers, compared with 136g

CO2/km for the average car. The European commission would like carmakers to cut

average emissions to 95g CO2/km by 2020.

While many like the idea of an electric car, they have concerns over charging facilities.

Zie bijlage 5

Page 39: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 English pagina 36

2.2 International carreer

2.2.1 Introduction

We have to read a job advertisement and we have to apply for the job. We have to

write an application letter.

2.2.2 Cv

Arwen Van Herck Home address: Grensstraat 112

3140 Keerbergen

Date of birth: 21 October 1982

Nationality: Belgian

Telephone: 0471 447181

Email: [email protected]

Education

2000-2005

KAHO Brussels; Master Business Engineering

2005-2007

KU Leuven; Master after Master Financial Economics

Professional Experience

2007-2008

SECC0; assistant of a financial director

2008-2013

SECCO; financial director

Activities and Interests

2014

Led a group

Organised a camp

Languages

Dutch (mother tongue)

English (fluent)

French (fluent)

German (basic)

Computer Skills

Microsoft Office

Driving

Full current driving licence

Page 40: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 English pagina 37

2.2.3 Aplication letter

Arwen Van Herck 17 February 2014

Grensstraat 112

3140 Keerbergen

Ms Axelle Jacobs

EMB

Bosstraat 9

2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Application for financial director

Dear Ms Jacobs

I saw your advertisement for financial director in the newspaper “The Times” and I’m

very interested in the job you offer. I would like to apply for the job.

Everything that involves finances really interests me. That’s why I have studied 7 years

and received my Master after Master of Financial Economics.

I have five years of work experience as financial director. But now I want to work for

your company because I want to work in a large company because that offers

opportunities.

I’m strong at computer science and accounting. I have knowledge of Microsoft Office.

My mother tongue is Dutch, but I also have some knowledge of French, English and

German. I have the capacity to work with deadlines and know how to handle stress

situations.

I’m an enthusiastic and motivated person who can work with different computer

programs. I have eye for details and make thoughtful decisions.

I think I have all the qualifications for the job you are offering. You can find more

information in my CV.

I wish to inform you that I am available immediately. You want to meet a spontaneous

and dynamic person, do not hesitate to invite me for an interview.

Thank you for your attention.

Yours sincerely.

Arwen Van Herck Arwen

Page 41: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 English pagina 38

2.3 Complaining(email)

2.3.1 Introduction

Our company has placed an order but there is something wrong with the delivery.

Some products are not deliverd so we have to write a formal e-amil in which we have

to complain about what went wrong with the delivery.

2.3.2 E-mail

Subject: Missing products order 005

From: Arwen Van Herck (Secco)

Received (Date): 19th of March 2014

Dear Ms Jacobs

On the 19th of March 2014 I received the order. When I opened the box, I discovered

that not all the products are delivered.

I received only 5 cylinders while I had ordered 15. As we need the articles I ordered to

complete our range, please make arrangements to dispatch the missing items at once.

I would appreciate it if you could send me ten more of the same cylinders (type

A2409).

We look forward to hear from you soon.

Sincerely

Arwen Van Herck

Financial director

Page 42: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Français pagina 39

3 Français

3.1 L'entretien d'embauche

J’ai lu une offer d’emploi et je decides de tenter le coup. Tâche orale en classe.

Page 43: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Français pagina 40

3.2 Affiche JDE

3.2.1 Introduction

Faites une affiche qui attire l’attention et qui annonce la journée découverte

entreprises. N’oubliez pas de mentionner la date, les heures d’ouverture, l’adresse de

votre entreprise et l’éditeur responsable.

3.2.2 Affiche JDE

Page 44: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Français pagina 41

3.3 La commande

3.3.1 Introduction

J’ai envoyé une lettre en allemand à une entreprise pour demander des informations.

J’ai reçu une réponse satisfaisante et maintenant j’ai fait une commande.

3.3.2 La commande

Arwen Van Herck

Grensstraat 112

3140 KEERBERGEN

Daphné De Boelpaep

Secco

Bosstraat 9

2561 WAVRE-NOTRE-DAME

Votre message du vos réf. nos réf . Keerbergen

15-03-2014 A006 T111 19-03-2014

Commande

Madame

J’ai bien reçu votre offerte et je vous en remercie. Désireux de profiter de vos prix

actuels, je vous passe la commande mentionnée ci-dessous:

Produit Référence Prix unitaire Quantité Totale

chambres à air L008 € 9,95 40 € 398,00 filtres T070 € 10,95 20 € 219,00 cylindres G520 € 45,95 15 € 689,25

Totale: 1306,25

J'accepte les conditions en ce qui concerne le délai de livraison, les frais de livraison et

les frais d'emballage qui étaient offerts dans l’offerte.

Comme convenu, le délai de paiement de vos factures est à 30 jours fin de mois de

livraison.

Je compte sur une exécution soignée de cet orde.

En vous remerciant, Madame.

Arwen Van Herck

Page 45: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Duits pagina 42

4 Duits

4.1 Schreiben eines Geschäftbriefs: die Anfrage

4.1.1 Einführung

Verfassen Sie ein Schreiben an Innoscooter Haug&Luithle GmbH unter Berücksichtigung

der Vorgaben. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben. Berücksichtigen Sie die formalen

Anforderungen an einen privaten Geschäftsbrief.

4.1.2 Die Anfrage

Arwen Van Herck 2014/03/13

Secco

Bosstraat 9

2561 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Innoscooter

Haug&Luithle GmbH

Reutwiesenstraße 28/1

D-71665 Vaihingen-Gündelbach

Anfrage

Sehr geehrter Herr Luithle

Ich möchte eine Geschäftsreise organisieren. Ich bin von der Firma Secco. Dies ist ein

fiktives Unternehmen und zusammen mit meiner Klasse werden wir einen Schulausflug

tun.

Könnte ich, die Programmwünsche für die Führung bekommen? Ich möchte mehr

Informationen haben über: Elektromobiltät und Leistungsfähigkeit des Produkts.

Ist es möglich, dass der Besuch stattfindet in der 1. Juniwoche 2014? Was sind die

Besichtigungskosten?

Wir hoffen auf eine positive Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

Arwen Van Herck

Secoo

Page 46: Gip individueel

Geïntegreerde proef deel 1 Besluit pagina 43

5 Besluit

Mijn besluit over dit eindwerk is dat het heel nuttig was. Ik heb er heel veel van

geleerd. Het was niet altijd even makkelijk omdat het moeilijke functie was maar ik heb

gedaan wat ik kon doen. We hebben ook geleerd met deadlines te werken, zorgen dat

elke opdracht op tijd af zou zijn.

We hebben moeten leren omgaan met onze positieve maar ook met onze negatieve

punten, dit was soms een uitdaging maar wel een leerrijke uitdaging.

Ik ben er zeker van dat we uit dit eindwerk veel hebben geleerd dat we in de toekomst

zeker nog kunnen gebruiken.