Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

of 47 /47
Geïntegreerde proef: groep Michiel Vermeulen Business Economics Groepsopdrachten Schooljaar 2013-2014 Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW- WAVER

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Page 1: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef: groep

Michiel Vermeulen

Bussiness Economics

Nummer: 13

EMB

Individuele opdrachten

Michiel Vermeulen

Business Economics

Groepsopdrachten

Schooljaar 2013-2014

Sint-Ursula-Instituut

Bosstraat 9

2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Page 2: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten
Page 3: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef: groep

Michiel Vermeulen

Bussiness Economics

Nummer: 13

EMB

Individuele opdrachten

Michiel Vermeulen

Business Economics

Groepsopdrachten

Schooljaar 2013-2014

Sint-Ursula-Instituut

Bosstraat 9

2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Page 4: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Voorwoord

De geïntegreerde proef of GIP maakt in het Vlaamse TSO, KSO en BSO deel uit

van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef

wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. Vroeger werd dit kwalificatieproef genoemd. Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan

afleveren. De geïntegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de

praktijk van het vakgebied.1 De geïntegreerde proef visualiseert een fictief bedrijf waarin we de dag

dagelijkse verrichtingen moeten uitvoeren zoals de boekhouding, etc. Het bedrijf runnen doen we natuurlijk niet alleen, onze onderneming bestaat uit

zeven verschillende directeurs. Ikzelf samen met Tuur Goormans, Sébastien Juan Krug, Stef Winkeleer, Julie De Keuster, Cecile Rousseau en Axelle Jacobs hebben geprobeerd een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Naast het

vak bedrijfseconomie zijn er ook andere vakken aangekoppeld zoals Frans, Nederlands en Engels.

Deze GIP bevat niet enkel groepsopdrachten maar ook individuele opdrachten. Al de taken die in de bundels te vinden zijn, zijn met veel aandacht en plezier

gemaakt. Een opdracht maken kan iedereen, maar ze moet ook tijdig worden ingediend zodat de leerkrachten ze kunnen evalueren.

Graag zou ik al mijn leerkrachten bedanken die mij geholpen hebben om deze GIP opdrachten tot een goed einde te brengen. Als eerste wil ik meneer Fierens

en mevrouw Vaes bedanken, aangezien zij ons het meeste begeleidden hebben. Daarnaast natuurlijk ook de leerkrachten van de taal vakken. Meneer Clerick,

Mevrouw Vandenfonteyne en meneer Delcourte. Ook zou ik graag de mensen van mijn groep bedanken want zij hebben mij veel

dingen bij geleerd en een onvergetelijke ervaring bezorgd.

1 www.wikipedia.be

Page 5: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Inhoudsopgave

1 Toegepaste bedrijfseconomie ..................................................... 6

1.1 Naam, logo, huisstijl ................................................................................. 6 1.1.1 Inleiding ..................................................................................................6 1.1.2 Kernwoorden ...........................................................................................6 1.1.3 Onze naam ..............................................................................................6 1.1.4 Waarvoor willen wij staan? ........................................................................6 1.1.5 Bescherming van onze naam .....................................................................6 1.1.6 Motivatie logo ..........................................................................................7 1.1.7 Kleuren ...................................................................................................7 1.1.8 Onze slagzin ............................................................................................8 1.2 Missie en doelstellingen ............................................................................. 9 1.2.1 Inleiding ..................................................................................................9 1.2.2 Tabel ......................................................................................................9 1.2.5 Mission statement .................................................................................. 13 1.3 Bedrijfsvoorstelling (taal: Engels) ............................................................. 14 1.3.1 Inleiding ................................................................................................ 14 1.3.2 Presentatie bedrijf .................................................................................. 14 1.4 Briefhoofd in huisstijl .............................................................................. 27 1.4.1 Inleiding ................................................................................................ 27 1.4.2 Briefhoofd ............................................................................................. 27 1.5 Folder ................................................................................................... 28 1.5.1 Inleiding ................................................................................................ 28 1.5.2 Folder ................................................................................................... 28 1.6 Facturatie in BOB ................................................................................... 31 1.6.1 Inleiding ................................................................................................ 31 1.6.2 Verkoopfacturen voor Secco en EM company ............................................. 31

2 English ...................................................................................... 38

2.1 Mission statement .................................................................................. 38 2.1.1 Introduction ........................................................................................... 38 2.1.2 Purpose statement.................................................................................. 38 2.1.3 Business statement ................................................................................ 38 2.1.4 Value statement ..................................................................................... 38 2.2 Presentation of company ......................................................................... 39 2.2.1 Introduction ........................................................................................... 39 2.3 Job ad ................................................................................................... 40 2.3.1 Introduction ........................................................................................... 40 2.3.2 Job ad EMB ............................................................................................ 40

3 Français .................................................................................... 42

3.1 La mission d’entreprise ........................................................................... 42 3.1.1 Introduction ........................................................................................... 42 3.1.2 La mission ............................................................................................. 42 3.2 L’offre d’emploi ...................................................................................... 43 3.2.1 Introduction ........................................................................................... 43 3.2.2 L’offre d’emploi EMB ............................................................................... 43 3.3 Discussion d’affiche ................................................................................ 45 3.3.1 Introduction ........................................................................................... 45 3.3.2 La meilleure affiche................................................................................. 45

4 Besluit ...................................................................................... 46

Page 6: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Inleiding

De geïntegreerde proef of GIP is de belangrijkste opdracht die de leerlingen

moeten maken in het 6 de jaar. Deze opdrachten bestaan uit zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten die de leerling tot een goed einde

moeten brengen. De groepsopdrachten die werden gemaakt worden in deze bundel getoond. Deze opdrachten draaien rond het fictief bedrijf Ecoman. Deze groepsbundel laat zien dat we al de groepstaken hebben gemaakt. We hebben

ervoor gekozen om een gezamenlijke groepsbundel te maken, waarin iedere directeur zijn steentje heeft aan bijgedragen.

ECOMAN confronteert uw leerlingen op een realistische en praktijkgerichte manier met de totaliteit van een bedrijf. In groepjes komen ze aan het hoofd te

staan van een onderneming die ze overnemen. Hierbij gaan ze de concurrentie aan met twee of drie andere bedrijven binnen eenzelfde markt. Alle nodige

bagage halen ze van de ECOMAN-website. Elke leerling wordt directeur van een welbepaalde afdeling (Algemeen Directeur, Marketingdirecteur, Logistiek

Directeur, Productiedirecteur, Personeelsdirecteur, Financieel directeur). Samen bepalen ze een langetermijnstrategie voor hun onderneming. Tijdens een begeleide speeldag proberen ze die te realiseren binnen een aantal fictieve

boekjaren.

Als een (h)echt managementteam nemen uw leerlingen alle bedrijfsbeslissingen: verkoopprijs, marketing, onderzoek en ontwikkeling, personeel, opleiding en motivatie, lonen, productievolume, grondstoffen,

machines en installaties, gebouwen, leningen, dividenden, ... Ze moeten hierbij rekening houden met prognoses over de economische situatie en met de

gevolgen van onverwachte gebeurtenissen. De ECOMAN-begeleider voert alle beslissingen in in een softwareprogramma en

geeft via een concurrentieanalyse en financieel rapport een overzicht van de nieuwe situatie. Daarop baseren de managers zich om hun strategie bij te

sturen, in het licht van hun geformuleerde langetermijndoelstellingen. Op die manier wordt de theoretische kennis uit de lessen (bedrijfs)economie in een concrete bedrijfscontext geplaatst.2

2 www.ecoman.be

Page 7: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 6

1 Toegepaste bedrijfseconomie

1.1 Naam, logo, huisstijl

1.1.1 Inleiding

Als eerste groepsopdracht moesten we afspraken maken rond ons bedrijf. In

deze opdracht hebben we een slagzin voor ons bedrijf gekozen en een logo ontworpen.

1.1.2 Kernwoorden

comfort, veiligheid,

milieuvriendelijk, innovatief,

budgetvriendelijk, duurzaam.

1.1.3 Onze naam

Onze naam ‘EMB’ staat voor Electric Motor Bikes. We kozen voor een naam die perfect past bij ons product. ‘Electric Motor’ spreekt voor zich. Onze

motorfietsen worden aangedreven door een elektrisch motorblok. ‘Bikes’ is eveneens zeer logisch, omdat we motorfietsen produceren. Zo bekomen we een naam die kort en krachtig is maar die wel uitstekend past bij ons product.

1.1.4 Waarvoor willen wij staan?

De afkorting ‘EMB’ komt meermaals voor, maar de afkorting betekent wel

steeds iets anders. Bv. ‘Europian Milk Board’. De afkorting ‘EMB’ zoals wij ze gebruiken komt nergens voor.

1.1.5 Bescherming van onze naam

Het recht op de commerciële naam vergt geen enkele formaliteit qua neerlegging of voorafgaande registratie. Het recht ontstaat uit het eerste

openbare gebruik dat van de commerciële naam wordt gemaakt. De vermelding van de commerciële naam in de Kruispuntbank van

Ondernemingen zou een eerste gebruik kunnen zijn. Maar, bij het beslechten van geschillen, zal het bewijs moeten worden geleverd en zijn de regels van het burgerlijk wetboek van toepassing.

De grootte van de bescherming van de commerciële naam hangt af van het

gebruik dat ervan wordt gemaakt. Naargelang het geval kan hij worden gebruikt op het niveau van een stad, een regio, het land, … Het is evident dat, hoe meer deze naam bekend en verspreid is, hoe meer bescherming eruit

voortvloeit.

Page 8: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 7

Wanneer iemand anders uw commerciële naam gebruikt of wanneer een naam

wordt gebruikt die tot verwarring kan leiden, kunt u de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

inroepen (artikel 94/3) die bepaald: "elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, waardoor een verkoper de beroepsbelangen van een of meer

andere verkopers schaadt of kan schaden, is verboden". Wanneer er een geschil is rond uw commerciële naam of een merkteken dat

van een andere onderneming is, zal de rechtbank eerst de voorgeschiedenis analyseren (welk teken was eerst?) en vervolgens rekening houden met

verscheidene criteria zoals de zone van de klantenkring, de commerciële uitstraling, de faam van de zaak, de potentiële uitbreiding van de onderneming, enz., vooraleer een van de ondernemingen eventueel ertoe te verplichten haar

naam te wijzigen. Schadevergoeding kan worden toegekend.3

1.1.6 Motivatie logo

Ons logo stelt een brommer voor. Dit is duidelijk te zien doordat er een persoon op de letters zit. De verbinding tussen de letter ‘E’ en de handen van de

persoon vormen het stuur van de brommer. De bovenkant van de letter ‘B’ is het zadel.

De letter ‘E’ is groter omdat zoals hierboven vermeld het ten eerste het stuur uitbeeld, maar ook omdat het

ecologisch karakter aantoont van ons bedrijf. Daarom gaven wij deze letter ook een groene kleur.

1.1.7 Kleuren

We kozen voor grijs en groen als kleuren van onze letters.

Grijs staat voor wijsheid, geborgenheid en luxe. 3 factoren die perfect passen bij ons product. Groen staat voor leven, ecologie en toekomst. Iets wat zeer

goed aansluit bij het ecologisch karakter van ons bedrijf.

3http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/structuur/C

hoix_nom_entreprise/

Page 9: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 8

1.1.8 Onze slagzin

Your bike, our passion in deze slagzin benadrukken wij de passie die wij in ons

product steken. We probeerden ook op een subtiele manier ervoor te zorgen dat onze slagzin vertrouwen uitstraalt. Dit probeerde we met ‘our passion’ want

klanten die vertrouwen hebben in je product zullen het ook sneller kopen. Niet alleen het feit dat er verschillende subtiele boodschappen in verwerkt zitten trok ons aan, maar ook het feit dat dit vlot in de mond ligt en niet rap vergeten

zal worden.

We kozen ook voor een Engelstalige slagzin omdat we zo hopen een breder publiek aan te trekken. Engels is daarvoor de geschikte taal omdat deze internationaal het meest gekend is. Samengevat, een slagzin perfect passend

bij onze ambities.

Page 10: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 9

1.2 Missie en doelstellingen

1.2.1 Inleiding

We zijn op zoek gegaan naar het mission statement van vijf bedrijven

(concurrenten, mogelijke leveranciers of potentiële klanten). We hebben in de tabel hieronder genoteerd om welk bedrijf het gaat, welke de belangrijkste componenten zijn en of ze al dan niet een slagzin hebben en een logo.

Onderaan de tabel zijn de bronnen die we daar voor gebruikte vermeld.

1.2.2 Tabel

Naam van het bedrijf

Mission statement Logo en slagzin

eSCOOTER010 Mission statement:

Bij eScooter010 geloven wij dat elektrische

mobiliteit de toekomst heeft. Door lokaal geen C0² uit te stoten kan de vervuiling van het milieu in de stedelijke omgeving sterk

worden gereduceerd. Met de ESFA fabriek brengen wij de productie van deze

innovatieve producten terug naar Nederland en leiden we nieuwe werknemers op klaar voor de arbeidsmarkt.

Visie:

Bij eScooter010 geloven wij in de steeds

dominanter wordende positie van elektrische mobiliteit. Wij bieden hoogwaardige producten die volledig zijn afgestemd op de

wensen van onze klanten. Op deze manier wil eScooter010 streven naar een zo hoog

mogelijke klantentevredenheid. Principes:

Bij eScooter010 geloven wij in:

eerlijkheid, betrouwbaarheid, openheid, durven verder te gaan!

Maakt Rotterdam elektrisch.

Page 11: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 10

VD Leegte Metaal

Mission statement: VD Leegte Metaal streeft naar een beheerste

groei, het verbeteren van de concurrentiepositie zonder dat dit ten koste

gaat van het hoge kwaliteitsniveau. Strategie:

Om deze missie te verwezenlijken, werkt VD Leegte Metaal aan de hand van de volgende principes:

efficiënte bedrijfsvoering; directe, open communicatie,

weinig rangen en standen; veilig en milieubewust handelen; continue verbeteren van het

kwaliteitssysteem; interne vergaderingen worden zoveel

mogelijk buiten werktijd gepland; nadruk op samenwerking; standaardisatie van systemen en

methodieken; maatschappelijk

verantwoord ondernemen.

Aprilia UAE Visie:

The vision of Duseja Motorcycle Division is to share the passion for high performance bikes

with Aprilia motorcycles and the workshop the ‘SURGERY’, which are in their technology

and quality a masterpiece of precision. Duseja Motorcycle Division will show their customers how to harness the full

performance potential of their bikes and support them with a premium customer

service from their well-trained experienced technicians and the revolutionary Dynojet technology.

The challenge is to communicate and

educate the U.A.E market of the Aprilia brand, which lays great importance in high-end quality motorcycles for every biking

enthusiast.

However, the ‘SURGERY’ will support through its outstanding customer service,

well-trained technicians and latest technology, the Aprilia brand and the biking community. With this vision Duseja

Motorcycle Division will focus strongly on the local Superbike racing circuit to make the

U.A.E a competitive and recognized superbike motorsports arena and raising the local competition bar.

FOR THE LOVE OF

BIKES

Page 12: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 11

Mission statement:

The main mission statements for Aprilia and the ‘SURGERY’ are outlined through premium quality, precision, performance and

style: To provide premium quality maintenance

and performance services; To offer premium quality customer

service;

To deliver the latest range of high performance and stylish Aprilia motor

cycles to the UAE market, To communicate to passionate biking

enthusiasts; To create brand awareness of Aprilia and

the “SURGERY’ in the UAE market.

Ebretti

Electric scooters

Sinds 2008 ontwikkelt, bouwt en verkoopt

de Nederlandse onderneming Ebretti electric scooters met oog voor kwaliteit en stijl. Ons

doel is om groene mobiliteit in alle opzichten aantrekkelijk te maken voor de particuliere en zakelijke markt.

INNOVATIE:

Dat doen we door voortdurende innovatie.

Elke dag zoeken we naar manieren om onze scooters nog beter te laten presteren, nog veiliger en nog comfortabeler te maken. En

we ontwikkelen voortdurend nieuwe designs en nieuwe concepten die duurzame

mobiliteit beter maken. PARTNERS:

Om dat te bereiken werken we nauw samen

met vooraanstaande partners in Nederland, Duitsland en het verre Oosten. Zo slagen we in de uitdaging om duurzame mobiliteit te

bieden, die in de dagelijkse praktijk werkt en blijft werken. Met een duurzaam

kwaliteitsproduct waarbij we nooit concessies doen.

Page 13: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 12

DISTRIBUTEURS:

Naast onze partners zijn gedreven distributeurs essentieel voor Ebretti electric scooters. Distributeurs die de kwaliteit van

Ebretti herkennen en die de ambitie hebben met ons te groeien in duurzame, elektrische

mobiliteit. Voor zowel particuliere als zakelijke toepassingen.

DEALERNETWERK:

Ebretti electric scooters heeft daarom een snelgroeiend dealernetwerk in Europa en is

momenteel actief in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken en Malta. Aan dat rijtje willen

we binnenkort het Noorwegen, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en

Italië toevoegen.

Consentec Onze missie:

Het is onze missie om samen met u op zoek te gaan naar de voor u meest geschikte

elektrische tweewieler opdat u zich met fun en comfort kan verplaatsen en op die manier samen met ons zorgt voor een beter milieu.

Onze visie:

Door onze medewerkers op regelmatige basis bij te scholen, om ons op die manier te

plaatsen als experts van de markt, kunnen we het meest geschikte kwalitatieve product

bij de juiste persoon plaatsen. Met onze uitstekende afterservice zorgen we ervoor dat u nog jarenlang kan genieten van uw

milieuvriendelijke elektrische tweewieler.

Gebruikte bronnen

http://www.esfa.nl/escooter010/ http://www.vdleegtemetaal.nl/?page/1644412/Missie+en+strategie.aspx http://www.jd.ae/CompanyProfile.aspx?cid=7299 http://www.ebretti.com/be/who-we-are/over-ebretti/ http://www.consentec.be/over-ons/

Page 14: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 13

1.2.3 Eigen mission statement

1.2.3.1 Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat we ons steentje kunnen bijdragen aan een

innovatieve manier van rijden: ‘milieubewust rijden’. Niet alleen het milieu wordt door ons bedrijf op handen gedragen. Ook het comfort en de tevredenheid van onze klanten staan bij ons hoog in het vaandel. Op die

manier willen we tonen aan onze klanten dat rijden met een mooie, leuke en kwalitatieve motorfiets ook milieubewust kan zijn.

1.2.3.2 Purpose statement

Wij zijn geëngageerd om de CO² uitstoot op aarde te verminderen. Dit doen we door te investeren in technologieën voor het ontwikkelen van elektrische

voertuigen, in ons geval elektrische motorfietsen. Ons team is al jaren gepassioneerd door motorfietsen, maar nooit vonden wij een motorfiets

aangepast aan de noden van deze tijd.

Een motorfiets die er niet alleen heel mooi uitziet, een fantastisch leuke

rijervaring oplevert en comfortabel is, maar ook groen. Vanuit deze passie en overtuiging richten wij EMB op. Een bedrijf waarbij ecologisch verantwoord vervoer, plezier, innovatieviteit, kwaliteit en comfort hand in hand gaan.

1.2.3.3 Business statement

Om een hoog kwalitatief product op de markt te kunnen brengen is een modern

productieproces een noodzaak. We investeren in extra opleidingen voor onze personeelsleden en in moderne en ecologische machines. Rekening houdend met de verlangens van onze klanten zullen wij ons product aanpassen. Zo

bekomen wij een kwaliteitsvol product perfect passende bij de noden van onze klanten.

We willen zaken doen op een ecologische manier. Onze interne en externe communicatie zal zoveel mogelijk digitaal gebeuren. Zo zullen wij gemakkelijk

bereikbaar zijn voor onze klanten en leveranciers en besparen wij op papier en inkt.

1.2.3.4 Value statement

Bij ons ligt de focus op betrouwbaarheid en op het milieu. Dat doen we door onze stakeholders te waarderen en door onze beloften na te komen. We

streven naar innovatie en topkwaliteit omdat we hiermee onze klanten en stakeholders overtuigen dat ook ecologisch kwaliteitsvol kan zijn. Goed is voor ons niet goed genoeg, wij streven naar het beste van het beste. Veel bedrijven

werken en denken milieubewust, maar wij gaan met onze motorfietsen nog een stap verder. Onze motorfietsen zijn effectief milieubewust. Daarnaast willen we

ook binnen onze onderneming een goede, positieve teamspirit opbouwen.

Page 15: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 14

1.3 Bedrijfsvoorstelling (taal: Engels)

1.3.1 Inleiding

Nu we weten wat onze algemene streef doelen zijn, moeten we een presentatie

geven van ons bedrijf aan de hand van een PowerPoint. Deze bedrijfsvoorstelling gebeurd in het Engels

1.3.2 Presentatie bedrijf

Page 16: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 15

Page 17: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 16

Page 18: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 17

Page 19: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 18

Page 20: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 19

Page 21: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 20

Page 22: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 21

Page 23: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 22

Page 24: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 23

Page 25: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 24

Page 26: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 25

Page 27: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 26

Page 28: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 27

1.4 Briefhoofd in huisstijl

1.4.1 Inleiding

Nu we onze slagzin en het logo hebben bedacht, gaan we deze verwerken in de

uitgaande post. Dit briefhoofd zullen wij later gebruiken om uitgaande facturen te maken.

1.4.2 Briefhoofd

Page 29: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 28

1.5 Folder

1.5.1 Inleiding

In deze opdracht hebben we een folder gemaakt waarin we het bedrijf

voorstellen aan (potentiële) klanten en leveranciers. Met deze folder proberen we ons bedrijf bekend te maken bij het publiek.

1.5.2 Folder

Page 30: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 29

Page 31: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 30

Page 32: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 31

1.6 Facturatie in BOB

1.6.1 Inleiding

Elke onderneming heeft 6 verkoopfacturen opgesteld. De klanten zijn de

concurrerende ondernemingen in dezelfde markt (ECOMAN – elektrische scooters). Voor elke onderneming hebben we dus 3 verkoopfacturen opgesteld, waarvan:

Eén verkoopfactuur met financiële en handelskorting;

Eén verkoopfactuur met doorgerekende kosten; Eén verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking.

1.6.2 Verkoopfacturen voor Secco en EM company

Page 33: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 32

Page 34: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 33

Page 35: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 34

Page 36: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 35

Page 37: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 36

Page 38: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 37

Page 39: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef English pagina 38

2 English

2.1 Mission statement

2.1.1 Introduction

We have written down our mission statement of our company.

2.1.2 Purpose statement

We are committed to reduce carbon dioxide on earth. We accomplish this by

investing in technologies that help develop electric vehicles, in our case, electric motorbikes. Our team has been passionate about motorbikes for years but we

never found a motorbike adjusted to the needs of this time. A motorbike that is not only fun to drive, comfortable but also good for the environment. That’s why we established our EMB, a company where ecologic transport, fun and

comfort go together.

2.1.3 Business statement

To bring a highly qualitative product on the international market, a modern production process is necessary. We invest in extra education for our staff and

in modern, ecological machines. We adjust our products to fulfill the desires of our customers. In this way, we obtain a qualitative product that fits the needs

of our customers. We aim to sell our qualitative Belgian motor bikes all over the world so that everyone can enjoy them.

We want to do business in an ecological way. Our international communication process will happen digitally. In this way, we’ll always be accessible for our

customers and our suppliers and we will save costs as well.

2.1.4 Value statement

Our primary targets are to realize a leading market position with reliable, pleasant and environment friendly motorbikes. We will accomplish this by valuing our stakeholders and keeping our promises. We aim to innovation and

high quality because in this way we convince our stakeholders that ecologic can also be qualitative. Good isn’t good enough for us, we aim for the best of the

best. Many companies all over the world work and think environmentally friendly but we are going one step further with our motorbikes. Our motorbikes are environmentally friendly, very pleasant to drive and very beautiful. Beside

this, we want to create a good positive team spirit in our company.

We will accomplish this by valuing our stakeholders and keeping our promises. We aim to innovation and the highest quality because, in this way we convince our stakeholders that ecologic can also be qualitative. Good isn’t good enough

for us, we aim for the best of the best. Many companies all over the world, work and think environment friendly but we are going one step further with our

motorbikes. Our motorbikes are actually environment friendly. Beside this, we want to create a good positive team spirit in our company.

Page 40: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef English pagina 39

2.2 Presentation of company

2.2.1 Introduction

In this task we have presented our company. You can find the PowerPoint

slides in the section Toegepaste Bedrijfseconomie.

Page 41: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef English pagina 40

2.3 Job ad

2.3.1 Introduction

We needed someone in your company who could open international markets.

We have looked at a number of job ads, and we find out how they are constructed, what pieces of information they contain and we write out an ad for the job in our company.

2.3.2 Job ad EMB

Financial director (M/F) Description of the job

Fonction Financial director

Location Belgium, Antwerp

Experience At least five years

Contract Permanent

Hours Full-time

E-mail [email protected]

Our company produces electric motorbikes. We are committed to reduce the carbon dioxide on earth. This year our new management team took over EMB.

Our staff consists of 183 employees and 7 managers.

We are currently hiring a new financial director for our new management team. This job involves accounting, administrative support and has to deal with the finances. The financial director has to work with large amounts of data and

make data driven decisions. The financial director has to be a team player and will lead the financial department.

Skills

Languages: Dutch, English, French (German desirable); Microsoft Office; Possess excellent administrative and organisational skills;

Knows how to handle stress situations; Support the business in shaping the budget;

Work closely with management team; The capacity to work with deadlines; IT literate;

Knowledge about finances and the financial business; Knows how to lead a team.

Page 42: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef English pagina 41

Profile

The candidate has to be an enthusiastic and motivated person who can work

with different computer programs. Essential for the job is that financial director has experience with the job. We are looking for someone with a master of

business administration. Our company thinks economical friendly so we expect the candidate to share our vision.

Our candidate has to: Work orderly;

Make thoughtful decisions; Be hardworking, outgoing, self-starting; Have an eye for details.

We also offer an attractive salary as well as opportunities for career

progression, a lot of benefits, bonuses and excellent working conditions.

Call or e-mail Axelle Jacobs to apply.

E-mail [email protected]

Telephone number 015 22 45 65

YOUR BIKE OUR PASSION

Page 43: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 42

3 Français

3.1 La mission d’entreprise

3.1.1 Introduction

Chaque entreprise a une mission. Nous avons déjà une version

néerlandophone, mais nous souhaitons également que nos partenaires francophones puissent identifier la culture ainsi que les valeurs que notre

société proclame

3.1.2 La mission

Nous avons choisi EMB (Electric motor bikes) parce que nous avons la même passion, les motos. Elles se distinguent de toutes les autres motos parce que nos motos sont électriques. Depuis plusieurs années, notre équipe est

passionnée de motos mais nous n’avons jamais retrouvé une moto qui est adaptée aux besoins de ce temps. Une moto ne doit pas seulement être très

jolie, avoir une expérience de conduite fantastique et être confortable mais elle doit aussi être écologique. Nous voulons transmettre notre passion aux clients et parties prenantes.

Nous voulons également que nos employés aient du respect pour la nature et

l’environnement parce que c’est important pour EMB. Donc nous espérons que nos employés viendront en moto ou voiture électrique, en vélo ou avec le transport public.

Notre communication se passera principalement à travers des canaux digitaux.

Nous voulons renforcer les valeurs d’EMB en pratiquant un fonctionnement écologique comme par exemple l’utilisation maximale des conférences téléphoniques plutôt que de se déplacer en voiture pour une réunion.

Nous nous différencions des autres fabricants en offrant une meilleure qualité

de nos produits. Pour atteindre et garder la meilleure qualité nous visons une amélioration continue de notre produit. Nous voulons atteindre cet objectif en

investissant dans l’éducation de nos employés et l’amélioration de notre parc de machines de fabrication. Nous voulons avoir une atmosphère positive dans notre entreprise.

Page 44: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 43

3.2 L’offre d’emploi

3.2.1 Introduction

Nous avons beaucoup de travail et nous décidons d’embaucher un employé

pour un département de notre entreprise. Premièrement nous avons cherché cinq offres d’emploi d’autres entreprises.

3.2.2 L’offre d’emploi EMB

Notre activité principale est la fabrication des motos. EMB a une équipe de sept

directeurs. Nous cherchons un nouveau directeur financier, parce que nous voulons développer notre entreprise en étant plus écologique. Nous voulons également que nos employés aient du respect pour la nature et

l’environnement parce que c’est important pour notre entreprise.

Directeur financier (M/F) Description de l’offre

Classification Gestion du département financier

Zone géographique de l’emploi Belgique

Expérience Avec expérience demandée

Durée du temps de travail Temps plein

Mission et objet de la fonction

Nous cherchons quelqu’un qui doit faire la comptabilité. Il est responsable pour l’optimisation de la gestion des sources de capitaux et leurs emplois. Il/elle doit préparer les budgets pour chaque département dans l’entreprise. Le directeur

financier doit assurer les relations avec les apporteurs de fonds, etc.

Gestion du capital; avoir compte avec les parties prenantes; de fournir des simulations de rentabilité;

faire la comptabilité; de préparer et mettre en œuvre les opérations financières importantes.

Tâches et responsabilités

Vous êtes responsable du reporting; Vous accompagnez l'équipe comptable;

Vous supervisez le service administratif; Vous préparez les états financiers; Vous avez des contacts avec de banques.

Page 45: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 44

Votre profil

Minimum 7 ans d’expérience en comptabilité;

Vous maitrisez le Français et le Néerlandais; flexible; Gérer le stress;

ordonné.

Offre

Opportunités pour la progression de votre carrière;

beaucoup d’avantages; Environnement de travail agréable;

des primes.

Contacter

E-mail [email protected]

Numéro de téléphone 015 22 45 65

YOUR BIKE OUR PASSION

Page 46: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 45

3.3 Discussion d’affiche

3.3.1 Introduction

Dans notre entreprise, tout le monde a fait une affiche pour la journée

découverte entreprises. Maintenant il est temps de choisir la meilleure affiche de notre entreprise dans un débat en donnant de bons arguments pour et/ou contre une certaine affiche.

3.3.2 La meilleure affiche

Page 47: Michiel Vermeulen GIP groepsopdrachten

4 Besluit

Het hele GIP avontuur hebben we ervaren als iets zeer positiefs. We moesten er vaak heel hard voor werken maar het harde werk wordt hopelijk beloond op het einde van het jaar.

We hebben op een jaar tijd zeer veel bijgeleerd. Door de individuele taken

hebben we leren plannen wat vroeger voor de meesten een ramp was. En door de groepstaken weten we nu wat samenwerken in groep is.

Dit was niet altijd even goed, maar we denken wel dat dat bij iedereen zo zal zijn. Want in het echte bedrijfsleven zal het ook niet altijd even goed lopen als

gepland. Uiteindelijk vonden we het één van de plezantste ervaringen van het 6de jaar.

Wij hebben ook wel zeer veel tijd in deze GIP bundel gestoken maar we zijn zeer fier op het eindresultaat.

Hartelijk dank voor het lezen van ons eindwerk.

Het EMB team