Peter Vermeulen

of 81 /81
Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

Embed Size (px)

Transcript of Peter Vermeulen

Page 1: Peter Vermeulen

Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

Page 2: Peter Vermeulen

2

Nood aan 240.000 tot 300.000 extra woningen = een stad zo groot als Brussel(Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1.174.869 inwoners)

2

De opgave: 1 miljoen extra inwoners

Page 3: Peter Vermeulen

3

‘Binnen 10 jaar is er niets meer …dan is het onherroepelijk gedaanmet bouwen’

(Het Nieuwsblad 19.02.2015)

3

De opgaveMarc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw

Artikel bouwkroniek: over 10 jaar is bouwgrond in Vlaanderen op

De opgave: 1 miljoen extra inwoners

Page 4: Peter Vermeulen

4

‘Vlaanderen heeft een visie, … maar slaagt er niet in om die waar te maken’

(De Standaard 01.03.2015)

4

GeschiedenisGaëtan Hannecart, CEO Matexi (ontwikkelaar)

Artikel krant: Vlaanderen vol? Dat is klinkklare onzin

De opgave: 1 miljoen extra inwoners

Page 5: Peter Vermeulen

55

De opgaveJoke Schauvliege, Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw

De opgave: 1 miljoen extra inwoners

Woonuitbreidingsgebieden: uitzonderingen worden er steeds uit gelicht. Trendbreuk?

Page 6: Peter Vermeulen

66

Planologisch: de juridische voorraadInventaris onbebouwde percelen in woongebied én woonuitbreidingsgebied

300.000 onbebouwde percelen > goed voor méér dan 600.000 woningenHeeft meer dan 50% van die bouwgronden dus slechts een virtuele waarde?

Page 7: Peter Vermeulen

7

Planologisch: de juridische voorraad

Kenmerken: grote oppervlakte, versnippering, verlinting, (extreem) lage dichthedenReële vraag: wat met juridische voorraad op reeds bebouwde percelen?In feite heeft 100% van die ‘onbebouwde percelen’ dus slechts virtuele waarde!

Gewestplannen: totale oppervlakte woongebied + woonuitbreidingsgebied

7

Page 8: Peter Vermeulen

88

Planologisch: de juridische voorraadStructuurplanning = 25 wo/ha stedelijk gebied 15 wo/ha kernen buitengebied

GRUP Stedelijk Gebied Turnhout: woondichtheden en woonprogrammatie

Page 9: Peter Vermeulen

99

WoondichthedenGewestplan

Planologisch: de juridische voorraad

Reële gemiddelde dichtheid? Voorbeeld Vosselaar: 8,4 wo/ha: extreem laag

Page 10: Peter Vermeulen

1010

Juridische voorraadVerdichtingsmogelijkheden = ‘reële’ juridische voorraad

Scenario 1: + 6.489 wo (x3) Scenario 2: + 2.580 wo (x2) Scenario 3: + 430 à 650 wo (+10%)

Planologisch: de juridische voorraad

Extrapolatie over heel Vlaanderen, à respectievelijk 15 wo/ha – 25 wo/haJuridische voorraad (met redelijke verdichting): volstaat voor 18 miljoen inwoners

Page 11: Peter Vermeulen

1111

Verdichting kan kwaliteit opleveren, 15 à 25 wo/ha is helemaal niet overdreven hoog

Planologisch: de juridische voorraad

Page 12: Peter Vermeulen

1212

Probleem … te weinig bebouwbare ruimte?Omkering … veel te veel bebouwbare ruimte!

Page 13: Peter Vermeulen

1313

Vraag 1: waar en hoe

Opgave erg relatief, urgentie extreem hoog: business as usual of trendbreuk?

De opgave: ‘slechts’ 1 miljoen extra inwoners

Page 14: Peter Vermeulen

1414

Vraag 2: waar vooral niet … en wat dan met de ‘virtuele waarde’

Opgave erg relatief, urgentie extreem hoog: business as usual of trendbreuk?

De opgave: ‘slechts’ 1 miljoen extra inwoners

deel slecht gelegen bestaande bebouwing: niet te verdichten deel onbebouwde percelen: beter nooit te ontwikkelen

Page 15: Peter Vermeulen

1515

Waar en hoe? Lessen uit het verleden

Business as usual?

Page 16: Peter Vermeulen

16

19de eeuw: industriële revolutie: beluiken, fabriekswijken ...

16Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

GeschiedenisCollectieve woonvormen zijn van alle tijden

Page 17: Peter Vermeulen

17

20ste eeuw: tuinwijken (Le Logis Floréal)

17Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

GeschiedenisCollectieve woonvormen zijn van alle tijden

Page 18: Peter Vermeulen

18

20ste eeuw: hoogbouw (Kiel)

18Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

GeschiedenisCollectieve woonvormen zijn van alle tijden

Page 19: Peter Vermeulen

1919Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

Geschiedenis

katholieke verkavelingenWet De Taeye (1948)

socialistische hoogbouwWet Brunfaut (1949)

Page 20: Peter Vermeulen

2020

Waar en hoe? Business as usual?XXe eeuw: suburbanisatie ‘verkavelingsvlaanderen’

Page 21: Peter Vermeulen

21

XXe eeuw: 100 jaar stadsvlucht

Bron: NIS; Verwerking: APS, Stativaria-24 p25 21

Waar en hoe? Business as usual?

Page 22: Peter Vermeulen

22

Bron: VRIND 2012 (a) De Morgen 26.03.2013( b)

22

Waar en hoe? Gaat het vanzelf?XXIe eeuw: 100 jaar stadsvlucht ‘vanzelf’ gekeerd

Page 23: Peter Vermeulen

2323

Business as usual: verspilling van ruimte gaat doorFeitelijke situatie vandaag … ook 20 jaar na het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Page 24: Peter Vermeulen

2424

Ruimtebeslag rechtstreeks beïnvloed door beleid

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20150

2

4

6

8

10

12Gr

oei p

er d

ag (h

a)1997WUG

omzendbriefRSV

2002 versoepeling omzendbrief

WUG

Waar en hoe? Gaat het vanzelf?

Page 25: Peter Vermeulen

25

Woonprogrammatie totaal irrelevant

25

Structuurplanning: woonprogrammatie?Afbakening Stedelijk Gebied Turnhout: taakstelling gemeente Vosselaar

Bouwblok langs de steenweg… relatief dicht bij de kern en het openbaar vervoer op de steenweg

Woonuitbreidingsgebieden … relatief ver van de kern en het openbaar vervoer op de steenweg

Page 26: Peter Vermeulen

2626

Villapercelen: aanvragen verdichting … van 1 wo/ha tot 26, 36, 56 wo/ha

Woonprogrammatie totaal irrelevant … in vergelijking met reële ‘speculatieve’ markt

Business as usual: de ‘markt’ gaat zijn gang

Page 27: Peter Vermeulen

27

Creatieve verdichtingsmogelijkheden …

Business as usual: verdichten?

22

Wonen in het groen … van de buren?Verdichten niet altijd verhoging kwaliteit

Page 28: Peter Vermeulen

2828

Klassieke verkaveling blijft voor de meeste ontwikkelaars het grootste marktsegment

Kleinere percelen, iets meer collectief groenIets minder open en halfopen bebouwing

Business as usual: verkavelen?

Page 29: Peter Vermeulen

2929

Business as usual: verappartementisering?

Speculatieve ontwikkeling zonder enig respect voor karakter, schaal, morfologie van de omgeving

Page 30: Peter Vermeulen

3030

Business as usual: verdere toename ruimtebeslagResultaat: inefficiënte en weinig kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling

Vandaag 32% bebouwde ruimte, verwachte stijging naar 40%?

Page 31: Peter Vermeulen

3131

Waar en hoe? Eindelijk een trendbreuk?

Page 32: Peter Vermeulen

32

Ruimteneutraal bouwen, doelstelling tegen 2050 … of is het dan al lang te laat?

Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

Ruimtelijk (woon)beleid: Hefboom ifv trendbreuk?

32Algemene doelstelling: duurzame ruimtelijke ontwikkeling, efficiënt, kwalitatief

Page 33: Peter Vermeulen

3333

Nood aan trendbreuk: alles werkt tegenGemeentelijke fiscaliteit: opcentiemen rand veel lager, nefast voor wonen in de stad

Stad: schaalvoordelen en takenpakket (voorzieningen, cultuur) … niet gevalideerdRand: kosten nutsvoorzieningen, post, openbaar vervoer, mobiliteit … niet doorgerekend

Page 34: Peter Vermeulen

3434

Nood aan trendbreuk: alles werkt tegenSpeculatieve woningmarkt: werkt gewenste ruimtelijke (stads)ontwikkeling tegen en lost problemen inzake sociaal wonen, huurmarkt, gentrification helemaal niet op

Stad: problemen betaalbaar wonen … de strijd om de middenklasse/tweeverdienersRand: woningmarkt stuk goedkoper dan in stad … en mikt op dezelfde doelgroepen

Page 35: Peter Vermeulen

35

Grote villa’s (woonparken) stilaan ‘onverkoopbaar’? … Toenemend overaanbod

35

Waar? Voorstellen verdichting vanuit woningmarkt

Splitsen percelen niet wenselijk: oplossing op perceelsniveau is niet structureelVastgoedcrisis op komst? … alleen in dit marktsegment?

Page 36: Peter Vermeulen

36

Morkhoven

36

Waar? Voorstellen ontwikkeling/verdichtingConfederatie Bouw: selectief aansnijden woonuitbreidingsgebieden?

Page 37: Peter Vermeulen

3737

VerdichtingArchitectuurwereld: hoogbouw naast de kerktoren?

Hoe? Voorstellen ontwikkeling/verdichting

Page 38: Peter Vermeulen

3838

Een echte trendbreuk?Waar dan wel?

1. Kernversterking stad/dorp2. Transport oriented design3. Reconversie en inbreiding

Page 39: Peter Vermeulen

3939

Denkrichting 1: kernversterking

Page 40: Peter Vermeulen

40

Grotere stad (grootstedelijk/regionaalstedelijk)

40

Respect voor de schaal, morfologie, eigenheid, karakter kernen steden en gemeenten

Kleinere stad (kleinstedelijk)

Dorp(buitengebied)

Denkrichting 1: kernversterking

Page 41: Peter Vermeulen

4141

Respect voor de schaal, morfologie, eigenheid, karakter kernen steden en gemeenten

Denkrichting 1: kernversterking

Paleisstraat Antwerpen

Page 42: Peter Vermeulen

4242

VerdichtingVerdichten met ademruimte: groen in de stad

Denkrichting 1: kernversterking

Funen Amsterdam

Page 43: Peter Vermeulen

43De Vrijheid en de Heerlijkheid, grenzeloos genieten in en om Ronse

43Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

VerdichtingWonen in de kern van kleine steden/gemeenten

Denkrichting 1: kernversterking

Page 44: Peter Vermeulen

44

De Vrijheid en de Heerlijkheid, grenzeloos genieten in en om Ronse

44Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

VerdichtingWonen in de kern van kleine steden/gemeenten

Page 45: Peter Vermeulen

4545

RUP Olen-centrum: dorpskarakter behouden

VerdichtingWonen in de dorpskern

Denkrichting 1: kernversterking

Page 46: Peter Vermeulen

4646

VerdichtingWonen in de dorpskern

RUP Olen-centrum: afbakening historische kern (strengere regels)

Denkrichting 1: kernversterking

Page 47: Peter Vermeulen

4747

PPS Oostmalle: wonen met respect voor dorpskarakter

VerdichtingWonen in de dorpskern

Denkrichting 1: kernversterking

Page 48: Peter Vermeulen

4848

PPS Oostmalle: wonen met respect voor dorpskarakter

VerdichtingWonen in de dorpskern

Denkrichting 1: kernversterking

Page 49: Peter Vermeulen

4949

VerdichtingDenkrichting 1: kernversterking

Gentbrugse Meersen: Strategie van de twee netwerken: OV + groen-blauw-netwerk

Verdichten met ademruimte: groen en blauw in de stad

Page 50: Peter Vermeulen

5050Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

InstrumentariumLocatiebeleid

Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer

Page 51: Peter Vermeulen

5151

Woonontwikkeling alleen rond knooppunten openbaar vervoer: win-win-situatie

Zonder koppeling mobiliteit niet langer beheersbaar en openbaar vervoer niet langer organiseerbaar

Strategie van de twee netwerken: OV + groen-blauw-netwerk

Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer

Page 52: Peter Vermeulen

5252

Woonontwikkeling alleen in nabijheid knooppunt openbaar vervoer

Finger plan Kopenhagen, rond assen OV

Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer

Page 53: Peter Vermeulen

5353

Ringland: Masterplan 2025, uitbouw trein- en tramnetwerk, knooppunten

Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer

Page 54: Peter Vermeulen

5454

Ringland

Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoerRingland: 80% groen, 20% stadsontwikkeling: randafwerking en stationsomgevingen

Page 55: Peter Vermeulen

5555

Denkrichting 3: inbreiding en reconversie

Page 56: Peter Vermeulen

56

Antwerpen: woonproject school Mère Jeanne

56

Hergebruik patrimonium

Denkrichting 3: inbreiding en reconversie

Page 57: Peter Vermeulen

57

Gendarmerie Lier

57

Denkrichting 3: inbreiding en reconversieHergebruik patrimonium

Page 58: Peter Vermeulen

58

Gendarmerie Lier

58

Denkrichting 3: inbreiding en reconversieHergebruik patrimonium

Page 59: Peter Vermeulen

5959

Reconversie industriële site

Hoboken: reconversie Groen-Zuid

Denkrichting 3: inbreiding en reconversie

Page 60: Peter Vermeulen

60

Behoud en uitbreiding groenstructurenUitbouw verbindingen langzaam verkeerVariatie in woonprogrammatieAandacht voor betaalbaarheid

60

Reconversie industriële site

Hoboken: reconversie Groen-Zuid

Denkrichting 3: inbreiding en reconversie

Page 61: Peter Vermeulen

61

Reconversie : Groen-Zuid

61Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

VerdichtingWonen in de stad

Page 62: Peter Vermeulen

6262

Een echte trendbreuk?Hoe dan wel?

1. Verhandelbare bouwrechten2. Collectieve oplossingen

3. Bouwblokrenovatie

Page 63: Peter Vermeulen

6363

Bouwrechten inzetten bij elk nieuw project = tegengaan speculatie

Instrumentarium 1: verhandelbare bouwrechten

Prijs recht-evenredig met aantal m²? Realistisch en sociaal?

Page 64: Peter Vermeulen

64Vosselaar: woonprogrammatie stedelijk gebied

64

InstrumentariumInstrumentarium 1: verhandelbare bouwrechtenWoonprogrammatie niet relevant als beleidssturing

Page 65: Peter Vermeulen

6565

‘Gemeentelijk Verdichtingsplan’ als leidraad

Verdichting

woonuitbreidingsgebieden

overige woongebieden

Instrumentarium 1: verhandelbare bouwrechten

Page 66: Peter Vermeulen

6666Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

Juridische voorraadVerdichtingsmogelijkheden

Verdichtingsstudie Vosselaar

Page 67: Peter Vermeulen

6767Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

Juridische voorraadVerdichtingsmogelijkheden

Verdichtingsstudie Vosselaar

Page 68: Peter Vermeulen

68

ConclusiesVerdichting kan kwaliteit opleveren

68Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

Wonen in meervoud, de toekomst?

Page 69: Peter Vermeulen

69

Instrumentarium 2: collectieve oplossingen

69

Page 70: Peter Vermeulen

70

Reconversie: Haringrokerij

70

Collectief wonen in de stad

Instrumentarium 2: collectieve oplossingen

Page 71: Peter Vermeulen

71

Reconversie: Haringrokerij

71

Collectief wonen in de stad

Instrumentarium 2: collectieve oplossingen

Page 72: Peter Vermeulen

72

Reconversie: Haringrokerij

72

Instrumentarium 2: collectieve oplossingen

Page 73: Peter Vermeulen

7373Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid

VerdichtingWonen in het buitengebied

Cohousing Vinderhoute

Page 74: Peter Vermeulen

74

Cohousing Vinderhoute

74

VerdichtingInstrumentarium 2: collectieve oplossingenCollectief wonen

Page 75: Peter Vermeulen

75

Cohousing Tielt

75

VerdichtingInstrumentarium 2: collectieve oplossingenCollectief wonen

Page 76: Peter Vermeulen

76

Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkavelingBouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar

76

Page 77: Peter Vermeulen

77

Bouwblokrenovatie

77

Instrumentarium

Kortrijk

Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkavelingBouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar

Page 78: Peter Vermeulen

78

Bouwblokrenovatie

78

Instrumentarium

Gent

Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkavelingBouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar

Page 79: Peter Vermeulen

79

Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkavelingBouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar

79

Page 80: Peter Vermeulen

80

Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkavelingBouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar

80

Renoseec

Page 81: Peter Vermeulen

81

Pleidooi voor een sterk, duurzaam en inclusief ruimtelijk woonbeleid