Structuur Groepsopdrachten

of 36 /36
Sint-Ursula-Instituut Jonas Lemmens 6 BEC 2011-2012 ECSOLIS

description

Sint-Ursula-Instituut Jonas Lemmens 6 BEC 2011-2012 Toegepaste bedrijfseconomie pagina 1 Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 2 Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 3 Geïntegreerde proef V OORWOORD Geïntegreerde proef Geïntegreerde proef Inleiding Inhoudsopgave Geïntegreerde proef Geïntegreerde proef

Transcript of Structuur Groepsopdrachten

Page 1: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 1

S i n t - U r s u l a - I n s t i t u u t

J o n a s L e m m e n s

6 B E C

2 0 1 1 - 2 0 1 2

ECSOLIS

Page 2: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 2

Page 3: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 3

Page 4: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 4

VOORWOORD

In een wereld waar fossiele brandstoffen schaars beginnen te worden is het geen overbodige luxe om op zoek te gaan naar een alternatieve en groenere manier

om stroom te genereren. Groene energie is niet enkel duurzaam maar draagt ook bij tot een gezondere leefomgeving voor alle leven op aarde. De gevolgen van de klimaatsverandering beïnvloeden ons allen, rechtstreeks of

onrechtstreeks, niemand ontsnapt eraan . Daarom is het belangrijk dat we het tij doen keren.

Nu we in het zesde jaar geraakt zijn word er verwacht dat we een eindwerk maken om onze secundaire school tot een goed einde te brengen. Onze geïntegreerde proef of kortweg “GIP” bestaat erin een fictief zonnepanelen

bedrijf te runnen. Alle aspecten van het ondernemen kwamen aanbod, marketing, personeelsbeleid, logistieke processen, productie, etc. Het was een

zeer verruimende ervaring, niet enkel op theoretisch vlak maar ook op het vlak van samenwerken en timing. Wat deze geïntegreerde opdracht zo bijzonder maakte was het evenwicht tussen een groene manier om met productie om te

springen en anderzijds de financiële zijde van het ondernemen, zoveel mogelijk wist proberen maken. Deze twee begrippen zijn tegengesteld en dus bijzonder

moeilijk te combineren. Toch moet je als zonnepanelen fabrikant proberen om een mooi evenwicht te vinden. Je moet je klanten kunnen garanderen dat het

productieproces zo milieuvriendelijk mogelijk gebeurd, maar anderzijds moet het natuurlijk wel voldoende renderen om nieuwe machines of andere investeringen/personeelskosten te kunnen bekostigen. De constante

wisselwerking tussen duurzaamheid en rendement maakte deze opdracht erg boeiend. Het vereiste een kritische en weldoordachte houding van het hele

directieteam op vlak van beslissingen en onverwachte wendingen die zich voordeden. Of we dit alles tot een goed einde gebracht hebben zult u wellicht vernemen wanneer u verder leest.

Page 5: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 5

Inleiding Nu ik in het zesde jaar business economics geraakt ben is het tijd voor grotere uitdagingen. Gedurende het afgelopen jaar heb ik me mogen bewijzen in de

geïntegreerde proef opgesteld door de “HUB” te Brussel. Zij hebben een fictief bedrijfsspel opgesteld waarin er verschillende functies zetelen, namelijk een

productiedirecteur, een financieel directeur, een logistiek directeur, een personeelsdirecteur en tenslotte een marketingdirecteur. Bij aanvang van het spel mochten we solliciteren voor de functie die ons het meeste aansprak.

Daarna volgde onze eerste echt opdracht, het opstellen van een eigen logo, naam en huisstijl. Doorheen het jaar volgend verscheidene opdrachten elkaar op,

steeds vanuit een andere invalshoek van het bedrijfsleven. In deze bundel zijn alle opdrachten samengebracht en krijgt u een mooi overzicht van wat onze onderneming en het Ecsolis-team samen bereikt heeft.

Page 6: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 6

Inhoudsopgave

1 Toegepaste bedrijfseconomie ....................................................................................................... 8 1.1 Mission statement ........................................................................................................... 8

1.1.1 Inleiding ............................................................................................................................... 8

1.1.2 Onze missie .......................................................................................................................... 8

1.1.3 Onze manier van werken..................................................................................................... 8

1.1.4 Onze duurzame werking ...................................................................................................... 8

1.2 Studie Sectorgenoot ........................................................................................................ 9 1.2.1 Inleiding ............................................................................................................................. 10

1.2.2 Kti Wti samengevat ........................................................................................................... 10

1.2.3 Interview met enkele bedrijfsleden .................................................................................. 12

1.2.4 Samenvatting departementen .......................................................................................... 14

1.2.5 Foto’s ................................................................................................................................. 15

1.3 Naam, logo en huisstijl ................................................................................................... 16 1.3.1 Inleiding ............................................................................................................................. 16

1.3.2 Naam, logo & huisstijl ........................................................................................................ 16

1.4 Briefhoofd in huisstijl ..................................................................................................... 18 1.4.1 Inleiding ............................................................................................................................. 18

1.4.2 Briefhoofding ..................................................................................................................... 18

1.5 Stakeholders .................................................................................................................. 19 1.5.1 Inleiding ............................................................................................................................. 19

1.5.2 Duurzaam ondernemen .................................................................................................... 19

1.5.3 Hand outs .......................................................................................................................... 24

1.6 Facturatie BOB ............................................................................................................... 25 1.6.1 Inleiding ............................................................................................................................. 25

1.6.2 Facturen ............................................................................................................................. 25

1.7 Folder ............................................................................................................................. 26 1.7.1 Inleiding ............................................................................................................................. 26

1.7.2 Folder ................................................................................................................................. 26

........................................................................................................................................................ 26

2 Frans ............................................................................................................................................ 27 2.1 La mission de l’entreprise .............................................................................................. 27

2.1.1 Intro ................................................................................................................................... 27

2.1.2 Notre mission .................................................................................................................... 27

2.1.3 Notre manière de travailler ............................................................................................... 27

2.1.4 Notre fonctionnement durable ......................................................................................... 27

2.2 Journée découverte entreprises .................................................................................... 28 2.2.1 Intro ................................................................................................................................... 28

2.2.2 L’affiche ............................................................................................................................. 28

2.3 Brochure ........................................................................................................................ 29 2.3.1 Intro ................................................................................................................................... 29

Page 7: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 7

2.3.2 Brochure ............................................................................................................................ 29

3 Engels .......................................................................................................................................... 30 3.1 Mission statement ......................................................................................................... 30

3.1.1 Introduction ....................................................................................................................... 30

3.1.2 Our Mission ....................................................................................................................... 30

3.1.3 How do we work? .............................................................................................................. 30

3.1.4 Our durable operation ....................................................................................................... 30

3.2 Brochure ........................................................................................................................ 31 3.2.1 Introduction ....................................................................................................................... 31

3.2.2 Brochure ............................................................................................................................ 31

3.3 Job ad ............................................................................................................................. 33 3.3.1 Introduction ....................................................................................................................... 33

3.3.2 Job ad................................................................................................................................. 33

3.3.3 Introduction ....................................................................................................................... 34

3.3.4 Hand-outs .......................................................................................................................... 34

4 Duits ............................................................................................................................................ 35 4.1 Ecsolis Beschreibung ...................................................................................................... 35 5 Besluit .......................................................................................................................................... 36

Page 8: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 8

1 Toegepaste bedrijfseconomie

1.1 Mission statement

1.1.1 Inleiding

Eén van de dingen dat een onderneming moet hebben is een mission statement. In de mission statement vindt u waar de onderneming voor staat en wilt realiseren in de toekomst. U vindt ook de doelstellingen van het bedrijf er terug. Zo heeft de klant een duidelijke visie van de onderneming. We hebben voor iedere taal (Nederlands, Frans, Engels en Duits) een mission statement moeten uitschrijven. U vindt ze hier onder terug.

1.1.2 Onze missie

In een wereld met een toenemende vraag naar energie, de stijgende energiekosten en reductie van CO2 uitstoot in ons dagelijks leven denkt Ecsolis vooruit. Door het toepassen van groene energie zal dit een voordelig effect hebben op mens en milieu.

Ecsolis focust zich op het toepassen van alternatieve energie en hierbij bieden wij een aangepast advies aan bij elk project.

Wij willen onze klanten in contact brengen met energie besparende installaties zoals zonnepanelen. Zo kunnen we het gat in de ozonlaag terug herstellen. Ecsolis biedt voordelige zonnepanelen aan dat iedereen op een aangename manier van groene stroom kan genieten.

1.1.3 Onze manier van werken

We zetten ons in voor duurzaamheid en zijn erop gericht ons te onderscheiden op het punt van een efficiënt energiegebruik in de maatschappij;

We zijn bewust opzoek naar het creëren van een comfortabel en energiezuinige leef en werkomgeving;

We ondernemen en ontwikkelen onze organisatie tot een maatschappelijk verantwoorde onderneming;

Wij bieden optimale leveranciermogelijkheden aan begeleid door ons professioneel logistiek team

Wij beschikken over een perfecte communicatie binnen het bedrijf zodat lange wachttijden voor U worden uitgesloten;

1.1.4 Onze duurzame werking

De belangrijkste waarde dat we hanteren is het feit dat er in geen enkel van de productieprocessen mensen worden uitgebuit om het product te vervaardigen. Hierbij willen we ook zeggen dat onze productie namelijk op een groene manier verloopt. Op deze manier tonen wij respect voor de natuur en onze leefomgeving. In ons bedrijf besteden wij extreem veel aandacht aan het gebruik van groene energie en proberen onze afval te beperken. Ecsolis wil mensen overtuigen dat zonnepanelen effectief zijn nut hebben en je een goede bijdrage levert aan het milieu. Met dat principe hebben we onze slagzin ontworpen. << The sun of today is the energy of tomorrow >>. De zon van vandaag geeft morgen jouw energie!

Page 9: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 9

1.2 Studie Sectorgenoot

10-11-2011

Yannick Boden Margot Cleeren Jonas Lemmens Eline Maldoy Sean Wuyts Bernd Van Roosendael

Page 10: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 10

1.2.1 Inleiding

Jaarlijks, op de eerste zondag van de maandag oktober is het Open Bedrijven Dag. Wat is dit juist? Op deze dag zetten verschillende bedrijven hun deuren open voor het grote publiek. Ze laten dan zien hoe hun onderneming juist werkt en in elkaar zit. Eigenlijk zijn er die dag over een groot stuk van België, een groot aantal opendeurdagen. Wij zijn die dag naar Zandhoven getrokken om het bedrijf Kti Wti te gaan bekijken. Kti Wti staat bekend om het plaatsen van Zonnepanelen. Wij, van Ecsolis, zijn een beginnend bedrijf in zonnepanelen dus we zaten nog vol met vragen over hoe een bedrijf nu juist ineen zat. Daarom vonden we dat de Open Bedrijven Dag ideaal was om deze vragen aan mensen te stellen die al een tijdje in het vak zitten. Verder in dit document vind u het interview, dit is wel korter dan op voorhand gehoopt. Dit komt namelijk doordat de werknemers van Kti Wti die dag weinig tijd hadden om te antwoorden op onze vragen. We moesten onze vragen achteraf door mailen. Jammer genoeg hebben ze blijkbaar in een goed draaiend bedrijf niet genoeg tijd om uitgebreid te antwoorden. Dus kregen we in onze mailbox korte maar krachtige antwoorden op onze vragen maar we hebben dit zo goed mogelijk proberen uit te werken. Op de pagina die hierop volgt, vind u een kleine beschrijving van wat het Kti Wti juist allemaal inhoudt en hun voornaamste bedrijfsactiviteiten zijn. Achteraan deze map vind je nog enkele sfeerbeelden van onze uitstap.

1.2.2 Kti Wti samengevat

Kti Wti is een onderneming die vooral gespecialiseerd is in het plaatsen van zonnepanelen. Ze zijn gelegen in Zandhoven op een klein industrieterrein. Ze zijn gehuisvest in een redelijk recent gebouw waar zowel het magazijn als het administratie gedeelte zich bevindt. Uiteraard is dit gebouw voorzien van zonnepanelen en andere installaties voor groene energie. Het bedrijf te zandhoven bestaat al ongeveer 25 jaar. Voor dat al de groene energie systemen bestonden deed Kti Wti vooral aan renovatiewerken en dakwerken. Maar met dat er meer en meer producten voor alternatieve energie op de markt kwamen, hebben ze besloten om zich in deze producten zich te gaan specialiseren. Met als gevolg dat zonnepanelen hun beste verkopen product werden. Andere producten die zij onder andere aanbieden zijn grijswaterrecuperatie, verwarming met speciale groene installatie, Hun laatste nieuwe product dat ze aanbieden zijn windturbines. Dus je kan zo’n windturbine, dat je langs de kant van de weg ziet staan, weliswaar in een kleiner formaat. Dus als je een installatie met groene energie wilt dan ben je hier zeker op de goede plaats. Ze zijn er ook trots op dat ze alleen gebruik maken van merken die een hoog rendement hebben en duurzaam zijn. Bij Kti Wti kan je dan ook beroep doen op alleen de beste producten. Wanneer we een kijkje nemen op onder andere de site kijken, iets wat ons meteen opvalt is de slogan naast hun naam. De slogan luidt’ “De laagste prijs tegen de beste kwaliteit’. Hieruit kan je meteen een soort van strategie uit op maken. Je mag er bijna zeker van zijn dat je als klant waarschijnlijk een erg scherpe prijs gaat krijgen. Dus men kan ook afleiden dat Kti Wti vooral de nadruk legt op de verhouding prijs/kwaliteit. Ze wedden eigenlijk op 2 paarden want ze gaan zich niet alleen specialiseren in de laagste prijs of de hoogste kwaliteit maar willen de consument het gevoel geven dat ze het allebei aanbieden bij het verkopen van hun producten. Op economisch vlak werken ze zowel B2B en B2C. Dit wil zeggen dat ze zowel voor particulieren als voor kmo’s,openbare diensten en grote bedrijven installaties leveren en plaatsen. Omdat op de site van het bedrijf dit groot en vet staat aangeduid, kan je waarschijnlijk wel zeker zijn dat er in het verleden al grote projecten hebben plaats gevonden en dat ze er al ervaring mee hebben. Maar dat ze ook genoeg personeel hebben om dergelijke werken uit te voeren. Op hun producten bieden ze ook veel korting aan maar dit doen ze meestal enkel onder speciale voorwaarden zoals groepsaankopen, opendeurdagen en dergelijk. Dus ze willen niet enkel gebruik

Page 11: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 11

maken van hun jarenlange ervaring maar willen ook hun kortingen maar al te graag aan de consument laten zien zodat deze overtuigd wordt tot de aankoop van hun producten. Kti Wti is ook een groeiend bedrijf dit kan je zien aan de aantal mensen dat ze nog bijvragen om hun team te vervoegen. Ze hebben zo wel techniekers als commerciële medewerkers nodig.

Page 12: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 12

1.2.3 Interview met enkele bedrijfsleden

Wij hebben samen met alle mensen van de directieraad samen gezeten om enkele vragen te stellen waarvan we dachten dat deze wel belangrijk konden zijn voor het verdere verloop van onze onderneming. Tussen de haakjes staat er welk Ecsolisdirectielid van welk departement deze vraag heeft gesteld. Op het einde vind je een korte samen vatting van elk departement en hun mening over de werking van Kti Wti.

1. Waarom kiezen jullie ervoor om zelf geen zonnepanelen te produceren?(Productie directeur)

Omdat onze leveranciers hun kwaliteit zeer goed is en wij niet aan die prijzen hier kunnen produceren

2. Hoe blijf je u werknemers motiveren? (algemeen en personeelsdirecteur)

Door teambuilding en een goede werksfeer

3. Hoeveel arbeidskrachten zijn gemiddeld nodig om een huis te voorzien van zonnepalen? (personeelsdirecteur)

2 – 3 , dit hangt van de grootte van de installatie maar ook van het aantal andere projecten.

4. Hoe beheren jullie jullie voorraad? (logistiek directeur)

We werken met een voorraad. Dus wij doen niet mee aan just-in-time als je daarop aanspoort.

5. Werken jullie met veel stock?

ja, we hebben een magazijn waarin alles opgeslagen ligt. En deze opslag gebeurt via de magazijnier die een nauwkeurige inventaris bijhoudt van alle producten die aanwezig zijn in het magazijn. En deze zijn zo nauwkeurig dat wanneer de magazijnier afwezig is, iedereen direct weet waar de nodig producten liggen.

6. Zo niet hoe organiseren jullie de leveringen.

Zie vorige vraag

7. 5. Wat kost 1 zonnepaneel? (Productie en financieel directeur)

Hangt van paneel af. Je hebt hier net zoals in auto’s een duurdere klasse en een iets goedkopere.

8. Over hoeveel transportmiddelen hebben jullie nodig om aan de vraag te voldoen. (logistiek directeur)

Hangt van de vraag af, bij grote projecten zetten wij meer of zelfs alle vrachtwagens in.

Page 13: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 13

9. Wanneer en tegen welke condities geven jullie kortingen? (marketing en financieel directeur)

Bij grote aankopen, samen aankopen, opendeurdagen. Maar elke klant kan natuurlijk altijd proberen of iets van de prijs af te doen.

10. Hoe houden jullie de verkoop leven? (marketing/financieel directeur)

Door constant nieuwe producten op te zoeken en door eventuele verkoopacties te gebruiken.

11. Hoe voeren jullie marketing, aangezien de subsidies voor zonnepanelen dalen? (marketing directeur)

Niet, wij bestaan al zo lang in het vak, en onze prijs kwaliteit is zo goed dat wij hier niets voor hoeven te ondernemen.

12. Hebben jullie nog andere vestigingsplaatsen? (logistiek en algemeen directeur)

neen

13. Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende directieleden? (algemeen directeur)

Goed vermits er maar 1 directielid is. Van elk departement hebben wij niet een directeur maar we hebben wel enkele verantwoordelijken.

14. Heeft elk directielid autonomie over zijn eigen functie? (algemeen directeur)

ja

Page 14: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 14

1.2.4 Samenvatting departementen

Logistiek directeur: Ze maken hun producten niet zelf. Ze werken niet met just-in-time leveringen maar maken gebruik van ene magazijn om een voorraad te beheren. Voor een levering van producten bij de klant dan hangt alles af van de grootte van de levering. Van mijn functie is er geen directielid als is er wel een magazijnier.

Productie directeur: Ze kiezen er voor om producten te laten leveren en niet zelf te produceren. Dit komt omdat hun leveranciers zeer goede kwaliteit bieden maar ook omdat hier het produceren van zonnepanelen niet economisch haalbaar is.

Financieel directeur: Ze gaan resoluut voor een goede, scherpe prijs. Om meer te gaan verkopen, durven ze wel is gebruik te maken van kortingen en speciale acties. Maar volgens mij zijn deze zo beredeneerd dat ze die kortingen niet zo erg voelen in hun totale omzet. Ze gaan voluit voor de strategie van hoge kwaliteit te leveren tegen een lage prijs.

Marketing directeur: Voor reclame te maken, gaan ze gebruik maken van kortingen vooral en van hun lage prijs. Ze willen klanten lokken door hen te laten weten dat hun prijzen erg scherp zijn maar dat ze nog altijd kwaliteit leveren. Ze zijn ook van mening dat de crisis niet zo harde rol gaat spelen doordat ze al een lange ervaring hebben in het plaatsen van zonnepanelen en dergelijk.

Personeelsdirecteur : Er is maar 1 directielid en voor de rest alleen maar een soort verantwoordelijken. Ze zijn constant op zoek naar nieuwe mensen om hun bedrijf te laten evolueren. Ze doen aan teambuilding om hun team te blijven motiveren;

Algemeen directeur: Ze maken slechts gebruik van 1 directielid, de algemeen directeur. Ze blijven hun medewerkers motiveren door aan teambuilding te doen. Ze blijven groeien maar toch hebben ze nog altijd maar 1 vestigingsplaats.

Documentatie

De website van Kti-Wti : http://www.kti-wti.be/index.php

Folders van de Open Bedrijven Dag

Page 15: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 15

1.2.5 Foto’s

Page 16: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 16

1.3 Naam, logo en huisstijl

1.3.1 Inleiding

Een logo, naam en huisstijl zijn natuurlijk onontbeerlijk voor een onderneming om zich kenbaar te maken aan de buitenwereld en zich te onderscheden ten opzichte van concurrenten. Daarom hebben wij een eigen naam, logo, en huisstijl ontworpen voor onze onderneming, zodat mensen bij het horen van onze naam, het zien van ons logo of het herkennen van onze huisstijl direct zullen denken aan “Ecsolis”.

1.3.2 Naam, logo & huisstijl

1.3.2.1 Bedrijfsnaam

De naam die we ge kozen hebben is de naam ECSOLIS. De twee onderdelen van de naam zijn ec en solis. Ec zijn de beginletters van ecologisch, economisch. We kiezen voor deze twee woorden omdat we een bedrijf zijn in zonnepanelen. Zonnepanelen zijn producten die op een groene manier energie opwekken. Dus we zijn zeker een bedrijf dat ecologie hoog in het vaandel draagt. Het andere woord waarvoor Ec staat is dus het woord economisch, met dit woord bedoelen we dat het economische aspect ook belangrijk is voor ons. We willen hierbij aan tonen dat we de beste prijs willen leveren zodat zowel de klant als wij er beter van worden. De E en de C in Ecsolis zijn ook twee beginletters van twee woorden. De E komt van energie en de C van cool. Energie staat zowel voor het feit dat we energie opwekken maar ook voor het feit dat wij een jonge bende zijn dat vol energie en goede moed voor ons bedrijf werken. Cool wil zeggen dat we jong zijn en daarom ook willen over komen als een jong dynamisch bedrijf. De solis in Ecsolis is Latijn voor zon. De zon is iets heel belangrijks voor onze onderneming. Omdat de zon ons voedingstoffen aanbiedt om elektriciteit op te wekken. Dus daarom vonden we het wel belangrijk dat de zon op één of andere manier verwerkt werd in onze naam. Hoe wij als bedrijf willen over komen is dus als energierijk,ecologisch,cool,jong en fris. Het economische aspect is een belangrijke zaak waar we veel belang aan hechten en we erkennen in onze naam de belangrijkheid van het de zon.

Hoe beschermen van de naam? Eigenlijk ben je direct beschermd wanneer je je naam bekend maakt aan de buitenwereld. Als de naam uniek is en dus alleen door jou gebruikt wordt dan ben jij eigenlijk de eerste die de naam kiest. En dan mag jij als enige die gebruiken. Wat wel belangrijk is bij deze manier van werken, is dat deze bescherming alleen maar geldt voor jou arrondissement waar jou bedrijf gevestigd is. Je kunt ook je naam laten beschermen als merk, dan mag deze naam alleen door jou gebruikt worden. En deze bescherming gaat verder dan alleen je regio. Om je merk te beschermen moet je je eerst registreren. Het registreren van een merk kan bijvoorbeeld bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Een merk kan voor de gehele Benelux, voor de gehele Europese Unie of per land internationaal geregistreerd worden. De kosten voor een Benelux-registratie kunnen tot 550 euro oplopen. Een merk is geldig in de hele Benelux, ook als de merkhouder slechts zaken doet in een deel van dit gebied. De merkregistratie is maar enkele jaren geldig en moet worden verlengd om de zoveel jaren zodat u bescherming van u handelsnaam niet vervalt.

Page 17: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 17

1.3.2.2 Logo

Het logo van Ecsolis is geworden:

Bij het ontwerpen van een logo hebben we weer nagedacht voor wat we staan en hoe we ons kunnen onderscheiden van andere firma’s in onze sector. We hebben gekozen voor een zon in ons logo omdat deze benaming ook al in onze naam voor komt en omdat de zon een factor is dat je namelijk wel nodig hebt voor zonnepanelen. Namelijk het zonlicht. Voor de figuur in het midden

van ons logo wouden we niet gewoon zonnepanelen gebruiken omdat we ons dus willen onderscheiden van andere firma’s, de figuur stelt 3 panelen voor die recht staan. Dit hebben we uitgewerkt in een redelijk strak en modern ontwerp. Dit hebben gedaan omdat we als jonge, dynamische onderneming willen voorkomen. Deze 3 panelen vormen ook een pijl die duidt op de stijgende trend bij groene energie maar staat ook symbool voor het feit dat we vooruit willen en ons zoveel mogelijk willen ontwikkelen. Deze pijl staat zowel het bedrijf dat vooruit wilt als alle bestuursleden die het allerbeste uit het kan willen halen om het bedrijf op een zeer goede manier te leiden. Onder het logo komt ook onze bedrijfsnaam. De kleuren die we gebruikt zijn staan ook symbool voor iets. Zo staat het groen in de figuur in het midden voor groene energie maar ook voor dat we stabiel zijn als onderneming. Omdat we zo een evenwichtig team hebben dat elkaar aanvult. Het oranje in onze zon staat voor de zonnestralen maar oranje staat ook symbool zelfverzekerdheid. Zelfzekerheid is belangrijk dat je weet wat je doet volgens jou goed is en dat je er helemaal achter staat. We staan als bedrijf achter ons idee van werken.

1.3.2.3 Slagzin Tot slot hebben we nog een slagzin uitgevonden voor op onze flyers, website, marketingcampagnes.

The sun of today is the energy of tomorrow

We hebben dit als slagzin gekozen omdat het alles samenvat waar zonnepanelen staan. Ze gebruiken de zon om energie op te wekken. Deze zin gaat hopelijk in veel mensen hun hoofd blijven hangen en gaan ze dan ook direct aan ons denken wanneer ze er aan denken om zonnepanelen te plaatsen.

Page 18: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 18

1.4 Briefhoofd in huisstijl

1.4.1 Inleiding

Wanneer we documenten van ons bedrijf geven aan klanten of leveranciers of andere stakeholders, moeten we er uiteraard voor zorgen dat deze documenten voorzien zijn van de typische “Ecsolis” huisstijl met uiteraard ons logo erop. In deze taak hebben we dan ook een briefhoofd ontworpen waar ons logo en onze huisstijl mooi in verwerkt is.

1.4.2 Briefhoofding

The sun of today is the energy of tomorrow! ECSOLIS - ZONNEPANELEN 0479343903 Bosstraat 9 [email protected] 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver www.ecolis.be

Margot Cleeren Stationsstraat 169 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER Uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum Bericht kenmerk kenmerk 2012-01-10 Onderwerp onderwerp onderwerp Aanspreking Hier komt het briefgesprek Slotformule M.Cleeren Marketing directeur Bijlage

Page 19: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 19

1.5 Stakeholders

1.5.1 Inleiding

Deze opdracht hebben we gemaakt naar aanleiding van de “intensieve begeleidingsdag” waarbij er iemand van de HUB ons een hele dag lang kwam begeleiden. In deze opdracht worden onze aandachtspunten die centraal staan toegelicht. Er wordt ook verteld of we de vooropgestelde visie en missie al gerealiseerd hebben. In deze opdracht wordt er ook aandacht geschonken aan de belangen van people, planet en profit.

1.5.2 Duurzaam ondernemen

Visie en missie

Eerst en vooral onze belangrijkste doelstelling was zoveel mogelijk marktaandeel bereiken. In boekjaar 11 hebben we meer als verwacht marktaandeel behaald. We hadden geschat voor het boekjaar begon dat dit 38,7 % ging zijn. Spijtig genoeg is dit verminderd door een bijkomende concurrent: Sunergy. Deze onderneming is echter voor ons een grote concurrent doordat hij ook voor een lage prijs en lagere kwaliteit zonnepanelen verkoopt. Wij hebben besloten om ondanks de concurrentie onze prijs zo laag mogelijk te houden om hiermee zo veel mogelijk marktaandeel te bereiken. In ons mission statement hebben we verklaard dat we zonnepanelen produceren voor iedereen. Dit is ook te merken aan onze prijs. Daarom zijn we gericht op reclame om ons bedrijf in de kijker te zetten. We willen dat ons bedrijf zo bekend mogelijk word. Dit willen we realiseren door reclame te maken gericht op naambekendheid. Dit is ons echter gelukt. We hebben een groot bedrag besteed aan marketing. In boekjaar 11 hadden we een marketingbudget van 630 000 euro. In boekjaar 12 konden we het bedrag optrekken tot 756 000 euro. Het conjuctuurbericht ‘verplichtte’ ons om 20% bij het marketingbedrag te doen. Doordat we in boekjaar 11 goed verkochten, konden we ons een groter marketingbudget permitteren. We hebben ook extra geïnvesteerd in vertegenwoordigers. We willen onze klanten een klantgerichte service bieden. We hebben minder geïnvesteerd in opleidingen, omdat we onze prijs laag willen houden. In boekjaar 11 hebben we beslist om in boekjaar 12 2 extra vertegenwoordigers aan te nemen.

Doelstelling Goed? Uitleg

Marktaandeel 38,7% We behaalden in boekjaar 12 een marktaandeel van 41,3%

Aangepast advies voor iedere klant

We hebben meer vertegenwoordigers

aangenomen, om al onze klanten hulp te kunnen bieden.

Reclamegericht Onze reclamecampagnes hadden de twee laatste

boekjaren enorm veel succes.

Vertrouwen van de klant winnen

Ons marktaandeel is de laatste jaren gestegen.

Goede interne communicatie Wij, de directeurs komen regelmatig bij elkaar, om de

stand van zaken te bespreken.

Energieverbruik en afval beperken

Wij hebben maar een paar installaties om energieverbruik en afval te beperken, dit is te weinig om ons echt een groen

bedrijf te noemen

Page 20: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 20

1.5.3 Duurzaam beleid – Brooddozen

People De werknemers zullen zich gewaardeerd voelen wanneer zij een gratis brooddoos van het bedrijf mogen ontvangen. Werknemers die zich gewaardeerd voelen binnen de onderneming zullen zich gemotiveerder voelen en gaan dus degelijk ook beter presteren. Dit is een soort van psychologisch proces dat gebaseerd is op het principe van straf en beloning. Bovendien is de kost van enkele honderden brooddozen geen grote kost voor onze onderneming. Daarnaast laten we het logo van de onderneming op de brooddozen bedrukken en op deze manier werkt de brooddoos als een soort van reclamebord. Ook naar de buitenwereld toe geeft dit een groen gezicht aan ons bedrijf. Wanneer alle werknemers tijdens de middagpauze dezelfde brooddoos hebben wordt er een samenhorigheidsgevoel gecreëerd. Wat enkel maar bevorderend kan zijn voor de teamspirit. Verder hoopt het Ecsolis-team dat werknemers door het gebruik van onze brooddoos ook de milieuvriendelijke visie van onze onderneming mogen ervaren en ons hierin willen steunen.

Planet Zoals iedereen wellicht zal weten is het gebruik van een brooddoos die je kan uitwassen en dus ook hergebruiken veel beter voor het milieu dan het gebruik van zilverpapier. Onze bedrijfsvisie sluit dan ook perfect aan bij deze

milieuvriendelijke gedachte achter ons project. Dit is het bewijs van een doorgedreven bedrijfsbeleid dat zich niet enkel toelicht op de theoretische kant maar zich ook laat merken in de praktijk. Op deze manier laten we het plaatje kloppen. Met deze gedachte in ons achterhoofd willen we de werknemers extra te stimuleren om hun brooddoos ook effectief te gebruiken. Hierdoor voeren we een puntensysteem in. Een werknemer dat vier weken op rij zijn brooddoos gebruikt krijgt een eco cheques ter waarde van € 5. Op deze manier hopen we ons project in voegen te krijgen. Ook zal er zo minder afval aanwezig zijn wat onze afvalberg zal verminderen en ons kosten gaat besparen voor de logistieke afdeling.

Personeel Logistiek Productie Marketing Financieel Algemeen

Profit x

Planet x

People x x

Page 21: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 21

1.5.3.1 Duurzaam beleid – Energiebesparende middelen

Spaarlampen

Planet Als ons bedrijf spaarlampen installeert dan verbruiken we minder stroom en moet er minder energie opgewekt worden. Als we het energieverbruik kunnen doen dalen is dit bevorderlijk voor het milieu. Op deze manier kunnen we onze klanten imponeren door te laten zien dat we niet enkel ons milieu vriendelijk accent in ons product leggen maar dat we ook ruimer denken in verband het productieproces en in de andere ruimtes. We willen ons ‘groene’ karakter laten blijken tot in de kleinste details.

Profit Algemeen geweten is dat spaarlampen minder energie verbruiken dan gloeilampen. Dus op lange termijn is het rendement van een spaarlamp veel hoger dan dat van een gloeilamp. Wanneer we in al onze bureaus deze lampen plaatsen zorgen alle directieleden dat dit ook goed voelbaar is in de portefeuille. Wij het bestuur van Ecsolis willen deze kost vermijden.

Automatische kranen

Planet Bij het gebruik van automatische kranen voorkomt men dat de kranen lekken of blijven open staan. Met het steeds stijgende watertekort in de wereld in ons achterhoofd is dit een zeer besparende en doeltreffende investering. Het verspillen van water is een zeer spijtige zaak, daarom dat wij hier iets aan willen doen. Als we ons verbruik terugdringen zal de waterzuiveringsmaatschappij minder water hoeven te zuiveren. Dit is ook bevorderend voor de fauna en flora en het algemeen welzijn van de mens. Een lekkende kraan verspilt gemiddeld 35000 liter per jaar. Dit bedrag is immens en simpelweg te voorkomen door het installeren van een automatische kraan. Zo spaar je maar liefst 80 000 euro uit.

Profit Naar gelang de tijd vordert zal het water er enkel maar duurder op worden. Lekkende kranen zullen steeds een aanslepend probleem vormen. Dat aardig wat geld kost. Het installeren van automatische kranen is op het moment zelf wel een kost maar zal tijdgebonden zal je dit dubbel en dik terugverdienen wanneer je ze niet vervangen had en met lekkende kranen zal blijven zitten.

Automatische verwarming Dit is ongeveer hetzelfde verhaaltje als dat van de automatische kranen. Het principe ondersteunt dat men geen peperdure rekeningen voorgeschoteld krijgen. Wanneer een lokaal een bepaalde temperatuur bereikt zal de verwarming af slaan tot op het moment dat de vooropgestelde minimumtemperatuur wordt bereikt. Dit systeem is dusdanig efficiënter.

Page 22: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 22

Personeel Logistiek Productie Marketing Financieel Algemeen

Profit x x x x x x

Planet x

People

Page 23: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 23

1.5.3.2 Duurzaam beleid – Elektrische wagens

People Het Ecsolis-team denkt vooruit. We hebben een bedrijf met veel vertegenwoordigers die stuk voor stuk op hun bestemming moeten geraken. Ecsolis heeft bedrijfswagens aangekocht voor de directieleden en de vertegenwoordigers die dagelijks de baan op moeten. Dit wil zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfswagens en hier hun eigen zeg over hebben binnen de vooropgestelde afspraken. Dit heeft een positieve invloed op de motivatie en dus ook op de prestaties dat het personeel verricht. Het vertrouwen van het personeelslid wordt hierdoor ook gewonnen. Onze doelstelling is ook om respectvol te zijn ten opzichte van ons personeel wat ons hierbij zal lukken.

Planet De bedrijfswagens die we hebben aangekocht rijden op elektriciteit. Hierdoor willen we het trent zetten om milieuvriendelijk met de auto te rijden. We produceren ten slotte ook zonnepanlen wat een groen karakter in zich raakt. We willen een goed voorbeeld geven ook tenopzichte van onze klanten. We tonen ook op deze manier aan dat we ons steentje willen bijdragen aan het milieu. Uiteraard zullen we onze parking voorzien van dockingstations waar onze werknemers gratis hun wagen kunnen bijladen. De fosiele brandstofbronnen geraken echter met de tijd meer en meer uitgeput.

Profit De beslissing om ons wagenpark van brandstof van motoren naar elektro motoren te laten overschakelen is een zeer doordachte beslissing. Dit was geen gemakkelijke keuze omdat het een zeer dure investerings is. Wat voor tegenstroom veroorzaakte van onze financieel directeur. Met een waterdicht investeringsplan zijn we deze moeilijke onderhandelingen goed doorgeraakt. Het is goedkoper om brandstofmotoren te gebruiken maar toch wilden we overschakelen naar elektrische wagens lauter om de duurzaamheid in ons bedrijf verder te ontwikkelen.

Personeel Logistiek Productie Marketing Financieel Algemeen

Profit

Planet x x x x x x

People x x x x x x

Page 24: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 24

1.5.4 Hand outs

Zie bijlage pagina 16.

Page 25: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 25

1.6 Facturatie BOB

1.6.1 Inleiding

We hebben in groep een sjabloon gemaakt voor onze facturen, natuurlijk voorzien net zoals ons briefhoofd van onze eigen huisstijl en ons logo. We hebben 3 soorten verkoopfacturen gemaakt: • Eén verkoopfactuur met financiële en handelskorting • Eén verkoopfactuur met doorgerekende kosten • Eén verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking

1.6.2 Facturen

Zie bijlage pagina 17-21.

Page 26: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 26

1.7 Folder

1.7.1 Inleiding

Om potentiële klanten aan te trekken is het voor een onderneming van cruciaal belang om een extra woordje uitleg te kunnen geven over waar de onderneming voor staat, wat ze maken/doen, welke prijscategorie zij hanteren, wat hun missie is enz. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat we een folder hebben ontworpen zodat we potentiële klanten een extra woordje uitleg kunnen verschaffen aan de hand van deze brochure.

1.7.2 Folder

Page 27: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 27

2 Frans

2.1 La mission de l’entreprise

2.1.1 Intro

Pour nos clients, c’est important de savoir ce qu’il s’agit notre mission d’entreprise. Parce que pas toutes nos clients comprends le néerlandais, on a traduit notre mission d’entreprise en français.

2.1.2 Notre mission

Dans un monde avec une demande d’énergie croissante, l’augmentation des coûts d’énergie et l’émission de CO2 dans notre vie quotidienne Ecsolis pense avant. Et utilise l’énergie verte aura un effet positif sur des humains et l’environnement. Ecsolis se concentre sur l’utilisation d’énergie alternative et nous vous offrons un conseil adapté à chaque projet. Nous voulons que nos clients prennent connaissance d’installations économiques comme des panneaux solaires. Nous pouvons rétablir le trou d’ozone. Ecsolis offre des panneaux solaires à un prix abordable, comme tout le monde peut profiter d’une manière agréable de l’énergie verte.

2.1.3 Notre manière de travailler

Nous nous sommes engagés envers la durabilité et le but de nous distinguer en termes d'efficacité énergétique dans la société;

Nous cherchent consciemment à créer une vie confortable et économe en énergie et environnement de travail;

Nous entreprenons et développons notre développer notre organisation dans une entreprise citoyenne;

Nous vous offrons des options de livraisons excellentes par notre équipe logistique professionnelle.

Nous avons une communication parfaite dans notre entreprise, nous éviter cette longue attente pour vous.

2.1.4 Notre fonctionnement durable

La valeur la plus importante que nous utilisons est le fait que des employées ne sont pas exploitées. Nous voulons aussi dire que notre production qui est écologique. De cette manière, nous montrons le respect de la nature et notre environnement. Dans notre entreprise nous portons une attention extrême à l’utilisation de l’énergie verte et de réduire nos déchets. Ecsolis veut convaincre les gens que les panneaux solaires sont réellement utiles et un bon apport à l’environnement. Avec ce principe, nous avons conçu notre slogan. <<Le soleil d’aujourd’hui est l’énergie de demain>>.

Page 28: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 28

2.2 Journée découverte entreprises

2.2.1 Intro

Pour montrer notre entreprise au monde, on a organisé une journée découverte. Ce jour, les gens peuvent s’informer sur nos produits et nos services. Notre tâche était de créer une affiche attractive qui attire l’attention des gens.

2.2.2 L’affiche

Page 29: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 29

2.3 Brochure

2.3.1 Intro

Une brochure nous permet de donner plus d’informations aux clients potentielles. De cette façon on peut atteindre une publique plus large. Parce que nos clients ne comprends pas toujours le néerlandais, on a traduit notre brochure en français.

2.3.2 Brochure

Page 30: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 30

3 Engels

3.1 Mission statement

3.1.1 Introduction

Because not everyone understands Dutch or French, we translated our mission statement in English, a universal language, which allows us to reach a much bigger customers clientele than Dutch or French does.

3.1.2 Our Mission

In a world with growing energy demand, rising energy costs and reducing co² emissions in our daily lives, Ecsolis think of the future. How? By using green energy! It will have a beneficial effect on human and the environment. Ecsolis focuses on the use of alternative energy and we offer a customized advice in every project. We want our customers to become acquainted with energy saving installations such as solar panels. In this way we want to ensure a green environment for the new generation. Ecsolis provides affordable solar panels, that everyone can enjoy green power in a simple way.

3.1.3 How do we work?

We are committed to sustainability. In this way we distinguish ourselves with our energy efficiency in society. Efficiency in society. We will create a comfortable and energy efficient living and working environment. We develop our organization to a socially responsible company. We provide excellent opportunities for the suppliers accompanied by our logistics team. We have a perfect communication within our company so we can deliver you at a short time.

3.1.4 Our durable operation

The most important value that we use is the fact that in none of the production processes people are exploited to produce the product. In our company we pay extreme attention to the use of green energy and we try to reduce our waste. Ecsolis want to learn to people that green energy is useful for the environment. With this principle we have made our slogan. << The sun of today is the energy of tomorrow.

Page 31: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 31

3.2 Brochure

3.2.1 Introduction

A brochure is a short and powerful collections of information that gives our potential customers the information they need about us and our products. We hope it will be convincing enough.

3.2.2 Brochure

Page 32: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 32

Page 33: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 33

3.3 Job ad

3.3.1 Introduction

Because we want to guarantee our customers a perfect service, it will be necessary to canvass new people. This is why we made a job ad.

3.3.2 Job ad

Representative / administration assistant (M/W)

Company

Ecsolis is a company that produces and places solar panels. We are situated in Belgium but we have the ambition to open international markets. Function

The person that we search has to be our representative abroad. Besides searching new customers, the candidate has to maintain good personal relations with existing customers in order to create a larger customer network. Profile

Master-degree in a economics Experience is not a must but if you have experience it is a plus Some knowledge about Office programs (Word, Excel and PowerPoint) Excellent English, French and Dutch - written and spoken. Knowledge of German is a plus. Excellent communication and customer service skills Confident, competent, with negotiating skills and ability to communicate at a senior level Sales minded and customer oriented Self starter with the ability to work autonomously Driver license (B) Team player Attitude

Self motivated Willing achieve goals Professional Confident, friendly and polite Flexible Hard working Stress resistant Offer

Page 34: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 34

A friendly team of colleagues Salary : to discuss Job with a lot of responsibility and possibilities for a career Extra benefits like lunch vouchers, a mobile phone, notebook, and plane tickets

3.4 Presentation Ecsolis

3.4.1 Introduction

This task was actually meant to be a general meeting. Cause general meetings are very important for companies, like ours. We wanted to imitate this by giving an extensive presentation about us, who we are, what we do, why people should buy their solar panels by Ecsolis and so on.

3.4.2 Hand-outs

Page: 23-24-25.

Page 35: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 35

4 Duits

Ich stelle meine GIP-firma vor:

4.1 Ecsolis Beschreibung

Ecsolis ist ein Unternehmen, der Solarmodule produziert. Die Firma wurde 2010 von Bernd Van Roosendeal gegründet. Ecsolis befindet sich in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Der Umsatz beträgt 26 983 000 Euro. In der Fabrik arbeiten 206 Arbeitnehmer. Man arbeitet nicht in Schiften. Der Export beträgt 0%. Wir wollen unsere Produkten für jedermann bezahlbar ist also wir halten unsere Preise nicht zu hoch. Unsere Direktoren sind jung aber sehr motiviert. Wir wollen den besten Service für unsere Kunden.

Page 36: Structuur Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie pagina 36

5 Besluit

Als ik terug kijk op mijn geïntegreerde opdracht heb ik mijn kennis op verschillende gebieden uitgebreid. Niet alleen op theoretisch vlak maar ook op sociaal gebied heb ik toch een en het ander bijgeleerd. Zo heb ik ondervonden dat communicatie een zeer belangrijk aspect is in het bedrijfsleven. Hier heb ik ook geleerd dat oogcontact met het publiek zeer belangrijk is en de inhoud van je presentatie zeer gekend moet zijn zodat je ook minder evidente vragen op een vlotte manier kan beantwoorden. Stress bij een presentatie is zeer negatieve eigenschap van mezelf die ik geleerd heb zo goed mogelijk te onderdrukken. De communicatie in ons bedrijf verliep zeer vlot dit kwam door een goed initiatief van de algemene directeur die een goede structuur aanbracht. Daarnaast heb ik ook leren omgaan met het respecteren van deadlines. Hierin is het samenwerken binnen het bedrijf een zeer bepalende factor voor het de kwaliteit van de opdracht. We hebben ook ons bedrijf moeten voorstellen aan de hand van een presentatie.

Als ik terugblik op het voorbije schooljaar ben ik tevreden over wat ik bereikt en bijgeleerd heb. Het was de ultieme kans om met de HUB samen te werken. Door deze opdracht heb ik een realistisch beeld gekregen over ondernemen en alles wat erbij komt kijken. Ik denk dat deze opdracht me als persoon heeft laten groeien naar de toekomt toe.