GIP Groepsopdrachten

of 44 /44
Dockx Jordi Schooljaar 2013-2014 6 Business Economics Groepsopdrachten Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Geïntegreerde proef 20132014

Embed Size (px)

description

 

Transcript of GIP Groepsopdrachten

Page 1: GIP Groepsopdrachten

Dockx Jordi Schooljaar 2013-2014 6 Business Economics Groepsopdrachten

S i n t - U r s u l a - I n s t i t u u t B o s s t r a a t 9 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r

Geïntegreerde  proef  2013-­‐2014  

Page 2: GIP Groepsopdrachten
Page 3: GIP Groepsopdrachten

Dockx Jordi Schooljaar 2013-2014 6 Business Economics Groepsopdrachten

S i n t - U r s u l a - I n s t i t u u t B o s s t r a a t 9 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r

Geïntegreerde  proef  2013-­‐2014  

Page 4: GIP Groepsopdrachten

Voorwoord Beste lezer Wij zijn leerlingen van het laatste jaar Business Economics, gevolgd in het Sint-Ursula-Instituut te Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Deze groepsbundel maakt deel uit van onze geïntegreerde proef, ook wel GIP genoemd. “De geïntegreerde proef of GIP maakt in het Vlaamse tso, kso en bso deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. […] Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan afleveren. De geïntegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de praktijk van het vakgebied.”1 Allereerst willen wij graag mevrouw Vaes en meneer Fierens bedanken voor de begeleiding die zij hebben aangeboden voor het volbrengen van een goed eindwerk. Voor de taalvakken Engels, Frans en Nederlands willen wij graag meneer Delcourte, mevrouw Vandefonteyne en meneer Clerick bedanken voor de verbetering en hulp van de GIP-taken. Wij willen ook graag de Hogeschool-Universiteit Brussel bedanken voor de informatie die we gekregen hebben op hun website ‘Ecoman’ evenals de begeleiding voor boekjaar 12 en 13 op de intensieve begeleidingsdag op 11 maart 2014. Graag willen wij ook meneer De Boelpaep bedanken voor zijn hulp bij het opstellen van het financieel rapport voor de verwachtingen van boekjaar 11. We zouden graag ook de leden van de GIP-groep waaronder Daphné De Boelpaep, Florian Op de Beeck, Jelle Stevens, Yasmine Verbinnen, Arwen Van Herck, Jordi Dockx en Tine Lens willen bedanken voor hun inzet en de samenwerking. Ten slotte wensen we onze ouders, broers en zussen een bedankwoord toe voor hun steun doorheen het eindwerk.

1 nl. wikipedia, “Geïntegreerde proef” [https://nl.wikipedia.org/wiki/Geintegreerde_proef, geraadpleegd op 2014-04-13].

Page 5: GIP Groepsopdrachten

Inhoudsopgave 1   Bedrijfseconomie ........................................................................................ 5  1.1   Naam, logo, huisstijl ................................................................................... 5  

1.1.1   Inleiding ........................................................................................... 5  1.1.2   Naam ............................................................................................... 5  1.1.3   Logo ................................................................................................. 5  1.1.4   Uitleg van de slagzin ........................................................................... 5  1.1.5   Handelsnaam als merk ........................................................................ 6  1.1.6   Bronnen ............................................................................................ 6  

1.2   Het mission statement van Secco ................................................................. 7  1.2.1   Inleiding ........................................................................................... 7  1.2.2   Mission statement .............................................................................. 7  1.2.3   Het missionstatement van andere bedrijven ........................................... 8  

1.3   Bedrijfsvoorstelling (mini AV met talen) ....................................................... 10  1.3.1   Inleiding ......................................................................................... 10  1.3.2   Powerpoint ...................................................................................... 10  

1.4   Briefhoofd in huisstijl ................................................................................ 13  1.4.1   Inleiding ......................................................................................... 13  1.4.2   Briefhoofd van Secco in Word ............................................................ 13  1.4.3   Briefhoofd van Secco in Excel ............................................................ 15  

1.5   Folder ..................................................................................................... 16  1.5.1   Inleiding ......................................................................................... 16  1.5.2   Voorkant folder ................................................................................ 16  1.5.3   Achterkant folder ............................................................................. 17  

1.6   Facturatie in BOB ..................................................................................... 18  1.6.1   Inleiding ......................................................................................... 18  1.6.2   Verkoopfacturen Van Secco ............................................................... 18  

2   English ...................................................................................................... 24  2.1   Mission statement Secco ........................................................................... 24  

2.1.1   Introduction .................................................................................... 24  2.1.2   Mission statement ............................................................................ 24  

2.2   Job ad ..................................................................................................... 25  2.2.1   Introduction .................................................................................... 25  2.2.2   Job ad ............................................................................................ 25  

2.3   Presentation of our company ...................................................................... 27  2.3.1   Introduction .................................................................................... 27  2.3.2   Powerpoint ...................................................................................... 27  

3   Français .................................................................................................... 28  3.1   La misson d’entreprise Secco ..................................................................... 28  

3.1.1   L’introduction .................................................................................. 28  3.1.2   La misson d’entreprise ...................................................................... 28  

3.2   L’offre d’emploi ........................................................................................ 29  3.2.1   Introduction .................................................................................... 29  3.2.2   Légende des couleurs ....................................................................... 29  

Page 6: GIP Groepsopdrachten

3.2.3   Cinq offres d’emplois ........................................................................ 29  3.2.4   L’offre d’emploi de Secco ................................................................... 38  

3.3   Discussion la meilleure affiche .................................................................... 40  3.3.1   L’introduction .................................................................................. 40  3.3.2   La meilleure affiche de notre entreprise ............................................... 40  

Page 7: GIP Groepsopdrachten

Inleiding Deze GIP-bundel is tot stand gekomen onder leiding van onze algemeen directeur, Daphné De Boelpaep. Onze GIP-bundel is tot stand gekomen door ‘Ecoman’. “Dat is een bedrijfsspel van de Hogeschool-Universiteit Brussel waarin er drie ondernemingen starten vanuit dezelfde positie, met eenzelfde productkwaliteit dat tegen eenzelfde prijs wordt verkocht en met een even groot marktaandeel. We nemen het bedrijf over met al zijn sterktes en al zijn zwaktes. Na het uittekenen van de koers die we met ons bedrijf willen gaan varen en het concretiseren van enkele doelstellingen, hebben we drie boekjaren de tijd om deze waar te maken.”2 Alle informatie in verband met onze elektrische scooters kunnen we vinden op de website van ‘Ecoman’. Op die website kan elk departementshoofd van de onderneming een samenvatting vinden over de taken van zijn eigen functie. Het bedrijf dat wij hebben overgenomen heet Secco. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het produceren en verkopen van elektrische scooters. In onze naam staat de ‘S’ voor scooter, omdat dat ons hoofdproduct is. ‘Ec’ in Secco staat voor ecologie, omdat wij zelf rekening houden met het milieu tijdens het produceren van de scooters. ‘Co’ in Secco staat voor CO2. Deze bundel bestaat uit drie delen, namelijk bedrijfseconomie, Engels en Frans. In de bundel gaan we het eerst hebben over de naam, logo en huisstijl van onze onderneming Secco. Men kan er ook nog het mission statement vinden in drie verschillende talen. In het Engels en het Frans kan men er ook een vacature terugvinden voor een bepaalde functie in onze onderneming.

2 Ecoman, “Level 1” [http://www.ecoman.be/Ecoman/(3839)-ECOMAN/(3839)-ECOMAN-Homepage/Spelrondes/Level-1---Login/Start.html, geraadpleegd op 2014-04-13].

Page 8: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 5

1 Bedrijfseconomie

1.1 Naam, logo, huisstijl

1.1.1 Inleiding

De naam en logo zijn zeer belangrijk, want het geeft een eerste indruk bij de consumenten. We verkopen elektrische scooters voor een goed milieu te creëren. Ons logo heeft een groene kleur, dit staat voor de natuur. Het is onze prioriteit dat het milieu bij ons op de eerste plaats komt. 1.1.2 Naam

Wij hebben gekozen voor de naam ‘Secco’. Wij willen staan voor klantvriendelijkheid naar onze klanten toe en vooral om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. In onze naam staat de S voor scooter, omdat dit ons hoofdproduct is dat wij aanbieden. Ec in Secco staat voor ecologie, omdat wij zelf rekening houden met het milieu tijdens het produceren van de scooters. Co in Secco staat voor CO2. Dit zijn uitlaatgassen van een normale brommer op benzine, maar wij willen een elektrische scooter aanbieden die zelf geen schadelijke gassen uitstoot en dus niet schadelijk is voor het milieu. 1.1.3 Logo

Ons logo is een combinatie van een beeldmerk en een woordbeeld. Ons logo beeld uit wat we exact verkopen en we vermelden hierbij ook nog onze naam. Op de figuur is duidelijk een scooter zichtbaar, dat is dus het product dat we verkopen. Voor het logo hebben we gekozen voor de kleuren groen, wit en zwart. Groen wordt beschouwd als de kleur van vrede, vernieuwing en ecologie. Deze natuurlijke groentinten worden eveneens ervaren als rustgevend en verfrissend. Wit staat voor zuiverheid, netheid en neutraliteit. Zwart is neutraal, maar heeft gezag en een machtige kleur. Secco is een serieuze onderneming en wij willen graag onze klanten professioneel behandelen, daarom hebben we gekozen voor een standaard lettertype. We hebben voor de slagzin en een deel van de scooter de kleur groen gekozen, deze kleur staat voor ecologie. 1.1.4 Uitleg van de slagzin

Onze slagzin luidt “Secco makes the world greener”. De vertaling hiervan is 'Secco maakt de wereld groener'. Hiermee bedoelen we dat onze onderneming Secco scooters maakt met steeds het oog op een beter milieu. Onze scooter is elektrisch en stoot dus geen schadelijke uitlaatgassen uit. Hoe meer mensen hun oude vervoermiddel inruilen voor een elektrische scooter, hoe beter en gezonder dit is voor de wereld. Wij willen namelijk graag dat de wereldbol een beetje groener kleurt door onze e-scooters.

Secco makes the world greener !

Page 9: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 6

1.1.5 Handelsnaam als merk

Hieruit kunnen we afleiden dat er geen andere ondernemingen zijn met de naam ‘Secco’. Er zijn enkele natuurlijke personen die als familienaam Secco hebben. Als we ons handelsnaam als merk willen laten beschermen moeten we enkele stappen ondernemen. We kunnen ons merk zelf indienen of de formaliteiten overlaten aan een merkengemachtigde of aan een advocaat die in intellectuele eigendom is gespecialiseerd. Zo kunnen we naar de site gaan van de Benelux. Als zij onze aanvraag hebben ontvangen, krijgen we bij aanvraag een datum van ontvangst toegekend. Binnen enkele werkdagen vinden we ons merk terug in het online merkenregister. Na afronding van alle formaliteiten, die gemiddeld drie maanden in beslag nemen, wordt ons merk ingeschreven. Daarmee is het ook beschermd. Wij ontvangen een bewijs van inschrijving. 1.1.6 Bronnen

KBO, “public search” [http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html;jsessionid=F7031E7A7363A1F5B951D1118A119C1E.worker4b?searchwordRP=&pstcdeRPExact=&sort=SORT_BY_ADDRESS&pstcdeRPFonetic=&firmName=&searchWord=secco&_rechtsPersoon=on&actionNPRP=Zoek+onderneming&_natuurlijkPersoon=on&dir=asc&natuurlijkPersoon=true&rechtsPersoon=true&firstName=&pstcdeNPExact=&rechtsvormFonetic=ALL&postgemeente1=&postgemeente3=&postgemeente2=&familynameFonetic=&postgemeente5=&_oudeBenaming=on&_oudeBenaming=on&postgemeente4=&pstcdeNPRP=&pstcdeNPFonetic=&familynameExact=&ondernemingsnummer=&rechtsvormExact=ALL, geraadpleegd op 2014-01-02]. Boip, “Merken beschermen in de Benelux”, p.12 [https://www.boip.int/wps/wcm/connect/www/5152acf6-17cd-4baf-95e6-de2af950d1a6/BBIE_Merk_NL_12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5152acf6-17cd-4baf-95e6-de2af950d1a6, geraadpleegd op 2014-01-02].

Page 10: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 7

1.2 Het mission statement van Secco

1.2.1 Inleiding

Om er voor te zorgen dat alle stakeholders op de hoogte zijn van de doelen die onze onderneming voor ogen ziet, hebben wij een mission statement opgesteld. In onze missie staat te lezen welke waarden voor onze onderneming belangrijk zijn. Deze mission statement is opgebouwd uit 3 onderdelen, namelijk: purpose statement, business statement en het value statement.

1.2.2 Mission statement

1.2.2.1 Purpose statement “Secco makes the world greener.” Dit is de intentie waarom we Secco, onze onderneming, hebben opgestart. Vooral om de co2 uitstoot te verminderen en een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven op vlak van milieuvriendelijk ondernemen. We proberen een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven door product op een milieuvriendelijke manier te produceren. Op lange termijn willen wij een groot marktaandeel bereiken, zodat we toch zeker zijn dat we ons steentje kunnen bijdragen voor een groener milieu. Onze missie en doelstellingen zijn erop gericht de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Wij willen graag onze kwaliteit van de scooters behouden en zetten dit iedere dag in realiteit om. Secco streeft niet naar een luxeproduct, maar wel naar een product dat geproduceerd is met het oog op de duurzaamheid van het milieu.

1.2.2.2 Business statement Elke dag werken we eraan om onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. Dit doen wij door gebruik te maken van gerecycleerd materiaal doorheen het hele productieproces. We willen zowel in de fabrieken als op de administratieafdeling milieuvriendelijk te werk gaan. Om de communicatie tussen de werknemers en andere ondernemingen vlot en ecologisch te laten verlopen, gaat de administratie per mail gebeuren en niet meer via papier. In onze ondernemingen drinken we uit tassen en niet uit plastieken bekers. Onze toiletten zijn voorzien van regenwater. Onze onderneming Secco wil zijn werknemers een brooddoos cadeau doen, zodat er geen zilverpapier verbruikt moet worden. Verder wilt Secco energiezuinige en ecologische verantwoorde producten ontwikkelen zodat onze planeet zo min mogelijk schade ondervindt. Via onze specialist kan u vragen stellen over onze scooter, u zult een uitgebreid antwoord krijgen waar u zeker verder mee kan. Onze mensen zijn gespecialiseerd in het realiseren van uw wensen. Uw wil is onze prioriteit. Door hiermee rekening te houden willen wij graag een groot marktaandeel bereiken door de prijs van onze scooter te laten dalen. We zullen ook investeren in marketing om onze scooter bekend te maken in de samenleving. We willen graag marketing voeren door een artikel in de kranten, spotjes op de televisies en radio’s, affiches op plakmuren en of bushokjes.

Page 11: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 8

1.2.2.3 Value statement Wij streven naar een goede verhouding tussen het milieu en de maatschappij. Dit doen we door iedereen met respect te behandelen. Zowel onze klanten als ons personeel. Hoe wij ons personeel behandelen, zo hopen wij ook dat het personeel de klant behandeld. Wij willen dat ons personeel de klanten ondersteuning biedt bij het maken van hun ecologische keuze voor de toekomst. Iedereen gelukkig houden is ons doel. We willen graag een vriendschappelijk gevoel creëren tussen de werknemers. Zo houden we er een fijne en aangename werksfeer aan over. 1.2.3 Het missionstatement van andere bedrijven

1.2.3.1 Inleiding We moesten opzoek gaan naar het mission statement van vijf anderen bedrijven die mogelijke concurrenten of leveranciers van ons kunnen zijn. Hieruit moeten we kunnen concluderen wat goed en slecht is in het mission statement. Hierdoor kunnen we ons mission statement verder aanpassen. 1.2.3.2 Tabel 1 Naam bedrijf 2 Belangrijkste componenten 3 Slagzin of logo

EV-21 Ons doel is om gebruikte benzine

motoren die hun leven voorbij is, nieuw leven in te doen door er een elektrische scooter van te creëren.

QWIC Bij Qwic geloven we dat elektrisch

rijden de huidige problemen van congestie, lokale vervuiling maar ook CO2 uitstoot sterk kan reduceren.

Cool to have » Fun to ride

Scoot for you Onze missie is elektrisch rijden bereikbaar maken voor iedereen en een substantiële bijdrage leveren aan de overschakeling naar duurzame mobiliteits oplossingen.

Een elektrische scooter voor iedereen met zorgeloze rij garantie.

Page 12: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 9

eScooter010 Hier geloven ze dat elektrische mobiliteit de toekomst heeft. Ze streven naar een zo hoog mogelijke klantentevredenheid.

Maakt Rotterdam elektrisch!

Mango De elektrische scooters van Mango Mobility garanderen u altijd de hoogste kwaliteit tegen de scherpste prijs. Met een kwalitatief hoogwaardig instapmodel is er altijd wel een elektrische scooter voor uw portemonnee te vinden.

e-mobility store.

1.2.3.3 Bronnen EV-21, “News” [http://www.ev-21.com/news/website-launched/, geraadpleegd op 2013-10-08]. Qwic, “Over ons” [http://www.qwic.nl/nl-NL/over-ons/esfa-scooter.html, geraadpleegd op 2013- 10-08]. Scootforyou, “Missie” [http://www.scootforyou.nl/business/scootforyou/missie/, geraadpleegd op 2013-10-08]. eScooter010, ”De missie” [http://www.esfa.nl/escooter010/Wat%20doen%20we.html, geraadpleegd op 2013-10-08]. e-mobilitystore, “Elektrische scooters” [https://www.mangomobility.nl/elektrische-scooters.html, geraadpleegd op 2013-10-08].

Page 13: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 10

1.3 Bedrijfsvoorstelling (mini AV met talen)

1.3.1 Inleiding

Voor deze opdrachten moesten we een presenatatie voorbereiden waarin we onze onderneming, Secco, op een leuke manier voorstellen. Dat moesten we doen aan de hand van MS PowerPoint en hierhin moest elk departement van onze onderneming vertegenwoordigd zijn. 1.3.2 Powerpoint

Page 14: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 11

Page 15: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 12

Page 16: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 13

1.4 Briefhoofd in huisstijl

1.4.1 Inleiding

In deze opdracht moesten we een briefhoofd maken voor ons bedrijf. Dit is zeer belangrijk voor onze uitgaande facturen. Onze huisstijl is duidelijk zichtbaar op het briefhoofd. We hebben enkele zakelijke brieven en facturen vergeleken en zijn tot volgend briefhoofd gekomen. 1.4.2 Briefhoofd van Secco in Word

Page 17: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 14

Secco makes the world greener!

Els Vaes Losenhoekstraat 29 3140 KEERBERGEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 2014-01-23 kenmerk kenmerk 2011-09-06 briefhoofd in huisstijl Geachte mevrouw Vaes … … … … … … … … … … … Hoogachtend

Daphné De Boelpaep Algemeen directeur Bijlage: Ondernemingsnummer 0421.231.705 IBAN BE72 0910 1224 0116 Bank van De Post BE 0483.962.517 BIC BPOTBEBE

Secco Bosstraat 9

2861 O.-L.-V.-WAVER

BIC PPOT BE BE

' 015 76 78 60 6 015 76 78 77 , [email protected] : www.Secco.be

BE 0483.962.517

IBAN BE72 0910 1224 0116

Page 18: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 15

1.4.3 Briefhoofd van Secco in Excel

Factuur  voor: Naam:  Adres:  Gemeente:  Tel:   Fax:  Bank:  IBAN:  Btw:  

Factuurnummer Factuurdatum Klantnummer Leveringsdatum Vervaldatum

Art.  nr. Beschrijving Hoeveelheid Prijs  per  eenheid BTW% Bedrag

Bedrag  goederen

-­‐  Handelskorting  

Nettobedrag

+  Kosten

Bedrag  excl.  BTW

-­‐  Financiële  korting

Maatstaf  van  heffing

+  BTW  

+  Terugstuurbare  verpakking

Totaal

Page 19: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 16

1.5 Folder

1.5.1 Inleiding

We hebben een folder aangemaakt waarin we ons bedrijf voorstellen aan klanten en leveranciers. Voor deze opdrachten moesten we onze producten, missie en bedrijfscultuur voorstellen. Evenals de praktische informatie van ons bedrijf en de promotie komen aan bod in onze folder. 1.5.2 Voorkant folder

Page 20: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 17

1.5.3 Achterkant folder

Page 21: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 18

1.6 Facturatie in BOB

1.6.1 Inleiding

Voor deze opdracht moesten we 6 verkoopfacturen opmaken in groep. De klanten zijn de concurrerende ondernemingen in dezelfde markt. In Excel hebben we een sjabloon aangemaakt die we gebruiken voor de facturatie. 1.6.2 Verkoopfacturen Van Secco

1.6.2.1 Verkoopfactuur 1

Page 22: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 19

1.6.2.2 Verkoopfactuur 2

Page 23: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 20

1.6.2.3 Verkoopfactuur 3

Page 24: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 21

1.6.2.4 Verkoopfactuur 4

Page 25: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 22

1.6.2.5 Verkoopfactuur 5

Page 26: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 23

1.6.2.6 Verkoopfactuur 6

Page 27: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef English pagina 24

2 English 2.1 Mission statement Secco

2.1.1 Introduction

To ensure that all stakeholders are aware of the goals that we want to reach with our company, we have a mission statement. In our mission statement you can read what values are important for our company. 2.1.2 Mission statement

‘Secco makes the world greener’. This is why we founded our company. We want to reduce the amount of carbon dioxide emissions. We want to be an example for the other companies in the field of ecological venture. On long terms we would like to reach a large market share so we are sure that we can help to make the environment greener. Our aim is to increase the durability of the society. We strive for quality. We turn this into reality everyday. The durability of the environment is most important to us. We always work with the focus on reducing our ecological footprint. Our policy is to use recycled materials throughout the entire manufacturing process. In order to protect the earth, Secco wants to produce ecologically justified products. You can ask our specialists questions about the scooter and we guarantee that they will give you an extensive answer. Our people are specialized in realizing your wishes, because your wish is our command. We want to create a balance between society and environment by producing our electric scooter We do this by treating every one equally and with respect, including our employees. We treat our employees very well and we hope that they treat our customers the same way. We want our staff to help the customers with making the right ecological choice. We contribute in this decision to improve their future. Keeping everyone happy is one of our main goals. We would like to create a friendly atmosphere amongst our employees. This way they will be able to work together in a nice and pleasant way.

Page 28: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef English pagina 25

2.2 Job ad

2.2.1 Introduction

This exercise was about making our own job ad. At the beginning we had to search a few job ads, so we can see how it should look. Once we had done our research we finally could make our own job ad. 2.2.2 Job ad

Page 29: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef English pagina 26

Employer: Secco Posted: 31/01/2014 Location: Mechelen, Belgium Function: Finance Officer Level: Management Hours: Full time Salary: up to €60 000 FINANCIAL OFFICER Secco is one of the leading businesses in producing and selling electric scooters. Secco is facing a rapid growth. We are looking for capable people to join our team. We are a business that focuses on preserving the environment. Producing ecological scooters in a way that is friendly to the environment, is an important aspect of what Secco stands for. Job description: - Contribute in the decision-making regarding our finances;

- Help the other financial directors reach their goals;

- Attend meetings with other managers of the company;

- Pay the wages of the employees. Your profile: - Driven to reach the goals that are instructed to you by your team leader;

- Capable of contributing to team decisions;

- A motivated team player;

- An experienced financial director and owner of a master degree in finances;

- Skilled in written and verbal communication;

- Innovative and known for a positive attitude. We offer you: - A full-time contract of indefinite time;

- An ecological car and a smartphone;

- Salary beginning at € 45 000 with a big chance on career opportunities. Contact: When you are interested, please contact Tine Lens our Human Resources Director, by sending her your curriculum vitae and cover letter to the following email address: [email protected] Address: Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Phone number: 015/76.78.60

Page 30: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef English pagina 27

2.3 Presentation of our company

2.3.1 Introduction

For this task we had to prepare a presentation. In this presentation we introduce our company, Secco, in a nice way. We had to make our presentation on the basis of MS PowerPoint. Every department of our company had to be represented. 2.3.2 Powerpoint

You can see the Powerpoint of our company on pages 9 till 11.

Page 31: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 28

3 Français

3.1 La mission d’entreprise Secco

3.1.1 L’introduction

Afin d'assurer que tous les intervenants sont conscients des objectifs de notre société, nous avons créé un énoncé de mission. Dans notre mission on peut voir les valeurs importantes de notre société. 3.1.2 La mission d’entreprise

Secco est le nom de notre entreprise. Notre slogan est “Secco fait du monde verte.” Le but de notre firme c’est de créer un moyen de transport pour réduire les émissions de CO2. Il s’agit d’un vélomoteur écologique. À long terme nous voulons viser un grand public et atteindre une part de marché. Ainsi nous participons à la durabilité de la société. Chaque jour, nos employés font tous les efforts possibles pour réduire l’empreinte écologique dans leurs projets. Nous utilisons des matériaux recyclés dans toute la production. C’est ainsi que nous sauverons notre planète. Pour des renseignements concernant le vélomoteur, un spécialiste répondra à vos questions. Nos employés sont à votre disposition pour réaliser vos souhaits. Vos désirs sont notre priorité. Nous voulons un bon relationnel entre l’environnement et la société. Cela est possible en se respectant, aussi bien les clients que le personnel. Il y a un échange de respect. Notre but est de rendre les gens heureux et de créer un climat convivial entre les employés. Le vélomoteur est un article de base parce qu’il est indispensable aux déplacements. Chacun doit se déplacer car tout le monde en a besoin. Ce n’est pas un produit de luxe. Le cycle de fabrication respecte pleinement l’environnement écologique tout au long de la chaîne, tels que le papier recyclé, l’emploi de tasses au lieu de gobelets et une boîte à pain au lieu du papier alu. Cette boîte sera intégrée dans le vélomoteur de façon à encourager l’écologie. C’est un petit clin d’œil à la nature et notre stratégie. Le personnel en donnera l’exemple. Nos employés sont très enthousiastes et motivés. Pour nous différencier des autres, les institutions communales pourront louer ces vélomoteurs près des gares et les mettre à la disposition de peur personnel, des habitants ou des touristes.

Page 32: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 29

3.2 L’offre d’emploi

3.2.1 Introduction

Le but de cette tâche est de recruter un assistant directeur général. Nous avons besoin de quelqu’un dans notre entreprise pour un fonctionnement efficace. D’abord nous avons cherché cinq offres. Après nous avons fait notre propre offre d’emploi. 3.2.2 Légende des couleurs

Nous avons cherché cinq offres d’emploi. Avec ces offres d’emploi nous avons souligné l’information la plus importante en cinq différentes couleurs. Rouge pour l’information générale.

Jaune pour le titre et la description d’emploi.

Bleu pour les critères de sélection.

Noir pour l’offre et les avantages liés au poste vacant.

Gris pour la procédure de sollicitation.

3.2.3 Cinq offres d’emplois

3.2.3.1 La première offre d’emploi

Agent de service à la clientèle NL FR (m/v) Auderghem Description du poste Notre client est présent dans 80 pays et compte près de 380.000 collaborateurs et est actif dans le domaine des services. Afin de renforcer le Customer Service, notre client recherche urgemment un(e) Agent de service à la clientèle impérativement bilingue NL FR Tâches Vous êtes responsable de la réception, la distribution et l'inscription des retours postaux de titre-services et de la distribution et l'inscription des envois postaux. Vous veillez à rappeler les clients afin de compléter leurs données (adresse,...), la prise d’appels téléphoniques entrants, l'inscription de nouveaux utilisateurs de titres services. Vous effectuez le classement des dossiers. Vous aidez les clients qui déposent leurs titres-services Vous traitez la demande de toutes sortes d’informations de l'ONEM, de ministères, de la police, des entreprises agréées, etc. Vous traitez des dossiers et des plaintes

Page 33: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 30

Profil recherché Etudes niveau A2 Vous êtes bilingue NL FR Vous êtes organisé(e), précis(e) et possédez une bonne gestion des priorités Vous êtes proactif, orienté(e) client/ résultat Vous avez un bon sens de la communication écrite et orale Vous êtes flexible et multitâches Vous pouvez travailler de manière autonome tout en intégrant facilement une équipe Offre Une entreprise jeune, dynamique à dimension humaine et qui favorise la flexibilité, l'équilibre vie privée - vie professionnelle et met l'accent sur le développement du collaborateur et son apprentissage du métier. Un salaire attractif suivi d'avantages extra-légaux Intérim en vue d'un cdi

Vedovatto Marie +32 2 743 35 30

Intéressé ?

Postulez en ligne ou envoyer votre CV et lettre de motivation à: Impact NV Av. Gustave Demey 57 1160 Auderghem T +32 2 743 35 30 E [email protected] Source StepStone, “Customer Service Agent NL FR (m/v)” [http://www.stepstone.be/vacatures--Customer-Service-Agent-NL-FR-m-v-Auderghem-Impact-Brussels-Capital-N--1227280-inline.html?cid=msearche_careerjet___B-jobs, consulté le 2014-01-13].

Page 34: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 31

3.2.3.2 La deuxième offre d’emploi

Poste vacant HVAC technicien Organisation Imtech België Localisation Anderlecht Groupe de fonctions Service & Entretien Description du poste • En tant que technicien(ne) de maintenance polyvalent, vous êtes responsable de

la gestion et de l'entretien préventif des diverses installations techniques (HVAC) chez nos différents clients. Il s’agit principalement d’immeubles de bureaux dans le centre de Bruxelles.

• Vous êtes responsable pour l’entretien d’installations électriques et HVAC. Vous assurez également le dépannage de ces installations et trouvez les solutions en cas de problèmes techniques.

• Les horaires de travail sont de 8h à 16h30, le vendredi vous travaillez jusque 15h30. Vous assurez un service de garde toutes les 6 à 8 semaines.

• Vous êtes attendu au bureaux 1 à 2 fois par semaine pour l’approvisionnement et le suivi administratif.

Profil • Vous possédez de préférence une formation technique en électricité ou en

électromécanique. • Vous êtes de préférence un technicien confirmé et disposez de minimum 5 ans

d’expérience dans notre secteur. • Vous avez des connaissances en HVAC et/ou techniques de refroidissement

et/ou techniques de chauffage et/ou techniques de maintenance. • Vous êtes capable de lire des schémas électriques. • Vous êtes en possession d'un permis de conduire B. • Vous êtes communicatif et êtes orienté client. • Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais Nous offrons Une fonction où les défis techniques ne manquent pas, avec de l’espace pour l’initiative dans une société internationale en croissance. A côté de cela, vous pouvez compter sur un salaire attractif et des avantages extra légaux intéressants. Intéressé(e) Enthousiaste? N’hésitez plus et cliquez sur le bouton “postuler” ci-dessus afin de poser votre candidature. Pour toutes questions concernant la fonction contactez Sarah Hanicq, Recruiter, Tél.: 02 558 59 81. En savoir plus sur Imtech Belgium SA, surfer vers http://www.imtech.be Vous n’êtes pas directement intéressé par cette fonction mais vous connaissez quelqu’un susceptible de l’être, n’hésitez pas à lui faire parvenir cette offre d’emploi. Note pour les bureaux: Imtech Belgium a choisi de remplir cette fonction sans l’aide de bureaux externes. Les CV’s reçus par les bureaux externes ne seront pas pris en considération.

Page 35: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 32

Organisation Imtech est un prestataire de services techniques européen actif dans le domaine des constructions mécanique, de l’électrotechnique, de l’ICT, riche en quelques 27.400 collaborateurs, générant plus de 5,1 milliards d’euros de chiffres d’affaires et disposant de plus de 425 implantations, dont 345 en Europe et 80 sites maritimes (de service) le long des routes fluviales importante. Les activités de Imtech Building Services se concentrent principalement sur la gestion, l'entretien et la rénovation des installations techniques, telles que les installations de chauffage, de climatisation et de réfrigération, ainsi que les techniques spéciales des bâtiments. Imtech Building Services a connu une croissance constante pendant plusieurs années et emploie actuellement plus de 200 personnes. Source Imtech, “Poste vacant HVAC technieker“ [http://imtech.com/FR/Offres-demploi-chez-Imtech.mvc/HVAC-technieker/47901, consulté le 27-01-2014].

Page 36: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 33

3.2.3.3 La troisième offre d’emploi

Poste vacant chef de projet HVAC et sanitaire Organisation Imtech België Localisation Anderlecht Groupe de fonctions Project Management Description du poste En tant que Project Manager, vous êtes responsable de la coordination/supervision des projets HVAC de votre équipe, permettant d’atteindre les objectifs qualitatifs et budgétaires prévus. Vous êtes en charge de la gestion d’équipe quotidienne. Vous déterminez ainsi les priorités, garantissez la continuité du « processus de production » et traduisez les objectifs de production en perspectives concrètes (budget, planning, suivi et feedback). Vous êtes également responsable du bon fonctionnement de l’équipe en termes de sécurité, gestion du personnel, règles de travail et formation. Vous vous occupez en outre de la communication entre votre équipe et le reste de l’organisation. Profil Vous disposez au minimum d’un graduat (spécialisation technique) ou êtes ingénieur industriel avec un minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de l’HVAC. Vous avez l’attestation VCA (gestion opérationnelle) Vous disposez des aptitudes en management et project management nécessaires et d’une connaissance générale d’MS Office. Nous offrons Une fonction où les défis techniques ne manquent pas, avec de l’espace pour l’initiative dans une société internationale en croissance. A côté de cela, vous pouvez compter sur un salaire attractif et des avantages extra légaux intéressants. Intéressé(e) Enthousiaste? N’hésitez plus et cliquez sur le bouton “postuler” ci-dessus afin de poser votre candidature. Pour toutes questions concernant la fonction contactez Sarah Hanicq, Recruiter, Tél.: 02 558 59 81. En savoir plus sur Imtech Belgium SA, surfer vers http://www.imtech.be Vous n’êtes pas directement intéressé par cette fonction mais vous connaissez quelqu’un susceptible de l’être, n’hésitez pas à lui faire parvenir cette offre d’emploi. Note pour les bureaux: Imtech Belgium a choisi de remplir cette fonction sans l’aide de bureaux externes. Les CV’s reçus par les bureaux externes ne seront pas pris en considération. Organisation Imtech est un prestataire de services techniques européen actif dans le domaine des constructions mécanique, de l’électrotechnique, de l’ICT, riche en quelques 27.400 collaborateurs, générant plus de 5,1 milliards d’euros de chiffres d’affaires et disposant de plus de 425 implantations, dont 345 en Europe et 80 sites maritimes (de service) le long des routes fluviales importantes. En Belgique, Imtech représente 1200 collaborateurs répartis sur 20 entités. Les activités de Imtech Building Services se concentrent principalement sur la gestion, l'entretien et la rénovation des installations techniques, telles que les installations de chauffage, de climatisation et de réfrigération, ainsi que les techniques spéciales des bâtiments. Imtech Building Services a connu une croissance constante pendant plusieurs années et emploie actuellement plus de 200 personnes.

Page 37: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 34

Source Imtech, “Poste vacant Project Manager HVAC et Sanitaire “ [http://imtech.com/FR/Offres-demploi-chez-Imtech.mvc/Project-Manager-HVAC-et-Sanitaire/48804, consulté le 2014-01-27].

Page 38: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 35

3.2.3.4 La quatrième offre d’emploi Dispatcher FR/NL mi-temps Organisation Select Localisation Alleur, Liège 4000

Description de l’entreprise Pour notre client, nous recherchons un Dispatcher, possédant une excellente maîtrise du français et du néerlandais. Les horaires de travail sont à répartir sur 5 jours (lundi de 14 heures à 18 heures et du mardi au vendredi de 6h30 à 10h15). Description de fonction En tant que Dispatcher, vous prenez en charge: • L'organisation des bons de préparations clients, ainsi que leur encodage dans le

système informatique. En cas de modifications, vous réalisez les changements et les adaptations des données.

• Le suivi des livraisons • Le suivi du bon déroulement des déchargements de marchandises • Le suivi des demandes et des questions des clients Exigences de la fonction Pour répondre aux critères de sélection de notre client, vous devez posséder: • Une excellente maîtrise du français et du néerlandais (clients et fournisseurs

provenant de toute la Belgique) • Une première expérience en tant que Dispatcher est souhaitée • Une réelle volonté de travailler à mi-temps (19h/sem) Conditions de travail Nous vous proposons: • Un emploi en vue de long terme, au sein d'une société reconnue pour la qualité

de ses produits et de ses services • Un package salarial attractif Visitez www.selecthr.be pour plus d’informations sur l’offre d’emploi Dispatcher FR/NL mi-temps ou postulez directement en ligne via Dispatcher FR/NL mi-temps À propos de la fonction Secteur: Autres Type de contrat: Temps partiel Intérim/CDD/Mission Catégorie: Logistique, Transport, Expédition & Achat Personne de contact: Aurélie Victoor Division: Maniement de marchandises dangereuses Expérience professionnelle: 1 à 2 ans Niveau de formation: Certificat

Page 39: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 36

Niveau de function: Expérimenté (non-manager) Code de référence: 20409903 Numéro de téléphone: 042 74 51 30 Source: Monster, ʺDispatcher FR/NL mi-temps� [http://offreemploi.monster.be/Getjob.aspx?JobID=131981082&WT.mc_n=careerjetbefr, consulté le 2014-04-15].

Page 40: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 37

3.2.3.5 La cinquième offre d’emploi

Responsable Supply Chain et QSE (qualité/sécurité/environnement)

Entreprise ArcelorMittal Tailored Blanks Liège, via habeas

Région Glain, Liège 4000

Secteur • Métaux et minéraux • Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers • Industrie / Production, autres

Type de poste • Temps plein • CDI

Expérience 5 à 7 ans

Niveau d’études Master(Licence)

Niveau de poste min.

Management (Superviseur/chef d'équipe)

N° de réf. 166/004

 Fonction Vous rapportez en direct au Directeur Général de Tailored Blanks Liège et vous gérez une équipe composée de 3 personnes dont un responsable Supply Chain et 2 gestionnaires Sécurité et Qualité.

L’entreprise dispose des certifications ISO TS16949, de l’ISO 14001 ainsi que de l’OHSAS 18001.

Selon les domaines d’action, vos responsabilités principales sont les suivantes et impliquent chacune une forte présence sur le terrain:

• Supply Chain: o vous optimisez la gestion des approvisionnements, la planification des

lignes, le suivi du budget et l’analyse des dérives o vous pilotez les améliorations du service

• Qualité: o vous mettez en place une démarche proactive de la gestion de la qualité du

processus de fabrication o vous pilotez les améliorations qualité o vous veillez au respect des différentes normes d’assurance qualité

• Sécurité: o vous animez et mettez en œuvre la politique santé/sécurité par la

sensibilisation, des actions concrètes et un suivi permanent o vous proposez des améliorations continues dans un objectif zéro accident,

une recherche d’amélioration et un dépistage permanent des nouveaux risques

o vous animez le CPPT o vous assurez les missions prévues dans le cadre de l’OHSAS

• Environnement: o vous vous inscrivez dans une démarche proactive de réduction des

nuisances sur l’environnement o Vous êtes membre du Comité de Direction.

Page 41: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 38

Profil • vous êtes ingénieur de formation ou gradué avec expérience équivalente; • vous disposez d’une expérience professionnelle de minimum 5 ans dans un

milieu industriel; • vous êtes proche du terrain tant en terme d’analyse que de solutions; • vous êtes motivé par les performances et l’amélioration continue; la

connaissance de la WCM représentant un atout; • vous connaissez SAP/MRP; • une bonne connaissance de la législation en matière de sécurité est un réel

plus; • vous maîtrisez le français et l’anglais; la connaissance de l’allemand étant un

plus pour faciliter le contact clients et fournisseurs; • en plus de votre orientation résultats et de votre capacité à décider, vous êtes

communicateur et soucieux du développement de vos collaborateurs.    Offre • Une entreprise disposant d’un savoir-faire reconnu dans une activité de niche et

au sein d’un groupe de dimension internationale. • Un environnement professionnel prônant qualité et excellence. • Une équipe stable à tous niveaux de personnel et de management. • Des contacts variés au sein de l’entreprise et du groupe. • De possibles perspectives d’évolution à moyen terme. • Un package salarial complet.

 Intéressé(e) ? Postulez directement sur notre site : http://www.habeas.be/offre-emploi-responsable-supply-chain-et-qse-qualite-securite-environnement-791.html

Référence : 166/004

Habeas gère cette mission en exclusivité. Tout candidat intéressé est donc invité à postuler exclusivement via le site www.habeas.be

Source: Habeas, ʺResponsable Supply Chain et QSE (qualité/sécurité/environnement) ʺ [http://offreemploi.monster.be/Getjob.aspx?JobID=131252679&WT.mc_n=careerjetbefr, consulté le 2014-04-15].  

3.2.4 L’offre d’emploi de Secco

Page 42: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 39

Entreprise: Secco Publié le : 31/01/2014 Région: Malines, Belgique Titre d’emploi: Assistant Groupe de fonctions: Management Statut: Temps plein Salaire: Jusqu’à €60 000 Assistant du directeur général à Wavre-Notre-Dame Nous sommes une entreprise qui vend et produit des scooters électriques. Dans celle-ci, la gentillesse est très importante parce que c’est la meilleure manière pour gagner des clients.

Description du poste: - Assister le directeur général à ses tâches essentielles;

- Aider et orienter la prise des décisions pour le futur;

- Contrôler les employés et les qualités des produits;

- Faire le compte-rendu des réunions;

- Etablir les bilans;

- Collaborer étroitement avec les autres employés.

Votre profil: - Un diplôme de niveau Bachelor ou de niveau Master sont requis;

- De bonnes connaissances de Microsoft (Word, Excel, Powerpoint, …) sont indispensables;

- Une compréhension précise de l’énergie alternative est exigée;

- Une expérience technique avancée est nécessaire;

- Vous êtes francophone; vous parlez et vous écrivez couramment l’ anglais et le néerlandais;

- Minimum 3 ans d’expérience dans une fonction similaire;

- Efficacité, précision, orientation client et communication sont très importants.

Offre: - Une rémunération attrayante en fonction de vos compétences;

- Possibilité de chèques-repas;

- Formation personnalisée;

- Une voiture est mise à votre disposition.

Contact: Si vous êtes intéressés dans notre offre d’emploi, vous pouvez envoyer votre CV et une lettre de motivation avec une photo à Tine Lens, Ressources Humaines, à l’adresse courriel: [email protected]

Adresse: Bosstraat 9 2861 Wavre-Notre-Dame

Numéro de téléphone: 015/76.78.60

Page 43: GIP Groepsopdrachten

Geïntegreerde proef Français pagina 40

3.3 Discussion la meilleure affiche

3.3.1 L’introduction

Dans notre entreprise, tout le monde a fait une affiche pour la journée découverte entreprises. Maintenant il est temps de choisir la meilleure affiche de notre entreprise. Dans un débat nous avons donné de bons arguments pour et ou contre une certaine affiche. 3.3.2 La meilleure affiche de notre entreprise

Page 44: GIP Groepsopdrachten

Besluit Uit dit eindwerk hebben wij geleerd dat werken in groep niet altijd even makkelijk is. Maar onder leiding van een goede algemeen directeur die de taken goed weet te verdelen, verloopt de samenwerking tussen meerdere personen makkelijker. In de groep ontstonden soms discussies, maar daaruit leerden we allemaal dat het op tijd indienen en in orde brengen van taken erg belangrijk was. Tijdens het jaar hebben we geleerd om te gaan met onze eigen positieve en negatieve punten en omdat je moet samenwerken met andere groepsleden en die mensen een andere mening kunnen hebben, is het belangrijk dat je je kan aanpassen. Uit de geïntegreerde proef hebben wij allemaal veel geleerd over het bedrijfsleven en kunnen we die ervaringen meenemen naar de toekomst.