Structuur eindwerk groepsopdrachten

22
Schooljaar 2014-2015 Individuele opdrachten Sint-Ursula-Instituut Bostraat 9, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

description

 

Transcript of Structuur eindwerk groepsopdrachten

Page 1: Structuur eindwerk groepsopdrachten

Schooljaar 2014-2015

Individuele opdrachten

Sint-Ursula-Instituut

Bostraat 9, 2861

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Page 2: Structuur eindwerk groepsopdrachten
Page 3: Structuur eindwerk groepsopdrachten

Schooljaar 2014-2015

Individuele opdrachten

Sint-Ursula-Instituut

Bostraat 9, 2861

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Page 4: Structuur eindwerk groepsopdrachten

Woord vooraf In het kader van het vak bedrijfseconomie moesten we verschillende opdrachten

uitvoeren omtrent een fictief bedrijf dat werd opgericht per groep van vier tot vijf

leerlingen. Al deze opdrachten samen vormen de “geïntegreerde proef” of kortweg GIP.

Ik wil graag mijn leerkrachten bedanken die mij doorheen het jaar hebben begeleid bij

het uitwerken van de opdracht. Eerst en vooral mijn twee leerkrachten TBE, toegepaste

bedrijfseconomie, dhr. Fierens en mevr. Vaes. Ik wil ook mijn taalleerkrachten

bedanken, mevr. Van de Fonteyne voor Frans, dhr. Clerick voor Nederlands, dhr.

Delcourte voor Engels en ook mevr. Verheyen voor Duits. Ten slotte zou ik nog mijn

ouders willen bedanken voor hun steun en hun aanmoedigingen.

Page 5: Structuur eindwerk groepsopdrachten

Inhoudsopgave

1 Bedrijfseconomie ............................................................ 3

Naam, logo en huisstijl ......................................................................... 3 1.1

Motivatie 3 1.1.1

Stappen voor bescherming 3 1.1.2

Logo 3 1.1.3

Slagzin ............................................................................................... 4 1.2

Missie en doelstellingen ........................................................................ 5 1.3

Inleiding 5 1.3.1

Mission statement van 5 bedrijven 5 1.3.2

Onze mission statement 6 1.3.3

Facturatie ........................................................................................... 7 1.4

2 Engels .......................................................................... 14

Mission statement ............................................................................. 14 2.1

Job ad .............................................................................................. 15 2.2

3 Frans ............................................................................ 16

La mission d’entreprise ...................................................................... 16 3.1

L’affiche ........................................................................................... 17 3.2

Besluit ..................................................................................... 16

Page 6: Structuur eindwerk groepsopdrachten

Inleiding Het spel ‘Ecoman’ is ontwikkeld door de Hogeschool-Universiteit Brussel. Het is een spel

dat de kans biedt kennis te maken met het ondernemerschap. Bij het spel moet men

als team verschillende beslissingen nemen, zoals de verkoopprijs bepalen van een

product. De beslissingen worden ondersteund en beïnvloed door prognoses van de

realiteit die zorgen voor economische veranderingen. Op de site van Ecoman konden

we alle noodzakelijke informatie vinden die we nodig hadden om onze opdracht correct

uit te voeren.

In het vak toegepaste bedrijfseconomie maakte ik kennis met het bedrijfsleven in al

zijn aspecten gaande van hoe een bedrijf werkt tot het analyseren van de boekhouding.

De GIP maakte de geziene stof heel concreet, het oprichten van een eigen bedrijfje

confronteerde mij met alle aspecten van het dagdagelijkse leven in een bedrijf.

Ik stelde mij kandidaat voor de functie van algemeen directeur van ScooGo, een

bestaand bedrijf gespecialiseerd in het produceren van elektrische scooters dat door

onze groep werd overgenomen. Onze doelstelling was er een winstgevend bedrijfje van

te maken.

Ik werd verantwoordelijk voor belangrijke keuzes, zoals opteren we voor een kwalitatief

of kwantitatief product, werven we extra personeel aan, verkopen we machines of niet,

… Plots stond ik met mijn twee voeten in de realiteit van een bedrijf.

Onze talenkennis kwam van pas bij het werken aan de GIP. Ik deed ervaring op in het

uitvoeren van realistische taken zoals het schrijven van een mail in het Frans, een

klachtbrief schrijven in het Engels, … talen zijn immers zeer belangrijk in het

bedrijfsleven.

Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat de GIP een pakket van opdrachten omvat

die je een concreet idee geven van wat je kan verwachten in de zakenwereld.

Page 7: Structuur eindwerk groepsopdrachten

3 Bedrijfseconomie Portfolio

1 Bedrijfseconomie

Naam, logo en huisstijl 1.1

Motivatie 1.1.1

ScooGo kan opgedeeld worden in ‘scooter’ en ‘go’. De Go in onze naam staat voor de

vooruitgang die we met onze scooters willen bereiken. Het gaat niet alleen om de

vooruitgang die we willen bereiken met de verkoop van onze scooters. Maar dat we ook

dankzij onze elektrische scooters ook ons steentje bijdragen aan een gezond milieu.

Scoo in onze naam staat voor de scooters die we produceren. Dankzij die naam zullen

onze klanten die elektrische scooters kopen, weten dat we een vooruitstrevend bedrijf

zijn dat ook wil dat het milieu erop vooruit gaat.

Stappen voor bescherming 1.1.2

Op de website van het KBO hebben we onze handelsnaam niet gevonden. We kunnen

er dus van uit gaan dat de naam nog niet in gebruik is. We kiezen voor een

gemeenschapsmerk, waardoor we ook buiten de Benelux beschermd zijn. Dat is geldig

in alle lidstaten van de EU. Met een gemeenschapsmerk moet je maar één enkele

aanvraag indienen en één procedure doorlopen .

Eerst moeten we onze aanvraag indienen bij het BHIM, de centrale dienst voor

industrieel eigendom van een lidstaat of het Benelux-Merkenbureau. Een aanvraag die

bij een nationaal bureau of bij het Benelux-Merkenbureau wordt ingediend en binnen

twee maanden naar het BHIM wordt doorgestuurd, krijgt een datum van indiening alsof

deze rechtstreeks in Alicante is ingediend Bij de aanvraag dienen diverse documenten

en beschrijvingen te worden gevoegd (met name het inschrijvingsverzoek, gegevens

van de aanvrager en een lijst van waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt

aangevraagd). Voor de aanvraag zijn een indieningstaks en, waar nodig, een of meer

klassentaksen verschuldigd.

Logo 1.1.3

Ons logo is een combinatie van een woordbeeld en beeldmerk.

Ons logo heeft de vorm van een blad van een boom, omdat het symbool staat voor de

natuur, het milieu. Onze elektrische scooters zullen het milieu minder belasten en dat

willen wij nog eens benadrukken in ons logo. De nerven van het blad zijn wegen en dat

staat symbool voor de vooruitgang die we willen bereiken met onze elektrische

scooters. De vooruitgang op de weg weerspiegelt zich in onze bijdrage tot het milieu.

Via ons logo zullen onze klanten weten waar ons bedrijf voor staat.

In ons logo komen er vooral koele kleuren voor namelijk groen, zwart en wit. De

groene kleur straalt rust uit. De zwarte kleur staat voor elegantie die onze scooters ook

uitstralen en de witte kleur geeft een gevoel van netheid. Groen en wit zijn bovendien

frisse kleuren.

Page 8: Structuur eindwerk groepsopdrachten

4 Bedrijfseconomie Portfolio

Slagzin 1.2

“Go with the flow, ScooGo!” Met onze slogan willen we aantonen dat iedereen die een elektrische scooter koopt mee

zorg draagt voor een beter milieu. De klanten zullen ook weten dat ze gaan zorgen

voor een vlottere mobiliteit, want er zijn dan minder auto’s en meer milieuvriendelijke

scooters. De wereld gaat vooruit en dat is wat wij willen bereiken met ons bedrijf. De

flow is ook een symbool voor de elektrische stroom die in onze scooters zit.

Page 9: Structuur eindwerk groepsopdrachten

5 Bedrijfseconomie Portfolio

Missie en doelstellingen 1.3

Inleiding 1.3.1

Om te beginnen zijn we naar de site van Ecoman gegaan om inspiratie op te doen voor

onze eigen mission statement. Daarna zijn wij informatie gaan opzoeken van

concurrenten en hebben we hun mission statements bekeken. Vanaf het moment dat

we vijf bedrijven hadden gevonden met een duidelijke mission statement zijn we hun

websites gaan onderzoeken. We hebben daarna de componenten van elk bedrijf uit hun

mission statement gefilterd. Terwijl dat gebeurde zochten andere leden van de groep

naar de slagzin van elke onderneming. Daarna hebben we in groep het mission

statement van ons eigen bedrijf geformuleerd. Om af te sluiten hebben we de laatste

details van de taak gecorrigeerd.

Mission statement van 5 bedrijven 1.3.2

Logo/Slagzin Welk bedrijf Belangrijke componenten

elektrischescooterwinkel.be: is de grootste online winkel van

Belgie met een selectie van de

beste elektrische scooters op de

markt.

Wij zijn niet merk gebonden en

daardoor geheel onafhankelijk. Wij zijn

echte specialisten en leveren snel alle

top merken met de beste kwaliteit. Wij

bezorgen in heel België service en

onderhoud bij u aan huis.

“Get e life!”

Ebretti: Bedrijf dat elektrische

scooters bouwt en verkoopt.

De innovatie, partners, gedreven

distributeurs en een snelgroeiend

dealnetwerk opbouwen in Europa

“I’am electric”

QWIC is marktleider en het

best verkochte e-scootermerk in

de BeNelux. Als Nederlands

merk ontwikkelt, produceert en

vermarkt QWIC elektrische

scooters en -fietsen vanuit

Amsterdam.

Duurzame mobiliteit heeft de

toekomst!

Ecoscooters is een initiatief

van Ecoscooters &

Greenscooting BVBA.

Ecoscooters wil maximaal

samenwerken met partners uit de

sociale economie. Ze verdeelt

elektrische scooters en draagt op die

manier bij tot een duurzame

leefomgeving. Ecoscooters streeft zoals

iedere onderneming winstgevendheid

na.

“Experts in elektrische

tweewielers”

Consentec is een winkel dat

instaat voor de verkoop en

herstellingen van

elektrische fietsen.

Het is onze missie om samen met u op

zoek te gaan naar de meest geschikte

tweewieler en die in optimale conditie

te houden.

Page 10: Structuur eindwerk groepsopdrachten

6 Bedrijfseconomie Portfolio

Bronnen

Elektrischescooterswinkel.be: http://www.fluxmotive.be/esw_overons.php

Ebretti: http://www.ebretti.com/be/who-we-are/over-ebretti/

QWIC: http://www.qwic.nl/be-BE/over-ons.html

Ecoscooters: http://www.ecoscooters.be/elektrische_scooter/over-ecoscooters

Consentec: http://www.consentec.be/over-ons/

Onze mission statement 1.3.3

Als bedrijf willen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen. ScooGo biedt

betrouwbaarheid en resultaatgerichtheid. Bij ScooGo werken we zo efficiënt mogelijk

om zo kwaliteitsvolmogelijke producten tegen een betaalbare prijs af te leveren bij de

consument. Wij hebben een grote interesse voor elektrische scooters omdat deze een

altijd maar grotere rol spelen in onze maatschappij gezien de klimaatsverandering. Wij

willen met onze elektrische scooters een steentje bijdragen tot een beter milieu.

Daarom hebben wij het bedrijf overgenomen. Onze slagzin “Go with the flow, ScooGo”

slaat op de elektriciteit die door de motor van onze scooters stroomt. Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen en door goede communicatie onze

doelstellingen bereiken. Wij gaan vertrouwensgericht zaken doen zodat onze klant

vertrouwen in ons product heeft. Wij willen dat onze producten op een

verantwoordelijke manier worden geproduceerd. Daarom kijkt ons bedrijf erop toe dat

onze medewerkers in de beste omstandigheden kunnen werken. ScooGo zet klanten aan om op een aangename manier duurzamer te leven. ScooGo

houdt haar klanten kritisch en richt hun aandacht op duurzame producten en diensten.

Wij vinden het belangrijk dat de klant niet alleen vertrouwen heeft in ons bedrijf, maar

ook in ons product. Het is noodzakelijk dat de klant goed geïnformeerd is over de

mogelijkheden van onze elektrische scooters. Dit gaan wij doen door professioneel

advies te geven op maat van de klant. ScooGo gaat professioneel zaken doen.

Page 11: Structuur eindwerk groepsopdrachten

7 Bedrijfseconomie Portfolio

Facturatie 1.4

Bij een bedrijf komen natuurlijk ook facturen aan te pas. Vanaf de volgende pagina kan

je onze zes facturen die we hebben opgemaakt voor EcoScoot en Volta.

Page 12: Structuur eindwerk groepsopdrachten

8 Bedrijfseconomie Portfolio

Scoogo bvba

Bosstraat 9

2861 O-L-V-Waver

Ondernemingsnr. BE 0412 345 678

Tel. 015 76 16 27

Factuur

Volta nv Klantnummer 2031

Oudebaan 1h Factuurnummer VF001

2800 Mechelen Datum factuur 06/03/2015

Ondernemingsnr. BE 0827 323 492 vervaldag (30 dagen) 05/04/2015

leveringsdatum 04/03/2015

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs/e Bedrag in EUR

W420 E-Scooter 4 6 000,00 24 000,00

Waarde goederen Btw Totaal btw

0% 0 6% 0 22 344,00 21% 4692,24

Waarde goederen 24

000,00 Handelskorting 1 200,00 5%

Financiële korting 456,00 2%

MvH 22

344,00 Totaal btw 4 692,24

Te betalen 27

492,24

Page 13: Structuur eindwerk groepsopdrachten

9 Bedrijfseconomie Portfolio

Scoogo bvba

Bosstraat 9

2861 O-L-V-Waver

Ondernemingsnr. BE 0412 345 678

Tel. 015 76 16 27

Factuur

Volta nv Klantnummer 2031

Oudebaan 1h Factuurnummer VF002

2800 Mechelen Datum factuur 11/03/2015

Ondernemingsnr. BE 0827 323 492 vervaldag (30 dagen) 10/04/2015

leveringsdatum 09/03/2015

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs/e Bedrag in EUR

W421 Wielen 20 85,00 1 700,00 W422 Valbeugels

30 30,00 900,00

Waarde goederen Btw Totaal btw 0% 0 6% 0 2 620,00 21% 550,20

Waarde goederen 2 600,00

Doorgerekende kosten 20,00 MvH 2 620,00 Totaal btw 550,20 Te betalen 3 170,20

Page 14: Structuur eindwerk groepsopdrachten

10 Bedrijfseconomie Portfolio

Scoogo bvba

Bosstraat 9

2861 O-L-V-Waver

Ondernemingsnr. BE 0412 345 678

Tel. 015 76 16 27

Factuur

Volta nv Klantnummer 2031

Oudebaan 1h Factuurnummer VF003

2800 Mechelen Datum factuur 11/03/2015

Ondernemingsnr. BE 0827 323 492 vervaldag (30 dagen) 10/04/2015

leveringsdatum 9/03/2015

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs/e Bedrag in EUR

W423 LED-lampen voor E-scooters 50 45,00 2 250,00

W424 Luxezadel

15 120,00 1 800,00 W425 Siervelgen

60 50,00 3 000,00

Waarde goederen Btw Totaal btw

0% 0,00 6% 0,00 7 050,00 21% 1 480,50

Waarde goederen 7 050,00

MvH 7 050,00

Totaal btw 1 480,50

Terugstuurbare verpakking 30,00

Te betalen 8 560,50

Page 15: Structuur eindwerk groepsopdrachten

11 Bedrijfseconomie Portfolio

Scoogo bvba

Bosstraat 9

2861 O-L-V-Waver

Ondernemingsnr. BE 0412 345 678

Tel. 015 76 16 27

Factuur

EcoScoot bvba Klantnummer 2032

Bosstraat 9 Factuurnummer VF004

2861 O-L-V-Waver Datum factuur 6/03/2015

Ondernemingsnr. BE 0807 484 112 vervaldag (30 dagen) 5/04/2015

leveringsdatum 4/03/2015

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs/e Bedrag in EUR

W420 E-Scooter 4 6

000,00 24 000,00

Waarde goederen Btw Totaal btw

0,00 0,00 0,06 0,00 22 344,00 0,21 4 692,24

Waarde goederen 24 000,00 Handelskorting 1 200,00 5%

Financiële korting 456,00 2% MvH 22 344,00

Totaal btw 4 692,24 Te betalen 27 492,24

Page 16: Structuur eindwerk groepsopdrachten

12 Bedrijfseconomie Portfolio

Scoogo bvba

Bosstraat 9

2861 O-L-V-Waver

Ondernemingsnr. BE 0412 345 678

Tel. 015 76 16 27

Factuur

EcoScoot bvba Klantnummer 2032

Bosstraat 9 Factuurnummer VF005

2861 O-L-V-Waver Datum factuur 6/03/2015

Ondernemingsnr. BE 0807 484 112 vervaldag (30 dagen) 5/04/2015

leveringsdatum 4/03/2015

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs/e Bedrag in EUR

W421 Wielen 20,00 85,00 1 700,00 W422 Valbeugels

30,00 30,00 900,00

Waarde goederen Btw Totaal btw

0% 0,00 6% 0,00 2 620,00 21% 550,20

Waarde goederen 2 600,00 Doorgerekende kosten 20,00 MvH 2 620,00 Totaal btw 550,20 Te betalen 3 170,20

Page 17: Structuur eindwerk groepsopdrachten

13 Bedrijfseconomie Portfolio

Scoogo bvba

Bosstraat 9

2861 O-L-V-Waver

Ondernemingsnr. BE 0412 345 678

Tel. 015 76 16 27

Factuur

EcoScoot bvba Klantnummer 2032

Bosstraat 9 Factuurnummer VF006

2861 O-L-V-Waver Datum factuur 6/03/2015

Ondernemingsnr. BE 0807 484 112 vervaldag (30 dagen) 5/04/2015

leveringsdatum 4/03/2015

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs/e Bedrag in EUR

W423 LED-lampen voor E-scooters 50,00 45,00 2 250,00 W424 Luxezadel

15,00 120,00 1 800,00

W425 Siervelgen

60,00 50,00 3 000,00

Waarde goederen Btw Totaal btw 0% 0 6% 0 7 050,00 21% 1 480,50

Totaal excl.btw 7 050,00

MvH 7 050,00 Totaal btw 1 480,50 Terugstuurbare verpakking 30,00 Te betalen 8 560,50

Page 18: Structuur eindwerk groepsopdrachten

14 Engels Portfolio

2 Engels

Mission statement 2.1

ScooGo is a company with a social responsibility. It is reliable and result-oriented. At

ScooGo we work as efficiently as possible to deliver high quality products at an

affordable price to the consumers. We have a great interest in electric scooters because

they are becoming more and more important in society due to climate change.

We want our scooters to help stop global warming. That is why we took over the

company. In our slogan: “Go with the flow, ScooGo”, flow refers to the electric engines

that we use.

We want our scooters to be produced in an efficient and safe work environment so that

our employees work in the best conditions.

Good communication is important to reach our goal. We want to be reliable business

partners so that our customers have faith in our products. They need to be well-

informed about the possibilities of our electric scooters. We will give them professional

tailor-made advice.

ScooGo encourages its customers to live comfortably in a sustainable way. We focus their attention on sustainable products and services.

Page 19: Structuur eindwerk groepsopdrachten

15 Engels Portfolio

Job ad 2.2

Sales manager

About us:

ScooGo is an innovative company that offers high quality electric scooters. We want to

improve the climate with our scooters. We find it very important that our employees

can work in a good work environment. We expect the people we hire also to be

innovative just like our company.

Job description:

Improve the sales activities and results in Germany, France and Great-Britain.

Analyse and observe the present sales processes.

Develop an effective marketing plan for our products.

Advise and coach the sales team.

Profile:

You are a person with a dynamic personality.

You have 2 or 3-year experience in an international company.

Bachelor or Master in Commercial Studies/Marketing.

You are able to manage a team of people.

Knowledge of:

Market research

Distribution channels

Marketing strategies

Advertising, publicity

Public relations

Our offer:

A dynamic and friendly work environment, a team dedicated to innovation. A job with a

really attractive salary package (commissions, a green company car, mobile phone,

etc.).

Interested?

If you are interested in a challenging job in an innovative environment, contact us

immediately. Send your CV along with a motivation letter to Mr Benjamin Van Hof by e-

mail, [email protected],

Page 20: Structuur eindwerk groepsopdrachten

16 Frans Portfolio

3 Frans

La mission d’entreprise 3.1

Nous voulons entreprendre de manière responsable envers la société. ScooGo propose

une relation de confiance avec ses clients et nous sommes axés sur les résultats. Chez

ScooGo nous travaillons de manière efficace pour pouvoir proposer des produits de

qualité et payable pour nos consommateurs. Nous sommes très intéressés dans les

scooters électriques parce qu'ils jouent un rôle de plus en plus important dans la

société à cause du réchauffement climatique. Avec notre société nous voulons

contribuer à un environnement plus écologique. Notre slogan "Go with the flow,

ScooGo" est un symbole pour l'électricité que nos scooters utilisent.

Nous allons faire affaire en établissant une relation de confiance entre nos clients et

nous même, de manière que nos clients aient confiance en nos produits. Nous voulons

que nos produits soient confectionnés de manière responsable envers l'environnement

mais aussi envers nos employés.

Chez ScooGo nous essayons d'inciter nos clients à vivre d'une manière plus responsable

envers l'environnement. Nous voulons aussi que nos clients soient critiques pour porter

leur attention sur la durabilité des produits et service que nous leur proposons. Il est

important que nos clients soient bien informés sur les possibilités de nos scooters

électriques, pour ce faire nous leur donnons les meilleurs conseils possibles. Nous

allons donc faire affaire de manière professionnelle.

Page 21: Structuur eindwerk groepsopdrachten

17 Frans Portfolio

L’affiche 3.2

Page 22: Structuur eindwerk groepsopdrachten

Besluit

De GIP was een zware jaaropdracht, maar het was voor mij een leerzaam en creatief

project.

Het uitwerken van de opdrachten heeft veel van mijn vaardigheden bijgeschaafd.

Ik heb leren werken in een team, leiding geven aan dat team, werken met deadlines,

teksten analyseren, brieven schrijven, de juiste bn-normen toepassen, …

Om onze doelstelling van ScooGo een winstgevend bedrijf te maken hebben we hard

gewerkt. Om te beginnen moesten we kennis maken met al de aspecten van de door

ons gekozen functies. Daar is enig opzoekingswerk aan voorafgegaan. Als algemeen

directeur moest ik ervoor zorgen dat alle taken naar behoren en binnen de tijdslimiet

werden uitgevoerd, dat is mij goed gelukt.

Voordat we de eerste belangrijke stappen konden ondernemen, moesten we de

boekhoudig grondig bestuderen. Daaruit bleek dat het bedrijf gezond was en de

verdere evolutie hing af van onze keuze om te gaan voor een kwalitatief product.

We besloten daarom meer te investeren in R&D, in betere personeelsopleiding en de

verkoop van een aantal machines. Deze beslissingen hebben geleid tot een

winstgevend bedrijf.