Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

18
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.9 | nummer 102 | november - december 2011 | o 5,95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's En verder in dit nummer: Mensenras, sta op | De Staat van Nederland tussen 2002 en 2012 | De puinhopen van 96 jaar Einstein relativiteit | Column Ronald Jan Heijn: Inzicht als motivatie tot verandering | Het Einde | De Vamachara- Archieven deel 5 A | Maya-astrologie | Heptaparaparshinokh | Maak u klaar voor de ultieme mindfuck! | Lothlorien Vredesfestival | Dromen van Wolfgang Pauli | Gezonde producten | Column Philip Coppens: Wetenschap en ET | Boekenkatern en meer... Tijd voor Revolutie Simon Vinkenoogs BARDO SUPER ZONNESTORM in 2012 Onthulling GIZEH -geheim BP Nu ook op iPad

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Transcript of Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

Page 1: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.9 | nummer 102 | november - december 2011 | o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

En verder in dit nummer: Mensenras, sta op | De Staat van Nederland tussen 2002 en 2012 | De puinhopen van 96 jaar Einstein relativiteit | Column Ronald Jan Heijn: Inzicht als motivatie tot verandering | Het Einde | De Vamachara-Archieven deel 5 A | Maya-astrologie | Heptaparaparshinokh | Maak u klaar voor de ultieme mindfuck! | Lothlorien Vredesfestival | Dromen van Wolfgang Pauli | Gezonde producten | Column Philip Coppens: Wetenschap en ET | Boekenkatern en meer...

Tijd voor Revolutie

Simon Vinkenoogs BArDo

Super zoNNeStorM in 2012

onthullingGizeh-geheim

BP

Nu ook op

iPad

Page 2: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

advertenties

hvenus transit 6 juni 2012Op 6 juni 2012 schuift de planeet Venus voor de zon. Venus is de aankondiger van het nieuwe en speelt een grote rol in de Maya-astrologie, waarin de planeet wordt gezien als de belichaming van Quetzalcoatl. Het begin van de Mayakalender die eindigt in 2012, werd ook wel ‘De Geboorte van Venus’ genoemd. In onze cultuur wordt Venus geassocieerd met vrouwelijkheid, schoon-heid, sensualiteit en liefde, aspecten die cruciaal zijn in de periode van chaos en verandering.

Graag willen we je uitnodigen om mee te doen aan een wereldwijde bijeenkomst op 6 juni 2012 op heilige plaatsen. Op www.worldgathering2012.com kun je je eigen reis of bijeenkomst plaatsen, of je opgeven voor andere bijeenkomsten.

v venus 2012.indd 1 18-09-2011 10:19:5

Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

and more

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, instrumenten, kristallen en ondersteunende producten voor deze tijd. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

maart 2012info en online opgave:

www.frontiermagazine.nl/mayadag

Page 3: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

november | december 2011 17.9 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 17.9 nummer 102

Hoofdredactie Herman Hegge

Eindredactie Peter Tuip

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Rivelino Sellier Manuputty, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Opmaak boekenkatern: Aldo Hoff Coverbeeld:

V for Vendetta

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement.

AdvertentiesLisette Hennen | [email protected] | 020-3309151Paul van der Sluijs | [email protected] | 0183-689497

06-40225813

Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België)www.fsf.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Revolution

REDACTIONEEL

Krachtiger kunnen wij het niet formuleren…:

You say you want a revolutionWell you know

We all want to change the worldYou tell me that it's evolution

Well you knowWe all want to change the world

But when you talk about destructionDon't you know you can count me out

Don't you know it's gonna be alright

You say you got a real solutionWell you know

We don't love to see the planYou ask me for a contribution

Well you knowWe're doing what we can

But if you want money for people with minds that hateAll I can tell you is brother you have to wait

Don't you know it's gonna be alright

You say you'll change the constitutionWell you know

We all want to change your headYou tell me it's the institution

Well you knowYou better free your mind instead

But if you go carrying pictures of Chairman MaoYou ain't going to make it with anyone anyhow

Don't you know know it's gonna be alright

– John Lennon, 1968

Page 4: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

4 Frontier 17.9 november | december 2011

10 26 32achtergrond

Het is tijd voor een revolutie Met verbijstering volgt Geert Kimpen het financiële nieuws op radio, tv en in de kranten. Hij krijgt een onbehaaglijk gevoel van ongelooflijk opgelicht te zijn. Een soort onmachtige kwaadheid van genaaid te zijn door een financieel systeem dat dol is ge-draaid waarvan de burgers niet de voordelen genoten, maar nu wel de rekening van moe-ten betalen. Hij doet een oproep de straat op te gaan zodat onze kinderen een toekomst hebben, en niet de schuld zullen moeten afbetalen die wij onze leiders nu zonder enig protest laten maken.

geschiedenis

de staat van nederland tussen 2002 en 2012Het paleis op de Dam staat al jaren leeg. De koning is weg. Het hart ontbreekt… Ons land wordt geregeerd door Den Haag, stad van het hoofd. Er wordt veel afgepraat, gedebatteerd, gediscussieerd en gedemoniseerd. Ondertussen lijkt ons land en de wereld om ons heen in een steeds grotere chaos terecht te komen. Niemand weet wat te doen. Hoe heeft het zover kunnen komen?

spiritualiteit

simon vinkenoogs BardoTijdens een ayahuascasessie ontmoet auteur en dichter Hans Plomp de geest van Simon Vinkenoog die op dat

moment in het ziekenhuis ligt, wiens been geamputeerd gaat worden. De tevens aanwezige engel meldt aan Hans dat Simon eigenlijk niet weet of hij wel verder wil leven,

of dit geen mooi moment is om afscheid te nemen…

18wetenschap

nasa voorspelt super Zonnestorm in 2012 Patrick Geryl is een klokkenluider pur sang. Sinds 1998 luidt hij de noodklok middels zijn boeken. Ditmaal wil hij alleen spreken over een super zonnestorm die voor 2012 op stapel staat, wereldwijd het elektriciteitsnetwerk zal vernietigen en alle kernreactoren en afgewerkte splijtstof doet smelten.

INHOUD

Page 5: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

november | december 2011 17.9 Frontier 5

32 38

mysterie

ontHulling van Het giZeH-geHeim Onderzoek van Johan Oldenkamp toont aan dat de piramides op het Gizeh-plateau in Egypte een verborgen bericht bevatten. Dat bericht is geschreven in een universele taal, namelijk geometrie. Via dat bericht vertellen de piramidebouwers-van-toen de mensheid-van-nu in welke tijd we leven. De ontcijfering van dat verborgen bericht begint bij het bijzondere getal π, wat overeenkomt met de verhouding tussen de omtrek en de straal van een cirkel.

achtergrond

mensenras, sta op De steeds populairder wordende onderzoeker geeft voor het derde achtereenvolgende jaar in december 2011 een marathon presentatie van meer dan 8 uur.

Hoog tijd om David Icke weer aan het woord te laten. Op 19 mei 2010 heeft Bill Ryan van Project Avalon een

uitgebreid interview gehouden met David Icke waarvan een gedeelte in deze editie van Frontier Magazine

gepubliceerd wordt.

68

INHOUD

wetenschap

6 de puinHopen van 96 jaar einstein relativiteit

Het is onvermijdelijke dat einsteins theorie de geschiedenisboekjes in zal gaan als één van de grootste dwalingen die de wetenschap ooit heeft voort gebracht.

gezondheid

14 HeptaparaparsHinokH“Heptaparaparshinokh” komt als het ware voort uit de triamaZikamno, zoals de zeven kleuren voortkomen uit de drie basiskleuren!

achtergrond

44 maak u klaar voor de ultieme mindfuck!uit het niets waren er ineens de demonstranten in new York, die binnen enkele weken navolging lijken te krijgen in de gehele Westerse wereld.

spiritualiteit

52 de vamacHara-arcHieven deel 5 aadamah zal in dit dubbeldeel 5 trachten de mysterieuze kernessentie van magie op u over te dragen.

78 lotHlorien vredesfestivalvan 21 t/m 24 september 2011 kwamen mensen van over de hele wereld naar het door lucas slager georganiseerde vredesfestival op zijn spirituele landgoed lothlorien in noord oost frankrijk.

mysterie

77 Het eindeHet boek Het Einde van linda van den Boogert, gaat over de verandering die we met zijn allen aan het ondergaan zijn op het moment.

geschiedenis

82 dromen van Wolfgang paulinatuurkunde wordt wel de wetenschap van de dode materie genoemd. maar dode materie is een voorstelling van zaken die in strijd is met de oude alchemie.

En verder...

3 colofon

17 column ronald jan Heijn

48 verZamelcatalogus geZonde producten

51 column pHilip coppens

67 maYa-astrologie

87 Boekenkatern

Page 6: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

48 Frontier 17.9 november | december 2011

Frontier verkoopt ook:

PearlciumParelpoeder is een krachtige antioxidant, dat de activiteit van superoxide dismutase (SOD) ver-hoogt, één van de sterkste antioxidant-enzymen van het lichaam en vermindert ook peroxidatie, een van de meest destructieve verouderingsprocessen van het lichaam. Parelpoeder bevat signaal eiwitten die bijdragen aan een jeugdige uitstraling van de huid en ondersteuning bieden die van vitaal belang is voor het skelet en de gezondheid van de botten. Het DNA dat voor signaaleiwitten in parels zorgt is vergelijkbaar met een deel van ons eigen DNA dat betrokken is bij een goede opname van calcium in het menselijk lichaam. Vanaf de leeftijd van 25 jaar begint het collageen niveau te dalen met ongeveer 1,5% per jaar. Op de leeftijd van 40 zal het lichaam normaliter helemaal stop-pen met de productie van collageen. Signaaleiwitten stimuleren de regeneratie van collageen en de vernieuwing en groei van nieuwe huid. Prijs: € 59,- per pot met 120 capsules. code: Pear

Bewaar de uitleg goed, na 30 april zal ook deze waardevolle informatie steeds minder te vinden zijn bij producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius. Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ Frontier Magazine 17.4. Wilt u de uitgebreide werking van bepaalde producten weten? Google dan op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze waardevolle informatie echt weg is.

De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: [email protected] of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. U kunt tevens gebruik maken van het bestelformulier achterin dit tijdschrift. Heeft u vragen over specifieke producten? Mail dan naar [email protected]. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie dan de middenpagina’s in onze vorige edities: Frontier Magazine 16.6, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6,17.7 en 17.8

OmbarOmbar chocolade wordt gemaakt van ongeroosterde cacaobonen en bereid op een lage tempe-ratuur (koudgemalen cacao en koudgeperste cacaoboter), waardoor alle actieve bestanddelen bewaard blijven. Uit onderzoek is gebleken dat op deze manier de oorspronkelijke mineralen zo-als magnesium en sulfur het best behouden blijven. Wat zijn de functies van deze mineralen en anti-oxidanten? Magnesium is een mineraal dat stressverlagend werkt. In Europa heeft 80% van de mensen een tekort aan magnesium, dat van nature in grote hoeveelheden in cacao voorkomt. Sulfur wordt ook wel ‘schoonheidsmineraal’ genoemd, want het zorgt voor een gladde huid, glan-zend haar en sterke nagels. Resveratrol is een antioxidant, die je cellen beschermt tegen de invloed van vrije radicalen, die een negatieve werking hebben op je lichaam. Naast mineralen en anti-oxidanten zijn er nog een aantal belangrijke bestanddelen die er voor zorgen dat je van Ombar een blij en opgewekt gevoel krijgt, namelijk een drietal aminozuren: Tryptofaan, Anandamide en PEA, ook wel ‘love chemicals’ genoemd. De smaken: Coconut Probiotic, 72% Dark Probiotic, Strawberry Probiotic, Acai & Blueberry, Gojiberry, Green Tea & Lemon, Cranberry Mandarin. Prijs: € 2,50 per stuk code: Omb (+ smaak vermelden)

KetOstixZoals u vast al had gelezen in het artikel over Alzheimer en Kokosolie, een artikel uit Frontier Maga-zine17.7, kan het van belang zijn om uw Ketose waarde dagelijks te checken. Met de Ketostix kunt u eenvoudig meten of u in ketose bent. Ketose is de vetverbranding waarbij ketonen vrijkomen. Het is dé indicator dat het afvallen is begonnen. Meting vindt plaats door de teststrookjes korte tijd in de urine te houden. Zodra het staafje verkleurt naar paars is de vetverbranding begonnen en bent u op de goede weg! De ketostix geven een makkelijk afleesbare “score” op ketonen. Handig voor diabetici, maar zeker ook voor mensen die de ketonen gebruiken om de vetverbranding hoog te houden. Ketonurie is de aanwezigheid van drie ketonen, met name aceton, betahydroxyboterzuur en acetoacetaat in de urine. De drie verbindingen samen worden wel als ketolichamen betiteld. Ketonurie is een teken dat het lichaam is overgegaan op vetverbranding om aan energie te komen, en dat er geen of weinig koolhydraten meer worden verbrand. Prijs: € 13,50 code: KetO

meten =weten

anti-veroudering

love chemicals

Ket

ost

ix |

Fo T

i | O

mb

ar l

Pear

lciu

m |

Pri

jzen

zij

n e

xclu

sief

ver

zen

dko

sten

Page 7: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

november | december 2011 17.9 Frontier 49

zelfgenezend

aardt

beschermd

Frontier verkoopt ook:

Zwarte tOermalijn Toermalijn heeft een sterk reinigende en beschermende werking. De steen aardt en brengt balans in lichaam en geest en zet negatieve energie, gedragspatronen en gedachten om in positieve.Toermalijn reinigt het aura en het lichaam en verwijdert negatieve energie. Hierdoor worden de chakra’s, het lichaam en emoties in balans gebracht. Dit bevordert ontspanning, begrip, zelfver-trouwen, voorspoed en vermindert blokkades, angst en het aannemen van een slachtofferrol. Toermalijn heeft een bijzondere connectie met bloemen en planten. Het bevordert hun groei en beschermt tegen ongedierte. Aardt en beschermt tegen negatieve energie in al haar vormen: computerstraling, elektromagne-tische straling, zwarte magie en vervloekingen en stress en spanningen. Hierdoor werkt de steen ontspannend, vergroot de vitaliteit en bevordert een neutrale houding en logisch rationeel denken. Lichamelijk heeft de steen een positief effect op het immuunsysteem, dyslexie, artritis en pijn.Prijzen: klein stuk 1.5 cm: € 3,- code Zt25, groot stuk 3 tot 5 cm € 6,- code tOert

bergKristal Bergkristal versterkt de zelfgenezende kracht van het lichaam. Werkt zuiverend en heft energe-tische blokkades op, de steen werkt tegen depressies en zij toont ons de weg om helder in ons bewustzijn te worden. Verhoogt het trillingsniveau van alle chakra’s en helpt eraan mee dat alles gelijktijdig en in harmonie trilt. De steen bevordert spirituele groei en het zijn uitstekende medita-tiestenen. Ze zetten de ontwikkeling van inzichten en veranderingsprocessen in gang die bijdra-gen aan de harmonisering van het psychisch evenwicht. Fysiek heeft de bergkristal een verster-kende werking op de tussenwervelschijven en de wervelkolom, goed voor spijsverteringsorganen bij de opname van bouwstoffen.Prijzen op aanvraag. (€ 25,- tot € 100,-)

rOOKKwarts Rookkwarts is een sterk beschermende, aardende en ontgiftende steen (lichaam, ziel en geest). Het is bij uitstek een goede steen om te dragen bij klachten gerelateerd aan stress en in belastende situaties. De steen helpt ontspannen, loslaten en accepteren, biedt weerstand tegen stressvolle invloeden en zorgt voor geestelijke (veer)kracht. Rookkwarts heeft hierdoor ook een gunstige werking op angst (met name faalangst), nachtmerries, depressie en suïcidaliteit. De steen stimu-leert een nuchtere, pragmatische en positieve houding en bevordert de concentratie. Rookkwarts beschermt tegen negatieve (elektromagnetische) straling (van bijvoorbeeld computers, mobiele telefoons en tv toestellen) en andere negatieve invloeden uit de omgeving (wateraders, milieuver-vuiling, etc.) en helpt bij het mediteren. Het is een sterk aardende steen voor gebruik tijdens of na spirituele bezigheden. Fysiek werkt rookkwarts pijnstillend, ontkrampend en ontgiftend en heeft een positieve werking op rugklachten, zenuwen, buik, heupen, benen, hoofdpijn en de geslachts-organen. Het kan tevens helpen bij het stoppen met roken. Prijzen op aanvraag. (€ 25,- tot € 100,-)

tevens verKrijgbaar:In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods:Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk

naast OnZe cOllectie suPerfOOds verKOPen we OOK:Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood

complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol | Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer!

N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut.

Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden.frontier magazine 2011

Prijzen

zijn exclu

sief verzend

kosten

| Zwarte to

ermalijn

| Ro

okkw

arts | Berg

kristal

Page 8: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

november | december 2011 17.9 Frontier 81

advertenties

Graancirkelkalender 2012

De enige graancirkelkalender met de nieuwste graancirkel foto’s

Te bestellen bij:Frontier Sciences Foundation, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam,

tel: 020-3309151, fax: 020-3309150, e-mail: [email protected], www.graancirkel.nl

€ 22,- (inclusief verzendkosten) 10% korting bij bestelling van 3 of meer exemplaren

Eveneens verkrijgbaar in Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam voor € 18,90 per stuk.

Nieuw iN NederlaNd!Super zuurstof voor uw gehele lichaam!

Ozontherapie met

Olive Gold 03Ozon therapie in de vorm van een olie. Het neutraliseert toxines waardoor je mentaal krachtig en alerter wordt. Tevens stuurt het meer zuurstof naar het bloed, stopt energie in de spieren en elimineert pathogenen. Maar dat is nog niet alles. Door de synergetische werking van pure biologische olijfolie, vitaminen (A/B/C/D & E), 72 mineralen, alfaliponzuur, exotische botanische essence en zuurstof ontstaat er een superkrachtige cocktail die u kan ondersteunen op verschillende gebieden.Ideaal tegen rimpeltjes als je het als olie voor de huid gebruikt. Voelt absoluut niet vet aan. Je kunt het ook gebruiken bij de welbekende leverkuur van Andreas Moritz/ Hulda Clark. Voor uw gezondheid:

• Neutraliseert giftige stoffen, bacteriën, virussen, schimmels en chemicaliën• Zorgt voor meer alertheid en mentale helderheid• Levert meer energie aan de spieren• Verbetert de stofwisseling voor betere spijsvertering en ontgifting• Nutriënten uit voeding worden beter opgenomen• Helpt mee aan het opruimen van galstenen via de leverkuur van Andreas Moritz Voor uw huid:

• Fijne lijntjes en rimpeltjes verminderen omdat de vochtbalans hersteld wordt• Geeft de huid meer textuur• Ondersteunt de huid bij de productie van collageen• Beschermt, voedt en hydrateert de huid• Ondersteunt en vecht tegen huidproblemen zoals Acne en Psoriasis• Voelt niet vet of plakkerig aan, ruikt heerlijk en trekt snel in• Geen verstopte poriën meer• Geeft het lichaam en de huid een reserve aan zuurstof die helpt tegen anti-aging

Olive Gold 03 is leverbaar in 3 verschillende verpakkingen: 8 ml (0.27 oz) € 7,95 Code: OLGS 60 ml (2 oz) € 24,95 Code: OLGO > introductiekorting (normaal € 29,95) 120 ml (4 oz) € 44,95 Code: OLGB

Verkrijgbaar bij Frontier BookshopLeliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 www.frontierbookshop.nl [email protected](We zijn nog op zoek naar wederverkopers in de BeNeLux.)

Nefertiti is het boegbeeld van FSF. Nefertiti staat letterlijk voor: “De Schoonheid die opdoemt”. Nefertiti was de vrouw van de raadselachtige farao Achnaton. Haar beeld - nu in een Berlijns Museum - staat symbool voor de techniek die de oude Egyptenaren hadden bereikt om het gezicht uit te beelden. Het is dus zo’n beetje de Mona Lisa van de Oudheid. Samen met haar echtgenoot Achnaton trachtte Nefertiti vastgeroeste principes te doorboren en een nieuwe heropleving van de Egyptische cultuur in te luiden. De Frontier Award wordt uitgereikt aan mensen die op een of andere manier grensdoorbrekend bezig zijn, en zo verandering in de positieve zin teweeg brengen, overeenkomstig met datgene wat Nefertiti indertijd trachtte te verkrijgen.

De zes genomineerden voor de Frontier Award 2011 zijn:• Benjamin Adamah - Astrologie en overstijgend bewustzijn• Ad Broere - Menselijke Economie• Chocolateclub - Raw Food• Patrick Geryl - Wereldcatastrofe 2012• Grenswetenschap.nl - Bosnische Piramides• Geert Kimpen - De Geheime Newton• Johan Oldenkamp - De Gizeh Boodschap• Paul van Oyen - De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet• De krant ‘De Pers’ - Grensverleggende artikelen • Lucas Slager - Lothlorien Peacefestival• Olof Smit - Vloekendokter• Jeroen van Straaten - The Secret Space Program• Petra van Vliet en Jeremaya van de Sterren - ‘Rauw op je Dak’

De lezers van Frontier Magazine worden de komende tijd benaderd om hun keuze kenbaar te maken.

‘11

Eerdere Frontier Award winnaars:2001 – Eltjo Haselhoff2002 – Janet Ossebaard & Bert Janssen2003 – Peter Toonen2004 – Bram Vermeulen2005 – Robin de Ruiter

2006 – ditkannietwaarzijn.nl team2007 – Ronald Jan Heijn2008 – Pim van Lommel2009 – Marcel Messing2010 – Micha Kat

Page 9: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

TijdschriftenDVD

Nieuw

FrontierPublishing

literatuur

Boeken

Frontier 17.9 november | december 2011 87

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Wie leest ons DNA?De biologische ziel Maarten MansonHet DNA molecuul - onze genetische code - zit zoals u weet verstopt in de kern van de cellen van elk levend we-zen. Er is al veel over geschreven. Wat opvalt, is dat de vraag wie de code leest eigenlijk nooit gesteld wordt, terwijl dit toch een logische voor de hand liggende vraag zou zijn. Een boek wordt immers ook gelezen. In dit boek zal ik trachten uiteen te zetten wie dit leeswerk verricht en niet alleen het leeswerk maar ook het fysieke werk dat ermee annex is zoals het maken van nieuwe cellen en nog veel meer. Vol-gens de Russische filosoof Constantin Karmanov zijn er 2 begrippen t.w. het waakbewustzijn en het coördinerende subject van het fysieke lichaam.186 pagina’s | paperback | Uitg. MD Products | € 18,- Code : WLOD

Magie voor elke gelegenheid Werken met rituelenLuisa FranciaRituelen zijn oeroude hulpmiddelen om de werkelijkheid van alle dag te verbinden met de spirituele wereld. Luisa Francia laat in haar boek zien hoe we positieve magie in ons dagelijks leven kunnen toepassen door het uit-voeren van rituelen. Door in contact te komen met onze eigen kracht en de energieën van alle wezens en dingen bevinden we ons in de levensstroom en beleven we de betovering van de wereld. De rituelen, die door iedereen zijn uit te voeren, omvatten een scala van onderwerpen. Een selectie uit het rijke aanbod: afscheid van een geliefde; bescherming tegen angst en nega-tieve energie; contact met voorouders; begroeting van het nieuwe jaar; reini-ging; krachtdieren; stervensbegelei-ding; overgang; aanroeping. 160 pagina’s | hardcover | Uitgeverij Alta-mira-Becht | ISBN: 9789069639765 | € 19,90 Code : MAGIE

Leren channelen Een cursus in boekvorm Wendy Ebus Channelen is het laten doorstromen van energie in de vorm van woorden, beelden, geluiden en kleuren. Vervol-gens ontstaat hieruit een concreet ‘eindproduct’, bijvoorbeeld informatie of een boodschap. Channelen is geen ‘gave’ voor een enkele uitverkorene. De auteur maakt het met vele oefeningen voor iedereen mogelijk. Door te channelen kun je in contact ko-men met overledenen, gidsen, engelen en elementalen. Ook communicatie met water, dieren, kristallen, planten en bomen wordt mogelijk. Wanneer je eenmaal begrijpt dat alles bestaat uit trilling, waarop je je kunt afstemmen, is dit niet meer zo verwonderlijk...192 pagina’s | paperback | Uitg. Akasha | ISBN: 9789460150531 | € 17,90| Code: LERCH

Dhammapada: Het pad der WaarheidWoorden van de Boeddha Dhammapada - Het pad der waarheid. De woorden van Boeddha. Een nieuwe Nederlandse vertaling van drs. Andre de Vente.Dit boek bevat de kern van de leer van Boeddha zoals die in zijn oorspronke-lijke vorm in de zesde eeuw voor Chris-tus werd opgetekend. Dhammapada is voor het boeddhisme wat de bijbel is voor moslims, de thora voor de joden, de Bhagavad Gita voor de hindoes en de Tao te Tjing voor de taoisten.De woorden zijn glashelder geformu-leerd en voor iedereen begrijpelijk, maar het kan op meerdere niveau’s worden gelezen en herlezen. De woor-den bieden inspiratie, stichting en troost in tijden van lijden.144 pagina’s | hardcover | Uitgeverij Panta Rhei| ISBN 978088400377 | € 14,50Code : DPAD

Page 10: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

88 Frontier 17.9 november | december 2011

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Nieuwe Genezing De genezing van GodSup-Hee KomenDit boek beschrijft Nieuwe Genezing, een geneeswijze die Sup-Hee met de hulp van Rens Hendriks van God ontvangt. De schrijfster is niet religi-eus, maar wel spiritueel open. God communiceert met haar door mid-del van de ervaring en de schrijfster ontvangt en beschrijft. Zo ontstaan na jaren de Genezing van God, die de schrijfster weer aan de mensen doorgeeft, en een nieuwe visie op God. God blijkt de onschuld zelve, die nieuwe mogelijkheden in het le-ven roept voor de mens.240 pagina’s | Paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021548395 | € 19,95 Code : DENIG

The Terrestrials Downloading Timothy Leary René Daalder (Dir.) In The Terrestrials pendelt de Ameri-kaans-Nederlandse filmmaker René Daalder (Texel, 1944) heen en weer tussen de psychedelische jaren zestig en de moderne wereld van cyber-space. Een groepje studenten van de Californische Santa Cruz Universiteit wil het archief van het fameuze tegencul-tuuricoon Timothy Leary (1920-1996) ontsluiten voor de hedendaagse inter-netgeneratie. Archiefmateriaal en deels door de studenten zelf gemaakte nieu-we opnamen wisselen elkaar af in de deze ‘sci-fi’ documentaire. Het gestolde charisma van Dr Leary blijkt nog altijd vat te hebben op de onderzoekende jeugd van tegenwoordig. 84 min. | DVD | Homescreen | Barcode: 8717249479185 | € 19,95Code : TERRE

Humanity Ascending # 2 Visions of a Universal HumanityBarbara Marx-HubbardIn deze film, de tweede in de award winning Humanity Ascending serie, gaat futuriste en maatschappelijk ver-nieuwster Barbara Marx Hubbard met een aantal visionaire collega’s in gesprek over een positieve toekomst voor de mensheid. Ze brengt allerbelangrijkste geesten van onze tijd bij elkaar, waar-onder de vermaarde natuurkundige Freeman Dyson, bioloog Bruce Lipton, geleerde Jean Houston en anderen die grensverleggende perspectieven presenteren om de mensheid van een positief vooruitzicht te voorzien. Geba-seerd op de laatste wetenschappelijke, sociale en spirituele werkelijkheden.90 min. | DVD | Homescreen | Barcode: 8717249478607 | € 20,95 Code : HUMAD2

De darm denkt mee Hoe bacteriën, schimmels en allergieën het zenuwstelsel beïnvloeden Klaus-Dietrich Runow Dit boek is verplichte kost voor ieder-een met gevoelige darmen, spijsverte-ringsklachten en psychische ongemak-ken. Veel mensen lijden aan chronische darmziekten. Depressies en neurologi-sche aandoeningen, zoals alzheimer, parkinson en multiple sclerose, komen steeds vaker ook op jongere leeftijd voor. ADHD en autisme nemen in de westerse wereld sterk toe. Dit boek be-handelt de intensieve communicatie tussen de zenuwcellen in de darmen (buikhersenen) en de hersenen. De auteur nodigt de lezer uit om zelf initia-tieven te ontplooien. 190 pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150579 | € 19,90 Code : DDDM

Friedrich Knolle Bekentenissen van een SD-officierPerry Pierik ‘LWat begon als de bestudering van een geluidsband met daarop de stem van SD- officier Friedrich Knolle, leidde tot het schrijven van dit schokkende en onthullende boek. Knolle had ge-waarschuwd dat er over zijn persoon ‘niet veel te vinden zou zijn’. Als Duitse inlichtingenman tijdens de Tweede Wereldoorlog kende hij zijn vak en wist zijn sporen uit te wissen. Hoewel hij be-trokken was bij beruchte zaken, zoals het neerslaan van de Februaristaking, diverse gijzelingen en executies, kwam het nimmer tot een veroordeling.200 pag. | paperback | uitg. Aspekt ISBN 9789059119123 | € 19,95Code : KNOL

Als het negatieve je pad kruist - wat dan? William Gijsen, Joke Dewael en Harry Van Erum Alleen ware kennis over de geesteswe-reld en tot wat ze in staat is, kan ervoor zorgen dat we door positieve krachten worden beschermd en dat het nega-tieve ons niet schaadt. Contacten met de positieve geesteswereld geven vaak wonderbaarlijke ervaringen. Maar ook uitingen van de negatieve geesteswe-reld, zoals klopgeesten, voodoo, beze-tenheid en vervloekingen, komen voor. Meester Anthon, die de auteurs al vaak heeft geïnspireerd voor hun boeken, wil met dit boek de lezer aanzetten ook oog te hebben voor uitingen van de negatieve geesteswereld en geeft aan hoe zich hiertegen te beschermen. 160 pagina’s | paperback | uitg. Akasha| ISBN 9789460150470 | € 19,90Code : AHNJ

Tekenen en beleven van engelen in de mandala Met veel workshopsGreetje Molenaar Veel mensen voelen zich aangespro-ken door engelen. Engelen vervullen vanuit hun wereld van Licht hun taak om op subtiele wijze goed nieuws, vernieuwing, troost en goddelijke kwa-liteiten naar de aarde te brengen. De engelenwereld is door kunstenaars al vaak in beeld gebracht. Met de vele (korte) workshops in dit boek kun je engelengestaltes en enge-lenmandala’s ontwerpen, zowel figura-tief als abstract. Al tekenend en schilde-rend komt de verfijnde wereld van de engelen spelenderwijs dichterbij.192 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150494 | € 22,50Code : TEBE

Leren channelenEen cursus in boekvorm Wendy Ebus Channelen is het laten doorstromen van energie in de vorm van woorden, beelden, geluiden en kleuren. Vervol-gens ontstaat hieruit een concreet ‘eindproduct’, bijvoorbeeld informatie of een boodschap. Channelen is geen ‘gave’ voor een enkele uitverkorene. De auteur maakt het met vele oefeningen voor iedereen mogelijk. Door te channelen kun je in contact ko-men met overledenen, gidsen, engelen en elementalen. Ook communicatie met water, dieren, kristallen, planten en bomen wordt mogelijk. Wanneer je eenmaal begrijpt dat alles bestaat uit trilling, waarop je je kunt afstemmen, is dit niet meer zo verwonderlijk...192 pagina’s | paperback | uitg. Akasha| ISBN 9789460150531 | € 17,90Code : LERCH

Page 11: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

Frontier 17.9 november | december 2011 89

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Helen met bloemenenergie Bewustwording, spirituele groei en on-dersteuning bij genezing Maria Kivits Bloemen hebben een krachtige en liefdevolle energie. In dit boek leer je je met deze energie te verbinden en haar te gebruiken voor bewustwording, spirituele groei en ondersteuning bij genezing. Vele bekende bloemen, zo-als viooltjes, (klap)rozen, lelies en zon-nebloemen, worden beschreven. Met de eenvoudig toepasbare oefeningen kun je de energie van deze bloemen aanwenden voor heelwording. De energie van bloemen zal je leven verrijken en bijdragen aan de ontwik-keling van liefde en geluk.160 pagina’s | paperback | uitg. Akasha| ISBN 9789460150487 | € 17,90Code : HEMBL

Zendala’s ontwerpen en kleuren Beika Kruid Een zendala is een zentangle – een soort krabbeltje – in de mandala. Zendala’s tekenen is heel ontspannend en zelfs in een verloren ogenblikje kun je eraan werken. De lijnen hoeven niet zuiver recht of rond te zijn en je kunt je fantasie de vrije loop laten. Echt ieder-een kan zendala’s tekenen. Stap voor stap wordt in dit boek be-schreven hoe je op een eenvoudige manier een zendala kunt opzetten. Er worden meer dan honderd patro-nen aangereikt om de vlakken van de zendala in te vullen. De vele in te kleu-ren zendala’s zijn voor wanneer je even geen zin hebt om je zendala zelf te te-kenen. Ter inspiratie zijn er veel in kleur uitgewerkte zendala’s te zien.144 pagina’s | paperback | uitg. Akasha| ISBN 9789460150517 | € 17,90 Code : ZEND

De stem van je lichaamTrauma´s helen met je lichaam als gidsPeter Levine In dit boek gaat Peter Levine dieper in op de effecten van een trauma op het menselijk lichaam, het brein en de psy-che. Hij toont aan dat een trauma geen ziekte of afwijking is, maar een opgelo-pen verwonding als gevolg van angst, hulpeloosheid en verlies. Als de wond geen aandacht krijgt, kan iemand hier nog jarenlang last van houden. Cen-traal bij de verwerking van een trauma staat wat Levine noemt, de kracht van compassie. Door te luisteren naar het eigen lichaam stel je dit in staat de ge-blokkeerde energie los te laten en deze compassie te voelen. Op dat moment kan het genezingsproces beginnen. 420 pagina’s | paperback | Uitgeverij Alta-mira-Becht| ISBN 9789069639741 | € 29,90Code : DSVJL

Verdiep je MindfulnessEen stap verder op de weg van meditatie Henepola GunaratanaBhante Gunaratana laat de lezer aan de hand van de zogeheten jhana’s – me-ditatiestadia die door de Boeddha zijn onderwezen – kennismaken met die-pere lagen van concentratie en inzicht. Verdiep je mindfulness gaat bewust een stap verder dan andere mindful-nessboeken. In dit werkboek worden principes uit de vipassana-meditatie (zelfobservatie) gecombineerd met metta-meditatie (liefdevolle vriendelijk-heid). 240 pagina’s | paperback | Uitgeverij Alta-mira-Becht| ISBN 9789069639727| € 16,90Code : VEJM

De dood legt liefde bloot Marijtje van der HorstModevormgever en beeldend kunste-naar Marijtje van der Horst (1950), in de modewereld bekend als Marijke Mul-der, schreef met De dood legt Liefde bloot het boek dat ze zelf zocht in de periode dat haar grote liefde ziek werd en uit-eindelijk na vier jaar stierf. Al schrijvend, schilderend en fotograferend vraagt zij zich af wat er allemaal gebeurt en in hoeverre ze daar zelf grip op heeft. Ze beschrijft hoe ze ertoe komt te stop-pen met haar modecarrière en haar kledingmerk, haar naam te veranderen en haar haar niet meer te verven, hoe ze besluit haar bedrijf te sluiten en haar huis te verkopen om voor het ‘echte’ le-ven te kiezen teneinde samen in lief en leed te leven. 220 pagina’s | paperback | Uitgeverij Altami-ra-Becht | ISBN 9789069639802 | € 24,90Code : DDLL

Yoga Zonder LeeftijdEen effectief programma voor iedereen die jong en vitaal wil blijvenDick de RuiterWanneer een ouder iemand voor het eerst een traditioneel boek over yoga doorbladert slaat hij dit meestal met-een weer met een diepe zucht dicht: véél te moeilijk, of véél te zweverig. Jammer eigenlijk, want juist voor de leeftijdgroep 60+ kan yoga heel veel waarde hebben. En momenteel ont-dekken steeds meer ouderen hoe ze met aangepaste yogabeoefening lan-ger vitaal, ontspannen en klachtenvrij kunnen blijven.Speciaal voor hen heeft yogaleraar Dick de Ruiter geschikt voor elke leeftijd.Met oefeningen die aangepast zijn aan de leeftijd, een geleidelijke opbouw, stap-voor-stap beschrijvingen met dui-delijke detailfoto’s en veel achtergrond-informatie.195 pagina’s | paperback | uitg. PantaRhei | ISBN10: 9076771715 | € 17,50Code : YOGZ

Met Ayurveda gezond ouder wordenAnil Mehta, José van BurinkDe Ayurvedische visie op ouder wor-den is een positieve; in tegenstelling tot de medische en materialistische kijk op ouder worden die in het Westen do-mineert, beschouwt Ayurveda ouder worden als een geschenk van het leven zelf. Een fase met eigen kansen, nieuwe mogelijkheden en geestelijke rijkdom. In dit boek wordt niet ingegaan op de typische ouderdomsklachten. Wel wordt beschreven hoe de Ayurvedi-sche leefwijze invloed heeft op de ont-wikkeling van lichaam en geest door bewust te letten op onze voeding en ons leefpatroon. Dezevisie laat zien wat u zelf kunt doen om het proces van ouder worden op een zo aangenaam mogelijke wijze te laten verlopen.Hierbij is voeding, beweging en gees-telijke ontwikkeling van essentieel be-lang.160 pagina’s | paperback | Uitg. PantaRhei | ISBN 9789088400643 | € 16,50Code : MAYG

Ayurvedische voedingsleer in de praktijkAnil Kumar MehtaAyurveda is een gezondheidsleer, waar-van bekend is dat zij reeds 3000 jaar vóór Christus in India werd toegepast. Ayur betekent ‘leven’ en veda wil zeg-gen ‘kennis’. Ayurveda is dus de kennis over het leven in de ruimste zin van het woord, en de oudste gezondheidsleer ter wereld. Bekende onderdelen van deze gezondheidsleer zijn meditatie, yoga en massage. In dit boek wordt de ayurvedische voedingsleer uitge-breid behandeld, want in ayurveda wordt voedsel op de eerste plaats als een vorm van medicijn beschouwd, waarmee ziektes kunnen worden voor-komen.300 pagina’s | paperback | uitg. Panta Rhei| ISBN 9789088400537 | € 22,50Code : AYVP

Page 12: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

90 Frontier 17.9 november | december 2011

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Colibri Heart DanceEcstatic Dance JourneyGuy Barrington & PrafulGuy en Praful hebben een tapijt van leiding en opzwepende muziek ge-creëerd om je te vergezellen in het ontdekken van de vele mysteries van je extatische hart....De Journey werkt met de vreugdevolle ziel van de kolibrie. Een dansreis van 25 minuten neemt je mee rechtstreeks de ‘Dream Time’ in!!! Het nodigt je uit te ontwaken, je trilling te verhogen, te dansen en te leven met kracht en schoonheid, je bewustzijn te vergroten en contact te leggen met je gevoel, je visie, waardes en ‘waarom’. Gevolgd door een muzikale reis waartijdens je gedurende 20 min. kunt gaan liggen, de reis laat integreren en je de nieuwe ontdekkingen van je lichaam zich laat verdiepen aan je bewustzijn. 70 min. | CD | Uitg. Mystic Productions | € 19,99 Code : COLH

De VerbindingWord je bewust van het veld waarin je leeftLynne McTaggartWetenschapsjournalist Lynne McTagg-art neemt ons mee naar een volgende, revolutionaire stap in de moderne wetenschap. “De verbinding” ontsluit de radicaal nieuwe wetenschappelijke visie op de essentie van alle leven en de menselijke ervaringswereld en ver-andert onze kijk op onszelf. We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar, maar het tegendeel blijkt waar te zijn: alles draait om de ruimte tussen ons en anderen, de samenhang van alle dingen en levensvormen.296 pagina’s | paperback | Uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204537 | € 27,90Code: DEVER

De energie van de seizoenenIn harmonie met aarde en kosmosSangen, Tazelaar-van EsDe balans en ons natuurlijk ritme zijn we in de moderne maatschappij kwijt-geraakt. Wij leven in een cultuur die de verbinding met de seizoenen heeft verloren. Als we terugkeren naar ons oerinstinct, dan komt oudekennis en intuïtie tevoorschijn. Dit An-kertje gaat over het gelijktijdig laten verlopen (synchroniseren) van ons bioritme met verschillende cycli die in-vloed hebben op ons bioritme: die van aarde, zon, maan en dierenriem, zodat we meer een eenheid vormen met Moeder Natuur. Hoe kun je bepaalde energietekorten aanvullen, een over-vloed van energie afvoeren en energie-overgangen soepeler laat verlopen?128 pagina’s | paperback | Uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020205183 | € 9,90Code : DEVDS

Rijk en gelukkigInnerlijke rijkdom binnen handbereikT. Brownson, John StreleckyVitBesef je dat je kunt zijn wat je graag wilt zijn * Weet dat je prestatie niets zegt over je identiteit * Voel van binnen dat jij ieders gelijke bent * Maar weet dat niemand jouw meerdere is * Richt je op de toekomst en leef in het nu* Waardeer je poging om het beste te doen * Begrijp dat pijn deel uitmaakt van leven * Adem vrij en diep vanuit je middenrif * Accepteer de fouten die je zult maken * Denk na voordat je antwoord geeft * Glimlach als dingen moeilijk zijn * Wees altijd aardig voor je-zelf * Maak tijd voor anderen * Maak tijd voor jezelf * Visualiseer je succes* Luister met interesse * Omarm veran-dering * Maak je geest rustigWees nieuwsgierig.... 260 pagina’s | paperback | Uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204896 | € 22,90Code : RIJG

Genieten van je bevallingHandleiding voor ontspannen en liefdevol bevallenE. Davis, D. Pascali-Bonaro Een kind baren is een unieke ervaring en voor de meeste vrouwen een bij-zondere fysieke en emotionele presta-tie. Te vaak wordt deze ervaring bena-derd met zorgen of zelfs angst en laten we haar bepalen door externe facto-ren. In Genieten van je bevalling tonen bevallingsexperts Elizabeth Davis en Debra Pascali-Bonaro aan dat er een manier is om de kracht en intimiteit die het bevallingsproces eigen is, opnieuw te ontdekken. Zij geven in dit inspire-rende en praktische handboek uitge-breide aanwijzingen om de bevalling zo ontspannen en liefdevol mogelijk te laten verlopen. 304 pagina’s | paperback | uitg. Altamira-Becht | ISBN 9789069639475 | € 24,90 Code : GVJB

Buitenaardse beschavingBen jij klaar voor een nieuwe samen-leving? Stefan DenaerdeIn 1969 verschijnt “Buitenaardse be-schaving” voor het eerst en wordt direct een bestseller. De auteur stuit bij toeval op een ufo en staat oog in oog met acht buitenaardse wezens, afkomstig van een planeet buiten ons zonnestel-sel. Zij gunnen hem via computers en filmbeelden een kijkje in hun leefwe-reld. Denaerde constateert verbijsterd hoe een zeer hoog sociaal niveau en verregaande technische kennis het le-ven bepalen op een planeet met meer dan 5000 inwoners per vierkante kilo-meter. Er bestaat echter geen hongers-nood of armoede. Iedereen heeft een huis en werk. Nu, meer dan veertig jaar later, rijst dan ook de vraag: wat kunnen wij, anno 2011, leren van deze bijzon-dere ontmoeting?220 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020205039 | € 24,90Code : BUIB

Een liefdevolle relatieOver de liefde, je leven en het enneagramWillem Jan van de WeteringEen liefdevolle relatie is in harmonie zijn met de ander, er zijn voor jezelf en de ander, liefde kunnen delen. Dat is wat we willen hebben: een liefdevolle rela-tie. In gelijkwaardigheid jezelf kunnen zijn en jezelf kunnen ontplooien. On-afhankelijk zijn en alles met een ander kunnen delen. Dat klinkt prachtig, maar de realiteit is vaak anders. Van de Wete-ring werkt met relaties en bestudeert al jaren menselijk gedrag. In Een liefdevol-le relatie laat hij zien hoe je deze kunt krijgen en houden. Hij legt uit hoe je in liefde onafhankelijk en gelijkwaardig kunt leven. Liefde voor jezelf is de basis van een relatie.140 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes| ISBN 9789020205145 | € 16,90 Code : EELR

Ontdek de Lichtreiziger in jouLeer reizen tussen de dimensies LM. Meertens-Spada Als Lichtreiziger reis je gemakkelijk naar de spirituele dimensie met haar hoge trillingen en liefde. Je weet dat je meer bent dan alleen je lichaam en je verplaatst je energetisch van de ene plek naar de andere door die reis te visualiseren. Je brengt de schoonheid van deze dimensie op aarde.Iedereen kan reizen naar de oorspronkelijke spi-rituele dimensie, waar je ziel verbleef voordat zij naar de aarde kwam. Het reizen geeft vele ontwikkelingsmoge-lijkheden, zoals: je vibraties worden ver-hoogd; je laadt je energetisch op;als het niet zo goed met je gaat, kun je je moeilijkheden beter aan; je kunt an-dere mensen spiritueel ondersteunen; gestorvenen die de weg naar huis kwijt zijn, kun je naar het Licht begeleiden.160 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150234 | € 18,90Code : ONLR

Page 13: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

Frontier 17.9 november | december 2011 91

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

De arts verandertOude kennis, nieuwe leerJoachim FaulstichStaat de geneeskunde aan de voor-avond van een revolutie? Methoden die tot voor kort nog werden afgedaan als onwetenschappelijk krijgen nu er-kenning, gewoon omdat ze blijkbaar werken. Universiteitsziekenhuizen wer-ken samen met genezers. Artsen kijken zelf de kunst af. Oncologen ondersteu-nen hun patiënten met bewustzijnsrei-zen naar oeroude innerlijke beelden. Psychologen verbinden hypnose met de Feldenkrais-therapie. Artsen bren-gen hun patiënten in trance om achter de diepere oorzaken van chronische aandoeningen te komen. Hoe zijn hun successen te verklaren? Faulstich laat zien dat het oude weten al lang niet meer in tegenspraak is met de moder-ne wetenschap.296 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020201628 | € 24,90Code : DEAV

Een gezonde rug De heilzame werking van de Dorn-methodeDieter DornOf het nu om een acuut of een al jaren-lang bestaand letsel gaat, speelt voor een succesvolle behandeling geen rol. Dat is het gedurfde uitgangspunt van de Dornmethode. Een op de drie per-sonen heeft rugpijn, vaak als een chro-nische kwaal. Maar dat is niet nodig! De holistische Dorn-methode biedt duurzame hulp, ook bij de meest hard-nekkige problemen. Deze methode is even eenvoudig als geniaal: niet de therapeut maar de patiënt zelf neemt het actieve deel van de behandeling op zich. Alleen zo kunnen nieuwe, gezonde houdings- en bewegingspa-tronen verankerd worden. Zo vind je letterlijk en figuurlijk je innerlijke mid-delpunt terug. 180 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204971 | € 19,90Code : EENG

Doe het zelf, doe het groenTips voor een milieubewust stadslevenK. Coyne, E. KnutzenHoe haal je het platteland naar de stad? Is dat wel mogelijk? Dit handboek laat zien dat je inderdaad een productief, groen en zelfvoorzienend leven kunt leiden in de stad. De auteurs beschrij-ven hoe je in een beperkte ruimte je eigen ingrediënten kunt verbouwen en bewaren, hoe je zonder giftige middelen je huis schoon kunt maken, hoe je gebruik kunt maken van groene energie en zelfs hoe je kippen kunt houden. Doe het zelf, doe het groen bevat vele tips en verhalen die je kunnen stimu-leren om je bestaan in de stad nieuw leven in te blazen. Het is een reactie op een steeds groter wordende beweging en biedt suggesties voor goede boe-ken en websites op het gebied van zelfvoorziening. 300 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020205190 | €27,90 Code : DOEH

Het Procesmodel in het enneagramIn negen stappen je doelen bereiken en processen tot een goed einde brengenWillem Jan van de Wetering Het procesmodel laat zien hoe je op-lossingsgericht kunt werken aan de hand van het Enneagram. Het model benadert een proces als een geheel dat uit negen stappen bestaat die alle van essentieel belang zijn en allemaal doorlopen dienen te worden. De wijze waarop de negen stappen doorlopen worden bepaalt hoe het proces er con-creet uitziet en wat de uitkomst van het proces zal zijn. Naarmate het inzicht in het model toeneemt, zul je het steeds makkelijker kunnen toepassen in de praktijk. 254 pagina’s | paperback | uitg. Andromeda | ISBN 9789055992416 | €24,75Code : PROE

Doorbreek de cirkel De Transformatiecirkel Caroline DijkstraDoorbreek de cirkel en sta op uit je patronen.Elke verandering in je leven verloopt volgens een vast patroon. Dit patroon heet de Transformatiecirkel. Deze cirkel geeft stap voor stap weer hoe je verder kunt komen in jouw veranderingsproces en hoe je los kunt komen van de stilstand die je mogelijk ervaart. Verandering betekent groei. De Transformatiecirkel is een groeipad voor jouw persoonlijke ontwikkeling, zodat je dichter bij jouw levensdoel kunt komen. Het gaat om negen stap-pen. Voor wie zich bewust wil worden van veranderingsprocessen is de Trans-formatiecirkel een leidraad.127 pagina’s | paperback | Uitg. Andromeda | € 14,95 Code : DOBD

Het spirituele enneagramDe weg naar groeiWillem Jan van de wetering Spiritualiteit is de liefdevolle verbinding met alles om je heen. Spiritualiteit is het mooiste wat een mens verbindt met z’n goddelijkheid. Het Enneagram laat je een holistisch beeld zien van een totale wereld waarin verdeeldheid niet bestaat, waar geen goed of fout meer is, waarin de realiteit ondeelbaar is, dus niet meer vanuit verschillende stand-punten bekeken kan worden. Het is de liefde die ondeelbaar is. Liefde is de sleutel tot transformatie.Het spanningsveld tussen kennis en liefde brengt dualiteit. Het hart en het hoofd lijken niet samen te kunnen werken. Het Enneagram geeft de route aan die je kunt gaan om tot werkelijke transformatie te komen. 189 pagina’s | paperback | uitg. Andromeda ISBN 9789055992751 | € 17,-Code : HESE

Energizers & Moodboosters Dynamische spelletjes voor meer energie en een betere sfeer in de groep - Geschikt voor alle leeftijdenMarkus KappelerEen zeer gevarieerde bundel energie-gevende spelletjes die geschikt zijn voor groepen van 5 – 30 personen van alle leeftijden. Het zijn dynamische op-peppers om energie te tanken en de sfeer in de groep te verbeteren.Ze zijn bijzonder geschikt voor de vol-gende situaties: als een nieuwe groep tot een eenheid moet worden gesmeed;als een bestaande groep wat uitgeblust is en opgepept moet worden;als er spanningen of conflicten in een groep bestaan;als een gezamenlijke prestatie geleverd moet worden.100 pagina’s | paperback | uitg. Panta Rhei | ISBN 9789088400650 | € 14,50Code : EN&M

De Rozekruizers onthullen hun geheimDe Opperste Raad van de Roze-kruisers Orde AMORCHoewel de Aloude Mystieke Orde van het Rozekruis (AMORC) veelal onbe-kend was bij het grote publiek en vaak beschouwd werd als een geheim ge-nootschap, houdt ze een cultureel en spiritueel erfgoed in stand dat terug-gaat tot de zeventiende eeuw. Zij is een niet-godsdienstige, niet-sektarische en a-politieke beweging die zonder enig onderscheid openstaat voor mannen en vrouwen. Om meer openheid over haar onderricht te bieden, heeft de Opperste Raad van de AMORC nu be-sloten fragmenten van haar leringen te publiceren. Voor het eerst kan men met de zeer diverse inhoud van het Ro-zekruisersonderricht kennismaken en lezen wat de Orde onderwijst.251 pagina’s | paperback | uitg. Elikser | ISBN 9789089540706 | € 17,50Codes : DROG

Page 14: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

Vaccinerenof niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Marcel Messing

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achter-gronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aan-melden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is.

Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de menings-vorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Deel 1 uit de Aztlan serie

92 Frontier 17.9 november | december 2011

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50Code: BDL

Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95Code: URBO

Vaccineren of niet?Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuzeMarcel MessingNu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aan-gewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinfor-matie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘Wij-WordenWakker’ hoopt met dit boek-werkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en Bel-gië. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen.64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 Code: VONV

De Da Vinci Code OntcijferdFilip CoppensDan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een ge-heim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzin-sels van het boek, waarbij de bewerin-gen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm we-reldkundig is gemaakt.160 pagina’s | Paperback | € 9.50Code: DVCO

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert BoermanIn de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschap-pelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ in-scriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mens-heid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95Code: GGG

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012Patrick Geryl & Gino Ratinckx“Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omko-men.” Deze voorspellingen zijn afkom-stig van de Maya’s en de Oude Egyp-tena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een bood-schap achterlieten, waarin zij waar-schuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde ster-ren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn ChapelDe Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuldFilip CoppensRosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal we-reldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschie-denis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Co-lumbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke re-lieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhou-ding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht.146 pagina’s | Paperback | € 14.90Code: SPRC

De wereldcatastrofe in 2012De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick GerylIn zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusach-tige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de lite-ratuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Co-dex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn we-tenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egypte-naren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving!344 pagina’s | Paperback | € 17,50Code: DWC

Page 15: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graan-cirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Enge-land, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en or-ganisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft bezig-gehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaar-de kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar. Bert Janssen

Bert Ja

nsse

n

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ...

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

Het Verzamelpunt

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE

SETTING

THE CATALYST OF POWER

Derde editie

Jon Whale

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

HA

ND

BO

EK

HA

ND

LIJN

KU

ND

E C

hristine Kaspers

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Je hebt het zélf in de hand

november | december 2011 17.9 Frontier 93

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 22,-Code : SOEI

WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de MayakalenderYuri RomashevAls het witte balletje razendsnel rond-spint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrek-kingskracht tussen getallen’ en ‘de ver-borgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getal-len ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte.147 pagina’s | Hardcover | € 25.80Code: WOCO

Daar ben ik weer / In Den BeginneBram VermeulenTwee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgeno-men op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder veran-dering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker.100 Minuten | DVD | € 22.00 |ISBN: 9789081374620Code: BRAM

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een dui-delijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Sig-natuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagska-lender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen ver-jaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaar-dag én “gewone” verjaardag.16 Pagina’s | A4 | € 13,-Code: 2IN1

Het VerzamelpuntTerug naar je oorspronkelijke settingJon WhaleHet verzamelpunt is een buitenge-woon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische prak-tijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psy-chische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditi-onele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschre-ven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het ver-zamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50 Code: HVP

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken.Dit boek neemt je mee op een ont-dekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17.50Code: 20GS

Onbekende Aspecten van NostradamusWim ZitmanIs het werk van Nostradamus ooit vol-ledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoe-kers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrij-nen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristi-sche aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verbor-gen ritme van de Tijdsleutel.160 pagina’s | Paperback | € 14.95Code: OAVN

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine KaspersDit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handle-zen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschik-king over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Hand-boek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde.520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95Code: HVH

NIE

UW

NIE

UW

Page 16: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

94 Frontier 17.9 november | december 2011

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

13 Manen WerkboekLeer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoGeheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werk-boek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrien-den uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestem-ming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levensles-sen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd!296 pagina’s | Hardcover | € 20,00Code: 13MW2

In de Ban van het LevenSymbolische inspiratie op je levenspadLucas SlagerIn de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zich-zelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen.168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 |ISBN 9789078070115Code: IBHL

De Thuiskomende AardeEssays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012Peter ToonenMoeder Aarde wacht op ons. De na-tuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewust-zijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad.182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269Code: DTAA

Eenoog in het land van de blindenDe herontdekking van aetherReinout GuepinDit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oos-tenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers ver-klaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie pro-beert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Im-plosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken.432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276Code: EILB

Voorbij de TijdLeef je essentieLucas SlagerDe tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat al-les duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en ein-digend.154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214Code: VDT

Maya Scheurkalender 2010 t/m 2012Lucas SlagerVoortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de ba-sisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een af-firmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbin-den met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010-2011)760 Pagina’s | Paperback | € 17,95Code : MSK56

13 Moon Diary of Natural Time 2011/2012Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel:een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen).160 Pagina’s | Hardcover | € 13,95 Code : 13MD6

13 Manen SnelgidsMetgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,-samen met 13-Moon Diary € 20,-Code : 13MSN (Nederlands)

13MSG (Engels)

NIE

UW

NIE

UW

SAMEN € 17,95

Page 17: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

bewust

grensverleggend

zijn ?

NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en kies grensverleggende welkomstgeschenken

kijk op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie of bel 020 - 3309151

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

FRONTIER MAGAZINE is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn.

Lara Croft op zoek naar de doos van Pandora

Lara Croft op zoek naar de doos van Pandora

Zecharia Sitchin

Biometrie

Nefertiti controverse

FRONTIERmagazine Nr 9

.5

september / oktober 2003Nederland € 3,95België € 4,50

Nefertiti controverseRel rond mummie en buste

Zecharia SitchinMissionaris van het buitenaardse

Biometrieen de opkomst van Big Brother

fr0905_2009.qxd 10-06-2009 08:16 Pagina cov1

Hoop op een nieuw tijdperkMaya's tellen af naar 2012

Hoop op een nieuw tijdperk Maya's tellen af naar 2012

Kristallen schedelstijdmachine of sieraad?

Leven na de dood"waar", stelt psycholoog

Irak en olieja of neen?

FRONTIERmagazine Nr 9

.4

juli / augustus 2003Nederland € 3,95België € 4,50 50e

nummer

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:03 Pagina cov1

mei / juni 2002jaargang 8 nr. 3

Nederland € 3,95België € 4,50

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

UFO's en ontstaan van heelal

Een

Olm

eken

hoo

fd t

ijdel

ijk t

e be

zich

tigen

in A

mst

erda

m.

Van Allen Gordel en ruimtevaart: dodelijke straling of niet?

Obelisken: Oud enigma intrigeert nog steeds

Hancock: "Gebouwen op zeebodem bewijzen Vloed"

UFO's en ontstaan van heelal

Van Allen Gordel en ruimtevaart: dodelijke straling of niet?

Obelisken: Oud enigma intrigeert nog steeds

Hancock: "Gebouwen op zeebodem bewijzen Vloed"

fr0803_2009.qxd 09-06-2009 23:05 Pagina cov1

januari/februari 2002jaargang 8 nr. 1

Nederland € 3,61België € 4,50

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

© N

elly

Heg

ge-S

chol

tens

De Toetankhamon leugenGraf reeds tien jaar vroeger ontdekt en geplunderd

Ark des VerbondsVerborgen Tempeliers de Ark in de Franse Provence?

Anti-zwaartekracht De geheime toepassing van de Amerikaanse overheid

De Toetankhamon leugenGraf reeds tien jaar vroeger ontdekt en geplunderd

Ark des VerbondsVerborgen Tempeliers de Ark in de Franse Provence?

Anti-zwaartekracht De geheime toepassing van de Amerikaanse overheid

fr0801_2009.qxd 09-06-2009 22:47 Pagina cov1

Mirin Dajo: de onkwetsbare profeetHet Nederlandse geneeskundige wonder

Mirin Dajo: de onkwetsbare profeetHet Nederlandse geneeskundige wonder

Nederlandse graancirkels 2003

Voorhistorische rotsschilderingen

John F. Kennedy special

FRONTIERmagazine Nr 9

.6

november / december 2003Nederland € 3,95België € 4,50

John F. Kennedy specialWie vermoordde de president?

Nederlandse graancirkels 2003Een nieuwe oogst

Voorhistorische rotsschilderingenJachttafereel, magie… of sjamanisme?

fr0906_2009.qxd 10-06-2009 08:34 Pagina cov1

Genie in het graanveldGenie in het graanveld

Zoektocht Graal en Ark des Verbonds

Bush tegen Kerry

Sjamanen, drugs en god

FRONTIERmagazine

Nr 1

0.2

maart / april 2004Nederland € 3,95

België € 4,50

Sjamanen, drugs en godNieuw onderzoek

Zoektocht Graal en Ark des VerbondsKlaas Van Urk

Bush tegen KerrySkull & Bones wint

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:12 Pagina cov1

15% korting op gezondheidsproducten

15% korting op edelstenen

aanbiedingenWegens succes geprolongeerd!

Frontier Bookshop verlengt de jubileum actie van een tweetal aanbiedingen.Tegen inlevering van de coupon krijgt u 15% korting op gezondheidsproducten en edelstenen.

De aanbieding is alleen geldig in de Frontier Bookshop en loopt tot eind december 2011.

Frontier BookshopLeliegracht 421015 DH AmsterdamTel: [email protected]

FRONTIER MAGAZINE AbONNEMENTEN INFORMATIENederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

Welkomstgeschenken (alleen voor nederland):• bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids• bij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of DVD met interview Patrick Geryl

over de Wereldcatastrofe in 2012

Frontier Magazine, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel: 020-3309151 e-mail: [email protected] www.frontiermagazine.nl

abonnementsprijsNederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58

cadeau-abonnementCadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

ingangsdatum abonnementUw abonnement gaat in met het eerstvol-gende nummer (Frontier 18.1), indien wij uw aanmelding en betaling voor 31 december 2011 hebben ontvangen.

abonnementsvoorwaarden• Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot

en met 31 december 2011.

• Het abonnementsgeld dient bij vooruit-betaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld.

• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven.

• Alle abonnementen gelden tot wederop-zegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afge-lopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

Page 18: Frontier Magazine 17.9 november - december 2011

Breng je emoties in een natuurlijke balans met de originele Bach® Flower Remedies

Sinds 70 jaar gebruikt in meer dan 66 landen Wanneer lichaam, ziel en geest in perfecte harmonie zijn, dan voel je je gezond. Dat ontdekte Edward Bach, een Engelse dokter gespecialiseerd in homeopathie, bacteriologie en immunologie. Zijn hele leven zocht hij naar natuurlijke remedies tegen negatieve emoties die aan de basis liggen van psychische en fysieke klachten en problemen. Daartoe ontwikkelde hij de 38 Bach Flower Remedies. Die kunnen puur of gemengd worden aangewend (max. 7 bloesems tegelijkertijd). Ze helpen de negatieve emoties te bestrijden en zo ons natuurlijk evenwicht terug te vinden.

Naast deze 38 specifieke bloesemremedies ontwikkelde dokter Bach ook een soort algemene Eerste Hulpremedie bij plotse noodsituaties: Rescue®. Rescue is samengesteld uit vijf krachtige bloemenremedies: Rock Rose (Zonneroosje), Impatiens (Reuzenbalsemien), Clematis (Bosrank), Star of Bethlehem (Vogelmelk) en Cherry Plum (Kerspruim). Rescue bestaat in spray, druppels, pearls, pastilles, crème en gel.

Uw garantieVeel ondernemingen produceren bloemenremedies en verwijzen daarbij naar dokter Bach. Uitsluitend de flesjes die de handtekening van dokter Bach dragen, zijn samengesteld op basis van de originele tincturen van het Dr. Bach Centre op Mount Vernon in Engeland. Daarbij wordt streng gewaakt over de kwaliteit en naleving van de voorschriften van dokter Bach. De 38 originele Bach Flower Remedies en Rescue zijn verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en gezondheidswinkel. Vraag ernaar en laat u adviseren!

Voor meer informatieTS ProductsGelreweg 9, 3843 AN HarderwijkTel: 0341 46 21 46E-mail: [email protected] Website: www.bachrescue.nl

verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en gezondheidswinkel. Vraag ernaar en laat u adviseren!

Gelreweg 9, 3843 AN Harderwijk

Wereldwijd worden onder toezicht van de Dr Edward Bach-Foundation officieel gecertificeerde opleidingen verzorgd. Na deelname aan

niveau 1 en 2 en na afronding van de consulenten-opleiding niveau 3 kunt u worden ingeschreven in het Internationale Register Van de

Dr Edward Bach Foundation en werkt u volgens de gedragscode van het Dr. Bach Centre, die door Dr Edward Bach zelf opgericht is.

Wederom een garantie voor echtheid, kwaliteit en professionaliteit.

TSR779-ADV.BACH.FRONTIER.180X250.indd 1 03-08-11 09:18