Frontier Symposium 2009

of 16 /16
GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM Symposium ‘09 ZATERDAG 7 NOVEMBER 2009, 10 - 22 UUR Sprekerslijst (onder voorbehoud): Anneke Bleeker Hayo Bol Frank Bonte Ad Broere Patricia Cori Jaap van Etten Arthur Fanning Reinout Guepin Bert Janssen Marcel Messing Richard van Rijswijk Lucas Slager Bas Steman Peter Stuivenberg Albert Toby Peter Toonen Dos Winkel Jacco van der Worp

description

Frontier Symposium 2009 programma

Transcript of Frontier Symposium 2009

Page 1: Frontier Symposium 2009

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAMSymposium ‘09

ZATERDAG 7 NOVEMBER 2009, 10 - 22 UUR

Sprekerslijst (onder voorbehoud):

• Anneke Bleeker• Hayo Bol• Frank Bonte• Ad Broere• Patricia Cori • Jaap van Etten • Arthur Fanning• Reinout Guepin• Bert Janssen • Marcel Messing • Richard van Rijswijk• Lucas Slager • Bas Steman • Peter Stuivenberg• Albert Toby• Peter Toonen• Dos Winkel• Jacco van der Worp

Page 2: Frontier Symposium 2009

2

Programma Frontier Symposium Tijden: Grand Ballroom 500 stoelen: Volmer Room 100 stoelen: Volmer Room 50 stoelen:

10.00 - Opening

KRISTALLEN SCHEDELSOnder leiding van:Jaap van Etten

Met medewerking van onder andere:

• Arthur• Atlantis Orb• Sam• Stonehenge Skull• The Being

(Meegebrachte schedels vallen

onder eigen verantwoordelijkheid.)

10.00 - 10.15 Opening

10.15 - 11.00Dos Winkel Wat is er mis met vis pag.4

Gesloten

11.00 - 11.45Lucas Slager Vrede begint bij jezelf! pag.4

Reinout Guepin Schauberger en de herontdekking van de ather pag.9

11.45 – 12.15Arthur Fanning (Engels)Atlantis Orb pag.5

Frank BonteVortexen in de praktijk

12.15 – 13.15 Lunchpauze Lunchpauze

13.15 – 14.00Jaap van Etten Kristallen Schedels pag.5

Ad Broere Een menselijke economie pag.11

14.00 - 14.45 Pauze Pauze

14.45 – 15.30Marcel Messing YES WE CAN! pag.6

Hayo Bol Resonantie is de weg naar perfectie pag.11

15.30 – 16.15Bert Janssen Vele boodschappers één boodschap pag.6

Albert Toby Crises als kans voor een persoonlijke groei pag.12

16.15 - 17.00 Pauze Pauze

17.00 – 17.45Bas Steman Levend bewijs van Reïncarnatie pag.7

Richard van Rijswijk Zandcirkels pag.12

17.45 – 18.30Peter Toonen Maya’s en 2012 pag.7

Anneke Bleeker Vaccineren? Die spuit blijft er uit! pag.13

18.30 - 20.00 Pauze Pauze

20.00 – 21.00Patricia Cori (Engels) Kanaal van de Sprekers van de Hoge Raad van Sirius pag.8

18.45 – 19.30Jacco van der Worp Planeet X – Survival Gids voor 2012 en daarna pag.13

19.30 - 19.45 Pauze

21.00 – 21.05 Frontier Award

19.45 – 20.30 Lucas Slager “In de Ban van het Leven” pag.14

20.30 Sluiting

21.05 – 22.00Peter Stuivenberg The Boogeyman pag.8

22.00 Sluiting Sluiting

7 november 2009 (Wijzigingen voorbehouden)

Page 3: Frontier Symposium 2009

standhouders

koffie, thee& ijswater

Winter Garden

12.15 – 13.15Lunchruimte alleen voor

reserveringen

rece

ptie

sym

posi

um

Grand Ballroom

(500 stoelen)

Volmer Room

(100 stoelen)

Kristallen Schedels

Maya-eiland

3 Symposium ‘09

Gedurende het hele symposium is het maken van film- en geluidsopnamen zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.

Page 4: Frontier Symposium 2009

4

Het ene artikel na het andere verschijnt over de ver-meende gezondheidsvoordelen van het eten van vis en het gebruik van visoliecapsules. Dit terwijl wereldwijd door wetenschappers gewezen wordt op de zeer ernstige achteruitgang van de visbestanden en op het feit dat er uitstekende alternatieven zijn voor vis en visolie.

Overbevissing en bijvangst zijn uitgebreid gedocumen-teerd. ruim 40% van alle visvangst gaat dood of ernstig verminkt terug overboord - dit komt overeen met meer dan 40 miljard kilo vis en andere zeedieren die hiervoor onnodig sterven. Toch blijven gezondheidsinstanties zoals de WHO, vele artsen, maar ook politici, het consu-meren van vis en visolie aanmoedigen. Wetenschappers hebben berekend op basis van gegevens van de laatste decennia, dat als we zo doorgaan er in 2048 geen eetbare vis meer over is.

Volgens het Nederlandse Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO), wordt per jaar wereldwijd 1 miljard liter visolie geproduceerd. Hiervoor is minimaal 20 miljard kilo vis nodig.

Inmiddels weten we dat we voor onze gezondheid geen vis hoeven te eten. Eiwitten en goede vetten krijgen we in de westerse wereld in ruime mate binnen wanneer we gezond en gevarieerd eten. Sterker nog: in het rijke Westen krijgt de gemiddelde mens ruim 30% teveel dierlijke eiwitten binnen!Website: www.dos-bertie-winkel.com

DOS WINKEL Wat is er mis met visGrand Ballroom 10.15 – 11.00

Lucas Slager is Creator, Life Coach, Auteur en drijven-de kracht achter “Centre Lothlorien” een Vredes- en cursuscentrum in Noord Oost Frankrijk.Hij schreef o.a.: In de Ban van het Leven, De Twintig gezichten van de Schepping, Verkeerd Verbonden en Coach Jezelf. Jaarlijks verschijnt van zijn hand de Mayascheurkalender. Recent verscheen Voorbij de Tijd, waarin wordt aangetoond dat tijd zoals wij daarmee leven een illusie is. Website: www.centrelothlorien.com

De lezing op dit symposium gaat over vrede, over jou en ons. We willen allemaal gelukkig en gezond zijn, in liefde en in vrede zijn. We willen leven in overvloed. Dat doen we, als 7 miljard mensen, op aarde echter niet. Ruim 5000 jaar “beschaving”heeft ons geleid van oorlog naar oorlog, dood, ellende, onderdrukking, machtsmisbruik en wat al niet meer. Is er dan geen kans op vrede? Moeten we doorgaan op de weg die we al duizenden jaren gaan? Of kan het toch anders, is vrede geen illusie?Bereiken we vrede met legers en wapens, door anderen onze wil op te leggen, te onderdrukken en onze waar-heid, onze god en vooral ons geld tot maatstaf en norm te verheffen? Als je de geschiedenis volgt, kan je alleen maar concluderen dat het dus zo niet werkt! De lezing wordt muzikaal ondersteund door Eva Wilms en Tim Langedijk.

LUCAS SLAGER Vrede begint bij jezelf!Grand Ballroom 11.00 – 11.45

Page 5: Frontier Symposium 2009

5 Symposium ‘09

ARTHUR FANNING Atlantis Orb (Engelstalig, wordt niet vertaald) Grand Ballroom 11.45 – 12.15

De Amerikaan Arthur Fanning is eigenaar van een kristallen bol dat in 1970 in een onderwater piramide in de Bermuda driehoek door Dr Ray Brown. De bol heeft een sterk energieveld en in het inwendige zijn drie piramiden te zien, achter elkaar in afnemende groottes. Sommige mensen zien duidelijk nog een vierde piramide, die voor de andere drie piramiden staat. Wanneer je het kristal ter hand neemt, kan degene die het vasthoudt een kloppend gevoel in zijn hand waarnemen, óf door autosuggestie, óf door iets dat eigen is aan het voorwerp. Kirlian foto’s onthul-den een oog in het kristal dat met het blote oog niet te zien is. Als je een kompas naast de bol legt, dan draait de naald met de klok mee en als je hem er een stukje vanaf legt, dan draait de naald de andere kant op. Metalen worden in de buurt van de bol tijdelijk gemagnetiseerd.

Na 15 jaar in het bezit te zijn van de kristallen bol heeft Fanning besloten om met de bol naar buiten te treden. Hij geeft meestal persoonlijke sessies. Sinds lange tijd wordt de Atlantis Orb weer aan een groot publiek ge-toond.

JAAP VAN ETTEN Kristallen SchedelsGrand Ballroom 13.15 – 14.00

Jaap van Etten studeerde en promoveerde als bioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn focus was ecologie en systematiek. Zijn passie was, behalve het wetenschappelijk onderzoek, ook lesgeven en andere vormen van het verspreiden en delen van informatie. In 1990 overleed zijn eerste vrouw aan kanker. In de periode van haar ziekte begon hij te begrijpen dat, hoewel de objectieve wetenschap ons heeft geholpen om veel dingen te begrijpen, het niet in staat is om alle antwoorden te geven. Hem werd duidelijk dat subjectieve elementen op zijn minst een even grote rol spelen. De kwantum fysica bevestigt de waarheid hiervan in toenemende mate.In 1994 ontmoette hij zijn eerste kristallen schedel en dit was voor hem een onverwachte emotionele ervaring. Als gevolg daarvan werden kristallen sche-dels toegevoegd aan zijn studies. Omdat kristallen schedels een effect hebben op zowel op de subtiele energieën van de mens als van de aarde vormen zij een belangrijk aspect bij het begrijpen van deze energieën. Hij is de auteur van Crystal Skulls, Inter-acting with a Phenomenon en werkt aan zijn tweede boek Earth energies and Human Evolution.Website: www.lemurantis.com

Jaap geeft over de hele wereld lezingen en workshops over onderwerpen als aarde energieën, kristallen sche-dels, Atlantis en de menselijke spirituele evolutie.

Page 6: Frontier Symposium 2009

6

Marcel Messing studeerde antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap, was staf docent in het hoger onderwijs, wetenschappelijk medewerker van de Bibliotheca Philosophica Herme-tica te Amsterdam, adviseur van de televisieserie Via Mystica van de IKON en is regelmatig te beluisteren op de radio. Hij schreef een twintigtal boeken, tal-loze artikelen en een aantal dichtbundels, is een veelgevraagd spreker en staat bekend om zijn syn-these tussen oosterse en westerse -wijsheid. Diverse boeken van hem verschenen in vertaling. Zijn voor-laatste boek, Worden Wij Wakker, vergezeld van de gelijknamige veel bekeken DVD, bereikte in korte tijd een aantal herdrukken. Als voorzitter van ‘Stichting Lindenhof is hij al jaren nauw betrokken bij diverse ontwikkelingsprojecten in o. a. India, Nepal, Afrika en Polen. Messing is auteur van vele boeken waaronder het boek Worden wij wakker?, waarin Messing op schokkende wijze laat zien hoe de eens gevallen en-gelen, bekend als ‘wachters’, de verborgen krachten zijn achter de huidige wereldsituatie. Website: www.wijwordenwakker.org

Door inzicht, bewustwording, licht en liefde kunnen we een tegenwicht vormen tegen deze duistere krachten en zo misschien een wereldcatastrofe voorkomen. De tijd van ontwaken is volgens Marcel Messing gekomen, sommigen hebben al lang genoeg gezwegen, het is nu tijd om je stem te laten horen. Hoog tijd dat we onze ogen openen.

MARCEL MESSING YES WE CAN! Grand Ballroom 14.45 – 15.30

Sinds de begin jaren negentig van de vorige eeuw is Bert Janssen intensief betrokken bij het onderzoek naar het graancirkel fenomeen. Al jaren houdt Jans-sen zich vooral bezig met de vormen van de graancir-kels en hij wordt algemeen beschouwd als de grond-legger van het onderzoek naar de interne geometrie van graancirkels. Bert Janssen is in de loop der jaren zowel nationaal als internationaal uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde en gerespecteerde specialist op het graancirkel-gebied en een graag geziene le-zing gever. Bert heeft, naast zijn geometrische werk, drie waardevolle documentaires geproduceerd die het graancirkel-fenomeen in alle facetten weerge-ven. In 1997 Crop Circles, What on Earth is Going On?, in 1999 Crop Circles, The Research en in 2001 Contact. In 2001 won Bert de prestigieuze Amerikaanse EBE Award en in 2002 de Frontier Award. Samen met zijn partner, en sjamaan, Heather heeft hij de workshops van Oroloro opgezet, waarbij het volgende centraal staat: Het inzicht dat de volledig ons omringende realiteit beïnvloedbaar is en dat de richting van onze levensweg op het diepste niveau door ons zelf te bepalen is. Website: www.bertjanssen.nl

Tijdens zijn presentatie zal hij ingaan op Quantum Geo-metrie, Egypte en de Tempeliers, elementen die verwerkt zijn in zijn begin dit jaar verschenen boek Sophia’s Ei.

BERT JANSSEN Vele boodschappers één boodschapGrand Ballroom 15.30 – 16.15

Page 7: Frontier Symposium 2009

7 Symposium ‘09

Bas Steman is schrijver, dichter en programma-maker. Introduceerde de ‘belevingsbiografie’. Een biografische vorm die het midden houdt tussen een roman en een biografie. Nieuw is dat de relatie tus-sen de biograaf en de hoofdpersoon uitvoerig wordt beschreven en dat de schrijver verwikkeld raakt in zijn eigen verhaal. Het eerste boek verscheen in 2002 Tinus! Tinus! van anorexia tot goud over wielrenster Leontien van Moorsel. Een jaar later kwam hij met een meeslepend boek over Ramses Shaffy, getiteld Naakt in de orkaan. Website: www.bassteman.web-log.nl

Op het symposium spreekt Bas voor het eerst in het openbaar over een heftige ervaring die grote invloed heeft op zijn leven, en dat tevens ook het onderwerp is van de roman die hij aan het schrijven is. Een controver-sieel thema: reïncarnatie. Wat begon als een onbestemd gevoel, leidde hem na een enerverende zoektocht naar een Britse paratrooper die de Slag om Arnhem in 1944 om het leven is gekomen. Hij kon details over zijn leven prijsgeven die alleen intimi konden weten. Tijdens zijn zoektocht naar zijn vorige leven als paratrooper heeft hij zijn zus uit dat leven kunnen traceren. De nu 88-jarige zus zal ook op het symposium aanwezig zijn en haar kant van het verhaal rond de hereniging met haar “broer” vertellen.

BAS STEMAN Levend bewijs van Reïncarnatie Grand Ballroom 17.00 – 17.45

Peter Toonen is in ons land dé kenner van de Maya kalenders, hij studeerde andragogie aan de Rijksuni-versiteit in Utrecht en heeft al meer dan 18 jaar een praktijk in personal coaching, aurareading en heling. Hij schreef vijf boeken over de kalenders van de na-tuurlijke tijd en is vooral gespecialiseerd in de bete-kenis daarvan op ons dagelijks leven. Hij ontwikkelde tevens de opleiding tot Energetisch Coach bij onze Academy. Een bevlogen schrijver en geniaal deskun-dige, die eigenlijk zoveel weet over zijn vakgebied, dat hij zijn uitgever soms voor dilemma’s stelt over op welke wijze zijn vakkennis vertaald kan worden in een helder geschreven boek. Via de website van Peter is het mogelijk een uit-gebreide galactische signatuur te laten maken. Je galactische signatuur is een profiel van je zielenpad, oftewel je levensweg. Het is een weergave van po-tentiële energie volgens de Dreamspell kalender, de universele versie van de Tzolkin, de duizenden jaren oude heilige kalender van de Maya’s.Website: www.natuurlijketijd.nl

Peter geeft regelmatig lezingen en workshops in bin-nen- en buitenland. Kijk op zijn website voor een actueel overzicht van zijn agenda.“Als ik alles wat ik in mijn leven doe en heb gedaan, afstrip tot zijn kern, dan ben ik in de eerste plaats een verteller, iemand die met woorden en beelden het on-zichtbare zichtbaar wil maken.”

PETER TOONEN Maya’s en 2012Grand Ballroom 17.45 - 18.30

Page 8: Frontier Symposium 2009

8

Peter Stuivenberg zeilt sinds 1989 over oceanen, leed schipbreuk in de Golf van Aden, filmde mensetende tijgers in India, zwierf te paard door de Andes en zeilt met Maaike Kallenborn (schilderes, foto- en videografe, specialist digital imaging, kunstacade-mies in Nederland en Rusland, ex-worldcup surfster) in de open-50 CrossRoads over oceanen. Het duo organiseerde expedities door de Sahara woestijn en het Amazone oerwoud (in voorbereiding The Great Rift Valley van Mozambique tot Israël) en woonde in Nederland, Bonaire, Suriname, de Azoren en Brazilie tot zij neerstreken in Zuid Afrika. Peter schreef de afgelopen 20 jaar honderden, zo niet duizenden artikelen in human-interest magazines en kranten. Sinds 1994 schreef hij voor Elmar Publishers de volgende boeken, die werden geïntroduceerd door televisie en radio programma’s, kranten en tijdschrif-ten. Peter verzorgt adventure en educatieve lezingen voor zeilverenigingen, scholen en bibliotheken en business presentaties op het gebied van teambon-ding (inclusief video en slide show).Website: www.global-unlimited.com

Eind 2008 verscheen het boek The Boogeyman van zijn hand waarin hij laat zien hoe de heersende elite met hongersnood, oorlog en terreur de wereldmacht naar zich toe trekt. Onder de woorden globalisering, vrijheid en democratie worden van landen en volkeren geld, olie en voedsel afgepakt. Perioden van inflatie en deflatie volgen elkaar op en met de prijs van basisproducten wordt naar hartelust gemarchandeerd.

PETER STUIVENBERG The BoogeymanGrand Ballroom 21.05 – 22.00

Patricia Cori is medium en helderziende. Geboren en opgegroeid in Californië, woont ze sinds 1983 in Italië. Sinds haar eerste bezoek aan de graancir-kels in 1996 is Patricia een medium voor The Sirian High Council (lichtwezens uit de 6e dimensie) en zij draagt hun boodschap uit via lezingen en teksten voor diegenen die deze wijsheid zoeken. Patricia is een bekend persoon in de New Age beweging, door haar lezingen, cursussen en workshops over de gehele wereld. Ze heeft een grote hoeveelheid aan onderwerpen die haar brede kennis reflecteren op het gebied van alternatieve geneeswijze en vooral haar missie als doorgeefluik van intelligenties van het zonnestelsel Sirius verenigd in de Hoge Raad van Sirius. Haar buitengewone gave anderen te helpen hun innerlijke kracht (terug) te vinden wordt als heel bijzonder ervaren.Verschenen boeken van haar in het Nederlands: Geen geheimen en geen leugens meer, Kosmos van de ziel en De Terugkeer van Atlantis.Website: www.sirianrevelations.net

Als een toegewijde docente helpt Patricia velen om hun natuurlijke mogelijkheid tot genezing naar voren te halen, en bewustwording te vergroten om de hogere frequenties van het universum te integreren. Als uit-draagster van deze spiritualiteit zijn Patricia’s leringen toegespitst om de mensheid wakker te schudden, zodat wij onze werkelijke plaats kunnen innemen als volledig ontwikkelde leden van het multi-dimensionale Univer-sum.

PATRICIA CORI Kanaal van de Sprekers van de Hoge Raad van Sirius (Engelstalig, wordt niet vertaald) Grand Ballroom 20.00 - 21.00

Page 9: Frontier Symposium 2009

9 Symposium ‘09

Reinout Guepin (Oostkapelle, 1972) groeide op, op Biologisch-Dynamische boerderijen in Zeeland (Lo-verendale) en de Betuwe (Warmonderhof). Hij ging naar de Vrije School, die hij afsloot met een Havo diploma. Daarna begon hij aan een studie ‘bosbouw en cultuurtechniek’, die hij niet afmaakte. In plaats daarvan bereisde hij de wereld. Enkele jaren later deed hij de opleiding ‘Biologisch-Dynamische land- en tuinbouw’ (Warmonderhof) in Dronten, die hij afmaakte. Zijn interesse lag duidelijk in het ‘groen’, maar hij wilde daar niet op een commerciële manier mee bezig zijn. Website: www.implosie.nl

In 1996 kreeg hij in het buitenland een boek onder ogen over Viktor Schauberger, waarin ook Rudolf Steiner, inspirator van de Biologisch-Dynamische landbouw werd genoemd. Enkele boeken verder realiseerde hij zich dat Viktor Schauberger een andere belangrijke inspirator van de Biologisch-Dynamische landbouw zou kunnen wor-den. Hij vertaalde een boek over de landbouwkundige inzichten van Viktor Schauberger uit het Engels. Het werk van Viktor Schauberger bleef hem fascineren. In 2005 zocht en vond hij enkele andere Schauberger-enthousi-astelingen, en richtte met hen de ‘Stichting Natuur- en Implosietechnieken’ op, met als doel meer bekendheid te geven aan het werk van Viktor Schauberger in Neder-land. Naast het stichtingswerk, en losse baantjes voor de financiering, werkt hij aan een eigen boek over Viktor Schauberger in het Nederlands.

REINOUT GUEPIN Schauberger en de herontdekking van de aetherVolmer Room 100 stoelen 11.00 – 11.45

Ik reserveer bij deze Frontier Symposium 2009op CD voor € 14,95.

Naam

Adres

Plaats

Tel

e-mail

‘09

OP CD‘09

Evenals vorige jaren wordt het geluid van het Frontier Symposium vastgelegd als MP3 fi les op een CD. U kunt hieronder inschrijven om de CD 2009 te reserveren. We sturen deze direct op na verschijning.

Page 10: Frontier Symposium 2009

10

Op het Frontier Symposium 2009 zijn o.a. de volgende boeken met flinke kortingen vekrijgbaar:

13-Moon Diary of Natural Time 2009 – 2010 € 20.13 voor € 10.00

Maya Scheurkalender 2009/2010 € 16.95 voor € 10.00

Maya Scheurkalender 2009/2011 € 33.90 voor € 18.00

Maya Scheurkalender 2010/2011 € 16.95 voor € 15.00

Sophia’s Ei € 19.90 voor € 15.00

Broodje Slager (3 boeken):De twintig gezichten van de schepping

In de Ban van het Leven € 47.30 voor € 30.00

Voorbij de Tijd

David Icke serie:The Biggest Secret € 24.90 voor € 15.00

I am Me I am Free € 15.90 voor € 10.00

Children of the Matrix € 24.90 voor € 15.00

Alice in Wonderland € 24.90 voor € 15.00

Tales from the Time Loop € 24.90 voor € 15.00

Infinite love is the only Truth € 19.90 voor € 13.00

The David Icke Guide to the Global Conspiracy € 27.90 voor € 18.00

DVD’s:David Icke live at the Oxford Union Debating Society € 14.90 voor € 10.00

Understanding MMS - DVD € 24.90 voor € 10.00

Zeitgeist: the movie € 17.50 voor € 10.00

The Illuminati Vol. 1 € 27.99 voor € 10.00

The Illuminati Vol. 2 € 27.99 voor € 10.00

The Illuminati Vol. 3 € 27.99 voor € 10.00

Secret Space Vol 1 € 27.99 voor € 10.00

Secret Space Vol 2 € 27.99 voor € 10.00

Spiritworld € 27.99 voor € 10.00

Daarnaast wordt een groot aantal boeken met grote korting aangeboden.

• Alle oude Frontier Magazines en oude edities van Nexus € 1,- per stuk

• Alle video’s (VHS) over graancirkels, UFO’s, NEXUS conferenties e.a. € 1,- per stuk

Page 11: Frontier Symposium 2009

11 Symposium ‘09

Ad Broere (1948), van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie. ‘Het is de hoogste tijd om te bouwen aan een economie die het welzijn van mens, milieu en samenleving centraal stelt. Meer informatie: http://www.adbroere.nl.

Het huidige geldsysteem vertoont veel overeenkomsten met de zinkende Titanic. Het gat zit al in de romp, het schip is onherstelbaar beschadigd maar het drijft nog steeds. Het orkest speelt vrolijk door en op het dek wordt er gedanst, gegeten en gedronken alsof er niets aan de hand is. In de maalstroom trekt het geldsysteem de echte economie mee de diepte in. Want geldsysteem en eco-nomie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In zijn boek Een menselijke economie toont Ad Broere aan dat de vergelijking met de zinkende Titanic een realistisch beeld geeft van de momentele financieel-economische situatie. Ad vertaalt economie voor niet-economen in directe, begrijpelijke taal. Waardoor het ook een leesbaar boek is voor mensen die weinig met financien en economie hebben. Er is maar een conclusie mogelijk. Dat het echt de hoogste tijd is om ons los te maken van het financieel-economische systeem.

AD BROERE Een menselijke economieVolmer Room 100 stoelen 13.15 – 14.00

Hayo Bol (‘69) studeerde in 1995 af als natuurge-neeskundig therapeut. Hij houdt praktijk te Sneek en Leeuwarden en is sinds 1999 BATC zorgverlener. Website: www.hayobol.nl

Naast EFT en het geven van cursussen EFT heeft hij de CoRe Inergetix tot zijn beschikking. Dit is een analyse en meetinstrument dat oorspronkelijk is ontworpen om de kosmonauten in de ruimte gezond te houden. Via het beeldscherm van de computer worden er meerdere scans gemaakt die zowel de lichamelijke als de geestelijk/spi-rituele kant van iemand helder belichten. Mogelijkheden tot behandeling zijn er vervolgens te over variërend van het juiste middel bij een specifieke klacht tot lichtthera-pie, bioresonantie en EMDR.

HAYO BOL Resonantie is de weg naar perfectieVolmer Room 100 stoelen 14.45 – 15.30

Page 12: Frontier Symposium 2009

12

Albert Toby gaf op het Frontier Symposium in 2004 een spraakmakende lezing over verborgen bood-schappen in tv-programma’s. Hij gebruikte deze invalshoek tevens als voorbeeld van de psycholo-gische oorlogsvoering rond de aanslagen van 9/11. Dit leidde tot een uitnodiging om te spreken op het “Re-open 9/11 Symposium” van de Amerikaaanse filantroop Jimmy Walter, voor wie hij tevens als woordvoerder optrad. Vervolgens werd hij één van de kernleden en spreekbuis van de beweging “Dit Kan Niet Waar Zijn”. Middels een drukbezochte website, lezingen, een groot internationaal 9/11-Symposium in de Utrechtse Jaarbeurs en deelname aan de Tweede Kamer verkiezingen (Partij voor de Waarheid) stelden zij de officiële versie van de gebeurtenissen rond 9/11, de “War on Terror” en de oprukkende “Big Brother -maatschappij ter discussie. Deze inspan-ningen werden door de lezers van Frontier Magazine met de Frontier Award 2006 beloond. De website ging in februari 2007 plotsklaps uit de lucht, hetgeen tot wilde speculaties leidde. Albert Toby, van beroep regressie- en reïncarnatietherapeut, gaf op het Fron-tier Symposium van 2007 een duo-presentatie met Rick Devente. Samen trokken ze alle registers open om het publiek dieper inzicht te geven in de “Moeder Aller Samenzweringen” en de gevolgen daarvan voor de “democratie”, die met de dag zwaarder onder druk komt te staan.Website: www.tobyornottoby.com

ALBERT TOBY Crises als kans voor een persoonlijke groeiVolmer Room 100 stoelen 15.30 – 16.15

Richard van Rijswijk (1975), is op jonge leeftijd al in aanraking gekomen met het spirituele. Zijn levens-weg bracht hem via verschillende tussenstations bij het bestuderen van de Heilige Geometrie. Later zou-den de zandcirkels zijn pad kruisen, waardoor hij nog dieper in de kennis van de ‘Taal van het Licht’ werd ingewijd. Een week voor het symposium heeft hij een zandcirkel op de dam in Amsterdam gemaakt.Website: www.artdezign.nl

Richard van Rijswijk over zijn boek over zandcirkels De Taal van het Licht: ” Ons universum is opgebouwd uit trillingen (frequenties) en is constant in beweging. Deze ontelbare frequenties wisselen constant informatie met elkaar uit. Een ‘uitwisselingsvorm’ welke door de Oude Wijzen ook wel ‘de Taal van het Licht’ werd genoemd. Voor vele mensen is dit een vergeten taal, terwijl som-mige dit vandaag de dag weer gaan herinneren. De taal die aan de basis staat van energie-uitwisselingen tussen zichtbare en onzichtbare werelden, is gebaseerd op het principe dat het universum één groot ´muziekstuk´ is, ontstaan uit één oerbron. Alles in dit muziekstuk staat onlosmakelijk met elkaar in verbinding. Het is een on-uitputtelijke bron van energie wat door de oude Grieken ook wel de ‘Ether’ werd genoemd. Vandaag de dag is deze Ether beter bekend als het ‘Kwantumveld’ of ‘Nulpunts-energie’.”

RICHARD VAN RIJSWIJK ZandcirkelsVolmer Room 100 stoelen 17.00 – 17.45

Page 13: Frontier Symposium 2009

13 Symposium ‘09

Wat is Planeet X nu precies? Het zou een komeet kun-nen zijn, of een zwervende planeet, of zoals we in dit boek aannemen, een bijna gedoofde bruine dwerg, een kleiner broertje van de Zon. In de komende jaren zal zijn elliptische baan hem naar het binnenste deel van ons Zonnestelsel brengen, waarbij hij de Zon zal activeren. Wanneer dat gebeurt, zullen er grote problemen voor de aarde komen, wanneer het lot ons in het vizier van een perfecte Zonnestorm plaatst. Het doel van dit boek is om diegenen te helpen die het ermee eens zijn dat tijd een factor van belang is. Dit boek helpt door een praktische verzameling te bieden van hoe-overleef-ik-2012 survival kennis, voor diegenen die straks zichzelf moeten zien te redden. Het maakt niet uit of je je kunt veroorloven om een bunker te bouwen, of dat je nauwelijks een schep kunt kopen. De informatie die je in dit boek vindt is van dien aard, dat hij in beide gevallen even nuttig is. Dit is zo, omdat het geheim van overleven in 2012 meer te maken heeft met wat je in je hoofd hebt dan met wat er in je portemonnee zit. Website: www.jumla.eu

JACCO VAN DER WORP Planeet X – Survival Gids voor 2012 en daarnaVolmer Room 100 stoelen 18.45 – 19.30

Bijna een jaar geleden startte Anneke Bleeker samen met Irene Schoots met waarschuwen in verband met de toen aangekondigde vaccinatie tegen het HPV vi-rus. Volgens hen was er meer informatie voorhanden over de gevolgen van de vaccinatie tegen baarmoe-derhalskanker dan de Overheid, RIVM en de GGD’s ons willen laten weten. De website www.verontrustemoeders.nl kan worden beschouwd als een soort bibliotheek, niet alleen met betrekking tot de HPV-vaccinaties. Al snel ontdekte men dat alle vaccinaties het overdenken waard zijn.Meer informatie: http://www.verontrustemoeders.nl.

Anneke Bleeker zal een presentatie verzorgen met de titel: “Vaccinaties nader bekeken”.

ANNEKE BLEEKER Vaccineren? Die spuit blijft er uit!Volmer Room 100 stoelen 17.45 – 18.30

Page 14: Frontier Symposium 2009

14

Lucas Slager is Creator, Life Coach, Auteur en drijven-de kracht achter “Centre Lothlorien” een Vredes- en cursuscentrum in Noord Oost Frankrijk.Hij schreef o.a.: In de Ban van het Leven, De Twintig gezichten van de Schepping, Verkeerd Verbonden en Coach Jezelf. Jaarlijks verschijnt van zijn hand de Mayascheurkalender. Recent verscheen Voorbij de Tijd, waarin wordt aangetoond dat tijd zoals wij daarmee leven een illusie is. Website: www.centrelothlorien.com

Een inspirerende lezing voor mensen van vandaag, voor mensen onderweg.Waarom lezen zoveel mensen de wereldberoemde boeken van J.R.R. Tolkien ? Wat spreekt ze aan en wat inspireert mensen om de avonturen van de helden in het epos telkens opnieuw te willen ondergaan en beleven en meerdere keren de films te gaan zien? Wat herkennen ze erin? De boeken van Tolkien bevatten een schat aan symboli-sche levenswijsheden en een boodschap van hoop, moed, kracht en vervulling. Niet alleen voor vroeger of in de fantasiewereld, maar vooral ook voor nu, voor de wereld van vandaag, voor jou en mij.De mooiste boodschap die Tolkien ons geeft in zijn ver-halen is dat er is altijd toekomst is, altijd licht in de verte. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring, zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen.

LUCAS SLAGER “In de Ban van het Leven”Volmer Room 100 stoelen 19.45 – 20.30

‘09Tijdens het Frontier Symposium zal de Frontier

Award uitgereikt worden aan een persoon uit

het Nederlandstalige gebied vanwege zijn/haar

inzet op het gebied van de grenswetenschappen

in het afgelopen jaar.

De Frontier Award bestaat uit

een replica van het buste beeld

van Nefertiti.

De vier genomineerden voor de Frontier Award 2009 zijn:

• Robert Boerman – Waterklankbeelden en Nulpunt energie

• Frank Bonte – Nulpunt energie

• Paul Harmans – Beheerder website www.ufowijzer.nl

• Marcel Messing – Worden wij wakker

• Lucas Slager – Nieuwe tijds coach

• Peter Stuivenberg – Auteur van de ‘Boogeyman’

De Frontier Award winnaars van de afgelopen jaren:2001: Eltjo Haselhoff 2002: Janet Ossebaard & Bert Janssen2003: Peter Toonen2004: Bram Vermeulen2005: Robin de Ruiter2006: ditkannietwaarzijn.nl team2007: Ronald Jan Heijn2008: Pim van Lommel

Page 15: Frontier Symposium 2009

15 Symposium ‘09

STANDRUIMTETussen de lezingen door is er voldoende tijd om met elkaar van gedachten te wisselen en te netwerken.

Tevens zullen er diverse stands aanwezig zijn van organisaties die zich bezighouden met

grenswetenschappen.

De volgende stands zijn o.a. aanwezig:

Frontier Bookshop – Boeken, DVD’s, tijdschriften en Frontier Magazine

Akaija & Art – Helende sieraden, onder meer de Akaija

Argusoogradio – live sfeerverslag van het symposium

Bram Vermeulen – Daar ben ik weer / In Den Beginne

Dick Leijen – Roswell en UFO’s

Dutch Spirit – Ervaar de essentie van de Dutch Spirit kruiden

Hayo Bol – Analyse d.m.v. de Core Inergetix

Janet Ossebaard – Graancirkel producten

Jelena Popadic – Glass Design

Lucas Slager – Centre Lothlorien

Maarten Cok – CPC-kristallen

Nulpunt Energie – Onderzoek naar nulpuntenergie, straling, gezondheid

Roberto Lopez – Handgemaakte kunst, kleding, schoenen

Super- & Rawfood – Raw-living & superfood & snacks

Violet Ocean – Diverse alternatieve gezondheidsproducten

Page 16: Frontier Symposium 2009

ST. OLAFSKAPEL - BARBIZON PALACE, AMSTERDAM

ZONDAG 8 NOVEMBER 2009, 11 - 16 UUR

STTT OOOOLLLLAAAAFFFSSSKKKKAAAAPPPPEEELLL BBBAAARRRBBBIIZZZZOOOONNNN PPPAAALLLAAACCCEEE AAAAMMMMMSSSSTTTEEEERRRDDDDDAAAAMMMMMcrystal academy

,,

Als vervolg op het Frontier Symposium hebben we voor de liefhebbers de mogelijkheid om op zondag 8 november een workshop bij te wonen onder leiding van Jaap van Etten. Jaap zal samen met de aanwezige Kristallen Schedels en de Atlantis Orb gaan werken.

Jaap van Etten zal de volgende onderdelen aan de orde brengen:- Een dieper begrijpen van het activeren van kristallen en kristallen schedels;- activeren van kristallen schedels- de subtiele energieën van de kristallen schedels;- de energieën die verbonden zijn met de moleculaire structuur van de kristallen;- de rol die ons bewustzijn speelt terwijl wij ons met deze energieën verbinden;- Wij hebben het vermogen om door meditaties met kristallen schedels de geheimen

die verbonden zijn met deze energieën te ontsluiten.

BRENG JE EIGEN KRISTAL(LEN) EN/OF KRISTALLEN SCHEDEL(S) MEE!!!(Meegebrachte schedels vallen onder eigen verantwoordelijkheid.) Arthur Fanning geeft tevens de mogelijkheid voor de aanwezigen om een persoonlijke sessie met de Atlantis Orb mee te maken. Meer informatie over Jaap van Etten treft u aan op pagina 20 van Frontier Magazine 15.6.Meer informatie over de Atlantis Orb en Arthur Fanning treft u aan op pagina 62 van Frontier Magazine 15.6.

DATUM: zondag 8 november 2009TIJDSTIP: 11.00 - 16.00 uur PLAATS: St. Olafskapel – Barbizon Palace, AmsterdamENTREE PRIJS: € 45,- voor deelnemers aan het Frontier Symposium€ 55,- voor overige deelnemersDe entree prijs is inclusief koffie, thee en/of water gedurende de hele dag.Persoonlijke sessie met de Atlantis Orb (ca. 30 minuten) is € 50,-

OPGAVE:Frontier Sciences FoundationLeliegracht 421015 DH Amsterdamtel: 020-3309151fax: 020-3309150e-mail: [email protected]: 7231599Meer informatie treft u aan op de website: www.frontiersymposium.nl w

ww

.fron

tier

sym

posi

um.n

l