Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

20
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 16.2 | nummer 89 | maart | april 2010 NL o 4,95 | België o 5,95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's Avatar ; een boodschap uit de toekomst En verder in dit nummer: NEXUS Conferentie | Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project | De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) | De magische kracht van Avalon | Illuminati gebruiken Magick tegen ons | Maya-astrologie | Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten | Het wondermiddel DMSO | Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken | Lucas Slager: In de ban van het leven | Vrede begint bij jezelf! | Energieweek op Lothlorien | Columns | Producten gezond en lekker | Boekenkatern en meer... UFO's, Obama & Vrije Energie BIO-ENERGIEVELD van de mens vastgelegd Het ware verhaal van de KEVER

description

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Transcript of Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

Page 1: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 16.2 | nummer 89 | maart | april 2010 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Avatar; een boodschap uit de toekomstEn verder in dit nummer:NEXUS Conferentie | Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project | De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) | De magische kracht van Avalon | Illuminati gebruiken Magick tegen ons | Maya-astrologie | Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten | Het wondermiddel DMSO | Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken | Lucas Slager: In de ban van het leven | Vrede begint bij jezelf! | Energieweek op Lothlorien | Columns | Producten gezond en lekker | Boekenkatern en meer...

UFO's, Obama& Vrije Energie

Bio-energieveld van de mens vastgelegd

Het ware verhaal van

de kEVEr

Page 2: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

De lezingen worDen gepresenteerD in het engels zonDer vertaling

• • • • • • SprekerS • • • • • •

Toegangskaarten zijn tot 15 April 2010 voor € 50,- te bestellen. Voor aanmelding of voor meer informatie, telefoneer, schrijf of email naar Frontier Bookshop / NEXUS Magazine, Leliegracht 42 • 1015 DH Amsterdam • tel: 020 330 9151 • fax: 020 330 9150 • email:[email protected] • website:www.nexusconference.com

ZATERDAG 1 MEI 2010: 10 - 22 u, GEERT GRooTE collEGE, AMsTERDAM

NEXUs coNFERENcE 2010

organiseert:

• MarcuS allen (GB) The Apollo Moon Landings - Fact or Fiction? In Engeland is Marcus Allen uitgever van NEXUS Magazine, dat hij in 1994 in Europa introduceerde. Marcus zal over de maanlandingen spreken, die onderdeel zijn van een aantal onderwerpen waar een “taboe” op rust, die hij heeft onderzocht en waarover nieuwe vragen rijzen, die nog steeds afdoend beantwoord moeten worden.

• laura kniGht-Jadczyk (F) The Cassiopaean Experiment & Disclosure: A Deeper Perspective Een geschiedenis over het probleem van onthullingen; waarom het waar-schijnlijk geen ECHTE onthulling zal zijn; waarom het Cassiopeia Experiment als gevaarlijk werd beschouwd door het PTB en wat betekent dat voor de toekomst van de mensheid: Uitroeiing of Evolutie? Laura Knight-Jadczyk, historica en schrijfster van meer dan 13 boeken, is de vrouw van de bekende theoretische natuurkundige Arkadisuz Jadczyk, een van ’s werelds weinige experts op het gebied van hyperdimensionale natuurkunde. Laura’s geschiedkundige en wetenschappelijke benadering van het paranormale leidde tot het Cassiopeia Experiment beschreven als bewuste, kritische superluminerende communicatie.

• nick pope (GB) The Rendlesham Forest Incident Nick Pope leidde het UFO project van de Britse Regering bij het Ministerie van Defensie. Hoewel in eerste instantie sceptisch, overtuigden zijn onderzoeken betreffende het UFO fenomeen en toegang tot geheime overheidsdossiers hem er van, dat de voorvallen enorme nationale veiligheid en defensie kwesties naar voren bracht, speciaal waar de getuigen militaire piloten waren of waarbij UFO’s op radar werden gevolgd. Nick besteedde ook aandacht aan andere raadsels, zoals buitenaardse ontvoeringen, graancirkels en geesten. Hij zet zijn research nu als gewoon burger voort en wordt erkend als een toonaangevende autoriteit op het gebied van UFO’s, het onverklaarbare en samenzweringstheorieën. Hij publiceert veel in de media, geeft over de gehele wereld lezingen en trad op als raadgever en medewerker aan vele televisie documentaires.

• harry oldField (GB) Harry Oldfield’s Invisible Universe Harry Oldfield is een wetenschapper en uitvinder wiens terreinen van ge-slaagde ontwikkelingen het zichtbaar maken van energievelden met computers beslaan via verhoging van de beeldvorming van microscopen tot instrumenten, die de speciale eigenschappen van kristallen toepassen. Een van de voornaam-ste ontwikkelingen van Harry betrof het foto-beeldvormingssysteem, dat het menselijke energieveld (aura) zichtbaar maakt. Dit werd bekend als PIP, een afkorting van Polycontrast Interference Photography (Veel Contrast Interferen-tie Fotografie).

• Bert JanSSen (nl) 2012: Welcome to the Hall of Mirrors Bert Janssen is een prijswinnende schrijver, onderzoeker en een motiverende presentator. Zijn belangstelling voor de kracht van vormen, gedaanten, har-monie en geometrie hebben hem in de geheimzinnige wereld gebracht van de kwantum wetenschappen, graancirkels en geheime plaatsen. Hij reist over de gehele wereld om deze onderwerpen te bestuderen, te fotograferen en om er lezingen over te geven. Hij heeft drie prijswinnende documentaires gemaakt en drie boeken geschreven, waarvan er twee over het graancirkel raadsel gaan.

• andy thoMaS (GB) Hidden Agenda Andy Thomas is een van Engelands meest producerende schrijvers en sprekers over onverklaarde mysteries. Andy is de schrijver van zeven boeken, waarin het onverklaarbare wordt onderzocht met inbegrip van ‘The Hidden Agenda” dat in de zomer van 2009 werd uitgegeven. Als druk bezet spreker staat Andy bekend om zijn sensationele lezingen over het onverklaarde en wereldwijde doofpot praktijken.

verDer: WorkShopS, inForMatieStandS, Frontier Boeken-stanD en presentaties .

Page 3: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

maart | april 2010 16.2 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 16.2 nummer 89

Hoofdredactie Herman Hegge

Eindredactie Jeroen Kumeling

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Lisette Hennen, Henk Jelgerhuis Swildens, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Peter Tuip, Frans Vermeulen, Ruud Vlak, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling Coverfoto: Avatar

© 20th Century Fox

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement

AdvertentiesLisette Hennen | [email protected]

Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België)www.fsf.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen ne-men. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Nexus

REDACTIONEEL

Het Australische tijdschrift NEXUS Magazine, dat al bestaat sinds 1987, wordt uitgegeven door Duncan Roads. In NEXUS Magazine worden veel gelijksoortige onderwerpen als in Frontier Magazine gepubliceerd, alhoewel er wat meer de nadruk ligt op gezondheid en achtergronden van de politiek. Oorspronkelijk als klein Engelstalig tijdschrift opgestart in Australië kreeg het snel een Engelse (Europese) en een Amerikaanse versie. Ondertussen wordt het in vele talen vertaald en uitgebracht, waaronder Kroatisch, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Japans, Pools, Roemeens, Russisch en Servisch. Door deze verschillende edities heeft NEXUS Magazine wereldwijd een enorm bereik opgebouwd. De totale oplage ligt nu ruim boven de 200.000 exemplaren. NEXUS Magazine organiseert op regelmatige basis conferenties in Australië, en zo nu en dan ook in Nederland. We zijn blij dat op 1 mei a.s. de volgende NEXUS Conferentie in Amsterdam is gepland en mede georganiseerd wordt door Frontier. Alhoewel deze conferentie slechts één dag beslaat, belooft het weer een interessante dag te worden met zes Engelstalige sprekers: Marcus Allen, Bert Janssen, Laura Knight-Jadczyk, Harry Oldfield, Nick Pope en Andy Thomas. Laura Knight-Jadczyk is bekend van haar reeks boeken met de titel Wave. Zij heeft contact met zogenaamde lichtwezens (geen aliens) uit de zesde dimensie, die zichzelf “wijzelf in de toekomst” noemen. Vanuit hun perspectief ontvangt Laura veel informatie over onze tijd en over de geschiedenis, wat een heel ander licht laat schijnen over de gebeurtenissen. Laura waarschuwt onder andere voor een aanstaande invasie door buitenaardse wezens, geënsceneerd door de wereldregering. Ze hopen hiermee angst te creëren zodat de wereldbevolking totale controle en overheersing aanvaardt. Dat zal echter niet lukken daar de aarde en haar bewoners dermate bewust zijn geworden en dat niet meer zullen accepteren. De leiders zullen er uiteindelijk achter komen dat hebzucht een ziekte is. Een van de andere sprekers, de Engelse Dr. Harry Oldfield, zocht naar een methode om het energieveld van de mens te hervormen en terug te brengen tot de normale toestand. Want het lichaam van een persoon dat dichterbij een toestand van een gezond evenwicht gebracht kan worden, is beter in staat om aan een proces van zelfgenezing te beginnen. Zijn onderzoek van de energieën, die door zijn proefpersonen werden uitgestraald, bracht hem ertoe te onderzoeken of het uitwendig toedienen van dergelijke energieën veranderingen zouden brengen in de natuurlijke energievelden. Hij ontdekte dat dit inderdaad mogelijk was. Harry heeft eerder een presentatie gegeven tijdens een NEXUS Conferentie in Australië, en heeft bij de aanwezigen een onuitwisbare indruk achtergelaten. De andere sprekers zullen er eveneens voor zorgen dat u veel inspiratie zult opdoen tijdens de komende NEXUS Conferentie op 1 mei a.s. in het Geert Groote College in Amsterdam.

Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

Page 4: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

4 Frontier 16.2 maart | april 2010

8 20 22achtergrond

AvAtAr; een boodschAp uit de toekomst James Cameron kwam met een boodschap die het gros van de wereldbevolking recht in het hart raakt. In zijn peperdure Avatar (kosten: € 175 miljoen) schetst hij een beeld van de toekomst: de aarde is een dode planeet geworden, en voor onze grondstoffen reizen we lichtjaren ver om in een verre uithoek van het heelal – op de planeet Pandora – het uiterst kostbare Unobtanium te delven. Maar James Cameron zou James Cameron niet zijn als hij zijn film niet voorzag van een aantal diepere lagen, die het bestuderen meer dan waard zijn.

geschiedenis

het wAre verhAAl vAn de kever De Volkswagen Kever is de meest populaire auto ooit. Volgens de legende ontwikkelde Ferdinand Porsche het model voor Adolf Hitler. Nagenoeg onbekend is dat het Volkswagen-idee afstamt van de joodse ingenieur Josef Ganz. In zijn nieuwe boek Het ware verhaal van de Kever reconstrueert techniekjournalist Paul Schilperoord het meeslepende levensverhaal dat Josef Ganz zelf kort voor zijn dood omschreef als ‘a crime story even Hitchcock could not invent’.

achtergrond

speciAle boodschAp voor president obAmA

Steven Greer, van het Disclosure Project, heeft begin 2009 een openbare brief opgesteld, gericht aan President

Obama van Amerika, waarin hij de noodzaak aangeeft om geavanceerde technologieën in te gaan zetten om over onbeperkte hoeveelheden schone energie te kunnen gaan

beschikken. Daarnaast pleit Greer voor het beëindigen van de geheimhouding van het bestaan van buitenaards leven, zodat wij als mensheid van deze planeet echte kosmische

burgers kunnen gaan worden.

12gezondheid

cordyceps, een bijzondere pAddestoel met helende kwAliteitenCordyceps is een van de meest exotische en krachtige middelen, die de traditionele Chinese Geneeskunde heeft voortgebracht. Al heeft het wel een heel aparte manier om te groeien.

INHOUD

Page 5: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

maart | april 2010 16.2 Frontier 5

22 30

gezondheid

de verbAzingwekkende Afbeeldings-technieken vAn dr. hArry oldfieldDe revolutionaire afbeeldingstechnieken, zoals ontwikkeld door Dr. Harry Oldfield, bieden geneesheren een mogelijkheid om het bio-energieveld van een patiënt te onderzoeken alvorens een diagnose te stellen en aan behandeling te beginnen.

mysterie

uiterst geheime AmerikAAnse ufo onderzoeken

Een voormalig luitenant uit het Amerikaanse leger, die eind jaren vijftig samenwerkte met de CIA, heeft uitzonderlijke openbaringen omtrent vroege Duitse

UFO ontwikkelingen naar buiten gebracht en tevens informatie over wat de Amerikaanse regering en de

krijgsmacht in werkelijkheid wisten over UFO’s.

40

INHOUD

wetenschap

6 energieweek op lothlorieneen kort verslag van een zeer inspirerende, boeiende en geslaagde energieweek op centre lothlorien in frankrijk.

54 illuminAti gebruiken mAgick tegen ons de illuminati beschikken niet alleen over de kennis dat de spirituele wereld bestaat, maar weten ook hoe ze elemen-ten uit deze spirituele dimensies kunnen manipuleren.

mysterie

48 de engelse grAAncirkels 2009 (deel 2)2009 voldeed wederom aan alle graancirkelverwachtingen: het overtrof alle voorgaande jaren. janet ossebaard maakte het ook dit jaar weer van dichtbij mee en vertelt… spiritualiteit

56 de mAgische krAcht vAn AvAlon men zegt dat door de komst van het christendom, Avalon achter sluiers van de nevelen is gehuld. Alleen diegenen die het vermogen hebben door de sluiers heen te kijken, kunnen toegang krijgen tot Avalon.

70 vrede begint bij jezelf! tijdens het Frontier Symposium op 7 november 2009 werd door lucas slager een lezing gegeven over het onderwerp: Vrede begint bij Jezelf. dit artikel is een samenvatting hiervan.

gezondheid

60 het wondermiddel dmsode stof dimethylsulfoxide, of gewoonweg dmso, toont goe-de werkzaamheid bij pijn, ontsteking en reumatische ziek-ten. de acceptatie van dmso ging echter niet over rozen.

achtergrond

66 free energy wetenschApper sluit contrAct met greer’s orion project

op eerste kerstdag 2009 kondigde steven greer aan dat de ‘top secret’ wetenschapper waarover zij spraken, eerder ontheffing van militaire gebondenheid heeft gekregen en een contract met hem is aangegaan om de wereld tesla-gerelateerde free energy technologie te bieden.

En verder...

2 nexus conferentie 3 colofon19 column: usophiA28 u zoekt een spreker38 in de bAn vAn het leven (deel 4 van 52) 47 column: het grote ontkennen65 mAyA-Astrologie75 boekenkAtern 83 producten: gezond en lekker

Page 6: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

64 Frontier 16.2 maart | april 2010

advertenties

Iedere woensdagavond 21.00 - 23.00 u

live vanuit Frontier Bookshop.

SalonWekelijks interviews met bekende en minder bekende gasten over het nieuwe bewustzijn, ascensie, alternatieve gezondheid, religie, cultuur,

politiek en wetenschap. Daarnaast is er iedere uitzending een live-artiest en aandacht voor festivals, beurzen, boek- en

dvd-besprekingen, symposia en persoonlijke verhalen.

Iedere week kun je Frontier Radio live meemaken in de Frontier Bookshop(Leliegracht 42, Amsterdam). Je bent van harte welkom om de radio-uitzen-ding bij te wonen. Koffie en thee staat klaar. Vanaf 20.30 uur ben je welkom.

Kijk en luister op

www.frontierradio.nl

Aqua OPTIMIZER®voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater.

De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 mil-joen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electro-chemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving.

Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking.

30 dagen niet tevreden - geld terug garantie.

Vitaliteit Service, 020-4720397 [email protected]

Page 7: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

maart | april 2010 16.2 Frontier 69

SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID

Grenzen verleggen? is al sinds 1995

hèt tijdschrift voor mensen met interesse in grensverleggende onderwerpen. Ontdek het zelf! Neem of geef een jaar of twee-jarig abonnement op FRONTIER MAGAZINE Nederland: 6 nrs voor € 28,95 of 12 nrs voor € 50,- Europa: 6 nrs voor € 36,- of 12 nrs voor € 72,-

Welkomstgeschenken (alleen voor nederland):• bij een 1 jaar abonnement 5 oude nummers kado• bij een 2 jarig abonnement 12 oude nummers kado

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.1 | nummer 82 | januari | februari 2009 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

De opkoMSt VAN ColloïDAAl

GouD eN ZilVer

De graancirkels van 2008

CriSiS AlS herkANSiNG!

Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga

en verder in dit nummer:

Gardasil vs baarmoederhalskanker, deel 3 | Drs. P spreekt | Stop de draadlozing | Introductie I Tjing kalender | Over de relativiteit

van theorie en de vorm van inhoud | Column Rick Devente | Frontier Symposium 2008 foto-impressie | Grenswetenschap.nl |

Frontier Saloon | Column Benjamin Adamah | Maya-astrologie | Boekenkatern en meer...

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.2 | nummer 83 | maart | april 2009 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

De mensheid,een komeet en Noach

Atlantis herrijst

DNA activeringDe helende handen vanEric PEArl

En verder in dit nummer:Frontier Festival | Colloïdaal zilver en goud | Anastasia, deel 2 | Peter Toonen | En nu is het genoeg! deel 3 | I Tjing kalender

maand en april | Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud | Excursie op grens van wetenschap en fantasie |

Wat dóen we als we niet alleen zijn? | De vis is op | Grenswetenschap.nl | Frontier Saloon | Kristallen schedels | Maya-astrologie |

Boekenkatern en meer...

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.3 | nummer 84 | mei | juni 2009 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Schauberger;

vrije energie

De financiële Derde Wereldoorlog

Een Obama

in het Vaticaan

MagnesiuMvoor gezondheid

& verjonging

En verder in dit nummer:

Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel | sitchin's Twaalfde Planeet | Rananda |

Draadloos groningen | i Tjing kalender mei en juni | Over de relativiteit van theorie en de vorm

van inhoud | grenswetenschap.nl | Frontier saloon | Kristallen schedels | Maya-astrologie | Jan Blei |

gezondheidsproducten | Boekenkatern en meer...

AKTIE:

Neem of geef een

2-jarig abonnement op

Frontier Magazine en krijg

een 13-Moon Diary

KADO

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.4 | nummer 85 | juli | augustus 2009 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

De 13 Manen Kalender

Stamcellen en de zilver connectieOpkomst rawfood

onheil dankzij BilDerBerGerS

en verder in dit nummer:Paul Pantone is vrij | de rol van Saturnus in de evolutie van het heelal | Homeopatisch arts en waarheidszoeker Tinus Smits |

resonantie is de weg terug naar perfectie | i Tjing kalender juli en augustus | vrij energie | frontier Symposium | lucas Slager:

in de ban van het leven | Maya-astrologie | Gezondheidsproducten | Boekenkatern en meer...

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.5 | nummer 86 | september | oktober 2009 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Close Encounters in Brabant

Patricia Cori & SiriuS

Einde van het MAtEriAliSME

Van wie is DNB

En verder in dit nummer:

De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs | De depressie-epidemie | Vaccineren of niet? | Maya Mysteriën ontwaken |

i Tjing kalender september en oktober | interview met Henk Trentelman | Frontier Symposium | Lucas Slager: in de ban van het

leven | Maya-astrologie | Asperge tegen kanker | Smudging: de kracht van heilige rook | De rol van Saturnus in de evoluatine

van het heelal | Frontier Award 2009 | Boekenkatern en meer...

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.6 | nummer 87 | november | december 2009 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

2012: verlicht of verloren?En verder in dit nummer:Reuzen op de Salomonseilanden | Hoe Nederland ten onder ging | De Maya van de eeuwige tijd | Akhaldan en

geneeskruiden | Talks about Mind over Matter | Interview met Henk Trentelman | Frontier Symposium | Return

of the ancestors gathering | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | Pure Planet | Gezonde

weerstand | Frontier Crystal Academy | Organische voeding | Boekenkatern en meer...

interviewDAViD ickEAtlAntis orb in Amsterdam

ooGSt Nederlandse graancirkels

kRANtthE MAyA

tiMESGRAtiS

abonnementen informatiePostbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151e-mail: [email protected] www.frontiermagazine.nl

abonnementsprijsEen jaar abonnement op Frontier Magazine (6 num-mers) kost in Nederland € 28,95 en in Europa € 36,-Een 2-jarig abonnement (12 nummers) kost in Neder-land € 50,- in Europa € 72,-

cadeau-abonnementCadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf

het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

ingangsdatum abonnementUw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 16.3), indien wij uw aanmelding en betaling voor 30 april 2010 hebben ontvangen.

abonnementsvoorWaarden• Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met

30 april 2010.• Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te

worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Be-taling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ont-

vangst van het abonnementsgeld.• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor

verhuizing opgeven.• Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en

worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 6 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

Page 8: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

28 Frontier 16.2 maart | april 2010

Robert J. Boermanonderwerpen: Graancirkels, vrije energie, Waterklankbeeldenauteur van: �•��Graancirkels, Goden en hun

Geheimen•�Waterklankbeelden websites: www.waterklankbeelden.nl www.dcca.nl; www.geet.nl;

Filip Coppensonderwerpen: Rennes-le-Château, Egypte, Rosslyn Chapelauteur van o.a.: •�De Da Vinci Code Ontcijferd • De Stenen Puzzel van Rosslyn

Chapel• The New Pyramid Agewebsite: www.philipcoppens.com

Patrick Gerylonderwerpen: 2012, Egypte, Maya’sauteur van o.a.:• De Orion Profetie • De wereldcatastrofe in het jaar 2012• Hoe overleven we 2012?website: www.howtosurvive2012.com

Reinout Guépinonderwerpen: Schaubergerauteur van: • Eenoog in het land van de blindenwebsite: www.implosie.nl

Lisette Hennenonderwerpen: Vaktherapeut beeldend, Workshops intuïtief beeldend werken met klei, verf en steen. Groepen tot 10 perso-nen.website: www.artkeyology.nl

Bert Janssenonderwerpen: Graancirkels, Heilige Geometrieauteur van o.a.: • The Hypnotic Power of Crop Circles• Sophia’s ei website: www.bertjanssen.nl

Christine Kaspersonderwerpen: Handlijnkunde, Westerse en Vedische astrologieauteur van:• Handboek Handlijnkundewebsite: www.christinekaspers.nl

U zoekt een spreker…Overzicht van een aantal auteurs en sprekers van

boeken en artikelen van Frontier Magazine en

Publishing. Voor meer informatie, en de organisatie

van lezingen, workshops, seminars, bijeenkomsten

of trainingen m.m.v. onderstaande auteurs kunt u

contact opnemen met Frontier.

Page 9: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

maart | april 2010 16.2 Frontier 29

Ton van der Kroononderwerpen: Mannenworkshops, Spirituele reizen, Maria Magdalena, Catharenauteur van o.a.: • De Terugkeer van de Koning • De Zevende Poort • Boek der Liefdewebsite: www.tonvanderkroon.nl

Jeroen Kumelingonderwerpen: No Nonsense bewustzijnwebsite: www.connectitradio.com

Evert Jan Poortermanonderwerpen: De Twaalfde Planeet, Kwando de oertaal, De herkomst van de Friezen,Genezen met taalkrachtwebsite: www.stichtingtekens.nl

Yuri Romashevonderwerpen: Kalenders, Aantrekkingskracht tus-sen getallenauteur van: • De WonderCode

Lucas Slageronderwerpen: De Maya Kalender, Persoonlijke begeleiding, Tijd, Economie van het genoeg, vredeauteur van o.a: •��De�twintig�gezichten�van�de�schepping�•�Voorbij�de�Tijd •�In�de�Ban�van�het�Leven •�de�Maya�Scheurkalender website: www.centrelothlorien.com

Peter Toonenonderwerpen: Maya kalenders, 2012, bewustzijns-verruimingauteur van o.a.: •�Wat�wisten�de�Maya’s •�De�Natuurlijke�Tijd•�Ik�zie�het� •�De�thuiskomende�Aardewebsites: www.natuurlijketijd.nl; www.mayatijd.nl

Nicole E. Zonderhuisonderwerpen: Maya Kalender, sjamanistische work-shops, smudgekruiden, krachtplek-ken, vrouw & spiritualiteit, kunstauteur van: •��13�Manen�Werkboek�van�de�

Natuurlijke Tijd•�2-in-1�Maya�Verjaardagskalender •�13-Moon�Diary�of�Natural�Time websites: www.mayatzolkin.com; www.mooncraft.nl; www.webcraft.nl

Presentaties door grensverleggende auteurs van Frontier Publishing

Bel ons gerust, mocht u op zoek zijn naar een auteur/

spreker die niet in deze lijst opgenomen is. Voor iedere

gelegenheid kunnen wij met ons netwerk voor u cq.

uw bijeenkomst iedere gewenste spreker leveren op

het gebied van de grensverleggende onderwerpen.

Frontier, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam,

tel: 020-3309151, email: [email protected],

website: www.fsf.nl

Page 10: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

maart | april 2010 16.2 Frontier 59

advertenties

28 - 30 mei 2010

Erkemeder strand, Zeewolde

www.spiritueelfestivalaanhetwater.nl

Healing Garden

Designed by Roxanna Knaap – Pictures by thehospages.com en PDDP.nl

Page 11: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

TijdschriftenDVD

Nieuw

FrontierPublishing

literatuur

Boeken

Frontier 16.2 maart | april 2010 75

De Akasha-ervaringWetenschap en het kosmisch geheu-genveldErvin Laszlo en andere auteursHet gevoel dat we onderling en met het universum verbonden zijn is niet nieuw. Traditionele volkeren waren zich bewust van immateriële connecties en ze maakten deel uit van hun dage-lijks leven. De moderne wetenschap ontkent deze connecties en gelooft alleen in dat wat zichtbaar is of weten-schappelijk bewezen. Twintig vooraan-staande deskundigen op het terrein van psychiatrie, natuurkunde, filosofie, antropologie, bijna-doodervaring en spiritualiteit vertellen over hun ervaring en interactie met het kosmisch geheu-genveld. Hun ervaringen worden nu ondersteund en bewezen door nieuw wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat er een kosmisch geheugen-veld is dat alle informatie bevat uit ver-leden, heden en toekomst. (2010)300 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203851 | € 29,90Code : DAER

2012 : zin en onzin Annemarieke Nagel en Helene RibbelingVormt het jaar 2012 het einde der tij-den zoals in verschillende scenario’s is voorspeld? Is het allemaal grote onzin, of is het wellicht de start van een ge-heel nieuwe tijd waarin verbinding en spiritualiteit centraal staan? Een fris, toegankelijk geschreven en inspirerend boek om goed beslagen ten ijs te ko-men in de discussie over de (on)zin van 2012.Annemarieke Nagel en Helene Ribbeling geven vele uiteenlopende perspectieven weer op het magische jaar ‘2012’. Vaak wordt beweerd dat de wereld dan op zijn kop gaat staan. De auteurs beschrijven de (mogelijke) ef-fecten van 2012 op een groot aantal terreinen van het dagelijks leven: ge-zondheid, geluk, milieu en duurzaam-heid, kinderen, werk, geld, politiek, leiderschap, geloof en zingeving, liefde en seks. (2009)173 Pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025960100 | € 16,90Code : ZNZN

Ritalin is de oplossing niet Hyperactieve kinderen écht helpen!Barbara Simonsohn Veel hyperactieve kinderen worden met ritalin behandeld, een omstreden medicijn dat kan leiden tot blijvende schade aan de gezondheid. In dit boek schetst Barbara Simonsohn de veront-rustende resultaten van kritische on-derzoeken naar ritalin, waaruit blijkt dat de groei van met name de hersenen wordt belemmerd en dat het risico op blijvende stoornissen in de hersenen groot is. Ritalin is een sterk verslavend middel dat bij gebruik op lange termijn onder andere prikkelbaarheid en hyper-activiteit veroorzaakt, ironisch genoeg juist de problemen die dit medicijn zou moeten genezen. Als alternatief wordt een holistische behandelwijze aange-boden om de kwaliteit van leven van hyperactieve kinderen en hun gezin op natuurlijke wijze te verbeteren. (2010)256 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150081 | € 19,90Code : RITA

De schaduwzijde van draadloze communicatie.Peter Gabriël VisserVijftien jaar geleden is de mensheid begonnen aan een nieuw avontuur ‘draadloze communicatie’. GSM, UMTS, WiFi, PDA, DECT of WLAN waren toen onbekende begrippen. Inmiddels zijn er 4 miljard GSM’s en navenante hoe-veelheden DECT’s en WLAN’s. Huisart-sen worden steeds vaker geconfron-teerd met moeilijk te duiden klachten die mogelijk verband houden met elektrostress als gevolg van straling van draadloze apparatuur. De elektro-stresspandemie die op ons afkomt en de gevolgen daarvan voor de econo-mie, zal kredietcrisis en griepgolven doen verbleken. Van griep ben je kort-stondig ziek en als je zwak bent ga je dood, maar van EMSS (Elektro Magne-tisch Stress Syndroom) heb je blijvend last. Eenmaal gevoelig altijd gevoelig! (2010)200 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204032 | € 19,90Code : SCHA

Page 12: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

76 Frontier 16.2 maart | april 2010

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Colloïdaal zilver – Een natuurlijk antibioticum Werkzaamheid, toepassingen en ervaringen .Josef Pies Colloïdaal zilver (zeer fijne zilverdeeltjes) is een effectief middel tegen bacteriën, virussen en schimmels en wordt wel een natuurlijk antibioticum genoemd. Het kan ingezet worden voor de be-handeling van ziektes en aandoenin-gen bij mensen, dieren en planten. Naast inwendig en uitwendig gebruik vindt het bijvoorbeeld ook toepassing als schoonmaakmiddel of om groentes langer vers te houden. Colloïdaal zilver is zo veelzijdig inzetbaar dat het in geen enkel huis zou mogen ontbreken. Na-tuurwetenschapper dr. Josef Pies stu-deerde biologie en promoveerde in de cytologie. Na zijn studie werkte hij in de farmaceutische industrie. (2010)130 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150241 | € 14,90Code : COLZ

Colloïdaal ZilverEen wonderbaarlijk middel.Marvin Lee RobeyColloïdaal zilver (CZ) of zilverwater was ooit een veel gebruikt antibioticum. Het is in de loop van de twintigste eeuw bijna totaal verdrongen door far-maceutisch geproduceerde antibiotica. Met behulp van verfijnde technieken is Marvin Robey erin geslaagd een nog zuiverder en beter opneembare vari-ant van CZ te ontwikkelen. Robey richt zich daarbij vooral op herstel van een gezonde darmflora die vaak verziekt is door verkeerde eet- en leefgewoon-ten. Onze darmen zitten dan vol met verkeerde bacteriën, die in een zure en anaerobe omgeving toxische stoffen aanmaken uit onze voeding. Daardoor ontstaan bijvoorbeeld candida in de darmen en in een later stadium darm-kanker. (2010)129 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203967 | € 9,90Code : COLB

Handboek Energetische GeneeskundeDe helende kracht van subtiele energieRichard Gerber Tien jaar geleden verscheen het over-zichtswerk Handboek energetische geneeskunde van de Amerikaanse internist Richard Gerber (1954). Ener-getische geneeskunde is een methode van healing die zich richt op de hele persoon - lichaam en geest - door toe-doening van afgepaste hoeveelheden energie. Bekende vormen van toepas-singen van energie zijn licht, geluid, elektriciteit, magnetisme, elektromag-netische velden en bestraling; deze worden onder meer aangewend bij de bestrijding van pijn, kanker, beenbreu-ken, aantasting van bloedvaten, nier-stenen, oogkwalen, enzovoort. (2007)532 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789023009283 | € 24.90Code : HEG

Agressie als uitdagingZin en betekenis van infectie, allergie, reuma, pijn, hyperactiviteitRüdiger DahlkeWe leven in een gewelddadige wereld. Oorlog, terrorisme en geweld zijn aan de orde van de dag. Maar niet alleen buiten ons is de agressie aanwezig, ook in ons, hoewel we dat vaak liever niet willen weten. Ziekten die onze onder-drukte agressie weerspiegelen, zoals infectie, reuma, allergie en hyperacti-viteit, bieden ons net als ieder ander symptoom de mogelijkheid stappen in onze ontwikkeling te zetten en werke-lijk iets voor onze gezondheid te doen. Nieuwe manieren om de confrontatie aan te gaan met het oerprincipe van de agressie, worden zichtbaar, zodra we deze energie weer op de plaats zetten waar zij thuishoort. (2004)359 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020243765 | € 24,90Code : AGRU

Verlichting door Orbs Lichtbollen op foto’s, wat komen ze ons vertellen? Diana Cooper en Kathy Crosswell Orbs, ook lichtbollen genoemd, ver-schijnen geregeld op foto’s die worden gemaakt met een digitale camera. Di-ana Cooper, wereldwijd bekend schrijf-ster, en Kathy Crosswell, spiritueel leraar, hebben duizenden foto’s onderzocht waarop orbs een hoofdrol spelen. Uit die vele foto’s hebben ze er voor dit boek 44 geselecteerd om uit te leg-gen wat orbs nu precies zijn, wat hun doel is en hoe ze je kunnen helpen. Dit boek geeft antwoord op technische vragen en biedt praktische hulp. Door beschouwend naar de foto’s met orbs in dit boek te kijken ontvang je speci-fieke energieën om je te verlichten en je leven te transformeren, een verbin-ding met engelen, aartsengelen, elfjes, handreikingen voor vertrouwen, liefde, kracht en spirituele groei. (2010)200 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150111 | € 19,90Code : VORB

Vaccinaties doorgepriktInformeer je en kies dan het beste voor jouw kindCisca Buis, Noor Prent en Tineke SchaperMet het boek Vaccinaties doorgeprikt willen de auteurs afrekenen met het idee dat een kind alleen maar veilig kan opgroeien als het voor 100% meedoet aan de vaccinaties, zoals die worden aangeboden in het Rijksvaccinatie-programma (RVP). Vanuit de overheid wordt de illusie in stand gehouden dat het hier om een verplichting gaat. Toch is deelname aan dit collectief aan-geboden programma een individuele beslissing ende verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Om hierover een weloverwogen beslissing te kunnen nemen dienen ouders wel goed te worden voorge-licht, hetgeen de overheid nalaat.. (2010)160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203738 | € 17,90Code : VADO

Verhoog je trillingsfrequentieOntwikkel je persoonlijke kracht en intuïtiePenny PeirceIedereen heeft een persoonlijke trillings-frequentie die onthult wie hij of zij is. De energiewereld van onze geest, onze gedachten en emoties worden vaak over het hoofd gezien, terwijl werkelijk alles in het leven doordrongen is van vibrerende energie. In dit opmerkelijke boek laat Penney Peirce niet alleen zien hoe je je persoonlijke trillingsfrequentie kunt vaststellen, maar ook hoe je die kunt verhogen. Door het vinden van je ‘kernfrequentie’ – de hoogst haalbare, meest natuurlijke persoonlijke vibratie – ben je in staat een helder bewustzijn te bewaren, weerstanden te verminde-ren en nieuwe talenten te ontplooien. (2010)334 Pagina’s | Hardcover | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638836 | € 24,90Code : VTRI

Gaia’s kracht Op reis naar haar magische plaatsenRoelien de LangeRoelien heeft de laatste maanden hard gewerkt aan de voltooiing van haar nieuwe boek. Al tientallen jaren bezoekt zij heilige plekken en krachtplaatsen op onze wereld. Zij legt nu de laatste hand aan dit boek dat je meeneemt langs deze bijzondere plekken. Een web van liefde weeft dit boek voor het magische van Moeder Aarde. Je zintuigen gaan mee op deze bijzondere reis langs in-spirerende plaatsen, waar lichaam, hart en ziel gevoed worden. Een reisboek waarbij je van plek naar plek zou wil-len bladeren en vol kunt stromen met oud geluk en nieuwe energie. De ver-nieuwende kracht die op dit moment versneld het energieveld van de aarde binnenkomt wordt opgevangen door oude en nieuwe krachtplaatsen, groe-pen van mensen en individuen die zich inzetten. (2010)191 Pagina’s | Hardcover | uitg. A3 | ISBN 9789077408759 | € 29,50Code : GAIK

Page 13: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

Frontier 16.2 maart | april 2010 77

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

VrouwenpowerHoe ik op zoek ging naar de geheimen van vrouwelijke kracht, mezelf verloor en weer terugvond en in 13 dagen een bestseller schreefChristine Pannebakker Als Christine het contract krijgt voor een boek over Vrouwenpower weet ze nog niet wat haar te wachten staat. Op haar zoektocht naar de bronnen van vrouwelijke kracht komt ze terecht in een nachtmerrie waarin ze zichzelf dreigt te verliezen. Tot ze haar eigen vrouwenpower vindt. Maar dan belt de Ultieme Uitgever. Vrouwenpower moet over dertien dagen af zijn, want anders. Ondertussen gaat het leven door. Met Geert die inspirerende best-sellers schrijft en met hun dochter Zon-neke. (2010)318 Pagina’s | Paperback | uitg. Paradigma | ISBN 9789049960124 | € 17,95Code : VRPO

Vrij reizen in andere dimensies Over buitenlichamelijke ervaringenUte KretzschmarDe auteur vertelt haar ervaringen met buitenlichamelijke contacten met haar aan kanker overleden levenspartner, Berti. Na zijn dood heeft ze regelmatig contact met hem en andere bood-schappers ‘van gene zijde’. Onder hyp-nose krijgt ze via meester Confucius en Meester Kuthumi de verklaring van wat tot haar komt en wat de geesteswereld haar en via haar de mensheid wil leren; deze tekst is in een andere letter ge-drukt. Hierbij beleeft ze avonturen alsof ze in het aardse leven plaatsvinden. Het boek leest gemakkelijk; degene die zich voor deze zienswijze openstelt en zich in deze materie wil verdiepen, kan er informatie in vinden die hem kan in-spireren.(2007)235 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789077247631 | € 17,90Code : VRRA

De weg naar God Mahatma GandhiIMahatma Gandhi (1869-1948) werd wereldberoemd als leider van de Indi-ase onafhankelijkheidsbeweging, maar noemde zichzelf een ‘man van God, vermomd als een politicus’. De weg naar God toont zijn blijvende invloed als spiritueel leider van wie de ideeën inzicht en troost bieden aan zoekers uit elke geloofsstroming. Dit boekje is samengesteld uit zijn belangrijkste ge-schriften en legt de religieuze wortels van Gandhi’s denken bloot. Het onthult – in zijn eigen woorden – zijn intellec-tuele, morele en spirituele toenaderin-gen tot het onsterfelijk heilige. De weg naar God is gebaseerd op Gandhi’s le-venslange zoektocht naar de waarheid en bevat de kern van zijn leer. Gandhi’s kleinzoon Arun schreef een voorwoord. (2010)132 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638829 | € 12,50Code : DWNG

Het innerlijke medicijn Een geneeskunde voor lichaam én geestThierry JanssenIn Het innerlijke medicijn legt Jans-sen uit waarom diverse alternatieve geneeswijzen – van acupunctuur tot reiki – kunnen werken. Onderzoeken laten zien dat yoga, tai chi en chi kung ons herstellend vermogen versterken. En immunologen hebben inmiddels aangetoond hoe stress ons auto-im-muunsysteem aantast. Dit soort bevin-dingen vormen het uitgangspunt voor Janssens eigen onderzoek en psycho-therapeutische praktijk. De effecten van alternatieve geneeswijzen vormen voor hem een krachtig bewijs dat wij over een enorm zelfhelend vermogen beschikken.(2009)352 Pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789020252590 | € 27,50Code : INNM

Koken met kleurenergieDe helende kracht van voedselAnneke Coopman‘Koken met kleurenergie’ is een grens-verleggend spiritueel kleurenkook-boek, dat de relatie beschrijft tussen de kleur van voeding en de energie ervan. Anneke Coopman ontwikkelde een systeem om de energie van voedings-middelen te coderen met de kleuren van de regenboog. Deze codering le-vert tal van verrassingen op – bijvoor-beeld dat spinazie vanwege het hoge ijzergehalte energetisch hoort bij rood (staat voor ‘gronden’, ‘levensenergie’, het basischakra) en niet bij groen. Het boek bevat basisrecepten en tips, zoals een kleurentest, waarmee de lezer zelf aan de slag kan. Uitgangspunt is: verbeter je welzijn door bewust met kleuren te werken tijdens het samenstellen, bereiden en nuttigen van de maaltijd. (2010)208 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638591 | € 19,90Code : KMKE

Afstemmen op de kosmosElektromagnetisme en spirituele evolutieSusan Joy RennisonEr is een grote transformatie op komst in de evolutie van de mens. Evolutio-naire verandering wordt aangedreven door energie. Deze ‘nieuwe energie’ is kosmische energie. De aarde wordt op dit moment bestookt met zonne-, kosmische en galactische elektromag-netische energie. Wij leven in een ‘elek-tromagnetisch universum’ en volgens wetenschappers is het elektromagne-tische veld van de aarde veranderd. Daardoor vinden er ontwikkelingen plaats in het menselijke elektromag-netische veld. De volgende stap op de evolutionaire ladder is dat wij de balans en harmonie leren vinden in ons leven, onze relaties en met de aarde. Om dit te bereiken moeten we de ‘nieuwe energie’ op aarde gebruiken en onze energievelden versterken. (2010)400 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203561 | € 37,50Code : AFKO

Werken met het veldVerander je leven door het maken van andere keuzenBrenda AndersonZeven jaar geleden introduceerde onderzoeksjournaliste Lynne McTag-gart het begrip Veld, dat voor velen een eye-opener was. In het Veld is ie-dereen en alles in het universum met elkaar verbonden. Dat verklaart onder meer waarom op sommige dagen al-les meezit en op andere alles tegen. Brenda Anderson demonstreert in haar toegankelijk geschreven boek hoe je de theorie van het Veld in praktijk kunt brengen. Zij ontwikkelde een praktisch model waarmee iedereen kan werken om vanuit een zone van lage energie te komen naar een zone van hoge ener-gie. Met behulp van herkenbare voor-beelden, eenvoudige oefeningen en een heldere uitleg laat Werken met het Veld zien hoe je spelenderwijs je keuze bepaalt in het Veld. .(2010)228 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638850 | € 12,50Code : WMHV

Artsen uit de wereld van het licht Over wonderbaarlijke genezingenHarm WagenmakersMensen vertellen over een groot won-der dat hen is overkomen. Ze werden op onverklaarbare wijze geheeld van een ziekte, waarvoor door artsen en therapeuten geen enkele hoop op genezing meer werd gegeven. Op een openhartige en indringende wijze geven zij woorden aan een emotie die eigenlijk, wanneer het je overkomt, met geen pen te beschrijven is: het wonder van genezing vanuit de gees-telijke wereld. Niet logisch voor ons denken en onmogelijk te begrijpen. Maar deze getuigenissen spreken voor zich. Ze zijn een realiteit. Verbaas je over de verhalen van ́ gewone´ mensen, die op wonderbaarlijke en onverklaarbare wijze genezen zijn door artsen uit de wereld van het licht. (2007)152 Pagina’s | Hardcover | uitg. Ankh Hermes | ISBN9789020284614| € 14,50Code : AUWL

Page 14: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

78 Frontier 16.2 maart | april 2010

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Ontmoetingen met Saint GermainGodfré Ray King Vele oude beschavingen, worden door Saint Germain opnieuw tot leven ge-wekt, en aan de hoofdpersoon Godfré Ray King - zijn vroegere zoon en vriend - weergegeven. Deze tonen hem dat deze aarde in het verleden verschil-lende gouden tijdperken gekend heeft. Stap voor stap ontvouwt de Meester het beeld van het nu naderende gou-den tijdperk, waarin wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een dergelijk meesterschap over het leven te verkrij-gen, en in een volmaakte samenleving tot uitdrukking te brengen. In dit boek vind je vele verhalen, in-structies en oefeningen die Godfré en de lezer de weg wijzen naar het doel van iedere ziel op aarde: goddelijk meesterschap. (2009)280 Pagina’s | Paperback | Summit Light-house | ISBN 9789071219016 | € 15,95Code : ONSG

De helende kracht van het medicijnwielBarbara DriessenIn dit boek wordt het medicijnwiel gebruikt als inspiratiebron voor allerlei persoonlijke rituelen, groepsvieringen en creatieve uitingen. Op deze wijze kan ook nu de harmonie in een mens en met zijn omgeving worden bevor-derd. Er worden daarbij veel relaties gelegd met rituelen en ceremonies uit andere oude culturen en met eigen-tijdse ontwikkelingen. De oefeningen in dit boek zijn zo omschreven dat ze direct in praktijk kunnen worden ge-bracht. Het boek bevat talrijke illustra-ties die voornamelijk zijn gemaakt door mensen die de heilzame werking van het medicijnwiel zelf hebben ervaren. (2001)302 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9073798612 | € 22,50Code : DHKM

Leven in verbindingPrinses Irene in gesprek met Prof.Dr. Mat-thijs Schouten over mens-zijnIrene van Lippe-BiesterfeldIn haar boeken en lezingen brengt Prinses Irene een heel eigen mens- en wereldbeeld naar voren. In haar sterk op ervaring gebaseerde levensfilosofie staat het thema verbinding centraal: verbinding met de medemens, met de aarde en de natuur, alsmede de verbin-ding tussen ons optreden in de wereld en ons innerlijk, onze eigen natuur. Aan de hand van een aantal geselecteerde lezingen voerde zij met de ecoloog en filosoof Matthijs Schouten gesprekken waarin haar uitgangspunten verder uit-gediept en in een bredere filosofische context geplaatst worden. Hierbij ko-men ook actuelethema’s als duurzaamheid en de eco-nomische crisis aan de orde. (2010)200 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203882 | € 19,90Code : LVBN

De levensopdracht van nieuwetijdskinderenWie ze zijn en wat ze ons lerenHans StolpNieuwetijdskinderen staan bekend als druk en chaotisch. Ook zijn ze ge-voeliger dan kinderen uit vroegere generaties. De gevoeligheid van nieu-wetijdskinderen moeten we liever niet bestrijden met ritalin, we moeten integendeel de samenleving zo om-vormen dat nieuwetijdskinderen zich hier welkom voelen en hier kunnen leven, zonder als ziekelijk, afwijkend of wat dan ook bestempeld te worden. Wanneer we voor deze weg kiezen, zullen de nieuwetijdskinderen zelf onze samenleving gaan omvormen tot een wereld zonder scheidsmuren, zonder dogma’s en met mensen die denken met hun hart en niet alleen met hun hoofd. (2010)140 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204018 | € 14,90Code : LVOP

Seidr, het Noordse pad Werken met magische en sjamanistische sporen in Noordwest-EuropaLinda WormhoudtHet oude Noordwest-Europa. Vanaf het continent druppelden doorlopend immigranten Scandinavië binnen. Ze brachten hun religieuze gewoonten, priesteressen en priesters met zich mee. Vrouwen en mannen die werden geroemd om hun kennis van verleden, heden en toekomst, hun band met het land en hun magische capaciteiten. Hun religieuze beelden worden in de loop der tijd aangeraakt door die van de al aanwezige Scandinavische volke-ren: de Finnen en de nomadische Sami. In oude wetsbepalingen, de IJslandse saga’s, de Edda’s en de Noordse mythen lezen we over mysterieuze mensen, die afhankelijk van hun specialiteit onder meer vala, völva, seidkona of seidhma-dr werden genoemd. (2010)408 Pagina’s | Paperback | uitg. A3 | ISBN 9789077408742 | € 39,50Code : SEID

In The Precense Of A Great Mystery3 CD’sEckhart TolleWe zijn onderdeel van een groot mys-terieus geheel. Ons kleine ‘ik’ zit ons in de weg. Laat je gedachtestroom los. “In simple language and with quiet humor, Eckhart Tolle explores the pro-found mystery of who we are. Eckhart begins this talk by presentingthe problem we face as human beings: Almost all of us have created a rigid sense of identity based on our history, our mental interpretations, and our memories of the past. It is who we think we are, “our story,” and we constantly support it with endless thoughts in ha-bitual patterns.” (2009)180 Minuten | CD-Box | uitg. Ankh Hermes|ISBN 9789020200331 | € 34,50Code : PRCD

De Daemon Ontdek je geheime zelfAnthony PeakeIn De daemon gaat Peake dieper in op een van de moeilijkere onderwerpen uit zijn vorige boek, Leven na leven na leven. De stelling die de auteur inneemt is dat mensen niet uit één bewustzijn bestaan maar uit twee – het dagelijkse bewustzijn en dat van de daemon, een hoger wezen dat gebeurtenissen in de toekomst kan voorspellen. De auteur laat zien dat jouw beslissingen, ook al neem je die zelf, gestuurd worden door een hogere intelligentie die je gedachten, dromen en de goede en slechte tijden die je doormaakt kent. Een belangrijk onderdeel van dit boek zijn de verhalen van vele beroemde artiesten, dichters, politici, musici en wetenschappers die ‘een kracht buiten zichzelf’ hebben gevoeld, zoals Winston Churchill, Byron, Goethe, Jean Cocteau en vele anderen. (2010)356 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN9789020203554 | € 37,50Code : DDAE

Dierenmandala’s kleurenDieren beleven en kleur gevenTrudy DijkstraDe vele dieren in de mandala’s in dit boek vragen erom om ingekleurd te worden. Sommige dieren staan heel dicht bij je of zijn heel aaibaar, met andere kom je niet zomaar in contact. Allemaal zullen ze iets bij je oproepen. Misschien wordt de olifant dan wel geel of de poes groen. Of misschien kleur jij heel natuurgetrouw. Geef kleur aan je gevoel en verras jezelf.Trudy Dijkstra heeft een grote liefde voor en veel kennis over dieren en de natuur. Zij houdt zich al jaren bezig met manda-latekenen. Eerder maakte zij het boek Dieren in de mandala. (2010)96 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150203 | € 15,90Code : DMKR

Page 15: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

2012 Conferentie in Fort Bronsbergen aan de IJssel in Zutphen

26 en 27 maart 2010

EEN REIS DOOR DE TIJD VAN 12.000 BC TOT 2012 TEGEN DE ACHTERGRONDEN VAN

VEDISCHE, EGYPTISCHE EN ALCHEMISTISCHE VEDISCHE, EGYPTISCHE EN ALCHEMISTISCHE OVERGELEVERDE KENNIS.

Georganiseerd door De Lezing te Heemstede, in samenwerking met Frontier en Niburu

Gastsprekers

Verdere informatie op de websites vanwww.delezing.nl www.zutphen2012.com

internationaal:Jay Weidner

Sharron RoseRobert Bauval

verder:Hein Braat

Hans De BackBert Janssen

Graancirkelkalender 2010De enige graancirkelkalender

met de nieuwste graancirkel foto’s

Te bestellen bij:Frontier Sciences Foundation, Postbus 10681

1001 ER Amsterdamtel: 020-3309151 fax: 020-3309150

e-mail: [email protected] www.graancirkel.nl

€ 20,50 (inclusief verzendkosten) 10% korting bij bestelling van 3 of meer exemplaren

Eveneens verkrijgbaar in de Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam

voor € 17,50 per stuk.

Frontier 16.2 maart | april 2010 79

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Een nieuwe aarde Kaarten52 inspiratiekaartenEckhart TolleMet deze kaarten geeft Eckhart Tolle ons opnieuw een kostbaar geschenk. Tolles glasheldere teksten en waarach-tige woorden hebben inmiddels het le-ven van duizenden mensen veranderd. Sprekende teksten uit Een nieuwe aarde sierendeze set prachtige kaarten. Het ego-gerichte bewustzijn heeft aarde en mensheid aan de rand van de totale catastrofe gebracht. Het is dan ook hoog tijd voor een collectieve be-wustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte en dichtheid verliezen, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn. Elke kaart biedt spirituele leiding en je kunt de doos als standaard gebruiken voor gerichte contemplatie. (2010)Kaarten | Hardcover | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204025 | € 19,90Code : NAARK

Fractale Tijd2012 en de nieuwe wereldGregg BradenOude voorspellingen en tijdberekenin-gen, historische kalenders en moderne wetenschappers zijn eensgezind: in 2012 komenj alle bekende cycli tot een eindpunt en het is ongewis wat de ge-volgen kunnen zijn. Omwentelingen, oorlogen, het einde van onze wereld? De overgang naar een nieuwe? Velen zien in de huidige crisis al een voorbo-de van wat ons te wachten staat.In dit boek geeft Gregg Baden zijn ei-gen visie op de kwestie 2012 en het wezen van tijd. Tijdsverloop, geschie-denis en het persoonlijke leven zijn met elkaar verweven. Patronen zijn voorspelbaar en dat biedt de mogelijk-heid om in een cyclus in te grijpen: er is een keuzepunt. (2010)288 Pagina’s | Paperback | uitg. Paradigma | ISBN 9789049960315 | € 19,95Code : FRACT

MMS De DoorbraakJim HumbleMMS – De Doorbraak, is het succesvol-le verhaal van Jim Humble en zijn ont-dekking van een mineraalpreparaat dat de wereld lijkt te gaan veranderen. Het was toevallig dat Jim Humble achter de werking van het mineraalpreparaat kwam, toen tijdens een verblijf in de jungle twee van zijn dragers ziek wer-den door Malaria. MMS (Miracle Mine-ral Supplement) is geen medicijn maar een mineraaloplossing die niet alleen alle ziektekiemen zoals bacteriën, virus-sen en parasieten in het lichaam doodt, maar ook alle zieke cellen, zware meta-len en andere gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Dit proces kan zich binnen enkele uren voltrekken. Meer dan tien jaar heeft het geduurd tot Jim Humble zijn ontdekking openbaar kon maken. (2009)184 Pagina’s | paperback | uitg. Het Nieuwe Licht | € 27,50Code : MMSB

Planeet X - Survival Gids voor 2012 en daarnaJacco van der Worp, Marshall Masters & Janice ManningPlaneet X zou een komeet kunnen zijn, of een zwervende planeet, of zoals we in dit boek aannemen, een bijna ge-doofde bruine dwerg. In de komende jaren zal zijn elliptische baan hem naar het binnenste deel van ons Zonne-stelsel brengen, waarbij hij de Zon zal activeren. Wanneer dat gebeurt, zullen er grote problemen voor de aarde ko-men, wanneer het lot ons in het vizier van een perfecte Zonnestorm plaatst.Het doel is om diegenen te helpen die het ermee eens zijn dat tijd een fac-tor van belang is, het helpt door een praktische verzameling te bieden van hoe-overleef-ik-2012 survival kennis, voor diegenen die zichzelf moeten te redden. (2009)304 Pagina’s | Paperback | uitg. Jumla | ISBN 9789081419918 | € 27,50Code : PXSG

Page 16: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

Vaccinerenof niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Marcel Messing

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achter-gronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aan-melden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is.

Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de menings-vorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Deel 1 uit de Aztlan serie

80 Frontier 16.2 maart | april 2010

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50Code: BDL

Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95Code: URBO

Vaccineren of niet?Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuzeMarcel MessingNu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aan-gewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinfor-matie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘Wij-WordenWakker’ hoopt met dit boek-werkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en Bel-gië. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen.64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 Code: VONV

De Da Vinci Code OntcijferdFilip CoppensDan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een ge-heim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzin-sels van het boek, waarbij de bewerin-gen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm we-reldkundig is gemaakt.160 pagina’s | Paperback | € 9.50Code: DVCO

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert BoermanIn de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschap-pelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ in-scriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mens-heid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95Code: GGG

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012Patrick Geryl & Gino Ratinckx“Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omko-men.” Deze voorspellingen zijn afkom-stig van de Maya’s en de Oude Egyp-tena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een bood-schap achterlieten, waarin zij waar-schuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde ster-ren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuldFilip CoppensRosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal we-reldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschie-denis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Co-lumbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke re-lieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhou-ding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht.146 pagina’s | Paperback | € 14.90Code: SPRC

De wereldcatastrofe in 2012De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick GerylIn zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusach-tige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de lite-ratuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Co-dex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn we-tenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egypte-naren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving!344 pagina’s | Paperback | € 17,50Code: DWC

Page 17: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graan-cirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Enge-land, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en or-ganisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft bezig-gehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaar-de kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar. Bert Janssen

Bert Ja

nsse

n

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ...

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

DVD

Samenvatting Frontier Symposium 2007 met o.a. Patrick Geryl, Benjamin Adamah, Marcel Messing, Piet Smolders, Grandma Chandra, Peter Toonen, Albert Toby & Rick Devente en Emile Ratelband.

Speelduur: 73 minuten

© MATEPRODUCTIONS AMSTERDAM [email protected]

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAMSymposium ‘07

Symposiu

m ‘0

7

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

HA

ND

BO

EK

HA

ND

LIJN

KU

ND

E C

hristine Kaspers

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Je hebt het zélf in de hand

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012DE WERELDCATASTROFE IN 2012 Patrick Geryl legde de kennis van de Maya en de Egyptenaren naast elkaar en ontdekte dat er bijzonder grote gelijkenissen in de culturen waren. Doordat de Maya en de Egyptenaren beiden een sterrenreligie hadden besloot Geryl om ook de gebouwen van de volkeren naast elkaar te leggen, waaronder de piramides. Volgens hem zijn de piramides verzamelingen van astronomische en wiskundige kennis. Hij vergeleek de maten van de Mexicaanse tempels met de Egyptische en kwam tot de conclusie dat de grote piramide dienst doet als een soort klok met als einddatum 20 december 2012. De datum waarop, volgens Geryl, de wereldcatastrofe aanvangt.

Tijdens het interview op deze DVD vertelt Geryl wat er, volgens hem, ons allemaal staat te wachten in het rampjaar 2012.

DVD interview met PATRICK GERYL over zijn boekinterview m

et PATRICK GERYL over DE W

ERELDCATA

STROFE IN

2012

DVD

Speelduur: 45 minutenSamenstelling en regie: Paul Vrielingm.m.v. www.frontierbookshop.nl© MATEPRODUCTIONS AMSTERDAM [email protected]

dvd2012def.indd 1 02-04-2007 11:14:17

maart | april 2010 16.2 Frontier 81

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 22,-Code : SOEI

13 Moon Diary of Natural Time 2009/2010Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoMet deze Engelstalige agenda kan je in één oogopslag zien welke dag het is, zowel in de (gewone) Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je kunt opzoeken wat de dag betekent en je activiteiten daarop afstemmen. Of achteraf kijken of het verhaal van de Maya’s ook voor jou opgaat. En je leert de ‘13 Manen Horoscoop’ van jezelf en je vrienden uitrekenen en uitleggen. De kleurrijke, mooi geïllustreerde en gebonden agenda biedt alles wat een gewone agenda biedt en nog veel meer. Te gebruiken tot 24 juli 2009. Kijk op www.mayatzolkin.com voor pre-views en meer informatie. (2009)264 Pagina’s | Hardcover | € 20,13 | NU: € 10,-Code : 13MD4

Maya Scheurkalender 2010/2011Lucas SlagerVoortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de ba-sisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een af-firmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbin-den met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010)380 Pagina’s | Paperback | € 16,95 samen met kalender 2009/2009 € 17,95Code : MSK5

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een dui-delijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Sig-natuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagska-lender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen ver-jaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaar-dag én “gewone” verjaardag.16 Pagina’s | A4 | € 13,-Code: 2IN1

NU VOOR

€ 10,-

SAMEN € 17,95

Little Brother is Watching You! (DVD)Lezing Frontier Symposium 2007Marcel MessingBig Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wak-ker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voor-bereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is gewor-den of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Bro-thertechnieken de mens klein te hou-den om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven.DVD | € 24.90 Code: F7MM

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken.Dit boek neemt je mee op een ont-dekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17.50Code: 20GS

De wereldcatastrofe in het jaar 2012 (DVD)Interview met Patrick GerylPatrick Geryl legde de kennis van de Maya en de Egyptenaren naast elkaar en ontdekte dat er bijzonder grote ge-lijkenissen in de culturen waren. Door-dat de Maya en de Egyptenaren beiden een sterrenreligie hadden besloot Geryl om ook de gebouwen van de volkeren naast elkaar te leggen, waaronder de piramides. Volgens hem zijn de pirami-des verzamelingen van astronomische en wiskundige kennis. Hij vergeleek de maten van de Mexicaanse tempels met de Egyptische en kwam tot de conclu-sie dat de grote piramide dienst doet als een soort klok met als einddatum 20 december 2012. De datum waarop, volgens Geryl, de wereldcatastrofe aan-vangt. Tijdens het interview op deze DVD vertelt Geryl wat er, volgens hem, ons allemaal staat te wachten in het rampjaar 2012.45 Minuten | DVD | € 17.50 Code: DWCD

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine KaspersDit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handle-zen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschik-king over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Hand-boek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde.520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95Code: HVH

MARCEL MESSiNG

NIE

UW

Page 18: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

82 Frontier 16.2 maart | april 2010

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

13 Manen WerkboekLeer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoGeheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werk-boek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrien-den uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestem-ming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levensles-sen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd!296 pagina’s | Hardcover | € 20,00Code: 13MW2

in de Ban van het LevenSymbolische inspiratie op je levenspadLucas SlagerIn de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zich-zelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen.168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 |ISBN 9789078070115Code: IBHL

De Thuiskomende AardeEssays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012Peter ToonenMoeder Aarde wacht op ons. De na-tuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewust-zijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad.182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269Code: DTAA

Eenoog in het land van de blindenDe herontdekking van aetherReinout GuepinDit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oos-tenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers ver-klaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie pro-beert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Im-plosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken.432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276Code: EILB

Voorbij de TijdLeef je essentieLucas SlagerDe tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat al-les duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en ein-digend.154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214Code: VDT

Daar ben ik weer / in Den BeginneBram VermeulenTwee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgeno-men op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder veran-dering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker.100 Minuten | DVD | € 22.00 |ISBN: 9789081374620Code: BRAM

WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de MayakalenderYuri RomashevAls het witte balletje razendsnel rond-spint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrek-kingskracht tussen getallen’ en ‘de ver-borgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getal-len ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte.147 pagina’s | Hardcover | € 25.80Code: WOCO

Onbekende Aspecten van NostradamusWim ZitmanIs het werk van Nostradamus ooit vol-ledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoe-kers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrij-nen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristi-sche aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verbor-gen ritme van de Tijdsleutel.160 pagina’s | Paperback | € 14.95Code: OAVN

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

Page 19: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

Gezond en lekkerFrontier verkoopt ook...

1. Jiaogulan Capsules (90 Capsules) Jiaogulan is sterker dan Ginseng en brengt het lichaam in balans. Jiaogulan be-vat Flavonoïden, polysachariden, saponinen, aminozuren, vitaminen en mine-ralen waaronder vele belangrijke sporenelementen. Kortom vol energie komt u uw dag weer door! Dosering is drie maal daags 1 capsule. Prijs: € 24,95

2. Jiaogulan kruidenthee (Zonder theïne) 40 ZakJes Jiaogulan thee is een smakelijke en krachtige kruidenthee met een licht zoete smaak welke afkomstig is van de natuurlijke suikers van de plant. Jiaogulan brengt het lichaam in balans en zorgt ervoor dat het algemeen welbevinden toeneemt. Een theezakje a 2 gram of eenzelfde hoeveelheid losse thee is vol-doende voor een liter thee. Nadat u het theewater aan de kook heeft gebracht verdient het aanbeveling het even iets af te laten koelen. Vervolgens dient de thee na het opgieten ca. 5-10 minuten te trekken. Jiaogulan kan ook heel goed koud worden gedronken. Prijs: € 9,95

3. Jiaogulan (biologisChe wildpluk) losse thee Jiaogulan thee is een smakelijke en krachtige kruidenthee met een licht zoete smaak welke afkomstig is van de natuurlijke suikers van de plant. Jiaogulan brengt het lichaam in balans en zorgt ervoor dat het algemeen welbevinden en energie level toeneemt. Een theezakje a 2 gram of eenzelfde hoeveelheid losse thee is voldoende voor een liter thee. Nadat u het theewater aan de kook heeft gebracht verdient het aanbeveling het even iets af te laten koelen. Ver-volgens dient de thee na het opgieten ca. 5-10 minuten te trekken. Jiaogulan

kan ook heel goed koud worden gedronken. Er zit geen theïne in dit product. De wildpluk Jiaogulan komt overwegend uit Shennongjia (Provincie Hubei in China). Prijs 80 gram: € 8,90 of 100 gram gewone thee: € 8,90 4. MMs Is het succesvolle product van Jim Humble en zijn ontdekking van een mine-raalpreparaat dat de wereld lijkt te gaan veranderen. Het was toevallig dat Jim Humble achter de werking van het mineraalpreparaat kwam, toen tijdens een verblijf in de jungle twee van zijn dragers ziek werden door Malaria. MMS (Mira-cle Mineral Supplement) is geen medicijn maar een mineraaloplossing die niet alleen alle ziektekiemen zoals bacteriën, virussen en parasieten in het lichaam doodt, maar ook alle zieke cellen, zware metalen en andere gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Dit proces kan zich binnen enkele uren voltrekken.Prijs MMS: € 25 of MMS2: € 35

5. loveChoCk Lovechock is met liefde handgemaakt van de beste cacao uit Ecuador. Door de koude maling zit Lovechock supervol met anti-oxidanten en ‘lovechemicals’, stofjes waar u zich vrolijk en liefdevol door voelt. Lovechock is 100% biologisch. Vrij van melk, suiker, soja, kan sporen van noten bevatten. Frontier verkoopt Lovechock in de volgende smaken: Pure/nibs : Robuuste pure reep met kro-kante stukjes cacaoboon. Goji/Orange : Verfijnde sensuele combinatie van ca-cao met zwoele fruitsoorten. Almond/Fig: Rijke, volle chocolade met noten en zoete vruchten. Prijs per reep: € 3,50

2

5

1

3

4

(Genoemde prijzen zijn zonder verzendkosten. Prijzen onder voorbehoud.)

Page 20: Frontier Magazine 16.2 maart/april 2010

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

leliegracht 42 | 1015 dh amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00