Frontier Symposium 2012

16
GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM Symposium ‘12 ZATERDAG 27 OKTOBER 2012, 10.00 - 19.00 uur Sprekerslijst (onder voorbehoud): • Benjamin Adamah • Ad Broere • Luca van Dinter • Door Frankema • Herman Hegge • Bert Janssen • Wouter de Jong • Marcel Messing • Hans Plomp • Herman Pohle • Wim Roskam • Olof Smit • Peter Toonen • Piet Vergunst • Verkerk & Loots • Willem Witteveen

description

27 oktober 2012, Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam

Transcript of Frontier Symposium 2012

Page 1: Frontier Symposium 2012

Grand Hotel KrasnapolsKy, amsterdamSymposium ‘12

zaterdaG 27 oKtober 2012, 10.00 - 19.00 uur

sprekerslijst (onder voorbehoud):

• Benjamin Adamah• Ad Broere• Luca van Dinter • Door Frankema • Herman Hegge • Bert Janssen • Wouter de Jong • Marcel Messing • Hans Plomp • Herman Pohle • Wim Roskam • Olof Smit • Peter Toonen • Piet Vergunst • Verkerk & Loots • Willem Witteveen

Page 2: Frontier Symposium 2012

2

PROgRAMMA FROnTieR SyMPOSiuM

Tijden: Grand Ballroom: Volmer Room:

10.00 – 10.45OpeningHerman Hegge pag. 4Peter Toonen pag. 6

Gesloten

10.45 – 11.30 Willem WitteveenPiramide van Gizeh pag. 4

Piet VergunstSpiegel van Kozyrev pag. 5

11.30 – 12.15Ad BroereParadigma van de nieuwe economie pag. 5

Verkerk & LootsMystieke plekken in Z/W Engeland pag. 6

12.15 – 13.15 Lunchpauze Lunchpauze

13.15 – 14.00Mystery guest&Peter Toonen2012, De onthulling pag. 6

Luca van DinterIntroductie Soevereine Mensconcept pag. 7

Herman PohleVan doorbloeding via kanker naar borsten pag. 7

14.00 – 14.30 Pauze Pauze

14.30 – 15.15Marcel Messing Transhumane Mens, bevrijding of duivels complot? pag. 8

Wim Roskam Akaija pag. 8

15.15 – 15.45 Pauze Pauze

15.45 – 16.30 Olof Smit Vader Aarde pag. 9

Door Frankema Vaccin vrij pag. 11

16.30 – 17.00 Pauze Pauze

17.00 – 17.45 Bert Janssenvan God los pag. 11

Hans Plomp Appel van Eva pag. 12

17.45 – 18.15 Pauze Pauze

18.15 – 19.00 Benjamin AdamahVamachara archieven pag. 12

Wouter de JongSuperfoods pag. 13

19.00 Sluiting Sluiting

27 oktober 2012 (Wijzigingen voorbehouden)

Page 3: Frontier Symposium 2012

Standhouders

koffie, thee

& water

Winter Garden

12.15 – 13.15Lunchruimte alleen voor

reserveringen

recep

tie sy

mpos

ium

Grand Ballroom

Volmer Room

Inzicht Room

Standhouders

garderobe

3 Symposium ‘12

Gedurende het hele symposium is het maken van film- en geluidsopnamen zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.

Page 4: Frontier Symposium 2012

4

Heel ons leven is ons verteld dat de Grote Piramide van Gizeh het graf van farao Khufu is, dat de oude Egypte-naren hem hebben gebouwd, dat de schachten naar buiten een opening naar buiten zijn zodat de ziel van de overleden farao weg kan komen en dat de bouw van dit immense bouwwerk met onmenselijke precisie ge-bouwd, 20 jaar duurde en ontelbare bouwers had. Maar is dat ook werkelijk zo?Hoe komt het dan dat er nooit overblijfselen van een graf of schatten zijn gevonden zoals in de Vallei der Koningen? Waarom hebben de oude Egyptenaren geen hiërogliefen achter gelaten waarop zij het leven van farao Khufu beschreven of waaruit duidelijk wordt hoe de Grote Piramide met eenvoudige gereedschappen gebouwd kon worden. Zijn de luchtschachten gebouwd voor de ontsnapping van de ziel of dienen zij een ander doel?

Willem Witteveen heeft zich al vele jaren verdiept in het mysterie van de Grote Piramide en laat u zien dat niet alles is zoals het ons verteld wordt. Met veel duidelijke afbeeldingen en een fascinerend verhaal zal hij u aan het denken zetten over de werkelijke betekenis van de Grote Piramide. U zult de Grote Piramide voortaan met andere ogen bekijken.

Willem Witteveen Piramide van GizehGrand Ballroom 10.45 – 11.30

Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. De maatschappij kon in een snel tempo naar een nieuw tijdperk gaan, alleen maar dank-zij de uitvindingen van deze van oorsprong Servische flamboyante uitvinder. Hij zou met recht de wetenschap-pelijke Jezus genoemd kunnen worden. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draadloze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvin-dingen. Als Tesla een onbeperkt budget ter beschikking had gehad, dan had de wereld er totaal anders uitgezien. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. Iedereen op deze aarde zou dan onbeperkt energie kunnen gebruiken en dat ook nog tegen een lage prijs. De politiek en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen.

Aan het begin van de 21e eeuw begint het gedachtegoed van Tesla weer tot leven te komen, alleen is het werk van Tesla door weinigen te begrijpen, laat staan opnieuw uit te voeren.Website: www.facebook.com/herman.hegge

Herman HeGGe erfenis van tesla Grand Ballroom 10.00 – 10.45

Page 5: Frontier Symposium 2012

5 Symposium ‘12

Ad Broere, van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in bedrijfsleven en onderwijs. Ad is auteur, spre-ker, zelfstandig gevestigd adviseur voor ondernemers en docent/ontwikkelaar van leergangen bij meerdere onderwijsinstellingen. De lezing van Ad gaat over het valse dogma waarop de economie is gebaseerd, dus over schaars geld en onbeperkte egoïstische materiële be-hoeftes van de mens. Door het elektromagnetische veld dat de ‘goden’ over de aarde hebben gespannen, ervaren we in ons aardse bestaan de beperkingen van de drie di-mensies waarin het bewustzijn van verreweg de meeste mensen gevangen is. Hierdoor meten we alles in tijd en ruimte en zitten we vast aan de illusie van eindigheid. Vanuit die bewust gecreëerde illusie zijn wij tot op het bot geïndoctrineerd met de gedachte dat geld schaars is en dat wij ons moeten inspannen om er recht op te hebben. Geld, dat door een in omvang kleine elite uit het niets wordt geschapen en waarvan de hoeveelheid door hen wordt gecontroleerd.

Steeds terugkerende crisissen, chaos, armoede en oor-logen zijn het gevolg van het geldsysteem dat door de elite meer dan drie eeuwen geleden werd ontwikkeld. Ad spreekt hierover in zijn lezing en ook over hoe wij los kunnen komen van de greep van dit geldsysteem.Website: www.adbroere.nl

ad BroereHet paradigma van de nieuwe economieGrand Ballroom 11.30 – 12.15

Piet Vergunst is filosoof, therapeut, verteller en onder-zoeker. Als therapeut is hij vooral werkzaam vanuit de traditionele Chinese gezondheidskunde. Die is vooral gericht op het nu, op direct resultaat en is heel concreet. Hij onderzoekt en schrijft artikelen over bewustzijn. Wat bewustzijn is, hoe we het kunnen ontwikkelen. In zijn werk komt hij telkens de raakvlakken tegen van ons bewustzijn, onze overtuigingen (hoop, geloof en liefde), en ons fysieke lijf. Een lijf dat kwetsbaar is voor ongelukken en misbruik. Een lijf waarover de stellige overtuiging heerst dat het uiteindelijk sterfelijk is. Dit thema is de kern van de vele lezingen en seminars die hij geeft. Het is een onderwerp dat steeds duidelijker onder vuur komt te liggen, en aan overtuigingskracht wint. Als therapeut zoekt hij naar wegen om jouw bewustzijn en jouw lichaam te laten stromen, zodat het kan gaan waar het hoort.

De presentatie gaat over de Spiegel van Kozyrev. De spiegel is een ruimtetijd onafhankelijke ruimte, waar een dialoog op hogere bewustzijnsniveaus mogelijk is. Daardoor opent de spiegel informatie op een nieuwe manier. Het maakt ons bewustzijn mogelijk zich los te breken uit de kooi van calculatieve overtuigingen. De spiegel maakt het (bijvoorbeeld) mogelijk, op een inge-nieuze en simpele manier, heel complexe problemen uit het dagelijks leven op te lossen. Website: www.jouwkoers.com

Piet verGunst spiegel van KozyrevVolmer Room 10.45 – 11.30

Page 6: Frontier Symposium 2012

6

Het Frontier Symposium 2012 is vijfenvijftig dagen verwijderd van de winterzonnewende van dit jaar: het einde van de Lange Telling kalender van de Maya’s en van andere lang lopende kalenders van verschillende oude volkeren. Hoe staan de zaken er nu voor?Ben je al ‘verlicht’ geraakt? Is de aarde bevrijd van oor-logen, chemtrails, elektro-smog en radio-activiteit? Nee dus? Moeten we bang zijn voor een Apocalyps? Gelukkig niet. Apocalyps betekent letterlijk ‘openbaring’ of ‘onthul-ling’: schandalen achter de schermen van de geld-macht elite komen aan het licht en zij helpen daarmee mensen wakker te worden uit de droom die mensen nu als ‘de werkelijkheid’ ervaren. Moeten we vervolgens wachten op een redding door buitenaardsen, of door aardse managers, priesters of politici? Dacht het niet. De tijd van leermeesters op een voetstuk is voorbij, of zoals de Hopi’s zeggen: “Wij zijn degenen waarop we gewacht hebben”.

Onze tijd van steeds snellere veranderingen blijkt een natuurlijk proces te zijn in de ontwikkeling van onze planeet en ons zonnestelsel; een proces waarin ieder mens een belangrijke rol speelt. De aarde is gereed voor een ongekende tijd van transparantie en expansie. Doe je mee, en wat gaan we dan doen? Peter’s websites: www.natuurlijketijd.nl en www.mayatijd.nl. Zie ook: www.2012inspiratiespel.nl of zijn blogsite www.inspiratie2012.nl.

Peter toonen2012, de onthullingGrand Ballroom 10.00 – 10.45 & 13.15 - 14.00

Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuurlijk graancirkels. Annemieke en Jan Willem laten plekken zien die deze betovering weergeven. De presentatie neemt je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. De schoonheid doet je wegdromen in die bijzondere wereld.

Annemieke en Jan Willem hebben sinds 2006 de perma-nente wisselexpositie Mystiek Moment in Zaandam over mystieke plaatsen.Website: www.mystiekmoment.nl

Jan Willem verKerK & annemieKe loots mystieke plekken Z/W engelandVolmer Room 11.30 – 12.15

Page 7: Frontier Symposium 2012

7 Symposium ‘12

luca van dinter introductie van het soevereine mensconcept en de ontwikkeling ervan Volmer room 13.15 - 13.35

Kern van het concept is de diefstal van de namen die jij bij je geboorte van jouw ouders gekregen hebt, door de Staat der Nederlanden. Deze namen, die opgetekend staan in jouw geboorteakte, zijn door de Staat zonder jouw toestemming gebruikt om een juridische entiteit (een juridisch etiketje, een stroman, een handsfictie) te creëren. Dit heet de Natuurlijk Persoon en hieraan is het Staatsburgerschap gekoppeld door het Burger Service Nummer. Zo wordt iedereen een onderdaan van ons Staatshoofd, “koningin” Beatrix en staat garant voor alle miljardenschulden die de Staat maakt of via de EU garandeert aan het ESM. Via een eenvoudig stappenplan kan jij achtereenvolgens je naam/namen terug claimen en dan je soevereiniteit, zodat niet meer de Staat maar jij eigenaar bent van je Natuurlijk Persoon. Dan kun je, in respect voor de Mensenrechten, het Handvest van de Aarde en het Handvest voor Compassie , evolueren in een liefdevolle vreedzame Samenleving, waarin de Mens centraal staat en niet de Euro, miljardenwinsten en Hebzucht.

Sinds oktober 2010 heeft Luca na enige conflicten met de Staat der Nederlanden de feiten bloot weten te leg-gen achter het Staatsburgerschap. Als juridisch adviseur ontdekte hij hoe een juridisch trucje door de Staat uitge-haald wordt om zeggenschap te krijgen en te behouden over 16,8 miljoen burgers. Website: www.ikclaimmijnnaam.nl

Al eens nagedacht waarom hart- en dunne darmkanker zo zelden voorkomen? Osteopaten hebben er alvast een hypo-these voor. Deze is gebaseerd op een eigen interpretatie van Panta Rhei; het herstellen van stroming en mobiliteit in het lichaamsweefsel. De hypothese mag dan al meer dan 100 jaar succesvol in de praktijk toegepast worden, tot nu toe heeft nog niemand een wetenschappelijk bewijs voor deze aanname kunnen leveren. Wie weet komt daar nu verande-ring in. Robuste is een bedrijf dat, met osteopatische weef-sel behandeltechnieken, de verhardingen en ontstekingen uit de vrouwenborst verwijdert en de doorbloeding herstelt. Voor hun onderzoek wil het bedrijf mammografieën van voor en na de behandelingen vergelijken. Als er een terug-gang in het aantal calciumafzettingen in de borst waarge-nomen wordt, dan zou dit een hard bewijs vormen voor een teruggang van de ontstekingen en daarmee een geringere kans op borstkanker. Robuste heeft dan een preventieve behandelingmogelijkheid tegen borstkanker.

Herman Pohle is een biochemicus die nu werkt als Os-teopaat en Mesoloog. Hij heeft zijn praktijk ‘Hands On Therapies’ in het centrum van onze hoofdstad. Zijn laatste onderneming, die hij samen heeft opgericht met Han-neke Sprenger, heet: ‘Robuste, zorg voor je borsten’. Dit bedrijf heeft klinieken en leidt vrouwelijke therapeuten op voor het geven van de borstbehandelingen. Utrecht en Amsterdam zijn de eerste plaatsen waar Robuste haar deuren opent.Website: www.robuste.nl

Herman PoHle van doorbloeding via kanker naar borstenVolmer room 13.40 - 14.00

Page 8: Frontier Symposium 2012

8

De Akaija is een instrument en sieraad, gegeven aan de mensheid, in staat om het energieveld te versterken.Wim Roskam, de maker ervan en zijn vriendin Marianne Agterdenbos zijn dit voorjaar naar het eiland geweest waar de naam ‘Akaija’ vandaan komt: Aneityum. Dit eiland blijkt op één lijn te liggen met de Grote Pyramide, de tempels van Angkor, Machu Pichu, de vlakte van Nazca, Paaseiland, een merkwaardig eiland op de kaart van Piri Reis en vele andere belangrijke bouwwerken uit de oudheid.Op Aneityum hebben Wim en Marianne de verbaasde bewoners verteld over de rol die hun eiland speelt. Vervolgens werden ze in contact gebracht met Neriam Tamathui, één van de holy men en storytellers van Anei-tyum, en ze hebben bijna 11 dagen onafgebroken met hem gesproken.Ze hebben zodoende meer aanwijzingen gekregen dat Aneityum een belangrijke rol speelt op deze zogenaamde Great Circle of Tweede Evenaar.Website: www.akaija.com

Wim rosKam akaija: Wij zijn eén verankerd in megalitische bouwwerken wereldwijdVolmer room 14.30 – 15.15

Want de archonten wilden de vrije mens gevangen nemen en hem voor eeuwig tot slaaf maken.Evangelie volgens Filippus:13

Al jaren wordt er door topwetenschappers en het militair-industrieel complex gewerkt aan de zogenoemde transhumane mens. Met behulp van onder andere nanotechnologie, biotechnologie, robottechnologie, genetica en hersenwetenschap wordt getracht om bin-nen enkele jaren de transhumane mens te introduceren, die de ‘imperfecte’ mens moet vervangen. Door een supertechnologie, die voorgesteld wordt als ‘de verlosser’ van alle menselijke kwalen en beperktheden, maar die in feite demonisch van karakter is, worden de zielenkracht en geesteskracht van de mens uitgeschakeld. Hierdoor wordt de spirituele evolutie van de mens geblokkeerd en wordt de mens tot slaaf gemaakt van duistere krachten; een ‘spiderman’, gevangen in het web der demonen; een kunstmens, die het ultieme levensdoel niet meer kan herkennen.

In de lezing zal auteur Marcel Messing (antropoloog-filosoof, vergelijkende godsdienstwetenschapper) de grote gevaren van dit monsterlijk experiment aantonen en aangeven wat we kunnen doen om dit te voorkomen.Websites: www.marcelmessing.nl + www.wijwordenwakker.org

marcel messinG de transhumane mens, bevrijding of duivels complot?Grand Ballroom 14.30 - 15.15

Page 9: Frontier Symposium 2012

9 Symposium ‘12

vader aardeen de aardse taal

Olof smit

In 1992 is Olof Smit door een aantal genezers benaderd om als intermediair een brug te slaan tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Westerse reguliere geneeskunde. In zijn optiek zou zo een ontdekkingstocht maandenlang gaan duren maar in werkelijkheid werd het een twaalf jaar lange diep Afrikaanse cultuur ervaring.Met groeiende verbijstering leerde hij de onbegrensde mogelijkheden van de groene dingen in het bos.

Wat de westerse mens bomen en planten noemt, is voor de traditionele genezers een diversiteit aan medicinale antwoorden op fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten of ziektebeelden.Website: www.earthfather.eu

olof smit vader aardeGrand Ballroom 15.45 – 16.30

ik reserveer bij deze frontier symposium 2012 op cd voor € 15,95.

Naam

Adres

Plaats

Tel

e-mail

‘12

OP CD‘12

Evenals vorige jaren wordt het geluid van het Frontier Symposium vastgelegd als MP3 files op een CD. U kunt hieronder inschrijven om de CD 2012 te reserveren. We sturen deze direct op na verschijning.

Page 10: Frontier Symposium 2012

10

• Frontier Bookshop – Boeken, DVD’s, Tijdschriften en Gezondheids artikelen www.frontierbookshop.nl

• Akaija – Wim Roskam www.akaija.com

• Dutch Spirit Theekruiden – Manoj Hermans & Gert Jan Evelo dutchspirit.info

• Tarot leggingen – Anna Philipsen www.annaphilipsen.nl

• Dhanesvara Das – Spiritual Economics www.dhanesvaradas.com

• Aqua Optimizer – Jan van der Lee www.vitaliteit-service.nl

• Graancirkel shop – Janet Ossebaard www.thirdcircle.nl

• Graancirkels, Waterklankbeelden en Vrije Energie – Robert Boerman www.robertboerman.nl

• Handlijnkunde en Numerologie – Brigitte Hanemann

• Life is Yummy – Ariella Darling Gezonde voeding

• Maya markt – Roberto Lopez

• Nulpuntenergie – Frank Bonte www.nulpuntenergie.net

• Spiegel van Kozyrev – Piet Vergunst www.jouwkoers.com

• Superfoods – Wouter de Jong www.pro-active-medicine.nl

muZieK:• Brass Eternity Music

www.bembrass.com

• Didgeridoo: Raymond van Golde & Fred van Brugge

• Danielle Cornelissen – Singersongwriter Danalyze www.youtube.com/danalyzedsince1977

standruimteTussen de lezingen door is er voldoende tijd om met elkaar van gedachten te wisselen en te netwerken. Tevens zullen er diverse stands aanwezig zijn van organisaties die zich bezighouden met grenswetenschappen.

De volgende stands zijn o.a. aanwezig:

Page 11: Frontier Symposium 2012

11 Symposium ‘12

Wat hou je over indien je God vermindert met UFO’s?Of andersom.Indien je UFO’s aftrekt van God?Hoe passen de Arcturians hierin?En de Pleiadians?En wij?Laat je meevoeren in een sprankelende performance waarin Bert Janssen verslag doet van zijn adembene-mende avonturen en je deelgenoot maakt van zijn mes-scherpe analyses.Een verhaal over God, UFO’s en andere zaken.Over kastelen, de hemelpoort en heilige huisjes.Over Thoth, Horus en Hermes Trismegistus.Over elfen, trollen en kabouters.Over Sitchin, Jung en DMT.

Kortom, een inspirerend en verbijsterend verhaal dat je niet wilt missen.Website: bertjanssen.nl

Bert Janssen van God losGrand Ballroom 17.00 – 17.45

door franKema vaccin vrij ~ Gezond opgroeien zonder vaccins!Volmer room 15.45 – 16.30

Steeds meer mensen beseffen dat er iets niet klopt aan de reguliere voorlichting; dat de informatie onvolledig is en ons op het verkeerde been zet. We worden terug-geworpen op ons eigen gezonde verstand en intuïtie en velen gaan op zoek naar informatie en nieuwe mogelijk-heden om ons kind gezond te houden. Hoe kunnen we krachtig en liefdevol in onze persoonlijke keuze blijven staan? Waar vinden we aanvullende informatie? Hoe kunnen we het bewustwordingsproces rondom vaccine-ren bij onszelf en anderen ondersteunen?

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen en reeds 15 jaar bezig met onderzoek naar achtergronden van het vaccinatiebeleid. Door honderden gesprekken met ouders en een analyse van feiten begon zij de grote lijnen te zien van het proces dat op dit mo-ment gaande is. Een shift in het denken over vaccinaties en infectieziekten en een totaal andere manier van omgaan met de gezondheid van zowel onszelf als onze kinderen. Website: www.vaccinvrij.nl

Page 12: Frontier Symposium 2012

12

Filosoof Adamah richt zich vooral op de infiltratie van de menselijkheid en het natuurlijke door “het kille steriele ding” via de alsmaar verder oprukkende technologie, kunstmatigheid, het binaire denken en Orwelliaanse administratiesystemen. Vanaf dit afzetblok verruilde hij de Rechter Pad spiritualiteit voor die van het Linker Pad (Vamachara) en stelt hij onze hele opvatting over het begrip “spiritueel” ter discussie. Het Rechter Pad waartoe alle grote religies en de huidige oneness-trend behoren, verwerpt Adamah met historische onderbouwing als pre-Orwelliaans instrument dat ons heeft weggevoerd van een universele oerspiritualiteit (raw spirituality). Het Linker Pad is een weg die dit authentiek spirituele nog belichaamt, weinig te maken heeft met zwarte magie, en dualiteit oplost door de dynamische harmonie tussen yin en yang, God en Godin, mannelijk en vrouwelijk te herstellen. Verlichting komt niet in het hiernamaals of via regels die zich strijdig met onze psyche verhouden, maar in het hier en nu. Binnen deze strekking gaat Adamah als kabbalist/tantrist diep in op de laatste grote taak van de mens: het zich losmaken van massageest (Moloch) en breekt hij een lans voor Lilith en de noodzaak van chaos voor het behoud van onze vrije wil.

Zijn nieuwste boek Vamachara wordt op dit symposium ten doop gehouden.Website: www.luxnoxhex.org

BenJamin adamaH vamachara archievenGrand Ballroom 18.15 – 19.00

Hans Plomp is schrijver, dichter, psychonaut en grondleg-ger van de kunstenaarsgemeenschap Ruigoord. In deze lezing wordt de onderdrukking van “het Vrouwelijke” aan de kaak gesteld. Van de vervloeking van Eva (en Lilith) aan het begin van Genesis, via de Trojaanse oorlog, het vervalste Nieuwe Testament en de Romeinse leugen die als onze “vaderlandse geschiedenis” wordt gepresen-teerd, tot de hexenjacht en de boerka. De emancipatie van de vrouw, maar ook de evrouwcipatie van de man in onze tijd komt aan de orde. De androgyne mens, lang onderdrukt door de zogenaamde goden, is een oeroude nieuwe ontwikkeling, nu meer dan ooit nodig om de harmonie op Aarde te herstellen. Overal is dit proces zichtbaar voor wie zich ervan bewust wordt.

De lezing eindigt met een toekomstvisie waarin het “Ewig Weibliche” haar natuurlijke plaats hervindt en de “paradijsvloek” wordt opgeheven.Website: nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Plomp

Hans PlomP appel van eva Volmer room 17.00 - 17.45

Page 13: Frontier Symposium 2012

13 Symposium ‘12

‘12Tijdens het Frontier Symposium zal de Frontier Award uitgereikt worden aan een persoon uit het Nederlandstalige gebied vanwege zijn/haar inzet op het gebied van de grenswetenschappen in het afgelopen jaar.

De Frontier Award bestaat uit een replica van het buste beeld van Nefertiti.

de tien Genomineerden voor de frontier aWard 2012 ZiJn:

• Ad Broere - Menselijke Economie• Luca van Dinther - Soevereine mens• Door Frankema - Vaccinvrij• Andre Kuipers - Astronaut• Ralph Moorman - Hormoonfactor• Johan Oldenkamp - Pateo & SOPN• Dorian Van Rijsselberghe

- Olympisch kampioen Windsurfen• Olof Smit - Vader Aarde • Piet Vergunst - Spiegel van Kozyrev• Willem Witteveen - Piramide van Gizeh

De Frontier Award winnaars van de afgelopen jaren:2001: Eltjo Haselhoff2002: Janet Ossebaard &

Bert Janssen2003: Peter Toonen2004: Bram Vermeulen2005: Robin de Ruiter

2006: ditkannietwaarzijn.nl 2007: Ronald Jan Heijn2008: Pim van Lommel2009: Marcel Messing2010: Micha Kat2011: Ad Broere

Wouter de Jong heeft zich gespecialiseerd in de effecten van voeding op het menselijk lichaam en heeft daarbij de kracht van superfoods leren kennen. In zijn praktijk voor natuurgeneeskunde past hij deze superfoods met succes toe bij het opheffen van klachten maar ook in de bege-leiding van (top)sporters om de prestaties te verbeteren. Daarbij maakt hij onder meer gebruik van de principes van de orthomoleculaire voedingsleer en heeft daarbij de kracht van superfoods leren kennen.

Wouter geeft regelmatig les, lezingen en presentaties en is een bevlogen spreker. Hij past zijn grote passie voor voeding, sport en gezondheid dagelijks toe: walk your talk.Website: www.pro-active-medicine.nl

Wouter de JonG superfoods Volmer room 18.15 – 19.00

Page 14: Frontier Symposium 2012

14

en verboden kennis

verborgen waarheid Steven M. Greer M.D.

In dit boek kunt u lezen:• Waarom een trauma-arts, voorzitter van een drukke spoedafdeling, zijn carrière

beëindigde om de wereld te informeren over het feit dat we niet alleen zijn. • Wat sinds mijn jeugd mijn persoonlijke ervaringen zijn geweest omtrent kosmische

culturen en kosmisch bewustzijn. • Hoe de bijzondere blauwdruk van de komende 500.000 jaar beschaving op Aarde en de

overgang daar naartoe er uitzien.• Waar tijd, ruimte, bewustzijn en materie samenkomen en hoe dit technologisch kan

worden aangewend door een geavanceerde beschaving.• Welke alternatieve energie- en aandrijftechnologieën er al tientallen jaren zijn, die tot

een nieuwe wereld kunnen leiden, vrij van vervuiling, armoede en conflicten.• Wat ik heb geleerd en ervaren tijdens ontmoetingen met ministers, staatshoofden,

generaals, CIA-functionarissen, miljardairs en geheime agenten. Vele van hen zien zich genoodzaakt om de geheimhouding in stand te houden, maar willen niets liever dan bevrijd worden uit de kooien waarin ze zich bevinden.

• Wie deze verborgen waarheid en verboden kennis geheim heeft gehouden en waarom.

– Steven M. Greer, MD

368 pagina's | Paperback | € 19,90e-book voor iPad via Tablisto € 4,99

Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, email: [email protected], website: www.frontierpublishing.nl

Steven M. Greer M.D.

en verboden kennis

verborgen waarheid

De Grote Piramide van Gizeh is een van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid en de enige die is overgebleven. Al eeuwenlang bezoekt men dit enigmatische bouwwerk en probeert men de ware betekenis ervan te achterhalen. Willem Witteveen verbindt na langdurig onderzoek gegevens van hemzelf en van andere onderzoekers en komt tot baanbrekende conclusies.Het boek is onderverdeeld in vier delen, gekoppeld aan de vier aardse elementen: Aarde, Water, Lucht en Vuur. Elk element vertegenwoordigt een hoofdrichting van het kompas en samen vormen ze een cirkel van verbond die wordt overkoepeld door het vijfde element 'Aether'. In deze cirkel der elementen spelen zich alle processen af waarbij Aether de goddelijke wereld vertegenwoordigt.De auteur toont in dit boek aan dat de Grote Piramide een naslagwerk is, bedoeld voor de huidige generaties met daarin verborgen de Gulden frequentie van Gizeh, verantwoordelijk voor het ontstaan en bestaan van het leven op Aarde.Mensen die dit boek gelezen hebben zullen nooit meer op dezelfde manier naar de Grote Piramide van Gizeh kijken.

De Grote Piramide van

als monument van de schepping

Willem Witteveen

Gizeh

Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

De Grote Piramide van

als monument van de schepping

GizehWillem Witteveen

224 pagina's | full colour | hardcover | € 22,-

Page 15: Frontier Symposium 2012

15 Symposium ‘12

Anders dan het Rechter Pad, waartoe alle grote religies behoren, zoekt het Linker Pad (vamachara) geen hemel of transcendentie om aan dualisme te ontsnappen, maar het herstel van de synergie tussen yin en yang, God en Godin, vrouwelijke en mannelijke energieën. Via opwekking van het slangenvuur wordt vervolgens naar cidrupini gestreefd – een opgaan in de vreugde van de natuur en mystieke dans van het leven zelf. Het goddelijke wordt niet verwacht maar geleefd. Adamah’s occult-filosofische opus magnum is een enerverende en zeer complete leidraad voor wicca’s, pagans en eenieder die zoekt naar een ongecensureerde “raw spirituality”. De auteur breekt een historisch taboe door niet de materie of het aardse, maar juist fixatie op eenheid en verlossing als bron van tweeduizend jaar duisternis aan te tonen. Daarmee stoot hij onze gangbare rolverdelingen van God, mens, goed, kwaad, werkelijkheid en illusie bijna apocalyptisch omver. Simultaan gloort echter een nieuwe spirituele horizon, actueel passend bij de 21ste eeuw met haar hardnekkige eindtijdobsessies. Onze allergrootste blinde vlek wordt daarbij pijnlijk zichtbaar...

Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

Benjamin Adamah

vAmAchArARaw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith

vamacharaRaw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith

Benjamin adamah

400 pagina's| Paperback | € 25,–e-book voor iPad via Tablisto € 4,99

In 1992 is Olof Smit door een aantal genezers benaderd om als intermediair een brug te slaan tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Westerse reguliere geneeskunde. In zijn optiek zou zo een ontdekkingstocht maandenlang gaan duren maar in werkelijkheid werd het een twaalf jaar lange diep Afrikaanse cultuur ervaring. Met groeiende verbijstering leerde hij de onbegrensde mogelijkheden van de groene dingen in het bos. Wat de westerse mens bomen en planten noemt, is voor de traditionele genezers een diversiteit aan medicinale antwoorden op fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten of ziektebeelden.

vader aardeen de aardse taal

Olof Smit

Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

240 pagina's | Paperback | € 22,-

Page 16: Frontier Symposium 2012

op het frontier symposium 2012 zijn o.a. de volgende boeken met flinke kortingen verkrijgbaar:

GRAtiS: Vaccineren of niet?A~time

1 EURO: originele prijs: De Da Vinci Code Ontcijferd 9,90Dutch Spirit Theezakjes 3,50Een nieuwe Tijd-Ruimte Dimensie 11,90Ik Geloof Alles & nog veel meer ... 14,95De Onkwetsbare Profeet 14,90De Orion Profetie 15,90Sterrenbeeld van Horus 19,90Understanding MMS (DVD) 22,90De wereldcatastrofe in het jaar 2012 (boek) 17,50De wereldcatastrofe in het jaar 2012 (DVD) 17,50

5 EURO:13-Moon Diary of Natural Time, 2012-2013 13,95 David Icke : live at the Oxford Union Debating Society 14,90De thuiskomende Aarde 14,90Natuurlijk Tuinieren, Gezond Leven 11,00Wakkere Wetenschap 16,00Maya scheurkalender 2012-2013 19,90WonderCode 25,80

10 EURO:Dagboek van een Tijdreiziger 14,95Mystieke plekken in Zuid West Engeland 17,50The Illuminati Vol. 1 (DVD) 27,99The Illuminati Vol. 2 (DVD) 27,99The Illuminati Vol. 3 (DVD) 27,99

20 EURO:The Illuminati Vol. 1+2+3 (DVD) 83,97

Daarnaast wordt een groot aantal boeken met grote korting aangeboden.Bij afname van minimaal 10 oude edities van Frontier Magazine en/of NEXUS Magazine: 1 Euro per stuk