Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

22
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 16.4 | nummer 91 | juli | augustus 2010 | 5,95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's Tesla: 144 jaar uitvinder En verder in dit nummer: Waarom er goede en slechte dagen zijn | Nederland: wieg van corporatie en Wereldbank | Plant Spirits en hun geneeskracht | Het Einde van de Tijd? | Codependentie als spiegel voor jezelf | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | Ziekte van Lyme | Mysterie monolieten Paaseiland opgelost | De waterende Sfinx | NEXUS conference 2010 | Overlevingstechnieken voor natuurlijke nieuwsgierigheid | Gezonde producten | Boekenkatern en meer... BP ET - interventie? Wat STRALING doet met je BLOED Als de PINAUTOMATEN LEEG blijven NU 12 PAGINA'S EXTRA

description

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Transcript of Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

Page 1: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 16.4 | nummer 91 | juli | augustus 2010 | 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Tesla: 144 jaar uitvinderEn verder in dit nummer: Waarom er goede en slechte dagen zijn | Nederland: wieg van corporatie en Wereldbank | Plant Spirits en hun geneeskracht | Het Einde van de Tijd? | Codependentie als spiegel voor jezelf | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | Ziekte van Lyme | Mysterie monolieten Paaseiland opgelost | De waterende Sfinx | NEXUS conference 2010 | Overlevingstechnieken voor natuurlijke nieuwsgierigheid | Gezonde producten | Boekenkatern en meer...BP

ET-interventie?

Wat straling doet met je bloed

Als de pinAuTomATEn lEEg blijven

nu

12 pAginA's

ExTrA

Page 2: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

NIEUWE EDITIERode Boventoon Maan JaaR (26 Juli, 2010 - 24 Juli, 2011)

13-MOON DIARYOF NATURAL TIME

aGenda GeBaSeeRd oP oude MaYa KalendeRS

MAAK GEBRUIK VAN DE DAGELIJKSE ENERGIE!13 Moon Diary | 160 pagina’s | hardcover | € 13,20

13 Manen Snelgids | 102 pagina’s | paperback | € 7,00

13 Moon DiaryHet is nu het vijfde jaar dat deze 13-Moon Diary uitkomt. De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. José Argüelles heeft een vertaalslag gemaakt van de heilige 260-daagse Maya kalender naar de 13 Manen Kalender om wereldwijd te kunnen gebruiken. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen.Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary bestaat uit twee delen:1. De 13 Moon Diary in het Engels.2. Een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen).

13 Manen SnelgidsDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Wat zegt het je over je levensdoel, wie is je antipode and hoe moet je daar mee om gaan? Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben!

Deze Snelgids komt in meerdere talen beschikbaar. Ook kan de Snelgids meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13 Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda.

Kijk op www.mayatzolkin.com voor voorbeelden en meer informatie.

Een uitgave van Frontier Publishing e-mail: [email protected] www.frontierpublishing.nl

on

eea

Rt

H

one tiMe

onePeo

Ple

} samen € 20,-

Page 3: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

juli | augustus 2010 16.4 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 16.4 nummer 91

Hoofdredactie Herman Hegge

Eindredactie Jeroen Kumeling

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Lisette Hennen, Henk Jelgerhuis Swildens, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Peter Tuip, Frans Vermeulen, Ruud Vlak, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho MStudioos, Bloemendaal, Mimi Sugarman Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling Coverfoto: Tesla

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement

AdvertentiesLisette Hennen | [email protected] | 020-3309151

Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België)www.fsf.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen ne-men. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Olie

REDACTIONEEL

We zitten met de olieramp van de Golf van Mexico midden in de grootste ecolo-gische ramp die onze planeet in de moderne tijd heeft getroffen. President Obama vergelijkt de olieramp al met 9/11. Als we die lijn doortrekken, waarbij we er van uitgaan dat 9/11 een inside job was, dan zou dat bij deze olieramp ook het geval kunnen zijn. De redactie van kleintje Muurkrant heeft daar onderzoek naar gedaan en komt in dit nummer van Frontier Magazine tot een paar opmerkelijke ontdekkin-gen; waaronder dat er opvallend veel handel in aandelen BP was vlak voor de ramp.De Zuid Afrikaans Zulu sjamaan Credo Mutwa (bekend van David Icke) blijkt vier maanden voor het ontstaan van het olielek al voorspeld te hebben dat voor 2011 een groot gedeelte van de mensheid te maken krijgt met deze ramp. In 2009 kwam de film Knowing uit die, inderdaad, o.a. gaat over een olieramp in de Golf van Mexico. Hollywood produceert vaker films met dubbele bodem of probeert middels films de bezoeker op de hoogte te brengen van achtergehouden informatie. Alles op een rijtje zettende kun je je afvragen of de olieramp met opzet gecreëerd is. Als met behulp van de moderne technieken niet snel ingegrepen kan worden, gaat de olie-vlek zich verder verspreiden over de Atlantische oceaan, en komt hij naar Europa toe. Met het orkaan seizoen op komst belooft het allemaal niet veel goeds.

Vaak is het zo dat er eerst iets ergs moet gebeuren voordat de schreeuw om verande-ring groot wordt. Laten we dat als de positieve kant van deze ramp beschouwen; er zal naarstig gezocht gaan worden naar alternatieven voor de zeer vervuilende olie. Obama deed al een oproep aan zijn landgenoten om creatief te zijn, maar insiders weten dat de Amerikanen pakhuizen vol hebben staan met alternatieve energievor-men. Neem alleen de grootste uitvinder van deze tijd: Nikola Tesla. Hij was reeds in staat om voor de Tweede Wereldoorlog vliegtuigen zonder bemanning en brand-stof te laten vliegen en op afstand te besturen. Hij werkte aan een globaal netwerk bestaande uit zeven torens waarmee hij de hele wereld van energie kon voorzien. Vanwege commerciële redenenen, er viel niet genoeg aan te verdienen, is het project door de geldschieter van Tesla stop gezet. Een vraag aan President Obama: waar is deze techniek gebleven? We zijn nu bijna honderd jaar verder, en wordt het niet tijd dat deze techniek, die nu alleen voor geheime militaire doeleinden gebruikt wordt, ter beschikking komt van de mensheid? Het wordt tijd voor een wereldwijde Glasnost.

Nikola Tesla is op 10 juli 2010 144 jaar geleden geboren. We gaan deze geboortedag in de Frontier Bookshop vieren en hopen dat vele mensen dat samen met ons gaan doen: ere wie ere toekomt! Tevens zal dan de, door Frontier Publishing uitgegeven, Nederlandse Autobiografie van Tesla gedoopt worden.

Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

Page 4: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

Draak

Wind

Nacht

Zaad

Slang

Hand

Ster

Maan

Hond

Aap

Mens

Tovenaar

Adelaar

Krijger

Aarde

Spiegel

Storm

Zon

Wereld-overbrugger

Hemel-wandelaar

1 101

102

103

104

105

610

7

8

9

10

11

12

13

14

15

116

117

118

119

120

201

202

203

204

205

206

207

208

209

10

11

212

213

214

215

216

217

218

219

220

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

220

21

12

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

221

212

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

41

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

60

141

142

143

144

145

146

47

48

49

50

51

52

53

54

55

156

157

158

159

160

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

57

73

74

75

76

57

78

79

80

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

73

174

175

176

177

178

179

180

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

934

94

95

96

97

98

99

100

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

197

193

194

195

196

197

198

199

200

39

58

77

96

93

88

69

50

51

72

85

64

43

22 222

241

203

184

165

168

189

210

211

192

173

176

197

218

239

260

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

20

© Nicole 10 Ben

4 Frontier 16.4 juli | augustus 2010

6 22 26spiritualiteit

Waarom er goede en slechte dagen zijn Volgens de Maya kalender kunnen pechdagen een heel andere verklaring hebben. Elke dag heeft namelijk een eigen specifieke energie. Deze energieën zijn beschreven in de heilige kalender van de Maya’s, de Tzolkin kalender van 260 dagen.

wetenschap

tesla 144 jaar uitvinder Op 10 juli 2010 is het 144 jaar geleden dat de grootste uitvinder van de moderne historie geboren is: Nikola Tesla. In al die tijd is er geen boek over Tesla verschenen in het Nederlands. Hoog tijd om daar verandering in aan te brengen. Frontier Publishing heeft de autobiografie van Nikola Tesla daartoe laten vertalen. In dit nummer van Frontier Magazine treft u een deel aan van het boek Autobiografie van Nikola Tesla.

geschiedenis

nederland: Wieg van corporatie en Wereldbank

Nederland is het geboorteland van de corporatie zoals we die nu kennen: niet

gebonden aan grenzen, verstrengeld met de overheid en met een bijna onbeperkte macht.

Zowel de corporatieve multinational als de corporatieve centrale bank vinden hier hun

oorsprong. Beide zijn nauw verbonden.

10gezondheid

Wat straling doet met je bloed Electrosmog, hoogspanning, straling van mo-bieltjes en draadloos internet. De meeste mensen weten intussen dat dit schadelijk zou kunnen zijn. Echter wat de meesten van ons niet weten is WAAROM het schadelijk is en wat het met je lichaam en geest kan doen.

INHOUD

Page 5: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

juli | augustus 2010 16.4 Frontier 5

26 34

mysterie

graancirkel – et-interventie?In de voorlaatste twee edities van Frontier Magazine besteedden we aandacht aan de graancirkels van 2009. Zoals beloofd gaan we nu verder met een specifieker onderwerp: de relatie tussen graancirkels en buitenaardsen. Janet Ossebaard vertelt over haar ontdekkingen op dit specifieke gebied en over de liefdevolle en respectvolle intentie die zij hierbij steeds weer ontmoet…

achtergrond

als de pinautomaten leeg blijven Dit artikel is een waarschuwing voor een

naderende financiële crash, wereldwijd. Auteur Meindert Reus toont aan dat het

huidige systeem aan alle kanten rammelt en op zijn einde loopt. Hij biedt alternatieven

voor een nieuwe economie die zal ontstaan als de pinautomaten voorgoed leeg zullen

blijven.

42

INHOUD

achtergrond20 de Waterende sfinxhet water onder de sfinx kwam deze winter zo omhoog dat het monument ging lekken. lokale werkers moesten pompen gebruiken om het monument te beschermen.

78 codependentie als spiegel voor jezelf in nederland is codependentie niet of nauwelijks bekend. het is nog niet zolang geleden ontdekt en het komt heel veel voor zonder dat mensen zich daar bewust van zijn.

spiritualiteit52 het einde van de tijd?zesentwintig juli tweeduizend en tien: nieuwjaar, het jaar van de rode maan breekt aan. een nieuwe cyclus begint, om ons verder op weg te helpen naar…

mysterie54 plant spirits en hun geneeskrachtplantenzielen gebruiken ons menselijk bewustzijn als hun avatars om hun wijsheid door te geven. het tweede en laatste deel van het interview.

gezondheid60 ziekte van lyme de ziekte van lyme werd oorspronkelijk als een zeldzame ziekte beschouwd. men dacht dat besmetting uitsluitend plaats vond via de beet van een teek, welke geïnfecteerd was door deze borrelia-bacterie.

wetenschap68 overlevingstechnieken voor natuurlijke

nieuWsgierigheidin een wereld die sterft van de crises is de mensheid naarstig op zoek naar out-of-the-box oplossingen. dat blijkt niet zo makkelijk, maar o zo nodig.

geschiedenis82 mysterie monolieten paaseiland opgelost een nieuwe expeditie van britse archeologen is met een nieuwe verklaring gekomen waarmee volgens hen het mysterie van paaseiland te verklaren is.

En verder...

3 colofon

19 column: vlekkenWater

33 maya-astrologie

47 producten: gezond

66 nexus conference 2010 - foto impressie

76 in de ban van het leven (deel 6 van 52)

84 producten: bijzondere uitvindingen

85 boekenkatern

Page 6: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

juli | augustus 2010 16.4 Frontier 51

SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID

Grenzen verleggen? is al sinds 1995

hèt tijdschrift voor mensen met interesse in grensverleggende onderwerpen. Ontdek het zelf! Neem of geef een jaar of twee-jarig abonnement op FRONTIER MAGAZINE Nederland: 6 nrs voor € 28,95 of 12 nrs voor € 50,- Europa: 6 nrs voor € 36,- of 12 nrs voor € 72,-

Welkomstgeschenken (alleen voor nederland):• bij een 1 jaar abonnement 5 oude nummers kado of 13 manen snelgids• bij een 2 jarig abonnement 12 oude nummers kado of 13-moon Diary

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

De opkoMSt VAN ColloïDAAl

GouD eN ZilVer

De graancirkels van 2008

CriSiS AlS herkANSiNG!

Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga

en verder in dit nummer:

Gardasil vs baarmoederhalskanker, deel 3 | Drs. P spreekt | Stop de draadlozing | Introductie I Tjing kalender | Over de relativiteit

van theorie en de vorm van inhoud | Column Rick Devente | Frontier Symposium 2008 foto-impressie | Grenswetenschap.nl |

Frontier Saloon | Column Benjamin Adamah | Maya-astrologie | Boekenkatern en meer...

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

De mensheid,een komeet en Noach

Atlantis herrijst

DNA activeringDe helende handen vanEric PEArl

En verder in dit nummer:Frontier Festival | Colloïdaal zilver en goud | Anastasia, deel 2 | Peter Toonen | En nu is het genoeg! deel 3 | I Tjing kalender

maand en april | Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud | Excursie op grens van wetenschap en fantasie |

Wat dóen we als we niet alleen zijn? | De vis is op | Grenswetenschap.nl | Frontier Saloon | Kristallen schedels | Maya-astrologie |

Boekenkatern en meer...

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Schauberger;

vrije energie

De financiële Derde Wereldoorlog

Een Obama

in het Vaticaan

MagnesiuMvoor gezondheid

& verjonging

En verder in dit nummer:

Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel | sitchin's Twaalfde Planeet | Rananda |

Draadloos groningen | i Tjing kalender mei en juni | Over de relativiteit van theorie en de vorm

van inhoud | grenswetenschap.nl | Frontier saloon | Kristallen schedels | Maya-astrologie | Jan Blei |

gezondheidsproducten | Boekenkatern en meer...

AKTIE:

Neem of geef een

2-jarig abonnement op

Frontier Magazine en krijg

een 13-Moon Diary

KADO

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

De 13 Manen Kalender

Stamcellen en de zilver connectieOpkomst rawfood

onheil dankzij BilDerBerGerS

en verder in dit nummer:Paul Pantone is vrij | de rol van Saturnus in de evolutie van het heelal | Homeopatisch arts en waarheidszoeker Tinus Smits |

resonantie is de weg terug naar perfectie | i Tjing kalender juli en augustus | vrij energie | frontier Symposium | lucas Slager:

in de ban van het leven | Maya-astrologie | Gezondheidsproducten | Boekenkatern en meer...

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Close Encounters in Brabant

Patricia Cori & SiriuS

Einde van het MAtEriAliSME

Van wie is DNB

En verder in dit nummer:

De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs | De depressie-epidemie | Vaccineren of niet? | Maya Mysteriën ontwaken |

i Tjing kalender september en oktober | interview met Henk Trentelman | Frontier Symposium | Lucas Slager: in de ban van het

leven | Maya-astrologie | Asperge tegen kanker | Smudging: de kracht van heilige rook | De rol van Saturnus in de evoluatine

van het heelal | Frontier Award 2009 | Boekenkatern en meer...

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

2012: verlicht of verloren?En verder in dit nummer:

Reuzen op de Salomonseilanden | Hoe Nederland ten onder ging | De Maya van de eeuwige tijd | Akhaldan en

geneeskruiden | Talks about Mind over Matter | Interview met Henk Trentelman | Frontier Symposium | Return

of the ancestors gathering | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | Pure Planet | Gezonde

weerstand | Frontier Crystal Academy | Organische voeding | Boekenkatern en meer...

interview

DAViD ickE

AtlAntis orb

in Amsterdam

ooGSt Nederlandse

graancirkels

kRANt

thE MAyA

tiMES

GRAtiS

abonnementen informatiePostbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151e-mail: [email protected] www.frontiermagazine.nl

abonnementsprijsEen jaar abonnement op Frontier Magazine (6 num-mers) kost in Nederland € 28,95 en in Europa € 36,-Een 2-jarig abonnement (12 nummers) kost in Neder-land € 50,- in Europa € 72,-

caDeau-abonnementCadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf

het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

ingangsDatum abonnementUw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 16.5), indien wij uw aanmelding en betaling voor 31 augustus 2010 hebben ontvangen.

abonnementsvoorWaarDen• Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met

31 augustus 2010.• Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te

worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Be-taling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ont-

vangst van het abonnementsgeld.• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor

verhuizing opgeven.• Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en

worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 6 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

Page 7: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

juli | augustus 2010 16.4 Frontier 47

Zoete weerstand

Frontier verkoopt ook...

12 3 4 5

6

Pure Planet

1. Greens of Barley Capsules / Barley Gras Capsules Bevat bijna alle vitaminen en mineralen en alle essentiële en niet-essentiële aminozuren. Het bevordert een goede darmwerking vanwege een hoog gehalte aan chlo-rofyl dat de darmen reinigt en ondersteunt. Hierdoor helpt Barley Grass bij het herstel van de darmflora als die door gebruik van penicilline of andere antibio-tica schade oploopt, en remt de groei van schadelijke bacteriën en schimmels. Prijs: € 13,95

2. Greens of Barley powder / Barley Graspoeder Barley gras heeft een bloed en lichaamsreinigende werking en bevordert de reiniging van de lever, de lymfe, de nieren en spijverteringsorganen. Het activeert ook de afvoer van afvalstoffen. De enzymen helpen het lichaam te beschermen tegen vrije radicalen en versnellen de celvernieuwing. Prijs: 11,95

3. aloe Vera 40x Het immuunsysteem verhogende kracht van Aloe vera ondersteunt bij afweer tegen virussen, ontstekingen en zelfs tumoren. U kunt deze sap ook gebruiken om wondjes of sneetjes mee te helen. Prijs: € 32,-

4. Chlorella poeder Chlorella bevat naast een zeer groot aantal amino-zuren onder meer 30% meer Calcium en 12 keer meer IJzer dan Spirulina. Ook bevat Chlorella de rijkste en compleetste bron aan chlorofyl. Chlorofyl is een krachtige reiniger en ontgifter van het lichaam. Chlorella zorgt voor een hoge absorptie van antioxidanten, carotenoïde, RNA en DNA, proteïne, vitamine en mineralen. Prijs: € 23,00

5. Chlorella taBletten Chlorofyl is een krachtige reiniger en ontgifter van het lichaam. Chlorella zorgt voor een hoge absorptie van antioxidanten, carotenoïde, RNA en DNA, proteïne, vitamine en mineralen. Prijs: € 15,50

6. Greens of Kamut Kamut is een niet gehybrideerd Egyptisch oer-graan-gras met zeer oorspronkelijke kwaliteiten. Prijs: € 11,95

12

3

4 5

6

1. Ji-Go life elixer Natuurlijke kruiden energie elixer, geeft je kracht, kalmeert de gedachten, en geeft een betere balans en con-centratie. Vitamines A, E, C, B1 en B2, B6, aminozuren en mineralen. Prijs: € 15,-

2. aGaVe neCtar Komt van een cactusachtige plant uit Mexico. Een goede vervanger voor mensen die gevoelig zijn voor suiker. Vol pri-maire fructose en glucose. Prijs: € 13,90

3. steVia GrootVerpaKKinG Natuurlijke zoetstof afkomstig van de Stevia plant. Prijs voor 1 kilo: € 119,90 (kleinere verpakkingen aan-wezig).

4. KoudGeperste hennep olie (hempoil) Rijk in omega 3 vetzuren. Door het totale gehalte aan essentiële vetzuren en vooral door de optimale combinatie ervan is hennepolie de nr. 1 onder de spijsoliën. Prijs: € 24.95

5. Vitamineral Green 100% superfoods! Vol vitamines en minera-len die je helpen om het bloedsuiker op peil te houden, uw lichaam te detoxificeren, houdt het immuunsysteem intact, ter ondersteuning

van lever, nieren, bloed en botten. Mix de poeder met water of in een smoothie. Prijs: € 59,95

6. B-12 forte Zorgt voor energie en levenslust. Goed voor het zenuwstelsel, vorming van DNA en immuun-systeem. Helpt tegen dementie. Bevat natuurlijke vita-mine B 12. Ideaal voor veganisten. Bevat geen chemi-sche toevoegingen en pesticiden. Prijs: € 44,95

Page 8: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

48 Frontier 16.4 juli | augustus 2010

Gezondheid

1. anastasia’s Kedra tandpasta Regelmatig gebruik van natuurlijke KEDRA tandpasta versterkt het tandvlees en zorgt voor witte en gezonde tan-den. Kedra-tandpasta heeft een aangename smaak en zorgt voor een langdu-rig frisse adem. De verpulverde pijnboompittendoppen verhogen het effect van elektrisch tandenpoetsen. Er zijn 3 soorten:Tandpasta KEDRA-BLAUW met pijnboompittenmeel en gemalen pijnboompit-tendoppen, € 5,90 per stuk.Tandpasta KEDRA-GROEN met pijnboompittenolie en pijnboomhars, € 5,90 per stuk.Tandpasta Kedra Bruin Anastasia (geheel natuurlijk), € 6,90 per stuk.

2. pyramid researCh Kit Een piramide is een geometrische vorm die (de overal aanwezige kosmische) energie concentreert in een brandpunt. Deze energie heeft effect op de moleculaire structuur van voorwerpen die in dat brandpunt worden geplaatst. Een piramide van de juiste afmetingen genereert deze trilling als ze gericht is op een magnetisch veld. Die trilling versterkt en zuivert de energie die erin gelegd wordt. De piramide-energie werkt op diverse vlakken: materieel, mentaal en spiritueel. Met dit Piramide bouwpakket kunt u zelf de experimenten uitvoeren. Wordt geleverd met Engelstalige handleiding. Breedte 25 cm. € 46,90

3. orGaniC CaCao liquor Is gemaakt van rauwe en biologisch gemalen cacao bonen. De boter uit de bonen smelt door het proces en maakt er een mooie pasta van, geheel uit zichzelf! Het is daardoor de basis van vele choco-lade zoals je het in de winkels vindt. Gebruik: je kunt het vermalen en over ijs heen strooien of zelf bonbons van maken door allerlei verse of gedroogde fruit e.d aan toe te voegen. Prijs: € 7,95 per 250 gram.

4. aqua de florida Dit is het originele Florida water uit Peru op basis van alcohol (en niet op basis van eau de cologne). Wordt gebruikt bij (schoonmaak)rituelen, sjamanisme en andere toepassingen. De geur en werking is diep, fris, mysterieus en magisch.Genezers (Curanderos) en sjamanen uit Mexico en Zuid-Amerika gebruiken Agua de Florida voor uiteenlopende spirituele doeleinden. Oorspronkelijk be-reid door bloemen in water-alcohol oplossing te drenken, wordt Agua de Flo-rida gebruikt als offergave om de geesten (spirits) op te roepen, voor zuivering van en bescherming tegen negatieve of kwaadaardige invloeden bij mensen en plaatsen, bij healingrituelen en als ingrediënt voor welbepaalde ‘baños de flores’ (genezende baden). Het aroma van dit reukwater diep inademen bevor-dert gronding, verbinding en healing. Prijs: € 14,95 per fles van 270 ml

5. palo santo olie De Palo Santo olie (5 ml) is sterk geconcentreerd en 100% puur en natuurlijk gewonnen uit de Palo Santo boom. Het hout rijpt lange tijd (tussen de 4 en 10 jaar) en zorgt daardoor voor een chemie die een sterke geur en kracht heeft. Dezelfde chemie treedt niet op in gesneden tak-ken of het hout van de gevelde bomen. Er wordt gezegd dat de geesten van de heilige boom in de olie terecht komen en zo een zeer krachtige uitwerking hebben. Deze exclusieve olie wordt o.a. gebruikt om te kalmeren en energie vrij te maken. Daarnaast toepasbaar bij diverse rituelen en te gebruiken in een brandertje met water om de ruimte te zuiveren. Ruikt heerlijk en puur en roept herinneringen op uit vervlogen tijden. Prijs: € 14,95 Euro (5ml)

2

5

1

3

4

(Genoemde prijzen zijn zonder verzendkosten. Prijzen onder voorbehoud.)

Frontier verkoopt ook...

Page 9: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

juli | augustus 2010 16.4 Frontier 49

1. orGaniC maCa powder / maCa poeder Lichtzoete Peruviaanse wor-tel, zit vol essentiële mineralen en aminozuren. Staat bekend om versterken van het immuunsysteem, brein, vruchtbaarheid en als libidobooster. Prijs: € 7,90

2. orGaniC wheatGrass powder / tarweGras 70% rijk aan chlorofyl, mineralen, vitaminen, 20 aminozuren en 100 verschillende enzymen die niet in andere voedingsstoffen gevonden zijn. Prijs: € 12,90

3. hemp seeds / hennep zaadJes zonder sChil Rijk aan omega 3 vet-zuren, aminozuren en mineralen. Hennepzaden zijn de enige eetbare zaden met GLA (Gamma Linol zuur) Prijs: € 9,90

4. CaroB powder / CaroB poeder Vol calcium, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, magnesium, potassium, ijzer, koper, nikkel, mangaan en chroom. Mix het met cacao voor chocomelk. Prijs: € 6,90

5. sumaroot / sumawortel Helpt het hormonaal huishouden in balans te houden. Versterkt het immuunsysteem en verhoogt het libido. Prijs: € 18,90

6. raw CaCao/ ruwe CaCaoBonen Hoog gehalte van magnesium, helpt goed tegen vaatverharding en menstruele krampen, ook goed voor de herse-nen. Prijs: € 8,90

7. himalaya salt/ zout Mineraal en sporenelementen rijk. Zorgt voor ba-lans in je energie-lichaam. Prijs: € 6,90

8. raw CaCao/ rauwe CaCao Hoog gehalte magnesium, natuurlijke bron van anti-oxidanten, helpt goed tegen vaatverharding en menstruele krampen. Prima om rauwe chocomelk van te maken met carob poeder. Prijs: € 7,90

9. GoJi Berries / GoJi Bessen Rijk aan vitamines, mineralen, aminozuren etc. Helpt de lever, longen en nieren hun prestaties te verbeteren. Eet ze rauw of door de salade heen. Prijs: € 6,90

10. wu wei zi | sChisandra Berries Bewerkstelligt zuurstoftoevoer voor cellen, versterkt immuunsysteem van het lichaam, de lever en beschermt tegen stress. Dosis per dag 1 tot 6 gram of een eetlepel bessen gebruiken om thee van te zetten. Prijs hele bessen € 12,50 per 250 gram; poeder € 18,50 per 250 gram. 11. inCan Berries Rijk aan Vitamine A, B1, B2, B6 en B12. Bevat zeer veel vi-tamine C en een goede bron van bioflavonoïden en proteine. Bevat pectine voor een goede stoelgang. Een hele gezonde snack! Prijs: € 10,50 per 250 gram 12. aBriKozen pitten Abrikozenpitten zijn zeer voedzaam, het bevat Amy-gdalin oftewel vitamine B17. Deze vitamine helpt het immuunsysteem bij het aanvallen van kankercellen. Niet meer dan 4 à 5 pitten per dag eten.Prijs: € 6,95 per 250 gram.7 8

9 10 11 12

1 623 4 5

Organisch voeding

Page 10: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

50 Frontier 16.4 juli | augustus 2010

Smudge producten

1. JiaoGulan Capsules (90 Capsules) Jiaogulan is sterker dan Ginseng en brengt het lichaam in balans. Vol energie komt u uw dag weer door! Dose-ring is drie maal daags 1 capsule. Prijs: € 24,95

2. JiaoGulan Kruidenthee (zonder theïne) 40 zaKJes Jiaogulan thee is een smakelijke en krachtige kruidenthee met een licht zoete smaak welke afkomstig is van de natuurlijke suikers van de plant. Een theezakje a 2 gram of eenzelfde hoeveelheid losse thee is voldoende voor een liter thee. Nadat u het theewater aan de kook heeft gebracht verdient het aanbeveling het even iets af te laten koelen. Vervolgens dient de thee na het opgieten ca. 5-10 minuten te trekken. Jiaogulan kan ook heel goed koud worden gedron-ken. Prijs: € 9,95

3. JiaoGulan (BioloGisChe wildpluK) losse thee De wildpluk Jia-ogulan komt overwegend uit Shennongjia (Provincie Hubei in China). Prijs 80 gram: € 8,90 of 100 gram gewone thee: € 8,90 4. mms Het was toevallig dat Jim Humble achter de werking van het mine-raalpreparaat kwam, toen tijdens een verblijf in de jungle twee van zijn dragers ziek werden door Malaria. MMS (Miracle Mineral Supplement) is geen medicijn maar een mineraaloplossing die niet alleen alle ziektekiemen zoals bacteriën, virussen en parasieten in het lichaam doodt, maar ook alle zieke cellen, zware metalen en andere gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Dit proces kan zich binnen enkele uren voltrekken. Prijs MMS: € 25 of MMS2: € 35

5. loVeChoCK Door de koude maling zit Lovechock supervol met anti-oxidanten en ‘lovechemicals’, stofjes waar u zich vrolijk en liefdevol door voelt. Lovechock is 100% biologisch. Vrij van melk, suiker, soja, kan sporen van noten bevatten. Frontier verkoopt Lovechock in de volgende smaken: Pure/nibs : Ro-buuste pure reep met krokante stukjes cacaoboon. Goji/Orange : Verfijnde sen-suele combinatie van cacao met zwoele fruitsoorten. Almond/Fig: Rijke, volle chocolade met noten en zoete vruchten. Prijs per reep: € 3,50

2

51

3

4

Frontier verkoopt ook...

Gezond en lekker

witte salie – Sterke reiniger voor aura en ruimtes. Prijs: € 5,-

western red Ceder – Wordt gebruikt om de kracht van het gebed te versterken, huis te reinigen en de vloer van de zweethut te eren. Prijs: € 4,-

oCote – Hout met een heerlijke geur van de Pinus Oocarpa Boom. Ocote bevat 80% hars en daardoor goed ontvlambaar. Prijs € 5,-

smudGesChelp – De schelp wordt gebruikt om de kruiden in te leggen, komen de vier elementen samen: de schelp staat symbool voor het water, de kruiden staan voor de aarde, de rook staat voor de lucht en het branden is uiteraard het vuur. Prijs € 8,-

KooltJes – Om wierook te laten smeulen. Aansteken met aansteker. Als het knettert leg je het neer op een steen. Als het kooltje roodgloeiend wordt, strooi je wat kruiden op het kooltje. Prijs € 1,90

heiliG hout palo santo – Palo Santo gebruik je net zoals wierook. Dit 100% zuivere hout heeft een heerlijke zoete geur wanneer het wordt aangestoken. Prijs € 7,95 voor 5 houtjes.

BewerKte GanzenVeer – Om te gebruiken bij het smudgen Prijs € 25,-

Page 11: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

TijdschriftenDVD

Nieuw

FrontierPublishing

literatuur

Frontier 16.4 juli | augustus 2010 85

Werken met de Graancirkel CodesJohan Keijser en Judith K. MooreDit boek vraagt om verbinding met jou als lezer. Het geeft een verrassende kijk op, of moeten we zeggen, kijk IN de graancirkels. Graanformaties die door intelligente entiteiten zijn gemaakt. Maar zijn we dat zélf of zijn dat ‘ande-ren’? Doet dat er feitelijk toe? Want zeg nou zelf: Is het antwoord op die vraag niet feitelijk nutteloos? Het gaat toch om de boodschap en niet om de boodschapper? De precieze geome-trische afbeeldingen van de formaties, hebben een ongelooflijke dieptewer-king op de Aarde én op de mens; dát is de boodschap van dit boek. Daarom heeft u met dit prachtige boek een bij-zondere en unieke uitgave in handen, het is een sleutel in uw zoektocht naar het raadsel achter de graanformaties! (2010)130 Pagina’s | Paperback | Dolphins & Whales Publishing| ISBN 978490443016 | € 19,90Code : WGC

MMS Een krachtige vijand van ziekteverwek-kersDr. Larry A. SmithMiracle Mineral Supplement, MMS, is een krachtig middel tegen allerlei ziekteverwekkende bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Het kan een doorbraak zijn in de strijd tegen ziektes als diabetes, de ziekte van Lyme, aids, tbc, kanker, malaria en psoriasis. MMS is een oplossing van natriumchloriet en gedestilleerd water, met een toevoe-ging van citroenzuur. Het geneest niet, maar MMS doodt de ziekteverwekkers waarmee het in aanraking komt, zodat het immuunsysteem intensiever de genezing kan bewerkstelligen. Het is een sterk middel om toxinen uit het li-chaam te verwijderen. MMS heeft geen bijwerkingen en het laat de gezonde bacteriën met rust. (2010)150 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150104 | € 15,90Code : MEKVZ

Het Oergevoel Over vuur maken, sporen zoeken, sluipen en nog veel meer.Agnes MeijsVraag je kinderen of ze meegaan naar het bos, dan krijg je niet meteen een enthousiaste reactie, een uitzonde-ring daargelaten. Vraag je kinderen of ze vuur willen maken, dan krijg je een “ja, cool!” in koor en staan ze direct in de startblokken. Ook sporen zoeken, sluipen door het struikgewas, hutten bouwen, eetbare bessen en blaadjes zoeken zijn activiteiten die kinderen hartstikke leuk vinden én hen weer in contact brengen met de natuur. Zo kunnen ze er een zorgzame en res-pectvolle band mee opbouwen. En de natuur helpt hen zich persoonlijk even-wichtig te ontwikkelen. Met kinderen de natuur intrekken om die natuur echt te beleven, vraagt van ouders en bege-leiders dat ze ook naar hun eigen band met de natuur kijken. (2010)144 Pagina’s | Paperback | uitg. A3 boeken | ISBN 9789077408773 | € 24,90Code : OERG

Een oproep van de Grootmoeders Werken met het Net van Licht Sharon McErlane De Grote Raad van Grootmoeders is naar de aarde gekomen om de ener-gieën van yin en yang te herstellen. De aarde is te lang gedomineerd door yang, het principe van de mannelijke energie, waardoor yin, het principe van de vrouwelijke energie, ontoereikend en zwak is geworden. ‘Vrouwen zijn de natuurlijke reservoirs voor yin voor deze planeet’, zeggen de Grootmoeders. ‘Het is nu de tijd en vrouwen moeten de lei-ding nemen.’ De energieën op aarde zijn aan het verschuiven en yin en yang komen op-nieuw in balans. Om de aarde stabiel te houden in deze tijden van verandering geven de Grootmoeders ons het Net van Licht. Zij vragen ons om met dit Net van Licht te werken en het verder te versterken. (2010)340 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150265 | € 22,50Code : OPGR

Page 12: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

86 Frontier 16.4 juli | augustus 2010

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Colloïdaal zilver – Een natuurlijk antibioticum Werkzaamheid, toepassingen en ervaringen .Josef Pies Colloïdaal zilver (zeer fijne zilverdeeltjes) is een effectief middel tegen bacteriën, virussen en schimmels en wordt wel een natuurlijk antibioticum genoemd. Het kan ingezet worden voor de be-handeling van ziektes en aandoenin-gen bij mensen, dieren en planten. Naast inwendig en uitwendig gebruik vindt het bijvoorbeeld ook toepassing als schoonmaakmiddel of om groentes langer vers te houden. Colloïdaal zilver is zo veelzijdig inzetbaar dat het in geen enkel huis zou mogen ontbreken. Na-tuurwetenschapper dr. Josef Pies stu-deerde biologie en promoveerde in de cytologie. Na zijn studie werkte hij in de farmaceutische industrie. (2010)130 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150241 | € 14,90Code : COLZ

Het veld van het menselijk lichaam ontcijferd De nieuwe wetenschap van informatie als geneeskunde .Fraser, Massey en Parisi WilcoxHet informatieveld van het menselijk lichaam, het Human Body-Field (HBF), regelt alle fysieke, chemische, mentale, emotionele, energetische en geheu-gengerelateerde aspecten. Het HBF is een intelligent systeem dat de informa-tiestromen van het lichaam stuurt. De manier waarop dit gebeurt, maakt het verschil tussen ziekte en gezondheid. Het Human Body-Field kan op een eenvoudige manier gescand worden. De scan stelt in detail vast hoe het HBF functioneert – hoe goed of slecht het de energie en de informatie beheert die de biochemie van het lichaam be-palen. (2010)432 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha |ISBN 9789460150142 | € 35,00Code : VML

Engelen – liefdevolle genezers Een praktisch boek voor het genezen van lichaam en ziel.Jana HaasEngelen kunnen je helpen je gezond-heid op lichamelijk niveau, geestelijk niveau en zielsniveau te verbeteren en te behouden. Door zelf contact met engelen te leggen, krijg je toegang tot hun uiterst doeltreffende krachten. Het genezend werken met de kracht van engelen wordt in dit boek op een toegankelijke wijze uitgewerkt. Door de oefeningen systematisch te doen, kun je de geneeskracht van de enge-len persoonlijk ervaren. De symbolen en gebeden die worden aangereikt kunnen je in je genezingsproces on-dersteunen. Daarmee is dit een boek voor lichtvolle bewustwording en (zelf )genezing. (2010)200 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150210 | € 18.90Code : ENG

AtlantisHerziene EditieMeester LantoAtlantis ging 25.000 jaar geleden ten onder. De inwoners van Atlantis wa-ren hoogbegaafde, transparante we-zens met weinig emotie. Zij konden in contact treden met andere kosmische dimensies en beschikten daardoor over een ongelooflijke technische ken-nis. Ze konden reizen in fijnstoffelijke ruimteschepen. Ze konden de mate-rie oplossen, gewichtsloos maken en elders herplaatsen. Een kosmisch jaar, van 25.000 aardse jaren, wordt nu afge-sloten. We staan aan het begin van het Aquariustijdperk, een tijdperk van vrij-heid, gelijkheid en broederschap, van liefde en wijsheid. Direct contact met onze gids, levitatie, reizen in de Kosmos, wordt weer mogelijk. (2010)320 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150197| € 19,90Code : ATTI

Spirituele intelligentieSQ: De sleutel voor persoonlijk leider-schap.Marjolein RikmenspoelDoor middel van ons ‘spirituele quo-tiënt’ (SQ) bepalen we wat werkelijk bij ons past en of de ene handelwijze zinvoller voor ons is dan de andere. SQ stelt je in staat om een persoon-lijke afweging en individuele keuzes te maken, bijvoorbeeld bij het kiezen van een opleiding, een baan of een partner, maar kan ook een grote rol spelen bij keuzes in het bedrijfsleven. Spirituele intelligentie is namelijk de motor die groei aandrijft. Door middel van een SQ-zelftest, schrijfoefeningen, meditaties, actuele voorbeelden en persoonlijke verhalen kun je erachter komen wat spirituele intelligentie voor jou persoonlijk betekent en op welke manier je je eigen SQ kunt ontwikkelen om op die manier je volle potentieel te benutten. (2010)224 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069639086 | € 19,90Code : SPINT

Ontdek en creëer zelf het universum De tien archetypische bouwstenen van natuur, kunst en wetenschap. Michael SchneiderIn dit aanstekelijke boek neemt wis-kundige Michael Schneider ons mee op een spectaculaire tocht langs de getallen 1 tot 10, om het bestaan van een kosmische geometrie aan te to-nen. Overal in het universum zien we dezelfde wiskundige patronen: in ato-men en sterrenstelsels, maar ook in komkommers en kathedralen. Ontdek en creëer zelf het universum is een aan-sporing om zelf, gewapend met passer, papier en potlood, de wetmatigheden van de natuur te ontdekken. Dit infor-matieve boek geeft antwoorden op diverse vragen. (2010)372 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069635644 | € 15,00Code : OCZU

De Dertien Oorspronkelijke Clanmoeders Spirituele levenslessen voor het ontdek-ken en ontwikkelen van je vrouwelijke talenten en kwaliteiten.Jamie SamsJamie Sams, vooral bekend door haar bestseller Medicijnkaarten, heeft aan den lijve ondervonden welke weg vrouwen afleggen om volledig vol-wassen te worden, namelijk die van het Vrouwen-Medicijn. Volgens de in-heems-Amerikaanse traditie gebeurt dit veelal rond het 52ste levensjaar. Symbolische spirituele leraren in de vorm van de Dertien Oorspronke-lijke Clanmoeders die als aspecten van Moeder Aarde en Grootmoeder Maan het vrouwelijk principe in de mens ver-tegenwoordigen fungeren daarbij als helpers om al je (vrouwelijke) talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ont-plooien. (2006)344 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069637273 | € 22,95Code : 13OC

Chakra Healing HandboekDe 32 energiecentra in kaart gebracht.Cindy DaleDit baanbrekende boek begint waar bestaande chakraboeken, die zich be-perken tot zeven chakra’s, ophouden. In Chakra-healing-handboek verlegt Cyndi Dale de grens door een overzicht te geven van 32 menselijke energie-centra: twaalf chakra’s in en buiten het lichaam, plus twintig spirituele energie-punten. Dit gedurfde boek bevat naast vele originele denkbeelden ook tal van aan de praktijk getoetste adviezen om energieblokkades te overwinnen. Cha-kra-therapeute Cynthia Marnell Dale (Minnesota) is geschoold in verschil-lende helende technieken, zoals reiki en therapeutic touch. Tevens heeft zij zich intensief verdiept in onder andere het sjamanisme en indiaanse tradities. (2003)336 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069636115 | € 24,90Code : CHHE

Page 13: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

Frontier 16.4 juli | augustus 2010 87

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

De DNA-code van de ZielJouw unieke levensopdracht onthuld William GijsenIn De DNA-code van de Ziel verklapt Anthon welke specifieke opdrachten de mens gekozen heeft voor zijn hui-dige leven. Hij verklaart de sfeer/trap/fase waarin je geboren bent, evenals je karmacode en hoe jij zelf karma kan oplossen. Daarnaast bevat de code nog een aantal specifieke keuzes zoals door welke bril de ziel dit leven wil be-kijken en ook of ze dit leven als zoeker of vinder wil leiden. In dit boek vind je meerdere praktische tabellen om zelf de code van je ziel te ontrafelen. Met het vrijgeven van de DNA-code van de ziel maakt Meester Anthon ons deelge-noot van de spirituele geheimen van de menselijke evolutie. Iedere ziel bezit een unieke code die de persoonlijke le-vensopdracht omschrijft. (2007)275 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789077247471 | € 22,50Code : DNAZ

De weg naar de oude mysterienI. Custers-van BergenVanaf de alleroudste beschavingen vormen de mysteriën de kern van de westerse esoterische traditie. De sleutel tot deze verborgen kennis is te vinden in de magische kabbala. De magische cirkel, die hierin centraal staat, ontsluit geleidelijk aan de diepere lagen van deze oude kennis. Hij volgt het wiel van het jaar en verbindt je met de vier elementen en met je reis door de verschillende niveaus van bewustzijn. Door met de magische cirkel te werken neemt je spirituele pad de vorm aan van een weg die zich spiraalvormig omhoog beweegt. De magische cirkel vormt het zaad van de kabbalistische levensboom, de boom des levens. Alle levensgebieden worden hierin symbo-lisch in kaart gebracht. (2007)383 Pagina’s | Hardcover | uitg. Akasha | ISBN 9789077247600 | € 32,50Code : WNOM

Aandacht voor pijnChronische pijnbeheersing door mindfulnessVidyamala BurchDe auteur lijdt al meer dan dertig jaar aan chronische pijnen en zit in een rol-stoel. In dit positieve boek benadrukt ze dat het onze weerstand tegen pijn is die uiteindelijk depressief maakt en die een verwoestende uitwerking heeft op ons lichaam. Aandacht voor pijn is een praktische gids voor het leven en om-gaan met chronische pijn, uitgaande van de beginselen van mindfulness. Door het ontwikkelen van een kalm bewustzijn van je lichaam kun je leren frustratie en het lijden dat je associeert met pijn los te laten. Als gevolg hier-van kan de pijn afnemen. Eenvoudige ademhalingstechnieken en krachtige mindfulnessmeditaties trainen je om in het moment te leven. (2010)272 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638737 | € 19,95Code : AANP

AstrologiewerkboekNatasja KuipersHet Astrologiewerkboek – helder en toegankelijk geschreven, prachtig vormgegeven – is een must have voor iedereen die genoeg heeft van oppervlakkige cadeauboekjes over sterrenbeelden of veel te diepgaande astrologische handboeken. Voor deze doelgroep was er lange tijd niets voor-handen wat goed bij de behoefte aan-sluit en er ook nog eens mooi uitziet, maar daar komt nu eindelijk verande-ring in. Dit boek heeft dan ook meer het karakter van een werkboek: bom-vol levendige voorbeelden en prakti-sche oefeningen, die alle onderdelen van de geboortehoroscoop stap voor stap behandelen. (2010)300 Pagina’s | Hardcover| uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069639031 | € 29,90Code : ASWE

De Innerlijke structuur van Tai ChiHerdrukMantak Chia en Juan Li Mantak Chia, grondlegger van het Healing Tao-systeem en auteur van meer dan vijfentwintig boeken, schreef samen met Juan Li het veelgeprezen De innerlijke structuur van Tai Chi, dat bij Becht twee drukken beleefde, maar al geruime tijd niet meer leverbaar is. Deze derde druk is gebaseerd op een recente, herziene Amerikaanse uitgave. De auteurs ontwikkelen in dit boek een variant van Tai Chi die eenvoudig is en weinig ruimte en tijd vergt. Stap voor stap maken zij de beoefenaar vertrouwd met de techniek van deze eeuwenoude taoïstische kunst. Dit gebeurt aan de hand van oefeningen, gevisualiseerd in vele honderden teke-ningen. (2006)192 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789023009672 | € 22,90Code : ISTC

Verlicht LevenReis naar het Licht in 8 mytische stappen.Tijn TouberIeder van ons is op weg naar zijn of haar hoogste bestemming en op die weg gaan we allemaal door dezelfde archetypische levensfases.We hebben allemaal dezelfde lessen te leren, dezelfde inzichten te verwerven en initiaties te ondergaan.Tijn neemt je in zijn tweede boek mee op het groot-ste avontuur van je leven: de weg terug naar het licht. Maar... die weg leidt door de onderwereld waar je draken en demonen wonen. Tijn leert je dansen met draken en leven in twee werelden: die van het licht en die van het duister. (2010)175 Pagina’s | Paperback | uitg. A.W. Bruna LeV. | ISBN 9789022997154 | € 16,95Code : VELE

Als de pinautomaten leeg blijvenMeindert Reus Dit boek is een waarschuwing voor een naderende financiële crash, wereldwijd. Anderhalf jaar geleden was het al bijna zover en kon slechts door extreme fi-nanciële ingrepen een failliet van het kapitalisme worden voorkomen. Reus toont aan dat het huidige systeem aan alle kanten rammelt en op zijn einde loopt. Hij biedt alternatieven voor een nieuwe economie die zal ontstaan als de pinautomaten voorgoed leeg zullen blijven. In feite borduurt Reus verder op de gedachten van Willem Middelkoop, één van de voorspellers van de huidige crisis. Eén van zijn theorieën betreft de totale ineenstorting van het financiële systeem. (2010)114 Pagina’s | Paperback | uitg. Free Muske-teers | ISBN 9789048412242 | € 19,75Code : APLB

OefenboekBasisoefeningen voor energetisch werk.Hetty TonkesHet Oefenboek van Hetty Tonkes be-staat uit praktische en heldere oefenin-gen welke een leidraad bieden voor ieder die geïnteresseerd is in het wer-ken met energie. Op een praktische, heldere en plezierige wijze worden de oefeningen aangeboden. De lezer krijgt hierdoor de gelegenheid de oe-feningen te integreren in het eigen in-nerlijk opdat ze hun vruchten kunnen afwerpen in het leven van alle dag.Het boek is voor ieder die nog geen kennis heeft gemaakt met het werken met energie. Het is voor ieder die zich vanuit de basisprincipes het werken met energie eigen wil maken. De lezer wordt stap voor stap meegenomen en krijgt de gelegenheid om op een eigen manier en in een eigen tempo vertrouwt te raken met de oefeningen. (2010)46 Pagina’s | paperback| uitg. BoekenBent | ISBN 9789085702061 | € 10,00Code : OEB

Page 14: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

88 Frontier 16.4 juli | augustus 2010

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Superwise Me!Gelukkig door eigen wijsheid.Len BransonEr zijn tientallen religies, wereldbe-schouwingen, levensvisies, talloze onderzoekingen, wijsheden en menin-gen... en goeroes te over die je gaarne de weg wijzen. Branson vermoedde dat er in deze verscheidenheid ook overeenkomsten bestaan en besloot die te onderzoeken. Het is het verslag van een bijzondere ontmoeting in de bergen van Andalusië, waarbij negen wijzen en negen getuigen zich bogen over negen levensvragen die ieder mens vroeg of laat tegenkomt. De antwoorden, van onder meer Karoline Kamosi, Ingeborg Sergeant, Martijn As-lander en Geert Kimpen, laten zien dat geluk binnen ieders bereik komt, als je je innerlijke (eigen)wijsheid activeert en laat spreken. (2010)198 Pagina’s | Paperback | Uitg. Archipel | ISBN 9789063055585 | € 16,50Code : SUPM

Effectief IdealismeMarjan van Dasselaar & Eelco van den Dool Zijn idealen mooie maar onhaalbare dromen? Is een bevlogen idealist een hemelbestormer of een luchtfietser? Van ideaal naar werkelijkheid is een taai proces. Toch krijgen sommige idealisten het voor elkaar: eerlijke koffie, gelijke kansen voor vrouwen of een beter milieu. In Effectief idealisme analyseren Eelco van den Dool en Marjan van Dasselaar de verhalen van acht idealisten. Die laten een patroon zien dat bruikbaar is voor iedereen die zijn idealen in de maatschappij of in het bedrijfsleven effect wil laten hebben. De auteurs geven daarbij een evenwichtig beeld. Ze hebben oog voor de successen, maar ook voor de pijn en de moeite die idealisme met zich mee kan brengen. (2010)112 Pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025960582 | € 14,90Code : EFID

Ayurveda en voedingHet belang van ayurveda voor de westerse wereld.Vaidya Etienne PremdaniCentraal in dit boek staat het belang van voeding volgens de aloude prin-cipes van de ayurvedische gezond-heidsleer. Ayurveda stamt uit een oude traditie van Indiase wijsheid en is gebaseerd op universele principes. De ayurvedische wetenschap gaat ervan uit dat alles wat we nodig hebben in principe in de juiste voeding aanwezig is. Een optimale zuur-baseverhouding in de voeding is essentieel. Onze mo-derne eet- en leefgewoonten blijken deze verhouding echter in hoge mate te verstoren. Het gevolg hiervan is een slechte spijsvertering die volgens de ayurvedische gezondheidsleer de oor-zaak is van velerlei ziekten. (2010)196 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203950| € 19,90Code : AYUV

Ontwikkelen of ingewikkeld blijvenEen paradigmashift in bewustzijn voor werk en leven.Robert W. PortieljeWe leven in een supersnelle informa-tiemaatschappij, een onrustig bubbe-lende snelkookpan, waarin we als indi-vidu onze weg moeten zien te vinden. Wie in die snel bewegende wereld niet meebeweegt en zich niet ontwikkelt, maakt zijn leven ingewikkeld en zal suc-ces ontberen. Persoonlijke groei is nog nooit zo belangrijk geweest. Binnen alle maatschappelijke sectoren (inclu-sief de sportwereld) is er een hang naar het ontdekken van nieuwe informatie, die een doorbraak teweegbrengt om tot grotere prestaties te komen en/of knelpunten op te lossen. (2010)176 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203936 | € 19,90Code : ONIN

Zazen nuHet dagelijks leven in een Japans zenklooster.Madelon Hooykaas en Nico TydemanNa bijna veertig jaar keert beeldend kunstenaar Madelon Hooykaas terug naar een Japans zenklooster. In het traditionele Soto-Zen trainingsklooster Bukkoku-ji in Obama neemt zij deel aan het dagelijks leven en mag zij foto’s maken en filmen. Het boek geeft een beeld van haar ervaringen in het kloos-ter, aan de hand van unieke verstilde foto’s en persoonlijke dagboekaante-keningen. Nico Tydeman schetst in zijn essay ‘Laboratorium van de Geest’ de historische ontwikkeling van het zen-klooster. Bij de transmissie van China naar Japan speelt Dogen Zenji (1200 – 1253), de grondlegger van de Soto school, een cruciale rol. (2010)160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes |ISBN 9789020203813 | € 34,90Code : ZANU

Destructieve relaties op de schop Psychopathie herkennen en hanteren.Jan StormsEen destructieve relatie kan iedereen overkomen. Een geestelijke stoornis is niet altijd aan de buitenkant te merken. Destructieve mensen _ psychopaten _ doen zich meestal mooier voor dan ze zijn. Psychopathie is een diepe gees-telijke stoornis, met als hoofdkenmerk: een ernstig verstoord geweten. Psy-chopathie is wijdverbreid, wordt sterk onderschat en richt grote maatschap-pelijke schade aan. Destructieve rela-ties op de schop informeert u over wat psychopathie is, hoe je psychopathisch gedrag kunt herkennen, geeft technie-ken om je ertegen te beschermen en aanwijzingen voor herstel van schade die jij zelf, of iemand in je omgeving, hebt opgelopen. (2010)180 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes |ISBN 9789020203592 | € 19,90Code : DESS

De atlas van Atlantis En andere verdwenen beschavingen.Joel LevyHet fascinerende verhaal over Atlan-tis heeft miljoenen mensen door alle eeuwen heen geïntrigeerd. In deze unieke atlas vindje een uitgebreide verkenning van de theorieèn en bewij-zen inzake een ´superbeschaving´, die de hele geschiedschrijving op de kop kan zetten. Minutieuze reconstructies en fraaie foto´s van onzderzeese ont-dekkingen onthullen vele geheimen van een beschaving die wel eens de bron van de onze zou kunnen zijn ge-weest. Schitterende illustraties tonen Atlantis zoals het eruit kan hebben gezien;gedetailleerde kaarten wijzen de weg naar mogelijke andere locaties van dit verdwenen continent. (2010)176 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020200478| € 29,90Code : ATNL

De atlas van verdwenen steden Legendarische steden herontdekt.Brenda RosenDe grote verdwenen steden uit het verre verleden blijven ons fascineren. In dit boek zijn legenden en het meest recente archeologisch onderzoek sa-mengebracht. Het werpt een licht op het mysterieuze leven van de stadsbe-woners in de Oudheid en beschrijft de opkomst en ondergang van hun ste-den. Onderzoek laat zien dat de natuurin de directe omgeving de groei van steden kan bevorderen maar deze ook fataal kan worden. In dit boek worden steden besproken die ooit werden prijsgegeven aan de woestijn, verscho-len liggen achter machtige bergen of totaal zijn overwoekerd door de jungle. Het onthult de geheimen van trotse hoofdsteden van machtige rijken. (2010)176 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020203042| € 29,90Code : DAVS

Page 15: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

Frontier 16.4 juli | augustus 2010 89

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Een stil plekjeInnerlijke vrede: overal, altijd.Nancy O’HaraIn ons drukke dagelijks leven ervaren we vaak weinig momenten van inner-lijke stilte. Nancy O’Hara leidt je naar je eigen stille plekje in jezelf, zodat je daar-na met een gevoel van innerlijke vrede in de wereld kunt staan. Haar methode van aandachtig ademhalen zorgt er-voor dat je geest tot rust komt. Ze be-schrijft hoe je tijd vrij kunt maken om hieraan te werken en waar je een stille plek kunt inrichten om tot jezelf te ko-men. Ze laat ook zien hoe je door deze methode beter kunt leren omgaan met de dagelijkse problemen, zodat je deze zonder angst en terughoudend-heid kunt aangaan. Een eenvoudig en inspirerend boek over de diepe waarde van een moment van stilte. (2010)184 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203905 | € 19,90Code : ESPL

Emotionele afhankelijkheidLoslaten doe je zo!Dr. Rudolf SnelHeb je ook van die momenten dat je niet voldoende assertief bent? Of dat je jezelf voorbij loopt? Of dat je jezelf teveel voor iemand wegcijfert?Rudolf Snel beschrijft in dit boeiende boek wat de meesten van ons wel voelen, maar niet goed onder woor-den kunnen brengen. Hij legt uit hoe dat komt, en vooral ook hoe je dit kunt voorkomen. Hij neemt je mee op een avontuurlijke reis door je innerlijk. Op deze reis kom je veel te weten over jezelf en begin je beter te begrijpen waarom je je soms gedraagt op een manier waar je later spijt van hebt. Met dat begrip komt ook de kennis hoe je dit kunt veranderen en meer jezelf kunt worden. (2010)232 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204001 | € 19,90Code : EMAF

Na de doodWat kunnen we verwachten?David FontanaPsycholoog David Fontana doet al veertig jaar onderzoek naar de dood en wat we daarna kunnen verwachten. Zijn inzichten ontleent hij voornamelijk aan onderzoek, talrijke gesprekken met mediums en aan de bijna-dooderva-ringen van patiënten. Fontana conclu-deert dat er opmerkelijke overeenkom-sten bestaan in de beschrijvingen van deze ervaringen. Verder heeft hij verras-sende gelijkenissen gevonden tussen, aan de ene kant, bijna-doodervarin-gen, beschrijvingen van verschijningen en de herinneringen van mediums en, aan de andere kant, de spirituele tradi-ties van culturen met een diepgewor-teld geloof in reïncarnatie. (2010)228 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203790 | € 19,90Code : NADD

Ook dieren hebben een ziel Denny SmedleyHebben onze huisdieren een ziel? Jenny Smedley heeft veel met men-sen en hun huisdieren gewerkt en is ervan overtuigd geraakt dat dieren niet alleen een ziel hebben maar ook over het vermogen beschikken om te helpen, te helen en te reïncarneren. In persoonlijke verhalen van mensen uit haar praktijk komt de speciale relatie tussen mens en dier tot leven. Ook die-ren hebben een ziel bevat bijvoorbeeld beschrijvingen van overleden dieren die terugkeren bij hun bazen, paranor-male gaven bezitten, of berichten van overleden dierbaren doorgeven. De auteur laat zien hoe je met je gestorven huisdier kunt communiceren en geeft een subliem inzicht in de verbazing-wekkende connecties tussen mens en dier. (2010)200 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203981 | € 19,90Code : DIZI

Gaiasofie Anders kijken naar evolutie, ruimtelijke ordening en milieubeheer.Kees ZoetemanDe aarde is een levend wezen, zoals de mens, Ze heeft longen, een bloedsom-loop, een hoofd-, borst-, en buikgebied. De vroegere mens was zich hiervan nog diep bewust,zoals oude mythen getuigen.Waarom hebben wij dat in-zicht verloren en hoe kunnen weer op-nieuw uit leren leven? Die vragen zijn zeer actueel,want de Aarde is ziek en de ziekteoorzaak zijn wij zelf.Wij hebben haar ,die ons bestaan draagt, aan ons ondergeschikt gemaakt. Wij parasiteren op heer en geven haar geen gelegen-heid om van haar ziekte te herstellen. Onze techniek heeft in het landschap kankergezwellen geschapen, onder-steund door een sporthart en door hyperventilatie. Tegelijk hebben wijn de sleutel tot haar genezing in handen.363 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020230291 | € 24,90Code : GAIS

Hortus SpiritualisDe tuin als spirituele en creatieve inspi-ratiebron.Arend Jan van der Horst, en Rob Docters van LeeuwenIn de drukke wereld van nu is het een weldaad om een tuin te hebben die een oase van rust en harmonie is, waarbij lichaam, geest en ziel op aan-gename wijze worden aangeraakt. De auteurs hebben hun liefde voor natuur en cultuur samengevoegd. Zij geven in dit boek hun visie op spiri-tuele tuinen en dragen daarbij vele ideeën aan om zelf een eigentijdse spirituele tuin te creëren. Een unieke Keltische tuin met beplantingen vol-gen de Keltische bomenkalender, maar ook andere voorbeelden uit de christelijke, Chinese, Japanse en Indi-ase tuincultuur komen aan bod. Vele tuinontwerpen met beplantingssche-ma’s bieden een schat aan informatie. 180 Pagina’s | Hardcover | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020201314 | € 29,90Code : HRTS

Jij bent DAT GangajiGangaji, spiritueel leraar van Ameri-kaanse origine, heeft met haar work-shops en lezingen het leven van velen blijvend veranderd. Jij bent DAT is een bloemlezing van haar klassieke uitspra-ken, bevat een fotokatern met zeldza-me opnamen en geeft nieuwe inzich-ten. Deze exclusieve uitgave helpt ons antwoorden te vinden op vragen die in het leven op ons afkomen. Thema’s zijn onder andere: het denken, de kern van het lijden, het overwinnen van twij-fel aan jezelf. Gangaji weet zoekers uit alle windstreken, helder en direct, tot de kern te brengen. Vaak zijn er onver-wachte momenten van ontwaken. ‘Dit is het uur van de waarheid’, zegt ze. ‘Vat het niet te licht op . Besef dat je je hoe dan ook bewust bent van de mogelijk-heid de waarheid van jezelf als grenze-loos bewustzijn te realiseren - jij bent DAT’. (2009)364 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020202748 | € 29,50Code : JBD

Meester EckehartInleiding en bloemlezing. Jacques BenoitMeester Eckehart, een van de grootste middeleeuwse mystici, is pas de laatste tientallen jaren ten volle tot zijn recht gekomen, mede dankzij het verschij-nen van een Duitse standaardeditie van zijn geschriften. Zijn werk blijkt ac-tueel te zijn, enerzijds vanwege de op-vallende raakpunten met de oosterse mystiek, anderzijds doordat de omstan-digheden waaronder het is ontstaan veel overeenkomst vertoonden met de situatie van de wereld waarin wij leven. Er is inmiddels dan ook een stroom van publicaties over hem verschenen, zo-wel in binnen- als in buitenland.De auteur geeft in zijn inleiding een beknopte maar heldere uiteenzetting over leven en persoon van Meester Eckehart, zijn geschriften en mystiek en over de invloed en de actualiteit van zijn werk. (2000)176 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020275186 | € 12,90Code : MEC K

Page 16: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

90 Frontier 16.4 juli | augustus 2010

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de manJungs theorie over animus en anima.Karen M Hamaker-ZondagCommunicatie. Het lijkt zo eenvoudig. Want als we met elkaar praten wisselen we onderling van gedachten en reage-ren we op elkaar. Wat we niet beseffen is dat als we met z’n tweeën praten, we eigenlijk met ons vieren zijn. De vrou-welijke energieën in de man (die C.G. Jung de anima noemde) en de man-nelijke energieën in de vrouw (haar ani-mus) blijken een stevig woordje mee te spreken, en als het tegenzit zich overal mee te bemoeien en een flinke stem in het kapittel te hebben. Opvallend daar-bij is wij dat wij dat zelf maar ternau-wernood in de gaten hebben. (2010)288 Pagina’s | Paperback | Uitg. Symbolon | ISBN 9789074899833 | € 24,50Code : OMVV

Verslaafd aan PerfectieNaar spirituele vrijwording van de vrouw . Marion WoodmanHet is niet goed genoeg…’ Hoe vaak denken vrouwen dit niet over zichzelf of over de dingen die ze doen, zelfs als ze met hart en ziel iets creatiefs doen! Ze blijven eindeloos verbeteren en lij-den ongemerkt aan de verslaving aan perfectie. De verharding van de vrouw naar haarzelf en naar het leven maakt haar tot een Medusa of een Macbeth waarin het destructieve doorbreekt. ‘Dit boek gaat over het onthoofden van een boze heks’ zo begint Marion Woodman haar boek, het onthoofden van Medusa en Macbeth, opdat vrou-wen hun ware vrouwelijkheid en bij-behorende creativiteit en spiritualiteit kunnen herontdekken, na eeuwenlang overspoeld te zijn geweest met al te patriarchale waarden. (2009)256 Pagina’s | Paperback | Uitg. Symbolon | ISBN 9789074899345 | € 24,50Code : VEPE

Het MeesterplanMayke WijdicksHet boek “Het Meesterplan” is tot stand gekomen uit oude wijsheid die zich aan Mayke heeft geopenbaard. Haar hele leven lang heeft ze teksten en visioenen gehad, die er op wezen dat er veranderingen op komst zijn met de aarde en diens bewoners. Door berich-ten binnen te laten mocht ze conclu-sies trekken en begreep ze dat deze gegevens niet alleen gingen over het verleden en heden, maar vooral over de toekomst. Onze toekomst, de toekomst van de aarde en ons zonnestelsel. “We staan aan de vooravond van zeer grote verschuivingen in de kosmos. We gaan van een derde naar hogere dimensies. Ondanks alle huidige problemen zie ik, voor degenen die daar voor kiezen, een positieve toekomst en verruiming van het bewustzijn. (2006)|Paperback | Eigen uitgave | ISBN 9789081105118| € 19,95Code : MEPL

De komst van de TransitieHet einde van ons individueel zelfsbe-schikkingsrecht?Robin de Ruiter’s auteurscol-lectiefIn rap tempo zien wij de wereld en de maatschappij zoals we die in het verle-den gekend hebben om ons heen af-brokkelen. We leven in een verscheurde samenleving waarin gemeenschappe-lijke waarden en normen vervagen of niet meer aanwezig zijn. Velen vragen zich af: “Hoe zijn we in deze chaos be-land? Wat staat ons nog te wachten?” Men krijgt geen hoogte van wat er nu eigenlijk precies aan de hand is. Dit unieke boek probeert hierin wat inzich-ten te verschaffen. Na de verbazing-wekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen dienen we voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen. 128 Pagina’s | Paperback | uitg. Mayra Pub.| ISBN 9789079680061 | € 15,95Code : KMST

Maya Scheurkalender 2010 / 2011– Lucas Slager

Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere

inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon

(13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de

energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je

essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010)

380 Pagina’s | € 16,95

NIEUW:

EDITIE

2010/2011

Page 17: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

Iedere woensdagavond 21.00 - 23.00 u

live vanuit Frontier Bookshop.

SalonWekelijks interviews met bekende en minder bekende gasten over het nieuwe bewustzijn, ascensie, alternatieve gezondheid, religie, cultuur,

politiek en wetenschap. Daarnaast is er iedere uitzending een live-artiest en aandacht voor festivals, beurzen, boek- en

dvd-besprekingen, symposia en persoonlijke verhalen.

Iedere week kun je Frontier Radio live meemaken in de Frontier Bookshop(Leliegracht 42, Amsterdam). Je bent van harte welkom om de radio-uitzen-ding bij te wonen. Koffie en thee staat klaar. Vanaf 20.30 uur ben je welkom.

Kijk en luister op

www.frontierradio.nl

Thuiswerk is mogelijk.Vergoeding is op basis van provisie.

Heb je vragen of interesse, neem dan contact op met Lisette Hennen: 020-3309151 of [email protected]

G e z o c h t :

Frontier Magazine zoekt een enthousiaste advertentie verkoper

Wie heeft zin en tijd om het team van Frontier teondersteunen door bedrijven te interesseren om te adverteren in Fontier Magazine?

juli | augustus 2010 16.4 Frontier 91

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50Code: BDL

Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95Code: URBO

Vaccineren of niet?Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuzeMarcel MessingNu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aan-gewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinfor-matie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘Wij-WordenWakker’ hoopt met dit boek-werkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en Bel-gië. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen.64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 Code: VONV

De Da Vinci Code OntcijferdFilip CoppensDan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een ge-heim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzin-sels van het boek, waarbij de bewerin-gen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm we-reldkundig is gemaakt.160 pagina’s | Paperback | € 9.50Code: DVCO

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Page 18: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graan-cirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Enge-land, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en or-ganisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft bezig-gehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaar-de kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar. Bert Janssen

Bert Ja

nsse

n

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ...

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

HA

ND

BO

EK

HA

ND

LIJN

KU

ND

E C

hristine Kaspers

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Je hebt het zélf in de hand

92 Frontier 16.4 juli | augustus 2010

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 22,-Code : SOEI

WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de MayakalenderYuri RomashevAls het witte balletje razendsnel rond-spint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrek-kingskracht tussen getallen’ en ‘de ver-borgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getal-len ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte.147 pagina’s | Hardcover | € 25.80Code: WOCO

Maya Scheurkalender 2010/2011Lucas SlagerVoortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de ba-sisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een af-firmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbin-den met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010)380 Pagina’s | Paperback | € 16,95Code : MSK5

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een dui-delijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Sig-natuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagska-lender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen ver-jaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaar-dag én “gewone” verjaardag.16 Pagina’s | A4 | € 13,-Code: 2IN1

De Da Vinci Code OntcijferdFilip CoppensDan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een ge-heim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzin-sels van het boek, waarbij de bewerin-gen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm we-reldkundig is gemaakt.160 pagina’s | Paperback | € 9.50Code: DVCO

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken.Dit boek neemt je mee op een ont-dekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17.50Code: 20GS

Onbekende Aspecten van NostradamusWim ZitmanIs het werk van Nostradamus ooit vol-ledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoe-kers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrij-nen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristi-sche aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verbor-gen ritme van de Tijdsleutel.160 pagina’s | Paperback | € 14.95Code: OAVN

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine KaspersDit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handle-zen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschik-king over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Hand-boek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde.520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95Code: HVH

Page 19: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

13-Moon CalendarThe 13-Moon Calendar is a calendar based on the sacred Mayan Tzolkin calendar of 260 days.In this Tzolkin calendar each of these 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own ‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or even his fate. For example a Dragon day is a good day to initiate projects and start things. A Mirrors day tempts you to see through the illusions and seek the truth. Also each Moon/month has its own energy, function and totem animal.Visionary José Argëlles translated this calendar to a worldwide usable 13-Moon, or Dreamspell Calendar. This calendar helps us to align ourselves again with the natural cycles of nature and time. In these hectic and stressful times this ancient calendar can be a useful tool in guiding our day to day living in a fun and productive way. Even more, the 13-Moon Calendar enables one to heal the past and positively influence the future.

13-Moon ‘horoscope’The 13-Moon Calendar can be consulted to make a ‘Maya horoscope’. It renders insight into yourself and what you as a soul are doing here. The Oracle - your Solar Seal and Tone, combined with the four supporting energies that surround it - gives deep insight into your challenges, shadow side, traps, qualities and power. This knowledge helps one understand why people around you are as they are and helps one accept oneself for being what one is. This self-acceptance has the effect of increasing personal power. One learns which talents one has and the best way to develop them. You realize that you are a unique gift to life itself, just as we all are.

Diary/day plannerIt's an easy-to-use day planner in which you can see at a glance what day it is according to the Gregorian calendar, as well as the 13-Moon Calendar. You can learn about the day-energies and plan your activities accordingly. All 13-Moon tables are included. Naturally, it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when calendar and menstrual cycle calendar. It's an attractive publication; the first diary produced with loving care, in full color, with beautiful illustrations and lots of space for making notes.

Short-Guide This Short Guide gives a clear explanation of the 13-Moon Calendar, you will learn to apply the 13-Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya ‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is, and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of having time! This little booklet fits nicely in the pocket in the back of this 13-Moon Diary. (If it is not in this Diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information)

13-MOON DIARYof Natural Time

Red Overtone Moon Year

2010 - 2011

13-MO

ON

DIARY of N

atural Time

20102011

ISBN 978-90-78070-29-0

juli | augustus 2010 16.4 Frontier 93

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

13 Manen WerkboekLeer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoGeheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werk-boek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrien-den uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestem-ming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levensles-sen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd!296 pagina’s | Hardcover | € 20,00Code: 13MW2

In de Ban van het LevenSymbolische inspiratie op je levenspadLucas SlagerIn de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zich-zelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen.168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 |ISBN 9789078070115Code: IBHL

De Thuiskomende AardeEssays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012Peter ToonenMoeder Aarde wacht op ons. De na-tuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewust-zijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad.182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269Code: DTAA

Eenoog in het land van de blindenDe herontdekking van aetherReinout GuepinDit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oos-tenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers ver-klaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie pro-beert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Im-plosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken.432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276Code: EILB

Voorbij de TijdLeef je essentieLucas SlagerDe tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat al-les duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en ein-digend.154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214Code: VDT

Daar ben ik weer / In Den BeginneBram VermeulenTwee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgeno-men op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder veran-dering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker.100 Minuten | DVD | € 22.00 |ISBN: 9789081374620Code: BRAM

13 Moon Diary of Natural Time 2010/2011Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel:een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen).160 Pagina’s | Hardcover | € 13 Code : 13MD5

13 Manen SnelgidsMetgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,-samen met 13-Moon Diary € 20,-Code : 13MSN (Nederlands)

13MSG (Engels)

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

Page 20: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

94 Frontier 16.4 juli | augustus 2010

B E S T E L F O R M U L I E R

Hoe te bestellen• Vul bijgaand formulier in;• Stuur of fax het formulier naar Frontier;• Doorbellen of -mailen is ook mogelijk;• Vink aan hoe u wenst te betalen;• Indien het uw eerste bestelling is, sturen wij u

de bestelling toe, na ontvangst van de betaling.

Verzendkosten• De verzendkosten bedragen 6 Euro, • Bij drie boeken/DVD’s of meer is verzending gratis,• Verzendkosten bij 1 DVD bedraagt 3 Euro.

Opmerkingen• NABESTELLING: Indien een boek tijdelijk niet

in voorraad is, wordt het boek nageleverd.• OFFERTE: op verzoek• Volgens de Nederlandse wet mogen wij geen

korting geven op Nederlandstalige boeken.• Op verzoek sturen wij u onze uitgebreide

Engelstalige catalogus toe.• DVD’s en CD’s kunnen helaas niet geruild worden.

Hoofdkantoor: FrontierPostbus 106811001 ER AMSTERDAM

Verenigd Koninkrijk: FrontierPO Box 13722North Berwick, EH39 4WBtel: 05600 700 720

Amerika: Adventures UnlimitedPO Box 74Kempton, Illinois 60946USA

Correspondentie adresFrontier Sciences FoundationPostbus 106811001 ER AmsterdamNederlandTel.: 020-3309151Fax: 020-3309150 Email: [email protected]

Bezoekadres Frontier BookshopLeliegracht 421015 DH Amsterdam Kijk op onze websiteswww.fsf.nlwww.fsf.nl/shopwww.frontierbookshop.nl

|

Aankruisen wat van toepassing is □

□ Eerste bestelling □ Ik heb eerder iets besteld □ Nieuw

NaamAdresPostcode PlaatsLandTelefoon overdag Telefoon ‘s avondsFax email

Code Omschrijving Prijs # Totaal

SubtotaalVerzendkosten Geen verzendkosten bij 3 boeken/DVD’s of meer.

TOTAAL IN EURO

□ Nederland ABN AMRO 40.78.98.417□ Nederland Postbank 7231599□ België KBC 413-9226371-79

□ Stuur mij een factuur□ Visa □ Master Card

Ik betaal op de volgende manier:

Credit Card Nummer CVC

Vervaldatum Handtekening

Page 21: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

De kracht van de Dutch Spirit longkruiden bestaat uit een magische heilzame mengsel van 5 kruiden: longkruid, weegbree, pepermunt, rode klaver en salie. De longkruiden staan voor de 5e chakra (de keel) en zijn een weldaad voor de longen. Dutch Spirit Longkruiden thee heeft een licht zoet aroma met een hint van Pepermunt en Salie.

Wat doen deze kruiden voor de longen? Longkruid bevat kiezelzuur wat de elasticiteit van de longen herstelt en slijmvliesontsteking vermindert. Weegbree bezit het krachtige silica wat heilzaam is tegen longbe-schadigingen. Pepermunt helpt door het natuurlijk aanwezige azuleen de longen te helen door het aanpakken van bacteriën en ontstekingen. Tevens geeft het een fijn aroma aan de thee.Salie is sterk antibacterieel en antiseptisch, heel goed om te drinken als er last wordt ondervonden bij verkoudheid. En als laatste kruid, rode klaver, een magisch kruid dat effectief helpt bij kinkhoest, astma en gewone hoest.

Je kunt er een heerlijk kopje thee van zetten (2-10 minuten laten trekken).

HeilzaamOver de therapeutische waarde van het product Dutch Spirit Longkrui-den vertellen de gebruikers, dat het bij de volgende gevallen gunstig werkt:Astma, bronchitis, longemfyseem, hoest, verwijdering van fijnstof en teer uit de longen, kortademigheid, vermoeidheid, gebrek aan con-centratie, vergroting van de ‘Svasocchvasãbalã’ (het eigen vermogen om adem te halen) en hooikoorts.

Envelop verpakking met een inhoud van 30 gr: prijs € 5,95 NiEuw: Nu ook verkrijgbaar als theezakjes van 2 gr.

(doosje bevat 20 zakjes). Prijs per doosje is € 3,50

Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected]

Nieuw!!

DUTCH SPIRIT LONGKRUIDEN THEE Dutch Spirit Longkruiden zijn vanaf nu ook als theezakjes verkrijgbaar.

De 5 kruiden zitten in een theezakje van 2 gram, verpakt in een doosje met 20 zakjes.

Dutch Spirit — de kosmische kracht van plantenwww.dutchspirit.eu

Page 22: Frontier Magazine 16.4 juli / augustus 2010

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, uFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00