Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

28
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 20.4 | nummer 121 | juli - augustus 2014 | o 5,95 GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | j g g 20 4 | 121 |j l i g t 2014 | o 5 95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's HOLISTISCHE GENEESKUNDE en de kracht van de en/en benadering Zuid Afrika: MILJOENEN RUÏNES Roofvogels als managementtool EN VERDER IN DIT NUMMER: Het leven en de magie van Dion Fortune | Mystieke Plekken | De Cirkel – plattegrond van het leven | Ik Financierde Hitler | De Paus en de Inquisiteur | Shilajit | Holistische geneeskunde en de kracht van de en/en benadering | Column UFOwijzer | Grensverleggende producten | Boekenkatern en meer... Ook op TABLET

description

Grensverleggend tweemaandelijks magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Transcript of Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

Page 1: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 20.4 | nummer 121 | juli - augustus 2014 | o 5,95 GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | j g g 20 4 | 121 | j li g t 2014 | o 5 95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

HOLISTISCHE GENEESKUNDE en de kracht van de en/en benadering

Zuid Afrika: MILJOENEN RUÏNES

Roofvogels als managementtoolf g gEN VERDER IN DIT NUMMER: Het leven en de magie van Dion Fortune | Mystieke Plekken | De Cirkel – plattegrond van het leven | Ik Financierde Hitler | De Paus en de Inquisiteur | Shilajit | Holistische geneeskunde en de kracht van de en/en benadering | Column UFOwijzer | Grensverleggende producten | Boekenkatern en meer...

Ook op

TABLET

FR204 001 COVER.indd 1FR204 001 COVER.indd 1 14-06-2014 14:42:3814-06-2014 14:42:38

Page 2: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

buiten de

Dag Tijd25 juli

festival een magische dag om

samen 't leven te vieren

theater

markt

kinderplein

verhalen

muziek

dans

biologisch smullen

natuur

healingveld

workshops

tickets en programma op www.dagbuitendetijd.nl

Fort Blauwkapel, Utrecht

AANBBIEDINNGZBBACK-ISSSUES FRRONTIERR MAGAZZINE

TOT EEN MET JJAARGAANG 20133

per stuk € 5,95vanaaf 10 stuks € 1,- ppper stukp

Af tee halen bij Frontier Boookshop,LLeliegracht 42, Amsterdam

FR204 001 COVER.indd 2FR204 001 COVER.indd 2 14-06-2014 14:42:4214-06-2014 14:42:42

Page 3: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 20.4 nummer 121

Hoofdredactie Herman Hegge

Eindredactie Orenda Bol

Redactiemedewerkers Jivan van Beek, Agnes van de Beek, Robert Boerman, Orenda Bol, Paul Harmans, Aldo Hoff , Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Rivelino Sellier Manuputty, Hans Overbeek, Klaas Singor, Olof Smit, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Hylke Welling, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Coverbeeld: C.J.G. Commandeur

Abonnementen Nederland: Leliegracht 42, 1015 DH AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetafl open van het abonnement.

AdvertentiesAldo Hoff | [email protected] | 020-3309151

Redactie Frontier MagazineFrontier WorldLeliegracht 42, 1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België) Voor de Belgische KBC bankrekening:IBAN: BE58 4139 2263 7179BIC: KREDBEBBwww.frontierworld.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier World, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier World. © Frontier World

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Overgang

REDACTIONEEL

Op 21 juni jl. vond in de Jaarbeurs te Utrecht het Earth & Beyond evenement plaats. De organisatie kondigde het aan als “een evenement voor mensen die van het leven een ontdekkingsreis willen maken. Een evenement met informatie over buitenaards leven, piramides, graancirkels, energie, remote viewing, quantum mechanica, UFO’s en heel veel meer. Een bijzonder evenement om met een (zeer) ‘open mind’ naar toe te gaan.” Ruim 20 jaar na de eerste grote evenementen op grenswetenschappelijke gebied, georganiseerd door, in eerste instantie, Contact Network International (CNI) en later door Frontier Sciences Foundation (FSF) is het eindelijk zo ver dat de reguliere beurzen het aandurven om een gelijksoortig evenement te organiseren. Het is tevens een waardige opvolger van de reeks Frontier Symposia, waarvan vorig jaar de 10e en laatste georganiseerd werd.De grenswetenschappen zijn in die 20 jaar steeds meer algemeen bekend geraakt en min of meer onderdeel geworden van de maatschappij, zonder dat het tot een opmerkelijke verandering heeft geleid. De informatie is ook steeds eenvoudiger toegankelijk, mede door de nieuwe media en de grote hoeveelheid fi lms en boeken die op dat gebied verschenen zijn. Daarmee zijn we min of meer onderdeel geworden van de reguliere maatschappij, zonder dat we het direct doorhebben.

Producten die Frontier verkoopt, zijn steeds meer via internet en andere winkels te koop, waarbij opvalt dat de Superfoods nu ook bij de supermarkten verkrijgbaar zijn. Huurprijzen stijgen alsmaar, met als gevolg dat de Frontier Bookshop aan het eind van het lopende huurcontract (eind 2014) plaats moet gaan maken en op zoek gaat naar een nieuwe locatie. We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen om ons te helpen zoeken naar een nieuwe locatie. We willen graag de door velen begeerde unieke Frontier producten ook in een fysieke winkel aan blijven bieden, en niet alleen via internet. Frontier Magazine zal ook in deze verandering mee gaan doen. Nu steeds meer onderwerpen mainstream worden, zal het tijdschrift haar grenzen blijven verleggen en zich meer gaan richten op oplossingen op het gebied van gezondheid, voeding, duurzaamheid en Moeder Aarde. Frontier wil niet dat de plaat steeds in dezelfde groef blijft hangen. Wij geven graag een duw aan de naald en gaan door met het ondersteunen van de overgang in de maatschappij. Doet u met ons mee?

Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

FR204 003 inhoud.indd 3FR204 003 inhoud.indd 3 14-06-2014 14:43:2114-06-2014 14:43:21

Page 4: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

4 Frontier 20.4 juli | augustus 2014

8 22WETENSCHAP

REBIRD: ROOFVOGELS ALS MANAGEMENTTOOLFares Boustanji geeft al jaren trainingen met roofvogels die laten zien wie je daadwerkelijk bent. Pas als je succesvol leiding kunt geven aan jezelf, kun je succesvol leiding geven aan roofvogels. Door gedrag en handelingen haarfi jn aan te voelen en te spiegelen met authentiek gedrag van bijvoorbeeld de directeur of de manager helpen roofvogels deze hun leidinggevende kwaliteiten te verbeteren.

GESCHIEDENIS

IK FINANCIERDE HITLERGrootindustrieel Fritz Th ijssen publiceerde in 1941 het boek Ik Financierde Hitler, waarin hij beschrijft hoe het kon gebeuren dat een leger van 4.500.000 Duitsers al in 1933 door Hitlers geld werd gevormd. Waar kwam dat geld vandaan?

MYSTERIE

HET LEVEN EN DE MAGIE VAN DION FORTUNEOccultiste, magiër, trancemedium en schrijfster

Dion Fortune wijdde haar leven aan de ‘Western Mystery Tradition’. Dion stelt dat magie

de kunst is om veranderingen te bewerkstelligen in overeenstemming met de wil.

18MYSTERIE

ZUID AFRIKA: MILJOENEN RUÏNESHet verhaal van Michael Tellinger is op zijn minst opmerkelijk te noemen, van de (her)ontdekking van een fossiele reuzen voetafdruk in steen tot het oprichten van de politieke partij ‘UBUNTU’ die als speerpunt ‘Togetherness’ heeft , en pleit voor de afschaffi ng van het banksysteem en geld.

INHOUD

30

FR204 003 inhoud.indd 4FR204 003 inhoud.indd 4 14-06-2014 14:43:2214-06-2014 14:43:22

Page 5: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 5

44

GESCHIEDENIS

DE PAUS EN DE INQUISITEUR “In lang niet alle ogen waarin ik tuur, voel ik me gespiegeld. Dat komt waarschijnlijk omdat ik, ondanks mijn werk waarin ik veel mensen zie, niet altijd diep genoeg kijk. De ogen die me echter in deze spiegel aanstaren, zijn wel heel uitdagend. Ze laten me heel diep zoeken.”

GEZONDHEID

HOLISTISCHE GENEESKUNDE EN DE KRACHT VAN DE EN/EN BENADERING

De hedendaagse westerse geneeskunde gaat uit van een materialistisch mensbeeld. In de opleiding tot arts staat dan ook in geen enkel boek iets over de helende kracht

van de Ziel. Vanuit deze materialistische visie wordt ons zorgsysteem steeds zakelijker.

64

INHOUD

GEZONDHEID

6 SHILAJITShilajit is een complexe natuurlijke mix van ten minste 85 mineralen afkomstig uit prehistorisch plantenmateriaal. In de Indiase geneeskundige systemen zoals Ayurveda en Siddha wordt Shilajit al eeuwenlang gebruikt. Shilajit wordt in de Ayurveda gezien als een ‘Rasayana’, dat helpt om kracht, immuniteit en vitaliteit te versterken.

SPIRITUALITEIT

50 DE CIRKEL – PLATTEGROND VAN HET LEVEN De Cirkel is een eenvoudig universeel model waarin ieder mens zichzelf feilloos zal kunnen herkennen. De Cirkel kan gezien worden als de ‘plattegrond van het leven’, waardoor soms pijnlijk duidelijk wordt wat je geestelijke positie is, ten opzichte van het midden van je eigen cirkel. Tegelijkertijd krijg je daardoor ook de aanwijzingen om de weg naar het midden van je eigen cirkel terug te vinden. De Cirkel geeft ieder mens zijn of haar eigen verantwoordelijkheid terug.

MYSTERIE

54 MYSTIEKE PLEKKEN Al geruime tijd houden Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots zich bezig met het bezoeken, bestuderen en fotograferen van mystieke plekken in binnen- en buitenland. Zij exposeren elke maand met een nieuwe mystieke plek en er zijn inmiddels twee boeken van hun over mystieke plekken uitgekomen. In dit artikel geven zij enige duidelijkheid over wat zij mystieke plekken vinden en natuurlijk over wat mystiek is.

En verder...

3 COLOFON

24 ZOEKT U EEN SPREKER?

28 AMAZONE KRUIDEN

39 GRENSVERLEGGENDE PRODUCTEN

63 COLUMN UFOWIJZER

72 BOEKENKATERN

FR204 003 inhoud.indd 5FR204 003 inhoud.indd 5 14-06-2014 14:43:2314-06-2014 14:43:23

Page 6: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

16 Frontier 20.4 juli | augustus 2014

U zoekt een spreker…?Overzicht van een aantal auteurs en sprekers van boeken en artikelen van Frontier Magazine en Publishing. Voor meer informatie, en de organisatie van lezingen, workshops, seminars, bijeenkomsten of trainingen m.m.v. onderstaande auteurs kunt u contact opnemen met Frontier. Bel ons gerust, mocht u op zoek zijn naar een auteur/spreker die niet in deze lijst opgenomen is. Voor iedere gelegenheid kunnen wij met ons netwerk voor u cq. uw bijeenkomst iedere gewenste spreker leveren op het gebied van de grensverleggende onderwerpen. Frontier, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151 email: [email protected], www.frontierworld.nl

SPREKER ONDERWERP AUTEUR VAN WEBSITE EN EMAIL

1. Benjamin Adamah Lezing: Vamachara Lezing: Green Love Magic, Workshop: Psycho-energetisch Zelfmanagement

Vamachara, VAMzzz Magazine www.adamah.nl

2. Agnes van de Beek Privé-readingen, Numerologie en Tarot, Aarde-heling, Opschoning huis en omgeving, Mandala-tekenen, Heilige geometrie

www.moederaarde.eu

3. Robert J. Boerman Graancirkels, vrije energie, Waterklankbeelden

Graancirkels, Goden en hun Geheimen, Waterklankbeelden

www.waterklankbeelden.nl www.dcca.nl

4. John Consemulder Bewustzijn, gezondheid, healing, nieuwe wetenschap, parapsycholo-gie en spiritualiteit en esoterie

Blauwdruk, De Zoete Wraak www.healingsoundmovement.com [email protected]

5. André Douzet (Franstalig, ook beschikbaar voor rondleidingen in Zuid Frankrijk), Rennes-le-Château, Perillos, Katharen

Saunière’s model and the Secret of Rennes-le-Château, The Secret Vault, The Wanderings of the Grail

www.perillos.com www.societe-perillos.com

6. Hermen Grondijs Verzamelpunt therapie, Dielec-trische Edelsteenlamp therapie, Bodywork, Radionica, Levendbloed-analyse, Bioresonantie

www.healthybalance.nl www.verzamelpunt.nl

7. Reinout Guépin Schauberger Eenoog in het land van de blinden www.implosie.nl

8. Richard Hoofs Acupunctuur, Medische begeleiding en meditatie

Zelfgenezing op doktersrecept, Een nieuwe wereld binnen je bereik, Cirkel van Leven, Nieuwe Geneeskunde

www.medischepraktijkmondesir.nl [email protected]

9. Bert Janssen Graancirkels, Heilige Geometrie o.a. The Hypnotic Power of Crop Circles, Sophia’s ei

www.bertjanssen.nl

10. Christine Kaspers Handlijnkunde, Westerse en Vedische astrologie

Handboek Handlijnkunde www.christinekaspers.nl

11. Ton van der Kroon Mannenworkshops, Spirituele reizen, Maria Magdalena, Catharen

o.a. De Terugkeer van de Koning, De Zevende Poort, Boek der Liefde

www.tonvanderkroon.nl

1

2

3

4

5 6

9

78

FR204 016 sprekers.indd 16FR204 016 sprekers.indd 16 13-06-2014 19:58:3813-06-2014 19:58:38

Page 7: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 17

SPREKER ONDERWERP AUTEUR VAN WEBSITE EN EMAIL

12. Jeroen Kumeling No Nonsense bewustzijn, radiopresentator, dagvoorzitter

www.connectitradio.com

13. Yuri Romashev Kalenders, Aantrekkingskracht tussen getallen

De WonderCode

14. Lucas Slager De Maya Kalender, Persoonlijke begeleiding, Tijd, Economie van het genoeg, vrede

De twintig gezichten van de schepping, Voorbij de Tijd, In de Ban van het Leven, de Maya Scheurkalender

www.centrelothlorien.com

15. Olof Smit Afrikaanse Spirituele & Medicinale Kennis, Spirituele blokkades

Vader Aarde en de aardse taal [email protected]

16. Peter Toonen Maya kalenders, 2012, bewustzijnsverruiming

Wat wisten de Maya’s, De Natuurlijke Tijd, Ik zie het, De thuiskomende Aarde

www.natuurlijketijd.nlwww.mayatijd.nl

17. Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots

Mystieke Plekken in Nederland, België, Duitsland en Engeland inclusief graancirkels

Mystieke Plekken en Mystieke plekken in Zuid West Engeland

www.mystiekmoment.nl

18. Willem Witteveen Grote Piramide van Gizeh en daarmee samenhangende Oud-Egyptische connecties

De Grote Pyramide van Gizeh als monument van de schepping

www.willemwitteveen.blogspot.nl

19. Nicole E. Zonderhuis Maya Kalender, sjamanistische work-shops, smudgekruiden, krachtplek-ken, vrouw & spiritualiteit, kunst

13 Manen Werkboek van de Natuurlijke Tijd, 2-in-1 Maya Verjaardagskalender, 13-Moon Diary of Natural Time

www.mayatzolkin.comwww.mooncraft.nlwww.webcraft.nl

20. Herbert van Erkelens

Kwantumfysica, alchemie, Maria Magdalena

o.a. ‘De dertien tonen van de schep-ping’, ‘Modern Alchemy’ en ‘Maria Magdalena, Profetes van het Levende Verbond’

herbert.vanerkelens.nl

21. Jaap van Etten metafysische ecologie, mense-lijke energieën, Aarde energieën, energieën van stenen, kristallen en kristallen schedels

Geschenken van Moeder Aarde & Het Fenomeen Kristallen Schedels

[email protected]

22. Hans Plomp Glimpen van Gene Zijde, Provo & de culturele doorbraak van de jaren 60, De terugkeer van de Godin: Androgyne evolutie, Een Schizofreen is nooit alleen, De godin Kali, De Psychedelische Revolutie, Ruigoord

Auteur van o.a. Jaya en het [email protected]

16 15

10

20

1718

19

13

14

11

21

12

22

FR204 016 sprekers.indd 17FR204 016 sprekers.indd 17 13-06-2014 19:58:4313-06-2014 19:58:43

Page 8: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

28 Frontier 20.4 juli | augustus 2014

COLD COMFORT Het mengsel van de kruiden maakt de algemene kou in het systeem vloeibaar waardoor die zich uit het lichaam kan verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING:Drie maal daags een dop (van de fl es) op een glas sap of water innemen tijdens maaltijden.Eventueel de kuur herhalen tot de overdosis aan kou verwijderd is.

CELL CLEANERHet mengsel van deze kruiden is gericht op de kou in de cellen. Daar zal het eerst de opeen gehoopte kou doen smelten tot een zachtere substantie. Waarna het gebruik van de Cold Comfort deze substantie vloeibaar kan maken. GEBRUIKSAANWIJZING:Drie maal daags ¾ dop op een glas sap of water innemen tijdens maaltijden. Daarna overgaan op Cold Comfort.Eventueel de kuur herhalen tot de overdosis aan kou verwijderd is.

TJOTJOFATU - HARD “Tjotjofatu – hard” is een olie met kruiden die uitgerekte banden verstevigt, zoals enkel- en knie-banden.

TJOTJOFATU - ZACHT “Tjotjofatu – zacht” is een olie met kruiden die uitstulpsels van verharde kou tussen de wervels verzacht, waardoor de druk op zenuwen verdwijnt.

MIGRAINE KUUR IN 3 WEKEN:

NIERENTHEENieren, die wachten om afscheid te nemen van afvalstoff en, werken op halve kracht. Het is daarom van belang eerst de nieren te activeren. Nieren thee. Een week lang 3x daags een thee eitje vol kruiden in een glas kokend heet water samen met een ¼ limoen of citroen laten trekken en drinken.

ZENUWTHEEMensen, die niet bij het gevoel kunnen, gebruiken het hoofd bovenmatig veel, wat weer zorg draagt voor stagnatie in de doorstroming van het zenuwgestel. Van belang is de zenuwen een doorstroming te gunnen. Dat is de reden waarom vervolgens de zenuwthee wordt ingezet. Zenuw thee. De week erna 3x daags een thee eitje vol kruiden in een glas kokend heet water laten trekken en drinken.

MIDDENRIFTHEEOm de middenrifspier te ontspannen bestaat er een middenrif kruidenmix. Middenrif thee. Gedurende de laatste week 3x daags een thee eitje vol kruiden in een glas kokend heet water samen met een ¼ limoen of citroen laten trekken en drinken.

Tijdens de kuur van deze drie theeën, twee fl essen Cold Comfort inzetten. 3x daags tijdens de maaltijden een dop van de fl es op een glas sap of water innemen. Bij hardnekkige migraine, de totale kuur herhalen tot de migraine verdwenen is. Bij hyperventilatie, allergieën en astma, kan dezelfde kuur worden ingezet.

De drie theeën zijn ook los van elkaar te gebruiken, zo is de nierenthee goed voor kinderen die last hebben van angina. De zenuwthee is goed voor slechte slapers, terwijl de middenrifthee spanning op de borst verzacht. Ander theeën zijn Herpes/ Aambeithee. Darmthee om diarree tegen te gaan.

nt.nt.ntntnt n nn de we wwervervrveeelsss v vverzaaachchtt, w, wwwaaaardooodo

HERBAL FORMULA from the Rainforest– bekend van het boek Vader Aarde van Olof Smit

In 1992 is Olof Smit door een aantal genezers benaderd om als intermediair een brug te slaan tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Westerse reguliere geneeskunde. In zijn optiek zou zo een ontdekkingstocht maandenlang gaan duren maar in werkelijkheid werd het een twaalf jaar lange diep Afrikaanse cultuur ervaring. Volgens Olof Smit zijn de Herbal Formula from the Rainforest geen medicijnen tegen ziektebeelden: “De kruidenmengsels maken het gestel vrij van blokkades en versterken en activeren de heelmeester in de mens.” Lees voor meer informatie het boek ‘Vader Aarde’ van Olof Smit en bestudeer eveneens zijn website: www.earthfather.eu. Email adres Olof Smit: [email protected]

Prijz

en e

xclu

sief

ver

zen

dko

sten

FR204 028 olofsmitproducten.indd 28FR204 028 olofsmitproducten.indd 28 13-06-2014 20:03:0213-06-2014 20:03:02

Page 9: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 29

GOGOWI/ FEMME VITALEGogowi is een mix van twaalf kruiden die maandelijks wordt ingezet bij intern onderhoud van de vagina. Vrouwen binnen de stammen in het regenwoud hebben geen last van ontstekingen, Gogowi zorgt voor een stabiele vitaliteit bij de vrouwen.

Voor samenlevende vrouwen zijn vaginale ontstekingen met de bijbehorende afscheiding en onaangename geur zeer vernederend. Niet alleen voor het leven van haar zelf, ook de erotiek van haar stabiele samenleven wordt negatief beïnvloed.

GEBRUIKSAANWIJZING Een derde van de kruiden samen met 1ltr. water aan de kook brengen, niet door laten koken. Zo snel als de hitte het toelaat en na het douchen, dampen boven het hete kruidenvocht. Opletten voor verbrandingen. Ook kan er intern gewassen worden zodra het kruidenvocht afkoelt. De kruiden na het baden aanvullen met 1ltr. koud water. De kruiden kunnen dan de volgende dag weer gebruikt worden. Bij klachten doorgaan met baden tot die klachten voorbij zijn.Voor onderhoud is eenmaal per maand drie dagen toereikend.

HUIDOLIE De “Huidolie” is een huidreparatie olie bestaande uit kruiden en oliën. Het is goed te gebruiken tegen droge huid, en doet wratten en verse littekens verdwijnen.

ENERGIE De “Energie” drank is gemaakt van hoofdzakelijk lianen en is een energie booster, zeg maar een Viagra tussen de oren.

MUG Een fl es “Mug” is een spray tegen muggen en houdt muggen gedurende vier uur op afstand.

MONDSPOELINGDe “Mondspoeling” vloeistof reinigt en heelt tandvleesontsteking.

GUARDIAN ANGELEen kruidenmix op basis van alcohol die er zorg voor draagt dat het systeem virale en bacteriële aandoeningen kan bevechten zoals malaria, denque, lyme, Cholera, griep, etc.

Dosis; 3xdgs een dop van de fl es op een glas sap of water. Bij heftige reacties de dosis terugbrengen naar 3xdgs ¾ dop of zelfs 3xdgs een ½ dop.Kinderen 3xdgs ¼ dop.

d is i eennmaal per maand drie ddageagen tn toeroereikenp gg

N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupple-menten geen specifi eke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoe-ningen altijd eerst uw arts of therapeut.

Prijzen exclusief verzen

dkosten

FR204 028 olofsmitproducten.indd 29FR204 028 olofsmitproducten.indd 29 13-06-2014 20:03:2913-06-2014 20:03:29

Page 10: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 49

• Diep slapen ondanks de Wi-Fi• Buffert schadelijke Wi-Fi smog velden• Gebaseerd op Reich en natuurtherapiee• Reduceert stress en gepieker • Stimuleert diepe ontspanning• Geen slaappillen met bijwerkingen

Kijk op de website voor actieprijzen.De levertijd is enkele dagen tot twee weken.Voor meeer r r r inininfofoormrmrmatatatieie en bestellingenene :: www.addaamamamamahahah n.n.nl/l/l//dodododdooooooooooo zzzzzzzzzz.h.hh.hhtmtmtmtmtmltetetetetetet l.l.l.l.l.l.l : : :::::: 06060606060666600 -13333333333333334334334344433 101010101010555555

DOOOZZSLEEP NATURAL BIONITE ®

U wilt een website die u of uw orgganisatie zelf dient tekunnen onderhouden. Misschien wilt u een webshop of richt u zich op een meertalig publiek. Frontier InterBiZZ WeWeWebdbdbdesesesigigignnn dd denenenktktkt mm metetet uu u mm meeeeee ee ennn bobobouwuwuwttt wewewebsbsbsitititeseses vv vanananuiuiuittt betrokkenheid.

Frontier InterBiZZ ontwerpt en ontwikkelt op basis vanWordpress professionele websites en webshops met een tststererkkeke ff fococ sus o opp gegebbrbr iiuikksks rvriieie dndnd lelelijijijkhkhkh ieieiddd. DD Daaaarnrnaaaa tstst worordtdtdt

er gebruik gemaakt van een beheersysteem, zodat elke website door iedereen eenvoudig gg te updpp aten is. Ook kan uw website responsive ontworpen worden, zodat deze op elk apparaat te bekijken is.

Kijk voor meer informatie op www.interbizz.nl

FFrFronontititierer II I tntntererBiBiBiZZZZZZ ii iss uwuw p pararttntnerer o opp IInIntteternrn tetet..

FR204 049 ad1.indd 49FR204 049 ad1.indd 49 13-06-2014 20:08:5113-06-2014 20:08:51

Page 11: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 39

FRONTIER VERKOOPT OOK:

Grenzeloze producten bij FrontierBewaar de uitleg goed, na 30 april 2011 is ook deze waardevolle informatie steeds minder te vinden bij

producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius.

Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde

landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ Frontier Magazine 17.4. Google dan

op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze

waardevolle informatie weg is. Onderstaande productomschrijvingen zijn gebaseerd op de mening van

de leverancier zelf.

Exotische en Heilzame Thee Marva Miracle

MARVA THEEMarva (Lippia Alba) is ook weer zo’n mirakel plant van Bun Sani; de naam betekent wollig kruid vanwege de zachte behaarde blaadjes. Deze thee kan net als die van de hele lijn van Bun Sani gemakkelijk worden gemaakt door het in kokend water te strooien of te gebruiken met een thee-ei of theezeefj e. De smaak heeft wel wat weg van Oregano, waarom het ook in salades en gerechten wordt verwerkt. De Marva plant kan ondersteuning bieden ter vermindering van hart en vaatziekten, kan ontstekingen remmen, werkt cholesterol verlagend, heeft een opbeurend eff ect op het humeur, helpt bij hoge bloeddruk deze te verlagen, is een antioxidant en kan bij de behandeling van kanker mogelijk behulpzaam zijn.

Marva Thee; code: MARVTprijs: €3,00 voor 20 gram

PAPAYA THEEDeze thee van Bun Sani is absoluut bijzonder te noemen en helemaal biologisch, afkomstig uit Suriname en voor u geïmporteerd! Dit bedrijf verpakt hun thee in kleine zakjes waardoor de thee makkelijk is te gebruiken in een thee-ei of theepot via een klein theezeefj e. Deze papaya thee is nieuw in het al langer bestaande thee-assortiment bij Frontier (zoals de Zuurzak, Moringa en Redi Katun thee). Papaya is rijk aan bétacaroteen dat een rol speelt in de bescherming tegen vrije radicalen. Papaya’s bevatten zoveel vitamine C dat een halve vrucht van gemiddelde grootte voldoende is voor de dagelijkse behoefte van een volwassene. Verder bevatten ze kleine hoeveelheden IJzer en Calcium.Papaya bevat agrimine dat een goede uitwerking zou hebben op de vrouwelijke vruchtbaarheid, evenals carpaïne, een enzym waarvan men vermoedt dat het goed is voor het hart. Ook komt in deze plant fi brine voor dat zeldzaam is bij andere planten. Bij de mens speelt deze stof een belangrijke rol bij de bloedstolling (bron: Wikipedia)

Papaja thee; code: PAPTprijs: € 3,00 voor 30 gram

M lllh eeeeBORAGE OLIE Borage Olie wordt gewonnen uit de zaden van de Borage plant. Deze plant is oorspronkelijk afkomstig uit het Middelandse Zee (spatie)gebied. Deze olie is rijk aan het essentiële vetzuur gammalinoleenzuur (GLA 20%). Borage olie heeft een gunstige werking op de bloeddruk, werkt erg positief bij atopisch eczeem en andere huidproblemen en werkt zeer positief bij ongemakken tijdens de menstruatie en de overgang. Heeft u last van huidproblemen? Borage olie kan een zeer positieve bijdrage leveren wanneer u de olie op de huid aanbrengt, maar heeft zeker ook een gunstig eff ect bij gebruik als voedingssupplement voor een mooie huid van binnenuit! Ingrediënten: Borageolie (Borago offi cinalis, 82%, 520 mg per capsule), plantaardig kiezelzuur, anti-oxidanten Vitamine E en ascorbylpalmitaat (soja). De Capsule is van plantaardige oorsprong: hydroxypropylmethylcellulose. Deze capsules bevatten alle actieve natuurlijke bestanddelen van het zaad, zonder enige toevoegingen van suiker, gist, conserveermiddelen, kleur - en smaakstoff en. Glutenvrij.

Borage olie; code: BORO prijs: € 11,90 voor 45 caps à 520 mg

Heling uit het Middelandse Zee gebied

Prijzen exclusief verzen

dkosten

FR204 039 prod_grenzeloos.indd 39FR204 039 prod_grenzeloos.indd 39 13-06-2014 20:05:5213-06-2014 20:05:52

Page 12: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

40 Frontier 20.4 juli | augustus 2014

FRONTIER VERKOOPT OOK:

Zilverkaars wortels

Ogentroost en blauwe bosbes

combinatie

BILBERRY & EYEBRIGHT EXTRACT Blauwe Bosbes extract is rijk aan fl avonoïden die de zuurstof toevoer en bloedstroom van het oog verbeteren. De blauwe bosbes heeft bloedsuiker verlagende eigenschappen. Daarnaast heeft het een anti-ontstekende werking door de Anthocyanosiden en andere fl avonoïde verbindingen die in bosbessen worden gevonden. Deze remmen het vrijkomen van ontstekingshormonen en van specifi eke chemische stof-fen in ons lichaam zoals histamine prostaglandines. Ogentroost oefent beschermende eff ecten uit op de gezondheid van het oog, waaronder vermoeidheidssymptomen van de ogen, overge-voeligheid voor licht, tranende ogen, prikkende ogen en functionele oogaandoeningen. In de volksgeneeskunde wordt ogentroost gebruikt tegen ontsteking van het ooglid (blefaritis) en conjunctivitis en tegen keel- en mond ontstekingen. Vanwege de samentrekkende en ontstekingsremmende werking is het goed in de zetten bij proble-men aan de ogen, slijmvliezen, sinus- en middenoor klachten.

Bilberry en Eyebright; Code: BILBPrijs: € 17,90 voor 30 capsules

HAWAIIAN ASTAXANTHIN VAN BIOASTIN Natural News eigenaar Mike Adams doet onafhankelijk onderzoek naar allerlei superfoods, vitaminen en mineralen in het bijzonder en gezond leven in het algemeen. In het rapport van de resultaten van zijn onderzoek heeft hij de Hawaiaanse Astaxanthine als beste bekroond. Dit product is nu ook bij Frontier verkrijgbaar! Adams zegt hierover: “Astaxanthine is een van mijn meest aanbevolen supplementen. Ik gebruik dit zelf al jaren en schrijf aan dit middel een hoog werkingsniveau toe bij sporten en bij mijn activiteiten op mijn boerderij. Er is gewoon niets dat te vergelijken is met de beschermende kracht van de in vet oplosbare carotenoïden in BioAstin. Neem het samen met omega-3-oliën voor de beste resultaten!” Uit onafhankelijke onderzoeken blijkt Astaxanthine sterk bij te dragen aan de gezondheid: hieronder vindt u een greep uit de gezondheidsbevorderende eigenschappen zoals vermeld door de producent: • Ondersteunt pezen en gewrichten • Ondersteunt de gezondheid van de huid tijdens UV en blootstelling

aan de zon • Ondersteunt de gezondheid van het oog • Ondersteunt verjonging door cellulaire gezondheid • Ondersteunt een gezond immuunsysteem • Ondersteunt de cardiovasculaire gezondheid • Ondersteunt het lichaam bij herstel van belasting

Bio Astaxanthine; code: BIOAPrijs: € 23,90 voor 60 capsulesEn voor de veganisten is er ook de vega-nistische Astaxanthine: code: ASTVprijs: € 19,90 30 caps à 4 mg

BLACK COHOSHBlack Cohosh (Cimicifuga racemosa) oftewel Zilverkaars is bekend onder vele namen en is onderdeel van een gevarieerde plantenfamilie; deze specifi eke plant heeft lange elegante bloemen. Black Cohosh is inheems in Noord Amerikaanse. De wortels worden ingezet bij de behandeling van de menopauze en andere vrouwenkwalen. De tinctuur is gemaakt op basis van een biologisch alcohol extract en is holistisch gebalanceerd. Mocht een tinctuur (wegens de alcohol) niet in uw levensstijl passen, dan zijn er ook capsules beschikbaar.

• Black Cohosh Root; code: BCOHprijs: € 23,90 voor 59 ml

• Black Cohosh Root Extract; code: BLOH prijs: € 10,90 voor 60 Caps

em emem e

n

-

emem em

eeee--e e e e---

Hawaiian Health

nn ntntntntbibi

oouuuu

isisisistttteee j

oop pururur

Prijz

en e

xclu

sief

ver

zen

dko

sten

FR204 039 prod_grenzeloos.indd 40FR204 039 prod_grenzeloos.indd 40 13-06-2014 20:06:0313-06-2014 20:06:03

Page 13: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 41

FRONTIER VERKOOPT OOK:

Ruimte reiniger

Zeepvrije aarde

PARADISE HERBS LION’S MANE• 100% puur• 20:1 geconcentreerde werkzaamheid• 100% vegetarisch• Geen vulstoff en, bindstoff en of algemene allergenen• Gemaakt zoals de natuur bedoeld heeft!

Lion’s Mane (Hericium erinaceus) wordt in het Nederlands ook wel eens de pruikzwam genoemd. En met reden: de zwam heeft een verschijning als van een harig dierachtig wezentje.Deze capsules bevatten een extract van het volle spectrum aan heilzame stoff en uit de zwam zodat alle stoff en in synergetische verhouding aanwezig zijn, zonder het gebruik van chemische - of anderszins schadelijke stoff en. De leverancier geeft aan dat recente studies laten zien dat Lion’s Mane een rol speelt in de ondersteuning van het geheugen in geval van milde cognitieve regressive bij ouderen, en bij de promotie van een goed humeur en ontspanning bij personen in de menopauze. Deze wilde, natuurlijk gegroeide Lion’s Mane is vrij van chemische meststoff en, pesticiden en conserveermiddelen.

Lion’s Mane; Code: LIOMPrijs: € 29,90 voor 60 capsules

LAVA AARDE VOOR ONDER DE DOUCHEGhassoul- of Rhassoul aarde is uniek in zijn soort en komt uit een streek in Marokko. Deze mineraalrijke aarde is een alternatief voor douchen met zeep. Het haalt de PH-waarde van de huid niet uit balans. Daarnaast is het zo natuurlijk dat het ook voor het milieu niet schadelijk is. Er is een beperkt aantal zakjes Ghassoul aarde bij Frontier verkrijgbaar en daarnaast is er ook het Duitse merk Logona verkrijgbaar. Logona bruine lava-aarde( Ghassoul) is het zeepvrije alternatief voor shampoo en zeep. Ghassoul is een natuurlijk mineraal-rijk product afkomstig uit het Atlasgebergte (Marokko), is vrij van tensiden en bijzonder mild voor huid en haar. Het veroorzaakt geen irritatie en reinigt, zoals gezegd, zonder de pH waarde van de huid te beïnvloeden of de natuurlijke beschermende laag van het haar aan te tasten. Gebruiksaanwijzing: meng in een kommetje wat lava-aarde met warm water tot een papje. Huid en/of haar inmasseren en kort laten inwerken. Goed uitspoelen met warm water. Heb je nog wat over in je kommetje? Dek dan het kommetje af met een deksel of huishoudfolie zodat de lava-aarde niet kan indrogen. Zo kan je het bewaren tot een volgende keer. Werking : zuivert huid en haar, maakt het haar zacht, laat het glanzen, maakt het soepel en volumineuzer en vermindert geleidelijk het aantal nodige wasbeurten. Aanbevolen voor een gevoelige, geïrriteerde huid (acne, vet haar of haar met roos. Ook bruikbaar als uitwendig gezichts- of haarmasker. Alle LOGONA Lavaerde producten dragen het Duitse BDIH keurmerk voor gecontroleerde natuurcosmetica.

• Rhassoul ruwe aarde; code: RHAS prijs: € 9,90 voor 530 gram

• Lavaerde poeder bruin; code: LAVAE prijs: € 9,75 voor 300 gram

• Lavaerde in tube met patchouli olie; code: LAVE prijs: € 8,70 voor 200 gram

AGUA SACRAL Dit ‘heilige water’ bestaat uit een mix van: 96% alcohol, bronwater, limoleen, coumarine, enkele essentiele olieën en palo santo. Het is een reinigende vloeistof dat bekend staat als het nieuwe Florida Water, wat ook een traditioneel gebruikte vloeistof is om ruimtes te reinigen. Het heeft ook dezelfde werking als Florida Water, maar is energetisch sterker.De leverancier schrijft over dit product: “Niet alle (geheime) toepassingen van Agua Sacral zijn bekend gemaakt. De toepassingen die wél algemeen bekend zijn om Agua Sacral voor te gebruiken zijn:- Energetisch reinigen van ruimtes (net als bij Florida Water)- Bescherming tegen negatieve krachten- Activeren van hoge frequenties- Openen van spirituele poorten- Initiaties, o.a. Munay Ki- Contact maken met je hoger zelf- Creëren van heilige ruimtes- Activeren van magische krachten- Contact maken met spiritsLET OP: niet om in te nemen. Buiten bereik van kinderen houden, voorzichtig met de huid en ogen. Ontvlambaar, irriterend. Voorzichtig bij open vuur.

• Mini spray fl esje Agua Sacral; Code: AGSS, prijs: € 5,90 voor 50 ml

• Agua sacral, grotere fl es; Code: AGSA, prijs: € 17,50 voor 250ml

ca.a

pnn ge gevalval

ereeren,eeur ur en en ppauzauze. e.

n,

Leeuwen kracht

Prijzen exclusief verzen

dkosten

FR204 039 prod_grenzeloos.indd 41FR204 039 prod_grenzeloos.indd 41 13-06-2014 20:06:1413-06-2014 20:06:14

Page 14: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

42 Frontier 20.4 juli | augustus 2014

FRONTIER VERKOOPT OOK:

TEVENS VERKRIJGBAAR:In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods:Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk

NAAST ONZE COLLECTIE SUPERFOODS VERKOPEN WE OOK:Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce

producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol | Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer!

N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupple-menten geen specifi eke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is na-melijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut.

Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden. – Frontier Magazine 2014

Kruiden detox

De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: [email protected] of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. Heeft u vragen over specifi eke producten? Mail dan naar [email protected]. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie de middenpagina’s in onze vorige edities vanaf Frontier Magazine 16.6.

CANADIAN ESSENCE THEECanadian essence is goed voor de weerstand, voorjaarsmoeheid, het reinigen van organen en versterken van uw immuunsysteem. Het kan als voorjaars- en najaarskuur gebruikt worden. De uit een achttal krui-den gemaakte thee ontslakt en reinigt uw darmen tevens. Het ontgift het lichaam mild en grondig (tot op celniveau), ondersteunt en stimu-leert het immuunsysteem en biedt bescherming tegen vrije radicalen. In de afgelopen jaren is herhaaldelijk gebleken dat Canadian Essence een gunstige invloed heeft op de gezondheid en helpt tegen innerlijke onrust. Bij voorjaarsmoeheid biedt een kuur van Canadian Essence on-dersteuning en versterkt het de levenskracht. Andere voordelen van de Canadian Essence zijn onder meer: - Het kan weerstand en energie ondersteunen;- Het ondersteunt de reiniging van organen, weefsels en cellen;- Het kan rustgevend werken, ook voor de spijsvertering.De acht kruiden (=bold) in Canadian Essence zijn:Grote Klis (Arcticum lappa)Schapezuring (Rumex acetosella)Rode iep (Ulmus fulva)Russische rabarber (Rheum palmatum)Witte waterkers (Nasturtium offi cinale)Kelp (Laminaria digitata)Gezegende distel (Cardus benedictus)Rode klaver bloesem (Trifolium pratense)

Vloeibare thee; code: CANEprijs: € 37,95 voor 1000ml (voor ongeveer 2-3 weken)

Droge thee; code: CANTPrijs: € 34,90 voor 3 x 21 gram thee (voor ongeveer 6 weken)

TEUNISBLOEM OLIE CAPSULESTeunisbloem olie wordt gewonnen uit de teunisbloem, een klein bloemetje dat al eeuwenlang bekend staat om de helende eigenschappen van de olie die het bevat. Deze olie is vooral rijk aan gamma-linoleenzuur. De teunisbloem bloeit op in de nacht en verwelkt de volgende dag al weer! De Noord Amerikaanse indianenstammen gebruikten dit gele bloemetje tegen wondjes en infecties, maar ook bij verkoudheid en hoesten. Heden ten dagen wordt het vaak als haarolie gebruikt maar het kan op nog vele andere manieren bijdragen aan een goede gezondheid: de lijst van alle mogelijke toepassingen is te lang om hier op te sommen. Teunisbloemolie staat vooral ook bekend als een olie dat vrouwen gebruiken tijdens de menopauze, PMS, maar ook bij ADHD en eczeem.Deze veganistische teunisbloem olie is koud geperst.

Vegan Primrose olie; code: DVEP prijs: € 19,90 voor 90 caps

Vegan Primrose Vrouw

TT gg

n)n)gragr m theehh

Prijz

en e

xclu

sief

ver

zen

dko

sten

FR204 039 prod_grenzeloos.indd 42FR204 039 prod_grenzeloos.indd 42 13-06-2014 20:06:2313-06-2014 20:06:23

Page 15: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 43

InInnn 1 199992 2 isiss OOlololooooooofffffff f f f SSSmit door eeeeeeeeeeeeeeeenn aaaaaa ntntalal g geennezezeeerererrrrerrsssss benaderd om aaaaaalllla s ss inintetet rmrmedediiaairr eeeeeeen brug te slaaaaaaaaannnnaaatutuuusssss enen ddee e AfAfffrrriririiikkkkakk anse traditiononnnnnneeeeelelle eegegeggeneneeseswiwijzjzzj ee eennnnnnnn dddd d d e Westerseseseeee rr rrrrrrreeeegeguu--lilieerere ee gegeneneesesskukuk ndnddddddde.eeee.ee.ee. InIn z zzijijjjn n n opoptitiekek zzzouououo z zo o eee n n ononntdttdtdekek-kikkingngsttstocococo hthth m maaaandndenenllalangng g gaaaanndudureeren n mamamaarararar i i inn n wewerkrkrkrkelelijijkhkheieid d wewerdrdrddddd hehehehehehet t tttt eeeen n twtwaaaaaalflfffffff j j j j jj aaaaa r r r lalalangngngn e ee dididididiidid eepepepepeppeppepepp AfAfAfAfAffffA ririrririririkakakakakaanansese cculululululululttttututtttt urur e ervrvvaarararararinininininininnggg.g.g.g.gggg.gg M M M M MMMMMMMMMeteeetttgrgrgrroeoeoeo ieieieieieiendndndndndndndnde eeeee ee veveveveveveveeeeerbrbijijijjststs ererininininininnnng g gg g gg leleleleleleeereererrrrrddedededededededededde hhhhh h hijijjjj de onbnbnbnbbbbegegegeggrrererererensnsnsnsnsnsdedededededede m m m mm mmmm mogooooogogogelelellijijijiijijijijkhkhkhkhkhkhkhkhkkhhedededddeeenenenn vav n dedededed gg ggggroenene e eee dididdingngnngngnngeneenennn i iiiinnnn n n nn heheheeh tt t bobobooosss.s. WaWaWaWaaW tt t dddeded wessteteeetetersrsrsrsrsr ee e e mememememennsnsnsns b bbbomomomommmeeenene e en n plplananteten n nnnoooememmt,t, i is s voorrddedede ttraradidititiioonononneelele e e gegeggenenezzezezersrsssss e eenen d divivverersisiteteitittitt aaanaa mmededicinnala e eaaanannntwtwtwwooooooooooo rdrdenen ooooopp pp fyfyysisisiiekekekekee ee,e, e emomotitionono ele e,e, m mmmmennnntattat lelel een n sps iri ititueleeklklk acacaaccchhthtenen ooof ff f zziziekektetetebebebebb eleldeden.n.

VADER AARDEEN DE AARDSE TAAL

Olof Smit

EN DE AARDSE TAAL Olof Smit

Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdamtel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

240 pagina’s | Paperback | ISBN 9789078070450 | € 22,00ALLEEN VERGRIJGBAAR BIJ FRONTIER BOOKSHOPLeliegracht 42, 1015 DH Amsterdam

DeDeDeD GGGrororotete P Piriramamidide e vavan n GiGiG zezezeh h h isiss e eenen v vanan d de e zezezevevev n n n wewererer ldldwowow ndnderere enenn uiuiuit tt dedede k k klalaassssssieiei kekeke o oududdheheh ididd enenene h h hetetet e eenininigegeg d ddatatt i iis sovovovererergegeggg blblblevevevenenn. AlAlA eeeeuwuwenenlalangng b bezeze oeoektkt memen n didit t enenigigmamatitiscschehe bob uwwwerkrk en n prprobobeeeertrtmemememmmen n n dede w warare e bebetetekekenin serervavan n tete aaaaaachhchteteeeeerhrhhalalenenn. WiWillllemem W Wititteteveveenen vvererbibib ndndnddddtt tt nananana lalangngduduririg g onondedeeeeerzrzzzzoeoeoeoeoek k kkk gegegegegegegegegegegeeg veveveveveeensnsnsnsns v v vvvvvananannna h h h h hhhemememememememzezezezezezezezelflflflflflfflf eee eee ennn nnn vavavavav nn n nanandederer oondndere zozoekekerers s enen kkkomomtt ttt ttototot t tt tttt bababababaananannananbrbrbrbrbrbrbrekekekekekekeekeenenenenenendededede coonclul sisiess.Dee aaututeueur r totoonont t innn ddd ddd d itititit b b b bboeoeoek k kk aaaaaaaaan nnn dadadadat t t t dedededdede G G G G GGrororooooteteteeee PPP Piriiririramamamamidididide ee eeeeeeen n nanaslslagagwewerkrk i is,s, b bedededdddddoeoeooeoo ldldldd vvvvoooor r r dededede h hhhhuiuiuuididididigegegege g g g ggenenenene ereratata ieieieees s s sssmemet t t dadad ararininin v vererboboorgrggenenn ddde eee GuGuGuGuGGGG ldlddldldenenene f frererereququuuuenenenentitittie e e e vavavavan nnn GiGiiG zezezeeh,hh,h,h,hh veveverrarantntntwowoororo dedeelilijkjkjk v v voooor r hehehet tt onononnnonntstststtstatatataananaana e en n n bebebeststststaaaaaaaaan n n n vavavvavan nnn heheheet tttlelevevev n n opop A Aarardede.

De Grote Piramide van

als monument van de schepping

Willem Witteveen

Gizeh

Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

DeDeDeDDeDeDeDeDeeDDeDeeD G G G GGG GGGGGGGrororororororororor tetetetetetetetetetee P P P P PPPPPPiririiriririrri amamamamamamamamamammididididdidiididdidde e e eee eee vavavavavavavavavvannnnnnnnnnn

alsalsalsaalsalsalsa sa momo mo mo momomomomomonumnumnumnumnumnumnumnumnumnumn entententententententententen va va vavavavavv vavan dn dn dn dn dnn ddn e se se se sse sse ssseeee chechechechecheechheeheheeppippippippipppppppppipppppp ngngngngngnggnng

WiWiWiWiWiWiWWWiWWWW lllllllllllllllllllemememememememmem W W WWWWW WWWititititititti teteteteteteeetteeeveveveveveveeeevveeeneneneneeneeeeeennenn

224 pagina's | full colour | hardcover | € 25,- | e-book Bruna/Tablisto: € 7,99

FR204 043 ad2.indd 43FR204 043 ad2.indd 43 13-06-2014 20:07:3513-06-2014 20:07:35

Page 16: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

Aqua OPTIMIZER®voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater.

De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 mil-joen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electro-chemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving.

Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking.

30 dagen niet tevreden - geld terug garantie.

Vitaliteit Service, 020-4720397 [email protected]

62 Frontier 20.4 juli | augustus 2014

Anders dan het Rechter Pad, waartoe alle grote religies behoren, zoekt het Linker Pad (vamachara) geen hemel of trans-cendentie om aan dualisme te ontsnappen, maar het herstel van de synergie tussen yin en yang, God en Godin, vrouwelijke en mannelijke energieën. Adamah’s occult-filosofische opus magnum is een enerverende en zeer complete leidraad voor wicca’s, pagans en eenieder die zoekt naar een ongecensureerde “raw spirituality”. De auteur breekt een historisch taboe door niet de materie of het aardse, maar juist fixatie op eenheid en verlossing als bron van tweeduizend jaar duisternis aan te tonen. Daarmee stoot hij onze gangbare rolverdelingen van God, mens, goed, kwaad, werkelijkheid en illusie bijna apocalyptisch omver.

Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

Benjamin Adamah

VAMACHARARaw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith

ie

400 pagina's | Paperback | € 25,– | ebook via Bruna/Tablisto: € 7,99

De 0.groep doet onderzoek naar gebruik van energie bronnen die ons leven op aarde vrij kan maken van de huidige vervuilende en ziekmakende technieken.Wij zijn de afgelopen maanden geholpen door Dr. Ilija Lakicevic, res. prof. die met zijn JULA-concept voor een doorbraak kan gaan zorgen. Zijn gedachtengoed staat nu vrij voor iedereen op Youtube. Part 3 – Make your own free energy device – 0.tv.Na de crash van de 0.website is er nu voor een nieuwe (veiliger) opzet gekozen. Wordpress. Het kan dus gebeuren dat U bepaalde dingen niet meer terug kunt vinden. Veel onderwerpen die op de 0.site staan kunnen we nu ook op andere websites terug vinden. De hypnose toestand (mindcontrole) is nog volop gaande. Maar we worden wakker. Ga voor de waarheid. Geef het voorbeeld en wees bewust. Voor vragen: skype “nulpuntenergie”.

Creëer je eigen gezondheid

Eet smakelijk Leef gezond

Lucas Slager & Fredy Wamelink

In dit boekje wordt op praktische wijze uitgelegd hoe je door middel van voeding veel aan je gezondheid kunt doen.Je vindt naast dagmenu’s vooralpraktische informatie over: even-wichtig eten, koolhydraten, eiwitten, vetten, zuren en basen, kruiden, vita-mines, mineralen en energieover-dracht. Kortom alle informatie die je nodig hebt om te kunnen bepalen wat voedend voor jou is.De kennis die gedeeld wordt door de auteurs, is het resultaat van veel lezen, experimenteren en zelf toe-passen. Deze levenswijze wordtal jaren in de praktijk gebracht op

Centre Lothlorien, waar er gekookt wordt voor grote en kleine groe-pen en waar gezondheid een belangrijk aandachtspunt is.

96 pagina’s | Hardcover | € 13.00Een uitgave van Frontier Publishinge-mail: [email protected] www.frontierpublishing.nl

FR204 062 ad3.indd 62FR204 062 ad3.indd 62 13-06-2014 20:10:2513-06-2014 20:10:25

Page 17: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 69

De schrijver van dit boek heeft de vele verschillende Aarde energieën twintig jaar lang uit-gebreid bestudeerd. Dit stelde hem in staat de eigenschappen van deze energieën, en hoe ze zich over de Aarde bewegen, op een verrassende en inspire-rende manier te beschrijven.Onderzoek:

helpen om evenwichtiger te zijn, en hoe we onze meridianen en chakra’s op elkaar kunnen afstemmen.

behulpzaam zijn bij het verruimen van ons bewustzijn en ons gewaarzijn.

ondersteunen.

van ons bewustzijn.

328 pagina’s | paperback | € 25,00

e-mail: [email protected] www.frontierpublishing.nl

Jaap van Etten PhD

GESCHENKEN van

MOEDER AARDEAarde energieën, vortexen, lijnen en rasters

GESCHENKEN van MOEDER AARDE Jaap van Etten

Nieuwe Geneeskunde is een praktisch boek vol verhalen, praktijkvoorbeelden en oefeningen. De oefeningen maken een directe ervaring mogelijk van de beschreven inzichten. Bewustwording gebeurt hierdoor niet alleen op mentaal niveau maar kan plaats vinden in elke cel van het lichaam. De geschreven oefeningen worden visueel nog ondersteund door enkele filmpjes op Youtube.

Nieuwe Geneeskunde verbindt de reguliere Westerse huisartsgeneeskunde met de Oosterse energetische wijsheid van het chakra- en aurasysteem.

Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de veranderde levensenergie van de aarde en haar invloed op ons welzijn en gezondheid in deze nieuwe tijd. Ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van ‘nieuwe Egyptische chakra’s’ en de helende invloed van de Schumann resonantie, de hartslag van onze aarde.

De intentie van dit boek is om de mogelijkheid te bieden tot meer welzijn en bewustzijn.

336 pagina’s | paperback | € 19,90

Een uitgave van Frontier Publishing e-mail: [email protected] www.frontierpublishing.nl

nieuwe geneeskunde

Richard Hoofs

Dit boek, dat zowel op feiten als op persoonlijke ervaringen is ge-baseerd, geeft een samenvatting van de resultaten van vele jaren onderzoek en werken met kristallen schedels. De toenemende po-pulariteit van kristallen schedels heeft een diepere oorzaak en dit boek beschrijft de zoektocht van de schrijver naar de oorzaak van deze toenemende belangstelling. De verschillende soorten kristal-len schedels worden beschreven, evenals de kristallen schedels die de meeste bekendheid hebben verworven. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende kwaliteiten en eigenschappen van kristallen schedels en hun unieke energieën worden omschreven. Duidelijk wordt, dat alle eigenschappen en kwaliteiten van de kristallen schedels helpen bij de persoonlijke groei van degenen die ermee werken.

Onderwerpen in dit boek zijn:

schedels

240 pagina’s | paperback | € 22,00

Een uitgave van Frontier Publishing e-mail: [email protected] www.frontierpublishing.nl

Het fenomeenKRISTALLEN

SCHEDELSJaap van Etten, Ph.D.

FR204 069 ad5.indd 69FR204 069 ad5.indd 69 13-06-2014 20:11:4413-06-2014 20:11:44

Page 18: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, http://frontierworld.nl/webshops

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

70 Frontier 20.4 juli | augustus 2014

De Kanker-bijbelPieter Frank van der Meer Sr.De Bijbel is het meest verkochte boek ter wereld. Daarna zal de ‘Kan-ker-bijbel’ als nummer twee volgen, namelijk wanneer kanker volksziekte nummer één wordt. Die tijd lijkt niet veraf meer. De Kanker-bijbel gaat niet over geloof, maar over de na-tuurwetten, ziekten en gezondheid. Deze bijbel bevat eveneens een ‘blijde boodschap’ voor ‘ongeneeslijk’ zieken! Ze geeft eerlijke antwoorden op vragen als: Is kanker wel een ziek-te die ongeneeslijk is? Kan men kan-ker en andere ziekten voorkomen, of is het een soort noodlot dat ons kan treff en?370 pagina’s | paperback | € 21,90 Code : DKB

Tesla - Inventor of the Electrical Age W. Bernard CarlsonDrawing on original documents from Tesla’s private and public life, Carlson shows how he was an “idealist” in-ventor who sought the perfect expe-rimental realization of a great idea or principle, and who skillfully sold his inventions to the public through my-thmaking and illusion.This major biography sheds new light on Tesla’s visionary approach to invention and the business strategies behind his most important techno-logical breakthroughs.500 pagina’s | hardcover | € 39,90 Code : TEIE

OrmusModern day Alchemy, Primer of Ormus Collection ProcessesChris EmmonsThroughout the ages what was the desired object of those practicing the “art of alchemy?” What was so en-gaging it held the undivided atten-tion of the sons of art and science? What material caused philosophers, such as Nicholas Flamel, to devote their life to its discovery?This substance is nothing less than grounded in the possibility of nature and is the very spirit and the soul they felt resided in organic matter, stone, metal and water. 296 pagina’s | paperback | € 39,90 Code : ORMS

Economie voor wereldverbeteraarsHoe we allemaal rijk en gelukkig kunnen wordenPeter van der WelIn Economie voor wereldverbeteraars neemt Peter van der Wel u mee door de wondere wereld van de economie die heel eenvoudig blijkt te zijn als je maar weet hoe het werkt. Hij biedt een uitgebreid economisch model dat wél rekening houdt met zaken als duurzaamheid, vrije tijd en geluk. Met aandacht voor productieproces-sen, belasting, onderzoek, internet, milieu, ontwikkelingsproblematiek, auteursrecht en reclame. Dit boek is een praktische handleiding om te komen tot een leven met meer wel-vaart en geluk voor iedereen. 205 pagina’s | paperback | € 5,00 Code : ECOW

Van amandel tot Zjozjolide geneeskrachtige werking en histo-rische achtergronden van kruiden van de Nederlandse Antillen en ArubaVeeris, DinahsSinds 1991 heeft Dinah Veeris (1939) een kruidentuin op Curaçao. Hier groeien honderden geneeskrachtige kruiden die in het Caribische gebied voorkomen, met name op de Neder-landse Antillen en Aruba. Vanaf 1981 doet zij onderzoek naar deze kruiden en het gebruik ervan. Gedurende vijf jaar sprak zij met meer dan twintig ‘oude mensen’ van de eilanden, die haar hun ervaringen en de gewoon-tes bij het gebruik van de kruiden vertelden.160 pagina’s | paperback | € 18,50 Code : VATZ

Helende hennephet ideale volksmedicijnWernard BruiningNa het overweldigende succes van het eerste boek van Wernard Brui-ning over het volksmedicijn medi-wietolie is er nu een nieuwe editie met nog meer interviews en uitge-breide informatie over hennep, ma-rihuana en medicinale cannabis olie.Dit splinternieuwe boek, dat een vernieuwde uitgave is van het eer-ste boek “Wietolie het ideale volks-medicijn”, is voorzien van full colour afbeeldingen en bevat nieuwe infor-matie over CBD en het inzetten van de helende olie bij kanker.320 pagina’s | paperback | € 27,50Code : HELH

LekkerRaw“Uit liefde voor puur” Recepten- & inspiratieboekSandra de Vos Met talloze verrassend lekkere ge-rechten (variërend van eenvoudig tot exclusief ) en stijlvol gepre-senteerd met prachtige foto’s. Dit keukenkunstwerk staat boordevol praktische bereidingstips en geeft uiteenlopende inspiratie en infor-matie over thema’s die met de raw food lifestyle te maken hebben. Lees over o.a. superfoods, kiemen, keu-kenorganisatie, handige weetjes en interessante interviews. Inspirerend voor zowel de keukenprins(ess)en als voor hen die zich verdiepen in gezond leven.216 pagina’s | hardcover | Uitgeverij van Brug | ISBN 9789082150209 | € 34,95 Code : LEKK

Orgon levensenergie In de schaduw van elektromagneti-sche straling en milieuvervuilingDr. Paul G.J. GanzevlesIn dit boek staat het thema levens-energie centraal vanuit de gedachte dat het bij een gezond klimaat niet alleen gaat om schone lucht en bio-logische voeding. De voornaamste doelstelling van dit boek is, enerzijds, de lezer vertrouwd te maken met de gedachte dat een belangrijk deel van gezondheidsrisico’s het gevolg is van de vermindering van de kwanti-teit en de kwaliteit van onze leven-senergie en anderzijds, de lezer een concrete mogelijkheid te bieden de levensenergie in zijn / haar persoon-lijke leefomgeving te optimaliseren.104 pagina’s | paperback | Uitgeverij De Wilg | ISBN: 9789079288038 | € 15,- Code : ORGON

FR204 070 boeken.indd 70FR204 070 boeken.indd 70 13-06-2014 21:50:3213-06-2014 21:50:32

Page 19: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, http://frontierworld.nl/webshops

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 71

The Perception Deception Or ... It’s ALL bollocks - yes, ALL of it.David IckeDavid Icke has spent the last quarter of a century unravelling the secrets of the Universe, reality and the forces that manipulate our world. What was once ridiculed and dismissed is now being confi rmed again and again as Icke is acknowledged as a man way ahead of his time. In this massive work of 435,000 words, 900 pages and more than 800 illustrations, Icke lays out in dot-connected detail a lifetime of research and insight about our ‘computer’-simulated reality, the holographic universe and the hidden non-human forces that are manipula-ting human life via hybrid bloodline families and networks into a global Orwellian state of total control.936 pagina’s | paperback | David Icke Books | ISBN 9780955997389 | € 33,-Code : TPDE

Chemo?! ‘t was niks ‘t is niks ‘t wordt niks!!!De absurde realiteit, in de wachtkamer van de dood!Dr. Th. H. L. MichielsHet toppunt van kwakzalverij binnen de reguliere ‘behandeling’ van kanker. Schan-dalig en misdadig tegelijk. Patiënten met kanker worden vergiftigd. Ze krijgen de dood op recept. Een absurde, maar kei-harde realiteit! En, nog erger, niemand doet er iets tegen! Tenminste 50 jaar heeft men deze patiënten in feite bedu-veld met middelen, chemotherapeutica of cytostatica geheten, die niet of slechts minimaal werkzaam zijn. Professor dr. René Bernards van het Antoni van Leeu-wenhoek: ‘Driekwart van alle kankerge-neesmiddelen werkt niet...! Drie van de vier patiënten heeft dan ook geen baat bij het medicijn dat hen gegeven wordt. 73 pagina’s | paperback | Uitgeverij Michiels | € 10,-Code : CHEM

Understanding GodThe wholly science handbookJohan Oldenkamp“Wholly Science” is the healing of sci-ence and religion. It is the upgrading and integration of both. This Wholly Science Handbook describes at a high level, the full width of Wholly Science. It is meant for true truth seekers. Wholly Science enables each genuine seeker to understand everything, starting with God. The author is all-round researcher Johan Oldenkamp, PhD, founder of Wholly Science. His multilingual website is Pateo.nl 212 pagina’s | paperback | Uitgeverij Pateo.nl | ISBN 9789490765125 | € 15,90Code : UNDG

Dienen Onder GodOver de essentie van ware Godsdien-sten verstandJohan OldenkampIs er iets belangrijker dan God? Maar wat weten we nu werkelijk van God? Vele mensen geloven op de één of andere manier in God. Dit boekje laat echter zien dat God just géén geloof vraagt, maar weten.Wil je nu eindelijk wel eens de waar-heid weten over Grod, dan is dit boekje voor jou geschreven. Via de eenvoudige logica van Wholly Sci-ence is allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp erin geslaagd de eaarheid over God, de Schepping, de Tien Geboden, Jezus, de duivel en de Christus te achterhalen. 44 pagina’s | paperback | Uitgeverij Pateo.nl | ISBN: 9789490765125 | € 5,- Code : DOGG

Onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk Alles over gezondheidseff ecten van mobieltjes, draadlooos internet, snoerloze huistelefoons (DECT) en zendmasten. Karel en Caroline van Huff elenToen in ‘84 in de VS de eerste mobiele telefoon in de markt werd gezet, vond de FDA wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseff ecten van de straling ervan niet noodzakelijk. Daarmee werd de suggestie gewekt dat mobieltjes veilig zijn... Karel & Ca-roline deden diepgaand onderzoek naar de risico’s van draadloze tech-nologie, zendmasten, de magnetron en elektrische apparatuur. Uit dikke stapels wetenschappelijke rapporten blijkt dat er een onomstotelijke cor-relatie bestaat tussen een veelheid aan ziektes en langdurige blootstel-ling aan draadloze technologie. 300 pagina’s | paperback | Cross in the Circle of Light | ISBN 9789080753334 | € 5,- !!! Code : ORDT

Das grosse Handbuch zum Medea 7 Orgonstrahler und SchwingungspotenziererDer richtige Umgang mit feinstof-fl ichen Heilenergien (niet te koop in Duitsland!)Silvia BrevesOrgonstraling is een door Wilhelm Reich gelanceerde term, te verge-lijken met Oosterse begrippen als ‘Prana’ en ‘Chi’. Omstreeks 1990 heeft Arno Herbert een apparaat ontwik-keld om deze Orgon te ontvangen, te versterken en in de vorm van Or-gonstraling toe te passen voor medi-sche doeleinden. Een moderne versie van dit apparaat is bekend onder de naam MEDEA 7. Silva Breves, dochter van deze Arno Herbert, heeft in 1994 dit boek geschreven: waarin gede-tailleerd wordt uiteengezet hoe de MEDEA 7 gebruikt kan worden om ziekten te genezen en levenskracht te vergroten.432 pagina’s | hardcover | Uitgeverij BIOAKTIV GmbH | ISBN 3980380343 | € 32,90Code : DGHM

Programmacode: levenslust Eurotopia 2014Living in Community. Communities and Ecovillages in EuropeEditor-in-chief: Michael WürfelThe Eurotopia Directory is the most comprehensive and up-to-date book on intentional communities and eco-villages in Europe. The new edition contains the addresses of more than 300 locations in 23 countries, with each intentional community or eco-village presenting itself: including its characteristics, its aims and its parti-cularities. Thus readers gain a lively impression of a way of life which is attracting more and more people every day. The directory includes: 10 articles on communal living, a listing of more than 300 intentional com-munities and ecovillages in 23 Eu-ropean countries, including detailed information and descriptions written by the communities themselves. 484 pagina’s | paperback | Einfach Gut Leben E.V. |€ 22,90Code: UTOP

BodemgezondheidW.F.K. Gouwe, artsDeze brochure over bodemgezond-heid vanuit een medisch perspectief werd in 1948 uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging voor Na-tuurgeneeswijzen te Soest.Destijds bestond nog het besef, bij een belangrijk deel van de medische praktijk, dat er een logische samen-hang is tussen een gezonde bodem en de conditie van alle levensvormen die in en op die bodem leven en daarvan afhankelijk zijn, inclusief de mens. Het was ook een tijd dat men nog hoofdzakelijk voedsel van eigen bodem at. Inmiddels is die praktijk geheel anders, maar nog altijd zijn deze opvattingen en uiteenzettin-gen over bodemgezondheid actueel en begrijpelijk!32 pagina’s | paperback | Uitgeverij NvvN | ISBN: 9789090273365 | € 7,- Code : BOGE

The Perception Decep

GROTE KORTING !!!

FR204 070 boeken.indd 71FR204 070 boeken.indd 71 13-06-2014 21:50:4113-06-2014 21:50:41

Page 20: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

VaccinerenOF NIET?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Marcel Messing

HetHet VerzamelpuntVerzamelpunt

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE

SETTING

THE CATALYST OF POWER

Derde editie

Jon WhaleJon Whale

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

coverDEF.indd 1 01-08-2008 14:46:55

72 Frontier 20.4 juli | augustus 2014

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de offi ciële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50 | ISBN 9789078070054 Code: BDL

Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95 | ISBN 9789090111513Code: URBO

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuldFilip CoppensRosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal we-reldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschie-denis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90| ISBN 9789078070009 Code: SPRC

Het VerzamelpuntTerug naar je oorspronkelijke settingJon WhaleHet verzamelpunt is een buitengewoon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktijken uit, maar geeft ook elk individu de gele-genheid om de fysieke en psychische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel mo-derne wetenschap als traditionele ken-nis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelo-pen eeuw zijn geschreven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het verzamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziek-te veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de eff ecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351 Code: HVP

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert Boerman205 pagina’s | Paperback | € 15.95 | ISBN 9789080670013 Code: GGG

Vaccineren of niet?Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuzeMarcel Messing64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 | ISBN 9789078070238 Code: VONV

De Da Vinci Code OntcijferdFilip Coppens160 pagina’s | Paperback | € 9.50 | ISBN 9789080670082Code: DVCO

Daar ben ik weer / In Den BeginneBram Vermeulen100 Minuten | DVD | € 22.00 |ISBN 9789081374620Code: BRAM

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho16 Pagina’s | A4 | € 13,- | ISBN 9789078070092 Code: 2IN1

Onbekende Aspecten van NostradamusWim Zitman160 pagina’s | Paperback | € 14.95 | ISBN 9789080670037Code: OAVN

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine Kaspers520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95 | ISBN 9789078070153 Code: HVH

In de Ban van het LevenSymbolische inspiratie op je levenspadLucas Slager168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115Code: IBHL

FR204 072 BoekenFR.indd 72FR204 072 BoekenFR.indd 72 13-06-2014 21:51:4513-06-2014 21:51:45

Page 21: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

Bert Janssen

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

IK GEL F ALLES!

René van Rijn

Johan Oldenkamp

WAKKEREWETENSCHAP De illusie van materie voorbij

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 73

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 22,-| ISBN 9789078070184 Code : SOEI

WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de MayakalenderYuri RomashevAls het witte balletje razendsnel rond-spint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrek-kingskracht tussen getallen’ en ‘de ver-borgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getal-len ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte.147 pagina’s | Hardcover | € 25.80 | ISBN 9789078070047 Code: WOCO

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50 | ISBN 9789078070115Code: 20GS

Wakkere WetenschapDe illusie van materie voorbijJohan OldenkampDe Grote Piramide van Gizeh is de enige van de zeven oude wereldwonderen die de tand des tijds heeft doorstaan. Samen met de andere piramides en de Sfi nx spreekt dit tot ieders verbeelding.Dit boek onthult een geheel nieuwe zienswijze op de reden waarom deze piramides zijn gebouwd, en ook wan-neer dat is gebeurd. De bewijzen waarop deze zienswijze is gebaseerd dwingen ons de oude geschiedschrij-ving te herzien. De Gizeh-onthulling is ontstaan vanuit een ruimer weten-schappelijk paradigma. In dat nieuwe paradigma nemen oeroude inzichten uit de klassieke geschriften een cen-trale plaats in. Wakkere Wetenschap neemt u mee op reis vanuit dat nieuwe paradigma.280 Pagina’s | Paperback | € 16,-e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789490765095 Code: WAWET

De Thuiskomende AardeEssays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012Peter Toonen182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269Code: DTAA

Voorbij de TijdLeef je essentieLucas Slager154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214Code: VDT

Nostradamus en de erfenis van de TempeliersRudy Cambier176 pagina’s | Paperback | € 22.90 | ISBN 9789080670051Code: NET

De Onkwetsbare ProfeetHet Nederlandse Fenomeen Mirin DajoJan D. de Groot216 pagina’s | Paperback | € 19.90 | ISBN 9789080670068Code: MIDA

Voedsel der GodenDe zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der KennisTerence McKenna344 pagina’s | Paperback | € 20.90 | ISBN 9789076149028 Code: VDG

Een nieuwe Tijd-Ruimte DimensiePatrick Geryl152 pagina’s | Paperback | € 11.90 | ISBN 9002155131 Code: TRD

Hoe overleef ik een wereldcatastrofePatrick Geryl276 pagina’s | Paperback | € 16,-e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070412 Code: HOTT

Ik Geloof Alles & nog veel meer ... René van Rijn 240 Pagina’s | Paperback | € 14,95Code : IGA

Hoe overleef ik een

FR204 072 BoekenFR.indd 73FR204 072 BoekenFR.indd 73 13-06-2014 21:52:0013-06-2014 21:52:00

Page 22: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

TESLANIKOLA

Autobiografie

De toekomst is van mij

MYSTIEKE PLEKKEN IN ZUID WEST ENGELAND

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

Steven M. Greer M.D.

en verboden kennis

verborgen waarheid

74 Frontier 20.4 juli | augustus 2014

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

13 Manen WerkboekLeer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoGeheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werk-boek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrien-den uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestem-ming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levensles-sen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd!296 pagina’s | Hardcover | € 20,00| ISBN 9789078070283 Code: 13MW2

Verborgen Waarheid en Verboden KennisSteven M. GreerIn dit boek kunt u o.a. lezen: Waarom een trauma-arts, zijn carrière beëin-digde om de wereld te informeren over het feit dat we niet alleen zijn. Wat sinds mijn jeugd mijn ervaringen zijn geweest omtrent kosmische culturen en kosmisch bewustzijn. Hoe de bij-zondere blauwdruk van de komende 500.000 jaar beschaving op Aarde en de overgang daar naartoe er uitzien. Wat ik heb geleerd en ervaren tijdens ontmoetingen met ministers, staats-hoofden, generaals, CIA-functionaris-sen, miljardairs en geheime agenten. Wie deze verborgen waarheid en ver-boden kennis geheim heeft gehouden en waarom.368 pagina’s | Paperback | € 22,00 | e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070436Code: VWVK

Nikola TeslaDe toekomst is van mijTesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. Een totaal van 700 patenten heb-ben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draad-loze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tap-pen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek en de multi-nationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord.160 pagina’s | Hardcover | € 22,-e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070375Code: MLT

Eenoog in het land van de blindenDe herontdekking van aetherReinout GuepinDit boek bevat het ongeloofl ijke maar waargebeurde verhaal van een Oos-tenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers ver-klaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie pro-beert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Im-plosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken.432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276Code: EILB

Mystieke Plekkenin Zuid West EngelandJan Willem Verkerk en Annemieke LootsEngeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuur-lijk graancirkels. In dit boek laten An-nemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duits-land. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. 128 pagina’s | Hardcover | € 17,50 | e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070382 Code: MYPL

Dagboek van een TijdreizigerBert JanssenGedurende zijn vele reizen heeft Bert Janssen een gedetailleerd dagboek bijgehouden. Dit dagboek heeft als basis gediend voor ‘Dagboek van een Tijdreiziger’. Het is een boeiend relaas geworden.Neem bijvoorbeeld de landschapsge-ometrie rondom Avebury, Wiltshire, Engeland. De connectie met de Grote Piramide ende connectie met CERN in Geneve. En wat te denken van het verbandtussen ‘squaring the circle’ en de Maya’s. En natuurlijk de intrigerende ontdekkingen die hij deed met betrek-king tot Stonehenge en Silbury Hill. Stuk voor stuk ontdekkingen die de wereld op haar grondvesten zullen-doen schudden zodra de verreikende consequenties zijn ingezonken.120 pagina’s | Hardcover | € 19,95 | e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070429Code: DVET

13 Moon Diary of Natural Time 2014/2015Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Nu nog mooier en nog makkelijker in gebruik. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel: een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (of Engels). 160 Pagina’s | ringband | € 13,95 Code : 13MD9

13 Manen SnelgidsMetgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,- | ISBN 9789078070313Code : 13MSN (Nederlands)

13MSG (Engels)

NIE

UW

13 Moon Diary of Na

NIE

UW

FR204 072 BoekenFR.indd 74FR204 072 BoekenFR.indd 74 13-06-2014 21:52:0713-06-2014 21:52:07

Page 23: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

De Grote Piramide van

als monument van de schepping

Willem Witteveen

Gizeh

VADER AARDEEN DE AARDSE TAAL

Olof Smit

Benjamin Adamah

VAMACHARARaw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 75

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Nieuwe GeneeskundeAls Oost en West elkaar versterken. Over gezondheid en welzijn.Richard HoofsNieuwe Geneeskunde is een praktisch boek vol verhalen, praktijkvoorbeel-den en oefeningen. De oefeningen maken een directe ervaring mogelijk van de beschreven inzichten. Nieuwe Geneeskunde verbindt de reguliere Westerse huisartsgeneeskunde met de Oosterse energetische wijsheid van het chakra- en aurasysteem. Op deze wijze ontstaat een nieuwe, be-zielde geneeskunde met een holisti-sche mensvisie. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de veranderde levensenergie van de aarde en haar invloed op ons welzijn en gezondheid in deze nieuwe tijd. Ook wordt inge-gaan op de ontwikkeling van ‘nieuwe Egyptische chakra’s’ en de helende invloed van de Schumann resonantie, de hartslag van onze aarde.336 pagina’s | paperback | € 19,90 | e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070528Code: NEWG

Geschenken van moeder AardeAarde energieën, vortexen, lijnen en rastersJaap van Etten, PhDDe schrijver van dit boek heeft de veleverschillende Aarde energieën twintig jaar lang uitgebreid bestudeerd. Dit stelde hem in staat de eigenschappen van deze energieën, en hoe ze zich over de Aarde bewegen, op een verrassende en inspirerende manier te beschrijven.Onderzoek:• Welke energieën ons kunnen helpen om evenwichtiger te zijn, en hoe we onze meridianen en chakra’s op elkaar kunnen afstemmen. • Energieën die ons behulpzaam zijn bij het verruimen van ons bewustzijn en ons gewaarzijn. • Hoe kristallijne energieën het leven op Aarde vorm geven en ondersteunen.• Morfogenetische velden die ons potentieel bepalen. • Het erfgoed van onze voorouders. • De geschiedenis van de mensheid bekeken vanuit de ontwikkeling van ons bewustzijn.328 Pagina’s | paperback | € 25,00 Code : GVMA

Jaya en het orakelHans PlompJaya en haar vriend Tim - kinderen uit het jaar 2026 - komen bij toeval terecht aan het begin van onze jaartelling. Jaya vindt gastvrijheid bij de wijze hagedes Thusnelda. Tim treft het echter slechter: hij wordt gevangen genomen door soldaten van het Romeinse fort Castellum Flevum. De volkeren ten noorden van de grote rivieren willen niet hetzelfde lot ondergaan als de Keltische stammen in België en Frankrijk. Julia gaat op zoek naar de priesteres Weleda, die een grote rol speelde bij de beslissende nederlaag van de Romeinse veldheer. In haar gevolg bevindt zich een slaaf. Tim. Jaya en het orakel is niet alleen een spannend verhaal over helderziendheid en reizen door de tijd. Het geeft ook een boeiend beeld van het leven in Nederland zo’n tweeduizend jaar geleden. 122 Pagina’s | Paperback | € 15,00 | ISBN 9789078070542Code : JAYA

Ik Financierde HitlerVerbijsterende Onthullingen door de Duitse Grootindustrieel Fritz Thijssen Fritz ThijssenGrootindustrieel Fritz Thijssen publiceerde in 1941 dit boek, waarin hij beschrijft hoe het kon gebeuren dat een leger van 4.500.000 Duitsers al in 1933 door Hitlers geld werd gevormd. Waar kwam dat geld vandaan? Er blijkt een Amerikaanse link met de vader respectievelijk de opa van de Amerikaanse presidenten George H.W. Bush en George W. Bush: Prescott Bush. Door zijn huwelijk met Dorothy Walker in 1921 werd hij de schoonzoon van George Herbert Walker en samen werden zij partners in de Union Banking Corporation. Deze werkte in Duitsland samen met Fritz Thijssen en financierden vervolgens de oorlogsmachine van Hitler. 282 Pagina’s | Paperback | € 22,00 Code : IFH

De Zoete WraakAspartaam en het ware gezicht van de farmaceutische- en voedselindustrieDrs. John ConsemulderWist u dat Aspartaam een uiterst gif-tige stof is en zonder problemen op de markt kon verschijnen? Wist u dat Aspartaam verboden zou moeten worden, maar dat de internationale regelgevingsautoriteiten al meer dan drie decennia lang een oogje dicht-knijpen bij de goedkeuring? Wist u dat dit allemaal goed nieuws is, om-dat dit boek u het ware gezicht van de farmaceutische industrie en de voedingsindustrie laat zien? Wist u dat er ook eerlijke en zeer eff ectieve voedingsproducten en geneesmid-delen bestaan? Wist u dit niet? Lees dan verder, de informatie in dit boek kan uw leven redden, letterlijk… 400 pagina’s | Hardcover | € 25,- | e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070535 Code: DZW

De Grote Piramide van GizehAls monument van de scheppingWillem WitteveenDe Grote Piramide van Gizeh is een van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid en de enige die is overgebleven. Al eeuwenlang bezoekt men dit enigmatische bouwwerk en probeert men de ware betekenis ervan te achterhalen. Het boek is onderver-deeld in vier delen, gekoppeld aan de vier aardse elementen: Aarde, Water, Lucht en Vuur. Elk element vertegen-woordigt een hoofdrichting van het kompas en samen vormen ze een cir-kel van verbond die wordt overkoepeld door het vijfde element 'Aether'. De au-teur toont in dit boek aan dat de Grote Piramide een naslagwerk is, bedoeld voor de huidige generaties.224 pagina’s | Hardcover | € 25,00 | ISBN 9789078070467 Code: GPVG

Vader AardeEn de Aardse taalOlof SmitIn 1992 is Olof Smit door een aantal genezers benaderd om als intermediair een brug te slaan tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Wes-terse reguliere geneeskunde. In zijn optiek zou zo een ontdekkings-tocht maandenlang gaan duren maar in werkelijkheid werd het een twaalf jaar lange diep Afrikaanse cultuur erva-ring. Met groeiende verbijstering leer-de hij de onbegrensde mogelijkheden van de groene dingen in het bos. Wat de westerse mens bomen en planten noemt, is voor de traditionele genezers een diversiteit aan medicinale antwoor-den op fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten of ziektebeelden.240 pagina’s | Paperback | € 22,00 | ISBN 9789078070450Code: VAAR

VamacharaRaw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith Benjamin AdamahAnders dan het Rechter Pad, waartoe alle grote religies behoren, zoekt het Linker Pad (vamachara) geen hemel of transcen-dentie om aan dualisme te ontsnappen, maar het herstel van de synergie tussen yin en yang, God en Godin, vrouwelijke en mannelijke energieën. Via opwekking van het slangenvuur wordt vervolgens naar cidrupini gestreefd – een opgaan in devreugde van de natuur en mystieke dans van het leven zelf. Het goddelijke wordt niet verwacht maar geleefd. Adamah’s occult-fi losofi sche opus magnum is een enerverende en zeer complete leidraad voor wicca’s, pagans en eenieder die zoekt naar een ongecensureerde “raw spirituality”. 400 pagina’s | Paperback | € 25,00 | ISBN 9789078070443 Code: VAMA

NIE

UW

Geschenken van Jaya en het orakel Ik Financierde Hitler

NIE

UW

FR204 072 BoekenFR.indd 75FR204 072 BoekenFR.indd 75 13-06-2014 21:52:1613-06-2014 21:52:16

Page 24: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

THET OERA LINDA BOKNAAR EEN HANDSCHRIFT UIT DE DERTIENDE EEUW

Cornelis over de Linden

Eigendom der familie Over de Linden, te Den HelderBewerkt en vertaald door Dr. J. G. Ottema

cover_jezus_frontback_DEF.indd 1 20-03-2014 17:38:26

Het fenomeen

KRISTA

LLEN SCH

EDELS

KRISTALLEN KRISTALLEN

SCHEDELSSCHEDELSJaap van Etten, Ph.D.

cover_schedels_frontback_DEF.indd 1 27-03-2014 14:55:41

76 Frontier 20.4 juli | augustus 2014

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Thet Oera Linda BokNaar een handschrift uit de 13e eeuw Dr. J.C. OttemaAuthentiek handschrift uit de 13e eeuw of falsifi catie? Sinds de uitgave van dit boek is een stroom van publicaties ver-schenen, waarin de bestrijders van de echtheid alle pogingen doen, om de vervalsing aan te tonen. Van deze zijde heeft men ook gepoogd aan te tonen dat bekende fi guren zoals Dr Eelco Verwijs of François Haverschmidt als auteur van het boek moeten worden aangemerkt. Een ander heeft in een juridisch verweer "äangetoond" dat Cornelis over de Linden (de oorspron-kelijke bezitter van het handschrift) de "dader" moet zijn. In deze uitgave van het Oera Linda Boek heeft de vertaler, Dr. J. G. Ottema, een uitgebreide inlei-ding aan het boek meegegeven146 pagina’s | Paperback | € 17,50| Code: TOLB

Jezus Ontsluierd Terug naar de essentieRiet OkkenIn dit boek onderzoekt Riet Okken de oorsprong van het Christendom en ontsluiert zij op overtuigende wijze de persoon van Jezus. Wie was Jezus? En hoe komt het dat er in de eerste 150 jaar na zijn leven en dood alleen over hem geschreven werd in bijbelteksten, maar nergens anders? Hoe komt het dat van het begin af aan getwijfeld werd aan zijn bestaan? Op welke ma-nier speelden politiek en de oorlogen uit die tijd een rol? Wat was de relatie met astronomie en astrologie en de bestaande mythologieën? En met de Dode Zeerollen en de gnostische Nag Hammadi-teksten? In dit spannende onderzoek blijkt veel niet overeen te komen met wat ons traditioneel is overgeleverd.400 Pagina’s | Paperback | € 25,- Code: JEZO

Handboek ZekerhedenLucas SlagerDit handboek zal je misschien aan het schrikken brengen, maar ook inzicht geven in je eigen mogelijkheden om je eigen waarheid en zekerheid te vinden en met vertrouwen de nieu-we wereld te kunnen omarmen.Want jij, ja jij, hebt een rol te vervul-len in dit leven en dat mag en kan je doen door jezelf te ontdekken, wat vast zit los te laten, en je eigen oneindige mogelijkheden te ontdek-ken en te gebruiken. Door je oude zekerheden, overtuigingen en pa-tronen los te durven laten is de kans dat je er beter en sterker van wordt honderd procent. Dat is in elk geval een zekerheid waar je mee vooruit kunt in het leven.De wereld wacht op jou!300 pagina’s | Hardcover | ISBN: 9789078070580 | € 22,-Code: HAZE

Het Fenomeen Kristallen SchedelsJaap van Etten, Ph.D.Dit boek, dat zowel op feiten als op persoonlijke ervaringen is geba-seerd, geeft een samenvatting van de resultaten van vele jaren onder-zoek en werken met kristallen sche-dels. De verschillende soorten kris-tallen schedels worden beschreven, evenals de kristallen schedels die de meeste bekendheid hebben verwor-ven. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende kwaliteiten en ei-genschappen van kristallen schedels en hun unieke energieën worden omschreven. Duidelijk wordt, dat alle eigenschappen en kwaliteiten van de kristallen schedels helpen bij de persoonlijke groei van degenen die ermee werken.240 pagina’s | Paperback | € 22,-Code: HFKS

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

Frontier Magazine, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel: 020-3309151 [email protected] www.frontiermagazine.nl

ABONNEMENTSPRIJSNederland: 6 nrs (1 jaar) voor € 33 of 12 nrs (2 jaren) voor € 60 Europa: 6 nrs (1 jaar) € 44of 12 nrs (2 jaren) voor € 80

CADEAU-ABONNEMENTCadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

INGANGSDATUM ABONNEMENTUw abonnement gaat in met het eerstvol-gende nummer (Frontier 20.5), indien wij uw aanmelding en betaling voor 22 augustus 2014 hebben ontvangen.

ABONNEMENTSVOORWAARDEN• Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot

en met 22 augustus 2014.• Het abonnementsgeld dient bij vooruitbeta-

ling te worden voldaan d.m.v. een automati-sche incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld.

• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven.

• Alle abonnementen gelden tot wederop-zegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afl oop van de abonnementsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afge-lopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

FRONTIER MAGAZINE ABONNEMENTEN INFORMATIENederland: 6 nrs. voor € 33,- (1 jaar) of 12 nrs. (2 jaren) voor € 60,- Europa: 6 nrs. (1 jaar) € 44,-

WELKOMSTGESCHENKEN (alleen voor Nederland) een keuze uit o.a• bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of zie pag. 94 in dit nummer• bij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of zie pag. 94 in dit nummer

OLIVE GOLD IN NIEUWE GEURENSUPER ZUURSTOF VOOR UW GEHELE LICHAAM!

Ozontherapie met

Olive Gold 03Olive Gold 03 original staat al ruim twee jaar bij ons op de planken. Dezeolie is een topper en Frontier is blij om u te melden dat er nu nieuwegeuren zijn ontwikkeld en bij Frontier verkrijgbaar! De nieuwe geurenzijn Rozen, Lavendel en een verrassende blend van Cacao en Gember. Voordelen voor uw gezondheid: - Neutraliseert toxines, schadelijk pathogeen, bacteriën, virussen,

schimmels en chemicaliën- Verrijkt hersenfunctie voor alertheid en mentale helderheid- Verbetert metabolisme voor betere vertering en ontgiftingVoor je huid:- maakt lijntjes en rimpels glad- voegt textuur toe aan de huid- assisteert bij de productie van collageenKijk voor meer voordelen bij het gebruik van Olive Gold voor uw gezondheid en voor uw huid op www.olivegold.nl

N

e

N

PRIJS: met geur vanaf € 7,95 voor 8 ml€ 12,90 voor 15ml€ 29,95 voor 60ml€ 44,95 voor 120ml

CODES: Rozen: OGR1, OGR2, OGR3, OGR4Lavendel: OGL1, OGL2, OGL3, OGL4 Cacao-gember: OGC1, OGC2, OGC3,

OGC4

Verkrijgbaar bij Frontier BookshopLeliegracht 42, 1015 DH Amsterdam 020-3309151

www.frontierworld.nl [email protected]

FR204 072 BoekenFR.indd 76FR204 072 BoekenFR.indd 76 13-06-2014 21:52:2113-06-2014 21:52:21

Page 25: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

juli | augustus 2014 20.4 Frontier 77

www.frontierworld.nl

“When the root is deepthere is no reason to fear the wind.”

GRENSVERLEGGENDE INFORMATIE SINDS 1995

FR204 077 ad4.indd 77FR204 077 ad4.indd 77 14-06-2014 15:08:2914-06-2014 15:08:29

Page 26: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

BEWUSTGRENSVERLEGGEND

ZIJN ?

NEEM OF GEEF EEN JAAR- OF TWEEJARIG ABONNEMENT EN ONTVANG EEN KEUZE UIT DE WELKOMSTGESCHENKEN

KIJK OP WWW.FRONTIERMAGAZINE.NL VOOR MEER INFORMATIE OF BEL 020 - 3309151

FRONTIER MAGAZINE IS AL SINDS 1995 HÈT TIJDSCHRIFT VOOR MENSEN MET EEN GRENSVERLEGGEND BEWUSTZIJN

ALLE VOORDELEN VAN EEN ABONNEMENT OP FRONTIER MAGAZINE OP EEN RIJ:• 10% korting op alle producten in de Frontier Bookshop (m.u.v. Nederlandstalige boeken)• Korting op het Frontier Symposium en andere evenementen• Wekelijks een nieuwsbrief • 6 maal per jaar Frontier Magazine voor € 33,- (1 jaar) of € 60,- (2 jaar) voor Nederland • Bij het afsluiten van een 2-jarig abonnement keuze uit: - gratis 12 oude nummers Frontier Magazine - gratis boek ‘Nieuwe Geneeskunde’ van Richard Hoofs - gratis boek ‘Nikola Tesla, De toekomst is van mij’ - gratis boek ‘Geschenken van Moeder Aarde’ van Jaap van Etten• Bij het afsluiten van een jaarabonnement keuze uit: - gratis 5 oude nummers Frontier Magazine - gratis boek ‘Natuurlijk Tuinieren’ van Lucas Slager - gratis boek ‘Eet smakelijk Leef gezond’ van Lucas Slager en Fredy Wamelink• Binnenkort eigen ledenpas met extra voordelen

A

TESLANIKOLA

Autobiografie

De toekomst is van mij

t is vs vat isiss vvttotototoeoeeekkomsk t ttotttotootoeeeekeekkomkkomsomst Jaap van Etten PhD

GESCHENKEN van

MOEDER AARDE

Aarde energieën, vortexen, lijnen en rasters

FRONTIER MAGAZINE JAAR OF 2-JARIG ABONNEMENT VOOR UZELF OF OM CADEAU TE GEVENIk neem ik geef een jaarabonnement op Frontier (6 nrs. voor € 33,-)

Als welkomstgeschenk kies ik: gratis 5 vorige nummer of gratis boek ‘Eet smakelijk Leef gezond’ van Lucas Slager en Fredy Wamelink

of gratis boek ‘Natuurlijk Tuinieren’ van Lucas Slager

Ik neem ik geef een 2-jarig abonnement op Frontier (12 nrs. voor € 60,-)

Als welkomstgeschenk kies ik: gratis 12 vorige nummer of gratis boek ‘Nieuwe Geneeskunde’ van Richard Hoofs

of gratis boek ‘Nikola Tesla, De toekomst is van mij’

of gratis boek ‘Geschenken van Moeder Aarde’ van Jaap van Etten

HET CADEAU-ABONNEMENT IS BESTEMD VOOR:

Voornaam

Achternaam

Straatnaam Huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoon Email

MIJN GEGEVENS ZIJN:

Voornaam

Achternaam

Straatnaam Huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoon Email

Ik machtig Frontier het abonnementsgeld automatisch van mijn rekening af te schrijven.

Bank- of gironummer:

Ik maak het bedrag zelf over op de Postbank rekening: 7231599 t.n.v. Frontier in Amsterdam.

Ik ontvang een factuur.

Handtekening

Deze aanbieding is geldig tot 31 januari 2014 en alleen als u de afgelopen twee jaar geen Frontier-abonnee bent geweest. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden voor Nederlandse abonnees. Voor andere abonnementen verwijzen we naar onze website frontiermagazine.nl

FR204 078 grens_verleg.indd 78FR204 078 grens_verleg.indd 78 13-06-2014 21:55:1013-06-2014 21:55:10

Page 27: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

VERNIEUWDE EDITIERODE SOLAIRE MAAN JAAR (26 JULI, 2014 - 24 JULI, 2015)

13-MOON DIARY OF NATURAL TIME

ON

EEA

RT

H

ONE TIME

ONEPEO

PLE

13-Moon DiaryHet is nu het 9de jaar dat deze 13-Moon Diary uitkomt. De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. José Argüelles heeft een vertaalslag gemaakt van de heilige 260-daagse Maya kalender naar de 13 Manen Kalender om wereldwijd te kunnen gebruiken. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13-Moon Diary bestaat uit twee delen:1. De 13-Moon Diary in het Engels2. Een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands

(en Engels)

13 Manen SnelgidsDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Wat zegt het je over je levensdoel, wie is je antipode and hoe moet je daar mee om gaan? Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! Ook kan de Snelgids meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Kijk op http://mayatzolkin.com/13-moon-diary-9-maan-jaar/ voor voorbeelden en meer informatie.

Een uitgave van Frontier Publishing e-mail: [email protected] www.frontierpublishing.nl

NOG MOOIER EN NOG MAKKELIJKER IN GEBRUIK!

HANTEER DE DAGELIJKSE ENERGIE:• 13-Moon Diary, 160 pagina’s, paperback • 13 Manen Snelgids, 102 pagina’s, paperback samen € 20,- (ex. verzendkosten)

Een uiitgave van FFrontiier PPublibli hishing e-m ilail i: i fnfo f@frontiierworldld lnl www ffrontiier bpublilishihing

FR204 079 backcover.indd 79FR204 079 backcover.indd 79 14-06-2014 14:49:0314-06-2014 14:49:03

Page 28: Frontier Magazine 20.4 juli - augustus 2014

Aura Reading & healingdoor Tom Rensen

Van 14 - 18 uur op dinsdag 24 juni, 8 en 22 juli,

5 en 19 augustus

tarot consultendoor Kees Commandeur

Iedere zondag

handlezen & numerologie

Iedere vrijdag zal Brigitte Hanemann korte consulten handlezen & numerologie van ongeveer 30 minuten

geven. Tijdens een consult krijg je een duidelijk beeld van wie je bent, hoe je jouw krachten en talenten kunt ontwikkelen

en hoe je levensproces zich ontplooit. Afspraak maken is niet nodig.

Iedere vrijdag tussen 13 - 18 uur en zaterdag 5 en 19 juli,

2 en 16 augustus

Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 11.00 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

activiteiten

Japanse Face Lift Massage

Tina Antman ontspant je gezicht, versoepel de nek en schouders, zorg voor een verjongende uitstraling, kom tot jezelf & vertrek met een vitale en fabuleuze

look! Kom binnen voor een sessie op zaterdag 28 juni, 12 en 26 juli,

9 en 23 augustus

FR204 079 backcover.indd 80FR204 079 backcover.indd 80 14-06-2014 14:49:1114-06-2014 14:49:11