Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

40
FRONTIER Nr.11.5 HARRY POTTER . EXORCISME . MARIA MAGDALENA oktober/november 2005 Nederland 3,95 Belgïe 4,50 magazine De Da Vinci Code rolt verder Het laatste nieuws rond het boek en de bijbehorende film Het Dilemma van de Geneeskunde Gezondheid is niet iets van het lichaam alleen, maar betreft de hele mens Geheimen van de Hebreeuwse Letters Heilige letters met een speciale betekenis en een bovennatuurlijke herkomst GRENS- VERLEGGEND NIEUWS! Nieuws . Interviews . Frontier Symposium . Boeken . Films

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Redactioneel - Kwantumpsychologie nieuwe visie en nieuwe werkelijkheid - DMT, The Spirit Molecule - Eeuwig Leven via Klonen? - Globescoop - Europese 9/11 tournee van start - Dossier X.NL - De Komende Werelddictatuur - Frontier Award 2005 - De Parallelle Poema - Jezus van Dwerg tot Reus - Remedie kanker jarenlang verzwegen? - Filmagenda augustus/september 2005 - Eindelijk: de Maya Agenda! - Vikingen! - Frontier Symposium 2005 - NEXUS Conferentie 2005 - DVD Recensies

Transcript of Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

Page 1: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

FRONTIERNr.11.5

HARRY POTTER . EXORCISME . MARIA MAGDALENA

oktober/november 2005 Nederland €3,95 Belgïe €4,50 m a g a z i n e

De Da Vinci Code rolt verderHet laatste nieuws rond het boek en de bijbehorende film

Het Dilemma van de GeneeskundeGezondheid is niet iets van het lichaam alleen, maar betreft de hele mens

Geheimen van de Hebreeuwse LettersHeilige letters met een speciale betekenis en een bovennatuurlijke herkomst

GRENS-VERLEGGENDNIEUWS!

N i e u w s . I n t e r v i e w s . F r o n t i e r S y m p o s i u m . B o e k e n . F i l m s

frontier11_53.qxd 5-10-2005 10:20 Pagina 1

Page 2: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

Grenzenverleggen?

Neem een abonnement en ontvang FRONTIER Magazine een jaar lang voor slechts €21,45

FRONTIER MAGAZINE is hét t i jdschr i f t voor mensen met interesse in de grensver leggende en

aanverwante onderwerpen. Ontdek het ze l f ! Neem een abonnement en ontvang 6 nummers voor

s lechts €21,45, ontvang 12 nummers voor s lechts €39,95 (NL) Bel : 020-3309151 of mai l naar

info@fsf .n l . Voor Belg ie : €25,00. Uw abonnement ge ldt tot wederopzegging

Front ier Magazine - Postbus 10681 - 1001 ER Amsterdam -Tel : 020-3309151 e-mai l :

info@fsf .n l - Belg ië : Dendermondse Steenweg 56 - 9100 Sint -Niklaas - info@front iermagazine.be

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:33 Pagina 2

Page 3: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

De Frontier Bookshop is, zoals gemeld in het vorige nummer,verhuisd naar de nieuwe locatie in het centrum van Amsterdam.Achter het Anne Frankhuis, aan de Leliegracht, een verbindings-gracht tussen de Prinsengracht en de Keizersgracht, heten we ugraag van harte welkom. Velen van u hebben we al mogen ver-welkomen in de twee maal zo grote boekwinkel, vol verrassin-gen. Vaak wordt het ervaren als een grote 'snoepwinkel', waarmoeilijk een keuze te maken is uit al het goed dat er beschik-baar is. De medewerkers in de boekwinkel helpen u er graag bij.

Het Frontier Symposium belooft wederom een boeiend evene-ment te worden. Voor het eerst zal het symposium twee dagenbeslaan. We zijn zeer trots dat de gerenommeerde 80 jarige artsDr. Hans Moolenburgh uit Haarlem op het symposium aanwezigzal zijn. In het verleden heeft hij een tweetal boeken over enge-len geschreven; werken die veel stof hebben doen opwaaien.Zijn nieuwste publicatie is verschenen onder de titel 'Op jeGezondheid', waarover in dit nummer te lezen is. Op het sympo-sium zal hij de werkwijze van de geneeskunde aan de kaak stel-len. Moolenburgh spreekt sporadisch nog in het openbaar, watmeteen een reden te meer is om deze charismatische sprekeraan te horen op ons Symposium.

Verder zullen we op het Symposium een experiment met de aan-wezigen uitvoeren. Jacques Groenen zal tonen hoe eenvoudighet is om meer van de capaciteit van onze hersenen te gebrui-ken. Een vrijwilliger wordt met sensoren aangesloten op meet-instrumenten. De metingen van de hersengolven worden vervol-

gens op het grote scherm geprojecteerd. De hersengolven vanalle aanwezigen zullen invloed hebben op de proefpersoon engaan zich op elkaar afstemmen, waardoor een groepsbreingecreëerd wordt. Deze spectaculaire presentatie zal, zoals bijvele eerdere bijeenkomsten, enthousiast onthaald worden.

De Da Vinci Code van Dan Brown blijft populair. De controversezal door Ton van der Kroon en Filip Coppens toegelicht worden.Van der Kroon staat stil bij Maria Magdalena, Coppens zal depuzzelstukjes van Rosslyn Chapel samenbrengen. De Schotsekapel vormt immers het sluitstuk van het boek - en is volgensBrown de bergplaats van de Graal! Coppens' eerder in het Engelsen Italiaans verschenen boek 'The Stone Puzzel of RosslynChapel' zal op het symposium de geboorte van zijnNederlandstalig broertje zien. Wim Dankbaar zal zijn resultaten over de moord op presidentJohn F Kennedy ten gehore brengen. Hij beweert, gesteund doorkrachtig bewijsmateriaal, een van de moordenaars opgespoordte hebben. Dirk Barreveld komt zijn zienswijze geven over delink tussen olie en het internationale terrorisme. Hij weet dat opeen manier te brengen die sterk doet denken aan het optredenvan Willem Oltmans tijdens het Frontier Symposium van 2003.Het complete programma met nog veel meer interessante spre-kers treft u in dit nummer aan. Wij verwelkomen u graag op 12en 13 november op het Frontier Symposium in Krasnapolsky inAmsterdam.

Herman Hegge, hoofdredacteur

BESCHIKBAARHEID VORIGE NUMMERS FRONTIER MAGAZINE

Een groot aantal oude nummers van Frontier Magazine zijn nog steeds beschikbaar.Deze kunnen als onderdeel van het abonnement geleverd worden, maar kunnen ook als

losse nummers besteld worden.

Prijs per stuk: €3,95 + €1,56 verzendkostenPrijs per 6 stuks: €19,95 incl. verzendkostenPrijs per 12 stuks: €37,50 incl. verzendkosten

Neem contact op met Frontier voor meer informatie:

Frontier Magazine

Postbus 10681

1001 ER Amsterdam

Nederland

Tel. 020-3309151

Fax 020-3309150

E-mail: [email protected]

FRONTIERNr.11.3

U F O ’ S . A A R D B E V I N G E N . PAUS J P I I

juni/juli 2005 Nederland €3,95 Belgïe €4,50

N i e u w s . I n t e r v i e w s . F r o n t i e r S y m p o s i u m . B o e k e n . F i l m s

m a g a z i n e

Het Mondiale Misbruik van GeldscheppingDe schepping van de Euro in handen van privé ondernemingen

Suiker meer verslavend dan drugsDe onderschatte sloper van het lichaam

Mysterieuze Maanfoto'sHoe hebben de astronauten zoveel foto's kunnen maken?

GRENS-VERLEGGENDNIEUWS!

FRONTIERNr.11.4

9/11 TOURNEE . KWANTUMPSYCHOLOGIE . DMT

augustus/september 2005 Nederland €3,95 Belgïe €4,50 m a g a z i n e

Jezus van Dwerg tot ReusHoe zag Jezus er uit?

De Parallelle PoemaAfkomstig uit een andere dimensie?

Het Eeuwige Leven Binnen HandbereikIs klonen de weg naar het eeuwige leven?

GRENS-VERLEGGENDNIEUWS!

N i e u w s I n t e r v i e w s F r o n t i e r S y m p o s i u m B o e k e n F i l m s

redactioneelFrontier nodigt u uit ...

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:52 Pagina 3

Page 4: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

Inhoud

Hoofdredactie:Filip CoppensHerman Hegge

Eindredactie:Jeannella FeliusNiels Brummelman

Redactie-medewerkers:Robert Boerman, Paul Harmans, Gerda Hensens, Marjorie Hugens, Marinus Jansen, Frans Kamp, Bettina Kotterink, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Karen Thissen, Marc Vredeveldt, Hylke Welling, Jacqueline Westerman,Frits Westra, David Hatcher Childress

Druk:Dijkman Offset

Distributeur:Betapress (Nederland)Imapress (België)

Cover: Harry Potter en de Vuurbeker© 2005 Warner Bros. Ent.Harry Potter Publishing Rights © J.K.R

Vormgeving: Gerda Hensens, ArtstudioHensens, Rockanje

Opmaak boekenkatern: Sebastiaan Boom

Abonnementen:Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 e-mail: [email protected]ë: Dendermondse Steenweg 569100 Sint-Niklaas [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement

Advertenties: 020-3309151

Redactie Frontier Magazine:Frontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,020-3309151Fax 020-3309150E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:Frontier PublishingPostbus 48, NL-1600 AA Enkhuizen,Tel. 0228-324076 Fax 0228-312081E-mail: [email protected]: 7231599ABN-AMRO: 40.78.98.417http://www.fsf.nlISSN 1569 - 798

Colofonjaargang 11, nummer 5

03 - REDACTIONEEL

06 - DE CODE ROLT VERDERSinds mei wordt Dan Browns Da Vinci Code in Europa verfilmd. Een update.

08 - EXORCISME, TERUG VAN WEGGEWEESTHet Vaticaan heeft een officiële training in exorcisme gestart, en brengt daarmee het fenomeen weer prominent op de voorgrond.

12 - GEESTELIJK VADER MOONHOAX OVERLEDENBill Kaysing was de eerste die met zijn theorieën de maanlandingen in twijfel trok. Een terugblik.

16 - GEHEIMEN VAN DE HEBREEUWSE LETTERSSpirituele leraren van de joodse en christelijke tradities beweren al duizenden jaren dat het Hebreeuwse alfabet bestaat uit heilige letters met een speciale betekenis en een bovenmenselijke herkomst.

20 - DILBERT EN DE GRENSWETENSCHAPPERSDe meest succesvolle cartoonfiguur ooit houdt zich ook bezig met Frontier onderwerpen.

22 - JAAROVERZICHT NEDERLANDSE GRAANCIRKELS 2005De graancirkeloogst was dit jaar mager in vergelijking tot voorgaande jaren.

26 - HET HOLOGRAFISCH UNIVERSUMEen belangrijke ontdekking van de 20e eeuw bleef onderbelicht: Volgens onderzoeker Aspect kan communiceren sneller dan de snelheid van het licht. Einstein ingehaald?

32 - HET DILEMMA VAN DE GENEESKUNDEArts H.C. Moolenburgh schetst een beeld van de stand van de reguliere geneeskunde in de 21e eeuw en haar verhouding tot het alternatieve circuit.

38 - WETENSCHAPPERS EN HET VEROUDERINGSPROCESIn de laatste 10-15 jaar hebben wetenschappers vooruitgang geboekt met betrekking tot de technologie om het menselijke lichaam op manieren te bekijken die vroeger nooit voor mogelijk werden gehouden.

43 - ONTHAASTEN IN DE 17E EEUW?De waarheid achter de 17e eeuwse tekst Desiderata over de onthaasting.

46 - GLOBESCOOPEen bonte verzameling van korte nieuwsberichtjes.

54 - DOSSIER X.NLWie verschil maakt tussen droom en werkelijkheid is nog niet voldoende wakker.

56 - FILMAGENDA OKTOBER/NOVEMBER 2005Komende bioscoopfilms met een grenswetenschappelijk thema

58 - DE ERFENIS VAN MARIA MAGDALENA De verzwegen archieven van Jezus, Maria Magdalena en de betekenis van de ver-borgen afkomst van hun nakomelingen.

63 - OP WEG NAAR DE NATUURLIJKE TIJDJosé Arguëlles spreekt over de lineaire tijd en natuurlijke tijd, over de invloed van tijd op mens en maatschappij en een blik op wat het einde van de Maya kalender ons mogelijk zal brengen.

67 - FRONTIER AWARD 2005Laatste ronde voor de verkiezing van de grensverlegger van het jaar.

69 - NOOIT MEER HAASTHet belang van de 13 Manen Kalender

71 - FRONTIER SYMPOSIUM 2005Het definitieve programma van het jaarlijkse Nederlandstalige Symposium

in november 2005

78 - BOEKENKATERN

frontier11_53.qxd 5-10-2005 10:21 Pagina 4

Page 5: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

WETENSCHAPPERS & HET VEROUDERINGSPROCESIn de laatste 10-15 jaar hebben wetenschappers vooruit-gang geboekt met betrekking tot de technologie om hetmenselijke lichaam op manieren te bekijken die vroegernooit voor mogelijk werden gehouden.

DE CODE ROLT VERDER...Sinds mei 2005 wordt Dan Browns 'Da Vinci Code' ver-filmd. Filip Coppens, auteur van 'De Da Vinci CodeOntcijferd' komt met een update rond het boek ende film.

HET HOLOGRAFISCH UNIVERSUMEen belangrijke ontdekking van de 20e eeuw bleefonderbelicht: Volgens onderzoeker Aspect kan commu-niceren sneller dan de snelheid van het licht. Einsteiningehaald?

In dit nummer van Frontier Magazine:

DE ERFENIS VAN MARIA MAGDALENADe verzwegen archieven van Jezus, MariaMagdalena en de betekenis van de verborgenafkomst van hun nakomelingen.

6

38 58

26

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:53 Pagina 5

Page 6: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

FRONTIER m a g a z i n e8

EXORCISMEterug van weggeweest?

Tot aan de middeleeuwen was het uitdrijven van duivels geen ongebruikelijk verschijnsel. Met

het oprukken van de wetenschap kwam er steeds minder plaats voor exorcisme. In eerste

instantie doordat men redenatie boven veelal onbewezen machten ging stellen en in de

tweede plaats omdat men steeds beter in staat was om psychische ziektebeelden te herken-

nen. De exorcisten werden steeds verder naar de achtergrond gedreven en leken sinds begin

van de 20e eeuw alleen nog maar een bestaan in horrorfilms te hebben. Nu het Vaticaan

onlangs een officiële training in exorcisme is gestart, is het fenomeen weer prominent op de

voorgrond aanwezig.

Exorcisme toegelichtHet exorcisme gaat uit van de geloofsopvatting dat Satanen andere boze geesten bestaan. Volgens de overleveringzouden de engelen samen met God de hemel hebbenbevolkt. Nadat God de mens had geschapen, verhief hijhen boven de engelen. Lucifer, een aartsengel, kon ditniet accepteren. Integendeel, hij wilde zich gelijkstellenaan God zelf. Dit leidde tot een strijd en uiteindelijk werdLucifer op de aarde geworpen. Hij nam een derde vanGods engelen mee. Lucifer werd hiermee de belichamingvan de duivel, Satan, en de gevallen engelen werdendemonen, die onder leiding van Satan staan.

Men spreekt van exorcisme wanneer de kerk in naam vanJezus Christus vraagt om een persoon of voorwerp te ont-trekken aan de macht van Satan. Dit kan bestaan uit hetuitdrijven van één of meerdere demonen of door debevrijding van een demonische overheersing. De beginse-len van het exorcisme voeren terug tot Jezus Christus zelf.Zo valt in Marcus 1: 23-28 te lezen hoe een bezetene hetwoord richtte tot Jezus. Jezus beval de geest het lichaamvan de man te verlaten, wat ook gebeurde. De bevoegd-heid van de kerk om de duivel uit te drijven is ook geba-seerd op bijbelse teksten. Zo gaf Jezus zijn apostelen demacht om boze geesten uit te drijven (Marcus 3: 15; 6:

Door Jeannella Felius

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:54 Pagina 8

Page 7: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

7-13). In 1999 werd de Rooms-katholieke ritus waarmee deduivel wordt uitgedreven herzien. Deze ritus is onderdeel vanhet uit 1614 stammende Romeins Rituaal. Tien jaar is gewerktaan een nieuwe, alleen in het Latijn beschikbare tekst.Volgens de kardinaal die de nieuwe ritus presenteerde wasdat geen probleem; de duivel verstaat Latijn.

Niet iedere priester mag een exorcisme uitvoeren. Hiervoormoet speciaal toestemming worden gevraagd aan de bis-schop. Tevens moet met zekerheid zijn vastgesteld dat ergeen sprake is van een psychische of andere ziekte, metsymptomen die lijken op die van bezetenheid. Met name totaan de late middeleeuwen werd menig persoon beschuldigdvan bezetenheid en onderworpen aan barbaarse rituelen dooreen gebrek aan kennis van psychologische aandoeningen. Inhet rijtje ziektebeelden waarvan de symptomen vroeger tenonrechte voor bezetenheid werden aangezien staat o.a. epi-lepsie, schizofrenie, psychosen en antisociale persoonlijk-heidsstoornissen. Gedragspatronen die hiermee samenhan-gen en vaak verkeerd geïnterpreteerd werden, zijn stuiptrek-kingen, bizarre motorische en bewustzijnsstoornissen, per-soonlijkheidssplitsing, uitingen van blasfemie, waanideeën,het horen van stemmen en agressieve handelingen. Indienechter onderstaande vijf criteria tegelijkertijd voorkomen,mag worden aangenomen dat het om een echte bezetenheidgaat:Spreken in tongen: de bezetene zal spreken, schreeuwenen vloeken in talen waarmee hij of zij niet bekend was. Somsworden talen achterstevoren gesproken, soms gaat het omvolslagen onbekende talen.Superkracht: de bezetene toont vaak krachten van onmen-selijke proporties, afkomstig van de demon die in hem of haarhuist. Boeien die bedoeld zijn om mensen op hun plaats tehouden, halen in dit geval weinig uit. De krachten van debezetene zijn vaak groot genoeg om ijzeren staven te buigenen zwaren leren riemen te verscheuren alsof het papier is.Levitatie: de bezetene toont nagenoeg altijd aan over dezegave te bezitten. Hoewel vliegen ook tot de mogelijkhedenbehoort, komt dit slechts zelden voor.Gevoeligheid voor iconen: de bezetene zal een intenseafkeer vertonen (wat zich vaak op gewelddadige manier uit)van heilige symbolen en anderen gezegende objecten.Contact met deze voorwerpen zal niet leiden tot verbrandingvan de bezetene, maar kan wel leiden tot stigmata op dehuid. Aanraking met heilig water echter zal bij de bezetenealtijd leiden tot een intens pijnlijke verbranding.Helderziendheid: de bezetene zal vaak kennis hebben vangebeurtenissen en feiten die niet tot zijn of haar kennisgebiedhoren. Dit is vaak het meest belangrijke wapen van dedemon, die hiermee goed in staat is om de zwakke plekkenvan de exorcist te bespelen.

De voortschrijdende wetenschappelijke inzichten hebben zeerzeker een groot aantal gevallen van bezetenheid naar het rijkder fabelen verwezen. Er blijft echter een klein percentagegevallen over, welke met geen andere mogelijkheid dan doorde aanwezigheid van demonische machten te verklaren is.Een paar frappante voorvallen springen hierbij in het oog.

Het bezeten klooster van Loudon,FrankrijkIn het middeleeuwse Europa werd al snel van iedereen metonverklaarbaar afwijkend gedrag gezegd dat deze bezetenwas. Ook de heksenjachten waren een min of meer normaalverschijnsel in de toenmalige leefwereld. De massale demoni-sche bezetenheid van de nonnen van het Loudon klooster inFrankrijk is echter ook achteraf niet anders dan te verklarendan door de aanwezigheid van boosaardige machten.Het begon allemaal in september 1632, toen twee nonnen

een geest ontmoetten. Twee dagen later schoot een grotezwarte bal door de eetzaal, waarbij diverse nonnen omverwerden geduwd. In de week die hierop volgde werd een wan-delend skelet waargenomen in de kloostergangen. Tweeweken nadien begon de geest een herkenbare vorm aan tenemen en wel van de omstreden priester Urbain Grandier. Devreemde verschijnselen gingen door, verscheidene nonnenwerden aangevallen en bezeten door kwade geesten.Sommige nonnen hoorden stemmen, werden geslagen dooronzichtbare entiteiten of barstten onvrijwillig in onbedaarlijklachen uit. Bovennatuurlijke krachten, schreeuwen, huilen,flauwvallen, leiden aan stuiptrekkingen, de nonnen zagen hetallemaal gebeuren in hun klooster.

De lokale geestelijken organiseerden vervolgens een exor-cisme. Tijdens zo’n exorcisme werd de beschuldiging geuit datUrbain Grandier een pact met de duivel had gesloten. Met denonnen als spreekbuis, werd dit verhaal door de demonenbevestigd, ze lieten zelfs een kopie zien van het contract,waarvan het origineel getekend was in bloed en werdbewaard in de hel. Grandier werd schuldig bevonden engeëxecuteerd in augustus 1634. De demonen verlietendaarop de lichamen van de nonnen en de rust leek weergekeerd te zijn. Zeven demonen waren echter achtergeble-ven, in het lichaam van moeder-overste Jeanne des Anges.Pogingen om deze demonen uit te drijven liepen op niets uit.

FRONTIERm a g a z i n e 9

De bezetene toont vaak krachten vanonmenselijke proporties, afkomstig van dedemon die in hem of haar huist

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:54 Pagina 9

Page 8: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

Door wiskunde en joodse mystiek te combi-neren heeft Tenen aangetoond dat het eer-ste vers van Genesis in het Hebreeuws eenwiskundige torus laat ontstaan. Als eenbepaald deel uit deze donut wordt verwij-

derd, weerspiegelt de vorm ervan een menselijke hand.Tenen beweert dat het Hebreeuwse alfabet is gebaseerdop de menselijke hand omdat het de functie heeft jezelfvan de ander te onderscheiden, binnen van buiten. Hetalfabet verbindt de innerlijke wereld van het denken metde buitenwereld van de ervaring, net zoals onze handendat doen, zegt hij. "En", vervolgt hij, "de eerste letter vanhet boek Genesis, Bet, betekent 'huis', iets wat binnenvan buiten onderscheidt. Dat is het meest fundamenteleonderscheid dat je op elk bewustzijnsniveau kunt maken."Toen Tenen het eerste woord van Genesis in zijn subato-

maire deeltjes brak (het woord bestond in feite uit tweekleinere woorden, die vuur en een zeskantige doorn bete-kenden), vatte hij de doorn op als een tetraëder envormde er een model van, waarna hij het vuur, of de vormvan de torusvortex, erin zette. Het viel Tenen op dat hetmodel, dat hij 'Het licht in de tent der samenkomst'noemde, ook de polariteit van de perfecte symmetrie (detetraëder) en van de asymmetrie (de vortex) weerspie-gelde. Bij het bestuderen ervan ontdekte hij dat het nog

meer facetten had dan hij had beseft. Toen hij door devlakken van de tetraëder naar de vortex keek, onthuldeelke aanblik een andere letter van het Hebreeuwse alfa-bet, zegt hij. "En", meldt hij bijna achteloos, "ik beseftedat de 27 gebaren die de letters vergezellen, overeenko-men met de 27 voorkeursrichtingen van de hyperdimen-sionale ruimte.

Hologram"Door zijn dikke zwarte bril (van het sullige type) ziet Tenen eruit als het toonbeeld van een natuurkun-dige/wiskundige. Hij onderstreept zinnen regelmatig doorzijn hand op te heffen en over het orthodoxe keppeltje testrijken dat hij boven een lange, grijzende staart draagt.Hoewel hij 55 is, slaat zijn stem af en toe over als bij eentiener, vooral als hij enthousiast wil duidelijk maken wathij bedoelt. Hij is weliswaar bijzonder intellectueel maarspreekt ook vol hartstocht over zijn onderwerp. Hij zegtdat de Hebreeuwse bijbel als een hologram is opgesteld:de eerste letter bevat het geheel, het eerste woord is eenuitbreiding van de eerste letter, de eerste zin van het eer-ste woord etc. "Het lijkt sterk op wat onze wetenschap-pers doen", zegt hij. "Wij brengen informatie onder inboodschappen die de ruimte in worden gestuurd waarinwe uitleggen hoe de hele boodschap moet worden gede-codeerd, en dat is ook de manier waarop compressiepro-gramma's op computers werken." Hij gelooft ook dat deHebreeuwse bijbel net zo'n soort functie heeft als het wis-kundige pi en een verbinding vormt tussen het bewustzijnen de stoffelijkheid zoals pi de straal en de omtrek vaneen cirkel met elkaar in verband brengt. Volgens Tenen isde straal onze stoffelijkheid en is de omtrek ons leven,onze emoties. Het oeroude Hebreeuwse alfabet is veel

FRONTIER m a g a z i n e16

Geheimen van de HEBRESpirituele leraren van de joodse en christelijke tradities beweren al duizenden jaren dat het

Hebreeuwse alfabet bestaat uit heilige letters met een speciale betekenis en een boven-

menselijke herkomst. Door de recente publicaties van Michael Drosnins boek The Bible

Code, de verschijning van Jodie Fosters film Contact en het werk van Fred Alan Wolfe over

The Spiritual Universe is de aandacht gericht op de mogelijke fusie van wetenschap en

religie. Een perfect moment voor Stan Tenen, natuurkundige en directeur van de Meru

Foundation, om voor het voetlicht te treden.

door Cynthia Gage

Tenen beweert dat het Hebreeuwsealfabet is gebaseerd op de

menselijke hand

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:55 Pagina 16

Page 9: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

EBREEUWSE LETTERSmeer dan een instrument voor de dagelijkse communica-tie of een transmissie van geheime teksten; de vormenvan de letters bezitten op zich intrinsieke geometrische enwiskundige eigenschappen die verwijzen naar grote ken-nis van het leven en de aard van het menselijk bewust-zijn. Tenen heeft het gevoel dat er principes van recht enorde in de verhouding tussen mens en kosmos bestaanwaar tot nu toe alleen volgelingen van Pythagoras en kab-balisten een vermoeden van hebben gehad. "Wat ik hebontdekt", zegt Tenen, "is dat die principes overeenkomenmet de numerieke patronen van enkele geometrischebasisvormen die worden aangetroffen in de stoffelijkewereld. De dubbele helix is bijvoorbeeld de vorm van dedna-molecule."

PatienceTenen is in 1942 geboren in Newark, New Jersey, en isopgegroeid in Brooklyn, New York, in een niet religieusjoods gezin. Hij beschrijft zichzelf als een verlegen kinddat bang was voor de wereld en sociaal slecht ontwikkeldwas. Hij herinnert zich dat hij keek hoe zijn moederpatience speelde en kaarttrucjes uithaalde ("Die later inmijn leven van groot belang zijn geweest"). Hij sloot zichop de middelbare school aan bij het wiskundeteam, waarhij elegante geometrie- en algebravraagstukken op hetbord ontdekte. Het was volgens hem een razendsnellewiskundecursus, een training in het herkennen van patro-nen. Het was heel intuïtief, je bekeek het van alle kantenen maakte een gedachtesprong naar het antwoord. Tenenging naar de Brooklyn Polytech waar hij een bachelor-graad in de natuurkunde haalde en ging uiteindelijk alsnatuurkundige werken voor Block Engineering inCambridge, Massachusetts, een bedrijf dat bekendstaatom zijn productie van een interferonmeter die ook alsspectrometer kan worden gebruikt. Daar verwierf hijpraktische kennis over de fourier-transformatie, die eenvolgend stukje aan zijn levenswerk toevoegde. Een reisnaar Jeruzalem in 1967 werd een keerpunt in zijn leven.Staand voor de westelijke muur van de tempel werd dewetenschapper zonder een specifieke band met religiegegrepen door een tafereel dat hij als surrealistischbeschrijft: Palestijnen die een zeer vernederde indrukmaakten en Israëlische agenten die er heel dreigend uit-zagen. "Ik begon spontaan te huilen en bad of ik hetmocht weten als er iets was wat ik kon doen." Na zijnterugkeer naar de VS zag Tenen een aflevering van ThePrisoner, een metafysisch vervolg van CBS op SecretAgent, oorspronkelijk een BBC-productie. Deze aflevering

ging over een geheime code. Zijn interesse werd gewekten hij ging op zoek naar een bijbel. "Ik vond er één die ikop mijn Bar Mitswa van mijn buurman had gekregen ensindsdien niet meer had ingekeken", lacht hij. Hij sloeg deeerste bladzij van Genesis op en doordat hij deHebreeuwse taal niet kende, vielen zijn ogen eerder op deletters dan op de woorden. "Ik was ineens terug in hetwiskundelab, zag een patroon en besefte dat het sterkleek op de manier waarop mijn moeder het spel kaartenhad verweven", zegt hij.

MeditatiedansDe volgende tien jaar onderzocht Tenen een mogelijkebijbelcode. Hij kocht bijna 3000 boeken over heilige tradi-ties, Hebreeuws, christelijk, islamitisch, academisch,occult en zelfs gechanneld materiaal. In 1978 verhuisdenzijn vrouw Cynthia en hij naar San Francisco, waar CBS deserie The Prisoner op tv uitzond. De Tenens boden aaneen geïmproviseerd live programma rondom elke aflever-ing te maken. "Toen de aflevering met de code aan debeurt was", zegt Tenen, "besefte ik dat het publiekmerendeels uit onbevooroordeelde studenten bestond,dus hield ik de eerste regel van de Hebreeuwse tekst vanGenesis voor hen op en zei dat het een legitieme mede-deling was, maar ik zei niet dat het uit de bijbel kwam."Tenen nodigde het publiek vervolgens uit deel te nemen

FRONTIERm a g a z i n e 17

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:55 Pagina 17

Page 10: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

FRONTIER m a g a z i n e22

01 - Hoeven, Noord Brabant, 06-04-2005Op 6 april 2005 werd de eerste Europese graancirkel van-uit het Brabantse Hoeven gemeld. Robbert van der Broeke- hoe kan het ook anders - ontdekte twee cirkels in grasen PTAH medewerker Peter van Learhoven was bereid omdiezelfde avond nog naar Hoeven af te reizen voor naderonderzoek. Peter wist te vertellen dat de energie van dezecirkels hoog aanvoelde en dat het hier volgens hem omeen niet door mensen vervaardigde cirkel ging. Dat bleekvooral nadat Peter verwoede pogingen ondernam omfoto's te nemen met zijn analoge camera, een camera diealtijd goed heeft gewerkt en nooit weigerde. Nu wel dus.(Weigerende camera's of andere analoge of digitale appa-ratuur is geen zeldzaam verschijnsel in of bij echte graan-cirkels. Dit is iets dat in het verleden regelmatig is waar-genomen).

Op 10 april is er verder onderzoek gedaan in de beidegrascirkels en dat bracht een aantal merkwaardige zakenaan het licht. Zo wist Rob Trouw na uitvoerige metingente melden dat er een energiestroming was, tegengesteldaan de draairichting van het gras. Zo lag het gras van degrote cirkel rechtsom, maar draaide de energie er linksomen bij de kleine cirkel gebeurde dat andersom. In de cir-kels zelf werden geen leylijnen gemeten, maar wel lag ereen brede lijn tussen de grote cirkel en de aan de randvan het veld gelegen sloot en weg. Een ander merk-waardig feit is dat Nettie Trouw opmerkte dat zij in hetcentrum van de grote cirkel warm werd. Eén van deandere bezoekers die niets van dit feit afwist, zei dat hijwarme voeten kreeg als hij in het centrum van de grotecirkel ging staan. Hij was absoluut niet van Nettie's erva-ring op de hoogte. Verder zijn er extreem hogeBoviswaarden gemeten.

02- Doetinchem, Gelderland, 01-06-2005Op 31-05-2005 wist één van de vaste DCCA bezoekersons te melden dat er op internet sprake zou zijn van eengrascirkel nabij het Gelderse Doetinchem. Aangezien denaam en woonplaats van de melder bekend waren, deedhet telefoonboek de rest. Een afspraak was snel gemaakt.Eenmaal bij het veld aangekomen, bleek dat er een grotering in een weiland lag. Het gras van de ring was compleetverdord of afgestorven. Het centrum van de ring lag er

ongeschonden bij. Geen gat en er had ook niemandgestaan. De naast het veld wonende familie De Vrieswisten te vertellen dat de ring in het weekend van 21 op22 mei is ontstaan. Het gras lag linksom en was in eersteinstantie groen en is pas later verdord. Het viel mevrouwDe Vries op dat één van de twee paarden die in de weilopen, regelmatig op de ring gaat staan en daar vervol-gens enige tijd blijft staan. Ook wist zij te vertellen dat -

Door Robert Boerman

Hoeven, Noord Brabant, 06-04-2005

Jaaroverzicht NederlandseGRAANCIRKELS

2005

Hoeven, Noord Brabant, 06-04-2005

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:56 Pagina 22

Page 11: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

FRONTIERm a g a z i n e 23

gezien haar ervaring met paarden - deze ring absoluutniet door het longeren van paarden ontstaan was.

Verder wist men nog te melden dat er een waterader doorhet veld liep. Metingen wezen uit dat dit juist was. Ookzijn er enkele leylijnen gemeten, waarvan er twee doorhet centrum van de ring liepen en is er een extreme hogeboviswaarde gemeten.

Het was de mededeling van de waterader die mij verdergeholpen heeft, want ik herinner mij nog eenzelfde voor-val van enkele jaren geleden. Toen was in een beschermdnatuurgebeid in Groningen een vijftiental cirkels en ringengevonden waarvan het gras ook verdord was. Dhr.Dijksterhuis die de cirkels en ringen destijds onderzochtheeft, wist ons toen te vertellen dat die het resultaatwaren van (een kruising van) waterader(s). Vanwegediverse omstandigheden is het rapport van Dijksterhuisnog niet klaar, maar zodra er meer over deze vreemdeGroningse ringen bekend is, wordt dat vanzelfsprekend opdeze website van de stichting PTAH (www.dcca.nl) ver-meld.

03 en 04 - Hoeven (2), Noord Brabant, 30-06-2005 Op 30 juni wist Eltjo Haselhoff (DCCCS) te melden dat erwederom een graancirkel in Hoeven lag. Peter vanLaerhoven ging de volgende dag op onderzoek uit enkwam tot de ontdekking dat er buiten de gemelde cirkelnog een graancirkel in hetzelfde veld lag. Deze cirkel lager echter al een dag of tien. Buiten een aantal leylijnenheeft Peter vanuit de ecotherapie een aantal waardengemeten. De POA waarde bedroeg 108%, wat wil zeggendat de cirkelenergie een helende werking op de omgeving

heeft. De ORGON waarde (levensenergie) was 75%, watzeer hoog is. Verder is er wederom een extreem hogeBoviswaarde gemeten: 22 miljoen Bovis. Daarnaast zijn erop woensdag 6 juli door het DCCA onderzoeksteamdiverse metingen verricht en zijn er graan- en grondmon-sters voor nader onderzoek meegenomen waarvan laterdit jaar de uitslag verwacht wordt.

05- Veenendaal, Utrecht, 17-07-2005Na vier meldingen was het wachten op de eersteNederlandse hoax van 2005. Wanneer zou de eerstegemeld worden? We hoefden niet lang te wachten, wantop 15 juli ontdekte Jelle Vlasakker tijdens het fietsen eengraancirkel nabij Veenendaal. Het onderzoek van 17 julidoor de medewerkers van de stichting PTAH leverde hetvolgende resultaat op:

Doetinchem, Gelderland, 01-06-2005 Hoeven - Noord Brabant 30-06-2005 - Peter van Learhoven

Een belabberde en zeer knullig uitgevoerde hoax. Veenendaal, Utrecht, 17-07-2005

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:57 Pagina 23

Page 12: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

26FRONTIER m a g a z i n e

Aspect en zijn team hebben ontdekt dat subatomaire deeltjeszoals elektronen onder bepaalde omstandigheden onmiddel-lijk met elkaar kunnen communiceren, ongeacht de afstandwaardoor ze worden gescheiden. Het doet er niet of ze 3meter of 3 miljard kilometer bij elkaar vandaan zijn. Elk deel-tje lijkt op één of andere manier altijd te weten wat hetandere doet. Het probleem met deze prestatie is dat hetEinsteins lang aangehouden stelling ondermijnt dat geenenkele vorm van communicatie sneller kan gaan dan de snel-heid van het licht. Aangezien sneller gaan dan de snelheid vanhet licht neerkomt op het doorbreken van de tijdbarrière,heeft dit angstaanjagende vooruitzicht enkele natuurkundigentot pogingen gebracht om ingewikkelde manieren te beden-

ken om Aspects bevindingen weg te kunnen redeneren. Hetheeft anderen er echter toe geïnspireerd met nog radicalereverklaringen aan te komen. David Bohm, een natuurkundigeaan de Universiteit van Londen, gelooft bijvoorbeeld datAspects bevindingen erop duiden dat de objectieve werkelijk-heid niet bestaat, dat het universum ondanks zijn ogenschijn-lijke soliditeit in wezen een illusie, een gigantisch en fan-tastisch gedetailleerd hologram is.

HologramOm te begrijpen hoe Bohm tot deze verrassende beweringkomt, moet men eerst iets van hologrammen begrijpen. Eenhologram is een driedimensionale foto die met behulp van eenlaser is gemaakt. Om een hologram te maken wordt het tefotograferen voorwerp eerst gebaad in het licht van een laser-straal. Vervolgens wordt een tweede laserstraal afgeketstdoor het weerkaatste licht van de eerste straal en het daaruitvoortkomende interferentiepatroon (het gebied waarbinnende twee laserstralen zich vermengen) wordt op de film vast-gelegd. Als de film wordt ontwikkeld lijkt het een zinloze wer-veling van lichte en donkere lijnen. Maar zodra de ontwikkeldefilm wordt verlicht door een volgende laserstraal, verschijnt ereen driedimensionaal beeld van het oorspronkelijke voorwerp.De driedimensionaliteit van dergelijke afbeeldingen is niet hetenige opmerkelijke kenmerk van hologrammen. Als een holo-gram van een roos doormidden wordt gesneden en vervol-gens door een laser wordt verlicht, zal blijken dat elke helftnog altijd het volledige beeld van de roos bevat. Ook als dehelften opnieuw worden verdeeld, blijkt elk stukje film nogaltijd een kleinere maar complete versie van de oorspronke-lijke afbeelding te bevatten. In tegenstelling tot normale foto'sbevat elk deel van een hologram alle informatie die het geheelbezat. Doordat elk deel het geheel bevat, verschaft een holo-gram ons een volstrekt nieuwe manier om organisatie en orde

In 1982 heeft er een opmerkelijke gebeurtenis plaatsgevonden. Aan de Universiteit van Parijs

heeft een onderzoeksteam onder leiding van de natuurkundige Alain Aspect een experiment

uitgevoerd dat wel eens één van de belangrijkste van de 20e eeuw zou kunnen zijn. Je hebt er

niets over gehoord bij het avondnieuws. Als je niet gewend bent om de wetenschappelijke tijd-

schriften te lezen, heb je waarschijnlijk nog nooit van Aspect gehoord, hoewel sommigen gelo-

ven dat zijn ontdekking de wetenschap totaal kan veranderen.

In tegenstelling tot normale foto's bevatelk deel van een hologram alle informatie die het geheel bezit

het HOLOGRAFISCHuniversum

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:58 Pagina 26

Page 13: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

27FRONTIERm a g a z i n e

te begrijpen. De westerse wetenschap heeft het grootste deelvan haar geschiedenis noeste arbeid verricht onder het voor-oordeel dat je een materieel verschijnsel, of het nu een kik-ker of een atoom is, het best kunt begrijpen door het te dis-secteren en de afzonderlijke delen te bestuderen. Een holo-gram leert ons dat sommige dingen in het universum wellichtniet geschikt zijn voor deze aanpak. Als we iets wat hologra-fisch is gebouwd uit elkaar proberen te halen, zullen we nietde stukken krijgen waaruit het is opgebouwd maar alleenkleinere gehelen.Dit inzicht heeft Bohm op een andere manier gebracht omAspects ontdekking te begrijpen. Bohm geloof dat het feit datsubatomaire deeltjes over onmetelijke afstanden met elkaarin contact kunnen blijven niet wordt veroorzaakt doordat zeéén of ander geheimzinnig signaal heen en weer sturen, maardoor het feit dat hun gescheidenheid een illusie is. Hij betoogtdat dergelijke deeltjes op een dieper niveau van de werkelijk-heid geen individuele entiteiten maar eigenlijk uitbreidingenvan hetzelfde fundamentele iets zijn. Om mensen een beterbeeld te geven van wat hij bedoelt geeft Bohm het volgendevoorbeeld. Stel je een aquarium voor met een vis. Stel je ookvoor dat je het aquarium niet rechtstreeks kunt zien en datde kennis erover en wat het bevat afkomstig is van twee tele-visiecamera's, waarvan er één gericht is op de voorkant vanhet aquarium en de andere op de zijkant ervan. Terwijl jenaar de twee televisiemonitoren kijkt, kun je veronderstellendat de vissen op de twee schermen afzonderlijke entiteitenzijn. Doordat de camera's onder een verschillende hoek fil-men, zullen de twee beelden tenslotte iets van elkaar ver-schillen. Maar als je naar de twee vissen blijft kijken, zul je jeer uiteindelijk van bewust worden dat er een zekere relatietussen hen bestaat.Als de ene draait, maakt de andere ook een iets andere, maarsoortgelijke bocht. Als de ene naar voren kijkt, kijkt de anderaltijd naar opzij. Als je je niet bewust bent van de heleomvang van de situatie, zou je zelfs tot de conclusie kunnenkomen dat de vissen onmiddellijk met elkaar moeten commu-niceren, maar dat is duidelijk niet het geval. Dit, zegt Bohm, is er nu precies aan de hand met de subato-maire deeltjes in het experiment van Aspect. Volgens Bohmvertelt de verbinding tussen subatomaire deeltjes die ogen-schijnlijk de snelheid van het licht overtreft ons in werkelijk-heid dat er een dieper niveau van werkelijkheid is dat we nietkennen, een complexere dimensie achter de onze die analoogis aan het aquarium. En we zien voorwerpen zoals subato-maire deeltjes als gescheiden van elkaar, voegt hij eraan toe,

omdat we slechts een deel van hun werkelijkheid zien. Zulkedeeltjes zijn geen afzonderlijke 'stukjes' maar facetten vaneen diepere en verder naar beneden liggende eenheid die uit-eindelijk even holografisch en ondeelbaar is als de hierbovengenoemde roos. En aangezien alles in de fysieke werkelijk-heid uit deze 'fantomen' is opgebouwd, is het universum zelfeen projectie, een hologram.

SuperhologramBehalve deze fantoomachtige aard zou zo'n universum overnog meer tamelijk verrassende eigenschappen beschikken.Als die ogenschijnlijke gescheidenheid van subatomaire deel-tjes denkbeeldig is, houdt dat in dat alles in het universum opeen dieper niveau van werkelijkheid eindeloos met elkaar isverbonden. De elektronen in een koolstofatoom in de mense-lijke hersenen zijn verbonden met de subatomaire deeltjeswaaruit elke rondzwemmende zalm, elk kloppend hart en elkeglinsterende ster aan de hemel zijn opgebouwd. Alles dringtin alles door en hoewel de menselijke aard ernaar kan stre-ven alles te categoriseren, in vakjes te stoppen en onder teverdelen, zijn de uiteenlopende verschijnselen van het uni-versum, is de hele evenredige verdeling, noodzakelijkerwijskunstmatig en bestaat de hele natuur uiteindelijk uit eennaadloos web. Binnen een holografisch universum kunnenzelfs tijd en ruimte niet langer als fundamentele kenmerkenworden beschouwd. Doordat een denkbeeld als plaats leidttot een uitsplitsing binnen een universum waarbinnen in wer-kelijkheid niets van iets is gescheiden, moeten tijd en driedi-

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:58 Pagina 27

Page 14: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

Frontier Bookshop is verhuisd ... Na bijna 3 jaar is Frontier Bookshop verhuisd naar een grotere locatie in hetcentrum van Amsterdam. U bent vanaf nu welkom op het nieuwe adres:Leliegracht 42. Met een twee keer zo grote oppervlakte kunnen wij u nogbeter van dienst zijn.

Nieuw adres:Frontier BookshopLeliegracht 421015 DH AMSTERDAMtel: 020-3309151Openingsuren: maandag tot en met zaterdag11.00 uur tot 18.00 uur - www.frontierbookshop.nl

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment aan boeken, tijdschriften, DVD's, video's, instrumentenen kristallen op het gebied van grensverleggende onderwerpen, zoals: AlternatieveGeneeswijzen,Alternatieve Gezondheid, New Age, Samenzweringen, UFO's, Graancirkels, VerlorenBeschavingen, Tesla,Vrije Energie.

Routebeschrijving: Frontier Bookshop ligt in de grachtengordel van Amsterdam op vijf minuten lopen van het Paleis op deDam. Het is de verbindingsgracht tussen de Prinsengracht en de Keizersgracht, direct ten noorden vanhet Anne Frankhuis. (Tramhalte Westerkerk /Anne Frankhuis lijn13 of 14 of 17 vanaf Amsterdam CS)

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:55 Pagina 14

Page 15: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:01 Pagina 44

Page 16: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

FRONTIER m a g a z i n e32

Eén van de vreemdste dingen die een arts moetleren is dat de theorie die op de universiteitwordt aangeboden, niet klopt met de praktijkvan het dagelijks leven. Uitgaande van het orde-

lijke, wetenschappelijke denkpatroon dat de arts geleerdis, hoopt men die ordelijkheid ook in de buitenwereld aante treffen, maar niets is minder waar. De patiënten verto-nen op het spreekuur meestal geen netjes afgebakendeziekten als een stevig hartinfarct of een fiks gezwel, maarze komen bij je met klachten als: ‘Mijn zoontje steekt nietlekker in zijn vel’, ‘Als ik ’s morgens opsta ben ik al moe’,‘Ik weet niet wat ik heb maar ik zie het niet meer zitten’.Kortom, het merendeel van de patiënten biedt je iets aanwaar je niet voor geleerd hebt en waar je op het eerstegezicht geen kant mee op kunt.

Medische verschuifkundeDoor de stortvloed van middelen die de farmaceutischeindustrie ons voortovert hebben vele overwerkte huisart-sen de neiging zich toe te leggen op zo adequaat moge-lijke symptoombestrijding. Dit is meestal niet verkeerd envelen zijn er blij mee, maar vaak blijft de centrale vraagliggen: waardoor werd deze patiënt ziek en waarom ont-stond nu juist díeziekte? Het grote gemis in de moderne geneeskunde isdat er geen overkoepelende medische filosofie meerbestaat, zoals in de antieke tijden. Dat vloeit voort uit hetmaterialistische wereldbeeld, waarin men de mens

beschouwt als een – zij het buitengewoon ingewikkeld –ding temidden van andere dingen. Het ding MENS wordtdan op razend knappe technische wijze ontleed in al zijnonderdelen. Zo kreeg ik bericht van iemand die op hetvideoscherm mee had mogen kijken hoe zijn darm vananus tot appendix eruitzag. Hij gleed door een tunnel metwijde bogen waarbij hij een onheilspellend rond gat zag:een zogenaamd divertikel, een afwijking in de darmwanddie veel voorkomt bij mensen die te weinig vezels in hunvoedingspatroon hebben.Op deze zuiver analytische wijze, met behulp van appara-tuur en chemische en microscopische onderzoeksmetho-den, is onze geneeskunde veranderd in medischebeschrijfkunde. Daarbij heeft men uit het oog verloren dathet exact beschrijven van wat men ziet aan anatomischeafwijkingen en veranderde laboratoriumwaarden nietidentiek is aan een echte diagnose. Het woord ‘diagnose’bestaat uit twee delen: ‘dia’ = door of doorheen, en ‘gno-sis’ = weten. Eigenlijk het in de diepte doorvorsen vaneen ziekte. De huidige geneeskunde blijft aan de opper-vlakte hangen en meent met het opplakken van een eti-ket aan het stellen van de diagnose voldaan te hebben.Om een voorbeeld te noemen: bij sommige vrouwenwordt borstkanker veroorzaakt door een genetische fout.Door het opplakken van twee etiketten: ‘borstkanker’ en‘genetische fout’, heeft men dan het gevoel het raadselnaar bevrediging te hebben opgelost. De praktische con-sequentie van zo’n denkwijze is, dat men bij jonge,gezonde vrouwen die het afwijkende gen bezitten, beide

Het dilemma van de g

In het nieuwe boek Op je Gezondheid, waaruit dit artikel afkomstig is, beschrijft de

arts H.C. Moolenburgh de ervaringen van ruim vijftig jaar medische praktijk op

scherpzinnige, onthullende en vaak humoristische wijze. Hij schetst een beeld van de

stand van de reguliere geneeskunde in de 21e eeuw en haar verhouding tot het

alternatieve circuit. Zijn conclusie? Gezondheid is niet iets van het lichaam alleen,

maar betreft de hele mens.

Door: H.C. Moolenburgh

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:59 Pagina 32

Page 17: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

e geneeskunde

FRONTIERm a g a z i n e 33

borsten amputeert. We zien aan dit voorbeeld meteenwaar de zuiver medische beschrijfkunde toe leidt, name-lijk tot medische verschuifkunde. In plaats van de vraagte stellen of er een mogelijkheid zou zijn om de afwijkingvan dat gen zodanig tegen te werken dat het niet tot eentumor komt, verschuift men het probleem naar buiten enamputeert de borsten. Een fraai verhaaltje van medischeverschuifkunde dat ik ooit in een Engels blad las, is datover de man in de fabriek die een verplichte griepinjectiekreeg. Hij ontwikkelde op de plaats van de prik een ont-steking waar hij penicilline voor kreeg. Toen zich hieropeen allergische reactie openbaarde die hem veel jeuk opde huid gaf, kreeg hij hiervoor een antihistaminicum waarhij licht slaperig van werd, zodat hij niet oplette tijdenszijn werk en zijn hand flink verwondde. De bacterie diehem zijn eerste ontsteking had bezorgd, sloeg nu in dewond toe en hij kreeg een breedspectrumantibioticum.Hierop ontwikkelde hij zo’n jeuk dat alleen cortisontablet-tenhielpen. Deze gaven echter als bijwerking dat een nietaan hem bekende maagzweer perforeerde, waardoor hijde helft van zijn maag kwijtraakte. Hierdoor ontstond eenchronische diarree en omdat hij ’s avonds naar een feestjewilde slikte hij opium, een goed stopmiddel. Door deopium was hij wat suf, lette niet op, reed tegen een boomen was dood. Het verhaal is niet helemaal overdreven alsje ziet hoe patiënten soms uit ziekenhuizen komen met deene soort pillen tegen de ziekte en de tweede soort pillentegen de bijwerkingen van de eerste soort. Het is eenkenmerk van de medische verschuifkunde dat men doorhet wegdrukken van het ene symptoom het andereoproept. Heel duidelijk ziet men dat bij de hedendaagseoncologie. Het symptoom dat bijvoorbeeld voorkomt bijmensen die als kind chemotherapie hebben ondergaan,kan chronische vermoeidheid zijn. De kanker, die helaasreeds één op drie mensen treft, wordt meedogenloosbestreden met mes, straal en gif en inderdaad geneesteen aantal patiënten, maar het wezen van de kankerheeft men niet voldoende doorvorst.

Het dilemmaWat is nu het dilemma van de medische wetenschap vande 21e eeuw? Wanneer is deze geneeskunde begonnen?Met Louis Pasteur, die voor elke ziekte een bacterie

trachtte te ontdekken. Dat was ook niet zo gek, want inPasteurs tijd (1822-1895) werd het merendeel van deziekten door bacteriën veroorzaakt. Denk alleen al aan dezeer wijd verbreide tuberculose,aan de difterie, aan cholera, tyfus, syfilis, gonorroe endergelijke. Toen bovendien door Ehrlich het eerstegerichte middel tegen een bacteriële infectie werd gevon-den, begon de zegetocht van de moderne geneeskundeen daarbij werd meer en meer het motto ‘één ziekte, éénpil’ gehanteerd. Die denkwijze heeft men in wezen nietverlaten, maar inmiddels is het ziektepatroon in de geïn-dustrialiseerde mensheid fundamenteel veranderd. Dit is

het tijdperk van de beschavingsziekten als hart- en vaat-ziekten (het eerste hartinfarct werd in 1912 gere-gistreerd), van kanker, reuma, het chronisch vermoeid-heidssyndroom, depressie, AIDS. Het dilemma van dehuidige geneeskunde is, dat men het denkmodel vanPasteur en Ehrlich, dat uitstekend werkte bij infectieziek-ten, toepast bij beschavingsziekten, en daar werkt hetniet.Het gevolg hiervan is dat zich een soort subcultuur heeftontwikkeld van een andere medische aanpak. Dezebestaat in ons land aan de ene kant uit ongeveer duizendartsen die allerlei niet door de universiteiten erkende the-rapieën toepassen, als natuurgeneeskunde, homeopathie,manuele therapie, acupunctuur, NLP en dergelijke, en aande andere kant uit een leger van min of meer serieuzetherapeuten die soms uitgebreide en soms helemaal geenopleidingen hebben gehad en die soms zinnige en somsonzinnige therapieën toepassen. Men begrijpe goed datdie subcultuur uit nood geboren is. De patiënten vinden inhet reguliere medische circuit geen baat en gaan op zoeknaar andere wegen. De artsen zijn teleurgesteld dat detherapieën, die hun zo ijverig geleerd zijn, blijken te falenen gaan, als ze nog tijd en energie over hebben, ook opzoek naar andere mogelijkheden.Op een medisch congres in Brugge, dat over alternatieve

Het grote gemis in de moderne genees-kunde is dat er geen overkoepelendemedische filosofie meer bestaat

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:59 Pagina 33

Page 18: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

FRONTIER m a g a z i n e38

Zo gebruikt de MRI (Magnetic ResonanceImaging) een krachtig magnetisch gebied. Ditveroorzaakt trillingen van lichaamsdeeltjes diezo kunnen worden gemeten en vervolgens

getoond worden via verfijnde computers. Zonder jelichaam aan röntgenstralen bloot te stellen, kan de MRIuiterst nauwkeurige, driedimensionale beelden van been-deren, organen en andere interne lichaamsdelen verstrek-ken. De eigenlijke blauwdruk van het levend organisme,DNA, kan nu worden ontleed en gemanipuleerd. Met de

hulp van geavanceerde computertechnologie hebben dewetenschappers een aantal van de belangrijkste basis-functies op een microscopisch, cellulair niveau kunnenisoleren en waarnemen. Zelfs cellulaire chemische reac-ties die slechts een fractie van een seconde duren kunnenworden gemeten en geanalyseerd. Toch blijft de modernegeneeskunde, met al deze vooruitgang en de pas ont-dekte kennis, zich hoofdzakelijk bezighouden met het ont-wikkelen van methodes die de nadruk leggen op hetbehandelen van ziekte in plaats van het voorkomen ervan.Zou het kunnen dat het verkopen van de belofte om eenziekte te genezen veel gemakkelijker is en veel voordeli-ger dan het verkopen van preventie? De meeste van onszouden bereid zijn om zo’n € 25,- tot € 50,- per maandvoor supplementen te betalen die ziekte helpen te voor-komen, maar aan de andere kant zullen we er alles voorover hebben om de juiste behandeling te vinden. De far-maceutische bedrijven zijn zich volledig bewust van dezegoudmijn en zij hebben verkopers die precies weten hoeze hiervan kunnen profiteren.

Het belang van waterstof Het wordt nu algemeen aanvaard dat het verouderings-proces, en vrijwel alle ziekten, het resultaat zijn vanschade aan de cellen door vrije radicalen. Het is belang-rijk om iets te begrijpen over de chemie die deze cellenmaakt. Op school leerden we al iets over waterstof. Het ishet kleinste element dat de celwand kan passeren. Omdatonze cellen moeten functioneren moeten zij met elkaarkunnen communiceren, wat ze doen door middel vanelektronen. Feit is dat deze elektronen zich zonder water-stof niet in het lichaam kunnen bewegen. De cellen moe-ten zuurstof hebben, en zuurstof werkt niet zonder water-stof. De cellen kunnen niet zonder waterstof groeien of

Wetenschappers en het veIn de laatste 10-15 jaar hebben wetenschappers vooruitgang geboekt met

betrekking tot de technologie om het menselijke lichaam op manieren te

bekijken die vroeger nooit voor mogelijk werden gehouden.

Door: Mevr. R. v.d. Hurk

De Amerikanen hebben de duurste urine in de wereld

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:01 Pagina 38

Page 19: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

39

zich vermenigvuldigen. Zelfs ons DNA wordt gebondendoor waterstofverbindingen. Eigenlijk kun je zeggen datwaterstof letterlijk de brandstof van het leven is. Wanneerwe geboren worden hebben we een overvloed aan water-stof, maar aangezien we verouderen raakt onze voorraadaan waterstof op den duur uitgeput. Op het moment datdit plaatsvindt, pakken de vrije radicalen het uit essenti-ële gebieden, waardoor het verouderingsproces en ziek-ten worden versneld. Het belang van waterstof enelektronen werd al jaren geleden ontdekt, maar tot nuttoe over het hoofd gezien door de meeste modernewetenschappers.

Vitaminen worden beschouwd als micro-nutriënten diehet lichaam nodig heeft in vrij kleine hoeveelheden als jehet in verhouding vergelijkt met andere voedingsmidde-len zoals koolhydraten, proteïnen, vetten en water. Debelangrijkste vitaminen zijn in water oplosbaar of verbin-den zich aan vetten. De in water oplosbare vitaminenmoeten dagelijks worden ingenomen aangezien zij nietkunnen worden opgeslagen, en binnen een tot vier dagenweer worden uitgescheiden. Dit zijn de vitamine C en deB-complexvitaminen. De in vet oplosbare vitaminen kun-nen in het vetweefsel van het lichaam en in de lever wor-den opgeslagen. Deze omvatten vitaminen A, D, E, en K.De kwaliteit van vitaminen is in ons voedsel en supple-menten ontoereikend geworden, en op het punt aanbe-land waar wij ons moeten afvragen of organische vitami-nen niet beter zijn. Is het de prijs waard? Hoe belangrijkis versheid? Wat is het verschil in voedingswaarde tussenruw en gekookt voedsel?

Inmiddels is het een stuk eenvoudiger om deze vragen tebeantwoorden, namelijk door simpel de aanwezigheid vangezonde negatieve waterstofionen met een kleine hand-bediende Redoxmeter te meten. Bijvoorbeeld in het gevalvan wortelen. Wanneer je het tot sap perst en het oxida-tie/verminderingspotentieel (ORP) meet, vinden we eenafwezigheid van negatieve ionen in gekweekte wortelen.Vers geperst, organisch wortelsap blijkt dan voedzamer tezijn en een wenselijke negatieve ORP van 100-300 milli-volts te hebben. De versheid hierbij is ook zeer belangrijk.Binnen enkele uren na het persen, begint het organischewortelsap zijn negatieve waarde te verliezen. Het testentoont ook aan dat rauwe groenten meer negatieve water-stofionen hebben dan gekookte groenten. De vitamine-supplementen werken ook veel beter als de natuurlijkevoedselbasis van de vitaminen intact wordt gehouden en

de organische voorraad wordt gebruikt. De synthetischevitaminen worden geproduceerd met hitte die de natuur-lijke enzymen, die de vitaminen nodig hebben om te ver-teren, vernietigt. De meeste van ons, en Amerikanen alhelemaal, kopen juist deze synthetische vitaminen. Erwordt dan ook niet voor niets gezegd dat de Amerikanende duurste urine in de wereld hebben! Synthetische vita-minen hebben ook veel van de essentiële voedingsstoffennodig om er een totaal complex van te vormen. Dit kanhet gevoelige evenwicht in ons lichaam uit balans bren-gen. Kunnen de negatieve ionen die verloren zijn gegaanworden vervangen?Er is een manier om negatieve ionen terug in een vloei-stof te brengen, zoals bij wortelsap. Zo bestaat het pro-duct Microhydrin. Dit is een nieuw ontwikkeld super-anti-oxidant, dat alle natuurlijke bestanddelen gebruikt omeen voedingsvorm van waterstof tot stand tebrengen.

Vrije RadicalenEen vrije radicaal is een instabiel, giftig element dat zijnnegatieve elektron tijdens normale activiteiten heeft ver-loren. Het draagt daarom een positieve lading en kan eenelektron vanaf een vitale cellulaire plaats, zoals hetelektronrijke DNA, aantrekken. Het verlies van een

et verouderingsproces?

FRONTIERm a g a z i n e

Vers geperst, organisch wortelsap blijkt dan voedzamer te zijn en een wen-selijke negatieve ORP van 100-300 millivolts te hebben. De versheid hierbijis ook zeer belangrijk.

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:01 Pagina 39

Page 20: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

PAUS ZIET GEVAAR IN HARRY POTTER14 juli 2005

De paus gelooft dat de boeken over tovenaarsleerling Harry Potter"het christendom in de ziel verwringen". Dat blijkt uit twee brievendie op internet zijn gepubliceerd, meldde de Britse krant The DailyTelegraph donderdag. De huidige paus schreef zijn commentaartwee jaar geleden aan een Duitse auteur die de boeken vanJ.K.Rowling bekritiseerde. "Het is goed dat u de mensen inzichtgeeft in Harry Potter, want dit zijn subtiele verleidingen die onge-merkt hun gang gaan en daardoor het christendom diep in de ziel

verwringen, voordat die goedkan groeien", schreef de toen-malige kardinaal Ratzinger. DeDuitse auteur Gabriele Kubyschreef in 2003 'Harry Potter,goed of kwaad', waarin ze steldedat de serie de harten van dejongeren vervuilt en hen verhin-dert een gevoel voor goed enkwaad te ontwikkelen. Vrijdagom middernacht verschijnt deelzes in de serie van de Britse

schrijfster, 'Harry Potter en de halfbloed prins'. Het vaticaan leek inhet verleden zijn goedkeuring aan de boeken vol mythische wezenste verlenen. Een hoge functionaris zei twee jaar geleden tijdens eenpersconferentie: "Ik denk dat er niemand in deze zaal is die is opge-groeid zonder elfjes, magie en engelen in zijn fantasiewereld."

-----------------------------------------------------------------------------------

KERKGANGERS LEVEN LANGER16 juli 2005

Kerkbezoekers leven langer. Dat is het resultaat van wetenschappe-lijk onderzoek van de Universiteit van Kopenhagen. Dat meldt deNederlands-Vlaamse nieuwssite RKnieuws.net zaterdag. Het PanumInstituut volgde sinds 1984 734 inwoners van Glostrup, een voor-stad van Kopenhagen, die in dat jaar hun 70ste levensjaar voltooidhadden. Hierbij werden de gepensioneerden gevraagd hoe vaak zij

een kerk bezoeken. Tegelijkertijd werd hun gezondheidstoestandonderzocht. Vrouwen die regelmatig naar de kerk gaan, leven 2,25jaar langer dan diegenen die slechts zelden een kerkdienst bezoe-ken. Bij mannen bedraagt het verschil ongeveer 1,5 jaar. Tegenoverde Noorse krant Vart Land verklaarde onderzoeker Peter La Cour dateen kerkganger elke zondag vanaf de kansel hoort dat zijn leven zinheeft.

"Het bezoeken van een kerkdienst veroorzaakt geen stress en velenbeleven ook een innerlijke rust en vrede in een kerk". Ook het soci-ale netwerk van de gemeente draagt ertoe bij dat kerkgangers eenuitgebalanceerd leven leiden, aldus de onderzoeker.

-----------------------------------------------------------------------------------

NASA BRACHT AARDSE BACTERIE NAAR MARS17 juli 2005

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft niet alleen twee ruim-tevoertuigen naar de planeet Mars gebracht, maar vermoedelijk ookeen bacterie. De bacterie bacillis safensis is volgens de Britse krantThe Sunday Times gevonden in de kamer waar de ruimtevoertuigenSpirit en Opportunity zijn getest. Waarschijnlijk zijn de microbenvervolgens meegereisd de ruimte in. De aanwezigheid van de bacte-

rie op de rode planeet brengtNASA in verlegenheid. DeVerenigde Naties hebben in eenverdrag afgesproken datandere planeten niet door deAarde mogen worden vervuild.Uit proeven van de NASA blijktdat de bacterie niet alleen deruimtereis kan hebben over-leefd, maar ook bestand istegen de bitter koude tempera-turen op Mars, waar het kwiktot 60 graden onder nul kandalen.

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:02 Pagina 46

Page 21: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

47

CHEVRON WAARSCHUWT: OLIEPRODUCTIE DAALT19 juli 2005

Als eerste grote oliemaatschappij stelt Chevron dat "het tijdperk vangemakkelijk te vinden olie voorbij is". Het is nog niet eerder voorge-komen dat een grote oliemaatschappij zo duidelijk waarschuwt voorhet driegende olietekort. Chevron roept in een twee pagina's tel-lende advertentie wetenschappers en beleidsmakers op na te denkenover oplossingen. "De vraag naar energie stijgt als nooit tevoren.Tegelijkertijd zijn veel van de olie- en gasvelden aan het verouderen.Nieuwe ontdekkingen zijn meestal op plaatsen waar het moeilijk isde olie uit de grond te halen." Op haar website schrijft Chevron ook:"de olieproductie is in verval in 33 van de 48 grootste olieproduce-rende landen, terwijl de vraag naar energie over de hele wereld toe-neemt omdat economieën groeien en landen zich ontwikkelen."Chevron gaat voor de 'bewustwordingscampagne' ook adverteren inondermeer The Economist, op CNN en op BBC Africa, Asia, MiddleEast en Latin America, en op vliegvelden in Peking, Moskou enWashington.

-----------------------------------------------------------------------------------

DAGELIJKSE DOUCHE KAN HERSENSCHADE VEROORZAKEN - 21 juli 2005

Een douche nemen is misschien toch niet zo fris als gedacht.Amerikaanse wetenschappers stellen namelijk dat magnesiumsporenin kraanwater hersenschade kunnen veroorzaken. Het inademen vande deeltjes kan op de lange termijn slecht zijn, schrijven zij in hetAmerikaanse vakblad Medical Hypothesis. "Als de deeltjes geïnha-leerd worden, gaan zij veel sneller naar de hersenen dan wanneer zijgegeten of gedronken worden.", aldus onderzoeker John Sprangler.De effecten zijn afhankelijk van de concentratie van het magnesiumin het water en van de duur van de blootstelling.Magnesiumvergiftiging veroorzaakt trillingen die doen denken aanParkinson.

-----------------------------------------------------------------------------------

ROODHARIGEN 'MET UITSTERVEN BEDREIGD'22 juli 2005

Mensen met echt rood haar, een bleke huid en een sproetenkopspreken tot de verbeelding. Onderzoekers, kunstenaars of fotografenkunnen ze echter maar met moeite vinden. Echt rood wordt namelijkeen zeldzaamheid. Een roodharige kan geboren worden uit eenouderpaar dat zelf geen rood haar heeft maar wel zogenaamde sla-pende 'roodhaargenen', die bij vader en moeder worden onderdruktdoor die immer opdringerige 'bruin- en blondhaargenen'. Eenmaalbevrijd en samengebracht blijken de 'roden' soms wel sterk genoegom zich te doen gelden. Door de multiculturele samenleving komener echter steeds meer dominante 'bruinhaargenen'. Door al dienieuwe bruine haargenen krijgt rood haar op den duur geen schijnvan kans meer. Pessimistische biologen en erfelijkheidsdeskundigen

gaan er van uit dat de échte roodharigen, die met een blanke door-zichtige huid en sproeten, over 50 jaar totaal uit het Nederlandsestraatbeeld zijn verdwenen. Anderen denken dat het nog een paarhonderd jaar zal duren, maar verdwijnen doen ze op den duuronherroepelijk. Volgens klinisch moleculair geneticus Erik Sistermansvan de Nijmeegse Radboud Universiteit zou je om het aantal roodha-rigen enigszins in stand te houden, een soort gericht voortplantings-programma moeten beginnen. Hij voegt meteen toe: ''Ondenkbaarnatuurlijk, maar het zou wel werken.'' We zien straks weliswaar geenrood haar meer, maar het gen blijft wel aanwezig, zo stelt hij.Daardoor zullen er altijd wel wat roodharigen over blijven. Haarkleurwordt veroorzaakt door de afzetting van pigmenten die door genenworden gevormd. Twee genen zijn uiteindelijk in het spel; één vande vader en één van de moeder. Het dominante gen bepaalt echterde haarkleur. Het gen dat zorgt voor bruin haar is altijd dominant,het gen voor rood haar is altijd ondergeschikt (recessief). Het reces-sieve gen dat mensen rood haar, blanke huid en sproeten geeft isvermoedelijk tussen de 50.000 en 100.000 jaar oud. Ongeveer éénprocent van de westerse wereldbevolking is nu roodharig. Overigenskomen niet alleen roodharigen in de 'verdrukking'. Door de hogemigratie en vermenging van rassen zullen ook natuurlijk blond haaren blauwe ogen zeldzamer worden.

-----------------------------------------------------------------------------------

OPTIMISTEN KIJKEN NAAR BOVEN24 juli 2005

De Engelse schrijver Oscar Wilde wist het lang geleden al: opti-misten bekijken de wereld anders dan zwartgallige mensen. En nu,zo schrijft de Sunday Times, is wetenschappelijk aangetoond datdeze twee groepen mensen letterlijk anders om zich heen kijken.Wilde, nooit om een fraaie volzin verlegen, schreef ooit: "Wij liggenallemaal in de goot, maar sommigen onder ons kijken toch naar desterren". En psychologen van de Amerikaanse North Dakota State-universiteit hebben nu ontdekt hoe waar die woorden zijn. Want hunonderzoek geeft aan dat bij pessimistische mensen de hersens beterwerken wanneer ze naar beneden kijken, terwijl mensen voor wiehet glas altijd half vol is, in plaats van half leeg, de ogen naar bovenrichten wanneer ze nadenken. Volgens dr. Brian Meier, die hetonderzoek leidde, is die conclusie niet alleen een mooi postuum eer-

betoon aan Oscar Wilde, maarkan zijn ontdekking ook belang-rijke gevolgen hebben voormensen die lijden aan eendepressie. Momenteel kampteen op de vijf mensen met dezekwaal - in lichtere of zwarevorm - en is ook het 'maat-schappelijke prijskaartje' dusontstellend hoog. Uit hetAmerikaanse onderzoek blijkt nudat de manier waarop, en derichting waarin we kijken als we

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:02 Pagina 47

Page 22: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

Wilt u de grenzen van uw marketingbeleid verleggen? AAddvveerrtteeeerr iinn FFrroonnttiieerr MMaaggaazziinnee!!Neem voor de voorwaarden contact op met Sebastiaan

Boom, te bereiken via [email protected] en/of 020-3309151

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:02 Pagina 45

Page 23: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

FRONTIER m a g a z i n e56

DARK WATERDark Water is de nieuwste Amerikaanse remake van een Japanse hor-

ror film waarin bovennatuurlijke verschijnselen prominent aanwezig

zijn. Dahlia Williams maakt een nieuwe start: ze is weer single, heeft

een nieuwe baan en een nieuw appartement. Ze is vastbesloten voor-

goed te breken met haar vervreemde echtgenoot en zich te wijden aan

de opvoeding van haar dochter Ceci. Maar wanneer de moeizame

scheiding uitloopt op een keiharde strijd om de voogdij, gaat het berg-

afwaarts met haar. Haar nieuwe appartement is vervallen, krap, uitge-

leefd en het lijkt een eigen leven te gaan leiden. Door de mysterieuze

geluiden, de constante donkere vochtvlekken en de vreemde gebeur-

tenissen slaat haar fantasie op hol en vraagt zij zich af wie er achter

deze spelletjes zit. De liefde voor haar dochter houdt haar op de been;

Dahlia is vastbesloten dat haar dochter niets mag overkomen.

Gebaseerd op een film van de Japanse makers die ook The Ring al pro-

duceerden.

Verwacht vanaf 20 oktober

FLIGHTPLANLeven we in de Matrix? Worden onze gedachten gemanipuleerd? Wat

is echt en wat bestaat alleen in onze fantasie? Flightplan is een psycho-

logische thriller waarin zaken anders zijn dan ze lijken. Op 15 kilome-

ter hoogte beleeft Kyle Pratt de nachtmerrie van iedere moeder, haar

6 jaar oude dochter Julia verdwijnt spoorloos tijdens de vlucht van

Berlijn naar New York. Als Kyle de bemanning vraagt haar te helpen

zoeken, twijfelt deze aan haar verhaal, ze weten dat Kyle emotioneel

aan de grond zit door het plotselinge overlijden van haar echtgenoot.

En niemand wil ook aan de weduwe twijfelen, maar er is geen enkel

bewijs dat Julia ooit aan boord is geweest. Kyle voelt zich vreselijk in

de steek gelaten en kan alleen nog op haar eigen verstand vertrouwen

om het mysterie op te lossen en haar dochter te redden. Haar zoek-

tocht resulteert in paranoia en twijfel onder de passagiers waardoor er

een gevaarlijke situatie in het vliegtuig ontstaat. Er zijn overeenkom-

sten met de film The Forgotten uit 2004, waarin ook een moeder haar

kind kwijt is en niemand haar gelooft. De surprise in deze film was de

invloed van Aliens. Wat in Flightplan de verklaring is, blijft nog even

een verrassing.

Verwacht vanaf 28 oktober

HARRY POTTER EN DE VUURBEKERHarry Potter en de magische wereld waarin hij verkeert behoeft geen

introductie. Harry kan in deze film niet wachten tot hij terug mag naar

Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus, om aan zijn

vierde schooljaar te beginnen. Maar voor het zover is, wordt hij door

de familie Wemel op spectaculaire wijze bij de Duffelingen opgehaald,

om mee te gaan naar de finale van het WK Zwerkbal! Harry weet dan

nog niet dat er dat jaar op Zweinstein een nog groter en spannender

evenement zal plaatsvinden. Ondanks alle opwinding en magische

gebeurtenissen, probeert hij zich toch op zijn lessen te concentreren.

Ondertussen zijn er allerlei tekenen die er op wijzen dat Voldemort,

met behulp van Duistere tovenaars, weer aan kracht begint te winnen.

De angst dat Hij Die Niet Genoemd Mag Worden opnieuw zal toeslaan,

wordt steeds groter...

Verwacht vanaf 18 november

F i l m a g e n d a o k t o b e r / n o v e m b e r 2 0 0 5

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:04 Pagina 56

Page 24: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

Maria Magdalena is één van de meest geschil-derde en gebeeldhouwde klassieke figuren.Kunstenaars en romantici hebben haar aan-beden, maar door de religieuze gevestigde

orde werd zij voortdurend belasterd. In het NieuweTestament wordt zij weergegeven als Jezus’ sponsor, eenvrouw die hij liefhad, een trouwe metgezel van zijn moe-der, en de eerste persoon die na zijn opstanding met hemsprak. De leer van de Kerk beweert echter dat zij een zon-dige hoer is geweest, hoewel een berouwvol zondares diein 1969 uiteindelijk de status van heilige kreeg. Maria’spositie in de christelijke historie is uniek. Ondanks haarschijnbaar ondersteunende rol in de evangelies, verschijntzij in andere teksten als één van de voornaamste figuren.In feite komt ze hieruit naar voren als de belangrijkstefiguur van het christendom, veel belangrijker dan de ver-onderstelde status van Petrus en Paulus. Het drama datuit de pauselijke en monastieke verslagen naar vorenkomt is dat van Maria Magdalena’s echtelijke relatie metJezus, haar verbanning uit Judea in 44 na Christus en degedocumenteerde vervolging van haar nakomelingendoor opeenvolgende Romeinse keizers. Waarom staandeze zaken niet in de bijbel? Ze zijn gedeeltelijk beschre-ven – maar worden eenvoudigweg niet onderwezen ofdoorgaans niet besproken.

Echtgenote van de MessiasHoewel er zich in de catacomben onder de straten vanRome vele vroegchristelijke muurschilderijen bevinden, ishet van belang op te merken dat de oudste christelijkeschildering die tot dusver in een bovengrondse omgevingis gevonden niet die van Jezus of zijn moeder is, maar van

Maria Magdalena. Betiteld als Myrrophore (de mirre-draagster), beeldt het Maria af met een albasten vaas metzalf bij de tombe van Jezus. Afkomstig uit de vroege 2e

eeuw na Christus (lang voor de stichting van de Kerk vanRome) werd het gevonden bij een kapel aan de rivier deEufraat in Syrië en in de jaren dertig van de vorige eeuwnaar de kunstgalerie van de universiteit van Yalegebracht. De canonieke evangelies spreken niet over deouders van Maria Magdalena, maar andere historischeteksten doen dat wel en de betekenis van hun nalaten-schap is van primair belang voor Maria’s huwelijkse sta-tus. In evangelies die men strategisch buiten het NieuweTestament hield toen in 397 na Christus bij het concilievan Carthago de selectie werd gemaakt, is Maria geclas-sificeerd als de echtgenote en partner van de Messias.Zelfs Kathaarse documenten uit de Provence zeggen nogtot in de 13e eeuw ronduit dat zij in gnostische kringen“altijd werd aangeduid als de vrouw van Jezus”. Bepaaldeverhalende informatie hierover werd vóór de publicatiehiervan uit het Nieuwe Testament gehaald, maar eengroot gedeelte van de andere informatie in de evangeliesen boeken van de canon werd intact gelaten. Niet in hetminst geldt dit voor de gedetailleerde verhalen van hunhuwelijksceremonie. Dit betreft niet de bruiloft bijKanaän, zoals sommige theologen hebben verondersteld,maar een veel explicieter zalvingsritueel gebaseerd op deSyrische koninklijke traditie van Maria Magdalena’s fami-lie, zoals bevestigd in het Hebreeuwse Oude Testament. Dan Brown’s roman De Da Vinci Code voert aan dat Mariavan de familielijn van Benjamin was, maar dit was niet hetgeval. Haar erfenis was veel aanzienlijker en voerde terugnaar dezelfde Davidische familie als Jezus, met een soe-

FRONTIER m a g a z i n e58

DE ERFENIS VAN MARIA MExplosiever dan De Da Vinci Code

Door Laurence Gardner

Tien jaar geleden sprak ik in mijn boek Bloodline of the Holy Grail voor het eerst over de

verzwegen archieven van Jezus, Maria Magdalena en de betekenis van de verborgen

afkomst van hun nakomelingen. Deze thema’s hebben in de wereld van de fictie nu

een nieuwe bekendheid verworven door Dan Brown’s The Da Vinci Code – een explo-

sieve en controversiële roman die het mysterieuze leven van Maria Magdalena voor

een nieuw voetlicht heeft gebracht.

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:04 Pagina 58

Page 25: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

vereine afstamming via de Hasmoneaanse priester-konin-gen van Jeruzalem in de 2e eeuw voor Christus.Dominicaner- en benedictijner verslagen zijn het er ookover eens dat, terwijl Maria Magdalena van moederszijdeafkomstig was uit het koninklijk huis van Judea, haar erf-goed van vaderszijde van de koninklijke adel van Syriëkwam. Verder wordt er in De Da Vinci Code aangevoerddat Jezus en Maria Magdalena een dochter hadden metde naam Sarah. Maar Sarah was in de tijd van de 1e eeuwgeen naam; het was een Israëlitische titel met de beteke-nis van prinses. De naam van de dochter was Tamar(geboren in 33 na Christus). Zij was Tamar de Sarah. Denaam betekent palmboom en was dezelfde als de Oud-Testamentische matriarchale stamvader van het koninklijkhuis van Juda; dezelfde naam die de zuster van koningDavid had gekregen. Bovendien hadden Jezus en MariaMagdalena ook twee zonen, zoals 15 jaar geledenbevestigd werd door het onderzoek van Dr. BarbaraThiering van het college van theologische studies aan deuniversiteit van Sydney.

VervolgingWaar komt deze informatie vandaan? Verrassend genoegis veel hiervan te vinden in delen van het NieuweTestament die in het gevestigde onderwijs gewoonlijkgenegeerd worden. En er zijn een aantal opmerkelijkeverwijzingen uit de 1e eeuw (toegelicht door de vroegekerkvaders van de beweging), die spreken over de mee-dogenloze vervolging die de familielijn onderging.Volgend op de kruisiging, verrijzenis en hemelvaart vanJezus, en beginnend bij keizer Vespasianus (69-79 naChristus), kondigden een reeks Romeinse keizers (inclu-

sief Titus en Domitianus) besluiten af richting hun gene-raals in het veld dat de erfgenamen die afstamden vanJezus en zijn familie opgespoord en over de kling gejaagdmoesten worden. Eminente historici zoals Hegesippus,Africanus en Eusebius stelden te boek dat de voortzettingvan het Messiaanse koninklijk huis moest worden beëin-digd. Het keizerlijk bevelschrift in 70 na Christus (onge-veer 40 jaar na de kruisiging) verordonneerde dat “defamilie van David moest worden opgespoord en dat geenenkele Jood van dit koningshuis mocht overleven.”Vervolgens berichtte men echter dat, ondanks de arresta-tie van velen, sommigen werden vrijgelaten en “bij hunvrijlating de leiders van de kerken werden in een striktdynastieke opeenvolging, omdat ze getuigenis haddenafgelegd en omdat ze uit de familie van de Heer kwamen.”Deze vervolgde afstammelingen werden de Desposyni (denakomelingen van de Heer) genoemd. Het Vaticaansarchief onthult dat er in 318 na Christus een delegatie vanMessiaanse afstammelingen tegenover Sylvester, de bis-schop van Rome, stond. Ze beweerden dat de NazareenseKerk van Jezus gecorrumpeerd werd, en dat deze recht-vaardig geleid moest worden door de erfgenamen van defamilie – en niet door een despotisch keizerlijk regime. Zewerden echter geïnformeerd dat de kracht van de verlos-sing niet bij Jezus berustte maar bij keizer Constantijn,voor wie het recht van het Messiaanse erfgoed persoon-

FRONTIERm a g a z i n e 59

IA MAGDALENA

Maria Magdalena is één van de meestgeschilderde en gebeeldhouwde klassieke figuren

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:04 Pagina 59

Page 26: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

Op weg naar de natuurlijke tijdDoor Jeannella Felius

63FRONTIERm a g a z i n e

Geheel in stijl met de 13:20 kalender werd hetsymposium om 13.20 uur geopend door FelixBrabander, de oprichter van het PlatformSynchroniciteit en tevens organisator van het

symposium. Na iedereen een energierijke dag gewenst tehebben, gaf hij het woord aan Peter Toonen, die de eerhad het symposium af te trappen.

Peter Toonen over lineaire en natuurlijke tijdPeter Toonen is bij velen bekend van zijn boeken over deMaya kalender en de natuurlijke tijd. Regelmatig geeft hijvoordrachten over dit thema, op de voor hem zo karakte-ristiek verhalende wijze. Ook bij dit symposium tradToonen op als verhalenverteller en liet zich meevoerendoor de stroom. Allereerst merkte hij op dat het publiekeen uitzonderlijke mix van mensen was. Sommigen warenal lang met dit onderwerp bezig, voor anderen was hetnagenoeg nieuw. Sommigen lieten zich inspireren om erwat mee te kunnen doen in hun beroep, anderen pastende kennis vooral toe in hun privé-leven. Ieder had zozijn/haar eigen redenen om deze dag bij dit symposiumaanwezig te zijn.

De Maya’s waren op bijzondere wijze bezig met tijd. Zehielden er wel 22 kalenders op na. Al deze kalenders ein-digen in 2012. Momenteel zitten we in de laatste fasevoor dit einde. Deze laatste fase is het pad der technolo-gie, ook wel omschreven als het leven in de technosfeer.In deze technosfeer spelen steden een heel belangrijkerol. De eerste stad werd ongeveer 5000 jaar geledengesticht, in het huidige Irak. Hier lag het begin van debeschaving en hier zal ook het einde van de beschavingliggen. ‘Het einde van de beschaving’ klinkt heel zwaar,maar moet gezien worden als het einde van de tijd enwereld zoals we die nu kennen, een einde van de illusiewaarin we nu leven. Onze huidige beschaving wordtgeleid door de gecreëerde tijd, een mechanisch iets inplaats van een natuurlijk iets. De kalender dicteert ons

gedrag, ons koopgedrag in de periode van de uitverkoop,onze vakanties door de stop in de bouw en door de sche-ma’s van de scholen. De lineaire tijd gaat ook alleen maarvooruit en keert nooit terug naar iets wat al is geweest.We laten ons er allemaal door leiden, wat het des te ver-bazingwekkender maakt dat we niet begrijpen hoe dekalender is opgebouwd en waarom er allerlei onregelma-tigheden in zitten. De binding met het geestelijke element

van de tijd is verloren geraakt. De natuurlijke tijd komtvoort uit de geestelijke wereld, het is een emotioneel iets.Dat is nog goed te herkennen in uitdrukkingen als ‘eenfijne tijd hebben’ of ‘je tijd uitzitten’. Voor de lineaire tijd

Op 20 augustus 2005 vond in Utrecht een symposium plaats over synchroniciteit. Hetging over lineaire tijd en natuurlijke tijd, over de invloed van tijd op mens en maatschap-pij en een blik op wat het einde van de Maya kalender ons mogelijk zal brengen.Hoofdspreker op het symposium was José Arguëlles, die helder zijn boodschap voor demensheid wist te verwoorden.

De binding met het geestelijke elementvan de tijd is verloren geraakt

José Arguëlles, copyright Daphné

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:05 Pagina 63

Page 27: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

maakt het niet uit of je wel of geen plezier hebt, de minu-ten en uren tikken toch wel weg. Of iets plezierig is ofjuist niet, bepaalt echter wel de perceptie van de verstre-ken tijd. Die gaat altijd te snel als je het naar de zin hebten te langzaam als het tegenovergestelde het geval is.

Na 2012 begint een nieuwe fase. We moeten echter nietgaan zitten wachten tot die nieuwe tijd aanbreekt, wehebben nu de verantwoordelijkheid om mede vorm tegeven aan die nieuwe tijd. Wie nu zaait, zal straks in 2012oogsten. De keuzes die we nu maken zijn belangrijk voorde nabije toekomst. De verandering zal namelijk nietalleen bepalend zijn voor de geestelijke wereld, maar ookgebonden zijn aan het aardse. Daarom dienen we nu alna te denken over duurzaamheid, over gebruik vangrondstoffen en omgaan met het milieu. Aan het eindevan zijn inleiding drukte Toonen ons op het hart dat degrootste uitdaging voor de komende jaren zal zijn debewustwording van de noodzaak om te veranderen endaaraan bij te dragen. Een boodschap die nogmaals werdbenadrukt door de volgende spreker, José Arguëlles.

De boodschap van José ArguëllesHoofdspreker op het symposium was José Arguëlles, diewerd geïntroduceerd door Stef van Assema. Van Assemaomschreef de rol van Arguëlles als boodschapper en ‘slui-ter van de cyclus’. Die laatste omschrijving is een verta-ling van de naam Valum Votan, onder welke Arguëlles ookwel bekend staat. Valum Votan is in de Maya kalender eenprofetisch figuur, die met name in de laatste zesentwintigjaar voor het einde van alle kalenders (in 2012) actief is.

Alvorens zijn boodschap te brengen, voerde Arguëllessamen met Van Assema een ritueel uit. Alle vier de wind-streken werden aangeroepen, alsmede de hemel, deaarde en tot slot het hart. Terwijl Van Assema de tekstenuitsprak, begeleidde Arguëlles hem op zijn fluit.Arguëlles sprak het publiek toe als zijn vrienden, hij gafgeen voordracht of les, maar vertelde hoe het hem ver-ging kort voor hij naar Nederland afreisde, welke onder-werpen hem na aan het hart lagen en uiteraard ook welkeboodschap hij graag wilde delen met anderen. Allereerststond hij kort stil bij het fenomeen tijd, hoe de westerse(Gregoriaanse) kalender tot stand was gekomen en hoehij dit had teruggezien in het Museum van de Tijd inZwitserland. Alles draait in de hedendaagse wereld om de12:60 frequentie. Er gaan 12 maanden in een jaar, eendag is 2 x 12 uur, een uur is 60 minuten en een minuut is60 seconden. Daar is niets natuurlijks aan, van tijd is een

FRONTIER m a g a z i n e64

Platform Synchroniciteit

Het symposium over synchroniciteit werd georganiseerd door de stichting Platform Synchroniciteit. Dit platform heeft zich tot doel gesteldom bekendheid te geven aan het fenomeen synchroniciteit en mensen te inspireren om de mogelijkheden hiervan te ontdekken. Het plat-form werd in 2002 opgericht door organisatieadviseur Felix J. Brabander. Hij startte het platform omdat hij de mogelijkheden van het toe-passen van synchroniciteit in veranderingsprocessen bij bedrijven ontdekte. Brabander kwam op basis van zijn jarenlange ervaring tot deconclusie dat er een enorme behoefte is aan vernieuwing in organisaties. Een vernieuwing die afrekent met de verandermoeheid waar veelorganisaties onder te lijden hebben. Het platform wil mensen inspireren tot het vinden van de 'innerlijke' weg naar leiderschap. De bijeen-komsten die georganiseerd worden zijn feitelijk een oproep om in beweging te komen en contact te maken met authenticiteit. Onderauthenticiteit wordt verstaan de levenshouding die gebaseerd is op datgene waar een mens echt ten diepste voor staat, zijn of haar diep-ste intentie.Wanneer we niet zelf tijdig tot het bewustzijn komen dat we met ons huidige gedrag moeten stoppen, dan zorgt het universum voor eentegenkracht die helaas vaak rigoureuzer is. Deze tegenkracht kan een ongeluk zijn, ziekte, verlies of andere gebeurtenissen. Deze grijpendiep in het persoonlijke leven in, met als doel om mensen aan te zetten om te stoppen met meer van hetzelfde te doen. Toch is het nietalleen maar confronterend. Op het moment dat je ernaar verlangt om je bewustzijn te vergroten en meer bevrediging te halen uit wat hetleven te bieden heeft en meer de 'flow' te willen ervaren, is juist inzicht in en begrip van synchroniciteit een soort toegangspoort naar eengrotere kwaliteit van leven. Voorwaarde is dat je bereid bent om de beelden, die je tot nu toe hebt opgebouwd over hoe het leven werkt,los te laten. Een eigen visie hebben is cruciaal voor het creëren van flow. Een persoonlijke visie geeft weer wat je in dit leven wilt bijdra-gen, waar je voor staat en hoe je dat in de praktijk brengt. Deze visie moet tevens in relatie staan tot het grotere geheel. Echter, zolangde visie niet echt reflecteert waar iemand in de kern voor staat, vallen de dingen niet werkelijk op z'n plaats. Alleen visie is echter nietgenoeg. Hiermee genereer je geen 'flow' in het leven. Er moet sprake zijn van een krachtig verlangen om aan datgene waar je voor staatte willen bijdragen. Een soort hartstocht waardoor iemand zich werkelijk op gedreven wijze aan zijn missie verbindt. Je missie ontdekkenis meestal een proces van loslaten wat er niet meer toe doet. Synchroniciteit gaat eigenlijk in essentie over 'verbinding' en over heelheidin jezelf. Als je er open voor staat kun je veel leren over jezelf en de richting van je leven. Synchroniciteit kan je helpen om je bestemmingte vinden en je missie te realiseren. Wat gisteren onmogelijk leek, komt vandaag door 'toevallige' gebeurtenissen binnen handbereik.Het platform organiseert onder meer symposia, lezingen en workshops en richt zich op iedereen die zich (mede) verantwoordelijk voelt vooreen positieve verandering in zijn/haar privé-leven en/of in de organisatie waar hij/zij werkzaam is.Meer informatie en een agenda is te vinden op www.synchroniciteit.nl

De transformatie in 2012 staat in het teken van het spirituele, de ziel zal bevrijd worden,

de boom der kennis teruggegeven

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:05 Pagina 64

Page 28: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

Want alhoewel het soms lijkt alsof de nieuwsteontwikkelingen op het gebied van de grenswe-tenschappen zich vooral buiten ons taalgebiedafspelen, vinden ook hier belangwekkende stu-

dies naar de wereld van het onbekende plaats. Zo zijn er velenin Nederland en België die hun leven in het teken stellen vaneen zoektocht naar antwoorden op oude en nieuwe raadsels.Hun antwoorden zijn fascinerend, uitdagend en vooral leer-zaam.

De winnaars van de afgelopen jaren:2001: Eltjo Haselhoff2002: Janet Ossebaard & Bert Janssen2003: Peter Toonen2004: Bram Vermeulen

De verkiezing van de winnaar van de Frontier Award 2005 isinmiddels in de tweede ronde aanbeland. De afgelopen peri-ode heeft u uit de lijst van namen uw eigen favoriet kunnenkiezen. De volgende namen kregen de meeste stemmen:

Robbert van den Broeke, Lichtbollen en graancirkelsPaul Harmans, UFO'sJanosh, GraancirkelkunstRobin de Ruiter, George W. Bush en de mythe van al-Qaeda

Paul HarmansPaul Harmans is de beheerder van de website over UFO'swww.ufowijzer.nl Hij heeft zichzelf tot doel gesteld zoveelmogelijk mensen te overtuigen van het feit dat UFO's wel

degelijk bestaan. Ookwil hij de ogen ope-nen van de media alszij deze materie zelfgaan onderzoeken.Zij zullen ontdekkendat er al sinds vijftigjaar informatie wordt

achtergehouden, de zogenaamde 'UFO-doofpot' waar vaak zolacherig over gedaan wordt. De interesse in UFO's en aanver-wante zaken is bij Paul begonnen met de waarneming van eenUFO in 1974 in Frankrijk.

JanoshIn Engeland verschijnen jaarlijks rond de 100 nieuwe graan-cirkels. Bij kunstenaar Janosh verschijnen ze ook, maar dan inde vorm van 3-dimensionale hologrammen met bijbehorendecodes die hij omzet in grafische kunst. Intrigerende hologram-men die exact overeen komen met specifieke Engelse graan-cirkels. Zijn kunst is te bewonderen op zijn website www.the-arcturians.com en sinds vorig jaar heeft hij een Art Gallerygeopend in Amsterdam. Janosh heeft een hele productenlijnontwikkeld die gewijd zijn aan de graancirkelcode art: ansicht-kaarten, wenskaarten, affirmatiekaarten, binnenkort het boekThe Art of the Arcturians, en vanzelfsprekend de vergrotin-

gen op plexiglas. In Nederlandtoert Janosh regelmatig rondwaarbij tijdens een activatieavond de deelnemers via eenkrachtige multimedia presentatieen (ont)spannende meditatieworden meegenomen op eenreis naar de innerlijk wereld. Zijntournee gaat in 2005 en 2006ook landen als Amerika enAustralië aandoen.

Robin de RuiterRobin de Ruiter is auteur van het boek "George W. Bush en demythe vam al-Qaeda - De verborgen macht achter de aansla-gen van 11 SEPTEMBER". Deze internationale bestseller, ver-taald en uitgebracht in meer dan tien landen, oogstte buiten-gewoon succes op alle grote boekenbeurzen wereldwijd. Deschrijver komt in dit boek met een groot aantal opzienbarendefeiten, waardoor een beeld van de gebeurtenissen ontstaat,dat sterk afwijkt van de officiële versie. Op indringende wijzeweerspreekt hij de officiële versie van de aanslagen van 11

FRONTIERm a g a z i n e 67

Evenals voorgaande jaren wordt tijdens het Frontier Symposium 2005 deFrontier Award 2005 uitgereikt aan die Nederlandse grenswetenschapperdie volgens de lezers van Frontier Magazine op bijzondere wijze in het afge-lopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan het verleggen van onze (ken-nis)grens.

FrontierAward2005

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:05 Pagina 67

Page 29: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

september 2001. Waaranderen alleen maar vra-gen stelden en twijfelshadden, ontwikkelt deschrijver voor het eersteen hele andere versievan het gebeuren. In dit boek wordt door deverzamelde feiten aange-toond dat de VerenigdeStaten bij de gebeurtenis-sen van 11 september

betrokken waren. De auteur toont met nog nooit eerdergepubliceerde bronnen en bizarre insiderinformatie metbronvermelding aan dat George W. Bush en anderebelangrijke betrokkenen van de Amerikaanse regering alvóór 11 september van de aanslagen afwisten. Robin deRuiter heeft ondertussen 21 boeken in verschillende talengepubliceerd.

Robbert van den BroekeOp een dag voelt Robbert dedrang om door het veld ach-ter hun huis te lopen. In zijnooghoek ziet hij een flits. Hetis een lichtbol ter grootte vaneen voetbal, die boven hetgraanveld zweeft. Robbertloopt er op af en valt flauw.Kletsnat komt hij bij en zietdat in het graan om hemheen een cirkel is ontstaan.

Sindsdien verschijnen er ieder jaar graancirkels in de vel-den van Hoeven. In de omgeving is het inmiddels eenbekend fenomeen. De boeren denken er het hunne van.Een boer verklaart dat, zoals hij het kan inschatten, decirkels in ieder geval niet door mensenhanden wordengemaakt. Hij denkt dat het een natuurverschijnsel is, mis-schien door iets van "bovenaf". Robbert is er van over-tuigd dat de cirkels in Hoeven door de lichtbollen wordengemaakt en dat die lichtbollen bewustzijn hebben. Hijbeschouwt ze als een energiebron geladen met geeste-lijke energie. Hij heeft veel foto's en zelfs video-opnamesgemaakt van de lichtbollen Ook zijn zussen en ouders ziende lichtbollen en begrijpen dat Robbert niet gek is, maarbijzondere gaven heeft.Het afgelopen seizoen is Robbert meerdere keren aanwe-zig geweest bij het TV-programma Life & Cooking.Robbert heeft ondertussen een druk bezette praktijk aanhuis waar hij mensen met problemen helpt.

De tweede rondeIn de tweede ronde wordt de definitieve keuze bepaald,wederom door de lezers van Frontier Magazine. Tot enmet 31 oktober kunt u aangeven wie van de 4 genomi-neerden volgens u in aanmerking zou moeten komen voorde Frontier Award 2005.

Tijdens het Frontier Symposium op 12 en 13 novemberwordt deze Frontier Award uitgereikt.Stuur uw kandidaat keuze door naar: Frontier Award, Postbus 10681, 1001 ER AMSTERDAM,Of stem via internet: www.fsf.nl of via e-mail: [email protected]

FRONTIER m a g a z i n e68

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:06 Pagina 68

Page 30: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

FRONTIERm a g a z i n e 69

NOOIT MEER HAAST Het belang van de 13 Manen Kalender

Doe je je best om je leven zo te organiseren dat jetijd over hebt? En lijkt het erop dat hoe meer je jebest doet, hoe minder tijd je hebt? Dat is heelbegrijpelijk. We meten onze 'tijd' namelijk met de'Gregoriaanse' kalender. Deze kalender is een cul-turele uitvinding, die destijds door het Vaticaan isingevoerd. Het heeft weinig relatie met de cyclizoals die in de natuur voorkomen en die van ouds-her de 'tijd' aangaven, zoals de zonnewende. Deonregelmatige Gregoriaanse' kalender zit vol fou-ten. Dat heeft zelfs het Vaticaan toegegeven. Maardeze 'foute' kalender heeft wel veel effect op onsleven; we gebruiken hem voor dagelijkse afspra-ken, maar plannen ook grote dingen als huwelijkof carrière volgens deze mechanische, inaccuratewesterse tijd. En dat werkt energetisch door opons leven en dat van de mensheid. We hebbensteeds minder tijd en zijn het contact kwijtgeraaktmet de bron van het leven. Op den duur kan ditdepressie, frustratie en soms geweld tot gevolghebben. Einstein zei ooit: "een probleem kan nietworden opgelost door gebruik te maken vandezelfde methode die het veroorzaakte." Het isdus tijd om onze 'tijd' weer terug te nemen en deGregoriaanse kalender niet meer als leidend tezien.

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:07 Pagina 69

Page 31: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

Wereldwijd zijn er al veel mensen bekend met de 13Manen Kalender. De 13 Manen Kalender is gebaseerd op de beweging vande Aarde om de Zon, maar ook op de beweging van deMaan, én op de beweging van de Sterren. Deze kalenderloopt synchroon met de bron zelf. Ik hoor vaak van men-sen dat hun leven werkelijk in een andere, magischestroom terecht kwam vanaf de eerste kennismaking metde Mayakalender. En die stroom noemen we nu 'denatuurlijke tijd'. En in die stroom zijn we allemaal metelkaar verbonden en bestaat er geen toeval meer, engeen onderscheid tussen 'hier' en 'daar' en tussen 'jij' en'ik'. 'In lak'ech' zeggen de Maya's dan ook, dat betekent'ik ben een andere jij'. We zijn allemaal verbonden.

We weten allemaal dat het niet goed gaat met MoederAarde. Wij zijn haar gaan zien als gebruiksvoorwerp, inplaats van als een levend organisme. We ontkennen datwe allen verbonden zijn en we weigeren te zien dat als wede Aarde vervuilen, dat we ook ons eigen leefmilieu ver-vuilen. Het genezen van de Aarde begint met het weer inbalans brengen van de Tijd. Door Tijd niet meer te zienals iets wat los van ons staat, iets dat meetbaar is enmechanisch. José en Lloydine Argüelles, de herontdekkers van de 13Manen Kalender, schreven:

'Zoals lucht de atmosfeer is van het lichaam,zo is tijd de atmosfeer van de geest.Als de tijd waarin wij levenbestaat uit onregelmatige maanden en dagengereguleerd door gemechaniseerde minuten en uren,

dan wordt onze geest ook zo:een gemechaniseerde onregelmatigheid.Omdat alles voortkomt uit de geestis het niet verwonderlijkdat de atmosfeer waarin wij levensteeds vervuilder raakt

en de grote klacht is:'ik heb niet genoeg tijd'.

Wie jouw tijd bezit,bezit jouw geest.Neem bezit van je eigen tijden je zult je eigen geest herkennen.'

De natuurlijke tijd is de 13:20 tijd; tijd gebaseerd op de13 Tonen en 20 Zonnezegels. Het is van groot belang datzo veel mogelijk mensen bekend zijn met deze 13 ManenKalender. Namelijk, mensen hebben het recht om teweten dat er nog een andere 'tijd' is, een kalender diedichter bij het leven zelf staat, omdat de natuurlijke cyclier in zijn verwerkt. Wij geloven dat het volgen van de 13Manen Kalender veel mensen goed zou doen.Hoe kun jij helpen:

1.Teken de petitie aan de VN voor kalenderveran-deringhttp://www.petitiononline.com/2012/

2. 13 Manen Agenda in de gewone boekhandel.Vanaf oktober 2005 ligt de 13 Manen Agenda in de win-kel. Deze full-color agenda staat vol informatie over de 13Manen Kalender, ofwel de Dreamspell van José Argüelles.Je kunt in een oogopslag zien welke dag het is, zowel inde 'gewone' Gregoriaanse kalender als in de 13 ManenKalender. Je kunt opzoeken wat de dag betekent en jeactiviteiten daarop afstemmen. Of achteraf kijken of hetverhaal van de Maya's ook voor jou opgaat. En je leert de'13 Manen horoscoop' van jezelf en je vrienden uitrekenenen uitleggen. De agenda is voorzien van mooie illustratiesen biedt alles wat een gewone agenda biedt zoals ruimtevoor afspraken, adressen en notities, een jaaroverzichtvan 2006 en 2007, school- en werkrooster en een men-struatiekalender. Zie www.mayatzolkin.com voor meerinformatie.

3. 13 Manen Agenda in de gewone boekhandel.We willen je vragen om ons te helpen om de 13 ManenAgenda te promoten door naar jouw boekhandel te gaanen de agenda daar te laten zien. De boekhandel kan de13 Manen Agenda dan opnemen in hun assortiment. Zijkunnen hem bestellen via het Centraal Boekhuis,Scholtens, Solarus in Nederland of via Agora in België ofvia de uitgever Frontier Publishing.:::

FRONTIERm a g a z i n e

70

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:07 Pagina 70

Page 32: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

De huidige lijst van sprekers (wijzigingen voorbe-houden) met het bijbehorende programma ziet er alsvolgt uit:

Zaterdag 12 november 10.00 Opening10.15 Desiree Röver; Water, de ontbindende voorwaarde tot het leven van de mens11.00 Dirk J. Barreveld; Olie en het Internationale terrorisme11.45 Lunchpauze13.00 Gerrit Teule; De elektromagnetische mens. De rol van de elektromagnetische kracht in de evolutievan het bewustzijn13.45 Pauze14.15 Robert Boerman; De Nederlandse Graancirkeloogstvan 200514.30 Filip Coppens; Wat is het werkelijke geheim vanRosslyn Chapel15.15 Pauze15.45 Ton van der Kroon; Maria Magdalena; De Terugkeer van de Godin16.30 Presentatie; Graancirkel Jaarboek 2005 & MayaAgenda & De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel16.45 Pauze17.15 Dr. Hans Moolenburgh;De crisis in de geneeskunde18.15 Pauze20.00 10 jaar Frontier20.30 Janosh; Graancirkel-kunst en -activatie21.30 Sluiting

Zondag 13 november10.00 Opening10.15 Wim Dankbaar; President Kennedy: moord ensamenzwering

11.00 Roeland Beljon; De Engelse Graancirkeloogst van200511.30 Nancy Polet; Graancirkels: cirkelbewegingen die lei-den tot nieuwe inzichten12.00 Lunchpauze13.00 Rob van Zanten; Reïncarnatie: tussen geloof enwetenschappelijk bewijs14.00 Pauze14.30 Jacques Groenen; Nieuwe bewustzijnstechnologie15.30 Pauze16.00 Joshua Shapiro; Kristallen schedels: sieraden naareen andere dimensie?16.45 Pauze17.15 Frontier Award uitreiking17.30 Willem de Ridder & Michel Merle

De oorsprong van de mensheid volgens de Bock Sage18.15 SluitingAchtergronden over de sprekers en de lezingen zijn te vindenop de website van het Frontier Symposium: http://fs.fsf.nl

Tijdens de pauzes kunnen de aanwezige stands bezocht wor-den van de personen en organisaties die zich bezighoudenmet de grensverleggende onderwerpen en grenswetenschap-pen. Dit jaar zullen er tevens een groot aantal KristallenSchedels aanwezig zijn.

FRONTIERSYMPOSIUM2005Zaterdag 12 & Zondag 13 november 2005Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam

Voor het vijfde Frontier Symposium op 12 & 13 november a.s. hebben we wederom eeninteressant en sterk sprekersveld weten uit te nodigen. Dit keer zal een weekend gevuldworden met boeiende lezingen over interessante, mysterieuze, ongrijpbare fenomenenals UFO's, graancirkels, verdwenen beschavingen, geheime technologieën en verbor-gen machtsstructuren… en de uitreiking van de Frontier Award. Tevens zullen er eengroot aantal stands aanwezig zijn van personen en organisaties die zich bezighoudenmet de grenswetenschappen.

FRONTIERm a g a z i n e

71

frontier11_53.qxd 5-10-2005 10:24 Pagina 71

Page 33: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

FRONTIER m a g a z i n e72

Datum: zaterdag 12 & zondag 13 november 2005Tijdstip: zaterdag: 10.00 - 21.30 uur, zondag: 10.00 - 18.30 uurPlaats: Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam

Entree prijs: 2 dagen (10.00 - 18.15 uur):80,- Euro bij voorinschrijving tot 31 oktober90,- Euro aan de zaal. 1 dag (10.00-18.15 uur):45,- Euro bij voorinschrijving tot 31 oktober50,- Euro aan de zaal.

Zaterdagavond programma: Iedereen met een ticket isuitgenodigd om zaterdagavond aanwezig te zijn. De avond zalin het teken staan van het 10-jarig bestaan van FrontierSciences Foundation.

Kaarten worden aan de zaal uitgereikt.

Opgave:Frontier BookshopLeliegracht 421015 DH Amsterdamtel: 020-3309151fax: 020-3309150e-mail: [email protected]: 7231599ABN AMRO bank: 40.78.98.417

Tegelijk met uw opgave dient u het bijbehorende bedrag overte maken op een van bovenstaande bankrekeningnummers.Uw reservering is definitief na ontvangst van uw betaling.Vergeet niet de volgende gegevens duidelijk te vermelden:naam, adres, woonplaats, tel nummer en e-mail adres. Via e-mail en het volgende nummer van Frontier Magazine zult uuitgebreider geïnformeerd worden over dit FrontierSymposium. Bij annulering voor 15 oktober wordt het volle-dige entreebedrag teruggestort.

Wilt u meer weten over de wereld om ons heen enover ons verleden en onze toekomst dan is hetFrontier Symposium de ideale plaats om uw eigenzoektocht te beginnen of verder te zetten. Al vindt umisschien geen definitieve antwoorden, de juiste vra-gen stellen leert u wel. En dat is minstens zo belang-rijk! Gezien de belangstelling voor het vorigeSymposium raden wij éénieder die geïnteresseerd isaan, zich zo snel mogelijk voor het Symposium vanaanstaande november op te geven. Vol is immers vol

en het zou jammer zijn dit unieke evenement (wantwaar anders treft u zo veel enthousiaste, bevlogenNederlandstalige grenswetenschappers aan?) te moe-ten missen.

De SprekersDesiree Röver'Water, de ontbindende voorwaarde tot het leven vande mens'Désirée L. Röver werkt als medisch research journalist en alslevenscoach - terreinen waar zij na een ingrijpende gebeurte-nis in haar persoonlijk leven terecht kwam. Wereldwijdspreekt zij met artsen en onderzoekers in het veld van decomplementaire en holistische benadering van gezondheid.De onderwerpen variëren van de essentiële effecten van voe-ding en voedingsupplementen, tot helende invalshoeken alscellulaire-, en energetische geneeskunde, en de uiteenlo-pende technische instrumenten en feitelijke toepassingendaarvan. De kennis die zij in deze wetenschappelijke ontmoe-tingen en gesprekken verwerft, integreert zij enerzijds in haar

artikelen, lezingen en workshopsen past zij anderzijds toe in demind/body sessies met cliëntendie met emotionele-, en zinge-vingvragen bij haar komen. Zokrijgt zij als journalist de weten-schappelijke onderbouwing in deschoot geworpen voor wat zij alslevenscoach bij zichzelf en ande-ren heeft waargenomen in defascinerende, interactieve con-necties tussen het fysieke, men-tale, emotionele, en het spiritu-

ele in de mens. In het ziektebewustzijn van het Westersmedisch denken, zijn niet alleen deze verbindingen verbroken,maar ook die tussen de systemen en processen in het lichaamzelf. Het is haar missie om haar kennis, verbonden met hethart, naar de praktijk te vertalen en te delen. En daarmeemensen te helpen om hun zelfgenezend vermogen terug tevinden, via de weg naar harmonie en heelheid in zichzelf.Haar onderwerp op het Frontier Symposium is 'Water', hetware wezen van de ontbindende voorwaarde tot het leven vande mens.

Dirk Jan BarreveldOlie en het internationale terrorismeDirk Jan Barreveld koos als boerenzoon voor een loopbaan bijde Nederlandse koopvaardij en de Koninklijke Marine. Aan walslaagde hij vervolgens voor het doctorale examen in deEconomische Wetenschappen. Hij vervulde daarna topfunctiesbij o.a. van Gend en Loos, TNO en Luchthaven Schiphol. Hij

frontier11_53.qxd 6-10-2005 8:59 Pagina 72

Page 34: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 email: [email protected] website: www.fsf.nl

Voor bestellingen: Frontier Bookshop - Leliegracht 42 - 1015 DH AMSTERDAM

tel: 020-3309151 - fax: 020-3309150 - email: [email protected] - website: www.fsf.nl - online shop: www.fsf.nl/shop

NIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENLERING VAN HET INNERLIJK LICHTdoor Konstantin SerebrovLering van het Innerlijk Licht is een klein filosofisch-meditatief werk over het innerlijk leven. De auteur beschrijft een meditatieve zoektochtnaar innerlijke vrijheid: wij maken kennis met betoverende innerlijke reizen in de onzichtbare ruimten van de metafysische werelden, met debewustwording van de stralende natuur van de menselijke ziel en het zich oefenen in het verzamelen van Innerlijk Goud, dat de ziel haaroorspronkelijke jeugd en schoonheid teruggeeft. Het boek is geillustreerd met alchemistische gravuren, die alle stadia van het proces van HetGrote Werk weergeven tot aan de uiteindelijke verrichting: het bebouwen van de Alchemistische Tovertuin. Mediteren op deze gravuren kaneen sleutel zijn voor de lezer, om de lering van het innerlijk licht nog beter te begrijpen, daar de lering een praktische toepassing van dealchemistische principes en methoden is.120 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 13.40. CODE: LIL

ELFENTUINErgens, diep in het hart van de natuur wonen de elfendoor Beatrice PhillpottsDiep in het hart van de natuur bestaat een betoverde, andere wereld. Zijn krachtige magie maakt al sinds onheuglijketijden deel uit van ons leven, maar zijn verschijningsvorm is vluchtig als een droom. Niets is wat het lijkt inelfenland. Het kan overal zijn. Door de eeuwen heen, echter, heeft het zich meestal getoond als een prachtige maargevaarlijke tuin binnen in een tuin. De verborgen toegangspoorten zijn, zoals de volksverhalen vertellen, op demeest onverwachte plaatsen. De weg erheen kan ver weg over de heuvels leiden of vlak om de volgende bochtliggen. Zo¹n poort kan een hoogoprijzende boom zijn, maar ook een enkele bloem, of zelfs de plek daartussen.96 PAGINA’S. HARDCOVER. EURO 22.50. CODE: ETUI

HANDBOEK HOLISTISCHE GEZONDHEIDdoor Susanna EhdinNaslagwerk over de genezende kracht van lichaam en geest. Een waardevolle aanvulling op de reguliere gezondheidspraktijk. Susanna Ehdinis als immunoloog afgestudeerd aan de universiteit van Lund in Zweden. Al meer dan twintig jaar doet zij wetenschappelijk onderzoek, ondermeer in Californië, en publiceerde zij boeken en artikelen over holistische geneeskunde, gezondheid en voeding. Dr. Ehdin geeft workshopsen lezingen en werd in 2002 in Zweden uitgeroepen tot de populairste spreker.176 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 34.90. CODE: HHGE

VREDE IS DE WEGEen einde aan oorlog en geweld in zeven stappendoor Deepak ChopraMahatma Gandhi zei: ' Er is geen weg naar vrede, Vrede is de weg.' De mens lijkt niet zonder geweld en oorlog te kunnen, en tegelijk verafschuwenwij die. En om dat het probleem diep in onszelf zit, is daar ook de oplossing. In dit schitterend geschreven en moedige boek vertelt Deepak Choprahoe wij allemaal vrede kunnen vinden. In zeven stappen kan iedereen leren om geweld te bezweren en vrede te creëren voor onszelf en anderen. Enals genoeg mensen dit leren, zal vrede de norm worden. Dat is de boodschap en de blijvende waarde van dit belangrijke boek.285 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.90. CODE: VIDW

DE NEOFIET EN HET PADdoor Konstantin SerebrovIn het onderhavige boek wordt openlijk gesproken over de specifieke problemen die ondervonden worden doordegenen die het Pad van innerlijke ontwikkeling volgen en over de traditionele methoden om deze problemen opte lossen. De geestelijke zoeker wordt in staat gesteld een keuze te maken uit de specifieke oefeningen die gegevenworden, die hem of haar verder kunnen helpen op het geestelijke Pad en hem of haar kunnen behoeden voor hetafdwalen oip zijpaden en doodlopende paden.141 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 18.50. CODE: DNEP

HET SCHANDAALdoor Connie BraamOp 7 mei 1945, tijdens een bevrijdingsfeest in IJmuiden, loopt Susan Boerhaave een man tegen het lijf die zijeerder zag fietsen langs het kanaal. Het was haar opdracht hem op te wachten en te liquideren. Susan, die zich alszestienjarige bij het gewapend verzet aansloot, heeft grote moeite zich te voegen naar de normaliteit van het naoorlogse leven. Ze wordt gekwelddoor schuldgevoelens en angstige vermoedens omtrent haar omgekomen medestrijders, onder wie Anna Schagen (geïnspireerd op de verzetsheldinHannie Schaft). Lijdt Susan aan waandenkbeelden of is de werkelijkheid krankzinniger dan haar nachtmerries?317 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 18.50. CODE: DAAL

ZELFBEVESTIGINGGrootse en meeslepende strategieën om je zelfvertrouwen terug te winnendoor Stuart WildeVolgens Stuart Wilde zijn zelfdiscipline, zelfverzekerdheid en concentratie onmisbaar voor een gelukkig leven. Wie zijn concentratie kan opvoerentot het zogenaamde theta-hersenniveau, het elektromagnetische krachtveld dat ons omringt, krijgt de beschikking over energie die transcendentevisioenen geeft. Deze visioenen kunnen we gebruiken voor al onze verlangens. Dankzij op theta-hersenniveau verkregen inzichten vallen carrière,streven, starre regels en andere beperkende factoren weg en kijken we door de bla-bla-verpakking van het maatschappelijk bestaan heen. We zijnin staat om voor onszelf een eigen persoonlijke alternatieve ontwikkeling te scheppen, die ons boven de onberekenbaarheid van het materiële vlakuittilt tot een punt, waar we onze eigen bestemming kunnen sturen en waar we voor het eerst ons werkelijke zelf kunnen bevestigen. Zelfbevestiginggeeft geen bla-bla-uitspraken om je achter te verschuilen, maar leert je om inzicht te krijgen in je ware bewustzijn en om te ervaren dat het levengeen strijd hoeft te zijn, maar simpelweg een vooruitgang van het ene punt naar andere, zonder daarbij bang te zijn voor allerlei mogelijk onheil- gewoon, zoals een strandwandeling op een mooie zonnige dag. Zelfbevestiging is een prettige, wijze en geestige steun voor iedereen die af en toemoeite heeft zich in onze stressvolle maatschappij staande te houden.160 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 13.50. CODE: ZELB

78

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:09 Pagina 78

Page 35: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 email: [email protected] website: www.fsf.nl

Voor bestellingen: Frontier Bookshop - Leliegracht 42 - 1015 DH AMSTERDAM

tel: 020-3309151 - fax: 020-3309150 - email: [email protected] - website: www.fsf.nl - online shop: www.fsf.nl/shop

DE TAO VAN FYSICAEen onderzoek naar de verbanden tussen moderne fysica en oosterse mystiekdoor Fritjof CapraIn dit briljante en baanbrekende boek worden verbanden gelegd die zo verbijsterend en schokkend zijn dat velen er nog steeds moeite mee hebben.Hoe kan het dat filosofen en mystici in het Oosten al ver voor onze jaartelling precies benoemden waar geleerden nu op stuiten? Is zulke kennisbetrouwbaar? Wat moeten wij hieruit concluderen?Bij het beantwoorden van deze vragen legt Capra uit waar het in de kwantummechanica om gaat,en neemt hij de lezer mee op een duizelingwekkende reis door nieuwe wetenschap en oosterse mystiek.331 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.90. CODE: TAOF

IDENTIFICATIEDe invloed van moderne identificatiesystemen als biometrie,nummeridentificatie en chips op ons levendoor Jaap SpaansIn de toekomst zal iedere burger te maken krijgen met nummeridentificatie, biometrie en chiptechnologie.Paspoorten zullen worden voorzien van een chip met een biometrisch kenmerk. Implantatie van chips bij mensenis geen fictie meer, maar realiteit. Criminaliteit, terreurdreiging, globalisering en de technologische vooruitgangjagen de ontwikkeling verder aan. Overzichtelijk en toegankelijk legt Jaap Spaans uit wat ons op dit gebiedallemaal te wachten staat. Hij plaatst de vele voordelen tegenover de nadelen. Tevens legt hij uit waarom we alsmens meetbaar en volgbaar dreigen te worden en wat er gebeurt met al de informatie die wordt verzameld enopgeslagen. Centraal staat bij hem de vraag of we in dit land wel voldoende stil staan bij de ethische enlevensbeschouwelijke aspecten van deze ontwikkeling.44 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 4.75. CODE: IDFC

ANTI-AGINGdoor A.E HeufelderHet succesvolle programma om langer jong te blijven. Het anti-aging-concept - Er over tien jaar nog zo uitzien als vandaag? Dit boek verklapt uhoe dat mogelijk is. - Uitgebreid en spannend: de nieuwste inzichten van de anti-aging-geneeskunde, over de invloed van voeding, conditie enlifestyle. - Met tips van deskundigen over immuniteit en hormonen. - Extra: met de age-check komt u er snel achter hoe u uw levensklok kuntterugdraaien.192 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 27.95. CODE: ANAG

DE MENS ALS KLANKHARMONIE VAN HET SCHEPPENDEWERELDWOORDover de samenhang van mens, natuurwezens en kosmosdoor R. SteinerNatuurwezens: hoe werken gnomen, nimfen, elfen en vuurwezens in mens en plant? Basale voordrachten over de elementaire wereld. Met o.a. demens als samenvatting van adelaar, leeuw en stier; de wereld van insekten, vlinders, vogels, reptielen en vissen; de oorzaak van ziekten; hetoergenezingsproces; melkvoeding en honing; pedagogische kunst.339 PAGINA’S. HARDCOVER. EURO 33.00. CODE: MKSW

HET GROENE WONDERSap van jonge gerstebladerenEen perfect voedingsmiddel met een volledig complex vitale stoffendoor Barbara SimonsohnHet sap van jonge gerstebladeren heeft een hoge voedingswaarde en is een perfect voedingsmiddel met een volledig complex vitale stoffen. Snelklaargemaakt is het een optimale aanvulling op onze dagelijkse voeding en een krachtig geneesmiddel. Door het lichaam te voorzien van de vitalestoffen die in onze moderne voeding meestal ontbreken, voorkomt het sap van jonge gerste- bladeren ziekten die worden veroorzaakt door tekortenin onze voeding. De zelfgenezende krachten van het lichaam worden versterkt, de capaciteit om met spanningen om te gaan wordt vergroot en hetnatuurlijke afweermechanisme van het lichaam wordt ondersteund. Groen Gerst Extract is onder de productnaam Green Magma verkrijgbaar bijdrogisterij, reformzaak, natuurwinkel en apotheek.160 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.50. CODE: GRWO

BESTAAT DE DOOD?Contact met hen die onze stoffelijke wereld hebben verlatendoor Joke ScholsBestaat er echt een leven na de dood of willen wij dat graag? Is het mogelijk om contact te krijgen met overledenen en hoe gaat dat dan? Op dezevragen krijg je in dit boek antwoord en uitleg.In Bestaat de dood? geeft Joke Schols weer hoe haar eerste contacten met Antoinette, haar begeleidsteraan gene zijde, zijn verlopen en legt ze uit hoe haar gave zich heeft ontwikkeld. Zij vertelt over haar werk in haar praktijk, over de lezingen,psychometrieavonden en bloemenseances die ze geeft, over haar werk als stervensbegeleidster en over wat er in een trancegroep gebeurt. Joke heeftvia trance regelmatig contact met dolende entiteiten. Het is soms erg ontroerend om te horen waarom deze entiteiten het leven nog niet loskunnen laten. Deze entiteiten zijn niet gelukkig in hun situatie en kunnen ook voor de levenden het leven behoorlijk moeilijk maken. Jokekan hierin vaak voor zowel de entiteit als voor de mensen op aarde veel duidelijkheid creëren. In het boek vertelt ze over een aantal van dezeervaringen.Voor veel mensen is het moeilijk om zich voor te stellen wat trance precies is. Daarom staan verschillende trancesessies op debijbehorende DVD en krijgt iedereen nu de unieke kans om zelf te zien wat trance in al zijn facetten inhoudt. Je ziet dat Joke in trance gaat enAntoinette via haar lichaam praat. Ook ben je getuige van een bijeenkomst van de trancegroep. Leden van de groep laten dolende entiteiten vanhun lichaam gebruikmaken, zodat Joke met ze kan praten en ze uit kan leggen in welke situatie ze zich bevinden. Via de DVD kun je ook eenbloemenseance meemaken. (Op de DVD staan unieke beelden van trance sessies en een bloemenseance)122 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 24.95. CODE: BOOD

NIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKEN

79

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:09 Pagina 79

Page 36: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 email: [email protected] website: www.fsf.nl

Voor bestellingen: Frontier Bookshop - Leliegracht 42 - 1015 DH AMSTERDAM

tel: 020-3309151 - fax: 020-3309150 - email: [email protected] - website: www.fsf.nl - online shop: www.fsf.nl/shop

NACHTVLEUGELSDromen vasthouden, opschrijven en vormgeven vanuit je zieldoor Sally J. NelsonSally Nelson helpt je om je nachtvleugels aan te doen door middel van technieken om je dromen te herinneren en vorm te geven. Ze helpt je bijhet herkennen van persoonlijke en transpersoonlijke thema's en karakters. Door middel van schrijftechnieken en visionaire meditatiemethodenen talloze andere oefeningen helpt ze je niet alleen om zelf te groeien, maar ook om te putten uit de rijke bron van de universele menselijke ervaringen kennis. Daardoor kun je zelfs leren om dingen zó te schrijven dat ze ook anderen zullen inspireren, wat de kern is van succesvol schrijverschap.Ze illustreert dit spannende en opwindende proces met heldere schrijfvoorbeelden die je enorm zullen inspireren om zelf de vleugels van je eigencreatieve schrijfreis uit te slaan.208 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 22.95. CODE: NAVL

BODY IN RESONANCEcalming frequencies for body and minddoor Ananda ShreeBody in resonance helpt je om snel en effectief energie op te doen, doordat het elektromagnetische veld om je lichaam wordt hersteld. Dit veld- dat wordt opgewekt door de elektrische activiteiten van het lichaam - is bij veel mensen beschadigd door langdurig contact met elektromagnetischestraling. Ook mentale of zintuigelijke overbelasting tasten dit energetisch lichaam aan. Met name de invloed van het lichtnet, mobiele telefoons,computers en gebouwen van gewapend beton is groot. Wanneer het elektromagnetisch veld om ons lichaam verstoord raakt, resulteert dit inspanning, irritatie, concentratieverlies, onrustige gedachten, slaapproblemen, afwezig zijn en een scala aan fysieke klachten. Langdurigeoverbelasting leidt tot obsessief en verslavend gedrag of houdt dit in stand.80 MINUTEN. CD. EURO 14.90. CODE: BIRC

ORANJE BASTAARDENdoor Hanno de IonghHanno de Iongh heeft met zijn indrukwekkende Oranjebastaarden een enorm project afgerond. De leden van het huis van Oranje hebben zich in degeschiedenis herhaaldelijk bedrijvig bewogen buiten het eigen bed. En omdat lang niet alle buitenechtelijke nakomelingen aan de vergetelheidwerden prijsgegeven, is deze bedrijvigheid in een aantal gevallen van niet geringe historische relevant ie. Als stadhouders waren de Oranjes nietminder actief dan als koningen. Soms dreigde de voortgang van de dynastie te stagneren. Maar noch de geaardheid van koning-stadhouder WillemIII, noch de impotentie van stadhouder Willem IV had blijvende gevolgen; althans voor de schermen. Aan bod komen ook de Oranje maîtresses,die uiteenlopende functies hadden, zoals Maurits’ vluchtige ‘nachtvlinders’, als wel de bijna vorstelijke staat van jonkvrouw van Mechelen.200 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 14.95. CODE: ORBA

EEN NIEUWE AARDEDé uitdaging van deze tijddoor Eckhart TolleHet ego-gerichte bewustzijn heeft aarde en mensheid aan de rand van de totale catastrofe gebracht. Het is dan ook hoog tijd voor een collectievebewustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte en dichtheid verliezen, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn. Watkunnen we doen om deze verschuiving in onszelf te versnellen? En hoe kunnen we het nieuwe, ontwakende bewustzijn herkennen? Op deze enandere wezenlijke vragen gaat Een nieuwe aarde in. Al lezende ervaren we dan de bewustzijnsverschuiving die in ons plaatsvindt.220 PAGINA’S. PAPERBACK. CA. EURO 19.90. CODE: NAAR

ZWAARDEN, PAARDEN & ZIEKTEKIEMENwaarom Europeanen en Aziaten de wereld dominerendoor Jared DiamondDe ongelijkheid in de wereld verklaard465 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 17.50. CODE: ZPZK

VAN ANKH TOT HERMESMet een voorwoord van Paul Kluwerdoor Jacob SlavenburgSteeds meer blijken de wortels van onze westerse beschaving in het oude Egypte te liggen. Griekse wijsgeren enwetgevers gingen naar Egypte om zich in te laten wijden in de geheimen van de mysteriën. In dit jubileum-Ankertje laat Jacob Slavenburg zien dat deze traditie doorwerkt tot op de dag van vandaag. Kennis hiervan kantot een revolutionaire verandering in de huidige maatschappij en het persoonlijk leven leiden.Een actueel themain een verhelderend boekje!In dit speciale 300e Ankertje worden de achtergrond en de betekenis van de naam'Ankh-Hermes' toegelicht96 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 4.95. CODE: ANKH

ART OF THE ARCTURIANSDe kunst van graancirkelcodes belevendoor JanoshDe intrigerende hologrammen met driedimensionale vormen die hij sindsdien voor zich ziet en uitwerkt totprachtige computergraphics blijken exact overeen te komen met specifieke graancirkels, waarvan hij het bestaanin eerste instantie niet kende. Janosh ontvangt ook informatie over hun specifieke betekenis en het algemene doelom via zijn schilderijen de mensheid te inspireren. Zo bevat elke graancirkel een andere code die invloed heeft opeen specifiek deel van ons bewustzijn. Elk hologram krijgt een eigen titel mee, zoals: ‘Openheid’, ‘Integratie’ en‘Tijdverschuiving’. Alle kleurrijke hologrammen van Janosh met hun geometrische vormen, specifiekebetekenissen en krachtige symboliek staan in deze schitterende uitgave.96 PAGINA’S. HARDCOVER. CA. EURO 17.50. CODE: ARTA

NIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKEN

80

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:09 Pagina 80

Page 37: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 email: [email protected] website: www.fsf.nl

Voor bestellingen: Frontier Bookshop - Leliegracht 42 - 1015 DH AMSTERDAM

tel: 020-3309151 - fax: 020-3309150 - email: [email protected] - website: www.fsf.nl - online shop: www.fsf.nl/shop

BEZIELDE KOSMOSNieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universumdoor Ervin LaszloWetenschappers komen tot het opmerkelijke inzicht dat het heelal een levend en samenhangend geheel is, een concept dat de herinnering oproeptaan een oeroude visie die onderdeel was van alle traditionele beschavingen: die van een ‘bezielde kosmos’. Dat beeld doet recht aan iets waar indeze moderne tijd weinig plaats voor was, zeker niet in de wetenschap. Het is de overtuiging dat wij een deel zijn van de ander en van de natuur:Alleen zijn wij een bewust deel van de kosmos, een wezen waardoor de wereld zichzelf kan leren kennen. Dit inzicht is de basis voor een diep besefvan de zin van ons leven en een goede richtingwijzer nu we op een belangrijk kruispunt staan in de geschiedenis van de mensheid. Met bijdragenvan Rupert Sheldrake, Deepak Chopra, Edgar Mitchell, Stanislav Grof, Jane Goodall, Peter Russell e.a.160 PAGINA’S. PAPERBACK. CA. EURO 17.50. CODE: BEKO

HOE DE BEATLES DE WERELD VERANDERDENdoor S. StarkDe meeste boeken over de Beatles concentreren zich op het wat en laten het waarom grotendeels achterwege. InHoe de Beatles de wereld veranderden stort Steven Stark zich juist op die laatste vraag. Stark neemt dewisselwerking tussen de Beatles en hun tijd onder de loep. Zo schrijft hij een cultuurgeschiedenis aan de hand vande band die de wereld op zijn kop zette, de jeugd nieuw elan gaf en de verhoudingen tussen de seksen veranderde.Hij baseert zich daarbij op grondige research en talloze gesprekken met personen die de bandleden goed hebbengekend. Het resultaat is een diepgravend maar onderhoudend en bij vlagen hilarisch boek over de invloedrijksteband aller tijden.327 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 24.95. CODE: HBWV

DE EENVOUD VAN ZIJNOmarm je ware aarddoor Ken WilberHoewel Ken Wilber vooral bekend is vanwege zijn universele theorie die westerse en oosterse denksystemenintegreert en door zijn vele geleerde publicaties over de religieuze en spirituele tradities in de wereld, is hij ookeen spiritueel zoeker en mysticus. De eenvoud van Zijn gunt de lezers een blik in het innerlijk leven van Wilber.De samenstellers van dit boek hebben een collectie van inspirerende, mystieke en illustratieve passages uitzijn werk gelicht over de uiteenlopende onderwerpen die de auteur in zijn lange schrijversloopbaan hebben beziggehouden. Dikwijls vloeiende teksten voort uit Kens eigen mystieke en spirituele ervaringen. Zo ontstaat er een beeld, niet alleen van de erudiete wetenschapper Wilber,maar vooral ook van Wilber als mens en mysticus.315 PAGINA’S. PAPERBACK. CA. EURO 29.50. CODE: DEVZ

DE BOODSCHAP VAN WATERDe wondere wereld van waterkristallendoor Masaru EmotoDe boodschap van water bevat de eerste foto’s ooit gemaakt van bevroren waterkristallen. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto vroor watermonstersin die tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hijfoto’s van de waterkristallen en stelde vast dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleveren, terwijlnegatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen. Aangezien de wereld en wijzelf voor zeventig procent uitwater bestaan, hebben we met deze eigenschap van water de sleutel in handen om grote veranderingen te bewerkstelligen, zowel op persoonlijkvlak als op collectief en mondiaal niveau.144 PAGINA’S. PAPERBACK. CA. EURO 17.50. CODE: DBVW

ROX RAUW!door Roxane CatzDieettrends volgen elkaar in rap tempo op. Maar de cirkel lijkt zich nu te sluiten, want de nieuwste voedingstrend is eigenlijk de oudste: heteten van plantaardige voeding in haar meest natuurlijke vorm, Rauw! Roxane Catz (veelvoudig dieetvolgster) raakte in zes weken tijd zevenkilo kwijt en had meer energie dan ooit tevoren. Kwaaltjes verdwenen en vitaliteit kwam ervoor in de plaats. Geen enkel andere voedingswijzeheeft ooit dit effect gehad.138 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 25.00. CODE: RAUW

NIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKEN

DE GRAAL ***NERGENS ANDERS VERKRIJGBAAR***Tussen heidense en christelijke erfenisdoor Koenraad LOGGHEWie kent de boeiende verhalen van Koning Arthur en de Ridders van de Ronde tafel niet?Ongetwijfeld heb je al van Merlijn de Tovenaargehoord, of van Gawain, Guinevere, Perceval... Dan is er ook nog de Graal, het middeleeuwse mysterie bij uitstek! Heel wat onderzoekers betener hun tanden op stuk. Want talrijk zijn de doodlopende pistes in het labyrint van het Graalonderzoek. In De Graal: tussen heidense enchristelijke erfenis neemt Koenraad LOGGHE je mee in het fantastische doolhof van namen, symbolen, historische referenties en literairestructuren. Daarbij maakt hij je wegwijs in de recentste ontwikkelingen van het Graaldossier.De queeste begint bij het schaakbord, eenknipoogje naar het Middelnederlandse manuscript De jeeste van Walewein en het Schaakbord. Achtereenvolgens worden de functie en betekenisvan de stukken doorlicht: de koning (Arthur), de koningin (Guinevere), de geestelijke (Merlijn), de ridders (Walewein, Key, Perceval), deburcht (Mont Salvaesche), kortom de ganse hofhouding (Massenie du Graal).Hierdoor wordt het belang van de mythe van in de Middeleeuwenals politiek propagandamiddel steeds duidelijker. Historische gebeurtenissen, zoals de zo belangrijke Investituurstrijd, komen vanuit ditgezichtspunt in een volkomen nieuw daglicht te staan. Ook de literaire structuren hebben ons veel te vertellen: zijn de Graallegenden wel èchtchristelijk? Waarom merken we dan zoveel frappante gelijkenissen met de Keltische, Noorse, Scythische, Perzische, Indische en gnostiekemythen?Wellicht is de intellectuele rol van de ridderorden tijdens de Kruistochten veel groter dan we tot nu toe durfden aan te nemen. Enmisschien is er uiteindelijk toch, via het Midden-Oosten, een link met de Katharen!679 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 44.90. CODE: GRAAL

81

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:09 Pagina 81

Page 38: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 email: [email protected] website: www.fsf.nl

Voor bestellingen: Frontier Bookshop - Leliegracht 42 - 1015 DH AMSTERDAM

tel: 020-3309151 - fax: 020-3309150 - email: [email protected] - website: www.fsf.nl - online shop: www.fsf.nl/shop

MARIA MAGDALENA IN IEDERE VROUWdoor Janny PostDe vrouw heeft eeuwenlang niet zichzelf mogen zijn. Deze tijd biedt haar veel ruimte, maar er zijn nog veel oude herinneringen aan angst enonwaardigheid. Het gaat in dit boek niet om de geschiedenis, maar om met Maria Magdalena als voorbeeld jezelf te zoeken en er hierbij naar tekijken wat zij nu voor jou kan betekenen.Maria Magdalena wandelt met elk type vrouw mee in allerlei omstandigheden en geeft praktischeadviezen. De verandering van de vrouw heeft veelal een directe reactie op de man. Man en vrouw zijn niet gelijk, ze zijn andere wezens en verschillenin vele opzichten van elkaar. Maria Magdalena zal zowel aan de man als de vrouw veel herkenning en ondersteuning geven.Janny Post heeft eenzielsvereniging met Maria Magdalena en een directe verbinding met Jezus. Jezus en Maria Magdalena hebben hun sporen achtergelaten in Frankrijk.Janny vertelt hierover vanuit haar eigen ervaringen en de mysteries die ze in Frankrijk is tegengekomen. Ze verbindt ze aan de waarheid die ze nuvoor de lezer kunnen hebben. Janny woont sinds 1997 in Frankrijk. Het is mogelijk door middel van vakantie of retraite kennis te maken metFantilhou.160 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 16.90. CODE: MMIV

DE GROTE OMWENTELING NAAR DE NIEUWE TIJDDeel 2 in de Lanto-serieEssays door de meesters van de Witte Broederschap; doorgegeven via trancemedium DaanAkkermanNiemand kan nu nog zeggen dat de enorme veranderingen die gaande zijn in de politiek en het klimaat en die door de meesters van de WitteBroederschap zijn voorspeld geen feit zijn. Echter, dit is slechts het begin van een lange reeks van steeds sneller toenemende gebeurtenissen, dieuiteindelijk zal leiden tot vrede, wereldbroederschap en gelijkheid van alle mensen. Direct contact met onze gidsen, telepathie, healing en uittredingenzullen heel normaal zijn.Het is zeker geen einde der tijden. Het is de transformatie voor een totaal nieuw begin. Alle oude energie die de aarde ooitheeft beheerst wil zich nu transformeren, zodat zij gereinigd het nieuwe tijdperk kan ingaan. Ook de mens die denkt hiermee niets van doen tehebben, heeft in een eerdere existentie meegewerkt aan het karma, zoals in de akasha is afgedrukt. Daarom zijn wij juist in deze tijd geïncarneerd.328 PAGINA’S. HARDCOVER. EURO 22.50. CODE: GONT

DE ZWARTE HANDOver complottheorien, geheime genootschappen en hermetische geschriftendoor Ankie Nolen, Perry Pierik e.a. (red.)Sinds de opkomst van internet is de zoektocht naar waarheden achter het gestroomlijnde overheidsverhaal goed op gang gekomen. De huidigewereldburger geniet niet voor niets zo van X-files achtige boeken en programma's. Vaak hebben deze verschillende media-uitingen echter eenfictief karakter. Niet bij deze X-files: hier geven de geheime dossiers werkelijk openheid en kunt u dát lezen datin de 'mainstream'-media niet voldoende aandacht krijgt. De werkelijkheid gaat verder dan de fantasie.157 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 12.50. CODE: ZWHA

DE 4E WERELDOORLOGHet pad van Marx naar Allahdoor Peter SiebeltPeter Siebelt, onderzoeksjournalist en beveiligingsexpert staat in De vierde wereldoorlog stil bij de gevaren vande islamitische terreur. Hierbij kiest hij een opmerkelijke invalshoek. Hij laat zien dat er connecties bestaantussen extreem-links en de jihadi's. Ook waarschuwt hij dat de autoriteiten nog helemaal niet klaar zijn voor hetkomende conflict en dat sommigen aan wie wij onze veiligheid toevertrouwen zelf geen schone handen hebben.Schokkend zijn Siebelts onthullingen over Peter Klerks, gemeenteraadslid van Amsterdam, wiens extremistischeverleden in dit boek onthult wordt. Desalniettemin werd hij eenvoudigweg benoemd tot lector aan depolitieacademie. Ook laat Siebelt zien hoe in Nederland de Marokkaanse gemeenschap jaren is misbruikt doorprogressieve politieke activisten in hun strijd tegen de toenmalige Koning Hassan.CA. 254 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 22.00. CODE: D4EW

DE RADICALE PRINSde visie van prins Charles op milieu, biologische landbouw, holistische geneeswijzen,spritualiteit en onderwijsdoor David LorimerPrins Charles wordt vaak onder vuur genomen door de media, maar als je beseft hoeveel waardevolle zaken door hem worden ondersteund, kunje niet ontkennen dat hij zowel in eigen land als daarbuiten een aanzienlijke en positieve invloed heeft. Zo steunt hij bijvoorbeeld projecten op hetgebied van de biologische landbouw en de holistische gezondheidszorg en stelt hij in zijn toespraken regelmatig onze materialistische levensvisieter discussie. In dit bijzondere boek neemt David Lorimer Prins Charles' radicale visie onder de loep die aan de basis ligt van zijn ideeën over milieu,biologische landbouw, holistische geneeswijzen, religie, architectuur en onderwijs. Hij laat zien hoe de Prins zijn ideeën in allerlei concreteprojecten en organisaties heeft vertaald en vormgegeven. Het is voor het eerst dat de spirituele en ecologische visie van Prins Charles zo inboekvorm wordt gepresenteerd.296 PAGINA’S. PAPERBACK. CA. EURO 24.50. CODE: NAVL

DE FEITEN OVER HIV/AIDSdoor Shereen UsdinEr zijn al tweeëntwintig miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van aids sinds de ontdekking van het virus in de jaren zeventig. Meer dantweeënveertig miljoen mensen zijn met HIV geïnfecteerd; tweederde van hen woont in Afrika ten zuiden van de Sahara. De farmaceutischeindustrie maakt enorme winsten met patenten op aidsremmers, terwijl de meerderheid van de getroffenen deze geneesmiddelen niet kan betalen.In dit boek beschrijft Shereen Usdin de geschiedenis van de ziekte, de verspreiding ervan, de kwetsbaarheid van vooral vrouwen en de wereldwijdestrijd tegen aids. Oorspronkelijke titel: The No-Nonsense Guide to HIV/Aids173 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 9.95. CODE: FHIV

NIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKENNIEUWE BOEKEN

82

frontier11_53.qxd 3-10-2005 20:09 Pagina 82

Page 39: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

ATLANTIS RISING Number 53 (september/oktober 2005)los nummer €6 - abonnement €32 (6 nummers)

Return of the AetherEast of QumranEnigma of the Great Lost Sailor's MapPrecession ParadoxAtlantis on OgygiaThe Roots of the Tree of LifeX-Ray Vision & Way BeyondLynne McTaggert and "The Field"Churchward's Strange Tale

NEXUS MAGAZINE Number12.5 (August / September 2005)los nummer €4,90 - abonnement €21 (6 nummers)

Breaking the Silence: Bilderberg ExposedDown on the Farm - Part 2The Nanobacteria link to Heart DiseaseAlzheimer's Disease: the Aluminium LinkBritain's Secret War in Antarctica - Part 1Doeas Sound Create Crop Circles?UFOs on Capitol Hill - Part 1

NEW DAWN No. 91 July-August 2005los nummer €4,90 - abonnement €28 (6 nummers)

China's Challenge to the American EmpireThe Mystery of the MayaThe Magdalene LegacyWise Men from the EastThe Secret Language of ArtAn Interview with Fred Alan WolfInterview with Tobias Churton

WORLD EXPLORER MAGAZINE World Explorer MagazineVol. 3 No. 8

Wildmen RevisitedNick Nocerino and the Crystal SkullsThe-Canopus-Osiris Connection

Ook verkrijgbaar in de Frontier Bookshop: Nederlandstalig: Brandhout - Religie & Mystiek - Wiccan Rede

Engelstalig: Fate Magazine - UFO Magazine - Magical Blend - Shaman's Drum - Kindred Spirit - Paranoia Magazine

RIAP Bulletin - Sedona Journal of Emergence - Steamshovel Press

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:35 Pagina 83

Page 40: Frontier Magazine 11.5 oktober / november 2005

How to improve your health,starting today.

The Elanra IoniserA natural and easy way to improveyour health immediately

You could sleep better, relieve asthma, free your sinuses, reduce your migraine, boost your immune system, balance your moods, alleviate

allergies and even stop your partner from snoring ... all drug free!

The MkII Home/Office model costs£395.00 and the Portable costs

£295.00 including delivery.Order 0n Freephone 0800 074 5668

or write to Aircare, PO Box 2425, Slough PDO, Berks, SL2 1WF, England

The health magazine Shine said "...if you want to breathe air as it reallyshould be, invest in an Elanra Ioniser whichproduces the tiny ions found in pureunpolluted air. These have real effects on thebody, such as boosting your mood andimmune system."

Here’s what a few ‘ordinary’ users had to say: Mrs K. Kempster from York said………."I can honestly say that the purchase of theElanra MkII has been one of the best thingsI’ve ever done and I strongly recommend it."

David Tomlinson of Nottingham said ……….."I bought an Elanra about six months ago tohelp prevent me getting migraines. Since Istarted using it I have not had a migraine.There is nothing else to be said."

Mrs P Camm from Dorchester said…………."I have used my Elanra ioniser for two nightsnow and I cannot believe the results I amgetting. I have not taken an anti-histaminetablet for two days (having taken them forabout thirty years). I sleep better. I awakemore refreshed (a miracle in itself)."

We have literally hundreds of letters like thison file. Go to www.elanra.co.uk to see themand also numerous articles and researchpapers, and of course our Guarantee.

And the experts? "As a physicist/engineer, I was franklyamazed at the efficiency and performance ofthe ELANRA. I learned Mr. Shaw had gone toextraordinary measures to engineer anddesign around the obvious disadvantages ofhis competition. His power supply andemitter needle technology is moresophisticated by quantum leaps than otherswith which I am familiar. As the 1990recipient of the Felzer Institute Award forpioneering work in Electromedicine, I amfamiliar with most available devices. Mypersonal "museum" contains some 20 or soionisers manufactured since the 1950's andthe ELANRA is certainly the mostsophisticated and effective of them all. Ipersonally own two ELANRA units. One staysin my bedroom. I can highly recommend theELANRA as an exceptionally effective state-of-the-art ioniser."

Dr. Robert Beck B.E., D.Sc., has been aconsultant to the USN Office of SurfaceWeaponry and was a Senior Staff Scientist atEyring Research Institute.Dr. Beck has been a senior lecturer in thegraduate school, University of SouthernCalifornia. He is the recipient of threeinternational awards for Science andElectromedicine.

The Elanra Therapeutic Ioniser is the onlyioniser in the world to consistently replicatethe small negative ions found naturally in ourenvironment. It is vital that the air youbreathe has the correct balance of negativeions in it. Amongst other things, they helpyou to absorb oxygen and balance yourhormones. These oxygen ions occur naturallyin healthy air but are severely depleted inmodern environments. The Elanra ionisersoffer a means by which naturally occurringoxygen ions are recreated to replicate thosefound in nature. We strongly believe that thisphenomenon is very good for your health.After all, you will breathe some 10,000 litresof air today and that’s a lot more than you willeat or drink.

Duncan Roads, Editor of NexusMagazine saidThis machine is the only patented device outthere that makes negative ions of oxygen.This means that with one of these devicessitting in your office or bedroom you are ableto increase your oxygen levels safely andcomfortably by simply breathing…………I haveno hesitation to add my name to the list ofmore than satisfied users.

The Daily MailAfter testing the Elanra on a little boy withasthma, published a full-page article underthe headline Why an ioniser may be the newasthma weapon. "The first ioniser thatcreates negative ions small enough to beinhaled could be a huge breakthrough intreating a range of illnesses from asthma anddepression to migraine, insomnia andsinusitis. Unlike conventional devices, whichproduce ions too large to breathe in andsimply clean the air around us, the Elanraioniser goes one step further. The tinynegative ions it gives out can be absorbedinto the bloodstream to help balance thenegative and positive ions within the body…."The article went on to describe how thechild’s asthma had greatly improved.

IMPORTANT: Order today quoting Nexus and receive a FREE set of replacement needles with your order.

Order online at: www.elanra.co.uk

Give yourself or a loved one thegift of health and order anElanra today. It is risk free andyou will be amazed at theresults. WE GUARANTEE IT.

Money Back Guarantee

Your doctor or therapist won’t refund you ifthe required benefits do not materialise butwe will. If you don’t receive a therapeuticbenefit, we offer you a 60 Day Money BackGuarantee (less a £25 handling fee) and asecond opportunity to receive a 50% refundafter 1 year if you are not satisfied (see webfor details). That’s in addition to a one yearwarranty. We have yet to see anyone elsein the mainstream or complementary healthindustry who is that confident in theirproducts.

frontier11_53.qxd 3-10-2005 19:36 Pagina 84