Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

22
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.2 | nummer 83 | maart | april 2009 NL o 4,95 | België o 5,95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's De mensheid, een komeet en Noach Atlantis herrijst DNA activering De helende handen van ERIC PEARL En verder in dit nummer: Frontier Festival | Colloïdaal zilver en goud | Anastasia, deel 2 | Peter Toonen | En nu is het genoeg! deel 3 | I Tjing kalender maand en april | Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud | Excursie op grens van wetenschap en fantasie | Wat dóen we als we niet alleen zijn? | De vis is op | Grenswetenschap.nl | Frontier Saloon | Kristallen schedels | Maya-astrologie | Boekenkatern en meer...

description

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Transcript of Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

Page 1: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.2 | nummer 83 | maart | april 2009 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

De mensheid,een komeet en

Noach

Atlantis herrijst

DNA activering

De helende handen vanEric PEArl

En verder in dit nummer:Frontier Festival | Colloïdaal zilver en goud | Anastasia, deel 2 | Peter Toonen | En nu is het genoeg! deel 3 | I Tjing kalender maand en april | Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud | Excursie op grens van wetenschap en fantasie | Wat dóen we als we niet alleen zijn? | De vis is op | Grenswetenschap.nl | Frontier Saloon | Kristallen schedels | Maya-astrologie | Boekenkatern en meer...

Page 2: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

Op zaterdag 16 mei

aanstaande houdt Frontier haar eerste Festival. Het wordt

een dag waar ontmoeten, delen en beleven centraal staat. Een dag met

lezingen, presentaties, een kleine beurs, kunst, muziek en vooral bijzondere ont-moetingen en onverwachte momenten. Uiteraard zullen er bijzondere sprekers (bekend en onbekend) komen, maar is

er ook ruimte voor discussie, uitwis-selen van elkaars ervaringen

en ook heel belangrijk: genieten.

Een laagdrempelig

festival voor ieder-een die bewustwording

nastreeft op het gebied van gezondheid, spiritualiteit of andere grensverleggende onderwerpen. Een dag die

samen gemaakt wordt. Een festival voor jong

en oud.

Het festival loopt

van 11.00 tot 18.00 uur en wordt gehouden

in en op het terrein van het Geert Groote College in Am-

sterdam. Toegangskaarten kos-ten voor de hele dag € 25,00 per stuk. Eten en drinken is

op het Festival terrein verkrijgbaar.

Je kunt je nu al aanmelden voor

dit festival. Het program-ma zal zowel via de web-

site www.frontierfestival.nl als in de volgende editie

van Frontier Magazine worden vermeld.

Organisatie: Frontier Magazine

Leliegracht 42 1015 DH Amsterdam

tel: 020-3309151 e-mail: info@ fsf.nl

16 mei 200916 mei 2009

amsterdamamsterdam

LiefdeDe Kracht van het Ontmoeten, Delen en Beleven(PS: Het traditionele Frontier Symposium vindt plaats op 7 november 2009 wederom in Grand Hotel Krasnapolsky)

Luisteren

Delen

Vrijheid

Ontmoeten

Beleven

Respect

Kracht Zijn

Spreken

Genieten

Page 3: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

maart | april 2009 15.2 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 15.2, nummer 83

Hoofdredactie Filip Coppens en Herman Hegge

Eindredactie Jeroen Kumeling

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Thea Kloppenburg, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Peter Tuip, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Restyle basisontwerp: Mstudioos, Bloemendaal, Mimi Sugarman Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling Coverbeeld: © Chris Diston and

The Scifi World

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement

AdvertentiesAldo Hoff | [email protected] 020-3309151

Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België)www.fsf.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen ne-men. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Festival

REDACTIONEEL

Mentalist Uri Geller doet van zich spreken vanwege zijn geruchtmakende show De Nieuwe Uri Geller. Hij maakt daar ruzie met kandidaat Vampier Vincent omdat Uri vindt dat Vincent onverantwoord bezig is met zijn acts, w.o. het gebruik van een voodoo-pop waar naalden ingestoken werden. Uri gaat daarbij voorbij aan het feit dat hij in een eerdere uitzending het kijkerspubliek trakteerde op een demonstratie van glaasje draaien. Ieder weldenkend mens weet dat het zéér onverantwoord kan zijn om - vooral - kinderen kennis te laten maken met glaasje draaien...We kennen Uri als iemand die vaker verrassend uit de hoek kan komen. Zo werd in februari bekend dat Uri een onbewoond eiland in Schotland heeft gekocht, met de naam ‘Lamb’. Volgens Uri heeft het eiland iets te maken met de Tempeliers, met Egypte en met koning Arthur. Hij had een sterk intuïtief gevoel dat hij het eiland moest kopen, nadat hij hoorde dat het te koop stond. Het eiland, een onherbergzaam stuk rots, meet slechts 50 bij 100 meter en is toevalligerwijze zichtbaar vanuit het huis van collega Filip Coppens in de haven van de Schotse plaats North Berwick. Wat Uri precies met het eiland wil gaan doen is niet duidelijk. Misschien wil hij het eiland gebruiken om signalen het universum in te sturen om zo in contact te treden met de bewoners van zijn moederplaneet? Frontier houdt de wacht....

Verder is er tijdens de jaarlijkse druk bezochte Frontier symposia vaak weinig tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over de besproken onderwerpen en om verder kennis te maken met mensen met gelijksoortige interesses. Om te voorzien in de behoefte van het netwerken heeft Frontier besloten om bij wijze van experiment op 16 mei a.s. een zgn. Frontier Festival te organiseren. Tijdens het Festival zal de nadruk meer liggen op elkaar ontmoeten dan de hele dag actief te zijn met het bijwonen van lezingen. Uiteraard zullen er bijzondere sprekers (bekend en onbekend) aanwezig zijn. Er is veel ruimte voor discussie, het uitwisselen van elkaars ervaringen en ook om gewoon te genieten. Een laagdrempelig festival voor iedereen die bewustwording nastreeft op het gebied van gezondheid, spiritualiteit en grensverleggende onderwerpen. We hebben een mooie locatie gevonden in Amsterdam- Zuid, vlakbij het Olympisch stadion in het Geert Groote College, een antroposofische school. Er is een grote theaterzaal aanwezig, vanzelfsprekend verschillende klaslokalen die we kunnen gebruiken en grote ruimtes voor stands. Buiten is er ook voldoende ruimte om activiteiten te ontplooien. We houden u op de hoogte via de website www.frontierfestival.nl en zien u graag op het Frontier Festival op 16 mei!

Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

Page 4: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

4 Frontier 15.2 maart | april 2009

10 22 30mysterie

AtlAntis herrijstWaarom duikt het legendarische Atlantis toch telkens weer op in ons collectieve bewustzijn? Dit artikel, afkomstig uit het boek De terugkeer van Atlantis gebaseerd op doorgevingen ontvangen door Patricia Cori beschrijft de ware bestemming van de mensheid, zijn vrijheid en zijn taak als hoeder van de aarde.

gezondheid

De helenDe hAnDen vAn eric PeArlMet Eric Pearl (1955) is een nieuwe generatie energetische helers opgestaan. Je hoeft hem niet te vertellen dat wat hij doet, reconnectieve genezing, ongelooflijk is. Maar hij is geen Messias noch antichrist, wel een gewone man waardoor deze nieuwe vorm van genezing tot deze wereld komt.

geschiedenis

De mensheiD, een komeet en noAchAuteur en onderzoeker Gerrit Teule kwam een tijd

geleden in het bezit van het boek De Zondvloed, van mythe tot historische werkelijkheid, geschreven door het geologenechtpaar Edith en Alexander Tollmann,

van de universiteit van Wenen. Het boek bevat een zeer gedegen geologische en historische hypothese over een

komeet, die in stukken was gebroken. Een analyse van Gerrit Teule.

18spiritualiteit

AnAstAsiA, Zieneres vAn De siberische tAigA (Deel 2)Het verhaal van Anastasia, de mooie, wijze zie-neres, die teruggetrokken leeft in de taigawouden van Siberië, inspireert miljoenen lezers om hun spiritualiteit te activeren en hun leven een posi-tieve wending te geven. In dit artikel deel 2 van een interview met Vladimir Megré, auteur van de Anastasia boekenserie, over wat hij heeft geleerd van Anastasia.

INHOUD

Page 5: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

maart | april 2009 15.2 Frontier 5

30 44

wetenschap

DnA ActiveringIn 1999-2002 publiceerde A’shayana Deane Voya-gers I en II. Naast een gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van onze planeet en de geschiede-nis en het doel van de mensensoort, worden in de reeks de grondbeginselen van Keylontische Wetenschap uiteengezet, die deel uitmaken van de Vrijheidsleringen (Freedom Teachings), aan de hand van een beschrijving van ons 15-Dimen-sionaal universum (Tijdmatrix). Vandaag de dag dienen deze Vrijheidsleringen ook als de lang ver-geten Belofte van Liefde, Vrijheid, Eenheid, Vrede en Overwinning voor de vele soorten op Aarde.

spiritualiteit

crisis Als herkAnsing (Deel 2)Peter Toonen, bekend schrijver van Maya-boeken,

kijkt in dit artikel naar de kredietcrisis en de gevolgen daarvan. Deze crisis had hij al lang geleden

zien aankomen en voorspeld in zijn lezingen en publicaties. Nu het zo ver is legt hij de crisis uit als een mogelijkheid tot herkansing. Volg geen theorie, maar

onderzoek zelf, en volg je eigen onderzoek

54

INHOUD

spiritualiteit

6 en nu is het genoeg! (Deel 3)We leven in een economie van nooit genoeg, zodat waar we naar verlangen nooit wordt bereikt. Wat willen we dan bereiken? volgens lucas slager is dat: innerlijke vrede, harmonie, liefde en geluk. je droom leven.

achtergrond

28 De chinese i tjing kAlenDerin dit nummer een beschouwing van de komende twee maanden op basis van de i tjing kalender: maart en april 2009.

64 over De relAtiviteit vAn theorie en De vorm vAn inhouD (Deel 2)

Dit is het tweede deel van een vierluik over een onderwerp dat ‘complottheorie’ wordt genoemd. iedereen gelooft wel, op micro-, meso- of macroniveau, dat sommigen heimelijk hun eigen belangen dienen ten koste van anderen.

mysterie

38 excursie oP grens vAn WetenschAP en fAntAsietjalling halbertsma wordt een yeti-jager als hij in mongoliëbesmet raakt met dezelfde koorts die avonturiers in centraal-Azië al eeuwen in de greep heeft.

62 WAt Dóen We Als We niet Alleen Zijn? Wat doen we als de aliens komen? Panikeren zoals bij h.g. Wells’ hoorspel War of the worlds of volgen we een protocol bij een eerste contact?

wetenschap

52 De vis is oPonze zeeën en oceanen zijn bijna leeg. Wetenschaps-journalist charles clover maakt in The End of the Line de volgende vergelijking: ‘stel je eens voor: een groep jagers spant een net van enkele kilometers en trekt dit met hoge snelheid over de vlaktes van Afrika. De hele wereld zou in opstand komen.’

En verder...

2 frontier festivAl: 16 mei 2009

3 colofon

41 mAyA-Astrologie nicole e. Zonderhuis verklaart de komende maya-energie

42 grensWetenschAP.nl een bonte verzameling opmerkelijke nieuwsfeiten

50 frontier sAloon

71 boekenkAtern

79 kristAllen scheDels

83 colloÏDAAl Zilver en gouD

Page 6: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

GESCHIEDENIS

30 Frontier 15.2 maart | april 2009

Page 7: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

GESCHIEDENIS

maart | april 2009 15.2 Frontier 31

De mensheid, een komeet en

Noach

Auteur: Gerrit Teule

Regelmatig struin ik de Haagse boekenmarkt af. Een tijd geleden

kocht ik daar het boek De Zondvloed, van mythe tot historische

werkelijkheid, in 1993 uitgegeven door het geologenechtpaar

Edith en Alexander Tollmann, van de universiteit van Wenen. Het

stond een tijd ongelezen in de kast, omdat ik mijn tempo van

boeken inkopen soms niet kan bijhouden. Wat een boek! Het

bevat een zeer gedegen geologische en historische hypothese

over een komeet, die in stukken was gebroken en die ongeveer

9.500 jaar geleden de aarde vol trof.

Page 8: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

D i t i s N I E U W ! D i t i s A N D E R S ! D i t i s E C H T !

Na groot succes opnieuw in Antwerpen:The Reconnection® Opleidingen met Dr. Eric Pearl !

Dr. Eric Pearl (VS) heeft een zeersuccesvolle chiropraktijk als hijde gave ontvangt om mensenmet zijn handen te genezen.

Hij verbindt hen met het hogerezelf en stemt de oorspronkelijkeDNA-strengen af op de gezonde

blauwdruk. De Reconnectiebrengt en activeert ‘nieuwe’

Axiatonale lijnen die een uitwisseling toestaan van licht

en informatie, de verbinding van DNA-strengen en de reïntegratie van draden

(simultaan plaatsvindende – of parallelle – dimensies

van bestaan).

Reconnective Healing® is vaak een levensveranderende ervaring, die gebruik maakt van nieuwe frequenties die heling toestaan op het niveau van lichaam, geest en ziel.Ontdek wat Reconnective Healing® effectiever maakt dan elke andere energetische healing methodiek en waarom er zoveel belangstelling is van wetenschappers, topdoktoren, ziekenhuizen en universiteiten wereldwijd.

Bliz EVENTSinto the essence of being

“Reconnective Healing is een fenomeen in de wereld van healing.” Lynne McTaggart, bestsellerauteur van Het Veld en Het Intentie Experiment

Voor informatie, reserveringen en ervaringen van deelnemers, bezoekwww.blizevents.com. Nadere informatie op [email protected] of T +31 (0)652 307 365.

Level I/II 22-24 mei '09 Level III 25-26 mei '09Reconnective Kids 23 mei '09

Beperktevroege

inteken-prijs!

13-17 november '09: Pearl in Amsterdam!

02-04 adv Bliz/Frontier Magazin 04-02-2009 12:15 Pagina 1

70 Frontier 15.2 maart | april 2009

advertenties

Page 9: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

Boeken

DVDNieuw

FrontierPublishingNIEUW

LezenBoeken

Frontier 15.2 maart | april 2009 71

Onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperkAlles over gezondheidseffecten van mobieltjes, draadlooos internet, snoerloze huistelefoons (DECT) en zendmasten.Karel en Caroline van HuffelenToen in 1984 in de VS de eerste mobiele telefoon in de markt werd gezet, vondconsumentenwaakhond FDA (Food and Drugs Administration) weten-schappelijk onderzoek naar de gezond-heidseffecten van de straling ervan niet noodzakelijk. Daarmee werd de suggestie gewekt dat mobieltjes veilig zijn. Karel & Caroline deden diepgaand onderzoek naar de risico’s van draadlo-ze technologie, zendmasten, de mag-netron en elektrische apparatuur. Uit dikke stapels wetenschappelijke rap-porten blijkt dat er een onomstotelijke correlatie bestaat tussen hersenkanker, gehoorzenuwtumoren, Parkinson, Alz-heimer, autisme, ADHD enerzijds en langdurige blootstelling aan draadloze technologie anderzijds. (2008)300 Pagina’s | Paperback | € 24,50Code : ORDT

Het handboek voor mentalisten Een gids voor bezoekers van astrale en psychi-sche dimensies.Clint MarshEr bestaat een wereld die gemaakt is van een stof die fijner is dan lucht, fijner dan licht, fijner dan zelfs gedachten: de aether. In deze wereld zijn ideeën en gevoelens net zo tastbaar als in de materiële wereld. Op het raakvlak van deze twee realiteiten creëren de mentalisten hun ongeloof-lijke prestaties: levitatie, telepathie, tele-kinese, spreken met de andere zijde. In Het handboek voor mentalisten biedt Clint Marsh stap-voor-stap-oefeningen op al deze gebieden, gedetailleerde beschrijvingen en schitterende illustra-ties van de gelauwerde kunstenaar Jeff Hoke. Het handboek voor mentalisten is een onmisbare gids voor iedereen die meer wil weten over de wonderlijke we-reld van het mentalisme en al degenen die hier ook zelf mee aan de slag willen gaan. (voorjaar 2009) 240 Pagina’s | Paperback | € 19,95Code : HMEN

Welkom in 2012Hype? Welke Hype?Diverse auteursDit unieke boek, bestemd voor iedere belangstellende met betrekking tot de voorspelde veranderingen rondom 2012 geeft de lezer een duidelijk inzicht in de rode lijn van de noodzaak van ver-andering van binnenuit en concretise-ring in de materie. Prof. Jaap Schouten, Peter Toonen, Bikram Lalbahadoersing, Anton Blok, Gerard van Bussel, Han van Straaten, Zohra Noach ( interview door Lambèrt de Kwant), Klaas Laan, Her-bert van Erkelens, Klaas Hoekstra, Peter Kampschuur en Willem Glaudemans la-ten hun visie los op dit fenomeen 2012. Twijfels, duidingen, visies, alternatieve wegen, verwijzingen, komen volop tot hun recht in dit verzamelde werk. De diepgang van vele gezichtspunten verrijken en zetten tot handelen aan. (2008)288 Pagina’s | Paperback | €18,50Code :WE20

1Bericht aan alle Aardbewoners...Manu de BackerDit boek werd geschreven door een “Spelmeester”: een mens die hier is ge-boren maar tegelijkertijd deel uitmaakt van een enorm kosmisch collectief uit een ander Universum. Zij zijn de Schep-pende Goden die onheuglijk lang ge-leden ons Universum ‘creeërden’ nadat ook zij toen succesvol door hetzelfde lange, tumultueuze transformatiepro-ces gingen als waar wij als mensheid en vele anderen nu door gaan. Ze maakten ‘Het Spel’, met de bedoeling om tegen 21 December 2012 van de mensen ook dezelfde gelukkige en on-sterfelijke supergoden en-godinnen te maken. Dit boek legt de spelregels van Het Spel nog één keertje uit. (2008)500 Pagina’s | Paperback | € 27,00Code : EEN1

Page 10: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

72 Frontier 15.2 maart | april 2009

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

GoudNieuwe Energie Alchemie.Wesley de HerdtDit boek “Goud: Nieuwe Energie Alche-mie” betreft gechanneld materiaal. Dat wil niet zeggen dat de tekst letterlijk wordt uitgespeld. De auteur Wesley De Herdt is een authentiek kanaal die de pakketjes van informatie-energie die hij ontvangt op een zuivere en heldere wijze weet te vertalen.Dit is een van de eerste boeken die echt inhoudelijk ingaat op het nieuwe ener-gie- tijdperk dat is aangebroken. Het laat een breed scala van nieuwe informatie de revue passeren. Het is ook een ver-ademing voor diegenen die genoeg hebben van de herontdekkingen van oude geschriften, overleveringen, en co-des, zoal bijv. de heilige graal. Dezen heb-ben destijds allemaal een belangrijke rol gespeeld. (2008)230 pagina’s| Paperback | € 24,95Code : GOUD

Tzolkin dagboekLeef met de dagenergieKees Visser en Barbara C. RothDe Tzolkin, de heilige kalender van de Maya, is samengesteld uit 20 zonnete-kens en 13 dynamische energieën.Nu het jaar 2012 naderbij komt, is er voor velen grote behoefte om met hulp van de Tzolkin de dagen energie-en bewuster te ervaren. Vele mensen voelen ht toenemen van de intensiteit van de dagenergie en ervaren de ei-gen lichamelijke en geestelijke reacties hierop. Het Tzolkin Dagboek geeft een duidelijke omschrijving van de dagen-energieën en je kunt de komende jaren elke dag bijhouden wat je ervaring en gevoelens zijn. Het dagboek loopt door tot de tweede helft van 2012 en het is interessant om de eigen patronen te ontdekken wanneer na 260 dagen da-genergieën zich herhalen. (2008)280 Pagina’s | Hardcover | € 29,20Code : TZOD

De gewijde reisDe pelgrimstocht naar de zielLars FaberDe Gewijde Reis is een boek dat je le-ven weleens een heel andere wending zou kunnen geven. Zoals het mijn le-ven totaal op haar kop zette toen ik de Gewijde Reis doorkreeg van een oude wijze vrouw. Met hart en ziel beschrijf ik de ‘pelgrimstocht naar de ziel’, zoals de Reis ook wel genoemd wordt. De Reis toont je zonder omweg je roeping, je bestemming en heeft de potentie om iedere ons bekende ziekte tot op celni-veau te genezen Gun je de liefde in je hart en de wijsheid van je ziel om haar wijs te gebruiken. Schroom niet om de wereld van magie en wonderen te betreden, want dat is de wereld die de Reis ons openbaart. Zij leert ons met hart en ziel te leven en iedere seconde die wij te leven hebben. (2008)320 Pagina’s | Paperback | € 22,90Code: GWRE

De HeldenreisDe bevrijding van de zielLars FaberOntdek zelf waar mystici al eeuwen over schrijven... De Heldenreis neemt je mee op een adembenemende tocht naar langver-geten oorden in de uiteinden van de psyche. Waar onwrikbare Poortwach-ters van de ziel waken en niemand doorlaten, totdat de Rechtmatige Koning(in) opstaat. Dit boek gaat over de magische zoektocht naar de eigen essentie. Zij wacht erop om bevrijd te worden en te mogen leven. Ben je held genoeg om de Heldenreis aan te vangen?Reis naar het diepst van de ziel en ontdek je onsterfelijke essentiet. (2008) 259 Pagina’s | Paperback | € 22,90Code : HELD

Op weg naar MeesterschapMet de meesters van het TiticacameerKarel en Caroline van HuffelenDe Andes herbergt een aantal myste-riën. Een daarvan is het Klooster van de Zeven Stralen, diep verscholen in de Vallei van de Blauwe Maan. Een ander mysterie is dat in de Andes de energie van het vrouwelijke principe de Aarde binnenstroomt, terwijl in de Himalaya de energie van het mannelijke prin-cipe de planeet penetreert. Het Titi-cacameer zal het brandpunt worden voor de komende jaren. Tibet heeft duizenden jaren de energie van vrede en authentieke macht voor de planeet vastgehouden, maar de spirituele fo-cus is verschoven naar Peru, dat deze plaats voor de komende duizend jaar zal innemen. Bevat 13 praktische lessen in Meesterschap, alsmede een verslag van een initiatiereis door Peru en Boli-via, vol wijsheid van de Meesters van het Titicacameer (ooit Lemuria) en 22 schitterende kleurenfoto’s. (2003)208 Pagina’s | Paperback | € 20,68Code : OWNM

The Wild Horse RedemptionCan two wild creatures tame each other?Regie: John Zavitsky Drie keer per jaar worden sommige van de meer dan 30.000 wilde mus-tang paarden in het Zuid-westen van Amerika bijeengedreven. Sommige van deze ongetemde mustangs wor-den naar een gevangenis aan de voet van de Rocky Montains in Colorado gebracht. Daar doen zij mee aan een speciaal programma voor gevange-nen, een innovatief en uiterst succesvol inititiatief bedoeld om zowel paarden als criminelen te rehabiliteren. Onder leiding van professionele trainers worden 40 gevangenen elk 3 maanden met een paard samengebracht om de paarden te trainen. De training is zwaar en moeilijk en vraagt van zowel de ge-vangene als het paard veel geduld en begrip. Vooruitgang van de gevange-nen met hun paarden hangt af van hun bekwaamheid om geduld en vastbera-denheid op te brengen. (2008) 91 Minuten | DVD | € 15,90Code: TWHR

The Last Days of ShishmarefAn Inupiaq Community Swallowed by the sea.Regie: Jan LouterShishmaref is een Inupiaq Eskimo ge-meenschap in Alaska. Als gevolg van de opwarming van de aarde dreigt het eiland door de zee verzwolgen te worden. De ruim 600 bewoners leven in een nachtmerrie; zij moeten nood-gedwongen binnen een paar jaar ver-huizen naar het vasteland. Zij behoren tot de eerste klimaatvluchtelingen ter wereld. In de film wordt het leven van een aantal families en personen op het eiland geschetst in deze voor de gemeenschap moeilijke en spannende tijden. Ze hebben besloten om naar het vasteland te verhuizen. De jonge-ren willen graag verhuizen naar een plek dichter in de buurt van de grotere steden in Alaska terwijl de ouderen de voorkeur geven aan een verlaten plek waar zij hun traditionele levenswijze kunnen voortzetten. (2008)95 Minuten| DVD | € 15,90Code : LDOS

De Heliosmeditaties -1 De illusionaire wereld van licht, vormen en kleuren...Helena BloemDe Helios visuele geleidemeditaties zijn onderverdeeld in verschillende medi-tatiecycli: Zonnemeditaties, Lichtme-ditaties, Liefdesmeditaties, Balansme-ditaties, Zijnsmeditaties, Energetische Reinigingsmeditaties, Troostmeditaties en Loslatingsmeditaties.Al deze meditaties zijn bedoeld om ver-binding te maken met de energetische sferen die je bij je hebt en om contact te maken met je essentie ofwel zonne-vonk. Een zonnevonk is een andere be-naming voor ziel. Het is de immateriële energie in jou die vanuit jezelf naar bui-ten toe gericht is en uitstraalt naar de wereld om je heen. Juist de verbinding met je essentie of zonnevonk is essen-tieel voor een goed evenwicht tussen materie en immaterie. (2008)79 Minuten | CD | € 19,95Code : DEHE

Page 11: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

Frontier 15.2 maart | april 2009 73

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Bioenergieveld van de Mens Geschiedenis, achtergronden, invloeds-mogelijkheden en perspectievenKatrin KlinkZoals wij hebben gezien bestaat de mens uit trillingen ofwel energie, ook al hebben wij een reëel, grijpbaar lichaam. Dit lichaam is verder met het hele uni-versum en alles, wat erin aanwezig is, direct en onmiddellijk verbonden. Dat is eveneens een inzicht uit de kantum-fysica: wij kunnen ons niet meer als gescheiden eenheden zien. Alles is een net van met elkaar verbonden en interagerende trillingspatronen. Ons lichaam is dus dicht geworden energie. Maar tot het “totaalsysteem mens” horen naast onze vast- of grof-stoffelijke lichamen nog verdere ge-bieden, die aan de andere kant van dat liggen, wat voor de meeste mensen waarneembaar is. (2008)200 Pagina’s | Paperback | € 22,90Code : BEVM

Ashtar een HuldeblijkBijeengebracht door TuellaTuellaEen uniek boek van de galactische Fe-deratie, Ashtar, als aanvoerder van een Command, in dienst van Lichtrijken voor de evolutie van alle werelden, waar de Aarde, als een klein puntje zo groot in het Grote Geheel, bijbehoort.

In nauwe samenwerking met de Aarts-engel Michaël.

Er is een logo aan Tuella aangereikt, wat een beschermende werking en betekenis heeft; duidelijk in het boek uitgelegd. (1985)148 Pagina’s | Paperback | € 15,50Code : ASHT

Water ons leven ...En bewust zijn ....Tonnie Eijkenboom‘Een uiterst sociaal en aangrijpend boek’, zeggen velen.Zuiver drinkwater met een hoge reini-gende energie. Zeer actueel. Een boek met aanreikingen uit de Lichtrijken; het blijkt nu, dat het de tijd ver vooruit was. Hoogwaardig, energierijk water... het is hét sleutelpunt voor uw gezondheid!Met een duidelijke daadwerkelijke op-lossing; zoals die werd ‘doorgegeven.(1996)136 Pagina’s | Paperback | € 13,50 Code : WOLB

Werken met de Graancirkel CodesDe Kosmische Betekenis van graancirkels in Europa en Noord AmerikaJudith K. Moore en Johan KeijserGraancirkels – of beter gezegd oogst-formaties – zijn een over de hele wereld voorkomend verschijnsel. Elke graan-cirkel heeft zijn specifieke formules en effecten. De graancirkels – of beter ge-zegd: graanformaties – hebben invloed op mensen, planten- en dierenleven, water, lucht, culturele en maatschap-pelijke verhoudingen, en op Moeder Aarde. Sommige formaties helpen Aarde in de huidige tijd van de grote ontwikkelingen die hun oorsprong in de kosmos vinden. Andere zijn gericht op het oplossen van wereldwijde pro-blemen, dikwijls van een zodanige aard dat het leven op deze planeet ernstig in gevaar gebracht is. (2008)156 Pagina’s | Paperback | € 20,00Code : WMGC

Heldere kijk op Reiki Met een CD met drie geleide meditaties .Frank Arjava PetterDit boek is bedoeld voor iedereen die een Reiki-cursus heeft gevolgd en zich graag verder wil ontwikkelen. Maar de enorme hoeveelheid stromingen, rich-tingen en benaderingen in de Reiki-we-reld is tegenwoordig zo groot, dat het moeilijk is daar een keuze uit te maken. In dit boek wordt o.m. op de volgende vragen ingegaan: wat is de oorsprong en essentie van Reiki? Waar komen de Reiki-symbolen en leefregels vandaan? Wat is het verschil tussen initiaties en inwijdingen? Wat zijn de oorspronke-lijke Reiki-graden? Wie is een goede Reiki-leraar of Reiki-meester? Wat is waarheid, wat is mythe? Bij het beant-woorden van deze vragen zet Frank Arjava Petter de verschillen tussen de talrijke mythen en de historische wer-kelijkheid nog eens op een rijtje. (2008) Met drie geleide meditaties op CD160 Pagina’s | Paperback | € 17,50Code : HEKR

Het mysterie van het waterOver de wonderlijke wereld van water-kristallen en hun betekenis voor onze gezondheid.Masaru Emoto‘Het mysterie van het water’ is een schit-terend vormgegeven kijk- en leesboek over de helende krachten van water.Water blijkt tal van wonderbaarlijke eigenschappen te bezitten waar nog steeds geen afdoende verklaring voor gevonden is: het kan beïnvloed wor-den door muziek, woorden, teksten, straling en zelfs door positieve of nega-tieve gedachten. Het kan deze invloed onthouden, en die informatie kan zicht-baar gemaakt worden door middel van foto´s van de waterkristallen.De Japanse onderzoeker Masaru Emo-to stelde bijvoorbeeld twee flessen van hetzelfde water bloot aan tegengestel-de invloeden, zoals klassieke muziek en heavy metal, of vriendelijke woorden en scheldwoorden. (2007)140 Pagina’s | Paperback | € 22,50 Code : MYWA

Na het feest komt de afwasWijsheid voor het hart op het spirituele pad.Jack Kornfield‘Verlichting bestaat en is bereikbaar. Maar wat betekent het vervolgens voor je da-gelijks leven? Ook de Zenmeester heeft thuis vrouw en kinderen. Ook de mysti-cus gaat winkelen. Na het feest moet je toch gewoon de afwas doen.’De bekende auteur Jack Kornfield geeft met dit boek een van de meest authen-tieke en overtuigende beschrijvingen van het pad van spirituele ontwikke-ling. In zijn ontroerende en boeiende schrijfstijl verhaalt hij van zijn persoon-lijke ervaringen met zijn boeddhistische levensvisie; daardoorheen vlecht hij zijn ontmoetingen met leidende figuren uit de christelijke, joodse, hindoe- en soefi-tradities. Uit al deze verschillende bron-nen van wijsheid ontstaat een helder beeld van het spirituele pad dat ook wij kunnen volgen. (2009) 270 Pagina’s | Paperback | € 19,50Code : FEES!

Mediteren en ontspannen met kinderen op muziekStilte-oefeningen geleide meditaties visualisaties voor kinderen van 5 tot 10 jaar. Handleiding met CDMonika & Ralph SchneiderDit boek van dezelfde auteurs als Bewe-gen en ontspannen met muziek bevat 20 uitgewerkte en in de praktijk uitge-probeerde meditatieve oefeningen voor jonge kinderen, met een uitgebreide toelichting voor de docent. Door deze uitgekiende oefeningen worden de kinderen rustiger en evenwichtiger. De muziek op de CD is daarbij een belang-rijk hulpmiddel. De meditaties zijn kort, duren slechts 5 – 10 minuten en zijn bij uitstek geschikt om tussen 2 lessen uit-gevoerd te worden. Daardoor komen de kinderen tot rust, worden hun gedachten op iets andere gericht, en staan ze open voor de nieuwe lesstof. De oefeningen kunnen gewoon zittend op de stoelen in de klas gedaan worden, of liggend op matjes in de gymzaal. (2009)86 Pagina’s | Paperback | € 14,50Code : MEOK

Page 12: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

74 Frontier 15.2 maart | april 2009

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Oorsuizingen verminderenOefeningen voor duurzame verlichting van oorsuizingen zonder medicijnen.Maria Holl Dit boek is bedoeld voor iedereen die last heeft van oorsuizingen en niet ge-holpen kan worden door de reguliere geneeskunde. Het is een zelfhulppro-gramma met oefeningen die erop gericht zijn om de psychische factoren die mede oorzaak zijn van oorsuizin-gen op te heffen. De oefeningen zijn gebaseerd op de oude Chinese ge-zondheidsleer. Oorsuizingen behoren tot de klachten die zeer moeilijk te ge-nezen zijn omdat de oorzaak meestal een combinatie is van lichamelijke en geestelijke factoren. De lichamelijke factoren kunnen een beschadiging aan de spieren van het binnenoor zijn, bijv. door langdurige blootstelling aan harde geluiden, gecombineerd met hoge bloeddruk. (2009)160 Pagina’s | Paperback | € 14,50Code : OORV

Blue Crystal World Jan Custers De kristalafbeeldingen in dit boek, die krachtig zijn en vol energie, nemen je mee op een avontuur waarbij je fantasie geprikkeld wordt. Je gaat het werken met kristallen op een andere manier beleven. Door de afbeeldingen te bekijken wordt de energie die de kristallen in zich dragen geactiveerd en visueel op je overgedragen. De foto’s fungeren als een soort activator die je wakker schudt om je bewust te worden van de schoonheid van de kristalwereld.Spelenderwijs en intuïtief, met het zonlicht dat de kristallen bescheen als inspiratiebron, zijn de afbeeldingen ontstaan. De vele gefotografeerde kris-tallen leverden diverse thema’s op: kris-tallen vlinders, kristallen composities en kristallen landschappen. (2008)120 Pagina’s | Hardcover | € 24,95Code : BLCW

Aboriginal mandalawerkboek Frits Bakker De verhalen van de Aboriginalcultuur – die doordrongen zijn van een diep-gewortelde spiritualiteit en natuurver-bondenheid – zijn de inspiratiebron in dit mandalawerkboek. In een voortdu-rend scheppingsproces communice-ren mens en dier, rotsen en stenen met elkaar en vinden hun plek binnen het geheel van de ene, sacrale werkelijk-heid van hemel en aarde.In de vormen van rotsen, bomen, land-schap, bewegende dieren en hemel-lichamen beleven de Aboriginals de band met hun voorouders en de oer-tijd, die in hun verhalen en in het dage-lijks leven nog steeds reëel aanwezig is. (2008)130 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : ABOM

Sensitieve intelligentie Een praktisch handboek dat je meeneemt op de weg naar een hoger en zuiverder waarnemen vanuit de intelligentie van de ziel.Barbara Driessen De sensitief intelligente mens is een bewust waarnemende persoon. Hij ziet, weet en voelt dat we op weg zijn naar een hoger en zuiverder waarne-men vanuit de intelligentie van de ziel. Introspectie, empathie en het vermo-gen tot mededogen zijn kwaliteiten van de sensitief intelligente mens, in wie hooggevoeligheid en inspiratie herkenbaar zijn. De maatschappij lijkt nog niet altijd ingesteld te zijn op deze mens, waardoor hij zijn vermogens als lastig of als klacht kan gaan ervaren. . Het boek laat nog niet erkende kwali-teiten zien en geeft daarmee nieuwe inzichten. (2008)272 Pagina’s | Paperback | € 22,50Code : SENI

Het dier als spiegel van de zielEen beschouwing over de diepere beteke-nis van het dierenrijk.Hans MoolenburghElk dier spiegelt een eigenschap of vermogen binnen in ons. Op boeiende en humorvolle wijze geeft de auteur een aantal beschrijvingen van dieren – zoals de leeuw, slang, olifant, giraf, kameel, muis, egel en vele andere - die een licht werpen op de voornaamste elementen van de psychologische en spirituele menselijke natuur. Met het uitsterven van 17 diersoorten per dag betekent dit niet alleen een verarming van de biodiversiteit in de dierenwe-reld maar tevens een verarming van de menselijke ziel.Met dit boek geeft de auteur een ver-dieping van ons begrip van het dieren-rijk en onze verbondenheid hiermee. Het grote mysterie van het leven kan niet alleen in diepe wijsheidsboeken worden gevonden, maar gewoon in de ons omringende natuur. (2009)152 Pagina’s | Paperback | € 14,50Code : DASZ

Handen die helenOver het ontwikkelen van genezende vermogens die in ieder van ons verborgen liggen.Debbie Shapiro & G. ReganIWij kennen bijna allemaal wel iemand die in staat is ons te kalmeren; van wie een rustgevende werking uitgaat. Mis-schien wel iemand van wie bekend is dat hij of zij ‘helende handen’ heeft. Maar wat velen van ons niet beseffen, is dat wij allen in wezen over deze vermo-gens beschikken. Dit boek is gebaseerd op het werk van Georgina Regan, een internationaal bekende ‘healer’, die ge-durende vele jaren haar technieken en haar inzicht in het healingproces heeft ontwikkeld.In dit boek toont zij aan dat het door-geven van geneeskrachtige energie is gebaseerd op een volledig natuurlijke gave, die wij in wezen allemaal bezit-ten, en die wij allen kunnen leren ont-wikkelen. (2009)128 Pagina’s | Paperback | € 14,50Code : HADH

Welkom in de praktijk van medium Joke ScholsJoke ScholsIn dit derde boek van medium Joke Schols wordt met praktijkvoorbeelden antwoord gegeven op vragen die Joke veelvuldig worden gesteld, zoals:Wat voor soort mensen komen er naar de praktijk? Moet je geloven in de para-normale wereld om contact te kunnen maken met een overleden dierbare? En waarom krijgen sommige mensen zo verschrikkelijk veel verdriet te verwer-ken tijdens hun leven?Op een heldere, nuchtere en soms humoristische wijze beschrijft Joke ook wat zij zoal meemaakt als ze work-shops, lezingen of bloemenseances in binnen- en buitenland geeft én hoe verschillende media haar keer op keer proberen te testen en te ‘ontmaskeren’. Joke Schols is al dertig jaar bewust be-zig op paranormaal gebied en heeft een drukbezochte praktijk. (2009)140 Pagina’s | Paperback | € 17,50Code : JOKE

Gewoon MarionWonderen via een medium.Marion BerndsenMarion Berndsen vertelt in dit boek openhartig over de vele verrassende ontwikkelingen en gebeurtenissen die zij als medium meemaakt. Ze gunt je een kijkje in haar leven, maar haar boek is vooral een verfrissende kennisma-king met wat mediumschap inhoudt. Marion geeft je een blik op het leven aan ‘gene zijde’ en laat meer zien van de entiteiten die ons van daaruit be-geleiden op onze weg door het ‘aardse’ leven. Dat Marion geregeld getrakteerd wordt op verrassende ervaringen deelt ze graag met haar lezers. Haar levens-verhaal krijgt een bijzondere climax in een serie channelings, waarin Marion de directe spreekbuis is van hoge en-titeiten in de Goddelijke Kosmos. De boodschappen zijn meer dan opmer-kelijk en bieden een zeer verrassende blik op de ontwikkeling van de mens-heid in de komende millennia. (2009)180 Pagina’s | Paperback | € 17,90Code : GMWM

Page 13: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

Frontier 15.2 maart | april 2009 75

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Leven in de 5e Dimensie (2 DVD’s) Ned. OndertiteldVijfdimensionale gereedschappen # 1: het le-ren gebruiken van magie. Steve en Barbara RotherDe groep zegt dat we al in de vijfde di-mensie zijn gestapt en dat we er elke dag in leven. De belangrijkste eigenschap van de vijfde dimensie is dat we leven in een verhoogde scheppingstaat waar onze gedachten zich onmiddellijk ma-nifesteren. Het probleem met de vijfde dimensie nu is dat we elke ochtend wak-ker worden en een driedimensionale werkelijkheid verwachten en omdat we in deze verhoogde scheppingstaat zijn, creëren we in feite een driedimensionale werkelijkheid binnen de vijfde dimensie.Hoe kunnen we nu in de vijfde dimensie gaan leven? Geniet van de wonderen. Geniet van je creaties. Geniet van de vijfde dimensie. (2008) 275 Minuten | DVD | € 30.00Code : LEVD

Wat Darwin niet kon wetenEen reis naar de spirituele binnenkant vande evolutie.Gerrit TeuleDarwin beschreef na een lange wereld-reis op overtuigende wijze de evolutie van de natuurlijke vormen. Na zijn dood kwamen veel nieuwe gedachten naar voren: relativiteit, kwantumna-tuurkunde, de oerknal en de evolutie van het bewustzijn. De eonenhypothe-se, gepubliceerd door de fysicus Jean Charon, beschrijft deze bewustzijnse-volutie glashelder en tot in de kleinste natuurkundige details. De wil om tot bewustzijn te komen, verborgen in alle materie, stuwt deze evolutie voor zich uit. Dit boek gaat diep in op de weer-galoze gedetailleerdheid, snelheid en precisie van de interacties tussen geest en lichaam. (2009)368 Pagina’s | Paperback | € 29,50Code : WDNW

De atlas van verdwenen stedenLegendarische steden herontdekt.Brenda Rosen In dit boek zijn legenden en het meest recente archeologisch onderzoek sa-mengebracht. Het werpt een licht op het mysterieuze leven van de stads-bewoners in de Oudheid en beschrijft de opkomst en ondergang van hun steden. Onderzoek laat zien dat de na-tuur in de directe omgeving de groei van steden kan bevorderen maar deze ook fataal kan worden. In dit boek wor-den steden besproken die ooit werden prijsgegeven aan de woestijn, verscho-len liggen achter machtige bergen of totaal zijn overwoekerd door de jungle. Het onthult de geheimen van trotse hoofdsteden van machtige rijken alsBabylon en Carthago en spirituele cen-tra als Angkor in Cambodja en Vijayana-gar in India. (2009)176 Pagina’s | Paperback | € 29,90 Code : DAVS

Tien levenslessen voor deze tijdHans StolpHoe kun je eigenlijk helderziend wor-den? En hoe weet je of een helderzien-de te vertrouwen is? En hoe weet je of helderziende waarnemingen kloppen of niet? En hoe kun je leren aarden? Allemaal vragen die in deze tijd naar voren komen, nu ons bewustzijn aan een ingrijpende verandering onderhe-vig is. Onze geestelijke lichamen raken wat losser van ons fysieke lichaam en daardoor verandert onze manier van denken en voelen. Velen hebben bij-voorbeeld last van heimwee; hoe leer je daarmee omgaan? Daarnaast vra-gen velen van ons zich af hoe we niet alleen de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven, maar ook die voor ons lichaam op ons kunnen nemen. De bij-zondere levenslessen van deze tijd gaat op al deze vragen in. (2009)140 Pagina’s | Paperback | € 14,50Code : TIEN

Als de Boeddha zou daten Een spirituele liefdesgidsCharlotte KaslHoe vind je een nieuwe liefde in je le-ven? “Als de Boeddha zou daten” com-bineert verschillende spirituele tradities om je duidelijk te maken hoe je op een waarachtige manier een partner vindt zonder jezelf in dat proces te verliezen. Kasl, praktiserend psychotherapeut, geeft al twintig jaar workshops hierover en is daarnaast Reiki-healer. In dit boek geeft ze praktische en wijze raad over hoe je de zoektocht naar liefde kunt be-grijpen als een weg naar zelfinzicht en -vervulling. Het boek leert je dat wan-neer je trouw blijft aan je persoonlijke spirituele reis, je inherente nieuwsgie-righeid, compassie en intuïtie je zullen leiden bij het vinden van je ideale part-ner. (2009)212 Pagina’s | Paperback | € 14,90Code :

ChakrakaartenCees WetelingChakra’s (levenswielen) zijn energiecen-tra die bepalend zijn voor ons lichame-lijk, geestelijk en psychisch welbevin-den. Van stuit tot kruin stroomt er via de chakra’s energie door ons lichaam, maar ze kunnen zich ook vernauwen of sluiten, waardoor we uit balans raken. Wie evenwel de ‘taal’ van de chakra’s verstaat, heeft de sleutel tot het her-stel in handen. De Chakrakaarten van Cees Weteling zijn een probaat middel om met de zeven chakra’s te commu-niceren: ze vertellen, via verschillende associaties, hoe we ermee vertrouwd kunnen raken, welke signalen de cha-kra’s uitzenden en hoe we die bij ons-zelf kunnen interpreteren. Dit unieke pakket bevat een handleiding, 49 door de auteur beschilderde kaarten van de zeven basischakra’s en hun associaties, en een overzichtskaart. (2009)Boekje met Kaarten | € 19,50Code : CHKA

De beste stuurlui doen het zóDerk de KloetHet eerste nieuwe boek van 2009 is het boek van Derk de Kloet – “De beste stuurlui doen het zo”. Een boek boorde-vol herkenbaarheid, humor en prakti-sche handvatten om zelf het heft, of in dit geval het roer in handen te nemen en je eigen koers te bepalen. Dit boek laat je onder andere onderzoeken wat voor jouw leven van belang is. De vele herkenbare situaties en beschrijvingen van praktijkervaringen illustreren het punt dat Derk met zijn boek duidelijk wil maken. De stuurlui aan wal weten het leuk te bedenken, maar uiteindelijk moeten we zelf het roer in handen ne-men en onze eigen koers gaan varen. (2009)221 Pagina’s | Paperback | € 17,00 Code : DBSD

KleurKracht met luister-cdOntdek de kleuren om je heenMargrete Stoute-Boots Hebben jullie niet iets voor kinderen?” is een vraag die regelmatig voorbij komt. Met deze vraag in ons achterhoofd stuitten we op KleurKracht, een prach-tig kleurrijk (voor)lees- en doe-boek voor kinderen, van Margrete Stoute-Boots. In dit magische verhaal gaan Eno en Rosa samen op reis in een land vol kleuren. Tijdens deze reis leren ze wat het nu precies betekent om jezelf te zijn en eerlijk te zijn, een ander te ac-cepteren zoals hij is, écht te luisteren en te zeggen wat er in je leeft. (2009) 95 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : KLKR

Page 14: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

Hindoeisme Goden, wijzen en geschriften William StoddartEen overzicht van de uitgebreide en gecompliceerde Hindoe-mythologie, haar metafysica en spiritualiteit, en te-gelijkertijd een meesterlijke synthese van de religieuze leringen en rituelen in de boeiende Hindoe-cultuur. Een aan-trekkelijke inleiding voor de algemene lezer en tevens een gedetailleerd en nauwkeurig naslagwerk. De vele kleur-rijke illustraties, index en selecte bibli-ografie completeren dit handzame werk, bestemd voor iedereen die ook maar enigszins geïnteresseerd is in het hindoeïsme een juweeltje. Een voort-durende bron van verrukking voor zo-wel de hindoes als voor een ieder die iets wil leren of weten over het hindoe-isme. (2009)128 Pagina’s | Paperback | € 19,50Code : HGWG

Zen en de kunst van het studerenRients R.R. RitskesIn dit boek zet de auteur uiteen hoe we ons concentratievermogen kunnen ver-beteren. Hiertoe geeft hij veel praktische tips op het gebied van leren en studeren. Het kan dan ook gezien worden als een praktisch en instructief boek. In deel 1 worden de beginselen van zen geïntro-duceerd als ook de eerste stappen op de weg naar meditatie. In deel 2 wordt inge-gaan op de kunst van het studeren. Ken-merkend voor zen is het vermogen te relativeren; geen dwingende technische instructies voor het op een juiste wijze studeren en geen belofte van spoedig te verwachte wonderen. Wel adviezen hoe een uitgebalanceerde houding verkregen kan worden tegenover leven, werken en studeren. (2009)124 Pagina’s | Paperback | € 15,00Code : ZENS

Zo ben ik ........ en jij bent andersNick Blaser Partnerrelaties kunnen gevoelige klap-pen oplopen als we onbewust en ongewild grenzen overschrijden. Als relatietherapeut laat Nick Blaser zien hoe partners elkaar beter kunnen aan-voelen als zij meer gericht aandacht hebben voor elkaars grenzen. Door het bewust worden van onze grenzen kun-nen wij meningsverschillen, gekwetst-heid en overbelasting vroegtijdig in de kiem smoren. Vaker dan we beseffen, bemoeien we ons met zaken die ons niet aangaan en overschrijden we an-dermans grenzen. Maar dit werkt juist tegen ons en is ongewenst, omdat we de ander met onze voorstellingen, problemen of emoties belasten. Dit zijn typisch situaties waarin beide partners plotseling merken dat er iets doms, iets onhandigs is gebeurd. (2009)150 Pagina’s | Paperback | € 14,95Code : ZBI

Reflextherapie Hoe masseer ik de relexzones van mijn lichaam. M.F. Muller-DavindIedereen doet aan reflextherapie zon-der het te weten. Als we bij iemand met een bloedneus een koud voorwerp in de nek leggen, dan is dat reflextherapie omdat er vanuit de wervelkolom een reactie ontstaat die het neusbloeden tegengaat. Ook het kloppen op het ruggetje van een baby om een boertje op te wekken, is reflextherapie omdat bij de vijfde ruggenwervel een stimu-lans ontstaat naar de spijsvertering. Re-flextherapie kan door iedereen en ook overal worden toegepast, er zijn geen kosten aan verbonden en er zijn geen contra-indicaties. (2009)128 Pagina’s | Paperback | € 17,50Code : RETH

Het Energie HerstelplanMarijke de Waal Malefijt & Tanja Visser Het Energie Herstelplan geeft ieder-een de mogelijkheid om door ‘ge-neeskrachtig koken’ zélf zijn conditie te verbeteren. Iedereen kan zelf leren waarnemen en ervaren wat goed of slecht voor hem is. Je zult merken dat geneeskrachtig koken uiteindelijk niets anders is dan weer contact krijgen met je persoonlijke, gezonde en natuurlijke informatiebron: jijzelf.Marijke de Waal Malefijt en Tanja Vis-ser (beide natuurdiëtist) leren ons een bijzondere manier van koken, waarbij ‘smakelijk’ gecombineerd wordt met ‘conditieverbetering’. Sterker nog: ko-ken wordt steeds leuker en spannen-der, omdat het een ‘sport’ wordt om te merken hoe je optimaal energie uit voeding kunt halen. (2009)280 Pagina’s | Paperback | € 22,50Code : ENHE

Atlantis HerleeftOver het gedachtegoed, de spirituele aard en het leven in de laatste periode van dit grote rijkMonique TimmersDe God van toen neemt je mee op reis door het verre verleden, langs oude continenten en culturen zoals Atlantis, Lemurië en Egypte en belicht zowel het ontstaan van de mens alsook zijn spiritu-ele reis en ontwikkeling in deze tijd. De God van toen licht een puntje van de sluier op over het gedachtegoed, de spi-rituele aard en het leven in een bepaalde tijdsperiode, het leven op het eiland Poseidonis dat het laatst overgebleven eiland was van dit grote rijk. Zij geeft ant-woord op de vraag waarom dit enorme continent met al zijn kennis uiteindelijk toch ten onder is gegaan. (2008)200 Pagina’s | Paperback | € 13,90Code : ATHL

De eerste loodjes wegen het zwaarstSmakelijke en eenvoudig te bereiden maaltijden volgens de Chinese leer der Vijf Elementen ter verlichting van candidi-asis, hypoglykemie en MESonja EdelaarVan dit voor velen onmisbare stan-daardwerk werden al meer dan 15.000 exemplaren verkocht! Behalve recep-ten voor de avondmaaltijd bevat De eerste loodjes wegen het zwaarst ook heerlijke en gezonde recepten voor het ontbijt, de lunch en zelfs voor feesten!Met een voorwoord van Professor Dr. Jiang Yang Chin, internist aan de Uni-versiteit van Peking en Nanking.De auteur stond recentelijk in de be-langstelling vanwege de vele positieve reacties op haar tweede boek: Het Pompoenenboekje. (2009)280 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : LOOD

De Boeddha MethodeEen praktische methode om te leren mediterenHilde ThijsDe Boeddha Methode hoopt rust en harmonie te brengen in het hectische reilen en zeilen van alledag met behulp van o.a. meditatie. Meditatie is geschikt voor iedereen die niet blindelings wil leven, maar zich bewust wil zijn van zijn handelingen en van zijn drijfveren. Als je wilt werken aan je persoonlijkheid, dan is meditatie een goede keuze. Als je belangrijke keuzen weloverwogen wilt maken, ga dan mediteren. Medita-tie brengt je namelijk vanuit je hart naar de antwoorden die je zoekt. Daartoe wordt natuurlijk ook kort iets verteld over Boeddha zelf, praktijkoefeningen, hoe je je eigen altaartje kunt maken etc. Bij deze set zijn een klein messing Boeddhabeeldje en sandelhout wie-rookkegeltjes geleverd. (2008)64 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : DBM

76 Frontier 15.2 maart | april 2009

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Page 15: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

Chakra’s Aura’s en energieen Hetty Draayer-van PuttenHetty Draayer-van Putten werd gebo-ren op 23 januari 1917 in Modjowangi op Oost-Java maar groeide vanaf haar vijfde jaar verder in Nederland op. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij op dit Indonesische eiland; met haar beide oudste kinderen verbleef zij in twee Japanse concentratiekampen. Na haar terugkomst in Nederland ging zij met veel vragen op zoek naar haar in-nerlijke weg. Via hatha- en raja-yoga en het werk van Karlfried Graf von Dürck-heim kwam ze in aanraking met medi-tatie en leerde zo de angst en ellende uit de kampen verwerken. (2009)159 Pagina’s | Paperback | € 16,50Code : CAEN

U.S. Blacklists Verzwegen TragediesJenny EstradaJenny Estrada is een van de meest geres-pecteerde en vooraanstaande geschied-kundigen van Latijns-Amerika. In dit schokkende boek vertelt zij de geschie-denis van de deportatie van duizenden etnische Duitsers, Japanners, Italianen en hun Latijns-Amerikaanse bloedver-wanten naar concentratiekampen in de Verenigde Staten in de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.“Nationale veiligheid” luidde de officiële verklaring van de regering van de Ver-enigde Staten. Dit boek onthult dat het echte doel was om de Japanse, Italiaanse en Duitse economische belangen in La-tijns-Amerika te vervangen door Ameri-kaanse belangen. (2008)125 Pagina’s | Paperback | € 14,95Code : USBL

De 13 Satanische Bloedlijnen (herziene uitgave)De oorzaak van veel ellende en kwaad op aardede Ruiter & SpringmeierDit boek heeft onder een wereld-wijd publiek veel teweeg gebracht en verboden in Frankrijk. We worden opgevoed in een traditie om onze re-geringen te vertrouwen, en zijn ervan overtuigd dat deze zich om ons lot bekommeren. Onder het oppervlak van de officiële politiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af. In praktisch elke handeling in het dagelijkse leven wor-den we gedomineerd door een relatief kleine groep mensen. Samen met de machtigste multinationale bedrijven oefenen zij de controle uit over alle lan-den en alle coalities van landen. Hun doel is complete zeggenschap over Planeet Aarde. (2008)318 Pagina’s | Paperback | € 24,95Code : 13SB2

Chinese Astrologie als levenswijzealles wat u altijd al wilde weten over de Chinese sterrenbeeldenNathalie Kriek Chinese astrologie is leuk, verrassend accuraat, mysterieus, maar vooral... leer-zaam en zeer bruikbaar voor familie, vrienden, geliefden, (zaken-)partners, onderwijzers, therapeuten en iedereen die ervoor open staat deze Chinese wijsheid toe te passen om anderen en zichzelf beter te leren kennen. Vaak weet iemand wel wat zijn Chinese-jaar-dier is, maar... wat betekent dit jaar-dier voor jou? Wat is je dag-dier, je uur-dier en je maand-dier? Welke invloed heb-ben deze dieren allemaal op jouw ka-rakter en je omgang met anderen of op je levensloop? Chinese astrologie lijkt misschien ingewikkeld, maar is dit absoluut niet! (2008)544 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : CALW

De Tarot CatalogusLo ScarabeoDeze unieke eenmalige uitgave is een ‘collectors item’ dat in een geen enkele tarotbibliotheek mag ontbreken! Oor-spronkelijk bedoeld als catalogus, is deze uitgave geworden tot een schit-terend vormgegeven overzicht van zo’n 100 verschillende tarot- en waar-zegkaarten in zeven talen die door Lo Scarabeo, één van de belangrijkste uitgevers van tarotkaarten in Italië, wor-den gepubliceerd. In sommige geval-len zijn zelfs losse kaarten met de hand ingeplakt! Van ieder spel zijn op ware grootte 12 kaarten afgebeeld, afkom-stig uit de Grote en de Kleine Arcana. Uiteraard is ook de achterkant zicht-baar. De kaarten zijn onderverdeeld in 5 groepen, waardoor direct duidelijk is om wat voor soort spel het gaat: histo-risch, esoterisch, kunstzinnig, cultureel of metafysisch. (2009)204 Pagina’s | Hardcover | € 39,90Code : DETA

Crisis!De straf voor de hebzuchtPeter de WaardDe kredietcrisis van 2008 is geëscaleerd tot financiële 9/11. Banken vallen om, beurskoersen zijn gehalveerd, landen gaan bankroet en spaarders worden gedupeerd. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Is dit de straf voor 25 jaar heb-zucht? Leert de mensheid nooit van zijn eigen historie? Is genoeg nooit genoeg? Van de tulpengekte tot de kredietcrisis 2008. Van de opties van Tjerk Westerterp tot de subprimes van Alan Greenspan. Van Barings tot Icesave. En van de priva-tisering van de Rijkspostspaarbank tot de nationalisatie van ING. Een verslag van een financieel drama dat nog een open einde heeft. Peter de Waard (Egmond aan den Hoef, 1955) is vijftien jaar finan-cieel verslaggever geweest bij Het Parool en de Volkskrant en zeven jaar corres-pondent in het financiële centrum van Londen. (2009)160 Pagina’s | Paperback | € 17,00Code : CRIS

De Kracht van 8Respectvol omgaan met elkaarlM. Stoute-BootsHet boek De Kracht van 8 (met als sub-titel Innerlijk Krachtwerk), eveneens van Margrete Stoute-Boots, bevat de be-schrijving van acht krachten (waarden), die voor volwassenen een kapstok vor-men voor respectvol leven met jezelf en de ander. Want als je weet wie je bent (kracht 1), jezelf en eerlijk kunt zijn (kracht 2), in respect met jezelf en een ander (kracht 3) kunt leven, delen en samenwerken (kracht 4), dan luister je naar elkaar (kracht 5) en zeg je wat je graag wilt (kracht 6). Mocht er sprake zijn van bot-sen, geef je jezelf en de ander steeds een nieuwe kans (kracht 7), zodat de wereld een plaats wordt van vrede en voor iedereen (kracht 8).In het voorjaar 2009 verwachten wij dit boek voor volwassenen. (2009)95 Pagina’s | Paperback | € 14,90Code :KRV8

Spetters uit de oerknalDe verbondenheid van de ziel in een ecologisch wereldbeeld Gerrit Teule Dit boek beschrijft een nieuw mens-beeld, waarin dat wat we ‘ziel’, ‘geest’ en ‘bewustzijn’ noemen (het onstoffelijke zelf ) en het stoffelijke lichaam tot in de kleinste details met elkaar zijn verbon-den. Ontelbare subtiele elektromag-netische interacties verbinden alles wat bestaat, wat leeft, groeit en denkt. Wij zijn door een kennisveld dat zich over deze aarde en misschien zelfs wel over de gehele kosmos uitstrekt, met elkaar en met de levende en ‘dode’ na-tuur verbonden. Hieraan gerelateerd is een visie die tegemoet komt aan een hedendaagse behoefte: dat van een nieuw en samenhangend ecologisch wereldbeeld. De basiseigenschappen van één van de vier natuurkrachten, namelijk de ‘elektromagnetische kracht’, geven hierbij de richting aan. (2007)224 Pagina’s | Paperback | € 14,90Code : SUDO

Frontier 15.2 maart | april 2009 77

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Page 16: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

Alarm u wordt vergiftigdZal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog? Ine VeenIne Veen pakt gigantisch uit in haar nieuwste uitgave en laat geen spaan heel van uw wereldbeeld. Dacht u dat het in Nederland zo goed geregeld is met de milieu-wetgeving, het recht van de kleine man en de bescherming van uw gezondheid? Denk nog maar een keer want mevrouw Veen beschrijft in dit zeer goed onderbouwde boek alle aspecten van gifstoffen die juist door overheidsbemoeienis in uw eten, tuin, lucht en lichaam zijn gekomen en die u en uw kinderen langzaam aan ver-giftigd. Tevens komt uitvoerig aan bod de dichtgetimmerde rechtspositie van mensen die zich sterk maken om deze problematiek aan de kaak te stellen. (2009)440 Pagina’s | Paperback | € 24,95Code : AUWV

Mediums en andere fenomenenParanormaal of bedrog?Jean ThomassenUri Geller werd wereldberoemd door lepels te verbuigen en uurwerken stil te zetten. Char, ‘het medium’ zou contact hebben met de andere wereld. Maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteiten van deze mensen? Zijn ze daadwerke-lijk paranormaal begaafd of gaat het hier om ordinaire oplichters? In het schimmige domein van de paranor-male wereld gebeuren hele wonderlij-ke dingen. Spookverschijningen, fakirs, klopgeesten, mediums, die contacten hebben met overledenen; het komt allemaal aan bod in dit merkwaardige boek dat iedereen, die belangstelling heeft voor deze onderwerpen, gelezen moet hebben. (2009)468 Pagina’s | Paperback | € 22,95Code : MEAF

De rijkdom van de Law of AttractionOntvang wat je verdientEsther en Jerry Hicks Iedereen heeft wel eens te maken met financiële of lichamelijke problemen. Het positieve aan deze problemen is echter dat ze je in staat stellen om met behulp van de Wet van Aantrekking precies te creëren wat je wél wilt. De kunst is om in je problemen ook de op-lossingen te vinden en je leven zo open te stellen voor al het goede dat het uni-versum je gunt. In De rijkdom van de Law of Attraction bewijzen de Hicks dat ook de materiële wereld een spirituele kant heeft. Welvaart en welzijn blijken namelijk door de Wet van Aantrekking direct met elkaar verbonden te zijn! Na het succes van De verbazingwekkende kracht van je emoties beantwoorden Esther en Jerry Hicks nu opnieuw meer dan 150 praktische vragen. (2008)288 Pagina’s | Paperback | € 19,95Code : RLOA

Muziek van de DuivelJazz, blues, rock ‘n roll en punk Jean ThomassenVlak na de Tweede Wereldoorlog waar-schuwden vrome dominees over de hele wereld voor het dreigende gevaar van ‘die nikkermuziek’ uit Amerika. Na-tuurlijk was het een rage die wel snel zou over waaien maar meer dan een halve eeuw later is die er nog steeds, in-middels uitgegroeid zelfs tot een ware industrie waar jaarlijks vele miljarden in omgaan. Sommige sterren van weleer raakten verslaafd aan drank of heroïne en bleven in de marge aanmodderen nadat vrouwe Fortuna hen in de steek had gelaten. Ze werden bestolen door producers, managers en platenmaat-schappijen. Beroemdheden van vroe-ger die eens met grote limousines van optreden naar optreden werden ge-reden, vervielen in korte tijd tot bittere armoede en zelfs misdaad. (2009)337 Pagina’s | Paperback | € 24,90Code : MVDD

De kunst om geen boek te schrijven(Voor beginners en gevorderden)Hal en Sidra StoneEen boek schrijven is iets wat enorm veel mensen graag willen. Volgens on-derzoek door het dagblad Trouw zelfs een miljoen mensen. Maar stel nu dat dat boek waarover men droomt, niet wordt geschreven? Je krijgt er rust in je hoofd en vooral tijd voor terug. Tijd om andere dingen te doen. Of om niets te doen. Niets doen is vaak ook een kunst. Hal en Sidra Stone hebben een com-plete handleiding opgesteld voor hoe je een geslaagd niet-schrijver kunt wor-den. Het is een humoristisch boek waar veel mensen zich in zullen herkennen. Hoe stop je met schrijven? Hoe raak je de schrijfdrang kwijt? De auteurs halen alles uit de kast. Er blijken enorm veel mogelijkheden te zijn om het schrijven van een boek op te schorten en uitein-delijk definitief af te blazen. (2009)160 Pagina’s | Paperback | € 16,50Code : KUGE

Obamawereld Wat we van de president kunnen verwachtenWillem PostOp de verkiezingsdag 4 november ver-trok Willem Post vanuit de studio van het televisie-programma ‘Goedemorgen Nederland’ naar Chicago. Vlak voor het sluiten van de stembussen gaf hij op verzoek van de Nederlandse consul-ge-neraal aldaar een korte tijd uiteenzetting voor de pers en genodigden over Wat te verwachten van de nieuwe president? Dit boek is daar een uitgebreid vervolg op. Wordt president Barack Obama een nieuwe, pragmatische JFK? Of heeft hij meer weg van zijn progressieve voor-ganger Jimmy Carter? Maar het zou ook goed kunnen dat Obama in deze bijzon-dere tijden een eigen koers vaart. Post heeft het afgelopen jaar in vele media en de ‘Internationale Spectator’ geschreven en verteld over het unieke fenomeen Obama. (2009)118 Pagina’s | Paperback | € 14,90Code : OBAM

De berichten van het Universum Een perspectief van een oude vriend Mike Dooley “Ik ben het, het Universum. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat je geslaagd bent voor de test! Gefeliciteerd! Je hebt het gehaald! Je bent een gecertificeerd, bonafide Wezen van Licht, in staat om al je angsten te overstijgen en al je dromen te laten uitkomen. Vanaf nu hoef je alleen te vertrouwen op wat je wilt, en ik zal het aan je moeten geven. Het slechte nieuws is dat dit bericht je al eeuwen en eeuwen geleden had moeten bereiken. Sorry.” – het Univer-sum. Mike Dooley e-mailde zijn beste vrienden elke maandag een bericht uit het universum. Toen hij op een gege-ven moment 250.000 vrienden bleek te hebben, besloot hij de berichten te bundelen en uit te geven. (2009)240 Pagina’s | Paperback | € 19,95Code : BVHU

Oefeningen en tips voor be-stellingen bij het universum Waarom het soms niet lukt en hoe je betere resultaten krijgt Bärbel Mohr Het klinkt misschien bijna te mooi om waar te zijn: wil je iets, bestel het bij het universum! Bärbel Mohrs luchtige en speelse benadering vindt steeds meer waardering. Veel mensen zijn intussen vertrouwd met ‘de wet van de aantrek-king’, ‘de buitenwereld als spiegel van de binnenwereld’ en ‘bestellingen bij het universum’. Maar in de praktijk blij-ken er soms obstakels te zijn. Soms lukt het heel goed en soms lukt het hele-maal niet om van het universum te krij-gen wat je hebt besteld. Daarom geeft Bärbel Mohr in dit oefenboek nadere aanwijzingen en speelse, maar je leven veranderende oefeningen. Voor begin-ners en gevorderden die een steuntje in de rug nodig hebben of bewuster willen leven. (2009)158 Pagina’s | Paperback | € 14,20Code : OTBU

78 Frontier 15.2 maart | april 2009

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Page 17: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

maart | april 2009 15.2 Frontier 79

Kristallen schedelsFrontier verkoopt ook...

1

2

3

4

5

6

78

9

1011

Kristallen schedels 1. tijgeroog € 139,95 2. howliet € 120,00 3. Bergkristal; met losse onderkaak € 2.200,00 4. rozenkwarts € 85,00 5. Bergkristal € 66,00 6. citrien € 55,00 7. amethyst € 65,00 8. diepzwarte rookkwarts € 68,00 9. rozekwarts € 60,00 10. Bergkristal € 34,90 11. lapis lazuli € 139,00

Van de originele oude kristallen schedels, zijn er 13 in de wereld; daarvan zijn er een aantal

voor de mens waarneembaar en een aantal in etherische vorm aanwezig. Deze schedels

kwamen uit een andere wereld en realiteit. Sinds duizenden jaren bestaan er replica’s van de

schedels, dus ook zeer oude en tot op vandaag worden ze nog steeds gemaakt. Zij zijn een

bibliotheek van oude kennis. Zij vertegenwoordigen a.h.w. ons onderbewustzijn. Door ons

met de kristallen schedels te verbinden kunnen we “wakker worden”. Zij zijn een deel van het

grotere energieveld. Zij ontvangen, slaan op, vergroten en transformeren. Zij zijn als het ware

ancient computers, programma-helpers met het antwoord in hen. Modern gemaakte sche-

dels zijn in staat om de energie van het hologram aan te trekken en er patronen van te bewa-

ren; de ene skull meer dan de andere. Met andere woorden ze helpen jou je te herinneren.

De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij de Frontier Bookshop,

Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, website: www.fsf.nl, e-mail: [email protected]

De voorraad wordt regelmatig aangevuld.

Page 18: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

IK GEL F ALLES!

René van Rijn

80 Frontier 15.2 maart | april 2009

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95Code: URBO

Nostradamus en de erfenis van de TempeliersRudy CambierDe “Voorspellingen van Nostradamus” werden niet in de jaren 1550 geschreven door de Provençaal Michel Nostredame, maar wel in de periode van 1323 tot 1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het Picardisch was. De tek-sten tonen de weg naar de schat van de Tempeliers. Deze verbluffende bewering is de conclusie die Rudy Cambier trok na jarenlang onderzoek en analyse van de teksten van Nostradamus. Cambier besloot dat de taal niet behoorde in de eeuw of de taal van Nostradamus, maar wel in Henegouwen, in de veertiende eeuw. In de drie eerste kwatrijnen wordt de sleutel gegeven. 176 pagina’s | Paperback | € 22.90Code: NET

13 Manen Werkboek van de Natuurlijke Tijd Nicole E. Zonderhuis & Sylvia Carrilho Na de Engelstalige 13 Manen Agenda, waarin je kunt zien welke dag het is in zowel de ‘gewone’ kalender als in de 13 Manen Kalender, is er nu het Neder-landstalige 13 Manen Werkboek van dezelfde auteurs. Naast een uitgebrei-de beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van je-zelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je An-tipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. 240 Pagina’s | Hardcover | € 15,95Code : 13MW

De Onkwetsbare ProfeetHet Nederlandse Fenomeen Mirin DajoJan D. de GrootArnold Henskes wordt in 1912 te Rot-terdam geboren. Op 33-jarige leeftijd komt hij tot het besef dat hij onkwets-baar is en dat hij een opdracht heeft te vervullen. Hij is geroepen om de men-sen een vredesboodschap te brengen. Onder de naam Mirin Dajo begint hij aan zijn opdracht. Om bekendheid te krijgen geeft hij demonstraties waarbij hij zich met verschillende wapens laat doorboren. Assistent van Mirin Dajo in die jaren is Jan Dirk de Groot. Hij maakt aantekeningen van de reizen en de-monstraties met Mirin Dajo, verzamelt krantenknipsels en foto -en filmateri-aal. Daarnaast maakt hij notities van de lessen die Mirin Dajo hem geeft.216 pagina’s | Paperback | € 19.90Code: MIDA

Ik Geloof Alles & nog veel meer ... René van Rijn...is een Realistisch Absurdistische ze-denschets die elke verbeelding tart. Aan de hand van zeven transdimensi-onale characters -hardcore, streetwise, screen- smart & salonfahig - wordt de lezer meegezogen in de fascinerende wereld tussen hemel & aarde, feiten & fictie, roddels, raadsels, hogere sferen & occulte krachten, dubbele bodems, halve waarheden, doorzichtige leugens & duistere machten. Schaamteloze sex, zinloos geweld, drank, drugs, zwendel & bedrog, doofpotten, beerputten, subtiele humor, platte grappen & open deuren om dicht te trappen. Beukende beats, moddervette baslijnen, zompige R&B, kneuterige knuffelhouse, good vibrations & oer-Hollandse koffietijdge-zelligheid. Elke zin staat bol van tegen-stellingen, niets is wat het lijkt maar alles klinkt vertrouwd, aannemelijk & logisch. Het boek ademt, danst, zweet,bruist, verleidt, leeft & doet leven.240 Pagina’s | Paperback | € 14,95Code : IGA

Voedsel der GodenDe zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der KennisTerence McKennaIn Voedsel der Goden beschrijft Te-rence McKenna hoe de mens vanaf de prehistorie gebruik heeft gemaakt van drugs. Psychoactieve planten hebben bijgedragen aan het ontstaan van het bewustzijn, spiritualiteit en taal. Door plantaardige drugs te gebruiken kon de mens ook de verbondenheid met denatuur handhaven.Naarmate echter de beschaving voortschreed, werd het nemen van psychoactive middelen steeds strenger verboden. Volgens McKenna zijn de existentiële mensen de huidige wereldproblematiek het re-sultaat hiervan. We hebben de natuur illegaal verklaard, terwijl we er zelf deel van uitmaken!McKenna schetst in dit boek een heel ander beeld van drugs dan wat we meestal te zien krijgen. Volgens McKenna is het gebruik van bewustzijnsverruimend drug een be-dreiging voor de gevestigde orde.344 pagina’s | Paperback | € 24,90Code: VDG

Aan Genesis Voorbij Zecharia SitchinRuimtevaart, genetische manipulatie, computertechnologie: allemaal hoog-standjes van de moderne wetenschap. Maar is het allemaal wel zo nieuw? Ze-charia Sitchin denkt van niet en weet overtuigend aan te tonen dat heel oude culturen op aarde al een verbluffende wetenschappelijke kennis hadden. In feite is de hedendaagse technologie een ‘herontdekking’ van wat de Soe-meriërs, oude Egyptenaren en andere vroege volken al wisten. Sitchin baseert zijn ontdekkingen op gegevens op Soemerische kleitabletten en in het bij-belboek Genesis. De Soemeriërs schrij-ven hun kennis toe aan buitenaardse voorouders, de Anunnaki, afkomstig van de planeet Nibiru. Deze planeet bevindt zich waarschijnlijk binnen ons zonnestelsel een tiende planeet dus, waar ook moderne sterrenkundigen naar op zoek zijn. 364 pagina’s | Paperback | € 30.00Code: AGV

Een nieuwe Tijd-Ruimte DimensiePatrick GerylIn dit uiterst fascinerende boek wordt eenvoudig en duidelijk bewezen, dat Einsteins relativiteitstheorie onjuist is. Daarvoor voert de auteur u mee naar de geheimzinnige explosies van ganse sterrenstelsels aan de zichtbare grenzen van ons universum, waar buitenaards leven onmogelijk is. Bij deze reusachtige zelfvernietiging van veraf gelegen su-perwerelden, de zogenaamde quasars, komt in 1/1000 seconde zo’n ongeloof-lijke hoeveelheid energie vrij, dat men hiermee de aarde voor de komende miljarden jaren van energie zou kunnen voorzien! Astronomen, atoomfysici en andere wetenschappers in de breedste zin van het woord weten absoluut niet wat er precies in die energiesuperwerel-den gebeurt. Ze slaan deze gigantische sterrenexplosies dan ook met de aller-grootste verbazing gade.152 pagina’s | Paperback | € 11.90Code: TRD

Page 19: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

maart | april 2009 15.2 Frontier 81

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50Code: BDL

WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de MayakalenderYuri RomashevAls het witte balletje razendsnel rond-spint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrek-kingskracht tussen getallen’ en ‘de ver-borgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getal-len ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte.147 pagina’s | Hardcover | € 25.80Code: WOCO

Onbekende Aspecten van NostradamusWim ZitmanIs het werk van Nostradamus ooit vol-ledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoe-kers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrij-nen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristi-sche aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verbor-gen ritme van de Tijdsleutel.160 pagina’s | Paperback | € 14.95Code: OAVN

De Da Vinci Code OntcijferdFilip CoppensDan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een ge-heim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzin-sels van het boek, waarbij de bewerin-gen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm we-reldkundig is gemaakt.160 pagina’s | Paperback | € 9.50Code: DVCO

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert BoermanIn de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschap-pelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ in-scriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mens-heid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95Code: GGG

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012Patrick Geryl & Gino Ratinckx“Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omko-men.” Deze voorspellingen zijn afkom-stig van de Maya’s en de Oude Egyp-tena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een bood-schap achterlieten, waarin zij waar-schuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde ster-ren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuldFilip CoppensRosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal we-reldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschie-denis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Co-lumbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke re-lieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhou-ding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht.146 pagina’s | Paperback | € 14.90Code: SPRC

De wereldcatastrofe in 2012De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick GerylIn zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusach-tige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de lite-ratuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Co-dex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn we-tenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egypte-naren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving!344 pagina’s | Paperback | € 17,50Code: DWC

Page 20: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graan-cirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Enge-land, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en or-ganisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft bezig-gehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaar-de kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar. Bert Janssen

Bert Ja

nsse

n

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ...

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

DVD

Samenvatting Frontier Symposium 2007 met o.a. Patrick Geryl, Benjamin Adamah, Marcel Messing, Piet Smolders, Grandma Chandra, Peter Toonen, Albert Toby & Rick Devente en Emile Ratelband.

Speelduur: 73 minuten

© MATEPRODUCTIONS AMSTERDAM [email protected]

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAMSymposium ‘07

Symposiu

m ‘0

7

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

HA

ND

BO

EK

HA

ND

LIJN

KU

ND

E C

hristine Kaspers

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Je hebt het zélf in de hand

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012DE WERELDCATASTROFE IN 2012 Patrick Geryl legde de kennis van de Maya en de Egyptenaren naast elkaar en ontdekte dat er bijzonder grote gelijkenissen in de culturen waren. Doordat de Maya en de Egyptenaren beiden een sterrenreligie hadden besloot Geryl om ook de gebouwen van de volkeren naast elkaar te leggen, waaronder de piramides. Volgens hem zijn de piramides verzamelingen van astronomische en wiskundige kennis. Hij vergeleek de maten van de Mexicaanse tempels met de Egyptische en kwam tot de conclusie dat de grote piramide dienst doet als een soort klok met als einddatum 20 december 2012. De datum waarop, volgens Geryl, de wereldcatastrofe aanvangt.

Tijdens het interview op deze DVD vertelt Geryl wat er, volgens hem, ons allemaal staat te wachten in het rampjaar 2012.

DVD interview met PATRICK GERYL over zijn boekinterview m

et PATRICK GERYL over DE W

ERELDCATA

STROFE IN

2012

DVD

Speelduur: 45 minutenSamenstelling en regie: Paul Vrielingm.m.v. www.frontierbookshop.nl© MATEPRODUCTIONS AMSTERDAM [email protected]

dvd2012def.indd 1 02-04-2007 11:14:17

82 Frontier 15.2 maart | april 2009

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : SOEI

13 Moon Diary of Natural Time 2008/2009Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoMet deze Engelstalige agenda kan je in één oogopslag zien welke dag het is, zowel in de (gewone) Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je kunt opzoeken wat de dag betekent en je activiteiten daarop afstemmen. Of achteraf kijken of het verhaal van de Maya’s ook voor jou opgaat. En je leert de ‘13 Manen Horoscoop’ van jezelf en je vrienden uitrekenen en uitleggen. De kleurrijke, mooi geïllustreerde en gebonden agenda biedt alles wat een gewone agenda biedt en nog veel meer. Te gebruiken tot 24 juli 2009. Kijk op www.mayatzolkin.com voor pre-views en meer informatie. (2008)264 Pagina’s | Hardcover | € 20,13Code : 13MD3 NU: € 5,-

Maya Scheurkalender 2009/2010Lucas SlagerVoor de prijs van één schaf je nu al de lopende + de nieuwe kalender aan! Zo kan je meteen vooruit tot 26 juli 2010, heb je aansluiting met de Mayakalen-ders en kun je voortaan leven en wer-ken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwa-liteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de na-tuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2008)380 Pagina’s | Paperback | € 17,95Code : MSK4

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een dui-delijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Sig-natuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagska-lender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen ver-jaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaar-dag én “gewone” verjaardag.16 Pagina’s | A4 | € 13,-Code: 2IN1

NIEUW:

EDITIE

2009/2010

NU VOOR

€ 5,-

Little Brother is Watching You! (DVD)Lezing Frontier Symposium 2007Marcel MessingBig Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wak-ker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voor-bereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is gewor-den of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Bro-thertechnieken de mens klein te hou-den om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven.DVD | € 24.90 Code: F7MM

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken.Dit boek neemt je mee op een ont-dekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17.50Code: 20GS

De wereldcatastrofe in het jaar 2012 (DVD)Interview met Patrick GerylPatrick Geryl legde de kennis van de Maya en de Egyptenaren naast elkaar en ontdekte dat er bijzonder grote ge-lijkenissen in de culturen waren. Door-dat de Maya en de Egyptenaren beiden een sterrenreligie hadden besloot Geryl om ook de gebouwen van de volkeren naast elkaar te leggen, waaronder de piramides. Volgens hem zijn de pirami-des verzamelingen van astronomische en wiskundige kennis. Hij vergeleek de maten van de Mexicaanse tempels met de Egyptische en kwam tot de conclu-sie dat de grote piramide dienst doet als een soort klok met als einddatum 20 december 2012. De datum waarop, volgens Geryl, de wereldcatastrofe aan-vangt. Tijdens het interview op deze DVD vertelt Geryl wat er, volgens hem, ons allemaal staat te wachten in het rampjaar 2012.45 Minuten | DVD | € 17.50 Code: DWCD

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine KaspersDit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handle-zen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschik-king over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Hand-boek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde.520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95Code: HVH

MARCEL MESSING

Page 21: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

Colloïdaal Zilver en Goud 1. Colloïdaal Zilver 1000 ml € 65,80 Code ZilP 2. Colloïdaal Zilver 500 ml € 38,30 Code SilP 3. Colloïdaal Zilver 250 ml € 22,00 Code Coll

4. Colloïdaal Goud 100 ml € 85,00 Code: GolP 5. Colloïdaal Goud 50 ml € 55,00 Code: Gol5 6. Colloïdaal Goud 30 ml € 39,90 Code: Gol30

7. Colloïdaal Zilverzalf 250 ml € 59,90 Code CZZ2 8. Colloïdaal Zilverzalf 100 ml € 36,90 Code CZZ1 9. Colloïdaal Zilverzalf 50 ml € 20,90 Code CZZ

10. Body lotion (Colloïdaal nanozilver e.a.) 100 ml € 33,90 Code BlCZ

11. Body lotion (Colloïdaal nanozilver e.a.) 200 ml € 59,90 Code BlCZ2

Colloïdaal Zilver is de meest multifunctionele substantie ter bestrijding van ziekten veroorzaakt door virussen, bacteriën, parasieten en schimmels. Het blijkt zowel een remedie als een preventie te zijn voor verkoudheden, griep al-lerhande infecties en fermentatieprocessen veroorzaakt door bacteriën, schim-mels of virussen. Tevens blijkt colloïdaal zilver op een snelle manier ontstekin-gen te bedwingen en hulp te bieden bij het genezingsproces. Colloïdaal Goud wordt ingezet bij veel mentale, psychische en lichamelijk on-gemakken en problemen. Meldingen uit de literatuur en publicaties geven aan dat colloïdaal goud breed inzetbaar is en eigenlijk onmisbaar is in de dagelijkse mineralen opname.

Uitgebreide informatie over Colloïdaal Zilver en Goud treft u aan in een artikel verschenen in Frontier Magazine 15.1 januari-februari 2009.

De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij de Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, website: www.fsf.nl, e-mail: [email protected]

11

3

1 2

5

9

8

4

67

10

Collo�daal Zilver en GoudFrontier verkoopt ook...

Page 22: Frontier Magazine 15.2 maart / april 2009

leliegracht 42 | 1015 dH amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | open: ma t/m za 10.30 - 18.00zo 12.00 - 18.00

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

Routebeschrijving: Frontier Bookshop ligt in de grachtengordel van Amsterdam op vijf minuten lopen van het Paleis op de Dam. Het is de verbindingsgracht tussen de Prinsengracht en de Keizersgracht, direct ten noorden van het Anne Frankhuis. (Tramhalte Westerkerk/Anne Frankhuis met lijn 13, 14 of 17 vanaf Amsterdam CS.)