Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

22
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.6 | nummer 87 | november | december 2009 NL o 4,95 | België o 5,95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's 2012: verlicht of verloren? En verder in dit nummer: Reuzen op de Salomonseilanden | Hoe Nederland ten onder ging | De Maya van de eeuwige tijd | Akhaldan en geneeskruiden | Talks about Mind over Matter | Interview met Henk Trentelman | Frontier Symposium | Return of the ancestors gathering | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | Pure Planet | Gezonde weerstand | Frontier Crystal Academy | Organische voeding | Boekenkatern en meer... interview DAVID ICKE ATLANTIS ORB in Amsterdam OOGST Nederlandse graancirkels KRANT THE MAYA TIMES GRATIS

description

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Transcript of Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

Page 1: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.6 | nummer 87 | november | december 2009 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

2012: verlicht of verloren?En verder in dit nummer:Reuzen op de Salomonseilanden | Hoe Nederland ten onder ging | De Maya van de eeuwige tijd | Akhaldan en geneeskruiden | Talks about Mind over Matter | Interview met Henk Trentelman | Frontier Symposium | Return of the ancestors gathering | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | Pure Planet | Gezonde weerstand | Frontier Crystal Academy | Organische voeding | Boekenkatern en meer...

interviewDAViD ickE

AtlAntis orb

in Amsterdam

ooGSt Nederlandse

graancirkels kRANt

thE MAyA

tiMES

GRAtiS

Page 2: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

Rishis, club for free souls, combineert persoonlijke

groei, spiritualiteit en bewustwording met uitgaan

(dans, lounge, food & muziek)

•fullmoonparties

•businessworkshops

•opleidingen

•consults

•workshops

•yoga&meditatie

• lezingen

Kijk op www.rishis.nl

2dsi

gn-a

mer

sfoo

rt.n

l

Cok van der Leeengelenmedium

uitgebreide reading / engelenkaartleggingchanneling / zuivering van huis en ruimte

groepsreading tot 8 personen door geheel Nederland

06 - 10 57 56 55

[email protected]

www.mangala.nl

Zoete weerstand

Frontier verkoopt ook ook...

12 3 4 5

6

1. Ji-Go Life eLixer Natuurlijke kruiden energie elixer, geeft je kracht, kalmeert de gedachten, en geeft een betere balans en con-centratie. Vitamines A, E, C, B1 en B2, B6, aminozuren en mineralen. Prijs: € 15,-

2. AGAve NectAr Komt van een cactusachtige plant uit Mexico. Een goede vervanger voor mensen die gevoelig zijn voor suiker. Vol pri-maire fructose en glucose. Prijs: € 13,90

3. SteviA GrootverpAkkiNG Natuurlijke zoetstof afkomstig van de Stevia plant.Prijs voor 1 kilo: € 119,90 (kleinere verpakkingen aan-wezig).

4. koudGeperSte heNNep oLie (hempoiL) Rijk in omega 3 vetzuren. Door het totale gehalte aan essentiële vetzuren en vooral door de optimale combinatie ervan is hennepolie de nr. 1 onder de spijsoliën. Prijs: € 22,-

5. vitAmiNerAL GreeN 100% superfoods! Vol vitamines en minera-len die je helpen om het bloedsuiker op peil te houden, uw lichaam te detoxificeren, houdt het immuunsysteem intact, ter ondersteuning

van lever, nieren, bloed en botten. Mix de poeder met water of in een smoothie. Prijs: € 59,95

6. B-12 forte Zorgt voor energie en levenslust. Goed voor het zenuwstelsel, vorming van DNA en im-muunsysteem. Helpt tegen dementie. Bevat natuur-lijke vitamine B 12. Ideaal voor veganisten. Bevat geen chemische toevoegingen en pesticiden. Prijs: € 44,95

Page 3: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

november | december 2009 15.6 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 15.6 nummer 87

Hoofdredactie Herman Hegge

Eindredactie Jeroen Kumeling

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Peter Tuip, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling Coverfoto: Zon, Aarde, Maan, Mars

© nasa.gov

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement

AdvertentiesAldo Hoff | [email protected] 020-3309151

Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België)www.fsf.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen ne-men. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Atlantis boven water

REDACTIONEEL

Edgar Cayce, de ziener uit de jaren 30 van de vorige eeuw, heeft vele patiënten in die tijd geholpen door zelf in een soort trance te gaan, waardoor hij kon “zien” hoe hij de patiënten kon helpen. Hij kreeg daarbij tevens veel informatie door over vorige levens van deze patiënten. Vele incarnaties gingen terug naar de tijd van Atlantis, waardoor Cayce veel inzichten over die periode boven water haalde. Dat ging soms gepaard met een aantal voorspellingen. Een van de voorspellingen was dat in de jaren 60 van de vorige eeuw het bewijs van het bestaan van Atlantis gevonden zou worden. En inderdaad, in 1968 werd de zogenaamde Bimini road (Atlantisweg) gevonden bij de Bahama’s. Echter in 1970 werd een minstens zo’n belangrijke vondst gedaan, die tot nu toe weinig aandacht heeft gehad. Het gaat om de zogenaamde Atlantis Orb. Deze kristallen bol werd gevonden, niet ver van Bimini, in een onderwaterpiramide. Daarover meer in deze editie van Frontier Magazine. Na jarenlang spoorloos te zijn geweest, kwam de Atlantis Orb recent weer boven water. En mede dankzij de hulp van Jaap van Etten hebben wij de care taker van de Atlantis Orb uit kunnen nodigen om samen met de kristallen bol op het Frontier Symposium van 7 november aanwezig te zijn. Er is een speciale ruimte ingericht waar vele (ook de door u meegebrachte) kristallen schedels aanwezig zullen zijn. Met de komst van de Atlantis Orb belooft het een bijzonder geheel te vormen.

We weten allemaal dat Atlantis ca. 13.000 jaar geleden onder water verdwenen is als gevolg van allerlei rampen, al dan niet veroorzaakt door de mensheid. Vaak wordt gezegd dat we nu wederom in een soort eindtijd leven, net zoals Atlantis toen. Het verschil zou zijn dat we nu niet weer dezelfde fouten moeten maken, om een dergelijke ramp te voorkomen. Patrick Geryl verkondigt al meer dan 15 jaar dat de wereld in 2012 zal vergaan. Hij krijgt sinds kort bijval uit onverwachte hoek. Drunvalo Melchizedek heeft recent, uit naam van het Mayavolk, lang achtergehouden informatie naar buiten gebracht: tussen 2007 en 2015 zal er een fysieke pool verschuiving plaats vinden. We gaan er vanuit dat juist door deze waarschuwingen de mensheid gebruik maakt van zijn scheppende kracht en in deze tijd van veranderingen de wereld transformeert naar een hoger plan waarbij het nieuwe Atlantis boven water komt.

Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

Page 4: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

4 Frontier 15.6 november | december 2009

10 34 56Spiritualiteit

VAAr, LAurA, VAArWaar we vroeger blijkbaar het lef hadden om avonturen aan te gaan, lijken er nu hele hordes mensen, psychologen, kinderbeschermers, rechters, deskundigen en politici op de dijken te staan, die in koor roepen: ‘niet doen! Niet doen! Veel te gevaarlijk! Niet je hart volgen, niet je droom achternagaan. Daar kan niets goeds uit voortkomen.’ Een beschouwing van Ton van der kroon over “hoe Nederland ten onder ging”. achtergrond

PiJN AAN JE kNiEEN?David Icke heeft meer dan 10 dikke boeken geschreven, talloze lezingen gegeven over de hele wereld en DVD’s en video’s gemaakt. Hij is al meer dan vijfentwintig jaar bezig met onderzoek en publiceren. Naar aanleiding van zijn komst naar Nederland op 19 september wordt het tijd voor een interview met David Icke.

mySterie

OOGst NEDErLANDsE GrAANCirkELs 2009Het Nederlandse graancirkelseizoen 2009 mag

als Magisch bestempeld worden, aldus Peter Vanlaerhoven, een van de graancirkelonderzoekers. Er waren dit jaar bijzondere ingrediënten aanwezig: volop UFO registraties, bijzondere energieën en dit

keer veel witte (magische) poeder. We geven hier het overzicht van de dit jaar in Nederland verschenen

graancirkels.

24geSchiedeniS

DE MAyA VAN DE EEuWiGE tiJD Op 29 juli jl. lanceerde Drunvalo Melchizedek een video boodschap via internet die in opdracht van de 440 inheemse Maya stammen van Mexico, Be-lize, Guatemala en Honduras een indrukwekkende boodschap voor de mensheid bevatte. De video boodschap is ondertussen vertaald en ondertiteld in het Nederlands en op YouTube te bekijken. In dit artikel zijn de belangrijkste onderdelen van de boodschap weergegeven.

INHOUD

Page 5: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

november | december 2009 15.6 Frontier 5

56 62

mySterie

AtLANtis OrB kOMt NAAr AMstErDAMIn 1970 is in de Bermuda driehoek in een piramide een kristallen bol gevonden, dat hoogstwaarschijnlijk afkomstig is uit de tijd van Atlantis. Volgens Elizabeth Bacon, een paragnoste uit New York, is de kristallen bol van Thoth geweest, een van de Egyptische goden. Arthur Fanning, de nieuwe care taker van de Atlantis Orb, zal dit jaar, met de Orb, aanwezig zijn op het Frontier Sym-posium op 7 november en tijdens de kristallen schedel workshop een dag later.

mySterie

OP DE sALOMONsEiLANDEN LEVEN NOG stEEDs rEuzEN

De eilandbewoners van Guadalcanal geloven dat er een grote stad van de reuzen onder de grote bergen

van het eiland ligt. De Tatuva berg is zeker een van de ingangen naar de stad en als iemand ooit de reuzen wil

filmen, dan zijn de dorpen dichtbij deze bergen, waar ze ook regelmatig gezien worden, een goed punt om te beginnen. Maar het is niet noodzakelijk omdat ze over

het hele eiland bijna dagelijks gezien worden.

70

INHOUD

Mysterie

8 2012 HyPEHoe dichter we bij de mysterieuze datum 21 december 2012 komen, hoe meer aandacht er in de reguliere media wordt besteed aan het eind van de Maya kalender. in dit artikel een kort overzicht.

spiritualiteit

18 tHE rEturN Of tHE ANCEstOrs GAtHEriNG in april dit jaar vond er een belangrijke historische bijeen-komst plaats in Noord Arizona in de Verenigde staten. De energetische betekenis van de ontmoeting is namelijk zeer belangrijk als voorbereiding op 2012.

gezondheid

22 AkHALDAN EN DE GENEEskruiDEN stichting Akhaldan heeft een nieuw product ontwikkeld, een kruidenthee voor maag en darmen dat ook nog eens te drinken is, en verkrijgbaar is in de meest houdbare en verzendbare verpakking.

wetenschap

48 tALks ABOut MiND OVEr MAttEr Deze zomer was er een grote overzichtstentoonstelling van het werk van iebele Abel in Den Haag en verscheen het boek Iebele Abel, Talks about Mind over Matter in een Nederlands-talige uitgave. Door gebruik te maken van principes uit de kwantummechanica, de parapsychologie en het onderzoek naar biofotonen laat iebele beelden en muziek ontstaan die corresponderen met bewuste intenties.

gezondheid

64 iNtErViEW MEt HENk trENtELMAN kankerpatient Henk trentelman had volgens zijn onco-loog al 13 jaar dood moeten zijn. Eind vorig jaar verscheen zijn nieuwste boek Chemo? Of kan ik zélf kiezen? Therapie-vrijheid voor kankerpatiënten. Deel 2 van het interview met trentelman.

En verder...

2, 47, 69 PrODuCtEN

3 COLOfON

6 frONtiEr syMPOsiuM

7 frONtiEr CrystAL ACADEMy

17 MAyA-AstrOLOGiE

33 COLuMN

44 iN DE BAN VAN HEt LEVEN (deel 2 van 52)

52 DE CHiNEsE i tJiNG kALENDEr 75 BOEkENkAtErN

Page 6: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

6 Frontier 15.6 november | december 2009

Te verwachten sprekers (onder voorbehoud):

• Hayo Bol (www.hayobol.nl) Resonantie is de weg naar perfectie

• Ad Broere (www.adbroere.nl) Een Menselijke Economie

• Patricia Cori (auteur van De terugkeer van Atlantis) Kanaal van de Sprekers van de Hoge Raad van Sirius

• André Douzet (www.perillos.com) Nieuwe ontwikkelingen in Rennes le Château & Perillos

• Jaap van Etten (www.lemurantis.com) Kristallen schedels

• Arthur Fanning (hoeder van de Atlantis Orb) Atlantis Orb

• Reinout Guepin (www.implosie.nl ) Schauberger en de herontdekking van de aether

• Marcel Messing (www.wijwordenwakker.org) Worden wij wakker

• Richard van Rijswijk (www.artdezign.nl) Zandcirkels

• Lucas Slager (www.centrelothlorien.com) Life Coach in veranderende tijden

• Bas Steman (www.bassteman.web-log.nl) Levend bewijs van reïncarnatie

• Peter Stuivenberg (www.global-unlimited.com) De Boogeyman

• Albert Toby (www.tobyornottoby.com) Kredietcrisis, de nieuwe religie

• Peter Toonen (www.natuurlijketijd.nl) Maya’s en 2012

• Dos Winkel (www.dos-bertie-winkel.com) Wat is er mis met vis

• Jacco van der Worp (www.jumla.eu) Planeet X - Survival Gids voor 2012 en daarna

Grand HoTel KrasnapolsKy, amsTerdam

zaTerdaG 7 november 2009, 10 - 22 uur

Symposium ‘09Tijdens het symposium van dit jaar willen we speciale aandacht aan de kristallen schedels schenken. We nodigen iedereen uit om uw schedels (groot en klein) mee naar het symposium te nemen. Er zullen tevens workshops plaats vinden die leiden tot verdieping in het werken met kristallen schedels.Dit jaar zullen we wederom met simultane lezingen gaan werken. Naast het hoofdprogramma op het grote podium (500 stoelen), is er een aantal kleinere zalen waar tegelijkertijd lezingen worden georganiseerd. Zo kan iedere bezoeker een lezing naar eigen voorkeur kiezen. Meer informatie treft u aan op de website: www.frontiersymposium.nl

DATuM: zaterdag 7 november 2009 TiJDSTiP: 10.00 - 22.00 uur PLAATS: Grand Hotel Krasnapolsky, amsterdam EnTREE PRiJS: € 90,- bij voorinschrijving tot 31 oktoberDe entree prijs is inclusief koffie, thee en/of water gedurende de hele dag.

Optioneel is een lunch tijdens de middagpauze voor € 20,- in de sfeervolle Wintertuin. Het geeft u tevens de gelegenheid om bij een van de sprekers aan te schuiven en met hem/haar van gedachten te wisselen.

Kaarten worden vóór de zaal uitgereikt. OPGAvE: Frontier Sciences FoundationLeliegracht 421015 DH Amsterdamtel: 020-3309151fax: 020-3309150e-mail: [email protected]: 723159

Page 7: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

november | december 2009 15.6 Frontier 7

sT. olafsKapel - barbizon palace, amsTerdam

zondaG 8 november 2009, 11 - 16 uur

crystal academyAls vervolg op het Frontier Symposium hebben we voor de liefhebbers de mogelijkheid om op zondag 8 november een workshop bij te wonen onder leiding van Jaap van Etten.Jaap zal samen met de aanwezige Kristallen Schedels en de Atlantis Orb gaan werken.

Jaap van Etten zal de volgende onderdelen aan de orde brengen:- Een dieper begrijpen van het activeren van kristallen en kristallen schedels;- activeren van kristallen schedels- de subtiele energieën van de kristallen schedels;- de energieën die verbonden zijn met de moleculaire structuur van de kristallen;- de rol die ons bewustzijn speelt terwijl wij ons met deze energieën verbinden;- Wij hebben het vermogen om door meditaties met kristallen schedels de geheimen die

verbonden zijn met deze energieën te ontsluiten.

BREnG JE EiGEn KRiSTAL(LEn) En/OF KRiSTALLEn SCHEDEL(S) MEE!!!Arthur Fanning geeft tevens de mogelijkheid voor de aanwezigen om een persoonlijke sessie met de Atlantis Orb mee te maken.

Meer informatie over Jaap van Etten treft u aan op pagina 20 van deze Frontier Magazine.Meer informatie over de Atlantis Orb en Arthur Fanning treft u aan op pagina 62 van deze Frontier Magazine.

DATuM: zondag 8 november 2009 TiJDSTiP: 11.00 - 16.00 uur PLAATS: st. olafskapel – barbizon palace, amsterdamEnTREE PRiJS: € 45,- voor deelnemers aan het frontier symposium€ 55,- voor overige deelnemersDe entree prijs is inclusief koffie, thee en/of water gedurende de hele dag.Persoonlijke sessie met de Atlantis Orb (ca. 30 minuten) is € 50,- OPGAvE: Frontier Sciences FoundationLeliegracht 421015 DH Amsterdamtel: 020-3309151fax: 020-3309150e-mail: [email protected]: 7231599Meer informatie treft u aan op de website: www.frontiersymposium.nl w

ww

.fron

tier

sym

posi

um.n

l

Page 8: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

16 Frontier 15.6 november | december 2009

advertenties

Page 9: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

november | december 2009 15.6 Frontier 69

Organisch voedingFrontier verkoopt ook ook...

1. Organic Maca pOwder / Maca pOeder Lichtzoete Peruviaanse wor-tel, zit vol essentiële mineralen en aminozuren. Staat bekend om versterken van het immuunsysteem, brein, vruchtbaarheid en als libidobooster. Prijs: € 7,90

2. Organic wheatgrass pOwder / tarwegras 70% rijk aan chlorofyl, mineralen, vitaminen, 20 aminozuren en 100 verschillende enzymen die niet in andere voedingsstoffen gevonden zijn. Prijs: €12,90

3. Organic sundried gOji berries / gOji bessen Ontzettend rijk aan vitamines, mineralen, aminozuren etc. Helpen de lever, longen en nieren hun prestaties te verbeteren. Prijs: € 13,90

4. heMp seeds / hennep zaadjes zOnder schil Rijk aan omega 3 vet-zuren, aminozuren en mineralen. Hennepzaden zijn de enige eetbare zaden met GLA (Gamma Linol zuur) Prijs: € 9,90

5. carOb pOwder / carOb pOeder Vol calcium, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, magnesium, potassium, ijzer, koper, nikkel, mangaan en chroom. Mix het met cacao voor chocomelk. Prijs: € 6,90

6. Flaxseed / lijnzaad (Organisch) Vol vezels en omega 3. Goed tegen verstopping en om de essentiële vetzuren binnen te krijgen. Mix het door de yoghurt of salade. Prijs: € 8,90

7. suMarOOt / suMawOrtel Helpt het hormonaal huishouden in balans te houden. Versterkt het immuunsysteem en verhoogt het libido. Prijs: € 18,90

8. raw cacaO/ ruwe cacaObOnen Hoog gehalte van magnesium, helpt goed tegen vaatverharding en menstruele krampen, ook goed voor de herse-nen. Prijs: € 8,90

9. hiMalaya salt/ zOut Mineraal en sporenelementen rijk. Zorgt voor ba-lans in je energie-lichaam. Prijs: € 6,90

10. raw cacaO/ rauwe cacaO Hoog gehalte magnesium, natuurlijke bron van anti-oxidanten, helpt goed tegen vaatverharding en menstruele krampen. Prima om rauwe chocomelk van te maken met carob poeder. Prijs: € 7,90

11. gOji berries / gOji bessen Rijk aan vitamines, mineralen, aminozuren etc. Helpt de lever, longen en nieren hun prestaties te verbeteren. Eet ze rauw of door de salade heen. Prijs: € 6,90

1

6

2

7

3

8

4

9

5

1011

Page 10: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

Iedere woensdagavond 21.00 - 23.00 u

te beluisteren viawww.argusoogradio.org

Presentatie: Jeroen Kumeling

Wekelijks interviews met bekende en minder bekende gasten over het nieuwe bewustzijn, ascensie, religie, cultuur en

wetenschap. Ook aandacht voor festivals, beurzen, symposia, persoonlijke verhalen.

Nieuw!

Aqua OPTIMIZER®voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater.

De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 mil-joen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electro-chemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving.

Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking.

30 dagen niet tevreden - geld terug garantie.

Vitaliteit Service, 020-4720397 [email protected]

46 Frontier 15.6 november | december 2009

advertenties

Page 11: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

Graancirkelkalender 2010De enige graancirkelkalender met de nieuwste graancirkel foto’s

Te bestellen bij:Frontier Sciences FoundationPostbus 106811001 ER Amsterdamtel: 020-3309151, fax: 020-3309150e-mail: [email protected] www.graancirkel.nl

€ 20,50 (inclusief verzendkosten) 10% korting bij bestelling van 3 of meer exemplaren

Eveneens verkrijgbaar in de Frontier BookshopLeliegracht 42, Amsterdam voor € 17,50 per stuk.

november | december 2009 15.6 Frontier 47

Pure Planet

Frontier verkoopt ook ook...

1. Greens of Barley Capsules / Barley Gras Capsules Bevat bijna alle vitaminen en mineralen en alle essentiële en niet-essentiële aminozuren. Het bevordert een goede darmwerking vanwege een hoog gehalte aan chlo-rofyl dat de darmen reinigt en ondersteunt. Hierdoor helpt Barley Grass bij het herstel van de darmflora als die door gebruik van penicilline of andere antibio-tica schade oploopt, en remt de groei van schadelijke bacteriën en schimmels. Prijs: € 13,95

2. Greens of Barley powder / Barley Graspoeder Barley gras heeft een bloed en lichaamsreinigende werking en bevordert de reiniging van de lever, de lymfe, de nieren en spijverteringsorganen. Het activeert ook de afvoer van afvalstoffen. De enzymen helpen het lichaam te beschermen tegen vrije radicalen en versnellen de celvernieuwing. Prijs: 11,95

3. aloe Vera 40x Het immuunsysteem verhogende kracht van Aloe vera ondersteunt bij afweer tegen virussen, ontstekingen en zelfs tumoren. U kunt deze sap ook gebruiken om wondjes of sneetjes mee te helen. Prijs: € 32,-

4. Chlorella poeder Chlorella bevat naast een zeer groot aantal amino-zuren onder meer 30% meer Calcium en 12 keer meer IJzer dan Spirulina. Ook bevat Chlorella de rijkste en compleetste bron aan chlorofyl. Chlorofyl is een krachtige reiniger en ontgifter van het lichaam. Chlorella zorgt voor een hoge absorptie van antioxidanten, carotenoïde, RNA en DNA, proteïne, vitamine en mineralen. Prijs: € 23,00

5. Chlorella taBletten Chlorofyl is een krachtige reiniger en ontgifter van het lichaam. Chlorella zorgt voor een hoge absorptie van antioxidanten, carotenoïde, RNA en DNA, proteïne, vitamine en mineralen. Prijs: € 15,50

6. Greens of Kamut Kamut is een niet gehybrideerd Egyptisch oer-graan-gras met zeer oorspronkelijke kwaliteiten. Prijs: € 11,95

12

3

4 5

6

Page 12: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

“Met behulp van technieken uit de kwantumfysica en de parapsychologie laat Iebele Abel op onnavolgbare wijze beelden en muziek ontstaan.”

“Wat Iebele doet, is de kracht van een onzichtbare werkelijkheid, de kracht van de geest zelf, in te zetten om beelden te maken. Voor Iebele is de onstoffelijke dimensie van zijn bewustzijn het materiaal waarmee hij werkt,

en dat brengt hij terug in de concrete dimensie van zijn kunst. Dat is een omkering van alles wat we tot nu toe hebben gedaan en gezien...”

Iebele Abel, Talks about Mind over Matterin een nederlandstalige uitgave

De laatste jaren is er een brede maatschappelijke verschuiving gaande. Het materialistische, mechanische wereldbeeld van de vorige eeuw maakt plaats voor een levensopvatting waarin ons bewustzijn centraal staat. De verstrengeling van bewustzijn en werkelijkheid roept vragen op die sinds de Oudheid worden gesteld in kunst en wetenschap. Iebele Abel gebruikt de technologie en wetenschap van onze tijd om deze vragen opnieuw te stellen.

In Talks about Mind over Matter praat Iebele Abel met internationaal toonaangevende wetenschappers en pioniers uit de praktijk van be-wustzijnsonderzoek. Hij gaat daarbij ingewikkelde en kritische vragen niet uit de weg. In openhartige en persoonlijke gesprekken verkent hij de grenzen van het artistieke, spirituele en wetenschappelijke denken.

Iebele Abel is kunstenaar, auteur en schrijft muziek. In samenwerking met wetenschappers wereldwijd onderzoekt hij de invloed van bewust-zijn op materie. Geïnspireerd door inzichten uit de kwantumfysica, wijsheidtradities, filosofie en parapsychologie stelt hij de vraag of de moderne beleving van spiritualiteit wezenlijk verschilt met die uit het verleden. In zijn werk gebruikt hij geavanceerde technologie om ver-hoogd bewustzijn op te wekken.

Iebele Abel in gesprek met prof. dr. Dick Bierman, fysicus en bewust-zijnsonderzoeker in Amsterdam en emeritus hoogleraar Bijzondere Ervaringen (Universiteit Utrecht); dr. Brenda Dunne, ontwikkelings-psycholoog en directeur van International Consciousness Research Laboratories, Princeton; prof. dr. Hans Gerding, hoogleraar filosofie (Leidse Universiteit) en directeur van het Parapsychologisch Instituut, Utrecht; prof. dr. Robert Jahn, kwantumfysicus (NASA) en oprichter van Princeton Engineering Anomalies Research Laboratories (Prince-ton University); dr. Roger Nelson, cognitief psycholoog en initiatiefne-mer van het Global Consciousness Project; Peter van Kan, musicus en meditatieleraar; Tijn Touber, auteur van Spoedcursus Verlichting; dr. Roeland van Wijk, moleculair celbioloog, biofysicus en vicepresident van het Institute of Biophysics, Duitsland.

Een boek boordevol actuele wetenschap en beelden die interessant zijn voor iedereen die niets zomaar voor waar aanneemt, en toch gefascineerd is

door het mysterieuze verschijnsel dat leven heet.

Iebele Abel, Talks about Mind over Matter

176 pagina’s, full-color24,95

Nederlandstalige uitgave:ISBN 978-90-79735-04-4

Verkrijgbaar in iedere boekhandel

74 Frontier 15.6 november | december 2009

advertenties

Page 13: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

Boeken

DVDNieuw

FrontierPublishingNIEUW

LezenBoeken

Frontier 15.6 november | december 2009 75

AkianeHaar leven, kunst en poëzieAkiane en Foreli KramarikAkiane is een 13-jarige zeer begaafd kunstenares. Ze schildert en dicht al vanaf haar vierde jaar. Akiane’s bijzon-dere kunstwerken zijn al vele malen tentoongesteld en worden verkocht voor bedragen tussen de 10.000 en 100.000 dollar. De schilderijen worden vaak samen met een gedicht gecre-eerd, dat een diepe beeldspraak bevat en vaak een boodschap of voorspelling weergeeft. Ondanks de enorm grote publieke belangstelling, blijft ze ge-woon met beide benen op de grond staan en besteedt ze de meeste tijd aan het schilderen en het beschrijven van haar spirituele ervaringen. Akiane is al bij verschillende televisieprogramma’s in Amerika te gast geweest, waaronder Oprah Winfrey. Ze kiest ervoor om zich te concentreren op haar levensvisie: God´s liefde te delen met de wereld. (2009)140 Pagina’s | Hardcover | € 24,50Code : AKIA

Creatieve Evolutie Darwinisme en Intelligent DesignDr. Amit GoswamiAmit Goswami heeft zijn carrière gewijd aan het integreren van wetenschap en spiritualiteit. In Creatieve evolutie wordt duidelijk dat zuiver bewustzijn en niet materie, de primaire kracht in het uni-versum is. Dit inzicht is totaal anders dan de algemeen aanvaarde theorieën waarin evolutie gezien wordt als het re-sultaat van simpele natuurwetenschap-pelijke reacties. Volgens dr. Goswami zal de biologie moeten integreren met gevoel, betekenis en de doelgericht-heid van het leven. De belangrijkste gedachte in dit boek is het idee van een scheppend principe achter de bio-logische ontwikkeling, waarbij evolutie met intelligent design wordt verenigd met neo-Darwinisme. Hierdoor zullen andere biologische problemen opge-lost worden. (2009)360 Pagina’s | Paperback | € 29,50Code : CREE

Dier en NuLeer van je huisdier om in het nu te zijnEckart TolleBestseller auteur Eckhart Tolle laat in dit boek zien dat onze relatie met dieren, niet alleen maar bestaat uit genegen-heid, maar dat er ook een spirituele band is. Miljoenen mensen, die anders volledig zouden opgaan in hun den-ken en in het eindeloos overdenken van zaken uit het verleden of in de toekomst, worden door hun hond of kat telkens weer teruggebracht in het Nu en herinnerd aan het plezier van het Zijn. Omdat honden en katten altijd in een oorspronkelijke toestand van ver-bondenheid met het Zijn leven, kun-nen zij ons helpen ons die weer eigen te maken. Wanneer dat gebeurd, zal die oorspronkelijke toestand zich ver-diepen tot een groter bewustzijn. De ideeën van Eckhart Tolle zijn op fantas-tische wijze geïllustreerd door Patrick McDonnell, de bedenker van de Mutts cartoons. (2009)110 Pagina’s | Hardcover | € 19,50Code : DIENU

De Reis naar het licht Jaap HiddingaVeel lezers zijn vertrouwd met de boe-ken van Jaap Hiddinga. Maar vóór deze boeken schreef de auteur ooit nog een ander belangrijk werk De reis naar het Licht. Hierin vertellen de geestelijke begeleiders van de mensheid over de grote tijdscycli, de geschiedenis van de mensheid en haar toekomst in spi-ritueel opzicht. Vanuit geestelijke zijde wordt ons een diep inzicht gegeven in het leven en hoe de mensheid op een punt staat om ook in deze tijd een transformatie te ondergaan en weer een volgende stap in de ontwikkeling te maken. De mensheid zal zich altijd blijven ontwikkelen totdat alles uitein-delijk terugkeert in het Goddelijke. Dit boek biedt niet alleen diep inzicht maar inspireert ons ook om onze weg met toewijding te vervolgen. Vanuit gees-telijke zijde wordt ons een diep inzicht gegeven over de constante ontwikke-ling van de mensheid. (2009)120 Pagina’s | Paperback | € 12,50Code : DRNL

Page 14: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

76 Frontier 15.6 november | december 2009

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Een Met Alle LevenInspirerende teksten uit een Nieuwe AardeEckart Tolle De wereld is op een belangrijk kruis-punt aangekomen. Het ego-gerichte bewustzijn heeft aarde en mensheid aan de rand van de totale catastrofe gebracht. Het is dan ook hoog tijd voor een collectieve bewustzijnstrans-formatie, waardoor we onze zwaarte en dichtheid verliezen en de kostbare edelstenen worden die we in wezen zijn, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn. Eén met alle leven is een selectie van sprekende tek-sten uit Een nieuwe aarde, aantrekkelijk vormgegeven. Door de ideeën nog eens krachtig weer te geven heeft dit boek een toegevoegde waarde voor een ieder die Een nieuwe aarde heeft gelezen. (2009)172 Pagina’s | Hardcover | € 17,50Code : EMAL

Grote Boek der ApokriefenGeheime vroegschristelijke tekstenJacob Slavenburg Alles in dit boek draait om de kracht van stem en klank. De stem van je ziel is een werkboek dat de lezer veel te bieden heeft, zoals een inleiding in de theorie en werkwijze van de door Karina Schel-de ontwikkelde Soul Voice-methode, waarin de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van stemsynthese zijn verwerkt; uitgebreide oefenstof voor ontspanning, ademhaling en stemvor-ming, waarmee we onze stem kunnen inzetten tot heil van onszelf en van de wereld; oefeningen om in groepsver-band te doen die elementen bevatten uit het sjamanisme, de chakraleer, de Vijf Tibetanen, en diverse rituelen en gebeden en levendige getuigenissen van mensen die de diepgang van deze methode hebben ervaren. (2009)1200 Pagina’s | Hardcover | € 55,-Code : GBDA

Het paard als leermeesterTherapie met paardenPetra NelsteinNederland opent haar deuren voor een dynamische en spraakmakende vorm van begeleiding, waarin de rol van the-rapeutisch leermeester is toebedeeld aan … het paard. De inzetbaarheid van dit edele wezen als helende schakel blijkt zeer effectief te zijn. Maar waarom neemt het paard hierin zo’n bijzondere plek? Wat is de formule? Is het zijn kud-degedrag, sensitiviteit, kracht, of de tot de verbeelding sprekende mystieke wereld die achter het paard schuilgaat? Petra is zelf werkzaam op het gebied van mens-dierverbinding. Om een zo transparant mogelijk beeld te krijgen van deze hedendaagse therapievorm heeft ze diverse deskundigen geïnterviewd. Zo wordt hiermee voor het eerst actuele informatie geboden over deze groeien-de therapievorm in Nederland.. (2009)180 Pagina’s | Paperback | € 19,50Code : HPLE

Het wijze hart Het universele karakter van de boeddhis-tische psychologieJack KornfieldJack Kornfield heeft tijdens zijn training als monnik in Thailand, Burma en India, persoonlijk ondervonden hoe de Boed-dhistische leer je leven kan verrijken. Hij ervoer het belang van het heilige en verheven karakter van de menselijke geest, hij analyseerde op een diepere manier zijn emoties en gedachten en hij leerde technieken die nodig zijn om de geest en het hart te helen, trainen en transformeren. Dit boek laat zien dat de liefde en vreugde voor het leven van binnen zit en hoe je dit uit jezelf kunt halen. Het wijze hart inspireert ons om de liefde, aanwezigheid en vrijheid, die onze ware essentie is, te realiseren. Het bevat verhalen uit Kornfield’s boed-dhistische psychotherapiepraktijk en portretten van leraren. (2009)400 Pagina’s | Paperback | € 39,50Code : HWHA

Intuitieve Ontwikkeling25 jaar laterLinda KeenHeb je ooit het gevoel gehad dat din-gen gebeuren zoals ze moeten ge-beuren, hoe pijnlijk ook? Als je terug kijkt op een moeilijke periode, realiseer je je dan hoe deze je sterker, wijzer en uiteindelijk gelukkiger heeft gemaakt? Hoe kom je erachter wat het doel is van al deze ervaringen in je verleden en je leven vandaag? Hoe kunnen we leren om pijnlijke ervaringen te zien als een leerproces dat ons dichterbij onszelf brengt en ons laat zien wie we werke-lijk zijn? Sinds de verschijning van de uitgave Intuïtieve ontwikkeling in 1985 hebben vele Nederlanders hun intuïtie sterk ontwikkeld. Dit nieuwste boek van Linda Keen leert ons omgaan met de praktijk van alledag en welke tech-nieken we kunnen hanteren om het leven ten volle aan te gaan. (2009)286 Pagina’s | Paperback | € 29,50Code : INON

De kracht van angstvan machteloos naar moeiteloosEddie van de wereldAngst weerhoudt je ervan je dromen na te jagen en je doelen te bereiken. En dat terwijl angst je er slechts bewust van maakt dat je op een kruispunt van gedrag staat. Je kunt kiezen: blij-ven doen wat je altijd al deed, of een nieuwe stap zetten. Een stap die je uit-nodigt om te ontdekken wat er achter de angst voor mogelijkheden, kansen en potentieel ligt, jouw potentieel. De kracht van angst helpt je om je angsten te onderzoeken en onder ogen te zien. Het nodigt je op praktische wijze uit om de stap voorbij die angsten te zet-ten, zodat je stap voor stap ontdekt wie je werkelijk bent en hoe je aan de slag kunt met dat waar je nu alleen nog van durft te dromen. Eddie van der Wereld is auteur, trainer en coach op het gebied van het om-gaan met overtuigingen. (2009) 144 Pagina’s | Paperback | € 12,50Code: KRAN

Life safari De reis van je levenJohn StreleckyIn Life safari vertelt John Strelecky op meeslepende wijze het verhaal van Jack, een jongeman die op zoek is naar geluk en de zin van zijn leven. Hij droomt ervan een reis door Afrika te maken en besluit uiteindelijk te gaan. Tijdens zijn tocht leert hij een oude wijze vrouw kennen, Ma Ma Gombe, een ervaren safarigids. Zij laat Jack niet alleen vele dieren en de ‘big five’ zien, maar deelt ook de wijsheid en de ge-heimen van dit grillige continent met hem. Door Ma Ma Gombe’s inspire-rende verhalen en advies krijg je inzicht in de strategie over hoe je je eigen ‘Big Five for Life’ gestalte zou kunnen geven. Wat zijn de vijf dingen die jij zou willen zien of doen om van je leven een suc-ces te maken?Ga mee op safari en krijg inzicht in je persoonlijke Big Five for Life om van je leven een succes te maken. (2009)120 Pagina’s | Paperback | € 14,50Code : LISA

Orbs en andere lichtfeno-menenMultidimensionale bewustzijnsvormenEd VosLichtbollen ofwel orbs zijn een relatief onbekend verschijnsel. Ed Vos pro-beerde de verschijnselen te verklaren vanuit zijn vakkennis als fotograaf, maar kon uiteindelijk niet anders conclude-ren dan dat er hier iets bijzonders aan de hand was. De lichtfenomenen laten zich niet alleen op foto’s zien maar zijn ook met het blote oog waarneembaar. De lichtverschijnselen breiden zich steeds meer uit, niet alleen in vorm, maar ook in aantal. Wereldwijd leggen steeds meer mensen de lichtbollen vast op hun foto’s. Deze multidimensi-onale bewustzijnsvormen, die zich met name op krachtplaatsen goed laten fo-tograferen, vormen een zeer bijzonder verschijnsel. De auteur neemt de lezer mee op ontdekkingsreis langs de vele fascinerende lichtverschijnselen. (2009)160 Pagina’s | Hardcove | € 19,50Code : ORBL

Page 15: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

Frontier 15.6 november | december 2009 77

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Spirit in FinanceLaat je Licht schijnen in de wereld van geld en materieIvo ValkenburgGeld. Sommigen lusten er wel pap van. Anderen zien het als verderfelijk voed-sel. Vele mensen, rijk, arm of ergens er tussenin, worstelen met geld en ma-terie. Economen en niet-economen. We hobbelen al eeuwen van de ene financiële crisis naar de andere. Zowel als individu en als samenleving. Het is de hoogste tijd om ons te genezen van oude starre denkwijzen en gevoelens over geld. Goed Nieuws! Het zijn juist onze worstelingen met geld die ons vrij kunnen maken. Wat een zegening dat zoveel mensen denken een probleem met geld te hebben. Omhels je geld-problemen en leer ze lief te hebben. Begrijp waarvoor ze staan. Leer hoe jij je Licht kan laten schijnen op de financi-ele problemen in jouw wereld. (2009)208 Pagina’s | Paperback | € 17,50Code : SPFI

SuperbewustzijnHet beleven van piekervaringenColin Wilson Ken je dat plotselinge gevoel van een intens geluk, helder inzicht en een enorm optimisme? Velen van ons heb-ben deze piekervaringen wel eens gehad, maar ze duren nooit lang. In Superbewustzijn laat Colin Wilson zien hoe je bij deze gevoelens kunt komen en hoe je ze naar willekeur kunt oproe-pen. Deze belevingen kunnen ons alle-daagse leven veranderen. Door de ge-schiedenis heen waren er voorbeelden in de literatuur, kunst en filosofie van mensen die een toegenomen bewust-zijn ervoeren bij extreme gevoelens. Ook bekende personen als Yeats, Blake, Sartre, Nietzsche en Robert Graves hebben allemaal te maken gehad met piekervaringen. Wilson laat zien hoe we zelf dit gevoel van opperste voldoening en geluk kunnen bereiken. (2009)196 Pagina’s | Paperback | € 17,50Code : SUBE

VeerkrachtLicht in het duister door engelengefluisterMaudy Fowler & Gail H. VioletteNa Hemelse boodschappen biedt ook dit nieuwe boek van Maudy en Gail de lezer inzicht en uitzicht op het levens-pad. Het reikt spirituele en inspirerende boodschappen aan die ons leven ver-rijken, ons geloof versterken en het vertrouwen in onszelf bevorderen. Het maakt de kracht en liefde vrij die we in ons dragen en die we kunnen doorgeven. Speciaal in deze tijd van economische crisis, waar menigeen met veel verliezen op allerlei gebied te maken heeft, zal dit boek je een goed houvast geven om het belangrijkste niet te verliezen … jezelf. Met waarge-beurde en inspirerende verhalen geeft het een kijkje achter de schermen van de hemel. (2009)154 Pagina’s | Paperback | € 14,50 Code : VEER

Weg met je schuldgevoelensHervind je innerlijke vrijheidYves & Alexandre ThalmannVeel mensen gaan gebukt onder schuldgevoelens. Op zich is het goed dat je je verantwoordelijk voelt, als er iets mis gaat doordat jij een fout maakt. Maar schuldgevoelens kunnen ook gaan overheersen en ons leven tot een hel maken. En er is nog een minder fraaie reden om schuldgevoelens te hebben of te cultiveren, namelijk om anderen te kunnen overheersen, con-troleren en manipuleren. Het is beter om niet de strijd aan te gaan met onze schuldgevoelens, maar te accepteren dat we geen zeggenschap of macht hebben over anderen. Door te laten zien dat schuldgevoel en machtsbe-hoefte de keerzijden zijn van dezelfde medaille, geeft de auteur een origi-nele kijk op onze verborgen drijfveren. (2009)220 Pagina’s | Paperback | € 19,50Code : WMJS

Spiritueel MisbruikDe Gevaren over Goeroes, paragnosten en sekten.Aleid SchilderIn scheve relaties met paranormaal begaafde leiders, al dan niet in een sekte, kunnen mensen ernstige schade oplopen. Aleid Schilder waarschuwt potentiële slachtoffers, en roept poli-tici, wetenschappers en hulpverleners op de gevaren serieus te nemen. Op paranormaal gebied opereren steeds meer mensen zonder zich voldoende bewust te zijn van eigen emoties en drijfveren. Dan ligt misbruik op de loer: ze verleiden en misleiden afhankelijke medemensen, en houden hen in hun macht. Er kan grote schade ontstaan: financieel, fysiek, seksueel. En daaruit vloeit weer psychische ellende voort. Aleid Schilder kent deze paranormale wereld ook uit eigen ervaring. Vanuit die achtergrond schreef zij een boek, niet beschuldigend, maar verhelde-rend. (2009)144 Pagina’s | Paperback | € 14,90Code : SPMI

MIndful EtenStop met gedachteloos eten en leer weer genieten.Susan AlbersDe meeste dieetboeken besteden geen aandacht aan onze innerlijke gesteldheid. Daardoor zijn de zwaar-bevochten resultaten van het dieet meestal slechts van korte duur. Eetge-woonten verdrijven een gevoel of een stemming. Maar na het consumeren van het een of ander vragen we ons nooit af of de gewenste innerlijke ver-andering inderdaad bewerkstelligd is: de ratio laat het afweten. We blijven, zodra bepaalde stemmingen of gevoe-lens zich aandienen, blindelings naar de snoeptrommel grijpen. Susan Al-bers stelt hier mindful eten tegenover: je bent je bewust van wat zich voor en na het eten in je geest voltrekt. Zo kun je de innerlijke oorzaken van je eigen eetpatroon ontdekken. Dit boek bevat onder andere vragenlijsten en medita-tieoefeningen. (2009)240 Pagina’s | Paperback | € 16,90 Code : MINE

Groen & gezondChristine Michon Eenvoudiger kan een dieet niet zijn. In het groene dieet van Christine Michon eet je zeven dagen alleen maar groene groenten en fruit. Het lichaam neemt die week extra zuurstof op, waardoor je je fit-ter gaat voelen. Daarnaast is het een ma-nier om te ontgiften en af te vallen. Ook hebben mensen met problemen aan de luchtwegen, reumatische klachten of chronische moeheid baat bij dit dieet. In Groen & gezond staan yogaoefeningen en helende meditaties die het effect van het dieet versterken. Deze helende me-ditaties dragen ook bij aan het kwijtraken van geestelijk ‘overgewicht’. Succes ver-zekerd! (2009) 160 Pagina’s | Paperback | € 14,90Code : GRGZ

Talks about Mind Over Mat-ter Iebele AbelAndreas Moritz In Talks about Mind over Matter praat Ie-bele Abel met toonaangevende weten-schappers en pioniers uit de praktijk van bewustzijnsonderzoek. Hij gaat daarbij ingewikkelde vragen niet uit de weg. In openhartige en persoonlijke gesprekken verkent hij de grenzen van het artistieke, spirituele en wetenschappelijke denken.De laatste jaren is er een brede maat-schappelijke verschuiving gaande. Het materialistische wereldbeeld van de vorige eeuw maakt plaats voor een le-vensopvatting waarin ons bewustzijn centraal staat. De verstrengeling van be-wustzijn en werkelijkheid roept vragen op die sinds de Oudheid worden gesteld in kunst en wetenschap. Iebele Abel ge-bruikt de technologie en wetenschap van onze tijd om deze vragen opnieuw te stellen in zijn kunst. (2009)170 Pagina’s | Paperback | € 24,95Code : TAMM

Page 16: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

De 7 geheimen van de schild-pad Geborgenheid vinden in jezelfAljoscha Schwarz, Ronald SchweppeIn dit originele boek over onthaasten maken we kennis met de wijze schild-pad Kurma, die zich door niets uit zijn evenwicht laat brengen. Niet alleen staan de andere dieren versteld van zijn slim-heid… ook wij mensen, overbelast als we zijn en snakkend naar rust en harmo-nie, kunnen van de geheimen van deze schildpad profiteren. De 7 geheimen van de schildpad is een geestig en wijs boek, vol spannende verhalen en nuttige oefeningen. We kunnen veel van schild-padden leren, vooral de kunst van het nietsdoen, je krachten concentreren en rustig blijven. (2009)280 Pagina’s | Paperback | € 17.90Code : 7GVS

Het Geschenk van Liefde-volle Aandacht100 mindfulness oefeningen voor meer compassieMary Brantley & Tesilya HanauerLiefdevolle aandacht is de vrije verta-ling van het Sanskritwoord metta, dat wordt gedefinieerd als ‘onvoorwaar-delijke liefde wensend en aandachtig koesteren van onszelf en anderen zoals we zijn’. Door het beoefenen van liefdevolle aandacht en vriendelijkheid kun je leren anderen te behandelen als hartsvrienden. Je schuift kritiek en oor-delen opzij en opent je hart voor meer compassie, gulheid en vergeving. De Boeddha onderwees metta-meditatie om angst te overwinnen, maar ook kan deze gevoelens van woede, oordelen en zorgen verminderen waardoor je de onderliggende goedheid van anderen en van jezelf gaat zien. (2009)290 Pagina’s | Paperback | € 9,95Code : LIAN

De Lichtkracht van chakra´sGeheel herziene editie en het standaard-werk op het gebied van de gezondheids-zorg. Boek + CDAnodea JudithAnodea Judith heeft als geen ander het begrip chakra’s populair gemaakt in de westerse wereld. Haar Chakrawerkboek geldt nog altijd als het beste introduc-tieboek over chakra’s. Het is een inter-nationale bestseller. De lichtkracht van chakra’s toont een ander aspect van haar chakrawerk. Dit smaakvol vormge-geven boekje bevat een schitterende dvd waarin binnen een bestek van 28 minuten helder wordt uitgelegd wat chakra’s zijn en hoe ze werken. Het is een prachtige combinatie van beeld (animatie) en geluid. Naast de gesproken tekst van Anodea Judith voorziet het keuzemenu in een Neder-landstalige voice-over. Het artwork van het boekje is gemaakt door de Amster-damse kunstenaar Will Zero. (2009) Hardcover+CD | € 14,90 Code : LIKR

Vrouwenlichaam Vrouwen-wijsheid Geheel herziene editie en het standaard-werk op het gebied van de gezondheids-zorg.Christiane NorthrupChristiane Northrups internationale bestseller Vrouwenlichaam, vrouwen-wijsheid is een fenomeen: wereldwijd werden er 1,4 miljoen exemplaren van verkocht. Het boek werd vertaald in vijftien landen, stond op de bestseller-lijst van de New York Times en was een nummer-1-titel bij Amazon. Vrouwenli-chaam, vrouwenwijsheid is er nu in een herziene editie, zodat wij nu een com-pleet overzicht kunnen bieden van het oeuvre van een van de meest spraak-makende auteurs op het gebied van de holistische geneeskunde. (2009)960 Pagina’s | Hardcover | € 39,90Code : VRVR

78 Frontier 15.6 november | december 2009

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Wat Zoekers niet vinden Wat Vinders niet zoekenHet inzicht dat je kijk op de wereld zal veranderenWilliam Gijsen en Joke Dewael JHet onderscheid tussen Zoekers en Vinders zal ingrijpende gevolgen heb-ben voor onze omgang met elkaar in de 21ste eeuw. Voordat je ziel incar-neerde, heeft zij gekozen voor een leven als Zoeker of als Vinder. Deze be-slissing bepaalt niet alleen je doelstel-lingen, maar ook je spirituele groei op aarde. Zoekers willen groeien – Vinders willen met hun talenten aan de slag. Zoekers willen een beter mens worden – Vinders willen een beter leven leiden. Zoekers blijken onder andere rusteloos, zelfredzaam en mededeelzaam en fi-losofisch te zijn, terwijl Vinders onder andere behoedzaam, materialistisch en eigengereid en praktisch zijn. (2009)192 Pagina’s | Paperback | € 17,90Code : WZNV

Prana-voeding Een andere kijk op OntwikkelingswerkVoel je goed door voedsel vól lichtSommige voedings- en levensmidde-len ondersteunen je spirituele ontwik-keling doordat ze door hun energeti-sche gesteldheid je trilling verhogen. Andere voedingsmiddelen werken deze ontwikkeling juist tegen door de energie die ze in zich dragen. In dit boek laat Angela Kämper de samen-hang zien tussen het fijnstoffelijke ni-veau en de fysieke processen van het lichaam. Ze beschrijft het effect van voedingsmiddelen, vooral op het fijn-stoffelijke gebied. (2009)208 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : PRAN

Kwaakje op schoot bij Moeder Aarde9Een mooi en liefdevol boek om kinderen met Moeder Aarde in verbinding te brengenDr. Wayne W. DyerOp een nacht heeft Kwaakje een gekke droom. Hij springt door een kleurige grot en gaat steeds dieper en dieper, tot hij in het midden van de aarde komt. Daar staat een prachtig paleis, he-lemaal van kristal. Maar net als Kwaakje door de grote poort naar binnen wil huppen, schrikt hij wakker. Wie woont er nou in dat blinkende paleis? Een ka-bouterkoning? Een toverfee? Een trol-lenprins misschien? Kwaakje móet het weten. Hij pakt wat spullen bij elkaar en springt zijn dromen achterna…Kwaakje neemt je mee naar het hart van Moeder Aarde, naar het centrum van haar helende kracht en liefde. (2009)28 Pagina’s | Hardcover | € 14,50Code : KWAA

Klopacupressuur EFT, TAT en andere kloptechniekenSusanne MarxHet begrip ‘klopacupressuur’ vat een reeks technieken samen waarbij de bekende acupunctuurpunten zacht met de vingers worden beklopt. Dit handzame boek legt duidelijk uit wat klopacupressuur is en hoe je met de effectiefste kloptechnieken – TFT, ESM, EFT, NAEM, M.E.T. en TAT – zelf kunt werken. Deze gemakkelijk toepasbare en in de praktijk beproefde technieken kunnen snel verlichting geven bij veel-voorkomende klachten en problemen, zoals allergieën, angsten, depressieve gevoelens, eenzaamheid, lichamelijke ongemakken en schuldgevoel. Dr. Su-zanne Marx is de oprichter en leider van een centrum voor feng shui en energetische therapieën in Bonn. Ze geeft opleidingen in en individuele be-handelingen. (2009)160 Pagina’s | Paperback | € 17,90Code : KLAC

Page 17: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

Kracht van moedig levenGuy FinleyDe kracht van moedig leven is een stap-voor-staphandleiding voor ieder-een die zichzelf volledig wil ontplooien door zich te bevrijden uit de greep van angst en Liefde te omarmen. Op bon-dige wijze behandelt spiritueel leraar Guy Finley, auteur van het succesvolle boek Het geheim van loslaten, thema’s waar iedereen mee te maken heeft: relaties, succes, verslaving, stress, vrede, geluk, vrijheid. Hij laat overtuigend zien hoe we ons leven op een hoger plan kunnen tillen door onze angsten te overwinnen en de kracht te ontwikke-len om nooit meer krachteloos te zijn. Eenzaamheid, spanning, kwaadheid en angst maken dan plaats voor tevreden-heid, kalmte, mededogen en vrijheid. Er is moed voor nodig om angst in de ogen te kijken en de volgende stap te zetten: voluit leven zonder vrees. (2009)232 Pagina’s | Paperback | € 14,90Code : KRVA

LevenskleurenBoodschap van de AurakleurenPamala OslieEen subtiele, kleurrijke aura omringt elk levend wezen. In dit boek van helder-ziende Pamala Oslie leren we wat onze aurakleuren ons vertellen over onze persoonlijkheid, relaties en carrière. Le-venskleuren begint met een uitgebreide vragenlijst die ons helpt onze levenskleur vast te stellen en te begrijpen. Oslie toont hoe we deze kennis kunnen gebruiken om ons leven en onze relaties te verbe-teren. Ze legt uit hoe we nieuwe kleuren in het spectrum van onze aura kunnen integreren om op die manier onze le-vensdoelen makkelijker te verwezenlij-ken. Elke kleur wordt uitgelegd aan de hand van bijbehorende karakteristieken. (2009)348 Pagina’s | Paperback | € 24,90Code : LVNS

Daar ben ik weer / In Den Beginne Bram VermeulenTwee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgeno-men op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder veran-dering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. Daar ben ik weer gaat over hoe het idee van wedergeboorte je kijk op het leven kan veranderen. Bram neemt zijn eigen ervaringen in de 1e Wereldoorlog als uit-gangspunt. In den Beginne gaat over hoe de teksten op 6000 jaar oude kleitabletten je leven om kunnen gooien. (2003 + 2004)100 Minuten | DVD | € 22,00Code : BRAM

Ik zie het (boek+CD)Energetisch CoachenPeter ToonenDit boek is een eenvoudig werkboek en naslagwerk voor het spelen met je ei-gen intuïtie en je aura- en chakra-ener-gie. Het onderscheidt zich van de vele andere boeken die er op dit gebied al zijn door zijn eenvoud en beknoptheid. Het is ontdaan van ingewikkelde uitleg en uitgebreide achtergrondinformatie, en de boodschap is simpel: energie kun je gewoon leren waarnemen. Het praktisch werken met de fijnstoffelijke materie van de aura en de chakra’s , van jezelf of een ander levend wezen, leer je vooral via ervaringen. “Ik zie het” reikt je de basisinformatie aan die je nodig hebt om op een verantwoorde manier met aura- en chakra-energie te kunnen werken en biedt een heleboel oefenin-gen om vrijwel direct met het werken met aura- en chakra-energie aan de slag te gaan. (2009)144 Pagina’s | Paperback | € 16,95Code : IKZH

Frontier 15.6 november | december 2009 79

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Het Grote Mandalakleur-boek Kleurrijke momenten beleven Pete A. Sanders jr.Marianne Klooster Met dit mooie boek en een doos goe-de kwaliteit (aquarel)kleurpotloden kun je jezelf of iemand anders dolgelukkig maken. Er kan volop genoten worden van deze blijmakende, rustgevende, sfeervolle bezigheid! Kies je lievelings-kleuren en ga lekker aan de slag! Mis-schien ken je iemand die dit boek ook heeft of wil aanschaffen. Je kunt dan af en toe gezellig samen aan het werk. Besluit eventueel een kleurgroepje te starten. Dit is met recht een boek met allerlei mogelijkheden! Marianne Klooster heeft jarenlang ervaring opge-daan met het tekenen en ontwerpen van mandala’s. (2009) 96 Pagina’s | Paperback | €17,50Code : GRMN

Help! De kerktoren geeft straling Gezondheidsklachten door elektromag-netische straling Ria Luttikhold-LurvinkNee, de kerktoren zelf geeft geen stra-ling, maar de antenne-installaties die erop zitten wel. We leven in een groot elektromagnetisch veld. Computers en draadloos internet zijn niet meer weg te denken. We zijn overal mobiel bereik-baar, navigatiesystemen brengen ons waar we willen zijn en met de draad-loze babyfoon houden wij ons kind in de gaten. Maar helaas hebben deze ontwikkelingen ook een keerzijde. Wat de gevolgen van straling in de praktijk kunnen zijn, wordt in dit boek duidelijk. In het gezin van de auteur be-gint het met een kind dat van school vlucht omdat hij er ziek wordt. (2009)160 Pagina’s | Paperback | € 17,50Code : HEKE

Onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk Alles over gezondheidseffecten van mobieltjes, draadlooos internet, snoerloze huistelefoons (DECT) en zendmasten.Karel en Caroline van HuffelenToen in 1984 in de VS de eerste mobiele telefoon in de markt werd gezet, vondconsumentenwaakhond FDA (Food and Drugs Administration) wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van de straling ervan niet noodzakelijk. Karel & Caroline deden diepgaand on-derzoek naar de risico’s van draadloze technologie, zendmasten, de magne-tron en elektrische apparatuur. Uit dikke stapels wetenschappelijke rapporten blijkt dat er een onomstotelijke correlatie bestaat tussen hersenkanker, gehoor-zenuwtumoren, neurodegeneratieve aandoeningen enerzijds en langdurige blootstelling aan draadloze technologie anderzijds. (2008)300 Pagina’s | Paperback | € 24,50Code : ORDT

Het pure eten van raw food Het dieet van de toekomst tegen hart- en vaatziekten, kanker en diabetes type 2Anna de Leeuw en Helen Pool-man“Het pure eten van Raw Food” is het nieuwe kookboek van Anna de Leeuw en Helen Poolman, een culinaire ont-dekkingstocht door een supergezonde keuken. Het boek zit boordevol verras-sende smaakvariaties en laat je kennis maken met een heel andere manier van voedselbereiding. Ook mensen met voedselallergieën kunnen gezel-lig mee-eten van de verrukkelijke ge-rechten, want alle recepten zijn vrij van geraffineerde suikers, gluten en lactose. En hoewel raw food zeker geen afslank-dieet is val je er wel door af. Dus je kunt je onbezwaard tegoed doen aan al het heerlijks uit dit boek! Raw food is een nieuwe manier van eten die steeds po-pulairder wordt. (2009)143 Pagina’s | Hardcover | € 24,95Code : PRAW

Page 18: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

80 Frontier 15.6 november | december 2009

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Ware geschiedenis van de BilderbergconferentieDaniel EstulinDe ware geschiedenis van de Bilder-berg-conferentie vertelt niet alleen over de ontstaansgeschiedenis van deze groep onder leiding van prins Bernhard, maar ook over de enorme invloed die de Bilderberg-club inmid-dels heeft en de gevolgen hiervan voor de wereldpolitiek. Daniel Estulin volgt het gedachtegoed van de Bilderberg-club en zijn streven naar een politie-staat, geleid door een wereldregering, bewaakt door een wereldleger, finan-cieel gesteund door een wereldbank en bewoond door een bevolking die volledig gevolgd kan worden dankzij gemplanteerde microchips. (2007)285 Pagina’s | Paperback | € 17,95Code : WGVB

De Boogeyman + DVD De geschiedenis als complotPeter StuivenbergJournalist en auteur Peter Stuivenberg laat zien hoe de heersende elite met hongersnood, oorlog en terreur de wereldmacht naar zich toe trekt. On-der de woorden globalisering, vrijheid en democratie worden van landen en volkeren geld, olie en voedsel afge-pakt. Perioden van inflatie en deflatie volgen elkaar op en met de prijs van basisproducten wordt naar hartelust gemarchandeerd. Dit anti globalise-ringboek zet de wereldgeschiedenis op zijn kop en klaagt de elite aan. Peter onderbouwt zijn visie met messcherpe analyses, die door een literatuurlijst van honderden boeken en artikelen wordt ondersteund. Op bijgesloten DVD vindt u nog meer achtergrondinforma-tie. (2008)304 Pagina’s | Paperback | € 24,50Code : BOOG

EternalMusic for the soulRené Klever“Eternal” is het eerste album van René Klever. Het is meditatieve muziek.En het eerste album in Nederland wat geheel geproduceerd is op 432 Hertz,de frequentie die je weer verbindt met het Universum. Muziek op 432Hz voelt rustiger aan, prettiger en ontspannen-der. Je zou zelfs kunnen zeggen dat muziek in die toonaard helend is. Veel mensen voelen dat de 440Hz muziek meer naar het hoofd gaat, en de 432Hz muziek meer naar het hart gaat. Maar het is beter om het eerst eens zelf aan te voelen wat het verschil is. Ik heb daarom twee afspeelbare bestandjes gemaakt, een met een 432 Hertz toon, de natuurlijke toon, en eentje met de tegenwoordige standaard toon, 440 Hertz. Veel luisterplezier! (2009)46 Minuten | CD | € 10,00Code : ETER

I Ching Calendar 2010Stichting Alkhadan - Manoj HermansDeze Engelstalige kalender kan met een goed I Ching boek geduid worden. In de kalender staat omschreven hoe deze op een eenvoudige manier te ge-bruiken is. Zoals aan de cover van de kalender te zien is heerst het hexagram 24 “De Terugkeer” (Donder beneden en Aarde boven) . “Succes komt in over-eenstemming met de tijd. Vrienden verzamelen zich in harmonie. Geen blaam. Nu is het de tijd iets te onder-nemen! “ De planeet Jupiter in Vissen geeft geluk (Kelken negen) en Saturnus in Weegschaal geeft Verdriet (Zwaar-den drie). Het is ook een jaar met veel moed en rijkdom. Deze kalender wordt vanaf 1983 door Manoj Hermans via de stichting Akhal-dan samengesteld en geproduceerd. (2009)28 Pagina’s | Spiralbound | € 9,99Code : AICC

The Living Matrix The new science of Self-healingGreg Becker and Harry MasseyThe Living Matrix is een nieuwe do-cumentaire die de reguliere genees-kunde uitdaagt om hun begrip van de menselijke biologie te verbreden. De film laat onderzoeksresultaten zien uit de bio-energetica dat de menselijke psychologie en biochemie niet gene-tisch wordt aangedreven, maar door energie- en informatievelden. De mate van gezondheid wordt bepaald door het wel of niet optimaal verbonden zijn met de energieverbindingen in deze informatievelden. In deze film schijnen vooraanstaande wetenschappers en therapeuten als Lynne McTaggart, Bru-ce Lipton, Eric Pearl, Rupert Sheldrake, Herman Koning, Fritz-Albert Popp, Ed-gar Mitchell en vele anderen, hun licht op miraculeuze genezingen die de re-guliere gezondheidsindustrie niet kan verklaren. (2009) Geen ondertiteling.93 Minuten | DVD | € 22,90Code : LMAD

Illusies en optische fenome-nen Paul Baars Deze full-colour scheurkalender 2010 laat in 365 dagen een unieke collectie Il-lusies & Optische Fenomenen zien in al hun diverse uitingsvormen, uitgevoerd met een keur aan kunstenaars van verschillend kaliber, zowel de meester als de leerling komt aan bod.Van on-mogelijke afbeeldingen tot woordil-lusies, van 3D-stereogrammen tot wiskunstjes. Al deze images (ver)leiden je spelenderwijs tot het maken van een visuele ontdekkingsreis waarin je je keer op keer kan verwonderen over de werkelijkheid. Laat je fascineren door deze beelden en beleef elke dag plezier aan ‘n fenomenale illusie. Paul Baars stelde deze scheurkalender met grote zorgvuldigheid samen. Meer dan 55 kunstenaars gaven persoonlijke toe-stemming hun werk in deze kalender op te nemen. (2009)368 Pagina’s | Paperback | € 14,95Code : ILOF

TechnocalypsFrank TheysDe laatste 15 jaar heeft de technologie een enorme evolutie doorgemaakt. Het lijkt alsof de mens erop uit is zijn eigen soort te perfectioneren en in de toekomst misschien zelfs te overstijgen. Het uiteindelijke doel van deze ontwik-keling is iets transhumaans, ‘boven-menselijks’ te creëren: een mens met perfecte ogen, immuun voor allerlei ziekten en voor de wetten van dood en verval. Maar ten koste van wat en wie gaat dit? Filmmaker Frank Theys laat je kennis maken met wetenschappers die ervan overtuigd zijn dat we een tijdperk naderen waarin de mens, zoals we die nu kennen, niet meer het meest intelligente wezen op aarde zal zijn. Technocalyps gaat over de verstrek-kende gevolgen die de aankomende ontwikkelingen met zich meebrengen voor het menselijk ras. (2008)156 Minuten | DVD | € 24,90Code : TECA

Planeet XSurvival Gids voor 2012 en daarnaJacco van der Worp, Marshall Masters & Janice ManningWat is Planeet X nu precies? Het zou een komeet kunnen zijn, of een zwer-vende planeet, of zoals we in dit boek aannemen, een bijna gedoofde bruine dwerg, een kleiner broertje van de Zon. In de komende jaren zal zijn elliptische baan hem naar het binnenste deel van ons Zonnestelsel brengen, waarbij hij de Zon zal activeren. Wanneer dat ge-beurt, zullen er grote problemen voor de aarde komen, wanneer het lot ons in het vizier van een perfecte Zonne-storm plaatst. Het doel van dit boek is om diegenen te helpen die het ermee eens zijn dat tijd een factor van belang is. Dit boek helpt door een praktische verzameling te bieden van hoe-over-leef-ik-2012 survival kennis, voor diege-nen die straks zichzelf moeten zien te redden. (2009)304 Pagina’s | Paperback | € 22,00Code : PXSG

Page 19: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

Vaccinerenof niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Marcel Messing

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achter-gronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aan-melden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is.

Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de menings-vorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Deel 1 uit de Aztlan serie

november | december 2009 15.6 Frontier 81

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50Code: BDL

Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95Code: URBO

Vaccineren of niet?Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuzeMarcel MessingNu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aan-gewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinfor-matie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘Wij-WordenWakker’ hoopt met dit boek-werkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en Bel-gië. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen.64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 Code: VONV

De Da Vinci Code OntcijferdFilip CoppensDan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een ge-heim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzin-sels van het boek, waarbij de bewerin-gen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm we-reldkundig is gemaakt.160 pagina’s | Paperback | € 9.50Code: DVCO

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert BoermanIn de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschap-pelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ in-scriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mens-heid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95Code: GGG

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012Patrick Geryl & Gino Ratinckx“Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omko-men.” Deze voorspellingen zijn afkom-stig van de Maya’s en de Oude Egyp-tena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een bood-schap achterlieten, waarin zij waar-schuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde ster-ren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuldFilip CoppensRosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal we-reldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschie-denis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Co-lumbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke re-lieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhou-ding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht.146 pagina’s | Paperback | € 14.90Code: SPRC

De wereldcatastrofe in 2012De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick GerylIn zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusach-tige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de lite-ratuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Co-dex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn we-tenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egypte-naren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving!344 pagina’s | Paperback | € 17,50Code: DWC

Page 20: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graan-cirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Enge-land, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en or-ganisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft bezig-gehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaar-de kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar. Bert Janssen

Bert Ja

nsse

n

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ...

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

DVD

Samenvatting Frontier Symposium 2007 met o.a. Patrick Geryl, Benjamin Adamah, Marcel Messing, Piet Smolders, Grandma Chandra, Peter Toonen, Albert Toby & Rick Devente en Emile Ratelband.

Speelduur: 73 minuten

© MATEPRODUCTIONS AMSTERDAM [email protected]

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAMSymposium ‘07

Symposiu

m ‘0

7

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

HA

ND

BO

EK

HA

ND

LIJN

KU

ND

E C

hristine Kaspers

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Je hebt het zélf in de hand

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012DE WERELDCATASTROFE IN 2012 Patrick Geryl legde de kennis van de Maya en de Egyptenaren naast elkaar en ontdekte dat er bijzonder grote gelijkenissen in de culturen waren. Doordat de Maya en de Egyptenaren beiden een sterrenreligie hadden besloot Geryl om ook de gebouwen van de volkeren naast elkaar te leggen, waaronder de piramides. Volgens hem zijn de piramides verzamelingen van astronomische en wiskundige kennis. Hij vergeleek de maten van de Mexicaanse tempels met de Egyptische en kwam tot de conclusie dat de grote piramide dienst doet als een soort klok met als einddatum 20 december 2012. De datum waarop, volgens Geryl, de wereldcatastrofe aanvangt.

Tijdens het interview op deze DVD vertelt Geryl wat er, volgens hem, ons allemaal staat te wachten in het rampjaar 2012.

DVD interview met PATRICK GERYL over zijn boekinterview m

et PATRICK GERYL over DE W

ERELDCATA

STROFE IN

2012

DVD

Speelduur: 45 minutenSamenstelling en regie: Paul Vrielingm.m.v. www.frontierbookshop.nl© MATEPRODUCTIONS AMSTERDAM [email protected]

dvd2012def.indd 1 02-04-2007 11:14:17

82 Frontier 15.6 november | december 2009

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : SOEI

13 Moon Diary of Natural Time 2009/2010Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoMet deze Engelstalige agenda kan je in één oogopslag zien welke dag het is, zowel in de (gewone) Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je kunt opzoeken wat de dag betekent en je activiteiten daarop afstemmen. Of achteraf kijken of het verhaal van de Maya’s ook voor jou opgaat. En je leert de ‘13 Manen Horoscoop’ van jezelf en je vrienden uitrekenen en uitleggen. De kleurrijke, mooi geïllustreerde en gebonden agenda biedt alles wat een gewone agenda biedt en nog veel meer. Te gebruiken tot 24 juli 2009. Kijk op www.mayatzolkin.com voor pre-views en meer informatie. (2009)264 Pagina’s | Hardcover | € 20,13Code : 13MD4 NU: € 10,-

Maya Scheurkalender 2009/2010Lucas SlagerVoortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de ba-sisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een af-firmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbin-den met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2009)380 Pagina’s | Paperback | € 17,95Code : MSK4

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een dui-delijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Sig-natuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagska-lender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen ver-jaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaar-dag én “gewone” verjaardag.16 Pagina’s | A4 | € 13,-Code: 2IN1

NU VOOR

€ 10,-

NU VOOR € 10,-

Little Brother is Watching You! (DVD)Lezing Frontier Symposium 2007Marcel MessingBig Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wak-ker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voor-bereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is gewor-den of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Bro-thertechnieken de mens klein te hou-den om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven.DVD | € 24.90 Code: F7MM

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken.Dit boek neemt je mee op een ont-dekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17.50Code: 20GS

De wereldcatastrofe in het jaar 2012 (DVD)Interview met Patrick GerylPatrick Geryl legde de kennis van de Maya en de Egyptenaren naast elkaar en ontdekte dat er bijzonder grote ge-lijkenissen in de culturen waren. Door-dat de Maya en de Egyptenaren beiden een sterrenreligie hadden besloot Geryl om ook de gebouwen van de volkeren naast elkaar te leggen, waaronder de piramides. Volgens hem zijn de pirami-des verzamelingen van astronomische en wiskundige kennis. Hij vergeleek de maten van de Mexicaanse tempels met de Egyptische en kwam tot de conclu-sie dat de grote piramide dienst doet als een soort klok met als einddatum 20 december 2012. De datum waarop, volgens Geryl, de wereldcatastrofe aan-vangt. Tijdens het interview op deze DVD vertelt Geryl wat er, volgens hem, ons allemaal staat te wachten in het rampjaar 2012.45 Minuten | DVD | € 17.50 Code: DWCD

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine KaspersDit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handle-zen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschik-king over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Hand-boek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde.520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95Code: HVH

MARCEL MESSiNG

Page 21: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID

Grenzen verleggen?

Welkomstgeschenken:(bij een 1 jaar abonnement)

5 oude nummers kado

(bij een 2 jarig abonnement)

12 oude nummers kado

is sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met interesse in grensverleggende onderwerpen. Ontdek het zelf! Neem of geef een jaar of twee-jarig abonnement op FRONTIER MAGAZINE (6 nummers voor € 28,95 of 12 nummers voor € 50,-) en kies een welkomstgeschenk.

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.5 | september | oktober 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Vaccin tegen

baarmoederhalskanker

veilig?

Het mysterie van Gotische Kathedralen

De UFO Hackers

Hemelse boodscHapper

maudy Fowler

En verder in dit nummer:

De aesculaap en de misleiding van de mensheid | centre Lothlorien | Grenswetenschap.nl | Frontier

symposium 2008 | Het geheim van Zionsburg | kristallen schedels | rotsvast bewijs voor prehistorisch

Poollicht | Barack Obama, de Brzezinski coup | stevia | Maya-astrologie | Boekenkatern

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.4 | juli | augustus 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Melk: niet zo goed voor elk

Geheimen van de NASA

Willem middelkoop over de kredietcrisis

Codex Alimentarius

En verder in dit nummer:project Camelot | Sitchin’s Twaalfde planeet | Supermagneetstroomconvertors | Het symbool

voor eenheid: gevederde slang | Afbraak van het onderwijs | de (on)mogelijkheden van mmS |

Frontier Symposium 2008 | Grensverleggende producten | maya-astrologie | Boekenkatern

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.3 | mei | juni 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Het wondermiddel

MMS

Volg de Maya energie

Wat gebeurt

er tussen

nu en 2012?

Verborgen

agenda van

NASA

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.2 | maart | april 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

holle ruimtesonder de piramides

Apollo 17: uitgelicht en ontmaskerd

wonderbaarlijk Mineraal SuppleMent

2012 enVrijmetselaars

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.1 | januari | februari 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GEHEIM van de

INCA

RATELBAND

REVOLUTIE

Oplossing

ENERGIECRISIS

Mayasymboliek in het dagelijks leven

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.6 | november | december 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

De genezende kracht van CAyeNNe peper

Symbool van ons leven

De opkoMSt van het VierDe rijk

Economie vannooit gEnoEg

en verder in dit nummer:Kosmologie van de drie werelden | De verborgen agenda van NASA, deel 4 | Paul Harmans over UFO's |

Gardasil vs baarmoederhalskanker, deel 2 | Frontier Symposium 2008 | Elke Maya Zonnezegel is te ervaren

in specifiek gedrag | Grenswetenschap.nl | Maya-astrologie | Privacy: roepende in de woestijn | Kunst met

een verhaal | Daan de Wit over de volgende oorlog | Eco Lodge(ic) | Pompeii | Boekenkatern en meer...abonnementen informatiePostbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected]

abonnementsprijsEen jaar abonnement op Frontier Maga-zine (6 nummers) kost in Nederland € 28,95 en in Europa € 36,-Een 2-jarig abonnement (12 nummers) kost in Nederland € 50,- in Europa € 72,-

cadeau-abonnementCadeau-abonnementen lopen automa-tisch af. De gever van een cadeau-abon-nement ontvangt zelf het welkomstge-schenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

ingangsdatum abonnementUw abonnement gaat in met het eerst-volgende nummer (Frontier 16.1), indien wij uw aanmelding en betaling voor 31 december 2009 hebben ontvangen.

abonnementsvoorWaarden• Aanbiedingen in dit nummer zijn

geldig tot en met 31 december 2009.• Het abonnementsgeld dient bij vooruit-

betaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld.

• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven.

• Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 6 weken voor afloop van de abonne-mentsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Neder-land, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

Page 22: Frontier Magazine 15.6 november / december 2009

leliegracht 42 | 1015 dh amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | open: ma t/m za 10.30 - 18.00zo 12.00 - 18.00

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

Routebeschrijving: Frontier Bookshop ligt in de grachtengordel van Amsterdam op vijf minuten lopen van het Paleis op de Dam. Het is de verbindingsgracht tussen de Prinsengracht en de Keizersgracht, direct ten noorden van het Anne Frankhuis. (Tramhalte Westerkerk/Anne Frankhuis met lijn 13, 14 of 17 vanaf Amsterdam CS.)