Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

of 36 /36
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 18.9 | nummer 111 | november - december 2012 | o 5,95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's HARTSLAG van moeder AARDE Een vogelvlucht over 2013 NEDERLANDSE GRAANCIRKELS van 2012 EN VERDER IN DIT NUMMER: Frontier Bookshop al 10 jaar grensverleggend | Verslag Frontier Symposium 2012 | Open brief aan de EU | Olof Smit: ‘Ik ben mijn leven lang al op zoek naar mezelf’ | Spirulina, nummer één Superfood? | 2013: het jaar van de Donderslang | José Argüelles sprak na overlijden op Mayadag 2011 | De vruchten, groenten en granen waar we alles over moeten weten | Column Steven de Bruijn | Maya-astrologie | Boekenkatern en meer... Wij zijn vlinders

Embed Size (px)

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Transcript of Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

Page 1: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 18.9 | nummer 111 | november - december 2012 | o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

hArtSlAG van moeder AArDe

Een vogelvlucht over 2013

NEdErlaNdsE GrAANcirkelS van 2012

En vErdEr in dit nummEr: Frontier Bookshop al 10 jaar grensverleggend | verslag Frontier Symposium 2012 | Open brief aan de Eu | Olof Smit: ‘ik ben mijn leven lang al op zoek naar mezelf’ | Spirulina, nummer één Superfood? | 2013: het jaar van de donderslang | José Argüelles sprak na overlijden op mayadag 2011 | de vruchten, groenten en granen waar we alles over moeten weten | Column Steven de Bruijn | maya-astrologie | Boekenkatern en meer...

Wij zijn vlinders

Page 2: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

tevens bieden we een groot assortiment boeken met spectaculaire korting aan:

10% op 13 december20% op 14 december

30% op 15 december40% op 16 december

50% op 17 december60% op 18 december

70% op 19 december80% op 20 december

90% op 21 december

Voor elke klant hebben we een extra verrassing op vrijdag 21 december 2012.

10 jaar

Op 21 december 2002 opende Frontier Bookshop haar deuren.10 jaar later vieren we samen met onze klanten een jubileum!

daarom hebben we december tot actiemaand gebombardeerd:tien procent korting op alle producten gekocht in de winkel

(behalve nederlandstalige boeken). twintig procent korting voor Frontier magazine abonnees!

Frontier Bookshop | Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-3309151 | www.frontierbookshop.nl

Page 3: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

november | december 2012 18.9 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 18.9 nummer 111

Hoofdredactie Herman Hegge

Eindredactie Peter Tuip

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Robert Boerman, Orenda Bol, Philip Coppens, Paul Harmans, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Rivelino Sellier Manuputty, Hans Overbeek, Klaas Singor, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Hylke Welling, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Coverbeeld: unknown

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement.

AdvertentiesAldo Hoff | [email protected] | 020-3309151Paul van der Sluijs | [email protected] | 0183-689497

06-40225813

Redactie Frontier MagazineFrontier WorldPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België) Voor de Belgische KBC bankrekening:IBAN: BE58 4139 2263 7179BIC: KREDBEBBwww.frontierworld.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier World, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier World. © Frontier World

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Nieuw Jaar

REDACTIONEEL

Na de afronding van de Maya cyclus van 26.000 jaar beginnen we aan de nieuwe cyclus. Velen zijn vol verwachting wat de overgang met zich mee gaat brengen. Dat was ook het geval bij de 3-daagse Global Breakthrough Energy Movement conferentie in Hilversum van 9 t/m 11 november. Meer dan twintig, veelal internationale, sprekers deelden de nieuwste vindingen, achtergronden en ontwikkelingen van de ontwikkelingen op het gebied van vrije energie. Echte werkzame apparaten werden niet getoond, maar een veelgehoorde reactie van ingewijden was dat op kleine schaal vrije energie apparaten beschikbaar zijn en dat het een kwestie van tijd is voordat de positieve ontwikkelingen zichtbaar gaan worden. De grote afwezige was echter Wubbo Ockels. Op maandag 5 november was hij met zijn energiezuinige zeilschip de Ecolution, met 120 lood accu’s aan boord, vertrokken voor de eerste trans-Atlantische oversteek naar Aruba. Doel van de missie is om de ambitieuze duurzaamheidplannen van de Arubaanse regering te ondersteunen en als tijdelijke ambassadeur voor duurzaam Aruba te fungeren. Ockels is zelf ook een voorvechter van duurzame en schone energie. Het lijkt er op dat Ockels vlak voor de aanvang van de Global BEM bijeenkomst op de vlucht geslagen is om er niet bij aanwezig te hoeven zijn. Echte duurzaamheid was in Hilversum te vinden en niet op een zeilschip uitgerust met 120 accu’s. Dit sluit aan bij het nieuws dat begin november bekend werd dat de elektrische auto niet zuiniger is dan de auto met een verbrandingsmotor. Een elektrische motor is efficiënter dan een verbrandingsmotor, maar er zijn wel grotere, zwaardere en complexe (loden) accu’s nodig om hem van energie te voorzien. De auto met verbrandingsmotor gebruikt daarentegen een eenvoudige, lichte en compacte metalen container om energie op te slaan. De energiekosten van de accu’s, en de elektronica en koeling die er bij hoort, worden nooit meegerekend als men het over de lofzang op de elektrische auto heeft. Nikola Tesla had 100 jaar geleden al de oplossing voor het energieprobleem. Evenals toen worden dergelijke oplossingen nu niet ondersteund of juist gedwarsboomd. Het is tijd voor verandering. Niet alleen op energie gebied, maar voor de hele (westerse) maatschappij. Het einde en het begin van de Maya cyclus van 26.000 jaar op 21 december 2012 is, als we er later op terug kijken, waarschijnlijk het kantelpunt waar de veranderingen zijn begonnen. En toevallig bestaat de Frontier Bookshop op die dag 10 jaar. U bent allen uitgenodigd om dat met ons te komen vieren. Tot ziens in de bookshop!

Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

Page 4: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

4 Frontier 18.9 november | december 2012

6 24

56

geschiedenis

FrONTiEr BOOksHOp Al 10 jAAr GrENsVErlEGGEND Op exact 21 december 2012 bestaat Frontier Bookshop tien jaar. Er is in die periode veel gebeurd. De winkel groeide uit - letterlijk en figuurlijk - tot een onderscheidende en toon-aangevende in zijn soort. En inmiddels is het allang niet meer alleen een boekwinkel, want je kunt er ook terecht voor gezondheidspro-ducten, handlezen & numerologie, tarot, aura reading & healing en Japanse facelift massage.

spiritualiteit

U EN ik zijN VliNDErs DiE DE WErElD kUNNEN VErANDErEN De Maya kalender stopt op 21 december 2012 en dat zou niet voor niets zijn. Volgens de westerse interpretaties zou dàn namelijk de wereld vergaan. “In de gedachten van de Maya’s is het slechts een cyclische periode die tot een einde komt. De Maya’s zagen het nooit als een catastrofale datum. Het is zorgwekkend dat de westerlingen, een andere betekenis aan de visie van ons Maya’s geven.”

gezondheid

DE VrUcHTEN, GrOENTEN EN GrANEN WAAr WE AllEs OVEr MOETEN WETEN

De kennis over het verbouwen en verwerken van voedsel na een wereldwijde catastrofe is cruciaal. Of er een

catastrofe gaat gebeuren of niet, het is altijd handig de kennis in huis te hebben hoe je op natuurlijke wijze om

kunt gaan met eten. Het is dan vrij makkelijk om op natuurvoeding over te schakelen. Onze kijk op ecologie

en het landschap zal dan ook drastisch veranderen.

10mysterie

DE NEDErlANDsE GrAANcirkEls VAN 2012 Het graancirkelseizoen van 2012 had vele verrassingen voor ons in petto. Over de hele wereld verschenen de prachtigste patronen in de velden. Ruim 125 formaties, variërend van eenvoudige cirkels tot enorme geometrische mandala’s sierden velden met tarwe, gerst, gras, maïs en zelfs klaprozen. In dit artikel een uiteenzetting van de 16 Nederlandse formaties.

INHOUD

Page 5: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

november | december 2012 18.9 Frontier 5

62

wetenschap

DE HArTslAG VAN MOEDEr AArDE Wat is de kracht en bescherming van de hartslag van moeder aarde. In verbinding blijven met de zachte, rustige pulsaties van deze hartslag kan ons helpen. Het helpt om geaard te blijven in het hier en nu en om in verbinding te blijven met onszelf en de wereld om ons heen. Het beschermt ons er tegen dat we wegraken bij onszelf en in paniek raken. Wat zijn de medische en energetische achtergronden van de helende effecten van de Schumann resonantie meditatie.

spiritualiteit

OlOF sMiT: ‘ik BEN MijN lEVEN lANG Al Op zOEk NAAr MEzElF’

Vader Aarde en de aardse taal van Olof Smit werd eind oktober gelanceerd tijdens het Frontier

Symposium. In het vorige nummer van Frontier Magazine stond een voorpublicatie; deze editie

laat Earthfather Smit, beter bekend als de vloekendokter, persoonlijk aan het woord.

68

INHOUD

achtergrond

20 2013, HET jAAr VAN DE DONDErslANG! Het chinese jaar van de slang begint op zondag 10 februari 2013. Het chinese sterrenbeeld slang is identiek aan het westerse sterrenbeeld steenbok. Dit jaar zal niet goed zijn voor de goeden en eerlijken. zij dienen zich in zichzelve terug te trekken, te overleven met een sterke innerlijke levensovertuiging en uiterlijke rust en stilte.

40 VErslAG FrONTiEr syMpOsiUM 2012 Op zaterdag 27 oktober 2012 vond het negende Frontier Symposium plaats in het Grand Hotel krasnapolsky in Amsterdam. Na 3 jaren afwezigheid kwamen een groot aantal bezoekers bijeen om gedurende de hele dag 20 sprekers aan te horen, omlijst met muzikale verrassingen.

52 OpEN BriEF AAN DE EU Op initiatief van Marcel Messing wordt gevraagd aan de leden van de EU duidelijk te maken dat de Nobel vredesprijs ongewenst is. in een Open Brief aan voorzitters en leden van de Europese raad, de Europese commissie en het Europees parlement komen diverse punten aan bod waarom deze prijs discutabel is.

spiritualiteit

44 jOsé ArGüEllEs sprAk NA OVErlijDEN Op MAyADAG 2011

Twee dagen voor de Maya dag op 24 maart werd bekend dat josé Argüelles de dag ervoor overleden was. Dit zou betekenen dat het consequenties zou moeten hebben voor de Maya-dag.

gezondheid

78 spirUliNA, NUMMEr ééN sUpErFOOD? spirulina is een blauwgroene zoutwater alg, die al 3,5 miljard jaar op de aarde voorkomt. Van alle voedingsmiddelen behoort spirulina tot de rijkste natuurlijke vitaminen- en mineralenbronnen ter wereld.

En verder...

3 cOlOFON

23 MAyA-AsTrOlOGiE

47 GrENsVErlEGGENDE prODUcTEN

73 cOlUMN sTEVEN DE BrUijN

74 GrENzElOOs AcTUEEl

83 BOEkENkATErN

94 FrONTiEr ABONNEMENTEN AcTiEs

Page 6: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

geschiedenis

Zoals zoveel succesvolle initiatieven begon het ook hier in een huiskamer. In de Drontense woning van landbouwkundig ingenieur Herman Hegge om precies te zijn. Toen Hegge

verhuisde naar Enkhuizen gingen de boeken en tijdschriften mee totdat het écht niet meer kon. En zoals zo vaak in dergelijk situaties was daar op het juiste moment een reddende engel: Agnes van de Beek. Zij tipte Hegge over een winkel in het hart van Amsterdam, de Jordaan. De hele literaire inventaris vond zijn weg van de West-Friese Haringstad naar 35 m2 in de Eerste Bloemdwarsstraat. Fron-tier Bookshop was daarmee een feit. We schrijven het jaar 2002.

Met Frontier Bookshop was Nederland een unieke winkel rijker. Een winkel ook waarvan de boeken over grensverleggende onder-werpen meestal niet bij het Centraal Boekhuis in Culemborg kon-den worden besteld, maar rechtstreeks uit het Engelse taalgebied kwamen. En al na drie jaar bleek een verhuizing noodzakelijk. De 35 m2 in de Bloemdwarsstraat werden opgerekt naar 75 m2 aan de Leliegracht en het team van Frontier World hield voortaan kantoor in de kelder. En de gezichtsbepalende native American die verkaste natuurlijke mee en stond voortaan op de uitkijk op de stoep aan de Leliegracht.

6 Frontier 18.9 november | december 2012

al 10 jaar grensverleggendIneens is het dan zover. 21 december 2012

bestaat Frontier Bookshop tien jaar. Er is

in die periode veel gebeurd. De winkel

groeide uit – letterlijk en figuurlijk – tot een

onderscheidende en toonaangevende in zijn

soort. En inmiddels is het allang niet meer

alleen een boekwinkel, want je kunt er ook

terecht voor gezondheidsproducten, handlezen

& numerologie, tarot, aura reading & healing en

Japanse facelift massage.

Enkhuizen

Page 7: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

geschiedenis

Van de Beek beschrijft een saillant detail dat met de verhuizing samenhangt. “Op een gegeven moment kwam ik erachter dat de oude en nieuwe locatie van de bookshop op één lijn liggen met het Anne Frankhuis. Een zogeheten leylijn, die de bijzondere energie onder-schrijft die deze grensverleggende winkel vertegenwoordigt, en de rol die de winkel heeft in het wereldwijde wakker worden.”

In 2007 vonden de eerste gezondheidsproducten hun weg naar de winkel, zoals colloïdaal zilver en stevia. Vervolgens kregen deze producten in 2010 een nieuwe impuls door de bezieling van Lisette Hennen, voedingsdeskundige maar ook beeldend therapeute en één van de gezichten van de boekwinkel in het voorbije decen-nium. Frontier had het tijdsgewricht mee omdat mensen in hun bewustwordingsproces steeds minder accepteerden van de bio-industrie en productielandbouw. Dat was in een tijd dat Wakker Dier nagenoeg sliep en nog geen campagne voerde tegen kiloknal-lende plofkippen.Een keur aan grensverleggende gezondheidsproducten vond in de loop der jaren zijn weg naar de winkel: van Dutch Spirit tot Olive Gold en Super Foods. Klanten vonden het niet meer dan logisch dat Frontier zulke producten in huis had. Net als bijvoorbeeld ge-zonde zoetstoffen, gemaakt van stevia, palm, ceder, yacon en agave. Anastasia doet overigens ook een duit in het zakje en tekent voor tandpasta, oliën, crèmes, sieraden, borden en bestek.

SamenzweringswinkelFrontier Bookshop werd in het verleden door sommigen als een ‘samenzweringswinkel’ beschouwd door de boeken die in de

schappen stonden. Dat idee refereert ook aan een aardige anek-dote waarin Dichter des Vaderlands ad interim Simon Vinkenoog (1928-2009) een rol speelt. Deze bekende verschijning in zijn lange leren jas meldde zich ooit in de, volgens zijn zeggen, samenzwe-ringswinkel voor het nieuwste boek van David Icke. En hoewel hij met het boek onder de arm vertrok, wilde Vinkenoog wel even kwijt dat je absoluut niet alles moest geloven wat de voormalige profvoetballer en BBC-(sport)verslaggever schreef. Inmiddels is de samenzweringssaus wel van de winkel afgespoeld.

Toevallig rolde bij het openen van Frontier Bookshop tien jaar ge-leden ook het eerste boek van Frontier Publishing van de persen: Saunière’s model van André Douzet. In de loop der jaren zijn daar een kleine zeventig titels bij gekomen, wat in geen verhouding staat tot de duizenden titels die in de winkel op de boekenplanken staan. Frontier Bookshop is dan ook niet opgericht om de boeken van de uitgeverstak te promoten en te verkopen. Maar het valt wel op, aldus het verkopende personeel, dat de winkel erg veel tijdschriften van Frontier zelf verkoopt. Ondanks het feit dat deze ook elders in Nederland verkrijgbaar zijn in de boekenwinkels.

Frontier Bookshop heeft in het afgelopen decennium een verschui-ving te zien gegeven wat betreft haar clientèle, om maar eens een echt Jordanees woord te gebruiken. In het begin kwamen er veel mannen die op zoek waren naar informatie over UFO’s, graancir-kels, samenzweringen, vrije energie, oude archeologie, Atlantis en meer soortgelijke onderwerpen. In de loop der tijd heeft daarin een verschuiving plaatsgevonden. Daardoor komen nu ook vrou-

november | december 2012 18.9 Frontier 7

Eerste Bloemdwarsstraat

Leliegracht 42

Page 8: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

geschiedenis

8 Frontier 18.8 oktober | november 2012

wen en mensen met een actieve rechterhersenhelft veel beter aan hun trekken. Een toenemend aanbod van spirituele literatuur en boeken over voeding staat daarvoor garant.

Een graag geziene klant van Frontier Bookhop is de 86-jarige me-vrouw Schoo-de Lange. Sinds 1975 bewandelt zij het grensverleg-gende pad dat haar via Kosmos en Oibibio naar De Roos en Frontier heeft geleid. Haar drive is misschien te verklaren door een gebeur-tenis in de Tweede Wereldoorlog. Voor haar ogen sneuvelde een Nederlandse soldaat, “en ik heb mij altijd afgevraagd waarom hij getroffen werd door een Duitse kogel en niet ik.” Deze waarom-vraag bracht haar tot het Boeddhisme en bij grensverleggende onderwer-pen. En haar nieuwsgierigheid is nog steeds niet gestild getuige de gretigheid waarmee ze elke nieuwe editie van Frontier Magazine verslindt.

ConcurrentieFrontier Bookshop zou Frontier Bookshop niet zijn zonder haar be-roemde klanten. Zonder ze allemaal bij naam te noemen is één van

hen beslist het vermelden waard: Heinz Hermann Polzer, veel be-ter bekend onder zijn schuilnaam Drs. P. De doctorandus snuffelt graag rond in de winkel en laat zich graag, volgens zijn eigen zeg-gen, overtuigen. Bijvoorbeeld over het bestaan van geesten. “Yin en yang is ook aan mij besteed, evenals oude verdwenen beschavingen en buitenaards leven.” Polzer werkte ooit mee aan een memorabele uitzending van Frontier Radio vanuit de winkel.

De klantenkring van de boekwinkel is inmiddels erg gemêleerd. Jong en oud, gestudeerd en autodidact, man en vrouw treden over de drempel. Ze is vergelijkbaar met het publiek van bijvoorbeeld het Frontier Symposium. Mensen blijken meer en meer geïnteres-seerd in spirituele en grensverleggende onderwerpen, hoewel dat niet geheel en al ten goede komt aan de verkoop. Ook Frontier Bookshop voelt de geduchte concurrentie van de grotere webshops zoals Amazon en Bol.

Niet voor niets zijn er intussen bijna een half miljard Harry Potter-boeken verkocht. Dan Brown verkocht in zijn eentje al meer dan vijf miljoen exemplaren van de Da Vinci Code en ook films als The Matrix zijn mateloos populair. Het zijn de populaire titels die de interesse losmaken bij het grote publiek. En daarna merkt Frontier Bookshop dat deze mensen op zoek gaan naar verdieping. Men gaat dan op zoek naar gespecialiseerde boeken en komt terecht aan de Leliegracht.

Er is natuurlijk veel over geschreven, ook in boeken, over de bezin-ning die momenteel gaande is in de wereld. Mensen hebben vragen en gaan op zoek naar antwoorden. Mensen zijn op zoek naar food for thought. Frontier Bookshop ziet een trend dat mensen die échte diepgang zoeken, zich vroeg of laat melden aan de deur. Een van de medewerkers vertelt dat die mensen in de winkel komen om hun hersenen voor een paar jaar te voeden. “En dan zie je ze niet meer. Dat betekent dat ze verder zijn gegaan in hun ontwikkeling.” En dat Frontier Bookshop daar een rol in speelt – met passie en liefde – is precies de opzet. �

EEn grEEp van dE schappEnAshwagandapoeder Schizandrabessen Cacaonibs GulaJava Brut OliveGold03 DutchSpirit Kruidenthee The Modern Alchemist Hea-ling Codes for the Biological Apocalypse Catastrophobia Telepor-tation How to Guide: From Star Trek to Tesla The Lost Memoirs of Edgar Cayce: Life as a Seer The Free-Energy Device Handbook When the Sky Fell: In Search of Atlantis Conspiranoia!: The Mother of All Conspiracy Theories Jesus, Last of the Pharaohs Graancirkels, Goden en hun Geheimen Bigfoot Sasquatch Evidence Extra Ter-restrialArcheology Alien Rock: TheRock'n'Roll Extraterrestrial Con-nection The Hunt for Zero Point A Hitchhiker’s Guide to Armaged-don Indra Girt by Maruts Return of the Serpents of Wisdom The Awakening of Red Feather A Course in Miracles The Keys of Enoch Bajonet Spiral Lamp There Are No Electrons Angels Don’t Play This HAARP UFOs and the Complete Evidence from Space Zen in the Art of Close Encounters

Eviça

Aldo

Jeroen

Page 9: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

oktober | november 2012 18.8 Frontier 9

geschiedenis

Carmen

Sebastiaan

Agnes

Lisette

auteurs Theo Paijmans en Robert Boerman

Mevrouw Schoo-de Lange en Lisette

Page 10: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

ACHTERGROND

40 Frontier 18.9 november | december 2012

Op zaterdag 27 oktober 2012 vond het negende Frontier Symposium plaats in het Grand Hotel

Krasnapolsky in Amsterdam. Na 3 jaren afwezigheid kwamen een groot aantal bezoekers bijeen

om gedurende de hele dag 20 sprekers aan te horen, omlijst met muzikale verrassingen.

Hierbij een korte foto-impressie.

foto’s: Roeland Beljon & Arthur de Smidt

Symposium ‘12

Olof Smit krijgt de Frontier Award uitgereikt door de Egyptische prinses Adinina Renjaan.

De lezing van Olof Smit werd omlijst door muziek van de Brassband “Brass Eternity Music”.

Peter Toonen heeft nog 55 dagen te gaan tot 21 december 2012.

Page 11: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

ACHTERGROND

november | december 2012 18.9 Frontier 41

Drie nieuwe boeken werden gepresenteerd van de auteurs (vlnr) Benjamin Adamah, Willem Witteveen en Olof Smit. Vloekendokter Olof Smit en Vader Aarde.

Willem Witteveen ontrafelt enkele nieuwe mysteriën van de piramide van Gizeh.

Benjamin Adamah geeft een inkijkje in de Vamacharah archieven.

Marcel Messing staat stil bij de ontwikkeling van de Transhumane mens.

Met Piet Vergunst op reis in de spiegel van Kozyrev.

Robbert van den Broeke verrast iedereen met zijn aanwezigheid en presentatie.

Ad Broere weet te vertellen hoe geld gecreëerd wordt.

Jan Willem Verkerk toont samen met Anne-mieke de mystieke plekken in ZW Engeland.

Page 12: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

ACHTERGROND

42 Frontier 18.9 november | december 2012

Uit naam van Maria Magdalena:

Ik Maria Magdalena, wil even uitweiden, over het fenomeen, het eind der alle tijden. Want we zijn naar mijn idee, de draad behoorlijk kwijt, nu het einde nadert van deze tijd. Ik zal je daarom vertellen, hoe deze dwaling begon. Het begon met mij, de hoer van Babylon, die door de Romeinen werd verdreven, doordat meneer Constantijn, het kerstverhaal heeft herschreven.De waarheid is, Jezus is mijn man, Ik de heilige geest. Zijn wederhelft. Altijd geweest. En het klinkt misschien sterk, maar Jezus mijn man is de zonnegod, van het vissentijdperk. Daarom ook de term Jezus-vis. En weet je wat dit is?

Dit is het Zodiackruis. Het teken van de dierenriem. Met twaalf keer dragend een huis, maar eigenlijk waren het er dertien, want van de dertien sterrenbeelden, zijn we er al eeuwen eentje kwijt. Ik Maria Magdalena, de vrouwelijke wijsheid, slangen bewaarster is mijn echte naam, mocht helaas niet bestaan.

Daarom ter gelegenheid, van de nieuwe tijd, de werkelijke waarheid. De bijbel is eigenlijk niet meer dan een astrologisch verhaal, en beschrijft de beweging van de spiraal. Zo laat de aardse processie de hemel bewegen, dit is al eeuwen voor ons verzwegen. Verschillende periodes volgen elkaar. Een periode duurt bijna 2000 jaar. Deze periode, is nu klaar, want Jezus mijn man zei dat hij ons verlaat, op het moment dat de Waterman het huis binnengaat. Nu komt de zon op in Aquarius, en niet meer in vis. Zo wordt ook de ramshoorn, bespeeld door de Joden, want Mozes met zijn tien geboden, was de zonnegod in de periode, van de ram, die voor het vissen tijdperk van Jezus kwam. Om diezelfde reden gooide Mozes het gouden kalf op de grond, zo werd door hem het tijdperk van de stier afgerond. En Jezus en ik zijn nu hartstikke blij, want na 2000 jaar. Zijn we eindelijk vrij. Wij dragen dus enkel een symbolische betekenis. En keizer Constantijn sloeg de plank behoorlijk mis. Dit is dus hoe het werkelijk zit, zonder al die Romeinse bullshit.

Rappend voorgedragen door een artiest tijdens het Frontier Sympo-sium op 27 oktober 2102 als onderdeel van de lezing van Hans Plomp.

Page 13: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

ACHTERGROND

november | december 2012 18.9 Frontier 43

Het podium was te klein voor de nieuwe dynamische presentatie van Bert Janssen.

Hans Plomp ontmoet Eva en Maria Magdalena op het podium.

Wouter de Jong, de David Wolfe van de lage landen, vertelt over Superfoods.

Door Frankema heeft haar kinderen niet laten vaccineren en ervaart veel weerstand van de instanties.

Kunstenaar Kamiel Proost draagt een eigen gedicht voor over de Geest in een Luciferdoos.

Page 14: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

1 101

102

103

104

105

610

7

8

9

10

11

12

13

14

15

116

117

118

119

120

201

202

203

204

205

206

207

208

209

10

11

212

213

214

215

216

217

218

219

220

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

220

21

12

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

221

212

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

41

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

60

141

142

143

144

145

146

47

48

49

50

51

52

53

54

55

156

157

158

159

160

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

57

73

74

75

76

57

78

79

80

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

73

174

175

176

177

178

179

180

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

934

94

95

96

97

98

99

100

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

197

193

194

195

196

197

198

199

200

39

58

77

96

93

88

69

50

51

72

85

64

43

22 222

241

203

184

165

168

189

210

211

192

173

176

197

218

239

260

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

20

© Nicole 10 Ben

Tzolkin (met Wavespell overlap)

november | december 2012 18.9 Frontier 23

Komende Wavespell energie:

7 Blauwe Storm Jaar: 26 juli 2012 – 24 juli 2013 De oude Mayacultuur uit Mexico en Guatemala heeft prachtige kennis ach-tergelaten over de sterren en de kalender. Elke dag heeft een eigen energie gebaseerd op een combinatie van een Zonnezegel, met namen als Draak, Wind, Krijger en Adelaar en een Toon. De Tonen lopen van 1 tot en met 13. Zo’n periode van 13 dagen wordt een Wavespell genoemd - golfbetovering - omdat er 13 dagen een bepaalde energie is, die bepaald wordt door de eerste dag van een Wavespell. Ook als je geen enkele weet hebt van het bestaan van Wavespells zijn ze er, net zoals de seizoenen van het jaar er gewoon zijn. Hierna de Wavespells voor de komende twee maanden. Kijk maar eens of je het gaat herkennen in je leven. De zwarte kaders om de zegels representeren de GAP’s, Galactische Activerings Portalen. De groene kaders geven de middenkolom van de Tzolkin aan. Kijk voor meer informa-tie op www.mayatzolkin.com en ontvang de nieuwsbrief (WaveMail).

14 - 26 november Kin 170 t/m 182Witte Hond Wavespell• Eigen liefde• Hart, Liefhebben, Loyaliteit en

trouw

Zegel Hond: Hond is de kracht van liefde in al haar schakeringen, om liefde te geven én te ontvangen. Hond staat voor het vermogen om een intieme relatie aan te gaan met een ander; het vormen van een vriendschap, een paar of een gezin.

Hond WaveSpell: Hond gaat over trouw en loyali-teit, over leiden en geleid worden. Waardoor laat jij je leiden en is dat wel goed voor je? Weiger je iets te zien om confrontaties te vermijden? Neem de leiding over je eigen leven en wees trouw aan je eigen idealen. Waar verlang je naar en wat maakt je blij? Trouw zijn aan jezelf vraagt soms om een duidelijk teken naar de ander. Laat je tanden eens zien. Het Mayawoord voor hond betekent ook voeten. Geef je voeten aandacht voordat je je teen stoot. Misschien heeft ‘voeten’ meer betrekking op ‘volgen’ of ‘met beide benen op de grond staan’.

27 november - 9 december Kin 183 t/m 195Blauwe nacht Wavespell• Verkennen van de binnenwereld• Intuïtie, Dromen, Overvloed

Zegel nacHt: Nacht is de kracht van de duister-nis en het domein van de droom. In het duister schakel je over op andere zintuigen. De zo verkregen informatie zou je wel eens kunnen verrassen. Heb geen angst, word stil en ervaar.

nacHt WaveSpell: Je kunt extra moe zijn deze dagen en vroeg naar bed willen. Geef daaraan toe, want het is Droomtijd! Schrijf je dromen op. Ook huisvestingzaken kunnen aan de orde komen. Geef het aandacht. Dit kan ook het huis in jezelf zijn. Voel je je thuis in en met jezelf? In het rijk der dromen is er nooit sprake van tekorten. Angst voor tekort is het omgekeerde van over-vloed. Opruimen en weggooien van overbodige spullen kan ruimte cre-eren, in je huis en in je geest. Laat je deze dagen niet verleiden om in angst te vervallen. De Wavespell daagt je uit! Heb vertrouwen.

10 - 22 december Kin 196 t/m 208gele Krijger Wavespell• Tot zich nemen• Onbevreesdheid, Vragen stellen,

Intelligentie

Zegel KriJger: Krijger is de kracht van onbevreesd-heid. Hij heeft de moed om naar vo-ren te treden in moeilijke situaties om zijn waarheid te verdedigen. Krijger vergaart wijsheid door vra-gen te stellen. Bij een vraag hoort een antwoord. Wie de antwoorden wil horen zal echte wijsheid verkrij-gen.

KriJger WaveSpell: Verleiding ligt op de loer in de vorm van mooie spullen, je wilt vooral glimmende voorwerpen hebben! Het is de krijger, de kraai en de gier in je die vooraan staan als er wat te halen valt. Laat je niet verleiden, maar stel vragen. Heb ik dat werke-lijk nodig? Maakt dat me gelukkig? Verhelder je motivaties. Je kunt deze dagen ook wat in de war zijn omdat je alles bevraagt. Niets lijkt meer vanzelfsprekend. Wees onbevreesd, want het is best een bijzondere staat van zijn als niets zeker is. Geniet er-van en wees niet te serieus.

23 december - 4 januari 2013 Kin 209 t/m 221rode Maan Wavespell• Innerlijke zuivering• Kernwoorden: Universeel Water,

Zuiveren, Stroming

Zegel Maan: Maan is de kracht van het zuiverende water. Emoties zijn als water. Water dat stilstaat vervuilt; emoties die niet mogen stromen vervuilen je lichaam en geest. Laat zijn wat er is en obser-veer je emoties zonder oordeel.

Maan WaveSpell: Maan gaat over veel gevoelens en emoties. Maan is universeel water; de zeeën, de rivieren, het water in je lichaam, het water van de baarmoe-der, je tranen, je zweet. Water is voor-waarde voor alles wat leeft. Tijdens de Maan Wavespell zul je emotio-neel flink op hol kunnen slaan, met veel tranen, woede en dramatiek. En jij niet alleen maar anderen ook, dus hoed je. Maar weet dat dit alles tot doel heeft om er gereinigd uit te ko-men. Het is raadzaam om je goed te reinigen met water, ga naar de sauna om te zweten, drink veel water. Zorg dat alle processen in je lichaam goed doorstromen. Met een goed door-stroomd maanlichaam kun je situa-ties en mensen zeer goed doorvoe-len. Je weet wat waar is en wat niet. Je fungeert als antenne die de niet gesproken woorden opvangt.

MAYA - Astrologie

nicole e. Zonderhuis

Page 15: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

november | december 2012 18.9 Frontier 47

Frontier verkoopt ook:De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: [email protected] of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. U kunt tevens gebruik maken van het bestelformulier achterin dit tijdschrift. Heeft u vragen over specifieke producten? Mail dan naar [email protected]. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie dan de middenpagina’s in onze vorige edities vanaf Frontier Magazine 16.6.Bewaar de uitleg goed, na 30 april 2011 is ook deze waardevolle

informatie steeds minder te vinden bij producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius. Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ Frontier Magazine 17.4. Wilt u de uitgebreide werking van bepaalde producten weten? Google dan op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze waardevolle informatie echt weg is.

MagnesiuM TransderMaal spray en gel Magnesiumzout heeft een helende werking bij huidklachten als psoriasis en eczeem. Magnesium reguleert onder andere de vochtbalans in uw huid. Tegenwoordig krijgt de meerderheid van de bevolking onvoldoende magnesium binnen via de voeding. Dat is alarmerend voor de gezond-heid en veroorzaakt vroeg of laat klachten. Magnesium is een onmisbaar oer mineraal. Klachten die mede veroorzaakt worden door een magnesiumtekort zijn; psoriasis, eczeem, migraine, spier-krampen, astma, hoge bloeddruk, diabetes, hart-en vaatziekten. Magnesium is gemakkelijk via de huid op te nemen. Ozmag spray 100 ml. prijs: € 13.95 code: MaspOzmag gel 100 ml. prijs: € 14.80 code: Magg

rOyal Jelly prObiOTica Royal Jelly is een concentraat van 2 versterkende werkzame bestanddelen: Koninginnebrij en ge-vriesdroogde probiotica. Dit zeer rijke mengsel (minstens 10 miljard geselecteerde kiemen per do-sis) zal je helpen om de darmflora opnieuw in evenwicht te brengen, om de natuurlijke afweer te verhogen en vitaliteit te versterken, in het bijzonder tijdens de winter en bij seizoenswisselingen. Gebruik: 1 dosis per dag bij het ontbijt nemen. De dop volledig vastdraaien tot het klepje opengaat om de inhoud in de dosis vrij te stellen. Krachtig mengen tot het poeder opgelost is. De dop open-draaien en de inhoud van de dosis opdrinken. Er zitten 7 doses in een verpakking. prijs: € 14,95 code: rJpr

silica TableTTen Homeopathisch middel voor het herstel van weefsel en verlichting van huidaandoeningen. Silica (silicium) maakt schoon en ruimt op. Het kan het helingsproces bij ontstekingen ondersteunen en cystes afbreken. Silica kan worden ingezet bij zweren, pusvorming, broze nagels, slap haar en over-dadige transpiratie van voeten en oksels. Silicium is van belang voor de opbouw en groei van bot-weefsel, kraakbeen en bindweefsel. Ook voor de huid, bloedvaten en voor soepele gewrichten.125 tabletten prijs: € 15,90 code: silic

vitaliteit

helend bij huidklachten

schoonmaker

Prijzen

exclusief verzen

dko

sten | R

oyal Jelly Pro

bio

tica | Mag

nesiu

m Tran

sderm

aal Spray en

Gel | Silica tab

letten

Page 16: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

48 Frontier 18.9 november | december 2012

Frontier verkoopt ook:

TOnka haarveTKomt uit Suriname en is zeer populair bij mensen met kroeshaar. Vervaardigd uit natuurlijk Tonka extract. Het ondersteunt een natuurlijke haargroei, gaat roos tegen en herstelt beschadigd haar. potje van 99 gram. prijs: € 11,95 code: TOha

Mu Thee en MaTcha Thee Mu thee is een versterkende thee van 16 verschillende kruiden: mandarijn-sinaasappelschil, mas-tiekdistelwortel, Japanse peterseliewortel, pioenrooswortel, atractylodes, kaneel, distel, zoethout, cypergras, gemberwortel, perzikpitten, rehmannia, coptis, Japanse ginseng, kruidnagel, moutan. Inhoud: 50 gram, theezakjes. Matcha is gemalen biologische groene thee van de fijnste soort. De theeblaadjes worden slechts één keer per jaar geoogst. De theeplant wordt afgedekt voor de groei van nieuwe blaadjes zodat de plant extra veel bladgroen ontwikkelt. De thee is zowel warm als koud te drinken.Mu thee, prijs: € 7,95 code:TeMuMatcha thee, prijs: € 9,95 code: MaTc

JarispOdJa Massage OlieDit kruidenpreparaat ondersteunt het herstelvermogen van de huid, spieren en bloedvaten. Het stimuleert de bloedsomloop en helpt het lichaam goed zuurstof op te nemen. Het is te gebruiken als massageolie maar ook bij ontsierende aderen, lipblaasjes, ontstekingen en eerstegraads brand-wondjes. Bij wondbehandeling de olie 2x daags aanbrengen op de wond. Voor het herstel van spierweefsel na sport kan het 1x daags worden aangebracht.Flesje van 60 ml. prijs: € 13,95 code: Jari

JacOb hOOy essenTiële OliënEtherische oliën hebben, net als andere plantenextracten een lange traditie. De geneeskrachtige werking is al eeuwen lang bekend, en in veel gevallen door wetenschappelijk onderzoek beves-tigd. De oliën zijn voor aromatherapie te gebruiken. Verdamp de olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad of massageolie. De volgende geuren zijn verkrijgbaar: ylangylang, geranium, kaneel, Japanse pepermunt, sinaasap-pel, jasmijn, sandelhout, citroen, dennen, ceder, kruidnagel, mandarijn, rozenhout en rozemarijn. Flesje 10 ml of 30 ml. prijzen variëren tussen € 5,00 en € 14,00

geneeskrachtig

versterkend

tegen roos

wondbehandeling

Jaco

b H

ooy

ess

enti

ële

oli

ën |

Jari

spo

dja

mas

sag

e o

lie

| To

nka

haa

rvet

| M

u T

hee

en

Mat

cha

thee

| P

rijz

en e

xclu

sief

ver

zen

dko

sten

Page 17: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

november | december 2012 18.9 Frontier 49

Frontier verkoopt ook:

iOnic irOn Vloeibaar ionisch ijzer is een essentieel mineraal voor een optimale gezondheid. Onderzoek heeft aangetoond dat het een belangrijke rol speelt in een goede enzym functie, in de energie productie en voor een optimale functionaliteit van het immuunsysteem. Deze unieke mix van hoogwaardige enkelvoudige mineralen en ruim 72 sporenelementen biedt het lichaam de mineralen die het ge-makkelijk herkent en absorbeert. prijs: € 15,50 code: Trir

blackseed Olie Black seed is een traditioneel kruid dat in het Middenoosten en Azië dagelijks wordt gebruikt om de gezondheid te behouden. Black seed heeft een lange geschiedenis. Een fles Black seed olie werd al in de tombe van Toetankhamon gevonden. Het wordt al duizenden jaren gebruikt om onze afweer te versterken en een gezond leven te ondersteunen. Black seed is rijk aan onverzadigde en essentiële vetzuren. Meer dan 80% van de olie is onverzadigd. Het bevat linolzuur (omega 6) en G-linoleenzuur (omega3) en het enkelvoudig onverzadigde Oliezuur (omega 9). Het bevat ongeveer 0,5 – 1,5 % vluchtige oliën zoals nigellone en thymochinon. Ook bevat het vitamine B1, B2, B3, B6, foliumzuur, calcium, ijzer, natrium, fosfor, zink, koper en caroteen dat in de lever wordt omgezet naar vitamine A. Het helpt bij een natuurlijke stoelgang, goede lever-, gal- en maagfunctie. Extern wordt het gebruikt voor de gevoelige huid en uitdunnend haar. Een paar druppels reinigt de mond en is goed voor het tandvlees. Het is zuinig in gebruik. Ook een uitstekende massage olie. Niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding. Neem 1 theelepel voor het ontbijt. prijs: € 17,50 code: blsOi

siliciuM druppels Dit voedingssupplement bevat 100% opneembare silicium, ook bekend als kiezelzuur. Silicium staat aan de basis van onze voedingsketen. Het is een essentieel mineraal voor alles wat leeft op aarde; plant, dier en mens. Silicium is van belang voor de opbouw en groei van botweefsel, kraak-been en bindweefsel. Ook voor de huid, bloedvaten en voor soepele gewrichten. Een tekort aan silicium zal in eerste instantie leiden tot dunne, makkelijk breekbare nagels en dun haar. Silicium geeft stevigheid en standvastigheid. Het ondersteunt het afweersysteem en het herstellende ver-mogen van het lichaam. Het is Effectief bij spier- en gewrichtspijnen en voor een sneller herstel bij breuken. 25 ml. prijs: € 16,80, code: sild

ice biTapela Dit kruidenpreparaat is uitwendig te gebruiken bij stress, spanning en zwakke zenuwen en bevor-dert het concentratievermogen. Bij griep het lichaam insmeren, bij verkoudheid op het gezicht aanbrengen en bij koorts op het voorhoofd. Het geeft verlichting. prijs: € 15,00 code: iceb

zuinig in gebruik

essentieel

hoogwaardig

verlichting

Prijzen

exclusief verzen

dko

sten | Io

nic Iro

n | Siliciu

m d

rup

pels | B

lackseed o

lie | Ice Bitap

ela

Page 18: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

50 Frontier 18.9 november | december 2012

erwTen prOTeïne pOederBij gewrichtsproblemen voor dieren Erwten proteïne poeder is een puur erwtenextract (isolaat). Het is gemakkelijk verteerbaar en een zeer goede vervanger van (dierlijke) eiwitbronnen. Goed alternatief voor Wei en Soja proteïnen. Bevat 18 verschillende aminozuren. Deze herstellen be-schadigd spierweefsel en stimuleren de aanmaak van nieuw spierweefsel, waardoor het erg po-pulair is bij sporters. Ook versterken de aminozuren het immuunsysteem, vertragen de natuurlijke veroudering, stimuleren de vetverbranding en geven veel energie. Ook kan met eiwitpoeders de bloedsuikerspiegel worden gestabiliseerd, waarvoor het gebruikt wordt door mensen die last heb-ben van een verhoogde bloedsuikerspiegel of diabetes type II.pot 350 gr. (naturel of vanille) prijs € 16,50 code erprZakje 250 gr. prijs € 5,50 code: peprO

MOringa biOlOgisch bladpOeder, capsules en huidOlieMoringa geldt als de meest nutriëntrijke plant van deze planeet. Door de rijkdom aan vitamines, mineralen en eiwitten is de Moringaboom een rijke bron van voedingstoffen. Het bevat chlorofyl, glutathionen, calcium, magnesium, potassium, zink, ijzer, chroom, vitamine A, B, B1, B2, B3, B6, C, E, K, arginine, Beta-caroteen, luteine, omega 3,6 en 9, selenium, en 18 aminozuren. Een aantal van de vele voordelen van moringa:Moringa is een zeer hoogwaardige natuurlijke multi-vitamine | Verhoogt de natuurlijke weerstand en stimuleert het metabolisme | Vergroot het uithoudingsvermogen en levert energie | Vermindert vet, terwijl spieren worden opgebouwd | Zorgt voor snel spierherstel na lichamelijke inspanning | Zorgt voor gezonde botten, tanden, huid, haar en nagels | Verjongt het lichaam op cellulair niveau | Draagt bij aan een goed gezichtsvermogen | Draagt bij aan een goed cholesterolgehalte | Helpt de bloedsuikerspiegel te verlagen | Bevordert de spijsvertering | Stimuleert het immuunsysteem van het lichaam | Heeft een goede invloed op de bloedcirculatie en is gunstig voor de bloeddruk | Vitaliseert het geheugen en helpt de geheugencapaciteit te behouden, ondanks het veroude-ringsproces | Ontspant en helpt bij een goede nachtrust | Verbetert het humeur, is gunstig voor een goede geestelijke balans | Reguleert de hormoonhuishouding | Bevordert de melkproductie bij borstvoedende vrouwen en verbetert de kwaliteit van de geproduceerde melkbiologisch bladpoeder prijs: € 24,95 code: MObiOcapsules prijs: € 24,95, code: MOrchuidolie (koudgeperst) prijs: € 11,95, code: MOrh

TOngschraperReinigt de tong voor een optimale mondhygiëne en een frisse adem. Voor een complete mondhy-giëne is naast het tandenpoetsen en flossen, de tong reinigen even belangrijk. De tongschraper verwijdert tongbeslag en voorkomt tandplak en een teveel aan bacteriën in de mond. Deze ver-oorzaken een beslagen tong, herkenbaar aan de witgrijze tot lichtgele kleur, en een slechte adem. prijs: 4,95, code: TOsc

Tevens verkriJgbaar:In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods:Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk

naasT OnZe cOllecTie superFOOds verkOpen we OOk:Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood

complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol | Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer!

N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut.

Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden.Frontier Magazine 2012

Frontier verkoopt ook:

rijke bron

frisse adem

voor sporters

Ton

gsc

hra

per

| Er

wte

n p

rote

ïne

po

eder

| M

ori

ng

a | P

rijz

en e

xclu

sief

ver

zen

dko

sten

Page 19: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

november | december 2012 18.9 Frontier 51

advertenties

209MediumHenja

208Psychologe

Marie-José

206HelderziendeMarianne

205HelderziendeTrix

204HelderziendeSien

203HelderziendeMartina

202MediumNicolien

201MediumKarin

200Medium

Paulamaria

box:

Mag ik je voorstellen aan:

Bel gerust als je direct een prettig consult wilt in vorm van helderziende waarneming, contact met overledenen of begeleiding op ander gebied. Hierbij verwijs ik tevens naar de hulp van onze psychologe.

0909-0400365 (0,80/min)

De meeste consulenten, die op de 0909-lijn werken heeft Marion twee jaar begeleid in hun spirituele ontwikkeling op weg naar mediumschap en healer. Het zijn allemaal vriendelijke en warme mensen. Dat is een gegeven, dat Marion erg belangrijk vindt wanneer het je opdracht is om mensen te helpen.

Marion Berndsen - www.maylight.nl

Plaggenmeierslaan 183781 DN Voorthuizen

T: 0342 - 41 38 48

www.hooijerwoonbiologie.nl

Hooijer Woonbiologie & Resonantie Techniek

E: [email protected]

www.hooijerwoonbiologie.nl

Resonant ie techniek

Via Resonantie Techniek zijn ziekten en plagen zeer effectief en zonder belastende bestrijdingsmiddelen goed te behandelen. Niet alleen word de plaag grondig aangepakt, ook de planten en dieren worden middels deze techniek versterkt. Zie het als uw immuunsysteem: als dat zwak is komt er ook griep of andere ziekten op uw pad. Bent u sterk, is er weerstand tegen ziekte.

Resonantie techniek gaat uit van de kwantum mechanica en is een wetenschappelijk bewezen techniek en heeft al decennia lang zeer goede resultaten laten zien met een grote schare zeer tevreden klanten, mede door de lage kosten!

Projecten succesvol ondersteund met Resonantie Techniek zijn o.a.:

• Woonhuizen

• Commerciële bedrijven

• Planten en kruidenkwekers

• Processierups bestrijding

• Natuurgebieden

• Agrarische bedrijven

www.hooijerwoonbiolowww.hooijerwoonbiolowww.hooijerwoonbiolo

WOONBIOLOGIET H E O H O O I J E R

Page 20: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

november | december 2012 18.9 Frontier 67

Anders dan het Rechter Pad, waartoe alle grote religies behoren, zoekt het Linker Pad (vamachara) geen hemel of transcendentie om aan dualisme te ontsnappen, maar het herstel van de synergie tussen yin en yang, God en Godin, vrouwelijke en mannelijke energieën. Via opwekking van het slangenvuur wordt vervolgens naar cidrupini gestreefd – een opgaan in de vreugde van de natuur en mystieke dans van het leven zelf. Het goddelijke wordt niet verwacht maar geleefd. Adamah’s occult-filosofische opus magnum is een enerverende en zeer complete leidraad voor wicca’s, pagans en eenieder die zoekt naar een ongecensureerde “raw spirituality”. De auteur breekt een historisch taboe door niet de materie of het aardse, maar juist fixatie op eenheid en verlossing als bron van tweeduizend jaar duisternis aan te tonen. Daarmee stoot hij onze gangbare rolverdelingen van God, mens, goed, kwaad, werkelijkheid en illusie bijna apocalyptisch omver. Simultaan gloort echter een nieuwe spirituele horizon, actueel passend bij de 21ste eeuw met haar hardnekkige eindtijdobsessies. Onze allergrootste blinde vlek wordt daarbij pijnlijk zichtbaar...

Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

Benjamin Adamah

vAmAchArARaw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith

vamacharaRaw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith

Benjamin adamah

400 pagina's| Paperback | € 25,–e-book voor iPad via Tablisto € 4,99

De Grote Piramide van Gizeh is een van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid en de enige die is overgebleven. Al eeuwenlang bezoekt men dit enigmatische bouwwerk en probeert men de ware betekenis ervan te achterhalen. Willem Witteveen verbindt na langdurig onderzoek gegevens van hemzelf en van andere onderzoekers en komt tot baanbrekende conclusies.Het boek is onderverdeeld in vier delen, gekoppeld aan de vier aardse elementen: Aarde, Water, Lucht en Vuur. Elk element vertegenwoordigt een hoofdrichting van het kompas en samen vormen ze een cirkel van verbond die wordt overkoepeld door het vijfde element 'Aether'. In deze cirkel der elementen spelen zich alle processen af waarbij Aether de goddelijke wereld vertegenwoordigt.De auteur toont in dit boek aan dat de Grote Piramide een naslagwerk is, bedoeld voor de huidige generaties met daarin verborgen de Gulden frequentie van Gizeh, verantwoordelijk voor het ontstaan en bestaan van het leven op Aarde.Mensen die dit boek gelezen hebben zullen nooit meer op dezelfde manier naar de Grote Piramide van Gizeh kijken.

De Grote Piramide van

als monument van de schepping

Willem Witteveen

Gizeh

Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierworld.nl

De Grote Piramide van

als monument van de schepping

GizehWillem Witteveen

224 pagina's | full colour | hardcover | € 22,-e-book voor iPad via Tablisto € 4,99

Page 21: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

Evenals vorige jaren werd het geluid van het Frontier Symposium 2012 vastgelegd

als MP3 files op een CD.

U kunt ons een e-mail sturen naar [email protected] om de CD 2012

voor € 15,95 te reserveren.

We sturen deze direct op na verschijning.

‘12

OP CD‘12

Aqua OPTIMIZER®voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater.

De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 mil-joen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electro-chemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving.

Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking.

30 dagen niet tevreden - geld terug garantie.

Vitaliteit Service, 020-4720397 [email protected]

november | december 2012 18.9 Frontier 77

advertenties

Earth WondErswonderen der aarde zijn simpel, natuurlijk en zeer werkzaam• Wereldtheeën; Jiaogulan, Indian melange,

Neem blad thee.• Zout der aarde; keltisch zeezout, Himalaya

zout, Andes-Inka zout.• Puur aarde – zuiverende kleien• Moringa Oleifera thee, olie, capsules

& bladpoeder.

More & More solutions for your health!

MMS & CDS de nieuwste vorm van MMS. Gemakkelijk zelf in uw keuken te maken.

Prachtige actuele gezondheidsboeken

www.mms4u.nlin[email protected] 343261 BH Oud-BeijerlandT 085 7325811

MMs-goldGeïoniseerde perfect opneembare

levensmineralen voor mens, dier en gewassen. Puur natuur product. Bevat meer

dan 60 mineralen en sporenelementen in goed opneembare vorm.

Page 22: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

82 Frontier 18.8 oktober | november 2012

Floww for your health, vitality & happiness

1. Stralingsanalyse woning 2. Installatie Floww Health Technology 3. Onafhankelijke effectmeting

Voordelen ✓ Natuurlijk binnenmilieu ✓ Energieker ✓ Goede nachtrust

Meetbaar Gezond en Vitaal wonen met Floww in 3 stappen

www.fl [email protected]

De piramides van de homeFloww® set zijn gebaseerd op de Piramide van Cheops, de enige van de zeven klassieke wereld-wonderen die tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven.

advertentie

Page 23: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

tijdschriftenDVD

Nieuw

FrontierPublishing

literatuur

Boeken

november | december 2012 18.9 Frontier 83

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

De terugkeer in het paradijsGechannelde informatie van aartsengel Michaël Christoph Fasching ‘Jullie dromen al zo lang over een para-dijs op aarde. Stop met dromen, word wakker en handel nu.’ Dit is wat aarts-engel Michaël ons met al zijn overtui-gingskracht doorgeeft via Christoph Fasching. ‘Als jullie willen, kunnen jullie meteen een totaal nieuw leven gaan leiden, maar dan hebben jullie wel wat informatie nodig, die ik jullie via dit boek wil geven.’ De wereld veran-dert hoe dan ook, of je het proces nu wel of niet ondersteunt. En dit is pre-cies waar het om gaat: neem je actief deel aan de veranderingen of blijf je een toeschouwer? Aartsengel Michaël geeft ons concrete tijdsaanduidingen en duidelijke aanwijzingen om in actie te komen en hij zegt ons zijn hulp toe. 304 pagina’s | paperback | Akasha Uitgeverij |ISBN: 9789460150746 | € 19,90Code : DETEP

Illusie van de waarheidZicht op een nieuwe wereldAlfred GeritsDe aarde en de mensheid bevinden zich midden in een(onzichtbaar) transformatieproces. Een proces van ver-andering waarbij oude systemen eerst vast lopen of dreigen vast te lopen. Dit is nodig om het collectieve bewustzijn van de mensheid wakker te schudden en naar een hoger niveau te brengen. Een niveau van waaruit de weg vrij gemaakt kan worden naar een nieuwe vijfdimensionale werkelijkheid. “Illusie van de waarheid” geeft inzicht in de redenen waarom de huidige systemen (financieel, gezondheid, macht, farma-cie, onderwijs, religie en persoonlijke ontwikkeling) vast lopen en kijkt vooruit naar de “nieuwe wereld” zoals deze zich aan ons zal ontvouwen. Nooit eerder bevonden de mensheid en de aarde zich op zo’n markant kantelpunt in de evolutie. Voor meer achtergrondinfor-matie www.illusievandewaarheid.nl 204 pagina’s | paperback | AC Management Groep | ISBN: 9789081963602 | € 19,95 Code : ILL

Meer zijn dan je breinHet nieuwe bewustzijn van sensitieve pioniersM. van den Beuken & M. TimmersEr gebeurt momenteel zoveel dat het steeds urgenter wordt om ons diep in onszelf te verankeren. Daar vinden we vrede, vertrouwen, optimisme. Zo stij-gen we uit boven onze instincten en conditioneringen. Als we leven vanuit het zijn, is er vanzelf groei en vernieu-wing in ons leven. In dit boek vind je praktische handvatten om vanuit dat nieuwe bewust-zijn in de wereld te staan. Je zult merken dat je niet alleen bent. Samen met vele andere sensitieve pioniers geef je de wereld een nieuwe richting.192 pagina’s | paperback | Uitgeverij Ankh-Hermes| ISBN 9789020208153 | € 14,95Code : MEBRE

GezichtsgymnastiekEen methode om de natuurlijke schoonheid van je gezicht te behouden Catherine PezAl zoekend naar een manier om plasti-sche chirurgie uit te stellen raakte Cathe-rine Pez geïnteresseerd in gezichtsgym-nastiek. Ze ontdekte dat een vijftigtal spieren het gezicht ondersteunt en zorgt voor het behoud van onze gelaatstrek-ken. Ook ontdekte ze dat er eenvoudige oefeningen bestaan die deze spieren verstevigen en die de huid aanspan-nen waardoor zij haar glans weer terug krijgt. Deze oefeningen voorkomen rimpels op de bekende plaatsen zoals rond de ogen en de mond, in de hals en op het voorhoofd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van duidelijke foto’s en tekeningen. Je hoeft de gezichts-gymnastiek maar vijf minuten per dag te doen om een behandeling door een plastisch chirurg te voorkomen. 86 pagina’s | paperback | Milinda Uitgevers ISBN 9789060307182 | € 14,95Code : GEGY

Page 24: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

84 Frontier 18.9 november | december 2012

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Handig HealenEen handboek met veel oefeningen en voorbeelden om te leren healen Tara WildersAlles wat we denken, voelen en doen brengt iets in ons lichaam teweeg en heeft invloed op onze uitstraling. Het verschil tussen iemand die vol irrita-tie zit en iemand die ontspannen is, is gemakkelijk te zien. Deze uitstraling is voelbaar als een energieveld om ons heen. Als iemand zich prettig voelt, zal zijn energieveld evenwichtig aanvoe-len. Er kunnen echter gemakkelijk ver-storingen in het energieveld optreden door sterke emoties, niet-ingevulde wensen of oude ingesleten patronen. We kunnen leren het energieveld om iemand heen te voelen en in balans te brengen. Wat kun je erin tegenkomen? Wat kun je doen bij druk op de schou-ders? Etc etc. 240 pagina’s | paperback | Uitgeverij Akasha | ISBN 9789460150708 | € 21,50 Code : HANHE

Samenwerken met je intuïtie Je weet meer dan je denkt Leonore Kester Je intuïtie geeft je informatie in de vorm van gedachten. Je weet dingen die je eigenlijk niet weten kunt. Intuï-tie is niet iets wat je hebt of niet hebt: iedereen heeft een intuïtief vermogen, maar veel mensen hebben het niet leren gebruiken. Dit boek helpt je je bewust te worden van je gedachten. Het wordt je duidelijk hoe je jezelf ziet, hoe je je gedraagt en hoe je rea-geert. Je leert hoe je met je intuïtieve vermogen je acties en reacties kunt omvormen en veranderingen in je dagelijks leven kunt aanbrengen. Je kunt informatie nodig hebben om stress te verminderen en je gezond-heid te verbeteren. Of misschien wil je iets weten wat betrekking heeft op je relaties, je gezin, je familie of je werk. 192 pagina’s | paperback | Uitgeverij Akasha | ISBN 9789460150807 | € 18,50Code : SAMMI

God vergist zich niet De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan Roelof TichelaarWe komen op aarde uiteenlopende vormen van lijden en chaos tegen, maar dat is wat wij zien. Hierachter schuilt een meesterlijk verlossingsplan: een godde-lijk plan dat tot een geestelijke weder-geboorte leidt. Roelof Tichelaar ontving langs bovennatuurlijke weg inzicht in dit plan en legt in dit boek de spirituele wortels van het christendom bloot. Hij beschrijft het goddelijk verlossingsplan, dat is doordrenkt met Gods onvoor-waardelijke liefde en ons boven onszelf uittilt. We komen bij een innerlijke schat die al bijna tweeduizend jaar toeganke-lijk voor ons is: de verlossing door Jezus Christus, waardoor de geboorte van de heilige Geest in ons mogelijk wordt. 368 pagina’s | paperback | Uitgeverij Aka-sha | ISBN 9789460150791 | € 22,50 Code : GOVZ

Mandalakleurboek - Kleur jezelf blij Monique Michel Mandala’s kleuren is een beetje als ko-ken: een beetje meer zout als het te flauw is, een beetje crème fraîche om het te verzachten. Met kleuren is het hetzelfde: een beetje groen om het op te frissen, een beetje roze om het te verzachten. De mandala is een sleutel tot creativiteit. Zelfs al ben je helemaal geen kunstenaar maar je wilt toch met kleuren en vormen spelen, dan is dit boek perfect. Je bent helemaal vrij om de kleuren te gebruiken die je mooi vindt. Alles kan! Naast de vele in te kleuren mandala’s wordt in dit boek een korte uitleg gegeven over de tech-niek van kleuren om diepte, spanning en glans aan de mandala te geven. 108 pagina’s | paperback | Uitgeverij Akasha | ISBN 9789460150715 | € 16,50Code : MANK

Mandala’s tekenen met kolams Hannie de Jong Kolams zijn tekeningen met een stip-penpatroon als basis. In dit boek leer je hoe je met eenvoudige patronen zelf kolams en kolammandala’s kunt teke-nen. De vele voorbeelden en de dui-delijke uitleg helpen je stap voor stap op weg. Je begint met gemakkelijke kolams, maar al snel kun je ook inge-wikkelder kolammandala’s maken.Geef jezelf de ruimte om je innerlijke creatieve bron te gebruiken. Combi-neer kleuren, symbolen en patronen tot je eigen mandala’s. Eenmaal bezig merk je hoe leuk het is om deze bij-zondere tekenvorm te gebruiken. Ook voor kinderen is het een creatieve en ontspannende bezigheid.120 pagina’s| paperback | Akasha Uitgeverij | ISBN 9789450160692 | € 19,90 | Code : MANT

OERsterkGezond, fit en slank volgens de na-tuur: dé totaalaanpak naar optimale gezondheid en vitaliteit Richard de LethVWaarom kwamen er vroeger geen moderne ziektes voor? Waarom schrijft de huisarts geen broccoli voor? Moe-ten we wachten tot ons lijf iets man-keert of kunnen we zorgen dat we niet ziek worden? OERsterk vertelt hoe we onze gezond-heid kunnen behouden én verbeteren. Aan de hand van vragen, uitleg en zelfscorelijsten word je gestimuleerd om jouw gezondheidsstaat in kaart te brengen. Daarnaast wordt de invloed van de psyche, voeding, beweging en ontspanning op onze gezondheid duidelijk.208 pagina’s | paperback | Uitgeverij De Leth| ISBN 9789081899000 | € 19,50Code : OSTE

De adem van het levenHandboek van een yogaleraarMax Strom De adem van het leven bevat een fi-losofie voor het leven, zelfonderzoek, yoga, ademoefeningen en meditatie. Door onze wonden te helen, onze zelf-kritiek die ons remt aan te pakken kun-nen we ons verlossen van de slachtof-ferrol die we onszelf vaak opleggen. De lessen komen oorspronkelijk voort uit yoga, soefisme en oosterse filosofie, maar dit is zeker niet het zoveelste boek over yoga en adem. Het is eerder een gids die je leert hoe je krachtig in het leven kunt staan.224 pagina’s | paperback | Uitgeverij Ankh-Hermes | ISBN 9789020208511 | € 22,95Code : DADEM

De kracht van stilte (dvd + boekje) Eckhart Tolle live in Rotterdam Eckhart TolleTijdens een uniek evenement in Rot-terdam in 2010 maakte Eckhart het publiek op zijn eigen, onnavolgbare wijze deelgenoot van zijn eenvoudige methode van transformatie. Met zijn kenmerkende zachte stem, zijn humor en grote innerlijke rust weet hij zijn toe-hoorders van begin tot eind te boeien en de stilte van het moment te laten ervaren. De ervaring van een bezoeker: ‘Deze gedeelde stilte zal me heel erg lang bijblijven.’Laat ook de stilte toe in jouw leven met deze bijzondere dvd.Het bijgeleverde boekje bevat prach-tige citaten van Tolle en foto’s die de stilte kracht bij zetten. 120 min + 64 pagina’s | DVD +paperback | Uit-geverij AnkhHermes| ISBN 9789020208085 | € 19,95Code : DKVS

Page 25: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

november | december 2012 18.9 Frontier 85

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Beelden in je hoofdHandleiding voor beelddenkersLot BlomBeelddenken is een snelle, associatieve manier van denken, waarbij de verbeel-ding en het gevoel een grote rol spe-len. Iedereen kan in beelden denken, maar mensen kiezen vaak voor ‘lijnden-ken’, dat een strikte volgorde aanhoudt. Beelddenken neemt meerdere stappen tegelijk, waardoor je sneller en vaker dan bij lijndenken in de dimensie van tijd en ruimte geraakt. Zo kan een beeldden-ker een verfrissende kijk op iets geven, een situatie in een oogopslag overzien en met originele oplossingen komen. Beelddenken is handig en leuk. Toch krijgen mensen die er een voorkeur voor hebben vaak etiketten als ‘dyslec-tisch’ en ‘druk in het hoofd’ opgeplakt. 160 pagina’s | paperback | Uitgeverij Ankh-Hermes| ISBN 9789020208184 | € 14,95Code : BEJH

Boeddha tweetsKleine antwoorden op grote levensvragenLori Deschene Lori Deschene verstuurt sinds 2008 elke dag een tweet met een boed-dhistisch citaat en daarbij een vraag of een stelling. Haar fascinatie door de vraag waar onze wijsheid vandaan komt waarmee we allerlei keuzes maken deelt ze met een groeiende groep volgers via Twitter. In dit boek komen haar volgers met verrassende, authentieke, inspirerende antwoorden op levensvragen over thema’s als mindfulness, verbinding, geluk, keuzes, liefde, pijn en mogelijkheden. 288 pagina’s | paperback | Uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020208306 | € 19,95Code : BOETW

Handboek voor sensitief leven Door het jaar heen Barbara Driessen De rode draad in dit boek is een per-soonlijke, mythische reis door de 52 weken van het jaar. Wanneer je met aandacht en in overgave het seizoen volgt, boor je diepe lagen van je ziel aan. Dit handboek is een gids voor sensitief beleven en leven door het jaar heen. De oefeningen, visualisaties en suggesties voor iedere week begelei-den je om in de stroom van spirituali-teit hoogte en diepgang te ervaren. Zo overstijg je de schaduwzijde van hoog-gevoeligheid en opent je hart zich voor de sensitieve kracht van kwetsbaarheid, waardoor grenzen worden verlegd en nieuwe mogelijkheden ontdekt. 176 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150722 | € 19,90Code : HAVSL

MediwietolieHet ideale volksmedicijn Wernard BruiningCannabis is waarschijnlijk het oudste medicijn der mensheid. Het wordt ge-bruikt bij honderden kwalen en kwaal-tjes. Nadeel was dat je er ook stoned of high van kon worden. Met de uitvin-ding van mediwietolie is die bijwerking onder controle en dus grotendeels verleden tijd! Het boek bevat tientallen inter-views met voorbeelden uit de prak-tijk, maar geeft ook achtergrond-informatie en laat zien hoe je dit ideale volksmedicijn zélf kunt maken. 455 pagina’s | paperback | Uitgeverij Beau-pain | ISBN 9789081835206 | € 17,50Code : MEDW

Het voorrecht mens te zijn Soefi leringen deel 2Inayat KhanHet voorrecht mens te zijn is het twee-de deel van de Nederlandse vertaling van Sufi Teachings: The art of being. Ge-schreven in de 20-er jaren is de bood-schap van soefileraar Inayat Khan nog uiterst actueel: de mens wordt in alle religies als het doel van de schepping beschouwd, en dat brengt ook verant-woordelijkheid met zich mee.Verantwoordelijkheid voor het onder-zoeken wat het inhoudt om mens te zijn, en verantwoordelijk te zijn voor het behoud en welzijn van de rest van de schepping.In deze vertaling is het mondelinge ka-rakter van de lezingen zoveel mogelijk behouden, met de originele vragen en antwoorden uit die tijd.180 pagina’s | paperback | Uitgeverij Panta Rhei | ISBN: 9789088400728 | € 17,50 Code : VMTZ

Ayurveda voor jong en oudPraktische richtlijnen voor een betere gezondheid Anil Kumar Mehta & José van Burink Dit boek is bedoeld voor iedereen die gezonder wil gaan leven. De Ayurvedische levenswijze, met zijn eeuwenoude kennis van de gezond-heidsleer, biedt daartoe de beste garanties. Dat geldt met name voor de westerse mens, omdat daar de ge-zondheidsproblemen als gevolg van onze materialistische levenswijze het grootst zijn. Ayurveda (Ayur = leven, veda = kennis, leer, dus de leer van het leven) is een holistische wetenschap die gezondheid en ziekte vanuit een groter perspectief bekijkt, waarbij alles met elkaar verband houdt. Boeiend is dat de westerse kwantumfysica inzichten biedt die bij Ayurveda al lang bekend waren. 180 pagina’s | paperback | Uitgeverij Panta Rhei | ISBN 9789088400780 |€ 17.50 Code: AYUVO

Filosofische verhalen voor kinderenOude en nieuwe verhalen over levensvragen van alle tijdenNel de Theije-AvontuurNa het succes van ‘Filosoferen met kinderen’ dat in 2011 verscheen volgt hier een nieuwe bundel verhalen om met kinderen te filosoferen over levensvragen. Verhalen uit de hele wereld, uit alle culturen en uit alle religies. Verhalen die vragen oproepen, om over na te denken of om alleen maar stil naar te luisteren. Voor een deel zijn het weer oude verhalen met een bepaalde levenswijsheid die zowel spannend als inspirerend zijn. Daar-naast zijn er veel nieuwe verhalen over dieren die in hun wereldje dezelfdesociale en emotionele dilemma’s te-genkomen als de kinderen zelf, zodat ze zich daarmee gemakkelijk kunnen identificeren. 120 pagina’s | paperback | Uitgeverij Panta Rhei | ISBN 9789088400803 | € 14,50Code : FILO

LachyogaOntspanning voor lichaam en geest - eenvoudige lachoefeningen voor iedereen Christoph EmmelmannLachyoga combineert de positieve effecten van het lachen met die van yoga. Het is een nieuwe dynamische vorm van yoga die sinds enkele jaren steeds populairder wordt over de hele wereld. Dit is de eerste uitgave over lachyoga in het Nederlands.Lachen ontspant de spieren, zorgt voor een grotere bloedtoevoer en verlaagt het stressniveau. Onderzoek toont aan dat de gezondheidseffecten van 1 minuut lachen gelijk staan aan 10 minuten workout. Lachen bevordert de produktie van de zogenaamde ‘gelukshormonen’ endorfine, dopa-mine en serotonine en versterkt het immuunsysteem.90 pagina’s | paperback | Uitgeverij Panta Rhei | € 18,90 | ISBN: 9789460150548 | Code : LAYO

Page 26: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

86 Frontier 18.9 november | december 2012

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Maankalender 2013Voeding - relaties - tuinieren - gezondheidMarjanne Hess-Van KlaverenDe maan geeft ritme aan de natuur in de vier seizoenen. Zo zijn er gunstige dagen om te tuinieren, zoals grasmaai-en, groenten en fruit te zaaien en te planten of voor het poten van aard-appelen. Bovendien zijn er gunstige tijden om groenten en fruit te oogsten, te bewaren, op te slaan of om direct te consumeren. Met de maanfasen kun je dagen inplannen die het zinvol maken om actief te zijn en dagen dat je je te-rug kan trekken. Met het volgen van de maankalender komt er weer een oude, meer natuurlijker ritme terug in ons leven. Je kunt hierdoor meegaan met de stroom, de maancyclus en de vier seizoenen.739 pagina’s | paperback | Uitgeverij Hajefa | ISBN 9789077677513 | € 15,95 Code : MA13

Maan Agenda 2013 Marjanne Hess-Van KlaverenIn de maanagenda staat informatie over de invloed van de maan op ons dagelijks leven en is handig om bij je te hebben. De invloeden van de maan en de dierenriem-tekens zijn dagelijks door middel van sym-bolen af te lezen en staan per week kort beschreven. Dit jaar kan ook het bioritme genoteerd worden in de agenda. Als je de cyclus van de maan volgt leef je volgens een natuurlijk ritme, wat rust en ontspanning brengt in je levensstijl. Voor elke bezigheid is er een gunstig tijdstip, zo zijn er volgens de maan gunstige dagen om je planning op te zetten, je admini-stratie, huishouden of bankzaken te doen, zakelijke afspraken te maken, voor cultuur en theaterbezoek, muziek, reizen, maar ook voor relaties, oefeningen, massages, li-chaams- of haarverzorging en meditaties.160 pagina’s | paperback | Uitgeverij Hajefa | ISBN 9789077677520 | € 11,95Code : MAG13

Matrix GuerillaLars Faber Hoe vrij ben jij? Ja jij! Je staat op het punt om belangrijke ontdekkingen over jezelf en jouw ‘zogenaamde’ vrijheid te doen... Heb je je weleens afgevraagd wat er zou gebeuren als het ondeugendste jongetje van de klas het geheim van het leven en de ultieme vrijheid ontdekt? Waar de meeste spirituele leraren soberheid, afstand nemen van je verlangens en toewijding van je eisen, predikt deze dwarsligger het vrijuit laten van scheten, het gebruik van geestverrui-mende middelen en buitenechtelijke escapades. Mediteren in een koude grot is volgens Lars niet nodig; onder de zonnebank lukt het ook prima. Overgave leer je door veel orale sex te bedrijven en inzicht krijg je in de bioscoop. 315 pagina’s | paperback | Uitg. Kinetics BV | ISBN 9789081883009 | € 15,- Code : MAGUE

De Heldenreis De bevrijding van de zielLars FaberOntdek zelf waar mystici al eeuwen over schrijven... De Heldenreis neemt je mee op een adembenemende tocht naar langver-geten oorden in de uiteinden van de psyche. Waar onwrikbare Poortwachters van de ziel waken en niemand doorla-ten, totdat de Rechtmatige Koning(in) opstaat. Dit boek gaat over de magische zoek-tocht naar de eigen essentie. Zij wacht erop om bevrijd te worden en te mo-gen leven. Ben je held genoeg om de Heldenreis aan te vangen? Reis naar het diepst van de ziel en ontdek je onsterfe-lijke essentie.259 pagina’s | paperback | Uitg. Kinetics Bv | ISBN 9789079582013 | € 15,-Code : HELD

De Gewijde ReisDe pelgrimstocht naar de zielLars Faber ‘De Gewijde Reis’ is een boek dat je le-ven weleens een heel andere wending zou kunnen geven. Zoals het mijn le-ven totaal op haar kop zette toen ik de Gewijde Reis doorkreeg van een oude wijze vrouw. Met hart en ziel beschrijf ik de ‘pelgrimstocht naar de ziel’, zoals de Reis ook wel genoemd wordt. De Reis is er voor wie kracht, inzicht en genezing zoekt. Zij toont je zonder omweg je roeping, je bestemming en heeft de potentie om iedere ons bekende ziekte tot op celniveau te genezen! Gun je de liefde in je hart en de wijsheid van je ziel om haar wijs te gebruiken. Schroom niet om de wereld van magie en wonderen te betreden, want dat is de wereld die de Reis ons openbaart. 320 pagina’s| paperback | Kinetics Bv Uitge-verij | ISBN 9789080869523 | € 15,- | Code : GWRE

Advocaat van de Waarheid Adriaan Bos Actuele thema’s spelen een grote rol in deze zeer actuele roman zoals het opkomend populisme, de groeiende intolerantie, het falend (politiek) lei-derschap en de dominante rol van technologie die erop gericht is de sa-menleving controleerbaarder en veili-ger te maken, maar de privacy steeds verder uitholt. Een ex-advocaat komt midden in spannende intriges terecht. Loyaliteit naar vrienden, het redden van miljoenen mensen bij het uitbre-ken van een pandemie en een strijd tegen niets ontziende bedrijven die exorbitante rendementen en macht nastreven, plaatsen hem voor onmo-gelijke keuzes. 410 pagina’s | paperback | Uitgeverij Juwe-lenschip | ISBN 9789021551708 | € 19,95Code : ADVW

Een nieuwe wereld binnen je bereik(Buiten) Aards Leven Richard HoofsRond 2012 is er sprake van een ont-waken van ‘onze Aarde’. Zoals het is voorspeld in de oude tradities van de Maya’s, de Egyptenaren en de Vedische traditie. Je ziet dit terug aan verande-ringen op onze aarde, (aardbevingen, tsunami’s en zonnestormen) maar ook aan veranderingen in het bewustzijn van de mensen. Er begint door te drin-gen dat er meer mogelijk is dan waar wij nu van uitgaan. Als je afgestemd bent op de energie van de ‘Nieuwe Tijd’, in verbinding met jezelf, dan helpt dat om in deze tijd van enorme veranderingen in balans te blijven. Uit balans raken kan, als je de weg maar terug weet te vinden. Hoe kun je dit doen? Dit boekgeeft hiertoe inzichten, energetische oefeningen en concrete handvaten. 185 pagina’s | paperback | Uitgeverij De Nieu-we Wereld | ISBN 9789462030213 | € 14,95Code : NWBB

Transpersoonlijke psychologieEen overzichtDavid Grabijn en Fons FoudraineDe transpersoonlijke psychologie(T.P.) houdt zich bezig met alles wat voorbij het persoonlijke gaat. Dat kan spiritueel zijn, maar ook te maken hebben met algemene zingeving, bewustzijn van bijzondere werkelijkheden en intuïtie. Het betreft een gebied dat in de ‘ge-wone’ psychologie nog niet altijd tot zijn recht komt.T.P. brengt de gevestigde psychologie en diverse mystieke, religieuze, esote-rische en wijsgerige stelsels bij elkaar. Als wetenschappelijke stroming kwam zij eind jaren zestig in de V.S. voort uit de daar bestaande humanistische psy-chologie. Onder anderen Maslow, As-sagioli, Frankl, Charles Tart en Trungpa schreven erover. Inmiddels zijn er over de hele wereld mensen en instituten die zich ermee bezighouden.222 pagina’s | paperback | Uitgeverij De Lezerspoort | ISBN 9789077556184 | € 14,50Code : TRPSY

Page 27: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

november | december 2012 18.9 Frontier 87

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Leefboek HooggevoeligheidHoe kan ik leven met een te dunne huid in een wereld die me overdondert?Rolf SellinDit boek presenteert een totaal nieuwe kijk op hooggevoeligheid. Ongeveer 20% van de bevolking heeft veel ge-voeliger zintuigen dan de rest. Ze worden hooggevoelig of hypersen-sitief genoemd. Ze zijn uitzonderlijk fijnbesnaard en verwerken zintuiglijke indrukken dieper dan andere mensen. Toch ervaren velen van hen deze spe-ciale begaafdheid als een last omdat ze niet alleen veel meer indrukken en prik-kels te verwerken krijgen dan anderen, maar daar ook heftiger op reageren, waardoor ze vaak het verwijt krijgen dat ze ‘niet zo overgevoelig moeten zijn’. Dit praktisch handboek geeft inzicht in de oorzaken van hooggevoeligheid: waar komt die vandaan? 172 pagina’s | paperback | Uitgeverij Panta Rhei | ISBN 9789088400773 | € 17,50Code : LEEFH

Symboliek van de dagen van de weekBijgeloof, rituelen en gewoonten Patricia BrouwerBijgeloof, rituelen en gewoonten Waar-om zetten we een kerstboom neer, eten we paaseieren, gooien we een munt in een fontein, steken we vuurwerk af, vieren we Moederdag, verkleden we ons met carnaval en kloppen we af op hout? Wat is de vaak ‘heidense’ ach-tergrond van veel van onze moderne rituelen rond Kerstmis, Pasen, carnaval, Halloween en bij bruiloften en begrafe-nissen. Ze zijn allemaal niet zo christelijk als je denkt. De goden die de dagen van de week benoemen laten hier nog steeds hun invloed gelden.144 pagina’s | paperback | Uitgeverij Ankh-Hermes | ISBN 9789020208320 | € 12,95Code : SVDW

Het Geheim van GenialiteitOntdek het genie in jezelfTijn TouberWat maakt iemand tot een genie en hoe maak je het genie in jezelf wak-ker? Hoe krijg je toegang tot geniale invallen, aha-momenten, inspiratie en verruimde inzichten? Welke praktische stappen kun je nu zetten?De oorspronkelijke betekenis van ge-nialiteit is: vormgeven, creëren, produ-ceren. Als geen ander weet Tijn Touber spiritualiteit tot leven te brengen en naar de dagelijkse praktijk te vertalen. In dit boek laat Tijn je aan de hand van talloze voorbeelden zien je hoe je werkelijk creatief, geïnspireerd en pro-ductief kunt leven. Ontdek het genie in jezelf, zodat werk, leven en relaties nooit meer gewoon of middelmatig zijn, maar bruisen van nieuwe inspiratie en creativiteit. 195 pagina’s | paperback | Uitgeverij A.W. Bruna Lev. | ISBN 9789400501584 | € 16,95Code : HGVG

Akhaldan I Ching Kalender 2013 (Engels)Drs. Manoj HermansDe ‘Akhaldan I Tjing Kalender’ wordt, vanaf het Zwijnenjaar1983, geprodu-ceerd door Stichting Akhaldan, om het kosmisch bewustzijn in onze samen-leving te stimuleren. De titel zegt het al: het draait om de I Tjing, het heilige Chinees Orakelboek wat werkt met de 8 elementen. Vanaf dit jaar is de ka-lender zelfs zonder een I Tjing boek te lezen, want de oordelen van het orakel vanuit de gegeven lijnen worden in de maandmatrix voor de respectievelijke dagen weergegeven. Heil of onheil, lof of blaam het staat er allemaal in het Engels voor de eenvoudige internatio-nale uitstraling en het gebruik op het internet! www.akhaldan.info. 28 pagina’s | spiraalgebonden | Stichting Akhaldan | € 9,99Code : AICC

De helende kracht van Do-InTaoïstische oefeningen voor gezondheid en energie Lilian KluiversIn een tijd waarin bijna iedereen het druk heeft en de lat hoog legt voor zichzelf is het de kunst om je gezond, rustig, ontspannen en in balans te voelen. Do-In biedt die mogelijkheid. Do-In is voortgekomen uit de oosterse geneeswijzen en het taoïsme. Volgens deze filosofie is de wereld een eenheid waarin alles energie is, ook de mens. Deze energie is altijd in beweging.Het is een effectieve vorm van yoga om vanuit je innerlijke kracht en rust in de hectische maatschappij te staan. De helende kracht van Do-In is een kennismaking met de principes van de oosterse geneeswijzen.220 pagina’s | paperback | Uitgeverij de Driehoek | ISBN: 9789060307267 | €24,95 | Code : HKDO

Schüssler celzoutenWerking en praktische toepassing op basis van gelaatsdiagnostiek Maria LohmannAIs je gezichtshuid melkwit? Last van pigmentvlekken of van intens rode wangen? Zitten er rimpels boven je bovenlip? Door kenmerken of sympto-men in het gezicht kan worden vastge-steld dat het lichaam niet optimaal ge-zond is en aan welk mineraal in min of meerdere mate een tekort is ontstaan. Aan de hand van deze gelaatskenmer-ken heeft Dr. Schüssler 12 constitutie-typen gedefinieerd die aan de betref-fende zouten beantwoorden. In deze handleiding wordt op een ge-makkelijke wijze stap voor stap uitge-legd hoe je de gelaatsdiagnostiek bij jezelf kunt toepassen, welk type je bent en welk zout je nodig hebt. 224 pagina’s | paperback | Uitgeverij de Driehoek | ISBN 9789060307281 |€ 24,90 |Code: SCHUSS

Baby-ShiatsuHoe houd je je baby gezond? Karin Kalbantner-Wernicke, Tina HaaseMet baby-shiatsu houd je je baby ge-zond. Het zorgt voor ontspanning en is effectief bij ziektes en kwaaltjes zoals buikpijn, de eerste tandjes, slaappro-blemen en buikkrampjes. Baby-shiatsu bevordert de ontwikkeling van de baby en versterkt bovendien de relatie tussen ouder en kind. Baby-shiatsu legt op duidelijke wijze uit wat de voordelen ervan zijn. Boven-dien staan in het boek verschillende strijk- en druktechnieken en zachte strekkingen om de lichaamsenergie in balans te brengen. Helder toegelicht en rijk geïllustreerd toont Baby-shiatsu de basisprincipes hoe je als ouder thuis je baby kunt masseren.160 pagina’s | paperback | Uitgeverij de Driehoek | ISBN 9789060307304 | € 22,95Code : BABSH

Koken met aandachtMeesterlijke zenrecepten Doris Zölls, Christoph Zirkelbach, Barbara ProskeMindfulness, kun je dat eten? In de da-gelijkse hectiek gaan we vaak niet zo bewust om met onze maaltijden. Als je met aandacht kookt en eet, geniet je meer van je voeding. Het eten proeft niet alleen beter, je herkent ook sneller wanneer je verzadigd bent. Dit boek is een smaakontdekkingstocht. Je ervaart zelf hoeveel beter het eten je smaakt als je kookt met aandacht. Het boek leert je om koken en eten te zien als een spiri-tuele oefening door aanwezig te zijn in het ogenblik. De meesterlijke zenrecep-ten zijn daarmee een training in mind-fulness en kunnen zo een mooie aanzet zijn om te komen tot een bewustere eet- en levensstijl. Met voorwoord van Willigis Jaeger.168 pagina’s | paperback | Uitgeverij de Driehoek | ISBN: 9789060307311 | € 24,95 Code : KOKMA

Page 28: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

advertenties

dé alternatieve groothandel glas, flesjes, voorgevulde flesjes, pipetten, celzouten, oliën,

etherische oliën, tincturen, homeopathie, Keltisch zout, crèmes, guasha, potten, granulen en nog veel meer !

Bezoek nu onze nieuwe site:

www.heliosholland.com

Officieel authentiek Mongools Sjamaan Website: http://www.sjamanenrijk.nl Email: [email protected]

De Sjamaan van Heerenveen

Voor uitleg hoe werkt de Sjamaan verwijs ik naar mijn website maart 2013

info en online opgave:www.frontierworld.nl/events

Graancirkelkalender 2013

De enige graancirkelkalender met de nieuwste graancirkel foto’s

Te bestellen bij:Frontier World, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam,

tel: 020-3309151, fax: 020-3309150, e-mail: [email protected], www.graancirkel.nl

€ 22,- (inclusief verzendkosten) 10% korting bij bestelling van 3 of meer exemplaren

Eveneens verkrijgbaar in Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam voor € 18,90 per stuk.

Crop Circle Calendar 2013

88 Frontier 18.9 november | december 2012

Page 29: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graan-cirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Enge-land, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en or-ganisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft bezig-gehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaar-de kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar. Bert Janssen

Bert Ja

nsse

n

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ...

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

Het Verzamelpunt

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE

SETTING

THE CATALYST OF POWER

Derde editie

Jon Whale

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

HA

ND

BO

EK

HA

ND

LIJN

KU

ND

E C

hristine Kaspers

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Je hebt het zélf in de hand

november | december 2012 18.9 Frontier 89

FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 22,-| ISBN 9789078070184 Code : SOEI

WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de MayakalenderYuri RomashevAls het witte balletje razendsnel rond-spint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrek-kingskracht tussen getallen’ en ‘de ver-borgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getal-len ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte.147 pagina’s | Hardcover | € 25.80 | ISBN 9789078070047 Code: WOCO

Daar ben ik weer / In Den BeginneBram VermeulenTwee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgeno-men op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder veran-dering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker.100 Minuten | DVD | € 22.00 |ISBN 9789081374620Code: BRAM

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een dui-delijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Sig-natuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagska-lender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen ver-jaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaar-dag én “gewone” verjaardag.16 Pagina’s | A4 | € 13,- | ISBN 9789078070092 Code: 2IN1

Het VerzamelpuntTerug naar je oorspronkelijke settingJon WhaleHet verzamelpunt is een buitenge-woon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische prak-tijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psy-chische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditi-onele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschre-ven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het ver-zamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351Code: HVP

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ont-dekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17.50 | ISBN 9789078070115Code: 20GS

Onbekende Aspecten van NostradamusWim ZitmanIs het werk van Nostradamus ooit vol-ledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoe-kers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrij-nen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristi-sche aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verbor-gen ritme van de Tijdsleutel.160 pagina’s | Paperback | € 14.95 | ISBN 9789080670037Code: OAVN

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine KaspersDit complete handboek en naslag-werk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het com-plete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Hand-lijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen en heeft een eigen praktijk.520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95 | ISBN 9789078070153 Code: HVH

Page 30: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

2012 - 2013

The 13-Moon CalendarThe 260-day Tzolkin calendar was a gift of the prophetic Maya to the people of today. It is a tool to synchronize to the changing energies and transformation of 2012. In the Tzolkin calendar each of the 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own ‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or even his fate. Visionary José Argüelles translated this old Tzolkin calendar to a worldwide usable13 Moon, or Dreamspell Calendar, which holds real meaning and which should replace our traditional calendar. The Tzolkin calendar helps us to re-align ourselves with the natural cycles of nature and time. In these hectic and stressful times, this ancient calendar can be a useful tool in guiding our day-to-day living in a fun and productive way. The 13 Moon Calendar evenenables us to heal the past and positively influence the future.

Diary/Day PlannerThe diary is an easy-to-use day planner in which you instantly glance what day it is according to the Gregorian calendar, as well as the 13 Moon Calendar. You can learn about the day-energies and plan your activities accordingly. All 13 Moon tables are included. Naturally, it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when calendar and menstrual cycle calendar. This diary is produced with loving care, in full color, featuring beautiful illustrations and allowing space for note taking. The Short GuideThis Short Guide gives a clear explanation of the 13 Moon Calendar. You will learn to apply the 13 Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya ‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is, and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of time! This little booklet fits nicely in the back pocket of the 13 Moon diary. (If it is not in this diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information).

13-MO

ON

DIARY of N

atural Time

20122013

ISBN 978-90-78070-405

"So appreciate what you're doing. Your journal is the best on the planet. So well thought out and beautifully done. Sending much love and support." - Aluna Joy Yaxk’in

13-MOON DIARYof Natural Time

Blue Resonant Storm Yearyear of the prophecy

90 Frontier 18.9 november | december 2012

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

bbmmmmm13 Manen WerkboekLeer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoGeheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werk-boek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrien-den uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestem-ming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levensles-sen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd!296 pagina’s | Hardcover | € 20,00| ISBN 9789078070283 Code: 13MW2

In de Ban van het LevenSymbolische inspiratie op je levenspadLucas SlagerIn de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zich-zelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen.168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115Code: IBHL

De Thuiskomende AardeEssays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012Peter ToonenMoeder Aarde wacht op ons. De na-tuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewust-zijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad.182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269Code: DTAA

Eenoog in het land van de blindenDe herontdekking van aetherReinout GuepinDit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oos-tenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers ver-klaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie pro-beert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Im-plosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken.432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276Code: EILB

Voorbij de TijdLeef je essentieLucas SlagerDe tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat al-les duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en ein-digend.154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214Code: VDT

Maya Scheurkalender 2012 t/m 2013Lucas SlagerVoortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de ba-sisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een af-firmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbin-den met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2012-2013)760 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : MSK57

13 Moon Diary of Natural Time 2012/2013Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel:een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen).160 Pagina’s | Hardcover | € 13,95 Code : 13MD7

13 Manen SnelgidsMetgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,- | ISBN 9789078070313samen met 13-Moon Diary € 20,-Code : 13MSN (Nederlands)

13MSG (Engels)

Page 31: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

Johan Oldenkamp

WakkereWetenschap De illusie van materie voorbij

teslanikola

Autobiografie

De toekomst is van mij

november | december 2012 18.9 Frontier 91

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50 | ISBN 9789078070054

Code: BDL Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95 | ISBN 9789090111513Code: URBO

Vaccineren of niet?Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuzeMarcel MessingNu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aan-gewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinfor-matie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘Wij-WordenWakker’ hoopt met dit boek-werkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en Bel-gië. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen.64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 | ISBN 9789078070238Code: VONV

De Da Vinci Code OntcijferdFilip CoppensDan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een ge-heim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzin-sels van het boek, waarbij de bewerin-gen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm we-reldkundig is gemaakt.160 pagina’s | Paperback | € 9.50 | ISBN 9789080670082Code: DVCO

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert BoermanIn de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en ge-schiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzon-derlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Enge-land. Het betreft een ‘oud-Hebreeuw-se’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95 | ISBN 9789080670013 Code: GGG

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012Patrick Geryl & Gino Ratinckx“Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omko-men.” Deze voorspellingen zijn afkom-stig van de Maya’s en de Oude Egyp-tena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een bood-schap achterlieten, waarin zij waar-schuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde ster-ren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90 | ISBN 9789060109533 Code: DOP

Page 32: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

Mystieke plekken in zuid west engeland

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

Het Verzamelpunt

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE

SETTING

THE CATALYST OF POWER

Derde editie

Jon Whale

Steven M. Greer M.D.

en verboden kennis

verborgen waarheid

De Grote Piramide van

als monument van de schepping

Willem Witteveen

Gizeh

vader aardeen de aardse taal

Olof smit

Benjamin Adamah

vAmAchArARaw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith

IK GEL F ALLES!

René van Rijn

92 Frontier 18.9 november | december 2012

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Het VerzamelpuntTerug naar je oorspronkelijke settingJon WhaleHet verzamelpunt is een buitenge-woon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktij-ken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychi-sche gezondheid in eigen hand te ne-men. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het ver-zamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina’s | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351Code: HVP

Mystieke Plekkenin Zuid West EngelandJan Willem Verkerk en Annemieke LootsEngeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuur-lijk graancirkels. In dit boek laten An-nemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duits-land. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. 128 pagina’s | Hardcover | € 17,50 | e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070382 Code: MYPL

Dagboek van een TijdreizigerBert JanssenGedurende zijn vele reizen heeft Bert Janssen een gedetailleerd dagboek bijgehouden. Dit dagboek heeft als basis gediend voor ‘Dagboek van een Tijdreiziger’. Het is een boeiend relaas geworden.Neem bijvoorbeeld de landschapsge-ometrie rondom Avebury, Wiltshire, Engeland. De connectie met de Grote Piramide ende connectie met CERN in Geneve. En wat te denken van het verbandtussen ‘squaring the circle’ en de Maya’s. En natuurlijk de intrigerende ontdekkingen die hij deed met betrek-king tot Stonehenge en Silbury Hill. Stuk voor stuk ontdekkingen die de wereld op haar grondvesten zullen-doen schudden zodra de verreikende consequenties zijn ingezonken.120 pagina’s | Hardcover | € 19,95 | e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070429Code: DVET

Verborgen Waarheid en Verboden KennisSteven M. GreerIn dit boek kunt u o.a. lezen: Waarom een trauma-arts, zijn carrière beëin-digde om de wereld te informeren over het feit dat we niet alleen zijn. Wat sinds mijn jeugd mijn ervaringen zijn geweest omtrent kosmische culturen en kosmisch bewustzijn. Hoe de bij-zondere blauwdruk van de komende 500.000 jaar beschaving op Aarde en de overgang daar naartoe er uitzien. Wat ik heb geleerd en ervaren tijdens ontmoetingen met ministers, staats-hoofden, generaals, CIA-functionaris-sen, miljardairs en geheime agenten. Wie deze verborgen waarheid en ver-boden kennis geheim heeft gehouden en waarom.368 pagina’s | Paperback | € 22,00 | e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070436Code: VWVK

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

Ik Geloof Alles & nog veel meer ... René van Rijn... is een Realistisch Absurdistische ze-denschets die elke verbeelding tart. Aan de hand van zeven transdimensi-onale characters -hardcore, streetwise, screen- smart & salonfahig - wordt de lezer meegezogen in de fascinerende wereld tussen hemel & aarde, feiten & fictie, roddels, raadsels, hogere sferen & occulte krachten, dubbele bodems, halve waarheden, doorzichtige leugens & duistere machten. Schaamteloze sex, zinloos geweld, drank, drugs, zwendel & bedrog, doofpotten, beerputten, subtiele humor, platte grappen & open deuren om dicht te trappen. Beukende beats, moddervette baslijnen, zompige R&B, kneuterige knuffelhouse, good vibrations & oer-Hollandse koffietijdge-zelligheid. Elke zin staat bol van tegen-stellingen, niets is wat het lijkt maar alles klinkt vertrouwd, aannemelijk & logisch. 240 Pagina’s | Paperback | € 14,95Code : IGA

De Grote Piramide van GizehAls monument van de scheppingWillem WitteveenDe Grote Piramide van Gizeh is een van de zeven wereldwonderen uit de klas-sieke oudheid en de enige die is over-gebleven. Al eeuwenlang bezoekt men dit enigmatische bouwwerk en pro-beert men de ware betekenis ervan te achterhalen. Het boek is onderverdeeld in vier delen, gekoppeld aan de vier aardse elementen: Aarde, Water, Lucht en Vuur. Elk element vertegenwoordigt een hoofdrichting van het kompas en samen vormen ze een cirkel van ver-bond die wordt overkoepeld door het vijfde element 'Aether'. De auteur toont in dit boek aan dat de Grote Piramide een naslagwerk is, bedoeld voor de huidige generaties met daarin verbor-gen de Gulden frequentie van Gizeh, verantwoordelijk voor het ontstaan en bestaan van het leven op Aarde.224 pagina’s | Hardcover | € 25,00 | ISBN 9789078070467 Code: GPVG

Vader AardeEn de Aardse taalOlof SmitIn 1992 is Olof Smit door een aantal genezers benaderd om als intermediair een brug te slaan tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Wes-terse reguliere geneeskunde. In zijn optiek zou zo een ontdekkings-tocht maandenlang gaan duren maar in werkelijkheid werd het een twaalf jaar lange diep Afrikaanse cultuur erva-ring. Met groeiende verbijstering leer-de hij de onbegrensde mogelijkheden van de groene dingen in het bos. Wat de westerse mens bomen en planten noemt, is voor de traditionele genezers een diversiteit aan medicinale antwoor-den op fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten of ziektebeelden.240 pagina’s | Paperback | € 22,00 | ISBN 9789078070450Code: VAAR

VamacharaRaw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith Benjamin AdamahAnders dan het Rechter Pad, waartoe alle grote religies behoren, zoekt het Linker Pad (vamachara) geen hemel of transcen-dentie om aan dualisme te ontsnappen, maar het herstel van de synergie tussen yin en yang, God en Godin, vrouwelijke en mannelijke energieën. Via opwekking van het slangenvuur wordt vervolgens naar cidrupini gestreefd – een opgaan in devreugde van de natuur en mystieke dans van het leven zelf. Het goddelijke wordt niet verwacht maar geleefd. Adamah’s occult-filosofische opus magnum is een enerverende en zeer complete leidraad voor wicca’s, pagans en eenieder die zoekt naar een ongecensureerde “raw spi-rituality”. De auteur breekt een historisch taboe door niet de materie of het aardse, maar juist fixatie op eenheid en verlossing als bron van tweeduizend jaar duisternis aan te tonen. 400 pagina’s | Paperback | € 25,00 | ISBN 9789078070443 Code: VAMA

Page 33: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

november | december 2012 18.9 Frontier 93

FRONTIER MAGAZINE AbONNEMENTEN INFORMATIENederland: 6 nrs. voor € 33,- (1 jaar) of 12 nrs. (2 jaren) voor € 60,- Europa: 6 nrs. (1 jaar) € 44,-

Welkomstgeschenken (alleen voor nederland) een keuze uit o.a• bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids• bij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of Gezond Tuinieren van Lucas Slager• en meer, zie pag. 94 in dit nummer.

Frontier Magazine, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel: 020-3309151 e-mail: [email protected] www.frontiermagazine.nl

abonnementsprijsNederland: 6 nrs (1 jaar) voor € 33 of 12 nrs (2 jaren) voor € 60 Europa: 6 nrs (1 jaar) € 44of 12 nrs (2 jaren) voor € 80

cadeau-abonnementCadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

ingangsdatum abonnementUw abonnement gaat in met het eerstvol-gende nummer (Frontier 19.1), indien wij uw aanmelding en betaling voor 31 januari 2013 hebben ontvangen.

abonnementsvoorwaarden• Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot

en met 31 januari 2013.• Het abonnementsgeld dient bij vooruit-

betaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld.

• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven.

• Alle abonnementen gelden tot wederop-zegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afge-lopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

Winkel: De 3VrouwenSt.Jansstraat 5 - 5964 AA MeterikTel: 077-3526885www.de3Vrouwen.nl

Met de hand verwreven

Tel: 077-3987826 / 077-3989011E-mail: [email protected] Remedies Nederland

dan is ook het lichaam gezond. De mineralenzijn verwreven en niet geschud.

WWW.BLOESEM-REMEDIES.COM

Essentïele oliën en producten voor dearomatherapie, biologische cosmetica.Het grootste assortiment biologischeoliën, airsprays en massage oliën.

De Dr. Schüssler Celzoutenvan Adler beziien kracht enkwaliteit. Zijn de cellen gezond,

Bloesem-remedies brengen de emoties in evenwicht en bevorderendaardoor indirect de gezondheid. De oorzaak aanpakken op eenveilige manier. Verkoop van: o.a. de Bach-remedies van deHealing Herbs en Deva, de Alaska Flower Essences,Australische Bush Essences, CalifornischeFES Essences, Paciic, Yana en de NNederlandse Bloesem Remedies.

Celzouten 1 t/m 26 in poedervorm,10 verschillende mengsels, b.v.combinatie 1 t/m 12, het energiemengsel. Alles in 250 gr. en 1 kg.

advertenties

Page 34: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

bewustgrensverleggend

zijn ?

neem of geef een jaar- of tWeejarig abonnement en ontvang een keuze uit de Welkomstgeschenken

kijk op WWW.frontiermagazine.nl voor meer informatie of beL 020 - 3309151

fRoNTIeR MAGAZINe IS AL SINdS 1995 hèT TIjdSchRIfT voor mensen met een grensverleggend beWustzijn

AllE VOORdElEN VAN EEN AbONNEMENT Op FRONTIER MAGAZINE Op EEN RIj:• 10% korting op alle producten in de frontier bookshop (m.u.v. Nederlandstalige boeken)• Korting op het frontier Symposium en andere evenementen• Wekelijks een nieuwsbrief • 6 maal per jaar frontier Magazine voor € 33,- (1 jaar) of € 60,- (2 jaar) voor Nederland • bij het afsluiten van een 2-jarig abonnement keuze uit: - gratis 12 oude nummers frontier Magazine - gratis boek ‘boodschap van een Tijdreiziger’ van bert janssen - gratis ‘13 Moon diary 2012 - 2013’ - gratis boek ‘Natuurlijk Tuinieren’ van Lucas Slager• bij het afsluiten van een jaarabonnement keuze uit: - gratis 5 vorige nummers frontier Magazine - gratis ‘13 Manen Snelgids’• binnenkort eigen ledenpas met extra voordelen

2012 - 2013

The 13-Moon CalendarThe 260-day Tzolkin calendar was a gift of the prophetic Maya to the people of today. It is a

tool to synchronize to the changing energies and transformation of 2012. In the Tzolkin

calendar each of the 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own

‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or

even his fate. Visionary José Argüelles translated this old Tzolkin calendar to a worldwide usable13 Moon,

or Dreamspell Calendar, which holds real meaning and which should replace our traditional

calendar. The Tzolkin calendar helps us to re-align ourselves with the natural cycles of

nature and time. In these hectic and stressful times, this ancient calendar can be a useful

tool in guiding our day-to-day living in a fun and productive way. The 13 Moon Calendar even

enables us to heal the past and positively influence the future.

Diary/Day PlannerThe diary is an easy-to-use day planner in which you instantly glance what day it is according

to the Gregorian calendar, as well as the 13 Moon Calendar. You can learn about the

day-energies and plan your activities accordingly. All 13 Moon tables are included. Naturally,

it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when

calendar and menstrual cycle calendar. This diary is produced with loving care, in full color,

featuring beautiful illustrations and allowing space for note taking.

The Short GuideThis Short Guide gives a clear explanation of the 13 Moon Calendar. You will learn to apply

the 13 Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya

‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is,

and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of

time! This little booklet fits nicely in the back pocket of the 13 Moon diary. (If it is not in this

diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information).

13-MO

ON

DIARY of Natural Tim

e

20122013

ISBN 978-90-78070-405

"So appreciate what you're doing. Your journal is the best on

the planet. So well thought out and beautifully done. Sending

much love and support." - Aluna Joy Yaxk’in

13-MOON DIARYof Natural Time

Blue Resonant Storm Yearyear of the prophecy

Frontier magazine jaar oF 2-jarig abonnement voor uzelF oF om cadeau te geven� Ik neem � ik geef een jaarabonnement op frontier (6 nrs. voor € 33,-)

als welkomstgeschenk kies ik: � gratis 5 vorige nummer of � gratis 13 Manen Snelgids

� Ik neem � ik geef een 2-jarig abonnement op frontier (12 nrs. voor € 60,-)

als welkomstgeschenk kies ik: � gratis 12 vorige nummer of � gratis 13-Moon Diary of Natural Time 2012-2013

of � gratis boek Boodschap van een Tijdreiziger van bert janssen

of � gratis boek Natuurlijk Tuinieren van lucas slager

heT cAdeAu-AboNNeMeNT IS beSTeMd vooR:

Voornaam

Achternaam

Straatnaam Huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoon Email

MIjN GeGeveNS ZIjN:

Voornaam

Achternaam

Straatnaam Huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoon Email

� Ik machtig Frontier het abonnementsgeld automatisch van mijn rekening af te schrijven.

Bank- of gironummer:

� Ik maak het bedrag zelf over op de Postbank rekening: 7231599 t.n.v. Frontier in Amsterdam.

� Ik ontvang een factuur.

Handtekening

Deze aanbieding is geldig tot 31 december 2012 en alleen als u de afgelopen twee jaar geen Frontier-abonnee bent geweest. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden voor Nederlandse abonnees. Voor andere abonnementen verwijzen we naar onze website frontiermagazine.nl

Page 35: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

In april 2013 zal Olof Smit een aantal lezingen geven over zijn nieuwe boek. Meer informatie kunt u vinden op zijn website: www.earthfather.eu

Voor rechtstreeks contact met Olof: [email protected]

vader aardeen de aardse taal

Olof smit

“Heb je boek in één ruk uitgelezen. Tranen met tuiten gehuild, zoveel herkenning! Ga Vader Aarde vaker lezen.”– Hermi

“Jemig de pemig O wat een boek ben halverwege zo herkenbaar en zo verhelderend en verbazend.”– Bart

“Via een schaterlach zit ik nu met de tranen in mijn ogen en kramp in het hart en ik ben pas op bladzijde 16.” – Henny

“Het boek werd steeds spannender en interessanter, die laatste hoofdstukken ging ik steeds sneller lezen zo nieuwsgierig werd ik er van. Volgens mij is dit een belangrijk boek dat zijn weg zal vinden naar de WONZEN voor wie het geschreven is. Het was heel ontroerend.”– Kia

“Beste Olof, Heb je boek in één adem uitgelezen (ik kon niet stoppen). Hoe je schrijft zo praat je ook, geweldig! De puzzelstukjes vallen steeds meer in elkaar.”– Leontien

“Het is alsof ik naast je liep en alles hoorde wat je zei en zag wat je deed. Het boek greep me, het leek of ik over de schouders van mijn grote broer mee mocht kijken naar al dat moois. Ik kon het gewoon zien! Net alsof je me bij de hand nam en zei: goed opletten nou, zussie, hier draait het om.”– Loes

Van enthousiaste lezers:

240 pagina’s | Paperback | uitgever: Frontier Publishing | ISBN 9789078070450 | € 22,00

Page 36: Frontier Magazine 18.8 november / december 2012

Tarot Tarot lezingen op zaterdag

tussen 11:00 en 16:00 uur “Helen met de Tarot” met Anna Philipsen. U

kunt ook een datum en tijd reserveren via haar website www.annaphilipsen.nl

Eerstvolgende data zijn:

zaterdag 24 november, 8 en 22 december

Japanse Face Lift Massage

Heb je 15 minuten tijd? Wil je een jongere en strakkere look zonder onder ’t mes te gaan?

JAPANSE FACE LIFT MASSAGE (m/v)Ontspan het gezicht, versoepel de nek en schouders,

zorg voor een verjongende uitstraling, kom tot jezelf & vertrek met

een vitale en fabuleuze look! Kom binnen voor een sessie op

zaterdag 17 november en 1 en 15 december vanaf 13 uur

Tot gauw! Flowing Energy: Tina & Adonina

Aura Reading & healing

Elke dinsdag van 13 - 17 uur in Frontier Bookshop door

Tom Rensen

10% korting!

Abonnees op Frontier Magazine ontvangen gedurende 2012 10% korting

op alle producten in de Frontier Bookshop, behalve op de Nederlandstalige boeken.

Alleen geldig in de Frontier Bookshop in Amsterdam en uitsluitend

voor geldige en lopende abonnementen.

handlezen & numerologie

Iedere vrijdag zal Brigitte Hanemann korte consulten handlezen & numerologie van

ongeveer 30 minuten geven. Tijdens een consult krijg je een duidelijk beeld van wie je bent, hoe je jouw krachten en talenten kunt ontwikkelen

en hoe je levensproces zich ontplooit. Afspraak maken is niet nodig.

Iedere vrijdag tussen 13 - 18 uur

Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

activiteitenFRONTIER

RADIOIedere donderdag 20 - 22 uur

Wekelijks interviews met bekende en minder bekende gasten over het nieuwe bewustzijn, ascensie, alternatieve

gezondheid, religie, cultuur, politiek en wetenschap. Daarnaast is er iedere uitzending een live-artiest en

aandacht voor festivals, beurzen, boek- en dvd-besprekingen, symposia en persoonlijke verhalen.

luIsTeR! www.frontierradio.nl

BP