Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

45
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 16.6 | nummer 93 | november | december 2010 | o 5,95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's Boodschap van de Elders En verder in dit nummer: Fascinerend debuut van jonge auteur | Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ | De pseudowetenschap van de anti-ufologie | Beproeving als inwijding | Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II | Duurzame energieopwekking | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | De geboorte van een nieuwe mensheid | De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap | Grapefruit Seed Extract | Gezonde producten | Boekenkatern en meer... VERMIJD VERMIJD genetisch genetisch gemodificeerd gemodificeerd voedsel voedsel UFO UFO charme charme offensief offensief John Lennons John Lennons GROOTSTE WERK GROOTSTE WERK MOET NOG KOMEN MOET NOG KOMEN En E an v S S D p NU MET GRENZELOZE VERZAMEL CATALOGUS

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II deel 2 - Beproeving als inwijding - De geboorte van een nieuwe mensheid (deel 2) - Boodschap van de Elders (deel 2) - Duurzame energieopwekking - De pseudowetenschap van de anti-ufologie - Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ - Grapefruit Seed Extract - John Lennons grootste werk moet nog komen - Vermijd Genetisch Gemodificeerd voedsel

Transcript of Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

Page 1: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 16.6 | nummer 93 | november | december 2010 | o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Boodschap van de EldersEn verder in dit nummer: Fascinerend debuut van jonge auteur | Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ | De pseudowetenschap van de anti-ufologie | Beproeving als inwijding | Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II | Duurzame energieopwekking | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | De geboorte van een nieuwe mensheid | De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap | Grapefruit Seed Extract | Gezonde producten | Boekenkatern en meer...

VERMIJDVERMIJD genetisch genetisch gemodificeerdgemodificeerd voedselvoedsel

UFOUFO charmecharme offensiefoffensief

John Lennons John Lennons GROOTSTE WERK GROOTSTE WERK MOET NOG KOMENMOET NOG KOMEN

EnEanvSSDp

NU MET

GRENZELOZE

VERZAMEL

CATALOGUS

FR166 001 COVER.indd 1FR166 001 COVER.indd 1 15-10-2010 17:03:1715-10-2010 17:03:17

Page 2: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

Ook verkrijgbaar bij:Frontier BookshopLeliegracht 421015 DH AmsterdamT 020-330 91 51E [email protected]

FR166 001 COVER.indd 2FR166 001 COVER.indd 2 15-10-2010 17:03:2215-10-2010 17:03:22

Page 3: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 16.6 nummer 93

Hoofdredactie Herman Hegge

Eindredactie Peter Tuip

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Frans Vermeulen, Ruud Vlak, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetafl open van het abonnement

AdvertentiesLisette Hennen | [email protected] | 020-3309151

Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België)www.fsf.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen ne-men. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Heksenjacht

REDACTIONEEL

UFO’s komen ineens weer in het nieuws, ook al heeft u dat mogelijk niet opgemerkt. In september kwamen zes Amerikaanse oud-offi cieren voor de televisiecamera op een persconferentie in Washington en vertelden dat buitenaardse wezens in de afgelopen decennia verschillende keren daadwerkelijk ingegrepen hadden. Zes ex-miltairen die dat verklaren! Vrijwel geen zender besteedde er aandacht aan. CNN zond het uit via internet en Fox besteedde er een beetje zendtijd aan. Een aantal Nederlandse kranten berichtten over het gebeuren, maar hechtten niet veel waarde aan de inhoud en lieten naar oude vertrouwde – maar niet goede – gewoonte veel ruimte aan de sceptici, die stelden dat ze er niet “in geloofden”. We leerden altijd dat wetenschap en geloof niet echt samengingen, maar goed! De Telegraaf besteedt aandacht aan Niburu.nl en dan zie je op de Nederlandse televisie (PowNed) ineens een korte reportage van een Niburu bijeenkomst waarbij een aantal aanwezigen geïnterviewd wordt omtrent buitenaardse wezens. Twee mannen spreken over Sirius B, een dame over Venus, en daar blijft het dan bij. Er was dan wel geen negatieve conclusie, maar het was duidelijk dat het fenomeen door de reporters in het belachelijke getrokken werd. Dan is er de Amerikaanse wetenschapper Harold Lewis die zich terugtrekt uit een wetenschappelijke organisatie, omdat hij heeft moeten concluderen dat de hetze omtrent de globale opwarming de grootste fraude is die de wetenschap ooit op poten heeft gezet en er maar gewoon mee doorgaat, alsof hun neus bloedt. Dit allemaal ondanks de grote openbaringen die zich eind 2009 voordeden, toen bleek dat de leidinggevende wetenschappers in het veld het allemaal verzonnen hadden. De nieuwe wetenschap of tegenstrijdige wetenschappers komen zelden in het nieuws, tenzij ze belachelijk gemaakt kunnen worden. En dat is dan ook weer heel sterk te zien geweest toen de media (TV consumenten programma Radar) aandacht besteedden aan MMS (Miracle Mineral Supplement) van Jim Humble. In de Frontier Bookshop was MMS ook verkrijgbaar, waardoor wij meteen rechtstreeks betrokken werden bij dit schouwspel: Een team met verborgen camera liep de winkel binnen. MMS wordt duidelijk het nieuwe voedingssupplement dat door de autoriteiten achtervolgd zal worden. Waarom? Er is maar één echte reden: omdat MMS niet de traditionele kanalen heeft gevolgd (en kan volgen) van de “grote farmaceutische industrie” (lees: macht en geld) maar door gewone mensen en via eenvoudige distributiemiddelen verdeeld wordt. En omdat MMS te populair dreigt te worden, moet men dus paniek creëren, veroordelen, en belachelijk maken. Want in de 21e eeuw gooien we mensen niet langer in de kerker, we verbranden niemand op de brandstapel… we maken ze gewoon belachelijk, en dat lijkt voldoende te zijn. Is dat niet bijzonder spijtig?

Dit jaar zal er geen Frontier Symposium georganiseerd worden. Vast onderdeel daarbij is de uitreiking van de Frontier Award. De stemming en de uitreiking heeft ondertussen plaats gevonden. Onderzoeksjournalist Micha Kat van de website klokkenluideronline.nl is de winnaar van de Frontier Award 2010 geworden. Meer hierover in het volgende nummer van Frontier Magazine.

Eric JolmsRedactie medewerker Frontier Magazine

FR166 003 inhoud.indd 3FR166 003 inhoud.indd 3 15-10-2010 16:57:0715-10-2010 16:57:07

Page 4: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

4 Frontier 16.6 november | december 2010

1010 2222 38MYSTERIE

BOODSCHAP VAN DE ELDERS (DEEL 2) Het bezoek van de Elders aan Nederland en België zit er op en terugkijkend was dit een bijzonder waardevolle week. Door hun hebben we een kijkje mogen nemen in de Nieuwe Tijd die er aan staat te komen. Tot nog toe was dit een vrij abstract gegeven maar door hetgeen de Elders wisten te vertellen weten we dat er een prachtige tijd gaat komen die zeer hoopvol is en vol liefde zal zijn.

GEZONDHEID

VERMIJD GENETISCH GEMODIFICEERD VOEDSEL Er zijn acht Genetisch Gemodifi ceerde voedingsgewassen: soja, maïs, katoen, canola, suikerbieten, Hawaiian papaja, en een klein beetje courgette en gele pompoen (yellow squash). De twee belangrijkste redenen waarom planten zijn gemodifi ceerd, zijn om hen in staat te stellen, hetzij vergif te drinken of om gif te produceren. Maar zijn ze wel gezond voor de mens?

SPIRITUALITEIT

JOHN LENNONS GROOTSTE WERK MOET NOG KOMEN

Op 9 oktober 2010 had John Lennon 70 jaar kunnen worden als hij niet op zijn veertigste was vermoord. In

Liverpool werd op die dag door zijn zoon Julian het John Lennon Peace Monument onthuld. Wat valt er nog over

deze opmerkelijke popmuzikant te zeggen?

1818MYSTERIE

NEDERLANDSE GRAANCIRKELS ANDERS ‘ZIEN’Richard van Rijswijk, bekend vanwege de creatie van zandcirkels stort zich dit keer op graancir-kels. Tijdens zijn ontdekkingstocht heeft hij alle Nederlandse formaties en de bij ons bekende en ontdekte sterke leylijnen in de buurt van Zeven-bergen in Google Earth gezet, om te kijken of er enigszins een structuur in te vinden was. Laat u zich verbazen over zijn ontdekkingen.

INHOUD

FR166 003 inhoud.indd 4FR166 003 inhoud.indd 4 15-10-2010 16:57:0815-10-2010 16:57:08

Page 5: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

22222222 ntier 16166tier 16.ntier 16.6Frontier 16.6r 16.6tier 16.er 16.

ontier 1Frontier 16.6tier 16ntier 16.6n entier 16.66Fron e 1616ontier 16.6FFro tieFFro tF

2010r 2010mbermbe

| deceeemnovember | decembeber

ovember |vember | dece deceembebeeerember

novembervember | deceemmbnovember | decembeerrr

ember | deceememvemb decce

ber | decenovember | decembn mm

ecnovemve eber d

veo e

Frontier verkoopt ook:

Frontier verkoopt ook:pppp

m enn

COLLOÏDAAL SILVER & MSM DROPPER

Silver MSM Dropper is een potente mix die niet alleen antibacterieel is, maar ook een krachtige

antioxidant. Tevens krachtig genoeg om virussen, allergieën en parasieten aan te pakken. Bevat

10 mcg zilver en 300 mcg MSM per druppel. Druppel het onder de tong en wacht 30 seconden

voordat u het doorslikt. Ook te gebruiken voor ogen, oren en neus.

Prijs: € 14,95 | Code: SMDR

SJAMANEN FLESJE

Deze traditionele talisman met erg kleurrijke inhoud wordt door de indianen in Peru en Bolivia

gebruikt als ritueel om geluk en voorspoed te brengen. Het geluksflesje bevat wortels van planten,

zaden, andere natuurlijke materialen en amuletten. Deze talisman is afkomstig van kleinschalige

producenten die een goede prijs voor hun product ontvangen. Ook leuk om cadeau te geven.

Prijs: € 4,95 | Code: SJFL

ppppp

SEL GRIS

Speciaal voor u geïmporteerd uit Frankrijk, een prachtig natuurlijk grof gemalen Grijs zeezout. Vol

mineralen! Zeewater op natuurlijke wijze verdampt in natuurlijke zoutpannen door de Zon.

Grof zeezout is te gebruiken voor al uw culinaire kunsten. Van het koken van de aardappels tot

het maken van een zoutkorst. Grijs zeezout is ongeraffineerd en wordt gewonnen uit de bovenste

toplaag van het zout. Wanneer het zout van de bovenste toplaag naar de bodem zinkt van de zout-

bedden, heeft het een korte interactie met de natuurlijke klei.

Vandaar de grijze kleur. Het zout wordt met de hand geoogst met Keltische methodes zoals het

oprapen met houten scheppen in plaats van metalen scheppen waardoor de smaak van het zout

niet wordt aangetast. Na de oogst wordt het in de zon gedroogd.

Land van herkomst: Frankrijk, Loire Atlantique, Guérande, Batz-sur-mer.

Prijs: € 7,90 voor 1 kilo | Code: SGZO

OLIJF LAURIEROLIE ZEEP UIT ALEPPO

Al meer dan 1000 jaar wordt in de stad Aleppo in Syrië de olijfoliezeep met laurierolie vervaardigd.

Deze medicinale zeep, een zuiver natuurproduct, staat erom bekend de huid zacht en veerkrachtig

te houden. De zeep wordt vooral gebruikt bij een gevoelige, beschadigde of geïnfecteerde huid.

Bij elk blok olijfoliezeep met laurierolie wordt de informatiefolder meegeleverd.

Onze gebruikers vertellen dat deze zeep een gunstige werking heeft bij: psoriasis, eczeem, droge

huid, waterwratjes (mollusa contagiosa), slecht helende wondjes bij diabetes, luiereczeem, acne,

littekenweefsel, jeuk, kloven, roos, vet haar en haaruitval.

Olijfoliezeep uit Aleppo is 100% plantaardig en totaal vrij van chemische en /of dierlijke toevoe-

gingen.

Prijs: € 4,95 | Code: ZANS

GEGEGEEGE ONIYONIYONITACHYOTACHYYONIACHYTACHYONIYONITACHYONIYOYONTAC YOO SEEEEESSSEEEEES EEEEEEEESE RRRRR EEDEDEDDEDEDDEDE KRIRIKRIKRKRIKKRKRIKRKRI KKK SSSSSSSSSSS ALALLTATATAAALLLTAT EEEEEEEEEE IN VVBOL INN VOOOLN N BBONN OL INNNNNNNNN

EERRSCHILLLCCHHILCHIHI EENNDEDEE MAT MATM EEN

erde meerde mmniseeronisyoniseehyoniseeGetachy e

n verbindeelen verbindebinerbinde

n veralen verbindevialen verbindeeaterial nda

entintn de intelligentie

de intelligentien de intelligentieeggeelligentien de intelligentien de intelligentien de intelligentie

de inten de intede intelligentielliiigde ide intintde inte liign de intelligentie

de intteeelllige nintte inten de intede inteln de intell gnn dde nintde intn

orrd ovenddn elk leeveln elk leveve

vvvan anan vevv nvv n vvvan vvvaa

jvoorborbebijvoe, be

smme oorbbegannisism ijg ngan

eld ee d

ellen,llechaamscell

ichaamsceellen,uw lic

n didien een plant, een en dn ddit, eet, eent, eent, eenplaplannt, nt

etc met de zuier etc, met de zuier etc, met de zui

met de zuhtaachan on vann ac

rore be bbbbrbrro tvveveree bbbvvere bbrroer bbrroovveeer re bvee

yohyoTachyTaTaTachyTachchygiee. Tnenergrg Ta yoenyone erg

yn

ngenge-

matetureerde ma

ucctstructu

achthttn prn prn praprarachtjnn pn zijnrialen zijn prn zijnducten om l

ige producten om lige producten om lige producten om lll

t inest st igeeem en gmm en eechaachaammicicch ammicicc amicc mic amcchch

geontact te brengngbren

ntact te brentact te breng

ntact te brengeete bntact te coon e bbo

metnn mn men metmeemettn mmeetmet mm

ptimale potpotezijn op

d Feraldntie. Dr. GerGeraldd F FFntie. Dr. Ge FFF

et in 19erg liet in

berg lieberg liet ineinberg liet

inberg liet b et ieinberg leinberg leinb rg leinbe geinbeinbi

raae krkrrat de kat dewen wawwwatwat dwat de67 zien wien wen waen wen wn wawwawat dat den wan wwaata

wawachyon waon wn wat van Tachyon wahyoyoyonTach

cht van Tachyon waht va TacTacnvan TTacht ann Tac TacTacacchchannn Tn TTaacvaann

waarnawaarnawaarnawawaaaarnasss wwwwawaaaarnaarna ss wwwaarna s wws www

eerdaantal geleerdeleeele

een aa

niek dhnienieke tecchn

en deze technhnhnniek de techhnhn

dezen deze techch

wakelden wakkekeldwiwwikkikkekkekkontwiktwikwikkoooroorontwiorontwon w kke

ooronntoorr

arialerialenenenn aaerialealenenenen n aateaterter nn an ammatmate nn a

rbbbbij mij mmm er earbbbbijij mamamaateabijbijij mamatmmateatteebijij mj mmmbijij

atttas, olie, wwwwwaattolioliee, waat

s, o wwaggglglla o wa

ls s s g as, olie, ls la o e,glls gs

r, kakaeer, kaer, kaer, kakaee --

. silica e.a. aatoen, s

ormerformererrereeennnsf

zich transfoformerrrezich transf reene

n aon an an aaahyohyonyon yon aon an aeen tachy

t een tachyochyoohytot een tachyo a tot e

aen tach

tone. ntennntententntentnntnn

gns een 14 dag

Tijdens een 14 dr) durureer)r)langf langgegef langgee

en (of lanof langeengngeg

t ddordrdrddtdtt wowoworoordorddtend proces ws wend procesroces woordoc

re se ste se sststtrruruuubatomaaire sire strruuubatoubatomairebatomaire ubatomatomaire sstru

toma stte sue subatomabaattoomommbbaaattomommubbbbaabau

liliuururlrlilictuur van natuurliatattuatuurlinatuurlinatuurli

van nnnatuctuur van natuurli

vaanan nna uuur ur v n n

ctctutuuuurur van nn aatatc u n a

tuur vanujkjkkkjkejkejkkekejke e jkke

ialen verandeematerialen verandveran

mamheth t mdoor hetoor hetor hethethett mm

rd waardoor het mrd waardoor oor her h tdo heardoo

nttteennn aaaannteriaal eeeen tte

aal e ntaaa n

strestestrvan tachyonghyongggeeesestvan tachyvan tachyong

e van tachyongvan tachyongggegee

tacacacchchvan tachan tacacccvan tach ee van tachyong

va cch gvan tachyvaaan t cchhhya c ya

rde energide energieenererge energigieergiee enerrde energiieedee rge energigigieieeeeeureectureererdrderd nerenerggiiee

tureerrddee nergguctureerde energuuctu e

geerrduc

wordt. Bij contactontacttaa

met tachyonen n ssttaaonen smet tachyone

met tachyonen sn nmet tachyon sttatast

atat s s ddddadaatrt een procrt een proceespro ddadat een ppro d

rt eer

tjd leidt tot jd leidt tot o

ltijd leidt tot oleidt ttotooottaltijd leidt tot oleidt otl ot

d ld leidt tot d

td jddd jdddj

verjo verjog, verjojooogg, verjoverjoverjoooelining, hhel erj

rdrderdee, erj

eeej

eee ne,ee,ennging ennging eninginggingnging ing enennging enni gging enging ening ennnngngingging eeennngingnginng g enn nngingg nnn

hogere evolutie.utievolutie.

kwantumfysicIn de kwantumfysicmfysi

ennigeze eige eigegenezeze eigendezordt dezze eigengeen

a wordrdt deze eigeordt deze eiggdt deze eigee

a wordt deze eigegea wordt deze e ge g

wovan de tachy

ap van dp van den dep van de tachyp van de tachyp van de tachyn dhaapp van dep van de tachy

chhchaapsschschachaschsc psc

nttroonen als “negonen als “negeonen als “negeonen als “negenonen als “negenntntonen als “negenntonen als “negennt

en alals“negenonen als “negenntntroonenen aen aonen aonen alon

. (empeldempeldtempeldtempeld ((pestempeld (((besest d.. (((

piee” b”” bestempeld.pipie

omoomoommmmmmmmmm---

aos totkeer van chaos tot

n chaar eenr eennn

utie naar eenneenae naar een eee nautie naar eenvoluevevo evo

ordee orde)e orde).)e orde).ogehogerogerhogerreehoho hogerre e).err )

h rerog

€ 26,Prijs: vanaf € 26,

anaf € 26, cm) |4 cm) |(4 cm (4 c(4000000 ((4 cmcm) | CCCCode: Kdo e: Ke: KKRBBBRRRBBRR 444.44. m de juistede juistedomomm dm dom de juistel oml ol omm(Bel o(Be(BBBeeel om(Be(Be(Beleel ooommm (Bel ooom (Be (

aatmaat maat.)

Dry Eczem

a lotion | Colloïd

aal zilver, MSM

soap | Colloïd

aal zilver & M

SM sp

ray | Colloïdaal Silver &

MSM

Drop

per

Sel G

ris

| Sja

man

en f

lesj

e | O

lijf

lau

rier

olie

zee

p u

it A

lep

po

| Get

achy

onis

eerd

e K

rist

alle

n b

ol in

ver

sch

ille

nd

e m

aten

ber 2010mber 2 6 Frontier

16.6 Frontie16.6

3

EE0 MLL100 M

TION 100OOTOTIAA LOLOMMMAA TIMMMAM alciaalspecict sp

voor md voikkeldwikontwi on o

ptomesympt

met synsen meenn

eem enen van eczzeze

n n

d. Aluid.t de huidtdt

ief ffectiezeem eff

s ecz

worwakt moet t w

pakangepaaaen den

Ohebllen h

huidcellnze

branmbhun memm

n hben in been

dezed den. De ololiliee

vetzurre bevatat

tamiurlijke vvivit nene

nti--1.255

001--

ckkrraceenn k ehhtigge

Ben. Bakkkekee ppavat evden coondseect 3300 scht

ry Eczemaa

rM

SM soap

|M

SMsoap

| Cosoap

| Co| Colloï

lloïdaal z

lloïdaal zilv

oïdaal zilv

l zilver &er &

MSM

er&

MSM

spra

MSM

sprayy | Colloïd

aal Silver & M

SM D

rop

p

grenzeloos gezond

VERZVERZVVERZVERZVERZVERZEERERZERERZERZERZERZVERZERZVERZZZZZZVERVERZVERZRERZZAMELAMELAAMELAMELAMELAMELELLAMELAMELLLLLLAMELAAAM LLM LL vanavanaffvanav vvan vanavan vanafaf van f vannvan dnu dnu deu de de de nuunu bibinnbinnbinnebinneneenennenbinn nnnnnennnpaginpaginapaginapaginpaaaaaggggggggginaginainaginaginapaginppaagaaggaggpaginpaginapagaaginapaginpaginaaggpaginaapaggg a''s's'sss

vavanvan elkan elkean elken elkn elkelkln lke v ke kee FrontFrontontiontier ntiererFrontontto MMMMMMMagaagagagazine mazine mazzine mzine mine me mne mzizzinne mazzine mg e ine mmin mmetetetettt et et et etee uit uit uitguiuittgtg uitgt eebrbreide iebreide ide idee ie de ib eide iebebe nformannformfnformaatatatitietieeermmnfo atin maa ee ove oveoveoveoveroveveeer der derer der r er dddede e eovvee d overr ggrenzegrenzegregrenzegrenzegrenzegrenzegrenzeenzerenzegg nzenzenzeg eeloosloosooslooslolooooooolooooloolololoo slooos soosss

g g g gezgezgezezegez ggeggg oondondondondononnondenndondeondee pe pede pe pede pde pe pndde pe pe pe pe ppe pnd pppproductroductrorororororoddducducducroductduccroducttrod troduroducrorododuuctrood c enenenee die di dieee te kte koop te koop te kooptte koop opoop zzijn bzijn bijijn ijn bijn ijn bzijn b jij jn ijzijn bjn Frontier FroFFronFronFroFronontierontier tiererFroontier ononFFrontierontier rontiero BBBBooBooooookshop.okshop.hokshop.Bo hop.op

Fron

tier verzamelcatalo

gu

s met o

nd

ersteun

end

e pro

du

cten vo

or d

eze tijd

november | december 2010 16.6 Frontier 5

68

GESCHIEDENIS

DE GEBOORTE VAN EEN NIEUWE MENSHEID (DEEL 2)Drunvalo vertelt in deel 2 van dit artikel over de menselijke bewustzijnsverandering waar we allemaal door heen zullen gaan. Hij gaat in op een uitgevoerde ceremonie waarbij Moeder Aarde op dat moment geboorte gaf aan een nieuw bewustzijnsraster, waarmee de geboorte van de nieuwe tijd geboren was.

WETENSCHAP

DE RECONNECTIE ONDER DE MICROSCOOP VAN DE WETENSCHAP

Doug De Vito, na Eric Pearl de tweede man achter reconnectieve heling, geeft met zijn marketing- en

wetenschappelijke achtergrond een nieuwe impuls aan deze nieuwe en unieke manier van heling. Hij maakt

zich de laatste jaren vooral sterk voor het opvoeren vanwetenschappelijk bewijs.

78

INHOUD

WETENSCHAP 6 DUURZAME ENERGIEOPWEKKINGVan 19 - 25 september jl. vond in het Centre Lothlorien van Lucas Slager alweer de tweede energieweek plaats. In een open sfeer werd informatie uitgewisseld over vrije of “al-ternatieve” energie.

SPIRITUALITEIT32 BEPROEVING ALS INWIJDING Oude mysteriescholen forceerden iemands inzicht met soms bizarre of griezelige inwijdingstesten. In de moderne tijd kan astma of een relatieprobleem je hetzelfde gevoel geven.

ACHTERGROND42 DE PSEUDOWETENSCHAP VAN DE ANTI-UFOLOGIE UFOlogen neigen ernaar kritisch te zijn. De pseudoweten-schappelijke antiufologen lijken nooit kritiek te hebben op een andere debunker, ongeacht hoe onjuist diens bewerin-gen ook zijn.

66 FASCINNEREND DEBUUT VAN JONGE AUTEUROf hij een rijke fantasie heeft? Het is maar wat je rijke fantasie noemt. Die van Jurre Kielen (24) kan in elk geval behoorlijk op hol slaan. En dan ziet hij het ook allemaal echt voor zich.

GESCHIEDENIS52 ZWARTE VERSUS WITTE OCCULTISTEN IN HET

DUITSLAND ROND WO-II DEEL 2We gaan bij onze oosterburen enkele van de meest duis-tere krochten betreden die de occulte wereld rijk is. Alles wederom gebaseerd op authentiek bronmateriaal.

MYSTERIE62 UFO CHARME OFFENSIEFEr zijn maanden dat er geen noemenswaardige informatie over het UFO fenomeen te melden is. De afgelopen maan-den lijkt het tij echter te keren en komt het nieuws over buitenaards leven in een stroomversnelling.

GEZONDHEID76 GRAPEFRUIT SEED EXTRACT Een bijzondere vrucht, de grapefruit. Niet alleen smaakt zij lekker, de zaden zijn op het gebied van alternatieve ge-neeskunde een belangrijk onderdeel voor de gezondheid van de mens.

En verder... 3 COLOFON

36 IN DE BAN VAN HET LEVEN (deel 8 van 52)

47 NIEUW: VERZAMELCATALOGUS GEZONDE PRODUCTEN

85 MAYA-ASTROLOGIE

87 BOEKENKATERN

FR166 003 inhoud.indd 5FR166 003 inhoud.indd 5 15-10-2010 16:57:1215-10-2010 16:57:12

Page 6: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

6 Frontier 16.6 november | december 2010

WETENSCHAP

Het was een samenkomst van men-sen die weten dat het anders kan en moet met onze Aarde en uit-

wisseling met de “uitvinders” of makers, gelijkgestemden, geïnteresseerden en on-dersteuners.Wat we zelf doen, dat is goed. En alles wat daar niet mee in overeenstemming is, dat is dus fout. Zo zijn we doorgaans geneigd te denken. We beoordelen dan alles van-uit onze eigen overtuigingen. Veranderen echter onze opvattingen, dan verandert daarmee ook de scheidslijn tussen goed en fout. Wanneer we ons dit ten volle realise-ren, dan ontdekken we dat onze oordelen afspiegelingen vormen van onze innerlijke scheidslijnen. In kindertaal kunnen we dit heel treff end samenvatten met ‘wat je zegt, dat ben je zelf ’.

We bevinden ons als samenleving mid-den in een overgangsfase naar een geheel andere manier van samen leven. Echter, ook deze beleving van wat er nu gaande is op onze moederplaneet wordt ingekleurd door ons innerlijk. Voor sommigen is er nu helemaal niets bijzonders aan de hand. Voor anderen is de verandering nu reeds volop aan de gang. De grootste ooraak voor onze onderlinge verdeeldheid is de veronderstelling dat er een objectief waarneembare werkelijkheid zou zijn. De opvatting dat de realiteit volko-men los zou staan van ons maakt dat velen

hun zienswijze en de daaraan gekoppelde waarheid propageren als zijnde de enige juiste. Echter, zowel Westerse wetenschap (zoals de kwantumfysica) als Oosterse wijs-heid proberen ons beide te laten inzien dat de waarnemer onlosmakelijk verbonden is met hetgeen wordt waargenomen. Er be-staat daarmee alleen maar een subjectieve werkelijkheid. En alles in die beleefde wer-kelijkheid is daarmee dus schijn, of maya in het Sanskriet. Pas wanneer we schijnzekerheid van objec-tiviteit durven te laten varen, begeven we ons op weg uit het land der verdeeldheid. Alleen door bewust afscheid te nemen van het waandenkbeeld dat onze opvattingen superieur zouden zijn aan die van anderen, alleen dan verlaten we langzaam maar ze-ker het tranendal van de waarheidterreur.

In de overgang die we nu als samenle-ving maken kunnen we het Oude typeren met zelfzucht en het Nieuwe met duur-zaamheid. Onderstaande tabel vat enkele kenmerkende verschillen tussen Oud en Nieuw samen.

Het oude onderwijssysteem leidt uit-voerders op van gestandaardiseerde taken. De unieke talenten waarmee ieder mens hier op deze planeet wordt geboren komen daardoor niet tot volle ontwikkeling. En in de oude samenleving laten we ons veelal van buiten aansturen, bijvoorbeeld door opdrachten van ‘boven’. Velen zijn daarbij gebonden aan deze machtstructuur, via geldslavernij of beloning in de vorm van aanzien of privileges. In de nieuwe samenleving voelen we ons onderling

D U U R Z A M E energieopwekkingAuteur: Johan Oldenkamp

Van 19 tot en met 25 september jl. vond in het Centre Lothlorien van Lucas Slager alweer de tweede

energieweek plaats. In een open sfeer werd informatie uitgewisseld over vrije of “alternatieve” energie. Wat

werkte er al, waar zijn we nog mee bezig om het werkend te maken, hoever zijn we met de toepasbaarheid

van vele vindingen en ideeën.

Oud Nieuw

zelfzucht duurzaamheid

strijden tegen tegenstanders samenwerken met medestanders

materieel gewin immateriële groei

winstoptimalisatie algehele balans

wegwerken van afval volledig hergebruik

externe sturing interne sturing

standaardtaken uitvoeren unieke talenten ontwikkelen

kwantiteit kwaliteit

gebonden verbonden

FR166 006 energieweek.indd 6FR166 006 energieweek.indd 6 15-10-2010 14:07:3115-10-2010 14:07:31

Page 7: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 7

WETENSCHAP

Organieten Chem/Cloudbuster op basis van Reich technologie

FR166 006 energieweek.indd 7FR166 006 energieweek.indd 7 15-10-2010 14:07:3315-10-2010 14:07:33

Page 8: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

10 Frontier 16.6 november | december 2010

MYSTERIE

Boodschap van de Elders Jo

rdan

Sau

fki

foto

: © Ja

n-Fr

ank

Ger

ards

FR166 010 elders.indd 10FR166 010 elders.indd 10 15-10-2010 16:50:0615-10-2010 16:50:06

Page 9: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 11

MYSTERIE

FR166 010 elders.indd 11FR166 010 elders.indd 11 15-10-2010 16:50:1015-10-2010 16:50:10

Page 10: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

18 Frontier 16.6 november | december 2010

GEZONDHEID

De boer grinnikte, toen hij tegen zijn bezoeker zei: “Moet je kijken!”

Hij riep zijn varkens, die opgewonden naar hem toe renden om te worden gevoerd.

Maar toen hij mais schepte en op de grond gooide, snuff elden de varkens eraan en keken

met verwarde verwachting naar de boer. De boer schepte toen mais uit een andere bak

en gooide het naar de varkens, die er naar toe renden en het snel verslonden.

De boer zei, “Het eerste mais is genetisch gemanipuleerd. Ze raken het niet aan.”

Dokters en dieren zeggen ons hetzelfde:

VERMIJD GENETISCH GEMODIFICEERD VOEDSEL

Auteur: Jeff rey M. Smith Vertaling: Eleanora Hattencourt

FR166 018 modified voedsel.indd 18FR166 018 modified voedsel.indd 18 15-10-2010 14:10:2815-10-2010 14:10:28

Page 11: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 19

GEZONDHEID

Het zijn niet alleen varkens die Genetically Modifi ed Organism (GMOs) afzweren. In Zuid-Afrika

willen Strilli Oppenheimer’s kippen geen Genetically Modifi ed (GM) maïs eten. De meeste buff els in Haryana, India, weigeren katoenzaad koeken, wanneer ze gemaakt zijn van GM katoen planten. Ganzen, die door Il-linois trokken, knabbelden alleen van de ba-nen van het soyabonen veld, dat niet-GMO was. Wanneer de keus wordt gegeven, elan-den, herten, wasberen en ratten, alle vermij-den GMOs. En zelfs gedurende de koudste dagen van de winter in Iowa, eekhoorns, die regelmatig natuurlijk maïs verslinden, wei-gerden de GM variëteit aan te raken.Een skeptische boer, die gelezen had over de eekhoorns, wilde zelf zien of het waar was. Hij kocht een zak vol GM mais-kolven en een andere met niet GM, en liet ze in zijn garage staan tot de winter. Maar toen het zover was, dat hij de zakken haalde, hadden muizen het experiment al voor hem gedaan. Ze hadden in de zak natuurlijke maïs ingebroken en op-gemaakt; de GM-maiskolven waren onaan-geraakt.

Dokters schrijven GMO-vrij voorNiemand weet, waarom dieren GMOs wei-geren, maar volgens een verklaring uit 2009 door de American Academy of Environmen-tal Medicine (AAEM), gebeuren er niet zo prettige zaken, wanneer laboratorium dieren GM-voer opeten. “Verschillende studies met dieren wijzen op serieuze gezondheidsrisico’s in verband gebracht met GM-voedsel,” zegt het AAEM beleidsstuk, dat specifi ek aanhaal-de: onvruchtbaarheid, immuun problemen, versnelde veroudering, insuline regulering, en verandering in belangrijke organen en het spijsverteringssysteem onder de eff ecten van het eten van GMOs. “Er is een meer dan toe-vallig verband tussen GM voedsel en de ne-gatieve eff ecten op de gezondheid,” schreven ze. “Er is oorzakelijk verband...”Hoewel wij mensen geen natuurlijk gevoel hebben om weg te blijven van GM-voedsel, AAEM’s stelling geeft aan dat we een les moe-ten leren van de dieren. Deze gerenommeer-de medische organisatie, die het eerst zulke gevaren erkende als voedselallergie, chemi-sche sensitiviteit, en Golfoorlog syndroom, riep alle artsen op niet-GMO diëten voor te schrijven aan alle patiënten.1 Zij riepen tevens op tot een moratorium op GMOs, lange ter-mijn onafh ankelijke studies en etikettering.Voormalig AAEM President Dr. Jennifer Armstrong zegt, “Artsen zien waarschijnlijk

de eff ecten in hun patiënten, maar moeten weten hoe je de juiste vragen moet stellen.” Gerenommeerde bioloog Dr. Pushpa M. Bhargava en vele anderen geloven dat GMOs een belangrijke bijdrage kunnen zijn aan de verslechtering van de gezondheid in Ame-rika, sinds GM-voedsel in 1996 werd gein-troduceerd.

GMOs op je bordEr zijn acht GM voedingsgewassen: soja, maïs, katoen, canola, suikerbieten, Hawaiian papaja, en een klein beetje courgette en gele pompoen (yellow squash). De twee belang-rijkste redenen waarom planten zijn gemodi-fi ceerd, zijn om hen in staat te stellen, hetzij vergif te drinken of om gif te produceren. Vergif drinkers worden herbicide tolerant ge-noemd. Hun DNA is uitgerust met bacteriële genen, die hen in staat stellen, anders dode-lijke doses van gift ig herbicide (onkruidver-

delger) te overleven. De eerste vijf gewassen op de lijst hierboven hebben herbicide tole-rante varianten. De gif producenten zijn zo-genaamde BT gewassen. Ingebrachte genen uit de bodembacterie Bacillus Th uringiensis produceren in elke cel van de plant een in-sect-dodend pesticide (bestrijdingsmiddel) genoemd BT-toxine. Dat wordt gevonden in maïs en katoen. Bij de papaja en pompoen zijn virus genen ingebracht, om te vechten tegen een plantvirus. Alle GM gewassen zijn gekoppeld aan gevaarlijke bijwerkingen.

Groot risico voor zwangere vrouwen en baby’sGM-voedsel is bijzonder gevaarlijk voor zwangere vrouwen en kinderen. Nadat GM soya was gevoerd aan vrouwelijke ratten, stierven de meeste van hun baby’s – vergele-ken met 10% sterfgevallen onder de controle groep gevoed met natuurlijke soja.2 GM-ge-voede baby’s waren kleiner en waarschijnlijk onvruchtbaar.3

Testikels van ratten gevoed met GM soja veranderden van normaal roze naar donker blauw.4 Muizen gevoed met GM soja hadden veranderd vers sperma.5 Embryo’s van GM gevoede ouder-muizen hadden veranderd DNA.6 En muizen gevoed met GM maïs had-den minder en kleinere baby’s.7De meeste buff els in Haryana, India, die GM katoenzaad gebruikten, eindigden met re-productieve complicaties, zoals vroegtijdige geboortes, miskramen en onvruchtbaarheid; veel kalveren stierven. Ongeveer twee dozijn Amerikaanse boeren zeiden dat duizenden varkens steriel werden van bepaalde GM maïs varianten. Sommige hadden schijn zwangerschappen; andere gaven geboorte aan zakken water. Koeien en stieren werden ook onvruchtbaar.8

Vergif eten in elke hapWanneer insecten een hap nemen van maïs en katoen planten die gemodifi ceerd zijn om Bt-toxine te produceren, splijten hun magen open en sterven ze. Omdat dezelfde toxine wordt gebruikt in zijn natuurlijke bacteriële staat als een spray door de landbouwers als insectenbestrijding, claimen biotech bedrij-ven dat het een geschiedenis van veilig ge-bruik heeft en in elke plantencel kan worden ingebracht. Het BT-toxine geproduceerd in GM planten, echter, is duizend maal meer geconcentreerd dan natuurlijk BT spray, is ontworpen om meer gift ig te zijn,9 heeft eigenschappen van een allergeen en kan niet worden afgespoeld van de plant.Bovendien bevestigen studies, dat zelfs de minder gift ige natuurlijke spray schadelijk kan zijn. Toen het verspreid werd met het vliegtuig om zigeuner motten (Gypsy Moths) te doden in Washington en Vancouver, meld-den ongeveer vijfh onderd mensen allergie of griepachtige symptomen.10,11 Dezelfde symp-tomen worden nu gemeld door duizenden landarbeiders door de omgang met Bt-ka-toen in heel India.12

GMOs veroorzaken immuunreactiesGMO veiligheidsexpert Dr. Arpad Pusztai zegt: veranderingen in immuun status zijn “een consequent kenmerk van al de (dieren) studies.”13 Uit Monsanto’s eigen onderzoek, door de overheid gefi nancierde proeven, blijkt dat knaagdieren gevoed met BT maïs aanzienlijke immuunreacties hadden.14,15 Kort nadat GM soja in de UK was geïntro-duceerd, schoot soja-allergie omhoog met 50%. Ohio allergoloog Dr. John Boyles zegt

De muizen hadden in de zak natuurlijke maïs ingebroken en opgemaakt; de GM-maiskolven waren onaangeraakt.

FR166 018 modified voedsel.indd 19FR166 018 modified voedsel.indd 19 15-10-2010 14:10:2915-10-2010 14:10:29

Page 12: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 9

advertenties

The Reconnec on

Reconnec ve healing is er voor iedereen, het is een geweldige manier om te genezen, in balans te komen, gezond en geluk-kig te worden. Het her-stelt tot op DNA niveau. Geef jezelf een kans op een geweldige ervaring. Sta open voor wat het universum speciaal voor jou in pe o hee .

Deze kor ng ac e is geldig tot 31 december 2010. Afspraak via mail of telefoon. Van dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 20.00

50%kor ng

50% kor ng op de eerste healing sessie:

Wanneer je besluit 3 healingsessies te nemen.

Of wanneer je een Healing sessie neemt voorgaand aan je persoonlijke Reconnec e.

Cheopsprak jk

Sylvia Hendriks Jacob van lenneplaan 3 2012Pl Haarlem tel: (023) 5475735 www.cheopsprakk jk.nl www.reconnec ng.me sylvia@cheopsprak jk.nl

Marianne Danhieux heeft al meer dan 25 jaar een praktijk van veterinaire homeopathie

in Zeeland (Biervliet). Ze geeft in Nederland en Belgie geregeld lezingen en symposia, ook aan de universiteiten en schrijft voor

diverse magazines artikels. Meer informatie: [email protected] of mobiel 0654912609

Hoe begrijp ik mijn hond, en hoe kan ik hem helpenHDit boek is specifiek voor de hond. Het geeft tips over hoe Dmen het best kan omgaan met je hond, hoe je een hondje mkan kiezen, hoe je ermee kan communiceren en hoe je op keen goede en verandwoordelijke manier je hond een geluke -kig leven kan geven. Tips over goede voeding en de verschilk -ende natuurlijke behandelmethoden. Wat is homeopathie,le

wat is het verschil met een kruiden therapie. Niet alleen gaat whet over fysieke prolemen, maar ook geestelijke en gedragshproblemen.p

Geef uw dier een bloemEvenals mensen, kunnen dieren emotionele en psychologi-sche problemen hebben. Gelukkig bestaan er de Bach reme-dies, gemaakt van bloemen, bloemknopen, bomen en strui-ken. De dieren hebben in onze huidige samenleving soms veel meegemaakt, en raken zelfs gefrustreerd. Dit uit zich vaak in gedragsproblemen met angst of agressie. De reme-dies verminderen en verzachten meestal het probleem. Hetboek geeft toepassingen voor de hond, kat en paard.

Het Oosterse element bij uw dierHBekijk eens uw hond, kat of paard vanuit het oosterse of chiB -nese oogpunt. Ieder mens en dier behoort tot een bepaaldnelement. Vuur, hour, aarde, metaal en water. Bij ieder element ehoort een gedrag, persoonlijkheid en mogelijke fysieke proh -blemen. Probeer te herkennen onder welk element uw dierbvalt en weet welke karakter, communicatie envoeding erbijvpast en welke zorg u kunt geven, zodat uw lieveling een harp -monisch leven heeft.m

FR166 009 ad3.indd 9FR166 009 ad3.indd 9 15-10-2010 14:08:1915-10-2010 14:08:19

Page 13: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 17

V I A M Y S T I C A

HET HUIS OP DE ROTS GEBOUWD

OVER DE PARABELS VAN JEZUS

MARCEL MESSING

n de eerste twee delen ‘Over de parabels van Jezus’ (Een zaaier ging uit en De laat-

sten zullen de eersten zijn) besprak de auteur respectievelijk 11 en 9 parabels vanuit cano-nieke, gnostische en apocriefe teksten, die hij naast inzichten uit andere spirituele en religi-euze tradities plaatste.

n Het huis op de rots gebouwd is dezelfde werkwijze gevolgd. Vier parabels van Je-

zus, die verrassend actueel blijken te zijn, worden toegelicht. De auteur voert de lezer mee naar het oude Palestina, waar Jezus de weg tot bevrijding onderrichtte. Van daaruit spant hij een tijdsboog naar het heden. Zijn onderzoek heeft geleid tot een demasqué van de macht van de staat, de wereldeconomie en met name de rooms-katholieke kerk. Gods-dienst is een instrument van macht, manipu-latie en uitbuiting in de handen der ‘goden’ en van hen die deze goden dienen. Duistere krachten blijken de mens te willen afhouden van zijn pad tot bevrijding. Jezus wees daar herhaaldelijk op. De penwortel van het kwaad, oorzaak van alle lijden, wordt blootgelegd. Om te ontsnappen aan de vernietiging van onze planeet, dient de mensheid zich met de grootste spoed bewust te worden van haar ware oorsprong, spirituele kracht en liefde. Alle wijsheidsleraren hebben gewezen op ons immense spirituele potentieel. In deze stormachtige tijd worden we uitgeno-digd ons huis te bouwen op de rots. De rots van waarheid, licht en liefde, waardoor ons stoffelijk lichaam kan transformeren in een lichtlichaam en wij kunnen terugkeren in de oceaan van bewustzijn, licht en liefde. Minder bekende legenden en Het Hooglied van Maria Magdalena krijgen speciale aandacht. Tevens wordt ingegaan op Maria Magdalena als levensgezellin van Jezus.

ok dit deel is geïllustreerd met afbeeldin-gen uit schilderkunst, alchemie, pren-

tenbijbels en volkskunst.

arcel Messing, antropoloog, fi losoof, vergelijkende godsdienstwetenschap-

per en dichter, publiceerde vele boeken in di-verse talen. Hij is een veelgevraagd spreker, die wetenschap, esoterie, kunst en spiritualiteit met elkaar verbindt. Regelmatig is hij te gast bij de radio en medewerker van onder andere het tijdschrift InZicht.

I

I

O

M

HET HUIS OP DE ROTS GEBOUWD

symposium a5.indd 1 12-09-2010 13:42:32

Symposium

OP EEN ROTS GEBOUWD Zondag 21 november 2010 in Nederland

zaterdag 27 november 2010 in België

Grondgedachte van het symposium: zoals een huis op een rots gebouwd in alle mogelijke situaties overeind blijft, zo blijft ook het innerlijk huis staan als een rots als we standvastig en vol vertrouwen zijn, wat er ook gebeurt.

Drie sprekers staan garant om deze gedachte vorm te geven.

Dos Winkel bezoekt al ruim een kwart eeuw vele plaatsen over de hele wereld. In die periode heeft hij als duiker veel bijzondere en mooie dieren en planten onder water gefotografeerd in verschillende ecosystemen, zoals tropische zeeën/koraalriffen, mangrovebossen, hoge bergmeren en regenwouden.

Erik Bruijn zal spreken over spirituele ontwikkeling en de beoefening van meditatie in een samenleving waarin narcis-tisch consumentisme hoogtij viert en verantwoordelijke burgers worden gereduceerd tot volgzame consumenten.

Marcel Messing gaat aan de hand van de parabel ‘De torenbouwer’ in op de hoogmoed van de mens, die door de eeuwen heen steeds hogere torens bouwt. De toren van Babel (91 meter) was waarschijnlijk de eerste hoge toren ter wereld. Wat was de toren van Babel in werkelijkheid? Het is de hoogste tijd om aan de innerlijke toren te bouwen.

Muziek:Na iedere voordracht wordt er 15 minuten gemusiceerd door: Katya Gabeli - viool, Matthijs Lievaart - altviool en Cora Pots - cello.

Programma op beide dagen:• 12.30 uur ontvangst met koffi e en thee • 13.15 uur zaal open • 13.30 uur aanbieding van het boek aan speciale gast en muziek • 13.45 uur lezing 1: ‘Onderwaterwonderen’ en ‘Huilende oceanen’ door Dos Winkel • 14.45 uur pauze • 15.15 uur lezing 2: ‘Het zwaard van Inzicht. Een boeddhistisch antwoord op onze consumptiemaatschappij’

door Erik Bruijn • 16.00 uur muziek • 16.45 uur lezing 3: ‘De torenbouwer’ door Marcel Messing • 17.45 uur afsluiting van het symposium en gelegenheid tot het op naam laten signeren van boeken door

Marcel Messing • 18.30 uur zaal gaat dicht

Zaallocaties: Nederland België Congrescentrum Het Vechthuis Auditorium Gemeentehuis Aalter Jagerskade 13-15 Europalaan 22, 3552 TL Utrecht 9880 Aalter

Entree: De entree bedraagt € 25,00 en is inclusief koffi e en thee met een lekkernijtje.

Aanmelden kan via de website: Organisatie:www.marcelmessing.nl onder: “Agenda” Werkgroep WijWordenWakker

symposium a5.indd 2 13-09-2010 11:41:56

advertenties

Graanncciirkkkeellkkaallleennddeer 2011rDe enige graancirkelkalender

met de nieuwste graancirkel foto’s

Te bestellen bij:Frontier Sciences Foundation, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam,

tel: 020-3309151, fax: 020-3309150, e-mail: [email protected], www.graancirkel.nl

€ 22,- (inclusief verzendkosten) 10% korting bij bestelling van 3 of meer exemplaren

Eveneens verkrijgbaar in Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam voor € 17,50 per stuk.

Aqua OPTIMIZER®voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater.

De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 mil-joen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electro-chemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving.

Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking.

30 dagen niet tevreden - geld terug garantie.

Vitaliteit Service, 020-4720397 [email protected]

FR166 017 ad1.indd 17FR166 017 ad1.indd 17 15-10-2010 14:10:0215-10-2010 14:10:02

Page 14: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

MYSTERIE

22 Frontier 16.6 november | december 2010

FR166 022 graancirkels.indd 22FR166 022 graancirkels.indd 22 15-10-2010 14:11:0115-10-2010 14:11:01

Page 15: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 23

MYSTERIE

Nederlandse graancirkels

anders

ʻzien’15

FR166 022 graancirkels.indd 23FR166 022 graancirkels.indd 23 15-10-2010 14:11:0115-10-2010 14:11:01

Page 16: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

MYSTERIE

6

78

9

Gewasformaties zijn het fysieke en zichtbare resultaat van een onzichtbare communicatie

tussen de Moeder Aarde en het universum en geven refl ecties weer

van de energetische processen die zich op dat moment op de

aarde afspelen.

FR166 022 graancirkels.indd 26FR166 022 graancirkels.indd 26 15-10-2010 14:11:1415-10-2010 14:11:14

Page 17: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 27

MYSTERIE

wel omschreef, als een Christusenergie. Het symbolische patroon van een kruis was voor mij een logisch vervolg op de eerste formatie en had voor mij duidelijk iets met de eerste formatie te maken. Later zou ook blijken dat deze formaties beide energetisch waren verbonden aan een sterke leylijn die net langs beide formaties liep. Toen ik de luchtfoto van Yvonne Raaijmakers bekeek werd mijn gevoel sterk een kant uitgestuurd dat het in plaats van een gewoon kruis meer weg had van een Keltisch kruis (afb -9) dat een beetje uit zijn verband was gehaald, al-thans dat ik het zo moest gaan benaderen om het te kunnen lezen. Voor een perfect Keltisch kruis zouden we vier gelijke zijden moeten hebben maar we zien dat de verticale lijn twee cirkels naar beneden is verschoven. Een Keltisch kruis symboliseert een brug tussen ‘Hemel en Aarde’ waarbij de verticale lijn staat voor de spirituele werelden en de horizontale lijn voor de aarde. De grote cirkel staat symbool voor de ziel die een verbinding maakt vanuit de spirituele werelden naar de aarde. Ook staat de grote cirkel bij een Keltisch kruis voor de zon en de cirkel van het leven (Alpha en Omega 0-22!). Dit wordt vaak gesymbo-liseerd met de decoraties die op Keltische kruizen worden toegepast en die eindeloos in elkaar over lopen. Maar de aanwijzing in deze formatie zit duidelijk in de verschuiving van de verticale lijn naar beneden. De zuid-poot van het Keltisch kruis staat symbool voor het evenwicht in de dualiteit(!), het hart en de adem van het leven. Zou deze formatie symboliseren dat op aarde (horizontale lijn) nu meer (zwaartepunt hangt duidelijk naar beneden) spirituele energieën beschikbaar zouden zijn die als sleutels fungeren om ons hart te openen voor het nieuwe bewustzijn, het Christusbewustzijn? Wanneer we het Keltisch kruis als klok gaan zien dan komt de zuidpoot voor de westpoot aan die de volgende periode aangeeft , een periode van geboorte! Overigens heeft elk levend wezen kristal-lijnen energierasters om zich heen die zijn opgebouwd uit geometrische lichtpatronen. Deze geometrische rasters, ook wel lichtli-chamen genoemd, houden de toevoer van subtiele energieën naar het fysieke lichaam in stand en in balans. Zo heeft ieder levend wezen een energieraster om zich heen in de vorm van een dodecaëder, welke bestaat uit

in Etten-Leur werd gemeld op 26-06-2010 door Robbert van den Broeke. De formatie (afb -7) was opgebouwd uit 11 cirkels en 11 ringen. Volgens de oeroude getallenleer, waarin alle getallen als onderdeel van de creatie worden gezien en een bepaalde waarde (trilling) met zich mee dragen, wordt het getal 11 gezien als het eerste Meestergetal. 11 wordt daarom gezien als een hoger octaaf van 2 (1+1) en 11 staat voor het overstijgen van verleidin-gen en valkuilen van de dualistische wereld waarin de dualiteit juist wordt beleefd als eenheid en balans tussen vrouwelijke en mannelijke energieën. 11 staat tevens voor een voorbereiding van een nieuw begin, de geboorte van een nieuw bewustzijn. Het is dan ook niet zo vreemd dat over de hele we-reld in alle culturen de getallencombinatie 11:11 wordt gekoppeld aan het ontwaken (wedergeboorte) van ons slapende DNA en cellulair geheugen. Afstemming op dit getal zou de herinnering teruggeven dat wij als mens de schakel zouden zijn tussen het stoff elijke en niet stoff elijke en daarmee een pad vrijmaken naar het nieuwe Jeruzalem, het leven vanuit het Christusbewustzijn! Evert Jan Poorterman attendeerde mij erop dat 11 ook wel werd gezien als het gekkenge-tal en zo werd genoemd omdat het voor de 12 aankomt, wat het getal is van de perfectie en weer op zijn beurt wordt opgevolgd door het mysterieuze getal 13. Met het ‘gekken’ getal legde ik al snel een link naar ‘de Dwaas’, de 22ste kaart van het tarot. Alle ringen en cirkels van deze formatie bij elkaar opgeteld maakt 22! De kaart heeft in de tarot twee waardes namelijk 0 en 22 en symboliseert daarmee ook wel de Alpha en Omega van de werkelijkheid, het begin en het eind. Hij stelt de meester in de leerling voor en herinnert ons aan heilige dingen, die we zijn vergeten of hebben weggedrukt. Ook komen de 22 paden van de ‘Boom des Levens’ even in mijn gedachten op, die volgens de leer van de Kabbala een brugfunctie hebben en de verschillende spirituele werelden onderling met elkaar in verbinding brengen!

Het Keltische kruis formatieDe tweede formatie viel op 09-07-2010 in Standdaardbuiten. Het was een kruisvormi-ge formatie (afb -8) die volgens melder Rob-bert van den Broeke was vervuld met een diepe, zachte, liefdesenergie of zoals hij ook

Gewasformaties, tekens van de Moeder Aarde of van elders?In mijn optiek zijn gewasformaties het fysieke en zichtbare resultaat van een on-zichtbare communicatie tussen de Moeder Aarde en het universum en geven refl ecties weer van de energetische processen die zich op dat moment op de aarde afspelen. Maar in het verleden is gebleken dat ook andere intelligenties of hogere lichtwezens gebruik maken van de dunne sluiers op deze leylij-nen en krachtplaatsen om hun boodschap-pen aan ons over te brengen (afb -6). Via de universele ‘Taal van het Licht’ ma-terialiseren zich dan vaak de meest mooie geometrische patronen en codes in gewas-sen zoals we voornamelijk in zuid Engeland kunnen zien. Hierdoor zijn ze vaak ook redelijk makkelijk te decoderen door on-derzoekers. In Nederland hebben we vaak met minder perfecte vormen en geometrie te maken dan in Engeland of elders. Mijn vermoeden is dan ook dat wij momenteel in Nederland minder te maken hebben met boodschappen ‘van buiten af ’ en meer met de zichtbare resultaten van de communica-tie tussen de aarde en de kosmos. Dit wil ui-teraard niet zeggen dat andere intelligenties zich niet inlaten met deze aardse/kosmische communicatie, zoals we kunnen zien in af-beelding 5, maar spelen er dan een andere rol in (nieuwsgierigheid?). Overigens blijken in beide gevallen elektro-magnetische energieën een belangrijke rol te spelen. Eind jaren negentig toonde Dr. Ir. Eltjo Haselhof al aan dat er een relatie bestaat tussen anomalieën in het gewas van de formaties en de energieverspreiding van een elektromagnetische puntbron. Hierbij is de energie in het centrum (de bron) het hoogst en neemt naar buiten toe langzaam af, wat overigens weer overeenkomt met ervaringen van mensen die een graancirkel hebben zien vormen en zeiden dat dit van binnenuit gebeurt waarbij vaak een bol van licht werd waargenomen. Op de foto (afb -14) zien we duidelijk in de dichtstbijzijnde cirkel een spiraalvormig patroon van bin-nen naar buiten toe.Nu we een beetje de theorie achter dit fe-nomeen hebben besproken gaan we nu de formaties van 2010 bekijken.

De 11:11 formatieDe eerste gewasformatie van dit seizoen

FR166 022 graancirkels.indd 27FR166 022 graancirkels.indd 27 15-10-2010 14:11:1715-10-2010 14:11:17

Page 18: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

32 Frontier 16.6 november | december 2010

SPIRITUALITEIT

32 F ti 16 6 b | d b 2010

Beproeving als inwijdingAuteur: Peter den Haring

Oude mysteriescholen

forceerden iemands inzicht

met soms bizarre of griezelige

inwijdingstesten. Dat betekende

meestal pijn verdragen, stressen,

paniek overstijgen en razend

snel oplossingen zoeken. In de

moderne tijd kan astma of een

relatieprobleem je hetzelfde

gevoel geven. En denk aan

failliet gaan, vader of moeder

worden. Kun je daar ook een

inwijdingsweg in zien, een

spirituele beproeving?

FR166 032 denHaring.indd 32FR166 032 denHaring.indd 32 15-10-2010 14:11:5015-10-2010 14:11:50

Page 19: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 33

SPIRITUALITEIT

Laten we eens wat akelige situaties noemen. Alles zit je tegen en je moet, bijna tegen beter weten in, toch

doorzetten. Of je bent langdurig of pijnlijk ziek, je uitzicht kwijt, je zit ergens mach-teloos in opgesloten. Stel je voor: je staat aan de schandpaal, je kunt jezelf niet ver-dedigen of je moet je vergaand aanpassen. Gekweld of machteloos kun je geen kant uit, je wordt bijvoorbeeld onder druk gezet om toch creatief naar oplossingen te zoe-ken. Meestal moet je zulk noodlot alleen, zonder coach of leermeester, doorstaan. Gelukkig is het niet meer gek als je thera-peutische hulp zoekt en er is veel steun op internet te vinden van lotgenoten.

In antieke mysteriescholen kregen de leer-lingen een zware training voordat ze op een psychische of spirituele inwijding wer-den losgelaten. Ze werden na een paar jaar studie ook meestal verder begeleid door iemand met een Meester-functie. Niet ie-mand die noodzakelijkerwijze Verlicht was, maar wel iemand die door schade en schande de eigen valkuilen had ervaren. De mystieke student, tempelleerling, adept in een sekte of discipel van zo’n goeroe werd dan op een meestal door een ritueel bepaal-de dag aan een pittige test onderworpen. Zo kon de meester of de school iemands ontwikkelingsgraad toetsen. Veel van dit soort beproevingen waren gebaseerd op de elementen vuur, aarde, lucht, water en in sommige tradities: ether. Deze vorm van inwijding had en heeft als doel je kennis bij te brengen die je op een andere manier niet kunt vergaren.

Het is nog niet eens zo lang geleden, dat ook vermeende heksen aan een vuur- of waterproef werden onderworpen. Het was een sadistische kwelling, die echter onmo-gelijk hun zuiverheid kon bewijzen. Een-maal op de brandstapel gezet heb je immers niet veel kans meer om je Godsvertrouwen magisch te demonstreren. Ook redde nooit een gevleugelde duivel de arme vrouw, de ‘heks’ die van een misoogst, ziekteversprei-ding of een verbintenis met hem beschul-digd werd. Men bond haar rechterduim aan het linkeronderbeen vast en de rech-terduim aan het linkeronderbeen. En dan

plons, het water in. Bleef de vrouw drijven, dan werd ze ‘te licht’ bevonden en als heks ter dood gebracht. Was ze ‘zwaar’ genoeg en zonk ze, dan was ze onschuldig en werd ze eventueel na haar dood gerehabiliteerd. Vrijwillige of afgedwongen beproevingDe beproevingen die men vroeger vrij-willig en in een religieus of sociaal kader onderging, testten vooral iemands moed, creativiteit, (gods)vertrouwen of doorzet-tingsvermogen. De Germanen kenden zo een luchtproef. Dit was een inwijdingsproef waarbij de leerling lang in het donker van een tempelgang of rotsenstelsel moest rondlopen, waarna hij plotseling in het licht kwam. Op die plaats, soms een eng smalle richel, bengelde dan een lang touw waarlangs hij meters diep moest afdalen naar een andere plek of rots. Helaas moest hij soms ook nog eens schuin vooruit naar het andere terras zien te zwaaien en vaak was het touw dan ook nog net te kort. In het Duitse Teutoburger Wald, tussen Detmold en Paderborn staat een woeste, grillige formatie van vier enorme rotszuilen. Het is een Germaans heiligdom dat de Extern-steine genoemd wordt. Over een diepe en wijde afgrond tussen twee van die rotsen moest een wijdeling twintig meter langs een dergelijk touw overbruggen. Hier ging de proef vooral om aanpassing (van don-ker naar licht) en om creatief zoeken naar oplossingen. Zwaaien, zwiepen en op het juiste moment springen! Er speelde ook het onaangename bijeff ect dat beneden talloze mensen naar iemands kwetsbare verrich-tingen stonden te kijken.

In de holte van de eerste rots werden klaar-blijkelijk rituelen uitgevoerd. Er staat een groot waterbekken. Men vermoedt dat hier ook waterproeven werden gedaan: een bijna verdrinking, gezellig begeleid door zingende priesters langs de kant. Het kon allemaal nog veel enger. In Egyptische heiligdommen zijn ongewone gleuven en vreemd doorverbonden bassins gevonden. Vroeger stond daar water in. De in te wij-den tempelleerling werd plotseling door een luik een dergelijk donker waterbassin in geduwd. Hij moest zich dan met doods-verachting een weg eruit zoeken door te

Testen van je

moed, creativiteit,

vertrouwen en

doorzettingsvermogen.

FR166 032 denHaring.indd 33FR166 032 denHaring.indd 33 15-10-2010 14:11:5115-10-2010 14:11:51

Page 20: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

SPIRITUALITEIT

38 Frontier 16.6 november | december 2010

Volgens de Tzolk’in, de heilige Maya-kalender, werd hij net zo-als de andere drie Beatles op een

Galactische Poortdag geboren. Hij heeft veertig jaar en veertig dagen geleefd. Hij werd op 8 december 1980 door een zekere Mark David Chapman vermoord. En vol-gens Jason Leen wachtte zijn moeder Julia hem aan het eind van een tunnel van licht op met de woorden: “John, jouw grootste werk moet nog komen. Maar eerst moet je afstand doen van al jouw pijn; jij dient volledig genezen en helemaal in vrede te zijn.” Een tijd lang heb ik les gehad van een gi-taarleraar die volgens de Tzolk’in op 10 Sjamaan was geboren. Het komische was dat John Lennon eveneens op 10 Sjamaan of 10 Tovenaar, een Galactische Poortdag, was geboren maar dan tijdens een andere omwenteling van deze kalender. Dat intri-geerde mij. Op de Galactische Poortdagen wordt extra informatie tussen de aarde en de kosmos uitgewisseld. Alle vier de Beatles zijn op Galactische Poortdagen geboren.Kees Visser en Barbara Roth omschrijven

in De Tzolk’in openbaart je potentieel de in-nerlijke kracht van de zonneglief Tovenaar als integriteit: ‘Je kunt geheimzinnig, ge-voelig en helderziend zijn. Je houdt je bezig met religie en spiritualiteit. Je weet met de dimensie van ruimte en tijd om te gaan. Je weet dat de ziel geen tijd kent. Ondanks al je weten moet je je eigen plek hier op aarde zien te vinden. Je leert in je leven de les om met ingewikkelde menselijke relaties om te gaan. Je hebt toegang tot verschillende dimensies. Je bent de sjamaan.’ Uri Geller In die tijd wist ik weinig van John Len-non af. Maar de paranormaal begaafde Uri Geller kwam in mei 2007 naar Nederland in verband met de door Ronald Jan Heijn geregisseerde fi lm Staya Erusa. In de jaren zeventig was Geller wereldberoemd gewor-den omdat hij langs mentale weg lepeltjes kon buigen. Hij woonde toen in New York niet zover van het Dakotagebouw waar John en Yoko een appartement hadden. Uri raakte bevriend met John. Hij was in die tijd niet gelukkig: ‘Ik was geobsedeerd

door geld en roem. In die tijd was ik altijd verdrietig en had paniekaanvallen. Het was mijn vriend John Lennon die tegen mij zei: “Jij bent niet gelukkig omdat je niet weet wat spiritualiteit is.” Hij had gelijk.’Op aanraden van John verhuisde Geller met zijn vrouw en twee kinderen tijdelijk naar Japan om daar een jaar in de bossen te wonen. In De Telegraaf (24 mei 2007) vertelde Geller daarover: ‘Afgesloten van de rest van de wereld leerden wij daar me-diteren en van de natuur te genieten. Daar zijn we ook vegetariër geworden. Kortom ik hervond mijzelf. Vóór John Lennon had ik alleen maar van spiritualiteit gehóórd.’ UFO-ontmoetingIn dat Japanse jaar moet Uri Geller al het metalen voorwerp bij zich hebben gedra-gen dat John van buitenaardse wezens had gekregen. Op de website van Geller vond ik een artikel waarin hij wat meer over Johns ontmoeting met buitenaardsen vertelt. Volgens UFO-sites op internet ging John op 23 augustus 1974 het balkon van zijn ap-partement in het Dakotagebouw op en zag

John Lennons grootste werk moet nog komenBeatle 70 jaar geleden geboren en 30 jaar geleden overleden

Auteur: Herbert van Erkelens

Op 9 oktober 2010 had John Lennon 70 jaar kunnen worden als hij

niet op zijn veertigste was vermoord. In Liverpool werd op die dag

door zijn zoon Julian het John Lennon Peace Monument onthuld.

Wat valt er nog over deze opmerkelijke popmuzikant te zeggen?

FR166 038 lennon.indd 38FR166 038 lennon.indd 38 15-10-2010 14:12:5015-10-2010 14:12:50

Page 21: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

SPIRITUALITEIT

november | december 2010 16.6 Frontier 39

Alle vier de Beatles zijn op Galactische Poortdagen geboren.

FR166 038 lennon.indd 39FR166 038 lennon.indd 39 15-10-2010 14:12:5115-10-2010 14:12:51

Page 22: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

42 Frontier 16.6 november | december 2010

ACHTERGROND

Nucleair fysicus, Stanton

Friedman, een man die zich

al meer dan vijft ig jaar heeft

toegewijd aan wetenschappelijk

onderzoek naar het UFO-

verschijnsel, stelt dat als de

algemeen erkende media

evenveel aandacht besteedt

aan het oplossen van de

Kosmische Watergate als aan

het oplossen van het politieke

Watergate, de UFO-vraag binnen

in een halfj aar kan worden

beantwoord. Ufologen neigen

ernaar kritisch te zijn. De

pseudowetenschappelijke anti-

ufologen lijken nooit kritiek te

hebben op een andere debunker,

ongeacht hoe onjuist diens

beweringen ook zijn. Alleen

een pseudowetenschappelijke

anti-ufoloog blijkt de ontelbare,

gedetailleerde onderzoeken van

belangrijke waarnemingen die

zijn gepubliceerd te negeren. Er

is helaas dus nog een lange weg

te gaan. Friedman gaat in deel 2

verder in op werkwijze van de

zogenaamde debunkers.

FR166 042 friedman2.indd 42FR166 042 friedman2.indd 42 15-10-2010 14:13:2415-10-2010 14:13:24

Page 23: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 43

ACHTERGROND

Kunnen we wel serieus praten over het naar de sterren gaan zolang we ons slechts 70 jaar in het ruimte-

vaarttijdperk bevinden? Dat hangt af, zoals men wellicht zal denken, van de details. De gebruikelijke tegenwerping is het wijzen op Albert Einstein’s relativiteit en de conclusie dat niets sneller kan gaan dan de snelheid van het licht. Echter, Einstein merkte tevens op dat hoe dichter men bij de lichtsnelheid komt, hoe langzamer de tijd verloopt voor hen die zo snel bewegen. Dat klinkt gek, maar deze gekke opmerking is bewezen. Hoe langzaam de tijd verloopt voor systemen op hoge snel-heid hangt af van hoe dicht men de lichtsnel-heid nadert. Bij 99,90% van de lichtsnelheid duurt het slechts 20 maanden pilotentijd om 37 lichtjaren af te leggen. Bij 99,99% van de lichtsnelheid duurt het slechts 6 maanden pilotentijd om 37 lichtjaren af te leggen en zo verder. Op dit punt springen de pseudowe-tenschappers tevoorschijn: “Maar relativiteit wijst tevens op een toename van de massa hoe dichter men bij de lichtsnelheid komt en hoe meer energie het gaat kosten om te accelere-ren. Waar? Niet noodzakelijk. De pseudowe-tenschappers nemen aan dat men alleen kan accelereren door middel van stuwstof die aan de achterkant van de raket wordt uitgestoten. Als men echter nucleaire kernfusiereactie gebruikt zoals die tussen Deuterium (zware waterstof) en Helium 3 (lichte Helium), dan zullen de geladen deeltjes, geproduceerd in deze reactie, meer dan 10 miljoen keer zo-veel energie per deeltje opgenomen hebben dan ze zullen krijgen in een chemische raket. Ze worden niet versneld door de raket, maar worden zo geboren en elektromagnetisch vervoerd. Verder vergt het geen energie om gebruik te maken van zwaartekrachtsaccele-ratie door enorme lichamen zoals de maan, de zon, Jupiter, nabije sterren, zeer dichte zwarte gaten, misschien zelfs een tweeling neutronenster zoals voorgesteld door de na-

lijking, de grootste niet-nucleaire bommen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden afgeworpen waren 10-tons blockbusters. De Sovjets lieten later een kernfusiewapen exploderen waarbij de energie van 57 mil-joen ton TNT vrijkwam. Herinner je dat wij aardlingen pas in 1938 de kernfusie ontdek-ten als de energieproductie van de sterren. Het is zeker dat andere beschavingen deze nucleaire kernfusie lang voor ons ontdekten (een duizend jaar eerder of een miljoen of een miljard??) Het is ook mogelijk dat zij al lang geleden iets nog veel krachtigers heb-ben ontdekt. Een mogelijkheid is dat het hen is opgevallen dat als men gaat van één grote atoom naar de kleine kern, de afmetingen behoorlijk afnemen, maar dat de energie per deeltje gigantisch omhoog gaat. Dat klinkt waanzinnig, maar dat is het niet. Wat als we uitvinden hoe we binnenin deze kleine quarks kunnen komen waarvan neutronen, protonen, enz. zijn gemaakt? Zal de energie per deeltje gigantisch omhoog gaan?

Waterstof en helium overal te vindenHet is belachelijk om te zien hoe dom de reacties op deze wetenschappelijke feiten zijn. Bijvoorbeeld, de Britse debunker Peter Brookesmith beweerde in een recensie van mijn boek Flying Saucers and Science2) dat de massa zeer zeker toeneemt en dat men-sen bijna niet meer in staat zullen zijn hun lichaam te bewegen, hun armen niet meer kunnen optillen, enz. Dat is nonsens. De verandering in massa doet zich alleen voor vanuit het gezichtspunt van de waarnemer, niet bij de persoon die op hoge snelheid vliegt. Misschien kan ik er beter ook nog aan toevoegen dat waterstof en helium de licht-ste en meest aanwezige elementen in het universum zijn, dat betekent dat ze overal gevonden kunnen worden, waar men ook heengaat. Dat gaat niet op voor uranium dat in kernfusiesystemen wordt gebruikt.

Deel 2 van 2 delen

De pseudowetenschap van de ANTI-UFOLOGIE

tuurkundige Freeman Dyson. Je moet op de juiste plaats zijn op de juiste tijd.

RekenlinialenHet venijn zit hem in de staart. Bij Aerojet General Nucleonics deden wij in de vroege jaren ’60 een onderzoek voor de USAF naar een deep space voortstuwingssysteem door gebruik te maken van D-He-3. Rapporten en verhandelingen werden geschreven en gepubliceerd zoals in referentie 11). Maar na-tuurlijk, de pseudowetenschappelijke anti-ufologen kijken nooit naar deze studies. In mijn 1999 MUFON verhandeling: Star Tra-vel? YES! geef ik meer details en breng ik ook de problemen met de pseudowetenschappe-lijke anti-ufoloog Dr. Lawrence Krauss ter sprake.De debunkers halen nooit de succesvolle grondtesten van een aantal nucleaire kern-fusieraketten aan die in de jaren ’60 werden gedaan door Westinghouse Astro-nuclear Laboratory, Aerojet General en Los Alamos Scientifi c Laboratory. De meest krachtige was de Phoebus 2B van LASL die minder dan 17cm in diameter was en een vermogen opleverde van 4400 Megawatt… twee maal de energieopbrengst van de Grand Coulee Dam. Denken zij nu heus dat chemische raketten het ultieme zijn? Gebruiken zij nog steeds rekenlinialen voor hun wetenschap-pelijke berekeningen (ik ben er niet eens ze-ker van of ze wel berekeningen maken)?

Nucleaire kernfusieHet lijkt mij dat elke geavanceerde bescha-ving zal vaststellen dat hun ster zijn energie produceert door nucleaire kernfusie. Wij testten het eerste succesvolle kernfusieap-paraat, een bom, natuurlijk, eind 1952 in de Pacifi c. Het produceerde dezelfde explosie-energie die vrijkomt bij de explosie van 10 miljoen ton TNT. Het creëerde een vuurbal met een diameter van 5 kilometer. Ter verge-

Auteur: Stanton Friedman Vertaling: Paul Harmans

FR166 042 friedman2.indd 43FR166 042 friedman2.indd 43 15-10-2010 14:13:2415-10-2010 14:13:24

Page 24: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

grenzeloos gezond

VERZAMEL vanaf nu de binnenpagina's van elke Frontier Magazine met uitgebreide informatie over de grenzeloos gezonde producten die te koop zijn bij Frontier Bookshop.

Fron

tier verzamelcatalo

gu

s met o

nd

ersteun

end

e pro

du

cten vo

or d

eze tijd

FR166 047 grenzeloos1.indd 47FR166 047 grenzeloos1.indd 47 15-10-2010 16:59:0615-10-2010 16:59:06

Page 25: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

48 Frontier 16.6 november | december 2010

Frontier verkoopt ook:

SJAMANEN FLESJE Deze traditionele talisman met erg kleurrijke inhoud wordt door de indianen in Peru en Bolivia gebruikt als ritueel om geluk en voorspoed te brengen. Het geluksfl esje bevat wortels van planten, zaden, andere natuurlijke materialen en amuletten. Deze talisman is afkomstig van kleinschalige producenten die een goede prijs voor hun product ontvangen. Ook leuk om cadeau te geven.Prijs: € 4,95 | Code: SJFL

pppp SEL GRIS Speciaal voor u geïmporteerd uit Frankrijk, een prachtig natuurlijk grof gemalen Grijs zeezout. Vol mineralen! Zeewater op natuurlijke wijze verdampt in natuurlijke zoutpannen door de Zon.Grof zeezout is te gebruiken voor al uw culinaire kunsten. Van het koken van de aardappels tot het maken van een zoutkorst. Grijs zeezout is ongeraffi neerd en wordt gewonnen uit de bovenste toplaag van het zout. Wanneer het zout van de bovenste toplaag naar de bodem zinkt van de zout-bedden, heeft het een korte interactie met de natuurlijke klei.Vandaar de grijze kleur. Het zout wordt met de hand geoogst met Keltische methodes zoals het oprapen met houten scheppen in plaats van metalen scheppen waardoor de smaak van het zout niet wordt aangetast. Na de oogst wordt het in de zon gedroogd.Land van herkomst: Frankrijk, Loire Atlantique, Guérande, Batz-sur-mer.Prijs: € 7,90 voor 1 kilo | Code: SGZO

OLIJF LAURIEROLIE ZEEP UIT ALEPPO Al meer dan 1000 jaar wordt in de stad Aleppo in Syrië de olijfoliezeep met laurierolie vervaardigd.Deze medicinale zeep, een zuiver natuurproduct, staat erom bekend de huid zacht en veerkrachtig te houden. De zeep wordt vooral gebruikt bij een gevoelige, beschadigde of geïnfecteerde huid. Bij elk blok olijfoliezeep met laurierolie wordt de informatiefolder meegeleverd.Onze gebruikers vertellen dat deze zeep een gunstige werking heeft bij: psoriasis, eczeem, droge huid, waterwratjes (mollusa contagiosa), slecht helende wondjes bij diabetes, luiereczeem, acne, littekenweefsel, jeuk, kloven, roos, vet haar en haaruitval.Olijfoliezeep uit Aleppo is 100% plantaardig en totaal vrij van chemische en /of dierlijke toevoe-gingen.Prijs: € 4,95 | Code: ZANS

GETACHYONISEERDE KRISTALLEN BOL IN VERSCHILLENDE MATENGetachyoniseerde materialen verbinden de intelligentie van elk levend organisme, bijvoorbeeld uw lichaamscellen, een plant, een dier etc, met de zuivere bron van tachyonenergie. Tachyonge-structureerde materialen zijn prachtige producten om lichaam en geest in contact te brengen met zijn optimale potentie. Dr. Gerald Feinberg liet in 1967 zien wat de kracht van Tachyon was waarna een aantal geleerden deze techniek doorontwikkelden waarbij materialen als glas, olie, water, ka-toen, silica e.a. zich transformeren tot een tachyon antenne. Tijdens een 14 dagen (of langer) durend proces wordt de subatomaire structuur van natuurlijke materialen veranderd waardoor het materiaal een antenne van tachyongestructureerde energie wordt. Bij contact met tachyonen start een proces dat altijd leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie.In de kwantumfysica wordt deze eigenschap van de tachyonen als “negentropie” bestempeld. (om-keer van chaos tot evolutie naar een hogere orde).Prijs: vanaf € 26,00 (4 cm) | Code: KRB4. (Bel om de juiste maat.)

Sel G

ris

| Sja

man

en f

lesj

e | O

lijf

lau

rier

oli

e ze

ep u

it A

lep

po

| G

etac

hyo

nis

eerd

e K

rist

alle

n b

ol i

n v

ersc

hil

len

de

mat

en

FR166 047 grenzeloos1.indd 48FR166 047 grenzeloos1.indd 48 15-10-2010 16:59:0915-10-2010 16:59:09

Page 26: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 49

Frontier verkoopt ook:ppp

DRY ECZEMA LOTION 100 ML Een natuurlijk huidproduct, speciaal ontwikkeld voor mensen met symptomen van eczeem en huidontsteking. Het verlicht jeuk en voedt de huid. Als eczeem eff ectief aangepakt moet worden is het belangrijk dat de huid soepel gehouden wordt. Onze huidcellen hebben in hun membranen de juiste vetzuren (EFA)en vitamines nodig. Dry Eczema lotion biedt deze vetzuren. De olie bevat naast colloïdaal zilver en MSM ook omega 3&6&9, GLA (Gamma Linol zuur), natuurlijke vitamine A en vitamine E. Bevat geen parabenen! Ongeparfumeerd, niet getest op dieren en geschikt voor veganisten.Prijs: € 14,95 | Code: DREZ

COLLOÏDAAL ZILVER & MSM SPRAY Silver MSM spray is een potente mix die niet alleen antibacterieel is, maar ook een krachtige anti-oxidant. Tevens krachtig genoeg om virussen, allergieën en parasieten aan te pakken. Bevat 1.25 mcg zilver en 38 mcg MSM per pomp actie. De zilverconcentratie is 10 ppm, de deeltjes zijn 0.001-0.002 micron. Gebruik het in de mond of op de huid.Prijs: € 14,95 | Code: SMSP

COLLOÏDAAL ZILVER, MSM SOAP 100 ML De hoog geconcentreerde electro colloïdaal zilver & MSM liquid Soap is economisch in het gebruik. 2 tot 3 druppels zeep is al voldoende om de handen goed schoon te houden en te desinfecteren zonder chemische middelen te hoeven gebruiken. Deze zeep is ongeparfumeerd en geschikt voor veganisten en is tevens antiseptisch. Bevat geen parabenen!Prijs: € 10,95 | Code: SIMS

COLLOÏDAAL SILVER & MSM DROPPER Silver MSM Dropper is een potente mix die niet alleen antibacterieel is, maar ook een krachtige antioxidant. Tevens krachtig genoeg om virussen, allergieën en parasieten aan te pakken. Bevat 10 mcg zilver en 300 mcg MSM per druppel. Druppel het onder de tong en wacht 30 seconden voordat u het doorslikt. Ook te gebruiken voor ogen, oren en neus.Prijs: € 14,95 | Code: SMDR

Dry Eczem

a lotio

n | C

ollo

ïdaal zilver, M

SM so

ap | C

ollo

ïdaal zilver &

MSM

spray | C

ollo

ïdaal Silver &

MSM

Dro

pp

er

FR166 047 grenzeloos1.indd 49FR166 047 grenzeloos1.indd 49 15-10-2010 16:59:2115-10-2010 16:59:21

Page 27: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

50 Frontier 16.6 november | december 2010

PALO SANTO LOSPalo Santo betekent ‘heilig hout’, en het is de Spaanse naam voor Bursera graveolens. Deze boom groeit in de Zuid-Amerikaanse Gran Chaco regio (noord-Argentinië, Paraguay, Bolivia en de Brazili-aanse Mato Grosso). Palo Santo wordt gebruikt door medicijnmannen en sjamanen bij Ayahuasca ceremoniën, rituelen, genezings- en zuiveringssessies. Het heeft een verrassend sterke en zoete geur wanneer het verbrandt. Het hout wordt verbrand en men verspreidt de rook om de omgeving schoon te maken en te zuiveren van slechte geesten, negatieve energieën en andere boze krach-ten. Palo Santo heeft een erg plezierige en rustgevende geur. Een klein beetje hout verbranden geeft een vredige, warme atmosfeer en geeft u een fi jne en rustige stemming.Prijs: € 3,95 per stuk | Code: PALO

SHOWER GEL 2 IN 1 FOR HAIR AND BODY ARGENTUM PLUS & SILVER-MSMVoor ons haar en lichaam is dit een prima allround product voor dagelijks gebruik, economisch en eff ectief. Het is bruikbaar voor alle huid en haartypes. Het is gemaakt van Neem olie uit India, wat al jaren gebruikt wordt voor verschillende doeleinden, zoals antischimmel werking en antiseptisch. In samenwerking met Colloïdaal zilver en MSM een extra opruimer. Tevens werkt de toegevoegde Neem in combinatie met citronella olie als insecten afweermiddel. Aan dit middel zijn geen parabenen toegevoegd.Prijs: € 9,50 | Code: MSMG

HENNEPOLIEHennepolie wordt beschouwd als een van de beste voedingsoliën voor de gezondheid. De olie, bij de eerste persing geëxtraheerd, bezit een aangename en typische hazelnootsmaak. Het is een hoogwaardige olie met proteïnen (hoofdzakelijk het eiwit Edestin) en belangrijke mineralen/spo-renelementen, vitamines, chlorofyl. In de vorige eeuw hadden extracten van Hennep een belang-rijke plaats in de Nederlandse apotheken. Ze werden onder andere toegepast bij krampen, toeval-len, astma, slaapstoornissen en migraine. In Hennepolie komen meer dan 400 verschillende stoff en voor, waarvan ongeveer 60 uniek zijn en in geen enkele andere plant voorkomen. Hennepolie is de meest onverzadigde olie afkomstig uit plantaardige bron. Daarnaast is het een buitengewoon rijke bron van 2 essentiële vetzuren: linoleic acid (een omega-6), en alfa-linolenic acid (een omega-3). In tegenstelling tot andere oliën die omega-rijk zijn (o.a. visolie en lijnzaadolie) heeft hennepolie een prettige, enigszins nootachtige smaak. Dit verbetert de consumentenwaarde en maakt het verwerkbaar in een grote variatie aan voedingsproducten. Helaas wordt hennepolie nauwelijks gebruikt in de voedingsindustrie. De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat hennep ook bekend is onder de naam Cannabis (Cannabis sativa L). Prijs: € 10,95 voor 250 ml | Code: HOIL

ORGANIC HEMP BISCUITSVerwen uzelf met een gezonde snack. De hemp biscuits worden gebakken met hennep bloem, hennepzaad en spelt bloem. Deze koekjes zijn licht verteerbaar, gezond en hebben een bijzondere rijke smaak. De combinatie van spelt en hennep is rijk aan vitale nutriënten, vitamines, aminozuren en mineralen. Tevens is het laag in verzadigd vet. Zie het bovenstaande product voor meer infor-matie over hennep.Prijs: € 3,50 voor 75 gram | Code: HEBI

Frontier verkoopt ook:Sh

ower

Gel

2 in

1 f

or

Hai

r an

d B

od

y A

rgen

tum

plu

s m

et S

ilve

r-M

SM |

Palo

San

to |

Hen

nep

oli

e | O

rgan

ic H

emp

Bis

cuit

s

FR166 047 grenzeloos1.indd 50FR166 047 grenzeloos1.indd 50 15-10-2010 16:59:3715-10-2010 16:59:37

Page 28: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

GESCHIEDENIS

52 Frontier 16.6 november | december 2010

Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-IIDeel 2

FR166 052 adamah2.indd 52FR166 052 adamah2.indd 52 15-10-2010 14:15:1615-10-2010 14:15:16

Page 29: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 53

GESCHIEDENIS

De FOGC (Freimaurer Organisa-tion des Goldenen Centuriums) had leden onder de Duitse en Ita-

liaanse aristocratie, industriëlen, bankiers en politici. Met uitzondering van de aristo-craten is de samenstelling bij Skull en Bo-nes van hetzelfde laken en pak, waarbij de link met de aristocratie is vervangen door die met Yale University. Aan occulte inwij-dingsriten bij dit genre loges met zoveel politieke vervlechtingen zit, helemaal als ze gemeten aan het publieke milieu van de leden bizar zijn en of schandalig, natuurlijk een simpel stuk psychologie van de koude grond gekoppeld. Ik bedoel dat indien je zulke statusvolle openbare functies bekleedt als bijvoorbeeld Bonesmen, waaronder opa Prescot Bush (leverde olie aan de nazi’s tot 1943), vader Bush en de door Amerikaanse christenen fanatiek met Jezus vergeleken George W. Bush, je wel uitkijkt dat je in een schandaal betrokken raakt van het soort dat zeker voor Amerikanen of Duitsers onver-teerbaar is. Schandaalgevoelig zijn de riten in deze loges zeker. Boneskandidaten moe-ten onder andere hun meest intieme seksu-ele ervaringen met de hele groep delen als inwijding. 53In de al jaren door Alex Jones gestalkte Bohemian Groove, wat ook een aanverwante loge is, wordt de ‘Cremation of Care’ uitgevoerd waarbij een pop met het uiterlijk van een kind wordt verbrand voor een beeld van een uil zoals vroeger volgens de bijbel kinderen in beelden van de Phoenisische Baäl werden verbrand als off er.1 Je bent dus allemaal vet chanteerbaar en voorkomt chantage door elkaar door dik en dun te steunen, een machtspolitiek recept dat al in de Romeinse tijd bestond en wellicht al daarvoor. Bij de FOGC ging het om het gadeslaan van een mensenoff er als chanteerbaar wederzijds weetje dat de groep als broederschap midden in keurig katholiek München bijeen moest houden.Zoals in deel 1 van dit artikel al aangegeven vond er om de vijf jaar (vijf is het ritueel-magische getal van Mars) op 24 juni op de oorspronkelijk uit de Tempelierstraditie afk omstige ‘Johannistag’, in deze loge een loterij plaats waarbij ieder logelid een ko-gel uit een bak met 99 ronde kogels moest vissen. Het logelid dat dan de pech had om de éne aanwezige zwarte kogel te trekken

in plaats van een van de 98 witte werd let-terlijk geoff erd. Dit gegeven wordt niet al-leen door Franz Bardon aangekaart, maar ook bevestigd door Guido Wolther, die nauwe banden onderhield met de FOGC. Het off er werd voltrokken middels zelf-moord door het innemen van een gifdrank. Daarna werd een nieuw lid geïnstalleerd zodat de loge weer 99 leden telde. Alleen de Loge Grootmeester had het recht als hij de zwarte kogel trok om nog twee keer op-nieuw te trekken. Een logelid werd geoff erd aan logelid nummer 100 van de FOGC. Lid nummer 100 was geen mens maar een zo-geheten egregor of ‘Logendaimonium’. Elke occulte loge heeft een egregor, een loge-en-titeit die over de loge waakt. Normaliter is dit een kunstmatig Elementaal2, maar bij de FOGC was dit de traditionele Marsdemon Barzabel uit de Middeleeuwse grimoires zelf, waarmee elk logelid, net als Dr. Faust, een persoonlijk pact had afgesloten. Naast Barzabel en de al in deel 1 genoemde As-modi en Mercuriusdemon Sheremael, wer-den ook de stiergod Astrot (Astaroth) en Belal (Belial) aanbeden, net als Belphegor (qabbalistische zonnedemon) en de Ele-mentaal-heersers van Vuur, Lucht, Water en Aarde.3 De Freimaurer-Orden des Gol-denen Centuriums gebruikte een vrijmet-selaar-achtige liturgie, maar had verder net als de beruchte maffi a-gelieerde P2-loge niets met een normale vrijmetselaarsloge te maken. Tijdens het Interbellum kwam de FOGC naar verluid onder invloed van het mede door Karl Haushofer opgerichte Th ule Genootschap.

Haushofer en de relatie van de nazi’s met Tibet en het legendarisch ShambhalaKarl Haushofer (1869-1946), van beroep docent geopolitiek in München, was een van de allerbelangrijkste ideologen achter de schermen bij Hitler’s opkomst en droeg zelfs bij aan de inhoud van Mein Kampf toen hij Hitler in 1923 in de gevangenis bezocht. Dit contact kwam tot stand via Haushofers leerling Rudolf Hess waarna Haushofer Hitler met zijn geopolitiek en de ideeën van het Th ule Gesellschaft en de door hem opgerichte Vril-Verein in contact bracht. Haushofer zelf stond (wat algemeen

Auteur: Benjamin Adamah

FR166 052 adamah2.indd 53FR166 052 adamah2.indd 53 15-10-2010 14:15:1615-10-2010 14:15:16

Page 30: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

GESCHIEDENIS

68 Frontier 16.6 november | december 2010

De geboorte van een nieuwe mensheid

(deel 2 van 2 delen)

FR166 068 drunvalo2.indd 68FR166 068 drunvalo2.indd 68 15-10-2010 14:16:3715-10-2010 14:16:37

Page 31: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 69

GESCHIEDENIS

Met de achtergrond, kennis en informatie van deel 1 van dit artikel zullen we jullie beginnen

te vertellen over de levende kant van het netwerk, van de heilige gebouwen op onze planeet. Het verhaal dat zich over de hele wereld ontvouwt, gedurende de laatste 65 jaar ongeveer. Het nam tijd in beslag. Ter-wijl Atlantis zonk en alle factoren begonnen plaats te vinden. De piramiden begonnen voortdurend gebouwd te worden over heel de wereld, in het bijzonder na de eerste 6.000 jaar. Zo lang duurde het voor ze begonnen. Er was een punt in de precessie van de equi-noxen dat we eerst moesten bereiken voor-dat de piramiden en de rest echt konden worden gebouwd op massaschaal, omdat de mensheid nog niet tot een niveau was geko-men om dat soort zaken te doen. Maar uiteindelijk, na 6.000 jaar, waren we klaar. Dus werden die piramides hier en daar gebouwd, in China, in Japan, in de Yucatan, in Guatamala, in Zuid Amerika, over de hele wereld, in Rusland en terwijl dit gebeurde nam telkens, wanneer er één gebouwd was, het elektronische raster rond de wereld, beetje bij beetje, een andere geo-metrische vorm aan en kwam het een beetje dichter bij datgene wat nodig was, zodat wij ons konden verbinden als levende dingen. Dat bleef zo verdergaan tot ongeveer 65 jaar

terug, onmiddellijk na de Tweede Wereld-oorlog. Toen begonnen er dingen te gebeu-ren op een ander niveau. Andere mensen werden betrokken in wat we aan het doen waren.

Buitenaardse activiteitenSlechts één jaar nadat de Tweede Wereld-oorlog was geëindigd, in de zomer van 1946, verschenen er ruimteschepen over heel Europa boven bijna elke militaire basis. Het volgende jaar in juni 1947, verschenen ruimteschepen bij alle militaire bases van de Verenigde Staten. Hoe weet ik dat? Omdat er historische do-cumenten bestaan die bijna niemand gezien heeft die bewijzen dat dit waar is. Dit opende een andere doorgang, want nu waren er bui-tenaardsen betrokken in het werk van deze rasters, naast de opgestegen meesters en de mensheid. Iets later, in de zestiger jaren, begonnen we graancirkels te zien in Engeland. We begon-nen graancirkels te zien, niet enkel in tarwe en andere graansoorten, maar ook ijscirkels. Deze werden gevormd in ijs. Enorme cirkels waar niemand op het ijs heeft gestaan, maar waar deze perfect waren ingebed in het ijs. We hebben er zo al duizenden gevonden. Ook vonden we cirkels met bomen in Ca-nada, waar de bomen helemaal vervormd

waren. Ook hier kon geen enkel mens dat gedaan hebben. Alhoewel we van Colin Andrews weten dat ongeveer 80% van de graancirkels door de mens gemaakt zijn, zijn de andere 20% niet menselijk. Ten min-ste niet menselijk zoals wij dat kennen. Dit was een andere vorm van communicatie die begon plaats te vinden over heel de wereld. Het was belangrijke communicatie. Maar tot vandaag hebben we nog niet echt begre-pen wat ze willen zeggen.

Miljoen kristallen op heilige plekkenNaarmate we dichterbij komen, in de ne-gentiger jaren, begon er zich een ander fe-nomeen voor te doen en velen onder jullie herinneren zich dat nog misschien. Vanaf begin 1980, helemaal tot 1991, 1992 waren er mensen over de hele wereld, en ik bedoel overal, die in meditatie gingen zitten. Het waren meestal mensen die me-ditatie beoefenden en die de subtiele ener-gieën begrepen. In hun meditatie werd hen gezegd dat ze een kristal moesten brengen naar een bepaalde piramide, een bepaalde tempel, ergens in de wereld, het op een be-paalde manier moesten programmeren en daar plaatsen. We hebben geschat dat er ten minste 100.000 tot 150.000 mensen bij be-trokken waren. En telkens wanneer iemand naar een bepaalde tempel ging zoals naar Chitzen Itza in Mexico en daar een klein kristal op een bepaalde plaats plaatste, zo-als hen verteld werd om dat te doen, beïn-vloedde dit de energie, de geomantiek van die plaats zodanig, dat dit de geometrieën corrigeerde die boven de Aarde bestonden. Na het plaatsen van zo’n miljoen dergelijke kristallen, had dit een dramatisch eff ect op het eenheidsraster boven de Aarde. Maar tegen 1989, dit werd gedocumenteerd met de mensen waar ik toen mee werkte, was het eenheidsraster rond de wereld geometrisch in orde. Het was een icosaëder, met een pen-tagonale dodecaëder verbinding waar voor de eerste keer energie naartoe en doorheen stroomde, maar het was nog steeds niet per-fect.

Oude problemen oplossenEr waren nog steeds problemen mee en meer verbeteringen moesten nog aangebracht worden. Tegen het midden van de jaren ne-gentig was er een kleine groep mensen, het waren er waarschijnlijk minder dan hon-derd, eerder zeventig of tachtig, die experts waren i.v.m. subtiele energieën.

Afgelopen jaar presenteerde Drunvalo Melchizedek het verhaal

over “De Maya van de eeuwige tijd” (zie Frontier Magazine nr. 87

nov/dec 2009). Dat ging over de Maya voorspellingen dat er een

fysieke poolverschuiving op Aarde zou plaats vinden en gelijktijdig

daarmee een grote verandering in het menselijk bewustzijn. Nu

komt Drunvalo met een vervolg daarop waarbij de nadruk ligt op

de menselijke verandering, een menselijke bewustzijnsverandering

waar we allemaal door heen zullen gaan. Na 13.000 jaar waarin vele

heilige gebouwen gecreëerd werden heeft Moeder Aarde geboorte

gegeven aan een nieuw raster, oftewel een nieuw bewustzijn.

Auteur: Drunvalo Melchizedek Vertaling: Willy Clarys

FR166 068 drunvalo2.indd 69FR166 068 drunvalo2.indd 69 15-10-2010 14:16:3915-10-2010 14:16:39

Page 32: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

78 Frontier 16.6 november | december 2010

WETENSCHAP

De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap

‘Het werkt, maar we weten nog niet helemaal hoe’

FR166 078 reconnectie.indd 78FR166 078 reconnectie.indd 78 15-10-2010 14:17:2515-10-2010 14:17:25

Page 33: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 79

WETENSCHAP

Doug De Vito, na Eric Pearl de tweede man achter reconnectieve

heling, geeft met zijn marketing- en wetenschappelijke achtergrond

een nieuwe impuls aan deze nieuwe en unieke manier van heling.

Hij maakt zich de laatste jaren vooral sterk voor het opvoeren van

wetenschappelijk bewijs.

FR166 078 reconnectie.indd 79FR166 078 reconnectie.indd 79 15-10-2010 14:17:2515-10-2010 14:17:25

Page 34: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

86 Frontier 16.6 november | december 2010

advertenties

BuitengewoonkrachtigeCat’s Claw variant

®

Ook verkrijgbaar bij:Frontier BookshopLeliegracht 421015 DH AmsterdamT 020-330 91 51E [email protected]

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIeeeeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddddddeeeeeeeeeerrrrrrrrrreeeeeeeeee wwwwwwwwwwwwwwwooooooooeeeeeennnnnssssddddddddaaaaggggaaaaavvvvoooooooonnnnnnnnnnnnnddddddddddddd 22222222222200000000......00000000000000000000 --- 22222222222222222222...0000000000000000000 uuu

SalonSalon

WeWeWeWWWeWeWeWWeeWeWeW kekkekkekekeekeekekelilililiiliililililiill jkjkjkjkjkjjkjjjjjj ssssss ss inininnteteteett rvrvrvieieiei ws met bekenenendededeee e eenn n mimimim ndndnddererre bbbbekekeke enennnne dededed g gaaasssa teteten n ovovovovovovovvvvvvvovvvovvererererererereee hhh hh hhhhhetetetetetett n nnnnnnnn nnieieieuwuwuwuwuwe e eeee bebb wustzijn, ascececensssnnn ieeieii , , alala teteteterrnrnnatattieieeievveveeve g gg ezezeze oonnndhdhhdhdhd eieieie d,dd,,d

rerererererereerer lilililiiliil gigiggigigigig e,e,e,ee,e c c c cccc c c c ccululululttututuuurru , poppp litiek en wewewew tetetetennsschchhhhapappa . . . DDaDaaararrrnnaaaan asasasa t t t isssii e eeer rrrieieeeeeieeieieeieei dededededeedededeeed rererererereererrerere u u u uuitititittzezezezezezeendndndndndnddndnnnn ininniii g g eeeeeen nnn livevee-a-a-aartr ieestststst een n n aaaaa nnnddnddaaaccachththt vvvoooooooo rr r fefefeeesttts ivivivi aaalalalss,s,

bebebebebebeeurururururuuruuu zezezezeeezen,n,n,n,n,, b bbbboeoeoeeeek-kk-k-k-k- ee e e en nn dvdvdvdvddd-d-bebebespspsprerekikkinngngnggeenennn, , sysyymmpmppm ososososiaiaaa ee ee nnn nn npepepersoooo lnlnlijijijijkkekee vverere hahah lelelelen.nnn.

llluuuuiiiissssstttttteeeerrrrr!!!!!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.......fffffffffffffffrrrrrrrrrrrrrroooooooooooonnnnnnnnntttttttttiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiooooooooo........nnnnnnnnnlllll

MAGAZINEBiggest magazine in the World about hard to get information.

NEXUS Magazine helps you fill in the gaps by regularly covering the following subjects:

• Suppressed Science • Prophecies and the Future• Big Brother • Conspiracies • Health • Cover-ups • Behind the News • UFOs and the Unexplained • Midden History

You can subscribe online to NEXUS Magazine on www.nexusmagzine.euor call us: 020-3309151

Subscription info for the NetherlandsSubscription 1 year (6 issues): € 30,00 incl. shipping

You receive 6 back issues of NEXUS magazine when you are a new subscriber.

S b i i i f f h N

NEXUS

FR166 084 maya.indd 86FR166 084 maya.indd 86 15-10-2010 16:55:5415-10-2010 16:55:54

Page 35: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

TijdschriftenDVD

Nieuw

FrontierPublishing

literatuur

Frontier 16.1 januari | februari 2010 87

MagnesiumDe oplossingMarianne Mousain-Bosc Welke punten hebben depressie, hy-peractiviteit, epilepsie,autisme en de ziekte van Alzheimer gemeen? Volgens dokter Mousain-Bosc: een abnormaal hoog magnesiumtekort. Deze kinder-arts, tevens magnesiumspecialiste, ver-telt hoe zij op een spectaculaire manier het dagelijks leven van hyperactieve, autistische, epileptische en spasmo-fi ele kinderen heeft verbeterd met een behandeling op basis van magnesium, een “vergeten” mineraal, maar des-ondanks doeltreff ender en veiliger in gebruik dan vele andere medicijnen.In haar boek Magnesium, dé oplossing verklaart zij hoe het tekort aan magne-sium zich ontwikkelt en waarom het zo vaak voorkomt, wie het aangaat en waarom het dramatische gevolgen voor onze gezondheid kan hebben. (2010)160 Pagina’s | Paperback | Uitg. Succesboe-ken | ISBN 9789079872183 | € 14,90Code : MGOP

De helende kracht van Familie relaties De vier fasen van de Bloedcyclus - Ge-openbaard door Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus.Gabriela en Reint GaastraWat is je incarnatievraag? Hoe ziet het pad van je Ziel eruit? Waarom ben je geïnteresseerd in de familie waarin je geboren wenste te worden? Welke familiethema’s trokken jou aan? Wat hadden je vader en je moeder aan jou te bieden? Hoe krijgen de fasen van de Bloedcyclus vorm in jouw leven? Hoe ga je met je Innerlijke Kind, Vader en Moeder om? Allemaal vragen die aan de orde komen in ‘De Helende Kracht van Familierelaties’ waarin Maria en Jo-zef, Maria Magdalena en Jezus hun he-dendaagse leringen aan de mensheid aanbieden. (2010)312 Pagina’s | Paperback | uitg. Follow Your Heart | ISBN 9789080747807 | € 18,50Code : HKFR

De Nieuwe PsychologieInzichten uit hedendaags bewustzijns-onderzoek.Stanislav GrofDit boek is een rijkelijk geïllustreerde introductie op het fascinerende werk van psychiater en bewustzijnson-derzoeker Stanislav Grof. De auteur schetst op basis van zijn ervaring met psychedelische therapie en holotroop ademwerk een uitgebreide kaart van de menselijke psyche. In Grof’s benade-ring speelt de geboorte-ervaring een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van de persoonlijkheid en eventuele psychische stoornissen. Een pijnlijke of beangstigende geboorte kan zich later uiten in allerlei psychosomatische en emotionele klachten, zoals depressie, fobieën en agressie. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden beschrijft Grof het proces van spirituele dood en wedergeboorte. (2010)336 Pagina’s | Paperback | uitg.Caduceus Mercurius | ISBN 9789090254869 | € 27,50Code : DNP

Licht op BewustzijnEric HuysmansNa ‘Stairway to Heaven’ geeft Eric Huys-mans in dit unieke boek een helder inzicht in de zingeving en betekenis van ons leven. Hij openbaart een an-dere, veel ruimere, ‘werkelijkheid’ dan die we kennen. Een werkelijkheid die zich uitstrekt over meerdere werelden of dimensies. In iedere wereld is alles exact wat het lijkt, maar daarbuiten strekt zich een veel grotere realiteit uit waarin het bewustzijn zich ontwikkelt in talloze materiële vormen. Wij men-sen zijn slechts één van deze vormen en wij evolueren naar een steeds ho-ger bewustzijn. Onze evolutietocht is volgens de oude esoterie veel langer dan wetenschappers veronderstellen en dit boek geeft daar een adembene-mende beschrijving van. Er wordt een geschiedkundige onderbouwing ge-geven van het tijdschema die de Maya-kalender van de evolutie geeft. (2010) 304 Pagina’s | Paperback | uitg. Tattwa| ISBN 9789076407326 | € 22,50Code : LTBN

De helende kracht van De Nieuwe Psycholog Licht op BewustzijnMagnesium

FR166 087 boeken.indd 87FR166 087 boeken.indd 87 15-10-2010 14:20:2615-10-2010 14:20:26

Page 36: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

88 Frontier 16.1 januari | februari 2010

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Biofotonen Bron van energie en levenslichtYvonne Sangen en Karin TazelaarBen je op zoek naar meer vitaliteit en bezieling, dan kan dit Ankertje jou veel bieden. De auteurs gaan op zoek naar antwoorden in de wereld van biofo-tonen, lichttherapie en bioresonantie, waar wetenschap en spiritualiteit sa-menkomen.De hoeveelheid biofotonen die een le-vensmiddel uitstraalt is een maat voor de innerlijke kwaliteit. Een plant, dier of mens bevat meer biofotonen wanneer deze gezond is, en dat is met apparaten meetbaar. Wanneer we dus de kwaliteit en de kwantiteit van de biofotonen in ons lijf kunnen verhogen zal ons leven er gezonder, vitaler en stralender uit zien. (2010)128 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204216 | € 9,90Code : BFTN

Bronnen van inspiratie Omgaan met mediamieke gaven en hooggevoeligheidJaap HiddingaWaar komt inspiratie vandaan? Is zij altijd gewenst? Hoe gaan we daar als mens mee om? In dit boek worden alle aspecten van inspiratie, mediamieke gaven en hooggevoeligheid bespro-ken. We zijn vaak kritisch over wat an-deren zeggen, maar informatie uit de geesteswereld nemen we klakkeloos aan. Er zijn ook kwaadwillende bron-nen en daarom is het belangrijk om een goed onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. De schrijver geeft door middel van zijn uittredingen inzicht in de interactie van de verschillende bronnen met de mens en hoe we op een goede manier hiernaar kunnen le-ren luisteren. (2010)160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes| ISBN 9789020204100 | € 14,90Code : BRIN

De Diamant in jezelfStraal je Ware Licht uitGangajiGangaji, spiritueel leraar van Ameri-kaanse origine, heeft met haar work-shops en lezingen het leven van velen blijvend veranderd. Ze helpt ons ant-woorden te vinden op de vragen die op het spirituele pad op ons afkomen. Haarscherp als een kostbare diamant scheidt dit boek het ware van de illusie en zet de waarheid van het leven in een helder licht.De diamant in jezelf bevat een rijkdom aan beschouwingen en inzichten die je dierbaar worden en die telkens weer opnieuw kunnen boeien en verrijken. (2006)216 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020284423 | € 19.50Code : DIAJ

De KeerzijdeLeer de andere kant van de medaille te zien.Adam J. JacksonIeder probleem in ons leven heeft een keerzijde, namelijk een positieve kant, of biedt juist nieuwe mogelijkheden. Zo werd Adam Jackson als kind ge-confronteerd met een huidziekte. Toen kon hij deze kwaal maar van één kant bekijken. De keerzijde ervan ontdekte hij pas dertig jaar later toen hij als na-tuurarts een succesvolle behandeling voor psoriasis zonder corticosteroïden ontwikkelde. Zijn eigen ervaringen wa-ren voor hem aanleiding om dit boek te schrijven, waarin hij in een groot aan-tal voorbeelden laat zien hoe bekende en minder bekende mensen erin slaag-den iets wat aanvankelijk als ‘verlies’ ver-scheen in ‘winst’ om te zetten. (2010)256 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204056 | € 24,90Code : DKRZ

Ethiek, schoonheid en eonen De evolutie als ethisch kompas voor een verwarde wereldGerrit TeuleOnze beschaving kent een aantal problemen. Er dreigt een tekort aan grondstoff en en drinkwater. Een miljard mensen heeft honger en de wereldbevolking groeit exponenti-eel. Deze problemen zijn in wezen ethische problemen, want het gaat om vragen over eerlijke verdeling en rechtvaardige wereldplanning. Is ethiek een achterhaald woord? Waar vinden we mondiale ethische richtlijnen? In religieuze boeken van openbaring, waarin steeds minder mensen geloven? Of in het materialis-tische survival of the fi ttest? (2010)220 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204247 | € 19,90Code : ESCE

Eén ziel, één liefde, één hartVerbonden zijn met alles en iedereenJohn E. WelshonsHoe kunnen we ervoor zorgen dat moeizame relaties tussen mensen weer sterker worden en dat gezonde relaties blijven groeien? Hoe belangrijk zijn onderlinge relaties voor ons spiritu-ele leven? John Welshons beantwoordt deze en nog vele andere vragen. We kunnen het geluk vinden door bewust in het leven te staan en ons te realise-ren dat we allen één zijn. Moeizame re-laties krijgen weer een kans door deze met andere ogen te bekijken en ze te zien als een grote spirituele les. Je kunt iemand vergeven en weer van iemand leren houden. Eén ziel, één liefde, één hart leert ons psychologische en emo-tionele obstakels herkennen die ons van geluk en liefde afhouden. (2010)240 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204094 | € 24,90Code : EZLH

Geraakt door engelenJenny SmedleyDoor een perfecte balans tussen ziel, geest en lichaam te creëren, kun je je eigen energetische trilling zo verhogen dat je in aanraking komt met andere dimensies. Op dat moment kom je in contact met hogere engelen en kun je met ze communiceren. In dit boek leert Jenny Smedley je hoe je deze energeti-sche trilling kunt oproepen. Zij laat zien hoe je dichterbij je eigen engel kunt komen, leert je meditatietechnieken en hoe je engelenkaarten kunt lezen. De persoonlijke ervaringen in dit boek ma-ken duidelijk dat je een engel ook echt om hulp kan vragen en dat ze je een bezoek kunnen brengen. Geraakt door engelen beschrijft op een fascinerende manier de invloed die deze engelen hebben op je levensloop. (2010)200 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204339 | € 19,90Code : GRDE

Mood MappingJe routeplanner naar gelukDr. Liz MillerOf je je nu prettig voelt of niet, goed-gemutst bent of depressief, energiek of lui, kalm of angstig, de stemming waarin je verkeert, beïnvloedt je gees-telijk en lichamelijk functioneren en je kijk op het leven. Je humeur heeft meer invloed op je dagelijkse leven dan je denkt. Mood Mapping biedt oplos-singen voor iedereen die last heeft van een gering gevoel van eigenwaarde, weinig energie, sterke stemmingswis-selingen, depressie, bipolaire stoornis, PMS, of stress. Mood Mapping is een door en door praktisch boek dat je zal helpen gelukkiger en kalmer in het le-ven te staan. Ook je zelfvertrouwen en zekerheid zullen groter worden en de mensen om je heen zullen de verande-ringen die je ondergaat zeker opmer-ken. (2010)260 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204117 | € 24,90Code : MOMP

FR166 087 boeken.indd 88FR166 087 boeken.indd 88 15-10-2010 14:20:3315-10-2010 14:20:33

Page 37: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

Frontier 16.1 januari | februari 2010 89

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Op weg naar zuiverheidInzicht in dualiteitFonz Delnooz en Patricia MertinotSoms ontmoet de mens een glimp van god in zichzelf. Hij weet dan: ik ben Lief-de. Hij heeft zijn ware aard en bestem-ming gevonden. Soms is deze vonk zo sterk, dat zij voor altijd in de mens blijft branden. Meestal dooft het vuur. Maar blijft er niet altijd een verlangen naar deze vonk? Deze bonk wil aangewak-kerd worden, maar hoe? Daarover gaat dit boek.We zijn allen op weg naar het Licht, maar maken daarbij grote om-wegen. Een van de omwegen is het zich verliezen in de prikkels van alledag. Willen we diep in contact komen met onze Bron, dan is daar ruimte voor no-dig. die ruimte is stilte, rust en aandacht. Maar we laten ons bombarderen met prikkels, en deze prikkels zijn energieën waar we ons mee verbinden. 136 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020282641 | € 14,90Code : DNAZ

Primaire refl exenReageren of ageren?Margaret MulderLeer- en gedragstoornissen, ADD, ADHD, M.E., burn-out, depressiviteit, zwangerschapsproblemen of paniek-aanvallen kunnen veroorzaakt worden door ongeremde Primaire Refl exen. Zij verstoren vanuit de hersenstam het functioneren van ons brein en lichaam en veroorzaken chronische stress. Wan-neer een baby zijn Primaire Refl exen niet onder controle krijgt, kampt hij zijn verdere leven met een ontregeld, dik-wijls op hol geslagen zenuwstelsel dat constant energievretende impulsen aan zijn lichaam geeft. Dit verschijnsel komt vaak voor. Omdat het volauto-matisch gebeurt en bijna onbekend is, zoekt men tevergeefs heil bij medicij-nen of extra oefeningen. (2010)120 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 979020204254 | € 12,90Code : PRRF

De psychologie van acupunctuurDe alchemie in jezelfArno RoelofsIn De psychologie van acupunctuur leidt de schrijver u de wereld van de alchemie binnen en dringt daarmee door tot het mysterie van de geest. De interactie van yin en yang en de vijf ele-menten van de acupunctuur zijn alche-mistische processen die u actief kunt beïnvloeden. Met behulp van westerse en Chinese teksten uit onder andere de I Tjing en de Tao teh tjing, laat hij u de alchemie van de psyche beleven. Hier-door leert u zelf de energie van lichaam en geest te reguleren. Een intrigerend boek dat acupunctuur en psychologie op originele wijze bij elkaar brengt. Ge-schikt voor een ieder die nog weinig van acupunctuur weet. (2010)240 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204186 | € 29,90Code : PSAC

Relax!Meditatie, ontspanning en concentratie voor jongerenSusanne HuhnDe puberteit is een levensfase met enorme veranderingen, zowel gees-telijk als lichamelijk. Het is ook de peri-ode waarin de hersenen rijpen en zich ontplooien. De meditaties in dit boek dragen ertoe bij dat de belangrijkste delen van de hersenen op volle sterkte komen, vooral die gebieden die de basis vormen van zelfvertrouwen, ver-antwoordelijkheid nemen en ook van spirituele ontwikkeling. Jongeren moe-ten immers in zichzelf de ruimte vinden om te kunnen ‘dromen’, om contact te leggen met hun innerlijk en zo op het spoor van hun eigen ‘ik’ te komen – in plaats van alleen maar ‘cool’ te moeten zijn. . (2010)148 Pagina’s | Paperback| uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204308 | € 14,90Code : RELM

ResonantieAls universeel en verbindend principeMarie D. Jones en Larry FlaxmanZou resonantie de basis kunnen zijn van een alomvattende theorie die de kloof tussen de wetenschap en het paranor-male zou kunnen overbruggen? Dan zouden ook paranormale verschijnse-len van UFO’s en geestverschijningen tot helderziendheid, remote viewing, en teleportatie wetenschappelijk ver-klaard kunnen worden. Resonantie gaat in op de meest recente theorieën en onderzoeken die een verband leg-gen tussen trilling, geest en materie. Vragen die in dit boek aan de orde ko-men, zijn:- Wat wisten oude culturen over reso-nantie en hoe pasten ze die kennis toe in de kunst, de natuur, de wetenschap en in hun megalitische bouwwerken, tempels en kerken? (2010)260 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203837 | € 29,90Code : RESO

The Meta Secret Inclusief dvdMel GillThe Secret leert ons dat we door middel van positief denken kunnen manifeste-ren wat we voor onszelf wensen. Ech-ter, de focus op deze wet alleen is net zoiets als het eten van alleen een toetje. Over een toetje zeggen we: ‘Goh, dat was lekker, maar ik zit nog niet vol!’ We willen het volledige menu zien om een passende keuze te maken, en zo onze honger te stillen. The Meta Secret biedt een onthullende blik in de keuken van het universum. Mel Gill leert ons onze bestelling in het juiste perspectief te plaatsen. De wet van de aantrekkings-kracht is maar één van de zeven aloude principes; The Meta Secret onthult de andere zes en biedt een praktische me-thode om meer liefde, geluk, humor en rijkdom aan te trekken. (2010)200 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204278 | € 24,90Code : TMSE

Transformatie door Quantum TouchEen nieuwe methode van heling vanuit de kernAlain en Jody HerriotAlain en Jody Herriott introduceren in Transformatie door Quantum Touch een nieuwe benadering van ener-getisch helen, meditatie, en het ver-anderen van de werkelijkheid: core transformation. Ontdek door middel van dit boek hoe energie door jou en je cliënten stroomt, om zo bij de kern van het probleem te komen. De auteurs laten ook zien hoe je een stille staat van vreugde kunt bereiken waardoor je lichaam genoeg kracht heeft om bijvoorbeeld botten recht te zetten en stress te verminderen. Alain en Jody zijn al jaren bezig met de ontwikkeling van deze healing-technieken. (2010)240 Pagina’s | Paperback |uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203806 | € 27,90Code :TRQT

Woord zoekt woord Joden, christenen en moslims in gesprek over tekst en traditieFrancien van Overbeeke-Rippen/Ruth Rozeboom/Karen GhonemDrie vrouwen uit de christelijke, islami-tische en joodse religie wisselden infor-matie uit over de teksten en tradities van hun geloof. Zij spraken over hun geloofsbeleving en over de verschillen en overeenkomsten die zij in hun bron-nen tegenkwamen. Dit leverde interes-sante inzichten en visies op, die ook van belang kunnen zijn voor de gehele multiculturele samenleving in Neder-land. In Woord zoekt Woord hebben zij teksten uit de Bijbel, de Koran en de Tanach over dezelfde onderwerpen en personen integraal opgenomen en het geloofsleven in elke religie beschreven. In dialoog en trialoog wagen zij zich tenslotte ook aan actuele en netelige vragen. (2010)300 Pagina’s | paperback| uitg. Ankh Hermes| ISBN 9789020204179 | € 22,90Code : WZW

FR166 087 boeken.indd 89FR166 087 boeken.indd 89 15-10-2010 14:20:3815-10-2010 14:20:38

Page 38: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

90 Frontier 16.1 januari | februari 2010

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Bewegen in krachtDiergedrag als wegwijzer naar persoon-lijke groei.Or BagimBewegen in kracht is een uniek heden-daags-holistisch model waarin zelfhulp, coaching en therapie samengaan. De kern van dit boek is te ervaren hoe diergedrag ons lichaamsbewustzijn kan vergroten om zo de weg vrij te maken voor zelfhelende kracht en ge-zondheid. Het boek bestaat uit twee delen: een theoretisch kader waarin de grondprincipes van wat Or Bagim PsychoMotion noemt wordt uiteenge-zet, en een praktisch deel waarin twaalf dieren model staan voor even zovele bewegingsoefeningen, dansimprovi-saties, stemoefeningen en visualisaties. Ieder dier leidt ons naar een specifi eke krachtbron en staat symbool voor een aspect in ons. (2010)264 Pagina’s | Paperback | Uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639215 | € 29,90Code : BWGK

Cellen van lichtGenees het lichaam met lichtenergie.Barbara WrenIn Cellen van licht presenteert de Engelse voedingsdeskundige Barbara Wren een geheel nieuwe visie op het menselijk lichaam. Ieder van ons is ge-boren met een innerlijk besef van wie we zijn en wat ons doel is, maar velen zijn het vergeten en belanden op een zijspoor. Ziekten en gezondheidsklach-ten zijn hiervan vaak het gevolg. Door middel van praktische oefeningen en vragenlijsten verschaft Wren de lezer meer inzicht in zijn eigen lichaamsver-haal. Ze gaat hierbij uit van de stelling dat we licht in en rond elke lichaams-cel vast kunnen houden met behulp van biofotonentherapie. (2010)220 Pagina’s | Paperback | Uitg. AltamiraBecht ISBN 9789069639000| € 22,90Code : CLVL

Het geheim van loslaten Je hebt een hele wereld te winnen als je durft los te laten.Guy Finley Guy Finley begint zijn boek met een au-tobiografi sche anekdote. Als jongetje verdronk hij bijna achter de speedboat van zijn vader, omdat hij het touw niet durfde loslaten toen hij kopjeonder ging bij het waterskiën. In Het geheim van loslaten draait alles om vertrouwen, de durf om barrières te overwinnen die het levensgeluk in de weg staan. Finley biedt in zijn boek praktische stap-voor-stap-instructies en inspirerende, waar-gebeurde verhalen. ‘Niets in het uni-versum weerhoudt ons ervan om los te laten en opnieuw te beginnen’ is zijn motto. Guy Finley begon zijn loopbaan als zanger/ songwriter voor Motown. Hij verruilde de wereld van de muziek voor die van de spiritualiteit. (2010)304 Pagina’s | Paperback | Uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069638218 | € 16,90Code : HGVL

Het huis op een rots gebouwdOver de parabels van Jezus.Marcel MessingIn de eerste twee delen over de para-bels van Jezus besprak Marcel Messing respectievelijk elf en negen parabels uit canonieke, gnostische en apocriefe teksten, die hij naast inzichten uit an-dere spirituele en religieuze tradities plaatste. Met dit laatste deel wordt de trilogie voltooid. Tien jaar na publica-tie van deel een leven we midden in een grote overgangstijd, waar ook de Maya’s, Hopi-indianen, Aborigines en andere oude bevolkingsgroepen over spraken en waar diverse voorspellingen over bestaan. De parabels van Jezus die op deze overgangstijd betrekking heb-ben, worden besproken tegen de ach-tergrond van de huidige crises op het gebied van onder meer klimaat, natuur en economie. (2010)300 Pagina’s | Paperback | Uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639185 | € 22,90Code : HSRT

Midlife YogaIn balans tijdens de overgang.Mieke de BockVeel vrouwen hebben tijdens de over-gang last van allerlei klachten, zoals stemmingswisselingen, slapeloosheid, gewrichtspijn en opvliegers. In dit boek laat Mieke de Bock zien hoe je deze klachten zelf kunt behandelen. Om vrouwen inzicht te geven in wat er nu precies in het lichaam gebeurt tijdens de overgang, legt ze helder en tot in details uit hoe de productie van hormonen samenhangt met chakra’s en met het algeheel welzijn. De eier-stokken behoren tot het domein van het tweede chakra, dat tijdens de over-gang een nieuwe balans moet vinden. De vrouw zal met behulp van Midlife Yoga deze overgangsperiode als een vruchtbaar transformatieproces gaan zien. (2010)300 Pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht |ISBN 9789069639154 | € 24,90Code : MIDY

Smelt het ijs in je hart!Pleidooi voor een spirituele klimaatverandering.AngaangaqDe boodschap van Angaangaq, de sjamaan uit Groenland, is glashelder: ‘Zolang we niet leren hoe je het ijs in je hart kunt laten smelten, zal de wereld niet veranderen. En als de wereld niet verandert, zijn we overgeleverd aan het smelten van de ijskappen.’ Met het oog op de ecologische crisis en de kli-matologische veranderingen door het smelten van de ijskap in zijn geboorte-land, kreeg Angaangaq al heel vroeg de opdracht van zijn stamoudsten om de spirituele boodschap van de Eski-mo’s uit te dragen. Deze missie voerde hem naar veertig landen en vijf conti-nenten. Angaangaq inspireert ons om liefdevoller om te gaan met onszelf en anderen en meer in harmonie te leven met de natuur. (2010)240 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069639369 | € 22,90Code : SMLT

De warmte van het hart voorkomt roest.Oud worden zonder je oud te voelen.Marie de Hennezel‘Niets maakt zo oud als het willen te-gengaan van het verouderingsproces,’ schrijft Marie de Hennezel (zelf 60+) in haar boek, dat in Frankrijk een bestsel-ler werd. Veel mensen zijn bang om op een vervelende manier te verouderen, alleen over te blijven, onbemind te zijn, afhankelijk te worden van de zorg van anderen. In plaats van dat we die angst het hoofd bieden, bezweren we hem door ons vast te klampen aan onze jeugd. De rode draad in dit boek is het hart – niet ons kloppend orgaan, dat uiteraard ook veroudert, maar het hart dat symbool staat voor ons vermogen om lief te hebben en te verlangen en dat ons kan steunen als de zwaarste beproevingen van de ouderdom ons treff en. .. (2010)208 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638775 | € 18,90Code : WHVR

Diana’s BoomElfenwoud deel 1 (hernieuwde uitgave).Ewout Storm van LeeuwenHet magische woud in het Dal van Bran voert strijd om te overleven in een vergiftigde wereld. De Dryade van het Woud probeert de hulp van mensen te krijgen. Daarbij raakt ze verstrikt in de geest van een klein meisje: Diana. Als haar boom dreigt te sterven weet de dryade Diana naar het woud te lokken. Maar daar wordt het kind ernstig ziek.In deze noodsituatie ontdekt Diana’s broer Michaël dat in hem een ander bewustzijn huist dat hen helpt. Met een oud busje onderneemt hij een hachelijke tocht door de nachtelijke bergen om zijn zieke zusje naar een ziekenhuis te brengen. Een arts en een helderziende komen te hulp om het woud te redden. En daarmee Diana’s leven... (2006 - 2009)223 Pagina’s | Paperback | uitg. Magister | ISBN 9789081117067| € 12,50Code : ELF

FR166 087 boeken.indd 90FR166 087 boeken.indd 90 15-10-2010 14:20:4515-10-2010 14:20:45

Page 39: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

Frontier 16.1 januari | februari 2010 91

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Dierentuindieren aan het woord Stap in de belevingswereld van wilde dieren in gevangenschap..Karina de Jong-KamstraDit eerste boek over de belevingswe-reld van dierentuindieren is een echte aanrader voor dierenliefhebbers! Op boeiende wijze vertelt dierentolk Ka-rina de Jong-Kamstra over haar contact met deze dieren. Zij ‘interviewde’ onder andere olifanten, ijsberen en leeuwen over wat er in hen omgaat, hoe zij hun gevangenschap ervaren en hoe zij naar ons mensen kijken, en ook gorilla Bo-kito komt aan het woord. Ook geeft Ka-rina praktische tips om zelf met je eigen dier van gedachten te wisselen. Handig om ongewenst gedrag te verklaren.Karina de Jong-Kamstra is werkzaam als dierentolk, -coach en -trainer. .(2010)130 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150289 | € 14,90Code : DTDW

In mijn hart brand ik een kaarsje voor jou Heidi Woweries Toen haar moeder, die tevens haar beste vriendin was, onverwachts stierf, stortte de wereld van de schrijfster in… Stap voor stap ‘werkt’ zij zich door haar verdriet heen, beschrijft zij hoe zij haar weg naar het dagelijks leven terugvindt en hoe het haar uiteindelijk zelfs weer lukt vreugde in het leven te ervaren en weer te lachen… Al lezende worden verdriet en wanhoop geleidelijk om-gezet in nieuwe levensmoed. Het boek reikt troostend de hand wanneer het verdriet nog vers is, maar zal diegenen die reeds langer treuren om het verlies van een geliefde eveneens tot grote hulp zijn. Het bevat vele raadgevingen die direct in het dagelijks leven kunnen worden toegepast.. (2010)280 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150326 | € 17,90Code : HBRK

Je levenswiel in bewegingOntdek je talenten en passies door te werken met het Keltisch jaarwiel.Femke BloemHet Keltisch jaarwiel heeft een natuur-lijk ritme. In een even natuurlijk ritme wordt in dit boek aan de hand van de Keltische jaarfeesten naar ons eigen leven en onze eigen levensfasen geke-ken. Hiertoe worden er onder andere visualisaties (ook op de cd te beluiste-ren) en vragen en oefeningen gege-ven. Daarna kan op een kunstzinnige wijze de ervaring worden uitgewerkt. Ook het biografi sch schrijven krijgt een belangrijke plaats om steeds terugke-rende patronen in het leven te ontdek-ken en hier verandering in te brengen. Zo kan het eigen levenswiel steeds in beweging worden gezet.Femke Bloem studeerde af als kunstzin-nig therapeute. (2010)200 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN9789460150364 | € 21,90Code : LVWB

Symbiose en autonomie Een weg uit symbiosetrauma en destructieve afhankelijkheid.Franz RuppertMensen kennen zowel het verlangen naar nabijheid als het verlangen naar afgrenzing. Deze vitale symbiotische behoeften worden in de vroegste kindertijd door ouders vaak niet be-vredigd. De hechting aan de moeder kan dan tot een symbiosetrauma bij het kind leiden. De verstrikkingen die daaruit op zielsniveau ontstaan, ziet Franz Ruppert als bron van de meeste relatieproblemen, als begin van versla-vingsgedrag, angsten, depressies en zelfs van schizofrenie. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk laat hij zien hoe symbiosetrauma herkend en behandeld kan worden. (2010)380 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150302 | € 27,50Code : SAUT

Het elfj e DiaElfenwoud deel 2 (hernieuwde uitgave).Ewout Storm van LeeuwenDe Dryade van het Woud van Bran zit gevangen in het mensenkind Diana. De dryade heeft Diana met broer en zusjes naar haar boom geleid. Deze dreigde te sterven door gifl ozingen uit een fabriek. Milieuactivisten bezet-ten de fabriek. De vergiftiging van het woud is net op tijd gestopt. Ook Diana’s leven is daarmee gered. Voorlopig..De eigenaren van de fabriek proberen de macht over het dal te heroveren, daarbij geholpen door duistere krach-ten. (2006-2009)240 Pagina’s | Paperback | uitg. Magister | ISBN 9789081117074 | € 12,50Code : ELF2

2012Speurtocht naar het ware verhaal .Fred ButterWat er in 2012 gaat veranderen, is nog niet duidelijk, maar dat er iets gaat ver-anderen, is bijna zeker. Daarvoor zijn er te veel aanwijzingen. En die veran-deringen zouden wel eens heel groot kunnen zijn.In begrijpelijke taal en op meeslepende wijze geeft de schrijver een gefundeerde uitleg over het tijd-perk dat ten einde loopt en probeert inzicht te geven in de veranderingen die gaan komen. In zijn speurtocht door de wereld van mystiek, religie en wetenschap zoekt hij naar de beteke-nis van het einde van de Mayakalender, graancirkels, uitzonderlijke archeolo-gische vondsten en offi ciële eindtijd-voorspellingen. Wie waren de oude goden eigenlijk en wat hadden ze ons te zeggen? De wetenschap en religie komen steeds dichter bij elkaar, maar wat is daarvan de consequentie?200 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150074 | € 19,50Code : SPWV

Het Parijs van IsisMet foto’s van o.a. Bernd HaanappelKarin HaanappelParijs zou haar naam te danken hebben aan de Egyptische godin Isis. Maar wat doet Isis in Frankrijk en waarom weten wij niet meer dat Isis zo belangrijk was, dat zelfs Parijs naar haar is vernoemd? Met een 18e eeuwse kaart als uitgangs-punt gingen kunsthistorica Karin Haan-appel en fotograaf Bernd Haanappel op zoek naar de sporen van Isis in Parijs. Op de kaart staat heel duidelijk de tempel van Isis aangegeven en dat blijkt exact de plek van de kerk Saint Sulpice te zijn, precies op de oude nulmeridiaan. Zou de huidige Saint Sulpice de Saint-sur-Isis zijn? De kerk zelf wil er in ieder geval na Dan Brown’s ‘Da Vinci Code’ niets meer van weten. De stad Parijs zwijgt ook als het graf. (2010)96 Pagina’s | Paperback | uitg. A3 | ISBN 9789077408803 | € 19,50Code : HPVI

Luister naar je Ziel50 troost- en krachtkaarten.Janet WernerAls de ziel tot je spreekt, dan spreekt jouw gevoel – de tegenhanger van je verstand. De woorden van je ziel brengen veranderingen met zich mee, hebben consequenties voor je leven. Je verstand zal altijd proberen te sus-sen, waardoor je in kringetjes blijft ronddraaien. Luister naar je ziel, want die spreekt de woorden die jou laten groeien in bewustzijn. Deze 50 kracht- en troostkaarten helpen je naar je ziel te luisteren in tijden van verdriet en eenzaamheid. Zo verkrijg je inzicht, kun je de vinger op de zere plek leggen, jezelf een steuntje in de rug geven, weer blij zijn, een verandering in gang zetten en/of jezelf wakker schudden. Ze dagen je uit tot daadkracht en een oplossing. (2010)50 kaarten | uitg. A3 |ISBN 9789077408841 | € 9,95Code : LNZJ

FR166 087 boeken.indd 91FR166 087 boeken.indd 91 15-10-2010 14:20:5115-10-2010 14:20:51

Page 40: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

De Maya aftelling naar het einde van onze wereldDe Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLPATRICK GERYLAuteur van de bestseller Auteur van de bestseller De Orion ProfetieDe Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE INDE WERELDCATASTROFE IN

20122012

VaccinerenOF NIET?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Marcel Messing

92 Frontier 16.6 november | december 2010

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de offi ciële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50Code: BDL

Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95Code: URBO

Vaccineren of niet?Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuzeMarcel MessingNu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aan-gewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinfor-matie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘Wij-WordenWakker’ hoopt met dit boek-werkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en Bel-gië. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen.64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 Code: VONV

De Da Vinci Code OntcijferdFilip CoppensDan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een ge-heim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzin-sels van het boek, waarbij de bewerin-gen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm we-reldkundig is gemaakt.160 pagina’s | Paperback | € 9.50Code: DVCO

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert BoermanIn de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschap-pelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ in-scriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mens-heid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95Code: GGG

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012Patrick Geryl & Gino Ratinckx“Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omko-men.” Deze voorspellingen zijn afkom-stig van de Maya’s en de Oude Egyp-tena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een bood-schap achterlieten, waarin zij waar-schuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde ster-ren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuldFilip CoppensRosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal we-reldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschie-denis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Co-lumbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke re-lieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhou-ding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht.146 pagina’s | Paperback | € 14.90Code: SPRC

De wereldcatastrofe in 2012De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick GerylIn zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusach-tige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de lite-ratuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Co-dex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn we-tenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egypte-naren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongeloofl ijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving!344 pagina’s | Paperback | € 17,50Code: DWC

FR166 092 BoekenFR.indd 92FR166 092 BoekenFR.indd 92 15-10-2010 14:21:3015-10-2010 14:21:30

Page 41: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

Bert Janssen

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

DVD

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAMSymposium ‘07

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

coverDEF.indd 1 01-08-2008 14:46:55

november | december 2010 16.6 Frontier 93

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 22,-Code : SOEI

WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de MayakalenderYuri RomashevAls het witte balletje razendsnel rond-spint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrek-kingskracht tussen getallen’ en ‘de ver-borgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getal-len ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte.147 pagina’s | Hardcover | € 25.80Code: WOCO

Maya Scheurkalender 2010/2011Lucas SlagerVoortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de ba-sisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een af-fi rmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbin-den met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010)380 Pagina’s | Paperback | € 16,95Code : MSK5

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een dui-delijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Sig-natuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagska-lender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen ver-jaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaar-dag én “gewone” verjaardag.16 Pagina’s | A4 | € 13,-Code: 2IN1

Little Brother is Watching You! (DVD)Lezing Frontier Symposium 2007Marcel MessingBig Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wak-ker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voor-bereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is gewor-den of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Bro-thertechnieken de mens klein te hou-den om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven.DVD | € 24.90 Code: F7MM

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken.Dit boek neemt je mee op een ont-dekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17.50Code: 20GS

Onbekende Aspecten van NostradamusWim ZitmanIs het werk van Nostradamus ooit vol-ledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoe-kers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrij-nen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristi-sche aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verbor-gen ritme van de Tijdsleutel.160 pagina’s | Paperback | € 14.95Code: OAVN

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine KaspersDit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handle-zen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschik-king over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Hand-boek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde.520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95Code: HVH

MARCEL MESSING

FR166 092 BoekenFR.indd 93FR166 092 BoekenFR.indd 93 15-10-2010 14:21:3315-10-2010 14:21:33

Page 42: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

13-MOON DIARYof Natural Time

Red Overtone Moon Year

2010 - 2011

94 Frontier 16.6 november | december 2010

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

13 Manen WerkboekLeer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoGeheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werk-boek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrien-den uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestem-ming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levensles-sen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd!296 pagina’s | Hardcover | € 20,00Code: 13MW2

In de Ban van het LevenSymbolische inspiratie op je levenspadLucas SlagerIn de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zich-zelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen.168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 |ISBN 9789078070115Code: IBHL

De Thuiskomende AardeEssays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012Peter ToonenMoeder Aarde wacht op ons. De na-tuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewust-zijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad.182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269Code: DTAA

Eenoog in het land van de blindenDe herontdekking van aetherReinout GuepinDit boek bevat het ongeloofl ijke maar waargebeurde verhaal van een Oos-tenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers ver-klaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie pro-beert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Im-plosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken.432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276Code: EILB

Voorbij de TijdLeef je essentieLucas SlagerDe tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat al-les duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en ein-digend.154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214Code: VDT

Daar ben ik weer / In Den BeginneBram VermeulenTwee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgeno-men op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder veran-dering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker.100 Minuten | DVD | € 22.00 |ISBN: 9789081374620Code: BRAM

13 Moon Diary of Natural Time 2010/2011Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel:een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen).160 Pagina’s | Hardcover | € 13,- Code : 13MD5

13 Manen SnelgidsMetgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,-samen met 13-Moon Diary € 20,-Code : 13MSN (Nederlands)

13MSG (Engels)

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

FR166 092 BoekenFR.indd 94FR166 092 BoekenFR.indd 94 15-10-2010 14:21:4015-10-2010 14:21:40

Page 43: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

november | december 2010 16.6 Frontier 65

advertenties

OPROEP NULPUNT-ENERGIE GROEP

Wie wil een deel van zijn “oude wereld geld”op korte termijn een goede bestemming geven?

Een bestemming die meedraagt naar de invoeringvan schone (vrije-) energie en additieve technieken

voor onze gezondheid.

Uitvinders en visionairs in de 0.groep worden vaak belemmerd door financiële verplichtingen. Dit werkt remmend op onze

mogelijkheden. Diegene die vertrouwen hebben in de 0.groep en zonder vooraf

eisen stellen, vraag ik contact op te nemen.Er zijn diverse projecten die een financiële ondersteuning zouden

kunnen gebruiken om sneller ten dienste van de mensheid te komen.

Met vriendelijke groet,Frank Bonte - www.nulpuntenergie.net

woonbioloog, wetenschEpper

Bedini generatoren

Voor vragers: overzicht van goede- en betaalbare aanbiedersVoor aanbieders: gratis registratie voor extra uithangbord

Oplossingen van al onze mondiale problemen vinden we alleenop een hoger niveau van inzicht dan waarop ze zijn ontstaan. Hogere wetenschap komt door een ruimer bewustzijn.

Bewustzijnsontwikkeling via korte filmpjes over gewone mensendie het ‘gewone’ hebben verruild voor hun eigen waarheid.

Nieuw op Pateo.nl: Voedingseducatie

Laat voeding uw geneesmiddel zijn!

Alleen versgemalen brood is gezond. onthult heelheid

FR166 062 ufo's.indd 65FR166 062 ufo's.indd 65 15-10-2010 14:15:4415-10-2010 14:15:44

Page 44: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID

Grenzen verleggen? is al sinds 1995

hèt tijdschrift voor mensen met interesse in grensverleggende onderwerpen. Ontdek het zelf! Neem of geef een jaar of twee-jarig abonnement op FRONTIER MAGAZINE Nederland: 6 nrs voor € 29,95 of 12 nrs voor € 54,- Europa: 6 nrs voor € 39,95 of 12 nrs voor € 72,-

WELKOMSTGESCHENKEN (alleen voor Nederland):• bij een 1 jaar abonnement 5 oude nummers kado of 13 Manen Snelgids• bij een 2 jarig abonnement 12 oude nummers kadoof DVD met interview Patrick Geryl over de Wereldcatastrofe in 2012

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.1 | nummer 82 | januari | februari 2009 NL 4,95 | België 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

LLOÏLOÏLOÏLLOÏLOÏÏLLOLLOLLOÏÏÏOÏOÏOÏÏLLLOÏOÏ AAADAADAADAADADDDDAAAAAADAADDDDADADAAAAAADAADDDDDAADDAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLL

GOUD ZILVER

De graancirkels van 2008

CRISIS ALS HERKANSING!

Zieneres van de Siberische Taiga

En verder in dit nummer:

Gardasil vs baarmoederhalskanker, deel 3 | Drs. P spreekt | Stop de draadlozing | Introductie I Tjing kalender | Over de relativiteit

van theorie en de vorm van inhoud | Column Rick Devente | Frontier Symposium 2008 foto-impressie | Grenswetenschap.nl |

Frontier Saloon | Column Benjamin Adamah | Maya-astrologie | Boekenkatern en meer...

5 | België 5,95

| Nieu

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.2 | nummer 83 | maart | april 2009 NL 4,95 | België 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

De mensheid,een komeet en Noach

Atlantis herrijst

DNA activeringDe helende handen vanERIC PEARL

En verder in dit nummer:Frontier Festival | Colloïdaal zilver en goud | Anastasia, deel 2 | Peter Toonen | En nu is het genoeg! deel 3 | I Tjing kalender

maand en april | Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud | Excursie op grens van wetenschap en fantasie |

Wat dóen we als we niet alleen zijn? | De vis is op | Grenswetenschap.nl | Frontier Saloon | Kristallen schedels | Maya-astrologie |

Boekenkatern en meer...

OOPKOE OPKODE OPKOE OPKOE OPKOE OPKOOPKODE OPKDE OPKODE OPKODE OPKODE OPKDE OPKOKOOOOPPPE OPKDE OPKKOOPKOOE OOPDE OPKODE OPKKDE OPKOOOODE OPKODE OPPDE OPKOKOODDE OPE OPKKODE OPKOPPPPKODDD OPPKKDE OPDDEEDDDE OOPPKOKOMSMSMSMSMSSMSMSMMSMSMSMMSMSMSSSMMMMMSSSMSMSSMMMSSMMMSSSSMMMSMMMMMMMSST TTTTTTTTTT NNNAAAANANNNANNNVAVVAVAVAANAANNANNNVVAVAVAVAAANNNVAANNVAAANANNNAAANVAVAVANAN COLLOÏLLOCOLLCOLLOCOLLCOCOLLOCOLLLLCOLLOOLOLLCOL OÏCOLL COLLOÏLOÏLOÏOLLOOOCO OLLOÏOÏOÏCCOL OOLOÏ COCCOLLOLOOOÏOLOÏCC LCC LLLOOÏLLLLCCOCOCOOLLLLOLOÏÏDADADDADAADAAAADAAAADADAAAAAAAALL

GOGOOUOOUDD EEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNN ZILZIZILLVVVVLLLL ERERER De mensheidDeDe meennsshheideidideen komeet eeeeeen kokoomeeteeeett eeNoach

l

DDNA acthhelende hanhheleendeee hannC C PEARL

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.3 | nummer 84 | mei | juni 2009 NL 4,95 | Belgiëë giëgië 95555,9999599955,,9,99555

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

SCHAUBERGER;

vrije energie

De financiële Derde Wereldoorlog

Een OBAMA

in het Vaticaan

MAGNESIUMvoor gezondheid

& verjonging

En verder in dit nummer:

Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel | Sitchin's Twaalfde Planeet | Rananda |

Draadloos Groningen | I Tjing kalender mei en juni | Over de relativiteit van theorie en de vorm

van inhoud | Grenswetenschap.nl | Frontier Saloon | Kristallen schedels | Maya-astrologie | Jan Blei |

Gezondheidsproducten | Boekenkatern en meer...

Neem of geef een

2-jarig abonnement op

Frontier Magazine en krijg

een 13-Moon Diary

ll ti hh ijj tAtlAtlAtAtttttt

AKTIE:

NNeNeememm om ofof gf ggegeeeefef ef e

22-jajaririgg ag ababobonbononnnnenemem

FFrorontntitieerer MMMaMagagagaziazi

eeeeenenn 11313-3-M-MoMo

KA

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE

GRENSVERLEGGENDE | jaargang 15.4 | nummer

| jaargang 15.4 | nummer

jaargang 1585 |85 || juli | augustus 2009 NL NL 4,95 | België

4,95 | België 4,95 | België| BelB

5,955,955

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

De 13 Manen Kalender

Stamcellen en de ZILVER connectieOpkomst RAWFOOD

Onheil dankzij BILDERBERGERS

evolutie van het heevolutie van het heevolutie van het he

volutie van het heelal | Homeopatelal | Homeopatisch ar

elal | Homeopatisch armeopatisch arrts en waarheidszoeker

ts en waarheidszoeker

ts en waarheidszoekts en ws en waarheidszoeker Tinus Smits |

Tinus SmitsTinus Smits |

inus Smits | us SmitsS

ing kalender juli einging kalender juli eing kalender juli e

alender juli en augustus |n augun augustus |n augustus V ijijjj

m |m |m | LLLucas Slager: ucas Slager:

cas Slager: as Slager:age

ondheidsproduonondheidsprodu

ndheidsproduheidsprodu

MMMMMMMMMM

ldldldldldldldldK

1313 Mn Saturnus in n Saturnus in

aturnus in Saturnus in u de edede edar perfectie |

ar perfectie | perfectie |

r perfectpII Tj Tjijiastrologie | G

strologie | astrologie | GGezoezezzo

AGAZINE |

LEGGEND MAGAZINE |

SVERLEGGEND MAGAGGEN

GRENSVERLEGGEND

GRENSVERLGREGR

jaargang 15.5 | nummer 86866

jaargang 15.5 | nummer 6

ja

| | | september | oktober 2009 NNL NL 4,95 | België ,95 | België954,95

95,9595

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Close Encounters in Brabant

Patricia Cori

EinddEindEindEindEindEindEiniEinEindEindEinddEiEinEiEinnnEindEE nEinndE ndEindEEEiiniEE nEEEEiEindeindeindeindedeedndedindinddendendendinddeeindedennndenindn einndinnEinddee MATERIALISME

Van wie is DNB

En verder in dit nummer:

De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs | De depressie-epidemie | Vaccineren of niet? | Maya Mysteriën ontwaken |

I Tjing kalender september en oktober | Interview met Henk Trentelman | Frontier Symposium | Lucas Slager: In de ban van het

leven | Maya-astrologie | Asperge tegen kanker | Smudging: de kracht van heilige rook | De rol van Saturnus in de evoluatine

van het heelal | Frontier Award 2009 | Boekenkatern en meer...

ararts en waarheidszoekets en waarheidszoekets en waarheidszoek

n waarheidszos en waarheids

stgustus | gustugustus || VVVVrij energie | rij energie | rij energie |

energierij

FFrorontier Symposiuontier Symposium

tier Symposiumrontier Symposiu

Sym

sproducten |tedsproducten | dsproducten | dsproducten | Boekenkatern en meer..

BoekenkatBoekenkatern en meer..

Boekenkatern en meerkatern en

..

cciccctrrriatPat iaaaiie ve ve vae vane vavae vaane vanvanannne vanne vanvavvae vanne vane vavanvanvae vee ve ve vaee hhhhhh hhhe vvannnnnnnnnnnnn hethethethehethethehehethethetheheethhhethetheeethheheeten hetetetet

n annVVaaVV

ewiwijsnsbbebew jsooonns

perrssozi-pt Nazbeerr |

en oktktob I ewervviiewwntnttenerrnkkekakaangeenn ke teeg

perge| SS |

nkkkeenoeeek9 || BBo20009ward 2

atta

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.6 | nummer 87 | november | december 2009 NL 4,95 | België 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

2012: verlicht of verloren?En verder in dit nummer:Reuzen op de Salomonseilanden | Hoe Nederland ten onder ging | De Maya van de eeuwige tijd | Akhaldan en geneeskruiden | Talks about Mind over Matter | Interview met Henk Trentelman | Frontier Symposium | Return of the ancestors gathering | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | Pure Planet | Gezonde weerstand | Frontier Crystal Academy | Organische voeding | Boekenkatern en meer...

interviewDAVID ICKE

ATLANTIS ORB

in Amsterdam

OOGST Nederlandse

graancirkels

20122012201201220120120101012012

KRANT

THE MAYA

TIMES

GRATIAA S

ABONNEMENTEN INFORMATIEPostbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151e-mail: [email protected] www.frontiermagazine.nl

ABONNEMENTSPRIJSEen jaar abonnement op Frontier Magazine (6 num-mers) kost in Nederland € 29,95 en in Europa € 39,95Een 2-jarig abonnement (12 nummers) kost in Neder-land € 54,- in Europa € 72,-

CADEAU-ABONNEMENTCadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf

het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

INGANGSDATUM ABONNEMENTUw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 17.1), indien wij uw aanmelding en betaling voor 31 december 2010 hebben ontvangen.

ABONNEMENTSVOORWAARDEN• Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met

31 december 2010.• Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te

worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Be-taling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ont-

vangst van het abonnementsgeld.• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor

verhuizing opgeven.• Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en

worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 6 weken voor afl oop van de abonnementsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

hèt tiin greOntdabonNedeEurop

WEL• bij ee

• bij ee

of DV

FR166 095 backcover.indd 95FR166 095 backcover.indd 95 15-10-2010 14:22:2515-10-2010 14:22:25

Page 45: Frontier Magazine 16.6 november / december 2010

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

BP

FR166 095 backcover.indd 96FR166 095 backcover.indd 96 15-10-2010 14:23:0515-10-2010 14:23:05