Caroline Magazine 01

of 16 /16
CAROLINE THUIS IN MECHELEN ONGEGENEERD MECHELS DUBBEL EN DIK INTERVIEW Karel en Tine (pag4 - 6) U was een fantastisch publiek. En daar om krijgt u méér … (pag 15-16) Magazine voor inwoners die van hun stad houden. VU: Roland Straetmans- Belpairestraat 20/9 - 2600 Berchem - Verkiezingsdrukwerk gemeenteraad en provincieraadsverkiezingen 2012

Embed Size (px)

description

Magazine voor al wie van Mechelen houdt.

Transcript of Caroline Magazine 01

 • CAROLINE

  THUIS IN MECHELEN

  ONGEGENEERD MECHELS

  DUBBEL EN DIK INTERVIEW

  Karel en Tine (pag4 - 6)

  U was een fantastisch publiek. En daarom krijgt u mr (pag 15-16)

  Magazine voor inwoners

  die vanhun stadhouden.

  VU: R

  olan

  d St

  raet

  man

  s- B

  elpa

  irest

  raat

  20/

  9 - 2

  600

  Berch

  em -

  Ver

  kiez

  ings

  druk

  werk

  gem

  eent

  eraa

  d en

  prov

  inci

  eraa

  dsve

  rkie

  zinge

  n 20

  12

 • Caroline

  Inhoud

  September 2012

  3

  Gunther Van Horebeek

  & Morgane Lavaux

  Dank zij de straatbarbecue

  begroeten we nu de buren

  4 - 6

  De schone en het beest

  Interview met

  Tine Van den Brande

  en Karel Geys

  7

  De favoriete plekjes van

  Caroline

  8 - 9

  Kids Spelen

  10

  Caroline

  voor burgemeester

  11

  Kinderdromen

  12-13

  Programma

  Caroline fietst door Mechelen

  en haar programma

  14

  Kieslijst

  15

  Radio Caroline

 • Caroline | 3

  We zijn echt van plan om ons leven lang in Mechelen te blijven wonen, zeggen Gunter en Morgane. Met hun drie kinderen genieten ze van de nabijheid van de school, en van de vele ontspanningsmogelijkheden. En hier vonden we een betaalbaar huis, op maat van ons gezin.

  We komen van Lier, vertelt Gunter. We woon-den daar in de binnenstad, maar hadden enkel een binnenkoertje. Te klein voor onze drie kinderen Ewan (10), Louise (6) en Roman (3). Toen we op zoek gingen naar een huis op maat van ons gezin vielen de hoge prijzen ons flink tegen. In Mechelen lukte het wel. Nu is ons huis pas verbouwd. Op een likje verf na is het helemaal klaar. Er is meer plaats in de keuken en leefkamer, met overal zicht op de tuin.

  Voor Morgane, die geen grote fan is van de auto, was de nabij-heid van het station een troef. Ik werk in Brussel en ga graag met de trein naar het werk. In Mechelen verplaats ik me met de fiets. Wel jammer van de Jubellaan: ondanks de nieuwe snelheidsbeperking wordt daar flink doorgereden. Het is er altijd link om over te steken.

  Ze zijn het erover eens dat Mechelen er op vijftien jaar flink op vooruit is gegaan. Hun kinderen kun-nen zich hier helemaal ontplooien: in de smaak vallen scouts Thila, circusschool Circolito en dans-studio Dance Flex. En hun school, Coloma, ligt op fietsafstand. Gunter is eerlijk: Mocht Mechelen nog de slaapstad zijn van vijftien jaar geleden, zouden we nooit naar hier zijn gekomen.

  Sommige veranderingen hebben minder prettige neveneffecten. De heraanleg van het Colomaplein bracht nieuw verkeer met zich mee. Al het ver-keer van het zwembad komt nu door de Wilgen-

  straat, zegt Morgane. Weinig chauffeurs houden zich er aan de 30km per uur. Daardoor is de rust vaak zoek, ook in het weekend.

  Morgane hoopt dat de petitie die ze daarover met de buurt opstartte, gehoor vindt bij het schepen-college, want ze woont hier graag. Dankzij de steun van het stadsbestuur kunnen we bijvoor-beeld jaarlijks een barbecue organiseren. Die is al vier jaar een succes. Je leert er je buren kennen, sindsdien groeten we hen dagelijks.

  Gunter luistert en leest ook veel over het beleid van stad. Het valt hem op hoe hard de socialisten daaraan hebben gewerkt. Mechelen Kinderstad is helemaal de verdienste van Caroline. Alleen jam-mer dat de burgemeester probeert alle pluimen op zijn hoed te steken. Caroline zou best wat minder bescheiden mogen zijn.

  Dankzij de straatbarbecue

  begroeten we nu de buren

  Gunter Van Horebeek en Morgane Lavauxgenieten van hun eigen huis

 • Caroline | 4

  Actrice en presentatrice Tine Van den Brande is een gloednieuw gezicht in de politiek. Een frisse verschijning vol mooie ideen. Karel Geys draait al langer mee. Hij is een echt politiek beest. Als schepen van de stad zet hij sinds 2006 gretig zijn tanden in dossiers van wonen en stadsvernieuwing. Op een zonnig terras merkten we dat het klikte tussen de schone en het beest. Leuke verrassing, Tine Van den Brande in de politiek. Tine - Zo verrassend is het eigenlijk niet. Ik ken Caroline en Karel al jaren. We hebben samen over van alles gepraat en zitten volledig op dezelfde golflengte. Daarom hebben ze een hele tijd gele-den gepolst of politiek niets voor mij was. En heb ik na enige tijd ook toegehapt.

  Wel sta ik als onafhankelijke op de lijst omdat veel mensen politiek nog altijd beschouwen als iets

  vies. Gekonkelfoes, ondoorzichtige besluitvor-ming, dat soort clichs. Maar politiek hoeft hele-maal niet vies te zijn! Het laat ook toe heel wat frisse ideen om te zetten in de praktijk.

  Karel - Ik zit al sinds 2006 in de politieke dossiers en heb nog steeds niet het gevoel dat politiek vies is. Laat staan dat ik een viezerik ben. Wij willen constant vernieuwen, dat is de drive die Caroline brengt. Daarom staan dit jaar meer dan twintig nieuwe gezichten op onze lijst. Tine heeft zelfs een

  Tine Van den Brande en Karel Geys

  De schone en het beest

 • Caroline | 5

  De schone en het beest

  verkiesbare vierde plaats op de lijst gekregen.Komt er een nieuw voorstel op tafel, is er altijd wel iemand die dat meteen afketst. Want het mag niet van de brandweer. Of het kost te veel. En enkele zin volstaat om elk initiatief te blokkeren. Zo kom je geen stap verder, natuurlijk. Daarom hebben we enthousiaste mensen als Tine nodig, die met veel flair nieuwe ideen aanbrengen. Die kunnen we dan uitwerken en integreren in andere plannen.

  Waar gaan die ideen zoal over? Tine - De wereld kan ik niet veranderen, maar ik wil wel de problemen helpen aanpakken in de stad waar ik woon. Dus denk ik graag na over con-crete oplossingen voor Mechelen. Is er een nieuwe school nodig? Waar gaan we die zetten? Hoe ge-raken de leerlingen er het beste? Hoe moeten we die buurt fiets- en kindvriendelijker maken? Dat soort dingen.

  Belangrijkste voor mij is duurzaamheid, denken op lange termijn. Het volstaat niet om overal bloem-pjes te planten om een groene stad te zijn. Die zijn na twee weken al verlept. Plant dan liever bomen en struiken: die worden veel ouder, hebben min-der onderhoud nodig, je hebt er meer genot van. Denken op lange termijn brengt veel meer op. Ik probeer me steeds voor te stellen hoe ik hier later zou willen leven als oud vrouwtje.

  Karel - Die duurzaamheid blijft inder-daad de rode draad in de vernieuwing van de stad. Sinds de komst van Caroline is Mechelen flink veranderd. Er is veel

  De wereld kan ik nietveranderen, maar in Mechelen

  wil ik meewerken aanconcrete plannen Tine Van den Brande

  genvesteerd in stenen en mobiliteit. En dat is goed. Iedereen kan nu genieten van een gezellig terrasje en met de fiets door de binnenstad rijden. Maar nu moeten we verder investeren in de mensen.

  Dankzij het Diabolo-project is er een rechtstreeks verbinding tussen Mechelen en Zaventem. Dat zet Mechelen nog meer op de kaart. We gaan dus meer toeristen krijgen, die we voldoende moeten kun-nen aanbieden. Daarom zetten we ook stevig in op cultuur.

  Hoe vertaalt zich dat in de praktijk?Karel - We mogen al heel trots zijn op ons cultureel aanbod. Maar er liggen nog heel wat kansen open. We mogen best wat gewaagder, experimenteler en vooruitstrevend programmeren. Tegelijkertijd willen we in onze stad meer ruimte creren voor cultuur in alle mogelijke betekenissen, van kleine buurtprojecten rond kunst tot grote voorstellingen.

  Daarom moet er meer cultuurinfrastructuur ko-men. Zo willen we een grote stadscinema uit de grond stampen. Op de grond tussen De Nekker en Utopolis is er plaats voor een concertzaal. Onder de tribunes komen dan repetitieruimtes voor Me-

 • Caroline | 6

  chelse groepen, en ernaast een indoor infrastruc-tuur voor skaters.

  Tine - Cultuur hoeft zich niet te beperken tot de podia alleen. Je moet ook breder denken. Ik ben door mijn opleiding en carrire enorm bezig met de taal. En ik merk dat het niveau daarvan in Me-chelen en in andere steden enorm achteruit gaat. Een ramp! Maar dat kan gelukkig worden aange-pakt. Er zijn veel jonge acteurs die, tussen twee jobs door, zonder werk zitten. Waarom zouden zij niet, op speelse wijze, kinderen kunnen helpen hun Nederlands bij te schaven? Zij zijn sowieso beroepsmatig bezig met taal en ze hebben in hun opleiding de pedagogische kneepjes geleerd. Moet dus lukken, toch?

  We zouden ook de uitwisseling tussen scholen kunnen stimuleren. Een systeem opzetten waar-bij kinderen andere kinderen helpen, op een al-ternatieve manier. Dat zijn van die zotte gedach-ten waar Caroline wel oor naar heeft. Inspiratie zoeken buiten het schoolsysteem om, mensen engageren etc., dat spreekt haar echt wel aan.

  Het sp.a-programma is ook opvallend groen.Tine - Dat is enorm belangrijk. Veel kinderen zijn zich niet meer bewust van de milieuproble-matiek zoals het smelten van de sneeuwkappen. Ze hebben vaak het contact met de natuur ver-loren. Pas als je wat groen in je eigen omgeving hebt, besef je terug hoe belangrijk dat wel is. Om tot rust te komen of je horizonten te verruimen.

  Zelf woon ik op het Zennegat in de groene gor-del rond Mechelen en ik merk dat veel Meche-laars daar komen fietsen. Ze hebben nood aan wat groen. Dus moeten we het groen meer door-trekken naar de binnenstad. Als we de auto meer kunnen weren uit de binnenstad, komt er weer ruimte vrij die je groener kan inplanten.

  Karel - Als we over stadsvernieuwing spreken, denken we eerst aan de kinderen. In Mechelen staan van oudsher kleine huisjes, zonder tuintjes. Als we pleintjes of straatjes aanleggen, letten we er op dat er voldoende groen is waar kinderen kunnen spelen. En voldoende bankjes voor de se-nioren. Daarnaast willen we meer autoluwe plein-tjes in de stad. Enkele jaren geleden was er veel protest toen we de Vismarkt autovrij maakten. Iedereen wil met zijn wagen tot aan het terrasje rijden, weet je wel. Nu is iedereen blij dat er rust is, en geen stank meer. Das dus de goede aanpak. Daar moeten we blijven voor gaan!

  Wij willen constantvernieuwen. Dat is de drivedie Caroline in Mechelen brengt

  Karel Geys

 • Caroline | 7

  de favoriete plekjes van CarolineHet Mechels Broek

  kc nOna

  t Klein Begijnhof

  t Arsenaal

  Het Mechels Broek Rond onze historische stadskern heeft Mechelen een prachtige groene rand. Het Mechels Broek in Muizen is daar een mooi voorbeeld van. Hier kom ik wandelen als ik mijn gedachten op een rijtje wil zetten. Of gewoon om even uit te waaien en tot rust te komen.

  t Klein Begijnhof Ik woon vlak bij t Klein Begijnhof, en ik kan echt genieten van de gezellige straatjes en huisjes in deze rustige buurt, midden in het stadscentrum. En aan Onderne-mershuis Oh! vind je nu ook een nieuw buurtpark, waar je met vrienden kan picknicken.nOna en t Arsenaal Als cultuurliefhebber ga ik, voor een avondje theater, graag naar kunstencentrum nOna, of naar t Arsenaal. De voorstellingen zijn er van topkwaliteit. En achteraf praat ik dan gezellig bij aan de toog.

 • Caroline | 8

  Doeeenrobotna

  Jij en je maatje zijn samen een stel. Een bankstel. Dit spel speel je per twee op een bankje in een park of op een plein.

  JodelnminuutlangPraatnminuutoverMechelen

  zondereuhtezeggen

  Fluitzolangmogelijkzonder

  stoppen

  Houeenpenzolangmogelijktussenjebovenlipenneus

  Verzineennieuwenaamvoordeplekwaarjezit

  Speelnminuutstandbeeld

  Vertelelkaareenmop

  Houjeademzolangmogelijkin

  NoemtienstrateninMechelen

  Zwijgpreciesnminuut

  Schrijfeenwoordopderugvanjebuur

  Speljenaamomgekeerd

  Likaanjeelleboog

  Zegaanjemaatje:ikzie,ikzie,watjijnietzietenhetbegintmetdeletter

  Trekeenhaaruit

  Vertelwatjeruikt

  Loopalseenaap

  Zo doe je het. Sluit je ogen en hou je vinger boven deze pagina. Zet je vinger neer en voer de opdracht uit die je aanwijst. Doe het om de beurt.

  Draaitienkeerrondjevinger

 • Caroline | 9

  Naam

  leukste eig

  enschapeet het liefst

  zegt altijd

  bijnaam

  is lid van

  ons geheim

  houdt N

  IET

  van

  Een stadsbewoner als jij heeft buren. Maak een lijstje van je vier beste

  buurvrienden en hun eigenschappen. Maak je eigen uitknip-buur.

  Plakmehier

 • Caroline | 10

  De Burgemeesteris een ploeg

  geknipt voor de job

  Als je meedoet, ga je voor de overwinning. Met die woorden maakte Caroline Gennez bij de voorstelling van de sp.a-lijst duidelijk dat ze de ambitie heeft om de volgende 6 jaar burgemeester van Mechelen te worden. Aan de toog op de Vismarkt gaat deze uitspraak niet onopgemerkt voorbij.

  Wat mij vooral opvalt, is dat ze zon charmante en warme vrouw is. In het echt is ze veel spontaner dan op tv. En als je haar n keer hebt horen schaterlachen, wat trouwens nogal vaak gebeurt, dan weet je het: dit is iemand die oprecht is. Ze raakt aan de praat met iedereen. En niet alleen over politiek of om stemmen te winnen h, maar ge-woon omdat ze nu eenmaal graag babbelt, lacht Niele Iwens.

  Van een sportvrouw verwacht ik niet anders, zegt Jeroen Verbeeck. Caroline heeft op jonge leeftijd nog op hoog niveau getennist. Dat zie je wel aan haar: ze gaat er helemaal voor en is een echte doorzetter. En wat nog veel belangrijker is voor mij: ze heeft de pas-sie.

  Caroline Gennez als burgemeester? Dat zou ik pas een verademing vinden, zegt Jorg Engelen. Zoals ik haar ken, open, spontaan en luisterbereid, dat kan tellen. Het perfecte middel tegen de verzuring en ver-rechtsing, die gemakkelijk om de hoek loeren.

  Sommigen, valt Sofie Vereyken in, claimen vooral in hun slogans dat ze voor verandering staan. Das voor mij iets te gemakkelijk. Ik vind daden en daad-kracht net iets belangrijker dan woorden. En dat heeft ze in huis. Het is volgens ? niet voor niks dat ze complimenten heeft gekregen van Wouter Van Besien, Laurette Onkelinx, Alexander De Croo, Elio Di Rupo en Wouter Beke na de onderhandelingen vorig jaar. Ze zeiden dat het vooral dankzij haar stille diplomatie en haar positieve ingesteldheid was

  dat er een doorbraak kwam. Dat wekt vertrouwen op bij mij.

  En hoe reageert Caroline zelf op die lofbetui-gingen? Filosofisch antwoordt ze: Wannes Van de Velde zei ooit: Ne zanger is ne groep. Datzelfde geldt voor een goede burgemeester: dat moet voor mij een ploeg zijn. Een groep van mensen die aan elkaar hangt. Wij zijn een goede, evenwichtige afspiegeling van onze Mechelse samenleving, een gezonde mix van jong en oud, van ervaren en belofte-vol. Onze mensen brengen ideen aan en verdedigen die met passie. Met zon groep die Mechelen socialer, aangena-mer en menselijker wil maken, wil je niet anders dan winnen. En dat kunnen we.

 • Bert Delanoeije, 47 jaar, beleidsme-dewerker NatuurpuntMechelen, mijn sterkste band met jou is de rivier. Naast die unieke brok wilder-nis voel ik me thuis. En ik hou van jouw verrassende variatie en vele kansen. Daarom wil ik samenwerken aan een groene, duurzame, warme stad, die me verbindt met gengageerde, fijne men-sen en me positieve energie geeft.

  Georgette De Wit, 79 jaar, gepensi-oneerdeMechelen is een stad op mensenmaat. Mijn grootouders, ouders en ik zijn hier geboren, ik heb hier gestudeerd en levenslange vriendschappen gesloten. Van de aangename terrasjes, gezellige restaurants en mooie winkels, tot de kleurrijke markt, historische gebouwen en vrolijke beiaard: dit is mijn fiere thuis.

  Indrani Muyldermans,30 jaar, parlementair medewerkster Mijn eerste stapjes zette ik op Hombeekse grond, later besefte ik hoe afwisselend mooi onze omgeving is. Een prachtige stadskern met veel ademruimte. Een toplocatie om te wonen, werken, feesten. Als OCMW-raadslid leerde ik dat we de ambitie moeten koesteren om al onze inwoners een warm thuis te bieden.

  Caroline | 11

  Niels (8 jaar), wordt voetballer bij KV, blijft altijd in Mechelen wonen en wil meer speeltuinen.

  Kinderen en hun dromen

  Lotte (11 jaar),volgt circusschool, zang enropeskipping, wil meer speel-ruimte voor kinderen in de buurt.

  Juliette (6 jaar), speel

  t ook

  graag in de tuin n op h

  et veld,

  wordt mama van n kin

  dje. Jon-

  gen of meisje? Maakt n

  iet uit!

  Louise (bijna 8 jaar), sp

  eelt graag

  in de tuin, rijdt paard e

  n ziet

  toch het liefst kippen

  en wil

  dierenarts worden.

  Mountassir (8 jaar), kan kungfuen thaibox, en wordt dierenartsvoor wilde dieren (liefst basiliskenen neushoorns)

  De Burgemeesteris een ploeg

  geknipt voor de job

 • Caroline | 12

  Ilse Pepermans, 49 jaar, be-diende OVAMAls omi die hier sinds haar vijfde woont, ben ik fier dat Mechelen een kinderstad geworden is. De industrie en autos hebben in het centrum plaatsgemaakt voor naar school fietsende ouders en jongeren, en voor groen. En ook ouderen zijn hier thuis, als we genoeg aangepaste woningen en vervoer voorzien.

  Niels Van Mossevelde,25 jaar, aannemer centrale verwarmingMijn eerste pint, lief, fuif: het is allemaal in Mechelen gebeurd. Ik heb Mechelen samen met mij groot zien worden. In de jeugdbeweging leerde ik ervaring en boerenverstand waarderen. En dat wil ik zo houden: dat Mechelen mag blijven groeien, constructief en progressief, met de voeten stevig op de grond.

  Johan De Vleeshouwer,29 jaar, ambtenaarAls je elke zaterdag, in de KSA, kinde-ren entertaint met een verschillende achtergrond, leer je dat het op sociaal vlak nog beter kan in Mechelen. Be-taalbare woningen, goede scholing, een zinvolle tijdsbesteding en een doenbare combinatie tussen werk en gezin, geven kinderen een betere toekomst.

  Geen betere manier om Mechelen te verkennen en de plan-nen van Caroline voor haar stad te toetsen, dan met de fiets, haar favoriete transportmiddel. De voorbije zes jaren heeft sp.a van de Mechelaars de kans gekregen om mee te bouwen aan Mechelen, steekt ze van wal. We hebben daarbij heel wat ingezet op stadsverfraaiing. En dat loont: zowel Meche-laars als toeristen vinden onze stad fraaier en aangenamer.

  Caroline fietst door Mechelenen door haar programma

  Maar nu is het tijd om verder te kijken dan de stenen, gaat Caroline resoluut verder. sp.a wil eerst en vooral investeren in mensen. Door die stad terug te geven aan voetgan-gers en fietsers, bijvoorbeeld.. Als we op vakantie gaan naar Kopen-hagen, Barcelona of Brugge vinden we autoluwe binnensteden een ver-ademing. Waarom zou dat dan niet voor Mechelen opgaan?

  Woon, woner, woonstTerwijl we door de binnenstad fiet-sen, zet Caroline haar pleidooi verder: Een stad is ruimte. Om te leven, te genieten, te bezoeken, maar vooral ook om er te wonen. En die ruimte is schaars. Er dient zorgvuldig en ver-

  antwoord mee omgesprongen. Be-taalbare woningen zijn voor sp.a een topprioriteit. Met een gediversifieerd aanbod op de private en sociale huur- en koopmarkt moet ieder Mechels gezin zich een dak boven het hoofd kunnen permitteren. De energiekos-ten die een steeds grotere hap uit het budget nemen, willen we voor ieder-een betaalbaar houden door in te zet-ten op energiezuinige renovatie van het Mechelse woningbestand.

  Veel cinema int StadWe rijden door den Bruul en kunnen niet anders dan vaststellen dat het Mechelse winkelgebied erop vooruit is gegaan. Als schepen voor Econo-mie heeft Caroline er in nauw over-

 • Caroline | 13

  Liesbet De Keersmaecker,31 jaar, voorzitter Mechelen Kli-maatstadIn het Begijnhof was de stad de tuin die ik niet had, en stuurde het buurtcomit verjaardagskaarten. Nu woon ik in de gastvrije en diverse Heihoek, met het Vrijbroekpark om te sporten. En als duurzame dame ben ik apetrots op onze groene dorpen en rivierengebied. Waar ik hier ook kom, ik voel mij thuis.

  Tarik Vanrompaey,22 jaar, assistent booking agentMechelen is thuis, omdat er in elke straat wel een aantal vrienden wonen. Omdat je overal de weg kent zonder problemen en de McDonalds 24/24 open is in het weekend. Omdat den Botaniek zo gezellig is, en je kan frisbeen op de Grote Markt.

  leg met de handelaars heel wat energie in gestoken. Toch ontbreekt er nog iets, bekent ze. s Avonds is het hier nog te stil. De binnenstad leeft niet echt. Een idee waar we ons met sp.a graag onze schouders zouden willen onderzetten, is dat van de stadscine-ma. Zon cinema brengt leven in de brouwerij, letter-lijk en figuurlijk, lacht Caroline. Na de film kunnen mensen nog gezellig een terrasje doen en de binnen-stad tot leven brengen. Net zoals dat vroeger ging.

  Kinderen zijn onze toekomstNet wanneer we op onze fiets willen stappen, komt er een groep leerlingen langs. Caroline grijpt dat met-een aan om de ambities van sp.a in de verf te zetten. Kinderen zijn de toekomst. En dus moeten ze ook de toetssteen zijn van onze plannen. Voor sp.a zijn de Me-chelse kinderen de maat van alle dingen. Op het vlak van kinderopvang en onderwijs wil sp.a de volgende 6 jaar een tandje bijsteken, zo leren we. Het goede nieuws is dat onze stad er steeds jonger op wordt. En daar moet het stadsbestuur op inspe-len, zegt Caroline. We moeten onze naam als Kin-derstad verder waarmaken: met meer en betaalbare kinderopvang, met voldoende scholen, met sport- en speelmogelijkheden in wijken, dorpen en buurten. Kinderen moeten zich hier thuisvoelen.

  Van jong en ouden de dingen die nooit voorbijgaanWe fietsen langs het zorgcentrum Hof van Egmont. Van jong naar oud, zegt Caroline, in Mechelen lig-

  gen ze dicht bij elkaar. De vergrijzingsgolf wil sp.a verzilveren. We willen alles in het werk zetten zodat ouderen zo lang actief blijven en zo veel mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen oud worden. Het zorgaanbod moet dan ook veel gevarieerder worden dan nu het geval is. Voor iedere Mechelaar op leeftijd willen we een zorgtraject op maat.

  Even ademenMeer dan de helft van de Vlaamse jongeren wil groe-nere steden. En sp.a is hun bondgenoot. In de stad wensen we meer zinvol en toegankelijk belevings-groen in plaats van onbruikbaar kijkgroen zoals bloembakken. De waardevolle riviernatuur in de groene gordel rond de stad wil sp.a koesteren met aandacht voor biodiveriteit, ook voor de komende generaties.

  Dat zijn 5 van de uitdagingen, 5 van de prioritei-ten die sp.a wil aangaan. Samen met u, zo blijkt. Caroline, lachend: We zijn positief ingesteld. Met sprankelende ideen en een aanstekelijk enthousi-asme, willen wij een sociaal en duurzaam antwoord geven, een warm alternatief voor de verzuring die in onze samenleving maar al te vaak om de hoek loert. Wij bekijken deze ideen als bouwstenen voor de toekomst. Een toekomst die we graag in dialoog met alle Mechelaars willen waarmaken. Want par-ticipatie, besluit Caroline, is n van de rode dra-den die u in ons programma terugvindt.

  Sonja Vertommen,53 jaar, gemeenteraadslid Mechelen is mee met de toekomst. Ik ben hier naar school gegaan, heb daar vele vrienden gemaakt, en Mechelen was toen al een zalige stad. Ik ben blij dat mijn kinderen hier opgegroeid zijn, dat Mechelen met hen mee gemoderni-seerd is, en dat zij nu onze stad mogen ontdekken op hun eigen manier.

 • Caroline | 14

  HOE STEMT U GELDIG?Op 14 oktober stemt u voor de gemeente en voor de provincie. U stemt geldig door n of meer bolletjes rood te kleuren op de sp.a-lijst.

  HOE GEEFT U VOLMACHT?U kunt niet gaan stemmen? U bent op vakantie, u moet werken of u studeert in het buitenland? Of u bent ziek? Geen probleem: u kunt een volmacht ge-ven. Info via 0474 41 59 48 of [email protected] OP VERKIEZINGSDAG

  U wenst vervoer naar het stemlokaal? Dat kan. Een vrijwilliger van sp.a komt u thuis ophalen op het afgesproken uur. Schrijf ten laatste op 12 oktober in voor vervoer via 0474 41 59 48 of [email protected]

  STEMTIPS

  15. Van Mossevelde Niels14. Bollen Sophie13. Van der Sande Carina12. Alagas Savas11. Pepermans Ilse10. Van Eeckhout Gert9. Delanoeije Bert8. De Vleeshouwer Johan7. Muyldermans Indrani6. Nason Glenn5. De Keersmaecker Liesbet4. Van den Brande Tine3. Salmi Ali2. Geys Karel1. Gennez Caroline

  29. De Preter Cline28. De Maeyer Elke27. Vanrompaey Tarik26. Straetmans Jan25. Buys Cathy24. Hermans Steven23. Langenus Sandra22. De Ridder Peter21. Celis Karla20. Bennasser Farid19. Somers Kristof18. Dens Kris17. Van Dijck Jo16. Peeters Toon

  43. Janssens Rita42. Bervoets Geert41. Van der Borght Ariane40. Vertommen Sonja39. Selleslagh Annie38. Schelkens Eddy

  36. Eyckmans Veerle

  34. Hadnan Omkeltoum33. Vaneeckhout Raymond32. Van Damme Benediekt31. Van Gucht Marleen30. Riguelle Patrick

  Graag het kiesprogramma van sp.a Mechelen in mijn busGraag een afficheIk wil meewerken aan de campagne van sp.a Mechelencontacteer ons via [email protected], 0474 41 59 48of Dsir Boucherystraat nr. 10

  mechelen

  provINCIE antwerpen

  Ik doe mee!

  Rita Janssens

  Sophie Bollen

  35. Nieki Cyprien

  4LIJST

 • Caroline | 15RADIO CAROLINE27 juni zetten meer dan 1000 mensen de zomer feestelijk in aan het Keerdok op de eerste editie van Radio Caroline. Goeie muziek, veel

  sfeer, lekker eten en vooral plezante mensen!