RSG Magazine 01

of 12 /12
RSG Slingerbos Levant info 5 2006/2007 RSG MAGAZINE RSG MAGAZINE OVER DE DAM ‘YOUNG ONES’ ‘LIFE AT RSG’ DOEN! ONDERWIJS IECEETEE OP STAP THUIS CREW TEETEE-OO SPORTS NOV 2007 - NR - Uitgave van RSG Slingerbos | LEVANT- E(mail) [email protected] Tessa gefotografeerd door Klaas Otten NIEUW ‘YOUNG ONES’ TEETEE-OO OP STAP DOEN! IECEETEE THUIS ‘LIFE AT RSG’ CREW... OVER DE DAM SPORTS

Embed Size (px)

description

schooljaar 07|08

Transcript of RSG Magazine 01

 • RSG Slingerbos Levant info 5 2006/2007

  RSG MAGAZINE

  RSG MAGAZINEOVER DE DAMYOUNG ONESLIFE AT RSGDOEN!ONDERWIJSIECEETEEOP STAPTHUISCREWTEETEE-OOSPORTS

  NOV 2007 - NR - Uitgave van RSG Slingerbos | LEVANT- E(mail) [email protected]

  Tessa gefotografeerd door Klaas Otten

  NIEUW

  Y O U N G O N ES

  T E E T E E - O O

  O P S T A P

  D O E N !

  I E C E E T E E

  T H U I S

  L I F E A T R S G

  C R E W . . .

  O V E R D E D A M

  S P O R T S

 • 2RSGMagazine

  RSG MAGAZINE - | 2007

  Eerste nummer in nieuw jasje

  Alstublieft, ons nieuwe RSG-magazine voor ouders van alle leerlingen op onze locaties Levant en Slingerbos. Met plezier en enige trots sturen wij u dit nummer boordevol wetenswaardigheden, geschreven door een groot aantal medewerkers en leerlingen. In het vervolg streven wij ernaar dit magazine full-colour via onze website te publiceren als te downloaden PDF-bestand. Ook dit nummer vindt u op de website.Wij konden lang niet alle verhalen kwijt in dit magazine. Er staat ook geregeld nieuws op onze website en in de kranten. U heeft intussen de mentor kunnen ontmoeten, die met u sprak over het komende jaar. Maar het belangrijkste verhaal hoort u van uw eigen zoon of dochter na een schooldag. Ik hoop dat het een mooi verhaal is van een actieve school waarin uw kind zich thuis voelt en graag leert. Veel leesplezier!

  OnderwijspolitiekIn september lijkt iedereen zich na een lange vakantie weer te realiseren dat er bijna niets belangrijker is voor de samenleving dan goed onderwijs aan de jonge mensen die onze maatschappij straks vorm geven en verder ontwikkelen.In de politiek komt dat mooi uit, want op Prinsjesdag kun je met extra geld voor onderwijs veel lof oogsten. Dit jaar leek het bijna onvermijdelijk: het rapport van Alexander Rinnooy Kan onderstreept de noodzaak van een ander beloningssysteem voor leraren. Toch zien wij de minister met de opdracht opgezadeld dat geld te halen uit de eigen begroting. Een gemiste kans. Wanneer gaat het kabinet meer investeren in het onderwijs in plaats van elders in het onderwijs bezuinigen, zoals op de studiefinanciering? Het lijkt erop dat de meeste schoolboeken volgend jaar inderdaad gratis zullen zijn voor

  u. De meeste? Ja, zeg ik maar met een slag om de arm, want de onderhandelingen tussen overheid, belangenorganisaties, onderwijs en uitgevers zijn nog niet helemaal afgerond. Onderhandeld wordt er nog over wat de school moet en kan betalen uit het bedrag dat de minister aan scholen per leerling gaat vergoeden. Wordt vervolgd!Op de RSG praten we niet dagelijks over die algemene politieke themas, waarschijnlijk omdat we eerst willen zien of geluiden uit Den Haag en berichten in de pers wel werkelijkheid worden. Maar vooral omdat wij onze handen vol hebben aan het onderwijs. Bijvoorbeeld om de verplichte onderwijstijd te realiseren. In de rubriek Onderwijs leest u daar meer over.

  O V E R D E D A M

  NIEUW!!!!

  ONZE HANDEN VOL AAN ONDERWIJS

  NIEUW!!!!

 • Bijlescentrale RSG Slingerbos/Levant Een paar jaar geleden is de bijlescentrale opgericht door twee leerlingen uit 6VWO.

  Wij zijn Samul Verpalen en Annemieke Weistra en we zitten allebei in 5VWO. We werden afgelopen jaar gevraagd om de bijlescentrale over te nemen. Het leek ons een mooie uitdaging, en daarom hebben we ja gezegd.

  Wat houdt de bijlescentrale precies in? Het basisprincipe is dat onderbouwleerlingen bijles krijgen van leerlingen uit bovenbouw HAVO/VWO. De afgelopen jaren bleek deze methode van bijles geven erg succesvol te zijn. Bovenbouwleerlingen weten, uit eigen ervaring, vaak beter waar de problemen met bepaalde vakken zitten. En omdat ze qua belevingswereld dichter bij de onderbouwleerlingen zitten dan docenten, is het voor deze makkelijker om iets te vragen. De bijlescentrale is overigens bedoeld voor mensen die moeite hebben met n, twee of drie vakken.

  Hoeveel leerlingen kan een bovenbouwleerling begeleiden?Een bovenbouwleerling kan maximaal aan drie onderbouwleerlingen tegelijk bijles geven. Maar dit kan alleen, als alledrie de leerlingen met hetzelfde vak moeite hebben.

  Mag iedereen die zin heeft, gewoon bijles gaan geven? Of is er nog een bepaalde norm waar de bovenbouwleerling aan moet voldoen? Niet iedereen kan zomaar bijles geven. Een bovenbouwleerling geeft zelf aan in welke vakken hij of zij bijles wil geven. Dat zijn in

  het algemeen de vakken waaraan hij/zij zelf veel plezier beleeft en waar goede cijfers voor worden gehaald. Als wij een aanmelding krijgen van een bovenbouwleerling, houden we sowieso een sollicitatiegesprek. Pas daarna maken we de beslissing of ze zijn aangenomen of niet.

  Wat zijn de kosten van de bijlessen? De kosten bedragen 4,00 Euro per uur (n uur staat gelijk aan een lesuur). De bijlessen worden gewoon op school gegeven, op het 7e, 8e of 9e uur (na de normale lessen).

  Hoe gaat de aanmelding voor de bijles-centrale? Heel simpel met een email naar:[email protected] Ook voor meer informatie kunt u ons via dit emailadres bereiken.

  Meer samenhang, begeleiding op maat, roosters aangepastDe eerste zes weken is op beide locaties hard gewerkt aan het opzetten van projecten, ook wel samenhangende leeropdrachten genoemd (SLO). Deze zijn na de herfstvakantie gestart, elke dag in een andere afdeling, op vaste momenten in het weekrooster. In de begeleidingslessen wordt toegewerkt naar meer maatwerk. In de meeste afdelingen betekent dit dat leerlingen uit een zeker aanbod keuzes kunnen maken voor bijvoorbeeld steunlessen.Het bovenstaande heeft wel gevolgen voor de lestijden. Maar ook het aantrekkelijke vakkenaanbod met de vele keuzemogelijkheden in de bovenbouw heeft zo zijn consequenties. Al met al kan een leerling of een klas, maar ook een docent, soms met langere lesdagen te maken krijgen dan in het verleden.

  OnderwijstijdDe aandacht voor de onderwijstijd bij ouderorganisaties, het ministerie en dus ook op scholen leidt er toe dat ook de RSG minder dan ooit lesuitval voor lief neemt en dat ook wij incidenteel nog iets aan het onderwijsprogramma toevoegen.

  RSG MAGAZINE - | 2007

  O N D E R W I J S

 • 4Hoe zit het ook al weer? Voor de onderbouw en klas H, V moeten wij de leerlingen 040 klokuren onderwijs aanbieden. Voor de andere klassen behalve examenklassen is dit 000 uur, voor de examenklassen 700 klokuren.Onderwijstijd is alle begeleide schoolactiviteit. En dat is maar goed ook, want wij zijn een actieve school met veel extras naast lessen en die zien wij als een essentieel deel van de opleiding, naast een goed lesprogramma.Wij hebben evenals in vrijwel alle VO-scholen opgemerkt dat wij in een aantal leerjaren iets meer onderwijs moeten bieden, soms tijdelijk door wijzigingen in de lessentabel of doordat niet elk schooljaar evenveel schoolweken telt.

  Voorop staat dat wij alleen maatregelen treffen die het onderwijs of andere doelstellingen van onze school bevorderen.

  In vogelvlucht gaat het dit jaar om:Invoering van een aparte toetsband 2H, 2V, 2T, 3H, 3V, 3T, 4(T)V, 5(T)V. Dit betekent dat er wekelijks n toets gepland wordt buiten de gewone lessen. Eerst wordt de organisatie goed opgezet, daarna gaat de toetsband geleidelijk in. In het rooster van de onderbouw is het toetsuur al herkenbaar gemaakt. Tijdelijke verhoging lessentabel 2H (LO naar 4 lesuren in 2e semester), 2V (EN naar uur vanaf 29 oktober) en 2T (LO naar 4 lesuren in 2e semester). Voor 2T en 2H wordt daarnaast nog gestudeerd op een andere verhoging van tot 2 lesuren in het 2e semester. Voor volgend

  schooljaar wordt nog gekeken of de vorig jaar vastgestelde lessentabel aanpassingen behoeft. Voor T geldt een vermindering van de tabel ten koste van techniek.

  Registratie zelfstudie-uren bovenbouwIn de bovenbouw H/V zullen leerlingen vaker en duidelijker studie-uren moeten verantwoorden. De manier waarop dit in de praktijk gebeurt kan per leerjaar verschillen.

  HuiswerkbegeleidingIn Zeewolde zal de huiswerkbegeleiding, die in Harderwijk al jaren bestaat, na de herfstvakantie van start gaan.Onder begeleiding van vakdocenten, ta-lendocent en exacte docent, wordt er een huiswerkklas opgezet. De leerlingen kunnen elke dag van 4.0 uur tot 6.0 uur naar deze huiswerkbegeleiding. Later instappen kan ook, als de lesdag langer duurt. Middels een brief met opgavestrook zijn de leerlingen en ouders hierover genformeerd. We zijn blij dat wij met het aanbieden van deze begeleiding kunnen voldoen aan de vraag die regelmatig aan ons gesteld werd en dat we leerlingen de juiste structuur kunnen bieden.

  Verlenging volledige leerplicht tot 18 jaar: kwalificatieplichtSinds augustus vervalt voor leerlingen van 6 en 7 jaar de partile leerplicht en is een kwalificatieplicht van kracht geworden. Deze houdt in dat zij volledig leerplichtig zijn totdat zij 8 jaar zijn geworden of een startkwalificatie hebben behaald.Dit is: een afgeronde opleiding VWO, HAVO of MBO-niveau 2.

  E-MOVO onderzoek na vijf jaar herhaaldOp locatie Slingerbos wordt momenteel het EMOVO onderzoek gehouden. Dit digitale onderzoek naar leefstijl en welbevinden van jongeren wordt uitgevoerd onder leerlingen in klas 2 en 4. EMOVO vindt om de vijf jaar plaats in Oost-Nederland. De provincie Flevoland valt buiten dit gebied. U heeft hierover inmiddels een brief van de GGD ontvangen waarin doel en werkwijze nader worden toegelicht.Wij werken graag aan dit onderzoek mee. Het geanonimiseerde rapport van EMOVO bevat voor de school altijd aanknopingspunten voor onderwijs denk bijvoorbeeld aan verzorging, biologie en maatschappijleer - en begeleiding.

  RSG MAGAZINE - | 2007

  O N D E R W I J S

 • 54 HAVO: de grote veranderingEr is geen groep zo divers als 4 HAVO. 45 leerlingen, verdeeld over 5 klassen, 4 profielen en afkomstig uit meer dan 0 klassen.Hieronder een aantal reacties van 4 HAVO-leerlingen op de grote verandering.

  Van onderbouw naar bovenbouwNa 2 jaar geen biologie te hebben gehad, kon je het nu eindelijk weer kiezen in je profielkeuze. En dat heb ik gedaan. Ik heb voor het profiel Natuur en Gezondheid gekozen. Ik had ook veel andere leraren. Die ik nog nooit had gehad. Ook maatschappijleer en CKV waren nieuw. Het leken me leuke vakken en dat zijn

  het ook. Zelfs de leraren zijn me meegevallen. Anne Bakker Als de leerlingen in de bovenbouw komen beginnen ze aan het tweede fase systeem. Leerlingen moeten nu zelf plannen en worden meer los gelaten. Ze krijgen veel zelf verantwoordelijkheid en kunnen hier niet goed mee omgaan. Dit komt omdat ze tot en met de de aan het handje gehouden werden en leerlingen hoefden zelf bijna niet te denken.Kevin Thoomes Als ik nu niet of slecht leer haal ik gewoon een onvoldoende. Hiervoor was het meer zo van: Nah dat lees ik vanavond nog wel even door. En dan haalde ik gewoon een voldoende. Dit komt voornamelijk omdat ik in de derde ben blijven zitten en afgelopen jaar helemaal niks heb gedaan. Helaas is dit niet meer zo. De stof is moeilijker en in grotere hoeveelheden.

  Ik begin nu wel te wennen maar het zal voor mij echt hard werken worden om over te gaan. Ik ben vorig jaar al ben blijven zitten en dus moet ik nu over. En daar ga ik ga hard voor werken. Als ik dat eerder ook gedaan had, was ik nooit blijven zittenKortom ik zal dit jaar goed moeten gaan plannen omdat ik het anders weer allemaal midden in de nacht moet doen. Ik ben slecht in plannen, maar gelukkig heb ik een moeder die me er mee kan helpen. Dus het zal wel lukken,

  ik moet mezelf er alleen even toe zetten om mijn best te doen.Marc Evers Van Levant naar SlingerbosJe huiswerk wordt minder gecontroleerd en ze gaan niet meer precies vertellen wat je moet leren voor een repetitie, daar moet je vooral zelf achteraan gaan. Ook de dagen zijn langer, omdat je tussendoor tussenuren hebt. Doordat je je moet aanpassen aan de ponttijden ben je nog later thuis, omdat ze niet altijd aansluiten op de schooltijden. Maar gelukkig zit er vlakbij de pont een MC Donalds waar je dan even lekker kunt eten en uitrusten van het fietsen, terwijl je op de pont wacht. Dus ik kom het jaar wel door. Ik ga ertegenaan en zorg dat ik overga naar 5 havo en dan mijn diploma halen.Imre Marsman

  Van MAVO naar HAVOVorig jaar heb ik mijn mavo-diploma gehaald. Ondanks de bedenkingen van een aantal docenten, wilde ik graag naar de havo, omdat ik HBO-V wil gaan doen. Ik had wel verwacht dat de HAVO moeilijker zou worden dan de mavo en ik had gelijk. Het werd moeilijk en lastiger en ik kreeg inderdaad meer huiswerk dan dat ik op de MAVO had. Ik heb nog geen grote problemen gehad, maar ik heb toch wel sommige dingen onderschat. Ik merk dat je op de HAVO heel veel zelfstandiger moet zijn dan dat ik gewend was. Ik ga heel erg mijn best doen om het te halen. Als ik het desondanks niet haal, dan ik heb ik toch heel veel informa-

  tie opgedaan en heb ik mijn sociale contacten uitgebreid.Anne Luijer Twee keer in 4 HAVOIn de bovenbouw heb je veel meer vrije tijd, je moet veel meer zelfstandig werken en je moet wennen aan de nieuwe leraren. Als je bent blijven zitten weet je al waar de klappen vallen in de bovenbouw en waarom je bent blijven zitten. Ik ben een zittenblijver en weet nu waar ik aan moet werken.Bjorn van Veggel

  In het kader van de landelijke campagne Aanval op de uitval zien de leerplichtafdelingen nadrukkelijk toe op onderwijsdeelname van deze leeftijdsgroep.

  RSG MAGAZINE - | 2007

  O N D E R W I J S

  Kortom ik zal dit jaar

  goed moeten gaan

  plannen omdat ik het

  anders weer allemaal

  midden in de nacht

  moet doen.

 • 6Overlast van mobiele telefoon op school wordt aangepaktSteeds vaker krijgen we te maken met overlast door het onnodig gebruik van mobiele telefoons, maar ook MP spelers, i-Pod enz. in de school. Dit levert discussie en irritatie op. In de schoolgids staat dat de mobiele telefoon niet gebruikt mag worden op school.De achtergrond van deze regel is eenvoudig: het leerproces moet op school ongestoord plaats kunnen vinden.Naast het bellen maken sommige leerlingen ook filmpjes van situaties op school. Vervolgens is de neiging groot om deze anderen te tonen of zelfs op het internet te zetten. Kinderen lijken zich niet bewust van de schadelijke gevolgen voor anderen. Het zonder toestemming publiceren van filmmateriaal is een inbreuk op de privacy van anderen. Erger nog, het slachtoffer kan hierdoor beschadigd raken, zeker als dergelijke beelden iemand in een kwaad daglicht stellen. Wij treden dan ook streng tegen daders op en gaan in voorkomende gevallen tot schorsing over. Wij brengen bovenstaande schoolregel om genoemde redenen weer duidelijk onder de aandacht en zullen de komende tijd werken aan bewustwording over privacy, internetpesten in het licht van onze wens dat ieder lid van onze scholengemeenschap hier zichzelf kan zijn en zich gerespecteerd weet.

  OntruimingsoefeningDonderdag 4 oktober werden maar liefst 28 ruimten op RSG Slingerbos ontruimd tijdens het e lesuur. Voor een aantal docenten was de aankondiging reden tot zorg: toch niet tijdens mijn toets? Het begin van deze oefening was de melding van een (fictieve) brand in het boekenmagazijn.

  Ruim 0 lokalen, maar ook andere ruimten in die hoek moesten worden leeggehaald. Leerlingen verzamelden zich in de kantine, behalve n leerling: deze had zich in het diepste geheim opgesloten in een toilet en werd tijdig gered door een oplettende BHVer (bedrijfshulpverlener). Na een half uur was de oefening voorbij en konden alle leerlingen en docenten weer met de lessen verder.Onze preventiemedewerker en een team van BHVers, bestaande uit medewerkers van het onderwijsonderteunend personeel, hielden deze beperkte oefening in het kader van regelmatige training en bijscholing. Natuurlijk ging niet alles meteen volgens het boekje, en dat is precies de reden om dergelijke ontruimingsoefeningen regelmatig te houden. Diezelfde middag is het hele proces gevalueerd. In het voorjaar staat een grotere oefening op stapel.

  Dag van de Leraar5 oktober is de dag waarop de leraar eens lekker in het zonnetje gezet wordt. Meestal gaat dat gepaard met een tastbaar bewijs van waardering. Zo ook dit jaar. Een warm saucijzenbroodje ging er goed in bij de personeelsleden van de Levant.

  Tot ieders verrassing werden alle personeels-leden van locatie Slingerbos bij de deur welkom geheten door twee sjiek geklede jonge mensen. Maurits Jongebreur en Belle van Mervene (6VWO) overhandigden hen een brief waarin zij op humoristische wijze hun waardering uitspraken voor hun leraren. Vanuit een mooi versierde personeelskamer brachten leerlingen

  uit klas 2 en klas 6 verschillende soorten koffie en thee rond. In de pauze stond vervolgens een heerlijk gebakje klaar. Zo stond deze dag de leraar eens centraal.

  Thema-avond over alcoholgebruik onder jongerenDit jaar is er in de media, politiek, gezond-heidszorg en jeugdzorg veel aandacht voor het alcoholgebruik onder kinderen. Er lijkt ook bij veel ouders behoefte te zijn om met school en deskundigen aandacht te schenken aan dit onderwerp. En die wens is er ook bij ons. Graag organiseren wij een gelegenheid hiervoor.

  Met enkele instellingen in de regio zijn wij deze avond aan het voorbereiden. Wij proberen in de winter op beide locaties een avond over dit onderwerp te beleggen. Houdt u onze website in de gaten, want daar plaatsen wij eerdaags informatie over deze thema-avond.

  Spreekavonden in decemberIn leerjaar , 2 en ontvangen alle ouders tijdens een van deze avonden het eerste rapport persoonlijk van de mentor. Voor de bovenbouw geldt dat de mentor sommige ouders speciaal uitnodigt, maar alle ouders zijn van harte welkom. Begin december geven wij een brief met antwoordstrookje aan alle leerlingen mee.

  RSG MAGAZINE - | 2007

  L I F E A T R S G

  DAGVAN DELERAAR

 • 74 VWO - de grote veranderingDe onderbouw is voor mij, nu ik in de vierde zit, wat de basisschool voor me was toen ik in de eerste zat: achteraf gezien voerde ik eigenlijk niets uit, nu moet ik pas echt aan het werk!Chala Garcia 4AcAan het eind van het vorige jaar hebben we een profiel gekozen, en dit jaar werd alles wat we toen gekozen hadden werkelijkheid; nieuwe klassen, nieuwe vakken, en nu krijgen we ook cijfers die uiteindelijk op onze examenlijst komen! Mareille Mulder, 4AdNu in de 4e klas, oftewel de bovenbouw, is er erg veel veranderd. Je krijgt nu in plaats van veel kleine SO-tjes, grotere lappen stof en PTA en SE toetsen. Dit was in het begin wel wennen, ook de grotere hoeveelheid huiswerk!Maarten Keesman 4AaEindelijk na jaar zit ik in de bovenbouw. Veel meer huiswerk, nieuwe vakken, nieuwe klassen & andere eisen die van je verwacht worden. Even wennen maar wel een nieuwe uitdaging. Myrthe Mulder 4AbNu ik eindelijk in de 4e klas zit zijn er veel dingen veranderd. De toetsen zijn veel moeilijker geworden en de stof veel langer. Ook hebben we veel meer huiswerk. Maar het zijn niet alleen maar negatieve dingen. In de

  4e hebben we een buitenlandse reis van een week en een uitwisseling terug. Dat is wel weer leuk.Thom Groothuis 4Ab

  WATERSPORTKAMP - Uit het brugklasteam van RSG Levant(Dhr. C. van Kuijeren)Het schooljaar was nog maar net begonnen of de brugklasleerlingen van de Levant gingen al op watersportkamp: kanon, vlotten bouwen, zeilen... Het was een prachtig gezicht en er werd volop genoten. Leerkrachten en leerlingen maakten zo op een bijzondere manier snel kennis met elkaar.Intussen zijn de brugklasleerlingen gestart met de kanjertraining, die zij wellicht nog van hun basisschooltijd kennen. Tijdens het mentoruur wordt leerlingen in diverse (spel)situaties een aantal sociale vaardigheden voor gehouden. Respect voor elkaar staat daarbij voorop.Je veilig voelen op school is een eerste vereiste. Ook dit onderwerp brengt de mentor in de klas van uw kind ter sprake. Niet alleen voelt een leerling zich daarbij meer

  op zijn gemak, het heeft ook een positieve uitwerking op de leerprestaties. Een heuse veiligheidsthermometer geeft ons daar op dit moment inzicht in.

  In week 4 hebben alle brugklasleerlingen een bezoek afgelegd aan de bibliotheek in Zeewolde. Met diverse groepsopdrachten maakten de leerlingen kennis met de veelzijdigheid van de bibliotheek.Na de herfstvakantie zullen de leerlingen starten met Zeewolde in kaart, de eerste van een aantal Samenhangende LeerOpdrachten (SLO) dit jaar. Bij deze werkvorm zullen bepaalde themas dan vanuit meer dan n bepaald vak worden aangeboden. De vrijdagmiddag is daarvoor gereserveerd.Na de herfstvakantie zullen de leerlingen op een aantal vrijdagochtenden ook in staat worden gesteld om nog eens extra ondersteuning te krijgen voor een aantal vakken. Leerlingen hebben daar zelf op kunnen intekenen, maar ook docenten hebben leerlingen ingeschreven, er van uit gaande, dat extra begeleiding voor hun wel geboden is.

  RSG MAGAZINE - | 2007

  Y O U N G O N ES

 • 8Voorlichting studiefinanciering examen-klassen, pakketkeuze in novemberVAN DE DECAAN

  Schooltraject webbased: Volg het keuze-proces als ouder!Ook dit jaar zullen mentoren en decanen uw kind begeleiden bij bijvoorbeeld het kiezen van een vakkenpakket en/of profiel of sector. Daarnaast speelt de keuze voor een vervolgopleiding in de laatste fase van keuzebegeleiding een grote rol.

  Naast de begeleiding op school is er ook gelegenheid voor orintatie op MBO, HBO en WO. Leerlingen uit bijvoorbeeld 2 MAVO gaan een dagje snuffelen op het ROC Landstede. Leerlingen van MAVO en 4 HAVO gaan naar een beroependag. Eindexamenkandidaten bezoeken geregeld verschillende studiebeurzen en open dagen.

  Ter voorbereiding op het maken van een pakket- en/of profielkeuze is er in het verleden veel gebruik gemaakt van onder andere de lesmethode Optie. Werd, want inmiddels is de lesmethode volledig digitaal! Schooltraject webbased, zoals het heet, is nog meer gericht op de individuele competenties van de leerling. Na het openen van de website kan iedere leerling kiezen voor zijn/haar eigen afdeling. Vervolgens kan dan gestart worden met het onderdeel spiegelbeeld. De opdrachten achter dit onderdeel hebben als doel de persoonlijke mogelijkheden, interesses en competenties in kaart te brengen. Dit geeft de leerling vervolgens weer meer inzicht in zijn/haar toekomstmogelijkheden, zoals het kiezen van een aantal keuzevakken en/of profiel of het kiezen van een vervolgstudie. Over Schooltraject webbased is er nog veel meer te vertellen. Nog beter en leuker is het, als u deze pakketkeuzemethode zelf kunt zien en proberen. Dit is mogelijk op de

  hierboven vermelde voorlichtingsavonden over profielkeuzes in HAVO en (T)VWO en sectorkeuzes in MAVO.Voor 5 HAVO en 6 VWO is er een geheel andere voorlichtingsavond. Op 2 november vertelt de mentor u alles wat u moet weten over het examenjaar. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de studiefinanciering. De informatie hierover zal verzorgd worden door Dhr. G van het Holt van de IB-groep uit Groningen. Van harte welkom!

  Uitwisselingsreizen weer doorslaand succes Mw. I. Groen

  Begin oktober zag je zeer diverse groepjes leerlingen, soms wat onwennig Engels pratend, door Harderwijk lopen. Dat waren buitenlandse leerlingen, samen met Nederlandse gastleerlingen van RSG Slingerbos op pad, in het kader van een uitwisseling.

  Naar het buitenlandAfgelopen mei zijn vier groepen vierdeklassers van HAVO en VWO van RSG Slingerbos een week naar het buitenland geweest. Een groep ging naar Tsjechi, de andere groepen naar Itali, Zweden en Noorwegen. Behalve de groep naar Noorwegen sliepen alle leerlingen bij gastgezinnen. Van te voren erg spannend, maar eenmaal opgenomen in het nieuwe gezin, viel het enorm mee. De gastfamilies waren allemaal aardig, hartelijk en gastvrij. In zon week vol activiteiten op school, bezoeken aan niet-te-missen-toeristische bestemmingen, intensieve en gezellige avonden met zn allen, voornamelijk in het Engels, hebben onze leerlingen hun leeftijdgenoten in het andere land goed leren kennen, en andersom, natuurlijk. Ze hebben gedurende n week het andere land van binnenuit meegemaakt. Een ervaring die hen ongetwijfeld levenslang zal bijblijven.

  VriendschappenHet afscheid viel zwaar aan het eind van de week, maar er was n troost: alle leerlingen zouden elkaar in principe in oktober in Harderwijk terugzien. En gelukkig is het op MSN gemakkelijk om contact te houden.

  In NederlandBegin oktober waren de leerlingen uit Itali, Tsjechi en Zweden bij hun gastgezinnen in Harderwijk. Dit werd ook een fantastische week. Niet alleen op school, maar ook met excursies naar het Zuiderzeemuseum, Amsterdam en onze eigen Veluwe, op de fiets. En niet te vergeten de feestelijke avonden. De mening van de leerlingen: geweldig, supergezellig, onvergetelijk, we hebben elkaar echt beter leren kennen !

  Uitwisselingen dit schooljaarRSG Slingerbos heeft inmiddels een warme band opgebouwd met de scholen in Tsjechi, Itali en Zweden. Daarom organiseren we dit jaar weer uitwisselingen naar deze landen voor de vierdeklassers.Tsjechi is voor de 4 VWO-leerlingen, Itali voor 4 HAVO en Zweden voor een mix van beide klassen. Op dit moment zijn we bezig met een nieuwe school, in een nieuw land. Meer informatie hierover volgt later.

  Op donderdag 5 november is de voorlichtingsavond over de uitwisselingsreizen voor de leerlingen van 4 VWO en 4 HAVO en hun ouders.

  3 MAVOHet is de bedoeling om zoveel mogelijk leerlingen van Slingerbos/Levant de kans te geven dit soort unieke ervaringen tijdens hun schooltijd mee te geven. Daarom wordt nu ook gekeken naar mogelijkheden voor een uitwisseling in MAVO, liefst voor beide locaties. We hopen dit schooljaar al op bescheiden schaal iets te kunnen organiseren voor deze groep. We houden u op de hoogte.

  RSG MAGAZINE - | 2007

  T H U I S

  O P S T A P

 • 9Flevo AcademieMw. A. TabelingAl langere tijd waren er bij RSG Slingerbos Levant ideen om buiten het gewone voortgezet onderwijs ook cursussen voor volwassenen aan te bieden. Cursussen op het gebied van vrije tijdsbesteding, maar ook talencursussen bijvoorbeeld. Om hieraan vorm te geven is de Flevo Academie opgericht. In september is de flyer met het cursusaanbod verspreid en begin oktober was er op RSG Levant gelegenheid om kennis te maken met de cursusdocenten en het cursusaanbod. Al gauw bleek dat met name de talencursussen veel belangstelling opwekten. Op woensdag 0 oktober is de Flevo Academie dan ook gestart met een cursus Frans en een cursus Spaans voor beginners. De cursus Frans wordt gegeven door Hlne Girault. Deze

  Francaise woont al jaren in Nederland, maar weet het enthousiasme voor haar moedertaal duidelijk erg goed over te brengen. Inmiddels ex-leerlingen van RSG Levant zullen zich haar misschien herinneren als de Franse mevrouw die anderhalf jaar geleden tijdens de lessen Frans de uitwisseling met de Auvergne heeft helpen voorbereiden.De lessen Spaans worden verzorgd door Nynke van Hattum, docente Nederlands aan RSG Slingerbos, maar eveneens afgestudeerd in het vak Spaans. Tanja Hofland verzorgt een aantal creatieve workshops voor de Flevo Academie. Alle cursussen worden gegeven op de woensdagavond in het gebouw van RSG Levant.

  De Flevo Academie is dit najaar op bescheiden schaal gestart, maar heeft zeker de intentie om het cursusaanbod uit te breiden. Er zal sowieso een door een professionele fotograaf gegeven cursus fotografie aangeboden worden. De kans om alle mogelijkheden van de spiegelreflexcamera optimaal te benutten! Aan verdere uitbreiding van talencursussen wordt beslist ook gedacht. Voor het voorjaar zal er in ieder geval wederom een flyer met cursusaanbod verspreid worden en kan er ingetekend worden voor vervolgcursussen en geheel nieuwe cursussen.

  Dhr. A. van den BergICT nieuwsIn de vorige RSG Info is verwezen naar de verbouwing die de website nu ondergaat. Er wordt achter de schermen nog steeds hard

  aan gewerkt. Zoals het er nu uitziet zal de vernieuwde site eind dit jaar in de lucht komen. Dan komen er ook meer functionaliteiten zoals bijvoorbeeld inzicht in cijfers van uw kinderen voor u beschikbaar. Uiteraard ontvangt u dan daarover ook meer informatie.In de afgelopen weken is een aantal oudere computers vervangen en zijn de laatste, inmiddels ouderwetse, grote schermen vervangen door platte tft schermen. Behalve het feit dat deze schermen veel mooier zijn en minder ruimte innemen, zorgen ze ook voor een behoorlijke vermindering van het stroomgebruik en warmteproductie. Verder vindt er een beperkte uitbreiding plaats van de computercapaciteit in het Open Leer Centrum.

  Daar komen ook twee speciale computers die extra geschikt zijn voor werken met multimediale toepassingen. Vorig jaar is de elektronische leeromgeving (elo) Its Learning gentroduceerd en dat is een groot succes aan het worden. Er staat nu 9 gigabytes aan informatie op onze leeromgeving en dat is echt veel! (dat zijn bijvoorbeeld ongeveer 000 grote fotos of 600 profielwerkstukken) De elo wordt gebruikt voor communicatie tussen leraren en leerlingen en als hulpmiddel bij het maken van sectorwerkstukken en profielwerkstukken. In de komende maanden kunnen leerlingen zich ook steeds vaker en ook thuis! - via de elo inschrijven voor keuzeactiviteiten zoals herkansingen. Voor de school bespaart de elo tijd en wordt de organisatie van allerlei activiteiten minder foutgevoelig dan bij handmatige verwerking.

  Dhr. P. van VoorthuizenDe tweetalige afdeling van het VWODit schooljaar is de TTO aan haar tweede decennium begonnen. Het programma is in de loop der jaren goed uitgekristalliseerd. Vele highlights in het programma zijn of worden ook dit jaar weer opgestart. Maar vooral het dagelijkse tweetalige onderwijs is weer goed op gang gekomen, met voldoende goed gekwalificeerde docenten. In deze bijdrage passeren een aantal vernieuwingen in de bovenbouw de revue.

  RSG MAGAZINE - | 2007

  I E C E E T E E

  T E E T E E - O O

  F L E V O

 • 0RSG MAGAZINE - | 2007

  T E E T E E - O O

  Het programma voor klas 4 TTO is veranderd als gevolg van de vernieuwing van de tweede fase. Niet alle vernieuwingen in de bovenbouw zijn op dit moment al gerealiseerd. Hier wordt wel hard aangewerkt. Traditioneel is het echter ook zo dat de TTO-bovenbouw anders van opzet is dan in de onderbouw. Conform de eisen van het Europees Platform voor tweetalig onderwijs, ligt het accent in de bovenbouw veel meer op de toepassing van het Engels dan op het verwerven van de taal zelf. Dit is mede ingegeven door het feit dat scholen de leerlingen dienen voor te bereiden op het Nederlandstalige centraal examen. De

  ons inziens gerechtvaardigde wens van menig TTO-school om het VWO examen ook in het Engels te mogen afnemen, heeft de minister nog niet willen honoreren. Dit betekent dat wij in de bovenbouw de vakken met een centraal examen niet in het Engels aanbieden. De landelijke TTO-organisatie blijft wel op deze wens hameren.

  Niet alles is nieuwDe leerlingen in klas 4 en 5 zullen ook dit jaar drie masterclasses volgen. Engelstalige sprekers van buiten de school vertellen over hun specifieke vakgebied. Dit schooljaar starten wij we met een onderwerp over archeologie. Over de Europese dag van de talen leest u elders

  in dit magazine. Vanwege de grote vraag naar deze tijdelijke leraren Engels, werden naast 4 T ook een aantal vijfdeklassers betrokken bij deze basisschoollessen.Klas vijf staat o.a. in het teken van The I-work Experience. Dit is een nieuwe internationale stage van minimaal een week in het buitenland. De eerste bijeenkomst met alle betrokkenen is op dinsdag 6 november. Tevens start het International Baccalaureate programma dat moet leiden tot het behalen van het certificate IB-English A2 aan het einde van klas 6 dat toegang geeft tot elke Engelstalige universiteit in de wereld (uiteraard in combinatie met een geldig VWO diploma). Vrijdag 6 oktober konden alle IB-deelnemers uit examenjaar 2007 dit waardevolle certificaat

  ontvangen tijdens een feestelijke bijeenkomst in de personeelskamer. In het examenjaar wordt bovendien het Profielwerkstuk Engelstalig opgezet en geschreven.

  In de nieuwe tweede fase zijn twee nieuwe TTO-vakken in klas 4 under constructionAllereerst een TTO-variant van het vak KCV waarbij bovengenoemde toepassing van en verwerking in het Engels in de nabije toekomst aan de orde zullen zijn. Daarnaast het vak Social Studies. Dit wordt volgend jaar voor het eerst aangeboden in klas 4. Verder is er in de opzet geen verandering gekomen. Al met al komen wij dan zeker tot een totaalprogramma dat voldoet aan de standaard. Voor dit schooljaar zoeken wij naar aanvullingen op het tijdelijk wegvallen van een deel van het programma. Deze compensatie zullen we vooral zoeken in het bevorderen van de zgn. EIO-component van

  het programma. EIO staat voor Europese- en Internationale Orintatie. De bijdrage die wij dit jaar van u gevraagd hebben, wordt uiteraard mede aan de uitvoering van deze doelstelling besteed. In het volgende RSG-magazine zullen wij u hierover verder informeren.

  Dag van de talen 26 september 2007 Kirren Egberts 4ad

  Op 26 september was het dan eindelijk zover na weken oefenen voor de klas gingen we eindelijk een Engelse les geven aan groep 8 van de basisscholen. In tweetallen gingen we een school naar eigen keuze bezoeken. De meeste van ons kozen voor de school waar zij zelf ook op hebben gezeten. Het oefenen

  van de presentatie en de uitvoering gingen we nu in praktijk brengen. Met de nodige gezonde spanning ging iedereen woensdag ochtend op weg naar hun school. Voordat we begonnen met de les hadden we eerst nog een kort gesprekje met de lerares die ons nog wat tips gaf. Toen we eenmaal begonnen waren met de introductie viel de spanning weg en werd het een leuke les. De leerlingen voerden de opdrachten goed uit en luisterden goed. Na het einde van de les gingen de jongens en meisjes van groep 8 naar buiten en vulde de leraar de evaluatieformulier in en kregen wij, net als bijna iedereen, een goede beoordeling. Als wij hier op terugkijken vinden wij dit een goed project waarbij je zelf ook een keer de kans krijgt iets te doen aan lesgeven. Uit de reacties hebben wij begrepen dat de scholen ook enthousiast zijn over het project en moet het project zeker zo doorgaan.

 • RSG MAGAZINE - | 2007

  PersoneelAlle vacatures zijn tijdig vervuld. We zijn met een enthousiast team gestart dit jaar, met een groot aantal docenten die op beide locaties lesgeven. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe collegas mogen begroeten. Met elkaar geven we vorm aan het onderwijs en staan we voor de kwaliteit die we onze leerlingen willen leveren.

  Ziekte en vervangingDe lessen handvaardigheid en tekenen van dhr. Zoeteweij, die langdurig ziek is, zijn tijdelijk opgevangen door vier collegas. Na de herfstvakantie zullen mevr. Wouters en mevr. Visser deze lessen geven. Leerlingen in klas 2Mb hebben sinds enige tijd weer een vaste mentor, namelijk mevrouw Groen (Frans).De lessen van mevrouw Bijl (biologie) worden tijdens haar zwangerschapsverlof vanaf de herfstvakantie vervangen door de heer Bijker. Dhr. Glazenberg neemt de mentorleerlingen van mevr. Bijl onder zijn hoede.

  C R E W . . .

  BOEKEN HALEN

  BOEKEN KAFTEN

  SAMEN LEREN

  BOEKEN

  PERS

  ONEEL

 • 2RSG MAGAZINE - | 2007

  Enkele belangrijke data

  06 - nov Keuzebegeleiding (T)V Slingerbos + Levant Locatie: Slingerbos2 - nov Informatieavond 5H, 6V Locatie Slingerbos - nov Winterkamp klas Slingerbos | Levant Locatie Slingerbos5 - nov Uitwisseling 4H, 4V Locatie Slingerbos2 - nov Keuzebegeleiding H Slingerbos + Levant Locatie Slingerbos28 - nov Keuzebegeleiding M Slingerbos Locatie Slingerbos29 - nov Keuzebegeleiding M Levant Locatie Levant7 - dec Ouderspreekavond n.a.v. e rapport Locatie Slingerbos8 - dec Ouderspreekavond n.a.a. e rapport Locatie Levant9 - dec Ouderspreekavond n.a.v. e rapport Locatie Slingerbos

  33 teams, 8 winnaars en 1 slagroomtaart!

  Vrijdag 2 oktober was het weer zover. Het jaarlijkse softbaltoernooi voor alle vierde klassen. Dit jaar was het onze beurt om het op te nemen tegen de overige 2 teams. Niet niks!De maandag ervoor kregen we met de gymles onze teams door en oefenden we wat met deze teams. Meneer Bekkema had de indeling volledig willekeurig gemaakt en er was daarom ook geen duidelijk sterkste team. Eigenlijk waren we het er allemaal gelijk over eens. We gaan toch niet winnen, dus laten we vrijdag maar gewoon verliezen, kunnen we vroeg naar huis. Maar ja, dat zeg je dan...Vrijdag was het eerst nog even n saai lesuur op school zitten en daarna in kuddes op naar de VVOG voetbalvelden. Geen idee waar ik heen moest, maar daar hadden we natuurlijk onze voetbalhelden voor! De ijskoude kleedkamers werden ons gewezen, maar warmden al snel op door de drukte.Ja, nu moest je dan eens je team bij elkaar gaan zoeken. En dan ook nog eens het goede veld vinden! Alle leraren druk in de weer, maar ze vonden tussendoor toch nog de tijd om de constant zeurende leerlingen de weg te wijzen. Ons team was vroeg en ging daarom nog maar even fanatiek ingooien. Maar toen moest de wedstrijd toch echt beginnen. Als eerste aan slag. Na een kwartier spelen en met een stand van 2-0 moest er helaas een verplichte wissel

  komen. Na een half uur was de stand 24- voor ons, maar jammer genoeg telde de laatste inning niet mee dus werd de eindstand 2-. Niet slecht! De tweede wedstrijd was spannend en we wonnen op het nippertje met -. Ik merkte dat ons team helemaal nog niet zo slecht was. We werden nu echt fanatiek! Nog n partij te gaan en we zitten in de kwart finale. De laatste wedstrijd was hilarisch. De tegenpartij boeide het allemaal niet zoveel en wanneer zij aan slag kwamen, maakten we ze gelijk bij de eerste drie slagbeurten uit. Een plaats in de kwartfinale was zeker! Tussen de wedstrijden door hadden we natuurlijk flink staan aanmoedigen bij vrienden. En met resultaat! Want er kwamen maar liefst zes van de acht kwartfinale teams uit de 4VWO klassen.De kwartfinales moesten gespeeld worden. Toen het laatste team was begonnen met spelen waren onze tegenstanders er nog niet! Nou ja, dan niet. Die wedstrijd hadden we dus snel gewonnen, helaas niet op de sportiefste manier. In de halve finales maakten we het goed, want we wonnen met een goede eindstand.Nu waren de finales. Dat hadden we niet gepland! Maar het maakte al niet meer uit, want dit was eigenlijk toch wel leuker en gezelliger dan ik had verwacht. Het bewees ook wel weer wat een goede leraar meneer Bekkema is, want onze tegenstanders kwamen uit dezelfde klas! (Ja, meneer Rijpert volgend jaar weer een kans). Een zenuwslopende wedstrijd begon. En voor ons team eigenlijk ook de eerste wedstrijd met supporters! Elke fout kon fataal zijn.

  Eerste inning wij aan slag. -0. Tegenstanders aan slag -. Tweede inning wij weer aan slag. 2-. Nu kwam het er op aan. De tegenpartij mocht geen punten maken. En ja hoor, drie uit en de tijd was om. De stand bleef 2- voor ons. Heerlijk was die overwinningstaart. De net-niet-helemaal-winnaars kregen natuurlijk ook allemaal een stukje taart. De medaille hangt trots in mijn kamer!

  Alle gymdocenten heel erg bedankt voor het organiseren van dit toernooi!

  Kicky van Leeuwen, 4AcWinnende team: Gabi, Remco, Dominique, Rick, Renso, Helen, Tom, Kicky

  S P O R T S

  AGENDAT H U I S

  SCHOOLTRAJECT WEBBASED

  ER IS NOG VEEL MEER TE VERTELLEN

  Kom naar de presentatie

  RSG MAGAZINE

  OVER DE DAM

  YOUNG ONES

  LIFE AT RSG

  DOEN!

  ONDERWIJS

  IECEETEE

  volgend

  NUMMER

  RSG MAGAZINE