Presentatie Han de Jong, ABN AMRO

download Presentatie Han de Jong, ABN AMRO

of 34

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  120
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Donderdag 19 september: Toelichting op de Miljoenennota: Hoe gaat het economisch gezien met Nederland? Wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar? En wat gaan die plannen kosten? Jaarlijks organiseert WTC·E Zakensociëteit i.s.m. de lokale en regionale ondernemerscontacten op donderdag na Prinsjesdag een toelichting op de Miljoenennota. De toelichting is een uiteenzetting van de nota voor het MKB bedrijfsleven en wordt behandeld door Drs. Han de Jong, hoofdeconoom ABN AMRO.

Transcript of Presentatie Han de Jong, ABN AMRO

 • 1. Welkom bij de Toelichting op de Miljoenennota

2. Miljoenennota 2014 Perspectief op duurzaam herstel Han de Jong Economisch Bureau 19 september 2013 3. Stelling 1. Onze koning deed het prima Ja Nee 3 4. Stelling 2. Ik hoor dat het economisch beter gaat Ja Nee 4 5. Stelling 3. Ik merk al dat het beter gaat Ik merk het nog niet maar verwacht het wel Het blijft slecht 5 6. 6 Nederland vertrouwen Bron: Thomson Reuters Datastream index -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Producentenvertrouwen Consumentenvertrouwen 7. Om depri van te worden Bezuinigingen en lastenverzwaringen Dalende huizenprijzen Onzekerheid over hypotheekrenteaftrek Stijgende werkloosheid Te omvangrijke schulden Onrust over pensioenen Eurocrisis Wegenbelasting old timers maar soms overdrijven we er zijn altijd lichtpuntjes 7 8. Twee lichtpuntjes? Bron: www.bnr.nl 8 9. 9 Stelling 4. Ik heb vertrouwen in het kabinet van VVD en PvdA Ja Nee 9 10. We zijn een gek land (1) Heel depri en toch heel gelukkig (4e op de jaarlijkse World Happiness Report) 10 11. 11 Stelling 5. Wij doen het . als de landen waarmee we ons zouden moeten vergelijken Slechter Beter Net zo goed/slecht 11 12. Rele BBP-groei (oplopend) 12 % j-o-j Bron: OECD Economic Outlook, May 2013 cumulatief 2009/13 2009 2010 2011 2012 2013 Nederland -3.0 -3.7 1.6 1.1 -1.0 -0.9 Finland -0.3 -8.5 3.3 2.8 -0.2 0.0 Frankrijk -0.2 -3.1 1.6 1.7 0.0 -0.3 Belgi 0.6 -2.8 2.4 1.9 -0.3 0.0 Oostenrijk 2.6 -3.5 2.2 2.7 0.8 0.5 Duitsland 3.1 -5.1 4.0 3.1 0.9 0.4 Eurozone -2.1 -4.3 1.9 1.5 -0.5 -0.6 13. Waarom doen we het duidelijk slechter? Bezuinigingsbeleid Huizenmarkt / bouw Pensioensector 13 14. Consumptiegroei huishoudens 14 % j-o-j Bron: OECD Economic Outlook, May 2013 cumulatief 2009/13 2009 2010 2011 2012 2013 Nederland -6.5 -2.1 0.3 -1 -1.4 -2.5 Frankrijk 1.6 0.3 1.5 0.3 -0.4 -0.1 Belgi 3.2 0.6 2.7 0.2 -0.3 0.0 Oostenrijk 3.5 1.1 1.6 0.9 0.4 0.1 Duitsland 4.5 0.3 0.8 1.7 0.6 1.0 Finland 4.8 -2.9 3.3 2.3 1.6 0.5 15. Reel besteedbaar inkomen huishoudens 15 % verandering Bron: DNB 2013 -3.8 -2.6 -0.4 -0.3 1.8 totaal lonen en salarissen -0.8 1) telt niet volledig op pensioenpremies -2.8 sociale uitkeringen en pensioenbetalingen 4.4 2.0 waarvan1 inflatie -6.9 directe belastingen en sociale premies -3.5 2011-2013 totaal Reel besteedbaar inkomen -8.6 16. Sterke punten Rijk land Hoge productiviteit Sterke instituties Sterke concurrentiekracht Sterke externe positie Grootste pensioenfondsen Geografie Sectoren? 16 17. Zwakke punten Schuld gezinnen Rigide huizenmarkt Rigide arbeidsmarkt Bureaucratie Overgewaardeerde markten onroerend goed 17 18. 18 Nederland BBP-groei en PMI Bron: Thomson Reuters Datastream 35 40 45 50 55 60 65 -2.50 -1.25 0.00 1.25 2.50 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 BBP (% k-o-k, l.a.) PMI (index, r.a.) 19. 19 Acute dreiging eurocrisis is voorbij Concurrentiepositie perifere landen verbetert Overheidsfinancin verbeteren Minder bezuinigingen 2013H2 en 2014 (met dank aan Eur. Cie.) Eurozone: meer licht 20. Miljoenennota 2014 Perspectief op duurzaam herstel Drie pijlers: Gezondmaking overheidsfinancin Evenwichtige inkomensverdeling Duurzame groei / structurele hervormingen 20 21. 21 Extra ombuigingen (6 mld) vanwege dreigend (veel) te groot tekort Prijskaartje: groei 2014 wordt met %-punt gedrukt In 15-17 groei k met gem. %-pt per jaar gedrukt Schatkist op orde brengen 22. 22 Collectieve uitgaven in % BBP stabiel in 12-14 Lasten in % BBP stijgen in 13 en 14 vooral bij gezinnen (in 13 vooral bij bedrijven) Koopkracht daalt (gem.) door o.a. bevriezen schijven, loonmatiging ambtenaren, vermindering alg. heffingskorting en arbeidskorting (hogere inkomens) koopkracht van werkenden constant koopkracht meest omlaag bij hogere inkomens / rijkere gepensioneerden Tekort naar 3,3% BBP in 2014 Schatkist op orde brengen - gevolgen 23. Lasten nemen opnieuw toe 23 0 2 4 6 8 10 2012 2013 2014 Bedrijven Huishoudens Bron: MEV 2014 EUR mld 24. 24 xtra ombuigingen overheid ( 6 mld) Koopkracht daalt opnieuw Daling huizenvermogen werkt nog tijdje door in consumptie Werkloosheid volgt herstel productie met vertraging Maar . uitvoer profiteert van herstel wereldhandel 2014: consumptie nog onder druk 25. 25 Prognose ontwikkeling sectoren 2013-14 % mutatie toegevoegde waarde Bron: ABN AMRO Economisch Bureau - Sector Research Industrie Bouw Zakelijke dienstverlening Retail Leisure Transport & Logistiek Agrarisch Food TMT Olie & Gas Autoretail -2% -1% 0% 1% 2% 3% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% Volumegorie2014 Volumegroei 2013 26. 26 Ondersteuning bedrijfsfinanciering Fondsen om energiebesparing aan te moedigen Arbeidsmarkt: werk-naar-werkbegeleiding Sociaal Akkoord: o.a. aanpassing WW, ontslagrecht/-vergoeding Belastingvrij schenken t.b.v. woning Komt geld vrij voor onderwijs Plannen voor oprichting Nationale Investeringsinstelling waarin evt. opgenomen de Nationale Hypotheekinstelling Miljoenennota 2014 27. 27 Stelling 6. Het begrip participatiemaatschappij spreekt mij aan Ja Nee 27 28. 28 Stelling 7. Dit kabinet zal de rit uitzitten Ja Nee 28 29. Wij zijn een gek land (2) Grote onvrede, maar ook: Woonakkoord Zorgakkoord Sociaal akkoord Energieakkoord Nog: pensioenakkoord Dus toch veel draagvlak? 29 30. 30 31. 31 Stelling 8. Na Barcelona gaat ook PSV gehakt maken van Ajax 31 32. 32 Stelling 8. Na Barcelona gaat ook PSV gehakt maken van Ajax Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet 32 33. 33 ABN AMRO Group Economics op het internet insights.abnamro.nl/category/economie/ Nederlandse publicaties insights.abnamro.nl/en/category/economy/ English publications NIEUW: App voor de iPad zie abnamro.nl/marketinsights Volg Han de Jong op www.handejong.nl Deze presentatie wordt u ter informatie aangeboden. Voordat u investeert in enig product van ABN AMRO Bank N.V., dient u zich te informeren over mogelijke restricties die u als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervindt. ABN AMRO Bank N.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. ABN AMRO Bank N.V. behoudt zich het recht voor deze presentatie te wijzigen. ABN AMRO Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financile Markten te Amsterdam. 34. Samenspraak