ABN AMRO zakenreisgids "zakendoen met Frankrijk"

download ABN AMRO zakenreisgids "zakendoen met Frankrijk"

of 47

Embed Size (px)

description

Maak van uw onderneming in Frankrijk een succesverhaal. Wij hebben alvast huiswerk voor u gedaan. Onze internationale zakenreisgidsen zijn onmisbaar voor uw zaken over de landsgrenzen. Vol informatie van insiders en handige weetjes over het land en het zakenklimaat. En niet te vergeten tips van andere ondernemers. Dan heeft u meteen een voorsprong. http://www.abnamro.nl/internationaal

Transcript of ABN AMRO zakenreisgids "zakendoen met Frankrijk"

  • 1. zakendoen met Frankrijk

2. 2 zakendoen met Frankrijk 3inhoudsopgaveVoorwoord5ZakenklimaatHandelsgeest6Economische situatie12Handelsrelatie16Kansrijke sectoren20Zakencultuur26Omgangsvormen30Bedrijfsprofielen36Zakendoen in de praktijkEen bedrijf opzetten38Wet- en regelgeving 42Douanezaken50Vergunningen54Productaansprakelijkheid56Personeel60Belastingen66Betalingsverkeer70Dit kan ABN AMRO voor u betekenen 76Nuttige adressen82 3. voorwoord Ziet u toekomstige expansie in het buitenland voor uw onderneming? Zakendoen over de grens en daarmee succesvol zijn, blijkt in de praktijk veelal een uitdaging. Daarom introduceert ABN AMRO de zakenreisgids, onmisbaar voor uw zakelijke, internationale avontuur! Een gids vol informatie van insiders; met handige weetjes over het betreffende land, het zakenklimaat en ondernemerstips. Uiteraard staan wij ABN AMRO Bank N.V. u daarnaast ook graag bij met netwerken in binnen- en buitenland, advies,ABN AMRO is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam (Postbus 283, 1000 EA). KvK nummer34334259. BTW-identificatienummer: NL 820646660B01.producten en diensten op maat.In deze brochure staat algemene informatie en is niet speciaal geschreven voor uw persoonlijke situatie.De brochure is daarom geen advies om iets te doen of niet te doen. Beslissingen die u alleen neemt opgrond van de informatie in de brochure komen voor uw eigen risico.Wij proberen alleen betrouwbare bronnen te gebruiken voor de informatie in de brochure. We kunnen ABN AMRO wenst u veel succes op uw zakelijke reis!niet garanderen dat alle informatie altijd juist, volledig of niet al verouderd is. Als u meer informatie wiltover het onderwerp van de brochure, kunt u altijd contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via internet(www.abnamro.nl) of via een bankshop bij u in de buurt.De informatie in deze brochure is bedoeld voor onze klanten in Nederland. We kunnen er niet voor in staan Edzard Enscheddat de informatie in de brochure ook bruikbaar is in andere landen.Managing Director International Network Commercial and Merchant Banking 4. 6 zakendoen met Frankrijk 7handelsgeestGunstig ondernemingsklimaatFrankrijk heeft een gezond ondernemingsklimaat. Dit komt onderandere door een sterk en onafhankelijk rechtssysteem, vastomlijndeeigendomsrechten en een goed functionerende financile sector.De geografische ligging, het lidmaatschap van de eurozone, moderneinfrastructuur en het opleidingsniveau van werknemers maken vanFrankrijk een goede vestigingsplaats voor bedrijven. Moeizametoegang tot financiering en ongunstige fiscale en arbeidsregelingenvormen echter belemmeringen bij zakelijke transacties.Relatief makkelijk zakendoenEn minder goed op:In haar jaarlijkse rapport Ease of Doing Business rangschikt de beschermen van investeerders;Wereldbank 183 landen op basis van de vraag of u er makkelijk belasting betalen.zakendoet. Frankrijk scoort goed op:In verhouding tot veel vergelijkbare OESO-landen, is het in Frankrijk contracthandhaving;niet zo gemakkelijk om krediet te verkrijgen. behandeling van bouwaanvragen; een bedrijf starten; grensoverschrijdende handel. 5. 8zakendoen met Frankrijkhandelsgeest9Goed vervoersnetwerk OverheidssubsidiesFrankrijk heeft een uitstekend binnenlands en internationaal ver oersvVoor bepaalde projecten in gebieden met hoge werkloosheidnetwerk voor passagiers en goederen. Parijs is een belangrijk(vroegere mijnbouwgebieden, scheepswerven of binnen belastingvrijeknooppunt en wordt met veel andere steden verbonden door zones) worden subsidies verstrekt. Als u een groot bedrijf opzet, ishogesnelheidstreinen (TGV) die snelheden van driehonderd kilometer het mogelijk dat u voor belastingvermindering in aanmerking komt.per uur kunnen bereiken. DeviezencontroleKenmerken FrankrijkBuitenlandse investeringen in Frankrijk worden gecontroleerd door hetFrankrijk verbindt Noord-Europa met de mediterrane landen. De eco Ministerie van Financin. Investeerders moeten het bedrag en de aardnomie is gebaseerd op vrij ondernemerschap, maar de overheid van de investering aan het ministerie opgeven als de onderneming inexploiteert veel openbare nutsbedrijven en heeft aandelen in de EU is gevestigd, of als Europees wordt beschouwd door de samenenkele essentile industrien. De overheid is actief betrokken bij stelling van alle bestuursorganen. Hier is sprake van wanneer dehet bedrijfseven via een scala aan regelingen, vergunningseisenlmeerderheid van de directeuren, aandeelhouders en leden afkomstigen bijstandprogrammas. is uit de EU. In alle andere gevallen moet u toestemming vragen voordat u tot investering kunt overgaan.Frankrijk voldoet aan alle investeringseisen: van financiering, eigendomsrechten, vervoer, communicatie en technologie tot goed Financieringsbronnenopgeleide en gekwalificeerde werknemers. Er bestaan nauweAlle internationale grootbanken en grote financile instellingen zijnbetrekkingen tussen universiteiten en hoogwaardige onderzoekscentra. actief in Frankrijk. De financile markten staan onder toezicht van deIn de afgelopen jaren hebben veel buitenlandse investeerders voorlokale toezichthouder: Autorit des Marchs Financiers (AMF). ParijsFrankrijk gekozen om belangrijke industrile projecten te ontwikkelen. heeft een actieve effectenbeurs die veel buitenlandse beleggingen aantrekt, de CAC40. De beurs werkt nauw samen met onder andere de beurzen van Amsterdam, Londen, Frankfurt en New York. Hulp van de overheid Om werkgelegenheid te creren en innovatie te bevorderen, voert de Franse overheid actief beleid om het land aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders. Sinds een aantal jaar kent Frankrijk de zogenoemde ples de comptitivit. Dit zijn clusters van in Frankrijk gevestigde bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden die samen aan innovatie werken in een specifieke economische sector. Deze clusters zijn onder andere opgericht om makkelijker buitenlands kapitaal aan te kunnen trekken. 6. 10 zakendoen met Frankrijkhandelsgeest11 Flexibilisering arbeidsrecht De hulp die de Franse overheid aan buitenlandse investeerders biedt,Het Franse arbeidsrecht is flexibeler geworden. Langere werktijden varieert van infrastructurele verbeteringen tot subsidies. Frankrijk kent voor werknemers zijn toegestaan, bedrijven hebben meer vrijheid om verschillende subsidieregelingen die via diverse overheden worden de werktijden van medewerkers in te delen en er is meer democratie toegekend.op de werkplek. Belangrijke hervormingenAangepast vennootschapsrecht In de afgelopen jaren hebben belangrijke hervormingen plaats De regelgeving rondom het beheer van financile activa is gemo gevonden op cruciale onderdelen van de Franse economie. derniseerd. Hiermee versterken de Fransen het aanzien van Parijs Naast innovatie en economische immigratie, werden ook arbeids-als financieel centrum. Ook wordt het Franse rechtssysteem nog en vennootschapsrecht aangepast om de concurrentiepositie aantrekkelijker voor portefeuillebeheerders, investeerders en spaarders. en het ondernemingsklimaat van Frankrijk te verbeteren. Meer steun voor innovatie Deze hervormingen gingen gepaard met een sterke bevordering van Om innovatie te bevorderen, zijn onder andere de volgende een ondernemingscultuur, met name door invoering van een vereenmaatregelen genomen: voudigde wettelijke status voor de zelfstandige ondernemer. In 2011 werden 549.805 nieuwe bedrijven in Frankrijk geregistreerd, waarvan meer belastingaftrek voor onderzoek; 291.721 de status van auto-entrepreneur kozen. eenvoudiger octrooistelsel; uitbreiding van snel internet. Buitenlandse ondernemingen hebbengenoeg kansen, maar ze moeten er wel voorinternettip vechten. Frankrijk is een groot land metMeer informatie en advies over markten, vestigings meer dan zestig miljoen inwoners. Er is dusmogelijkheden, overnamekandidaten of handels artners peen grote behoefte aan producten.in Frankrijk vindt u op de website van de Invest in FranceAgency: www.invest-in-france.org Kaak - Willem Huijink 7. 12 zakendoen met Frankrijk 13economischesituatie Europese middenmoter Frankrijk is de op een na grootste economie van de eurozone. Het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg in 2011 ongeveer 1.800 miljard euro, zon 20% van het totale bbp van de eurozone. Wat economische kracht betreft, is Frankrijk in het algemeen een middenmoter binnen de eurozone. Het is een vrij gesloten economie en daardoor minder afhankelijk van de buitenlandse handel. De economie wordt vooral aangedreven door de binnenlandse bestedingen, waarbij de rol van de overheid relatief groot is.Hierbij moet vermeld worden dat de Franse economie tijdens de recessie van 2008-2009 ook minder fors kromp. Dit komt doordat zij Gematigde groei minder afhankelijk is van de export, die hierin een aandeel van rond de De Franse economie groeide in 2011 met 1,7%, iets harder dan die25% heeft. In Duitsland ligt dit percentage bijvoorbeeld boven de 50% van de eurozone als geheel. De groei bleef achter bij de 3,1% van en in Nederland zelfs op meer dan 75%. Daarnaast is de rol van de Duitsland, maar was hoger dan de 1,2% in Nederland. In 2010 zag dit Franse overheid relatief groot, wat in tijden van crisis als een soort plaatje er iets anders uit. Terwijl de wereldeconomie zich in dat jaarbuffer kan dienen. Zo bedroegen de Franse overheidsuitgaven in 2010 herstelde van de financile crisis en de wereldhandel sterk opveerde, ongeveer 57% van het bbp. In de rest van de eurozone was dit minder bleef de groei in Frankrijk achter bij die van de eurozone. dan 50%. 8. 14zakendoen met Frankrijkeconomische situatie 15 Overheidsfinancin Groei bbp versus eurozone (Bron: Thomson Reuters Datastream) De overheidsfinancin van Frankrijk staan er op dit moment niet florissant voor. Daarom besloot Standard & Poors in januari 2012 In % jaar-op-jaar Frankrijk niet langer de hoogste kredietstatus (AAA) toe te kennen. 6 De Franse overheid neemt forse maatregelen om de financin op orde te krijgen en weer aan de Europese regels te voldo