ABN AMRO sectormonitor industrie, okt 2012

Click here to load reader

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Technology

 • view

  664
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ABN AMRO verwacht omzetherstel Nederlandse industrie in 2013. Met name de machinebouw en chemie zullen de kar trekken, maar ook andere industrietakken zullen groeien.

Transcript of ABN AMRO sectormonitor industrie, okt 2012

 • 1. sectormonitor oktober 2012 industrie Prijsvolatiliteit grondstoffen fors toegenomen Omzetherstel in 2013 Machine-industrie en chemische industrie trekken kar
 • 2. Sectormonitor Industrie | Oktober 2012 ABN AMRO Economisch BureauINHOUDSOPGAVE IK HOUD NIET VAN ONVERWACHTE VERRASSINGENThema: Grondstoffen 1 Ik ben zo iemand die van een verrassing houd zolang ik het maar van teEconomie 2 voren weet. Bij onverwachte verrassingen weet ik me vaak geenIndustrie 3 houding te geven. Grondstofprijzen blijven ook verrassen. Langjarig gezien is de beweging duidelijk. Sinds 2003 stijgen alleMachine-industrie 4 grondstofprijzen of het nu olie, staal, koper, graan of soja betreft. DeMetaalproductenindustrie 4 welvaart in het Westen en de toenemende vraag uit de snelgroeiendeChemische industrie 5 BRIC-landen zorgen voor hoge prijzen. Als we echter kijken naar deRubber- en kunststofproductenindustrie 5 prijzen van grondstoffen op weekbasis dan stuitert de prijsgrafiek alle kanten op. Elke dag weer volop verrassing. Dure grondstoffen zijn niet direct het probleem Voor de ondernemer zijn hoge grondstofprijzen niet echt het probleem.Sector & Commodity Research Prijsverhogingen kunnen veelal doorberekend worden aan deEric Huliselan eindafnemer. Het is juist de toegenomen volatiliteit van detel: +31 20 628 2138 grondstofprijzen die zorgt voor margedruk. Tijdelijke [email protected] zoals misoogsten, natuurgeweld of onrust maar ook speculatie op de beurs zorgen direct voor prijsschommelingen. Deze prijsvolatiliteit blijktCommercieel contact de laatste jaren sterk te zijn toegenomen. Het opvangen wordt steedsDavid Kemps moeilijker. Ondernemers kunnen veelal de grondstofprijsverhoging mettel: +31 20 628 5403 vertraging doorberekenen aan de afnemer. De machtspositie van [email protected] onderneming binnen de gehele keten zorgt echter voor grote verschillen in snelheid van prijsaanpassing. Toeleveranciers in de voedingsmiddelenindustrie en automotive bijvoorbeeld hebben maar beperkte macht om snel prijsverhogingen door te voeren. Hoge grondstofprijzen zorgen hier direct voor lagere winstmarges. Toegevoegde waarde beste buffer tegen prijsschommelingen Hoe kan je als ondernemer het beste wapenen tegen prijsfluctuaties? Ten eerste dient de standaard verkoopovereenkomst eens goed tegen het licht gehouden te worden. Welke mogelijkheden zijn er om tot een tussentijdse prijsaanpassing te komen? Kan er vooraf een bepaalde prijsbandbreedte afgesproken worden? Kan de vertraging in doorberekening worden verkleind van halfjaarlijks naar bijvoorbeeld maandelijks? Ten tweede bestaan er voor veel grondstoffen afdekkinginstrumenten (hedging) zoals termijncontracten en opties. Vraag om advies, de specialisten van ABN AMRO hebben tegenwoordig ook instrumenten om kleine volumes in te dekken tegen prijsrisicos. Tenslotte, de beste lange termijn remedie om de impact van prijsschommelingen op de winst te reduceren, is toch om meer toegevoegde waarde te leveren. Meer (kwalitatieve) bewerkingen, meer innovatie, meer onderscheidend vermogen zorgen voor een lagere afhankelijkheid van de grondstofprijs. Klim in de keten! David Kemps Sector Banker Industrie
 • 3. 1 | Sectormonitor Industrie | Oktober 2012 ABN AMRO Economisch Bureau THEMA: GRONDSTOFFEN Derde prijshausse sinds tweede wereldoorlog Trend grondstofprijzen (januari 2001 = 100) Vanaf 2003 nemen de grondstofprijzen flink toe, slechts kortstondig 500 onderbroken door de wereldwijde recessie van 2009. Deze periode vormt de derde hausseperiode sinds de tweede wereldoorlog1. Een 400 belangrijke reden voor de prijshausse is een reeks tijdelijke 300 aanbodverstoringen zoals de misoogsten in een groot aantal landen als index gevolg van droogte, brand en overstromingen, en de onrust in het 200 Midden-Oosten. 100 China steeds bepalender op grondstoffenmarkt 0 Er is echter een groot verschil tussen de huidige prijshausse en de 94 97 00 03 06 09 12 Staal Basismetalen Agri Olie voorgaande twee. De huidige prijshausse duurt veel langer. Een belangrijke reden hiervoor is het toenemende belang van de opkomende regios, en dan vooral van China. Dit land heeft zich ontwikkeld tot deBron: ABN AMRO werkplaats van de wereld. Een groot deel van de productie van goederen vanuit de ontwikkelde regios is hierheen verplaatst. Parallel daaraan neemt het welvaartsniveau toe en groeit de middenklasse. De Aandeel China op wereldmarkt 2012, in % bouw van huizen, kantoren, fabrieken en (energie-) infrastructuur en een Productie Consumptie veranderend eetpatroon leiden tot een aanhoudend hoge vraag naar Aluminium 45% 44% grondstoffen in China. Inmiddels heeft China bij diverse grondstoffen Koper 28% 41% een belangrijke positie op de wereldmarkt ingenomen. Abrupte Nikkel 23% 40% veranderingen van de Chinese vraag en het Chinese aanbod laten de Zink 40% 45% prijzen op de wereldmarkt dan ook flink fluctueren. IJzererts 15% 65%* Staal 46% 51% Prijsvolatiliteit flink toegenomen Granen 18% 18% Niet alleen zijn de grondstofprijzen sinds 2003 op een veel hoger niveau Steenkool 51% 57% beland, maar ook de prijsvolatiliteit is in vergelijking met jaren 90 fors Olie 10% 11% toegenomen. Zo is de volatiliteit van de olieprijs met een factor 5 toegenomen. Verder blijkt de prijsvolatitileit van olie en basismetalenBron: ABN AMRO* van totale wereldimport veel sterker te zijn toegenomen dan die van granen en staal. Bij de basismetalen hebben vooral een toenemende speculatie en het frequenter optreden van een onbalans tussen vraag en aanbod de veel hogere prijsvolatiliteit in de hand gewerkt. Bij olie spelen verwachtingenMutatie volatiliteit grondstofprijzen, in factor* over economische groei in de wereld een belangrijke rol bij de Olie Granen Staal Basis- prijsontwikkeling. Angst voor dreigende olietekorten kunnen echter metalen ongeacht de verwachte economische groei, de olieprijs enorm opdrijven. 1994 medio 03 1 1 1 1 Bij het wegebben van de angstgevoelens dalen de olieprijzen weer. medio 03 sept 12 5 2 3 6 Prijsniveau daalt weer op termijnBron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Sinds het begin van 2012 dalen de nominale grondstofprijzen weer.* vastgesteld op basis van de standaarddeviatie over de twee Aanbodverstoringen boeten aan kracht in, terwijl de europroblematiekperiodes; de standaarddeviatie is een indicator voor de spreiding het vertrouwen in de wereld negatief benvloedt. Alleen de olieprijs is invan uitkomsten rondom een gemiddelde september weer toegenomen, vooral vanwege de angst voor voorraadtekorten. Daardoor zien we in de grafiek hierboven dat de trendlijn van de olieprijs nog steeds naar boven wijst. Afgezien van eventuele aanbodverstoringen, zullen de grondstoffenprijzen op middellange termijn weer dalen door een betere aansluiting van het aanbod op de vraag. Toch zal het prijsniveau niet het niveau van voor 2003 bereiken. Dit omdat de hoofdoorzaak, de sterke vraag naar grondstoffen in de opkomende economien, intact blijft.1 De eerste prijshausse deed zich voor in de periode 1950 1953 (wederopbouw) en de tweede in de periode 1973 1974 (Jom-Kippoer oorlog, olie-embargo, tegenvallende landbouwoogsten).
 • 4. 2 | Sectormonitor Industrie | Oktober 2012 ABN AMRO Economisch Bureau ECONOMIE BBP, % j-o-j Groeitempo wereldeconomie omhoog in 2013 2010 2011 2012 2013 De economie in de eurozone is in het derde kwartaal van 2012 VS 2,4 1,8 2,2 2,0 waarschijnlijk weer gekrompen terwijl de voorutizichten voor het vierde Eurozone 1,9 1,5 -0,5 0,2 kwartaal niet bijster positief zijn. Hoewel de inkoopmanagersindex (PMI) Japan 4,6 -0,7 2,2 1,4 van de industrie in de maanden augustus en september verbeterde, VK 1,8 0,9 -0,4 1,2 bleef de score onder de 50, wat een daling van de bedrijvigheid in de China 10,4 9,3 7,5 8,0 eurozone aangeeft. Lastenverzwaringen en overheidsbezuinigingen Nederland 1,6 1,1 -0,4 0,5 vormen een sterke rem op de economische groei in deze regio. Duitsland 4,0 3,1 0,9 1,0 Niettemin zal geleidelijk aan onder invloed van een doorzettende groei Wereld 5,3 3,8 3,1 3,5 van de wereldhandel de eurozone een zeer lichte groei laten zien inBron: ABN AMRO, 15 oktober 2012 2013. In de VS maken enkele belangrijke voorlopende economische indicatoren een positieve ontwikkeling door zoals de inkoopmanagersindex van de industrie die boven de 50 uitkwam, en de werkgelegenheid die zich beter ontwikkelde dan was verwacht. Verwacht wordt dat de economische groei in de VS zich zal bestendigenInkoopmanagersindex industrie* in 2012 en in 2013. China ondervindt veel hinder van de crisis in de eurozone, de tweede70 exportmarkt van China. Het ziet er echter niet naar uit dat de Chinese60 overheid de economie een push gaat geven in de orde van grootte van 2008, mede ook omdat de eurocrisis met meer voortvarendheid wordt50 aangepakt. De inkoopmanagersindex van de industrie is in september wel verbeterd maar komt nog steeds onder de 50 uit. Per saldo zal de40 Chinese economie in de jaren 2012 en 2013 naar Chinese begrippen30 een zwakke economische groei vertonen, niettemin met cijfers waar 09 10 11 12 menig westers land jaloers op zou zijn. Eurozone Nederland Duitsland Al met neemt het groeitempo van de wereldeconomie in 2013 toe, maar VS China (HSBC) met 3,5% zal de groei nog onder het niveau van de hausseperiodeBron: Thomson Reuters Datastream 2003-2007 (groei gemiddeld 5,1%) blijven.* een niveau van onder de 50 geeft een krimp van debedrijvigheid aan Export blijft groei Nederlandse economie dragen Vooral de export zorgde ervoor dat de Nederlandse economie in het eerste halfjaar van 2012 groeide. Verschillende voorlopende economische indicatoren zoals een negatief producentenvertrouwen wijzen echter op een krimp in het derde kwartaal. Alleen de inkoopmanagersindex (PMI) van de industrie laat sinds mei een stijging zien. In september kwam deze index zelfs uit op 50,7, boven de waardeBBP, % j-o-j 50 die de grens markeert tussen krimp en groei. De PMI-deelindex van 2010 2011 2012 2013 de exportorders lag alle drie de zomermaanden duidelijk boven de 50. BBP 1,6 1,0 -0,4 0,5 Dat wijst erop dat de uitvoer verder is gegroeid en dat de vermoedelijke Particuliere consumptie 0,3 -1,0 -1,2 -0,3 krimp in het derde kwartaal dus uit het binnenland komt. Overheidsconsumptie 0,7 0,1 0,5 -0,6 Door de tegenvallende conjunctuur dreigde het begrotingstekort van Investeringen -7,2 5,7 -3,0 1,5 Nederland boven de EC-norm te komen. Om het begrotingstekort terug Uitvoer 11,2 3,9 4,0 4,6 te dringen, zet de overheid vooral lastenverzwaringen in, waarvan de Invoer 10,2 3,6 3,3 4,2 BTW-verhoging per 1 oktober de de belangrijkste is. Per saldo gaan de lasten in 2013 flink verder omhoog, vooral voor gezinnen. Zij nemen,Bron: ABN AMRO volgens voorlopige berekeningen, ongeveer EUR 6 mld voor hun rekening tegen bedrijven 4,5 mld. Al met al zorgen de lastenverzwaringen voor een druk op de particuliere consumptie in dit jaar en volgend jaar. Bezuinigingen leiden daarnaast tot een afname van de overheidsconsumptie in 2013. De investeringen laten na een daling in 2012 het volgend jaar weer een herstel zien. Wederom gaat de export het meest bijdragen aan de groei van de Nederlandse economie in 2013, zij het dat de groei nog aan de karige kant blijft.
 • 5. 3 | Sectormonitor Industrie | Oktober 2012 ABN AMRO Economisch Bureau INDUSTRIE Omzet en productie industrie, % j-o-j Omzet en productie daalden 40 Sinds het begin van 2011 neemt de omzetgroei af in de industrie. Op enkele maanden na ontwikkelde de buitenlandse omzet zich beter dan 20 de binnenlandse. In de maanden mei, juni en juli 2012 daalde de totale omzet zelfs (j-o-j), waarna de omzet in augustus weer aantrok. De verkochte hoeveelheid nam in de eerste acht maanden van 2012 met 0 3% af, terwijl de omzet door een prijsverhoging met 0,2% steeg. De productie loopt duidelijk voor op het afzetvolume en de omzet. Reeds -20 vanaf het eerste kwartaal in 2010 neemt het tempo van de productiegroei af. Industrile bedrijven blijken vanwege de grote -40 recessie, een terugval in herstel op gezette tijden en de onzekerheid 09 10 11 12 omzet totaal omzet buitenland productie over een bestendig economisch herstel steeds meer te streven naar een zo laag mogelijke voorraad. Uiteindelijk daalde de industrile productie Bron: CBS in de eerste acht maanden van 2012, zij het in lichte mate (-0,6% j-o-j). Zelfs voedingsmiddelenindustrie in contractie In de grafiek hiernaast zijn de industrie en enkele onderliggende branches gepositioneerd in hun productiecyclus. De stagnatie van de productie in het eerste halfjaar heeft er voor gezorgd dat de industrie Positie in productiecyclus (medio 2011) slechts relatief kort in de expansiefase heeft mogen vertoeven en medio Boven trend Teruggang Expansie 2012 in de teruggangfase van de cyclus is beland. INDUSTRIE De chemische industrie wijkt in positieve zin af van de overige branches. CHEMIE Dit komt omdat de productie van deze branche juist weer toeneemt in de eerste helft van 2012. De chemische industrie loopt traditioneel voor opOmzetgroei BOUWMATERIALEN de rest van de industrie, waarbij de betrokken waardeketen via MACHINES RUBBER & KUNSTSTOF voorraadvorming anticipeert op een verbetering van de economie in de Contractie METAALPRODUCTEN tweede helft van 2012 en in 2013. De positie van de bouwmaterialenindustrie is geflatteerd. Gezien de malaise in de bouw VOEDINGSMIDDELEN zou men eerder verwachten dat deze branche in de contractiefase zit. De betere positie dan verwacht, wordt veroorzaakt door het feit dat de Onder trend Herstel productie van de bouwmaterialenindustrie zich in de eerste helft van Afname Verandering to.v. vorige periode Toename 2012 beter heeft ontwikkeld dan de trendlijn. Bedacht moet echter Bron: ABN AMRO worden dat de trend dalende is. Ook de voedingsmiddelenindustrie is in het kwadrant contractie terecht gekomen. Dit is overigens niet de eerste keer. Desondanks zal deze branche het predikaat minder conjunctuurgevoelig dan andere industrile branches behouden. Omzetherstel in 2013 Omzetontwikkeling 2012 en 2013 De industrieomzet stagneert in 2012. Dit wordt vooral teweeggebracht INDUSTRIE 2012 door een daling van de verkochte hoeveelheden. Sterk op de 2013 binnenlandse markt georinteerde branches zoals de bouwmaterialen metaalproductenindustrie voelen de koude wind van de Nederlandse machines economie. Daarnaast wordt de bouwmaterialen-, metaalproducten-, metaalprodukten rubber- en kunststofproductenindustrie extra geraakt door de teruggekeerde productiedaling in de Nederlandse bouw. Sterk rubber/kunststof exporterende branches hebben in dit jaar vooral hun heil moeten zoeken chemie in de markten buiten de eurozone. Opvallend is de sterke daling van de voedingsmiddelen omzet bij de machine-industrie in 2012. Al in 2011 dalende orderontvangsten waren hier de oorzaak van. Opvallend is ook de daling -10% 0% 10% 20% van de omzet bij de voedingsmiddelenindustrie, temeer omdat de daling Bron: ABN AMRO door een volumedaling werd teweeggebracht. Per saldo daalt de omzet van de industrie met 0,5% in 2012 met Met de verbetering van de mondiale economie en de wereldhandel zal de industrieomzet in 2013 een herstel laten zien (+3%). Daarbij zullen de machine-industrie waar de orderontvangsten al weer beginnen te groeien en de vroegcyclische chemische industrie de kar trekken.
 • 6. 4 | Sectormonitor Industrie | Oktober 2012 ABN AMRO Economisch Bureau MACHINE-INDUSTRIE Omzet, % j-o-j Groei orderontvangsten positief voor afzet in 2013 125 De doorlooptijden vanaf orderontvangst tot aflevering zijn bij de machine-industrie relatief lang. Na een sterke groei in 2010 en in de 100 eerste 5 maanden van 2011 doken de orderontvangsten in de min voor 75 de rest van 2011. Het afzetvolume (-9%) en de omzet (-10%) lieten 50 daardoor in het de eerste acht maanden van 2012 een daling zien. De 25 productie daalde in de eerste helft van 2012, waardoor het in de 0 contractiefase van zijn cyclus (zie pagina 3) belandde. Het aanmodderen van de economie in de eurozone deed de export van de -25 machine-industrie naar deze regio geen goed. De groei van de export -50 naar regios buiten de eurozone kon niet voorkomen dat de 09 10 11 12 binnenlandse omzet zich uiteindelijk in de eerste helft van 2012 beter omzet totaal omzet buitenland ontwikkelde dan de totale export. Productie en orderontvangsten, % j-o-j De orderontvangsten hebben sinds juni van dit jaar duidelijk weer de 75 weg naar boven gevonden. Opvallend is dat ook de orderontvangsten uit het binnenland weer een forse groei vertonen. Wel groeien de 50 buitenlandse orderontvangsten sneller dan de binnenlandse. Verwacht 25 wordt dat de groei van de orderontvangsten zal aanhouden nu in de 0 meest belangrijke exportmarkten de economie zich geleidelijk aan herstelt gedurende de rest van 2012 en in 2013. Gunstig is dat de -25 machine-industrie een relatief hoge exportquote heeft, waarbij het -50 belang van de regios buiten West-Europa tamelijk hoog is. Vooral de -75 opkomende markten zullen relatief hoge economische groeicijfers 09 10 11 12 blijven realiseren. De groei van de orderontvangsten zal vooral in 2013 productie orderontvangsten neerslaan op de productie en de afzet. Al met al verwachten wij dat de Bron: CBS omzet van de machine-industrie met 7,5% zal afnemen in 2012 en met 8% zal stijgen in 2013.METAALPRODUCTENINDUSTRIE Groei bij machine-industrie leidt tot omzetherstel in 2013Omzet en productie, % j-o-j Aanvankelijk herstelde de omzet van de metaalproductenindustrie zich 45 in een teleurstellend tempo na de grote recessie. Zeker wanneer je dat vergelijkt met de andere branches in de maakindustrie. Pas in 2011 trad 30 er een fors herstel op met een groei van de omzet met 11%. Wel neemt 15 de groei van de omzet op een enkele maand na j-o-j af vanaf medio 2011. In de eerste acht maanden van 2012 nam de omzet met bijna 3% 0 af. In de eerste helft van 2012 daalde de productie met 1,7%. Redenen -15 van de negatieve ontwikkeling waren ondermeer de stagnatie van de -30 productie bij de Nederlandse machine-industrie, en de terugkeer van de krimp in de Nederlandse bouwproductie en de krimp in de Duitse auto- -45 industrie. Op de korte termijn profiteert de branche van de groeiende 09 10 11 12 productie omzet totaal omzet buitenland productie van de Nederlandse machine-industrie, maar wordt de afzet gedrukt door een matige groei van de Duitse machinebouw en een Bron: CBS verdere daling van de Duitse auto-industrieproductie. Uiteindelijk daalt de omzet met 1,5% in 2012 en neemt hij met 1,5% toe in 2013.Prijs metalen, index januari 2009 = 100 350 Druk op metaalprijzen blijft aan op de korte termijn 300 Met de eurocrisis, de beperkt groeiende economie in de VS en de 250 afkoelende Chinese economie als achtergrond, daalden de 200 grondstofprijzen sinds het tweede kwartaal van 2011 maand op maand. 150 De lage economische groeiverwachtingen voor de EU en de VS en de 100 historisch lage groei van de Chinese economie zullen druk blijven zetten 50 op de prijzen van staal en basismetalen. Alleen koper vormt hier een 0 uitzondering op. De prijs daarvan zal op de korte termijn nog iets 09 10 11 12 kunnen toenemen vanwege de relatief lage voorraden. staal aluminium koper nikkel zinkBron: Thomson Reuters Datastream
 • 7. 5 | Sectormonitor Industrie | Oktober 2012 ABN AMRO Economisch Bureau CHEMISCHE INDUSTRIE Omzet en productie, % j-o-j Omzetgroei door vroegcyclisch karakter 45 De omzet van de chemische industrie herstelde sterk in 2010 (+22%). In 2011 zwakte de groei af tot +14%. De omzetgroei werd vooral gedreven 30 door stijgende prijzen. De olieprijsstijging in die jaren was hier mede 15 debet aan. Terwijl de omzet steeg, namen zowel de productie als het 0 afzetvolume in 2011 af als gevolg van de tegenvallende economische ontwikkeling in de eurozone. In dat jaar droeg de binnenlandse markt -15 meer bij aan de omzetgroei dan de export. In 2012 herstellen productie -30 en afzet zich. Zo werd de omzetstijging over de eerste acht maanden van 2012 (+7,5%) gedreven door een toename van het afzetvolume -45 09 10 11 12 (+5,5%). De productie steeg in deze periode met 4,5%. Daarmee wijkt productie omzet totaal omzet buitenland deze branche in positieve zin af van andere industrile branches, en Bron: CBS bevestigt zij weer haar vroegcyclische karakter. Verwacht wordt dat het tempo van voorraadvorming in de keten in 2013 zal afnemen. Uiteindelijk zal de omzet in 2012 met 7% en in 2013 met 5% groeien. Prijs olie (Brent), index januari 2009 = 100 400 Olieprijs in neerwaartse richting 300 Na een snelle stijging sinds het begin van 2009 zette de olieprijs sinds het tweede kwartaal van 2011 een licht dalende trend in. Daarbij was wel voortdurend sprake van ups en downs, gedreven door 200 verwachtingen over de voorraadpositie, die weer werden ingegeven door mondiale verwachtingen over economische groei, geopolitieke 100 spanningen, monetaire versoepeling en budgettaire maatregelen. 0 Verwacht wordt dat de vraag naar olie op de korte termijn beperkt zal 09 10 11 12 groeien gezien het beperkte herstel van de mondiale economie. In feite Bron: Thomson Reuters Datastream is er meer dan voldoende voorraad. Per saldo zal de olieprijs op de korte termijn de licht dalende trend vasthouden. RUBBER- EN KUNSTSTOFPRODUCTENINDUSTRIE Situatie bij afnemers verbetert niet Omzet en productie, % j-o-j De omzet van de rubber- en kunststofproductenindustrie herpakte zich 30 in 2010 met een groei van + 5,5% waarna de groei zich doorzette in 20 2011 (+ 8%). Vanaf medio 2011 begon de klad in de groei te komen, 10 met zelfs maanden van omzetdaling in de eerste acht maanden van 2012. In deze periode daalde de productie met 3%, de afzet met 2,5% 0 en de omzet met 1%. Vooral de hernieuwde krimp van de Nederlandse -10 bouwproductie, de verminderde vraag naar verpakkingen voor -20 consumentengoederen en de daling van de output van de Duitse auto- -30 industrie speelden de branche parten. Voorlopig valt hier weinig 09 10 11 12 verbetering te verwachten. Uiteindelijk krimpt de omzet in 2012 met productie omzet totaal omzet buitenland 0,5% om in 2013 weer met 0,5% te stijgen.Bron: CBS Forse prijsuitslagenPrijs kunststoffen, index januari 2009 = 100 De prijzen van kunststoffen laten een vergelijkbaar groeipatroon zien als die van de olieprijs. Ook hier is er sprake van een lichte trend naar 250 beneden vanaf het tweede kwartaal van 2011. Nietemin zijn de uitslagen naar boven en naar beneden heftig te noemen. Zo bedraagt het 200 prijsverschil bij LDPE tussen de top (juni 2011) en de bodem (juni 2012) meer dan 40%. De verwachte daling van de olieprijs zal de prijs van 150 kunststoffen drukken. Ook de stagnatie van de vraag bij de belangrijkste afnemers zoals de verpakkingsindustrie en automobielindustrie in 100 Europa oefent druk uit op de prijzen. Het is echter niet uit te sluiten dat producenten in Europa de capaciteit sneller naar beneden aanpassen, 50 waardoor de prijsdaling wordt getemperd of de prijs zelfs gaat stijgen. 09 10 11 12 Dtt gebeurde meerdere malen in het verleden. Bij onze inschatting van hdpe ldpe ps pp de omzet van de rubber- en kunststofproductenindustrie in 2013 zijn wijBron: Thomson Reuters Datastream van een prijstoename uitgegaan.
 • 8. 6 | Sectormonitor Industrie | Oktober 2012 ABN AMRO Economisch Bureau Contactgegevens ABN AMRO | Economisch Bureau | Sector & Commodity Research: Aandachtsgebied Telefoonnummer: E-mailadres: - Jacques van de Wal (hoofd) Alle sectoren 020 628 0499 [email protected] - Eric Huliselan Industrie 020 628 2138 [email protected] - Casper Burgering Delfstoffen & dienstverlening 020 383 2693 [email protected] - Nadia Menkveld Transport & logistiek 020 628 6441 [email protected] - Thijs Pons Food, agribusiness &, agri- 020 628 6437 [email protected] grondstoffen - Mathijs Deguelle Detailhandel, horeca, recreatie, 020 344 2179 [email protected] sport & cultuur - Hans van Cleef Energie 020 343 4679 [email protected] - Vacant Bouw & onroerend goed - Theo de Kort Informatieanalist, autohandel 020 628 0489 [email protected] - Ingrid Kroeze Research ondersteuning 020 383 5161 [email protected] ons ook via:DisclaimerDe in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldigewijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voorin deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie enkunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.Teksten zijn afgesloten op 15 oktober 2012 ABN AMRO, oktober 2012Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijk toestemming is gekregen vanABN AMRO.
 • 9. 0900 - 0024 (E 0,10 per minuut)abnamro.nl/sectoren