ABN Amro Visie op sectoren

download ABN Amro Visie op sectoren

of 31

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ABN Amro Visie op sectoren

 • Visie op Sectoren 2014

 • Goedkoop, maarniet tegen elke prijs

  5 v ra ge n a a n Albe rt v a n B olde re n5 v ra ge n a a n Albe rt v a n B olde re n

  CFO Zeeman Groep BV

  Jan Zeeman opende de deuren van de eersteZeeman-vestiging in 1967, in Alphen aanden Rijn. De tweede volgde een halfjaarlater. En anno 2014 is het familiebedrijfZeeman met 1.250 winkels in Nederland,Belgi, Luxemburg, Duitsland en Frankrijkn van de grootste textielsupers vanEuropa. Het bedrijf valt op in dewinkelstraten, met zijn felgele en blauwehuisstijl en de matroos in het logo. Maarmisschien nog wel meer door de rotsvastestrategie, een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Wat er ook gebeurt. En daarbijblijft maatschappelijk verantwoordondernemen hoog op de agenda. Want, zegtCFO Albert van Bolderen: We zijn goedkoop,maar niet tegen elke prijs.

  1. Zeeman lijkt het onverenigbare1. Zeeman lijkt het onverenigbarete kunnen combineren: kleding ente kunnen combineren: kleding entextie l goedkoop en tegelijk mettextie l goedkoop en tegelijk metoog voor milieu enoog voor milieu enarbeidsomstandigheden verkopen.arbeidsomstandigheden verkopen.Op een lijst van het Minister ie vanOp een lijst van het Minister ie vanEZ met duurzame reta ilers staatEZ met duurzame reta ilers staatZeeman in de top 5 . Wat is hetZeeman in de top 5 . Wat is hetgeheim?geheim?

  Wij kunnen de prijs laag houden door heel grote volumes te

  laten produceren in het Verre Oosten: China, Bangladesh,

  Filipijnen, Indonesi, India, Turkije en Pakistan. Met bijna alle

  toeleveranciers hebben we langlopende relaties. Andere

  retailers willen nog wel eens van de ne fabrikant naar de

  andere hoppen, omdat ze dan een nt iets lagere prijs betalen.

  Zonder te weten of ze wel de gewenste kwaliteit krijgen. Het zit

  in de genen van een familiebedrijf zoals Zeeman, om

  winstmaximalisatie op de korte termijn niet voorop te stellen.

  Ben je ergens lang klant, dan zorgen ze goed voor je. Dus

  streven we naar goede relaties met leveranciers op de lange

  termijn.

  Visie op Sectoren 2014

 • 2. Hoe doet Zeeman dat?2. Hoe doet Zeeman dat?

  Een voorbeeld. Zodra de producten in containers klaar staan

  voor vervoer naar Europa, betalen wij onmiddellijk. Dat is

  prettig voor de leverancier, maar indirect ook voor ons. Een

  leverancier moet bij de lange betalingstermijnen die je soms

  ziet in onze sector, van soms wel 120 dagen, geld lenen om zijn

  rekeningen te voldoen. Lenen kost geld, en die kosten

  berekenen leveranciers weer door in de prijzen die ze ons

  rekenen. En dat willen we niet. Als pure volumespeler let je op

  iedere cent onkosten, marges zijn dun. Vandaar dat wij goed

  op de verpakkingskosten letten en dus ook de

  productverpakkingen zoveel mogelijk willen beperken.

  3. Hoe hebben goede3. Hoe hebben goedearbeidsomstandigheden in dearbeidsomstandigheden in delagelonen-landen de aandacht vanlagelonen-landen de aandacht vanZeeman?Zeeman?

  Van onze toeleveranciers heeft 100% onze gedragscode

  getekend. Daarin staan helder onze normen: geen kinderarbeid,

  veilige en hyginische arbeidsomstandigheden, keuzevrijheid

  van werken, wettelijke werktijden en lonen naleven, en

  mensenrechten naleven. We vinden het steeds belangrijker om

  dit verhaal te vertellen, omdat mensen het moeilijk vinden om

  te geloven: z goedkoop en dan ook nog maatschappelijk

  verantwoord ondernemen. Dat vraagt om uitleg. We gaan, voor

  een grotere transparantie van het productieproces, met

  filmpjes op onze website laten zien hoe onze kleding gemaakt

  wordt. Ons winkelpersoneel scholen we over onze werkwijze,

  zodat ze die kunnen doorvertellen. In de winkels hangen

  posters, en alles staat ook op www.zeeman.com/mvo. Om te

  controleren of onze leveranciers zich houden aan de

  gedragscode, worden audits uitgevoerd door onszelf, maar

  ook door een onafhankelijke partij. We ondertekenden in Mei

  2013 het Bangladesh Accord on fire and building safety. Een

  welkome aanvulling op ons beleid. Dat akkoord is een

  uitvloeisel van de afschuwelijke ramp met de kledingfabriek in

  Bangladesh.

  4. En wat doet Zeeman aan het4 . En wat doet Zeeman aan hetterugdringen van de druk op hetterugdringen van de druk op hetmilieu?milieu?

  Veel. En ook echt op zijn Zeemans. We betalen bijvoorbeeld

  geen cent verontreinigingsheffing. Waarom? We halen al het

  afval uit onze winkels op met dezelfde vrachtwagens waarmee

  wij de goederen aan de filialen beleveren. Karton, plastic en

  ander afval wordt allemaal door onszelf naar het

  distributiecentrum Alphen aan den Rijn gebracht. Van daaruit

  gaat bijvoorbeeld het karton, geperst en wel, naar de fabriek,

  waar het wordt hergebruikt. Ook onze aanbieding voor

  rompertjes van biokatoen, bekend ook van tv-reclame, is een

  groot succes. We zijn learning member van BCI, Better Cotton

  Initiative, een wereldwijd programma van NGOs als het Wereld

  Natuur Fonds, producenten als Nike en internationale retailers

  als Ikea en H&M. Dat programma traint onder meer lokale

  katoenboeren om zuiniger en gezonder te telen, met vijftig

  procent minder pesticiden en water, en dertig procent minder

  kunstmest. De besparing levert boeren betere winsten op. Ons

  doel is dat in 2020 tien procent van onze textiel afkomstig is van

  duurzame materialen. We nemen sinds kort oude kleding in

  van klanten. Kleding die na de sale nog overblijft gaat naar

  Ghana of Oost-Europa. We introduceerden onze statiegeldtas,

  voor 1 euro, als duurzaam alternatief, om uitgifte van plastic

  tassen terug te dringen. In de Belgische winkels hangt nu LED-

  verlichting, een investering die zichzelf op de korte termijn

  terugverdient door energiebesparing.

  5. In 2011 zijn de resultaten bij5 . In 2011 zijn de resultaten bijZeeman onder druk komen te staan.Zeeman onder druk komen te staan.Nooit gedacht aan pr ijsverhogingenNooit gedacht aan pr ijsverhogingenvoor de klant?voor de klant?

  In die periode werd de inkoop maar liefst 30% duurder door

  sterk stijgende katoenprijzen en hogere loonkosten in de

  producerende landen. We hebben geen moment overwogen de

  prijzen te verhogen, daar zijn onze klanten heel gevoelig voor.

  Helemaal in tijden dat de consumentenbestedingen onder druk

  staan. Liever kozen we voor een tijdelijke verlaging van de winst,

  nogmaals, het gaat om de lange termijn. Zonder uiteraard te

  vergeten aan de juiste knoppen te draaien om de kosten te

  beheersen. Onder meer door het logistieke proces te

  optimaliseren. Door een betere beladingsgraad kunnen we een

  half miljoen kilometers besparen. In 2012 hebben we miljoenen

  kunnen investeren in winkels, IT en logistiek. We bewijzen dat

  het mogelijk is: op de lange termijn rendabel zijn, blijvend lage

  prijzen voor consumenten rekenen, n tegelijkertijd

  maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ok in crisisjaren.

  Visie op Sectoren 2014

 • Duurzaamheid ismodewoord, maar ismode ookduurzaam?

  C hris Me i je rsC hris Me i je rs

  Sectorbanker Retail

  Bedrijven vallen over elkaar heen om hunbijdrage aan duurzaamheid te benadrukken.Belangenorganisaties stellen dat nog veelwerk aan de winkel is. Duurzaamheidbetekent voor mij dat we in onze behoeftenvoorzien, zonder dat we mens, milieu ofeconomie in gevaar brengen, nu en in detoekomst.

  Kijkend naar de mode-industrie zien we eenpijnlijke opsomming van weinig duurzameaspecten. Een kwart van alle pesticiden in delandbouw wordt gebruikt in de katoenteelt.Voor de productie van kleding zijn enormehoeveelheden water nodig. Textiel is goedvoor tien procent van de wereldwijde CO2

  uitstoot. Een zesde van de wereldbevolking-veelal inwoners van ontwikkelingslanden,werkt in de kledingindustrie. Onder wie veelmensen die vaak niet kunnen rondkomenvan hun inkomen. Resultaat: de mode-industrie heeft zich in de afgelopen jarenontwikkeld tot n van de meest vervuilendeen mensonvriendelijke bedrijfstakken.Fashion-retailers lijken zich in 2013 eindelijkte realiseren dat duurzaamheid meer is daneen modewoord.

  Smart FashionSmart Fashion

  Begin april werd aan premier Rutte het een rapport over Smart

  Industry uitgereikt. Met aanbevelingen om sociale vraagstukken

  op een innovatieve (duurzame) wijze aan te pakken. De

  Nederlandse industrie is goed gepositioneerd om hier invulling

  aan te geven; de noodzakelijke (cross-sectorale) samenwerking

  zit in onze genen. Bestaat Smart Fashion eigenlijk? En wat

  zou een goede betekenis daarvan zijn?

  Smart Fashion als benaming voor een duurzame mode-

  industrie? Met eerlijke arbeidsomstandigheden in

  productielanden en zo weinig mogelijk schade aan het milieu?

  Een hele klus met de twijfelachtige positie van de mode-

  industrie op dit moment. Maar Smart Fashion is dichterbij dan

  gedacht. Want Nederland blinkt uit als netwerkland en hier

  liggen juist genoeg kansen voor samenwerking in de keten.

  Visie op Sectoren 2014

  http://www.retailnews.nl/rubrieken/non-foodretail/fashion-retail/39535/retailjaar-2013--verduurzaming-fashion.htmlhttp://www.fme.nl/content.jsp?objectid=55655https://insights.abnamro.nl/het-san-siro-voor-de-industrieel-ondernemer/

 • Van verbruik naar gebruik Van verbruik naar gebruik

  Een aansprekend voorbeeld is samenwerking met een

  leverancier, ook op het gebied van recycling. Om invulling te

  geven aan de circulaire economie, met in het achterhoofd de

  trend Van verbruik naar gebruik. Een bedrijf als Mudjeans

  heeft een lease-a-jeans concept waarbij een